مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه ۱۶۴


مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۶۴

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای وزیر کشور در موضوع اوضاع آذربایجان
۳- انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک
۴- طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت پیشنهاد بیمه کشاورزان
۵- تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع باختیارات کمیسیون قوانین دادگستری
۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز ۵شنبه اول ،ذر ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.


- بیانات آقای وزیر کشور راجع باوضاع آذربایجان

۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع باوضاع آذربایجان

رئیس - چند نفر از آقایان قبلا اجازه خواسته بودند که راجع باوضاع حاضره و حوادثی که در آذربایجان پیش آمده‌است مذاکراتی بکنند (صحیح است) ولی لازم دانستند عده‌ای که در این خصوس آقای نخست وزیر و وزرائی که در جریان هستند حاضر باشند و اطلاعات کاملی از اقدامات اخیر داده بشود که اگر صحبتی می‌شود از روی اطلاع و بصیرت باشد و راجع باین موضوع آقایان نمایندگان با چند نفر از آقایان وزرا در اینجا مذاکره کردیم و مفصل صحبت شد و این طور قرار شد که اقای نخست وزیر را خواهش بکنیم بیایند و اطلاعات کامل خودشان را بدهند و بعد در جلسه آتیه اگر خواستند آقایان سحبتی بکنند از روی اطلاع صحبت بکنند و علت تاخیر مجلس هم این بود که بودجه دائر بشود و کار لازمی داشت ناچار شدیم جلسه را به عقب بیاندازیم قدری طول کشید و بالاخره آقای وزیر کشور هم اطلاعی دارند که باید باستحضار مجلس برسانند. آقای وزیر کشور بفرمائید.

وزیر کشور - البته خاطر آقایان محترم از جریانات چند روزه مستحضر است. (حاذقی - نخیر مستحضر نیست) آقای نخست وزیر هم به آقایان اطلاع دادند و خواهش کردند که مجال به دولت داده شود تا اینکه نتیجه عملیات و اقدامات خودش را کامل کند و بعرض مجلس برساند عجالتا برای اتسحضار خاطر آقایان محترم عرض می‌کنم یکی از نقاطی که بیشتر اسباب توحش و نگرانی خاطر آقایان شده بود آذربایجان است که استاندار آنجا آقای بیات معلوم شدند و طیاره هم در اختیارشان گذاشته شد و بنا بود امروز ساعت ده خودشان و چند نفر همراهان و افسرهای ژاندارمری و شهربانی همه حرکت کنند در آنجا هم اطلاع داده شد و منتظر ورود ایشان بودند خیلی هم از طرف اهالی حسن استقبال شد متاسفانه هوا تاکنون اجازه نداد که حرکت کنند با اینکه تمام وسائل فراهم بود خود بنده هم دستور دادم که قبل از وقت وسائل حاضر بشود معطلی دیگری غیر از هوا نداشتند امیدواریم تا فردا هوا مساعد بشود حرکت کنند این اندازه توضیح گمان می‌کنم خاطر آقایان را مستحضر بکند قضایا همانطوریکه آقای نخست وزیر صحبت کردند بنده مجددا از طرف ایشان عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که مجال بدهند یکی دو روز دیگر این عملیاتی که می‌شود این اقداماتی که می‌شود انشاالله به نتیجه خواهیم رسید و بعرض آقایان میرسانیم که خاطرشان از هر حیث آسوده و راحت بشود (نمایندگان - انشاالله) (بعضی از نمایندگان - دستور دستور)

- انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک

۳- انتخاب یک نفر ناظر مالی بانک

- طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت پیشنهاد بیمه کشاورزان

۴- طرح پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان راجع به فوریت پیشنهاد بیمه کشاورزان

- تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع باختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

۵- تقدیم و طرح یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع باختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه