مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به هنگام بازدید از نمایشگاه پیشرفت‌های پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ۱۶ شهریور ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

بازدید اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو از نمایشگاه عصر پهلوی ۱۶ شهریور ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

انقلاب شاه و مردم


اعلیحضرتین در بازدید از نمایشگاه عصر پهلوی
اعلیحضرتین در بازدید از نمایشگاه عصر پهلوی

از مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به هنگام بازدید از نمایشگاه پیشرفت‌های پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ۱۶ شهریور ۲۵۳۵ شاهنشاهی

(در تهران)

شاهنشاه آریامهر هنگام بازدید از نمایشگاه پیشرفت‌‎های ۵۰ سال شاهنشاهی پهلوی خبرنگاران خبرگزاری وسایل ارتباط جمعی را به پیشگاه همایونی پذیرفتند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند. شاهنشاه نخست نظرشان را درباره برگزاری این نمایشگاه به ویژه از این جهت که تا چه حد توانسته است پیشرفت‌های ۵۰ سال شاهنشاهی پهلوی را نشان دهد، بیان کردند و فرمودند:

مسلماً یک قسمت از پیشرفت‌ها در اینجا منعکس شده‌است. منتها وضعی که قبل از ۱۲۹۹ وجود داشت، به معرض نمایش گذاشته نشده و شاید همین بهتر باشد، برای اینکه آن وضع به قدری اسف‌آور و دلگیرکننده بود، که شاید نمایش آن هم باعث رنجش روحی انسان می‌شد. کارهایی که انجام شده، تا حدی منعکس است و بیشتر از این هم شاید امکان نداشت. حالا ما نزدیک سه ساعت است در اینجا هستیم و با سرعت هر چه تمامتر از غرفه‌ها گذشتیم، با این وصف می‌شود گفت که چیز زیادی ندیدیم. چنین نمایشگاهی به این بزرگی فرصت خیلی بیشتر برای بازدید می‌خواهد و اتفاقاً یکی از سؤالات من این بود که از این همه جمعیتی که آمده، چند نفر ممکن است برای دفعه دوم و سوم و چهارم احیاناً آمده‌باشند؟
برای اینکه نمایشگاه به خوبی بازدید شود، موقع خوبی انتخاب نشده‌است، زیرا حالا هم وسط تابستان و هم ماه رمضان است و حق این بود که این نمایشگاه در ماه دیگری با مدت طولانی‌تری برگزار می‌شد. انشاءالله دفعات دیگر این ملاحظات بیشتر در نظر گرفته خواهدشد. البته ممکن است که هر یک از سازمان‌ها در یک فرصت زمان معینی کارهای خودشان را عرضه کنند، ولی شاید این امر تأثیری را که دیدار همه آنها در یک زمان در بیننده می‌گذارد، نگذارد. اگر مردم بیایند و در یک مجتمع همه چیزها را با هم ببینند، اثر آن شاید بیشتر باشد. بعضی از قسمت‌هایی که در این نمایشگاه دیده می‌شود، ممکن است بعداً در خود تهران تکرار بشود، یا اینکه آنها را به استان‌ها ببرند.
شنیدم از استان‌ها برای دیدن این نمایشگاه به تهران آمده‌اند. اگر نمایشگاه خوبی در استان‌ها باشد، ممکن است به عکس مردم از تهران به آن استان‌ها برای تماشا بروند. به هر صورت ایجاد نمایشگاه برای تنویر افکار و پیشرفت دانش مردم کار خوبی است و این کار را باید در آینده بیشتر هم تکرار بکنیم.
فکر نمی‌کنم لازم باشد موزه به خصوصی برای نگهداری عکس‌های یادبود ترتیب دهند، ولی هر موزه‌ای طبیعتاً اگر بخواهد یادگارهای این مملکت را نگاه بدارد، قسمتی از این عکس‌ها را خودبه‌خود خواهدداشت. اگر بخواهد تاریخ گوینده باشد.

خبرنگار پرسید: اعلیحضرتا، چند بار امروز موقعی که عکس‌هایی ملاحظه می‌فرمودید و مربوط به دوران کودکی‌تان بود، خاطراتی را بر زبان آوردید، چند بار است که والاحضرت همایون ولایتعهد به همراه اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو به مراکزی می‌روند و از پیشرفت‌های مملکت بازدید می‌کنند. آیا نظر دارید که والاحضرت همایون ولیعهد راهمراه خودتان به بازدیدها و به برنامه‌ها ببرید؟

شاهنشاه فرمودند: البته هر روز یک قدری بیشتر، فعلاً ولیعهد مشغول درس است، درس جدی هم می‌خواند و مجبور است که نمرات خوب هم آخر سال بیاورد. این است که زیاد به این بازدیدها نمی‌توانیم ببریم چون یک مقداری ممکن است از درسش عقب بیفتد. ولی انشاءالله بیش از پیش این کار خواهد شد.

خبرنگار دیگری پرسید: در مورد برگزاری نمایشگاه آیا به نظر شاهنشاه بهتر نیست که هر یک از سازمان‌ها در یک فرصت زمانی معین کارهای خودشان را عرضه کنند؟

شاهنشاه فرمودند: ممکن است ولی تأثیری که این‌ها رویهمرفته در یک شخص می‌گذارد ممکن است نگذارد، اگر بیایند و در یک مجتمعی همه چیزها را با هم ببینیند اثر آن شاید بیشتر باشد، ولی گفتم انتخاب ماه و مقدار فرصتش خوب نبود. می‌بایستی ماه بهتری را برای این کار انتخاب می‌کردند ولی نمایشگاه‌های یکی از این قسمت‌هایی که در این نمایشگاه دیده می‌شود ممکن است که در خود تهران تکرار بشود یا اینکه به استان‌ها ببرند. شنیدم از استان‌ها برای دیدین این نمایشگاه به تهران آمده‌اند. اگر نمایشگاه خوبی در استان‌ها باشد، ممکن است که از تهران بروند به آن استان‌ها برای تماشا. به هر صورت ایجاد نمایشگاه برای تنویر افکار و پیشرفت دانش مردم کار خوبی است و این کار را باید در آینده بیشتر هم تکرار کرد.