مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد در بازگشت از سفر به امریکا ۳ آبان ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ایالات متحده امریکا ۲۶ مهر - ۳ آبان ماه ۱۳۴۸ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد در بازگشت از سفر به امریکا ۳ آبان ماه ۱۳۴۸

پرسش: نظر شاهنشاه درباره اهمیت سفرشان به آمریکا و پیشباز بی مانند دولت و ملت امریکا از معظم له چیست؟

شاهنشاه آریامهر: استقبال دولت و ملت امریکا از ما منعکس کننده پیشرفت و وضع استثنایی ایران است که در میان تمام مشکلات موجود ثبات خود را حفظ کرده است و به سرعت در راه صحیح پیشرفت می‌کند. این پیشرفت فقط جنبه مادی ندارد که فقط چند کارخانه یا سد ساخته شده باشد بلکه این پیشرفت‌ها در سطح هدف‌های عالی بشری است که سبب شده است نام کشور ما زبانزد خاص و عام گردد. به نظر من، شاید علت اصلی این باشد که افزون بر این دوستی، روابط ایران و آمریکا شاید تاکنون به این نزدیکی و استحکام نبوده است.

پرسش: روزنامه‌های خارجی نتایج گفتگوهای شاهنشاه و رهبران آمریکا را فوق العاده عالی نوشته‌اند، شاهنشاه شخصا در این باره چه نظری دارند؟

شاهنشاه آریامهر:البته من هم از نتایج مذاکرات راضی هستم. با رییس جمهوری که طبیعی بود دوست قدیمی است و از لحاظ سیاسی هم طبیعی است که این طور باشد. صاحبان صنایع هم تشخیص داده‌اند که کشور ما محل امنی است و فعالیت برای سرمایه گذاری و البته استفاده از صنایع امکان پذیر است.