مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرگزاری پارس و رادیو تلویزیون ملی ایران ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب رستاخیز ملی ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرگزاری پارس و رادیو تلویزیون ملی ایران ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


نقش ارتش ایران
وظایف ارتش ملی معلوم است و آن دفاع از مرز و بوم و منافع کشور است. بعضی از اوقات منافع مملکت ایجاب می‌کند که ارتش حتی در خارج از مرزها، مثل عملیاتی که ارتش ما در ظفار انجام داد، انجام وظیفه کند و قربانی بدهد تا اینکه منافع ملی و سیاسی کشور که احیاناً دوستی و کمک به دوستان مملکت نیز هست، حفظ شود. ارتش ایران که روزهای اول جنبه حفظ امنیت داخلی را داشت، کم‌کم با ترقی و به دست آوردن تکنولوژی، البته پس از ایجاد امنیت در مملکت، به سمت هدف‌های کاملاً نظامی سوق داده‌شد.
اداره امنیت داخلی بر عهده شهربانی و ژاندارمری کشور شاهنشاهی است. طبیعتاً ارتش ایران، هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ سلاح، هر روز مجهزتر و کامل‌تر می‌شود، ولی هنوز کار داریم. هنوز چهار تا پنج سال وقت لازم است که ما به هدف‌هایی که برای خودمان معین کرده‌ایم، برسیم. ارتش ما ارتش غیراتمیک خواهدبود و وظایف صلح‌آمیز ما را ارتش غیر اتمیک انجام خواهدداد. طبیعتاً ارتش غیراتمیک باید از لحاظ تعداد وسایل به مراتب قوی‌تر و زیادتر از یک ارتش اتمیک باشد، به همین جهت بر اساس مرزهای طولانی کشور ایران، ناچار هستیم که تعداد لازم را همیشه در نظر بگیریم تا ارتش ایران در هر جا و هر آن بتواند وظایف ملی خود را انجام دهد.
امیدوار هستم که در آینده ازدیاد قدرت و عظمت ارتش ایران مطابق با شئون ملی ایران و مطابق با مصلحت ملی ایران ادامه پیدا بکند.
ارتش شاهنشاهی از یک ارتش که امنیت داخلی را برقرار می‌کند، تبدیل به ارتشی با مدرن‌ترین سلاح‌ها شده‌است. البته این کار ظرف یک روز ممکن نیست، آموزش می‌خواهد، انضباط و روحیه می‌خواهد و سلاح خوب می‌خواهد. این کارهایی است که انجام شده‌است.
فرماندهی خیلی نزدیک و مستقیم شاهنشاهی ایران بر ارتش ایران، امری است طبیعی و امیدوارم که در آینده هم ادامه داشته‌باشد.
پیشرفت‌های عمرانی جنوب کشور
در جنوب کشور کارهای زیادی انجام گرفته‌است که بعضی از آنها حتی در سطح اول بین‌المللی است. برنامه پنجم را انشاءالله به خوبی تمام خواهیم‌کرد و خودمان را برای برنامه ششم آماده می‌کنیم که باز هم مملکت را چندین قدم جلوتر خواهدبرد، تا اینکه اواخر برنامه هفتم انشاءالله نزدیک شدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را به چشم خواهیم‌دید.