مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با گزارشگران ایرانی به هنگام پسواز ملک خالد پادشاه سعودی مهرآباد ۶ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب شاه و مردم


از مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با گزارشگران ایرانی به هنگام پسواز ملک خالد پادشاه سعودی فرودگاه مهرآباد ۶ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


روابط ایران و عربستان سعودی
مذاکرات ما همانطور که پیش‌بینی می‌شد در محیط برادرانه و صمیمانه‌ای انجام گرفت، البته انتظاری هم غیر از این نداشتیم. ما در منافع کلی دول منطقه خودمان اشتراک نظر داریم. برداشت‌های ما از سیاست‌هایی که ذکر شد، یکسان است و فکر می‌کنم که همکاری ایران با عربستان سعودی مسلماً در آینده از گذشته نیز نزدیکتر خواهدبود.
منطقه ما همانطور که می‌دانید منطقه‌ای حساس و شاید حیاتی است، هم برای خودمان و هم شاید برای همه دنیا. اصول سیاست ما بر دو اصل بنا نهاده شده: یکی از اصل دنبال کردن سیاست صلح و آشتی و همکاری بر اساس اصول ملل متحد و اصول ممالک کامله‌الوداد و مساوی‌الحقوق، دیگری بر اساس حفظ ثبات و آرامش منطقه خودمان و به خصوص برای ایران، خلیج فارس و دنباله خلیج فارس.
خوشبختانه می‌بینیم هر وقت که ملاقاتی با زمامداران عربستان سعودی دست می‌دهد ملاقات پرثمری است، به خصوص با برادرم اعلیحضرت ملک خالد که هر وقتی که ملاقاتی دست داده‌است به همین نتایج مشفقانه و برادرانه منتهی شده‌است.