مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران روزنامه‌های ترکیه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۶ خورشیدی تازی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم


۲۶ خرداد ۱۳۴۶

از بیانات شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران روزنامه‌های ترکیه

همانطور که در بازگشت از اروپا به ایران در آنکارا گفتم، باز متذکرمی‌شوم که دوران توسعه‌طلبی سپری شده‌است و امروزه دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند فتوحات نظامی را وسیله اشغال خاک دیگران قراردهد. بدیهی است باید ترتیبی داده‌شود که هر چه زودتر قسمتهایی از سرزمینهای کشورهای عربی که در جنگ اخیر توسط اسرائیل اشغال‌شده، بدانها مستردگردد.

درباره کمک ایران به کشورهای عربی، مسلماً هر کدام از آنها که از ما کمک بخواهند، تا آنجا که امکان داشته‌باشیم، در این باره مضایقه نخواهیم کرد. مثلاً می‌توانم بگویم که هم‌اکنون در این مورد میان ایران و اردن یک پل هوایی ایجاد شده‌است.

درمورد نتایج جنگ منطقه عربی خاورمیانه، به عقیده من هنوز اظهارنظر نهایی زود است و باید منتظر تحولات آینده بود.