مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگار خبرگزاری پارس در جزیره کیش ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگار خبرگزاری پارس در جزیره کیش ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۳


مذاکرات ما با آقای بوتو نخست وزیر پاکستان بسیار خوب بود و همانطور که انتظار می‌رفت نتایج رضایت بخش و امیدوار کننده داشت. البته در اعلامیه مشترکی که صادر خواهد شد از جزئیات آن با خبر خواهید شد. شما هیچگاه نباید تعجب کنید و جز این انتظار داشته باشید که مذاکراتی که بین دو کشور انجام می‌شود غیر از حُسن تفاهم کامل و مبتنی بر اصل دوستی عمیق فیمابین نتیجه دیگری داشته باشد.

در قسمت‌های اقتصادی همکاری‌های باز هم بیشتری در آینده بین دو کشور انجام خواهد یافت. در مورد تقویت سازمان عمران منطقه‌ای از طرف دولت پاکستان باید بگویم که آن کشور همیشه طرفدار جدی آر- سی- دی بوده و هست، ولی در مذاکرات ما مسائل مربوط به آر- سی – دی مطرح نشد و بیشتر گفتگوها درباره روابط دوستانه دوجانبه بین ایران و پاکستان دور می‌زد.