مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران هنگام بازگشت از عربستان سعودی فرودگاه مهرآباد ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران هنگام بازگشت از عربستان سعودی فرودگاه مهرآباد ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

پس از واقعه تأسف‌آوری که برای اعلیحضرت ملک فیصل اتفاق افتاد، لازم بود در اولین فرصت دیداری از برادرم اعلیحضرت ملک خالد بکنم.
این دیدار در عرض دیروز و امروز صورت گرفت و البته همانطور که انتظار می‌رفت، ملاقات ما در یک محیط برادری و آمیخته به حسن تفاهم انجام گرفت و بیش از پیش اطمینان خاطر حاصل شد که دو کشور ایران و عربستان، برادرانه درمورد حل مسائل مختلف که همه با آن مواجه هستیم، نظرات مشترکی داشته‌باشند و تصمیم بگیرند که در آینده بیش از گذشته روابط دوجانبه خود را نزدیک کنند، همچنین برای حفظ منافع عمومی این منطقه بکوشند. البته می‌شود گفت که مسافرت بسیار خوب و لازمی بود. امیدوارم که در آینده نیز این قبیل ملاقات‌ها و مشاوره‌ها بیشتر صورت بگیرد، تا آسان‌تر به هدف‌های خودمان برسیم.
درمورد مسئله نفت این تصور که گفته‌شود عربستان سعودی نظری مشابه اوپک ندارد، معلوم نیست چنین باشد. شاید بعضی اظهاراتی را که گاهی می‌شنیدیم موجب چنین توهمی شده‌باشد، وگرنه عربستان تا به حال همیشه عضو وفادار اوپک بوده و با تصمیمات اوپک موافقت کرده‌است. بنابراین بعضی اظهارات را با رویه نهایی عربستان سعودی نباید اشتباه کرد.