مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده خبرگزاری انگلیسی رویتر ۱۲ آبان ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی


مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده خبرگزاری انگلیسی رویتر ۱۲ آبان ۱۳۴۲


هدف نهایی ما آن است که شاهد جهانی باشیم که در آن همه کشورها با یکدیگر همکاری کنند، و اگر چنین نشود همزیستی خواهیم کرد، چون برای نیل به هدف‌های خود به صلح احتیاج داریم. اما قبل از آنکه به مرحله‌ای برسیم که در آن خلع سلاح کامل اجرا شود و تمام تسلیحات را شامل شود و تضمینات را دارا باشد بایستی هشیار و نیرومند باشیم و غافلگیر نشویم. بایستی از اصول آزادی و معتقدات خود دفاع کنیم. این منطقه به سبب اشتباهات فراوان به صورت منطقه‌ای در آمده است که در آن خطرات احتمالی وجود دارد، زیرا همواره عناصر مخرب در آن وجود دارند، همان افرادی که برای مردم هرج و مرج و بدبختی بوجود آورده‌اند و آن‌ها را از اصول اجتماع آزاد محروم کرده‌اند. این‌ها گاهی ما را ریشخند می‌کنند و گاه به ما تملق می‌گویند و در صدد استمالت ما بر می‌آیند، ولی این‌ها به عوض اینکه پولی را که دارند صرف رفاه مردم خود کنند آن را صرف خرابکاری و تبلیغات جاسوسی و غیره می‌کنند، و این دلیل دیگری است که ما باید هشیار و مراقب باشیم. وضع ما را نمی‌توان با کشورهایی که تازه در راه رشد گام نهاده‌اند مقایسه کرد، زیرا ما ثروت بزرگی داریم.


کشوری که درآمد ملی اش تنها از لحاظ ارز خارجی تا دو سال دیگر به یک میلیارد دلار می‌رسد کشوری نیست که در ردیف ممالکی که امکانات و فرصت‌های آن را ندارند نهاده شود.


نکته مهم این است که با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران باید با حداکثر سرعت ممکن به آن کمک شود تا به صورت پایگاه نیرومند آزادی و دموکراسی در آید. با اقداماتی که ما به علم آورده‌ایم این کشور واقعاً می‌تواند سرمشقی برای بسیاری کشورهای دیگر باشد.


کشور ما کشوری نیست که مانند پاره‌ای ممالک دیگر همواره در صدد برانگیختن احساسات خشم و تجاوزکاری بر آید، و یا به سبب داشتن عقده حقارت مشوق قتل و خرابکاری باشد.


اکنون ما اعتبارات زیادی از خارج و همچنین از کشورهای اروپای شرقی مانند کشورهای لهستان، مجارستان، چکسلواکی و احتمالاً رومانی و بلغارستان بدست می‌آوریم، و هم اکنون قراردادی با شوروی برای ساختن سد هیدرولیک در رودخانه مرزی امضاء کرده‌ایم.


ممکن است چندین پروژه دیگر نیز توسط شوروی اجرا شود. ایران قصد دارد عایدات ملی خود را هشت درصد و بیشتر افزایش دهد. طبق تخمین‌هایی که زده شده سومین برنامه پنجساله در حدود دو و نیم میلیارد دلار در پنج سال خرج خواهد داشت که قسمت بزرگ آن از محل عایدات نفت و ازدیاد تولید و تجارت و سایر منابع داخلی تأمین می‌شود.


در اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران مرحله اول با موفقیت کامل انجام گرفته و اکنون به صورت یک واقعیت برجسته در آمده است. سیستم ارباب رعیتی بکلی ملغی شده است.


مرحله دوم مربوط است به محدود کردن مالکیت زمین. با اجرای این مرحله هیچکس نمی‌تواند بیش از حد معینی زمین بر حسب حاصلخیزی مناطق مختلف کشور و با در نظر گرفتن میزان باران و وضع خاک داشته باشد. تنها راه روشن کردن وضع دهقان سابق آن است که به او زمین داده شود و یا ترتیبی داده شود که وی هرگاه نزد مالک زمین بماند به عنوان یک کارگر کشاورزی و در مقابل دریافت دستمزد برای او کار کند. ولی وضع قدیمی که دهقان برای ارباب کار می‌کرد پایان یافته است. ما جنگل‌ها را ملی کرده‌ایم- من از دانمارک، سوئد، نروژ آن کشورهای باصطلاح پیشرفته اسکاندیناوی بازدید کرده‌ام. آن جا هم تجدید مالکیت اراضی که ما در ایران بوجود آورده‌ایم وجود ندارد. از این رو می‌توان گفت که اقدامی پیشرفته تر و اساسی‌تر از آن کشورهای باصطلاح سوسیالیست به عمل آورده‌ایم. در آینده مسلماً لازم خواهد شد که وضع تجمع مردم تغییر داده شود، به این معنی که وضع موجود که هفتاد و پنج درصد مردم در دهات و بیست و پنج درصد در شهرها زندگی می‌کنند معکوس شود. در حال حاضر فقط از یک چهارم زمین‌های قابل کشت و زرع استفاده می‌شود. این است که باید برای هر خانواده سطح زندگی آبرومندی که قابل قیاس با پیشرفته ترین ممالک اروپایی باشد ایجاد شود. وقتی انسان حس کند که تنها شخصی است که می‌تواند کاری را انجام دهد هرگاه از انجام آن قصور ورزد به منزله خیانت است.


بدبختانه یا خوشبختانه من تنها کسی هستم که می‌توانستم این کار را انجام دهم، و آن را انجام دادم.


من نمی‌توانم از زیر این مسئولیت شانه خالی کنم. هرگاه شخص طفره نرود تزلزل بخرج ندهد انجام کار مشکل نیست، بخصوص در این کشور که مردمانش اشتیاق و احتیاجی اینقدر شدید دارند که به صورت ملتی عظیم در آیند. ما در گذشته طی قرون متمادی از کشورهای برجسته جهان بوده‌ایم، ولی اکنون دیگر در فکر فتوحات و تسخیر زمین‌های دیگر نیستیم. ما نقشه‌های امپریالیستی نداریم. آن دوران دیگر گذشته و تمام شده است. اکنون هدف من این است که کشور خود را به صورت یکی از پیشرفته‌ترین و خوشبخت ترین اجتماعات جهان در آورم.