مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران هنگام بازگشت از سوییس در فرودگاه مهرآباد ۲ اسفند ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران هنگام بازگشت از سوییس در فرودگاه مهرآباد ۲ اسفند ماه ۱۳۵۳


درباره امکان استفاده از واحد یک پول جدید از طرف کشورهای اوپک در معاملات نفتی، من فعلاً نمی‌توانم در این مورد اظهار نظر کنم، مگر بعد از کنفرانس الجزایر، ولی ایران هر چه را که به سود خود تشخیص دهد انجام می‌دهد، همانطور که در گذشته انجام داد. این مطالب تماماً در کنفرانس الجزایر مورد مذاکره و مداقه کامل قرار می‌گیرد.

در مورد مرتبط کردن قیمت نفت با قیمت بیست تا سی کالای اساسی دیگر، ما پیشنهاد خودمان را کردیم، حالا اگر اشکالاتی در پیدا کردن این بیست تا سی قلم کالا پیدا شود، یا اینکه قیمت نفت را بخواهند به نحوی به تورم جهانی مربوط کنند، این مطلبی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد.

اگر ما پیشنهاد دهنده موضوع مرتبط کردن قیمت نفت با بیست تا سی قلم کالا بودیم این دلیل نمی‌شود که حتماً روی پیشنهاد فوق پافشاری بکنیم زیرا ممکن است احیاناً مرتبط کردن آن به تورم جهانی آسان تر باشد. البته این را در آینده خواهیم دید. در هر صورت چیزی که برای ما مهم است این است که قدرت خرید ایران از درآمدهای نفت محفوظ بماند.