مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۶

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۲۰۶

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به مناسبت سال روز تولد شهبانوی فرح پهلوی‏

۳- بیانات آقای رئیس به مناسبت بیست و پنجمین سال گرد تأسیس سازمان ملل متحد

۴- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر بهبودی- مروتی- فضایلی- دکتر صالحی- مهندس ارفع‏

۵- تصویب صورت‌جلسه‏

۶- تقدیم یک فقره لایحه و گزارش سه ماهه برنامه‌های عمرانی و یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏

۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ‏

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیا پرتاب شده به فضای ماورا جو و ابلاغ به دولت‏

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اهدا یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل‏

۱۰- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات‏

۱۱- بیانات بعد از دستور آقای ایلخانی‌پور

۱۲- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه (۳۰) مهر ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر ملکی- دکتر وفا- دکتر اسفندیاری- مهندس معتمدی- دکتر رشتی- دکتر ضیائی- دکتر یزدان پناه- دکتر امامی‌خوئی- بانو زاهدی- دکتر گاگیک- دکر حکمت- دکتر رهنوردی- کریم بخش سعیدی- ضیائی- احمدی- غلام نیاکان- ایلخانی پور- دکتر ستوده- روحانی- دکتر اعتمادی- دکتر خطیبی- لطف الله حی- دانشمند- سلیمانی کاشانی- شاهنده- دکتر شریعت- دکتر عظیمی- فروتن- فضائلی- مرندی- دکتر مهذب- دکتر وحیدنیا- دکتر خسروی کردستانی- دکتر رفیعی.

غائبین مریض

آقایان دکتر کلالی- دکتر پرتو اعظم- مهندس کیا کجوری- موقر- دکتر برومند- طباطبائی- امامی‌رضوی- بختیاری پور- پرویزی- تیمسار حکیمیان- شیخ بهائی- مهندس عطائی- مسعودی.

- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به مناسبت سال روز تولد شهبانوی فرح پهلوی

۲- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به مناسبت سال روز تولد شهبانوی فرح پهلوی

رئیس- این تلگرام از کاخ همایونی به مجلس شورای ملی مخابره شده.

جناب عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی.

تلگرام شاد باش و ابراز احساسات صمیمانه که به مناسبت سال روز ولادت ما مخابره نموده بودید ملاحظه شد و موجب کمال مسرت خاطر گردید عنایات و توجهات خاص ما را به عموم اعضاء هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای ملی ابلاغ نمائید.

فرح پهلوی

این تلگرام در جواب معروضه تلگرافی بود که به این شرح به عرض رسید.

پیشگاه مبارک علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران.

با نهایت مسرت و کمال افتخار به مناسبت روز فرخنده میلاد مسعود آن علیا حضرت تبریکات صمیمانه و تهنیت‌های قلبی خود و هیئت رئیسه و کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی را به پیشگاه مبارک تقدیم داشته و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد نعمت وجود مبارک ذات اقدس شاهنشاه آریامهر و آن علیا حضرت و والا حضرت همایون ولایتعهد را مستدام و برقرار داشته و بیش از پیش توفیق کامل شهبانوی گرامی‌در اجرای هدف‌های خیر خواهانه که متضمن رفاه و آسایش ملت ایران است عنایت فرماید.

جان نثار عبدالله ریاضی

رئیس مجلس شورای ملی (احسنت- احسنت).

- بیانات آقای رئیس به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد

۳- بیانات آقای رئیس به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد

رئیس- خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که بیست و پنج سال از تاریخ تأسیس سازمان ملل متحد می‌گذرد و اینک این سازمان بزرگ جهانی بیست و پنجمین سال تأسیس خود را جشن می‌گیرد. سازمان ملل متحد در زمانی به‌وجود آمد که هنوز جنگ جهانی دوم پایان نیافته بود با این همه برای برقراری نظم و جلوگیری از جنگ و خون ریزی و ایجاد حسن تفاهم اقدامات ثمر بخشی انجام داد و از آن تاریخ تا کنون اگر چه در همه موارد کامیاب نبوده و به طور کامل نتوانسته است به بسیاری از جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها و مشکلات ناشی از سوء تفاهمات فائق آید لیکن در هر صورت به عنوان یک قدرت عظیم جهانی در برابر بی رسمی‌ها و زورگویی‌ها مقاومت کرده و در بسیاری از موارد هم موفقیت‌های درخشانی به دست آورده است.

رهبر خردمند ملت ایران درست بیست و پنج سال پیش در مرداد ماه ۱۳۲۴ در آن روزها که هنوز جهان در تب و تاب پایان جنگ‌ها و خرابی‌ها می‌سوخت و پایه‌های بنای سازمان ملل متحد در کنفرانس سانفران سیسکو نهاده می‌شد فرمودند:

«تصمیماتی که برای بسط عدالت و حفظ حقوق ملل و استقرار مبانی صلح در کنفرانس سانفران سیسکو اتخاذ شده وسیله گران بهائی است که همه را به تهیه موجبات سعادت مطمئن و امیدوار می‌نماید و همه باید این تصمیمات را با اشتیاق کامل پیروی کرده و از مشارکت در اجرای آن دقیقه‌ای فرو گزار نکنند».

ملت ایران در آغاز تشکیل سازمان ملل متحد به آن پیوست و شاهنشاه عالی قدر ما در همه موارد پشتیبانی خود را از اصول منشور ملل متحد و این سازمان بین‌المللی ابراز فرموده و آن را بهترین وسیله برای ایجاد تفاهم بین‌المللی و از میان بردن اختلافات ملل و به عبارت دیگر جلوگیری از جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها دانسته‌اند. در آخرین خطابه افتتاحیه شاهنشاه در دوره اجلاسیه سال ۵۰-۱۳۴۹ مجلسین نیز صریحاً فرموده‌اند که سیاست خارجی ما پشتیبانی از سازمان ملل متحد و تصمیمات آنست (صحیح است).

رهبر خردمند ملت ایران عملاً نیز در همه موارد از این سازمان بین‌المللی پشتیبانی فرموده و تصمیمات آن را در حفظ صلح جهانی قاطع و ارزنده شناخته‌اند (صحیح است) در مورد حل مشکل بحرین کشور ما عملاً در بالا بردن حیثیت و احترام به این سازمان بین‌المللی گام برداشت و اعلام نمود که آماده است استقلال بحرین را در صورتی که مردم آن سرزمین خواسته باشند و مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گیرد بپذیرد و سرانجام نیز تصمیم این سازمان بین‌المللی را پذیرفت و این خود درس ارزنده‌ای بود برای بسیاری از کشورهای دیگر که اگر در کشمکش‌ها و منازعات و مخاصمات فی ما بین به تصمیمات این سازمان بزرگ جهانی گردن نهند صلح و آرامش را به بهائی بسیار ارزان‌تر از آن چه اکنون در ازاء آن می‌پردازند به دست خواهند آورد.

به هر صورت ملت ایران به پیروی از نیات بلند رهبر عالی قدر خود پیوسته از هدف‌های سازمان ملل جانبداری و حمایت کرده و از مجریان صمیمی‌مصوبات و مقررات این سازمان بوده است (صحیح است) در سیاست داخلی نیز کوشش کرده است که با اجرای اصول انقلاب ملی مرام و هدف واقعی این سازمان را که برقراری مساوات و آرامش و تأمین آسایش اکثریت افراد ملت است همیشه پیروزمندتر و درخشان تر سازد و این درست منطبق با همان هدف‌هاست که سازمان ملل می‌کوشد با مشکلات فراوان در کشورهای عضو آثار آن را نمودار کند زیرا اجرای این اصول بهترین ضامن هماهنگی اجتماعی در داخل کشور و در نتیجه تأمین صلح و آرامش جهانی است که اساس منشور ملل متحد بر مبنای آن استوار می‌باشد.

تاریخ بیست و پنج ساله این مجمع بزرگ جهانی شاهد تلاش‌ها و کوشش‌های فراوانی است که اگر چه در همه موارد با موفقیت همراه نبوده لیکن به هر حال از بسیاری جهات به حال مردم جهان مفید و مؤثر بوده و توانسته است برای جلوگیری از گسترش جنگ و نا امنی در بسیاری از موارد وسیله مناسبی باشد.

شاهنشاه آریامهر در پیامی که به مناسبت بیست و پنجمین سال تأسیس این سازمان بین‌المللی به وسیله خواهر والا تبار خود ارسال فرمودند در همین مورد چنین اشاره فرمودند:

درست است که طی این مدت مبانی صلح متزلزل و ناپایدار بوده ولی لااقل خطر جنگ اتمی‌و همگانی تخفیف پیدا کرده است.

ملت ایران از صمیم قلب توفیق هر چه بیشتر سازمان ملل متحد و تمام ملل صلح دوست جهان را در برقراری هر چه بیشتر اصول تفاهم بین‌المللی خواهانست (صحیح است) و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این سازمان جهانی را با تجلیل و احترام تلقی کرده و تبریک می‌گوید و آرزومند است که در آینده سازمان ملل متحد بتواند بیش از گذشته منشاء اثر باشد و در حفظ صلح و برقراری نظم و اصول معدلت و انصاف وظیفه خود را در سراسر جهان با همکاری همه ملل عالم به نحو مطلوب ادا سازد (احسنت- احسنت).

- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر بهبودی- مروتی- فضائلی- دکتر صالحی- مهندس ارفع

۴- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر بهبودی- مروتی- فضائلی- دکتر صالحی- مهندس ارفع

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مهندس بهبودی تشریف بیاورید.

دکتر مهندس بهبودی- قبلاً به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همکار و هم مسلک عزیز من آقای دکتر باقر شریعت که از منطقه زلزله زده حوزه انتخابیه‌اش بازدید کرده بود به علت بستری شدن موفق نشد مطالبی را که می‌خواست امروز به عرض مجلس برساند و انشاءالله هر وقت بهبودی یافت به عرض خواهد رسانید. دیروز و پریروز دو طرح عمرانی در کشور پایان پذیرفت و از آن جائی که اجرای این دو طرح که از افکار بلند رهبر عالی قدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر سرچشمه گرفته است به عهده وزارت آب و برق می‌باشد این بود که به من مأموریت داده شد از انجام به موقع این طرح‌ها از مسئولین اجرای آن تشکر کنم گرچه در نحوه اجرای خیلی از کارها با مجریان امر اختلاف عقیده و سلیقه داریم و خودمان را شریک شادی و خوشحالی مردمی‌می‌دانیم که هر روز شاهد پایان یافتن یا شروع یک کار عمرانی می‌باشند که این طرح‌ها عموماً به فرمان رئیس مملکت و رهبر انقلابی که جز به سعادت و آسایش ملت خود به چیز دیگری نمی‌اندیشد انجام می‌شود (صحیح است).

پریروز خط سراسری ۲۳۰ کیلو ولتی اتصال برق نیروگاه سد محمدرضا پهلوی به تهران افتتاح شد و بدین طریق قدمی‌بزرگ در راه اجرای فرمان شاهنشاه برداشته شد چه شاهنشاه رهبر عالی قدر ملت ایران در کتاب انقلاب سفید خود فرموده‌اند (یکی دیگر از کوشش‌های اساسی ما در بالا بردن سطح زندگی و اقتصاد مملکت تولید و توزیع هر چه بیشتر نیروی برق در سراسر کشور است و هدف نهائی این است که این نیرو در تمام مملکت به حداکثر امکان تعمیم یابد).

به موجب آمارهای موجود و محاسباتی که انجام شده است میزان احتیاجات تهران به برق در عرض چهار سال آینده سه برابر خواهد شد و به همین نسبت و شاید شدیدتر مصرف برق سایر مناطق خصوصاً قطب‌های صنعتی اضافه می‌گردد این ازدیاد مصرف علاوه بر آن که مراکز تولید نیرو را توسعه خواهد داد تغییراتی در شبکه توزیع و نحوه توزیع به‌وجود خواهد آورد و به همین علت هم هست که خط ارتباط الکتریکی سد محمدرضا شاه به تهران را که فعلاً با اختلاف سطح ۲۳۰ کیلو ولت کار می‌کند قابل افزایش به ۴۰۰ کیلو ولت در نظر گرفته‌ایم.

برنامه‌هائی که برای توسعه برق در نظر گرفته‌اند و مجری این برنامه‌ها شرکت تولید و انتقال نیروی ایران می‌باشد یعنی نصب نیروگاه ۲۴۰ مگا واتی منجیل و ۲۴۰ مگا واتی خوزستان ۱۲۰ مگا واتی اصفهان ۱۲۰ مگا واتی مشهد ۱۲۰ مگا واتی کرمان ۱۵۰ مگا واتی اهواز و ایجاد شبکه ۷۴۵ کیلو متری نیروگاه سد ارس و شهرهای دور دریاچه رضائیه- شبکه ۴۱۵ کیلومتری تهران- اصفهان- شبکه ۸۰۸ کیلومتری نیروگاه زرند کرمان و شهرهای استان کرمان و معادن آن منطقه طرح اتصال منجیل تبریز و بالاخره نیروگاه عظیم ۱۰۰۰ مگا واتی سد رضا شاه کبیر همان طور که پیش بینی کرده‌اند و با لیاقتی که تا به حال اجرا کنندگان این برنامه در اجرای اهداف مقدس شاهنشاه از خود نشان داده‌اند امید است که به زودی نظریات مبارک شاهنشاه آریامهر راجع به برق در سطح مملکتی انجام گیرد. دیروز نیز شاهنشاه و شهبانو چشم مردمان شاه دوست اصفهان را روشن کردند و به منظور بازدید از عملیات کارخانه ذوب آهن آریامهر و افتتاح سد شاه عباس کبیر به آن خطه زرخیز نزول اجلال فرمودند سد شاه عباس کبیر که به منظور تأمین آب کارخانه آریامهر و آبیاری ۹۵۰۰۰ هکتار اراضی ساخته شده است از سدهائی است که در نوع خود قابل توجه است و این سد محققاً در دگرگون کردن وضع اقتصاد منطقه اثرات شگرفی خواهد داشت مسئله‌ای که من می‌خواهم این جا یادآوری کنم این است که این سد با خط انتقال نیروی برق سرتاسری یک شبه ساخته نشده است و این صحیح نیست که فقط مردم مملکت از جریان افتتاحش با خبر شوند و از نتایج اقتصادی طرح فقط به گزارش متصدیان امر قناعت شود. سال گذشته افتخار داشتم که همراه همکاران ارجمند عضو کمیسیون آب و برق از فعالیت‌های وزارت آب و برق در استان آذربایجان بازدید کنم و واقعاً فعالیت چشم گیری بود این وظیفه دستگاه‌های تبلیغاتی مملکت است که از بدو شروع یک طرح تا پایان آن مردم همه مملکت خصوصاً مردمی که مستقیماً از آن طرح منتفع خواهند شد از ثمرات طرح مطلع شان کند و با نمایش فیلم‌های خبری مردم را واقعاً از آن چه که می‌گذرد با خبرشان کنند (کاظم مسعودی- چون دولت با تبلیغات تظاهر به کارهای انجام شده ندارد می‌گذارد که اقلیت واقعیات را بگویند) احسنت.

در بازدیدی که سال گذشته کردم و آن چه که دیروز و پریروز نیز به آن توجه کردم مجریان کلیه طرح‌های وزارت آب و برق از شخص وزیر گرفته و مسئولین شرکت‌های تابعه و متصدیان کارگاه‌ها جوانانی هستند که تحصیلات خود را در دانشکده فنی به پایان رسانده‌اند و به افتخارات تحصیلی خود نیز اکثراً گذراندن دانشگاه‌های خارج را اضافه نکرده‌اند.

منصور روحانی و رفقای او که امروز توانسته‌اند مورد عنایات شخص اول مملکت قرار گیرند و اشخاص موفقی باشند وزیر زاده نبودند (احسنت) و تماماً از خانواده‌های متوسط این مملکت به حساب می‌آیند (احسنت) یک بررسی اجمالی در پیدا کردن دلیل موفقیت آنان به عقیده من ضروری است (آفرین).

علت این موفقیت امروز آنان را من نتیجه عمیق تحصیلات و انضباط شدید تحصیلی می‌دانم که در دوران تحصیل آنان در کانون‌های فرهنگی عموماً و خصوصاً در دانشکده فنی مراعات می‌شد (احسنت) منصور روحانی و رفقایش در سال‌های بحرانی ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ که هیچ یک از وسائل آسایش و راحتی که امروز محصلین در اختیار دارند در آن روزگار در اختیار دانشجویان نبود و آنان ناچار بودند از جنوب تهران بدون وسیله خود را به دانشگاه که در دورترین نقطه آن روز تهران بود برسانند و درس بخوانند (صحیح است) ولی به معنای واقعی کلمه درس بخوانند چون سرپرستی دلسوز داشتند که امروز بر کرسی ریاست مجلس نشسته است (صحیح است- احسنت) و مایل بود شاگردانش با سواد شوند.

وضع تحصیل امروز به هیچ وجه با سال‌های تحصیلی ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ که افکار افراطی در مداس و دانشکده‌ها نضج می‌گرفت و مردم زیر فشار جنگ و مصائب آن بودند قابل مقایسه نیست ولی متأسفانه به جای این که عده قلیلی از محصلین امروز دانشجویان دیروز را سرمشق قرار دهند و سر موفقیت آنان را الگوی کار خود قرار دهند راه دیگری برگزیده‌اند که به هیچ وجه منطبق با مصالح آنان و مصالح آینده مملکت نیست (صحیح است) ایران فردا به مردان باسواد و با شعور در سطح علم و تکنیک فعلی دنیا محتاج است ایران فردا به جوانانی که فقط افتخار داشته باشند که گواهینامه‌ای در دست گرفته‌اند بدون آن که پایه معلوماتی داشته باشند احتیاج ندارد.

من از آن گروه اشخاصی هستم که اعتقاد دارم که جوانان برای عصری غیر از این عصر به دنیا آمده‌اند و بنابراین نباید عادات و رفتار و طرز تربیت ماوا عیناً کپی کنند آنان آزادند تا به هر قسم می‌خواهند درآیند ولی اگر بخواهند فردا در این مملکت موفق باشند باید خود را با اسلحه علم مجهز کنند من این رفتار را که این روزها برای هیچ به راه افتاده است در شأن جوانانی که می‌خواهند سال‌های آخر دوران دبیرستان خود را طی کنند صحیح نمی‌دانم من نمی‌توانم باور کنم که جوانی که دوران کودکی را پشت سر گذاشته‌اند رسماً اعلام کنند که ما نمی‌خواهیم درس بخوانیم ولی می‌خواهیم مدرسه برویم و از آزادی‌هائی که زیر عنوان دانش آموز داریم استفاده کنیم و دست آخر هم گواهی نامه‌ای به ما بدهند و بعد برویم پشت در دانشگاه درجا بزنیم یا به هر ترتیبی خود را به خارج برسانیم و آبروی مملکت را ببریم.

من تنها دانش‌آموزان را مقصر نمی‌دانم (صحیح است) بلکه عده‌ای از آن گروه را که با باز کردن مدارس خصوصی و تجاری که اسم آن را به غلط مدارس ملی گذاشته‌اند و به قصد کسب ثروت و کاسبی وارد جمعی از خود گذشته شده‌اند نیز مقصر می‌دانم.

من این جا اعلام می‌کنم به موجب قوانین مملکتی تحصیلات ابتدائی در مملکت اجباری است و پس از پایان تحصیلات ابتدائی آن‌هائی که عشق به تحصیل ندارند یا آنانی که نمی‌خواهند مردان موفق فردا شوند اجباری ندارند درس بخوانند و دولت هم وظیفه‌ای در قبال آنان ندارد ولی اگر رفتند در پشت میز مقدس مدرسه نشستند باید خود را آماده درس خواندن کنند و شکر این نعمت‌هائی که امروز در اختیارشان گذاشته شده است به جای آورند.

من مصاحبه‌های جناب خانم وزیر آموزش و پرورش را خواندم و شنیدم و از گفته ایشان که تلویحاً اعلام کردند محصلین بی سواد هستند اتخاذ سند می‌کنم همه آقایان و خانم‌هائی که این جا نشسته‌اند دوران دبیرستان را گذرانده‌اند و خوب به خاطر دارند که هر کس با هر معدلی نمره کمتر از ۷ داشت مردود بود و همه مطالب را می‌بایست امتحان دهد.

فیزیک- شیمی- جبر- مثلثات- تاریخ- جغرافی- املاء و انشاء و معدل بیاورد و هیچ امتیازی درسی بر درس دیگر نداشت و معلمی‌بر معلم دیگر، من از جناب ایشان سئوال می‌کنم چه مقامی آئین‌نامه امتحانات را تغییر داد که امروز برای آن که آئین‌نامه صحیحی جایگزین آئین‌نامه غلط شود ناچار به استدلال گردند من از جانب ایشان سئوال می‌کنم برای بالا بردن سطح دانش فرزندان این آب و خاک چه برنامه‌هائی تنظیم کرده‌اید (دکتر زعفرانلو- وزارت آموزش و پرورش برنامه‌شان را ریخته‌اند و به مورد اجرا گذاشته‌اند) آیا با اصلاح یک آئین‌نامه کارها تمام می‌شود به امید پاسخ مقامات آموزشی (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای مروتی تشریف بیاورید.

مروتی- همکاران ارجمند گرامی، در چند روز اول هفته که مجلس جلسه نداشت یک عید مذهبی بزرگ و یک جشن خجسته تاریخی در یک روز برگزار شد که از هر حیث شایسته تبریک و تهنیت در این ساحت مقدس است عید بزرگ ما ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه بود که از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم و سازمان جوانان این عید سعید و بزرگ را به عموم هم میهنان گرام و عالم تشیع تبریک و تهنیت عرض می‌کنم (احسنت- احسنت) و اما روز تاریخی و خجسته در همان روز سال روز نیروی هوائی شاهنشاهی بود که هر ساله در روز ۲۵ مهر برگزار می‌شود اجازه می‌خواهم تاریخچه مختصری از پیدایش نیروی هوایی در ایران و سپس علت برگزاری سال روز نیروی هوایی را در روز ۲۵ مهر به عرض همکاران ارجمند برسانم به فرمان رضا شاه کبیر که درود بی پایان بر روانش باد در سال ۱۳۰۱ برای نخستین بار دفتری به نام دفتر هواپیمائی تشکیل شد و بعداً در پانزدهم خرداد ۱۳۰۳ فرمان تشکیل هواپیمائی نظامی‌صادر شد و اولین دسته افسران ایرانی در سال ۱۳۰۳ به فرانسه اعزام شدند و اما اولین هواپیماهای خریداری از کشورهای فرانسه و روسیه که ۱۲ فروند بود به جز دو فروند بقیه نتوانستند خود را به تهران برسانند و در پنجم اسفند ماه ۱۳۰۴ بود که اولین هواپیما با پرچم ایران به خلبانی یک افسر ایرانی در قلعه مرغی فرود آمد و آن روز اعلیحضرت رضا شاه کبیر به منظور تشویق جوانان و از هواپیمایی شخصاً در فرودگاه حضور یافته بودند و پس از فرود آمدن هواپیما شاهنشاه خلبان آن را مورد تفقد قرار داد.

به تدریج نیروی هوایی که از ۲۰ فروند و نه نوع و خلبانان داخلی و خارجی تشکیل می‌شد شروع به انجام وظیفه و در عملیات نظامی- آذربایجان کردستان- لرستان- بلوچستان- اصفهان- فارس وظایف محوله را با کمال فداکاری انجام داد تا بالاخره در سال ۱۳۰۹ غائله فارس با پیروزی ارتش پایان و امنیت در سراسر کشور برقرار گردید در سال ۱۳۱۴ ماشین‌آلات کارخانجات هواپیما سازی شهباز نصب و آماده بهره برداری گردید تا در شهریور ۱۳۲۰ که با سرایت آتش جنگ جهانی به ایران واحدهای نیروهای هوائی دچار خسارت فراوان شدند و از سوم شهریور تا ۱۴ خرداد ۱۳۲۵ نیروی هوائی دوره از رکود را می‌گذرانید و در این موقع که تمام فشارها برای انحلال این نیروی عظیم به کار می‌رفت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با روشن بینی و تأمل اندیشی به ارزش و اهمیت نیروی هوائی که برای حفظ استقلال کشور واقف بودند- در زمانی که فشار اجانب برای انحلال این نیرو زیاد بود نه تنها هرگز اجازه انحلال این نیرو زیاد بود نه تنها هرگز اجازه انحلال این نیروی حیات بخش و مدافع را ندادند بلکه به منظور تشویق جوانان برای شرکت در کار هواپیمائی و تقویت روحیه کارکنان نیروی هوائی شخصاً به فرا گرفتن فن خلبانی اراده فرمودند در حقیقت شاهنشاه ایران مانند بزرگ ترین فرماندهان نظامی‌دنیا در بحرانی ترین لحظات به آخرین راه حل یعنی سرمشق قرار دادن خویش توجه فرمودند همه می‌دانیم که در تاریخ تشکیل و پیشرفت هر سازمانی هر چند گاه یک بار واقعه دیده می‌شود که منشاء تحول و مبدأ تجدید حیات برای آن سازمان محسوب می‌گردد اغلب این گونه وقایع برجسته از آن جهت در سرنوشت این قبیل تشکیلات تأثیر زایل نشدنی و ابدی باقی می‌گذارند که در قلوب اعضای متشکله آن اثر بخشیده و نیروی محرکه روانی عظیمی‌را به وجود می‌آورند در سال ۱۳۲۵ نیز یک چنین واقعه فراموش نشدنی در تاریخ حیات نیروی هوائی ایران روی داد این واقعه تاریخی از ۱۴ خرداد ماه آن سال آغاز گردید و در چنین روزی بود که کارکنان نیروی هوائی با نهایت غرور و سرافرازی احساس کردند که تا چه اندازه مشمول مراحم و توجهات مخصوص فرمانده تاج دار و محبوب خود می‌باشند در آن هنگام که آثار شوم اشغال میهن عزیز ما در تمام شئون مملکت رخنه دوانیده بود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که مظهر ملیت و بقای ایران و کانون احساسات ملی و تاریخی مردم این سرزمین هستند در خرداد سال ۱۳۲۵ با اراده به فرا گرفتن فن خلبانی عملاً یک درس فداکاری بی نظیر به جوانان پاک نهاد این سرزمین مرحمت فرمودند و با پوشیدن لباس پرواز آغاز فعالیت نوینی را به کارکنان نیروی هوائی و تمام جوانان کشور اعلام فرمودند و از همان روز صفحه جدیدی در تاریخ هواپیمائی ایران مفتوح شد یأس و نا امیدی ناشی از اثرات جنگ جای خود را به امیدواری داد و تصمیم و کوشش جایگزین دودلی و بلاتکلیفی گردید شاهنشاه آموزش خلبانی را ظرف مدت ۴ ماه و ۸ روز به پایان رسانیده و در روز ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۵ شاهنشاه آریامهر با قبول گواهی نامه خلبانی مباهات و سرافرازی فراوانی را نصیب نیروی هوائی فرمودند برای این که خاطره افتخارآمیز چنین روز فرخنده در تاریخ هوائی همیشه زنده بماند بنا به پیشنهاد این نیرو از پیشگاه مبارک استدعا گردید که ۲۵ مهر سال روز نیروی هوائی تعیین گردد و این استدعا مورد قبول و فرمان همایونی مبنی بر تعیین روز ۲۵ مهر به عنوان سال روز نیروی هوائی شاهنشاهی شرف صدور یافت نیروی هوائی شاهنشاهی ایران با توجهات خاصه شاهنشاه نسبت به دفاع از کشور مجهز به آخرین نوع شکاری‌های سریع تر از صوت هواپیماهای شکاری نوع فانتوم (اف- ۴) که از نیرومندترین هواپیماهای خط اول جهان است و نزدیک به ۵ /۲ برابر سرعت صوت سرعت دارد به خدمت نیروی هوائی ایران درآمد و به این ترتیب کیفیت نیروی هوائی شاهنشاهی هم طراز با پیشرفته‌ترین نیروهای هوائی جهان گردید.

بلاشک حاصل هر گونه ابراز مساعی در راه ترقی نیروی هوائی علاوه بر تقویت بنیه دفاعی کشور گامی به جلو در پیشرفت‌های همه جانبه ملی محسوب می‌گردد.

بسیار به موقع است یادآور شوم که تقویت و تهیه وسائل نظامی‌مدرن و تجهیز نیروی کشور به بهترین نوع اسلحه و هواپیما در زمانی که هنوز ندای جنگ از هر طرف به گوش می‌رسد و متأسفانه اجحاف قوی بر ضعیف متصور است بهترین راه پیشرفت و حفظ استقلال و امنیت اقتصادی کشورهائی مثل ما که مایلند در عین قدرت صلح و سلامت با همگی به سر برند می‌باشد- اگر ماه مصرف قسمتی از بودجه خود برای دفاع از هستی و استقلال وطن خویش می‌پردازیم این برای رزم آوری نیست بلکه صریحاً به عرض می‌رسانم اگر نیروی دفاعی ما ضعیف بود ما در چنان وضعی قرار می‌گرفتیم که امکان هیچ گونه پیشرفتی نداشتیم رشد اقتصادی ۱۱ تا ۱۲ درصد مرهون امنیت و استحکام کامل است- پس بودجه ارتش ما، خرید اسلحه ما، کمک مستقیم به اقتصاد و ادامه پیشرفت سریع و رشد اجتماعی و ثبات سیاسی همه جانبه ما است.

حقیقتی را عنوان می‌نمایم- در دنیا کمتر رهبری در حد شاهنشاه ما به فکر صلح و آسایش کشور خود و جهانیان است (صحیح است) مبتکر استفاده از نیروی نظامی‌و سپاهیان در راه پیشرفت علم و دانش و سلامت اجتماع به تمام سپاهیان دانش و بهداشت چه کسی جز شاهنشاه عظیم ما بود (صحیح است).

لژیون خدمت گزاران بشر را چه کسی پیشنهاد و اقدام نمود صلح طلبی و عدم تجاوز در حال قدرت این نشانه واقعی از مردمانی است که فقط به خاطر دفاع مشروع دست به اسلحه می‌زنند اعتقاد مردم ایران بر اینست که دفاع از وطن و استقلال و شرف با هر قیمتی و به هر مبلغی ارزان است مانور عظیم نیروی هوائی شاهنشاهی روز ۲۵ مهر که در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانو و والا حضرت ولایتعهد انجام شد- در اثر کاردانی و ورزیدگی و دقت کامل مورد تقدیر و عنایت شاهانه واقع شد استعداد جوانان ایرانی که به آخرین فنون نظامی‌و هوائی واقف و به بهترین طریق در مانور مزبور نشان دهنده قدرت عمل و آموزش نسل جوان مملکت و حقیقتاً غرور آفرین بود (صحیح است).

کادر نیروی هوائی شاهنشاهی در وضع موجود از نظر کیفیت شایسته ترین و مطلع ترین افراد را در خدمت خود دارد و خلبانان جوان و ارزنده ایرانی عهده دار پرواز سریع ترین هواپیماهای جهانند و تعلیم و تربیت در این نیرو در حدی است که هم طراز و هم پایه مترقی ترین ممالک جهان می‌باشد (صحیح است).

از این ساحت مقدس پیشرفت سریع نیروی هوائی شاهنشاهی ایران و سال روز این نیروی عظیم را که در صلح و جنگ به خدمت صادقانه خود ادامه می‌دهد به پیشگاه شاهنشاه و ملت ایران تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تیمسار ارتشبد خاتمی‌فرمانده محبوب و افسران و درجه داران و کارمندان این نیرو را از خداوند متعال مسئلت دارم با توجه به عرایضی که در مورد سال روز نیروی هوائی نمودم تذکری دارم که امیدوارم مورد توجه کامل قرار گیرد- و آن هم مسئله دزدی هوائی یا هواپیما دزدی است.

می‌دانیم بزرگ ترین عامل ناراحتی بشر نگرانی است نگرانی از فقر، نگرانی از بیماری، نگرانی از جنگ و سایر نگرانی‌ها مسئله پیشرفت‌های هوائی، هر نگرانی‌های موجود بشر، نگرانی پر اضطراب تری افزوده است.

امروز مسافرت‌های هوائی مورد احتیاج عموم جهانیان است و با این اقدام سارقین و ایجاد این نگرانی صریحاً به عرض می‌رسانم که سلب آزادی از جامعه بشریت شده است- خوب تصور کنید هر هواپیمائی که ربوده می‌شود تمام کسانی که به هر جهت مسافری دارند نگران و مضطرب می‌شوند.

سرقت هوائی جنگ علیه بشریت و آزادی است بسیار به موقع است که کلیه دول جهان تصمیمات مشابه و شدیدی در این مورد اتخاذ نمایند تا این سایه جغد شوم نگرانی و وحشت را از سر مسافرین جهان کوتاه و اقدامی‌نمایند که ربایندگان و دزدان آزادی هوائی در هیچ نقطه جهان نتوانند برای خود پناهگاه و مأمنی پیدا نمایند معتقدم تا زمانی که دولت‌ها مجتمعاً در این مورد اقدامی‌ننموده‌اند دولت ایران هر اقدامی‌که در راه مبارزه با این راهزنان هوائی چه از نظر گذرانیدن قانون و چه از نظر کنترل مسافرین بنماید مورد استقبال و خواسته عموم خواهد بود.

ما امیدواریم دیگر شاهد دزدی و جنایات هوائی که باعث نگرانی شدید کلیه کشورهای جهان شده است نباشیم و در این مورد کنفرانس یانا باید راه حل مناسب و مؤثری برای جلوگیری از دزدی هواپیماهای مسافری بیابد، تا از این اعمال خلاف انسانی و اضطراب انگیز جلوگیری به عمل آید (صحیح است).

باز هم تلگرافاتی در مورد راه نهاوند کرمانشاه و جهات اقتصادی این راه از نظر استان کرمانشاه و شهرستان نهاوند رسیده که امیدوارم دولت همان طور که جناب آقای هویدا قول دادند در سال ۵۰ این راه را جزء برنامه قرار دهند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای فضائلی بفرمائید.

