مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۱۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۱۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۶ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۱۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه :۲۱۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- بیانات قبل از دستور- آقای عباس میرزایی- خانم تربیت و آقایان: رامبد- دکتر رفعت- دکتر مهذب

۳- تصویب صورت‌جلسه

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه الغا مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانه‌جات ارتش و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصاد- صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه معافیت گمرکی اتومبیل‌های شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور

۱۱- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق

۱۳- بیانات بعد از دستور آقایان: توسلی- مهندس فروهر- دکتر زعفرانلو- مجید محسنی- امامی‌رضوی

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۱۵- ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یک‌شنبه (۶) دی ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر طالع- رامبد- مهندس امیر قاسم معینی- دکتر رهنوردی- مرندی- اهری- ایلخانی پور- پرویزی- موقر- دکتر متین- پدرامی- موسی صالحی- حق شناس- امیر احمدی- تهرانی- مهندس اردلان- دکتر رفیعی- کلانتر هرمزی- دکتر کلالی- مبارکی- پرفسور مخبر فرهمند- مهندس معتمدی- مهندس معینی زند.

غائبین مریض

آقایان ضیائی احمدی- دکتر اسدی- ملک افضلی- محمد اسدی- مهندس برومند- بوشهری- پاینده- دکتر صدر- دکتر ضیائی- عجم- خانلر قراچورلو- تیمسار نکوزاد.

- بیانات قبل از دستورآقای عباس میرزائی- خانم تربیت و آقایان: رامبد- دکتر رفعت- دکتر مهذب

۲- بیانات قبل از دستورآقای عباس میرزائی- خانم تربیت و آقایان: رامبد- دکتر رفعت- دکتر مهذب

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای عباس میرزائی تشریف بیاورید.

عباس میرزائی- همکاران گرامی، به طور مسلم شما نیز مانند بنده و کلیه افراد این کشور از خطر بزرگ و توطئه خطرناک که بیگانه و بیگانه‌پرستان برای ملت نجیب ایران تهیه دیده بودند آگاه شده‌اید و اطلاع یافته‌اید که در پرتو عنایت خداوندی و هوشیاری مأمورین فداکار و خدمتگزار و شرافتمند مملکت و معتقد به انقلاب شاهنشاه آریامهر و ملت ایران از چه مخاطرات عظیمی‌نجات یافته‌ایم (صحیح است) و چطور توطئه گروهی خیانتکار بین‌المللی از بعثی‌های عراق تا عناصر مارکدار داخلی و خارجی مطرود شده از کشور خنثی گردید و امنیت و آرامش کشور ما محفوظ ماند به نظر من آن همه سلاحی که بدست آمده و این همه شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری که کشف گردید دلیل بر آن است که دشمنان ایران بر پیشرفتهای این مملکت و اتفاق طبقات زحمتکش و روشنفکر این سرزمین حسد می‌برند (صحیح است) و به همین جهت با تمام قوا برای بر هم زدن امنیت و آسایش ما توطئه می‌کنند در این چند روز کلیه کارگران شریف و کشاورزان زحمتکش و زنان سربلند ایران نشان دادند و هنوز هم ادامه دارد که با چه علاقه از انقلاب سفید و هدفهایش دفاع می‌کنند (صحیح است) و تا چه حد نسبت به رهبر کبیر انقلاب شاهنشاه آریامهر ایمان و اعتقاد دارند و چکونه گرد شمع وجودش جمع شده و با چه شور و عشقی فرمانش را با جان و دل اجرا می‌کنند (صحیح است) نها که روزی تجدید دوران فئودالیسم را دارند، آنها که گمان می‌کنند می‌شود دوباره زمین را از دهقان پس گرفت و او را اسیر کرد، آنها که قصد دارند کارگران شریف را از حقوقی که انقلاب به آنها داده است محروم کنند و بالاخره آنها که در این فکر هستند زن ایرانی را در سراپرده‌ها وسیله هوسرانی خود قرار دهند و مادران و خواهران ما را از مواهب انقلاب محروم سازند، این آرزو را به گور خواهند برد (صحیح است) زیرا این گروههای عظیم بیدار شده‌اند و محال است از پاسداری انقلاب دست بردارند (صحیح است) همچنین دانشجویان عزیز ما آنها که به پیشرفت ایران و ترقیات دنیا آشنائی دارند و تاریخ خوانده‌اند بهتر از همه می‌دانند که پیشرفت هیچ کشوری ضروری میسر نیست و به همین جهت محال است آلت دست خائنین شوند و علیه منافع برادران و خواهران دهقان و کارگر زحمتکش قدم بردارند (صحیح است) نکته ایرا که باید دنیا بداند و راز هستی و پیروزی ملت ایران است همانا رژیم شاهنشاهی ایران و احترام و نفوذی است که مقام شامخ سلطنت در میان افراد ملت ایران و قلب ایرانی دارد (صحیح است) شاهنشاه آریامهر رهبر بزرگ ملت ایران در نطقی که در کنگره انجمن‌های شهرستان و استان که از صدر مشروطیت تا آن زمان ملت ایران مشتاق تشکیل آن بودند و این کار مهم را مانند سایر کارهای مهم دیگر که آرزوی ملت ایران بوده انجام یافت و ملت خوشحال بود با شادمانی بیشتر در تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مواجه گردید و رهبر انقلاب ایران در نطقی که در کنگره انجمنهای شهرستان و استان ایراد فرمودند قسمتی از آن فرمایشات را در اینجا به عرض نمایندگان محرم می‌رسانم. شاهنشاه فرموده بودند به واسطه موقعیت معنوی مقام سلطنت و ارتباط روحی که این مقام با فرد فرد ملت ایران دارد برنامه‌های انقلابی و طرح‌های اصلاحی در ایران با موفقیت فراوان روبرو می‌شود و توفیق انقلاب سفید ایران بدون تردید مرهون همین اصل و توجه به همین نکته است (صحیح است) حالا آنچه که باید جهانیان بدانند شرح این موضوع می‌باشد یعنی هر برنامه و طرحی که علیه منویات رهبر بزرگ انقلاب سفید برداشته شود از طرف هر گروه و فردی که باشد از نظر ملت ایران مردود بوده و خواهد بود (صحیح است) و همین طور است احترام افراد و مقامات اشخاص هنگامی‌مورد احترام ملت ایران هستند که هدفهای انقلاب سفید ایران را مورد حمایت قرار دهند خواستم بدینوسیله بعثی‌های آشوبگر عراق نوکران آنها اخطار کنم که عناصر مطرود ایرانی آبرو و احترامی در این سرزمین ندارند و بیخود در فکر جمع‌آوری آنها و بسیج این گروههای بی ارزش نباشید که اینگونه افراد خائن حتی به کار مزدوری هم نمی‌خورند (مخبر فرهمند- اینها اصلاً ایرانی نیستند) نه نه باباشان اینطوری نبودند اینها مزدور و نوکر شده‌اند و با این شعر به شما بعثی‌های فلاکت زده و هر مزدور طلبی می‌گویم:

این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

(احسنت)

و اما ما باید بدانیم که در دنیای امروز با آنچه دیدیم بر ما گذشته اگر کاری هم به کار دیگران نداشته باشیم که هیچ زمان هم نداشته‌ایم متأسفانه بعضی از پیشرفت‌های سریع ملت ایران آنها را رنج می‌دهند متأسفانه به کار ملت ایران کار دارند و آنها درصدد اخلال و ایجاد مزاحمت به وسیله ایادی مطرود شده ملت ایران بر می‌آیند و از هر جهت به دشمنی و کینه‌توزی می‌پردازد زیرا ایران آرام است، آباد است، به سرعت راه پیشرفت را طی می‌کند و متأسفانه آنها چشم دیدن این کاروان پیش رفته را ندارند امروز دیگر صحبت از دانشجو و اخلال چن جوان نپخته نیست، گفتگو از هستی و امنیت و آرامش ملت ایران است اگر جوانانی هستند که گمراه شده از عمق توطئه و عظمت جنایات بی اطلاع بوده‌اند باید بدانند بدون از دست دادن یک لحظه از فرصت درصدد جبران اشتباهات خود برآیند چنانچه عده‌ای از جوانان همین کار را کرده‌اند امروز توطئه و عظمت جنایات بی‌اطلاع بوده‌اند باید بدانند بدون از دست دادن یک لحظه از فرصت درصدد جبران اشتباهات خود برآیند چنانچه عده‌ای از جوانان همین کار را کرده‌اند امروز توده‌های عظیم دهقانان و کارگران شریف و باید به راستی بگویم تمام ملت عزیز ایران به محض اینکه شعارهای علیه انقلاب سفید شاه و مردم به گوششان رسید و احساس کردند که دشمنان انقلاب درصدد برآمده‌اند منافع آنها را تهدید کرده به حقوق ملی آنها تجاوز کنند با تمام قوا با مشتهای گره کرده به پا خاستند و با تظاهرات عظیم در هر کوی و برزن که نیز هنوز ادامه دارد آمادگی خود را برای سرکوبی یاوه گویان و مجازات بداندیشان و تنبیه خیانتکاران نشان دادند (صحیح است) دولت بیدار دل و هوشیار هم‌مسلک هویدا نخست وزیر کاردان و پرکار نشان داد که مأمورین خدمتگزار تا چه‌اندازه در راه رفاه و آسایش ملت ایران آماده بودند و اینکه همه مردم شب را به راحتی خوابیده و روز را به آرامی‌به دنبال کار و پیشه خود می‌روند آنها هستند مه به فرمان رهبر خردمند و دلسوز ملت ایران همیشه بیدار بوده و از وظیفه خدمتگزاری در راه شاهنشاه آریامهر و ملت ایران فروگذاری نخواهد کرد (صحیح است) و به این شعار افتخار دارند همچنین کارگران ایران:

به جنگ ارچکد خونم از جان پاک
خدا، شاه، میهن نویسد به خاک

(احسنت)

من سه شعار از شعارهائی را که از طرف سازمان کارگران ایران خطاب به تمام ملت ایران صادر شده برای اطلاع نمایندگان محتم مجلس قرائت می‌کنم و تقدیم می‌کنم.

کارگران ایران پیشقراولان انقلاب سفید هستند و تا آخرین نفس از آن دفاع خواند کرد.

انقلاب سفید ایران شرف و حیثیت و موجودیت ما است و ما کارگران تا آخرین قطره خون خود از آن دفاع خواهیم کرد.

ما از دولت می‌خواهیم اوضاع را دقیقا بررسی و خائنین را معرفی و آنها را شدیدا مجازات کند.

و حالا یک شعر درباره انقلاب سفید یک مرد خوش ذوق و قریحه‌ای سروده است و چون این شعر با وضع و روحیات ما کارگران تطبیق دارد با اجازه مقام معظم ریاست که همیشه ما را مورد عنایت خاص خودشان قرارداده‌اند می‌خوانم.

