مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سی و هفتمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی آذر ماه تا اسفند ماه
اعلیحضرتین به همراه ولیعهد مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی را می‌گشایند
اعلیحضرتین به همراه ولیعهد مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی را می‌گشایند


مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی - در فرخنده روز ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولایتعهد نمایشگاه اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی در نمایشگاه‌های دایمی ایران گشایش یافت. اعلیحضرتین ساعت ۱۶ به همراه والاحضرت همایون ولایتعهد، والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی به نمایشگاه تشریف‌فرما شدند. نخست‌وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر دربار شاهنشاهی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و هیئت اجرایی نمایشگاه به پیشباز اعلیحضرتین آمدند. در تالار سخنرانی نمایشگاه، امیرعباس هویدا وزیر دربار شاهنشاهی در گزارش کوتاهی گفت:

منظور از ایجاد مرکز اسناد و آمار شاهنشاهی پهلوی و دلیل برگزاری نمایشگاه آگاه ساختن مردم کشورمان به ویژه جوانان و نوجوانان به تاریخ معاصر ایران و آشنایی بیشتر آنان از پیشرفت‌های سریع کشور در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و نظامی از اسفند ۲۴۷۹ شاهنشاهی تا ایام پرشکوهی است که مردم میهن مان به فرماندهی شاهنشاه آریامهر در آستانه تمدن بزرگ قرار گرفته‌اند. آنگاه با نشان دادن عکس اسلاید و فیلم وسعت این نمایشگاه به عرض رسید و اعلیحضرتین به با همراهان نزدیک به دو ساعت از قسمت‌های مختلف نمایشگاه دیدن کردند. در ایجاد این نمایشگاه نخست‌وزیری، مجلس سنا، مجلس شورای ملی، شرکت ملی نفت ایران، نیروهای مسلح شاهنشاهی، وزارت خانه‌های امور خارجه، کشاورزی و عمران روستایی، دادگستری، آموزش و پرورش آموزش عالی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن بازرگانی، فرهنگ و هنر، اطلاعات و جهانگردی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، کشور، مسکن و شهرسازی، پست و تلگراف و تلفن، بهداری و بهزیستی، نیرو، بنیاد پهلوی ، کتابخانه ملی پهلوی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه، سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سازمان پیشاهنگی ایران، هواپیمایی ملی ایران، سازمان اوقاف، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شیر و خورشید سرخ ایران، کشتیرانی ملی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی صنایع فولاد ایران شرکت کرده‌اند.

هنگام بازدید، در هر بخش وزراء و سرپرستان آگاهی‌های نیازین را به عرض رساندند.

اعلیحضرتین پس از ابراز خرسندی از کوشش‌هایی که در ایجاد این نمایشگاه انجام گرفته از بخش‌های گوناگون نمایشگاه بازدید فرمودند و در ساعت ۱۸ به کاخ نیاوران بازگشتند.