مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرگزاری پارس و رادیو تلویزیون ملی ایران ۱ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرگزاری پارس و رادیو تلویزیون ملی ایران ۱ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

شاه‌دوستی و وطن‌پرستی دانشجویان
طبیعی است که همه مردم ایران، مخصوصاً دانشجویان، روزبه‌روز با وضع مملکتشان بیشتر آشنا می‌شوند. شاید تعدادی از آنها به اردوهای عمران ملی رفته یا دوستانشان برایشان از پیشرفت‌ها تعریف کرده‌اند. البته در سال 2535 از طریق همان نمایشگاه بزرگ عصر پهلوی که در تهران برگزار شد و همین طور نمایشگاه اسناد وزارت امور خارجه، مردم بیش از پیش از اوضاع مملکتشان باخبر می‌شوند و با اوضاع دنیا نیز آشنا هستند. شاید وضع خودشان را با جاهای دیگر مقایسه بکنند، با این آرامش و امکاناتی که در ایران هست، برای بزرگ‌شدن یک انسان به طور طبیعی و به طور عادی امکان تحصیل و درس خواندن، و اینکه هنوز ما به اصول عالی انسانی و اصول عالی فکری و زندگی اهمیت می‌گذاریم، زندگی ما هنوز صد درصد مادی نشده‌است، هنوز معنویات در این مملکت هست و طبیعتاً از طرف دیگر اضافه شدن بر امکانات تحصیل، و آن هم تحصیل رایگان از ابتدایی‌ترین پله‌های تحصیلی تا آخر دانشگاه، تمام اینها چیزهایی است که باعث می‌شود مردم ایران، ملت ایران و دانشجویان که جزو این ملت هستند، بهتر و بیشتر به وضع مملکتشان واقف باشند. طبیعتاً این امر ایجاد احساساتی می‌کند که امروز شاهد آن بودید و همین احساسات است که بیشتر از هر چیز تضمین کننده آینده ایران خواهدبود. آینده‌ای که امیدوار هستیم در آن به همان تمدن بزرگی که آرزوی ما است، برسیم.
مشارکت مردم در انتخابات
همانطور که قبلاً گفتیم، اصل مشارکت مردم نه فقط در زندگی خودشان، بلکه در واقع در اصل مملکتی نمایان می‌شود، شوقی که می‌بینیم برای شرکت در این انجمن‌های ملی در مردم پیدا شده‌است، بهترین نشانه این اشتیاق است و اطلاع و باور کردن اینکه این انجمن‌ها می‌توانند وظیفه معنوی خود را انجام بدهند. حالا این کار در سطح روستا شروع می‌شود، در تعاونی‌های روستایی، در شرکت‌های سهامی زراعی، در همین خانه‌های انصاف و غیره هست، تا انجمن‌های استان و شهرستان که یک پله بالاتر آن انتخابات مجلسین سنا و شورای ملی است. از استقبال مردم می‌شود کاملاً راضی بود و این همه باز نمایانگر دیگر عصر رستاخیز است که چطور مرام ارائه شده به مردم و اصولی که آنها را در رستاخیز جمع می‌کند، اصولی است که یکی از نتایج اولیه آن را به رأی‌العین می‌بینیم و آن همین شرکت آنها در انجمن‌های دموکراتیک است که از این پس به نام انجمن‌های ملی خوانده می‌شوند.