مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگار روزنامه اکسیون چاپ تونس ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۳ بهمن ۱۳۴۸

از بیانات شاهنشاه در مصاحبه با خبرنگار روزنامه آکسیون چاپ تونس

ما معتقدیم کسانی که باعث قطع روابط ایران و مصر شدند باید خود از نو این مناسبات را برقرار کنند.

و اما درباره مناسبات ما با کشورهای عرب، ما همواره به آنها کمک کرده‌ایم، روش ما بر اساس رعایت اصول با پیوندهای مذهبی استوار است، لیکن جای بسی تأسف است که همیشه رویه متقابلی در برابر روش ما اتخاذ نشده‌است.

درمورد شرکتهای نفتی، معتقدم که سیاست شرکتهای نفتی باید تغییر کند و همانطور که در سیاست کشورهای امپریالیست تحول پیداشد، تحول یابد. در واقع همه چیز در دنیا متغیر است و مآخذ کار مربوط به پنجاه سال پیش را نمی‌توان امروز همچنان حفظ کرد.

ایران خواهان همکاری با تمام کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی خلیج فارس است و این همکاری ثبات وضع منطقه را تسهیل می‌کند و این ثبات صمیمی‌ترین آرزوی ایران است.

ایران معتقد است که باید به اهالی امیرنشین بحرین اجازه داده‌شود تا درباره سرنوشتشان نظر خود را ابراز دارند. مادام که مسئله بحرین روشن نشده‌است یعنی تا زمانی که ندانیم آیا شیخ‌نشین بحرین جزء فدراسیون شیخ‌نشینهای خلیج فارس خواهدبود، نمی‌توانیم این فدراسیون را به رسمیت بشناسیم.