مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

رای اعتماد به نخست وزیران
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۷۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۴۷

۱ شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۱ - سال نهم

شماره مسلسل ۷۲

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۷۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۳۱
۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چندفقره اعتباراضافی
۴ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی
۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بچند فقره اعتبار اضافی
۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رییس) تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود (بشرح ذیل بوسیله آقای ناظرزاده قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: مشار. احمدفرامرزی. قنات‌آبادی. حاج سیدجوادی. منصف. اورنگ

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. عبدالرحمن فرامرزی. صفایی. محمدحسین قشقایی. راشد. شهاب خسروانی. دکتر ملکی. دکتر مصباح زاده

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقایان: نریمان ۱۵ دقیقه. عامری نیمساعت. حمیدیه چهل دقیقه. کریمی ۴۵ دقیقه. صراف زاده ۴۵ دقیقه. بهادری ۴۵ دقیقه. زهری یکساعت. امیرافشار یکساعت. دکتر بقایی یکساعت

دیرآمدگان و زودرفتگان بی اجازه - آقایان: دکتر کیان ۲۰ دقیقه. شاپوری نیم ساعت. شوکتی نیم ساعت. شبستری نیم ساعت. شادلونیم ساعت. تولیت چهل دقیقه.

غائبین در رای - آقایان: خسرو قشقایی دو رای. صراف زاده دو رای. دکتر کیان دو رای.

نایب رئیس - نسبت به صورت مجلس تهیه شده و باداره چاپخانه مجلس داده شده بود ولی بعلت فنی در چاپخانه چاپ نشده‌است از این جهت در دسترس آقایان گذارده نشده‌است آقای حمیدیه فرمایشی دارید بفرمایید.

حمیدیه - بنده غائب نبودم ولی تقاضای مرخصی کرده بودم و در مجلس هم حاضربودم اشتباها بنده را جزو غائبین نوشته‌اند ضمنا یک طوماری هم از طرف اولیای اطفال رسیده‌است مبنی بر اینکه آقای وزیر فرهنگ با فرستادن یک عده‌ای از مدیر و ناظم در مدارس برای ابقای خودش امضا جمع اوری می‌کند و باعث تشنج مدارس می‌شوند تقاضاکرده‌اند از مقام ریاست که بعرایض آنها توجه بشود عینا تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - آقای اخگر بفرمایید

اخگر - آقای دکتر ملک مدتی است مریض هستند و ایشان را غائب بدون اجازه نوشته‌اند خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای شمس قنات‌آبادی بفرمایید

شمس قنات‌آبادی - صورت مجلس را که به آقایان نمایندگان نداده‌اند البته وقتی که توزیع کردند بنده عرض خودم را بیان می‌کنم اما یک عرضی بنده می‌خواستم راجع به نطق آقایان نمایندگان و پخش مذاکرات مجلس از رادیو بکنم. بنده بارها این مطلب را در مجلس تذکر داده‌ام که این اداره تبلیغات نطق نمایندگان را تحریف می‌کند و آقایان نمایندگان هم غالبا باین موضوع اعتراض کرده‌اند من بنام آزادی نطق و این که باید نطق نمایندگان منتشربشود تا مردم ایران بدانند و اطلاع حاصل کنند بنده از آقای رئیس تقاضا می‌کنم که دستوربدهند نطق نمایندگان را بوسیله رادیو پخش بکنند یا اینکه نوار نطق نمایندگان را ضبط و عینا به رادیو وصل بشود و پخش گردد.

نایب رئیس – در هئیت رئیسه این موضوع مطرح شده و عنقریب نتیجه گرفته می‌شود آقای شهیدی فرمایشی دارید بفرمایید.

شهیدی - یک تلگرافاتی است از طرف کشاورزان اصفهان راجع به مالیات املاک مزروعی که تقدیم مقام ریاست می‌نمایم.

نایب رئیس - آقای گنجه بفرمایید

گنجه - تلگرافی از تبریز رسیده که دانشکده ادبیات آنجا تعطیل شده بنده از آقای وزیر فرهنگ می‌خواهم که دستور بفرمایند در این قسمت رسیدگی و اقدامات عاجلی بعمل بیاورند.

نایب رئیس - آقای وکیل‌پور بفرمایید

وکیل‌پور - یک تلگرافی است از بندرعباس که بنام بنده و آقای ریگی رسیده‌است و راجع به چای است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (مهندس غروی - مثل همان است که آقای ناظرزاده دادند)علی ای حال بامضای تجار بندرعباس است و از جنابعالی شکایت کرده‌اند ولی بنده نخواستم پرده‌درانی بکنم (مهندس غروی - بنده مستقیما جوابشان را دادم) ضمنا نامه‌هایی از کارمندان دولت در بهشهر و مشگین‌شهر و در جز مشهد لنگرود کنگاور میانه و تبریز و دزفول و بندرعباس رسیده‌است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و ضمنا از شورای عالی نمایندگان کارمندان وزارت خانه‌ها تقاضا می‌کنم همانطور که با حسن تدبیر تا بحال کارکرده‌اند در این موقع هم کمال حسن تدبیر را بخرج بدهند که موجب تشنج پیش نیاید (ناظرزاده - صحیح است مثل اینکه دیگر اعتصاب لازم نیست)

نایب رئیس - آقای کهبدفرمایشی داریدبفرمایید

کهبد- پیشنهادی است بامضای ۱۶ نفرازآقایان نمایندگان محترم که بعد از لایحه دودوازدهم بودجه مجلس جزو دستور قراربگیرد.

نایب رئیس - آقای ناصر ذوالفقاری بفرمایید

ناصر ذوالفقاری - سوالی است از آقای وزیر اقتصاد ملی راجع باشخاصیکه از جواز برنج استفاده کرده‌اند لیست اسامی شان را خواسته‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - یک عده ازآقایان اجازه نطق قبل ازدستور خواسته‌اند خواستم تمنی کنم ازآقایان که نطق قبل ازدستور را بوقت دیگری موکول بفرمایند (صحیح است) بطوریکه آقایان می‌دانند۴ نفراز آقایان نمایندگن تشریف برده‌اند به آبادان چون عده برای تشکیل جلسه کم بود استدعا شد از آقایانیکه در خارج بودند به تهران تشریف بیاورند و تشریف آوردند مخصوصا از آقای ناظرزاده که عازم بودند به حوزه انتخابیه شان تشریف ببرند و تلگراف هم کرده بودند بنده ازایشان استدعا کردم که این دوسه روز در مرکز تشریف داشته باشند که هم بودجه مجلس و هم لایحه دو دوازدهم حقوق کارمندان دولت تصویب شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۳۱

۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۳۱

نایب رئیس - لایحه دو دوازدهم بودجه مطرح می‌شود گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۷۸۱۰۹. ۲۹-۱۱-۳۱ دولت راجع باجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کشور بابت بهمن و اسفندماه ۱۳۳۱ را مطرح و پس از مذاکرات لازم عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب و اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده واحده - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگذاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرمخارج کشور از بابت بهمن و اسفند ماه ۳۳۱ را بر طبق قانون اجازه پرداخت تیرماه مصوب دوم امرداد ماه ۱۳۳۱ (باستثنای حقوق و مزایای سناتورهای سابق) از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نمایند. رئیس کمیسیون بودجه - دکتر بقایی کرمانی

نایب رئیس - آقای خلخالی بفرمایید

خلخالی - بنده امروز برای تذکر مختصرعرایض خودم آمده بودم در مجلس و اجازه نطق قبل از دستور گرفته بودم ولی چون گفته شد که کار زیاد است باین مناسبت در این لایحه اسم نوشتم و مطالبی هم که می‌خواستم عرض کنم خیلی بی ارتباط با این لایحه نیست نسبت به وضعیت سازمان‌های دولتی و تشکیلات اداری و وضع کارمندان است قبلا موضوعی می‌خواستم عرض کنم که البته لازم است دولت توجه کند و آن وضع دانشگاه تبریزاست باکمال تاسف بنده وقتی راجع به آذربایجان و تبریز صحبت می‌کنم آنطوریکه انتظارمی رود مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد من صریحا باید عرض کنم که نباید منتظر شد که در آذربایجان انقلابی پیش بیاید شورشی بشود مردانی بدار کشیده شوند تا چند خیابان آسفالت گردد یا دانشگاهی تاسیس بشود یا وضعیتی بوجود بیاید حالا من اصلاحی و غیر اصلاحی نمی‌گویم بعد از وقایع آذربایجان دانشگاهی که تاسیس شده بود با کمال تاسف دولت در رفع نواقص دانشگاه آنجا نه تنها تصمیماتی نگرفت بلکه برای اینکه دانشگاه آنجا را غیر مستقل و بصورت مبتذلی جلوه بدهد به تاسیس دانشگاههای دیگر در نقاط دیگر که آنهم کمال مطلوب ما است دست زد کاش از نقطه نظر اشاعه فرهنگ و وجود واقعی دانشگاهها در استان‌های دیگر می‌بود در هر حال مدتی است از طرف دانشگاهیان خواه از دانشجویان خواه از معلمین و استادان شکایاتی می‌رسد که با کمال تاسف با این که تذکرات بصورت خصوصی داده شده توجهی مبذول نگردیده آنچه مورد اهمیت است مسئله معلم و استاد و رفع احتیاجات دانشگاه مخصوصا دانشکده پزشکی است رئیس دانشگاه آنجا هم مکرر به تهران مسافرت کرده و با اولیای امور تماس گرفته با وجود این در رفع نواقص آنجا اقدامی نشده‌است و تحصیل طب هم مطلبی نیست که بدون سالن تشریح و بدون وسایل انجام بگیرد خواه ناخواه آنها هم دکتر می‌شوند فردا با جان مردم نمی‌توانند بازی کنند و اخیرا هم معلمین دانشکده ادبیات تبریز به تهران آمده بودند با کمال تاسف جناب آقای وزیر فرهنگ آنها را راه نداده بودند که مطالب آنها را استماع بفرمایند و من چون قول داده بودم که مطالب آنها را اینجا تذکر بدهم این است که استدعا می‌کنم مخصوصا توجه بشود که آنها چه می‌گویند آنها می‌گویند که ما را بعنوان معلم نه بعنوان دبیر برای استادی و دانشیاری به آنجا فرستاده‌اند و ۶سال است که کرسی استادی را عملا اشغال کرده‌ایم وزارت فرهنگ تکلیف ما را که عملا استاد هستیم روشن نمی‌کند و باز با کمال تاسف دانشگاه تهران مثل اینکه رقیبی برای خود تصورمی‌کند درباره آنها تصمیمات نامساعدی می‌گیرد من استدعا می‌کنم که نسبت به این آقایان معلمین که از حیث کمال و از حیث فضل شاید از کسانی که در اوایل تاسیس دانشگاه تهران که استادی یا دانشیاری به آنها داده شده بود کمتر نیستند توجهی مبذول فرمایند همین طور مدیران دبیرستان‌های ملی آنجا کسانی هستند که ده پانزده بیست سال سابقه خدمت دارند چندین ماه پیش بمن شکایت کردند که وزارت فرهنگ بخشنامه کرده‌است که چون شما گواهی تحصیلی ندارید و دیپلمه یا لیسانسیه نیستند برای امتیاز گرفتن دبستان یا دبیرستانی که فعلا دارید باید کسی را معرفی کنید که تصدیق دیپلم یا لیسانس داشته باشد و برای آنها مشکل بود که چنین اشخاصی را پیدا کنند و بعد از سالها و مدت زیادی و بعد از سالها و مدت زیادی که زحمت و مصیبت کشیده‌اند امتیاز اداره دبیرستان یا دبستان خود را به دیگری واگذارکنند و این مطلب را من بوزارت فرهنگ نوشته‌ام و بعد از ۴ ماه بمن نوشته‌اند که طبق مقررات نمی‌شود کاری برای آنها کرد در صورتیکه نظر اینک بود مقرراتی به نفع آقایان وضع بشود بعد از این مطلب البته بطور خیلی اختصار می‌خواستم راجع بوضع کارمندان دولت عرض کنم و این جمله را بعرض آقایان نمایندگان برسانم که مشهوراست یعنی این کلام را منسوب به حضرت امیرعلیه السلام کرده‌اند که فرموده‌اند انظرالی ماقال و لاتنظر الی من قال ولی در امر سیاست باید به آن کسی که صحبت می‌کند و مطلبی اظهار می‌دارد بیشتر توجه داشت تابه آن حرفی که زده می‌شود برای اینکه ممکن است حرف خوب را کسی برای غرضی که در نظردارد بزند و از این راه اغفال کند به هرحال بنده که مدتی در خدمت دولت بوده‌ام به فساد این دستگاه کاملا واقفم (صحیح است) و با کمال تاسف باید عرض کنم کسانی که فعلا مصدر کارها هستند و در حکومت ملی هم از موقعیت و جریان‌ها استفاده می‌کنند واقعا دشمنان سرسخت نهضت و دشمنان سرسخت ملت و مزاحم حقیقی این مملکت هستند و من خیلی تعجب می‌کنم وقتی می‌شنوم با دست آنها می‌خواهند اصلاحاتی در تشکیلات اداری مملکت بکنند واقعا خنده‌دار است که از مقدمه غلط به نتیجه صحیح رسید اگر چنانچه راجع به کارمندان و تشکیلات دولتی بطریق منطقی و صحیح اقدام نشود با دو نیروی مقاومت روبرو خواهیم شد یعنی تعدیات و ظلم و رویه بی قاعده‌ای که در تصفیه دستگاههای دولتی می‌خواهد عملی بشود مقاومتی خواه ناخواه در میان کارمندان در هر دسته‌ای که باشند به وجود می‌آورد دیگری قدرت‌های شیطانی مخربی که که برای اصلاحات مملکتی مشکلاتی ایجاد می‌کنند به بهترین وجهی که تاثیر خواهدکرد و آنها هم البته اصلاحات اداری را غیرممکن خواهند نمود در صورتی که برای اصلاحات داخلی مهمتر از انجام اصلاحات اداری امری وجود ندارد ما محال است که با تشکیلات غلط و ادارات خراب و افراد دزد و ناپاک بتوانیم اصلاحاتی را که بعموم مردم وعده داده‌ایم انجام دهیم و در این راه موفقیتی حاصل کنیم خوب بخاطر دارم شبی که فردای آن می‌خواستیم اختیارات بجناب آقای دکتر مصدق بدهیم در حضورشان بنده عرایضی کردم که مختصری از آن در روزنامه‌ها منتشرشد مخصوصا فرمودند که غیر از مسئله نفت و لزوم تظاهر بقدرت با واقعیتی در قبال خارجیها این اختیارات برای انجام اصلاحات داخلی هم لازم است بنده که از اول مایل بوده‌ام اصلاحات واقعی نه بطور سطحی و محدود به لفاظی و عبارت پردازی انجام بشود تسلیم شدم البته برای خاطر این اصلاحاتی که باید بشود رای هم دادم و تایید هم کردم این دولت را و خواهم کرد باکمال تاسف در این قوانینی که وضع می‌شود و عملیاتی که انجام می‌گیرد روسا و مدیران کل و معاونین و حتی کسانی که مدت‌ها در این مملکت وزارت کرده‌اند معصوم قلمداد می‌شوند و آنها نه تنها در دایره تصفیه نمی‌افتند بلکه خود این کسانی که موجود خرابی این مملکت هستند و مسئول شناخته می‌شوند مامور تصفیه می‌شوند آنها می‌نشینند از بین خودشان روسای ادارات را معین می‌کنند و با دستیاری آنها کارمندانی که فکر می‌کند مزاحمتی برای آنها فراهم خواهندکرد یا بی دست و پا هستند آنها را بیرون می‌اندازند (نایب رئیس - استدعا می‌کنم در دو دوازدهم که مختصر بفرمایید چون سابقه ایجاد می‌شود) چشم یعنی اینها مربوط نیست به دو دوازدهم؟ (نایب رئیس – خیر اگر مربوط هم باشد طبق آئین‌نامه خیلی مختصر باید صحبت کرد) من متاسفم این مطلبی که باید درش بحث کرد وقت نیست البته امیدوارم که در این باب وقت دیگری صحبت کنم بنده محال است در باب عدم اصلاحات و اجرای تصفیه دستگاههای دولتی بحثی نکنم یا بطور دربست از آنها دفاع نمایم برای اینکه خودم همانطور که عرض کردم به خرابی و فساد ادارات و دستگاههای دولتی خوب واقفم و کسانی را که عرض کردم مشاهده می‌کنم که سالها پیش باید از کار طرد می‌شدند دولت از دو نظر مصمم است تغییری در کارمندان بدهد یکی از نظر تعادل خرج و دخل مملکت دیگری از نظر اصلاح وضع ادارات این دو نظر باید مبتنی بر تصفیه ادارات باشد یعنی اگر لازم است از نظر بودجه مملکت که بخرج این آقایان می‌رسد یعنی در دارالعجزه‌ها خرج می‌شود تصفیه بعمل بیاید لازم است که از نادرست‌ها و دزدها و از افراد ناصالح تصفیه کنند و باز تصفیه از کسانی که عمری به صحیح یا به غلط در خدمت دولت بسر برده و اکنون پیر و فرتوت و عاجر و ناتوان شده‌اند تصفیه از این قبیل اشخاص بشود یعنی مبتنی بربازنشستگی کسانی بشود که حقا باید بازنشسته بشوند اصراری در این نباشد که مجددا برگردند و آنها باعث طرد جوانهای شایسته و لایق بشوند ولی با کمال تاسف نحوه اجرای این قوانین طوری است که تحصیل کرده‌ها ناراضی می‌شوند و خودشان درخواست بازنشستگی می‌نمایند و تشویق به بازنشستگی می‌شوند و مقررات هم طوری وضع شده که آنها را تشویق می‌کنند و همانطوریکه کارمندان ناصالح از این خوان یغما مدت‌ها استفاده کرده‌اند حالاهم حاضر نیستند که در این وضع تغییری پیداکنند چند تا اعلامیه که از طرف جامعه لیسانسیه‌ها و کارمندان دیپلمه وزارت دارایی برای من رسیده بود وقتی من اینها را مطالعه می‌کردم دیدم فوق العاده جالب توجه‌است مخصوصا از این نظر که آقایان خواهان اصلاحاتی در دستگاههای دولتی هستند ای کاش وقت پیدا می‌شد تا بنده نظریات اطلاح طلبانه این آقایان تحصیل کرده را بعرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانیدم و اینجا قرائت می‌شود و بنده غالب آنهایی را که می‌شناسم و صلاحیت آنها را می‌دانم این اشخاص مایوس می‌شوند و تقاضای بازنشستگی می‌کنند در صورتی که من آنجا اشخاص گناهکاری را می‌شناسم که بر سرکارند و تعجب می‌کنم این دولت چطور باصلاحات موفق خواهدشد من آنهایی را می‌شناسم که درجلوی هژیرها که محکوم ملت هستند سرمی سائیده‌اند کرنش می‌کرده‌اند تعظیم می‌کرده‌اند اکنون دردستگاه دولت ملی و حکومت جناب آقای دکتر مصدق همان کارها را مقلدانه تکرار می‌کنند و من می‌خواستم راجع به تفصیه اقتصادی و دزدی‌هایی که شده‌است و سر به میلیون‌ها می‌زند و مطالب دیگری می‌خواستم بحث کنم ولی وقت آقایان را از نقطه نظر دو دوازدهم نمی‌گیرم و بوقت دیگری موکول می‌کنم و امیدوارم همین مختصر دولت را بیدارکند و بداند که برای اصلاحات با مقدمه غلط به نتیجه درست نمی‌شود رسید و آن سعادتی که برای آینده خود فکر می‌کنند تحصیل نخواهدشد.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی بفرمایید.

