مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۰۳

مجلس درساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه

آقایان دکتر اسفندیاری- ایلخانی پور- بهادری- مهندس پرویز بهبودی- مهندس بهرام زاده- تهرانی- ثامنی- مهندس جلالی نوری- دکتر حبیب اللهی- دکتر سعید حکمت- رضوی- رضا زاده- روحانی- ریگی- دکتر صدر- دکتر عدل- مهندس عطائی- دکتر فربود- خانلر قراچورلو- دکتر قهرمان- کاسمی- دکتر کفائی- دکتر کلالی- دکتر کیان- مانی- مجد- دکتر محققی- پروفسور مخبر فرهمند- مهندس معتمدی- مهندس معینی- مهندس معینی زند- مهرزاد- دکتر مهذب- دکتر یگانگی- دکتر ضیائی- بانو زاهدی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان مهندس ناصر بهبودی- فروتن- مافی.

غائبین مریض

آقایان مهندس اخوان- مهندس اربابی- دکتر امامی- امام مردوخ- بختیاری پور- بهنیا- پرویزی- پردلی- جهانشاهی- حق شناس- تیمسار حکیمیان- دکتر خطیبی- دکتر خیراندیش- دکتر درودی- بانو دکتر دولتشاهی- دیهیم- دکتر رفیعی- روستا- سعید وزیری- سلیمانی کاشانی- شاهنده- صائب- طباطبائی- عجم- دکتر غنی- مهندس فروهر- مهندس قادر پناه- کورس- دکتر متین- مرندی- مسعودی- معیری- ملک افضلی- موسوی ماکوئی- دکتر موثقی- دکتر وحیدنیا- تیمسار وحدانیان- تیمسار همایونی- دکتر وفا.

- بیانات قبل از دستور آقایان: فضائلی- دکتر الموتی- پزشکپور

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: فضائلی- دکتر الموتی- پزشکپور

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای فضائلی بفرمایید.

فضائلی- جلسه امروز مجلس شورای ملی بزرگترین روز تاریخی ایران را با نزدیکترین فاصله در پیش روی دارد. روز ششم بهمن در تاریخ کهنسال ایران روزی بی‌مانند است. انقلاب شاه و ملت که با تصویر منشور رستاخیز ایران در این روز تاریخی استقرار یافته چه به خاطر دگرگونی عظیمی که در زندگانی همه طبقات ایران فراهم آورد، و چه از جهت عمق و وسعت آثار آن و چه از نظر آرامی و بی‌آزاری آن که به انقلاب سفید تعبیر گردیده نه فقط به مقیاس تاریخ ایران بلکه به مقیاس جهانی نیز حیرت‌انگیز است این یک معجزه بزرگ است که در تاریخ عصر ما در این قسمت از جهان روی داده است. ۶۰ سال از انقلاب مشروطیت ایران گذشته بود اما ملت ایران نتوانست از همه مواهب آزادی و مشروطیت بهره بردارد چرا؟ زیرا فئودالیسم سدی گران و نفوذناپذیر در برابر آزادی و همه گونه ترقیات عمومی و ملی بود (صحیح است) ما قانون داشتیم اما فقط به خاطر حفظ منافع یک اقلیت که اکثریت ملت را با زنجیر فئودالیسم در بند کشیده بود. مجلس ما نماینده همان اقلیت بود زیرا اکثریت از خود اختیاری نداشت من درباره کیفیت این مجالس بحثی نمی‌کنم چون در این باره بسیار گفته‌اند و شنیده‌ایم چنین قانون که از چنان مجلس‌هایی می‌گذشت برای ۷۵% بلکه ۸۰% درصد جمعیت آن روز یعنی دهقانان مفهومی نداشت زیرا ضابط دادگستری و مجری قانون و نماینده دولت و نماینده دادستان برای دهقانان یعنی ۸۰% جمعیت آن روز ایران نوکر جیره خوار مالک بود که نام کدخدا داشت داستان کدخدا و مقام قانونی او و نوع انتصاب وی به تنهائی روشن می‌سازد که معنی مشروطیت و آزادی ما قبل از انقلاب شاه و ملت و آزادی دهقانان که اکثریت قطعی ملت ایران را تشکیل می‌دهند چه بود. ۸۰% ملت ایران را در قلعه‌هایی ریخته بودند که آبادی و عمران سلامت و فرهنگ و دانش و نور زندگی در آن قلعه‌ها راه نداشت شاهنشاه آریامهر چنان که از نطق‌های ایشان از ابتدای سلطنت به خوبی آشکار است و همانطور که خود بارها در نطق‌ها و نوشته‌های خود تذکر داده‌اند از ابتدای جوانی و هنگام تحصیل پیوسته در دریای غمی جانکاه فرو رفته بودند و همیشه در این اندیشه بودند که چرا ملتی چنین باهوش و مستعد در کشوری چنین وسیع و برخوردار از مواهب الهی در فقر و بدبختی دست و پا می‌زنند و همه شئون حیاتی چنین ملتی از امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی اخلاقی دچار تزلزل و انحطاط و بی سر و سامانی است. شاهنشاه می‌فرمایند چه شبهای دراز که خواب از چشمان من رفته بود و با خلوص و توجه به مبدأ فیاض در این اندیشه بودم که چاره دردهای گوناگون این ملت و مملکت چیست؟ و طریق اقدام آن کدام؟

در سال ۱۳۲۱ یعنی سال اول سلطنت شاهنشاه آریامهر بود که پنج اصل معروف را به عنوان هدف فعالیت خود عنوان فرمودند نان یعنی غذا برای همه مسکن کار فرهنگ و بهداشت برای همه.

اما همه از یک اقلیت کوچک و اکثریت بزرگ ترکیب یافته بود که آن اقلیت چون سدی عظیم و نفوذناپذیر جلوی اکثریت را گرفته بود شاهنشاه آریامهر بارها فرموده بودند که من با ثروت و تمول و مکنت مخالف نیستم اما مخالفم که مکنت آن چنان در انحصار یک اقلیت باشد که اکثریت ملت بی‌بهره از آن با گرسنگی و بیماری و جهل و فلاکت دست و پنجه نرم کنند، من مخالفم که یک اقلیت کوچک به قیمت تیره روزی و نابودی یک اکثریت بر میزان تمول خود بیفزاید اگر آنها عقل داشته باشند، اگر از منطق اقتصاد خبری داشته باشند باید بدانند اینگونه تجمع ثروت برای آنها و خانواده آنان نیز جز بدبختی و انقلاب خونین ثمری نخواهد داشت.

شاهنشاه در سال ۲۱ فرمودند که وضع ما چنان است که اگر انقلاب از بالا شروع نشود ناگزیر از پایین حمله‌ور خواهد شد و در آن روز نتیجه چنان انقلابی نامعلوم و احیاناً به زیان موجودیت کشور کهنسال ما خواهد بود. به خاطر می‌آورم در ایامی که در مازندران زلزله سختی روی داده بود شاهنشاه برای بازدید از مناطق زلزله زده و رسیدگی به حال آسیب‌دیدگان به آن حدود تشریف آورده بودند در یک روستا که خانه‌ها از آسیب زلزله صدمه فراوان دیده بود توقف فرمودند در آن میان یک خانه به کلی فرو ریخته بود و زنی به حالی مغموم روی تل چوب و خاک خانه خود به حالتی مغموم نشسته و سر به زانوی غم گذارده بود و از روی تل خاک برنمی‌خاست، شاهنشاه فرمودند چرا این زن پایین نمی‌آید و چرا جستجو نمی‌کنید و اثاثه‌اش را از زیر خاک بیرون نمی‌آورید مأموران به عرض رساندند جستجو انجام شد و اثاثه‌اش بیرون کشیده شد و در این گوشه جمع شده است وقتی به آن اثاثه نظر افکندند ملحظه فرمودند مجموع این اثاثه که مرکب از یکی دو ظرف مسی و یک سماور کهنه و یک قطعه گلیم و نمد بود آنقدر مختصر است که به چیزی نمی‌ارزد آنگاه به محیط اطراف خانه نظر افکندند زمینی مستعد و نسبتاً وسیع و مساعد بود آنگاه خطاب به جمعی که به مناسبت سمت‌های خود در التزام رکاب و شرفیاب بودند فرمودند شما قطعاً به ممالک دیگر رفته‌اید مگر آنها در روستاهای خود چه دارند همین زمین و آب و رطوبت کافی، چرا اینها این قدر فقیر و فلک‌زده و درمانده‌اند؟ در ماوراء این سؤال یک دنیا فکر، مطالعه، تصمیم خوابیده بود جواب این سؤال را بالاخره شاهنشاه در روز ششم بهمن ۱۳۴۱ دادند و ملت آن را با رأی خود تأیید کرد.