فضائلی- تقدیر چنین بود که در دو ماه، مهر و آبان، درهای سعادت و نیک بختی و سربلندی بر روی میهن ما گشوده شود، مهر ماه ماهی است که در آن میلاد شهبانوی محبوب ایران اتفاق افتاده است از مهر و شفقت و عواطف انسانی علیا حضرت که در نقطه اوج و کمال است حکایت دارد (صحیح است) در عین حال عنوان شاهنشاه آریامهر را به خاطر می‌آورد و ما را به ماه آبان می‌رساند که در آبان ماه خورشید وجود اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی تابیدن گرفت و چهار ستاره درخشان دیگر که هر یک در فلک خود خورشیدی تابان هستند چون والا حضرت ولایتعهد عظمی، والا حضرت شاه دخت شهناز پهلوی، والا حضرت شاه دخت شمس پهلوی و والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی میلادشان در ماه آبان اتفاق افتاد، اگر در این دو ماه هر سال می‌بینیم که رویدادهای نیکو به نفع ملت و به خاطر ملت در این مملکت روی می‌دهد جای تعجب نیست هم اکنون هم مسلک عزیز من مهندس ناصر بهبودی شرح سفر برکت اثر اعلیحضرتین را برای اتصال برق سد محمدرضا شاه پهلوی در مدار نیروی سراسر کشور هم چنین اجازه بهره برداری از سد شاه عباس کبیر را در اصفهان بیان کردند، با این نیرو کارخانه‌ها به کار خواهد افتاد، باغات و مزارع سرسبز خواهد شد مسئله پیش برد صنعت ما و پیاده شدن مسئله کشت و صنعت عملی خواهد شد، در کار سد شاه عباس کبیر هم معلوم است چه منافعی عاید مردم امروز و فردای کشور خواهد شد به خصوص وقتی من به نام سد شاه عباس کبیر توجه می‌کنم به عظمت اندیشه شاهنشاه بزرگ و محبوب تعظیم می‌کنم (صحیح است) که علاوه بر آن که نتایج اراده و افکار اعلیحضرت را مردم امروز ایران و مردم فردای ایران می‌برند اعلیحضرت آثار عصر آریامهر را به نام بزرگان گذشته و تاریخ ایران نام گذاری می‌کنند و نام آنان را نیز مخلد می‌سازد، نمونه دیگرش سد شاه پور، نمونه دیگرش سد امیر کبیر است، امیر کبیر در زمان زندگی خودش گرفتار نادانانی شد که او را رگ زدند و از خونش صحن حمامی‌را رنگین کردند اما شاهنشاه آریامهر از امیر کبیر تصویری ساختند که از بالای سدی که نام امیر کبیر دارد پیوسته آب فرو می‌ریزد و باغات و مزارع را سرسبز می‌کند کارخانه‌ها را به کار می‌اندازد و خانه‌ها را روشن می‌سازد (احسنت) من هر وقت به طرف سد کرج می‌روم از این تصویر عالی که شاهنشاه از نام امیر کبیر ایجاد کرده‌اند و نگذاشته‌اند که خون این مرد بزرگ به هدر برود سر تعظیم به آستان شاهنشاه بزرگ آریامهر فرود می‌آورم (آفرین) در دو هفته قبل شاهنشاه به خطه غرب کشور نزول اجلال فرمودند و از کارهای عمران و آبادانی و تولیدی آن جا بازدید فرمودند، نمایندگان شهرستان‌های غربی افتخار داشتنند که در صفوف فشرده و انبوه مردم، مقدم گرامی‌شاهنشاه را استقبال کنند، هم مسلک من آقای امام مردوخ، آقای یوسفی و آقای ابوذر که اتفاقاً ما چهار نفر از شهرستان‌های غربی کشور انتخاب شده‌ایم و دیگر نمایندگان محترم از حزب اکثریت تشریف داشتند و شرفیاب بودند، اتفاقاً هم مسلکان من و هم چنین آقای ایلخانی پور قصد داشتند که امروز در این باب عرض سپاس گزاری از طرف موکلین شان بکنند هم مسلکان من کمال لطف و عنایت را کردند و به من انجام این امر مقدس را محول داشتند، در نتیجه توجهات شاهنشاه کارهای آبادانی در آن ناحیه رونق زیادی گرفته است در همین کارخانه قند بیستون در دو سه روزی که بودم می‌دیدم یک صحرای بزرگ از کامیون‌های پر چغندر ایستاده است و مرتباً با دستگاه‌های اتوماتیک کامیون‌ها را بارگیری می‌کنند و می‌روند و به جای آن صدها کامیون دیگر می‌آید، فکر می‌کردم در همین چند سال چه انقلابی در وضع زندگی روستائیان و کارگرانی که در آن کارخانه و چه در امثال این کارخانه در سراسر کشور. هم چنین کارخانه پشم باف کرمانشاه که به تازگی تأسیس شده است و به دست مبارک شاهنشاه افتتاح شده است هم چنین کارهای عمرانی و آبادانی، به خصوص در زمینه ساختن پارک‌ها که آقای شهرستانی استاندار کرمانشاهان کوشش و فعالیت بسیاری کرده‌اند (صحیح است) و ترضیه خاطر مبارک شاهنشاه را فراهم کرده‌اند (صحیح است) اما توصیف شور و شوق و هیجانی که چندین هزار مردم کرمانشاهان برای زیارت شاهنشاه محبوب خودشان نشان می‌دادند کار مشکلی است آن اشک‌ها که از روی شوق از چشمان آن‌ها روی گونه‌هایشان می‌غلطید آن غریوهای شادی که بر می‌داشتند و آن احساساتی که نشان می‌دادند به محض این که شاهنشاه از جائی عبور می‌فرمودند و مردم موفق شده بودند که شاهنشاه را زیارت کنند بنا به رسم محلی که در قسمت غربی مرسوم است دست افشانی و پای کوبی می‌کردند و به قول خودشان چوپی می‌گرفتند آن چنان منظره‌ای داشت که حقیقتاً وصف ناپذیر است من می‌خواهم یک منظره دیگری را وصف کنم و آن منظره سیمای شاهنشاه است بارها هست که من این مسأله را مطالعه می‌کنم هر وقت شاهنشاه با افراد ملت خود و با انبوه ملت خود تماس می‌گیرند خطوط و موج مسرت و شادی در سیمای شاهنشاه به قدری جذبه آسمانی دارد که قابل وصف نیست در میان این دو قطب با همدیگر یک مبادلات معنوی با نگاه‌ها و با تبسم‌ها با اشک‌ها و با غریوهای شادی از دو طرف پدید می‌آورد و منظره‌ای ایجاد می‌کند که یک وحدانیت آسمانی را نشان می‌دهد و یک جذبه آسمانی را انسان می‌بیند (صحیح است) هر چشم بینائی به این دو قطب می‌نگرد ملت را در قامت رسای شاهنشاه می‌تواند ببیند و شاهنشاه را در قلوب چشمان ملت (صحیح است- احسنت) (مصطفوی- شما از طرف عموم ملت ایران صحبت می‌فرمائید) این دو قطب با هم می‌گویند ما یکی روحیم اندر دو بدن (احسنت) بنده معتقدم همه کارهای معجزه آسایی که در این مملکت روی داده است نقطه عطفش به این پیوستگی و این پیوند ناگسستنی بین شاه و ملت است (صحیح است- احسنت) این برنامه‌های سنگین که در همه جای دنیا با اشکالات فراوان پیاده شده است وقتی در مملکت ما پیاده شد به صورت معجزه آسایی به آسانی صورت گرفت به این دلیل است که ملت ایران اعتقاد فوق العاده و ایمانی خاص به شاهنشاه خود دارد و از دل و جان قبول دارند که، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، (صحیح است- احسنت) ملت ایران این اعتقاد و این ایمان را آسان به دست نیاورد باید واقعاً یک قدری به گذشته نگاه کنیم. ملت ایران تجربه‌ها و آزمایش‌های فراوان کرد گروه‌های مختلف را آزمایش کرد چپ‌ها را و راست‌ها را، مدعیان اصلاحات را و چه بهای سنگینی و قیمت کمر شکنی بابت این آزمایش‌ها داد و آن گاه دید آن سنت ۲۵۰۰ ساله آن موهبت الهی و فره ایزدی که بر تارک شاهنشاه ایران جلوه می‌کند تنها راه سعادت و نجات اوست (صحیح است- احسنت) یک وقت دیگر هم هست که شاهنشاه در اوج مسرت قرار می‌گیرند و هر وقت شاهنشاه بزرگ ما با آن رو به رو می‌شوند باز سیمای آسمانی و حقیقی شان آشکار می‌شود و این آن وقت است که می‌بیند خدمتی برای ملت انجام گرفته است هر وقت ببینند که کار مثبتی انجام یافته و مأموران وظیفه خود را درست انجام داده‌اند خدمتی کرده‌اند کارخانه‌هایی به کار افتاده است و آسایش مردم فراهم شده است یک خشنودی و رضایتی در چهره شان دیده می‌شود که واقعاً همه خدمت گزاران مملکت یقین باید بدانند که تنها راه جلب رضای شاهنشاه ما خدمت به ملت است (صحیح است) و از این راه مأمورانی مانند شهرستانی می‌توانند مطمئن باشند که با خدمت کردن است که می‌توانند مورد توجه و مورد عنایات شاهنشاه واقع شوند (صحیح است) بنده به هر حال عضو حزب اقلیت هستم در عین حال که هر وقت خدمتی را ببینم وظیفه دارم و فراکسیون من حتی ما را مأمور می‌سازد که آن خدمت را بازگو کنیم اگر نظر انتقادی هم داشته باشم باز به عنوان وظیفه اقلیت باید آن وظیفه را انجام بدهم و به همین جهت این نکته را تذکر می‌دهم که در این کار مستحدثات از قبیل پارک سازی و همه مستحدثات دیگر باید یک توجه خاصی هم مأمورین به نگاهداری آن‌ها بکنند یک سازمان خاصی، اعتبار خاصی و ترتیب بخصوصی برای نگه داری این مستحدثات ایجاد کنند چون در دوره ایجاد عامل نگه داری وجود دارد فی المثل در مورد پارک همان موقع که پارک را ایجاد می‌کنند پارک را آب می‌دهند پای درخت را بیل می‌زنند اما وقتی دوره ایجاد تمام شد اگر توجه به این کار نداشته باشند به تدریج پارک‌ها از بین می‌رود و این کارها باید روی هم بیاید تا آثاری بزرگ برای مردم فراهم شود از این جهت نسبت به این موضوع مخصوصاً اولیای امور را متذکر می‌شوم که از هم اکنون به فکر نگهداری آن چه که از طریق کوشش مأمورین انجام می‌شود باشند به خصوص که غالباً دیده می‌شود مأمورینی که بعد می‌آیند آن علاقه‌ای را که مأمورین قبلی داشته‌اند ندارند و در نتیجه با یک دور آب ندادن به یک پارک ممکن است پارک خشک بشود این است که این تذکر انتقادی را به عرض تان می‌رسانم (احسنت) بنده می‌خواستم در باب یک موضوع دیگر یعنی راجع به بهره برداری از منابع نفتی کشور چند کلمه‌ای به عرض نمایندگان محترم برسانم این مسلم است که به رهبری شاهنشاه ملت ایران همه کوشش‌های خود را به کار بسته است تا عمران و آبادی، تولید کافی، رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه مردم در عین حال امن و عدل و آرامش در این مملکت ایجاد بشود ما در میان طوفان بلا جزیره‌ای آرام ساخته‌ایم و این آرامش نه فقط برای مملکت ما بلکه برای تمام ممالک جهان و به طور کلی جهان امروز با ارزش است، ما اگر امروز درباره منابع نفتی خودمان صحبت می‌کنیم نه به خاطر این است که بخواهیم قصر زبرجد بسازیم نه به خاطر این است که بخواهیم در آن مبلمان و ظروف طلا بگذاریم نه به خاطر این است که بخواهیم پول‌های مان را در بانک بگذاریم و از آن بهره بگیریم به خاطر تأمین آب سالم تأمین غذا تأمین بهداشت و فرهنگ مردم است به خاطر تأمین درآمد سرانه‌ای که امروز در دنیا برای یک ملت فهمیده و روشنی مثل ملت ایران حداقل متناسب است می‌باشد (صحیح است) ما دیگر برایمان قابل قبول نیست ملت ما با وجود این که سهمی‌بزرگ در آرامش جهانی دارد با وجودی که مسائل بزرگ بین المللی را مطرح می‌کند و علم دار آن است مانند لژیون خدمت‌گزاران بشر یا پیکار با بی سوادی جهانی، هنور گرفتار این مسائل کوچک باشیم و در مقابل شرکت‌های نفتی همه اقدامات و نظریات شان و همه کارهایشان تنها بر اساس تأمین منافع خودشان باشد این برای ما قابل قبول نیست که قیمت نفت را تعیین کند نه بر اساس مصلحت ما بلکه براساس منافع شرکای خودشان میزان استخراج را خودشان تعیین کنند نه بر وفق منفعت ما بلکه به حساب منفعت بیشتر شرکای خودشان حوزه مصرف نفت ما را خودشان محدود و تعیین کنند باز بر اساس منافع خودشان دنیا را تشنه نفت بگذارند نه به خاطر منفعت ما بلکه به خاطر منفعت خودشان، ما به رهبری شاهنشاه تمام عوامل تولید را در اختیار مردم گذاشته‌ایم یعنی انقلاب ارضی، اصلاحات ارضی ملی کردن منابع زیر زمینی، جنگل و مرتع حتی آب همه این‌ها به خاطر این است که عوامل تولید در دست یک عده معدود نماند بلکه مال همه اشخاص، مال همه افراد مردم باشد که صلاحیت دارند، در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که از نفت ما یک شرکت‌هائی به این نحو استفاده کنند ولی هنوز در مملکت ما صحبت از آب سالم، غذای کافی بهداشت باشد من در قصر شیرین بودم در همین سفر دیدم مردم ناله دارند که معلمین ریاضی و طبیعی آن جا نمانده‌اند و آن جا را ترک کرده‌اند و آمده‌اند تهران و مدارس شان در حال نیمه تعطیل است البته فعالیت‌هائی شده بود که از افراد غیر معلم بیایند آن جا تدریس کنند و بر اساس توجهات شاهنشاه مقرر شده است که یک عده لیسانسیه علوم طبیعی و ریاضی که موقع نظام وظیفه شان است برگردند و بروند آن جا تدریس بکنند و اما چرا آن‌ها آن جا نمی‌مانند برای این که ما حقوق کافی نداریم به آن‌ها بدهیم اگر حقوق کافی می‌داشتیم آن معلمان آن شهر را ترک نمی‌کردند ما هنوز برای خاطر درس دادن به بچه‌هایمان احتیاجاتی داریم ولی آن‌ها چه فکر می‌کنند فقط منافع شرکت‌های خودشان را که روز به روز زیادتر می‌شود و این در دنیای امروز صحیح نیست دنیائی که شما ملاحظه می‌کنید ۶ روز جنگ داخلی اردن چه قدر دنیا را نگران کرد و هنوز هم نگرانند این آرامشی که در این مملکت هست واقعاً برای دنیا و برای کشورهای این کنسرسیوم ارزش ندارد؟ این صحیح نیست من معتقد هستم این شرکت‌ها این‌ها باید هر چه زودتر به خودشان بیایند و بدانند آن چه را شاهنشاه بزرگ ما در موقع افتتاح اجلاسیه اخیر مجلسین بیان فرمودند عقده دل افراد ملت ایران بود (صحیح است) همه ملت ایران همین عقیده را دارند و بهتر است بگذارند تا وقتی که ممکنست این گروه با دست با تدبیر شاهنشاه گشوده شود نگذارند که کار به جائی برسد که بنا بر یک مثل ایرانی حتی با دندان هم این گره را نتوان گشود بنده بار دیگر بنا بر وظیفه‌ای که دارم و همه ما داریم از طرف خود و رفقای نماینده شهرستان‌های استان کرمانشاهان و مردم محل از تشریف فرمایی اعلیحضرت همایون شاهنشاه به آن خطه که همیشه قدوم شان مایه خیر و برکت است سپاس گزاری می‌کنم و از سروران محترم که با صبر و حوصله عرایضم را گوش فرمودند تشکر می‌کنم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر صالحی بفرمائید.

دکتر صالحی- قبلاً از طرف خود و اعضای فراکسیون حزب ایران نوین میلاد با سعادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه را به عموم شیعیان جهان مخصوصاً به هم وطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌نماید (احسنت).

به مناسبت نزدیک بودن به روز فرخنده چهارم آبان از فرصت استفاده کرده میلاد مسعود شاهنشاه آریامهر و والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی خواهر والا گهر معظم له را به ملت ایران و خاندان جلیل سلطنت تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی محبوب ایران روز گذشته چهار شنبه ۲۹ /۷ /۴۹ از تأسیسات عظیم کارخانه ذوب آهن آریامهر دیدن فرمودند.

در مسیر حرکت از فرودگاه تا شهر هزاران نفر از طبقات مختلف مردم اصفهان مقدم شاهنشاه و شهبانوی ایرن را گل باران کردند و پرشورترین احساسات را ابراز داشتند.

پس از بازدید از شهر تاریخی اصفهان اعلیحضرتین در میان استقبال پر شکوه و کم نظیر به منطقه فریدن نزول اجلال فرموده و شاهنشاه آریامهر سد بزرگ شاه عباس کبیر را افتتاح و فرمان بهره برداری از سد و نیروگاه برق آبی آن را صادر فرمودند.

سد شاه عباس کبیر یکی از آثار بزرگ انقلاب شاه و مردم است که ایجاد آن دگرگونی‌های شگرفی در استان دهم و منطقه فریدن پدید آورده و چهره شهر تاریخی اصفهان را به کلی عوض خواهد کرد ایجاد سد روی دره زاینده رود از آمال دیرین اهالی اصفهان و از دیر زمان مورد توجه اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود و محلی به نام کسیک داش سال‌ها مورد مطالعه کارشناسان قرار داشت.

با انقلاب سفید ایرن زمان تحرک و سازندگی، سرعت و جهش مملکت به سوی صنعتی شدن فرا رسید و برای مسئولین امر زمان تأمل جایز نبود و بی تفاوتی گناهی غیر قابل بخشودنی. لذا اوامر شاهنشاه آریامهر مبنی بر صنعتی شدن مملکت و استفاده از منابع زیر زمینی و قانون ملی شدن آب که اصل دهم انقلاب است، وزیر فعال آب و برق و سایر مسئولین امر را بر آن داشت که آرزوی چهار صد ساله ساکنین شهر اصفهان برآورده شود و رودخانه‌ای که از هزاران سال قبل از دامنه کوه‌های فریدن به سوی فلات مرکزی ایران جاری بود و در گاو خونی به هدر می‌رفت مهار و مورد استفاده کشاورزان و صنعت گران قرار گیرد.

مهندسین و کارشناسان دهکده آبادچی را که در کنار زاینده رود و یکی از قراء بزرگ بخش چادگان فریدن است و در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد برای ایجاد سد مناسب تشخیص دادند.

پس از کسب اجازه از شاهنشاه آریامهر بلافاصله تحقیقات و عملیات از تاریخ ۲۴ /۱۲ /۴۲ توسط شرکت سوکرا که به عنوان مهندسین مشاور از طرف سازمان برنامه برگزیده شده بود، آغاز گردید و در تاریخ ۲۸ /۶ /۴۵ رسماً توسط شرکت فرانسوی ساسر اقدامات در جهات مختلف از قبیل جاده سازی، کوی کارگران و کارمندان و غیره آغاز و بتن ریزی سد در روز فرخنده ۴ آبان ۴۶ با سرعت شروع به طوری که در ۲۸ /۹ /۴۸ آب به مخزن پشت سد انداخته شد.

اکنون در فاصله کمتر از دو ساعت با جاده آسفالته درجه یک منشعب از جاده ازنا واقع در فریدن عبور از گردنه‌ای به ارتفاع ۲۴۵۰ متر از سطح دریا سیاحان و جهان گردان داخلی و خارجی می‌توانند در فصول مختلف به ویژه در تابستان در منطقه ییلاقی فریدن در کنار دریاچه بزرگ سد شاه عباس از هوای لطیف و دل پذیر و آب گوارا و مناظر و طبیعت که خداوند بر این منطقه ارزانی داشته بهره کافی ببرند.

وسعت مخزن به قدری است که چهار دهکده بزرگ با مزارع زیادی از فریدن را در خود غرق و دریاچه وسیعی در منطقه ییلاقی فریدن به وجود آورده است.

کوی کارگران و کارمندان با اسلوب شهر سازی و تمام تسهیلات موجود در دره‌ای سبز و خرم در کنار زاینده روز منظره‌ای بس با شکوه و دلنشین برای سیاحان فراهم کرده است.

سد شاه عباس با تأسیسات برق آبی و تولید نیرو و انتقال آن به اصفهان و ساختمان آب بند یا سد کوچک گنج گاه در چهار کیلومتری پایگاه سد و شبکه آبیاری آن یکی از برنامه‌های جالب و جاویدان عصر انقلاب شاه و مردم به شمار می‌آید و از لحاظ موقعیت و زیبائی در خاور میانه کم نظیر است (صحیح است). شاهنشاه و شهبانو ضمن بازدید از تأسیسات سد درباره احداث خانه جوانان و هتل برای مسافران و جهان گردان و درخت کاری در محل آب ریزهای سد دستوراتی صادر کردند و فرمودند:

سد دز فوق‌العاده است ولی منظره سد شاه عباس کبیر در هیچ نقطه ایران نیست.

با ایجاد سد در روی زاینده رود: ۲۶۰ میلیون متر مکعب آب از رودخانه کوه رنگ و اطراف آن به سوی زاینده رود جاری خواهد شد و هم‌اکنون به وسیله تونل کوه رنگ ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب آن جاری است و بقیه هم از چشمه‌های ماربران که در دامنه شرقی کوه‌های زاگرس و زرد کوه بختیاری در دره‌ها جاری است و شاخه اصلی کارون را تشکیل می‌دهند تأمین خواهد شد.

سد شاه عباس و دریاچه عظیم آن ضمن پیش گیری از تأثیر خشک سالی، از اتلاف آب در باتلاق گاو خونی جلوگیری به عمل آورده و توسعه کشاورزی اصفهان و به کار انداختن چرخ‌های عظیم صنعت ذوب آهن و فولاد سازی ایران از هدف‌های اساسی آن خواهد بود. (صحیح است) این سد بتنی و قوسی با ارتفاع یک صد متر و طول ۴۸۰ متر و گنجایش ۱۴۵۰ میلیون متر مکعب در ارتفاع ۲۰۶۳ متر از سطح دریا قرار گرفته که نتایج حاصله و فوائد آن بی شمار خواهد بود (صحیح است) که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است:

۱- با این طرح ۹ متر مکعب آب مداوم در ثانیه به رودخانه زاینده رود اضافه خواهد شد.
۲- تأمین آب برای یک صد هزار هکتار اراضی واقع در شبکه آبیاری منطقه اصفهان.
۳- تأمین حداکثر ۶ متر مکعب آب در ثانیه برای کارخانه ذوب آهن.
۴- تولید حداکثر ۲۲۰ میلیون کیلو وات ساعت برق در سال برای شهر اصفهان و صنعت ذوب آهن.
۵- مهم تر از همه مصونیت دهات اطراف رودخانه و پل‌های تاریخی اصفهان از خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی.
۶- در نتیجه ازدیاد درآمد عمومی‌شهر اصفهان از راه توسعه سطح کشت و بالا رفتن میزان تولید.

با ذخیره ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه سطح کشت اصفهان از ۶۰ هزار هکتار که فعلاً به طور ناقص آبیاری می‌شود به ۱۰۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

زحمات و کوشش‌های خستگی ناپذیر و شبانه روزی جناب آقای مهندس روحانی وزیر محترم آب و برق در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر و کمک‌های بی دریغ مسئولین سازمان برنامه در خور ستایش و تقدیر است (صحیح است) در تاریخ سدهای ایران و شاید دنیا کمتر سدی به این بزرگی باشد که در عرض چهار سال آغاز و پایان آن باشد.

این سرعت، این تحرک، این همه پیشرفت و جنب و جوش در سطح مملکت و شکافتن کوه‌ها و صخره‌ها و مهار کردن رودخانه‌ها و سیلاب‌ها مولود انقلاب عظیم شاه و مردم است.

مردم زحمت کش و باهوش و صنعت گرا اصفهان سپاس و درود بی پایان خود را به رهبر عالی قدر ایران تقدیم می‌دارند. (صحیح است)

هیچ جمله و عبارتی نمی‌تواند شکر این همه عنایات و توجه را آن چنان که باید به جا آورد و زبان هم قاصر از ادای آن است. فقط گذشت زمان و زحمات و کوشش‌های شبانه روزی صنعت گران اصفهانی و ساکنین فلات مرکزی ایران است (صحیح است) که با بازوان سترک و کوشش‌های خود بتوانند در راه پیش برد هدف‌های انقلاب شاه و مردم و به ثمر رسانیدن آن پاسخ گوی عنایات شاهانه باشند.

استقبال و احساسات پرشور و کم نظیر قاطبه اهالی اصفهان و فریدن از اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی نیکوکار ایران خود نشان دهنده سپاس و شکر بی پایان آنان از رهبری عالی قدر ایران است که در کوتاه ترین مدت ملت خود را با ارشاد و رهبری‌های خردمندانه به سوی ترقی و تعالی سوق و به قافله تمدن جهانی رسانیده است (صحیح است).

هم زمان با اتمام سد شاه عباس پرداخت غرامت به زارعین و مالکین و مستحدثات چهار دهکده بزرگ و مزارع اطراف سد که در محزن دریاچه قرار می‌گیرند شروع و هنوز ادامه دارد. امید است با کوشش‌های شبانه روزی مسئولین آب و برق منطقه اصفهان در آینده خیلی نزدیک و زودتر از آن چه تعیین شده است ترتیب انتقال آب اضافی از دره کوه رنگ و چشمه ماربران انجام و ساختمان شبکه‌های آبیاری در نکوآباد واقع در ۴۵ کیلومتری اصفهان نیز پایان یابد (احسنت).

از بقیه وقتم جناب آقای مهندس ارفع استفاده می‌فرمایند. متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- بنده از جناب آقای دکتر صالحی تشکر می‌کنم که مقداری از وقت باقی مانده را به بنده مرحمت فرمودند که بنده چند کلمه‌ای صحبت کنم قبل از شروع عرایضم از همکاران ارجمند جناب آقای دکتر بهبودی و جناب آقای فضائلی سپاس گزارم نسبت به ایراد بیاناتی که در این جا فرمودند و قسمتی از آن‌ها کاملاً مورد تائید فراکسیون ایران نوین بود (صحیح است) بنده تشکر می‌کنم از دو جهت یکی این که نشان دادند که رعایت انصاف را در قضاوت امور می‌کنند و با این که کار اقلیت اصولاً انتقاد است ولی فراکسیون محترم حزب مردم توجه کرده‌اند که نباید حقایق را به خاطر انتقاد و رل خاصی که اقلیت در مجلس دارد زیر پا گذارد (مدرسی- اقدامات مملکتی را همیشه ما تائید کرده‌ایم) و این موجب کمال تشکر است بنده خیلی متشکرم از این که در این جا تائید تلویحی از دولت حزب ایران نوین به عمل آمد که دولت حزبی ما توانسته است مجری بسیار خوبی در راه به ثمر رساندن نیات مقدس شاهنشاه بزرگ ما باشد (صحیح است) و ما مفتخر هستیم که تا امروز این وظیفه پاس داری را با صداقت و امانت و پشتکار دولت حزبی ما انجام داده و خوشبختانه مورد تائید حزب مردم هم هست (صحیح است) مسائلی که در این جا مطرح شد چون ارتباط به مصالح عمومی‌اجتماع ما و کشور ما دارد طبعاً مورد تائید فراکسیون اکثریت هم خواهد بود زیرا همیشه به تجربه ثابت شده و نشان داده‌ایم که جائی که پای مصالح مملکتی به میان آمده است اقلیت و اکثریتی ندارد (صحیح است) مسئله‌ای را که آقای فضائلی در مورد نفت اشاره کردند کاملاً مورد تائید ما است (احسنت) باید در این جا گفته شود که کشور ما با تلاش‌های پی گیری که در طول سنوات متمادی کرد و با نتایجی که از مبارزات خود به دست آورد در همان زمان هم نسبت به قرارداد منعقده رضایت نداشت در طول این زمان سعی دولت ایران این بوده است که بتواند استفاده کنندگان از منابع طبیعی ایران را متوجه یک حقیقت کند و آن اینست که ملت ایران صاحب منابع طبیعی خود است و باید از این منابع حداکثر استفاده را به نفع پیش برد اجتماع ایرانی، به نفع بهبود وضع ساکنین کشور به نفع اصلاحات و عمران کشور استفاده و بهره برداری کند متأسفانه جائی که پای منافع پیش می‌آید مثل این که چشم دل و عقل افراد را خیلی زود کور می‌کند کنسرسیوم نفت و سایر استفاده کنندگان و کشورهای ذی نفع در این مسئله متأسفانه امروز چشم عقل شان آن طور که باید کار نمی‌کند باید توجه داشته باشند که کشور ما یک کشور ۳۰ میلیون جمعیتی است با توجه به درآمد حاصله از نفت ۳۰ میلیون جمعیت را باید بتوانیم به رفاه و خوشبختی برسانیم (صحیح است) ما کشوری نیستیم صاحب ۲۵۰ هزار جمعیت یا یک میلیون جمعیت یا ۳ میلیون جمعیت و با درآمدهای سرشار نفتی که بخواهیم درآمدهای حاصله را در بانک‌های خارج متمرکز کنیم و درآمد سرانه غیر قابل تصوری در مملکت داشته باشیم و باز افراد ما در آن سطحی که بخواهند نتوانند زندگی کنند ما کشوری هستیم دارای جمعیت زیاد به تناسب جمعیت از منابع طبیعی و درآمد خود باید بتوانیم استفاده کنیم بنده فکر می‌کنم بیاناتی که شاهنشاه بزرگ ما در اجلاسیه اخیر مجلسین بیان فرمودند روشن گر سیاست کامل دولت و ملت ایران است و باید بار دیگر تائید شود هر نظری که از طرف شاهنشاه ابراز شود چون تجلی خواسته‌های ملت ایران است بدون چون و چرا و با کمال علاقمندی و ایمان تبعیت خواهد شد (صحیح است) و قوانینی که لازمه استیفای حقوق ملی ایران باشد از مجلسین ایران خواهد گذشت. امروز این نکته را باید یادآور شوم گرهی که با دست می‌توان باز کرد نباید با دندان باز کرد (صحیح است، احسنت) موضوع دوم که این جا لازم است مجدداً به آن اشاره شود گرچه در محافل مختلف و از طرف مجلس سنا و هم چنین همکاران ما در این جا ذکر و اشاره شده موضوع وضع آموزشی و جریانات اخیر عده‌ای از جوانان عزیز و فرزندان دلبند ما است که متأسفانه موجب کدورت خاطر همه ما و به خصوص شاهنشاه بزرگ ما را فراهم ساخته است زیرا علاقه معنوی که همه ما نسبت به این امیدهای آینده داریم موجب خواهد شد که همیشه سعادت، خوشبختی، پیشرفت و موفقیت این فرزندان عزیز را آرزو کنیم همه ما اگر نگاهی به گذشته بکنیم می‌بینیم که کشور ما از نظر آموزش مراحل مختلفی را طی کرده یک وقت تعلیم و تربیت در این مملکت آن چنان محدود بود و آن چنان مردم بی علاقه به این مسأله بودند که شاید رفتن به مدرسه و تحصیل علم در عداد الحاد و کفر بود این مراحل طی شد و به جائی رسید که در اثر نبوغ و اقدامات بزرگ رضا شاه کبیر این کشور نه تنها صاحب مدارس خوب شد بلکه عده زیادی از جوانان با ارزش ما برای کسب تحصیلات بیشتر ره سپار کشورهای خارج شدند و با توشه‌های بسیار ارزنده‌ای از علم به این مملکت برگشتند و مصدر خدماتی گشتند در دوران ما روز به روز بر تعداد دانشکده‌ها دانشگاه‌ها مدارس و دبیرستان‌ها و دبستان‌ها افزوده شد و امروز کمال خوشوقتی است برای ما وقتی می‌شنویم که بیشتر از چهار میلیون دانش آموز ما در مدارس مشغول تحصیل هستند تعداد دانشجویان در دانشکده‌ها تعداد بسیار قابل توجهی است گرچه ممکن است هنوز هیچ کدام از ما را قانع نکند ولی این رقمی‌است بسیار قابل توجه و نشان دهنده اینست که این مملکت در اثر ثبات و در اثر پیشرفت‌های اقتصادی توانسته است یک محیط خوب و سالم برای تحصیل فرزندان این کشور فراهم کند (صحیح است) حق و انصاف اینست که در یک چنین محیط ساکت و آرامی‌در یک چنین محیطی که به پیروی از نیات رهبر بزرگ خود دولت سعی می‌کند موجبات رفاه و آسایش فرد فرد افراد این کشور را فراهم کند و مسئولین امور این وظیفه خطیر را به عهده دارند در چنین موقعیتی شایسته است که دانش آموزان عزیز ما فرزندان عزیز و جوان ما هم به این مسائل توجه کنند تا از گذشت ایام و از گذشت روزها بتوانند توشه کافی و بهره کافی برای تطبیق خودشان با زندگی آتیه و نیازی که این کشور دارد فرام کنند یک وقت مسأله این بود که علم را به خاطر علم باید آموخت و شاید در زمانی که این فلسفه بر محیط علم و دانش حکم فرمائی می‌کرد نتیجه نهائیش این بود که توانستیم از این مدارس و مکاتب علما و فلاسفه و دانشمندانی به دنیا عرضه کنیم که امروز باعث افتخار تاریخ ایران هستند اما با گذشت زمان این فلسفه هم تغییر پیدا کرده و فلسفه تحصیل علم به خاطر علم تغییر صورت داده و برگشت به این که تحصیل علم باید با زندگی روزمره و با نیاز جامعه تطبیق کند. و به خاطر انسان‌هائی که احتیاج به زندگی بهتر و محیط سالم تری دارند. و اصول هر فلسفه‌ای انسان و فرد انسان است بهره گیری از دانش و آموزش و پرورش هماهنگ باشد بنابراین می‌بینیم امروز هدف از تحصیل عبارتست از کسب دانش‌هائی است که بتواند با زندگی روزمره و نیازهای ما تطبیق کند پس وقتی به این مسأله توجه کنیم یک نکته روشن می‌شود و آن اینست که عنوان علم با خود علم تفاوت پیدا خواهد کرد و به عبارت ساده تر باید عرض کنم لیسانسیه بودن و مهندس بودن و دکتر بودن با اطلاع معنوی و واقعی در این زمینه داشتن دو مفهوم جداگانه دارد چه بهتر که بتواند این مفاهیم یک موقع روی هم انطباق پیدا کند و یکی شود یعنی یک دکتر ما داشته باشیم با تمام اطلاعات و معلومات رشته مربوطه‌اش یا یک مهندس داشته باشیم با تمام اطلاعات مربوطه‌اش این فرد، فرد قابل احترام و قابل تجلیل و قابل ارزش برای اجتماع ما خواهد بود اما اگر خواستیم فقط عنوان را بچسبیم در آن موقع یک گردوئی خواهد بود که فقط پوسته است و مغز نخواهد داشت امروز جوانان ما باید توجه به این مسأله بکنند که گردوئی باشند دارای مغز نه صرفاً پوسته‌ای باشند به عنوان گردو و راه حصول به این هدف فقط یک چیز است و آن اینست که در مدارس و برنامه‌های آموزشی ما تجدید نظر شود و دانش‌آموزان ما هم سعی کنند که وقتی از مدرسه بیرون می‌آیند بتوانند مجهز به سرمایه دانش و فن باشند بنده نمی‌خواهم در جریانی که برای دانش‌آموزان ما پیش آمد کرده همه را متهم به این مسأله کنم (موسوی ماکوئی- همه دانش‌آموزان نبودند) اجازه بدهید بنده صحبت کنم. همان تعداد معدودی که در این اعتراض شرکت داشتند من همه را محکوم نمی‌کنم به این که افرادی هستند که با هو و جار و جنجال و تظاهرات می‌خواهند نمره و دیپلم و عنوان بگیرند ممکن است در بین آن‌ها از هر دو گروه وجود داشته باشد ولی قدر مسلم این است که اعتراضی که نسبت به این آئین‌نامه‌ای که می‌گوید اگر می‌خواهی دیپلم بگیری دیپلم بگیر ولی دیپلم با سواد بگیر اگر می‌خواهی فارغ‌التحصیل بشوی فارغ‌التحصیل بشو در دانشگاه هم شرکت کن ولی اول ارزش فردی و شخصی خودت را بالا ببر و وقتی ارزش شخصی و فردی خودت را بالا بردی دیگر فردا گله نداری و موفقیت در امتحانات دانشگاه هم پیدا خواهی کرد نمی‌توانند مورد ایراد کسی واقع شود در هیچ جامعه‌ای و هیچ کشوری شما سراغ ندارید که همه افراد دارای یک استعداد و یک میزان پیشرفت باشند در هر جامعه‌ای که نگاه کنید اعم از جوامع سوسیالیستی یا غیر سوسیالیستی امکان ندارد که همه دارای یک استعداد باشند در آن جا هم اگر یک عده‌ای هستند که قدرت این را دارند که بتوانند به سطح عالی تحصیلات دانشگاهی برسند عده‌ای هم هستند به عنوان تکنسین و قسمت‌های حد وسط تحصیلات می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که تمام افراد و تمام کسانی که از آموزشگاه‌ها یا مدارس بیرون می‌آیند باید در یک سطح معین و مشخص و یک نواخت قرار بگیرند کشور ما هم به این قرار هست آقایان دانش‌آموزان عزیز ما باید به این مسأله توجه کنند که بر حسب استعداد بر حسب صرف وقت و بر حسب پشتکاری که در این مورد به خرج می‌دهند. به همان اندازه هم گنج نصیب آن‌ها خواهد شد نمی‌تواند یک دانش‌آموزی که وقت خودش را بخواهد به تفریح و شب گردی و لذات زمان جوانی و کودکی مصرف کند توقع داشته باشد مملکت او را مثل یک تاج افتخاری دو دستی بگیرد و از یک کلاس به کلاس بالاتر منتقل کند و از دبیرستان به دانشگاه ببرد و عنوان دکتر و مهندسی بدهد و از تمام مزایا برخوردار سازد ما با چشم خودمان می‌بینیم که در تمام مدارس کسانی که واقعاً استعداد دارند و حتی آن‌هائی که استعداد ضعیفی دارند ولی پشتکار و علاقه دارند و زحمت می‌کشند موفقیت به دست می‌آورند و طبعاً این قبیل مقررات که در جهت بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات دانشجویان و دانش آموزان است مورد اعتراض آن‌ها واقع نمی‌شود (صحیح است) بلکه مورد اعتراض آن‌هائی واقع می‌شود که شانه از زیر بار زحمت خالی می‌کنند به موازات این مسائل البته باید توجه کرد که دولت و وزارت آموزش و پرورش هم در این قبیل امور باید حس مسئولیت بیشتری بکنند بنده در این جا بیانی راجع به مدارس ملی یا غیر ملی یا نحوه کار آن‌ها و اختلافاتی که وجود دارد نمی‌کنم زیرا معتقدم که اصول کلی این مسئله و فلسفه واگذاری کار مردم به مردم در امور تربیتی یک مسئله‌ای است که ما باید جداگانه در داخل حزب خودمان روی آن بحث و بررسی بکنیم من مجاز نیستم قبل از این که بحثی روی آن شده باشد نظر شخصی خودم را ابراز کنم ولی به طور کلی اینست که دولت و وزارت آموزش و پرورش باید بر نظارت خودش بیفزاید و باید سطح این مدارس و نحوه تعلیمات به نحوی برسد که دانش‌آموزان و دانشجویان ما یک عناصر مفیدی برای جامعه باشند و با یک روح وطن پرستی و روح خدمت به مملکت و با ایمان به مبادی مذهبی و با ایمان به مبادی انسانیت از مدرسه بیرون بیایند یعنی ما همان طور که گفته شده «دکتر و مهندس شدن بسیار آسان است ولی انسان شدن مشکل است» (صحیح است) دانش آموزان و محصلین ما باید انسان بار بیایند ما باید بدانیم که فرد انسانی را تحویل جامعه می‌دهیم و خدمت گزاری را تحویل مملکت می‌دهیم و می‌توانیم آینده این مملکت را روی این افراد حساب کنیم امیدوارم که با توجهات وزارت آموزش و پرورش نحوه‌ای پیش بیاید که ما از تحصیلات و پیشرفت و مراقبت‌هائی که از فرزندان ما می‌شود راضی و خشنود باشیم (احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۵- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه و گزارش سه ماهه برنامه‌های عمرانی و یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۶- تقدیم یک فقره لایحه و گزارش سه ماهه برنامه‌های عمرانی و یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام ریاست لایحه‌ای است مربوط به بخشودگی عوارض اتومبیل‌هائی که در داخله تهیه می‌شود در صورت خرید شرکت‌های عامل که مشمول معافیت‌های گمرکی هستند در مورد خرید این گونه اتومبیل‌ها از لحاظ حمایت صنایع داخلی و توسعه فروش اتومبیل‌های داخلی و جلوگیری از استفاده اتومبیل‌های خارجی که با قیمت بیشتری وارد می‌شود در نظر گرفته شده است که شرکت‌های عامل نفت که مشمول معافیت هستند در صورت خرید اتومبیل‌های ساخت داخل از همان معافیت گمرکی و بخشودگی‌های گمرکی درباره اتومبیل‌های خریداری شده به وسیله این شرکت‌ها استفاده کنند ماده واحده‌ای تهیه و برای ارجاع به کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