دکتر فقیهی شیرازی - مطالب همکار محترم آقای خلخالی مبتنی بر مخالفت بالایحه دودوازدهم بود که این جا تذکر دادنددرست بود (خلخالی - ببخشید کارمندان تبریز هم نامه‌هایی فرستاده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌کنم) بنده هم مواردی بنظرم رسید که برحسب قاعده بایدعرض کنم اعتراض است ولی چون شب عید نوروز نزدیک است و سنتی است ملی از نظر اینکه زودتر موفق شده باشند کارمندان دولت باخذ حقوق حقه خودشان تحت عنوان مخال مشروط اسم نوشتم موضوعی که در وجه اول اهمیت است موضوع اجتماع بهداری‌های کشور است اگر آقایان توجه بفرمایند اغلب و اکثر ادارات دولتی دستگاههای مستقل ادارات یا دوایری تشکیل دادند تحت عنوان اداره بهداری مثلا اداره بهداری وزارت پست و تلگراف اداره بهداری وزارت دارایی و قس علیهذا (صحیح است) هر یک از این دوایر بهداری اگر توجه بفرمایید غیر از قسمت‌های فنی و کارمندان فنی یک کارمندان اضافی تحت عنوان کارپرداز و یا کارگزین و یا دایره کارگزینی دارند از نظر خرید دارو باز هم بهمین کیفیت است یک یک وازرتخانه‌ها ادارات بهداری تحت این عنوان دارند از حیث تهیه دارو و درمان بهمین نسبت یک پولهایی اتلاف می‌شود در صورتی که اگر وزارت دارایی باین نکته توجه بکند و جناب آقای قریب که بعنوان معاون وزارت دارایی اینجا تشریف دارند توجه باین نکته که بنده عرض کردم بکنند باید از ایشان سوال کرد که آیا واقعا لازم می‌دانید که هر یک از وزارت خانه یک بهداری مستقل داشته باشند؟ و بنابراین آیا بنفع دولت و بنفع کارمندان و صندوق دولت هست یا خیر؟ اگر به نفع است خواهش می‌کنم بعد از اینکه اینجا بعنوان مخالف مشروط صحبت کردم تشریف بیاورید و در این مورد بخصوص جواب بفرمایید اگر بنفع صندوق دولت است و به نفع کارمندان دولت می‌باشد که هیچ و اگر نفعی از این حیث نداریم و نخواهیم داشت علت این که تا بحال سروصورتی باین موضوع داده نشده چیست؟ مطلب دوم موضوع بهداری سازمان برنامه‌است سازمان برنامه یک قسمتی دارد تحت عنوان قسمت بهداری چهارپزشک و ۴ همکارمحترم بنده در این قسمت حقوق می‌گیرند که بنده می‌خواهم از آقایان اعضای کمیسیون سازمان برنامه سوال کنم که آیا یک قدم کمیسیون بهداری سازمان برنامه یا قسمت بهداری سازمان برنامه تا بحال برداشته‌است از لحاظ وضع بهداری کشور یا خیر تنها یک قسمت تقسیم و توزیع گرد د. د. ت است که آن را هم وزارت بهداری انجام می‌دهند بنابراین آیا بهتر نیست این پولی که مصرف می‌شود تحت عنوان بهداری سازمان برنامه واقعا بیک مصرفی برسد که از نظر واقعی قابل استفاده باشد؟ اخیرابنده شنیده‌ام در این بودجه‌ای که وزارت دارایی تقدیم مجلس شورای ملی کرده در این باب جناب آقای دکتر بقایی هم قطعا توجه دارند یک قسمتش را تقریبا دوثلث کم کرده‌اند و آن بودجه سازمان تعاون اجتماعی است همه آقایان می‌دانند که در حدود ۷۲ درمانگاه سازمان تعاون اجتماعی در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده که حقا واقعا باید گفت که در نقاطی این درمانگاهها تاسیس شده که قبل از تاسیس این درمانگاهها اساسا پزشک در آن نواحی دیده نشده بود مثل بندر قشم بندر چاه‌بهار و از این قبیل جاها وزارت دارایی بودجه سازمان تعاون اجتماعی را دو ثلث از آن را کم کرد ولی در قسمت سازمان برنامه بنام قسمت بهداری یک دایره‌ای تاسیس می‌کند که تا بحال یک قدم بنفع بهداشت مردم این مملکت برنداشته‌است موضوع سوم اختلاف پایه‌های قضایی پزشکی و دبیری است (دکتر بقایی - آموزگاری را هم بفرمایید) اخیرا جناب آقای لطفی وزیر دادگستری توجهی کردند به آقایان لیسانسیه‌های حقوق که البته باید توجه کرد برای اینکه تیپ انتلکتوئل و تحصیل کرده کشور هستند برای پایه‌های قضایی و یک تامین اعتباری را کردند ولی در بودجه وزارت فرهنگ برای دبیران و آموزگاران هم قریب باین مضامین فکری شده‌است ولی نمی‌دانم علت چیست که دولت بفکر پایه‌های پزشکی نیافتاده در صورتیکه تصور نمی‌کنم که یک پزشک تحصیل کرده ایران محال و ممتنع است با ماهی سیصد یا سیصد و پنجاه تومان بیکی از زوایای کشور برود و هر روز هم همکاران محترم و نمایندگان محترم در مجلس ناله دارند که چرا در فلان نقطه دورافتاده از مرکز پزشک نمی‌رود توجه نمی‌کنیم که برای پایه‌های قضایی و یک توجهی دولت کرده برای پایه‌های دبیری و آموزگاری فرهنگ هم توجه نموده‌اند ولی برای پایه‌های پزشکی هیچ توجهی نشده‌است (نایب رئیس – استدعا می‌کنم یکقدری مختصر بفرمایید) اطاعت می‌کنم مطلب چهارم موضوع صندوق بازنشستگی حقا و انصافا بایستی لااقل بصورت یک شرکتی دربیاید که در سال و ماه یک منافع مشروعی از آن بدست بیاید که تمام نشود اخیرا با این وضعی که پیش آمده‌است و بطرق مختلفی که کارمندان دولت را بازنشسته می‌کنند نقصان کلی بصندوق بازنشستگی وارد می‌شود و واقعا موجب نهایت تاثر و تاسف است که کارمندان باین صورت بازنشسته می‌شوند در صورتیکه اگر حقیقتا بسن حقیقی بازنشستگی و تقاعد رسیده باشند که بایستی بازنشسته بشوند اگر خاطی و خطاکار باشند بایستی سعی کنیم قانونی تحویلشان داد که محاکمه بشوند اگر کارمندان متمکن و متمول هستند و میل دارند در خدمت دولتی بمانند قاعدتا بایستی حاضر بشوند که کارمند دولت باشندولی بصورت افتخاری کارکنند ولی اینطور نیست و ما می‌بینیم که بیک صورت بسیار فظیع و فجیعی کارمندان دولت بازنشسته می‌شوند و همه هم احاله باین صندوق بازنشستگی می‌شوند معلوم نیست که اگرصندوق بازنشستگی یکروزی پولش ته کشید و تمام شد تکلیف زن و بچه کارمندانی که باین صورت بازنشسته می‌شوند چیست؟... آخرین مطلبی که بعرض همکاران محترم می‌خواهم برسانم قضیه عطیه ملوکانه‌است که بوزارت فرهنگ چندسال قبل داده شد یک میلیون تومان داده شد و بقراری که شنیدیم این عطیه ملوکانه را وزارت فرهنگ به شرکت بیمه واگذار کرده‌است و شرکت بیمه در سال ۶۰ هزارتومان بنام سودی که از عطیه ملوکانه می‌برد به وزارت فرهنگ می‌دهد خواستم پیشنهاد کنم اگر آقایان محترم هم موافقت کنند چون شب عید است و یک عده از اطفال یتیم و بی بضاعت هم لباس ندارند از محل سود عطیه ملوکانه که شرکت بیمه همه ماهه به وزارت فرهنگ می‌دهد و وزارت فرهنگ هم بطوری که تحقیق کرده‌ام این پول را به آموزگاران قراردادی و حکمی و پیمانی که بازنشسته شده‌اند ولی حقوق بازنشستگی شان مکفی برای اداره زندگی آنها نیست کمک می‌کند از همین پول باطفال بی بضاعت هم بعنوان لباس و کتاب و نوشت افزار وزارت فرهنگ کمک بکند.


نایب رئیس - با اجازه آقایان رای می‌گیریم باجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه دوماهه کشور بابت بهمن و اسفند ماه جاری آقایانی که موافقندباورقه سفیداعلام موافقت می‌کنند (در این موقع اسامی آقایان نمایندگان توسط آقای معتمد دماوندی (منشی) بشرح زیراعلام و هر یک برای دادن ورقه رای بجایگاه نطق حاضرشد رای خودرا می‌دادند)

آقایان: دکتر بقایی. مهندس حسیبی. شمس قنات‌آبادی. دکتر فاخر. دکتر سنجابی. دکتر شایگان. کریمی. زهری. انگجی. میلانی. افشارصادقی. شبستری. دکتر معظمی. دکتر کیان. ناصر ذوالفقاری. حمیدیه. گنجه. شوکتی. کهبد. مجتهدی. پورسرتیپ. پارسا. عامری. موسوی. افشار. امیرافشاری. جلالی. صفایی. ریگی. حائری‌زاده. حاج سیدجوادی. شهیدی. دکتر فلسفی. دکتر فقیهی شیرازی. اخگر. نبوی. نجفی. فرزانه. خلخالی. هدی. اقبال. مصدقی. دکتر طاهری. جلیلی. ذکایی. مجدزاده. شاهپوری.

بهادری. ملکی. غروی. صراف‌زاده. ملک مدنی. مکی. رفیع. تولیت. شهاب خسروانی. معتمددماوندی. وکیل‌پور. ناظرزاده. خسرو قشقایی - بنده هم الان آمده‌ام و رای می‌دهم.

نایب رئیس - اشکالی ندارد (آراء ماخوذه شماره شد۵۶ رای موافق و ۴ورقه سفیدبی اسم بود)

نایب رئیس - از۶۱ نفر عده حاضربا ۵۶ رای موافق لایحه دودوازدهم بهمن و اسفند تصویب شد. اسامی موافقین - آقایان: تولیت. حمیدیه. عامری. شهاب خسروانی. شوکتی. موسوی. جلالی. سیدجوادی. ریگی. امیرافشاری. دکتر فقیهی شیرازی. مجدزاده. اخگر. نبوی. مصدقی. شاپوری. دکتر فلسفی. جلیلی. معتمد دماوندی. نجفی فردوسی. هدی. خلخالی. شادلو. دکتر طاهری. ناظرزاده. ذکایی. دکتر کیان. افشار. دادور. خسرو قشقایی. پورسرتیپ. مهندس حسیبی. غروی. شهیدی. دکتر فاخر. کریمی. مجتهدی. دکتر شایگان. دکتر بقایی. دکتر معظمی. فرزانه ملک مدنی. میلانی. افشارصادقی. اقبال. گنجه. پارسا. ناصر ذوالفقاری. کهبد. وکیل‌پور. مکی. انگجی. شبستری. زهری. دکتر سنجابی. قنات‌آبادی. ورقه سفیدبی اسم علامت امتناع ۴برگ

نایب رئیس - یک پیشنهادی ازطرف عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده که بودجه مجلس مقدم باشد. دکتر معظمی - من مخالفم

نایب رئیس - قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) امضا کنندگان ذیل پبشنهادمی نماییم که بودجه مجلس بعد از دودوازدهم مقدم بردستور مجلس مطرح شود. خسرو قشقایی. جلالی. مصدقی. ملک مدنی. کهبد. شهیدی. ریگی. وکیل‌پور. دکتر فقیهی شیرازی. افشار. ذکایی. قنات‌آبادی. مجتهدی. امامی اهری. موسوی و یک امضای دیگر وکیل‌پور - بنده اجازه می‌خواهم یک توضیح مختصری عرض کنم.

نایب رئیس - آقای دکتر معظمی بفرمایید.

خسرو قشقایی - طرح را ماداده‌ایم اجازه بدهیدیک توضیح مختصری هم بدهیم.

دکتر معظمی - مخالفت بنده از این نظرنیست که بودجه مجلس مطرح نشود ولی چون الان با تصویب دودوازدهم اجازه پرداخت حقوق نمایندگان و اعضای مجلس داده شده بنابراین بهتراست که اول ما گزارش کمیسیون راجع به چند فقره اعتباراضافی را مطرح کنیم چون باوجوداینکه دولت درکمال مضیقه بوده‌است ازنظرمالی این قسمت را موافقت کرده خوبست مجلس شورای ملی هم توجه بکند.

نایب رئیس - بنده خودم همین فکررا می‌کردم که نظرآقایان هم این بوده‌است که بعد از گذشتن این دودوازدهم و بقیه کارهای کمیسیون بودجه بودجه مجلس مطرح شود. آقای ملک مدنی.

ملک مدنی - ماکه این پیشنهاد را کردیم قصدمان همین بود که بعد از این لایحه که لایحه دودوازدهم و آن اضافات گذشت بودجه مجلس طرح شودبرای اینکه قصد ما این بود که این دو تواما انجام بشوند زیرا مستخدمین دولت انتظاردارند که ترفیعاتشان انجام بشود و ماهم قصدمان این بود که بودجه مجلس بعد از اضافات مطرح بشود.

شبستری - این اشکالی ندارد.

ملک مدنی - بنابراین نظرامضا کنندگان بانظرآقای دکتر معظمی و سایرآقایان موافق است.

نایب رئیس - آقای مکی

خسرو قشقایی - ما اصولا پیشنهادمان را پس گرفتیم

مکی - بنده پس از تصویب اضافه اعتبارات دولت هم اگر بودجه مجلس بخواهد مطرح شود مخالفم دلیل مخالفتم هم این است که تبعیضهایی در این کمیسیون شده‌است عده‌ای ازکارمندان مجلس هستند که نهایت فداکاری را کرده‌اند اینهاموقع ترفیعشان است عده‌ای هستند بنده خودم درکمیسیون عرایض هستم اینها جان کنده‌اند ازاول سال تابحال ۱۲ هزارنامه به مجلس آمده‌است که اینها به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده‌اند داده‌اند و جواب گرفته‌اند و بشاکیها ابلاغ کرده‌اند اینها را آمده‌اند حقشان را پایمال کرده‌اند چند نفر از آقایان اعضای کمیسیون محاسبات هم باین عمل اعتراض کردند و استعفاداده‌اند این بودجه با این تبعیضاتی که شده بهیچ وجه قابل طرح نیست و بنده با این خاصه خرجیهایی که شده مخالف هستم و می‌آیم تمام این حرفهارامی گویم. معتمددماوندی - آقای مکی کی کرده درهایت رئیسه تمام کارها بجاشده ماپنجاه مرتبه گفتیم کسی نشنید. مکی - شمابایدبگویید که درهیات رئیسه عضو هستیدشماباید می‌گفتید.

معتمددماوندی - ماپنجاه مرتبه گفتیم و کسی نشنید.

مکی - شمارای گرفته‌اید که درهیات رئیسه جلوکارهای غلط را بگیرید شما خودتان می‌خواستید بگوییداگر نمی‌شنیدند می‌خواستید استعفا بدهید.

- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چندفقره اعتباراضافی

۳- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چندفقره اعتباراضافی


نایب رئیس - چون آقایان پیشنهاد دهندگان موافقت فرمودند بودجه مجلس بعد از اضافات مطرح شود گزارش کمیسیون بودجه مربوط به اضافات قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. کمیسیون بودجه باحضورآقای معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۷۸۱۱. ۲۹-۱۱-۳۱ دولت راجع به چندفقره اعتباراضافی برای پرداخت اضافه حقوق مستخدمین جزودون پایه و احتیاجات دیگری را که پیش آمده مورد مطالعه قرارداده و پس ازتوضیحات نماینده دولت قسمتی ازماده واحده پیشنهادی را ازلحاظ فوریت آن بشرح زیرتصویب و اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد: ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اضافه اعتبارات ذیل را ازمحل درآمدعمومی کشور پرداخت نماید.
۱- اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۲۸ کارمندان دون پایه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۲- اعتباراضافه حقوق یازده ماهه سال ۱۳۳۰ خدمتگذاران جزوکارمندان دون پایه ۳۵۷۰۰۰۰ ریال.
۳- اعتباراضافه حقوق سال ۱۳۳۱ خدمتگذاران جزء و کارمندان دون پایه ۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال.
۴- اعتباراضافه حقوق سال ۱۳۳۰ مستخدمین جز وزارت پست و تلگراف درشهرستانهاکه درسال ۱۳۳۱ نیزباید پرداخت بشود ولی بواسطه نبودن محل در بودجه مربوطه پرداخت نشده ۳۲۰۰۰۰۰ ریال
۵- اضافه اعتبار دانشگاه ازبابت حقوق و حق التدریس معلمین شعبه مهندسی نفت دردانشکده فنی برای شش ماه آخر سال ۱۳۳۱. ۶۵۵۷۴۰ ریال.
۶- اضافه اعتبار دانشکده پزشکی ازبابت حقوق و مزایای ۴۸ نفرفارغ التحصیل آموزشگاههای پرستاری و رادیولوژی در سه ماهه اخر سال ۱۳۳۱ ۲۷۴۱۴۰ ریال.
۷- اضافه اعتبار وزارت بهداری از بابت حقوق و مزایای یکماهه اسفند ۱۳۳۱ هیجده نفر فارغ التحصیلهای آموزشگاه عالی پرستاری و حقوق و مزایای نه ماهه آخر سال ۱۳۳۱ شصت و نه نفربهدار و ده نفر مامای روستایی ۲۰۰۸۰۰۰ ریال.
۸- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت درسال ۱۳۳۱. ۳۰۰۰۰۰۰ ریال. جمع ۹۳۸۸۷۸۸۰ ریال. نودوسه میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ریال. رئیس کمیسیون بودجه - دکتر بقایی کرمانی.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - موضوع فشاری که به طبقه ضعیف کارمندان دولت واردشده یک موضوع تاثرآوری است که من تعجب می‌کنم تابحال چرا بفکر این طبقه نبوده‌اند چندی پیش من دروزارت دادگستری رفتم همکارهای قدیمی من و رفقای کارمندجزیی که درآنجابودند حقیقتامانع ازعبورومرور من درراهروهاشده بودندودادوفریادداشتندوحرفشان هم حسابی بودمی گفتند آنها که مقامات عالی دارند اضافات و حقوقشان محفوظ است ولی این طبقه‌ای که بیش ازدیگران زحمت می‌کشنداین مستخدمین سرپایی حقوق و مزایا و کمک خرجی که به آنها داده شودداده نشده اخیرا در نتیجه این تشنجات همچولایحه‌ای آمده‌ای و من نفهمیدم که تفاوت عملی که بین لایحه دولت و این گزارش کمیسیون بودجه‌است یک مبلغ معتنابهی است و درخودهمین قسمت هم یک خاصه خرجهایی شدن را بنده موافق نیستم یک قسمتهایی است که لازم است و بایدزودترانجام شده باشد آن قسمت اول اعتباراضافه اعتبارسال ۲۸ کارمندان دون پایه قسمت سوم اعتبار اضافه حقوق سال ۳۳۱ خدمتگذاران جزوکارمندان دون پایه اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۳۰ مستخدمین جزووزارت پست و تلگراف در شهرستان‌ها که درسال ۱۳۳۱ بایدپرداخت بشود ولی به واسطه نبودن محل پرداخت نشده اینهاقسمتهایی است که بایدشده باشد و تاخیرشده یک قسمت دارد اضافه اعتبار دانشگاه ازبابت حقوق و حق التدریس معلمین شعبه مهندسی نفت در دانشکده فنی برای ۶ماهه آخر سال ۱۳۳۱ –۶ اضافه اعتبار دانشکده پزشکی ازبابت حقوق و مزایای ۴۸ نفر فارغ التحصیل‌های آموزشگاه پرستاری درسه ماهه آخر سال ۳۱ من درقسمت دانشگاه آنچه ازدورمطالعه می‌کنم با اوضاعی که باید ازدانشگاه انتظارداشت تطبیق نمی‌کند یک قسمت اوضاع دانشگاه شده‌است مثل مقام‌های دوره ناصری و مظفری مثلا یکی استاد حقوق است ولی یکسال دراروپا و امریکابفکرکارهای خودش است و این کرسیها همینطور احتکارمی شود بعلاوه استادمقام عالی و ارجمندی دارد که باید ساعات کمی برای تدریسش معین بشود و سایرساعاتش مشغول مطالعه باشدمشغول تتبع باشدمشغول جمع آوری اطلاعات جدید علمی باشد که بدردمحصلین زیردستش بخوردوتربیت بشوند نه اینکه وزیر بشود وکیل بشود مامور بشود در تمام کمیسیون‌ها وارد باشد تمام مشاغل برای او آزاد باشد باید انحصار داشته باشد کرسی معلمی به آن اشخاصی که قناعت کنند بکرسی معلمی نه اینکه منصب و مقام باشد و از این مقام کرسی و احترامی که استادومعلم دارد سوءاستفاده بشود و حقوقهایی بگیرند و بروند کارهای دیگری بکنند من اصولا با این فکرموافق نیستم در این مملکت استادکم داریم معلم کم داریم به معلم احتیاج داریم مابرای احترام آنها هرچه حقوق و مزایابرایشان لازم باشدباکمال احترام باید تصویب بکنیم مشروط باینکه منحصرباشد کارشان باین کرسی نه اینکه یک پله ترقی برای آنها باشد این اشخاص دردانشگاه یک کرسی دارند و فردا همین کرسی باعث می‌شود که آقاوزیر بشود این سیاست بازی دانشگاه را خراب می‌کند مابایددانشگاه به معنی خودش داشته باشیم استاد و معلم که احترام دارد بایدبه وظایفی که باومحول شده و اجتماع باوسپرده باید منحصرا به آن بپردازند نه اینکه بکارهای دیگربپردازد و این کرسی پله و نردبان ترقی اوباشد این مافوق ترقی است مافوق مقامات است این جارانباید پله قراربدهند برای جاهای دیگر و مدارس و شاگردان ماسرگردان و ویلان در کوچه‌ها بچرخند ما اگرتوجه بیشتری به دانشگاه کرده بودیم یعنی اساتیدمقام و احترام خودشان را رعایت کرده بودند و آنجاراپله و نردبان مقام سیاسی خودشان قرارنداده بودند اینهمه هووجنجال دردانشگاه ما پیدانمی شد استادهای مامی‌روند کناردانشیارها و کمک استادها بایدمدارس رابچرخانند دانشکده را باید بچرخانند من دراینکه قاطی کرده‌اند آن قسمت واجب را با این قسمتی که بایددرآن مطالعه کردازاین جهت اظهارمطلب کردم یک قسمتهایی هم هست مربوط به اینجاست که درآن هم باید بیشترمطالعه بشود اینجا اضافه اعتبار وزارت بهداری را درنظرگرفته‌اند خوب وزارت فرهنگ هم اضافه اعتبارلازم دارد لازم است سایروزارتخانه‌ها هم لازم دارند این را قاطی کردن با این حقوق و مزایای مستخدمین و دون پایه‌های یعنی اشخاصی که زحمات زیادداشته‌اند و حقوق آنها باید محفوظ باشد و بایدازآنهاحمایت بشود. آنها را قاطی بکنند بایک اضافه اعتبارهایی که وزارتخانه‌ها می‌خواهند این بعقیده من مناسب نبوده این را خواسته‌اند شترو گربه رابهم ببندند و باهم معامله کنند و من با این طرزموافق نیستم (ناظرزاده - اینها استخدام شده‌اند حقوقشان پرداخت نشده) درهروزارتخانه‌ای هستند دربودجه اش منظورکنند.

- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی

۴- تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دفاع ملی معاون وزارت دفاع ملی (سرلشگر مهنا)- لایحه تمدید فرمانداری نظامی در شهرستان تهران برای مدت ۳ ماه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود

نایب رئیس - طبع و توزیع می‌شود

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بچند فقره اعتبار اضافی

۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بچند فقره اعتبار اضافی

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی (قریب)- تذکراتی که جناب آقای حائری‌زاده در اینجافرمودند البته بموقع خودش بسیار مفیداست و استفاده هم خواهد شدولی بنده خواستم عرض بکنم که این لایحه کمتر ارتباط داشت با فرمایشات ایشان اینکه اضافه حقوق مال مستخدمین جزء و اعضای دون پایه تاخیرشده البته بواسطه نبودن اعتباربوده‌است کما اینکه ملاحظه فرمودیدمال اضافه حقوشان آنچه که مربوط بوده‌است به سال ۲۹ چون دربودجه اعتبار داشته پرداخت شده متاسفانه درسنوات اخیر به واسطه مضیقه مالی البته همانطور که کمال جدیت را داشته دولت که اضافه حقوق مستخدمین را بپردازد متاسفانه مقدور نبوده ولی برای مستخدمین جز همینطور درسال ۲۸ اعتبارکافی بود که به مستخدمین جز پرداخت بشودولی مستخدمین دون پایه اضافه حقوقشان باقی مانده بود درسال ۱۳۳۰ و همینطور درسال ۱۳۳۱ همانطوری که خاطر آقایان مستحضراست بودجه به تصویب نرسید و بایکدوازدهم عمل شد و اضافه اعتباری نبود بنابراین چون وضع آنها فوق العاده موردتوجه بودوموردعلاقه نمایندگان محترم هم بود (صحیح است) و مکررهم توصیه می‌فرمودند که اقدام بشود (صحیح است) بنابراین پیشنهاد شد که اضافه حقوق معوقه این چند ساله مستخدمین جزودون پایه پرداخت شود تا اینکه انشاءالله گشایشی پیدا شودونسبت به سایر مستخدمین هم باتوجهی که آقایان نمایندگان محترم دارند فکری بشود و اقدام بعمل آید اماراجع به قسمت تاسیس شعبه نفت فرمایشات نماینده محترم البته مربوط به امور استخدامی است ما این پیشنهادی که کرده بودیم راجع به مخارج یعنی حقوق استادان و دانشیارانی است که دراینجا در این شعبه تدریس می‌کنند و این شعبه به واسطه احتیاج مفرطی که ماداشتیم برای متخصصین قسمت نفت تاسیس شده و می‌بایستی که حقوقشان حق التدریسشان پرداخت شود و البته این برای ۶ماهه آخر سال است راجع به قسمت بهداری هم که می‌فرمودند این مال مخارج آموزشگاه پرستاری است و آموزشگاه رادیولوژی که موردکمال احتیاج بوده و تاسیس هم شده و فارغ التحصیلهای آنجاکه مال دوره گذشته بوده الان مشغول خدمت هستند و البته سزاوار نبود که حقوق آنها معوق بماند آن چند ماهه که پرداخت نشده بواسطه نداشتن اعتباربوده باین مناسبت است که تقاضای اضافه اعتبارشده که باتوجه آقایان نمایندگان محترم تصویب بشود.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - دراینکه بی نظمی در بودجه دولتها ازچندین سال باین طرف دیده میشده و هنوزهم دیده می‌شود حرفی نیست ولی در این لایحه اضافات که تقدیم مجلس شورای ملی شده مخصوصا در دوقسمتش کاملا بجا و بسیارشایسته‌است یک قسمت ماده ۶ اضافه اعتبار دانشکده پزشکی است که در این باب بنده محتاج نمی‌بینم تصدیع داده باشم برای اینکه همه آقایان معترف هستند باین نکته که دانشکده پزشکی و دانشکده‌های پزشکی کشورما ازنظر تعداد شاگرد و فارغ التحصیل و دکتری که همه ساله بیرون می‌دهند بادرنظرگرفتن نسبت جمعیت و کثرت جمعیت خیلی کم است و هرقدرکمک به دانشگاه پزشکی بشود ازهرقسم و هرجهت لازم است و این مقدار کمک‌هایی که هم می‌شود مکفی به نظرنمی رسد درقسمت ماده ۷ اضافه اعتبار وزارت بهداری هم از بابت حقوق و مزایای ۱۸ نفرفارغ التحصیلهای آموزشگاه عالی پرستاری است که خاطرآقایان محترم باید مسبوق باشد که درعین حال که بنام فارغ التحصیل آموزشگاه عالی پرستاری نامیده می‌شوند از وجودشان تحت عنوان فن مامایی هم استفاده می‌شود بعلاوه امورتزریقات را آنها درمریضخانه‌ها و درمانگاهها انجام می‌دهند و حقا و انصافا شایسته‌است باین کارمندانی که جانشان دائما درمعرض خطربیماری‌های مسری و واگیرداراست کمکی بشود یک قسمت هم درتبصره ۵ این لایحه‌است (عده‌ای ازنمایندگان - تبصره‌ها نیست)(ناظرزاده تبصره‌ها را پس گرفتند که زودتر تصویب بشود) پس مطالب بنده راجع به تبصره‌ها می‌ماند برای موقعی که مطرح می‌شودعرض کنم عجالتا درموردکارمندان وزارت بهداری و اضافه اعتبار پرستاران فارغ التحصیل آنچه که به نظربنده می‌رسدبعرض رساندم و آنچه که احساس کردم مثل این است که آقایان نمایندگان محترم هم همه موافق هستند.

نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از مذاکره یک موافق و یک مخالف رای گرفته شود. کهبد.

نایب رئیس - آقای کهبدبفرمایید

کهبد - با توضیحاتی که نماینده محترم آقای دکتر فقیهی شیرازی دادند و همینطور جناب آقای معاون وزارت دارایی و ازطرف دیگر جناب آقای حائری‌زاده هم مخالفت اصولی باخودلایحه نفرمودند و تصویب این لایحه هم آنطور که بنده حس می‌کنم موردعلاقه عموم نمایندگان محترم است (صحیح است) بنابراین چون و قت زیادی هم نداریم بنده خواستم تمنی کنم درکلیات به کفایت مذاکرات رای گرفته شود (یکنفرازنمایندگان - ماده واحده‌است کلیات ندارد) تا اگرآقایان نظراصلاحی داشتند پیشنهاد بکنند این بود که از آقایان تقاضاکردم به کفایت مذاکرات رای بدهند.

نایب رئیس - آقای ناظرزاده

ناظرزاده - در هر جلسه مجلس که یک قدم مفیدی به نفع مردم درآن جلسه برداشته می‌شود بنده واقعا ازصمیم قلب خوشحال می‌شوم یکی ازآن جلسه‌ها همین امروزاست که بحمدالله دولت موفق شده اضافات یکعده ازکارمندان جزء را بپردازد و این مژده‌ای است (حاج سیدجوادی - بنده یک عرضی دارم بایدمعلوم شود که این تلفونچی‌ها کارمند دولت هستند یا نیستند) البته برای آنها هم فکری بشودکاش وضع مالی دولت الان طوری بود که مجلس اضافات و ترفیعات تمام کارمندان را تصویب می‌کرد و امیدوارهستیم که وضع مالی دولت بهتربشود تاتمام کارمندان دولت نگرانیشان رفع بشوداماتوضیحی که بنده خواستم اینجا بدهم راجع به آموزشگاه عالی بهداشتی کرمان است که اگرجناب آقای وزیر فرهنگ هم توجه بفرمایند مدتی است این وعده به کرمان داده شده که یک آموزشگاه عالی بهداشتی در کرمان تاسیس شودو با احتیاجی که کرمان باین موضوع داردانتظارمی کشیدیم که حتی پارسال و پیارسال این کارعملی بشود ولی این کاربه تاخیرافتاده خوب بود که وزارت فرهنگ توجهی باین کارمی کرد که این آموزشگاه عالی کرمان هم اضافه میشدواینقدرمردم مراجعه نمی‌کردند بنده توجه وزارت فرهنگ را جلب می‌کنم که باتوجه به سوابق امر و احتیاج مردم کرمان به آموزشگاه عالی بهداری بذل توجه بفرمایند.

نایب رئیس - آقایانی که موافق کفایت مذاکرات هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود

دو پیشنهاد شبیه هم رسیده که آقایان توجه بفرمایند هر دو خوانده می‌شود و بعقیده بنده پیشنهاد آقای ذکایی جامع تراست توجه بفرمایید قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.
تبصره - وجوهی ک درسال جاری برای ساختمانهای فرهنگی و بهداری اختصاص داده شده تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل پرداخت است. نبوی. نجفی. فرزانه. غروی. شهاب خسروانی. و یکعده امضای دیگر(پیشنهاددیگری هم بشرح زیرقرائت شد)
تبصره - اعتباراتی که برای ساختمان‌های فرهنگی و بهداری از محل اعتبارساختمان کل کشور ازمحل صدی نیم بهداشت و یا ازمحل موجودی اوقاف ضمن بودجه ۱۳۲۹ منظورشده و تاکنون به مصرف نرسیده تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل تعهدپرداخت خواهدبود. ذکایی

نایب رئیس - آقایان اگرموافق باشند این پیشنهاد آقای ذکایی مطرح شودآقای ذکایی بفرمایید توضیح بدهید.

خلخالی - یک پیشنهاد شبیه این هم هست بفرماییدآنرا هم قرائت کنند.

فرزانه - ۲۹ مورد ندارد۳۰ را قبول کنید.

ذکایی - البته خاطرآقایان نمایندگان محترم هست که اعتباراتی که برای ساختمان داده می‌شود و در نقاط سرد سیر ازقبیل آذربایجان فصل ساختمان درحدود ۴ماه یا۵ماه است که با این همه تشریفات بقیه آن می‌ماند برای سال بعد و در سال آتیه هم سال مالی منقضی شده و همان تشریفات باعث می‌شود که این ساختمانهاهمینطور نیمه تمام بماند (صحیح است) و همینطوردارد از بین می‌رود (صحیح است) بعقیده بنده آقایان موافقت بفرمایند (خلخالی - ماهم پیشنهاد داریم که ۲۹ را حذف کنند)(شبستری - ۲۹ بودجه مصوبه دارد) موافقت بفرمایید که اعتبارات تاسال ۳۲ قابل مصرف باشد آن وقت ساختمانهای فرهنگ و بهداری اینهارا تمام بکنند و یک خسارات بیشتری دیگر وارد نشود (فرزانه - عبارت سال ۲۹ را حذف بفرمایید)

کهبد - نوشته شود باقیمانده سنواتی قابل مصرف است

شبستری - ۲۹ بایدباشد چون غیر از ۲۹ ما بودجه مصوب نداریم.

نایب رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - عرضی ندارم.

نایب رئیس - آقای دکتر کیان

دکتر کیان - البته آقایان محترم توجه دارند که اعتبارساختمانی که فعلاموردبحث است درکشورفقط اعتباراتی است که ضمن بودجه سال ۱۳۲۹ تصویب شده برای اینکه نه درسال ۳۰ و نه درسال ۱۳۳۱ و نه هنوزبرای سال ۳۲ بودجه که مربوط به ساختمان باشد به تصویب نرسیده بنابراین آنچه که موردبحث است اعتبارات ساختمانی در۱۳۲۹ است که ازمحل اعتبار ساختمانی کل کشور یا ازمحل صدی نیم بهداشت یا از محل موجودی اوقاف باشد منظورشده دربودجه ۲۹ و تصویب شده که طی یک مقرراتی بین شهرستان‌ها تقسیم شود و مقداری هنوزبه مصرف نرسیده آنهایی که تاکنون به مصرف نرسیده از این تاریخ تا آخر سال ۳۲ قابل مصرف باشدبنابراین کلمه ۲۹ رانمی‌توان از این حذف کرد برای اینکه اگرحذف کنیم دیگر اصلا باعتبار معینی برگشت نخواهدکرد و موردعمل نخواهدداشت و سال ۳۰ و ۳۱و۳۲ هم نمی‌شوداضافه کرد برای اینکه آنها اصلا بودجه مصوبی ندارند بنابراین بهتراست همینطور که این تبصره پیشنهاد شده تصویب بفرمایند البته بعضی ازآقایان نمایندگان عقیده دارند که صرف نظر از اعتبارات مربوط به ساختمانهای فرهنگی و بهداشتی سایراعتباراتی هم که دربودجه ۲۹ برای ساختمانهای اداری و غیرذالک مرکز و شهرستانهاتصویب شده بودآنراهم اگرمصرف نشده‌است تا آخر سال ۳۲ قابل مصرف باشد این راهم اگربخواهید می‌توانیدکلمه (وسایراعتبارات ساختمانی) را هم اضافه بفرمایید ولی کلمه ۲۹ را نمی‌شود حذف کرد حالا بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای ذکایی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای اخگر بشرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم دربند یک ماده واحده بعد از عبارت دون پایه عبارت خدمتگذاران جزاضافه شود. اخگر.

نایب رئیس - آقای اخگر

اخگر – در ماده واحده نوشته شده ۱- اعتباراضافه حقوق سال ۱۳۲۸ کارمندان دون پایه اسمی از خدمتگذاران جزبرده شده دربند یک اسم برده نشده (یکی از نمایندگان - به مستخدمین جزداده شده) اگرداده باشند باید توضیح بدهند.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی - مال مستخدمین جزپرداخت شده و مال دون پایه فقط باقی است.

اخگر - بسیارخوب پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرقرائت می‌شود (پیشنهادآقای اخگر بشرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در بند دو ماده واحده بجای عبارت حقوق ۱۱ماهه ۱۲ماهه نوشته شود.

نایب رئیس - آقای اخگر

اخگر - دربند دو نوشته شده اعتبار۱۱ماهه درصورتیکه سال ۱۲ماه است اگریک ماه بجهتی داده شده یا نباید داده بشود توضیح داده شود والا سال ۱۲ماه است (یکی ازنمایندگان - مجوزپرداخت ۱۱ماه است) آن وقت مطلب دیگری که هست این است که سال ۲۹ هم ازقلم افتاده‌است در صورتیکه سال ۲۸ و سال ۳۰ هست ۳۱هم هست ۲۹ اصلا منظور نیست اگر جهتی دارد بفرمایند والانوشته شود.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی - اولا درقسمت اول اینکه دونپایه قیدشده‌است برای این قسمت دوم راجع به سال ۳۲۹ همانطورکه بنده عرض کردم بطورکلی مال مستخدمین جزدونپایه پرداخت شده مال ۱۳۲۸ که ۱۱ماهه‌است برای این است که یکماهش پرداخت شده یعنی احتساب شده ماه اول را بایدبابت تقاعد بدهند آن به منزله پرداخت است یک ماهه پرداخت شده‌است بنابراین ۱۱ ماه اعتبارش را خواسته‌ایم.

نایب رئیس - آقای اخگر پس می‌گیرید؟

اخگر - بنده قانع شدم پس گرفتم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای گنجه بشرح ذیل قرائت شد)

تبصره زیررا پیشنهاد می‌کنم وزارت فرهنگ می‌تواند مازاداعتبار ماده ۱۴بودجه‌های فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس برساند. گنجه

دکتر کیان - خوب پیشنهادی است

بعضی ازنمایندگان - مخالفی نیست

نایب رئیس - آقای گنجه بفرمایید

گنجه – اگر مخالفی نیست رای بگیرید.

نایب رئیس – بفرمایید توضیح بدهید.

گنجه - یکی از نواقص عمده فرهنگ در شهرستانها مسئله ساختمان است (صحیح است) و این شاید در ولایات ما در شهرستانها اولین و مهمترین مسئله ایست که مجلس بایستی متوجه باشد و هرچه می‌تواند و ازهرمحل می‌تواند برای ساختمان مدارس یک فکری بکند (صحیح است) ماده ۱۴ بودجه عبارت از تعمیرات و کرایه‌است اغلب این تعمیرات بعمل نمی‌آید و مورد مصرف پیدانمی‌کند بنده پیشنهادم این است که از آن محل هرچه باقی ماند بتوانند برای مصرف ساختمانهای مدارس برسانند (صحیح است) و من تصور می‌کنم که آقای وزیر فرهنگ هم مخالف نباشد (ناصر ذوالفقاری - ساختمان همان شهرستان) بله ساختمان همان محل بنابراین تصورمی‌کنم که ازآقایان هم کسی مخالفی نباشد (صحیح است)

وزیر فرهنگ - بنده هم موافقم

نایب رئیس - آقای بهادری مخالفید بفرمایید

بهادری - مطلبی که جناب آقای گنجه فرمودند واقعا مطلب اساسی است و منهم می‌خواستم چند باراین مطلب را تایید کنم و بعرض مجلس برسانم و راجع به این ساختمانهای نیمه کاره بدفعات بنده تذکر داده‌ام پیشنهاد داده‌ام حتی دولت هم قبول کرده‌است ولی تاحال اقدامی نشده‌است مخصوصا دانشگاه تبریز سه سال است که ساختمانش نیمه کاره مانده و استدعامی‌کنم که به آنجاتوجهی بفرمایند ضمنا کارمندان دولت و مامورین آذربایجان شرحی فرستاده‌اند که از این فرصت استفاده می‌کنم و تقدیم مقام ریاست می‌کنم (گنجه - جمله (درهمان محل را) که فرمودند اضافه شود بنده قبول می‌کنم)

نایب رئیس - مجددا قرائت می‌شود (با اصلاحی که شد بشرح زیرقرائت شد)

وزارت فرهنگ می‌تواند مازاد اعتبار ماده ۱۴ بودجه‌های فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند.

گنجه - آقایان می‌فرمایند که نوشته شود مکلف است بجای (می‌تواند) نوشته شود (مکلف است)

نایب رئیس - یکدفعه دیگرقرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

وزارت فرهنگ می‌تواند مازاد اعتبار ماده ۱۴ بودجه‌های فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند (صحیح است)

نایب رئیس - اقایانی که موافقند باپیشنهادآقای گنجه قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای ملک مدنی بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم درقسمت ۶ اضافه شود فارغ التحصیلهای آموزشگاه پرستاری به شهرستانها فرستاده شوند. ملک مدنی

نایب رئیس - آقای ملک مدنی بفرمایید

ملک مدنی - عرض کنم این موضوع را در کمیسیون بودجه هم ماصحبت کردیم آقایان هم شاهدند متاسفانه مطالبی که گاهی گفته می‌شود وقتی قانون می‌گذرد بدست اجرا گذاشته می‌شود آن طوری که مردم ولایات انتظاردارند عمل نمی‌شود دلیلش هم اشکال در دولت نیست اشکال در افرادی است که می‌خواهند به ولایات بفرستند الان اگر شما صورت از آقای وزیر فرهنگ بخواهید خیلی نقاط هست که تابحال که چهارپنج ماه ازسال گذشته هنوزدبیر فرستاده نشده (صحیح است) مامورین بهیچوجه نمی‌خواهند از تهران بروند بیرون برای اینکه متاسفانه مزایای تهران به قدری شده و ولایات بقدری انحطاط پیداکرده که شهرستانهای بزرگ مثل تبریز و شیراز و مشهد و اصفهان هم اصلا با تهران قابل مقایسه نیست تمام وسایل زندگی در تهران فراهم شده اشخاص هم از تهران بیرون نمی‌روند مردم ولایات آقا مالیات و عوارض می‌دهند مردم ولایات ماها را فرستاده‌اند

آمدیم اینجا که حقوق موکلینتان را حفظ بفرمایید (معتمددماوندی - درقانون هست) با اینکه در قانون هم هست نمی‌روند این را که بنده اینجا پیشنهاد کردم باید جزقانون بشود که مجبور بکنند آنها را بفرستند بیمارستانهای شهرستانها نه پرستاردارند نه قابله و ماما دارند آقایان همه واقفند جاهای بزرگ را بنده عرض می‌کنم مثل اراک مثل قزوین حالا شهرستانهای کوچک مثل نقاط ماها که هیچ هرچه می‌گوییم آنچه که بجایی نمی‌رسد فریاداست بنده می‌خواستم استدعا کنم در این موقعی که دولت آمده و یک مزایایی قائل شده‌است و آموزشگاهی درست شده در قانون قید کنیم که اینها حتما بولایات بروند تهران به قدرخودش از تمام قسمتها کاملا بهره مند شده‌است و هیچ احتاجی ندارد آقا نباید ولایات را خراب کرد و تهران را آباد کردالان اینطور شده اگرشما امتیاز رابرای مامورین ولایات قائل بشوید کسی درتهران نمی‌ماند الان درست معکوس است البته درشهرستانها درولایات سینمانیست وسائل تفریح و زندگی و خوشگذرانی نیست درغالب قصبات دورافتاده چراغ برق نیست ماموری که می‌خواهد برود دریک نقطه‌ای.

دریک شهرکوچکی بایداین محرومیتها را داشته باشدولی مردم ولایات هم مردم این مملکت هستند از دولت ازمجلس شورای ملی انتظاردارند که در این مواقع لااقل آن احتیاجات اولیه شان را تامین کرده باشند این است که بنده این پیشنهاد راکردم و این توضیح را عرض کردم. یک مطلبی را جناب آقای حاج سیدجوادی فرمودند و بنده هم می‌خواستم عرض کنم جناب آقای معاون وزارت دارایی این تلفن چیها وضعشان نامعلوم است اینهامعلوم نیست که جز مستخدمین جزئند؟ جز مستخدمین دون پایه هستند؟ جزکارمندان رسمی هستند؟ هیچ نوع امتیاز و مزایایی برای اینها پیش بینی نشده البته بهمه آقایان هم گویا مراجعه کرده‌اند و چون آقای حاج سیدجوادی فرمودند و صحیح هم فرمودند به بنده هم صبح دوسه نفرتلفن کردند به نمایندگی ازطرف تلفن چیها می‌خواستم آقای قریب معاون وزارت دارایی توضیحی بدهند که ببینیم وضع آنها ازبابت این اضافات چیست و وضع آنها هم روشن بشود چه کمکی برایشان کرده‌اند انهایی که طبقه زحمتکش هستند آنها هم واقعا خوشوقت بشوند که در این شب عید استفاده می‌کنند از این مزایایی که مجلس و دولت برای کارمندان قائل شده‌است.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - مطالبی که اینجا آقای ملک مدنی فرمودند محتاج به تجزیه و تفکیک است در اینکه شهرستانها و ولایات و ایالات ازحیث پرستار و پزشک و ماما در زحمت و مضیقه هستند حرفی نیست و درحقیقت این یک بلیه‌ای است که اغلب و اکثرازآقایان مبتلا هستند و درحوزه‌های انتخابیه گرفتارنداشتن جراح و پزشک و ماما و پرستارهستند ولی درعین حال انصاف و وجدان راهم بایستی قاضی و حکم قرارداد جناب آقای ملک مدنی آن مثل معروف که سواره ازپیاده خبر ندارد و سیر از گرسنه را فراموش نکنید جنابعالی ضمن این لایحه اضافات پیشنهاد می‌کنید تحت یک تبصره‌ای که فارغ التحصیل آموزشگاههای پرستاری به شهرستانهابروند بنده هم موافقم ولی با گفتن یک جمله و یک سطرودوسطر باین صورت بدون درنظرگرفتن حوائج یک دختری که سرپرست ندارد و ازخانواده آمده بیرون بایک ثمن بخس و حقوق کم به شهرستانها پرستارفرستادن مشکل است بافرس ماژور و ژاندارم تحت الحفظ فرستادن یک بانوی ماماویا یک دخترپرستار بیک شهرستان دربدوامرعملا خالی ازاشکال است یعنی باپس گردنی بفرستندش ولی چون خودجناب عالی شخص منصفی هستید مخاطب شخص جناب عالی را قرارمی دهم آیا با این حقوق غیرمکفی که وزارت بهداری به یک پرستار می‌دهدیعنی با ماهی ۹۰ تومان حقوق یک دخترفارغ التحصیل آموزشگاه پرستاری دریک شهرستان هم می‌تواند غذابخوردهم مسکن تهیه کند هم لباس داشته باشد؟ این محال است و بازبایدبرگردم بهمان مثل که عرض کردم سواره ازپیاده خبرنداردو سیر از گرسنه والا بنده هم مذغن و معترفم باین که درشهرستانها پرستارنداریم پزشک باندازه کافی وجود ندارد و بالاخص جراح نداریم ولی استدعا می‌کنم درمورد بانوان که یک اوضاع و احوال اخلاقی دارند که بایدبه آن اوضاع و احوال اخلاقی هم توجه بشوداینطوربا فرس ماژورنمی شود باماهی نود تومان حقوق یک دختری را بدون درنظرگرفتن اطراف و جوانب کار باپس گردنی بفرستند به شهرستانها این عملی نیست و عمل هم نمی‌شود.

را حفظ بفرمایید (معتمددماوندی - درقانون هست) با اینکه در قانون هم هست نمی‌روند این را که بنده اینجا پیشنهاد کردم باید جزقانون بشود که مجبور بکنند آنها را بفرستند بیمارستانهای شهرستانها نه پرستاردارند نه قابله و ماما دارند آقایان همه واقفند جاهای بزرگ را بنده عرض می‌کنم مثل اراک مثل قزوین حالا شهرستانهای کوچک مثل نقاط ماها که هیچ هرچه می‌گوییم آنچه که بجایی نمی‌رسد فریاداست بنده می‌خواستم استدعا کنم در این موقعی که دولت آمده و یک مزایایی قائل شده‌است و آموزشگاهی درست شده در قانون قید کنیم که اینها حتمابولایات بروند تهران به قدرخودش از تمام قسمتها کاملا بهره مند شده‌است و هیچ احتاجی ندارد آقا نباید ولایات را خراب کرد و تهران را آباد کردالان اینطور شده اگرشما امتیاز رابرای مامورین ولایات قائل بشوید کسی درتهران نمی‌ماند الان درست معکوس است البته درشهرستانها درولایات سینمانیست وسائل تفریح و زندگی و خوشگذرانی نیست درغالب قصبات دورافتاده چراغ برق نیست ماموری که می‌خواهد برود دریک نقطه‌ای. دریک شهرکوچکی بایداین محرومیتها را داشته باشدولی مردم ولایات هم مردم این مملکت هستند از دولت ازمجلس شورای ملی انتظاردارند که در این مواقع لااقل آن احتیاجات اولیه شان را تامین کرده باشند این است که بنده این پیشنهاد راکردم و این توضیح را عرض کردم. یک مطلبی را جناب آقای حاج سیدجوادی فرمودند و بنده هم می‌خواستم عرض کنم جناب آقای معاون وزارت دارایی این تلفن چیها وضعشان نامعلوم است اینهامعلوم نیست که جز مستخدمین جزئند؟ جزمستخدمین دون پایه هستند؟ جزکارمندان رسمی هستند؟ هیچ نوع امتیاز و مزایایی برای اینها پیش بینی نشده البته بهمه آقایان هم گویا مراجعه کرده‌اند و چون آقای حاج سیدجوادی فرمودند و صحیح هم فرمودند به بنده هم صبح دوسه نفرتلفن کردند به نمایندگی ازطرف تلفن چیها می‌خواستم آقای قریب معاون وزارت دارایی توضیحی بدهند که ببینیم وضع آنها ازبابت این اضافات چیست و وضع آنها هم روشن بشود چه کمکی برایشان کرده‌اند انهایی که طبقه زحمتکش هستند آنها هم واقعا خوشوقت بشوند که در این شب عید استفاده می‌کنند از این مزایایی که مجلس و دولت برای کارمندان قائل شده‌است.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - مطالبی که اینجا آقای ملک مدنی فرمودند محتاج به تجزیه و تفکیک است دراینکه شهرستانها و ولایات و ایالات ازحیث پرستار و پزشک و مامادرزحمت و مضیقه هستند حرفی نیست و درحقیقت این یک بلیه‌ای است که اغلب و اکثرازآقایان مبتلا هستند و درحوزه‌های انتخابیه گرفتارنداشتن جراح و پزشک و ماما و پرستارهستند ولی درعین حال انصاف و وجدان راهم بایستی قاضی و حکم قرارداد جناب آقای ملک مدنی آن مثل معروف که سواره ازپیاده خبرنداردوسیرازگرسنه رافراموش نکنید جنابعالی ضمن این لایحه اضافات پیشنهاد می‌کنید تحت یک تبصره‌ای که فارغ التحصیل آموزشگاههای پرستاری به شهرستانهابروند بنده هم موافقم ولی با گفتن یک جمله و یک سطرودوسطر باین صورت بدون درنظرگرفتن حوائج یک دختری که سرپرست ندارد و ازخانواده آمده بیرون بایک ثمن بخس و حقوق کم به شهرستانها پرستارفرستادن مشکل است بافرس ماژور و ژاندارم تحت الحفظ فرستادن یک بانوی ماماویا یک دخترپرستار بیک شهرستان دربدوامرعملا خالی ازاشکال است یعنی باپس گردنی بفرستندش ولی چون خود جناب عالی شخص منصفی هستید مخاطب شخص جناب عالی را قرارمی دهم آیا با این حقوق غیر مکفی که وزارت بهداری به یک پرستار می‌دهدیعنی با ماهی ۹۰ تومان حقوق یک دخترفارغ التحصیل آموزشگاه پرستاری دریک شهرستان هم می‌تواند غذابخوردهم مسکن تهیه کند هم لباس داشته باشد؟ این محال است و بازبایدبرگردم بهمان مثل که عرض کردم سواره ازپیاده خبرنداردو سیر از گرسنه والا بنده هم مذغن و معترفم باین که در شهرستانها پرستار نداریم پزشک باندازه کافی وجود ندارد و بالاخص جراح نداریم ولی استدعا می‌کنم درمورد بانوان که یک اوضاع و احوال اخلاقی دارند که بایدبه آن اوضاع و احوال اخلاقی هم توجه بشوداینطوربا فرس ماژورنمی شود باماهی نود تومان حقوق یک دختری را بدون درنظرگرفتن اطراف و جوانب کار باپس گردنی بفرستند به شهرستانها این عملی نیست و عمل هم نمی‌شود.

نایب رئیس - آقای ملک مدنی پس می‌گیرید یارای بگیریم؟

ملک مدنی - عرض کنم در قانون سابق مدت تعیین شده دوسال بنده پیشنهاد مجددکردم که ۲سال به شهرستانها بروند بیانات آقای دکتر فقیهی شیرازی متاسفانه قانع کننده نبود ایشان با اینکه وکیل شهرستانهاهستند حق این بود که ازمردم شهرستانها حمایت می‌کردند (دکتر فقیهی - اوضاع و احوال را باید در نظرگرفت (نادعلی کریمی - علت وکیل غیرمحلی همین است) بنده پیشنهاد کردم که مدت را دوسال قراربدهند بعلاوه درقانون هم هست نود تومان حقوق هم که فرمودند هیچ همچوچیزی نیست ۹۰ تومان حقوق نیست و اینقدر نمی‌گیرند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای ملک مدنی یکدفعه دیگرقرائت می‌شود (مجددا بشرح سابق قرائت شد)

مهندس غروی - آقا این پیشنهاد را واضحتر بنویسید ما رای می‌دهیم این مبهم است.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند یک مرتبه دیگرپیشنهادقرائت می‌شود (با اصلاحی که بعمل آمدمجددا بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم درقسمت ۶ اضافه شود فارغ التحصیلهای آموزشگاه پرستاری برای مدت ۲سال به شهرستانهافرستاده شوند.

دکتر کیان - یک کلمه (لااقل) هم اضافه کنید.

ملک مدنی - اجازه بفرماییداین سابقه دارد باید دوسال در ولایات باشند.

معتمددماوندی - یعنی پس از دو سال باید برگردند به مرکز؟

ملک مدنی - سابقه دارد در قانون قبل هست که باید دو سال در ولایات باشند و بنده حرفی ندارم که لااقل را اضافه کنند.

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای ملک مدنی با اضافه (کلمه لااقل) آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای نادعلی کریمی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم اسم کارمندان حکمی و قراردادی درآخر بند سه از ماده واحده اضافه شود. کریمی

چند نفر از نمایندگان - پیشنهاد خرج است

نایب رئیس - آقای کریمی

نادعلی کریمی - عرض کنم آقایان توجه دارند وضع مشکلی که امروز برای کشورماپیش آمده‌است اختلاف شدید طبقاتی است مسلما آقای سهام السلطان بیات ۱۲ هزارتومان حقوق می‌گیرددرماه یک کارمنددون پایه یاحکمی ۹۰ تومان حقوق می‌گیرد این نسبت گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیاباشد ۹۰ تومان یک ماموردولت حقوق می‌گیرد ۱۲ هزارتومان یک مامور دیگر(صحیح است) درمیان این لایحه‌ای که دولت آورده‌است به مجلس برای اضافات اسم کارمندان جزوخدمتگذاران جزهست اما اسم قراردادیها و حکمیها نیست یک عده‌ای در این دستگاه دولت دارند خدمت می‌کنند که حقوقشان نودتومان صدتومان صدوبیست تومان است آقایان یک فکری بحال اینهابکنید ببینید شمابا ماهی هزار و صد و خورده‌ای حقوق مجلس اداره می‌شویدغیرازاینکه آنهایی که داریدیک مقداری هم ازجیب خودمی گذارید آنوقت چطوراینها اداره می‌شوند؟ چرا دولت فکری بحال خدمتگذاران جزو دون پایه و قراردادی نمی‌کند بنده چون سابقه خدمت دولتی ندارم درست این اسامی را از هم تمیز نمی‌دهم باید بنویسم چرا دولت فکری بحال اینها نمی‌کند اصلاح مملکت فقط بیرون کردن از ادارات نیست بلکه باید وضع کارمندان را یک جوری قرار داد که بتوانندبا آن حقوق خودشان را اداره کنند بنده این پیشنهادی را که دادم منظورم این نبود که الان اینجاتصویب بشودچون می‌دانم این پیشنهاد پیشنهادخرج است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی خواستم دولت را باین قسمت متوجه کنم که باین طبقه از خدمتگذاران باید نهایت دقت و رعایت بشود (احسنت)


نایب رئیس -پس گرفتید؟ کریمی - بله

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرقرائت می‌شود (پیشنهادآقای نبوی بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بعنوان مکمل پیشنهاد جناب آقای ذکایی بماده واحده اضافه شود.
تبصره - وجوه ساختمانی سال ۳۳۱ تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل پرداخت است. نبوی

نایب رئیس - آقای نبوی

نبوی - راجع به پیشنهاد جناب آقای ذکایی آن پیشنهادی که اول تقدیم کرده بودندبه مقام ریاست یک سوء تفاهمی پیداشد درآن پیشنهاد ایشان مرقوم فرموده بودندسال ۳۰ و ۳۱ و۲۹ آقایان باستناد اینکه بودجه‌ای درسال ۳۰و۳۱ تصویب نشده گفتند که این کلمه ۳۰ و ۳۱ را حذف کنند و ۲۹ کافی است درحالی که عملا بنده معتقدم که اینطور نیست در سال ۳۱ از نظراینکه بعضی از این ساختمانها نیمه تمام مانده بود ساختمانهای فرهنگی و بهداری و غیره وزارت دارایی باضیق مالی که داشته اقدام کردند و سه میلیون و کسری بولایات حواله دادند و آقایان حالاتوجه نکردید که این ۳میلیون و نیم از محل بودجه ۲۹ نیست در سال ۳۱ در نظرگرفتند که کدام یک از این ابنیه ممکن است روبخرابی برود و اگرپول نرسانند سال بعد از بین خواهد رفت یک مبلغ که خیلی جزئی بود رسانیدند پس این اعتبار مال سال ۳۱ است نه ۲۹ اگر ما فقط اکتفاکنیم به پیشنهاد آقای ذکایی و بگوییم اعتبارات سال ۲۹ تا آخر سال ۳۲ قابل پرداخت است این ۳میلیون ونیم که وزارت دارایی خودش با زحمت از محل عوائدش درآورده و این پول را پیداکرده و به ولایات حواله کرده و الان هم در دست عمل است مشمول این پیشنهاد نخواهدشد و آخر اسفنداین پول را برمی گردانند درحالی که وزارت دارایی رعایت الاهم فالاهم راکرده و جاهایی که بیشترروبخرابی بوده برای آنها ۳ میلیون و نیم پیداکرد و حواله کرده به ولایات و از طرفی هم ماوضع کارادارات رامی‌دانیم غالباطوری است که این حواله تا آخر سال نمی‌رسد برای اینکه تا تشریفات اداری اش تمام بشود سال تمام شده چنانکه خودآقای ذکایی هم اینجا بیان فرمودند دربسیاری ازنقاط ایران هم درزمستان نمی‌شود بنایی کرد پس این پول قسمت مهمش به مصرف نرسیده و درآخر سال هم مدت اعتبارش تمام می‌شود و آن بناها همینطورنیمه تمام مانده و پول را برمیگردانند این پیشنهاد بنده مکمل آن پیشنهاد است خواستم ازآقایان استدعا کنم که باین پیشنهاد رای بدهند که این سه میلیون و نیم ازبین نرود بنده هم اضافه می‌کنم سال ۳۰ را یعنی سال ۳۰و۳۱

نایب رئیس - آقای پارسا

پارسا - بنده با پیشنهاد جناب آقای نبوی مخالفتی ندارم ولی چون ابهامی وجوددارد خواستم توضیحی عرض کنم درپیشنهادی که جناب آقای ذکایی دادند و تصویب شداین برای ساختمانهای فرهنگی و بهداری است اگرمابگوییم که اعتبار ساختمانی را بدهند پس فردا ساختمان ثبت اسناد و دارایی و فلان با این مضیقه مالی که وجود دارد مشمول این قسمت می‌شود (یک نفرازنمایندگان - در این قسمت هم اضافه شود فرهنگ و بهداری) عرض کردم اگر این اشکال را نداشته باشد یعنی اعتبار هر ساختمانی را که قبلا هم شده‌است حتی برای ادارت شهربانی و دارایی و فلان فقط به مصرف ساختمانهای نیمه تمام فرهنگ و بهداری در شهرستانها مصرف کنند بنده مخالفتی ندارم.

نایب رئیس - آقای نبوی

نبوی - عرض کنم بطوریکه بنده توضیحا حضورآقایان عرض کردم این سه میلیون و نیم برای مجموع ساختمانهایی که الان هست و نیمه تمام است و قسمت عمده آنها ساخته شده‌است اختصاص داده شده چیزتازه‌ای الان از این پول اضافه نمی‌شود دستوری که وزارت دارایی به ولایات داده و پول را تقسیم کرده و فرستاده اجازه نداده که کارتازه‌ای انجام بشود منظوراین است که ساختمانهای نیمه تمام با این پول ساخته بشود.

پارسا - فقط ساختمانهای نیمه تمام فرهنگ و بهداری اگر باشداشکالی ندارد

نبوی - این اعتباربرای ساختمانهای موجودی که الان هست درنظرگرفته شده چیز تازه‌ای درست نمی‌کنند که نگرانی برای جنابعالی ایجاد کند نه پول اضافه خواهدشد و نه بر تعداد ساختمانهای جدیداضافه خواهد شدالبته فرهنگ و بهداری مقدم است (ناصر ذوالفقاری - مشروط براینکه بهداری و فرهنگ مقدم باشد)

نایب رئیس - پیشنهاد آقای نبوی یکدفعه دیگرقرائت می‌شود (پیشنهادآقای نبوی مجددا بشرح زیربا اصلاح قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بعنوان مکمل پیشنهاد جناب آقای ذکایی بماده واحده اضافه شود:
تبصره - وجود ساختمانی سال ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل پرداخت است مشروط براینکه ساختمانهای فرهنگی و بهداری مقدم باشد (وکیل‌پور- قیدغلط است) (نبوی - نه اینجور درست است)

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای نبوی آقایانی که موافقندقیام فرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرقرائت می‌شود (پیشنهادآقای وکیل‌پور بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بندهشت ازماده واحده به طریق زیراصلاح شود.
۸- اضافه اعتبار حقوق انتظارخدمت درسال ۱۳۳۱ سه میلیون ریال و از این اعتبارحقوق انتظار خدمت کارمندان منتظرخدمت بدون رعایت حدنصاب مقرر در قانون استخدام کشوری قابل پرداخت خواهدبود. وکیل‌پور

نایب رئیس - آقای وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم دربند ۸ اینجا سه میلیون ریال برای اضافه اعتبار حقوق انتظارخدمت کارمندان منظور شده ولی بطوریکه بنده اطلاع دارم چون تعداد کارمندان منتظرخدمت خیلی زیادشده و درقانون استخدام کشوری برای تعداد کارمندان منتظر خدمت حدنصابی قائل هستندازاین جهت اداره تطبیق اسناد مخالفت با پرداخت حقوق آنها می‌کند و در حقیقت یک عده‌ای از کارمندان که منتظر خدمت شده‌اند و باید از حقوق انتظارخدمت استفاده بکنند ازهمان مختصر حقوق هم استفاده نمی‌کنند درصورتیکه آقای معاون وزارت دارایی این اشکال را خودشان حل کرده باشند و یا الان پشت تریبون بفرمایند که حل شده‌است بنده حرفی ندارم غیرازاین صورت بنده معتقدم که در این اعتبار که برای انتظار خدمت کارمندان منظورمی شود این قید وجودداشته باشد که از این اعتبارحقوق انتظارخدمت کارمندان منتظرخدمت بدون رعایت حدنصاب مقرردرقانون استخدام کشوری پرداخت بشودتابرای پرداخت آن اداره تطبیق اسناد اشکال نکند ملاحظه می‌فرمایید الان یک عده‌ای هستند که اینها منتظرخدمت شده‌اند تعداد منتظرین خدمت ازحدنصابش گذشته‌است در این صورت نمی‌توانندحقوق انتظارخدمت آنها را پرداخت کنند بنده می‌خواهم عرض کنم این عده‌ای که از این حقوق مختصرهم بی بهره و محروم هستند آخرچه گناهی کرده‌اند (دکتر سنجابی - این مبلغ کافی است؟) بنده آنرانمی دانم (دکتر سنجابی - اگرکافی است درست و اگرکافی نیست که پیشنهاد خرج است) بنده آنرا نمی‌دانم بسته‌است باینکه آقای معاون وزارت دارایی توضیح بدهند.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی معاون وزارت دارایی - البته نکته‌ای را که جناب آقای وکیل‌پورنماینده محترم فرمودندصحیح است یک حدنصابی برای منتظرین خدمت درقانون استخدام منظوراست که نبایستی ازصدی پنج تجاوز بکند ولی گاهی اوقات البته تولید یک اشکالی می‌کند که اشاره کردنداداره تطبیق این کاررامی‌کند ولی خیال نمی‌کنم مشکلی باشد که قابل رفع نباشد بنده اطمینان می‌دهم این مطلب را و این مبلغی که پیشنهاد شده یک اضافه اعتباریست که منتظرین خدمت یک مقداری طلبکار هستند که چون اعتبارکافی موجود نبوده پرداخت نشده و بنابراین برای کسر حقوق انتظارخدمت آنها است و آن اشکال راهم بنده خیال می‌کنم که قابل رفع باشد برای اینکه گاهی اوقات اختلافی دراداره تطبیق اسناد پیش می‌آید ازلحاظ این است که تعداد منتظرین خدمت هراداره بامستخدمین همان اداره تطبیق می‌کنندولی ازمجموع که بگیریم تجاوزنمی کند و اشکال رفع می‌شود. وکیل‌پور - با این توضیحاتی که جناب آقای قریب فرمودندبنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل آقای ناظرزاده قرائت کردند) پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: مادامی دولت حداکثر استفاده از موسسات فعلی شرکت ملی نفت نکرده‌است اشخاصی که ماهیانه دوازده هزارریال درآمدشخصی دارند اعم ازکارمندان کشوری و لشگری و قضایی از دریافت حقوق محرومند. محمودجلیلی ناظرزاده - آقای قریب تبسم کردند معلوم می‌شود موردقبول ایشان است.

نایب رئیس - آقای جلیلی بفرمایید جلیلی - بنده خواستم عرض کنم که همه آقایان متوجه هستند که یکی از گرفتاریهای دولت مضیقه مالی است و درنتیجه این گرفتاری دولت مجبوراست که یکعده ازکارمندان را ازکاربرکنارکند یابوزارت کارمنتقل کند و یامتقاعد و منتظرخدمت کند و این خودش ایجاد تشنجی شده و دولت را دچارزحمت کرده ماباید یک فکری بکنیم یک کمکی به دولت بکنیم متاسفانه تاکنون لوایحی که داده شده و پیشنهادهایی که شده ازطرف مجلس خیلی موثرواقع نشده و بنده مدتها است که با این فکربودم که دریک موقع مناسبی همچوپیشنهادی را تقدیم مجلس بکنم. بنده ازاشخاصی می‌شنوم که هستندکسانی که درآمدکافی دارند میلیونروثروتمندندولی آنها خودشان پسرشان ازدولت ماهی ۱۲۰۰ تومان ۱۵۰۰ تومان حقوق می‌گیرند و دولت هم بنده مطمئن هستم هرعملی بکند منتقل به وزارت کاربکند ازکاربر کناربکند بازنشسته بکند حتماومسلما این اشخاص که دارای قدرت و نفوذ هستنداین‌ها سرکار باقی می‌مانند و همین حقوق راهم ازخزانه مملکت می‌گیرند و یک عده بدبخت و بیچاره را ازکاربرکنارمی‌کنندومتقاعدمی‌کننداین بود که بنده این پیشنهاد را دادم و استدعامی‌کنم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید که بلکه کمکی بدولت بشود.

نایب رئیس - آقای پارسا پارسا - عرض کنم قبل ازاینکه راجع باین پیشنهاد صحبت کنم چون راجع به کارمندان اینجا زیادصحبت می‌شود و بنده هم که الان وکیل هستم سابقا کارمند دولت بودم و اگر موکلین بنده درآینده بی لطفی بفرمایندومجددا به بنده رای ندهندخواهم برگشت به آنجابنابراین بخودم حق می‌دهم که راجع باین موضوع عرض کنم اگر حقیقتامجلس و دولت اعتقاددارند که دستگاه دولت کامل است و یازیادی نیست و اضافه نداریم و با اینکه تصفیه نباید بشوداین را باید بدولت بگوید بگویدآقا این دستگاه دولتی ایران ناقص نیست کامل هست و مانمی‌خواهیم تقلیلی درآن انجام شود والا اینکه گفتن هرروزکه مستخدمین اله و بله هستند(شمس قنات‌آبادی - آقامستخدمین می‌گوینداین ۱۲۰ ساله‌ها را نگاه ندارید و جوانهارانریزیدبیرون) این را مجلس می‌تواند نظارت بکند این رامجلس بدولت بگویدازدولت بخواهد و نظارت کند والامملکت ایران که ۲۰ میلیون جمعیت دارد شمابیایید به نوزده میلیون و هشتصدهزارنفر بگویید که شما چون روزنامه ندارید چون مشتکل نیستید شماچون درمرکزنیستید و باوکلا ارتباط ندارید صدای آنها درنیایدو بخاطراین دویست هزار نفرکه بنده هم عرض کردم جزآنهابودم وبعداهم خواهم بودبیاییدبگوییم که این کارهالازم نیست (وکیل‌پور- شمابفرمایید که این لایحه سازمانی درست است؟ بایدخارج کردن ملاکی داشته باشد) بنده آنراعرض نکردم اگرهم نظریاتی دارید بدولت بیایید بگوییدواما این پیشنهادی که جناب آقای جلیلی فرمودندخیلی خوب است این پیشنهاد ولی دوسه عیب دارد یکی این است که عام نیست چرابرای آنهایی که درشرکت نفت هستند پیشنهاد می‌فرمایند (دکتر سنجابی - عام است آقا) و درثانی این موضوعی است که یک کمی بایدمطالعه شود و برای تمام مامورین دولت باشداگردرنظراست که کمکی بشود حقیقتا در این موقعی که مضیقه مالی وجوددارد در این مبارزه‌ای که با اجنبی داریم ببینیم تمام مامورین دولت درچه حدود می‌توان حداقل زندگی آنها راتامین کردآنهایی که حداقل عایدی رادارندحق نداشته باشند که حقوق بگیرند ولی تخصیص بیک نفرویک دسته یک جابدهید این درست نیست. ناصر ذوالفقاری - تازه دارندقانون میگذرانند که استادان دانشگاه ازپنج جاحقوق بگیرند. جلیلی - موسسات وابسته بدولت را بنده اضافه می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای جلیلی با اصلاحی که شده یک مرتبه دیگرقرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود: مادامی که دولت حداکثر استفاده را ازموسسات فعلی شرکت ملی نکرده‌است اشخاصی که ماهیانه دوازده هزارریال درآمدشخصی دارند اعم ازکارمندان کشوری و لشگری و قضایی و موسسات وابسته بدولت ازدریافت حقوق محرومند. جلیلی. خسرو قشقایی - نمایندگان مجلس راهم اضافه بفرمایید. ناظرزاده - می‌خواهیدتصویب نشود.

نایب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای جلیلی با اصلاحی که بعمل آمده آقایانی که موافقندقیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود. تبصره - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود درصورتی که اعتبار فوق العاده ازخارج ازمرکز و فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده بعضی ازشهرستانهای زائدبراحتیاج آن نقاط باشد درشهرستانهایی که کسراعتبار دارندبه مصرف برسانند. دکتر کیان.

نایب رئیس - آقای دکتر کیان

دکتر کیان - متاسفانه بعد از ردپیشنهادقبلی (یک نفرازنمایندگان - ردنشده قبول شده) محیط مجلس طوری شده که کسی گوش نمی‌دهدموضوع این است که همه آقایان می‌دانند این جاتصویب شد اضافه اعتبارات فرهنگی به نسبت جمعیت بین مرکز و شهرستانهاتقسیم بشوداین موضوع مشکلاتی برای وزارت فرهنگ ایجاد کرده بود (همهه نمایندگان) خواهش می‌کنم آقایان نه مخالف و نه موافق صحبتی نفرمایندتابنده روشن کنم وزارت فرهنگ اساسا منکر اصل این موضوع بودمدت مدیدی ازنظرتعمیم اعتبارات درزحمت بود ولی ازطرف نمایندگان فشارآورده شدو خودآقای وزیر فرهنگ هم کمک کردندواین ابلاغ شد بنابراین از این جهت نگرانی باقی نماندولی موضوعی که هست این است که کارمندان دولت همینطوری که می‌دانید مزایاوفوق العاده‌های خارج ازمرکز و بدی آب و هوا و حق اولادشان متناسب است باوضع شهرستانها یعنی درنقاطی مثل بندرعباس و بندربوشهر فوق العاده بدی آب و هوا و سختی معیشت خیلی بیشتراست ازفرض بفرمایید اصفهان و قم و با این کیفیت و با این تناسب وقتی که خواست کاملا حدودی انجام بگیرد برای نقاطی که این اضافه قانونی وجود داردیعنی که بایستی مثلا دربندرعباس صدی صد خارج ازمرکزبدهند محلی از این بابت درآنجاباقی نمی‌ماند درصورتی که جاهایی است که احتیاجی نیست که ازمحل اعتبارات بدی آب و هوا و خارج ازمرکز استفاده شودودرآنجاباقی می‌ماند ازاینجهت تبصره‌ای پیشنهاد شده بود که کمیسیون بودجه آن تبصره را برداشت یعنی گذاشت برای بعد و فعلا مطرح نیست آقای وزیر فرهنگ دیروزاظهار می‌کردند که ازلحاظ این دومورد بدی آب و هوا و خارج ازمرکزنقاطی که فوق العاده‌های آنها بیشتر است این ازنظر وزارت فرهنگ قابل عمل شد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که فقط درموردبدی آب و هوا و خارج ازمرکز و فوق العاده اولاد وزارت فرهنگ بتوانددرنقاطی که این اعتبارات زاید براحتیاج است برای نقاطی که این اعتبارات کافی برای احتیاجاتشان نیست مصرف نمایدوبنده خیال می‌کنم که اگروزارت فرهنگ صلح بکند و این موضوع را بهمین جاخاتمه بدهدمصلحت همه نمایندگان شهرستانها است که با این پیشنهاد رای بدهند و این قسمت پرونده اش بسته شود.

نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - تقسیم بودجه فرهنگ به نسبت جمعیت شهرستان‌ها مطلبی است بسیار منطقی و صحیح (پورسرتیپ - بسیارصحیح) ولی این تذکری هم که همکارمحترم آقای دکتر کیان دادنداگر توجه بفرمایید این تذکر هم منطقی است این جا تقاضای آقای وزیر فرهنگ و تذکری که آقای دکتر کیان دادندبالاجمال عبارت از این جمله که بنده عرض می‌کنم ضمن بودجه فرهنگ در این لایحه اضافات و بطوراعم درتمام قسمت‌های دیگروزارت فرهنگ دوماده‌است تحت عنوان حق تاهل و یک قسمت دیگرهم تحت عنوان بدی آب و هوا اینکه بعضی ازهمکاران محترم باپیشنهادی که شده‌است مخالفت می‌کنند بنده هنوزمتوجه نشدم که این نکته کجاست اگر در یک شهرستانی رئیس فرهنگ و یاکادر آموزش دبیر و آموزگارش عده معتنابهی متاهل نبودند می‌فرماییداین حق تاهل را چه بکند؟ این خیلی بدیهی است که بایداین حق تاهل را بدهندبیک شهرستانی که کمیتش از قسمت بودجه لنگ است و اما اگر یک منطقه‌ای جزمناطق خوش آب و هوا بودوجزمنطقه بد آب و هواتلقی نشده بوداعتباری که درانجاهست چطور می‌شود آنجا را جز منطقه بدآب و هوا در نظربگیرند؟ اینکه منطقی نیست منتهی بنده با این پیشنهاد این جمله را اضافه می‌کنم که تامین خاطرآقایان بشود چون این بودجه تحت نظر کمیسیون بودجه و خیال می‌کنم تامین می‌شود نظرآقایان برای خاطراین که وقتی بانظرکمیسیون بودجه شد قطعاومسلما تبعیض نمی‌شود و اگربناهست ازیک شهرستانی گرفته شودوبیک شهرستان دیگر داده شودبازبهمان نسبت جمعیت و اکثریت خواهدبود و اضافه کردن جمله بانظر کمیسیون بودجه تامین می‌کنند نظرآقایان را استدعامی‌کنم که با این نظر آقایان موافقت بفرمایند.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی - بنده وقتی مطالعه کردم اصلاراجع به وزارت فرهنگ دراینجاچیزی نیست و مطرح نیست و گویا نظرآقای دکتر کیان به تبصره ایست که هنوزمطرح نشده‌است (دکتر کیان - آن که حذف شده‌است) پس در این جاوارد نیست برای اینکه الان در این اعتباراتی که مطرح است و رای گرفته می‌شودراجع به وزارت فرهنگ صحبتی نیست (صحیح است) بهتراست پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر کیان - بسیارخوب پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم میزان حقوق و مزایا و فوق العاده کارمندان شرکت ملی نفت بطور کلی نباید بیش از ۲۵۰۰ تومان در ماه باشد. قنات‌آبادی


نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - یکی از کارهایی که انگلیسها در مدت تسلطشان در ایران کردند و این از نظر سیاست آنها بسیار برای آنها مفید بود و برای وطن ما بسیار مضر بود همین ترویج تبعیض در دادن حقوق به کارمندان بود شما الان در لیست حقوق شرکت ملی نفت که متاسفانه بعد از اینکه نفت هم ملی شد ابدا دست به ترکیبش نخورد و همانطوری که سابق بود با همان میزانی که سابق پرداخت می‌شد پرداخته می‌شود اگر شما بروید و مطالعه بفرمایید خواهید دید که بعضی از اشخاص هستند که اینها یک حقوق بسیار هنگفتی در ماه می‌گیرند و در مقابل آنها یکعده دیگر از هموطنان ماهستند که اینها حداکثر کار و کوشش را می‌کنند معذلک کله بسیار حقوقشان ناچیزاست در چندی قبل در همین تهران کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت یک تقاضاهایی داشتند از اولیای امور تقاضاهای آنها که ترتیب اثر داده نشد هیچ این کارمندان و کارگران گفتند شما روزی یک لیترنفت بهر یک ازما بدهید خوب دقت بفرمایید آقا اینها گفتند شماروزی یک لیترنفت بما بدهید باین تقاضای جزئی هم ترتیب اثر داده نشد وحال اینکه در همین تهران و آبادگان اشخاصی هستند که این اشخاص بستگی دارند به آن طبقات مخصوصه مملکت که تاکنون غارت کرده‌اند برده‌اند خورده‌اند چپاول کرده‌اند و بنابراین اینها هنوز سرکارشان محکم نشسته‌اند و تمام حقوق و مزایایی که انگلستان به بعضی از این اشخاص البته برای یک جهات خاصی می‌داد برای یک خدمتگذاریهای خاصی می‌داد حالاهم که نفت ملی شده و ملت ایران با این همه فداکاری بودجه اداری شرکت نفت را بخودش هموارکرده و می‌پردازد این آقایان حقوق همان زمان را می‌گیرند و حال آنکه از زمانی که نفت ملی شده و اختیار نفت در دست خود دولت ایران و ملت ایران آمده و دیگر اساسا این تبعیضها و این بودجه‌های هنگفت اصلا معنی نداشته این جا دوست ما آقای کریمی فرمودند که مدیر عامل شرکت نفت ماهی دوازده هزار تومان حقوق می‌گیرد؟ اصلا برای چه باید ماهی دوازده هزارتومان حقوق بگیرد؟ چه شده مگر؟ حقوق رئیس الوزرای مملکت ماهی دوازده هزارتومان نیست آن کسی که شب و روز کار می‌کند به تمام کارهای مملکت و تمام ادارات مملکت باید رسیدگی کنند (معاون وزارت دارایی - ایشان اصلاحقوق نمی‌گیرند) خوب علی ای حال ایشان اگر حقوق نمی‌گیرند برای این پست این حقوق را تعیین کرده‌اند این دوازده هزارتومان را کسرکنند و به یکعده زیادی از کارمندان بدهند برای چه باید یک همچوحقوق گزافی برای یک همچومقامی تعیین کرده باشند (افشارصادقی - اشتباه شده آقای نخست‌وزیر را می‌گویند اصلا حقوق دریافت نمی‌کند) بنده که عرض نکردم آقای رئیس الوزرا حقوق می‌گیرند بنده می‌گویم چرا آنها دوازده هزارتومان حقوق می‌گیرند بنده که می‌دانستم آقای دکتر مصدق حقوق نمی‌گیرند بنابراین من خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان محترم باین مطلب توجه بکنند و این یک اثر بسیار بسیار روحی دارد. شما اگر به گرسنه‌ها و محرومین به آن کسانی که این همه رنج کشیده‌اند کمک و استعانتی نمکنید در مقابل چشم آنها هم اینقدر باین عده کمک نکنید که یک کینه و بغضی در دل اینها ایجاد بشود و اختلاف طبقاتی روز بروز شدیدتر بشود من معتقدم آقایان نمایندگان محترم باین پیشنهاد اگر رای بدهند یک پشتیبانی بسیار بسیار معنوی است نسبت به طبقه محروم و رنجدیده و کارگرانی که ماهی ۱۰۰، ۱۲۰ تومان حقوق می‌گیرند.

خلخالی - مهندسین و متخصصین را استثناء بفرمایید.

شمس قنات‌آبادی - چه استثنایی متخصصین فنی هم ۲۵۰۰ تومان حقوق می‌گیرند از وزیر بیشتر.

نایب رئیس - آقای مکی

مکی - بنده با تعدیل بودجه تاسیسات نفت جنوب موافق هستم (شمس قنات‌آبادی - احسنت) ولی دستگاه نفت خیلی حساس است و تا کسی با آن دستگاه مدتی همکاری نکرده باشد معایب و نواقص را نمی‌تواند خوب تشخیص بدهد اصولابرای روشن شدن ذهن آقای قنات‌آبادی عرض می‌کنم کسانی که حقوقشان در حدود ۴۵۰۰ تومان است چند نفر بیشتر نیستند (شمس قنات‌آبادی - همان چند نفر را کمک کنند) و آنها هم همان طورکه شما گفتید برای یک خدمات و فداکاریهایی که به بریطانیای کبیر کرده‌اند (شمس قنات‌آبادی - احسنت) این حقوق را به آنها می‌دهند در سوم شهریور ارتش انگلیس ناجوانمردانه بایران حمله کرد (صحیح است) ششصد و چند نفر سرباز و افسر را در خوزستان به خاک هلاکت و ناتوانی نشاند عده زیادی از مردم بیگناه و شهرنشین خوزستان زیر آتش بمباران رفتند و یک دسته نشان وفاداری دولت شاهنشاهی بریطانیا دریافت کردند خوب خاطرم هست که یکی از آنها که موجبات اغفال افسران شهید را فراهم کرده بود بنام مستوفی بقدری بدنام بود در خوزستان که نتوانستند او را آنجا نگهدارند و فرستادند معاون منطقه نفت کرمانشاهش کردند (صحیح است) این از کسانی بود که نشان وفاداری گرفته بود و مدتی وقت من صرف شد تا چند نفر از امثال اینها را توانستم از کار بر کنار بکنم ولی وقتی که اینها برکنار شدند چون طبق قانونی که از مجلس گذشت ما قرار گذاشتیم که کارمندان شرکت سابق را با همان مزایا حقوق قبول بکنیم وقتی این را قبول کردیم دیدیم اگر اینها را بازنشسته هم بکنیم باز هم ۴۵۰۰ تومان را می‌گیرند در این که تعدیلی در این کار باید بشود شکی درش نیست ولی عده زیادی از مهندسین فنی در خوزستان کار می‌کنند که اینها اشل حقوقشان وقتی که از مدرسه بیرون بیایند ۱۲۰۰ تومان است بنده خودم خوب چندنفر از همکارانم را که از تهران انتخاب شده بودندو با ما به خوزستان آمدند دیدم که به چه بدبختیهایی دچار شدند بعضیها بچه‌هایشان دچار سل استخوانی شدند و الان در بیمارستانها خوابیده‌اند و آمده‌اند تهران و شغل دیگری دارند ولی در خوزستان انجام وظیفه کردن با آن آفتاب فوق‌العاده خوزستان بایستی یکقدری اشل حقوق را درنظرگرفت این است که خواستم خواهش کنم می‌دانم این پیشنهاد آقاموردتصوب مجلس قرارخواهدگرفت ولی باعجله کاری را نکنید. بگذارید کمیسیون مخصوص نفت را که طبق قانون باید تشکیل بشود تشکیل بدهیم و اساسنامه شرکت بیاید آنجا و هر نوع اصلاحی که آقا بخواهید بفرمایید در اساسنامه بفرمایید امیدواریم که این کمیسیون مخصوص نفت و مجلس شورای ملی ایران همان طوری که تاکنون بارها امتحان مبارزه با اجنبی و اجنبی پرستی راداده یک مرتبه دیگرهم این امتحان را بدهد. کسانی که دارای نشان وفاداری ازدولت بریطانیا هستنداینها رابرای همیشه ازدستگاه نفت ایران طرد کند و من اطمینان دارم کسانی که خون ایرانی درعروقشان جریان داردهیچوقت اجازه نخواهند دادآن کسانی که وفاداربه دولت بریطانیای کبیربوده‌اند امروز بعنوان یک خدمتگذارشرکت ملی نفت ایران معرفی بشوند و در این لباس خدمت خودشان را به اربابهای گذشته شان و اربابهایی که فکر می‌کنند درآینده براین دستگاه مسلط می‌شوند ادامه بدهند (صحیح است) بنابراین من خواهش می‌کنم آقای قنات‌آبادی پیشنهادشان را یا بحداکثر حقوق سه هزارتومان اصلاح کنند و یاپس بگیرند.

شمس قنات‌آبادی - با اصلاح سه هزارتومان موافقم ولی پس نمی‌گیرم بگذاریدرای ندهند.

نایب رئیس - آقای قریب معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی - یک قسمت از عرایضی را که بنده می‌خواستم بکنم (شمس قنات‌آبادی - مالیات ازآب آلو فروش را بلافاصله تصویب می‌کنند و می‌گیرند) البته پیشنهادی که جناب آقای شمس قنات‌آبادی فرمودند قابل توجه‌است ولی یک مشکلاتی بنده خیال می‌کنم اصلا برای اجرای پیشنهاد ایشان و همینطور پیشنهادی که نماینده محترم قبلا فرمودند در عمل پیش می‌آید بنده چند اشکال را که به نظرم رسید این جا یادداشت کردم اولا بایستی که در نظرمبارک آقایان باشد که در خوزستان به مستخدمین خود دولت هم یعنی آنهایی هم که در شرکت نفت نیستند اگر حقوق زیاد داده می‌شود برای این است که یک مزایایی هست که مربوط به آن منطقه‌است و باید داده شود و آن میزانی را که در نظر می‌گیرند باتوجه به میزان حقوقی که به کارمندان دولت در سایردستگاهها داده می‌شود نیست دیگراین که بنده می‌خواستم توجه جناب آقای قنات‌آبادی را باین عرض خودم جلب بکنم که به نظرمبارک ایشان خدمت اجباری است یعنی اگرکسی که حقیقتا وجودش مورد حاجت است و نظیرش را نداریم و می‌بایستی حتما برای گردانیدن دستگاهی که خودمان می‌خواهیم اداره کنیم و این افتخاررا هم داریم و انشاء الله دارا خواهیم بود که مستغنی خواهیم شد از مستشارخارجی و متخصص خارجی آیامی بایستی که این را مجبورکنیم که خدمت بکند یا اینکه اگربقدرکفایت حقوق بهش ندادیم و نتوانست زندگی بکند این اختیاررادارد که استعفا بدهد و کناربرود؟ (قنات‌آبادی - جناب آقای قریب میزان تشخیص را که نباید انگلیسهابدهند این تشخیص را که می‌فرمایید آنها داده‌اند اینها که می‌فرمایید مال وطن ماهستند) می‌خواستم استدعا کنم همانطور که آقای مکی فرمودند این موضوع می‌بایستی مطالعه بیشتری درش بشوداگرحقیقتا یک اشخاصی هستند که روی یک مزایایی به آن تعبیری که آقامی فرمایند بهشان حقوق می‌دهند برای بنده الان مورد تردید است چون الان می‌فرمودید که دو هزارتومان حقوق داده می‌شود این را بنده نمی‌توانم عرض کنم برای اینکه اطلاعات کاملی ندارم ولی اگر در موارد خاصی که حقوق زیاد داده می‌شود می‌بایستی که مطالعه بشود تحقیق بشود و بنده می‌خواستم استدعابکنم که این را همانطوریکه جناب آقای مکی هم فرمودند موکول بفرمایند باینکه یا همان هیئت کمیسیون نفت یا اینکه یک کمیسیون دیگری مطالعه بکند و اقدام بکند (مهندس حسیبی - اگرمطالعه بشود صحیح است)

قنات‌آبادی - بنده توضیحی دارم که خیلی مختصراست.

نایب رئیس – از همانجا بفرمایید

قنات‌آبادی - چون بعضی ازآقایان ثقل سامعه دارند از اینجا نمی‌شود صحبت کرد با بلندگو بهتراست آقایان وقتی که موضوع اضافه حقوق بعضی ازعزیزدردانه‌ها پیش می‌آید می‌گویند که دراهواز و آبادان هوابداست بایددادحقوق زیاد داد شما در طهران هم می‌دهید شما بروید لیست حقوق همین آقای روسای شرکت ملی نفت را در طهران ببینید در تهران رئیس شرکت قریب چهار هزار تومان حقوق می‌گیرد مزایا می‌گیرد در صورتیکه یک وزیر ۱۲۰۰ تومان می‌گیرد اصلا باید اساس این باج دادن به یک عده عزیز انگلستان را بهم زدمطلب بنده این است و ربطی به اهواز و آبادان ندارد علاوه بر این مقایسه حقوق کارمندان دولت با این عزیزان بلاجهت انگلستان اصلا آنجاهم باجی است که می‌دهند شما به یک کارمندی که در خوزستان دویست تومان حقوق می‌گیرد وقتی صد تومان هم فوق‌العاده بدی آب و هوابدهید می‌شود سیصدتومان ولی اینهاچهارهزار و پانصدتومان حقوق می‌گیرند این برای ملت کمرشکن است تا کی پیرزنها مالیات بدهند و یکعده عزیزان بلاجهت حقوق بگیرند (مکی - یک کارگر در خوزستان روزی چهارتومان حقوق می‌گیرد) (کریمی - سه هزار تومان روزی صد تومان می‌شود روزی صدتومان چرا کم است)


نایب رئیس - آقای دکتر ملک اسمعیلی

دکتر ملک اسمعیلی (معاون نخست‌وزیر)- عرض می‌شود در چند مورد بنده فرصتی دستم آمد و این مطلب را عرض کردم یک مرتبه دیگر هم حضورآقایان عرض می‌کنم که برای قانون نویسی و قانونگذاری بایستی دقت کرد که درمجلس علنی و روی احساسات و منطقی که شاید بعدا خود انسان توجه بکند باعجله این منطق را برای خودش پخته کرده قانون نوشته نشود این را در مورد لایحه تعلیق مجازات زندانیان بنده یک مرتبه استدعاکردم حضور آقایان عرض کردم درهمه جای دنیا قانونگذاری یک راه مخصوصی دارد خوب ماهم هر چه می‌کنیم بدنیست که از تجربه دیگران هم استفاده کنیم موضوع قانونگذاری تازگی ندارد در دنیا قانونگذاری در همه ممالک از ادوارقدیم بوده الان هم قانون گذاری می‌کنند آقایانی که سابقه ذهنی دارند اطلاع دارند که مثلا در یکی از ممالک بزرگ مثل فرانسه برای تهیه لوایح قانونگذاری در شورای دولتی یعنی کنسی دتاKonseil d etat همیشه قوانین اول مطالعه می‌شود یعنی این کنسی دتاConseil d etet که هم محکمه عالی اداری است و هم برای تهیه قوانین است تمام مطالبی که مربوط به لوایح قانونی است درکمیسیونهای هروزارتخانه‌ای اول مطالعه می‌شود و بعدمی آیددرمجلس علنی بنابراین بنده فکرمی‌کنم طرزقانون نویسی این نیست که باعجله یک موضوعی که حقیقتا دارای اهمیت است بصورت قانون درآید بنده تعجب می‌کنم مثلامی فرمایید هرکه هزارودویست تومان درماه عایدی دارد دیگرحقوق نگیرد و بنده عرض می‌کنم خوب هیچ آقایان توجه کردید که این آدم ممکن است بیست نفرراهم نان بدهد؟

خوب این هم یک موضوعی است شماوقتی مالیات مستغلات می‌نویسید می‌گوییدآقامالیات ازعایدی خالص گرفته شود اگر یک ملکی هزارتومان عایدی داردولی درماه هم پانصدتومان خرج داشته باشد بازهم می‌گویید هزارتومان عایدی دارد؟ (کریمی - راجع به آنچه تصویب شده چیزی نفرمایید) اجازه بفرمایید بنده مقدمه راعرض می‌کنم والاگفتن یک عبارت و یک کلمه که فایده نداردهمانطور هم اینجا اگریک نفری ۱۲۰۰ تومان می‌گیردیعنی ازجای دیگر عایدی دارد دیگرحقوق نگیرد آیابایدتوجه نداشته باشیم که این مستخدم خرجش چقدراست اگر واقعا خود این آدم مریض است و درماه حتماسیصد تومان بایدخرج مرضش بکند اینکه تقصیرندارد که سیصدتومان خرج مرضش بکند یا ۱۸ نفر۲۰ نفررانان بدهد پس خوب است درمقابلش می‌نوشتیم که اول ببینیم به تناسب مخارج اگر آن عایدی را لازم نداردحقوق بهش ندهیم اما اگر لازم داشت باز هم حقوقش را ازش بگیریم آنوقت توقع هم داشته باشیم که این آقا آدم بسیار درستی دردستگاه دولت باشد؟ بنده تعجب می‌کنم که یکمرتبه می‌گوییم ۹۰ تومان کم است برای مستخدمین راست است دویست تومان هم کم است آنهم صحیح است خوب این منطق را که نباید به مستخدمین حقوق کم داد همه ماها قبول داریم برای اینکه پشتش فساداست فساداخلاق مستخدم است درعین حال قبول نباید بکنیم اگراین آدم واقعا عائله اش زیاداست خرجش هم زیاداست هزار و دویست تومان هم ازخارج عایدی داردد یگرحقوق بهش ندهیم این هم می‌شود مثل ۹۰ تومانی بنظربنده اینکه صحیح نیست پس باید بگوییم که اگر مستخدمی پول از خارج گرفت و مخارجش هم همان میزان بود که عایدی دارد دیگرحقوق باو ندهیم البته این بسیار منطقی و صحیح است راجع باین موضوع که مستخدمین فلان قسمت یافلان قسمت بنده فکرمی‌کنم که بازاین هم همانطور است واقعا اگر یک کسی یک ریاضی دان بزرگی است یک نفرمتخصص بزرگی است ما بگوییم آقا حقوق بیش از این باونمی دهیم آنهم ازدستگاه بروددستگاه هم بخوابد یادستگاه را ببریم منتهی تعدیل هم بشود؟

بنده خیال می‌کنم همانطور که آقای مکی فرمودند اگراین موضوع در موقعی که کمیسیون نفت باساسنامه رسیدگی می‌کند مطرح بشود و رسیدگی بکند مناسب تراست واقعا یک نفری در آفتاب خوزستان کار بسیارخطرناک جانش را می‌گذارد البته باید حقوقش را با کارش تکافوبکنند حقوقش را زیادتر بدهند بنده فکر می‌کنم که این مثال خیلی روشن می‌کند موضوع را در یکی از سیرکهای اروپا شنیدم یک کسی بندبازی می‌کرده و در یکی از کارهای بسیار خطرناک سیرک کار می‌کرده و باو حقوق عجیب و گزافی می‌دادند چون تمام این سیرک واقعا بسته بوجود این آدم بود کار خطرناکش هم این بود که روی هوا از روی طناب به طناب دیگری که پنج ذرع فاصله داشته می‌پریده و در هوا آن طناب را می‌گرفته اگر بگوییم نه آقا بودجه سیرک برای حقوق این شخص پنجاه تومان است خوب سیرک می‌خوابد تمام آمدن این اشخاص باین سیرک و موسسه واقعا شاهکار این آدم بوده‌است بنده در کارهای دولتی حقیقتا بعضی کارها را شاهکار می‌دانم مسئولیت قبول کردن در یک کاری را شاهکارمی‌دانم بنده فکرمی‌کنم که یکی که جانش را می‌گذارد روی مسئولیتش ما بگوییم که هزار تومان بیشتر بتو نمی‌دهیم خوب کسی حاضرنمی شود اگر هم حاضرشد فداکاری نمی‌کند اگر فداکاری از اشخاص می‌خواهیم و برای کار مخصوصی فداکاری مخصوص می‌خواهید باید با مطالعه باشیم (شمس قنات‌آبادی – بندبازها را نشان بدهید) فرمایش آقای شمس قنات‌آبادی بسیار صحیح است ولی همانطورکه بنده در لایحه تعلیق مجازات زندانیان گفتم نباید کاری کرد که مخالف مقصود عمل شود باید حتما این نظر جناب آقای شمس قنات‌آبادی تامین بشود یعنی کسانی که جاسوس اجنبی بوده‌اند اصلا پول نگیرند برای چه چهارهزار تومان هم نباید بگیرند اصلا پول نباید بگیرند چون جاسوس اجنبی بوده چهار هزار تومان زیاد است ۳هزار تومان بهش بدهیم بنده قبول نمی‌کنم و این که یک نفر یا دو نفر جاسوس هست یا نیست قاعده کلی نمی‌شود گذاشت بنده خیال می‌کنم که اگر چهار تا جاسوس هست نمی‌شود گفت هزار تومان حقوق بگیرند بنده خیال می‌کنم این منطق آقای مکی کاملا صحیح است باید همانطور که جناب آقای مکی فرمودند در کمیسیون مطالعه بشود حقوقهارا دید استاد فن و شاگرد را یک جور نمی‌شود حقوق داد آن کسی که واقعا شیمیست است مطالعه کرده و کارش مثل یک نفر پاستورکه برای نجات دنیا میکرب را پیدامی‌کند یا یک طرزبخصوصی برای نفت کشف می‌کند ما نمی‌توانیم بگوییم که باونباید بیش از دو هزار تومان حقوق داد که اوان را کشف نکند میکرب هم پیدانکند یک نفرطبیب عالی مقم متخصص اگر وجودش برای بشریت نافع است بایدبیست هزارتومان بهش دادبنده خیال نمی‌کنم که مامی‌توانیم ادعا کنیم که یک نفرآدمی که واقعا تمام عمرش را مطالعه کرده و خودش را فدای بشریت می‌کند بیاییم تنگ نظری بکنیم و بگوییم حقوق اودوهزاروپانصدتومان بیشترنبایدباشد تمام این مطالب این افکار راخوب باید جمع کردعجله نکرد بگذارید به کمیسیون برود و رسیدگی بکنند خائنین را همانطور که آقای شمس می‌فرمایند ۴۵۰۰ تومان که هیچ کوفت هم بهشان ندهند (خنده نمایندگان) آنهایی که واقعند خادم مملکت هستند اگر خدمتشان برای مملکت ایران نافع است بیست هزار تومان بهشان بدهند نه ۱۲ هزار تومان ولی آقایان قدرکلمات را پایین نیاورید

