مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۵

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۱

جلسه: ۱۴۵

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت جلسات پنجشنبه اول و یکشنبه چهارم بهمن ماه

۱- تصویب صورت جلسات پنجشنبه اول و یکشنبه چهارم بهمن ماه

رئیس‌- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه‌ـ

آقایان مهندس‌آراسته‌ـ دکتر اسفندیاری‌ـ دکتربقائی‌ـ یزدی‌ـ مهندس پروشانی‌ـ دکتر حکیم شوشتری‌ـ روحانی‌ـ دکتر رشتی‌ـ سرتیپ‌پورـ دکتر ضیائی‌ـ طهماسبی‌ـ کلانتر هرمزی‌ـ دکتر کلالی.

غائب بی‌اجازه

آقای اولیاء.

غائبین مریض‌ـ

آقایان مهرزادـ مهندس والاـ ابراهیمی‌ـ دکتر حاتم‌ـ بانو نفیسی.

رئیس‌- صورت جلسه‌های پنجشنبه اول و یکشنبه چهارم بهمن طبع و بین خانمها و آقایان توزیع شده‌است نسبت به آن صورت جلسات نظری نیست‌؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه پنجشنبه تصویب می‌شود.

- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأثر و تأسف از شهادت مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر و اجرای یک دقیقه سکوت‌ـ ختم جلسه

۲- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأثر و تأسف از شهادت مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر و اجرای یک دقیقه سکوت‌ـ ختم جلسه

رئیس‌- بطوریکه همکاران محترم استحضار دارند جناب آقای حسنعلی منصور نخست وزیر لایق و خدمتگذار ایران هنگامی که برای اجرای وظایف ملی خویش بخانه‌ملت می‌آمد هدف سوء قصد خائنانه‌ای قرار گرفت و در عنفوان جوانی و در حالی که چون سرباز فداکار در راه به ثمر رسانیدن انقلاب مقدس شاه و ملت کوشا بود از پای درآمد و در ردیف شهدای بزرگ وطن جای گرفت.

از ساعت ده و نیم صبح روز اول بهمن ماه ۱۳۴۳ که این حادثه دردناک اتفاق افتاد تا ساعت یازده بعد از ظهر روز ششم بهمن آنچه ممکن بود پزشکان معالج داخلی و خارجی در راه نجات این شخصیت ارزنده تلاش کردند ولی با کمال تأسف این کوششهای صمیمانه بجائی نرسیده و بالاخره منصور جان بجان آفرین تسلیم کرد و قاطبه مردم ایران را در این ماتم بزرگ داغدار و سوگوار ساخت.

یقین دارم از این حادثه تأثرآور بیش از همه کس شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاه متألم و اندوهناک می‌باشند که بخوبی بدرجه خدمتگذاری و لیاقت و صمیمیت این نخست وزیر جوان وقوف کامل داشتند و منصور در حقیقت برگزیده شاهنشاه و مبعوث از میان نمایندگان ملت بود. ضایعه درگذشت منصور جبران ناپذیر است منصور در بحبوحه خدمتگذاری و موفقیتهای فراوانی که بدست آورده‌بود شهید شد.

همه آرزو داشتند که این جوان شایسته باقی بماند و بتواند برنامه‌های مترقی خود را که با نهایت دقت و مطالعه طرح‌ریزی کرده بود خود بمرحله اجرا بگذارد و خدمات خویش را که صمیمانه آغاز نموده بود با موفقیت کامل به انجام برساند. ولی تقدیر چنین بود که این سرباز مجاهد راه انقلاب در آستانه خانه ملت شهید شود و همه ما را در این ماتم بزرگ متألم سازد.

منصور در دوران کوتاهی که سمت نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت دیدیم چگونه با لیاقت ذاتی و صمیمیت جبلی این وظیفه ملی را انجام می‌داد.

قدرت بیان و ادب و تواضع فوق‌العاده و هوش سرشار و قدرت مدیریت او همه ما را تحت تأثیر قرار داده وبه شگفتی و اعجاب وامیداشت.

منصور در راه به ثمر رسانیدن انقلاب ششم بهمن و رستاخیز روشنفکران و زحمتکشان ایران کوشش بسیار می‌کرد و تلاش او مصروف بر این بود که بتواند بسهم خود برنامه‌های مترقی و انقلابی شاهنشاه معظم ایرا را در جهت اجرای هدفهای ملی بنتیجه برساند و با ایمان کامل و اعتقاد راسخ در این راه گام برمیداشت و پیش می‌رفت و سرانجام نیز تقدیر چنین بود که با غروب روز ششم بهمن چراغ عمر او خاموش شود.

از طرف خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و ملت ایران این ضایعه تأسف آور را به پیشگاه شاهنشاه محبوب و ملت ایران و پدر و مادر داغدیده و عموم افراد خانواده و بستگان و دوستان آن مرحوم تسلیت گفته از درگاه باریتعالی مسئلت دارم که وی را در جوار رحمت خود جای دهد و با اولیاء مقدس اسلام و ائمه اطهار محشور بدارد.

به احترام روح فقید سعید درحال قیام یک دقیقه سکوت اعلام می‌کنیم.

(در اینموقع عموم حضار با کمال احترام بپاخاسته و یک دقیقه سکوت کامل برقرار گردید)

رئیس‌- مجلس شورای ملی به احترام مرحوم حسنعلی منصور امروز جلسه خود را ختم می‌کند.

(ساعت نه و ده دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی‌- مهندس عبدالله ریاضی.