مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۳۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۱۰۶ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - شنبه دوم تیر ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه بقیه جلسه ۱۳۰

شماره مسلسل ۱۳۹۸

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۲۴

بقیه جلسه ۱۳۰

و نیمساعت پیش از ظهر روز پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه مجددا به ریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.

دنباله گفتگوهای جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۲۴

....


نایب رئیس - پیشنهادی از طرف آقای دکتر مصدق رسیده است راجع به خروج بودجه مجلس از دستور قرائت می شود.

  • پیشنهاد می کنم بودجه مجلس از دستور خارج شوئ.

بعضی از نمایندگان - اینکه رد شد.

نایب رئیس - آن پیشنهاد را پس گرفتند رای گرفته نشد - آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق - از روزی که آقای صدر به مجلس آمدند و نمایندگان اقلیت از مجلس خارج شدند مسئول را اقلیت مجلس دانستند بعنی اگر اقلیت کار خوبی کرده است و خدمت به مملکت کرده است ...

جمعی از نمایندگان - عده کاقی نیست

نایب رئیس - یک قدری صبر کنید عده کافی نیست (پس از چند دقیقه تامل) چون آقایان تشریف برده اند اگر اجازه بفرمائید جلسه را بعنوان تنفس ختم کنیم (صحیح است) اجازه آقای مصدق محفوظ است برای اول جلسه دیگر. چون روز یکشنبه عطیل است جلسه آتیه روز سه شنبه

(مجلس یکساعت بعد از ظهر بعنوان تنفس ختم شد.)

اخبار مجلس

نمایندگان تجار در مجلس

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

نامه آقای نخست‌وزیر به جناب آقای طباطبائی رئیس مجلس شورای ملی

پاسخ محمد مصدق و حکیمی نمایندگان اقلیت به آقای رئیس مجلس

پاسخ آقای رئیس مجلس به آقای صدر نخست‌وزیر