مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۳ نشست ۷۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۳ نشست ۷۵

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴

جلسه: ۷۵

صورت مشروح مجلس یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غائبین جلسه یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۲۳ که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غائب با اجازه- آقای: فتوحی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: فرمانفرماییان- کفایی- آصف- فرود قبادیان- گرگانی- دکتر شفق- تهرانچی- مهندس فریور- معدل- رفیعی کامبخش- ایرج اسکندری- تجدد- تیموری.

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: خاکباز- اخوان- سنندجی- صمصام- تولیت- دکتر زنگنه- اکبر- سیف‌پور- دهقان- مجد- صدریه- حشمتی- عدل- حاذقی- جمال امامی.

غائبین جلسه سه‌شنبه دوم آبان ۱۳۲۳

غائب با اجازه- آقای ساسان.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تربتی- فرمانفرمائیان- گیو- اخوان - کفایی- عامری- آصف- فرود- قبادیان- گرگانی- سید ضیاءالدین- دکتر شفق- تهرانچی- مهندس فریور- معدل- رفیعی- کامبخش- تجدد- ایرج اسکندری- تیموری- دکتر فلسفی.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات- صمصام- تولیت- خلعتبری- حکمت- گله‌داری- جمال امامی.)

۱- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس - نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟

آقای حاذقی در صورت مجلس نظری دارید. بفرمایید.

حاذقی - اینجا در ضمن صورت مجلس در جلسه اسبق مرا دیر آمده بدون اجازه یادداشت کرده‌اند در حال این که بنده یک ساعت قبل از تشکیل جلسه حاضر بودم برای چند دقیقه هم که خارج شدم کتباً از آقای رئیس اجازه خواسته بودم خواهشمندم اصلاح بفرمایید.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس اعتراض دیگری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

۲- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

نائب رئیس - اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟

جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ دستور اعتبارنامه‌ها و گزارش کمیسیون بودجه و گزارش کمیسیون عرایض است.

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر معظمی