اما در مدت ۲۵ سال سلطنت این همه تذکرات و آن همه هشدارها که شاه جوان به یک مشت اقلیت مغرور از ثروت و امتیازات طبقاتی داده بودند بی‌نتیجه بود. شاید نگرانی شاه بیدار دل و خواب گران و کوششهای سنگین زمامداران و اولیاء امور را در این شعر به خوبی توصیف کند.

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

شاهنشاه ما تا سال ۴۱ دردی عمیق و غمی جانکاه بر دل داشتند و از سیمای ایشان هر صاحب دلی می‌توانست این غم درونی را ببیند و بخواند و پس از آزمایشهای گوناگون از طریق استفاده از شرائط قانونی و پارلمانی موجود وقتی مأیوس شدند یک باره این دیواره‌های بلند و ستبر را فرو ریختند و خود در میان ملت آنجا که پایگاه تخت و تاج شاهنشاهی ایشان یعنی قلبهای مردم ایران بود جای گرفتند (صحیح است) و پیشنهادهای خود را برای رهائی ملت ایران از زنجیرهای اسارت که فئودالیسم بر دست و پای ملت پیچیده بود به ملت خود عرضه کردند و در روز ششم بهمن سال ۴۱ ملت ایران با شور و شوقی بی‌سابقه از زن و مرد به پای صندوقها رفتند و بر پای منشور انقلاب شاه امضای ملت را نقش کردند. منشور رستاخیز ایران آهنگ قلب شاه بود که با قلوب ملت ایران هم آهنگ و هم‌آواز شد.

در این روز پنج میلیون و ششصدهزار نفر به این منشور رأی مثبت دادند.

در تاریخ ایران هیچگاه چنین واقعه‌ای روی نداده است که این چنین اکثریت ملت با شور و شوق و بدون هیچگونه اجبار نسبت به یک امر اظهار نظر مثبت و قطعی کرده باشند (صحیح است).

روز ششم بهمن روز تجلی روح ایرانی بود. کشاورزی به شاهنشاه ما گفته بود که پس از هفتاد سال که از عمرم می‌گذرد چنین می‌نماید که در این روز دوباره متولد شده‌ام.

اصلا عمر هفتاد ساله من زندگی نبود مرگ تدریجی بود من امروز تازه به دنیا آمده‌ام.

بلی روز ششم بهمن را نمی‌توان تنها روز رستاخیز گفت بلکه در این روز عصر جدیدی برای ملت ایران تولد یافته است و دنیای تازه‌ای را در جلوی ملت ایران گذارده است.

در این روز تاریخی ۷۵% ملت ایران که طبقه کشاورز و دهقان است حیاتی از نو و اقتصادی مستقل و آزادی واقعی یافت، نیمی از جمعیت مملکت یعنی بانوان در قوه فعاله و آزاد مملکت به حساب آمدند، کارگران مقامی والا و ارجمند و متناسب یافتند و دیگر طبقات نیز چون به هر حال از این گروه برخوردارند وضعی متناسب یافتند، مشعل دانش در همه جا روشن شد و ثروتهای ملی و طبیعی چون جنگل و مرتع به همه ملت واگذار شد و راه نیز برای دیگر اقدامات انقلابی چون تجهیز سپاه بهداشت و سپاه آبادانی و خانه‌های انصاف و اجرای انقلاب آموزشی و اداری و نوسازی و غیره باز شد، (صحیح است- احسنت).

در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۱ در اولین کنگره شرکتهای تعاون روستایی پس از آن که شاهنشاه آریامهر ریاست افتخاری آن کنگره را پذیرفتند و نطق تاریخی خود را ایراد فرمودند و مواد شش گانه انقلاب را که در رأس آن الغاء رژیم ارباب و رعیتی بود برای اظهار نظر مستقیم ملت به رأی گذاردند و سپس جلسه را ترک فرمودند. یکی از رجال سالخورده کشور که در زمینه‌های مختلف سیاست و دانش و مطالعه در حال اقوام و مجامع گوناگون مردی با سابقه و صاحب نظر است و سنین عمر او از هشتاد سال گذشته یعنی سید حسن تقی‌زاده بر پشت میز خطابه رفت و این عبارت را گفت که چون یک حقیقت بارزی است در تاریخ ثبت خواهد شد.

تقی‌زاده چنین گفت: کاری که انجام شد کمتر از کار آبراهام لینکلن نبود زیرا رژیم ارباب و رعیتی چیزی از رژیم برده داری و بردگی کم نداشت.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در انقلاب ششم بهمن به چشم می‌خورد و آن را به صورتی معجزه‌آسا جلوه گر ساخته است سرعت بی‌مانند توأم با آرامش و بدون شدت بودن و بی‌آزاری آن است این همان نکته‌ای است که حتی به مقیاس جهانی نیز این انقلاب را ممتاز و منحصر به فرد ساخته است و اسباب حیرت همه متفکران و جهان شناسان شده است.

سر این اعجاز را باید در اصالت رژیم شاهنشاهی ایران برای این سرزمین جستجو کرد.

اساس شاهنشاهی ایران آن چنان با نژاد ایرانی و خون ایرانی هم آهنگ و پیوسته است که اگر شرایط جمع باشد و خداوند این موهبت خاص را به شخصی که واجد صفات خدادادی چون شاهنشاه آریامهر باشد عطا کند آن چنان اعجازی در این سرزمین صورت می‌گیرد که در زمان شاهنشاهان بزرگ ایران روی داده است و ما سر به آسمان افتخار و مباهات می‌سائیم که در عصر بزرگترین شاهنشاه تاریخ ایران قرار گرفته‌ایم شخصی که نور وجودش حتی روشنگر جهان پهناور است که خود مشعلدار فرهنگ و مبارزه با جهل و سر خیل سپاه خدمت به انسانیت و بشر دوستی است.

هرچند که مقام شاهنشاه در قلوب همه افراد ملت ایران است همچنان که شاهنشاه در هر کجا که باشند تمام وجودشان را مهر ایران و علاقه به ملت و مملکت فرا گرفته است اما امروز نه فقط زبان حال گروه پارلمانی حزب مردم بلکه زبان حال ملت این شعر حافظ شیراز است که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی- جناب آقای رئیس، همکاران معظم افتخار دارم از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین سالروز فرخنده ششم بهمن را که مبدأ تاریخ نوین ملت ایران است به پیشگاه شاهنشاه آریامهر خردمند انقلاب سفید و ملت شرفتمند و هوشیار ایران در این مکان مقدس تبریک و تهنیت بگویم (احسنت) امروز نه تنها ملت ایران به این انقلاب بزرگ ملی صحه می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند بلکه جهانیان و همه مردم اصلاح طلب دنیا این انقلاب بزرگ ملی ما را می‌ستایند و به مبتکر و رهبر انقلاب ما درود و آفرین می‌فرستند چرا؟ برای اینکه اگر ما تاریخ ایران را ورق بزنیم باید بگوییم ششم بهمن ۱۳۴۱ نقطه عطفی در تاریخ مملکت ایران است قبل از آن تاریخ زندگی دیگری داشتیم و بعد از ششم بهمن زندگی دیگری داریم. شاهنشاه ما از نخستین روز سلطنت خواستار عدالت اجتماعی در کشور بودند فرمایشات عمیق شاهنشاه به خوبی نمودار این حقیقت است. ولی ببینیم در چه شرایطی زمام امور کشور به کف با کفایت شاهنشاه آریامهر سپرده شد روزی که مملکت در اشغال بیگانه بود و بیگانه پرستان داخلی تیشه به ریشه اساس شاهنشاهی ما می‌زدند ملت ما در آستانه خطر و سقوط عظیمی قرار گرفته بود از همان روز با وجود هزاران مشکل شاهنشاه ما با کمال صراحت فرمودند سلطنت بر ملت گرسنه و رنجور افتخاری ندارد باید سیمای اجتماعی ملت ایران تغییر کند و قیافه این کشور به کلی عوض بشود تا پا به پای ممالک مترقی دنیا پیش برویم (رامبد- به دولت هم بفرمائید منظورتان دولت است) بله جناب آقای رامبد خدمتتان خواهیم بود و شما می‌فرمائید و ما هم عرض خواهیم کرد به هر صورت ما اگر بررسی کنیم و ببینیم قبل از بهمن ۴۱ در چه روزگاری بودیم وقتی به ممالک خارجی می‌رفتیم در روزنامه‌ها و مجامع بین‌المللی می‌دیدیم می‌گفتند ایران کشوری فئودالیته است، ایران کشور هزار فامیل است، ایران کشور عقب‌افتاده است ولی وقتی امروز به این مجامع می‌رویم با کمال سربلندی و افتخار می‌گوئیم در ایران امروز نه تنها آثاری از فئودالیزم وجود ندارد بلکه زارع و دهقان ایرانی دارای زندگی متناسبی با وضع اجتماعی خود می‌باشد، فئودالیته و فئودالیزم از تمام روستاهای این مملکت ریشه کن شده است، کارگر شرافتمند ایرانی از حقوق انسانی خود کاملاً برخوردار است، و دوش به دوش سایر برادران خود در پارلمان شرکت داشته و در سایر شئون و در تمام جهات همکاری و همبستگی دارد (صحیح است) زنان مملکت که روزی در ردیف محجورین و دیوانگان بودند امروز دارای حقوق متساوی با مردان هستند و دوش به دوش برادران خود برای سازندگی کشور خود گام برمی‌دارند این افتخارات مبدأ و منشأش روز ششم بهمن ۴۱ می‌باشد. شاهنشاه در آن روزی که از آذربایجان مراجعت می‌فرمودند بعد از آن که غائله پیشه‌وری و آن خائنین با قدرت ارتش شاهنشاهی و با فرماندهی شاهنشاه منکوب شدند در مراجعت چنین فرمودند: «من خواهان آنم که ملت من از سعادت و نیکبختی و رفاه و آسایش و عدالت و تندرستی بهره مند باشد و برای اجرای تمام این مقاصد حداکثر سعی خود را بکار خواهم برد، سلطنت بر یک مشت مردم فقیر و ضعیف و رنجور و محروم از عدالت مورد مسرت و خوشی خاطر من نخواهد بود، من می‌خواهم ملت من قوی و برومند و سعادتمند و شادکام باشد.» این فرمایش رهبر ملت ایران در تاریخ خرداد ماه ۱۳۲۶ است، آن روزی که مملکت ما با هزاران مشکل روبرو بود ولی شاهنشاه برنامه این انقلاب بزرگ اجتماعی را در خاطر خود طرح‌ریزی می‌کردند، فرمایشات شاهنشاه به خوبی نشان می‌دهد که کراراً به تمامی کسانی که در دستگاه‌های مملکتی سمتی داشتند چه در دستگاه دولت چه در دستگاه مقننه چه در سایر شئون یادآوری می‌فرمودند که باید عدالت اجتماعی در این جامعه برقرار شود، اختلافات طبقاتی از بین برود، این فرمایشات شاهنشاه کراراً گفته شده است، در نشریاتی که اخیراً منتشر شده است کاملاً منعکس است ولی همانطور که خود شاهنشاه اشاره فرمودند و در کتاب انقلاب سفید نوشته‌اند همیشه در خاطر مبارکشان بوده است که می‌فرمایند:

«شاید هیچکس غیر از من و خدای من نداند که چه شبها را تا صبح به تأمل و تفکر گذرانیدم و با خضوع و خشوع تمام برای یافتن چاره از خدای خویش استعانت طلبیدم و فکر می‌کردم چه علت دارد که مملکت بزرگ و ثروتمندی مثل ایران، و ملتی که ذاتاً بدین اندازه نجیب و خوش قلب و هوشمند است، با داشتن چنین سابقه پر افتخار تاریخی اینطور دستخوش ماجراهای غیر عادی و نا مترقبه بشود و این چنین اسیر زیر و بالای حوادث گردد».

ما می‌دانیم شاهنشاه ما از نخستین روز سلطنت در این فکر و اندیشه بودند که یک انقلاب بزرگ اجتماعی در این مملکت به وجود بیاورند که ملت ایران دوش به دوش ممالک مترقی جهان پیش برود و از مواهب طبیعی زندگی برخوردار شود، باید گفت در آن روز مقدار زیادی اشکالات وجود داشت، اشکالات سیاسی، اشکالات اجتماعی، اشکالات بین‌المللی ولی شاهنشاه ما با تفکر و دور اندیشی در شرایطی که موقعیت زمان ایجاب می‌کرد اساس این انقلاب را با رشادت و تدبیر پایه گذاری فرمودند، در ششم بهمن ۱۳۴۱ ما می‌دیدیم که از یک سو بیشتر از ۱۵ میلیون خواهر و برادر دهقان ما در دهات و روستاها در بدترین وضع به سر می‌بردند، دهقانان از کلیه مزایای اجتماعی محروم بودند، ولی برنامه مترقی اصلاحات ارضی موجب شد که اکثریت ملت ایران بتوانند صاحب حقوق اساسی و واقعی خود بشوند، به دنبال آن اعزام سپاهیان دانش، سپاهیان ترویج و آبادانی، سپاهیان بهداشت، موجب شد که چهره روستاهای مملکت عوض بشود البته شاید ما هنوز به آن مرحله ایده آل نرسیده‌ایم، مملکت ما احتیاجات زیادی دارد، در برنامه‌های گذشته مملکت با کمال تأسف باید گفت سهمی از اعتبارات به دهات و روستاهای این مملکت داده نشد این برای اولین بار در تاریخ اقتصادی مملکت ماست که در برنامه سوم سهمی از اعتبارات عمرانی به دهات و روستاها اختصاص داده شده و خوشبختانه در برنامه چهارم سهم زیادتری در نظر گرفته شده است این نشانه‌ای است از پیشرفت سریع انقلاب ایران در دهات و روستاهای مملکت، همانطور که عرض کردم رهبر هوشمند و خردمند ملت ایران به دنبال این هدف و فکر بودند که انقلاب ایران در شرایطی صورت گیرد که موجب خونریزی و مشکلات دیگر نگردد، چنان که می‌بینیم، در کمتر نقطه‌ای از جهان جامعه‌ای وجود دارد که یک انقلابی به این عظمت در آن صورت گرفته باشد ولی در آن اجتماع قتل و خونریزی نشده باشد، این ناشی از اندیشه بلند شاهنشاه است، تفکر فرمودند، اندیشه فرمودند، و در یک فرصت مناسب و معتدل این برنامه‌های انقلابی اجرا شد. خود شاهنشاه می‌فرمایند: «با تحقق (انقلاب شاه و ملت) معجزه‌ای وقوع یافت که تا آن وقت تقریباً در هیچ جا سابقه نداشت یعنی اساس جامعه ایرانی زیر و رو شد بی آن که تقریباً خونی ریخته شود یا خللی در آزادیهای فردی و اجتماعی ملت وارد آید. بدیهی است آنچه در این راه بزرگترین پشتیبان من بود عنایت و تفضل الهی بود، زیرا این انقلابی بود که بر اساس عالی‌ترین موازین عدالت و نوع پروری طبق تعالیم عالیه اسلام صورت می‌گرفت و طبعاً در این راه از تأیید الهی برخوردار بود، در عین حال مسلماً این انقلاب منطبق با ریشه‌دارترین و عمیق‌ترین موازین و آرزوهای تمدن چند هزار ساله ایرانی بود وگرنه ممکن نبود با این موفقیت و کمال پیشرفت کند. ما انقلابی انجام دادیم که به قول آبراهام لینکلن: (بدخواه هیچ کس نبود و در عوض خیرخواه همه کس بود) هدف آن تنها یک چیز بود و آن این بود که حق را آنطور که خواسته خداوند است به مردم بدهیم و در این راه از هیچ قدرتی به جز از خداوند نهراسم.» ما امروز می‌بینیم انقلاب اجتماعی ما به چ صورتی پایه‌گذاری شده است، امروز نه تنها در میان جامعه ایرانی طبقات مختلف ما از حقوق مساوی برخوردار هستند بلکه می‌بینیم کلیه پایه‌های بی عدالتی و پایه‌های تجاوز از طرف هر طبقه‌ای باشد منکوب و مغلوب شده در یک جامعه سالمی زندگی می‌کنیم که نه تنها از بی‌عدالتی خبری نیست بلکه با از بین بردن موانع توسعه اقتصادی امروز مملکت ما در ردیف ممالک پیشرفته اقتصادی دنیا قرار نگرفته است اگر ما تا قبل از بهمن ۴۱ در ردیف ممالک عقب افتاده دنیا بودیم امروز با کمال سربلندی و افتخار می‌توانیم بگوئیم در ردیف ممالک پیشرو دنیا هستیم (صحیح است) از نظر توسعه اقتصادی البته قرون و اعصاری از این مملکت گذشته است در آن زمان بی‌عدالتی‌هایی شده است و عقب‌ماندگی‌هائی به‌وجود آمده که ظرف یک مدت کوتاه نمی‌توان آن را جبران کرد ولی با انقلاب بزرگ اجتماعی ایران بدون شک ظرف مدت کوتاهی می‌توانیم به هدف‌های عالی و نهائی شاهنشاه بزرگ برسیم (احسنت) ما امروز در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به چشم می‌بینیم هر روز برنامه‌های وسیعی چه از نظر توسعه اقتصادی و چه از نظر افزایش درآمد ملی، چه از نظر احترام جهانی به سیاست مستقل ایران اجرا می‌گردد. روزگاری بود که در این مملکت سیاست‌های مختلفی با هم تعارض داشته‌اند ولی امروز به همت شاهنشاه و در سایه اندیشه شاهنشاه و در اجرای سیاست سالم مستقل ملی وضع ما به صورتی درآمده است که همه ممالک جهان و کلیه بلوک‌های سیاسی از شرق و غرب آماده همکاری با ایران هستند و می‌بینیم با چه وضعی از رهبر خردمند ملت ایران تجلیل می‌کنند و به سیاست و روش بشر دوستانه شاهنشاه ایران احترام می‌گذارند ما خوشوقتیم که می‌بینیم نه تنها اندیشه شاهنشاه موجب شده است در داخل اجتماع ما بی عدالتی از بین برود بلکه با اجرای برنامه‌های وسیع دیگری از قبیل پیکار جهانی با بیسوادی و تشکیل لژیون خدمتگذاران بشر در سطح جهانی به منزله یک رهبر متفکر و هوشمند آن چنان عظمت اندیشه دارند که مورد تجلیل و احترام همه ملل هستند (صحیح است) همه ما افراد ملت ایران خواستار آن هستیم که این انقلاب بزرگ ملی سریعتر و زودتر و بهتر به ثمر برسد تا به هدف نهائی شاهنشاه که ساختن ایران آباد و آزاد و مترقی است برسیم تردید ندارم که در این گفته نه تنها فرد فرد ملت ایران با هم همصدا هستند بلکه افراد اصلاح طلب جهان نیز با ما همصدا هستند و شاهنشاه و ملت ایران را در این راه تأیید و تشویق می‌نمایند. بحث درباره انقلاب ششم بهمن و پیشرفت‌های ناشی از آن به نظر من وقت زیادی می‌خواهد ولی چون وقت مجلس محدود است بنده عرایضم را خاتمه می‌دهم و در اینجا عرض می‌کنم همه ما برای سلامت و سعادت شاهنشاه بزرگ و رهبر خردمند ملت ایران دعا می‌کنیم و از خداوند بزرگ می‌خواهم که شاهنشاه عزیز ما را به سلامت دارد تا توفیق حاصل شود که این برنامه‌های وسیع انقلابی که در سایه افکار بلندش طرح ریزی شده است دقیقاً به صورت بهتری به ثمر برسد تا همه ملت ایران بیش از پیش از مزایای آن بهره‌مند شوند (احسنت) بار دیگر از این مکان مقدس از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین به شاهنشاه بزرگ به پیشوای انقلاب سفید ایران درود می‌فرستم بار دیگر به ملت هشیار ایران درود و تهنیت می‌فرستم و آرزو می‌کنم خداوند بزرگ ما را در این راهی که راه به ثمر رسیدن انقلاب است بیش از پیش موفق بدارد (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی امروز ما درباره بزرگداشت انقلاب و رستاخیزی سخن می‌گوئیم که همگی شاهد آثار ثمربخش دگرگون کننده و پیروزی بخش آن هستیم همکاران گرامی به نمایندگی از طرف گروه‌های پارلمانی ایران نوین و مردم درباره این انقلاب بزرگ و مقدس مطالبی را توضیح دادند و آنچه را که من می‌خواهم عرض کنم مسائلی است که بیشتر مربوط است به مبانی و پایه‌های این انقلاب بزرگ همانطوری که آگاهی دارید در تاریخ جامعه بشری و در تاریخ انقلاب‌های جهانی انقلاب سفید ایران تنها رستاخیزی است که به عنوان انقلاب شاه و مردم و با همگامی رئیس مملکت و نیروهای انسانی یک ملت ایجاد شده یعنی نخستین خصوصیت و ویژگی که ما در انقلاب سفید ایران می‌بینیم این است که شاهنشاه ایران زمین کسی که سرنوشت و فرمان سرنوشت پاس از درفش آسمانی رنگ ایران را به دست توانای او سپرده است همگام با ملت ایران همگام با نژاد ایرانی قیام و رستاخیز بزرگی را بر ضد ظلم، بر ضد بردگی و بر ضد استعمار زدگی آغاز کرده‌اند (صحیح است) این خصوصیت و ویژگی که در انقلاب سفید ایران هست ما را به مبانی و ریشه‌های فلسفی و تاریخی این انقلاب آگاه می‌کند در یک بررسی عمیق درمی‌یابیم که انقلاب سفید ایران ایفای آن نقش بزرگ تاریخی، ایفای آن نقش بزرگ جهانی و انسانی و ایفای دگر بار آن رسالتی است که همواره آئین شاهنشاهی ایران و فلسفه و اندیشه نژاد ایرانی در پیشگاه جامعه بشریت به عهده داشته است به همین مناسبت است که ما آثار گسترش اصول انقلاب سفید ایران را نه تنها در زندگی ملت ایران می‌بینیم بلکه آثار گسترش این اصول را در زندگی جامعه بشری در روابط ملت‌ها با یکدیگر و در پهنه زندگی انسانها می‌بینیم (صحیح است) همانطوری که چند بار در این مجلس مقدس این نکته را عرض کردم همه نمایندگان محترم و همه ایران پرستان بر این حقیقت بزرگ آگاهی دارند این است که شاهنشاهی ایران تنها شکلی از حکومت در این جهان است که فقط شکل محض حکومت نیست بلکه آن چنان شکل حکومت است که با خود مبانی فکری و ریشه‌های فلسفی میراثهای فرهنگی و میراثهای تاریخی یک ملت و یک نژاد را دارد. ما وقتی از شاهنشاهی ایران سخن می‌گوئیم، وقتی از نظم شاهنشاهی ایران سخن می‌گوئیم یعنی بیان مطلب به همه موجودیت نژاد ایرانی با همه کلیت نژادی با همه کلیت فرهنگی اش با تمام میراث گرانقدر تاریخی‌اش به همین دلیل است که در میان شاهنشاهی ایران و مردم ایران زمین، در میان شاهنشاهی ایران و رسالتهای نژاد ایرانی همواره پیوندی ناگسستنی بوده است (صحیح است) بررسی عمیق نشان می‌دهد که برای آئین شاهنشاهی ایران هرگز نمی‌توان ریشه‌ها و مبانی را در یک مرز گذشته تاریخی پیدا کرد این ریشه‌ها آن قدر دور است که از سطور نوشته‌های تاریخ هم می‌گذرد و به آن حد و فزونی می‌رسد که دست بشر و تاریخ بشر در آن تسلط و احاطه‌ای نداشته باشد چنین ریشه‌های ژرف دار را ما چندی بعد در آئین برگزاری دو هزار و پانصدمین سال بنیان گزاری شاهنشاهی ایران از زمان کورش کبیر برگزار می‌کنیم ولی به راستی ریشه‌هایی که پایه‌های شاهنشاهی بود که کورش کبیر ایجاد کرد و به قرون و هزاره‌های گذشته منتقل می‌شود و به ایامی منتقل می‌شود که ما آن را نمی‌شناسیم پس آئین شاهنشاهی ایران با ملت ما، با نژاد ما، با فرهنگ سرزمین ما، با رسالت‌های نژادی ما چنین پیوند گسست‌ناپذیر دارد به این مناسبت است که هر زمان نژاد و ملت ما دچار ظلم و ستم شد، دچار بردگی‌های سیاسی و اقتصادی شد آن زمان توانست به پا خیزد که این آیت مقدس آسمانی رنگ یعنی درفش آسمانی رنگ ایران در صفوف رستاخیز به حرکت درآمده و بعد از قرون و اعصار بار دیگر به راستی قیام و رستاخیزی آغاز شد قیام و رستاخیزی که داستان اساطیری قیام زمان کاوه را به خاطر می‌آورد که چگونه در همان زمان همه رنجبران و ستم دیدگان ملت ایران هماهنگ شدند و درفش کاوه یعنی درفش شاهنشاهی ایران به حرکت درآمد و اساس یک انقلاب بزرگ را حداقل در تاریخ اساطیری ما بنیان گذاشت و بار دیگر آن انقلاب اساطیری به صورت یک انقلاب مجسم اجتماعی درآمد، انقلاب شاه و مردم، انقلاب هماهنگ شاهنشاهی ایران با زحمت‌کشان ایران بود، انقلاب هماهنگ کارگران، کشاورزان، و استثمار شدگان دوشادوش شاهنشاهی ایران بود، انقلابی بود که همه خصوصیات تاریخی ریشه‌های فلسفی و ریشه‌های فرهنگی ملت ایران را با خود داشت (صحیح است) انقلابی با چنین ریشه‌ها و مبانی فلسفی و فرهنگی و تاریخی که عرض کردم نمی‌توانست انقلاب موضعی و محدود باشد این نمی‌توانست انقلابی باشد تنها برای خلع ید از فئودالیسم در چنین هنگامی که این انقلاب بزرگ آغاز شد هنگامی که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به ندای شاهنشاه ایران زمین در ششم بهمن پاسخ مثبت داد از فئودالیسم ارضی خلع ید شد گروهی چنین می‌پنداشتند که این انقلاب و تحول تنها تحولی است برای خلع ید از فئودالیسم ارضی در حالیکه رستاخیز شاهنشاهی ایران بود، رستاخیز تاریخ ایران بود، یعنی رستاخیزی بر ضد بردگی، بر ضد تضییع حقوق ملت ایران در هر کجا و در هر شرایطی که باشد (صحیح است) بعد از مدت کوتاهی ما دیدیم که رهبر انقلاب شاهنشاه ایران زمین صحنه به صحنه سنگر به سنگر درفش انقلاب را با پیروزی پیش می‌بردند اصول جدید انقلاب را اعلام کردند انقلاب شاه و مردم را نه تنها در محدوده ایران از نظر اقتصادی از نظر اداری یک اصول لازمة الاتباع اعلام کردند بلکه یک چنین اصول را در سیاست خارجی اعمال کردند و بعد از سالها سیاست خارجی ما رنگ زنده و افتخار آمیز خودش را پیدا کرد (صحیح است) و انقلاب در زمینه‌های مختلف گسترده شده انقلاب خواستار آزادگی و زندگی نژاد ایرانی بود پس انقلاب نمی‌توانست فتور و سستی را تحمل کند نمی‌توانست نابسامانی را در هیچ سمتی تحمل کند رهبری انقلاب به کرات این موازین را اعلام کردند به کرات اصول جدیدی را بیان کردند از برای اینکه بیان کنند تعلیم بدهند انقلاب سفید ایران انقلاب شاه و مردم یک انقلاب موفق نمی‌تواند باشد مگر اینکه انقلاب همه‌گیر باشد و از آن مواردی بود که به سبب اهمال سازمان‌های مسئول اصول انقلاب را بر امور اداری و آموزشی اعلام کردند شاهنشاه ایران زمین فرمان به لزوم انجام این انقلاب دادند (صحیح است) این برای تکمیل انقلاب بود برای اینکه مشخص باشد انقلاب نمی‌تواند انقلاب موضعی باشد انقلاب نمی‌تواند انقلاب جنبی باشد، انقلاب نمی‌تواند انقلاب سطحی باشد، انقلاب باید همه جانبه همه‌گیر، ژرف و ناظر به همه شئون اجتماعی باشد با همه کارشکنی‌ها با همه توطئه‌ها که عواملی فرتوت، کهنه و مرتجع استعمار کننده هماهنگ با سیاست‌های غارتگر جهانی علیه انقلاب شاه و مردم و برنامه‌های انقلابی اجرا کردند و عرض می‌کنم با اینکه سازمان‌های اداری غالباً توانایی و کارایی لازم را برای پیروز کردن اصول انقلاب نداشتند با این وجود درایت رهبر انقلاب و هماهنگی ملت ایران با رهبری انقلاب ما را در صحنه‌های پر افتخار زیادی با سرافرازی پیروز کرد (صحیح است) و اینجا من یک نکته دیگری را عرض می‌کنم و آن نکته این است که مقداری از این پیروزی‌های بزرگ و همه این پیروزی‌های بزرگ که در جنبه‌های مختلف به دست آمده است بیشتر و بلکه صرفاً ناشی از درایت شاهنشاه و چاره‌جوئی رهبر انقلاب و هماهنگی ملت ایران است (صحیح است) و گاهی از اوقات بیهوده برخی از سازمانها می‌خواهند برای خودشان حصه‌ای از افتخار فراهم کنند و اگر یک بررسی بشود روشن خواهد شد که بسیاری از سازمانها در پیشگاه انقلاب و رهبر انقلاب مسئول هستند و امروز که ما از انقلاب یاد می‌کنیم به این موارد باید توجه داشته باشید انقلاب شاه و مردم همانطور که عرض کردم رستاخیز آئین شاهنشاهی ایران بود و بنا به فرمان سرنوشت و خواست خداوند و احکام تاریخ شاهنشاهی ایران همواره یک رسالت جهانی هم به عهده داشته است این رسالت جهانی را در جنبه‌های بسیار می‌بینیم در ۲۵۰سال شاهنشاهی هخامنشی می‌بینیم که تنها در آن روزگار بوده است که دنیا و ملت‌ها از عدل و انصاف برخوردار بوده‌اند هر زمان که شاهنشاهی ایران نیرومند بود سنگر دفاع از حقوق انسانی نیرومند بوده است هر زمان که نژاد ایران نیرومند و متحد بود درفش حمایت از حقوق انسانی برافراشته بود این یک رسالت جهانی است پس در این رستاخیز شاهنشاهی ایران در این انقلاب شاه و مردم بار دیگر این رسالت جهانی احساس شد مدتی بیش نگذشت که رهبر انقلاب اصول انقلاب را در پهنه سیاست جهانی در روابط ملت‌ها اعلام کردند و صفحه جدیدی بعد از دهه‌های استعمار زدگی و استثمار زدگی جهانی در روابط جهانی نمودار شد نمونه‌ها بسیار است به چند اصول مهم آن باید توجه داشته باشیم نخستین و مهم‌ترین این اصول اصل پیروی از سیاست مستقل ملی است در این اصل مهم همه خصوصیات ضد استعماری شاهنشاهی ایران و نژاد ایرانی نهفته است (صحیح است) اعلام شد که باید سیاست اصل مستقل ملی اصل حاکمیت ملت‌ها مورد توجه و پیروی قرار بگیرد بر اساس این اصل سیاست خارجی ما تحرک پیدا کرد و زنده شد ما دیدیم بالاخره بعد از دهه‌های خموشی اعلامیه‌هائی را که در این اعلامیه‌ها از خلیج فارس از حاکمیت ملت ایران بر خلیج و از مالکیت بی‌چون و چرای ایران بر بحرین صحبت شد (صحیح است) این‌ها از آثار درخشان انقلاب شاه و مردم است این اصل سیاست مستقل ملی در سیاست روابط جهانی اعمال شد مصاحبه اخیر شاهنشاه را بی‌شک همه نمایندگان گرامی به خاطر دارند این مصاحبه‌های رهبر انقلاب ملت ایران آن قدر افتخارآمیز آن قدر قاطع و روشن است که آدم نمی‌داند از کدام یک از این مصاحبه‌ها سخن بگوید اینها دیگر مصاحبه نیست، کلمات و جملات خشک نیست، یک نوع حماسه‌ای است، یک نوع حماسه ملی است، مصاحبه اخیر که با مجله خبرهای آمریکا و گزارش‌های جهانی فرمودند از مصاحبه‌های افتخار آمیز است رهبر این مملکت که در طی ۱۵۰ سال گذشته استعمار بر شانه‌های او شلاق کوبیده بود و حقوق او را تضییع کرده بود هر جا که توانسته بود ظلم کرده بود و به او تجاوز کرده بود امروز رهبر این ملت مصاحبه می‌کند و نه تنها از حقوق قاطع تاریخی ما سخن می‌گویند بلکه در روابط سیاسی جهان حفظ حاکمیت ملت و اینکه تمامی ملت ایران هیچ تجاوزی را به هیچ دلیل در هیچ نقطه جهان قبول ندارد سخن می‌گویند این اعلام سیاست مستقل ملی ما در مورد این رسالت جهانی است که ما به صحنه پرافتخار دیگری برخورد می‌کنیم. درفش پیکار جهانی با بیسوادی که بار دیگر به دست رهبر ملت ایران برافراشته شد این مبارزه با بی‌سوادی مبارزه با جهل و مبارزه با نادانی از سیاست‌های بی چون و چرای شاهنشاهی ایران در همه سده‌ها و هزاره‌های تاریخ بوده و به طور قطع از رسالت‌های بی‌چون و چرای نژاد ایرانی برای همه دهه‌ها هزاره‌های تاریخ آینده است و دیدیم پس یک نقطه عطفی بود دیدیم تاریخ ما در این مرحله باز خورشید سنت‌های مقدس بیدار شد رسالت‌ها به خاطر آمد و ملت را که می‌خواستند ذلیل و خوار کنند نه تنها زنجیرهای بردگی را در هم شکست بلکه به استعمارگران جهانی گفت که اندیشه‌های خام را کنار بگذارید به یاری انسان، انسان بی‌سواد و بیمار به پا خیزید و قیام کنید این یکی دیگر از آثار ثمربخش و پر افتخار انقلاب اجتماعی ایران در صحنه پیکارهای جهانی است نکته بسیار دقیق دیگری که همکار گرامی آقای دکتر الموتی اشاره فرمودند اینها را تنها نمی‌شود گفت که صفحات پر افتخاری است مجامله نمی‌کنم همکاران گرامی می دانند که ما پان ایرانیست‌ها اهل مجامله نیستیم حقایق را می‌بینیم راستی‌ها را می‌بینیم و آن راستی‌ها را ستایش می‌کنیم هر کس باید چنین وظیفه اخلاقی و ملی را احساس کند مسأله نطق رهبر انقلاب اجتماعی ایران شاهنشاه ایران زمین در دانشگاه هاروارد به طور قطع از مهم‌ترین، از ژرف ترین نطق‌هایی است که در یکی از مراکز مهم جهانی صورت گرفته این تنها یک نطق سیاسی نبود (صحیح است) این یک نطق فلسفی بود این قیام معنویت شرق بود در برابر روش‌های ناباب غرب، این هشدار شرق بود هشدار فرهنگ ایران زمین و آئین انسانی شاهنشاهی ایران زمین به همه جوامع بشری بود (صحیح است) این یک نطق سیاسی نبود این یک قیام اخلاقی بود، یک قیام فلسفی بود، تمام آنچه را که هزاران سال تاریخ نژاد ما و فرهنگ نژاد ما کوشش‌های میلیونها میلیون ایرانی به عنوان نیراث فرهنگی ایجاد کرده بود شاهنشاه ایران زمین در این نطق پیشکش کردند به جامعه بشری در این نطق راه را نشان دادند پس این درفش انقلاب شاه و مردم پس این درفش رستاخیز آئین شاهنشاهی ایران در این مسائل انسانی، مسائل فلسفی معنویت انسان معنویتی که جامعه‌های غرب جوامع بزرگ صنعتی این معنویت را از انسانها گرفته‌اند و این نابسامانی‌ها که امروز بشر با آن دست به گریبان است ناشی از آن است شاهنشاه ایران زمین عرضه کردند در حالی که انقلاب شاه و مردم رستاخیز شاهنشاهی ایران برای ملت ایران تکنولوژی را آورد ما آن معنویت را داشتیم ولی از سهم دیگری محروم بودیم و آنها داشتند آن تکنولوژی را ولی از آن معنویت محروم بودند و این نطق دانشگاه هاروارد بیان اصول انقلاب، بیان اصول شاهنشاهی ایران، بیان زندگی ملت‌ها و انسان‌ها برای جامعه بشری بود در آنجا بود که بزرگترین پیشنهاد مطرح شد پیشنهاد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر در تاریخ آئین شاهنشاهی ایران دو لحظه هست یکی لحظه‌ای که کورش کبیر به پا خاست کورش بزرگ به پاخاست و درفش شاهنشاهی ایران را به حرکت درآورد و اعلامیه آزادی و دفاع از حقوق انسان‌ها را مطرح کرد و دیگر در این عصر که شاهنشاه ایران زمین پیشنهاد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر را دادند پس می‌بینیم این آئین به پا خاسته این آئین قیام کرده خوب همکاران گرامی وقتی یک رستاخیزی و یک انقلابی یک چنین رسالتها و وظایف بزرگی به عهده دارد که تنها وظایف و رسالتها در پیشگاه ملت ایران نیست بلکه رسالتها و وظایفی است که که در پیشگاه جوامع بشری. ممکن است بعضی‌ها بگویند ما به جوامع بشری چکار داریم؟ درست است ما دست تجاوز برای هیچ ملتی پیش نمی‌بریم ولی این نژاد ایرانی نمی‌تواند در جهان ظلم و ستم را تحمل کند نژاد ایرانی یک بار دیگر هم عرض کردم اگر بخواهد زنده باشد که می‌خواهد زنده باشد ناچار است در جایگاه تاریخی خودش قرار بگیرد زندگی ما در آنجا تجسم پیدا می‌کند پس یک چنین وظایفی به عهده داریم وقتی اینطور هست آیا درست نیست که ما از اعماق دل و با آگاهی با ژرفای هر چه بیشتر انقلاب را بشناسیم، آیا نباید سازمانهای مسئول وظایف سنگین خودشان را درک بکنند پیروی از انقلاب و تجلیل بزرگداشت انقلاب تنها یادآوری انقلاب نیست بلکه شناخت هدف‌های انقلاب است و واقعاً اجرای اصول انقلاب است (صحیح است) در این راه است که باید همه کوشش کنیم به این مناسبت‌ها است که من از سوی همه کوشندگان پان ایرانیست گرم‌ترین و ژرف‌ترین درودهای همگانی را به سوی رهبر انقلاب شاهنشاه ایران زمین می‌فرستم (احسنت).

- تصویب صورت جلسه‌های صبح و عصر سه‌شنبه ۱۷ دی

۳- تصویب صورت جلسه‌های صبح و عصر سه‌شنبه ۱۷ دی

رئیس- صورت‌جلسه‌های صبح و عصر سه‌شنبه ۱۷ دی ماه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورت‌جلسه‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه‌ها تصویب می‌شود.

- معرفی آقای محمد گودرزی به معاونت پارلمانی وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

۴- معرفی آقای محمد گودرزی به معاونت پارلمانی وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

رئیس- وارد دستور می‌شویم جناب آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید بفرمایید.

اردشیر زاهدی (وزیر امور خارجه)- با اجازه آقای رئیس و نمایندگان محترم می‌خواستم آقای گودرزی یکی از همکاران خود را به عنوان معاون پارلمانی معرفی کنم (مبارک است) و به طوری که می‌دانید ایشان سفیر شاهنشاه آریامهر در یوگوسلاوی بودند و همینطور در اسپانی و سالها معاونت پارلمانی وزارت خارجه را به عهده داشتند و امیدوار هستم در مواقعی که خودم شخصاً افتخار سعادت و ملاقات نمایندگان محترم را ندارم ایشان بتوانند در خدمت باشند و توفیق همکاری داشته باشند (مبارک است).

رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- یقین است که بعد از صحبتهای بسیار بجا و عالی در سطح بالای مسائل مملکتی که سه نفر از همکاران عزیز ما پیرامون انقلاب شاه و مردم فرمودند شنیدن هر مطلب دیگری به آن پایه نمی‌تواند مورد توجه قرار بگیرد ولی برای انجام هر کار بزرگ احتیاج است که اجرای صحیح مسائل کوچک آنهم مورد توجه قرار بگیرد اینجا صحبت از انقلاب شد همه می‌دانیم که منشور انقلاب و قوانینی که برای انجام اجرای آن تنظیم شد به توسط دستگاه دولت باید اجرا گردد و بعد از مدتی که از تصویب منشور انقلاب گذشت شاهنشاه بزرگ ایران توجه به این اصل فرمودند که دستگاه اداری مملکت علیل است (صحیح است) و قادر به اجرای این اصول انقلاب با سرعت لازم نیست به این مناسبت انقلاب اداری را اعلام فرمودند اکنون من از حضور جناب وزیر امور خارجه در مجلس استفاده می‌کنم اولاً انتظار دارم و امیدوارم که در جلسات مجلس شورا بیشتر شرکت کنند برای اینکه اصول انقلاب شاهنشاه ایران در جهت منافع ملت ایران می‌باشد لذا با توجه شاهنشاه به مردم اعضاء دولت هم باید در خانه مردم یعنی مجلس از خواسته‌های مردم مطلع شوند (صحیح است) ولی پس از این مقدمه از حضرت عالی یک تشکر و تقدیر و یک گلایه و تکدیر دارم. طبق معمول در جلسه مجلس حضور نداشتید روزی ضمن مذاکره پیرامون بودجه دولت در مجلس شورای ملی ضمن صحبت چشمم به یک فردی که از ولایت من آمده بود افتاد این شخصی بود که در تمام دوران زندگیش با دستگاههای دولت مخالفت کرده بود با اصول خان خانی و ظلم به دیگران زندگی را می‌گذراند روزی هراسان و نگران نزد من آمد که پسرم در لندن است هرچه می‌نویسم و تلگراف می‌زنم جوابی نمی‌دهند پول هم نمی‌دانم کجا بفرستم این در آن وقتی بود که شما در لندن بودید تلگرافی به عنوان سفارت کردیم و فردای آن روز جواب تلگرافی از سفارت آمد که این شخص در این آدرس است و بی پول بود از طرف سفارت موقتاً به او مساعدتی شد به اولیایش اطلاع بدهید که تماس بگیرند. این رویه موجب تشکر من است و آن مرد بعد از دیدن این تلگراف و این معجزه از دستگاه دولت نسبت به دستگاه دولت تغییر عقیده داد و گفت من حالا می‌فهمم که دستگاه دولت یعنی چه؟ ولی منی که بیشتر وارد بودم می‌دانستم این مطلب فقط بر اثر رویه‌ای است که شما در سفارت لندن اتخاذ می‌کردید و عمل می‌شد و در اکثر سفارتخانه‌های دیگر ما حتی از داخل همان شهر به سفارتخانه تلفن می‌کردید ۵روز، ۵ روز سفیر پشت میز نبود بعد شما آمدید وزیر خارجه شدید می‌دانید به تناسب و طبیعت کار شخصی خودم من سفر زیاد می‌کنم. تمام سفارتخانه‌های شما بعد از اینکه شما وزارت خارجه را اداره می‌کنید سفارتخانه‌ای هستند که شب و روز با تهران ارتباط دارند (صحیح است) مطلب دیگر اکنون وزارتخانه شما به ترتیبی است که من ابائی ندارم اسم ببرم فرزند مرحوم مشیر الدوله که در این مملکت به حق نامش به نیکی معروف است و اکنون فرزندش نیز استاد دانشگاه است بنا به اخلاق شخصی یا خانوادگی از هیچکس تعریف یا تکذیب بی‌مورد نمی‌کند، اظهار می‌کرد من برای اولین بار تعجب کردم که وقتی به وزارت خارجه رفتم دیدم با احترام خاصی مأموری جلو من آمد و گفتند به کجا مراجعه کردید؟ گفتم فلان اداره. با احترام یکی را فرستادند دنبال من و تلفن کردند به آن اداره و گفتند آقای دکتر پیر نیا با شما کار دارند و هدایت کردند ابتدا تصور کردم بر اساس آشنائی با خود من بوده ولی بعد متوجه شدم با تمام مراجعین چنین رفتار می‌کنند صحنه دیگری می‌گویم عضوی از وزارت خارجه از آشنایان احتمالی نزد من آمده بود و می‌گفت دو ماه دیگر قرار است به فلان مأموریت بروم گفتم شما از کجا می‌دانید؟ گفت در وزارت خارجه ترتیبی داده‌اند که از چند ماه قبل به اشخاص خبر می‌دهند که مأموریت شما این است و خودتان را آماده کنید و مسائل مربوطه را مطالعه کنید قبل از آنکه شما مأموریت بروید باید بدانید چه خواهید کرد مسائل دیگری دارم برای اینکه وقت مجلس را نگیرم کوتاه می‌کنم آن نحوه سرعت عمل شما، این نحوه انتظاماتی که در وزارت خانه داده‌اید و این ترتیب ارتباطی که با سفرهایتان برقرار کرده‌اید و این اصول نزاکتی که با مراجعه کنندگان اعمال می‌کنند و بالاخره امروز هم که برای معرفی معاون خود به مجلس آمدید خیلی خوشم آمد که گفتید نمایندگان محترم معاونم را با این اسم معرفی می‌کنم سابقه ایشان هم این بوده سوابق کار و امتیازات ایشان هم این است بله آقای وزیر خارجه رسم صحیح معرفی کردن نماینده دولت یا معاون وزارت خانه یا وزیر کابینه این چنین است نه آن چنان که بعضی اوقات در مراسم معرفی وزیر یا معاونی بدون هیچ تعرفه‌ای فقط با بردن اسم در مجلس اکتفا می‌کنند اسم حسن و حسین و تقی ارزشی ندارد ما باید با سوابق اشخاص، با قیافه اخلاقی اشخاص و با آنچه که برای مملکت خواهد کرد آشنا بشویم معرفی یعنی این وگرنه هر کس دو قران می‌دهد و شب روزنامه را می‌خواند که چه شخصی به چه سمتی منصوب شده است و بالاخره جناب عالی مطالب تقدیر بنده را شنیدید ولی تقدیر مرا هم بشنوید. طبق قانون اساسی وزرا مسئولیت مشترک دارند اگر تشریف بیاورید و در مجلس شورای ملی بشنوید آنچه داد ملت ایران را به آسمان رسانیده است مراجعات مردم به ادارات دولتی است و جواب ندادن ادارات دولتی یادآور شوید که بقیه وزرا، همکاران شما هم ترتیبی بدهند که در وزارت خانه‌های آنها هم مراجعین را همانطور که در وزارت خارجه مراجعین را می‌پذیرفتند بپذیرند و جواب بگویند و هر مأموری در کار خود و جواب قطعی مراجعین مسئولیتی داشته باشد همچنین ما انتظار داریم در سایر مواقعی که دولت کسانی را به مجلس معرفی می‌کند آن چنان معرفی کند که شما کردید (احسنت).

- قرائت اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به انقلاب اداری

۵- قرائت اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به انقلاب اداری

رئیس- در اجرای وظیفه‌ای که همکاران محترم به بنده محول فرموده بودند که کمیسیونی برای رسیدگی به انقلاب اداری تشکیل بشود.

اسامی اعضاء کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد.

آقایان پزشکپور- رامبد- فخر طباطبائی- مهندس ارفع- خواجه نوری- دکتر اعتمادی و خانم جهانبانی.

البته خواهش می‌کنم خانم و آقایان کمیسیون را تشکیل بدهند و آقای فضائلی هم به کمیسیون تشریف خواهند برد. نمایندگان دولت هم قطعاً در کمیسیون شرکت خواهند کرد انشاءالله امیدوارم کمیسیون به نتیجه مطلوب برسد.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۹ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۵۸۱۴- ۲۱ /۸ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۵۰ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- در صورتی که مدت خدمت افسران و کارمندان موضوع مواد ۸۰ و ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از ۱۵ سال کمتر باشد مدت خدمت آنان ۱۵ سال محسوب و حقوق بازنشتگی آنان و یا مستمری وراث به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوطه و بقیه تا ۱۵ سال در بودجه‌های وزارت جنگ- ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور منظور و به آنان پرداخت خواهد شد و از بابت مدتی که به خدمت آنان اضافه می‌گردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه اول بهمن ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت

۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشورمطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ لایحه شماره ۳۷۹۶- ۱۲ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به انتقال افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و لایحه را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور

ماده واحده- از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۴۷ هفت اسواران و کلیه افسران و درجه‌دارانی که به عنوان مأمور از ارتش شاهنشاهی در ژاندارمری کل کشور خدمت می‌کنند بدون رعایت مقررات بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شوند این قبیل افسران و درجه داران می‌توانند بعد از گذشتن یک سال از تاریخ انتقال به ژاندارمری کل کشور تقاضای انتقال به ارتش شاهنشاهی نمایند که در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور بدون رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به ارتش شاهنشاهی منتقل خواهند شد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ لایحه دولت راجع به انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه اول بهمن ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۹ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره۷۶۴۰ مورخ ۲۱ /۸ /۱۳۴۷ راجع به الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسیده و به شماره ۶۵۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران

ماده واحده- مواد زیر به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۴۷ اضافه می‌شود.

ماده ۱- از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ در نیروی هوائی شاهنشاهی طبقه نظامی جدیدی به نام «همافران» که جزو نیروهای مسلح شاهنشاهی محسوب می‌شوند ایجاد می‌گردد که دارای شش درجه به شرح و ترتیب زیر می‌باشد:

الف- همافر ۳

ب- همافر ۲

ج- همافر ۱

د- سرهمافر ۳

ه- سرهمافر ۲

و- سرهمافر ۱

ماده ۲- نیل به درجه همافر سومی موکول به طی دوره آموزشگاه همافری است که شرط ورود به آن داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته ریاضی یا طبیعی می‌باشد.

ماده ۳- حداقل مدت توقف همافران در هر یک از درجات همافری برای نیل به درجه بالاتر به شرح زیر می‌باشد:

الف- از همافر سومی به همافر دومی ۳ سال.

ب- از همافر دومی به همافر یکمی ۳ سال.

ج- از همافر یکمی به سر همافر سومی ۴ سال.

د- از سر همافر سومی به سر همافر دومی ۵ سال.

ه- از سر همافر دومی به سر همافر یکمی ۶ سال.

ماده ۴- حقوق درجه همافر ۳ معادل سه برابر مبنای حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییراتی که در آن به عمل آمده می‌باشد.

حقوق درجه هریک از درجات بعدی همافران عبارتست از حقوق درجه قبل به علاوه بیست درصد مبنای حقوق ضربدر سنوات حداقل مدت توقف در درجه قبل.

ماده ۵- حقوق سنواتی همافران معادل یک دهم مبنای حقوق می‌باشد.

ماده ۶- حقوق ماهانه هنر جویان آموزشگاه همافری در مدت تحصیل معادل دو سوم مبنای حقوق می‌باشد.

ماده ۷- میزان فوق‌العاده سختی خدمت همافران و هنر جویان آموزشگاه همافری در آئین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی تعیین می‌شود.

ماده ۸- هزینه سفر- فوق‌العاده‌های انتقال و مأموریت و بدی آب و هوای همافران و سر همافران به ترتیب به میزانی است که به ستوان دوم و ستوان یکم پرداخت می‌شود.

ماده ۹- از لحاظ اجرای مقررات مواد ۶۳-۶۴ و ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همافران مانند افسران رفتار می‌شود.

ماده ۱۰- همافران از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول مقررات مربوط به افسران جزء می‌باشند.

ماده ۱۱- از لحاظ اعطای درجات موقت همافران مشمول مقررات (قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش) مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ و آئین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده ۱۲- حد نصاب سن بازنشستگی اجباری همافران داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت و ۵۶ سال (تمام) سن می‌باشد.

ماده ۱۳- اعطای درجه همافر سومی به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه همافری نیروی هوائی شاهنشاهی و همچنین ترفیع درجات- اعمال تنبیهات انضباطی پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی- بازخرید سوابق خدمتی و بازنشستگی همافران با رعایت مقررات این قانون و سایر قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از اختیارات فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۱۴- فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوائی شاهنشاهی در صورت تمایل به خدمت در طبقه همافری با احتساب مدت خدمت مربوط بر طبق مقررات این قانون و احراز سایر شرایط لازم تبدیل وضع خدمت می‌یابند و از درجه و حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد استفاده می‌نمایند.

ماده ۱۵- علائم درجات- شکل لباس- شرایط ترفیع- مقررات مربوط به انتصابات و نقل و انتقالات و سایر امور استخدامی همافران و همچنین نحوه اجرای مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون در آئین نامه یا آئین‌نامه‌هایی که توسط نیروی هوائی شاهنشاهی تهیه و به تصویب وزارت جنگ می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده ۱۶- وزارت جنگ می‌تواند سوابق خدمت همافران را پس از پایان یازده یا هفده سال خدمت بازخرید نماید. هرگاه در پایان ۱۷ سال خدمت سوابق خدمت آنان بازخرید نشود در خدمت ابقاء و طبق مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار یا در حین بازنشسته شدن بر طبق تقاضای شخصی سوابق خدمت آنان بازخرید می‌شود.

ماده ۱۷- به همافرانی که سوابق خدمت آنان بازخرید می‌شود وجوه زیر پرداخت می‌گردد:

الف- معادل یک برابر آخرین حقوق و مزایای نقدی ماهانه (بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت ضرب در سنوات خدمت از اعتبار بودجه.

ب- حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای نقدی (بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت بابت ایام مرخصی استفاده نشده در طول مدت خدمت از اعتبار بودجه.

ج- مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای بندهای «الف» و «ب» و «ج» ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از صندوق بازنشستگی.

د- معادل مبلغ مصرح در ماده ۱۷ آئین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از صندوق بیمه مربوط.

ماده ۱۸- آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی که با مقررات این قانون مغایرت ندارد و همچنین مقررات قانون بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری مصوب آبان ماه ۱۳۳۵ و آئین نامه اجرائی آن درباره همافران نیز قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۱۹- در صورت ضرورت وزارت جنگ و وزارت کشور با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتش تاران می‌توانند مقررات این قانون را جز در مواردی که منحصراً مربوط به کادر نیروی هوائی شاهنشاهی می‌باشد در سایر سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی و همچنین در ژاندارمری کل کشور اجراء نمایند و در این صورت اختیاراتی که طبق مقررات این قانون به فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی داده شده به موجب آئین‌نامه اجرائی مربوط به فرماندهان و رؤسای سازمانهای مزبور داده می‌شود، و از تاریخ اجراء مقررات این قانون در سازمانهای نامبرده قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۴ در مورد آنها نیز موقوف‌الاجرا می‌گردد.

تبصره- تشخیص ضرورت اجراء مقررات این قانون درباره سایر سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی با کمیسیونی مرکب از رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و فرماندهان نیروهای سه گانه و معاون وزارت جنگ و در مورد ژاندارمری کل کشور با همان کمیسیون با شرکت فرمانده ژاندارمری خواهد بود.

ماده ۲۰- این قانون که مشتمل بر بیست ماده و دو تبصره است از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ قابل اجرای باشد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسیده مطرح و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه و پنج اصلاح بودجه و شش صورت دیون بلامحل به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

۹- تقدیم یک فقره لایحه و پنج اصلاح بودجه و شش صورت دیون بلامحل به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است راجع به طرز ورود و انبار کردن احتیاجات مربوط به صنعت نفت و مقرراتی که از لحاظ گمرکی بایستی در مورد این نوع کالاها رعایت بشود که برای رسیدگی تقدیم می‌شود به علاوه چند اصلاح بودجه است مربوط به وزارت جنگ، سازمان جلب سیاحان، شهربانی کل کشور، ژاندارمری کل کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی که بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد بررسی قرار بگیرد تقدیم مقام محترم ریاست می‌شود و صورتی است از دیون بلامحل سال جاری سازمانهای مهندسی زراعی و وزارت کل کشاورزی، سامان کل نباتات وزارت اصلاحات ارضی، سازمان بنادر و کشتیرانی و اداره کل گمرک که این دیون هم طبق قانون بودجه سال جاری بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد تقدیم و استدعای رسیدگی دارد.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۰- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره چهار (بودجه- دارائی) در خصوص لایحه شماره ۳۵۴۳۸- ۵ /۹ /۱۳۴۷ دولت راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور که ضمن مرقومه شماره ۱۳۷۴۵ /۲۶۹ ل ق- ۵ /۱۰ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام دی ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست اعاده می‌شود.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارائی) در خصوص لایحه شماره ۲۷۰۹۲- مورخ ۶ آذر ماه ۱۳۴۷ دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری که ضمن مرقومه شماره ۱۳۷۵۱ /۲۷۲ ل ق ۵ /۱۰ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) در خصوص لایحه شماره ۳۶۳۴۸- ۲۴ /۹ /۱۳۴۷ دولت در خصوص مجازات تبانی در معاملات دولتی در جلسه روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید،

اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۱۱- اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس- نامه‌هایی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ریل و متعلقات ریل مورد نیاز راه آهن دولتی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۳۳۰۷۹۳۵۵۸ دلار است با شرکت لوپتی فیسر دوفوادو واندل فرانسه در تاریخ ۱۰ /۱۰ /۴۷ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ده قسط شش ماهه و در دو قسط به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ پایان هر قسمت می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی متعلقات ریل مورد نیاز راه‌آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۶۶۷۱۸ دلار است لیره استرلینگ است با شرکت ورکینگتن ایرون انداستیل انگلستان در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی شش ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار پنج و یک دوم درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ آخرین محموله می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید لوله و ورق فولادی مورد نیاز طرح شاه لوله گاز ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۷۴ /۰۵۳ /۵ دلار با شرکت‌های ژاپنی سومیتومو و میتسوبیشی در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۷ قسط سالانه متساوی به صورت برات بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش و یک دوم درصد در سال تعلق خواهد گرفت.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه

رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید.

(جلسه در ساعت ده و چهل و پنج دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.