قوام صدری- به طوری که خاطر نمایندگان محترم هست به موجب قانون عمرانی برنامه چهارم تغییراتی که در برنامه‌های طی سال داده می‌شود بایستی به مجلس محترم گزارش شود اینک گزارش از آخرین تغییراتی که در برنامه‌ها و اعتبارات عمرانی برنامه چهارم در سال ۱۳۴۹ داده شده است تقدیم می‌گردد.

رئیس- گزارش بین نمایندگان محترم توزیع می‌شود.

قوام صدری- اصلاح بودجه‌ای است مربوط به وزارت علوم و آموزش عالی که بایستی در کمیسیون بودجه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تقدیم می‌شود به اضافه دو صورت از دیون بلامحل دانشگاه تهران و اداره کل ثبت است که باید به تصویب کمیسیون محترم بودجه برسد تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم پس از تصویب لایحه قانون استخدام کادر پزشکی نیروهای مسلح شاهنشاهی تعدادی پزشک دام پزشک و دارو ساز و دندان ساز از سایر وزارتخانه‌ها به نیروی‌های مسلح شاهنشاهی منتقل شدند و از این مزایا نمی‌توانند استفاده کنند بنابراین لایحه‌ای تقدیم می‌شود تا ماده ۷ قانون مصوب اصلاح شود و این کادر پزشکی که بعد از تصویب این قانون به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شده‌اند بتوانند استفاده کنند.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم لایحه موافقت نامه بین المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز یک شنبه ۲۶ /۷ /۱۳۴۹ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۴۸۴ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۵۷ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را عیناً تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو

ماده واحده- موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می‌باشد و در تاریخ ۲ /۲ /۴۷ برابر با ۲۲ آوریل ۱۹۶۸ به امضای نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی در مسکو، لندن و واشنگتن رسیده است تصویب و به دولت اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.

رئیس- ماده واحده مطرح است آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی- طرح لایحه موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان که امروز مطرح است موجب شد که بنده از این فرصت استفاده کنم و مطالبی را در این مورد و موارد مشابه به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم ما در دنیائی زندگی می‌کنیم که حتی برای کسانی که می‌خواهند به فضا بروند با تصویب چنین لایحه و موافقت نامه‌ای حداکثر تسهیلات برای انسان‌هائی که در فضا هستند یا سفر می‌کنند فراهم شود اما در عین حال می‌بینیم با کمال تأسف یک نوع سرقت جدید یا انحراف جدید به وجود آمده است که جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد سرقت هواپیماها که ما در همه نقاط شاهد و ناظر آن هستیم و باید عرض کنم متأسفانه دو مورد هم در مملکت خودمان اتفاق افتاده مورد کمال تنفر و انزجار ملت ایران است (صحیح است، صحیح است) ملت ایران ۲۵۰۰ سال سابقه تاریخی دارد و همیشه طرفدار انسان‌ها و بشریت بوده بنابراین تأسف آور است که می‌بینیم در میان چنین ملتی افراد خام و نپخته و یا تحریک شده‌ای پیدا می‌شوند که می‌آیند با انحراف مسیر هواپیماها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. واقعه اخیر که تعدادی مسافر را با هواپیما و سرنشین منحرف کرده سه نفر بچه نپخته و خام ۱۴ ساله و ۱۵ ساله و ۱۸ ساله با کمال تأسف می‌خواستند جان مسئولان خانواده‌ها را به خطر بیندازند و یکی از سر مهمان‌داران هواپیما را هم مجروح کردند به طوری که مصاحبه خود او حاکی بود، خودش اظهار خوشوقتی می‌کرد که اگر تیر به او نخورده بود و به بدنه هواپیما می‌خورد سوراخ می‌شد و یک عده مسافر بی گناه و سرنشین بی پناه که کاری جز انجام خدمت نداشتند جان شان به خطر می‌افتاد. باید دولت و همه دستگاه‌ها به این امر توجه کنند. شرکت هواپیمائی ملی ظرف چند سال اخیر بسیار خوب پیشرفت کرده و جلو رفته ولی امروز که ما می‌بینیم چنین خطری در دنیا وجود دارد باید در این امر دقت کند به نظر من کنترل مسافرین به همان نحو که در همه جا صورت می‌گیرد باید انجام شود آقای دکتر یزدان پناه می‌گفتند در سفر اخیری که از کنفرانس بین‌المجالس برمی‌گشتند نه تنها در فرودگاه مبدأ بلکه در هر فرودگاهی مسافرین مجبور بودند تمام اثاثیه خودشان را خارج کنند تا دوباره کنترل شود و دو مرتبه سوار شوند به هر حال اگر وسائل شرکت هواپیمائی ملی ما امروز کافی نیست باید هر چه زودتر از وسائل سایر دستگاه‌ها استفاده کند و جان مردم ایران را چه در داخل و چه در خارج که سفر می‌کنند حفظ کند و ما و بستگان مان همه با این هواپیماها سفر می‌کنیم و این درست نیست که یک جوان ۱۴ ساله با برداشتن اسلحه و نارنجک برود به جان مسافرین سوء قصد کند. این خطرناک‌ترین و رذل‌ترین نوع گانگستریسم در دنیاست (صحیح است، صحیح است) آن انسان‌هائی که سوار هواپیما می‌شوند چه گناهی کرده‌اند بنابراین هر نوع کنترلی از این حیث بشود به نظر من لازم و ضروری است آقای دکت یزدان پناه می‌گفتند در کنفرانس بین‌المجالس یکی از مهم‌ترین مواد دستور همین موضوع بود برای این که امروز مسافرت با هواپیما دیگر جنبه تفریحی ندارد بلکه الزامی است و نمی‌شود در این دنیای بزرگ با وسائل قدیمی‌سفر کرد و هر کس اجبار دارد از هواپیما استفاده کند. مطالعه شده است که به چه نحو می‌شود جلوی این کار را گرفت البته یک عده افراد هستند که تحت تأثیر احساسات یا تحریکات قرار می‌گیرند و دست به چنین اقداماتی می‌زنند شاید بعضی‌ها هم این فیلم‌های جنائی را می‌بینند، می‌بینند فلان آدم با اسلحه و با کمک پنج نفر آدم دیگر قهرمان شده خوب یک جوان چهارده ساله هم راه می‌افتد با یک اسلحه و نارنجک و به قول خودش کار قهرمانی می‌کند ولی به قول ما این کار گانگستری و آدم‌کشی است چون این کار کار قهرمانی نیست یک بچه ۱۴ ساله یا ۱۸ ساله که دست به چنین کاری می‌زند نمی‌داند که این کارش چه ضرری برای اجتماع و مملکت و جامعه دارد بنابراین علاوه بر این که این افراد مسئول هستند خانواده آن‌ها هم مسئولیت دارند یک بچه ۱۴ ساله که هنوز از لحاظ قانونی تحت حمایت خانواده است باید خانواده نسبت به او حس مسئولیت و مراقبت داشته باشد. چه طور یک بچه ۱۸ ساله یا ۱۷ ساله می‌تواند برود اسلحه و نارنجک تهیه کند پس حتماً خانواده‌ها مستحضر هستند و باید خانواده‌ها این مسئولیت را قبول کنند و باید از لحاظ قانونی این مسئولیت را تسری داد و باید جان فرزندان خودشان را حفظ کنند چون این عمل تنها جان مسافرین را به خطر نمی‌اندازد بلکه جان خود آن‌ها را هم به خطر می‌اندازد و با شلیک یک گلوله یا با انفجار یک نارنجک هواپیما منفجر می‌شود و وقتی منفجر شد حود آن‌ها هم از بین می‌روند و خانواده‌ها نباید از زیر بار این نوع مسئولیت شانه خالی کنند (صحیح است) هواپیما دزدی یک نوع واقعه‌ای است که یا افراد خام تحت تأثیر قرار می‌گیرند و یا گروه بین‌المللی آن‌ها را تحریک می‌کنند که اخیراً دیدیم چه کردند و چه می‌کنند.

به هر صورت در کنفرانس بین‌المجالس این عمل تنفر آمیز و مذموم شناخته شد و از سازمان ملل متحد خواسته شده است که در این مورد طرحی یا قانونی یا موافقت نامه‌ای تهیه شود که همه ممالک با امضای آن موافقت کنند تا همه ممالک مسئولیت داشته باشند. من نمی‌دانم چه طور ممکن است کشورهایی باشند که عضو سازمان ملل متحد هم باشند و قوانین جنائی را هم امضاء کنند و حتی موافقت نامه‌ای را امضاء کنند که اگر انسانی در فضای ماوراء جو گرفتار سانحه‌ای شد اجازه دهند آن جا بنشیند تا سلامتی و جانش حفظ بشود آن وقت چه طور اجازه می‌دهند در چنین دنیائی یک سارق مسلح پیدا بشود با یک اسلحه و نارنجک یک هواپیما را بردارد و ببرد در یک فرودگاه دیگر، این جنایت آشکار است و متأسفانه دولتی هم مثل دولت عراق پیدا می‌شود و می‌گوید این چنین افرادی را تحت حمایت قرار می‌دهد. این دولت نیست این را باید گفت یک حزب آنارشیسم و یک دولت خراب کار که فعلاً در عراق حاکمیت دارد در هیچ کجای دنیا این کار غیر انسانی و این نوع آدم کشی را تجویز نمی‌کنند اگر چنین دولتی پیدا بشود که چنین دزدی و آدم کشی را تجویز کند (ایلخانی پور- کار همیشگی این‌ها بوده) و چنین افرادی را تحت حمایت قرار بدهد باید گفت که خود این دولت دولت متجاوز و خراب کاریست و در دنیای ما محکوم است (صحیح است، صحیح است) بنده وقتی می‌خواستم این مطلب را صحبت کنم در روزنامه‌ها خواندم روز سه شنبه هفته آینده کنفرانس بین‌المللی یاتا که تمام ممالک عضو آن هستند خوشبختانه امسال در تهران و در ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود و خیال می‌کنم که مهم ترین موضوع این کنفرانس همین مسأله باشد که امروز شرکت‌های هوائی در دنیا در خطر عجیبی هستند. تنها در مملکت ما دو دفعه سرقت هواپیما اتفاق افتاده است ولی می‌بینیم در امریکا هر روز اتفاق می‌افتد. آن جا که در مورد عراق صحبت می‌کردم یادم رفت که این را بگویم کوبا که در دنیا معروف به این کار شده و هر جا هواپیمائی را می‌دزدند به کوبا می‌برند اخیراً از این کار عاجز شده است و هواپیماها و حتی سارقین را پس می‌دهد بنابراین در چنین دنیائی که حتی کوبا از این عمل ناراحت شده است و هواپیماها و سارقین را مسترد می‌کند یک دولتی مثل عراق این چنین افرادی را تحت حمایت قرار می‌دهد و این جای تأسف است امروز هر فردی که در دنیا زنگی می‌کند احتیاج به استفاده از وسایل تمدن که یکی از آن‌ها هواپیما می‌باشد دارد. در کنفرانس یاتا که در تهران تشکیل می‌شود باید این مسائل را مورد توجه قرار بدهند تا همه کشورها با امضای یک موافقت‌نامه متعهد شوند که این قبیل دزدان را به کشورشان راه ندهند و حمایت نکنند. چه طور ممکن است یک کسی بیاید یک هواپیمائی را بدزدد و سلاح ممنوع حمل بکند و جان مسافران را به خطر بیاندازد و بعد هم مورد حمایت دولتی قرار بگیرد. این به نظر من یک کار بسیار غلطی است و لازم است همه ممالک به خصوص سازمان ملل متحد در این مورد بیشتر پافشاری کنند و این برای امنیت دنیا و جهان ما بسیار لازم است و کاملاً ضروری است. خوشبختانه در مجلس سنای ایران طرحی از طرف همکاران محترم ما و آقای دکتر سجادی تهیه شده است که طرح بسیار مفیدی است ممکن است طرح کافی نباشد و احتیاج به مواد و تبصره‌های دیگری داشته باشد ولی باید اظهار خوشوقتی کنیم که مجلس سنای ایران در این مورد پیش قدم شده است و لازم است در تمام مجالس دنیا چنین لوایحی تصویب شود تا مردم دنیا بتوانند امنیت خودشان را حفظ کنند و با کمال آزادی و دور از ترس و نگرانی بتوانند به سفرهای هوائی خودشان ادامه بدهند. بنده بیش از این وقت همکاران محترم را نمی‌گیرم بار دیگر از دولت ایران و از شرکت هواپیمائی ملی ایران خواستار این هستم که در مورد حفظ جان مسافرین و سرنشینان هواپیماها به هر صورت که امکان دارد اقدام کند اگر وسائل کافی برای حفظ جان مسافرین ندارد از دولت و ملت ایران کمک بخواهد (صحیح است) و از نظر قرارداد هوائی و موافقت نامه‌های بین المللی آن چه که لازم هست و احتیاج دارد باید در کنفرانس یاتا که در هفته آینده در تهران تشکیل می‌شود مطرح کند بدون شک مجلسین ایران از هر جهت آمادگی کامل دارند و هر نوع لایحه و طرحی را تصویب خواهند کرد تا ملت ایران امنیت کامل داشته باشد در حالی که دنیا در آشوب و ناامنی هست در کشور ما در سایه رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه از هر جهت امنیت وجود دارد و لازم است وضعی به وجود آید که از لحاظ مسافرت هوائی نیز این امنیت حفظ شود و هر چه شرکت هواپیمائی وسایل و حتی قانون و مقررات احتیاج دارد و از لحاظ مالی و معنوی و ایمنی باید فراهم شود و به هواپیمائی ملی کمک لازم بشود تا انشاءالله این چنین کارهای خام و نپخته در جامعه مترقی ما از بین برود (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل

رئیس- گزارش شور اول اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۶۷۵۴- ۱۵ /۴ /۴۹ راجع به اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان را که به شماره ۱۳۶۰ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل

ماده واحده- به وزارتخانه‌های دارائی و پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود از هر نوع تمبر یادگاری که منتشر می‌گردد تعداد یک هزار سری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل اهداء نماید. درآمد حاصل از فروش تمبرهائی که متقابلاً از کشورهای مزبور دریافت می‌شود به حساب خزانه داری کل منظور خواهد شد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- دکتر کفائی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۸ مهر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان را که به شماره ۱۳۶۰ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید جمله آخر ماده واحده به صورت زیر اصلاح شود:

«ترتیب فروش یا اهداء تمبرهائی که متقابلاً از کشورهای مزبور دریافت می‌شود طبق مقررات مربوط به فروش یا اهداء تمبرهای داخلی خواهد بود».

با احترام- جواد مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان بشرح زیر اصلاح شود.

«درآمد حاصل از فروش تمبرهائی که به بهای اسمی‌انجام می‌گیرد به حساب خزانه‌داری کل منظور و هم چنین اهداء تمام یا قسمتی از آن‌ها از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است».

حسن مصطفوی نائینی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر ماده مزبور حذف و پس از جمله عمل متقابل اهداء نماید جمله زیر اضافه شود:

تمبرهائی که متقابلاً از کشورهای مزبور دریافت می‌شود برابر مقررات تمبرهای یادگاری داخلی به فروش رسیده و درآمد حاصل به حساب خزانه‌داری کل منظور خواهد شد.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

۱۰- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

رئیس- نامه‌هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۹۰ درصد هزینه‌های ارزی خرید و نصب مولد ۱۲۰ مگا واتی نیروگاه اصفهان که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۲۲۲۴۷۰۰ دلار امریکائی است با شرکت ایتالیائی جی. آی. ئی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۲۰ قسط شش ماهه متساوی به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل ۳۶ ماه پس از تاریخ امضای موافقت‌نامه می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ ۲ ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

به استناد ماده ۶ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد و دو نیم درصد هزینه ارزی خرید ترانسفورماتورهای برق و قطعات یدکی مربوط که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر پانصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد دلار تهاتری است با شرکت الکتریم لهستان در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۶ قسط متساوی متوالی سالیانه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار (۶%) ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل دوازده (۱۲) ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

- بیانات بعد از دستور آقای ایلخانی پور

۱۱- بیانات بعد از دستور آقای ایلخانی پور

رئیس- آقای ایلخانی پور به عنوان بعد از دستور صحبت می‌فرمایند.

ایلخانی پور- به نام خداوند بخشنده مهربان و به نام نامی‌شاهنشاه آریامهر.

با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم.

شهر کرمانشاه در این ماه ناظر شور انگیزترین احساسات ملی و میهنی بود که کمتر نظیر آن را دیده، شکر خدای را که بار دیگر افتخار بزرگی نصیب مردم غیور و سلحشور این سامان گردید (صحیح است) شاهنشاه آریامهر روز ۱۸ مهر ماه در حالی که نخست وزیر خدمت گزار جناب آقای هویدا و جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی و رؤسای محترم مجلسین و تیمسار ریاست ژاندارمری کل افتخار التزام موکب مبارک شان را داشتند به این شهر تاریخی نزول اجلال فرمودند در فرودگاه در حالی که قلب کردان شاه دوست آریائی نژاد باختر ایران زمین از شوق و شادی می‌تپید و اشک احساسات بی شائبه از چشمان شان جاری بود به زیارت پدر تاج دار خود نائل گردیدند شاهنشاه پس از سان واحدهای ارتش و استماع عرض گزارش از مقابل صف مستقبلین عبور فرمودند و همه را مورد عنایت شاهانه قرار دادند در مقابل صف عشایر و نمایندگان کشاورزان از وضع زندگی آن‌ها پرسش فرمودند و در پاسخ به عرض شان رسید که در اثر انقلاب مقدس شاه و مردم و تشکیل شرکت‌های تعاونی روستائی و شرکت‌های سهامی‌زراعی درآمد سالیانه آن‌ها به سه برابر رسیده و از این همه الطاف و مکرمت شهریاری کلاه گوشه دهقان به آسمان رسیده سپس از کارخانه پشم بافی کرمانشاه و نوسازی طاق بستان بازدید گردید آقای شهرستانی استاندار فعال کرمانشاه مورد مرحمت قرار گرفت پیشرفت‌های عمرانی و بالا رفتن سطح زندگی مردم موجب رضایت خاطر ملوکانه شد آن گاه به مرکز ستاد ارتش یکم نزول اجلال فرمودند در حالی که ده‌ها هزار نفر زن و مرد خرد و کلان عشایر و شهری مشتاقانه ساعت‌ها در انتظار زیارت مقدم مبارک شاهنشاه بودند در طول راه طاق بستان به کرمانشاه صف کشیده و با فریادهای ممتد جاوید شاه سرزمین سرسبز هخامنشی را به لرزه درآورده و نشان دادند که ما فرزندان همان پدرانی هستیم که همیشه در رکاب شاهنشاه بزرگ و نام دار ایران زمین از نثار جان و مال برای اعتلای نام شاه و ایران دریغ نورزیده (صحیح است). آری:

هر بنائی که تو بینی به جهان گشته خراب
این در خانه عشق است که باز است هنوز (احسنت)

برای ملت ایران موجب بسی افتخار جاودانی است که در زمان پادشاهی دانا و توانا و رهبری که مشعل دار علم و دانش اند زندگی می‌کنیم و از این موهبت الهی برخورداریم در عصر همان روز کارخانه قند کرمانشاه در بیستون مورد بازدید قرار گرفت در حالی که هزاران نفر کشاورز مرد و زن به شکرانه این رویداد تاریخی پای کوبی می‌کردند و از روستاها دسته دسته عازم بیستون بودند که از نزدیک به زیارت ناجی خود موفق گردند با فریادهای زنده باد شاهنشاه دادگستر نجات دهنده دهقان و کشاورز از یوغ بردگی و بندگی ابراز احساسات می‌نمودند کوه بیستون که شاهد دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران بوده بار دیگر ناظر میثاق ناگسستنی شاه و ملت بود.

آن را که خون پاک در رگ و تن است
در رزم دشمنان وطن هم چو آهن است
ما یک دل و زمان همه گوئیم روز و شب
که آئین ما خدا و شهنشاه و میهن است (احسنت)

در محوطه کارخانه آقای وزیر اقتصاد و رئیس کارخانه گزارشی به عرض رساندند کارگران و کارمندان این کارخانه نسبت به رهبر بزرگ ایران عزیز ابراز احساسات می‌نمودند و شاهنشاه از وضع زندگی و معیشت و مسکن آن‌ها استفسار فرمودند و راجع به رفاه بیشتر آن‌ها اوامر شاهانه شرف صدور یافت در روز ۱۹ مانور ارتش یکم در حالی که جناب آقای نخست وزیر و تیمساران ریاست ستاد بزرگ و فرماندهان نیروی هوائی و زمینی و فرماندهان ارتش شاهنشاهی و نمایندگان مجلسین کرمانشاه افتخار حضور داشتند در پیشگاه مبارک شاهنشاه اجراء و در نتیجه تیمسار سپهبد فرخ نیا فرمانده ارتش یکم و تیمسار فرمانده لشکر کرمانشاه مورد عنایت شاهانه قرار گرفتند و در ساعت ۱۳ در حالی که دعای خیر صدها هزار نفر مردم باختر ایران زمین بدرقه راه شان بود به تهران عزیمت فرمودند از درگاه خدای بزرگ دوام عمر و بقاء سلطنت شاهنشاه آریامهر و سلامتی علیا حضرت شهبانوی نیکوکار و گرامی‌و والا حضرت ولایتعهد محبوب را خواستارم و توفیق خدمت گزاران شاه و مردم را بیش از پیش مسئلت می‌نمایم (احسنت).

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(ساعت یازده و پنج دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی