مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۳ نشست ۵۰

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۵۰

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۸ امرداد ماه ۱۳۲۳

(مجلس نیمساعت قبل از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنج شنبه ۵ امرداد ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس – اعتراضی بر صورتمجلس هست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- اعلام فوت اعلیحضرت رضا شاه از طرف آقای نخست وزیر

[۲- اعلام فوت اعلیحضرت رضا شاه از طرف آقای نخست وزیر ]

رئیس – آقای نخست وزیر

نخست وزیر (آقای ساعد) آقایان نمایندگان محترم البته از خبر ناگواری که از یوهانسبورگ رسیده استحضار دارند و میدانند که روز چهارشنبه گذشته بفرمان و حکم ناگزیر قضا و قدر آخرین لحظه از عمر از عمر سراسر پرحادثة یک مردی بزرگ که در انجام خیلی از امور بس خطیر این کشور موفقیت حاصل نمود سپری گشت. در اینموقع اینجانب مترجم احساسات دولت واقع و باترام مقام سلطنت و برای تعظیم به شعائر مقدسه ملی و عرض تسلیت به پیشگاه مبارک شاهنشاه جوان محبوب ایران اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی از مقام ریاست درخواست شرکت در عزاداری را با دولت می‌نماید.

- بیانات آقای رئیس و اقتراع جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تقدیم تعزیت

[۳- بیانات آقای رئیس و اقتراع جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تقدیم تعزیت ]

رئیس – جناب آقای نخست وزیر حادثه اسفناک درگذشت اعلیحضرت پدر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را رسماً اعلام داشتند. این است که بر طبق آئین نامه دوازده نفر از آقایان برای تقدیم تعزیت پیشگاه همایونی تعیین می‌شوند…

دکتر رادمنش – بنده مخالفم کی در آئین نامه چنین چیزی نوشته شده؟ سابقه ندارد.

فاطمی – سابقه دارد آقا بفرمائید

محمد طباطبائی – اقتراع نمی‌خواهد هیئت رئیسه خودش معلوم می‌کند…

رئیس – بنده به آقای دکتر کشاورز در خارج سابقه دادم برای تعیین دوازده نفر اقتراع می‌شود.

(در اینموقع چندنفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند)

محمد طباطبائی – اکثریت نیست.

جمعی از نمایندگان – اشکال ندارد. عده برای مذاکره کافی است

(اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل معین شدند)

آقایان: مخبر فرهمند- کام بخش – مظفرزاده – دکتر زنگنه – دکتر طاهری – رفیعی – سرتیپ زاده – فرمند – تیمورتاش – صمصام بختیاری – احمد اخوان – دکتر معاون

رئیس – البته سابقاً هم اعلام شده‌است این اقدام فقط از نظر تشریفات و اجرای قانون داخلی مجلس است و الا عموماً هر یک از آقایان که قصد شرفیابی دارند در ساعت مقرر بکاخ سعد آباد حاضر می‌شوند که متفقاً شرفیاب شویم.

- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

[۴- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه ]

رئیس – بپاس عظمت و احترام مقام سلطنت (لنکرانی سلطنت فعلی) و برای ابراز همدردی با ذات مبارک شاهانه جلسه را تعطیل می‌کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه ۱۹ امرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم بقیه دستور مقرر برای همین جلسه

[مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد ]

رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی