مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با رسانه‌های گروهی مجارستان ۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


شاهنشاه درباره پیوندهای اقتصادی کشور شاهنشاهی ایران و مجارستان فرمودند:

از چند سال پیش مبادلات بازرگانی و تجاری ایران و مجارستان سه برابر شده و این مبادلات می‌تواند توسعه بیشتری بیابد و در حال حاضر کارشناسان دو کشور سرگرم بررسی این مطلب هستند.
شاهنشاه افزودند: تا سه ماه دیگر رسما از رومانی و جمهوری دمکراتیک آلمان دیدن خواهند کرد و این نمونه بارزی از آن چیزی است که « سیاست مستقل ملی ایران » نام دارد. ما به همزیستی و همکاری‌های مثبت و سازنده با همه کشورها بدون توجه به نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها معتقدیم و اطمینان داریم که این مناسبات و همکاری‌ها، یاری بخش آرمان همزیستی مسالمت آمیز و صلح و ثبات بین المللی است.

شاهنشاه درباره پیوند دو ابر قدرت امریکا و شوروی فرمودند:

ایران از سیاست صلح و دوستی و هم چنین خلع سلاح عمومی و موثر تحت کنترل دقیق بین المللی پشتیبانی می‌کند.

درباره سرنوشت « ذوالفقار علی بوتو » شاهنشاه فرمودند:

ما نمی‌توانیم هیچ کسی و هیچ کشوری را وادار به کاری بکنیم. ما فقط می‌توانیم پیامی بفرستیم که این کار شده است.
شاهنشاه به شدت از گروه‌های تندرو که در ایران ایجاد آشوب کرده بودند، انتقاد کردند و تاکید کردند که تصمیم‌های لازم برای برقراری آرامش گرفته شده است.

درباره دگرگونی‌های ایران شاهنشاه فرمودند:

علیرغم کوشش عوامل افراطی برای متوقف ساختن پیشرفت انقلاب ایران، ما هم چنان به پیشرفت‌های خود ادامه می‌دهیم.