مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۵ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۹۷

مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر صدر – مرندی – دکتر عظیمی – مهرزاد – ایلخانی پور – مهندس بریمانی – مهندس ریاحی – خانلر قراچورلو – اولیا – ارسنجانی – امام مردوخ – بدر صالحیان – بهادری – مهندس ناصر بهبودی – دکتر بیت منصور – پردلی – رامبد – سرتیپ پور – د تر شریعت – شکیبا – شیخ بهایی – طباطبایی – مهندس عطایی – دکتر محققی – دکتر مدنی – دکتر موثقی – دکتر وحید نیا – دکتر ضیایی – بانو زاهدی – مصطوفی نائینی.

غائبین بی اجازه

آقایان مهندس بهرام زاده – دکتر بقائی یزدی – دکتر حکمت – دکتر رشتی – دکتر رضوانی – ریگی – فروتن – فیاض

غائبین مریض

آقایان مهندس فروهر – دکتر اسدی – دکتر امامی خوئی – انشاء مهندس برومند- پرویزی – سعید وزیری – سلیمانی – کاشانی – شاهنده – ظفر – دکتر کفائی – کلانتری – محسنی – مریدی – مهندس معینی زند – موسوی ماکوئی – دکتر وفا – امامی رضوی – بانو تربیت.

- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر دادفر – ارسنجانی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر دادفر – ارسنجانی

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر دادفر تشریف بیاورید.

دکتر دادفر – نمایندگان محترم استحضار دارند که الان در پاکستان کنفرانس عالی سران سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان مشغول بررسی مطالبی است که در دستور آن کنفرانس بزرگ و تاریخی قرار دارد تشریف فرمائی شاهنشاه آریا مهر به پاکستان صرفنظر از اینکه این مسافرتها همواره برای مردم و ملت ایران و مملکت ما توام با خیر و برکت و همیشه دارای منافع بی‌شمار اجتماعی و اقتصادی برای میهن عزیز ما بوده است در این مورد خاص برای ما معنای دیگری هم دارد کشورهای منطقه‌ای ترکیه و ایران و پاکستان با اتحاد معنوی خودشان با انعقاد پیمان همکاری منطقه‌ای در دنیای امروز ثابت کرده‌اند که چگونه سه کشور همسایه و همکیش می‌توانند برادرانه و از نقطه نظر منافع ملی کاملا صادقانه با هم همکاری و هماهنگی بکنند (صحیح است) کشورهای ترکیه و ایران و پاکستان علاوه بر اینکه با رشته‌های تاریخی و سنت‌های فراوان اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند در منطقه حساس خاورمیانه با اتحاد پیمان منطقه‌ای پایه آنچنان همکاری را گذاشته‌اند که در دنیای امروز بین پیمان‌های مشابه به عنوان نمونه و مثل ذکر می‌شود دلیل این امر بسیار واضح است برای این که هیچ یک از این کشورها قصد برتری جویی و قصد استعمار دیگران و قصد تحمیل اراده خود به دیگران و یا قصد استفاده از منافع دیگران را برای ازدیاد منفعت خود ندارند هر سه این کشورها و مردم این کشورها در پیروی از نیات رهبران عالیقدر خودشان حقیقتا برادرانه به این همکاری و همگامی گردن می‌نهند و با همدیگر این رشته‌های مودت و اخوت را روز به روز مستحکمتر می‌سازند پیمان همکاری منطقه‌ای که چندین سال است از انعقاد آن می‌گذرد از ابتکارات شاهنشاه بزرگ ایران در زمینه سیاست خارجی کشور ماست که توفیق حاصل کرده است با مطالعه دقیق و عمیق کلیه مسائل منطقه‌ای را بتواند به صورت یک اتحاد عمومی در بیاورد و یکی از خواص این پیمان این است که هرگز محدود و منحصر به این سه کشور نیست و اعلام شده است که هر مملکت دیگر که بخواهد و بتواند خود را با اصول پیمان همکاری منطقه‌ای تطبیق دهد می‌تواند به این پیمان منطقه‌ای ملحق شود. در زمینه تجارت داخلی و در زمینه استفاده از منابع ملی و در زمینه هم آهنگ کردن مقررات بازرگانی و داد و ستد و مبادلات پولی در تمام این زمینه‌ها مطالعات بسیار عمیق و اساسی توسط کمیته‌های تخصصی این پیمان شده و هر چند یک بار نتیجه این مطالعات به استحضار شورای وزیران پیمان می‌رسد و هر دو سال یک بار نیز تمام این مسائل در شورای عالی سران این سه کشور مطرح می‌گردد این امر از بدیهیات است که چنانچه ملت‌های در حال رشد و توسعه مانند ملت ما که از عقب ماندگی قدیم خویش با جهش خاصی به طرف توسعه و پیشرفت و مدنیت به صورت یک کشور توسعه یافته تبدیل می‌شود این کشورها به جای اینکه همت و اعتبارات و نیروهای خود را صرف مجادلات بی‌جهت و جاه طلبی‌های بیخود بکنند و اعتبارات ملی خود را در راه ارضای هوی و هوسهای شخصی صرف کنند مانند ناصر در راه بهبود اوضاع اجتماعی خود می‌کوشند و با همدیگر برای از بین بردن مشکلات مملکت هم آهنگی و همگامی می‌نمایند. قهراً آهنگ پیشرفت آنها سریع‌تر و چرخ ترقی آنها تندتر به حرکت در خواهد آمد (صحیح است) شکی نیست که ما و پاکستان و ترکیه با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و جغرافیایی و سیاسی خودمان دارای یک سلسله مسائل و مشکلات هستیم اگر هر کدام از کشورها چنانکه ما اگر راه حلی برای مشکل مشترک خودمان پیدا کنیم صادقانه در اختیار آن دو کشور دیگر قرار می‌دهیم یا از تجارب کشورهای دیگر صادقانه استفاده می‌کنیم محققاً زحمت ما و صرف نیروی اقتصادی ما کمتر خواهد بود و کمتر ناچار خواهیم شد که صرف اعتبارات بکنیم برای حل چنین مشکلی که همسایه ما آن مشکل را حل کرده و از آن نتیجه بهتر گرفته و همین طور برعکس امروز اغلب اصول انقلاب ایران از قبیل سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج بطور جدی در کشورهای همسایه ما و خصوصا در اغلب کشورهایی که از نقطه نظر ابتلائات فرهنگی و بهداشتی مشکلاتی نظیر ما دارند بطور جدی مورد مطالعه قرار گرفته که چگونه از ابتکار و موفقیت ایران استفاده کنند با این همکاری و هم آهنگی این سه ملت که حقیقتا با رشته‌های محکم تاریخی و اجتماعی به هم پیوسته‌اند باید موقعیت را مغتنم بشمرند بنده به قول یکی از نخست وزیران ترکیه استناد می‌کنم که در یکی از سخنرانی‌هایش گفت اگر چنانچه کشور ایران و ترکیه در زمان خلافت عثمانی به جای اینکه سلطان سلیم و شاه اسماعیل اول در چالدران نیروهای خود را در برابر هم قرار بدهند در کنار هم قرار می‌گرفتند معلوم نبود وضع اجتماعی و سیاسی و نظامی جهان این بود که هست اگر چنانچه در این منطقه می‌توانستیم از زمانهای قدیم این اتحاد و اتفاقی را که امروز رهبران این کشورها برای ملت ما ترسیم کرده‌اند داشته باشیم قطعاً نیروهای اجتماعی و اقتصادی ما الان بیشتر از این بود که الان هست منظور ما هر سه کشور است خوشبختانه این حقیقت که می‌شود گفت ابتکار آن از ابتکارات شاهنشاه بزرگ ایران است برای کشورهای همسایه ما نیز به ظهور رسیده و این عقد اتحاد سه جانبه‌آی که الان بین ایران و ترکیه و پاکستان در این منطقه از جهان منعقد گردیده شاهد موفقیت‌های رو افزونی است و ما امیدواریم که هر چه بیشتر این توفیق افزونتر گردد ملت ما آنچه که مسلم است در هر مورد و در هر مقام یک راه دارد و آن راه شاه است و ما همیشه پی برده‌ایم که راه شاهنشاه، شاهراه ترقی و سعادت این مملکت است آنچه شاهنشاه آریا مهر اراده فرموده‌اند و با هر ملتی و با هر دولتی که شاهنشاه دوستی دارند آن ملت و آن دوست دولت دوست ملیت ایران هم هست چنانچه یک دولتی و یک رهبری نسبت به شاهنشاه ایران ارادت نورزد محققا از دوستی ملت ایران نمی‌تواند برخوردار باشد ما خوشوقتیم از این که بین سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان نه تنها این اتحاد و انفاق بین سران آن حکمفرماست بلکه ملت‌های این سه منطقه هم از صمیم قلب با یکدیگر عقد اتحاد و برادری دارند ما فراموش نمی‌کنیم که سالهای اخیر به خصوص از جنگ بین‌المللی اول به این طرف همواره ملت ترکیه و بخصوص پس از استقلال پاکستان ملت پاکستان در تمام مواقع که منافع ایران مورد خطر بود از ما صمیمانه دفاع کرده کما این که ملت ایران هم هر وقت که منافع سیاسی و اقتصادی کشور همسایه ما ترکیه و یا پاکستان احیانا در معرض گفتگو بوده ایران صمیمانه و صادقانه از تز و منافع اقتصادی و سیاسی این دو همکار منطقه‌ای ایران دفاع کرده است حمایت ایران در مسأله قبرس و حمایت ایران در مسأله کشمیر و همین طور حمایت این دو کشور در مسائل خلیج فارس بهترین نمونه ایست که ثابت می‌کند همکاری این سه کشور با یکدیگر ضامن اتحاد و وصول به هدفهای ملی هر سه کشور خواهد بود من از این موقعیت استفاده می‌کنم و درودهای فراوان مجلس شورای ملی و ملت ایران را بدرقه راه شاهنشاه محبوب و بزرگ ایران می‌نمایم و توفیق هر چه بیشتر کنفرانس عالی سران سه کشور را از خداوند متعال خواستارم و از ملت نجیب و محبوب پاکستان که با استقبال بی‌نظیر و بی‌شائبه خود نسبت به رهبر عظیم‌الشأن خود تا این اندازه برای احساسات و صمیمیت کرده‌اند به سهم خود و به نوبه خود و به عنوان یک ایرانی و نماینده مجلس شورای ملی سپاسگزارم (احسنت).

رئیس – آقای ارسنجانی بفرمائید.

ارسنجانی – با اجازه خانم‌ها و آقایان مطالبی را به عرضتان می‌رسانم یکی راجع به آئین‌نامه نظام پزشکی است که این آئین‌نامه متأسفانه در جلسات رسمی نمی‌آید و باید در کمیسیونهای بهداری و دادگستری تصویب بشود بنده با مطالعه این آئین نامه آنچه را که حس کردم آقایان اطبا کارهایی را که سابق بر خلاف قانون انجام می‌شد و نارضایتی ایجاد می‌کرد با وجود این آئین نامه قانونی می‌شود و حالا دیگر هیچ کس حق شکایت هم ندارد (یک نفر از نمایندگان – چنین چیزی نیست) اجازه بفرمائید بنده عرضم را بکنم هیچ تغییری در مقررات و روش‌های سابق داده نشده و همه‌اش به تعارف گذشته همه آقایان کارهایی را می‌کردند در این آئین نامه گنجانده شده از جمله یک موضوعی که خود بنده گرفتار آن شدم این را به عرض آقایان می‌رسانم و پیشنهادی هم برای این موضوع نوشته‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم در ماده ۱۸ این آئین نامه به صاحبان مریض اجازه نداده بدون موافقت طبیب معالج بتوانند طبیب دیگری را برای مریض خود بیاورند سابق هم همین طور بود که کسی اجازه نداشت بدون اجازه طبیب معالج طبیب دیگری را خبر کند ولی اگر این طبیب قبول نکند تکلیف چیست؟ بنده شاید اکثر آقایان و دوستان اطلاع دارند (دکتر میر علاء – اگر بخواهند طبیب دیگری بیاورند و او نمی‌آید) این صحیح نیست بنده پارسال گرفتار شدم جناب آقای دکتر موثقی هم اطلاع دارند فرزند ۲۵ ساله‌ام را پارسال یک طبیبی که نمی‌توانم اسم طبیب روی او بگذارم به نام دکتر افراسیابی که یک جراحی است (یک نفر از نمایندگان – آقا اسم اشخاص را نبرید) چه مانعی دارد این شهامت باید باشد که افراد را معرفی بکنیم کار خلافی بنده نکردم این جراح سینه مریضی را عمل کرد در بیمارستان آریا بعد از چند روز که من متوجه شدم از شهریار آمدم در تعطیلات عید نوروز بود دیدم این بچه حالش بدتر و تبش روز به روز بیشتر می‌شود من آقای طبیب را دیدم و خواهش کردم که مریض اگر تبی هم دارد تبش باید قطع بشود این تب نداشته و دارد تب می‌کند فکری برای او بکند گفت مطمئن باشید چیزی نیست خوب می‌شود آمدم دیدم حالش بدتر شده خواهش کردم چند نفر طبیب بیاورند گفتند احتیاج ندارد بنده آمدم بیرون بیمارستان برخوردم به آقای پروفسور عدل چون به مقام پروفسور عدل و شخص ایشان بسیار بسیار احترام قائلم (احسنت) مرد بسیار محترمی است از ایشان استدعا کردم من یک چنین سرگذشتی دارم فرزندم دارد از دستم می‌رود شما ببینید که آیا این آقای دکتر اشتباهی کرده نکرده زیرا هیچ توجهی نمی‌کند گفت قانونا او باید از من دعوت بکند من هر چه التماس کردم فرمود نمی‌شود خلاف مقررات است او باید دعوت بکند من آمدم از طبیب معالج خواهش کردم که به هزینه بنده از آقای پروفسور عدل دعوت به عمل آورد هر چه اصرار کردم نشد آمدم از آقای دکتر موثقی خواهش کردم گفتم این آقا از شما دعوت نمی‌کند ولی چون شما دوست و همکار من هستید بچه من دارد از دست می‌رود بالاخره ایشان آمد نگاه کرد و پرونده او را دید و تخلفات آقا را یکی یکی متوجه شد حتی یک مرتبه ناراحت شد و گفت که می‌باید چند روز قبل این لوله را برداشته باشد و این انفکسیون کرده بد شده روی پرونده نوشت به آقای دکتر که به نظر من باید این کارها انجام بشود دکتر هم نیامده بود بعد که ما می‌رویم آقای دکتر می‌آید بعد از یک ساعت دیگر رفتم فرزندم گفت دکتر می‌گوید برو آقا این بابات خیال می‌کند که من دستور اینها را انجام می‌دهم آمدم به آقای دکتر موثقی گفتم آقا جان مثل اینکه این آقا با من قصدی دارد من این شخص را نمی‌شناسم کیست من درباره این کاری ندارم من باید چکار کنم آقای دکتر موثقی با تمام دوستان جمع شدند و تمام تصدیق کردند که چرک داخل خون شده است و این جوان هم از بین می‌رود و رفت و من خواهش کردم که به این مطلب توجهی بکنند به هر حال من پیشنهادی تهیه کردم و تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در صورت تقاضای خانواده بیمار برای عیادت پزشک دیگر پزشک معالج به قبول و موافقت با این تقاضا موظف باشد (صحیح است) مطلب دیگر راجع به یک قسمت از جاده‌ای هست در تهران از سه راه آذری تا راه آهن شمال یعنی تا آن مرکزی که راه به راه آهن می‌رسد اینجا ۸۰۰ متر یا یک کیلومتر راه است نمی‌دانم مربوط به وزارت راه است یا شهرداری تهران اینجا یک موقعی اختلاف بود برای ساختمان این راه وزارت راه می‌گفت به عهده شهرداری است برای اینکه جزو شهر است و عوارض را او می‌گیرد و شهرداری هم می‌گفت جزو وزارت راه است اینجا به قدری خراب است که از تمام جاده‌های توی صحراها و نقاطی که اصلاً جاده نیست خرابتر است در صورتی که اینجا محل عبور تمام کامیونها و ماشین سواریهای شمال و جنوب است من می‌خواهم استدعا کنم از آقای وزیر کشور که از شهردار تهران بخواهند یک توجهی در این باره بکنند که معلوم شود ساختن این جاده به عهده کیست زیرا یک نم باران که می‌آید سیل از همه نقاط جمع می‌شود و اینجا یک باتلاقی حسابی درست می‌شود شرکت واحد اینجا محلی داشت همیشه یک مقدار شن در آن چاله‌ها می‌ریخت این شرکت هم از اینجا جمع کرده و رفته و تمام مردم از این حیث در زحمت هستند و کامیونهای بزرگ و سنگین نمی‌توانند عبور کنند و فنرهایش می‌شکند و در وسط راه می‌ماند می‌خواستم از جناب آقای دکتر یگانه تمنا کنم دستور بدهید توجهی به آنجا بشود و یک تقاضایی ساکنین کرج از تلویزیون ملی ایران دارند خوشبختانه اکثرا دارای تلویزیون هستند برق هم وزارت آب و برق تا حدی که برایش مقدور بوده داده و بقیه را هم وعده داده‌اند که بدهند ولی تلویزیون در کرج یک عکسهای نامنظمی نشان می‌دهد بی‌رنگ است برفک دارد نمی‌دانم متخصصین چه می‌گویند برای رفع این نقائص می‌گویند باید در ارتفاعات کوه مشرف به کرج یک دستگاه تقویت کننده بگذارند که اهالی کرج هم بتواند از این موهبت استفاده کند.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی

۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی

رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول لایحه راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۴ /۳۹۲۲ – ۲۰ /۸ /۱۳۴۷ راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی را که به شماره ۵۴۶ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر و کشتیرانی به صورت شرکت سهامی و از طریق بازرگانی اداره خواهد شد این شرکت از تاریخ تاسیس جانشین سازمان بنادر و کشتیرانی از لحاظ وصول حقوق و عوارض بندری و انبارداری و تخلیه و بارگیری و بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات بندری و حق‌الثبت کشتیها و سایر حقوق طبق قوانین و مقررات موضوع به شرکت مذکور تفویض و واگذار می‌شود.

امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان بنادر و کشتیرانی منحصرا تابع اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲ آذر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی – جناب آقای رئیس – همکاران ارجمند حق این است که با عنایت مخصوصی که دوستان و همکاران عزیز در جلسه گذشته نسبت به من مبذول داشتند و تحمل نطق طولانی مرا فرمودند من مدتی سکوت می‌کردم و از این همه محبت و عنایت سوء استفاده نمی‌کردم ولی از آنجایی که بحثی را که می‌خواهم درباره این لایحه به عنوان مخالف بکنم مقدماتش مربوط به همان نکات و مطالبی است که دفعه گذشته به طور مشروح به عرض رساندم در حقیقت می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و با توجه همکاران ارجمند نسبت به مطالب مبسوطی که در مورد بازرگانی کردن موسسات دولتی به عرض رساندم در اینجا چند نکته اضافه کنم اینجا ما لایحه‌ای را می‌بینیم که سازمان بنادر و کشتیرانی به موجب آن به یک شرکت سهامی تبدیل می‌شود و از طریق بازرگانی اداره می‌گردد البته بازرگانی کردن موسسات دولتی روش جدیدی نیست و باید گفت قهرمان این روش هم حزبی است که هم اکنون حکومت را در دست دارد زیرا از ابتدای حکومت این حزب ما تقریبا هر ماه شاهد یک لایحه بودیم که یک موسسه‌ای را با روش بازرگانی اداره کرده یا یک موسسه‌ای را به هیأت امناء سپرده‌اند و یا بالاخره با تبصره‌ای آن آن موسسه را از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی که تنها و تنها نحوه نظارت قوه مقننه بر طرز دخل و خرج کشور است مستثی کرده است ولی علت اینکه در این مورد خاص هم باز لازم می‌دانم به عنوان مخالف صحبت کنم این است که امروز در شرایط خاصی هستیم چون هم مجلس قبول کرده است که این رویه صحیح نیست و هم دولت قبول کرده است که این رویه صحیح نیست (دکتر یزدان پناه – کدام رویه؟) رویه بازرگانی کردن و مستثنی کردن از قانون محاسبات عمومی (دکتر مهدوی – چطور رویه است؟) بله ماوراء رویه است یعنی چیزی است بجای رویه و هرگونه رویه‌ای که حکومت می‌کند نظام است اما دولت این امر را چگونه قبول کرده به دلیل اینکه قانون محاسبات عمومی جدید را تنظیم کردند و به مجلس شورای ملی تقدیم کرده است مجلس هم این رویه را ناپسند اعلام کرده به دلیل اینکه همانطور که به خاطر دارید در قانون بودجه سال گذشته دولت را مکلف کرد که ظرف مدت سه ماه آئین نامه‌ای به مجلس تقدیم کند که ناظر بر معاملات تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت باشد بطور کلی این روش که وقتی یکی از سازمانهای دولتی به اشکال برمی‌خورد یک راه حل خصوصی برای اشکال خودش پیدا کند رویه صحیحی نیست اشکالی را که امروز سازمان بنادر و کشتیرانی دارد دیروز موسسات دیگری داشتند و فردا موسسات دیگری اعلام خواهند کرد این اشکال مشترک است و مربوط به خود آنها نیست مربوط به همه دستگاهها است یک روز دانشگاه متوجه شد که قانونی بر دانشگاه حکمفرماست غیر کاف و ناقص است امروز بنگاه بنادر و کشتیرانی مواجه می‌شود که آئین نامه معاملات دست و پاگیر است مقررات استخدامیش دست و پاگیر است فردا یک موسسه دیگری مواجه این امر می‌شود ولی این راه حل صحیحی نیست که هر یک از این موسسات جداگانه برای خودشان راه حلی پیدا کنند و جداگانه اول خودشان را از شمول قانون مستثنی بکنند و بعد هم برای خودشان اساسنامه و آئین نامه‌های مخصوصی ایجاد کنند امروز که متوجه شدیم این یک مشکل عمومی است این مشکل عمومی به طور یکجا باید حل بشود و به طور یک جا مورد رسیدگی قرار بگیرد و به طور یکجا باید حل بشود و به طور یک جا مورد رسیدیگی قرار بگیرد و به طور یکجا برای همه یک راه حل اساسی پیدا کنیم نه اینکه ما برای هر موسسه‌ای یک قانونی خاصی ایجاد کنیم یک رویه خاصی ایجاد کنیم این کار صحیح نیست به خصوص که تا این قانون به تصویب برسد تا اساسنامه‌اش تدوین شود و به تصویب کمیسیونهای خاص مجلس برسد شاید قانون محاسبات جدید و مقررات جدید هم به تصویب رسیده باشد و این یک کار عبث و بیهوده‌ای است بنابراین امروز که قانون محاسبات عمومی به مجلس تقدیم شده بهتر این است که صبر کنیم قانون محاسبات عمومی با مداقه و دقت کافی به تصویب برسد بعدا اگر مقررات جدید این گونه موسسات را راضی نکرد و باز هم به یک دلایل خاصی لازم بود که مقررات خاصی داشته باشد حتی از شمول مقررات جدید مستثنی باشد آن وقت لایحه خودشان را بیاورند دلایل خودشان را بگویند در آن موقعیت به تصویب برسد و الا امروز ما این کار را می‌کنیم فردا مقررات جدید اختیارات این را لغو می‌کند و بعد ناگزیر هستیم مدتی از وقت مجلس و وقت مملکت را صرف این بکنیم که اینگونه مقررات را با هم تلفیق بدهیم یا اقدامات تکمیلی خودمان را معمول بداریم به این دلایلی که عرض کردم مخالفتم را با این لایحه اعلام می‌کنم (آفرین).

رئیس – آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه – جناب آقای دکتر عاملی در مخالفت با این لایحه یک نکته‌ای را مطرح فرمودند و در محور این نکته مطالبی را به استحضار نمایندگان محترم رساندند ایشان فرمودند که قهرمان آوردن لوایح مستثنی کردن پاره‌ای از دستگاههای دولت از قانون محاسبات عمومی حزب اکثریت بود بنده خیلی متاسفم که چرا وقتی این نکته را فرمودند این مطلب را اضافه نکردند که همین حزب اکثریت بود که برای اولین مرتبه در تاریخ مالی ایران بودجه کامل مملکتی را که تمام دخل و خرج همه موسسات اعم از آنهایی که به صورت بازرگانی اداره می‌شود یا آنهایی که تابع قانون محاسبات عمومی هستند تقدیم مجلس شورای ملی کرده است تمام این دستگاهها و سازمانها بیلانشان در پیوست مفصل بودجه‌های مملکتی تقدیم نمایندگان محترم در هر مورد شده است راجع به هر یک از موسسات اگر بحث و نظری بوده است ابراز شده است ارشاد شده است اگر ایرادی وارد بوده است گفته شده است و اصلاحاتی هم که در تعقیب آن مذاکرات باید بشو شده است اما جناب آقای دکتر عاملی مسأله این است که قانون محاسبات عمومی در حدود بیست و چند سال قبل وضع شده است مملکت ما در شرایطی نیست که بتواند به اتکای یک مقرراتی که برای زمان خاص خودش شاید خوب بوده است تمام چرخهای مملکت را که بایستی در اجرای آرمانهای انقلاب مملکت سریعا بگردد متوقف بکند مقرراتی که وضع می‌شود باید تا آن حد نرمش و انعطاف داشته باشد که در حینی که از یک اصول تابعیت می‌کند سازمانها و دستگاههای دولتی نیز بتوانند به سهولت وظایفی را که بر عهده دارند انجام دهند و در حال حاضر اگر دستگاهی باشد که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشد حتما برای آن قوانین و مقررات دیگری وحود دارد و این طور نیست که هر دستگاهی هر کاری دلش خواست بکند. (دکتر عاملی – همین رویه غلط است) کما اینکه در همین لایحه هم گفته شده که سازمان بنادر تابع مقررات اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای مجلسین می‌رسد و این رویه هم غلط نیست اگر بنا باشد که شما برای تمام دستگاههای مملکت شرایط واحدی بوجود بیاورید امکان ندارد طبیعت دستگاههای مملکت شرایط واحدی بوجود باورید امکان ندارد طبیعت دستگاهها با هم متفاوت است شما نمی‌توانید سازمان بنادر کشتیرانی را با این توسعه‌ای که در بنادر بوجود آمده است با این تحولی که در بازرگانی مملکت به وجود آمده است آن را تابع یک مقررات خشکی بکنید که نتواند تصمیماتی که لازم است و باید بگیرد اتخاذ نکند اینکه فرمودند چون لایحه قانون محاسبات عمومی را دولت تقدیم کرده است پس بهتر است این لایحه را ما نگهداریم تا آن لایحه به تصویب برسد این صحیح نیست چون ممکن است آن قانون یک سال و دو سال طول بکشد یک قانونی است که ناظر بر تعداد زیادی و شاید همه دستگاههای مالی مملکت اگر بخواهیم این لایحه را نگاه داریم تا آن لایحه به تصویب برسد مقداری زیادی از کارها و وظایفی که سازمان باید انجام بدهد همه مختل خواهد شد (دکتر عاملی – سازمان وظایفش را انجام می‌دهد) نمی‌تواند اگر می‌توانست چنین لایحه‌ای تقدیم مجلس محترم نمی‌شده این است که بنده خواستم با این توضیح که عرض کردم خصوصا جلب توجه جناب دکتر عاملی به این نکته که هیچ یک از سازمانها و موسسات مملکتی از تابعیت از نوعی مقررات مستثنی نیستند و اینکه تا حل نیز یعنی طی پنج سال اخیر تمام صورت بیلان آنها و صورت حساب آنها به ضمیمه بودجه مملکتی تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود که هر موقع نسبت به هر یک از آنها هر بحثی باشد در مجلس مطرح خواهد شد و واقعا اگر انتقاد باشد تذکر داده می‌شود خواهش می‌کنم که موافقت بفرمائید که لایحه سیر عادی خودش را طی بکند البته قانون محاسبات عمومی هم که تقدیم شده است آن هم هر اصلاحی که به نظر نمایندگان محترم برسد پیشنهاد خواهد شد به هر حال به اتکای لایحه جدیدی که در زمینه اصلاح قانون محاسبات عمومی دولت تقدیم کرده است نمی‌شود این لایحه را معطل گذاشت. (صحیح است).

رئیس – آقای رامبد بفرمائید.

رامبد – از دوره قبل مجلس دو مطلب به طور متوالی رسم شد اولی اینکه نماینده‌ای بیاید و نسبت به مطلبی ایراد بکند دومی این که اکثر نمایندگان دولت و بعضا مدافعین محترم لایحه بیایند و با وسعت نظر بگویند مجلس شورای ملی همه وقت امکان دارد هر مطلبی را خواست بخواهد از دولت که نظارت بکند اصلاح بکند، جلوش را بگیرد و بنابراین مطلب مورد طرح را بگذارید بگذرد و دوست دولت باز باشد از جمله صحنه‌ها صحنه‌ای که دیدیم یکی هم امروز است که دیگر برای ما عادی شده بنده وارد اصل این لایحه با صورت فعلی نمی‌شوم برای اینکه تا اندازه‌ای بکار کشتیرانی و اشکالات بنادر واقف هستم و می‌دانم که امر اشکالات بنادر موضوعی نیست که صرفا موانعی که در کار آنها هست به همان اداره محدود بشود بلکه در صادرات و واردات و نتیجتا در اقتصاد مملکت یک اثراتی باقی خواهد گذاشت ولی جناب آقای دکتر یزدان پناه بودجه ۲۷۳ میلیاردی در چند ساعت در کمیسیون ملاحظه فرمودید (دکتر یزدان پناه – در چندین روز) جناب دکتر از بودجه ۲۷۳ میلیاردی چند میلیاردش از همین مطالبی که آقای دکتر عاملی عزیز می‌گفت مستثنی بود و من و شما هم هر جمله‌ای گفتیم نماینده دولت پشت تریبون آمد گفت طبق قوانینی که خود مجلس تصویب کرده متاسفانه شما حق دخالت و نظارت ندارید (یک نفر از نمایندگان – چنین چیز نگفتند) عمل کردند بنابراین بنده راجع به خود لایحه عرضی نمی‌کنم آن نماینده دولت آن مطالعاتی که شما کردید اگر که باید بنگاه بنادر و کشتیرانی مثل صدها موسسات دیگری که در این مملکت اساس عدم رضایت کارمندان را با این ناجوری استخدام با این نحوه متفاوت خرج بوجود آوردند آن را هم بوجود بیاورند بکند ولی من استدعا می‌کنم که دیگر خودمان را فریب ندهیم که هر وقت مطلبی را خواستیم به طور کلی تجویز بکنیم بگوئیم این مجلس است این شما هستید این دولت است می‌خواهید تحقیق می‌کنید می‌بینید اگر قرار بود ما تحقیق می‌کردیم این ولخرجی‌های بی‌حساب این استخدامهای بی‌مورد این عدم توازن در دستگاهها و این ناجوری استخدامها وجود نمی‌داشت جناب دکتر (احسنت).

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر ماده واحده لایحه بازرگانی شدن سازمان بنادر کشتیرانی بشرح زیر اصلاح شود: امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان بنادر و کشتیرانی تابع اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت و کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.

با تقدیم احترام – ضیاء احمدی.

رئیس – لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۲۷۰۹۲ – ۶ /۹ /۱۳۴۷ راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۶ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد گزارش شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادۀ واحده – تبصرۀ ۳ مادة واحده قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

  • تبصرۀ ۳ – تغییرات ضروری در نرخ حقوق و عوارض بندری مندرج در فهرستهای ضمیمه این قانون تا سی درصد با تصویب هیات وزیران و تغییرات بیش از سی درصد و همچنین تغییر عناوین و اعطای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض بندری مذکور در بنادری که مقتضی باشد با تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.

مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ابلاغ به دولت

۵- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ابلاغ به دولت

رئیس – لایحه اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مجلس سنا رسیده است برای اخذ رای نهایی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

مادۀ واحده – اجازه داده می‌شود از محل درآمد، درآمد عمومی سال ۱۳۴۷ کل کشور مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال (۱۲۹۵۷۰۰۰۰۰) اعتبارات موضوع تصویبنامه مورخ ۲۳ /۶ /۱۳۴۷ هیأت وزیران که به استناد ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی به تصویب رسیده است طبق جداول پیوست به اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه گردد.

لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز دوشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

رئیس – این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود در مجلس سنا هم تصویب شده و حالا نسبت به آن ورقه اخذ رای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی آقای مهندس صائبی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد.)

آقایان دکتر غنی – بانو جهانبانی – دکتر ضیایی – مرندی – بوشهری – دکتر عدل – دکتر الموتی – دکتر یزدان پناه – مهندس ارفع – ارسنجانی – بانو سعیدی – دکتر خطیبی – دکتر متین – توسلی – پزشکی – پوربابائی – ریگی – مهندس کیا – دکتر پرتو اعظم – دکتر خزائلی – بانو بزرگ نیا – مهندس اسدی سمیع – رضوی – دیهیم – دکتر میر علا- انشا – مجید موسوی – قراچورلو – دکتر زعفرانلو – مهندس یار محمدی – مافی – مصطفوی - نائینی – دکتر بهبهانی – شهرستانی – ملکزاده آملی – مسعودی – سرتیپ پور – عباس میرزائی – دکتر رضوانی – دکتر رفعت – رضا زاده – ابوذر – دکتر کیان – مهندس زر آور – معزی – تیمسار وحدانیان – کلانتر هرمزی – مهندس قادر پناه – جوادی – فهیمی – اولیا – دکتر خیراندیش – دکتر رفیعی – دکتر ملکی – روحانی – تیمسار نکوزاد – کمالوند – مهندس کیاکجوری – اصولی – امامی رضوی – کورس – مانی – دکتر کلالی – اخلاقی – روستا – دکتر برومند – دکتر امامی خوئی – عامری – مهندس جلالی نوری – حق شناس – موسی صالحی – قاضی زاده – دکر درودی- تیمسار حکیمیان – سلیمانی – صادق سمیعی – دکتر سعید – مهندس معینی – محسنی مهر – دکتر بقایی یزدی – فروتن – اهری – مهندس زنجانچی – ضیا احمدی – دکتر دادفر – دکتر صفائی – صدقیانی زاده – مهاجرانی – مهندس پروشانی – مهندس معینی زند – دکتر ستوده – صائب – ماهیار – دکتر محققی – پدرامی – قراچورلو – محمد اسدی – محدث زاده – امام مردوخ – جهانشاهی – بانو ابتهاج سمیعی – بهادری – خسروی – حی د- دکتر حکیم شوشتری – دکتر صاحبقلم – مهندس اربابی – ادیب سمیعی – دکتر معظمی – خواجه نوری – معیری – تیمسار همایونی – شاخوئی – صائبی – پور ساطع – مدرسی – دکتر فربود – امیر احمدی – دکتر یگانگی – دکتر مدنی – فیاض فاضلی – دکتر اسفندیاری – دکتر مهذب – فرهاد پور – موید امینی – دکتر موثقی – مبارکی – جاماسبی – کریم بخش سعیدی – موقر – دکتر نجیمی – مهندس برومند – دکتر عاملی تهرانی – دکتر طالع – دکتر فریور – غلام نیاکان – مهندس ریاضی – صدری – کیوان – مهندس صائبی – دکتر مهدوی – ثامنی – فخر طباطبایی – رامبد – پروفسور مخبر فرهمند – مهندس اخوان – مهندس ابراهیمی – مهندس فیروز عدل – یوسفی – دکتر حبیب اللهی – مهندس عترت – مهندس سهم الدینی – قراچورلو – دکتر سبزواری – ملک افضلی – بختیاریها – دکتر رشتی – صادقی – دکتر رفیعی – تهرانی – دکتر گاگیک – دکتر اسدی – پاینده – مریدی.

آراء ماخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.

  • آراء موافق ۱۴۶ رأی.
  • آراء مخالف ۲۶ رأی.

رئیس – لایحه با ۱۴۶ رأی موافق و ۲۶ رأی مخالف تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان دکتر سبزواری – ملک افضلی – صادقی – دکتر رشتی – دکتر موثقی – دکتر مهذب – اهری – رضازاده – مهندس زنجانچی – پدرامی – مهندس جلالی نوری - مرتضوی – مهندس پروشانی – دکتر صاحبقلم – مهندس معینی زند – دکتر سعید – محسنی مهر – بهنیا – دکتر الموتی – بانو ابتهاج سمیعی – مسعودی – دکتر مدنی – دیهیم – دکتر میرعلاء – مهندس صائبی – دکتر حبیب الهی – بانو جهانبانی – مهندس برومند – پور ساطع – امیر احمدی – بوشهری – مهندس پرویز بهبودی – انشاء – مهندس ریاضی – دکتر یگانگی – دکتر ستوده – رضوی – توسلی – ماهیار – ادیب سمیعی – دکتر نجیمی – دکتر معظمی – مهندس اسدی – سمیع – مهندس اخوان - بانو بزرگ نیا – معیری – زرگرزاده – پور بابائی – غلام نیاکان – دکتر صفائی – بهادری – دکتر درودی – محدث زاده – دکتر خزائلی – مهندس ارفع – حیدر صائبی – سید علی صائب – خواجه نوری – قاضی زاده – دکتر امامی خوئی – سلیمانی – روحانی – فروتن – ریگی – پزشکی – اولیا – حی – عامری – موسی صالحی – اخلاقی – دکتر بقائی یزدی – دکتر پرتو اعظم – شهرستانی – تیمسار همایونی – فیاض فاضلی – مهندس قادر پناه – جوادی – ضیا احمدی – صدقیانی زاده – دکتر مهدوی – دکتر خطیبی – ارسنجانی – مهندس کیا – دکتر رضوانی – تیمسار حکیمیان – دکتر بهبهانی – مهاجرانی – مبارکی – مهندس اربابی – خسروی – دکتر خیراندیش – دکتر فربود – قراچورلو – روستا – امامی رضوی – مانی – اصولی – دکتر ملکی – حق شناس – معزی – دکتر برومند – مصطفوی نائینی – مهندس معینی – مهندس بریمانی – مافی – مرندی – دکتر غنی – دکتر زعفرانلو – کمال وند – دکتر عدل – کورس – مهندس یار احمدی – دکتر متین – مهندس سهم الدینی – کلانتر هرمزی – عباس میرزائی – سرتیپ پور – دکتر حکیم شوشتری – دکتر ضیائی – تیمسار نکوزاد – دکتر کلالی – ملکزاده آملی – تیمسار وحدانیان – مهندس زرآور – فهیمی – شاخوئی – ثامنی – جوانشیر – دکتر دادفر – عبدالمجید موسوی – مهندس عترت – مریدی – مهندس کیاکجوری – بانو سعیدی – بانو تربیت – دکتر وحیدنیا – شیخ الاسلامی – دانشمند – دکتر رهنوردی – بدر صالحیان – شیخ بهایی – دکتر رفیعی – تهرانی – دکتر کیان – پاینده.

مخالفین

آقایان مروتی – فضائلی – کریم بخش سعیدی – عبدالحسین طباطبایی – آموزگار – دکتر عاملی تهرانی – دکتر اسفندیاری – دکتر طالع – موید امینی – دکتر فریور – فرهاد پور – دکتر رفعت – ابوذر – صادق سمیعی – پروفسور مخبر فرهمند – دکتر محققی – یوسفی – محمد اسدی – امام مردوخ – دکتر حکمت – جاماسبی – مدرسی – مهندس بهرام زاده – ابراهیمی – رامبد – فخر طباطبایی – دکتر اسدی.

- تصویب صورت جلسه صبح سه شنبه سوم دی

۶- تصویب صورت جلسه صبح سه شنبه سوم دی

رئیس – صورتجلسه صبح روز سه شنبه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است راجع به این صورتجلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

۷- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

رئیس – نامه‌هایی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد (۸۰) درصد هزینه‌های ازی خرید ۱۵۰۰ کیلو متر کابل زیرزمینی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر شش میلیون و هشتصد و نه هزار و نهصد (۶۸۸۹۹۰۰) دلار آمریکایی است و قابل افزایش به هشت میلیون ۸۰۰۰۰۰۰ دلار می‌باشد با شرکت اینوست ایمپورت یوگسلاوی (import enterprise iovest) در تاریخ ۲۸ /۸ /۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور به طور متوسط در دوازده ۱۲ قسط ششماه (نسبت به هر محموله) به صورت برات بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار پنج و نیم ۱/۲ ۵ درصد در سال پس از تاریخ حمل محموله مربوط تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش (۶ ماه بعد از تاریخ حمل اولین محموله می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۵ شش فقره موافقتنامه اعتبار به منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌های ارزی خرید شش فروند کشتی مورد نیاز شرکت سهامی کشتیرانی آریا که جمع کل هزینه ارزی آنها بالغ بر ۱۵۹۱۰۰۰۰۰۰۰ فرانک بلژیک است با شرکت کوکریل یارد هوبوکسن بلژیک در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۴۷ (اول اکتبر ۱۹۶۸) منعقد گردیده است.

اعتبار مذکور در بیست قسط متساوی و متوالی شش ماه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷۵ /۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماهه بعد از تاریخ تحویل و پذیرش هر یک از کشتیها می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصرۀ ۲ مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر.

- قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

۸- قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۹۸
روز یکشنبه ۸ /۱۰ /۱۳۴۷
۱- سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت بهداری.
۲- گزارش شور دوم مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای فرشبافی شماره چاپ ۶۲۶
۳- گزارش شور دوم تشکیل نیروی پایداری – شماره چاپ ۶۲۸
۴- گزارش شور اول اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع – شماره چاپ ۶۲۹

رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.