شاه ایران بهر ملت انقلاب آورده است
در شب تاریک ملت آفتابی آورده است
انقلاب بس درخشانی که نور شعله‌اش
چشمهای اجنبی را در عذاب آورده است

(صحیح است)

کارگر آسوده شد، دهقان به آزادی رسید
بی‌سوادان را برون از منجلاب آورده است
آفرین بر فکر اصلاحات ارضی، کاین چنین
مالکان را یک به یک، پای حساب آورده است
مدعی را گو اگر بر سر ندارد فکر بد
همچو دزدان پس چرا رخ در نقاب آورده است
اجنبی، حق داشتی آشوب نو برپا کنی
این ترقی‌ها ترا در اضطراب آورده است

(صحیح است)

ای خیانت پیشه اکنون، هر چه می‌خواهی بگو
ملت ما مشت محکم در جواب آورده است

(احسنت- احسنت)

رئیس- خانم تربیت تشریف بیاورید.

خانم تربیت- نمایندگان محترم

بنده امروز می‌خواهم درباره وقایع بسیار تلخ و ناگواری که در هفته گذشته در کشور ما رخ داده و خوشبختانه به موقع سازمانهای هوشیار امنیتی مابا درایت و متانت به کشف خیانت یک عده گمراه و بی‌وطن و عوامل مزدور و تبهکار که پرده‌های تار و عینکهای کبود به چشم‌زده از درک حقایق عاجز و از آسایش و امنیتی که در کشور ما در اثر تدبیر رهبر عالیقدر ایران شاهنشاه آریامهر برقرار است ناشکر و ناسپاس بوده‌اند صحبت کنم.

یقیناً همه خانمها و آقایان این چند روز اخیر را مثل بنده با خواندن این وقایع در روزنامه‌ها و با شنیدن در رادیو و دیدن در تلویزیون اسلحه و مهماتی که خیانتکاران با افکار پلید به کشور ما وارد کرده و می‌خواستند جزیره آرامش ما را در اقیانوس متلاطم و طوفان‌زده بهم بزنند، بخصوص مصاحبه‌هائی که با دانشجویان عزیز به عمل می‌آید و اکثریت قاطع آنان نفرت و انزجار خود را از اعمال ناشایست و خائنانه دشمنان وطن ابراز می‌داشتند دیده و ملاحظه فرموده‌اید بسیار ناراحت و آزرده خاطر می‌باشید.

بنده می‌خواهم از دید خودم اصل و ریشه این وقایع و سپس چگونه افراد وطن‌پرست در سنگر ایمان و مهر شاه و میهن باید با آن مقابله کنند تجزیه و تحلیل کنم. بدبختانه در کشور همسایه ما عراق که عده‌ای بعثی که بوئی از مسلمانی نبرده (صحیح است) به فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) الجارثم‌الدار یعنی اول باید همسایه را مقدم دانست تا داروخانه خود، عمل ننموده و بنا حق بر خلاف تمام موازین و قوانین بین‌المللی راه دشمنی و کینه‌توزی با ملت مسلمان ایران و حتی ملت مسلمان عراق پیشه گرفته و یک مشت خائن بی وطن را مانند مار در آستین پرورانیده و وقت و بی‌وقت با گسیل داشتن آنان به کشوری که همیشه از مسلمانان به خصوص جامعه اعراب در تمام احوال پشتیبانی کرده و منافع و مصالح آنها را مقدم و گرامی‌داشته و در مجامع بین‌المللی به دفاع از حق آنان برخاسته کوچکترین وقعی نگذاشته با کمال بی‌سیاستی دشمنی را با ما به حد اعلی رسانیده است (صحیح است) این تبهکاران مزدور و اجنبی پرست برای اینکه افکار پلید خود را در جامعه ما اشاعه دهند اغلب به سراغ جوانان ما می‌روند. بدیهی است که بعضی از جوانان که از تربیت صحیح خانواده و از توجه و علاقه و راهنمائی و ارشاد مادران و پدران محروم بوده و هستند به وعده‌های پوچ عوام فریبانه آنها گول می‌خورند و در لوحه ضمیر آنان تخمهای بدبینی کاشته می‌شود چون این جوانان نشیب و فرازهای ما را در این دوره سی سال اخیر که در سایه فداکاری‌ها، راهنمائی‌ها و تدبیرهای خردمندانه اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر تمام عوامل عقب‌ماندگی و بدبختی‌ها را پشت سر گذاشته و با گامهای بلند به سوی پیشرفت و تعالی جلو می‌رود درک نکرده‌اند به وعده‌های دشمنان وطن باور کرده و گمراه می‌شوند و این گمراهان که تعداد آنها انگشت شمار است ذهن دانشجویان دیگر را نیز مشوب می‌سازد. با این ترتیب آتشی افروخته می‌شود که دود آن به چشم خودشان، مربیان به خصوص اولیاء و خود دانشجویان فرو می‌رود، چاره چیست؟ به نظر اینجانب که عمری در فرهنگ این کشور گذرانده‌ام باید سیستم تربیتی ما به خصوص برنامه‌های علوم اجتماعی و تاریخ ما به کلی عوض شود (صحیح است) از دبستان تا دانشگاه دروس تاریخ و علوم اجتماعی را عوض اینکه از ازمنه قدیم شروع کنند از سده حاضر و وقایعی که چه در کشور ما و چه در دنیا می‌گذرد به دانش‌آموزان و دانشجوئی یاد بدهند و بازگو کنند. اگر دانش‌آموزی و دانشجوئی از تاریخ کشور ما در این قرن حاضر به خوبی اطلاع داشت و اگر می‌دانست موقعی که اعلیحضرت رضاشاه کبیر زمام امور را بدست گرفت وضع کشور ما تا چه اندازه اسفناک بود و سرتاسر ایران بدبختی و ناامنی وجود داشت و با همت این رادمرد بزرگ مملکت از متلاشی شدن نجات یافت و امنیت و آسایش برقرار گردید و یا اگر همان دانش آموز و دانشجو به خوبی واقف می‌گردید که در این سی سال اخیر فرزند برومند همان سرباز شجاع با چه فداکاری‌ها شبانه روز خود را وقف تعالی و رفاه ملت و برقراری آسایش نموده آذربایجان عزیز را که داشت از مام وطن جدا می‌شد با تهور قابل ستایش دوباره بمام وطن برگردانید و در سایه انقلاب سفید رنگ کشور را دگرگون ساخت و زنان و دهقانان و کشاورزان و عموم طبقات محروم اجتماع ما به حقوق سیاسی و اجتماعی خود رسیدند دیگر نه تنها خیانت و دنائت به فکرشان خطور نمی‌کرد، بلکه با کمال حق‌شناسی در سایه و برکت این امنیت و آسایش به تحصیل و کسب علم و کمال می‌پرداختند. حالا که یک همچو تحولی در سیستم تربیتی و برنامه‌های ما به عمل نیامده اولاً بر عهده مادران و پدران است که مدام در وضع حال و به خصوص طرزاندیشه و روحیه و فکر فرزندان خود مراقبت کامل به عمل آوردند و زحمات و فداکاری‌ها که باعث امنیت استقلال و عظمت ایران در این دوره شده به طوری که در دنیا موجب تحسین همگان قرار گرفته و تدابیری که شاهنشاه بشر دوست اتخاذ نموده‌اند از جمله پیشنهاد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر از طرف شخص معظم له که به اتفاق آراء از طرف سازمان ملل پذیرفته شده به فرزندان خود تفهیم کنند. و همچنین والدین بایستی با کمال علاقه و مهربانی فرزندان خود را واقف سازند که حسودان و دشمنان ما در کمین نشسته و از این همه تحول اجتماعی و رفاه در کشور ما ناراحت می‌باشند و خواه ناخواه می‌خواهند در کشور آرام و آسوده ما نیز آتش ناامنی برپا سازند. چون بنده یک فرهنگی هستم و متجاوز از سی سال از عمر بنده برای تربیت نونهالان این کشور صرف شده است به خود حق می‌دهم که همین هشدار را به دانشگاهیان عزیز بدهم. در همه عالم مقام استادی و پرفسوری والاترین و ارجمندترین مقام است در پرتو تو جهات و کوششهای مداوم استادان است که جوانان یک کشور لذت علم و دانش را درک نموده و در رشته‌هائی که مورد علاقه آنان است به کسب دانش و کمال موفق می‌شوند و از این راه به میهن و جامعه ی خود خدمت می‌کنند. به ناچار باید عرض کنم که صرف‌نظر از عده‌ای استادان عالی مقام ما که منحصرا به علم و دانش سر و کار دارند و مدام در تحصیل دانش و علم دانشجویان مراقبت خاصی می‌نمایند متأسفانه عده‌ای نیز بین آنان است که یا به علت احتیاج دستگاه‌های دیگر و یا صرفاً به علت جاه‌طلبی و مقام علاوه بر سمت استادی در خارج از محیط دانشگاه نیز کارها و سمت‌های متعددی را به عهده گرفته‌اند بدیهی است که آنان نه تنها به راهنمائی و ارشاد شاگردان خود نمی‌رسند بلکه وقت تحقیق و مطالعه در رشته خود را هم ندارند و حتی گاهی نیز وقت کافی پیدا نمی‌کنند که وظیفه استادی خود را که تعلیم و تربیت دانشجویان است انجام دهند. نمی‌دانم به چه علت رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها میان دانشجویان نرفته به درددل و ناراحتی آنان رسیدگی نمی‌کنند و در ارشاد و اقناع آنان کوتاهی می‌ورزند و الا دانشجویان حتی اگر افکار ناروائی در آنها رسوخ کرده باشد با ارشاد و راهنمائی راه صواب را پیش می‌گیرند.

در اینجا می‌خواهم واقعه‌ای را که به سر خود من آمده و در حدود سیصد دانشجو به مخالفت با من برخاسته بودند شرح دهم. موقع انتخابات دوره بیست و یکم بود و ما زنها نیز با همت والای شاهنشاه عالی مقام ما از حقوق سیاسی و حق انتخاب بهره‌مند شده و مبارزه انتخاباتی را شروع کرده بودیم. در سالن پارک شهر بلندگوئی برای بنده اختصاص داده بودند که هر روز عصر در آنجا جهت تشویق مردم و به خصوص زنها شرکت در انتخابات که اولین دفعه از این حق بهره‌مند می‌شدند سخنرانی‌های متعددی می‌کردم یکی از شبها که مشغول صحبت بودم ناگاه پاسبانی با حالت اضطراب به طرف من دوید و پیشنهاد نمود که سخنرانی را قطع نموده و همراه ایشان از درب عقب فرار نمایم. پاسبان مزبور به اینجانب اطلاع داد که گروهی از دانشجویان جلوی عمارت جمع شده و قصد توهین و آزار مرا دارند بناچار سخن را کوتاه نمودم ولی به جای فرار از درب عقب بالای سکو جلو آنها رفتم. این دانشجویان فریاد می‌زدند که با این انتخابات مخالف هستند با کمال خونسردی مدتی به فریادهای آنان گوش دادم و پس از اینکه قدری آرام شدند آنگاه با صدای بلند شروع به صحبت نمودم و اظهارات خود را در آن موقع به دین طریق خلاصه می‌نمایم: گفتم که خوشبختانه طرف خطاب من امروز شما دانشجویانی می‌باشید که چشم و چراغ کشور ما محسوب می‌گردید و من انتظار داشتم که گفته‌های شما مستدل باشد با کمال تأسف باید بگویم که اظهارات شما بی‌اساس و بدون منطق است یقین دارم در میان شما تعدادی دانشجو نیز وجود دارد که در دانشگاه مشغول فراگرفتن علوم حقوق سیاسی و اجتماعی هستند و آگاه از تحول اجتماعی و موافق حقوق زنان می‌باشند می‌دانید که امروز گردانندگان حکومت دمکراسی در کشور عزیز ما اینک جوانانی هستند که روزی تحصیلات خود را در داخل یا خارج کشور ادامه می‌دادند و مسلما آنها نیز روزی مقام‌های خود را به شما داده و اداره امور کشور را به شما واگذار خواهند نمود و این قدرت نیز طبق قانون طبیعت روزی از شما به دیگری انتقال پیدا خواهد کرد.