خائن به کسانی می‌گویند که خیانتش در محکمه ثابت شده من و شما نباید مثل سایرمردم حرف بزنیم کسی که درعدلیه خدمت کرده یا درخارج مطالعاتی دارد و سمتی داردبه کسی دزد بایدبگوید که محکمه حکم صادرکرده که دزداست ولی تاوقتی که حکم صادرنشده باومی‌گوییم متهم آقایان توجه کنیدما این شخص را گرفتیم یاپاسبان اوراگرفته دلایل هم داریم آوردیم اورا برای محکمه اماهنوز بهش مجرم و دزدنمی گوییم می‌گوییم اتهام دزدی دارد قوانین خارج را مطالعه بفرمایید بیک نفرجانی که هنوز که.... به میزآلاشامبردولاکوزاسیون Mise ale chamber del accusation یعنی اطاق اتهامیه یامحکمه اتهامیه نرفته محکوم بهش نمی‌گوید متهم وقتی بهش می‌گویندمتهم بلندشو که محکمه اتهام را باو وارد کرده باشد درمرحله استنطاق هم بهش نمی‌گویند متهم. ماچطور می‌توانیم قبل از صدورحکم و دلایلی کافی او را محکوم بدانیم درست است ممکن است ملت آنها را محکوم کرده باشد اما آقایان محکومیت ملت را درمقام رسمی و برای صدورحکم و برای چسبانیدن یک لکه‌ای که مثل یک محکومیت است نمی‌شود بکاربرد درمقام رسمی باید گفت این اتهام رادارد و تعقیب کرد و دلایل راجمع آوری کرد بعد از دستگاه بیرون کرددستگاه بایداین کاررابکند اگردستگاه این کاررانکند ناقص است بنده خیال می‌کنم که سیاست دولت هم بعد از ملی شدن نفت همین است که این دستگاه محفوظ بماند تا موضوع حل بشود آقایان مانبایدعجله کنیم بنده با آن هزار و دویست تومان که هر مستخدمی عایدی دارد حقوق نگیرد موافق نیستم چون نمی‌توانیم بگوییم هرمستخدمی که ۱۲۰۰تومان عایدی دارد اگردوهزارتومان هم خرج دارد حقوق بهش ندهیم که هشتصدتومان راهم یواشکی اجازه بدهیم خودت درآر ما چه کارکنیم.

آقایان این استدلال صحیح نیست بهتراست مطالبی که مامی‌گوییم بامنطق منطبق باشد و باعقل سلیم و تمام دنیا بپسندند ۹۰ تومان کم است باعث دزدی مستخدم است امامحدودکردن پول برای اینکه همان فسادهای ۹۰ تومانی را به ۱۲۰۰ تومانی‌ها بکشانیم به نظربنده ابد استدلال صحیحی نیست آقایان خواهش می‌کنم روی احساسا نروید قانون باید اجرا بشود به نفع مردم ایران و به نفع دستگاهی که ماروی همدیگراسمش را می‌گذاریم حکومت. جمیع مستخدمین همه روی همرفته دولتنداگرما واقعا قانونی می‌گذرانیم و می‌خواهیم توجه بحال آنها بکنیم باید هر دو نفر را ببینیم نود تومانی را زیاد کنیم اما آن کسی که تازه دارد می‌رسدباینکه حقوقش باندازه‌ای بشود که لباس بپوشد نان بخورد نباید آن را از دستش بگیریم سایرمردم مملکت درمقابل دستگاهی که بایدمردم را اداره بکند ازآهن فروشان و اوراق چیان میلیونهارویهم بگذارندومابنشینیم نگاه کنیم آقایان دستگاهی که مملکت را می‌گرداند دستگاه مستخدمینی است که همه را رویهم بگذارید اسمش می‌شوددولت و اگراین طبقه درست شد و این طبقه را بادقت حقوقشان را ماتامین کردیم و زندگیشان را تامین کردیم آن روزاست که یک ملت منظم و یک دولتی داریم که واقعا همه ماها ازآن دولت استفاده خواهیم برد (احسنت)

مکی - بنده طبق ماده ۹۰ اجازه می‌خواهم.

قنات‌آبادی - طبق ماده ۹۰ هم بنده اجازه می‌خواهم. کریمی - به مجلس توهین شده طبق ماده ۹۰ عرض دارم.

نایب رئیس - آقای مکی

مکی - بنده خیال می‌کنم که آقای دکتر ملک اسمعیلی برایشان بیان آقای شمس قنات‌آبادی و بنده سوء تفاهم ایجاد کرده باین دلیل که نه ایشان نه بنده هیچکدام نگفتیم که تمام کسانی که درشرکت نفت کارمی کنندخائن هستند (دکتر ملک اسمعیلی - بنده چندنفرراگفتم ایشان گفتند) بنده این راشهادت می‌دهم که کارگروکارمندومهندس و هم چنین سایرطبقاتی که درشرکت نفط کارمی کردند بهترین احساسات و شایسته ترین نمونه وطن پرستی رادر خوزستان ازخودشان بروزدادند و هیچکس منکر وطن پرستی کارگران خوزستان و کارمندانی که در موقع خلع ید آن همه فداکاری کردندنشد اگر بیانی آقای شمس قنات‌آبادی کردند یابنده عرض کردم همان است که خودتان فرمودید ماگفتیم که ۲۹ نفریاسی نفربیشترنیست که آنها نشان وفاداری دولت انگلیس دولت انگلیس را دارند و هیچکدام هم آنطوری که فرمودیدپاستورایران نیستند (قنات‌آبادی - بندبازخوبی هم نیستند) بعلاوه دستگاه شرکت نفت باتصفیه دوتا است آنجا یک کارگرش می‌گیرد چهارتومان دوقران و اگریک کارگری ۴۲ریال می‌گیرد درآن آب و هوای ۶۰ درجه خوزستان نه یخ بهش می‌دهند نه وسایل معیشت ارد نه محل برای زندگی درچادرآباد و حصیرآبادزندگی می‌کند آن وقت چهارهزاروپانصدتومان را آن شخص می‌گیرد که آمده توانسته این کارگران را استثماربکند و در مواقع مخصوص به نفع دولت بریتانیا خدمت کند دردستگاه تصفیه ۴۵۰۰ تومانی ندارد بیک مهندس ۴۵۰۰ تومان حقوق نمی‌دهندوآن عده‌ای که این کار را می‌کنند ۲۹ نفر یاسی نفر بیشترنیستند من خوب خاطرم هست که یکی از کارمندان سابق شرکت هشت هزار تومان درماه تنهاحقوق می‌گرفته و علاوه برآن یک مقدار لیره درلندن بنده چهارتلگراف رمزدار به مرکزمخابره کردم که ازکار برکناربشود و بالاخره سرخوداین این کارراکردم اورفت و این دستگاه می‌گرددهشت هزارتومان این مردرفته کنار و دستگاه نخوابید ۲۹ نفر کسانی هستند که درخودمجله نفت درخودخبرهای روزدرمجلات رسمی شرکت نفت گفتند اینهانشان وفاداری دولت انگلستان را دارند(دکتر ملک اسمعیلی - هر ۲۹نفررابایدبیرون کرد) و اگرهم آقای شمس قنات‌آبادی می‌فرمایند ۴۰۰۰ تومانی اینهاهستند (ناصر ذوالفقاری - آقای رئیس بفرمایید بیان آقای دکتر ملک اسمعیلی را درصورت مجلس بنویسندفرمودند این ۲۹ نفررا بایدبیرون کرد) هیچ کس به مستخدمین این مملکت و به آن طبقه‌ای که درخوزستان کارمی کنندبرای این تشکیلات و خودشان را خدمتگذاران دولت و ملت ایران می‌دانندنه اهانتی کرده و نه توهین کرده زبان کسی را بخواهد توهین بکند من قطع می‌کنم چون آنها بهترین نمونه وطن پرستی را درخوزستان ازخودشان بروز دادند و من خودم راهمیشه سپاسگذار مراحم و خدمات مهمی که آنها برای ملی شدن نفت برای مملکت انجام دادندمی‌دانم.

دکتر ملک اسمعیلی - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقای دکتر چندنفردیگرهم طبق ماده ۹۰ اجازه خواسته‌اند.

دکتر ملک اسمعیلی - یک توضیح مختصری می‌خواستم بدهم.

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - مثل اینکه اصلا بنابراین شده که توی چشم همدیگرما مطالب و حقایق را تحریف بکنیم

نایب رئیس - در پیشنهاد آنقدر نمی شود صحبت کرد) پیشنهاد بنده خیلی ساده بود (نایب رئیس - سادگی اوالان یکساعت طول کشیده) و سادگیش این بود که ما گفتیم در یک مملکتی که دولت و ملت تمام شکایت دارند فریادمی زنند بودجه نیست پول نداریم یکعده‌ای راهم می‌گویندخیلی خوب آدم‌هایی هستندشاید آدم‌های برجسته‌ای هستند و گرفتن مدال وفاداری هم هیچ اشکالی ندارد اما این اشخاص ازافراداین مملکت هستند این‌ها علاقه مند باین مملکت هستند یا نیستند این‌ها می‌خواهند نهضت ملی ادامه پیدابکند یانه؟ باین دلایل و جهات بیشتراز دوهزار و پانصدتومان و سه هزار تومان حقوق نگیرند این یک مطلبی بود ساده چطور سالها و ماههاوقت می‌خواهد که مطالعه شود؟ آقای دکتر ملک اسمعیلی هزار لایحه و موضوع بی نهایت مهمتراز این مطلب یعنی کسرحقوق یک عده عزیزبلاجهت توی این مجلس باقید دو فوریت و سه فوریت آورده شده و دربعضی لوایح هم خودجنابعالی آمدید پشت این تریبون به شهادت صورت جلسات فرمودید که مصلحت اقتضامی‌کند بایداینطور بشود بایداین لایحه سریعاتصویب بشود و برود حالا نمی‌دانم چه اشکالی دارد بکجای دنیا بکجای مملکت ما بر می‌خورد که یک عده که ۴۵۰۰ تومان حقوق می‌گیرند اینها حقوقشان به ۳۰۰۰تومان تقلیل پیدا بکند؟

گواینکه این کاررامجلس می‌کند بسیاربسیارمفیداست از نظر روحی برای مردم مردمی که در مملکت پول ندارندیک وعده غذابخورند اماشمامی فرمایید آبادان هوایش گرم است و بداست منهم قبول دارم بداست اما آنهایی که ۴۵۰۰ تومان می‌گیرند اینها کولر دارند یخ دارند ماشین سواری دارندپنکه دارند تمام وسایل آسایش و راحتی برای آنها وجوددارد و علاوه براینهاکسی نگفته اگریک کسی زحمت می‌کشد و رنج می‌برد و مراحل علمی را طی کرده بهش حقوق ندهند و بگوییدبمیرازگرسنگی مگر اینها بیشتر از سه هزارتومان حقوق احتیاج دارند این مطلب خیلی خیلی ساده ترازآن است که اینطورپیچیده اش کردید و بصورت یک معمایی درآوردید پس فرداهم یکعده نفاق انداز که برای آشوب حرکت می‌کنند جنیش می‌کنند این مطلب را یک دستگی بهش می‌بندند و جنجالی بوجودمی آورند ماگفتیم در این وقتی که مملکت احتیاج دارد که یک مقداری از این بودجه‌های مملکتی کم بشود این آقایانی که چهارهزاروپانصدتومان چه درانجاچه درطهران حقوق می‌گیرند حقوقشان به سه هزارتومان تقلیل پیدا کند شماراجع به طهرن چه می‌گویید؟ درهمین طهران الان هستند در شرکت ملی نفت کسانی که چهارهزار تومان سه هزارتومان حقوق می‌گیرند با اینکه به کارگران یک لیترنفت نمی‌دهند چندین مرتبه نامه نوشتند من نامه این کارگران شرکت ملی نفت را به جناب آقای دکتر مصدق داده‌ام که اینهاتقاضایشان این است که یک لیتر نفت بما بدهید نمی‌دهند چرا این حقوقها ادامه پیدابکند.

نایب رئیس - آقای کریمی جنابعالی هم می‌خواهیداز ماده ۹۰ استفاده بفرمایید.

کریمی - استادمحترم جناب آقای دکتر شایگان دریکی ازنطقهای خودشان یک مطلب بسیارجالبی فرمودند که بنده مثل همیشه ازمطالب ایشان استفاده کردم فرمودند که درخارج وقتی به کسی علن نطق و خطابه می‌آموزند اوراقسم می‌دهند که یک مطلب ناحق را با الفاظ بحق جلوه ندهند بنده خیلی متاسفم که بنام یک نماینده مردم ازماده ۹۰ برعلیه جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی استفاده می‌کنم و صحبت می‌کنم ایشان درضمن صحبتشان فرمودند که آقایان نمایندگان باید پیشنهادشان منطبق باعقل سلیم باشد مفهوم مخالف این مطلب بنده نمی‌خواهم عرض کنم چیست (چندنفرازنمایندگان - اینطورنگفتند) آقای دکتر ملک اسمعیلی مابه آقای دکتر مصدق نهایت احترام را قائلیم ملت ایران و مجلس بایشان اختیارات تمام داده‌است ولی خیال نمی‌کنم به معاونین ایشان چنین اختیاراتی داده شده باشد (دکتر ملک اسمعیلی - صورت جلسه هست من چنین چیزی نگفتم این سفسطه‌است) من از دولت دکتر مصدق عاجزانه استدعا می‌کنم به مجلس شورای ملی یک قدری بیشتر توجه بکند مجلس شورای ملی را اینقدر تحقیرنکند یک ماده‌ای که تصویب شده چرارویش اینهمه صحبت می‌کنید یک ماده‌ای که نمایندگان مردم رای داده‌اند نباید دیگرموردبحث واقع شودمن نمی‌فهمم که این مردم چرا یک وقت خیلی خوبند به نظرشمایک وقت خیلی بدند؟ یک وقت ازمردم الهام می‌گیرید یک وقت نمایندگان شان را تخطئه می‌کنید یک وقت افکارعمومی آنها را محکوم دانسته یک وقت نه. این تناقض چرابایدباشد؟ بنده استدعامی‌کنم باکمال عجز و انکار که این مجلس این مجلس مقام ملی رسمی است به نمایندگانش اهانت نکنید (حسیبی - کی اهانت کرده؟)

نایب رئیس - اگرکسی به مجلس توهین بکند من خودم دفاع می‌کنم.

کریمی - بنده یک نماینده مجلس هستم (حسیبی - کسی اهانت کرده به شما؟) من جرات ندارم به وزارت فرهنگ بروم خدمت آقای وزیر فرهنگ دردحوزه انتخابیه‌ام را بگویم (حسیبی - این چه ربطی به اهانت دارد؟) یک ماده‌ای که تصویب چرا تخطئه می‌کنید (حسیبی - این چه ربطی دارد)(نایب رئیس - دعوت بسکوت) داد نزنیدماده‌ای که در مجلس تصویب شده حق ندارد وزیر تخطئه بکند (حسیبی - این چه ارتباطی داردبا اهانت به مجلس باهوچی گری نمی‌شود کاری کرد) (شمس قنات‌آبادی - هوچی و دزدی و بد سابقه آنهایی هستند که نوکر غلام یحیی و پیشه وری بودند) (زنگ شدیدرئیس - دعوت به سکوت)

نایب رئیس - به هر دو آقایان تذکر می‌دهم.

کریمی - ماده‌ای که مجلس تصویب کرده دولت نباید تخطئه بکند (مهندس حسیبی - هوچی گری نکنید) پیشنهاد هزارودویست تومان را آقایان تصویب کرده‌اید یاخیر؟ (مهندس حسیبی - این پیشنهاد چه ربطی به پیشنهاد بعدی دارد چرا هوچی گری می‌کنید؟) (قنات‌آبادی - کسانی هوچی گری می‌کنند که نوکرغلام یحیی و پیشه‌وری بودند)(گنجه - اجازه بفرماییدماهم حرف داریم)(چندنفرازنمایندگان - تنفس بدهید) خواهش می‌کنم تنفس بدهید مجلس را تبدیل به گود زورخانه کرده‌اند به مجلس توهین می‌شود و دفاع می‌کنید(خسرو قشقایی - اگر به مجلس توهین شده رئیس مجلس تذکرمی‌داد) (مهندس حسیبی - من مثل شمانیستم آقای کریمی) من سابقه ائتلاف با اجانب ندارم

مهندس حسیبی - آقامزخرف نگویید (زنگ شدیدرئیس)

کریمی - مزخرف می‌شنوم سراپا

- ختم جلسه بعنوان تنفس

۶- ختم جلسه بعنوان تنفس

نایب رئیس - ده دقیقه تنفس داده می‌شود (سه ربع بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگرتشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری