مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران ایرانی در آیین گشایش موزه سلسله پهلوی ۸ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب رستاخیز ملی ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی مهر تا آذر ماه


در پیشگاه اعلیحضرتین موزه سلسله پهلوی در کاخ مرمر گشایش یافت

از مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با خبرنگاران ایرانی در آیین گشایش موزه سلسله پهلوی در کاخ مرمر ۸ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

موزه پهلوی
این موزه آمیخته‌ای است از تاریخ تقریباً یک قرن اخیر ایران. قدری راجع به قبل از سلطنت سلسله ما، از نظر مقایسه‌ای که لازم است صحبت شده و ضمناً دوره سازندگی قبل از شهریور و دوره‌های بدبختی شهریور و اشغال مملکت و بعد هم دوره سلطنت خود من با سبک جدیدی، یعنی حکاکی روی تابلو و مخصوصاً نور و صدا نشان داده شده‌است. مسلماً در رد شدن از هر سالنی باید راهنمایان توضیحات کافی بدهند و یا اینکه کتابچه‌های مربوط به دست افراد باشد تا از نور و صدا استفاده بکنند.
طراح این موزه که یک پروفسور معروف چکسلواکی است. تا به حال در ایران کارهای مختلف انجام داده و به کرّات نمایشگاه‌های ما را در خارج، به خصوص در مونترآل و توکیو همین شخص طراحی کرده‌است، که تمام این نمایشگاه‌ها اگر هم در ردیف اول و دوم نبودند، بیشتر اوقات اولین مدال‌ها را می‌بردند. این شخص با مطالعه تاریخ ایران و در واقع مثل یک نفر ایرانی طرح این بنا را داده و کسانی که اینجا را بازدید خواهندکرد، خودشان بهتر می‌توانند قضاوت بکنند که این نمایشگاه چطور توانسته‌است تاریخ قبل از دوره سلسله ما و سلسله ما را نشان بدهد.