رئیس- خانم تربیت وقت شما تمام شد.

خانم تربیت- استدعا می‌کنم دو دقیقه اجازه بفرمائید.

باور بفرمائید که همان دانشجویان در مقابل این اظهارات مستدل سر تسلیم فرود آورده و معلوم بود که کاملاً اقناع شده‌اند زیرا با رضایت خاطر متفرق گردیده و کوچکترین اهانتی به من ننموده‌اند آن روز تاکنون چندین بار در دانشگاه تشنج ایجاد شده است. همیشه در این فکر بوده‌ام که چرا همه رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و استادان با کمال شجاعت و درایت با دانشجویان روبرو نشده و به خواسته‌های این جوانان توجه نمی‌کنند و انچه را که نا مشروع و غیر صحیح است با کمال صمیمیت و منطق و استدلال غلط بودن افکارشان را تفهیم نمی‌نمایند و آنچه را که حق مشروع آنان است ترتیب اثر نداده و با آنها همراهی نمی‌کنند و موارد ناراحتی دانشجویان بهترین مبارز افکار نامطلوب و ناروا شوند.

رئیس- خانم تربیت ممکن است بقیه‌اش را برای جلسه آینده بگذارید.

خانم تربیت- استدعا می‌کنم اگر ممکن است دو دقیقه از وقت نفر بعدی را به من اجازه بفرمایید.

رئیس- آقای توسلی چند دقیقه از وقتتان را به خانم تربیت می‌دهید؟

توسلی- یکی دو دقیقه مانعی ندارد.

رئیس- بفرمائید.

خانم تربیت- پس بنده یک چیزی را عرض می‌کنم و عرایضم را ختم می‌کنم به عقیده من علقه و انس و الفت بین کادر دانشگاهیان و دانشجویان تنها راه علاج این گونه تشنجات نامطلوب است امیدوارم که این تذکرات من به دانشگاهیان و مقامات آموزش عالی کشور مفید و مؤثر واقع شده و قدر و اهمیت استادان واقعی و فداکار را ارزش قائل شده و محیط دانشگاه‌ها را با راهنمائی و اندرز و نصیحت به دانشجویان عزیز به آرامش و آسایش مبدل سازند تا نونهالان کشور بدانند در محیط‌های آرام به تحصیل و تحقیق که ضامن پیشرفت آینده کشور است موفق شوند.

در خاتمه به عنوان یک فرهنگی با سابقه و به عنوان یک مادر عرض می‌کنم که همه فرهنگیان و مادران از تظاهرات چند ماجراجو در محیط مقدس دانشگاه ناراحت و عصبانی بوده خواستار آن هستند که با طرد عناصر ماجراجو همه دانشگاههای کشور به کار و فعالیت ادامه داده در این محیط امن و امان برای به ثمر رسیدن انقلاب آموزشی گامهای اساسی تری برداشته شود از خداوند متعال خواهانیم که عمر و عزت طولانی به شاهنشاه آریامهر بدهد تا در کنف حمایت ایشان به پیشرفتهای عظیم تری نائل بشویم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- جناب آقای رئیس- همکاران محترم، در این چند روزه‌ای که اینجانب در مسافرت بودم وقایعی در کشور پیش آمد، جناب آقای فخر طباطبایئ با بیان رسا نظریه حزب مردم را به عرض مجلس محترم رسانیدند وای همانطور که نمایندگان محترم اکثریت بنا به اهمیت مطلب بحث در این موضوع را لازم دانستند اجازه می‌خواهم با استفاده از وقت یکی از هم‌مسلکان خود به اختصار عرض کنم حزب مردم توجه دقیق به خواسته‌های معقول و صحیح دانشجویان عزیز را در امور تحصیلی خودشان لازم می‌داند ولی در عین حال هر گونه دسیسه، اغتشاش، جنجال را در محیط علم و دانش مردود می‌شناسد (صحیح است) حزب مردم حسن مراقبت و اقدامات مقامات امنیتی را در جریان اخیر شایان کمال تقدیر می‌داند (صحیح است) ولی در عین حال بیداری و هوشیاری فرد فرد افراد ملت را لازم می‌شمارد (صحیح است) حزب مردم همان‌قدر که از اعمال ننگین و شرم آور این خائنین اطلاق شود متأسف است (صحیح است) حزب مردم تعداد معدودی مزدوران خارجی را که با حکومت دژخیمی بر کشور ملت همسایه‌ها عراق نمی‌شناسد در انتظار است که دولت قانونی صالح برای ملت عراق نمی‌شناسد در انتظار است که دولت ایران این مزدوران خارجی را با اقدامات لازم از عواقب تحریکات این دسیسه‌های خود متوجه و برحذر دارد که قطعاً به ضرر کشور عراق خواهد شد اما شاه بیت مطلب حزب مردم اصوا انقلاب سفید شاه و مردم را عالیترین برنامه بشری برای نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملت ایران می‌شناسد (صحیح است) و در راه تحقق کامل و به ثمر رسانیدن هر چه بیشتر اصول انقلاب با تمام قوا همگامی و همکاری خواهد کرد ولی در عین حال سیستم تبلیغات و پاره‌ای از اقدامات دولت را در سطح اجرائیات محتاج تجدید نظر، بحث و انتقاد و اصلاح می‌داند که در این باره به تفصیل در آینده صحبت خواهم کرد (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر رفعت بفرمائید.

دکتر رفعت- با اجازه جناب آقای رئیس و همکاران محترم:

اسراری که در روز دوم دی ماه توسط یک مأمور عالی‌مرتبه امنیتی برای آگاهی ملت افشا شد پرده از روی اعمال عده‌ای وطن‌فروش و خائن و مزدور اجنبی برداشته و عملاً ثابت نمودند که دشمنان این آب و خاک چه خوابی برای آنها دیده بودند و اگر بیداری و هشیاری و به حقیقت باید گفت فداکاری مأموران امنیتی نبوده و برای در هم شکستن این توطئه هر خطری را به جان نخریده بودند تا قدم به قدم تیمور بختیار و همدستان کمونیست و دستگاه ناپاک حکومت بعثی عراق مراقبت فعالیت‌های ایشان باشند و قدم به قدم بمب‌هائی را که زیر پای مردم ایران می‌گذاشتند بی اثر سازند ایران در چه گرداب هول‌انگیزی کشانیده شده بود (صحیح است).

براساس نقشه‌های رذیلانه و ضد انسانی رژیم دیو صفت بعثی که غلامان حلقه به گوشی چون بختیارها و پناهیان‌ها و رادمنش‌ها مأمور اجرای آن بودند ملت مسلمان ایران در برابر توطئه وسیع گسترده‌ای قرار گرفته بود که طی سه سال مرحله آن می‌بایست در مرحله اول تأسیسات حیاتی ایران منفجر شود، در مرحله دوم مسئولان مهم امور مملکتی به قتل برسند و بالاخره نبردهای چریکی در نقاط مختلف مملکت آغاز شود.

کمتر کشوری حتی در یک جنگ طولانی سه میلیون کشته می‌دهد و این رقمی‌بود که دشمنان ایران با خونسردی جنایتکارانه آن را پذیرفتند و می‌خواستند سه میلیون ایرانی را بکشند تا عطش جنایت و جاه طلبی خور را تسکین دهند.

به دین ترتیب بختیار و حزب منحله توده حاضر بودند ایران را ویران کنند تا شاید بتوانند از میان خون، آتش و ویرانی راهی به سوی هدف‌های جاه‌طلبانه و جنایت‌کارانه خود بگشایند زیرا به خوبی می‌دانستند که در یک ایران آباد متحد و مترقی جائی نخواهند داشت.

تاریخ خیانت‌های بختیار و همدستان او را فراموش نخواهد کرد. (ایلخانی پور- کوچکتر از آن است که تاریخ درباره او قضاوت بکند) این مرد که در کشور ما از هیچ چیز به همه چیز رسیده بود معهذا به همه مسائل اخلاقی و اصول انسانیت پشت پا زد و در کشوری بیگانه علیه ملت ایران اقداماتی به عمل آورد.

اسراری که در روز دوم دی ماه فاش شد علاوه بر این که چهره کثیف بعثی‌ها را بیش از پیش به مردم جهان خصوصا ملل مسلمان باز شناساند ماهیت و پیوندهای کثیف چپ نماها و ارتجاعون را نیز فاش کرد زیرا در توطئه رذیلانه‌ای که علیه ملت ما چیده شده بود موضوعی که از لحاظ سیاسی جال بود این بود که بختیارها و سرسپردگان بنام ارتجاع در کنار رادمنشها، پناهیانها و اعضاء کنفدراسیون به اصطلاح دانشجویان و سازمان مائوئیستی طوفان قرار گرفته بودند.

در بغداد در این شهری که به صورت مأمن راهزنان، خیانتکاران دزدان هوائی، سرسپردگان قدرتهای بیگانه و چاقوکشان حرفه‌ای درآمده است (صحیح است) افراد پلید و بیشتر می‌چون حسن البکرها، التکریتی‌ها، بختیارها و پناهیانها برای به خون کشیدن کشور ما و ملت ما نقشه می‌کشیده‌اند. اجرای این نقشه به وسیله ملت نجیب و مسلمان عراق غیر ممکن بود زیرا قرآن کریم عامل پیوند ملت مسلمان ایران و عراق است.

خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: انما المومنون اخوه ما که با ملت نجیب عراق برادر دینی هستیم در این مکان مقدس من به نام ملت ایران و از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم از برادران مسلمان و نجیب عراقی سئوال می‌کنم چرا اجازه می‌دهند که حکومت خونخوار بعثی عراق اسلحه برای نابودی مسلمان ایرانی توسط عده‌ای مزدور به ایران بفرستند؟

رجاء واثق دارم که ملت نجیب و مسلمان عراق در انتظار روزی هستند که سنگون شدن این رژیم منفور بعثی را جشن بگیرند و از چکمه‌های این حکومت خونخوار رهائی یابند (انشاءالله).

حکومت بعثی عراق باید بداند ایران فناناپذیر است و انقلاب سفیدی را که به رهبری شاهنشاه آریامهر آغاز کرده به انجام خواهد رساند (صحیح است).

حقیقتا اقدام مأمورانی که در خارج از ایران هر لحظه با مرگ ست به گریبان بوده‌اند بسیار متهورانه و شجاعانه بوده است (صحیح است).

احساسی که شنیدن ماجرای توطئه‌ها و انتشار اخبار و اسناد مربوط به اعمال خرابکاران در ملت ایران به‌وجود آورد و همگی در آن متفق بودند احساس تحسین و قدرشناسی به خاطر بیداری و کاردانی و تسلط و قدرت عمل سازمان‌هائی است که پاسداری از امنیت و ثبات این سرزمین را بر عهده دارند و در سکوت مأموریت خطیر خود را انجام می‌دهند (صحیح است) تا کارگر بتواند با خیال آسوده در کارگاهش کار کند، زارع با آرامش خاطر زمینش را بکارد و بدرود، کاسب کسبش را بکند و دانشجو درسش را بخواند، بیست و سه سال خدمت دانشگاهی به اینجانب اجازه می‌دهد که در این مکان مقدس به جهانیان اعلام دارم که اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان عزیز ما پاسدار مسلم انقلاب سفید شاه و مردم هستند، دانشجویان در عنفوان جوانی هستند (صحیح است) لازمه جوانی شتاب‌زدگی است. دانشجویانی که ممکن است در محیط خانواده با پدر خو فی‌المثل اختلاف پیدا کنند این اختلاف خانوادگی باید در محیط خانواده حل و فسخ گردد.

در محیط دانشگاه ممکن است دانشجوئی فی‌المثل در موضوع مربوط به امتحان با استاد خود یعنی پدر روحانی اختلاف سلیقه داشته باشد باید این اختلاف سلیقه در خانه آنها یعنی دانشگاه حل و فسخ گردد. رجاء واثق دارم که دانشجویان عزیز ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که عده مزدور اجنبی‌پرست اختلاف سلیقه آنها را که در محیط دانشگاه باید حل و فسخ گردد وسیله برای پیشبرد مقام شوم خود سازند (صحیح است).

جریانات اخیر نشان داده است که اختصاص دادن هر بودجه‌ای در راه حفظ ثبات و امنیت کشور و مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی ایران هر میزان و هر قدر که باشد ضرورت حیاتی دارد (صحیح است) هر فداکاری که در راه بقای ایران صورت گیرد باز هم کم خواهد بود. اگر این هوشیاری و بیداری نیروهای امنیتی نبود سرنوشت ایران چه می‌بود؟

ملت ایران به خوبی فهمید که دستگاهی بیدار است تا مردم ایران بتوانند راحت بخوابند.

از این رو صمیمانه‌ترین درودها را نثار این فداکاران جانبازی می‌کنیم که شب و روز به خاطر حفظ امنیت کشور در تلاش‌اند (صحیح است- احسنت).

اغلب خبر گذاری‌های جهان کشف توطئه اخیر را بزرگترین موفقیت برای دستگاه امنیتی ایران خوانده و اعلام کرده‌اند که پرده برداری از این ماجرای خطرناک نشانه اتفاق و اتحاد ملت ایران و بیداری و در عین حال قدرت دستگاه‌های امنیتی ایران می‌باشد.

در خاتمه باید به درگاه خداوند شکرگذار باشیم که شاهنشاهی به ما عنایت فرمود که تحت رهبریش دستگاه‌های انتظامی با بیداری کامل آماده برای پاسداری انقلاب سفید و پیشگیری حوادثند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران محترم، در اواخر هفته گذشته بود که به دعوت شرکت ملی نفت ایران به اتفاق چند نفر از همکاران محترم به نواحی جنوب و نفت خیز کشور رفتیم و از فعالیت نفتی کشور بازدیدی به عمل آمده واقعا خیال می‌کنم برای هر ایرانی لازم است که هر چه بیشتر به نقاط مختلف کشور مسافرت بکند و آنچه که در این مملکت شده است به چشم به بیند تا دریابد که آنچه شده جدا محیرالعقول است. جزیره‌ای که تا چند سال پیش تعدادی از ساکنین آن فقط با صید ماهی یا احیانا با درآمد مختصری از صدف زندگی می‌کردند امروز در وضعی است که در حدود هزار میلیون تومان به این ملت عایدی می‌دهد و این مسلماً در اثر تلاش بی‌سابقه ایست که دولت شاهنشاه و شرکت ملی نفت ایران به خرج داده است تا توانسته است این موفقیت‌ها را بدست بیاورد و در اثر کوشش آنها برای استیفای حقوق ملت ایران این توفیق‌ها بدست آمده تنها از لحاظ صنعت و کشاورزی پیشرفتهائی همانطوری که عرض کردم جالب توجه و محیرالعقول دارد چهره مملکت عوض شده اصولاً چهره مردم تغییر پیدا کرده قیافه‌های مغموم قبل از انقلاب به قیافه‌های باز، شاداب و امیدوار میلیونها مردم این مملکت تبدیل شده و اما آنچه که شده است مسلماً الهام می‌گیرد از انقلابی که نه سال قبل با اراده شاهنشاه و تأیید ملت ایران انجام شد علت توفیق صددرصد انقلاب وارداتی نیست زائیده فکر ایرانیست (صحیح است) انقلاب ما رنگ و بوی خارجی ندارد (صحیح است) انقلاب ما از خصوصیات ملی ما از مذهب ما از آب و هوای این مملکت از وضع جغرافیای این مملکت از اوضاع اجتماعی ملت ایران الهام گرفته و موفق است (صحیح است- احسنت) در نتیجه انقلاب بزرگ اجتماعی ایران، ایران امروز به صورت یک گوهر تابناک در صحنه سیاست بین‌المللی می‌درخشید، رشد ملی دارد که متوسط آن در سال از ده درصد بیشتر است، سیاست مستقل ملی دارد که سبب شده است ایران پایگاه صلح و صفا در این قسمت از دنیا در بیاید، در نتیجه انقلاب عدل پهلوی شامل احوال تمام مردم این مملکت شده که در این کشور بی‌سابقه است خیلی از ما به یاد داریم شاید تا چند سال قبل ما واقعاً این وضع را نداشتیم که آزاد در این مملکت مسافرت کنیم ولی هر کس حالا می‌تواند به راحتی از شرق به غرب و از شمال به جنوب مسافرت کند این مملکت قادر شده است در اثر انقلاب اصیل شاه و ملت خودش را از بسیاری از کالاهای صنعتی کشورهای خارجی بی‌نیاز کند و پلی که همیشه در تاریخ شاهنشاهی ایران بین ملت و پادشاه مملکت وجود داشته محکم و مستحکمتر بشود و به صورت لایزال در بیاید (صحیح است) همانطوری که عرض کردم انقلاب ما یک انقلاب اصیل ایرانی است و از هیچ ایسمی الهام نگرفته و پیرو هیچ مکتبی از ایسم‌ها نیست اگر واقعاً بتوانیم ایسمی به این انقلاب بچسبانیم ایرانیسم است و باز همین دلیل است که این توفیق‌ها بدست آمده و نام ایران در صحنه بین‌المللی بلند آوازه شده است (صحیح است) پیشنهاد یک آریائی رهبر ملت ایران در دانشگاه هاروارد مورد تحسین و تجلیل فلاسفه و استادان بزرگ دانشگاهی قرار می‌گیرد و به صورتی درمی‌آید که مجمع سازمان ملل متحد مرکز قانون‌گذاری دنیا پیشنهاد یک ایرانی، یک آریائی، پیشنهاد محمدرضا شاه پهلوی را تصویب می‌کند و حتی یک رأی مخالف به او نمی‌دهد این افتخاری است که برای این ملت به بار می‌اورد (صحیح است) و به همین دلیل راهی که ملت ما امروز می‌پیماید مسلماً سریعتر از راهی است که ملت ما امروز می‌پیماید مسلماً سریعتر از راهی است که ژاپن ظرف پنجاه سال پیمود و امیدوار هستیم با همین سرعت ایران جلو برود و کمتر از پنجاه سال، تمام عقب‌ماندگی‌های خودش را جبران بکند و مسلماً خواهد کرد (انشاءالله) و اما در این میان بعضی از محافل بین‌المللی، بعضی از دول خارجی و بعضی از آقایان ورشکسته و فئودالیستهای شکست خورده تلاشهای مذبوحانه‌ای می‌کنند شاید بتوانند چرخ انقلاب مملکت را کمی کندتر بکنند عرض نمی‌کنم که از حرکت بازدارند فقط شاید می‌خواستند حرکتش را کندتر بکنند و این تصور آنها است که می‌بینند منافعشان در خطر افتاده است، این مملکتی که بسیاری از صادرات کنونیش را از خارج قبلا وارد می‌کرد، نفت که برایش یک مسئله سیاسی بود امروز با ایدئولوژی ایرانی موضوع نفت که سیاسی بود یک مسئله صنعتی و تجارتی شده و این ایدئولوژی که در این مملکت هست آنها را به وحشت‌انداخته مبادا کشورهای دیگر از ما الهام بگیرند بنابراین آنها مذبوحانه تلاش می‌کنند که شاید چند صباحی بیشتر در این دنیا زندگی کنند و چون دستشان به هیچ جا نمی‌رسد اجبارا دسیسه‌های ناجوانمردانه درست می‌کنند ولی آنها از روحیه ملی ایرانی غافلند که اتحادیه نامقدس درست می‌کنند و از بعضی مزدوران ایرانی استفاده می‌کنند به کسی که دستش به خون بسیاری از هم میهنان عزیز ما آغشته است دست پیوند می‌دهند و آنها با هم متحد می‌شوند کسانی که حتی شاید همدیگر را نمی‌توانستند از شدت دشمنی ببینند بختیارها و توده ای‌های تندرو با هم متحد می‌شوند آنها که خیال داشتند آذربایجان عزیز را از ایران جدا کنند در صفوف اینها قرار می‌گیرند و خلاصه نقشه برای خودشان می‌ریزند والی همانطور که عرض کردم ضعف کلی این مزدوران در تشخیص روحیه ملت ایران است آنها که خیال می‌کنند با تکیه به حکومت لرزان و مضطربی مثل حکومت بعثی عراق که خود دولت در داخل کشورش تأمینی ندارد و مردم مسلمان و برادر ما از دست این حکومت به ستوه آمده‌اند می‌توانند در این مملکت بساطی راه بیاندازند واقعا چه نقشه‌های شومی که نکشیده‌اند و چه افکار ناجوانمردانه‌ای که در سر نپرورانده‌اند ولی مأمورین امنیتی ما هم چه بیدار ماندند و چه بیدار و کاردان بودند و چه از خود گذشته بودند این مصاحبه رادیو و تلویزیونی حقایق بسیار جالبی را روشن کرد واقعا برنامه‌ای دیدنی بود و آموزنده، مکتبی از میهن پرستی بود، مکتبی از شاه‌دوستی بود، در این نقشه که با دلیل و سند به ملت ایران نشان داده شد و روزنامه‌ها نوشتند و رادیو گفت خیال داشتند بعضی از رجال مملکت را بکشند بعضی از عمارات را خراب کنند جنگهای چریکی راه بیاندازند همانطور که عرض کردم اینها نمی‌دانستند کشتن یک همایونی و یک ریاضی و یک علم و یک نصیری و یک هویدا و یا ویران کردن بعضی عمارات مملکت، مجلس و حزب ایران نوین و امثالهم نمی‌تواند درد آنها را دوا کند برای اینکه ۳۰ میلیون ملت ایران پشت سر شاه ایستاده‌اند و حافظ این انقلاب هستند (صحیح است) فقط می‌توانستند نقشه کشتن میلیونها هویداها میلیونها ریاضی‌ها را بکشد و نقشه خراب کردن و ویران کردن تمام عمارت این مملکت را در نظر بگیرند و شاید می‌توانستند در نتیجه آن نقشه راه امیدی برای خودشان پیدا کنند. تنها رجال این مملکت نیشتند که ایمان و عشق مملکت و شاه دوستی درشان هست این خوی و ملیت ایرانی است همه این سی میلیون ملت ایران الهام می‌گیرند از انقلاب این مملکت و عشق به شاه و مملکت دارند (صحیح است) در هر حال مصاحبه رادیو و تلویزیونی همانطور که عرض کردم بسیار جالب بود آموزنده بود و حقا وحشتناک بود نشان می‌داد که مامورین امنیتی ما جان و مال خوشان را فدا می‌کنند تا رژیم این مملکت حفظ شود و این انقلاب روز به روز موفقتر شود واقعا خیال بفرمائید تصور بفرمائید همان سه نفری که در این گروه بودند هر آن ممکن بود کشته بشوند هر آن ممکن بود تطمیع بشوند آنها که چندین میلیون در این مملکت خرج کردند و میلیونها اسلحه وارد کردند آنها می‌توانستند هر آن آنها را بخرند ولی آنها ایرانی‌های اصیل بودند که با عشق به مملکت و میهن‌پرستی از جان خودشان گذشته و باز هم خواهند گذشت و نظیر این سه نفر و آن رجال مملکت توده ملت ایران زن و مرد و کارگر و کشاورز و روشنفکر و دانشجو همه هستند اگر عده‌ای در لباس دانشجوئی شعاری بدهند اینها تحریک شده همان عوامل هستند مسلماً دانشجو روح دانشجوئی و میهن پرستی دارد ولی خوب بعضی از آنها را از جاده میهن‌پرستی و دانشجوئی دور می‌کنند.

رئیس- آقای دکتر مهذب وقت شما تمام شد.

دکتر مهذب- دو سه دقیقه اجازه بفرمائید تمام می‌شود. در هر حال دنیا فهمید که دولتی بنام دولت بعثی عراق چطور غوغا بپا می‌کند و دنیا فهمید که دولتی مثل دولت ایران و ملت ایران پشت سر شاه خود ایستاده است همه می‌دانستند که مأمورین امنیتی با چشمهای باز از مال و منال دنیا می‌گذرند و خود را با گلوله روبرو می‌کنند از جان خود می‌گذرند تا نام ایران و ایرانی در صحنه بین‌المللی روز به روز بیشتر تابناک باشد (صحیح است) خداوند به همه آنهائی که چنین خدمت می‌کنند توفیق هر چه بیشتر عنایت فرماید (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه اول دی ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۴۳۳۶- ۶ /۸ /۱۳۴۹ دولت راجع به الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۴۵ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را به اصلاح تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون راجع به الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در مورد فرزندان جدیدالولاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی ملغی می‌گردد.

 • تبصره- وجوهی که در تاریخ تصویب این قانون شاغلین یا بازنشستگان از این بابت دریافت می‌دارند تا رسیدن اولاد آنان به سن ۱۸ سال تمام قابل پرداخت خواهد بود.

مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.

رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مربوط به حق اولاد مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه اول دی ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۵۲۵۸- ۱۹ /۸ /۱۳۴۹ راجع به حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مربوط به حق اولاد را که گزارش شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانونی حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون بند "ج" مادۀ ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش (مصوب اردیبهشت ۱۳۳۵) مربوط به حق اولاد از ماده زبور حذف می‌گردد. وجوهی که افزارمندان در تاریخ تصویب این قانون از این بابت دریافت می‌دارند تا رسیدن سن اولاد آنان به هیجده سال تمام قابل پرداخت خواهد بود.

مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای ملکزاده بفرمائید.

ملکزاده آملی (مخبر کمیسیون نظام)- در سطر سوم ماده واحده داخل پرانتز مصوب تیر ماه اشتباه است "مصوب اردیبهشت" صحیح است.

رئیس- اصلاح می‌شود، در ماده واحده نظر دیگری نیست (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیازنیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیازنیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۲۲۴- ۲۲ /۴ /۱۳۴۹ راجع به اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۴۷ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را با اصلاح تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه مربوط به اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- تبصرۀ زیر به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ اضافه می‌شود:

 • تبصره- مقررات این ماده درباره پزشکان- دندان پزشکان – داروسازان و دامپزشکان مشمول قانون استخدام کشوری که بر حسب ضرورت خدمتی از سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شده و یا می‌شود و در مشاغل سازمانی مربوط به تخصصی که دارند مشغول خدمت می‌گردند نیز قابل اجرا می‌باشد.

مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی.

گزارش شور دوم از کمیسیونهای دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۱ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۲۹ /۹ /۴۹ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۵۴۷۶- ۲۴ /۸ /۱۳۴۹ دولت راجع به انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد را که گزارش شور دوم بررسی و با توجه به پیشنهادها اصلاح و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانون مربوط به انتقال مرکز حمایت و جلب سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد

ماده واحده- به منظور انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد مقررات زیر تصویب می‌شود:

۱- بند ۴ مادۀ ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ لغو می‌شود.

۲- مادۀ ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

مادۀ ۲- برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه‌های خارجی هیأتی به ریاست وزیر اقتصاد یا قائم مقام او و مرکب از معاونان وزارت دارائی- وزارت امور خارجه- وزارت اقتصاد- معاون مدیر عامل سازمان برنامه- معاون بانک مرکزی ایران- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا یکی از نواب او در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد.

تصمیمات هیأت از طرف وزیر اقتصاد به هیأت وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد. پیشنهادهائی که برای به کار انداختن سرمایه‌های خارجی در شهرستانها و اصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران ترتیب انتقال وظایف مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد را خواهند داد.

۳- مادۀ ۷ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۷- طرح اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر مادۀ ۱۳۳۵ از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامی که آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است آئین‌نامه سابق قابل اجرا خواهد بود.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز دوشنبه ۳۰ /۹ /۴۹ با حضور نماینه دولت لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمائید.

مهندس معتمدی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- خواستم به استحضارتان برسانم، کلمه اصلاحی در موارد ۲ و ۷ اضافه است.

رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور ول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

۸- طرح گزارش شور ول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

رئیس- گزارش شور اول موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۲۹ /۹ /۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۴۸۸۸ – ۱۳ /۸ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک را که به شماره ۱۴۹۳ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.

اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی مشتمل بر ۹ ماده که در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۴۸ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به امضاء رسیده است اجرا نماید.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه‌شنبه ۱ /۱۰ /۱۳۴۹ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را که به تصویب کمیسیون اقتصاد نیز رسیده بود تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه روز دوشنبه ۳۰ /۹ /۴۹ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک را رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر

رئیس- گزارش شور اول افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیونهای پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شماره ۹۶۷۴ مورخ ۸ /۹ /۱۳۴۹ راجع به افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر را که به شماره ۱۴۶۵ چاپ شده است مطرح کرد و به شرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر

ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود از هر سری تمبر یادگاری و جاری که منتشر می‌شود تعداد پنج هزار سری به‌منظور نگهداری در مخزن موزه تمبر و ارسال به دفتر پست بین‌المللی و اهداء به مقامات داخلی و خارجی در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

 • تبصره- وزارت دارائی مجاز است از هر نوع تمبر یادگاری که به مناسبت جشن بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران منتشر شده یا می‌شود علاوه بر پنج هزار سری فوق، تعداد شش هزار سری برای تهیه آلبوم‌های یادگاری جشن و تهیه پاکتهای تمبر با مهر روز به‌منظور معرفی تمبرها و تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران در کشورهای خارج و مجامع علاقمند به تمبر و همچنین اهداء به میهمانان عالیقدر شاهنشاه آریامهر و شخصیت داخلی و خارجی و روزنامه‌نگاران در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- دکتر کفائی.

گزارش شور اول از کمیسیونهای دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه افزایش سهمیه تمبر یادگاری موزه تمبر را که به شماره ۱۴۶۵ چاپ شده است مطرح و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دانشمند بفرمائید.

دانشمند- خواستم به عرض برسانم در انتهای تبصره (قرار دهد) صحیح است نه (قرار دهند) و باید اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل ماده واحده (لایحه قانون افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر) حذف شود.

با تقدیم احترام- فرهادپور.

رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور

رئیس- گزارش شور اول معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۶۰۳۲- ۳ /۹ /۱۳۴۹ راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور را که به شماره ۱۴۶۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. قانون معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور.

ماده واحده- مقررات اتومبیلهای شخصی مأموران وزارت امور خارجه مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۵ شامل مأموران سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که با گذرنامه سیاسی در خارج از کشور مأموریت ثابت دارند نیز خواهد بود اجرای مقررات مزبور در مورد مأموران وزارت جنگ مشروط به آن است که در مدت مأموریت از اتومبیل واگذاری ارتش شاهنشاهی استفاده نکرده باشند.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه اول دی ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبر کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۱۱- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای تقوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام معظم ریاست اصلاح بودجه‌ای است مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی و همچنین دو فهرست از صورت دیون اداره کل گمرک و دانشکده پزشکی تهران که برای رسیدگی و اظهار نظر به کمیسیون محترم بودجه تقدیم می‌شود.

رئیس- لوایح به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحن نسق

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحن نسق

رئیس- گزارش شور اول اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهان و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات رضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه ۲۱ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه شماره ۱۰۰۳۲ مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۴۹ دولت مربوط به اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را که به شمارۀ ۱۳۲۱ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه با اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق

ماده واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را متناسب با امکانات مالی دولت و به تدریج طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.

وجوه حاصله از فروش اینگونه املاک وسیله متولی وقف اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق مادۀ ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار می‌گیرد.

 • تبصرۀ ۱- اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این قانون به قوه مقننه فاقد زارع بوده باشد در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی می‌ماند که نسبت به آبادی و عمران آن با رعایت صرفه و صلاح موقوفه اقدام کند.
 • تبصرۀ ۲- دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بگذارد.
 • تبصرۀ ۳- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی - مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه دولت راجع به اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور- همکاران محترم به خوبی توجه دارند که ماده واحده و لایحه‌ای که امروز مطرح است گوشه‌ای است از یک کار بسیار عظیم و برنامه‌ای که توانسته است با انقلاب اراضی ایران متجاوز از ۶۰% مردم روستانشین این مملکت را که قرنها محرومیت می‌کشیدند صاحب آب و خاک و زمین بکند تا با دلبستگی و علاقمندی روی زمینی که متعلق به آنها است برای مملکت عامل تولیدی مؤثری باشند و از این خاک و آب آنطور که حق آنهاست بهره‌مند بشوند و بهره‌گیری بکنند (صحیح است) انقلاب اراضی ایران با اجرای قوانین اصلاحات ارضی متجاوز از دو میلیون خانوار زارع ایرانی را صاحب نسق و صاحب آب و خاک زراعتی کرد ولی در عین حال به رعایت اصولی و سنن و حقوق و عدالت اجتماعی مالکین را هم از حقوقشان محروم نکرد یعنی در قبال تأمین حقوق حقه زارعین و در قبال جبران محرومیت‌هائی که اینها در طی قرون می‌کشیدند و به حق خود رسیدند مالکین هم در حدود قانون و مقررات از حقوقی بهره‌مند شدند به نظر من اینجاست که امتیاز انقلاب سفید ایران بر سایر انقلابهائی که مورد خواست مزدوران خارجی است مشخص می‌شود من نمی‌دانم از این سفیدی انقلاب با این ثمرات و اثراتی که ما بدست آورده‌ایم چه ضرر و زیانی می‌شود تصور کرد به دنبال سرخش می‌گردند انقلاب سفید ایران تأمین کننده حقوق کلیه مردم و براساس سنن و اصول اخلاقی و مذهبی و عدالت اجتماعی انجام شد که یکی از گوشه‌هایش همین ماده واحده ایست که اجازه می‌دهد املاک موقوفات عام به زارعین صاحب نسق تقسیم بشود تا اینها هم مثل سایر برادران کشاورز خود از این اراضی بهره‌مند بشوند صاحب زمین و آب و خاک بشوند عامل تولیدی مؤثرتر بشوند و در عمران و آبادی مملکت با کمال علاقه بکوشند و در عین حال یک اصل مذهبی واجب‌الرعایه هم به موجب همین قانون رعایت بشود چه اشکالی دارد که ما مسائل انقلابی را با رعایت تمام اصول اخلاقی و اجتماعی و مذهبی اجراء بکنیم در اینجا رعایت این اصل شده است که طبق قوانین املاک موقوفه عام تبدیل باحسن خواهد شد و از یک طرف ملک به زارع تقسیم می‌شود زارع این موقوفات مالک می‌شود از یک طرف آنچه که در قبال این املاک به متولیان اوقاف داده می‌شود مجدداً به وسیله متولی صرف سرمایه‌گذاری تولیدی چه در صنعت چه در بعضی از کارهای کشاورزی می‌شود و از عایداتش نظرات واقف اجراء خواهد شد بنده امیدوارم با این درآمدی که از این راه برای اداره موقوفات عام تولید می‌شود، این سرمایه تبدیل یک عامل تولیدی بشود در حالی که حاضر می‌دانیم که املاک موقوفه به علت عدم رسیدگی کامل جزو املاکی است که از نظر عمران و آبادی عقب‌تر از سایر املاک قرار گرفته است و عایدات زیادی تا به حال از املاک موقوفه حاصل نمی‌شده امیدوارم همانطور که با اجرای این قانون به زارعین صاحب زمین می‌شوند و بر تولید اضافه می‌کنند از طرف دیگر وقتی که ما به ازاء این املاک به متولیان داده شد آنچنان با دقت سرمایه‌گذاری بشود که انشاءالله دیگر بعد از این از بودجه عمومی‌احتیاجی به کمک به اداره اوقاف نداشته باشیم و اوقاف همانطور که مورد نظر واقف بوده است در اصل یک تحمیلی بر بودجه مملکت نباشد بلکه به خصوص خود یک مقدار از وظایف اجتماعی را که وقف کنندگان در موقعی که اموال خوشان را وقف می‌کردند مورد نظر داشتند به عهده بگیرند و موجب پیشرفت کارهای اجتماعی ما باشند (احسنت) به هر حال بنده یک بار دیگر به مناسبت طرح این لایحه لازم است عرض کنم که ملت ایران به پیروزی از رهبر بزرگ خود راه خودش را پیدا کرده انتخاب کرده و این راه را علی رغم نظر معدودی افراد بیگانه‌پرست خواهد پیمود چه از این راه نتایج درخشانی بدست آورده و نتایج درخشانتری هم در آینده بدست خواهد آورد. ما از انقلاب سفید خود آنقدر نتیجه گرفته‌ایم و بهره‌مند شده‌ایم که دیگر نیازی به تندروی بیشتر نمی‌بینیم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید که قسمت آخر ماده لایحه اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام به شرح زیر اصلاح شود.

(... وجوه حاصله از فروش این گونه املاک طبق مقررات مربوط و با نظر متولی اختصاص بخرید مالی دیگری داده می‌شود تا طبق مادۀ ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار کیرد).

عباس اخوان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به جای تبصره ۱ لایحه اجازه تبدیل به احسن موقوفه عام منظور شود.

 • تبصره ۱- اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع باشد در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی می‌ماند که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد طبق مقررات مربوط اقدام نماید

عباس اخوان.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید که تبصره زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به لایحه اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام اضافه شود:

 • تبصرۀ ۴- مادام که موقوفات موضوع این قانون خریداری و به زارعین واگذار نشده باشد اسناد و فرمهای اجاره بدون آنکه در میزان مال‌الاجاره تجدید نظر شود به قوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال‌الاجاره مربوط را در سررسید طبق مقررات بپردازند.

عباس اخوان.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به عنوان تبصرۀ ۵ به لایحه اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام اضافه شود:

 • تبصره ۵- اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین موضوعه برای اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه‌های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکت‌های تابعه بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به وزارت آب و برق یا شرکت‌های تابعه منتقل می‌شود و بهای آن (عرصه و اعیان) طبق قوانین مذکور در این تبصره به ذوی‌الحقوق (متولی و زارع) پرداخت می‌گردد که برابر قوانین و مقررات مربوط تبدیل به احسن شود.

عباس اخوان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۱ ماده واحده به صورت زیر اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ۱- اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات عام و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ

تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است با توجه به مقررات مادۀ ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک و مادۀ ۳ الحاق هشت ماده به آئین‌نامه مذکور در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی گذارده می‌شود تا با توجه به مهلت مقرر در قانون تمدید مهلت مواد فوق‌الذکر مصوب ۳ /۸ /۴۹ با رعایت صرفه و صلاح موقوفه به آبادانی آن مبادرت ورزد. در غیر این صورت با توجه به مقررات این قانون نسبت به فروش آن اقدام و وجه حاصل وسیله متولی اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق مادۀ ۹۰ قانونی مدنی مورد عمل قرار گیرد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به عنوان ۳ به ماده واحده اضافه شده و تبصرۀ ۳ مندرج در لایحه به تبصرۀ ۴ اصلاح گردد.

 • تبصرۀ ۳- سازمان اوقاف مکلف است مقرری طلاب علوم دینی را به میزانی که در وقف‌نامه ذکر شده به آنان پرداخت کند.

دکتر اسفندیاری- دکتر کفائی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

بعضی موقوفات وجود دارد که به وسیله متولی به افراد فامیل که شغل اصلی آنان زراعت و کشاورزی نیست واگذار و یا اجاره داده شده است که با این عمل حق مسلم کشاورزان ضایع شده است پیشنهاد می‌نمایم.

تمام قراردادها و اجاره نامه‌ها که به این صورت تنظیم شده است باطل و طبق مقررات این قانون باید عمل شود.

با تقدیم احترامات- مجید محسنی.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- بیانات بعد از دستور- آقایان: توسلی- مهندس فروهر- دکتر زعفرانلو- مجید محسنی- امامی رضوی

۱۳- بیانات بعد از دستور- آقایان: توسلی- مهندس فروهر- دکتر زعفرانلو- مجید محسنی- امامی رضوی

رئیس- آقای توسلی به عنوان بعد از دستور صحبت می‌کنند بفرمائید.

توسلی- ریاست محترم مجلس شورای ملی، همکاران ارجمند.

جای بسی تأسف است وقتی از رادیو شنیده می‌شود و از تلویزیون مشاهده می‌گردد افراد معدود ماجراجو و خیانت پیشه در خارج از کشور دست به اقداماتی علیه امنیت مملکت ایران می‌زنند، چقدر خوشحالیم که دستگاه امنیتی و انتظامی‌در نهایت متانت و هوشیاری کامل توطئه و دسایس و وسواس شیطانی را در نطفه خفه ساخته و ناپاکان و خائنان به کشور را بیش از پیش رسوا می‌سازند و نقاب از چهره منحوس ارتجاع و عاملین تحریکات ناصواب بر می‌دارند (صحیح است).

انقلابی سفید در نهایت آرامش و عدالت به رهبری شاهنشاه آریامهر و به پشتیبانی اکثریت مردم حق‌شناس ایران تحقق یافته از جمله رژیم پوسیده ارباب و رعیتی قرون وسطائی در هم ریخت و دهقانان زحمتکش از یوغ بندگی و بردگی آزاد شدند (صحیح است) آنچه که آزادگان و روشنفکران سالیان دراز آرزوی رفاه کشاورزان و روستائیان را در دل داشتند به همت والای پادشاه دانا و توانا به منصه ظهور و عمل درآمد علاوه بر اصلاحات ارضی تصفیه روحی دهقانان عزیز که همانا آزاد بودن و آزاد زیستن است جامعه عمل پوشید (صحیح است) همکاران ارجمند، یقینا افتخار شرفیابی به حضور مبارک شاهنشاه بزرگ ما را در کاخ مرمر به خوبی به یاد داریم ضمن بیانات حکیمانه تأکید فرمودند و در فرصتهای مناسب به حوزه انتخابی خود برویم با اهل محل و کشاورزان در تماس باشیم و احتیاجات آنها را با دولت در میان بگذاریم خدای را سپاس که همه نمایندگان حتی‌المقدور آنچه که بودجه و اعتبارات اجازه می‌داد دولت برای ملت به پیروی از نیات مقدس شاهنشاه آریامهر در خور تقدیس است (صحیح است) برای دشمنان استقلال ملی کشور ما دیگر محملی وجود ندارد که با تمسک به آن بتوانند به عقاید مخرب خود نائل گردند (صحیح است).

بهداشت به وسیله سپاهیان بهداشت، و توریج و آبادانی به وسیله سپاهیان ترویج، آموزش و پرورش توسط سپاهیان دانش، تراکتور قسطی به وسیله شرکت‌های تعاونی روستائی و اصلاحات ارضی به وسیله مأمورین اصلاحات ارضی در دل روستاها برای بهتر زیستن کشاورزان و روستائیان در تلاش می‌باشند (صحیح است) پس بی جهت نیست که آشوبگران و خائنین نمی‌توانند کشاورزان عزیز و کارگران شریف را اغفال نموده مقاصد پلید خود را اعمال نمایند. بنابراین همه می‌دانیم و همه می‌بینیم که مشتهای گره کرده روستائیان و کارگران و آزادگان ساکنین این کشور در گیلان، مازندران، گرگان، آذربایجان، کردستان، لرستان، خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، خراسان، زاهدان و به هر صورت در سراسر کشور به سوی مزدوران و جاسوسان خائن به وطن دراز می‌شود و لهیب وطن‌پرستان و جانبازان شاه و مردم کاشانه وطن پرستان و جانبازان شاه و مردم کاشانه دشمنان وطن را یکسره به آتش خواهد کشانید (صحیح است) کسانیکه طوق بندگی و نوکری بیگانه را به گردن می‌نهند و تا حد جاسوسی به نفع بیگانه خود را پست می‌کنند و برای خدمت بهتر بارباب سنگر عوض نموده و به سراغ معدودی از به اصطلاح دانشجویان ساده لوح می‌روند و آنها را وادار به خلال دانشگاه می‌نمایند و عمر گرانمایه دانشجویان واقعی و فرزندان معصوم مملکت ما را بر باد می‌دهند غرض دشمنان ایران آن است که نور دانش وطن ما را خاموش کنند و گردانندگان چرخ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور را در آتیه بی علم و دانش به بار آورند تا به مقصود پلید خور برسند خوشبختانه اجتماع امروز ما اجتماعی پیشرفته و مترقی است و ملت ایران اجازه نخواهد داد که آرامش و ثبات پرارزش کشور ما را معدودی ماجراجو برهم زنند و دانشجویان عزیز واقعی و فرزندان ما را از کسب کمال و علم و هنر باز دارند (صحیح است) و نباید به این عده معدود طفیلی اجازه دهند که از وجود جوانان میهن دوست و به اشرف ایرانی در جهت مقاصد خیانتکارانه ضد انقلابی ایران را پخش کرده‌اند، تفهیم کرد که محیط دانشگاه محل پرورش و کشت اینگونه انگلها مانند خودشان نیست زیرا دیگر در اجتماع ایرانی نه برای کمونیسم و نه برای امپریالیسم روزنه رخنه کردن وجود ندارد (صحیح است).

به عنوان طبقه کشاورز که در صف اصلی پاسداران انقلاب با تمام قوا از اصول مقدس انقلاب سفید دفاع می‌کنند در این ساحت مقدس صریحا و با صدای بلند اعلام می‌کنم که دهقان و کشاورز ایرانی در سایه انقلاب سفید و رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر از قید و بند قرون وسطائی آزاد شده و از نهایت رفاه و آسایش برخوردار است و با جان و دل از منشور انقلاب سفید ایران دفاع می‌کنند و دشمنان این انقلاب مقدس را در همه جا سرکوب خواهند نمود (صحیح است- احسنت).

رئیس- آقای مهندس فروهر بفرمائید.

فروهر- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست، امروز روزی است که ملت اصیل و زحمتکش ایران می‌تواند به خود ببالد، طبقه کشاورز می‌تواند به راحتی طبقه کارگر با آسودگی خاطر کسبه و تجار با اطمینان از آتیه و طبقه تحصیل‌کرده با فکری آسوده (احسنت) به کار و کوشش مستمر خود ادامه داده و بیش از پیش صفوف خود را متراکم و قوای خود را در جهت پیشرفتهای هر چه بیشتر کشور باستانی ایران در آستانه برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی متمرکز نمایند.

ای ایرانی به هر کجا هستی آسوده خاطر باش و به خود به بال که هر وقت پس از کار و کوشش سر به بالین استراحت می‌گذاری مقامات امنیتی بیدار و هشیارند و نمی‌گذارند یک مشت اجنبی پرست و خائن و معدودی از ایادی ارتجاع سرخ و سیاه به نظم اجتماع مقدس ملت ایران که نگین‌وار شاهنشاه آریامهر پرچمدار آزادی‌های ملت را به در گرفته‌اند خللی وارد آورند.

نیرومندی ملت ایران و تقویت سازمانهای امنیتی و ارتش دلیر شاهنشاهی و کوشش‌های خستگی‌ناپذیر دولت بالیاقت ما بهترین ضامن استقلال و به ثمر رساندن انقلاب سفید شاه و مردم است ملت ایران سپاس بی پایان خود را به ساحت مقدس شاهنشاه آریامهر و مقامات امنیتی و انتظامی و ارتش دلیر شاهنشاهی که حافظ امنیت و استقلال کشورند تقدیم می‌دارد.

هر فرد ایرانی در هر مقام و شغلی باشد وظیفه دارد هر چه بیشتر هشیار و مراقب باشد و هرگونه تحریک و دسیسه را به عنوان پاسدار انقلاب شاه و مردم به اطلاع مقامات مربوطه برساند تا هر گونه تلاش بیگانگان و بیگانه پرستان در نطفه خفه و نابود شود.

دانشجویان اصیل ایرانی نیز که همواره کمر همت برای کسب علم و دانش برای تعالی کشور بسته‌اند نیز باید هوشیار باشند چه در دانشگاههای ایران و چه در خارج اغوا نشوند و بدانند اصالت انقلاب ایران مورد حسد دیگران قرار گرفته و آن اخیر خواهان مزدور و خارجی پرست هدفی جز تضعیف کشور عزیز ما و اشاعه فساد و دو دستگی بین دانشجویان شریف ایرانی ندارند.

جاوید باد شاهنشاه آریامهر رهبر و ناجی ملت ایران (احسنت) برومند ارتش شاهنشاهی ایران، موفق باد پاسداری انقلاب شاه و مردم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر زعفرانلو بفرمائید.

دکتر زعفرانلو- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی.

استحضار دارند روز چهارشنبه دوم دی ماه برق سد محمدرضا شاه پهلوی که به وسیله خط انتقال نیروی برق ۱۳۲ هزار ولتی به بهبهان رسید و برق این شهرستان وسیله جناب آقای سالور استاندارد محبوب خوزستان در میان عالیترین و افتخارآمیزترین ابراز احساسات مردم شاه‌دوست و میهن پرست بهبهان نسبت به شاهنشاه آریامهر افتتاح گردید و آرزوی دیرینه مردم شریف بهبهان در دوره انقلاب سفید شاه و مردم به تحقق پیوست و مردم این شهرستان از برق ارزان، قوی و مطمئن سد محمدرضا شاه پهلوی بهره‌مند گردیدند. اینجانب افتخار آنرا داشتم که در این مراسم پرشور شرکت نمایم. امروز استان تاریخی خوزستان از برکت وجود و رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر در دوران انقلاب سفید آنچنان در راه بسط و توسعه کشاورزی صنعتی و آبادانی گام برداشته است که موجب افتخار و سربلندی هر فرد ایرانی به خصوص مردم غیور خوزستان گردیده است (صحیح است).

در این استان از یک طرف با اجرای صحیح و قاطع قانون اصلاحات ارضی در مقیاس وسیع موجب گردیده است تا زارعین این استان از بندهای اسارت و بردگی اربابان و مالکین رهائی یابند و خود صاحب ملک و آب شخصی شوند، چنانکه تا امروز اجرای مرحله اول و دوم قانون اصلاحات ارضی در تمام روستاها و مزارع این استان خاتمه یافته و در اجرای مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی یعنی اجرای قانون فروش و واگذاری اراضی مالکین به زارعین مستأجر اداره کل اصلاحات ارضی استان خوزستان موفق گردید تا امروز ۴۲ هزار خانوار کشاورز را که در اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارض روی زمین به صورت اجاره فعالیت داشتند صاحب ملک شخصی نمایند، ضمنا تاکنون در استان خوزستان ۷۱۰ شرکت تعاون روستائی با عضویت ۸۷۰۶۲ خانوار زارع و ۱۴ خانه فرهنگ روستائی تشکیل یافته و مشغول فعالیت می‌باشد (صحیح است) تشکیل واحدهای عظیم کشت و صنعت و اجرای طرح‌های بهبود کشاورزی، دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماری‌های دامی‌و اصلاح خاک و نبات برای بهره‌وری بیشتر زارعین از زمین خود بالاخره اقدامات سپاهیان انقلاب و ترویج کشاورزی و دامپروری و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و کود شیمیائی از اقدامات بسیار مهمی است که در این استان صورت گرفته است بالاخره انجام یک سلسله کارهای عظیم عمرانی در روستاهای دور و نزدیک این استان تلاشی است موفقیت آمیز و همه جانبه برای بالا بردن درآمد زارعین به‌منظور برخورداری آنان از یک زندگی بهتر در دوران انقلاب سفید ایران از طرفی دیگر واحدهای بزرگ صنعتی- تولیدی- نفتی و پتروشیمی که به وسیله اعتبارات عمرانی کشور و یا به وسیله بخش خصوصی در چند سال اخیر در این استان ایجاد گردیده است، همچنین با اجرای طرحهای عظیمی که از طرف وزارت آب و برق وسیله سازمان آب و برق خوزستان در زمینه‌های مختلف در این استان پیاده شده و یا در دست اجرا است آنچنان چشمگیر و افتخارآمیز است که لازم می‌دانم شمه‌ای از آن به استحضار همکاران عزیز برسانم.

امروز در هیچ نقطه‌ای از خوزستان نیست که سازمان آب و برق در زمینه‌های آبیاری، سدسازی، ساختمانی به خصوص تولید و توزیع برق فعالیت نکرده و اثر مثبتی باقی نگذارد.

از هنگامی که ساختمان سد محمدرضا شاه پهلوی در دست ساختمان بود طرح آبیاری دز به منظور بهره برداری صحیح از سه عامل آب، خاک و نیروی انسانی در منطقه‌ای به مساحت ۲۲ هزار هکتار کار خود را به عنوان آزمایش آغاز کرد که هم اکنون نتایج درخشان آن را می‌توان ضمن مشاهده فعالیتهای وسیع کشاورزی مشاهده نموده، چون در مطالعات اقتصادی مشخص گردیده که بهره‌برداری کامل از آب و خاک نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد می‌باشد، در اجرای قانون ملی شدن آب و متعاقب تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به کشت و صنعت، اراضی زیر سد محمدرضا شاه پهلوی که دارای کانالهای آبرسانی و زهکشی کامل است برای فعالیتهای واحدهای بزرگ کشت و صنعت در نظر گرفته شد.

در ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۴۸ اولین واحد کشت و صنعت وسیله بخش خصوصی آغاز به کار کرد که چند روز پیش این واحد که نتایج بس نیکوئی داشته است مورد بازدید شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب سفید قرار گرفت و متعاقب آن با تجهیز و یکپارچگی زمینهای کشاورزی در این منطقه وسیع مقدمات اجرای واحدهای جدید کشت و صنعت فراهم گردیده به طوری که طبق برنامه تدوین شده و وزارت آب و برق به تدریج ۷۵ هزار هکتار از اراضی زیر سد محمدرضا شاه پهلوی به واحدهای کشت و صنعت و ۱۲ هزار هکتار ایجاد شرکتهای سهامی زراعی تبدیل خواهد شد.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری است توجه خاص وزارت آب و برق به رفاه اجتماعی کارکنان می‌باشد چنانکه هم اکنون برای اسکان کارگران کشاورز شاغل در منطقه طرح آبیاری دز سه شهرک روستائی به نامهای ساسان، کاووس، خسرو در نزدیکی روستاهای شمعون، کوتیان و خسروآباد با منازل بسیار عالی و مجهز به تمام وسائل زندگی و رفاه اجتماعی در دست ساختمان است که در آینده بسیار نزدیکی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کشت نیشکر و بهره‌برداری از آن که توسط قسمت نیشکر سازمان آب و برق خوزستان آغاز شده بود اکنون مراحل تکامل و پیشرفت را طی می‌کند در سال گذشته طرح نیشکر هفت تپه با برداشت و تولید بیش از ۵۴ هزار تن شکر از نیشکر رقم به تولید جالب توجهی را در سطح جهانی بدست آورد، جای خوشوقتی است که هر چند در بدو تأسیس طرح نیشکر و سایر طرحهای عمرانی سازمان آب و برق خوزستان از کارشناسان خارجی استفاده می‌شد، اما امروز مدیریت کلی طرح‌های این سازمان تحت نظر مهندسین و کارشناسان تحصیلکرده ایرانی است و به نحو احسن این دستگاه عظیم تولیدی در این استان اداره می‌شود.

ضمنا اقداماتی برای توسعه فعالیت کارخانه تصفیه نیشکر هفت تپه انجام گرفته که در آینده نزدیک ظرفیت تولید شکر این کارخانه از پنجاه هزار تن در سال به یکصد هزار تن خواهد رسید، همچنین در زمینه توسعه کشت نیشکر نیز طرح‌هائی در دست اقدام است که بتواند پاسخگوی حداکثر ظرفیت کارخانه باشد.

علاوه بر این اقدامات ساختمان سد رضا شاه کبیر بر روی رودخانه کارون در نزدیکی مسجد سلیمان است که نیروگاه آن می‌تواند یک میلیون کیلو وات برق تولید کند و آب ذخیره آن ۴۸ هزار هکتار اراضی زیر سد را آبیاری نماید.

طرح ساختمان سد نادرشاه بر روی رودخانه مارون در بهبهان که هزار هکتار از زمینهای زراعتی را در شهرستانهای بهبهان- رامهرمز- ماه شهر- شادکان آبیاری خواهد نمود یکی دیگر از برنامه‌های مورد مطالعه سازمان آب و برق خوزستان است، که امید است در آینده نزدیک کارهای اجرائی آن شروع گردد.

فعالیتهای ساختمانی، راه‌سازی، کانال کشی، و آبرسانی و همچنین توسعه خطوط انتقال نیروی برق به نقاط مختلف کشور و تکمیل نیروگاه دوم سد محمدرضا شاه پهلوی و دهها اقدام دیگر سازمان آب و برق خوزستان، نمودار بارز و ارزنده‌ای از ثمرات انقلاب سفید در این استان زرخیز می‌باشد (صحیح است).

این بود شمه‌ای از اثرات انقلاب سفید ایران در استان زرخیز خوزستان که بر اثر تدبیر و هدایت و رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر انجام گرفته است پر واضح است که در تمام استانها و شهرستانها در دورترین روستاهای کشور اثرات انقلاب سفید چون استان خوزستان با مقیاسی وسیع به چشم می‌خورد (صحیح است) در اینجا لازم است می‌دانم از مجریان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به واسطه تلاش پیگیر و همه جانبه آنان برای اجرای صحیح قانون اصلاحات ارضی و تشکیل شرکتهای تعاون روستائی و شرکتهای سهامی‌زراعی و خانه‌های فرهنگ روستائی و از مجریان وزارت کشاورزی و وزارت آب و برق، مدیران و کارگران شریف سازمان آب و برق خوزستان که با تلاش شبانه‌روزی خود در هوای گرم خوزستان موفق گردیدند چند ماه زودتر از موعد مقرر برق سد محمدرضا شاه را برای استفاده اهالی شهرستان بهبهان برسانند و همچنین از کمکهای ارزنده جناب آقای سالور استاندار محترم خوزستان در عمران و آبادی شهرستان بهبهان تشکر و سپاسگزاری نموده توفیق آنان را برای خدمتگزاری بیشتر به شاهنشاه آریامهر و میهن عزیز آرزو نمایم (احسنت).

در خاتمه روز چهار شنبه بعد از ظهر این افتخار برای من پیش آمد تا در جلسه پر شور و عظیمی که از طرف جوانان- دانشجویان- کارگران- کشاورزان- اعضاء حزب پاسدار انقلاب شهرستان بهبهان برای ابراز انزجار نسبت به وقایع اخیر دانشگاه تشکیل شده بنده شرکت نمایم مردم بهبهان از اینجانب خواستند تا انزجار آنان را نسبت به وقایع اخیر دانشگاه که به وسیله عده‌ای از دانشجوهائی که تحت تأثیر عمال خارجی قرار گرفته‌اند از پشت این تریبون مقدس به استحضار مردم ایران برسانم و بقاء عمر و سلامتی شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند ملت ایران را از خداوند متعال آرزو نمایم (احسنت).

رئیس- آقای محسنی مهر بفرمائید.

محسنی مهر- درود به پاسداران ایران که اگر شبها خانواده‌ها در خوابند آنها بیدارند آنها هوشیارند. در این چند روز باید گفت خانواده‌ها، کشاورزان، کارگران، روشنفکران، دانشجویان، اصناف و بالاخره مردم ایران از خواب بیدار شدند (صحیح است).

بیدار شدیم و دیدیم که اگر ما در خواب ناز هستیم، پاسداران عزیز ایران بیدارند، هوشیارانه و با کمال هوشیاری بیدارند (احسنت).

یکی از صدها محلی را که خائنین می‌خواستند به خون و آتش بکشند همین خانه مقدس است که ما الان سالم در آن نشسته‌ایم، آن خانه خرابها می‌خواستند خانه ملت ایران را به آتش و خون بکشند همان کاری را که بارها خائنین به مشروطیت، خائنین به انقلاب، خائنین به دموکراسی و بالاخره خائنین به ایران می‌خواستند بکنند که این آرزو را به گور بردند، من به آنها می‌گویم:

خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی
مگر بنای محبت که خالی از خلل است

خانه‌ها و بناهای کاری از پیش نمی‌برد، دلهاست، دلهاست که خراب شدنی نیست نه به دست شما خائنین و نه بدست طبیعت، دل سی میلیون مردم ایران می‌گوید:

چو ایران نباشد تن من مباد
بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

(احسنت)

شها مهر تو کیش و آئین ماست
پرستیدن نام تو دین ماست

اگر عده معدودی به تحریک اجانب و بیگانگان خیالهای خام خرابکاری در سر می‌پرورانند باید بدانند که قریب سی میلیون مردم ایران از طبقات کشاورز، کارگر روشنفکر تحت رهبری پیشوای عالیقدر خود شاهنشاه آریامهر جان بر کف برای پاسداری این خاک، این خاک مقدس وطن، و به ثمر رسیدن هر چه بیشتر انقلاب سفید و عظیم شاه و ملت با پایمردی ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد احدی خیال خام تخریب و ضد انقلابی در سر بپروراند.

درود به پاسداران عزیز ایران که با هوشیاری و فداکاری‌های سرشار از مهر وطن کوشیدند تا نقشه شوم خائنین را در هم کوبیدند.

درود بر آنها درود بر پاسداران انقلاب که با هشیاری تمام شر این بیگانه پرستان را از سر ملت ایران کوتاه کردند (احسنت).

رئیس- آقای امامی رضوی بفرمائید.

امامی رضوی- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان ارجمند، ایران امروز بر پایه رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر در زیر پرچم قوی با اصول انقلاب پیش می‌رود چون در دانشگاه شعارهائی ملاحظه شد که اهانت بر این اصول انقلاب بود ناچار برای روشن شدن اینکه این انقلاب بر پایه چه چیزی تنظیم شده باید تذکراتی داده شود شاهنشاه ما با تمام طبقات مردم ایران گفتگو فرمودند با یک کشاورز نشستند با کارگری بحث کردند به درد دل تمام افراد ملت ایران رسیدگی کردند و بعد چنین اصول انقلابی را نوشتند و ما برای حفظ این اصول انقلاب جان بر کف نهادیم (صحیح است) شاهنشاهی که در خانه یک دهقانی به درد دل یک دهقان رسیدگی می‌کنند دهقان خود را موظف می‌داند که به رهبری این چنین شاهنشاهی تا پای جان ایستادگی کند نغمه‌هائی که در دانشگاه سر دادند سابقه طولانی دارد ما این چنین صحنه‌ها را در ایران دیده‌ایم ولی اصولاً بین ماتریالیسم و ایدآلیسم سازشی نیست ما مسلمانیم و دنبال هدف خود می‌رویم اصولاً هدف ما بر پایه وحدت و خداپرستی و یگانگی ملت ایران در سایه انقلاب خواهد بود و این رهبر ارجمند ما قطره بارانی از رحمت الهی هستند که به صورت شاهوار در آمده‌اند آنجا که سعدی می‌گوید:

یکی قطره باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید
که جائی که دریاست من چیستم
گر او هست حقا که من نیستم
چو خود را به چشم حقارت بدید
صدف در کنارش به جان پرورید
سپهرش به جائی رسانید کار
که شد نامور لؤلؤ شاهوار

(احسنت)

اما از آنجائی که ما سازشی با این ماتریالیستها و با این خیانتکارها نداریم سالهای سال است که در قرآن کریم تکلیف این مسئله روشن شده و به جهانیان اعلام شده است.

پیغمبر اسلام فرموده:

قل یا ایها الکافرون لااعبد ا تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدو ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.

معنی این سوره شریفه این است:

قل یا ایها الکافرون یعنی بگو ای کافران ای ماتریالیستها، بی دینها، خائن‌ها. لا اعبد ما تعبدون عبادت نمی‌کنیم آنچه را که شما عبادت می‌کنید. و لا انتم عابدون ما اعبدو نه شما پرستندگانید آنچه را که من می‌پرستم و لا انا عابد ما عبدتم نه من پرستنده‌ام آنچه شما می‌پرستید لکم دینکم ولی دین ما برای ماست و دین شما و آنچه را که شما می‌پرستید مال شما. به این ترتیب تکلیف ایران تعیین شده مسلمانی است که از زیر لوای قرآن و تحت رهبری شاهنشاه آریامهر با اصولی که تعیین شده پیشرفت خواهد کرد (احسنت).

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

رئیس- جناب آقای وزیر کشور فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی، یکی از برنامه‌های مهمی که دولت برای پیشگیری از خطر سیل در دست اقدام دارد و قانون مربوط به پیشگیری سیل در سراسر کشور در خرداد ۱۳۴۸ از تصویب مجلسین گذشت در مادۀ ۱ و تبصرۀ ۲ پیش‌بینی شده است که کمیسیون فتی باید متکی به آئین‌نامه‌ای باشد که به تصویب کمیسیون کشور مجلسین برسد اکنون این آئین‌نامه‌ای که با کمال دقت تدوین شده تقدیم و از مقام محترم ریاست تقاضای تصویب آن را دارد.

رئیس- لایحه به کمیسیون کشور ارجاع می‌شود.

- ختم جلسه

۱۵- ختم جلسه

رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(ساعت یازده و ربع جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.