مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ نشست ۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۴۷۰

مدیر سیدمحمد هاشمی

شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۲۸

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه سوم اسفندماه ۱۳۲۸

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تصویب یک فقره اعتبارنامه
۳ - انتخاب رئیس مجلس
۴ - بیانات رئیس مجلس شورای ملی
۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه آقای افشار صادقی
۶ - انتخاب بقیه هیئت رئیسه
۷ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست سنی آقای مخبر فرهمند تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

رئیس – نسبت به صورت مجلس جلسه اعتراضی نیست؟ (گفته شد خیر) تصویب شد

- تصویب یک فقره اعتبارنامه

۲ - تصویب یک فقره اعتبارنامه

رئیس – اگراجازه بفرمائید یک خبر از شعبه سوم رسیده قرائت می‌شود (عده‌ای از نمایندگان بفرمائید) بعد وارد انتخاب هیئت رئیسه بشویم. آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم بفرمائید.

اعتبارنامه آقای پیراسته انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه در ساوه روز پنجم مهرماه ۱۳۲۸ شروع و کارمندان اصلی و علی البدل انتخاب گردیده و پس از آگهی انتخابات مقرر شد از تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۲۸ تا آخر روز ۱۹ مهر به توزیع تعرفه و اخذ آراء مبادرت شود در تاریخ ۲۰ مهر ماه شروع به شماره و قرائت آراء ماخوذه گردید در نتیجه آقای سیدمهدی پیراسته باکثریت ۱۲۵۲۴ رای از مجموع ۱۲۹۹۳ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند در موعد قانونی برای وصول اعتراضات چند فقره اعتراض و شکایت به انجمن می‌رسد که انجمن آن‌ها را غیروارد تشخیص و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام آقای پیراسته صادر می‌شود شعبه سوم پس از ملاحظه و مدافه پرونده چون شکایات و تلگرافاتی هم در موعد مقرر به شعبه رسیده بود آن‌ها را مورد دقت قرار داده و برای مطالعه بیشتری پرونده را به سو کمیسیونی ارجاع می‌نماید سو کمیسیون پس از رسیدگی گزارش خود را به شعبه می‌دهد که قسمتی از شکایات ناشی از رقابتهای انتخاباتی و قسمتی هم همان تکرار اعتراضات اولیه به انجمن نظارت می‌باشد که انجمن آن‌ها را غیر وارد تشخیص داده‌است لذا سو کمیسیون صحت انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان ساوه را تصدیق می‌کند شعبه سوم با توجه به محتویات پرونده و گزارش سوکمیسیون صحت انتخاب ساوه و نمایندگی آقای سید مهدی پیراسته را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید (مبارک است)

انتخاب رئیس مجلس

رئیس – تصویب شد. شروع می‌کنیم به انتخاب هیئت رئیسه اول انتخاب رئیس خواهد بود. مطابق ماده ۱۵۷ آئین‌نامه سه نفر به قید قرعه برای نظارت در اخذ و استخراج آراءانتخاب می‌شوند و دو نفر هم از آقایان منشیها به اتفاق آن سه نفر آراء را استخراج می‌کنند عده حاضر فعلاً ۹۸ نفر (اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار زیر اعلام گردید) آقایان: غلامحسین ابتهاج – ناصرصدری – دکتر غلامرضا کیان

رئیس ـ چون آقای صدری جزو آقایان منشیان هستند یکنفر دیگر انتخاب می‌شود. (اقتراع به عمل آمد و آقای عبدالرحمن فرامرزی به قید قرعه انتخاب شد) عبدالرحمن فرامرزی – برای نظارت یکی دیگر را انتخاب کنید چون من کسالت دارم.

رئیس ـ یکنفر دیگر انتخاب می‌شود. اقتراع به عمل آمد و آقای شکرائی به قید قرعه انتخاب شدند)

شکرائی ـ بنده هم به علت کسالت چشم معذور هستم.

رئیس ـ یک نفر دیگر انتخاب می‌شود. (آقای حمیدیه به قید قرعه انتخاب شدند) دو نفر از آقایان منشی‌ها آقای محمدعلی مسعودی و آقای دکتر نبوی در اخذ و استخراج آراء نظارت می‌کنند.

رئیس ـ شروع می‌شود به اخذ رای عده حضار ۱۰۰ نفر (اسامی رای دهندگان به شرح ذیل قرائت و رای داده شده) اسامی رای دهندگان آقایان صفوی، شوشتری، زنگنه، گنجه، ابریشم‌کار، صدری، اردلان، عبدالحسین مجتهدی، سالار سعید سنندجی، کشاورز صدر، دکتر هدایتی، نورالدین امامی، فرهودی، غلامرضا فولادوند، دکتر طبا، ابوالحسن حکیمی، اورنک، دهقان، رضوی، قهرمان، ابوالقاسم امینی، سرتیب زاده، امامی اهری، محمود محمودی، مرتضی حکمت، حسن اکبر، دکتر مصباح‌زاده، آشتیانی‌زاده، بزرگ نیا، شهاب خسروانی، حاذقی، عماد تربتی، بوداغیان، بهادری، ارباب مهدی، گنابادی، نبوی، سلطان العلماء، پیراسته، اکبرجلالی، اسلامی، گودرزی، سلطانی، ملک مدنی، فتحعلی افشار، دولتشاهی، پالیزی، دکتر راجی، حبیب پناهی، دکتر سیدامامی، گرگانی، خاکباز، تولیت، ظفری، دکتر کاسمی، صفائی، قبادیان، اقبال قرشی، فقیه‌زاده، صاحب جمع، آصف، عباسی موسوی، صدرزاده، افشارصادقی، مکرم، مهدوی طاهری، سودآور، تیمورتاش، فرامرزی، فولادوند، دکتر معظمی، امیر نصرت اسکندری، رفیع، شکرائی، کهبد، موقر، سالار بهزادی، دکتر طاهری، دولت‌آبادی، برومند، امیری غضنفری، دکتر علوی، عرب شیبانی، سردار فاخر ثقه‌الاسلامی، کوراغلی، هراتی، خسرو قشقائی، ناظرزاده، مخبر فرهمند، محمدعلی مسعودی، دکتر نبوی، ابتهاج، دکتر کیان، (پس از شماره و استخراج آراء ۱۰۰ ورقه رای و صد مهره تفتیشیه شماره شد و نتیجه بطور ذیل اعلام گردید.)

رئیس ـ نتیجه استخراج آراء از این قرار است آقای دکتر طاهری ۳۰ رای آقای رضا حکمت ۲۹ رای آقای رفیع ۲۱ رای آقای ملک مدنی ۲۰ رای چون اکثریت حاصل نشده شروع می‌کنیم به تجدید انتخاب؟ این مرتبه انتخاب با اکثریت نسبی است

قبادیان ـ‌ آقا قدری تامل بفرمائید در اعلام رای چون بعضی از آقایان می‌خواهند صرفنظرکنند.

رئیس ـ اعلام رای شده نمی‌شود مگر آقایانی که کاندید هستند بخواهند صحبت کنند.

ملک مدنی ـ‌ اجازه بفرمائید.

رئیس ـ بفرمائید.

ملک مدنی ـ بنده اعتقادم این است برای اینکه تشتتی پیدانشود خوب است توافقی بشود از صد رای اخذ شده هر یک از کاندیدها ۳۰ رای، ۲۰ رای داشته‌اند و البته بنده نظرم به آقای قائم‌مقام‌الملک موافق است اگر ایشان توافق دارم که ما دو نفر به یکی از آقایان که سی رای دارند رای خودمان را واگذار کنیم (صحیح است) و چون بنده به نظر آقای قائم‌مقام احترام می‌گذارم و نمی‌دانم هم چه نظری دارند در هر صورت هر نظری دارند اظهار کنند بنده نظری ندارم.

رئیس ـ آقای رفیع

رفیع ـ در تمام ادوار گذشته هیچوقت من کاندید ریاست نبودم برای اینکه بقدری مشغولیات خودم دارم که باید به کارهای خودم برسم (صحیح است) چند نفر از آقایان تشریف آوردند خودشان گفتند بیک جهانی ما از شما تقاضا می‌کنیم که کاندید باشید (صحیح است) و قبول کنید از روی عقیده و ایمان آمدند و حالا که اینطور است من هم با کمال میل به آقای حکمت رای می‌دهم (احسنت).

ملک مدنی ـ اجازه بفرمائید.

رئیس ـ اعلام رای شده‌است. (اسامی رای دهندگان بشرح ذیل قرائت و هرکدام رای خودشان را دادند) اسامی رای دهندگان – آقایان: عزیز اعظم، زنگنه، شهاب خسروانی، ابریشم کار، صدری، اردلان، عبدالحسین مجتهدی، دکتر مجتهدی، سنندجی، آشتیانی زاده، کشاورز صدر، دکتر هدایتی، فرهودی، فولادوند (غلامرضا)، دکتر طباء ابوالحسن حکیمی، صاحب جمع، صفوی، شوشتری، قهرمان، امینی، سرتیب زاده، رضوی، پالیزی، امامی اهری، گنجه، ثقه الاسلامی، دولتشاهی، فتحعلی افشار، فقیه زاده، ملک مدنی، سلطانی، دکتر جلالی، گودرزی، اسلامی، دهقان، سلطان العلماء، نبوی، گنابادی، پیراسته، مهدی ارباب، افشارصادقی، بوداغیان، عماد تربتی، حاذقی، بزرگ نیا، اکبر، اورنک، محمودی، سودآور، تیمورتاش، طاهری، مهدوی، مکرم، نورالدین امامی، صدرزاده، موسوی، بهادری، عباسی، آصف، فرامرزی، دکتر مصباح زاده، قرشی، اقبال، قبادیان، صفائی، دکتر کاسمی، ظفری، تولیت، خاکباز، گرگانی، دکتر سیدامامی، حبیب پناهی، دکتر راجی، عرب شیبانی، غضنفری، امیری، برومند، دولت‌آبادی، دکتر طاهری، سالار بهزادی، کهبد، موقر، شکرائی، رفیع، امیر نصرت اسکندری، دکتر معظمی، فولادوند (امیرقاسم)، هراتی، کوراغلی، رضاحکمت، مرتضی حکمت، مخبر فرهمند، خسرو قشقائی، ناظرزاده، محمدعلی مسعودی، دکتر نبوی، دکترکیان، ابتهاج (صد ورقه رای و صد مهره تفتیشیه شماره شد و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید)

رئیس ـ نتیجه استخراج آراء به قرار زیر است:آقای سردار فاخر حکمت ۶۵ رای آقای دکتر طاهری ۳۲ رای، آقای ملک مدنی یک رای، آقای سردار حکمت باکثریت به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند چون بعضی از آقایان تقاضای تنفس کرده‌اند آگر آقایان موافقت بفرمایند ده دقیقه تنفس داده می‌شود.

(جلسه یکربع ساعت پیش از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و مقارن ظهر مجدداً تشکیل گردید

- بیانات رئیس مجلس شورای ملی

۴ - بیانات رئیس مجلس شورای ملی:

رئیس ـ از حسن ظن و اعتمادیکه آقایان نمایندگان محترم بالاخص جناب آقای حاج آقارضا رفیع قائم مقام و جناب آقای ملک مدنی نسبت به بنده ابراز فرمودند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنم (احسنت) و از درگاه خداوند مسئلت می‌نمایم که همه ما را در اجرای سوگندی که برای حفظ حقوق مجلس و سلطنت مشروطه موافق اصل ۱۱ قانون اساسی یاد کرده‌ایم توفیق عنایت فرماید (انشاءالله) شک نیست که کشور ما احتیاج به اصلاحات بسیاردارد و حقیقت مردم انتظار زیادی از نمایندگان دوره شانزدهم دارند که بالاتر از همه حفظ آزادی و حقوق و مصالح ملت ایران است (صحیح است) من یقین کامل دارم در این موقع مهم که دنیا دقائق سختی را میگذراند برای ترقی کشور و رفاه و سعادت ملت ایران و تامین امنیت قضائی و عدالت اجتماعی تمام آقایان نمایندگان محترم با حسن نیت و روح وحدت و احساسات وطن پرستی از بذل هرگونه فداکاری مضایقه نخواهندکرد (صحیح است) چون پیشرفت مقاصد هرجمعیت بسته به انتظام و انظباط داخلی است تمنا دارم همکاران عزیزم با بنده در رعایت و اجرای کامل نظامنامه مساعدت و کمک فرمایند (صحیح است) یک گزارشی است که آقای دکتر کیان قرائت می‌کنند بعد شروع می‌کنیم به انتخاب نواب رئیس

- تصویب یک فقره اعتبارنامه آقای افشار صادقی

۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه آقای افشار صادقی:

اعتبارنامه آقای افشارصادقی محتویات پرونده انتخاباتی رضائیه حاکی است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۱ مهر ۱۳۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ تا تاریخ ۲۷ مهر ۲۷ (۵روز) اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رای شده و پس از استخراج و قرائت آراء در نتیجه آقای رضا افشار دارای ۶۸۳۶ رای و آقای محسن افشار صادقی ۶۱۷۷ رای و آقای دکتر نجف‌قلی صدیقی دارای ۴۸۸۴ رای متفرقه و باطله و سفید ۱۴۰د رای بوده و در تاریخ ۱۷ آبان ۲۸ از طرف انجمن جهت به رسیدگی به شکایات اعلام می‌گردد در مدت مزبور شکایاتی مبنی بر سوء جریان انتخابات و همچنین اعتراضاتی نسبت به آقای رضا افشار مبنی بر محکومیت جزائی ایشان به انجمن و اصل توضیح آنکه جریان تشکیل انجمن از آن تاریخ به بعد ضمن گزارش شعبه فرعی در پایان گزارش به اطلاع آقایان خواهدرسید انجمن پس از رسیدگی به شکایات و ارسال رونوشت حکم مبنی بر محکومیت جزائی آقای رضا افشار از طرف وزارت دادگستری به انجمن نظارت انتخابات شهرستان رضائیه انجمن به استناد بند ۶ از ماده قانون انتخابات از صدور اعتبارنامه بنام آقای رضا افشار خودداری نموده و در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام آقای محسن افشار صادقی نفر دوم که باکثریت ۶۱۷۷ رای از مجموع ۱۷۶۳۷ زای بوده صادر می‌نماید پرونده مزبور در شعبه دوم مورد رسیدگی قرار گرفت شعبه از نظر تحقیق و تدقیق بیشتر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه فرعی ارجاع شعبه فرعی پس از رسیدگی به پرونده گزارش خود را بشرح زیر تقدیم شعبه می‌نماید:

شعبه سوم مجلس شورای ملی راجع به پرونده رضائیه مربوط به انتخاب آقای افشارصادقی و آقای رضا افشار پس از مراجعه کامل به پرونده بشرح زیر گزارش آن را جهت اطلاع آقایان اعلام می‌داریم. پرونده انتخاباتی رضائیه حاکیست که انتخابات جریان عادی داشته و در نتیجه آقای رضاافشار حائز اکثریت گردیده و از طرف فرماندار و رئیس انجمن قبولی ایشان استفسار شده در این خلال ۴ نفر از اعضاء انجمن ایراد به صلاحیت آقای رضا افشار نموده گرچه پرونده انتخاباتی امر موجود نیست و جزئیات روشن نگردیده ولی معلوم می‌شود که از این تاریج به بعد جریان ناصحیحی ایجاد گردیده زیرا اکثریت انجمن که ۵ نفر بوده‌اند استعفاء داده و فرماندار ۵ نفر اعضاء علی البدل را دعوت و دو نفر از این ۵ نفر مستعفی شده‌اند و ۷ نفر عده حاضر باکثریت اعتبارنامه به آقای محسن افشار صادقی داده‌اند و علت محمل خود را که اعتبارنامه به آقای رضا افشار نداده حکم شماره ۲- ۱۴-۳-۱۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر محکومیت آقای افشار به ششماه حبس تادببی و انفصال ابد از خدمات دولتی از جهت اخذ رشوه از کمپانی کوروس در زمانیکه وزیر راه بوده قرار داده‌اند و به این جهت امانت مشارالیه را مخدوش دانسته‌اند برای روشنی اذهان اعضاء شعبه ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی ذیلا نقل می‌شود:

ماده ۵۷ – اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت پنچ سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزائی جدیدی نداشته باشد باعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از محل جزائی او محو خواهد شد.

ماده ۵۸ – همین طریق درباره اشخاصی هم که به موجازات جزائی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزائی جدیدی نداشته باشد. علیهذا قضاوت امر به نظر اعضاء محترم شعبه خواهد بود – غلامرضا فولادوند – گودرزی – سرتیب‌زاده – شعبه پس از رسیدگی مجدد به محتویات پرونده و توجه به گزارش فرعی و ملاحظه اوراق پرونده برای مخفی باکثریت آراء صحت انتخابات شهرستان رضائیه و عمل انجمن در مورد صدور اعتبارنامه یعنی تایید نمایندگی آقای محسن افشار صادقی را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

رئیس ـ تصویب شد (نمایندگان مبارک است)

ـ انتخاب بقیه هیئت رئیسه

۶ ـ انتخاب بقیه هیئت رئیسه باید شروع بشود به انتخاب باقی هیئت رئیسه و بیست دقیقه از ظهر گذشته‌است اگر آقایان موافقند …. (رای بگیرید – همهمه نمایندگان عده‌ای عص جلسه تشکیل شود)

ممکن است یک قسمتی از وقتی که تا آخر وقت داریم بگیریم بعد اگر چیزی ماند عصر جلسه تشکیل شود آقای دکتر طبا.

دکتر طبا ـ راجع به نواب رئیس توافق کامل نشده (همهمه نمایندگان)

رئیس ـ آقای ارباب

ارباب مهدوی ـ بنده استدعا می‌کنم از همکاران محترم که طوری نکنیم که از اول از زیر کار در برویم(صحیح است) از این جهت خواهش می‌کنم انتخابات هیئت رئیسه را انجام بدهیم و وارد کار بشویم.

رئیس ـ آقای کشاورز

کشاورز صدر – بنده هم موافقم صددرصد و عموم آقایان هم می‌گویند باید نظامنامه اجرا بشود و پی در پی مجلس کار بکند ولی یک نکته‌ای هست که بنده از آقایان خواهش می‌کنم توجه بکنند حالا که انتخاب رئیس خوب شد و جناب آقای سردار فاخر که مورد اعتماد همه هستند انتخاب شدند (صحیح است) اجازه بدهید درباره نواب رئیس هم یک توافقی بکنیم. خواهش می‌کنم از جناب آقای دکتر معظمی که قبول بکنند. این را می‌توانیم با ایشان حرف بزنیم و من اطمینان می‌دهم که دو ساعت در این قضیه اگر فرصت داده شود بنفع مملکت است.

رئیس ـ آقای مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند ـ عرض کنم مطابق آئین نامه ما باید سه ساعت کار کنیم، ساعت ده مجلس تشکیل شده‌است والان یکربع بعدازظهر است اجازه بفرمائید که شروع کنیم انتخاب نواب رئیس و چون نسبی است تجدید هم نمی‌شود و هرکس اکثریت داشت انتخاب می‌شود.

قبادیان ـ انتخاب جمعی است یا فردی؟

رئیس ـ جمعی است و دو نفر با هم انتخاب می‌شوند آقایان نظار تشریف بیاورند حالا هم اگر آقایان موافق باشند بهتر است که جلسه چهار بعدازظهر باشد و بقیه اعضاء هیئت رئیسه بلااستثناء انتخاب شوند و اگر کسی مخالف است رای بگیریم (اردلان مخالفم آقا) آقای نبوی

نبوی ـ عرض کنم از وقت جلسه مقداری باقی است. آئین نامه هم تصریح دارد که بایستی بلافاصله اینکار انجام بشود و این انتخاب هم جمعی است و همه‌اش یکربع طول می‌کشد و کار تمام می‌شود و کارهائی هم در پیش است که هر چه زودتر باید شروع شود. اکثریت هم نسبی است و هرکس بیشتر رای داشت تمام می‌شود.

رئیس ـ آقای دهقان

دهقان ـ بنده هم عقیده آقای نبوی را تایید می‌کنم ما باید زودتر وارد کار بشویم اگر منظور اینست که روی آقای دکتر معظمی توافق بشود شما به ایشان رای بدهید و بعد هم از ایشان خواهش کنید که قبول کنند.

رئیس ـ پس شروع می‌کنیم به انتخاب نواب رئیس، دو نفر نایب رئیس به ترتیب جمعی (اسامی آقایان برای اخذ رای به ترتیب ذیل قرائت شد)

اسامی رای دهندگان - آقایان: عزیز زنگنه، شهاب خسروانی، ابریشم‌کار، صدری، اردلان، عبدالحسین مجتهدی، دکتر مجتهدی، سنندجی، آشتیانی‌زاده، کشاورز صدر، دکتر هدایتی، فرهودی، فولادوند، دکتر طبا، حکیمی، صاحبجمع، صفوی، شوشتری، قهرمان، امینی، سرتیب‌زاده، رضوی، پالیزی، امامی اهری، گنجه، ثقه‌الاسلامی، دولتشاهی، افشار، فقیه‌زاده، ملک مدنی، سلطانی، دکتر جلالی، گودرزی، دهقان، سلطان‌العلماء، نبوی، گنابادی، پیراسته، ارباب، افشارصادقی، دکتر طاهری، سالار بهزادی، کهبد، موقر، شکرائی، رقیع، امیر نصرت اسکندری، دکترمعظمی، فولادوند، ابتهاج، هراتی، گوراغلی، مرتضی حکمت، مخبرفرهمند، خسروقشقائی، ناظرزاده، مسعودی، دکتر نبوی، دکتر کیان، بوداغیان، عمادتربتی، حاذقی، حسن اکبر، اورنگ، محمودی، سودآور، تیمورتاش، طاهری، مهدوی، مکرم، نورالدین امامی، صدرزاده، موسوی، بهادری، عباسی، آصف فرامرزی، دکترمصباح‌زاده، قرشی، اقبال، قبادیان، صفائی، دکتر کاسمی، ظفری، تولیت، خاکباز، گرگانی، دکتر سیدامامی، حبیب پناهی، دکتر راجی، عرب‌شیبانی، غضنفری، امیری، برومند، دولت‌آبادی، دکتر علوی، بزرگ نیا، حمیدیه. استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام می‌شود.

رئیس ـ تعداد رای دهندگان ۹۹ نفر آقایان، آقایان گنجه‌ای و دکتر معظمی به نیابت ریاست انتخاب شدند مبارک است حالاشروع می‌کنیم به انتخاب شش نفر منشی باکثریت جمعی – آقای دکتر جلالی

دکترجلالی ـ بعضی از آقایان نسبت به بنده اظهار لطف لطف فرمودند می‌خواستم عرض کنم که بنده رااز این سمت معاف بفرمایند چون کاندید رفقای ما آقای دهقان آقای قشقائی آقای ناظرزاده آقای اقبالی و آقای دکتر سیدامامی هستند.

اسامی به ترتیب ذیل برای اخذ رای قرائت شد اسامی رای دهندگان - آقایان: بهادری، زنگنه، اورنک، امامی، افشار، پالیزی، دولتشاهی، شوشتری، رضوی، سلطانی، ابریشم‌کار، شهاب خسروانی، صدری، اردلان، عبدالحسین مجتهدی، سنندجی، کشاورزصدر، دکتر هدایتی، فرهودی، غلامرضا فولادوند، تیمورتاش، حکیمی، امینی، صفوی، قهرمان رفیع، اکبر محمودی، آشتیانی‌زاده، گنجه، سرتیب‌زاده، ثقه‌الاسلامی، امامی اهری، بزرگ نیا، حاذقی، عماد تربتی، گنابادی، فرامرزی، بوداغیان، افشارصادقی، اقبال، نبوی، پیراسته، دهقان، دکتر طبا، دولت آبادی، اسلامی، ارباب گودرزی، دکتر جلالی، سلطان‌العلماء، ملک مدنی، دکتر راجی، پناهی، دکتر سیدامامی، خاکباز، تولیت، گرگانی، ظفری، دکتر کاسمی، صفائی، قبادیان، قرشی، فقیه‌زاده، صاحبجمع، آصف، عباسی، موسوی، صدرزاده، مکرم، دکتر مصباح‌زاده، مهدوی، طاهری، سودآور، قاسم فولادوند، دکتر معظمی، امیرنصرت اسکندری، شکرائی، کهبد، سالار بهزادی، دکتر طاهری، برومند، امیری، غضنفری، دکتر علوی، عرب شیبانی، گوروغلی، هراتی، خسرو قشقائی، ناظرزاده، مخبر فرهمند، محمدعلی مسعودی، دکتر نبوی، ابتهاج، دکتر کیان، (استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)

رئیس ـ عده رای دهندگان نود و شش نفر است. آقایان قشقائی، مسعودی، دهقان، صدرزاده، اقبال، دکتر سیدامامی، به منشیگری انتخاب شدند.

(مبارک است)

حالاپیشنهادی آقای فقیه زغده برای ختم جلسه کرده‌اند و اگر آقایان موافقند گمان می‌کنم بیرون اکثریت نباشد، قدری تامل کنید اگراکثریت باشد شروع کنیم و اگر نباشد باید ساعت چهار و نیم بعد از ظهر جلسه تشکیل دهیم که امروز کار هیئت رئیسه تمام بشود. بیرون هم کسی نیست ۷۵ نفر برای رای لازم است و ۶۵ نفر از آقایان هستند. بنابراین جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می‌کنیم جلسه ساعت ۴ و نیم بعداز ظهر برای انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه (یک ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت پنج و سی و پنج دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای رضاحکمت تشکیل شد)

رئیس ـ جلسه صبح به عنوان تنفس ختم شده و دیگر صورت مجلس ندارد شروع می‌کنیم به دنباله انتخابات هیئت رئیسه یهنی انتخاب 3 نفرکارپرداز به ریاست جمعی آقایان نظار و منشی‌ها تشریف بیاورند

ارباب ـ بنا به تقاضای جمعی آقای امینی برای کارپردازی کاندید هستند خواستم به عرض آقایان برسانم (صحیح است)

شوشتری ـ عده‌ای از آقایان به بنده اظهار لظف فرمودند ولی چون آقایان دیگر خود را آماده کرده‌اند برای خدمتگزاری بنده انصراف دارم.

رئیس ـ اعلام رای شده آقایان تشریف بیاورند رای بدهند (اخذ آراء به عمل آمد) اسامی رای دهندگان آقایان: ناصر صدری، اردلان، عبدالحسین مجتهدی، امامی اهری، پالیزی، نورالدین امامی، کشاورزصدر، دکتر هدایتی، ابریشم‌کار، فرهودی، آشتیانی‌زاده، غلامرضا فولادوند، حکیمی، رضوی، صفوی، شوشتری، محمودی، اکبر، امینی، سرتیب‌زاده، گنجه‌ای، شهاب خسروانی، دکتر نبوی، بزرگ نیا، حاذقی، عمادتربتی، بوداغیان، افشارصادقی، ارباب، گنابادی، نبوی، ثقه‌الاسلامی، سنندجی، سلطان‌العلماء، امیرقاسم فولادوند، پیراسته، گودرزی، دکتر جلالی، اسلامی، فتحعلی افشار، محمد ذوالفقاری، دکتر راجی، گرگانی، خاکباز، تولیت، ظفری، دکتر کاسمی، صفائی، قبادیان، اقبال، قرشی، فقیه‌زاده، صاحبجمع، آصف، عباسی، موسوی، دکتر مجتهدی، تیمورتاش، مهدوی، طاهری، سودآور، بهادری، دکتر معظمی، اسکندری، دکتر علوی، رفیع، شکرائی، کهبد، مخبر فرهمند، سالار بهزادی، دکتر طاهری، دولت‌آبادی، برومند، امیری، غضنفری، عرب شیبانی، زنگنه، ناصر ذوالفقاری، خسروقشقائی، کوراغلی، هراتی، ابتهاج، دهقان، مسعودی، حمیدیه، دکتر کیان، صدرزاده، ملک مدنی، دکتر سیدامامی، مکرم (استخراج آراء به عمل آمد به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام گردید)

رئیس ـ آقای امینی و آقای پالیزی هر یک ۳۴ رای دارند و منتخب شدند ۴ نفر هم ۲۲ رای دارند بلکه ۵ نفرآقای دولت آبادی –آقای فولادوند – آقای ابتهاج- آقای سرتیب زاده – آقای کشاورز صدر و باید بین اینها قرعه کشیده شود (اقتراع به عمل آمد آقای ابتهاج به قید قرعه انتخاب شدند)

موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه

رئیس ـ یک نفر دیگر هم آقای ابتهاج است حالا باید آمادگی مجلس به وسیله خطا به عرض اعلیحضرت همایونی برسد (صحیح است) و چنانچه موافقت بفرمائید در هیئت رئیسه تهیه بشود و به عرض برسد و به اطلاع آقایان نمایندگان هم در جلسه بعد خواهد رسید فعلاً تمنا دارم شب تشکیل شود و از هر شعبه‌ای دو نفر برای تعیین کمیسیونها انتخاب بفرمایند خطا به هم در هیئت رئیسه حاضر می‌شود و به عرض می‌رسد و به اطلاع آقایان هم خواهد رسید مجلس روز شنبه ساعت ۹ صبح (شش ساعت بعدازظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضاحکمت