مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۴۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۴۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۴۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد- پردلی- ریگی- محمد اسدی‏

۳- تصویب صورت‌جلسه‏

۴- معرفی آقای دکتر محمود کاشفی به سمت معاون پارلمانی وزارت دارایی به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارایی‏

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارایی‏

۶- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ‏

۷- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی‏

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری‏

۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دامپزشکی کشور و ارسال به مجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دایر به تأیید عمل دولت در مورد تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶۶ مورخ ۷/ ۷/ ۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دایر به تأیید عمل دولت در مورد تصویب‌نامه ۵۱۵۲۲/ ت مورخ ۱۸ ر ۱۲ ر ۴۱ راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و ارسال به مجلس سنا

۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان

۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد

۱۷- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یک‌شنبه (۲) خرداد ماه ۱۳۵۰

مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر یگانگی- امام مردوخ- ملک‌زاده آملی- مجید محسنی- بهادری- تهرانی- دکتر خیر اندیش- دکتر اسدی- مرتضوی- ابوذر- مهندس اربابی- محمد اسدی- دکتر اسدی- آموزگار- مهندس ناصر بهبودی- دکتر بهرام زاده- جاماسبی- دکتر سعید حکمت- رامبد- دکتر رفعت- کریم بخش سعیدی- فخر طباطبائی- دکتر شریعت- صادق سمیعی- طباطبائی- فرهادپور- فضائلی- دکتر محققی- پرفسور مخبر فرهمند- مروتی- یوسفی- مؤید امینی- موقر- شیخ بهائی- دکتر کلالی- محمد مانی- مهندس معتمدی- بانو دکتر دولتشاهی- بانو بزرگ نیا.

غائبین مریض

آقایان شاخوئی- پرویزی- مهندس بریمانی- مهندس زنجانچی- فروتن- خانلر قراچورلو.

- بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد- پردلی- ریگی- محمد اسدی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد- پردلی- ریگی- محمد اسدی

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروعمی‌کنیم آقای رامبد تشریف بیاورید.

رامبد- جناب آقای رئیس، همکاران محترم، هفته‌ای که گذشت و بهتر است بگویم ماهی که گذشت صحنه جدیدی در زندگی سیاسی و اجتماعی ملت ایران تجلی کرد (صحیح است) و آن دو اجتماع عظیم دو حزب بزرگ مملکت بود به یقین آن چه که در کنگره حزب ایران نوین گذشت اکثریت محترم خود از نزدیک شاهد بودند و آن چه که ۵۶۸۱ نفر نمایندگان سازمان‌های مختلف حزبی ما از سراسر کشور اجتماع کردند نمودار دیگری از رشد اجتماع ملت ایران بود (صحیح است) روزی که در مورد انقلاب شاه و ملت صحبت می‌شد همه می‌دانستند و می‌گفتند که این انقلاب به تنها برای این نیست که زارع فقط صاحب زمین بشود کارگر فقط سهم زیادتری از کار خود نصیبش بشود و هم چنین سایر طبقاتی که از اجتماع بر اثر این انقلاب بهره‌مندی مالی پیدا می‌کردند همه می‌گفتیم که این بهره‌مندی مادی به این منظور است که اگر افراد و طبقات اجتماع استقلال مالی و اقتصادی پیدا کردند آن موقع بتوانند استقلال سیاسی و اجتماعی حق خودشان را نیز به‌دست بیاورند (صحیح است- احسنت) و این دو اجتماع بزرگ به یقین همه نماینده مجلس نبودند در کنگره حزب ایران نوین از همه طبقات شرکت داشتند و به یقین در اجتماع حزب مردم همه سناتور یا پیشه ور نبودند روستا و کارگری هم که از بین هم طبقه خود انتخاب شده بود شرکت داشت و وقتی به خاطر بیاوریم که ما قبل از انقلاب چه بودیم و مگر زارع بدون اجازه مالک در این فصل کشت می‌توانست خانه و زندگی و ده را ول بکند و برای ابراز عقیده و سلیقه سیاسی خودش به کنگره شما یا اجتماع ما بیاید پس همین طور که همه می‌دانیم اثرات اجتماعی و سیاسی انقلاب به مرور یکی بعد از دیگری بیشتر تجلی می‌کند و این دو اجتماع بزرگ خود نمونه‌ای از این اثرات است (صحیح است) همکاران محترم همیشه با عبارات مختلف یا در تائید دولت یا در راهنمائی دولت یا در انتقاد از دولت تذکر دادند که کارها موقعی در مسیر صحیح خود قرارمی‌گیرد موقعی اصالت پیدا می‌کند که صاحب اصلی کار یعنی مردم در آن کار دخالت همکاری و نظارت و شرکت داشته باشند و این اجتماعات بهترین نمونه شروع دخالت کامل مردم در امور سیاسی و اجتماعی و سرنوشت زندگی خودشان در مملکت است به این جهت آن چه که در این دو اجتماع کذشت من به رقابت‌های سیاسی یا کشمکش‌های حزبی و نزدیکی انتخابات توجهی نمی‌کنم من به اساس مطلب که دخالت مردم و علاقه مردم و توجه مردم به تخریب یا در آن حزب یا در این حزب می‌باشد اهمیت قائل هستم (احسنت) شاید در گذشته موقع انتخابات مالک محل یا سیاست مدار تهرانی به محل می‌رفت و برای مدت موقتی جنب و جوشی راه می‌افتاد این شخص برای چه به تهران خواهد آمد و بر کرسی وکالت خواهد نشست و چه برنامه‌ای را اجرا خواهد کرد و در سرنوشت آن رأی دهنده چه تأثیری خواهد داشت حداقل باید اقرار بکنیم که جز حسن شهرت احتمالاً و یا وابستگی‌های خصوصی رأی دهنده و رأی گیرنده هیچ ارتباط دیگری وجود نداشت اما امروز وقتی از جلفا- سرخس- ماه شهر- فردوس- چاه بهار- از هزاران فرسنگ ده‌ها و صدها نفر به نمایندگی حزب خودشان می‌آیند کار و کسب و همه چیز را ول می‌کنند تا بیایند بشنوند که عرضه کنندگان راه و برنامه چه می‌خواهند بگویند و نیازها و احتیاجات و تأییدات خود را بازگو کنند این نمونه این است که ملت بیدار شده (صحیح است) هم کرده را تائید می‌کند هم اشتباه را انتقاد می‌کند و هم خواسته را بازگو می‌کند و این آن جائی است که در عین حال به دولت‌ها هشدار داده می‌شود که سر خودی‌ها و خون سردی‌ها دیگر تمام می‌شود و روزنه و امیدی است برای پیشرفت کار دولت‌ها، هر دولتی که باشد. آن چه در مملکت می‌گذرد تمام افراد مملکت علاقمند هستند و بی‌تفاوت نیستند (احسنت) در این اجتماع بزرگ ۴۲ نفر داوطلب صحبت شدند از اطراف و اکناف مملکت، شاید در بدو امر آن چه آن‌ها گفتند به نظر من و شما مطلب خیلی طبیعی و مسلم بود ولی نمی‌شود جلوی احساسات مردم را گرفت همه آن جائی که به دفاع از رژیم و اسم شاه رسیدند همان طور که در حزب شما بود در این حزب هم می‌گفتند شاه- شاه- شاه، به ما می‌گویند ۷ نفر یا ۷۰ نفر یا ۷۰۰ نفر یا با کلفتت خانه شان دعوا کردند یا با معلم مدرسه‌شان به هم زدند و حالا فراری هستند با رژیم مخالفند ولی بیائیم ببینیم آن‌هائی که با خرج خودشان نه با دزدی، با جیب خودشان با قوت لایموت خودشان آمدند هزاران فرسنگ و در پشت تریبون جلو هزاران نفر فریاد زدند شاه و همه ملت و همه ۲۹ میلیون گفتند شاه آن صحیح است یا آن دزدی‌ها و آدم‌کشی‌ها و خدمت با جانب و آن اعمال نفرت انگیز مشمئز کننده مردم همه می‌بینند با پوست و گوشت خودشان احساس می‌کنند و آن چه می‌بینند و علنی می‌گویند. به یقین نمی‌شود با گفته یک جانی بالفطره یا یک خائن مزدور یا یک دزدی که این طریق را برای به‌دست آوردن پول انتخاب کرده اصلاً وارد مقایسه یا بحث یا دفاع شد ولی در هر حال گر چه آن شهرستانی آن استاد دانشگاه یا آن دانشجوی دانشگاه آن مرد روستا و آن کارگر از صمیم قلب رژیم ما و شاه عزیز ما را با واقع‌بینی و استدلال و با مقایسه کارهائی که شده تائید و به مرحله ستایش و سپاس‌گذاری می‌کرد یک نمونه‌ای از روشن‌بینی اجتماع نسل حاضر ملت ایران است (صحیح است- احسنت) اما این اشخاص مثل گذشته نبود که فقط راجع به تعیین میر آب فلان ده صحبت کنند مثل گذشته نبود که فقط از گروهبان ژاندارم اظهار رضایت و یا شکایت بکنند خوشوقتی و سربلندی در این بود که در مسائل مملکتی اظهار عقیده می‌کردند می‌گفتند وضع کشاورزی ما بهتر شده است ولی از دولت می‌خواهیم تثبیت قیمت محصولات کشاورزی را اعلام بکند می‌گفتند از ساختمان سدها سپاس گزاری می‌کنیم شبکه توزبع آب را تسریع بکنند بنابراین صرف نظر از این عبارتی که از پشت تریبون می‌گوئیم کسانی که با اجتماع سر و کار دارند می‌دانند وقتی یک روستا فهم و تشخیصش به این مرحله رسید باید جمع اجتماع مملکت چقدر رشد کرده باشد) (صحیح است) اما جناب آقای ریگی می‌گویند غریزه اجتماع اشتباه نمی‌کند هیچ کدام از این‌ها فیلسوف نبودند هیچ کدام از این‌ها در امر اجتماع سیستم‌های مختلف ایسم‌ها را با هم دیگر مقایسه نکرده بودند ولی همه یک دل می‌گفتند شاه، آن کسی هم که سیستم‌های مختلف اجتماع را بررسی کرده از حد نهائی چپ تا حد نهائی راست اصول و رژیم‌ها را در ۸۰ سال عمر کنجکاوانه خود بررسی کرده من نظر او را برای شما می‌خوانم که چه گفت همه آقایان در این مقالات و کتاب‌های اجتماعی و فلسفه اجتماع با اسم نویسنده فیلسوف و منعقد عصر حاضر والترلیپمن آشنا هستند والترلیپمن متعلق به یک مملکت جمهوری است و ببینید در آخرین کتاب خودش به عنوان فلسفه اجتماع چه می‌نویسد «از مطالعه اصول رژیم حکومت کشورهای مهم به یک نتیجه مهم و جالب توجهی می‌رسیم و آن این است که حکومت‌های غرب عموماً پس از هر مشکل فوق‌العاده گرفتار مشکلات عدیده دیگری شدند ولی کشورهائی که دارای رژیم سلطنتی مشروطه بود- این گفته والترلیپمن امریکائی استاد دانشگاه و نویسنده شرق و غرب است که می‌نویسد- از جمله کشورهای اسکاندیناوی هلند و بریتانیا ثابت کرده‌اند که در برابر شدائد و مصائب توانستند نظم و امنیت و منافع کشور و ملت خود را در حالی که با آزادی و حریت توأم باشد حفظ کنند (صحیح است) جناب آقای دکتر رشتی احساسات آن سیستانی و گفته آن جلفائی چون از قلب و حقیقت بر می‌آید با نوشته این فیلسوف تطبیق می‌کند این جاست که می‌گوئیم حقیقت، حقیقت است در نزد دانشمند و روستائی اما بلافاصله تصور می‌کنیم در این امر همه نمایندگان محترم با من هم عقیده هستند که این دخالت مردم را در سرنوشت خودشان مثل همیشه رهبر ملت با عنایت، حمایت و بزرگواری آن چنان صحه گذاشت آن چنان تشویق فرمود آن چنان میدان داد که من باید بگویم که یک بار دیگر چه در شرف‌یابی حزب ایران نوین و چه در شرف یابی حزب مردم پیوند ناگسستنی و راه واحد و خواسته منحصر به فرد شاه و ملت با هم دیگر نمودار شد (صحیح است- احسنت).

و این جا است که اکنون از دولت تقاضا دارم آن چه را که ملت خواست و شاهنشاه عنایت و حمایت فرمود یعنی دخالت هر چه بیشتر مردم در سرنوشت زندگی خودشان باید دولت با تمام امکانات برای تحقق هر چه بیشتر این امر همکاری و هم گامی نماید (صحیح است) البته در ممالک دیگر وقتی صحبت احزاب پیش می‌آید بیش از همه چیز رقابت سیاسی جلوه‌گر می‌شود ولی این یکی دیگر از افتخارات مملکت ما است که برای احزاب ما فقط مطلب حکومت مطرح نیست بلکه مطلب شرکت یا به صورت اجرا کننده یا به صورت ناظر و منقد و راهنمائی کننده مطرح است لذا از این که حزب مردم ۱۵ سال تحمل محرومیت کرده شاید اگر در مملکت دیگری بود که هدف از حزب فقط به مسند نشستن و حکومت بر دیگران بود امروز باید شما ناله و زاری می‌شنیدید ولی الان خیر، اگر حزب حاکم افتخار می‌کند که رئیس دولتش ارقام توفیق‌ها را برای مملکت ارائه می‌دهد حزب مردم افتخار می‌کند که از این تلاش در عین حال که در این فکر بوده و هست و خواهد بود و به یقین توفیق پیدا خواهد کرد که اجراء برنامه‌ها را به دست بگیرد ولی در این مدت وظیفه مملکتی و شرکت در کار مملکت که نظارت و نقادی و راهنمائی بوده وظیفه خودش را انجام داده (احسنت) و اساس تخرب هم فقط این نیست که عده‌ای دور هم جمع بشوند و مال و منال و مقام را بین خودشان تقسیم بکنند، خیر، اساس تخرب دخالت در کار مملکت است به طور لزوم حال در دستگاه اجرائی یا در دستگاه اقلیت بنده اجازه می‌خواهم که عرایضم را همین جا به پایان برسانم و با چند کلمه از زبان نه تنها حزب مردم فکر می‌کنم تمام ملت ایران از پیشگاه شاه آزادی خواه و ملت دوستی که احزاب را این چنین تقویت می‌فرمایند و این چنین مورد عنایت قرار می‌دهند تا مردم بدانند که راه شرکت در زندگی برایشان نه تنها باز شده بلکه مورد تشویق هم قرار می‌گیرند صمیمانه سپاس گزاری و ستایش بکنم (احسنت) از دولت می‌خواهم با توجه به صدا و ندائی که چه در کنگره شما و چه در اجتماع عظیم برای دخالت هر چه بیشتر و صحیح‌تر و اصیل تر مردم در سرنوشت و کار و زندگی خودشان باشد توجه و اقدامات بیشتری بکنند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پردلی بفرمائید.

پردلی- دو خبر در روزنامه‌ها خواندم و از رادیو شنیدم یکی این که دولت ترکیه تصمیم گرفته است دانشجویانی را که در امنیت و نظم کشورشان اخلال می‌کنند اعدام و افراد اخلال گر را از هر طبقه‌ای که باشند فدای میهنشان بکند دیگری که مهم و فوق‌العاده می‌باشد این است با بودن خطر مرگ پدران ترک فرزندان اخلال گرشان را لو می‌دهند و معرفی می‌کنند یعنی نظم و امنیت کشورشان را از فرزندان خود بیشتر دوست دارند و این وطن پرستی برادران ترک ما که سر بقائشان می‌باشد در خور ستایش فراوان است اما در مورد گفته‌های قبلی‌ام باید تصدیق کنم فقط این را بلدم که دنبال خیر و صلاح مردم سیستان بروم که خواسته شاه ما می‌باشد و بلد نیستم که انتفاع شخصی را مقدم بر خیر و صلاح مردم قرار بدهم خداوند در این راهی که می‌روم مرا یاری دهد و این را هم می‌دانم که واقعیت و اعمال ناروای دولتی‌ها یعنی اربابان پول را گفتن آن‌ها و دارو دسته‌شان را خشمگین می‌نمایند من دکتر یا مهندس یا آن مقام علمی‌و فنی نیستم که در هر اجتماعی مقدمم گرامی باشد و بتوانم زندگی کنم یا کارمند دولت نیستم که زندگیم را بچرخانم و خدا نکرده روشن فکری نیستم که افق دید من کمربند کره و منظم کره زمین باشد پرورشگاه و محل نشو و نمای من سیستان است که هم چو جان دوستش دارم زندگی و امرار معاش من از خاک سیستان بوده و هست که حاضرم جانم را برای سیستان بدهم مثل میلیون‌ها خانوار ایرانی دیگر که در سایه انقلاب شاه و مردم در نقاط مختلف کشور دارای ملک شخصی شده‌اند زندگیشان از این سرزمین می‌چرخد و تأمین می‌شود و همان فکر و مقدرات و سرنوشت مرا دارند و فقط در سایه شاهنشاه زندگی برای ما امکان دارد و در طول قرن‌ها مهر شاه در دل ایرانی با شیر اندرون شده با جان هم بیرون می‌رود مقام سلطنت مقام آسمانی است و شاه برگزیده و مبعوث خداوندی است و شاه ما از طرف خداوند مأمور می‌شود تا انقلاب و رسالت تاریخی خود را برای سعادت و رفاه و ترقی ملت و مملکت به انجام برساند اگر این مقام شامخ معنوی نبود در طول ۲۵۰۰ سال با این همه تحولات و دگرگونی‌های دنیائی پایدار نمی‌ماند و گذشت روزگار علاوه بر آن که در عقیده و ایمان محکم ایرانی تزلزلی نتوانسته به وجود بیاورد ایرانی را در شاه پرستی راسخ تر کرده و دشمن انقلاب شاه و مردم آن‌هائی هستند که اعمال ناروا و اخلال‌گری‌های دولتی‌ها را ندیده می‌گیردند و سرپوش می‌گذارند. در طول تاریخ همیشه افراد متظاهر و بازیگر موجب شکست شده‌اند مصرانه درخواست من این است که به وسیله شخصیت‌های بی‌طرف که صادقانه خدمت‌گذار شاه هستند به عرایض من در طول این ۴ سال و پرونده‌سازی‌های جناب روحانی با ملاحظه محل رسیدگی کنند (عباس میرزائی- شما با وزیر آب و برق غرض شخصی دارید) اگر در مورد سیستان خلافی گفته باشم شخصاً و به طیب خاطر تقاضا دارم مرا در محل تیر باران بکنند چون کسی که به شاه دروغ بگوید خیانت محض به وطنش کرده و مستحق مردن است و اگر خلافی نگفته‌ام تقاضای مجازات برای الموتی‌ها ندارم. شاهنشاه به دولتی‌ها امر می‌فرمایند بروند به سیستان به مردم کمک کنند دردهایشان را دوا بکنند الان این تلگرافاتی است که رسیده و بازگو کننده اعمال دولتی‌ها است که عرض می‌کنم.

زابل- تهران.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی رونوشت جناب آقای علم وزیر محبوب دربار شاهنشاهی رونوشت جناب آقای پردلی نماینده محترم سیستان بیانات روز یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت آقای پردلی در مجلس در مورد وضع خاص سیستان که با حمله ناروای یکی از نمایندگان به نام الموتی مواجه گردید (خنده نمایندگان) برای مردم سیستان که اکنون در نهایت نگرانی به سر می‌برند جای بسی تأسف است آقای الموتی بدون اطلاع از وضع مردم فقط روی اغراض و خودخواهی مطالبی بیان نموده (عباس میرزائی- این حرف‌ها را نزنید) که برای مردم شاه دوست و مرز نشین سیستانی بی‌نهایت ناگوار اهالی فداکار و جان باز سیستان فقط به پادشاه خود اتکاء دارند و اوامر شاه است که موجب امیدواری مردم می‌باشد علیهذا به استحضار می‌رساند گفته‌های آقای پردلی مورد تصدیق و تائید عموم مردم سیستان است (دکتر کیان- دوران طومار سازی گذشت) (اخلاقی- امضاء ندارد؟ امضاهایش را بخوانید) عین تلگراف را تقدیم می‌کنم امضاها عبارتند از علاء الدین طباطبائی عباس ناروئی فیروز کوهی محمد علی مهدی حاج محمد علی عسکری غلام حسین حدادی مهدی معلائی حسین کیخائی ابراهیم شاه بخش حسین سالارزائی منصور تاج محمدی محمد جان سالارزائی رضی الدین طباطبائی اسماعیل خزائیان حسن بیجاری غلام علی شهریاری عبدالحسین سالاری محمد افزون درویش نورا کربلائی محمد سنچولی حسین دهمرده امیر سارانی عباس نورا غلام حسین دهمرده حاج آقاجان قورزائی غلام علی شهریاری علی سلامتی دادخداشاه کرمی‌امام دادنورا بدیل بازگیر حاجی پاسبان غلام حسین مظاهری محمد علی شهریاری غلام حسین سلامتی اسماعیل پشت ابی محمد ابراهیم حقیقی محمد بدیعی غلام علی خدری عبدالمجید رضائی محمد حسین اسماعیلی محمد بارانی عباس بمندانی‌پور غلام علی سلمان زاده عباس علی رضائی پور علی مودی کربلائی حبیب واعظی حاج محمدرضا کیخا غلام حسین جهان تیغ حسین طباطبائی عباس محرابی حیدر قهری عباس فیروزکوهی عباس ایران دوست علی اصغر فیروزی علی اکبر شفیقی کاظم برجسته عبدالصمد بدیعی حاج غلام حسین بنازاده تیمور سرابندی و یکی از امضاء کنندگان رئیس حزب ایران نوین شهرستان زابل است نمی‌دانم حالا او را برداشته‌اند یا هنوز هم هست.

و اما این تلگراف که تا امروز می‌بایست رونوشت آن به دست من می‌رسیده نرسیده و این قدرت‌نمائی دولت است.

زابل- تهران.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی رونوشت جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی رونوشت جناب آقای پردلی نماینده محترم سیستان (خنده نمایندگان) من ناچارم هر چه این جا نوشته شده بخوانم- سخنان اخیر آقای پردلی نماینده سیستان در مجلس گوشزد کوچکی از دردهای مردم این سامان بوده بدبختی و پریشانی‌های مردم بیرون از شمار و بی‌توجهی و تبلیغات خلاف واقع دولت و مأمورین وابسته مزید بر علت هیئت‌های اعزامی جز سرپوشی که علل خرابی و به صدا درآوردن طبل‌های تبلیغاتی مبنی بر اقدامات اساسی و نشان دادن سراب تا کنون دردی دوا نکرده، بلکه با اعمال خود در این موقعیت حساس بر آلام نیز افزودند (اخلاقی- سندی هم دارید در این مورد؟) (مهندس عترت- تلگرافات همه صحنه سازی است همه دست خط خودشان است) (مهندس صائبی- این‌ها را در منزل خودتان تهیه کرده‌اید).

لیدر حزب اکثریت با کمال تأسف و بدون در نظر گرفتن این که خود ایرانی هستند به جای هم دردی با اهالی پریشان سیستان به نماینده واقعی مردم که سخن و درد دل آن‌ها را بیان می‌کند حمله و این سرباز انقلاب را خائن می‌خواند. اگر واقعاً آقای الموتی به گفته‌های خود مؤمن می‌باشند و خود را ایرانی و سرباز انقلاب می‌داند و گفته‌های آقای پردلی را خلاف تلقی می‌کند به خود زحمت داده قدم رنجه فرمایند و از نزدیک واقعیت و بیچارگی و خرابی‌هائی که به دست عده‌ای از مأمورین دولت انجام گردیده و هنوز هم می‌گردد مشاهده فرمایند ما مردم وطن‌پرست و شاه‌دوست سیستان جز شاه پناهی نداریم و جز شخص شاهنشاه کسی به فریاد ما گوش نمی‌دهد تا به این بی سامانی‌ها و پریشانی‌ها خاتمه و اجازه نفرمائید افراد بی اطلاع از شرایط و اوضاع سیستان و مقدسات ما حمله نمایند و سرنوشت حیات ما را بازیچه قرار دهند و به نام انقلاب بی عدالتی نماینده و به نام حزب اکثریت و پاسدار انقلاب نظرات مأمورین ناصالح را تائید نمایند و از خلاف کاری‌های آن‌ها حمایت کنند.

محمود مهری- تیمور سرابندی- ظریف کلامی- غلام حسین پروین- اسماعیل قاسمی- ناصر نورا- غلام علی عسکری- امامداد نورا- حسین ده مرده- درویش نورا- مهدی معلائی- گلجان حسین سارائی- غلام رضا ده مرده- غلام عباس نورا- گلزار نورا- غلام حسین میر شکار- غلام حسین سراوانی- قاسم سفید الدینی- محمد حسین لطفی- رضا بنازاده- غلام علی ناروئی مقدم- گل محمد نورا- حسن سالم نراقی- غلام رضا میر شکار- محمد سرابندی- علی ابوالحسن- حاج محمد رضا کیخائی- غلام حسین شهریاری- ابراهیم ابراهیمی- داود ضیاء کعدی چرک- اسماعیل کیخائی- عباس علی عباس علی قاسمی- شکوری مقدم- ذاکری- محب علی نجفی- کدخدا محمد سنچولی- عباس علی سنچولی- قاسم سلامتی- نبی شهرکی- عباس علی سنچولی- آبیارمسلم محمد جوینی- عباس علی سرگلزائی- محمد حاجی صدیف حسین نوری- محمد سید گلزار- محمد شریفی- علی رضا شیران- علی اکبر علی نژاد- غلام علی شاهی.

بعد از عید رئیس انجمن شهر و انجمن شهرستان و شورای شهرستان را مردم برای تظلم به تهران فرستادند که مدت یک ماه در تهران بودند و هر قدر تلاش کردند و تقاضای ملاقات از آقای نخست وزیر کردند موفق نشدند (عباس میرزائی- نخست وزیر همه را می‌پذیرد همیشه آماده پذیرفتن افراد ایرانی هستند) و این همان شورای شهرستان سیستان است که حزب ایران نوین اعلام کرد که ما برنده‌ایم و از ما است و این یک رونوشتی است از تظلماتی که به دولت داده‌اند.

رامبد- جناب آقای رئیس بنده فکر می‌کنم با دعوتی که از جناب آقای دکتر الموتی شد از ایشان خواهش می‌کنم به سیستان تشریف ببرند و اوضاع را از نزدیک بررسی بفرمایند تا هم وقت مجلس گرفته نشود و هم بحث آقای پردلی خاتمه پیدا بکند (صحیح است).

پردلی- جناب آقای سردار ابراهیم خان پردلی نماینده مجلس شورای ملی عرضه می‌دارد اوضاع نابسامان سیستان که در اثر ایجاد سد کوهک آب را از سیستان برگردانیده و دیگر مورد استعمالی هم ندارد و موجب گردیده متجاوز از هشتاد هزار نفر جلای وطن و در اثر ناامیدی و عدم رسیدگی همه روزه به این تعداد نیز افزوده می‌شود و بقیه هم در حال جان کندن تدریجی می‌باشند.

به کرات یگانه راه نجات سیستان را که منحصراً انداختن جریان آب به مسیر قبل از سد می‌باشد به مسئولین مربوطه پیشنهاد نموده‌ایم ولی متأسفانه گوش نداده‌اند تا کار به این جا کشید که سیستان تماماً ویران شده است.

مردم سیستان و ملت ایران جز ذات مبارک شاهانه هیچ گونه امیدی ندارند.

ما مردم سیستان به رهبر عالی قدر و دل سوز ملت تضمین محضری می‌دهیم و هر گونه مسئولیتی را قبول می‌کنیم که چنان چه طبق تقاضا و ارائه طریق که ما می‌نمائیم عمل شود به طور قطعی سیستان مجدداً احیاء و آباد گردد همان طوری که در طول قرن‌ها سیستان انبار غله ایران بوده در صورتی که تا به حال به اسم عمران و آبادی سیستان ده‌ها میلیون تومان خرج شده و از بین رفته و کسی هم مسئول نشده و سیستان هم روز به روز بدتر و مبدل به ویرانه شده است.

باز هم به اسم آبادی سیستان می‌خواهند میلیاردها ریال هدر بدهند و بدون مسئولیت در صورتی که ما سیستانی‌ها برای عمران خودمان تضمین محضری می‌سپاریم و قبول مسئولیت می‌کنیم.

در حال حاضر با وضع فعلی سیستان که آب به طرف افغانستان شیب پیدا کرده اگر دویست متر کوب آب هم افغانستان بدهد به حال سیستان فایده ندارد و به همه سیستان آب شربی نخواهد رسید.

اگر به حرف ما مردم صاحب درد گوش می‌دادند و عمل می‌کردند امروز این وضع به هیچ صورتی پیش نمی‌آمد و بدون این که کوچک‌ترین لطمه به سیستان و زراعت برسد و مردم به تدریج جلای وطن می‌کنند با فرصت کافی موضوع تقسیم آب هیرمند حل می‌گردید و شاهنشاه ما حق آبه قانونی و مسلم سیستان را از دولت همسایه می‌گرفتند.

و ما می‌دانیم که شاهنشاه ما برای خاطر دردهای ملت بیشتر از ملت ناراحتی می‌کشند و این ناراحتی‌ها و خرابی سیستان را مسئولین امر به‌وجود آورده‌اند.

در حال حاضر و وضع فعلی یگانه راه نجات سیستان و سیستانی را بشرح زیر به عرض می‌رسانیم.

۱- رودخانه سیستان از زهک تا جلو سد کوهک به وسیله ماشین آلات به فوریت لاروبی شود تا مردم سیستان امیدوار به زراعت سال آتیه بشوند.

۲- آب رودخانه هیرمند به مسیر اصلی و واقعی قبل از ایجاد سد کوهک جاری شود.

۳- در مورد آبیاری و عمران سیستان اقلاً برای مدت یک سال مأمورین و دستگاه‌های دولتی به حرف ما مردم صاحب درد گوش بدهند و طبق نظر ما عمل نمایند به طور قطع سیستان را احیاء و آباد خواهیم کرد و هزینه‌ها را به یک هزارم کاهش خواهیم داد.

۴- جهت ادامه حیات برای احیاء مجدد سیستان کمک فوری به عنوان وام طویل‌المدت به مقدار سی هزار تن غله و به مبلغ پنجاه میلیون تومان پول به سیستان داده شود که پس از آبادی و زراعت مجدد به اقساط طولانی این وام دریافت گردد.

چنان چه دولت به خواسته و تقاضای ماها عمل نکند و باز هم بخواهد به عنوان دیوار کردن هامون و ساختن چاه نیمه و غیره میلیاردها ریال خرج و تفریط کند استدعا از پیشگاه مبارک شاهانه اینست که امر و مقرر فرمایند به یکی از دو طریق زیر عمل شود.

رئیس- آقای پردلی وقت جناب عالی تمام شد.

پردلی- فقط دو سطر باقی مانده است اگر اجازه بفرمائید تمام کنم.

رئیس- بفرمائید.

پردلی- ۱- دولت املاک ما کشاورزان را خریداری و قیمت آن را به ماها بپردازد تا برای ادامه حیات و امرار معاش به محل دیگری از خاک کشور با زن و بچه خود برویم.

۲- به جای اراضی سیستان در محل دیگری از استان‌های کشور (هر کجا که دولت صلاح بداند) اراضی ما را تعویض نماید تا امرار معاش نموده به دعا گوئی مقدس شاهانه مشغول باشیم.

فرستادگان مردم سیستان اعضاء انجمن شهرستان محمد علی شهرکی نبی شهرکی تیمور سرابندی فقیر اربابی حسین ناروئی عزیز شهرکی غلام حیدر سندگل رئیس انجمن شهرستان فیروز کوهی رئیس انجمن شهر عباس ناروئی.

رئیس- آقای ریگی تشریف بیاورید.

ریگی- همکاران عزیز، ما ابتدا که به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب می‌شویم در پشت این تریبون قسم یاد می‌کنیم که جز به راستی چیزی نگوئیم (احسنت) و به نظر من اگر کسانی پیدا بشوند که قلب ماهیت بکنند و اقداماتی را که دولت برای پیشرفت مملکت و رفاه ملت ایران انجام می‌دهد آن‌ها را نادیده بگیرند به این قسمی که در پشت این تریبون خورده‌اند خیانت می‌کنند این‌ها در واقع متولیانی هستند که احترام مسجد و منبر را رعایت نمی‌کنند متأسفانه در جلسه گذشته و هم‌چنین در این جلسه یکی از همکاران ما با کمال تأسف در این جا اظهاراتی کردند که این امر را می‌رساند که حرمت این تریبون را که مقدس است و مقدس برای این است که ما در این جا راست بگوئیم و اگر دراین جا راست نگوئیم تقدس این میز از بین رفته است و این برخلاف واقعیت است دوست ارجمند ما جناب آقای رامبد الان این جا صحبت می‌کردند فرمودند حقیقت همیشه می‌ماند و بنده استناد کرده می‌گویم آن چه واقعیت است هرگز از بین نخواهد رفت ولو کسانی بیایند در پشت تریبون چه خارج و چه این جا و چه به وسیله طومار بخواهند قلب ماهیت کنند سیستان وضعی دارد که من الان به طور خلاصه عرض می‌کنم بنده از کسانی هستم که عضو حزب ایران نوین می‌باشم و جزو اکثریت هستم، خودم از دولت تقاضا کردم بروند و به وضع سیستان رسیدگی کنند حتی قبل از طرح این تقاضا یک هیئت شامل دو نفر وزیر و دو نفر معاون به سیستان رفته بودند و اتفاقاً آن موقع من در زاهدان بودم و آن شب نتوانستم آن‌ها را ملاقات کنم چون تا ساعت یک بعد از نیمه شب جلسه داشتند و راجع به طرح‌هائی که برای آبادانی سیستان دولت می‌خواهد انجام بدهد مشغول مذاکره بودند ولی با کمال تأسف می‌بینیم شخصی که خودش را نماینده آن مردم قلمداد می‌کند می‌آید این جا و بدون این که خودش حتی در شش ماهه اخیر به آن جا رفته باشد از طرف مردم لاطائلاتی تحویل می‌دهد (همهمه و اعتراض عده‌ای از نمایندگان).

دکتر اسفندیاری- ادب را رعایت بکنید.

دکتر فریور- شما چرا از دولت سئوال کردید؟ آن خرابی‌ها اخیراً بر طرف شد؟ یا فقط نظرتان این بود که یک هیئت آن جا برود.

رامبد- جناب آقای رئیس، آقای ریگی کلمه نامناسبی اشتباهاً فرمودند لطفاً بیاناتشان را اصلاح بکنند.

ریگی- اگر کلمه‌ای که عرض کردم نادرست بود من از ذکر آن کلمه معذرت می‌خواهم (احسنت).

پزشکپور- شما چرا در همین مورد از دولت سئوال کرده بودید؟!

ریگی- عرض کنم در سیستان و بلوچستان و در تمام منطقه شرق خراسان آقایان نمایندگان آن مناطق می‌دانند که خشکسالی شده و این خشکسالی دامن گیر همه شده است و افغانستان هم که دنباله فلات ایران است دچار همین خشکسالی گردیده است و رودخانه هیرمند که آب آن به ایران می‌آید امسال خشکیده بنده اهل همان محل هستم و متولد حوزه هیرمند می‌باشم و کودکی خود را در آن جا گذرانده‌ام گاهی اتفاق می‌افتد که مردم موقعی که رودخانه خشک می‌شود برای آب خوردن در بستر آن چاه حفر می‌کنند و امسال هم متأسفانه از همان سال‌هائی است که شرق ایران با این گرفتاری مواجه شده است بنده صبح که به رادیو گوش می‌کردم شنیدم که زلزله‌ای هولناک در ترکیه آمده از این قهرهای طبیعت در همه جای دنیا دیده می‌شود و با دولت‌هاست که به کار مردم برسند خوشبختانه باید عرض کنم که گزارش هیئتی را که به سیستان رفته بودند دیدم نوشته بودند برای ۸۵۰۰ نفر کار ایجاد کرده‌اند و همین کانال‌هائی را که آقای پردلی می‌گفتند دولت برود لایروبی کند مردم را مشغول کرده‌اند البته من توصیه کردن مجانی نباشد و در مقابل پول و گندم بدهند دیگر کارگاه قالی بافی آن جا دایر شده و مردم سیستان در این فن مهارت دارند جناب دهستانی عضو حزب مردم که باید به نیکی از ایشان یاد کنم در مدت ۴ سالی که آن جا بودند اقدامات بسیار ثمر بخشی برای سیستان و بلوچستان کرده‌اند و روی همین اصل ایشان را به استان بزرگ تری منتقل کرده‌اند بنده در این جا خواستم به دوستانم عرض کنم که اصولاً تمام کارهای مملکت زیر نظر شخص اعلیحضرت همایونی و تحت نظارت ایشان انجام می‌شود آقای پردلی که گفتند حزب ایران نوین اصلاً خودسر است و وزراء خودسر هستند آیا در این مملکت یک وزیر یا رئیس یک اداره کوچک هم جرأت دارد بر خلاف انقلاب سفید ایران کار کند؟ (چند نفر نمایندگان- ابداً) تمام کار افراد این مملکت به خصوص افرادی که در سمت‌های بالا هستند تحت نظارت ایشان است وزیری که نتواند به مردم خدمت کند اولین کسی است که از سر کارش برداشته می‌شود (صحیح است) آقای مهندس روحانی در مدت ۷ سالی که شاغل کار بوده‌اند خدمت‌گذاری خودشان را نشان داده‌اند و مورد تائید شخص اول مملکت و ملت ایران هستند جناب دکتر مهندس بهبودی که بنده خیلی به ایشان ارادت دارم در یکی از جلسات چند ماه پیش شرح کافی درباره خدمات آقای مهندس روحانی در پشت تریبون گفتند که حتی ما در حزب ایران نوین این کار را نمی‌کنیم می‌گوئیم اگر آقای دکتر آموزگار خوب کار می‌کند وظیفه‌اش را انجام می‌دهد اگر در مدت وزارت او ۳۷ درصد درآمد مملکت افزوده شده مردم می‌بینند و قضاوت می‌کنند در مورد خدماتی که آقای روحانی برای ملت ایران کرده حتی یک نفر از اقلیت می‌آید این جا و راجع به خدمات ایشان صحبت می‌کند اینست اگر کسی بیاید این جا بگوید که مهندس روحانی یا هر یک از وزراء یا افرادی که سر کار هستند خیانت می‌کنند این قلب ماهیت است و صحیح نیست.

رئیس- آقای ریگی وقت شما تمام شد.

ریگی- فقط یک کلمه عرض می‌کنم ایشان گفتند آقای هویدا در مسافرت سیستان و بلوچستان سر سد نرفتند خود بنده به اتفاق هیئت وزیران که به سیستان رفته بودم به سر سد رفتیم حتی آقای هویدا سر سد سخنرانی کردند و این عادت ایشان است که با مردم همیشه تماس می‌گیرند حتی یادم هست فرماندار وقت می‌خواست صحبت کند ایشان گفتند تو برو کنار من می‌خواهم با مردم صحبت کنم (آفرین) و به طور خلاصه عرض کنم مردم سیستان و بلوچستان اقداماتی را که دولت کرده است در اجرای اوامر شاهنشاه تائید می‌کند و مردم بلوچستان اقدامات استاندار قبلی و فعلی را که در مدت ده روز ۸۵۰۰ نفر را سر کار گذاشته شاکر هستند (احسنت) و از دولت هویدا سپاس گزارند و نسبت به شاهنشاه وفادار هستند و نسبت به دولت شکر گزارند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای اسدی تشریف بیاورید.

محمد اسدی- بنده از جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی تشکر می‌کنم که به بنده اجازه فرمودند و همین طور از جناب آقای رامبد که به بنده اجازه دادند پشت این تریبون بیایم و درد دل مردم مغان را عرض کنم تشکر می‌کنم متأسفانه امسال قهر طبیعت دامن گیر مردم مغان شد اکثریت مردم مغان استحضار دارید که کشاورز هستند و دست رنج آن‌ها محصولات کشاورزی خاصه گندم است متأسفانه به علت نیامدن باران مردم مغان تمام زندگی و موجودی خود را از دست داده‌اند و کاغذهای متعدد به عنوان دولت مجلس شورای ملی به این جانب رسیده است و من در مقام نمایندگی مردم مغان موظفم مشکلات مردم مغان را به اطلاع دولت برسانم و از آن‌ها تقاضا می‌کنم هر چه زودتر تا دیر نشده بذل عنایت کنند که گندم کافی برای مردم مغان فرستاده شود تا مردم مغان بتوانند به کشت و ذرع خود اقدام کنند البته این یک قهر طبیعت است ولی متأسفانه امسال دامن گیر مردم مغان شده مردم مغان به شاه پرستی شهره هستند و افتخار می‌کنند متأسفانه جناب آقای نخست وزیر این جا تشریف ندارند ولی بنده از جناب آقای دکتر آموزگار وزیر محترم و دانشمند وزارت دارائی و جناب آقای قوام صدری استدعا می‌کنم این مطلب را هر چه زودتر در هیئت دولت مطرح کنند و در این مورد اقدام کنند تقاضای مردم مغان این است که چون امسال امکان پرداخت بدهی خودشان را به بانک کشاورزی ندارند ترتیبی داده شود تا خرمن سال دیگر مهلت قانونی داده شود به شرطی که بهره و جریمه دیرکرد منظور نشود تقاضای دیگر مردم مغان این است که سازمان ماشین آلات کشاورزی که مردم از آن تراکتور و کمباین خریده‌اند مهلت قانونی بهشان داده شود تا بتوانند بدهی خودشان را پرداخت کنند چون موضوع خیلی حائز اهمیت است و خیلی از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی کشاورز هستند از دولت جداً تقاضا دارم فوراً اقدام کنند که هیئتی از طرف دولت و از طرف وزارت تعاون روستائی از طرف وزارت منابع طبیعی از بانک کشاورزی به مغان بروند و درد دل مردم را گوش بدهند و در آن جا یک تصمیم فوری بگیرند و کار مردم را انجام بدهند و اگر بانک کشاورزی یا سازمان ماشین‌آلات از همین امروز جناب آقای دکتر آموزگار برای آن‌ها مهلت قانونی ندهند کشاورز مغانی سرگردان خواهد شد من می‌دانم مردم ایران در دوران سلطنت پر افتخار عدل پهلوی زندگی می‌کنند به آن‌ها زور نخواهند گفت و آن‌ها روانه زندان نخواهند شد با این حال لازم بود مطلب را من پشت این تریبون مقدس به عرض برسانم و تا دیر نشده دولت اقدام کند و رفع مشکل مردم مغان را بکند (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه گذشته نظری نیست؟ آقای پردلی.

پردلی- خواهش می‌کنم در صورت جلسه ۲۴۸ در صفحه ۶ سطر ۶ جمله به این ترتیب اصلاح گردد.

«مردم شاه‌پرست سیستان و سایر افراد ملت»

رئیس- اصلاح می‌شود آقای کاظم مسعودی.

مسعودی- مطالبی آقای پردلی در جلسه قبل این جا فرمودند خیال می‌کنم منظورشان من نبودم و اگر من بودم جعلی است دستور بفرمائید اصلاح شود.

رئیس- نظر دیگری نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- معرفی آقای دکتر محمود کاشفی به سمت معاون پارلمانی وزارت دارائی به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی

۴- معرفی آقای دکتر محمود کاشفی به سمت معاون پارلمانی وزارت دارائی به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر آموزگار فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- با اجازه مقام ریاست آقای محمود کاشفی را که از چهره‌های درخشان وزارت دارائی است و در سال‌های گذشته خدمات با ارزشی انجام داده‌اند به سمت معاون پارلمانی وزارت دارائی معرفی می‌کنم (نمایندگان- مبارک است).

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- ماده واحده ایست به ضمیمه قرار داد نفت که در بهمن ماه گذشته تحت رهبری‌های خردمندانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه منجر به پیروزی‌های چشم گیر ایران در خلیج فارس شده با اجازه مقام ریاست تقدیم می‌کنم.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۶- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام محترم ریاست تعدادی دانش آموز برای آموزشگاه الکترونیکی ارتش در نظر داریم استخدام کنیم چون احتیاج به مجوز قانونی داشت لایحه‌ای تنظیم شده که تقدیم می‌شود هم چنین ماده‌ای است که اضافه شده به آئین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر تقدیم می‌کنم که به کمیسیون محترم بودجه برای تصویب ارجاع بفرمائید.

رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور

۷- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور

رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.

قوام صدری (وزیر مشاور)- با اجازه مقام محترم ریاست دو نسخه از قرار دادی که در مورد پیمان منع استقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های انهدام دسته جمعی منعقد شده است برای تصویب تقدیم می‌شود و قرار داد همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرفه‌ای برای بررسی و تصویب تقدیم می‌شود. به اضافه قرار داد اصلاحیه ماده ششم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ در وین به تصویب چهاردهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌رسیده برای تصویب مجلس محترم تقدیم می‌شود.

رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی

رئیس- آقای دکتر احمدی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر احمدی (معاون وزارت منابع طبیعی)- با اجازه مقام معظم ریاست به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها طرح اساسنامه شرکت نکاچو برای تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری

رئیس- گزارش شور اول واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون‌های بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۳۵۰۱۴ دولت مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۴۹ راجع به واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری

ماده واحده- وزارت بهداری مجاز است بیمارستان‌های تابعه خود و بیمارستان‌های انجمن‌های بهداری را با درمانگاه‌های منضم به آن که در محوطه بیمارستان‌ها قرار دارند بر طبق مقررات این قانون به دانشگاه‌ها و جمعیت شیر و خورشید ایران یا مؤسسات عام‌المنفعه دیگر واگذار نماید.

در مؤسسات واگذاری افراد بی‌بضاعت به طور رایگان و اشخاص دیگر با پرداخت مبلغی طبق تعرفه موجود مداوا می‌شوند. هر تغییری در تعرفه‌های مذکور از طرف مؤسسات تحویل گیرنده پیشنهاد شود پس از تائید وزیر بهداری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 • تبصره ۱- مستخدمین رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری و هم‌چنین مستخدمین غیر رسمی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مزبور که در پایان شهریور ماه ۱۳۴۸ در خدمت بیمارستان‌های واگذاری بوده‌اند به مؤسسات فوق‌الذکر منتقل خواهند شد.
 • تبصره ۲- هم زمان با اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری در وزارت بهداری مرحله دوم قانون نسبت به مستخدمین موضوع تبصره ۱ این قانون که به شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند نیز اعمال می‌گردد و مستخدمین مزبور در گروه‌های شغلی مربوط قرار می‌گیرند و بر اساس قانون استخدام کشوری از ارتقاء و ترفیعات بعدی نیز بهره‌مند خواهند شد. این مستخدمین به جز در موارد تبصره ۱ و ۲ این قانون و بازنشستگی و وظیفه و مزایا در سایر موارد تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود.
 • تبصره ۳- پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری ترفیع و تغییر گروه مستخدمین موضوع تبصره‌های ۱و۲ این قانون تحت نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور- وزارت بهداری و دفتر بودجه و مؤسسات تحویل گیرنده انجام خواهد شد و اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره از بودجه عادی دولت تأمین و به مؤسسات تحویل گیرنده پرداخت می‌شود.
 • تبصره ۴- در صورتی که به یکی از جهات قانونی خدمت این قبیل مستخدمین خاتمه یابد اعتبار حقوقی آن‌ها کماکان در اختیار مؤسسه تحویل گیرنده گذارده خواهد شد.
 • تبصره ۵- سایر کارکنان بیمارستان‌های واگذاری که مشمول تبصره ۱ این قانون نیستند به مؤسسات تحویل گیرنده منتقل خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مؤسسات مذکور خواهند بود.
 • تبصره ۶- اموال منقول و تجهیزات مؤسسات واگذاری و هم‌چنین اراضی و مستحدثات مورد نیاز بیمارستان با توافق طرفین تعیین و تفکیک و به صورت قطعی به ملکیت مؤسسات تحویل گیرنده در خواهد آمد.
 • تبصره ۷- نحوه تعیین اعتبارات نگاهداری اعم از پرسنلی و غذائی و داروئی و تجهیزاتی و غیره از محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۴۹ وزارت بهداری منظور شده و درآمد صدی ده شهرداری‌ها موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه در سال ۱۳۳۸ و سایر منابع تأمین اعتبار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دفتر بودجه تنظیم و به تصویب کیمیسیون‌های بهداری و بودجه مجلسین خواهد رسید. اعتبار ناشی از اجرای تبصره ۱و۲و۳ این قانون به عنوان کمک و سایر اعتبارات به صورت یک قلم در بودجه دولت منظور و تحت عنوان کمک با اعانه به مؤسسات تحویل گیرنده پرداخت می‌شود.
 • تبصره ۸- کلیه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستان‌هائی که از محل طرح‌های مستمر و غیر مستمر عمرانی اداره می‌شود طبق ارقام مصوب سال ۱۳۴۹ به نسبت دوازده ماه به شیر و خورشید سرخ یا مؤسسات تحویل گیرنده به صورت یک قلم منتقل می‌شود و در مورد اعتبارات پرسنلی و نگهداری و تجهیزاتی بیمارستان‌هائی که از محل طرح‌های عمرانی در دست اجرا است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و مؤسسات تحویل گیرنده به جای وزارت بهداری مجری طرح خواهند بود.
 • تبصره ۹- به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات پرسنلی و نگهداری بیمارستان‌های وزارت بهداری را که به شیر و خورشید سرخ و سایر مؤسسات عام‌المنفعه واگذار می‌شود با موافقت وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده از بودجه سال ۱۳۵۰ این وزارت کسر و به کمک دولت به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه اضافه نماید. دفتر بودجه مکلف است این نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.
 • تبصره ۱۰- مؤسسات تحویل گیرنده موظفند کسور بازنشستگی که طبق مقررات قانون استخدام کشوری به مستخدمین رسمی موضوع این قانون تعلق می‌گیرد همه ماهه کسر و بابت سهم مستخدم به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند و سهم مؤسسه نیز برابر مقررات مربوط توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد مستخدمین منتقل به مؤسسات تحویل گیرنده از نظر نرخ مالیات حقوق مشمول مقرراتی هسنتد که در تاریخ تصویب این قانون بر اساس آن مالیات می‌پردازند.
 • تبصره ۱۱- مؤسسات تحویل گیرنده همه ساله بودجه درآمد و هزینه بیمارستان‌های مذکور را ضمن بودجه پیشنهادی خود بر اساس واحد تخت به دفتر بودجه پیشنهاد خواهند نمود.

کمک دولت برای نگهداری بیمارستان‌های واگذاری با توجه به پیشنهاد مؤسسات تحویل گیرنده و ضوابطی که از لحاظ استاندارد نگهداری بیمارستان با تائید وزارت بهداری و سازمان برنامه تعیین خواهد شد تشخیص و در بودجه کل کشور به صورت اعانه یا کمک منظور و به مؤسسات مذکور پرداخت خواهد شد. در مورد بیمارستان‌هائی که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واگذار می‌شود بودجه پیشنهادی از طریق وزارت علوم و آموزش عالی به دفتر بودجه ارسال خواهد شد.

 • تبصره ۱۲- در مواقع بروز بیماری‌های واگیر وزارت بهداری بر حسب ضرورت از کلیه امکانات بیمارستانی مؤسسات تحویل گیرنده و سایر مؤسسات درمانی و بیمارستانی کشور از حیث کادر پزشکی و تجهیزات برای جلوگیری از شیوع بیماری استفاده خواهد کرد. هزینه‌های اضافی که از این لحاظ ایجاد خواهد شد از طرف دولت تأمین و به مؤسسات مذکور پرداخت خواهد گشت.
 • تبصره ۱۳- در صورتی که از نظر پزشکی قانونی- وظیفه عمومی- درمان زندانیان و رسیدگی به معذوریت کارمندان مواردی پیش آید که رسیدگی به آن‌ها مستلزم استفاده از خدمات بیمارستانی باشد مؤسسات تحویل گیرنده موظفند در حدود امکانات خود انجام بدهند.
 • تبصره ۱۴- هر گاه در مورد واگذاری بیمارستان‌ها بین وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده اختلافی پیش آید حل اختلاف در کمیسیونی مرکب از اشخاص زیر به عمل خواهد آمد:

۱- دو نفر از نمایندگان سنا به معرفی رئیس مجلس سنا.

۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به معرفی رئیس مجلس شورای ملی.

۳- نماینده وزارت بهداری.

۴- نماینده دفتر بودجه.

۵- نماینده مؤسسه تحویل گیرنده.

نظر کمیسیون قطعی و قابل اجرا است.

مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی خوئی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای سعید وزیری بفرمائید.

سعید وزیری- خیلی متشکرم از جناب آقای رئیس با این که مخالفی نبود به بنده اجازه فرمودند به عنوان موافق صحبت کنم (پزشکپور- چرا مخالف هست صحبت خواهد کرد) عرضی ندارم که بنده دارم در مورد نحوه اجرای این کار است چون واقعاً ضرورت این مطلب چه در کمیسیون‌ها و چه در مراجع پارلمانی دیگری که راجع به این موضوع صحبت شده مورد تائید قرار گرفته و واقعاً سازمانی که به نام وزارت بهداری الان هست حقاً اگر بتواند با فرصت و امکان بیشتری و با حوصله و دقت بیشتری به این کار بهداشت و پیشگیری بیماری‌ها اقدام کند خدمت ضروری‌تر و مهم‌تری صورت گرفته است بنده باید منصفانه عرض کنم خدماتی که در این مورد انجام داده‌اند خیلی مفید بوده و الان هم اقداماتی که وزارت بهداری در پیش گیری از بیماری‌های همه‌گیر انجام می‌دهد واقعاً قابل تقدیر است ولی در مورد مسئله درمان که قسمتی از آن موضوع همین کار واگذاری بیمارستان‌ها به مؤسسات خیریه است که کارها و خدمات عمومی انجام می‌دهند من جمله شیر و خورشید این واقعاً دست و بال این وزارتخانه‌ها را باز می‌کند و خواهد توانست که خدمت بهداشتی خودش را در سطح بیشتری انجام بدهد و موفق بشود امید است دستگاه‌هائی که بیمارستان‌ها را تحویل می‌گیرند و به آن‌ها واگذار می‌شود نیازمندی‌های درمانی مردم را به بهترین وجهی انجام بدهند و این کار بستگی به این دارد که کادر این مؤسسات به وضع خوبی و کامل‌تری از آن استفاده شود و پیش‌بینی کنند واقعاً برای رفع نقائص و نیازمندی‌های موجود تدابیری بیندیشند که این مشکلات فنی و کمبود کادر به بهترین وجهی حل شود می‌ماند اجرای این لایحه چون من با یکی دو شهرستان تماس دارم می‌خواهم عرض کنم نمی‌بایست یک مسئله‌ای به این مهمی در گرو تعصبات یا علاقمندی‌های بیشتری که بین دستگاه‌های تحویل گیرنده است قرار بگیرد این‌ها هر دو علاقمند هستند کار را بهتر انجام بدهند و انجامش نمی‌بایست با تعصبات صورت بگیرد بلکه با در نظر گرفتن تمام این اصول یعنی واگذار کردن کادر فنی اعم از پرستارها و پزشکیارها و تمام کادرهائی که مربوط است به کادر درمانی این کار را به بهترین وجهی انجام بدهند و این از هر دو طرف اهمیت دارد در شهرستان‌ها گاهی ملاحظه می‌شود که در این فاصله تحویل دادن یا تحویل گرفتن یک نوع بلاتکلیفی به وجود آورده یعنی دستگاه‌هائی که مسئول هستند خودشان را در بلاتکلیفی می‌دانند دستگاه‌هائی هم که تحویل می‌خواهند بگیرند به صورت آن سازمان‌هائی در می‌آید که باید خودشان تدابیری را اتخاذ کنند حالت بلاتکلیفی دارد استدعای من این است که در سطح پائین تر از مسئولان درجه یک مسئولان سطح بالای این مؤسسات یک کمیته‌ای چه در مرکز و چه در سطح استان‌ها وشهرستان‌ها با توافق آقایان وزیر بهداری و مسئولان آن دستگاه‌هائی که تحویل می‌گیرند از قبیل شیر و خورشید و سایر دستگاه‌ها کمیته‌هائی برای این تحویل و تحول به وجود بیاید که این کمیته بتواند این را اداره کند و واقعاً به آن‌ها اختیار داده شود از طرف مسئولان سطح بالای وزارت بهداری که آن‌ها بدون هیچ گونه تعصب که نه آن از تحویل دادنش ناراحت باشد و نه این از تحویل گرفتن آن این کار مهم را هر چه زودتر و با دقت انجام بدهند (احسنت).

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی تهرانی- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند، در مورد این لایحه سخن من این نیست که چرا وزارت بهداری می‌خواهد بیمارستان‌های موجود خود را به شیر و خورشید یا به دانشکده‌های پزشکی واگذار کند در این قسمت بحثی نیست بحث در کلیات است در آن کلیاتی است که سبب شده است که وزارت بهداری چنین طرز فکری پیدا کند که به جای انجام وظیفه حساس خود در مورد اجرای سیاست درمانی ملی از این وظیفه خطیر که بعضی از خصوصیات آن را اشاره خواهم کرد تنها به این اکتفا کند که بیاید و نسبت به بیمارستان‌های موجود از خود سلب صلاحیت بکند سلب اختیار بکند و سازمان‌های موجود درمانی خود را به مؤسسات دیگر واگذار کند در مورد این مسئله این طرز فکر لازم است که بررسی کنیم و ببینیم که طرز فکر شایسته‌ای را وزارت بهداری اتخاذ کرده است یا طرز فکر خطرناک و عقب‌مانده‌ای که شایسته یک کشور عادی نیست چه رسد به کشوری که گام به سوی یک تمدن بزرگ برمی‌دارد اما ببینیم اصلاً سیاست درمانی ملی یعنی چه؟ هر کشوری اعم از این که معتقد باشد که جمعیتش کم است یا زیاد جمعیتش را باید کم کرد یا زیاد و یا ثابت نگه داشت با یک حقیقتی رو در رو است و آن این است که جمعیتی دارد و این جمعیت احتیاج به برخورداری از خدمات درمانی دارد این‌ها قسمت‌هائی، فصل‌های مسلمی‌است که هیچ کشوری در هیچ نوع رژیمی‌این مسلمات را نفی و انکار نمی‌کند که جمعیت دارد و این جمعیت نیازمند به این است که از خدمات درمانی استفاده کند این جمعیت از لحاظ میزانی که می‌تواند برای استفاده از خدمات درمانی بپردازد یک سان و همانند نیست در این جمعیت اقلیتی هستند که می‌توانند مخارج درمان خودشان و خانواده شان را بپردازند نه تنها در ایران بلکه در بهترین نقطه دنیا این مخارج را می‌توانند بپردازند و یک اکثریتی هستند که این‌ها در ایران نمی‌توانند این مخارج را بپردازند و این مخارج به دلائل فنی و به دلائل پیشرفت‌های علمی‌دائماً در حال تزاید است درمان امروز درمان ۵۰ سال ۳۰ سال ۲۰ سال پیش نیست همان کاری که شما ۲۰ سال پیش مراجعه می‌کردید و به یک میزان و بهائی تمام می‌شد امروز به دلیل پیشرفت‌های علمی‌همان کار با یک بهای گران تری تمام می‌شود به دلیل عوض شدن تکنیک عوض شدن دانش و از آن بالاتر عوض شدن توقعات هر یک از ما و هر یک از مراجعه کنندگان که به سازمان‌های پزشکی مراجعه می‌کنند پس یک اکثریتی را داریم که این‌ها نیازمند هستند که از خدمات درمانی استفاده کنند در صورتی که استطاعت پرداخت بهای آن را لااقل نقداً و فی‌المجلس ندارند یا باید این‌ها به تدریج به شکل مالیات مخارج درمانی را بپردازند و دولت عهده دار تأمین خدمات درمانی آن‌ها بشود یا باید دولت اگر از این کار عاجز است یک شکل دیگری را قبول کند که این‌ها به تدریج مخارج خودشان را به عنوان بیمه بپردازند و سر انجام هر موقع که احتیاج پیدا کردند از خدمات درمانی استاندارد و صحیح استفاده ببرند این خصوصیاتی است که باید در سیاست درمانی باشد یک دستگاهی در مملکتی هست که قاعدتاً آن دستگاه که اسمش وزارت بهداری است آن دستگاه مأمور تنظیم سیاست درمانی است این فرق دارد با اجرای درمان یا اداره بیمارستان‌ها سیاست درمانی یعنی کاری بکند برنامه‌ای طرح بکند اگر لازم است مردم از همان راه مالیات‌ها احتیاجات درمانی‌شان تأمین بشود اگر این کار را نمی‌شود کرد باید بیمه‌ها را تنظیم بکنید این دستگاه وزارت بهداری است که باید از هر طریق که هست تنظیم برنامه بکند منابع اعتباری را گرد بیاورد تمام هزینه‌های درمانی سطح جمعیت را تنظیم بکند مأمور تنظیم این سیاست و اجرای این سیاست وزارت بهداری است حالا چه برنامه‌ای باید داشت آیا باید درمان را مجانی کرد آیا باید روش‌هائی را پیش گرفت که بسیاری از کشورها دارند درمان را به طور کلی در سطح مملکت باید مجانی کرد و تمام هزینه‌اش را از طریق مالیات‌ها تأمین کرد این کار را باید کرد یا نباید کرد و یا این که طب را خصوصی کرد و از طرفی کوشش کرد توی جیب هر کسی مقداری پول گذاشت تا بتواند به مراجع خصوصی برود خودش را درمان کند این کار را هم باز باید وزارت بهداری برنامه کلی‌اش را طرح کند ممکن است این فرمول را قبول کنید که طب در این مملکت تمام پولی است هر چه مریض است باید برود پول بدهد و خودش را درمان کند و بگویند ما نظرمان این است که سطح درآمد عمومی را آن قدر بالا ببریم که هر کسی پول درمان خودش را داشته باشد این سیاست هم یک جور سیاستی است ولی باید یک دستگاه در مملکت مسئول این سیاست باشد و این سیاست را به موقع خودش اجرا کند آن چه که هرگز در هیچ کشوری فرض نشده این است که سیاست درمانی ملی وجود نداشته باشد و هیچ سازمانی مسئول سیاست اجرای درمان ملی نباشد چنین فرضی در هیچ تاریخی و در هیچ کشوری نشده است و اما حالا بیائیم به بررسی وظائف درمانی وزارت بهداری، وزارت بهداری از این وظیفه خطیر خودش تنها یک بخش را داشت و آن بخش این بود که چند بیمارستان در اختیارش بود که این بیمارستان‌ها افرادی را که نمی‌توانستند مخارج درمان خودش را بپردازد اجباراً به این بیمارستان مراجعه می‌کردند و در آن جا درمان می‌شدند و امروز این تنها قسمت از وظیفه درمانی این دستگاه عظیم از این دستگاه گرفته می‌شود و تفویض می‌شود به موجب این لایحه به سازمان‌های دیگری که هر یک ممکن است امتحان حسن عمل خودشان را داده باشند ولی یک نکته برایشان مسلم است و آن این است که هیچ کدام از این سازمان‌ها عهده دار اجرای سیاست درمانی در سطح مملکت نیستند دانشکده‌ها ممکن است بیمارستان‌هایشان را خیلی بهتر از وزارت بهداری اداره کنند ولی آن دانشکده این بیمارستان را دارد برای انجام امور آموزشی این بیمارستان محلی است برای امور آموزشی انجام می‌دهد و اگر این بیمارستان خدماتی انجام داده یک کار فوق‌العاده‌ای بوده است ولی دانشکده پزشکی برای این نیست که تأمین خدمات درمانی یک شهری را بکند و دانشکده‌های پزشکی من‌حیث‌المجموع چنین وظیفه‌ای ندارند که مجری درمان ملی باشند شیر و خورشید سرخ به همین نحو، بسیار خوب هر جائی که بیمارستانی دارد در استاندارد بهتر و در شکل بهتر با خدمات ارزنده‌ای دارد اداره می‌شود، هیچ تردیدی در این امر نیست، ولی شیر و خورشید سرخ یک مؤسسه خیریه است که اگر صحیحش را بخواهید وظائف امدادی را انجام می‌دهد و وظیفه امدادی در یک کشور متمدن وظیفه خطیری است ولی شیر و خورشید سرخ به موجب هیچ نوع قانونی وظیفه‌ای در برابر تنظیم امور درمانی کشور ندارد امور درمانی کشور سیاست درمانی که هدفش این است که تمام جمعیت به هر اندازه‌ای درآمدی که دارند بتوانند از خدمات درمانی استاندارد استفاده کنند و این شرط بهداشت است یک تزی دارد به غلط رواج پیدا می‌کند و آن تفکیک امر درمان و بهداشت است این یک تز کاملاً صحیح و صددرصدی نیست. درمان و بهداشت به هم عجین و آمیخته است هر درمانی یک مقدار پیش گیری است و هر پیش گیری یک مقدار درمان است این‌ها از هم قابل جدا کردن نیست که نه خیر بعد از این ما سیاست درمانی نداریم و فقط سیاست بهداشتی داریم هیچ کس تصور نمی‌کنم چنین چیزی را بگوید و اگر بگوید به هیچ معیاری صحیح نیست آن مرجعی که باید تعهد کند که من به موجب یک برنامه ده ساله بیست ساله پنجاه ساله صد ساله متعهدم که کاری بکنم که هر کسی با هر میزانی درآمد از خدمات استاندارد پزشکی در صورت نیاز بتواند استفاده کند آن نمی‌تواند شیر و خورشید سرخ یا دانشکده پزشکی باشد آن باید یک مرجعی باشد که در برابر ملت در برابر مجلس شورای ملی مسئول باشد و آن دستگاهی که قانون برای او چنین وظیفه‌ای را مشخص کرده وزارت بهداری است بنا بر این بحثی در این نیست این بیمارستان‌ها را شیر و خورشید بهتر اداره می‌کند یا وزارت بهداری متأسفانه به علت ضعف عمل متصدیان وزارت بهداری هر مؤسسه دیگری سازمان‌های درمانی خود را بهتر از وزارت بهداری اداره می‌کند. ولی این روش به همین دلیل پیدا شده به دلیل این طرز فکر وقتی یک دستگاهی به خودش اجازه می‌دهد که تمام مؤسسات درمانی خودش را از سرش باز کند به طریق اولی این چنین مؤسسه‌ای نمی‌تواند به فکر توسعه باشد در همین جا ارقام ساده‌ای را پیش چشم داریم تعداد تخت‌هائی که داریم ۳۰ هزار تاست با کم و زیاد و تعداد تخت‌هائی که باید داشته باشیم با یک استاندارد خیلی معمولی ۳۰۰ هزار تاست بسیار خوب شما این لایحه را دادید بعد از این وزارت بهداری مؤسسات درمانی را از سر باز کرد به موجب این لایحه آن چه را هم داشت بخشید که خدا او را ببخشاید اما کی به فکر ایجاد بقیه این مؤسسات خواهد بود، شما ۱۴ هزار تخت در برنامه مترقی چهارم پیش بینی کردید که گروه‌های خصوصی بیایند سرمایه‌گذاری کنند و از دولت وام بگیرند ۱۴ هزار تخت تا پایان برنامه چهارم ایجاد کنند شما گزارش رسمی بخواهید که از این ۱۴ هزار تخت چند تا تا کنون تعهد شده و اجرا خواهد شد تازه در برنامه چهارم ۱۴ هزار تخت را بگوئیم ۲۰ هزار تخت تمام و کمال بخش خصوصی ساخت وزارت بهداری هم که این عمل را ترک کرده بقیه این نیازمندی را کی می‌سازد؟

شیر و خورشید سرخ در همین جا پیش‌بینی کردید سالانه هزینه پرسنل که واگذار کردید می‌گیرد و هزینه تخت‌ها را هم می‌گیرد و وقتی همین سازمان‌های معمولی که بهش واگذار کنید همین ۳۰ هزار تخت را بهتر از وزارت بهداری اداره می‌کنند پس می‌رسیم به این مرز که ۳۰ هزار تخت بد بود شد خوب، ولی تا ۰۰۰ /۳۰۰ تخت را کی پاسخ گو است؟ کی جواب گو است؟ کدام لایحه، برنامه که می‌گوید ۱۴ هزار تا بخش خصوصی برایتان انشاء‌الله می‌سازد وزارت بهداری که می‌گوید من این کاره نیستم این کار من نیست پس کی می‌سازد؟ کی این مسئولیت را تقبل می‌کند درد این جاست مسئله این جاست، سلب مسئولیت است از دستگاهی که تنها مسئول این کار است، لایحه‌ای که امروز پیش روی شماست و البته تصویب خواهید کرد در حدش هیچ اشکالی ندارد ۰۰۰ /۳۰ هزار تخت بد است بهتر می‌شود مخارجش را هم می‌پردازند منتها خلع ید می‌کنند از مدیرانی که لابد به نظر خودتان و به حکم امضائی که کردند زیر این لایحه، خودشان را صالح برای اداره این مؤسسات ندیدند چون پول را دولت می‌دهد زمین را می‌دهد، وسائلش را هم که می‌دهد، هزینه سرانه‌اش را هم به موجب همین لایحه قبول کردند که در سال‌های بعد می‌دهند فقط یک چیز را قبول کردید که قبلی‌ها صلاحیت اداره این بیمارستان‌ها را نداشته‌اند البته این هم ناز شست حکومت و ناز شست حزبتان که آمدید با لایحه خودتان یک دستگاهی را عدم صلاحیتش را تصویب و قبول کردید (دکتر الموتی- این طور نیست) ولی بعد مسئولیت را کی قبول می‌کند اکنون که این رأی را می‌دهید روشن کنید این ۳۰ هزار تخت لازم را کدام مؤسسه قبول می‌کند، شیر و خورشید سرخ؟ دانشکده‌های پزشکی؟ و سایر مؤسسات خیریه یا وزارت بهداری که از خودش سلب مسئولیت کرده (آفرین).

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- همکار محترم مطالبی مبنی بر مخالفت با این لایحه فرمودند که محور استدلال ایشان بر این قرار گرفته بود که تصور می‌فرمودند این لایحه موجب سلب مسئولیت وزارت بهداری از امور درمانی خواهد شد در صورتی که بنده قبلاً لایحه را مطالعه کرده بودم و بعد در نتیجه تذکراتی که ایشان دادند مرور کردم و دیدم هیچ یک از تبصره‌های ماده واحده مربوط به سلب صلاحیت وزارت بهداری از امر درمان نیست همان طور که خود ایشان فرمودند تفکیک کردن امر درمان از امر پیشگیری و امور بهداشتی و تعیین مرز برای این دو گروه کار بسیار مشکلی است یک طبیبی در یک ناحیه و بخش به امور درمانی مشغول است اگر به همان طبیب دستور بدهند راجع به پاره‌ای ار ناخوشی‌های همه‌گیر و واکسیناسیون فعالیت بکند آن طبیب ملزم است که این کار را انجام بدهد و اگر مأموری برای مبارزه و پیشگیری در ناحیه‌ای باشد و به او دستور بدهند به امور درمان بپردازد مسلماً به این وظیفه مسلم و مقدسش عمل خواهد کرد بنابر این نمی‌شود گفت به یک طبیب که تو فقط مسئول درمان هستی و به طبیب دیگر گفت مسئول امور بهداشت و پیشگیری هستی ولی ایشان پرسیدند حزب ما و دولت ما امر درمان را تا به حال از چه زاویه‌ای مورد توجه قرار داده و به چه ترتیبی خواسته این مشکل را حل بکند و در چه راهی است بارها در برنامه‌های دولت و در توضیح طرح بودجه مملکتی در موارد مختلف دولت این مطلب را به طور مشروح بیان کرده که نقطه و مرکز فعالیت ما در امر درمان توسعه امور بیمه‌های اجتماعی است چه در بین اهالی شهرنشین و چه بین روستاها در همین مجلس قانون بیمه‌های اجتماعی روستاها تصویب شده و امیدوار هستیم که به تدریج توسعه پیدا کند و به این ترتیب امر درمان نه به صورت خیریه و بلاعوض، به صورت موظف و به صورت ایجاد حق برای مردم مملکت به وسیله توسعه بیمه‌های اجتماعی عملی شود و مسلماً چه سازمان بیمه‌های اجتماعی که مأمور بیمه حقوق‌بگیرهاست و به تدریج دارد در رشته‌های مختلف و بین طبقات مختلف مردم شهرنشین کار خودش را توسعه می‌دهد چه سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائی به تدریج به اندازه‌ای که قدرت پیدا خواهد کرد این کار را توسعه خواهد داد و من فکر می‌کنم راه تأمین کسری آن تعداد تخت خوابی که جناب دکتر عاملی تذکر دادند که باید سعی بکنیم به همان نرم بین‌المللی ۳۰۰ هزار تخت با جمعیت فعلی برسیم راه تأمین آن حد نصاب همان توسعه بیمه‌های اجتماعی است ولی در امر توسعه بیمارستان‌ها و ایجاد تخت‌های جدید ایشان طبیب هستند و بنده غیر طبیب روی تجربه‌ای که در بیمه‌های اجتماعی دارند روی هر دویست تخت خواب که می‌خواهند ایجاد کنند باید یک کادر پزشک و پرستار و کمک پرستار و متخصص رادیوگرافی و لابراتوار و داروخانه تربیت کنند و متأسفانه شما به یک آمار مراجعه کردید و به آمارهای دیگر مراجعه نکردید و آن کسری پزشک و قابله و پرستاری است که به طور محرز ما در این مملکت داریم و این جزو برنامه‌های تعلیماتی و آموزش است که دولت ملزم است این کار را انجام بدهد و تشویق می‌کند این حرفه‌ها را و حتی دوره‌هائی هم از نظر تحصیلی فراهم می‌کند که ما بتوانیم طبیب‌های لیسانسیه در سطح بخش‌ها و دهات بفرستیم و خود را ملزم کنیم که طبیب‌هائی که ۹ سال ۱۰ سال سابقه تحصیل دارند و به درجه تخصص می‌رسند این نوع طبیب‌های عالی قدر را به روستاها نفرستیم در صورتی که ما نمی‌خواهیم وسائل پزشکی این گونه طبقات متخصص را فراهم کنیم پس باید یک نقشه صحیح و یک پلان برای عمل درمان در سطح روستاها و عمل تربیت پزشک برای روستاها ترمیم کنیم و به مورد اجرا بگذاریم ولی جناب آقای دکتر عاملی کمی بی‌مهری کردند راجع به وزارت بهداری و فرمودند اگر وزارت بهداری اجرای این وظائف را به عهده شیر و خورشید و دانشکده‌های پزشکی واگذار کرده این سند عدم لیاقت وزارت بهداری است من این طور فکر نمی‌کنم فکر می‌کنم وزارت بهداری به خصوص در امر پیش گیری و مبارزه با امراض همه گیر با وضعی که الان دنیا دارد ارتباط‌های مستقیمی‌که کشورهای مختلف پیدا کرده‌اند و موقعیت جغرافیائی که ایران دارد و محاصره شده بین کشورهائی که دچار امراض همه گیر هستند فکر می‌کنم که وزارت بهداری ما با دقت خاص و فداکاری زیادی توانسته است کشور ما را از این بلیات مصون بدارد و این اقدامات قابل تشویق است ولی اگر ما بیائیم و با همین سی هزار تخت خواب موجود بخواهیم درست فکر کنیم و بگوئیم که چگونه می‌توانیم حداکثر استفاده را از اطباء و کادرهای موجود ببریم و بتوانیم به بهترین وجهی این دستگاه را اداره کنیم این نقصی نیست و نشانه مدیریت صحیح است یعنی شما الان دانشکده‌های پزشکی دارید که در این دانشکده‌های پزشکی یک عده اساتید عالی قدر یک عده پزشکان عالی‌رتبه به عنوان استاد مشغول خدمت هستند و یک عده دانشجو هم هستند که احتیاج دارند که خدمات بالینی کنند تا علم طب را بهتر بیاموزند پس چه عیبی دارد که ما الان بیمارستان‌هائی را که در اصفهان در مشهد در تبریز داریم این بیمارستان‌ها را در اختیار دانشکده‌های پزشکی بگذاریم و بگوئیم دانشکده پزشکی تبریز تو اساتید عالی قدر داری، طبیب عالیقدر داری، دانشجو هم داری که باید فردا طبیب شود توی این مملکت و باید خدمات بالینی کند تا این که پزشک واقعی بشود این بیمارستان را در اختیار تو می‌گذاریم برای این که این خدمت را به وجه احسن با استفاده از علم اساتید خودت و معالجه بیماران این شهر انجام بدهی بنابراین تلفیق دادن دو خدمت که شبیه هم است و جور کردن وسائل این خودش یک حسن مدیریت است که اگر این کار را نکردیم اساتید دانشگاه ما از یک طرف باطل می‌مانند و بیمارستان‌ها از طرف دیگر باطل می‌مانند و مورد استفاده دانشکده‌های پزشکی قرار نمی‌گیرند علاوه بر این ما این تجربه را در مورد شیر و خورشید سرخ داریم جمعیت شیر و خورشید ایران جناب آقای دکتر عاملی صحیح می‌فرمایند اصولاً صلیب سرخ در تمام ممالک دنیا فقط خدماتی از نظر امداد انجام می‌دهد و به هیچ وجه در امور درمانی مداخله نمی‌کند همان طور که در تمام دنیا بیمه‌های اجتماعی فقط کار پولی امور درمانی را انجام می‌دهد یعنی حق بیمه را وصول می‌کند مثل بانک عمل می‌کند و صندوق دارد و خرج درمان را می‌پردازد ولی بیمه‌های اجتماعی در هیچ کجای دنیا بیمارستان نمی‌سازد. اما به واسطه همین عقب‌افتادگی‌ها که از ابتدا در این مملکت بود و وجود داشت بیمه‌های اجتماعی در بدو تأسیس ناچار شد درمانگاه درست کند بیمارستان ایجاد کند و عملاً نشان داد که بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایش را خیلی خوب اداره می‌کند شیر و خورشید سرخ هم به علت تجربه‌ای که پیدا کرد در موارد سوانح و اتفاقات غیر مترقبه پی برد کمه در نقاط مختلف مملکت گذشته از این که باید انبار، چادر و خواروبار داشته باشد باید پایگاه‌های درمانی هم داشته باشد این پایگاه‌های درمانی را برای روزهای مبادا تهیه کرده ولی چه اشکالی دارد که این پایگاه‌های درمانی به طور مستمر و مداوم مورد استفاده قرار بگیرد کما این که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است همین شیر و خورشید سرخ آمده آموزشگاه پرستاری درست کرده و آموزشگاه پرستاریش هم یکی از بهترین آموزشگاه‌ها و تربیت پرستار است آن هم در سطح دنیائی (صحیح است) یعنی واقعاً بهترین پرستارها را تربیت می‌کند چه عیب دارد از شیر و خورشید بخواهیم که از این تجربه خودش استفاده بکند و در تمام واحدهای درمانی در نقاط مختلف مملکت پرستار تربیت کند داشتن یک بیمارستان برای شیر و خورشید سرخ موجب خواهد شد که از این امکان استفاده کند و دختران همان شهر که بی‌کار هستند و دیپلم دارند و وسیله آموزشی ندارند در همان شهر برای پرستاری دعوت بشوند و تربیت بشوند این‌ها حسن مدیریت است این‌ها هم‌آهنگ کردن دستگاه‌های مملکت و امکانات مملکت است ما البته از لحاظ بودجه می‌توانیم بگوئیم نسبتاً غنی هستیم ولی از لحاظ فنی هنوز ضعیف و فقیر هستیم آقای دکتر (خطاب به آقای دکتر عاملی تهرانی) باید سعی کنیم از هر یک نفر شخص متخصص و فنی که داریم حداکثر استفاده را بنمائیم و وقت به جهت به بطالت نگذرد و تخصص‌ها بیهوده به هدر نرود بنابراین اگر ما امور درمانی هر شهر را به دست همان دانشکده‌های پزشکی بسپریم اگر وجود دارد به شیر و خورشید بسپاریم با وجود دستگاه‌هائی که در اختیار دارد تخصص با سیستم اداره‌ای که شیر و خورشید دارد یکی از مؤسساتی که از همه پیش‌قدم‌تر بود در اجرای کار مردم به مردم شاید یکی از علل موفقیت شیر و خورشید سرخ در بخش‌ها و شهرستان‌ها همین بوده که در هر شهری رفته معتمدین آن محل را علاقمند به امور اجتماعی بودند جمع کرده و هیئت مدیره تشکیل داده و امور شیر و خورشید را به دست همان هیئت‌های محلی و مدیر عامل‌های محلی سپرده است (صحیح است) و خود این عمل ناحیه‌ای و شهرستانی و استانی به وسیله مؤسساتی که در نقاط مختلف کشور به‌وجود آمده یکی از نمونه‌های موفق واگذاری امر درمان به دست مردم است و من فکر می‌کنم که از تجربیاتی ک آموخته شده و خدماتی که شیر و خورشید انجام داده ما بتوانیم با خوش بینی مثبتی به این لایحه رأی بدهیم همان طور که بارها عرض کردم در مورد لوایحی که دو شوری است ما همیشه امکان تبادل نظر داریم و اگر جناب آقای دکتر عاملی پیشنهادات اصلاحی داشته باشند پیشنهاد بفرمایند ما هم مسلماً با کمال میل در کمیسیون‌ها رسیدگی می‌کنیم مسلماً عرض کنم از تجربیات و معلومات شما در تنقیح قانون و اصلاح این قانون استفاده خواهیم کرد خیلی متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر مرشد بفرمائید.

دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم خوشبختانه فرمایشات نماینده محترم جناب آقای خواجه نوری و قسمتی که جناب آقای سعید وزیری در اول صحبت کردند یک مقدار زیادی زحمت مرا کم کرد بنده هم تعجب کردم که همکار عزیز جناب آقای دکتر عاملی اگر این لایحه را قرائت فرموده باشند هیچ جا صحبت از این که وظائف وزارت بهداری و قوانینی که وظائفی به عهده وزارت بهداری گذاشته بود ملغی نشده در این لایحه چیزی ذکر نشده فرمودند بهداشت و درمان از هم جدا نیست بنده هم خودم همیشه طرف دار این تز بودم و هستم ولی باید عرض کنم همیشه گفته‌اند یک جو پیشگیری بهتر از خروارها درمان است جناب عالی بایستی هدایت بفرمائید و تائید بفرمائید که قسمت معالجه یا قسمت درمان مردم به تدریج به خودشان واگذار بشود این که باید سال‌ها پیش واگذار می‌شد فرمودید در تمام کشورهای پیشرفته امور درمانی به نحوی از انحاء واگذار شده به مردم حالا اگر یک مؤسسه‌ای مثل شیر و خورشید با کمال همکاری این بار سنگین را قبول کردند خوب، این در جهت همکاری با وزارت بهداری است این جا باید اضافه کنم و یک پرانتز باز کنم و جواب آقای سعید وزیری را عرض کنم که خوشبختانه هیچ‌گونه تعصب و علاقه خاصی که فرمودند در بین نبوده است و همیشه کمال همکاری بوده و هست و خواهد بود همان طور که عرض کردم این که فرمودند بهداشت و درمان از هم جدا نیست و قسمتی به نظر من که آماری را ذکر کردند که یک خرده جنبه اغراق داشت فرمودند که سی صد هزار تخت خواب احتیاج است بنده فکر می‌کنم اگر بهداشت مملکت هر چه پیش برود روز به روز احتیاج به تعداد تخت خواب در مملکت کم خواهد شده بنده استدعا می‌کنم این را تائید بفرمائید چرا فرمودید که دستگاه وزارت بهداری ضعف نشان داد چرا توجه نمی‌فرمائید آقای همکار عزیز همین سال گذشته که مملکت مورد مخاطره جدی بیماری‌های واگیر بود که نه تنها سی صد هزار نفر که جناب عالی با یک آمار اغراق آمیزی می‌فرمائید اگر پیشگیری نمی‌شد چندین میلیون تخت خواب مورد احتیاج بود در ظرف دو هفته بیست و دو میلیون واکسیناسیون شدند آیا فکر نمی‌فرمائید که این اقدام با دست همان دستگاه و اشخاص انجام شد که جناب عالی می‌فرمائید ضعف نشان دادند، شش سال است بنده خودم شاهدم اکثر مأمورین وزارت بهداری از مرخصی استحقاقی خودشان در تابستان استفاده نکرده‌اند در صورتی که حقشان هست با این که قانون استخدام می‌گوید اگر استفاده نشود از کیسه‌شان رفته است همین الان که در خدمتتان هستم متأسفانه به واسطه بروز بیماری‌های واگیر در بعضی کشورهای هم جوار که بنده می‌خواهم وارد جزئیاتش بشوم مأمورین وزارت بهداری مجبورند شبانه‌روز فعالیت کنند و در عرض همین چند هفته اخیر خودتان توجه فرمودید در تهران متجاوز از یک میلیون و شش صد هزار نفر و در نقاط مرزی حدود شش میلیون واکسیناسیون شده‌اند نه تنها در خصوص بهداشت انسانی بلکه در خصوص دام جناب آقای وزیر کشور این جا تشریف آوردند بنده یادم آمد موقعی که ایشان وزیر کشاورزی بودند و نمایندگان محترم هم به خاطرشان هست که به واسطه سودجوئی چند نفر قاچاقچی، دام مریض وارد کشور شد و دام‌های ما به طاعون برفکی مبتلی شدند که بسیار بیماری‌های خطرناکی است برای دام، و اقتصاد مملکت ما را تهدید می‌کرد آن وقت مأمورین وزارت بهداری با مأمورین وزارت کشاورزی همکاری کردند و در عرض چند هفته بکلی این بیماری ریشه‌کن و خاموش شد بنده استدعا می‌کنم توجه به این اقدامات بفرمایند همان طور که فرمودید به هیچ وجه سیاست درمانی کشور فراموش نخواهد شد این قسمتی از بیمارستان است که واگذار می‌شود سیاست درمانی کشور که واگذار نخواهد شد همان طور که قبلاً عرض کردم با توجه به این که یک جو پیشگیری بهتر از خروارها درمان است و این عمل قبلاً باید می‌شد که هر روز احتیاجمان به تخت خواب کمتر بشود بنده باز هم از شیر و خورشید سرخ بایستی تشکر کنم که همواره کمال همکاری را در همه امور داشته‌اند همان طور که جناب آقای خواجه نوری اشاره فرمودند در امر آموزش مقدار زیادی کار شده تعداد بهیاران ما که قبلاً ۷۰۰ نفر بوده ما در ظرف ده سال ۷۵۰۰ نفر بهیار در کشور تربیت کردیم که وقتی آمارش حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر رفت فرمودند اشتباه نشده باشد؟ بعد این رقم خدمتشان توضیح عرض که بنا به احتیاجات کشور ۷۰۰ نفر بهیار به ۷۵۰۰ نفر در ظرف ده سال افزایش پیدا کرده است بنا بر این استدعا می‌کنم همکار محترم این عرایض بنده را که روی کمال خلوص و صفا عرض کردم قبول بفرمائید (احسنت).

رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور- بنده یقین دارم که همه همکاران محترم با همت تأمین بهداشت و درمان در مملکت وقوف کامل دارند از طرف جناح اکثریت و اقلیت هر تذکری در این زمینه داده بشود برای نتیجه گیری بهتر از امکانات موجود است بنده بر اثر ملاحظه عینی که در یکی دو مورد داشتم با کمال معذرت نسبت به اولیای وزارت بهداری باید عرض کنم این امیدواری هست که این بیمارستان‌ها پس از انتقال به شیر و خورشید شاید در اثر مقررات و نظامات خاصی که آن‌ها دارند بهتر و خوب‌تر از سابق اداره شود اما آن چه که ما را آزار می‌دهد و مورد نظر رهبر بزرگ مملکت بوده و هست و شاید اگر به تاریخ ۳۰ سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم پنج اصلی که از اوان سلطنت شاهنشاه ما تأمین آن را برای مردم مملکت آرزو داشتند و وجهه همت خود قرار دادند یکی امر بهداشت و درمان بود. ولی متأسفانه در شرایط موجود نه تنها از این جهت از نظر کادر متخصص و طبیب و وسایل درمانی و تأمین بهداشت عمومی کسر داریم و شاید بشود گفت در طول این مدت به این مسئله مهم و حیاتی آن طور که باید و شاید توجه نشده است و باید حضور نمایندگان محترم عرض کنم که امکان موجود هم به بهترین صورت مورد استفاده قرار نگرفته است اگر از امکانات موجود هم به بهترین صورت استفاده بکنیم شاید نتیجه بهتر از این حاصل کنیم ولی جناب آقای خواجه نوری درباره این برنامه فرمودند این برنامه‌ای است که دنیا رویش مطالعاتی دارد جنابعالی مطالعه عمیق دارید اما تصدیق بفرمائید که در طول ۳۰ سال گذشته حتی در این ۸ سال که مملکت ما در نهایت سرعت به جلو رفته است نسبت به تنظیم برنامه‌ای برای تأمین کادر درمانی مملکت آن طور که باید و شاید عمل نشده و خیلی دیر به فکر افتادید البته من خوشحالم که الان هم به فکر افتادید اما این طول مدت را با یک کمی عجله و فعالیت بیشتر در اجرای این برنامه جبران باید کرد درد را از توی برنامه تعلیمات عالیه بروید درمان کنید ببینید در سال چند پزشک تحویل جامعه می‌دهد چه قدر افزایش جمعیت داریم نسبت پزشک موجود با پزشکی که تربیت می‌کنیم با جمعیتی که اضافه می‌شود چیست؟ آیا این نسبت جوابگوی احتیاجات مردم مملکت ما با گام‌های خیلی بلند به سمت ترقی و پیشرفت داریم پیش می‌رویم هست یا خیر بنده یک مثال کوچک عرض می‌کنم حوزه‌ای که بنده افتخار این را دارم که از طرف مردم آن جا به مجلس آمده‌ام بر اساس آمار رسمی‌وزارت کشور ۲۱۰ هزار نفر جمعیت دارد که حالا هم در لایحه تقسیمات حوزه‌ها که می‌آورند ملاحظه خواهید کرد که قسمت کرده‌اند و به دو قمست مستقل البته برای من فرق نمی‌کند بنده یک نماینده را نماینده همه نقاط مملکت می‌دانم و دل سوز برای همه مردم هم هستم (مهندس صائبی- در قانون اساسی هست) بله در قانون اساسی هم هست بنده از آقای معاون وزارت بهداری سئوال می‌کنم که این ۲۱۰ هزار نفر جمعیت چند تا درمانگاه دارند آیا برای ۲۱۰ هزار نفر به ما چند طبیب دادید من حضور ایشان عرض می‌کنم که یک سال است که درمانگاه رسمی‌شال یک قصبه که خودش به تنهائی ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد پزشک ندارد و یک پیش خدمت آن جا را به عنوان طبیب اداره می‌کند به مردم دوا می‌دهد و رئیس بهداری نشسته و نگاه می‌کند و این جرم مسلم را نمی‌بیند این آن کسر کار است استدعا کردیم تقاضا کردیم نامه نوشتیم از حضور جناب آقای نخست وزیر استدعا کردیم دستور اکید دادند ولی هنوز که هنوز است پزشک به آن جا فرستاده نشده است. مردم همکاری دارند همکار محترم من جناب آقای مهندس معینی زند نمی‌دانم تشریف دارند یا نه خانواده محترم ایشان به خرج خودشان درمانگاهی ساختند و مجاناً به وزارت بهداری واگذار می‌کند ولی وقتی که ۲ سال تمام به این درمانگاهی که مجاناً واگذار می‌شود طبیب نمی‌رود چگونه می‌خواهند از همکاری و معاضدت بقیه مردم در این برنامه و کمک بقیه مردم استفاده کنند آیا شما فکر نمی‌فرمائید که عدم توجه به درمان مردم روستاها تنها عاملی است که شما به تخت خواب بیشتر در بیمارستان‌ها احتیاج دارید؟ یک بیماری کوچک دیسانتری را که یک طبیب در روستا با یک نسخه با دو تا دوا با ۲ تا قرص می‌تواند درمان کند این قدر می‌ماند و به چنان روزی می‌افتد که تخت خواب شما را در تهران بالاجبار به التماس من و امثال بنده اشغال می‌کنند و جا به او می‌دهند در حالی که شاید معالجه‌اش در اول سه روز طول داشته سه ماه روی تخت شما می‌خوابد تازه آیا سلامت خودش را پیدا بکند یا نکند این را بنده به کرات عرض کردم درمان در روستاهای این مملکت که هنوز ۷۰ یا ۶۵ درصد جمعیت مملکت ما را تشکیل می‌دهند و متناسب با اعتبارات شما ۶۵% اعتبارات شما را حق دارند چون مردم در این مملکت در سایه عنایت اعلیحضرت شاهنشاه متساوی‌الحقوقند و آن طبقه‌ای که محروم تر بود به جبران محرومیت گذاشته باید امروز توجه بیشتری به او بشود باید سعی کنید در روستاها وسایل درمان تأمین بکنید. بیمارستان‌ها را به شیر و خورشید تحویل خواهید داد بنده چون یکی دو بیمارستان را دیده‌ام که شیر و خورشید چه جور اداره می‌کند آقای دکتر الموتی هم شاهد هستند که در شهر قزوین بیمارستان شیر و خورشید هیچ قابل مقایسه با بیمارستان دولتی نیست و واقعاً دو کلاس مختلف است و برای مردم اسباب تعجب است که چطور می‌شود در یک شهر یک بیمارستان به این تمیزی و خوبی و یک بیمارستان به آن صورت باشد حالا شاید امکانات و شرایط و مقررات استخدامی‌آن دو با هم فرق داشته باشد نمی‌دانم و آقایان این امکان را بدهید که انشاء‌الله با واگذاری بیمارستان‌ها به دانشکده‌های پزشکی یا به شیر و خورشید در وظایف وزارت بهداری و فشار کارشان تخفیفی حاصل می‌شود و از همین تخفیف این امکان فراهم بشود که به درمان مردم روستا نشین که محروم هستند توجه و عنایت بیشتری بشود (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود در ماده واحده سطر دوم صفحه دوم این اصلاح به عمل آید:

هر تغییری در تعرفه‌های مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

خطیبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر اول تبصره ۱۲ جمله «وزارت بهداری» در ابتدای سطر نوشته شود.

دکتر اعتمادی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۸ از سطر سوم لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری به صورت زیر اصلاح شود.

بر طبق ارقام مصوب سال ۱۳۵۰ از تاریخ تحویل سالیانه به صورت یک قلم و به عنوان اعانه یا کمک به شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر مؤسسات تحویل گیرنده منتقل می‌شود.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر تبصره ۱۴ به جای جمله «قطعی و قابل اجرا است» نوشته شود: (قطعی و لازم‌الاجرا است).

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود که لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری از شکل ماده واحده و ۱۴ تبصره به مواد تبدیل شود.

عباس اخوان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید دو سطر آخر تبصره ۱۰ بشرح زیر اصلاح شود:

مستخدمین رسمی منتقل شده به مؤسسات تحویل گیرنده از نظر نرخ مالیات حقوق و مزایا مشمول مقررات مربوط به سایر مستخدمین رسمی وزارت بهداری خواهند بود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احترماً پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصره ۷ لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری جمله زیر اضافه شود:

«مؤسساتی تحویل گیرنده به هیچ عنوان مجاز نیستند تعداد تخت خواب‌های تحویل گرفته را تقلیل دهند».

با تقدیم احترام- دکتر ستوده- ضیاء احمدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر ما قبل آخر تبصره ۲ کلمه (مزایا) حذف شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید کلمه (عادی) از آخر سطر چهارم تبصره ۳ حذف شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود:

در تبصره سوم سطر دوم نوشته شود (مستخدمین موضوع تبصره ۱).

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به قانون واگذاری بیمارستان‌ها افزوده شود.

ترفیع کارکنان موضوع تبصره ۱و۲ این قانون تابع مقررات ترفیعات کارمندان دولت خواهد بود ابلاغ ترفیعات از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر و اعتبار آن از محلی که در مورد ترفیعات سایر کارکنان دولت منظور می‌شود تأمین و به مؤسسات تحویل گیرنده پرداخت خواهد شد احکام بازنشستگی کارکنان مذکور نیز بر طبق مقررات مربوط از طرف مؤسسات تحویل گیرنده صادر می‌شود.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در ماده واحده صفحه دوم سطر دوم این اصلاح به عمل آید.

هر تغییری در تعرفه‌های مذکور پس از تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای بهداری- علوم و آموزش عالی و مدیر عامل شیر و خورشید سرخ ایران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۲ سطر چهارم این اصلاح به عمل آید.

«بر اساس قانون استخدام کشوری از ارتقاء و ترفیعات بعدی و بازنشستگی و وظیفه و سایر مزایا نیز بهره‌مند خواهند شد این مستخدمین به جز در مورد تبصره ۱و۲ این قانون در سایر موارد تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ۳ به این صورت اصلاح شود.

پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری مؤسسات تحویل گیرنده ابلاغ اضافات و ترفیعات بعدی مستخدمین منتقله را بر طبق موازینی که به تصویب کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت بهداری و دفتر بودجه و مؤسسات تحویل گیرنده خواهد رسید صادر خواهند کرد و اعتبار ناشی از اجرای این تبصره از بودجه دولت تأمین و به مؤسسات تحویل گیرنده پرداخته می‌شود.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۹ جمله:

«با موافقت وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده» حذف شود.

محمد ولی قراچورلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری افزوده شود.

پس از پایان تحویل و تحول بیمارستان‌ها نقل و انتقال پرسنل فنی از مؤسسات تحویل گیرنده به وزارت بهداری و بالعکس مجازات کسانی که بر اساس این تبصره به شیر و خورشید سرخ منتقل می‌شوند مشمول مقررات همین قانون خواهند بود.

خطیبی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود به جای تبصره ۲و۳ این تبصره گذاشته شود.

ترفیع و بازنشستگی و وظیفه و مرخصی و سایر مزایا و هم چنین مرحله دوم قانون استخدام کشوری کارکنان منتقله موضوع تبصره ۱ این قانون از هر حیث تابع مقررات قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود و ابلاغ‌های مربوط را مؤسسات تحویل گیرنده بر اساس ضوابط مذکور در فوق مستقیماً صادر خواهند کرد. اعتبار مربوط به اجرای این تبصره از محلی که در مورد سایر مستخدمین دولت تأمین خواهد شد پادار و برحسب مورد در وجه کارمند ذی‌نفع یا مؤسسات تحویل گیرنده پرداخت خواه شد. کارکنان مذکور به جز در موارد فوق از سایر جهات تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود.

محمدولی قراچورلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود سطر ما قبل آخر ماده واحده لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری بشرح زیر اصلاح شود.

مؤسسات واگذاری افراد بی‌بضاعت به طور رایگان و اشخاص دیگر با پرداخت مبلغی طبق تعرفه موجود که قبلاً به وسیله آگهی در روزنامه به اطلاع عمومی خواهد رسید مداوا می‌شوند...

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری اضافه شود.

 • تبصره: امور اداری- مالی- پرسنلی و فنی بیمارستان‌ها واگذاری به جمعیت‌های شیر و خورشید سرخ زیر نظر مستقیم مدیر بیمارستان که حداقل تحصیلات آن لیسانس باشد و از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ مرکزی تعیین می‌شود اداره خواهد شد.

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر چهارم از تبصره ۹ بشرح زیر اصلاح شود:

(از بودجه سال ۱۳۵۰ این وزارت کسر و برحسب مورد به رقم کمک یا اعانه دولت به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و یا سایر مؤسسات ... الی آخر)

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در تبصره ۵ به عمل آید.

 • تبصره ۵- سایر کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های واگذاری که مشمول تبصره ۱ این قانون ... الی آخر.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود کلمه موجود از سطر دوم صفحه ۲ ماده واحده واگذاری بیمارستان‌ها حذف و تعرفه برای هر سال با موافقت مؤسسات و وزارت بهداری تعیین گردد.

با احترام- روحانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره ۱۴ لایحه واگذاری بیمارستان‌ها به صورتی اصلاح شود که برای مدت معین باشد و احیاناً در مواقع تعطیل و یا فترت کمیسیون ثابت باشد.

با احترام- روحانی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به لایحه اضافه شود.

 • تبصره- وزارت بهداری مکلف به تأمین درمان مناطق روستائی بوده و لازم است به نسبت هر ده هزار نفر یک درمانگاه دائر نماید.

فرهادپور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌شود که به ماده واحده لایحه قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری تبصره زیر اضافه شود.

 • تبصره- «مؤسساتی تحویل گیرنده به هیچ وجه مجاز نیستند نسبت به استفاده از تختخوابهای واگذاری قرارداد با بیمهها یا مؤسسات خصوصی به بندند»

با تقدیم احترام – دکتر ستوده – ضیا احمدی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد میشود جمله زیر به آخر تبصره ۷ لایحه قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری اضافه شود.

و مؤسسات تحویل گیرنده بایستی از اعتبارات دولت و شهرداری و در آمدی که بابت مداوا اخذ مینمایند منحصراً صرف امور بیمارستان و توسعه و بهبود آن استفاده خواهد شد.

با تقدیم احترام – دکتر زعفرانلو

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد میشود در تبصره ۱۲ لایحه قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری به جای «از حیث» نوشته شود «منجمله»

با تقدیم احترام – دکتر ستوده – ضیا احمدی

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد میشود در تبصره ۹ لایحه قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری در سطر سوم «موافقت وزارت بهداری و مؤسسات تحویل گیرنده» حذف شود.

با تقدیم احترام – دکتر ستوده – ضیا احمدی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد میشود در تبصره ۳ لایحه قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری سطر چهارم پس از تحویل گیرنده جمله زیر اضافه شود:

«با توجه به ذیل تبصره ۳ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری»

با تقدیم احترام – دکتر ستوده – ضیا احمدی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً تصدیع میدهد در لایحه واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری پیشنهاد میشود در آخر ماده صفحه ۲ آخر ماده واحده به شرح زیر اضافه شود.

تغییر تعرفه بیمارستانهای واگذاری به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال طبق مقررات عمومی مؤسسات مزبور صورت خواهد پذیرفت.

با احترامات – دکتر شفیع امین

رئیس – لایحه و پیشنهادهای رسیده برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.

طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی و ارسال به مجلس سنا

۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی مطرح است قرائت میشود.

(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر زاهدی وزیر کشور لایحه شماره ۲۶۵۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۵۰ دولت مربو به جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۹۰ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای واصله مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

لایحه قانون جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی

ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون جدول (۲۶۸) نفری منضم به این قانون به جای جدول حوزههای انتخابیه مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و جدول اصلاحی منضم به قانون تیرماه ۱۳۴۶ خواهد بود.

مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی

رئیس- آقای کلانتر هرمزی بفرمائید.

کلانتر هرمزی (مخبر کمیسیون کشور)- با اجازه مقام ریاست در ردیف ۱۷۳ بخش بهاباد از قلم افتاده بود اضافه می‌شود به بخش تفت و هم چنین شهر بابک که اشتباه چاپی است و در ردیف ۱۷۳ حوزه انتخابیه تفت اضافه می‌شود در ردیف ۱۲۳ حوزه انتخابیه نورا هلمرستاق صحیح است که طور دیگری نوشته شده و اشتباه چاپی است بنده عرض دیگری ندارم.

رئیس- اصلاح می‌شود ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً چون ذکر «خضرآباد» در ردیف ۱۷۱ لایحه قانون جدید جدول انتخابات مجلس شورای ملی زائد است پیشنهاد می‌نمائیم که کلمه مزبور حذف شود.

محمد علی رشتی- ایرج ملک افضلی.

رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد حذف رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحانی بفرمائید.

روحانی- در قسمت نیشابور بخش زبرجان نوشته شده که زیر خان صحیح است و اشتباه نوشته شده است.

رئیس- اصلاح می‌شود آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی- آن حوزه که حذف شد به حوزه قبلی اضافه می‌شود.

رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای وزیر کشور بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست بنده باید تشکر کنم از کمیسیون‌هائی که در مجلس شورای ملی برای رسیدگی به جدول حوزه‌های انتخاباتی تشکیل شده بود کلیه نمایندگان محترم اعم از اقلیت و اکثریت پیشنهادهای بسیار به موقع برای اصلاح جدول داده بودند که وزارت کشور با مشورت متخصصین خود به قسمت عمده پیشنهادهائی که از لحاظ اصولی امکان داشت برای وزارت کشور موافقت شد و امیدوار هستم همان طور که در جلسات کمیسیون عرض کردم اگر حوزه‌های انتخابیه پیشنهادهائی بشود در طول دوره بعد دقیقاً با مشورت نمایندگان محترم از طرف متخصصین مطالعه می‌شود و اگر اصلاحاتی ضروری بوئد لایحه اصلاحی تقدیم بشود و اگر هم نبود به همین نحو باقی می‌ماند بنابراین بنده از مقام ریاست و نمایندگان محترم نهایت تشکر را دارم که چنین سرعتی در تصویب لایحه تقدیمی‌معمول داشتند که وزارت کشور بتواند به موقع و با استفاده از این لایحه در این دوره انتخابات تعداد را به همان میزان که تصویب فرمودید وظایفی را در انتخابات انجام دهد (احسنت).

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای ملی شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۸۸- ۱۵ /۱ /۱۳۵۰ راجع به پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۹۸ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- به هر یک از همافران و ستوان یاران و افسران و استواران و گروهبانان و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان که به اخذ دیپلم کامل دبیرستان نائل شده یا بشوند ماهانه مبلغ یک هزار ریال چنان چه دارای دانش‌نامه لیسانس یا بالاتر بوده یا بعداً موفق به اخذ دانش‌نامه لیسانس یا بالاتر گردند ماهانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌گردد و این مبالغ جزو حقوق آنان در هر درجه محسوب و از آنان کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به لایحه و کلیات آخر آن خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دامپزشکی کشور و ارسال به مجلس سنا

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دامپزشکی کشور و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم سازمان دامپزشکی کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه روز پنج‌شنبه ۲۳ /۲ /۱۳۵۰ لایحه شماره ۷۰۲۶- ۲۰ /۴ /۴۹ دولت راجع به سازمان دامپزشکی کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۳۲ چاپ گردیده با حضور آقای معصومی‌معاون وزارت کشاورزی برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

لایحه قانون سازمان دامپزشکی کشور

ماده ۱- به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های آن‌ها و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.

سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکان که دارای درجه دکترا می‌باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.

 • تبصره- سازمان دارای ذی‌حسابی است که طبق مقررات قانون محسابات عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۲- در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی و بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.

ماده ۳- وظائف سازمان بشرح زیر است:

الف- بررسی بیماری‌های دامی‌و شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها.

ب- تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام.

ج- همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

د- تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی و هم چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی‌و نظارت در نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.

هـ- کنترل بهداشتی چراگاه‌ها- مراتع- آبشخورها- محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و هم‌چنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.

و- کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.

ز- اظهار نظر و کنترل در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.

ح- مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دام پزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس‌ها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تائید وزیر کشاورزی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دام پزشکی.

ط- تأسیس و توسعه شبکه‌های دام پزشکی و هم چنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.

ی- سایر اموری که در اجرای هدف‌های مندرج در ماده ۱ از طرف وزیر کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی‌اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اشتغال دارند موظفند به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.

ماده ۵- سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی‌و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها با موافقت وزیر کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی‌و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.

ب- برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی‌ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بدان به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج- دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم و یا برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.

در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.

د- اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضد عفونی تشخیص گردید به نحوی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد با تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.

ماده ۶- اشخاصی که در مواقع بروز بیماری‌های واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه بر خلاف دستور سازمان اقداماتی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۷- ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه دار- اسپرم دام‌ها- فرآورده‌های خام دامی- داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذائی متراکم و مکمل‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.

ماده ۸- هر گاه دام و فرآورده‌های خام دامی‌و مواد ذکر شده در ماده ۷ به علت آلودگی به بیماری‌ها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم به هزینه صاحبان آن‌ها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آن‌ها باید برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام یا امحاء آن‌ها از طرف مأمورین سازمان اقدام خواهد شد.

ماده ۹- اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده- مرکب- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- مواد ضد عفونی- سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان می‌باشد.

مؤسسات و شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌هائی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

ماده ۱۰- تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و هم‌چنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این ماده نخواهند بود.

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اشخاصی که اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام داشته‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

ماده ۱۱- در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۲- در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد ۴و۶و۸و۹و ۱۰ این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به‌منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.

ماده ۱۳- سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی- داروها- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی‌را از داخل و یا رأساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناً در اختیار متقاضیان مصرف کننده بگذارد.

ماده ۱۴- سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

ماده ۱۵- در صورت بروز بیماری‌های واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوریست و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.

ماده ۱۶- وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.

ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.

ماده ۱۸- بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور از وظایف سازمان می‌باشد و شهرداری‌ها و سازمان‌های ذیربط مکلفند پرسنل- بودجه و اعتبار لازم را طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.

ماده ۱۹- وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آئین‌نامه‌ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد. آئین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲۰- قانون تفتیش صحیح حیوانات مصوب سال ۱۳۴۱ ملغی است.

ماده ۲۱- آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز یک شنبه ۲۶ /۲ /۵۰ لایحه دولت راجع به سازمان دامپزشکی کشور را با حضور معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه روز یک‌شنبه ۲۶ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یک شنبه ۲۶ /۲ /۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تائید تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری لایحه در جلسه روز سه شنبه ۲۸ /۲ /۵۰ با حضور معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ /۲ /۵۰ با حضور معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه سازمان دامپزشکی کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ /۲ /۵۰ با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی و آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به سازمان دامپزشکی کشور

را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تائید تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی خوئی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز شنبه ۳۰ /۲ /۵۰ با حضور نماینده دولت لایحه سازمان دام پزشکی کشور را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تائید تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های آن‌ها و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.

سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکان که دارای درجه دکترا می‌باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.

 • تبصره- سازمان دارای ذی حسابی است که طبق مقررات قانون محسابات عمومی تعیین خواهد شد.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی و بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- وظائف سازمان بشرح زیر است:

الف- بررسی بیماری‌های دامی و شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها.

ب- تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیش گیری و مبارزه با بیماری‌های همه گیر و قرنطینه‌ای دام.

ج- همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام.

د- تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی و هم‌چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.

هـ- کنترل بهداشتی چراگاه‌ها- مراتع- آبشخورها- محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و هم‌چنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.

و- کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.

ز- اظهار نظر و کنترل در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.

ح- مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس‌ها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تائید وزیر کشاورزی و هم چنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی‌دام پزشکی.

ط- تأسیس و توسعه شبکه‌های دام پزشکی و هم‌چنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.

ی- سایر اموری که در اجرای هدف‌های مندرج در ماده ۱ از طرف وزیر کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی‌اشتغال دارند موظفند به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.

رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها با موافقت وزیر کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.

ب- برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی‌در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی‌ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بدان به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج- دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم و یا برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.

در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.

د- اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضد عفونی تشخیص گردید به نحوی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد با تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.

رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول ۵ می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- اشخاصی که در مواقع بروز بیماری‌های واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه برخلاف دستور سازمان اقداماتی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول ۶ می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه‌دار- اسپرم دام - فرآورده‌های خام دامی- داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذائی متراکم و مکمل‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.

رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- هر گاه دام و فرآورده‌های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده ۷ به علت آلودگی به بیماری‌ها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم به هزینه صاحبان آن‌ها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آن‌ها باید برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام یا امحاء آن‌ها از طرف مأمورین سازمان اقدام خواهد شد.

رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده- مرکب واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- مواد ضد عفونی- سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان می‌باشد.

مؤسسات و شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌هائی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و هم چنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این ماده نخواهند بود.

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اشخاصی که اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام داشته‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد ۴و۶و۸و۹و ۱۰ این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی‌مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی داروها- واکسن‌ها- سرم‌ها- مواد بیولوژیکی- سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی را از داخل و یا رأساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناًدر اختیار متقاضیان مصرف کننده بگذارد.

رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- در صورت بروز بیماری‌های واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوریست و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.

رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.

رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.

رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور از وظایف سازمان می‌باشد و شهرداری‌ها و سازمان‌های ذیربط مکلفند پرسنل- بودجه و اعتبار لازم را طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.

رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آئین‌نامه‌ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد. آئین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال ۱۳۴۱ ملغی است.

رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تائید عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶ مورخ ۷ /۷ /۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند و ارسال به مجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تائید عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶ مورخ ۷ /۷ /۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۱۲۵۲۸- ۵ /۱۰ /۴۲ دولت مربوط به تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶- ۱۰ /۷ /۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند را که مربوط به دوره بیست و یکم قانون‌گذاری بود مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند تائید می‌شود.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی خوئی.

متن تصویب نامه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۷ /۱۳۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۹۷- ۸ /۷ /۱۳۴۲ وزارت فرهنگ ماده واحده ذیل را تصویب نمودند.

ماده واحده- به وزیر فرهنگ اجازه داده می‌شود تا مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دانشمندانی را که در رشته‌های فلسفه و حکمت قدیم و فروع مختلف فقه اسلامی و علوم عربی و ادبی مقام شایسته‌ای دارند و لااقل مدت ۵ سال در دانشکده‌های کشور به تدریس این مواد اشتغال داشته‌اند با تصویب شورای مرکزی دانشگاه‌های ایران به سمت دانشیاری منصوب نماید رتبه دانشیاری ایشان بر مبنای حقوق و مزایائی که اکنون دریافت می‌دارند تعیین خواهد شد.

وزارت فرهنگ مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.

اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۸ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۲۵۲۸- ۵ /۱۰ /۱۳۴۲ مربوط به تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶- ۱۳۴۲/۷/۱۰ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند را که مربوط به دوره بیست و یکم قانون‌گذاری بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- محمد دیهیم.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تائید عمل دولت در مورد تصویب نامه ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۱۸ر۱۲ر۴۱ راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تائید عمل دولت در مورد تصویب نامه ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۱۸ر۱۲ر۴۱ راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ /۲ /۱۳۵۰ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه شماره ۴۶۳۳۰- ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۲ دولت راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۴۱ را مورد رسیدگی قرار داد و طی یک ماده واحده تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی

ماده واحده- عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۴۱ راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۱ تائید می‌شود.

مخبر کمیسیون اقتصاد - مهندس معتمدی.

متن تصویب نامه

شماره ۵۱۵۲۲/ت
تاریخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۴۱
وزارت اقتصاد

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ /۴۱ به منظور ایجاد هم‌آهنگی بیشتر در امور صنعتی و بازرگانی تصویب نمودند:

۱- از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۱ وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی یکی شده به نام وزارت اقتصاد نامیده می‌شود.

۲- مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین باید تحصیل گردد.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز پنج‌شنبه ۲۳ /۲ /۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به صورت زیر اصلاح گردد.

ماده واحده- عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۲۰/ ۱۲ /۱۳۴۱ مبنی بر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نامیده شدن آن به وزارت اقتصاد از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۱ تائید می‌شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری توضیح بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- در متن تصویب نامه دو وزارتخانه که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باشد ادغام شده از ادغام این دو وزارتخانه یک وزارتخانه با نام جدید با همان کادر و همان برنامه و همان بودجه که دولت داشته به وجود آمده در لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شده این تغییر نام به نام وزارت اقتصاد قید نشده و فقط ذکر شده آن دو وزارتخانه ادغام شدند حالا به چه نام نامیده می‌شوند باید حتی در ماده واحده و در لایحه آورده شود بنده این موضوع را در پیشنهادی که کردم آوردم و برای آقایان می‌خوانم جناب آقای دکتر الموتی ملاحظه می‌فرمائید در صورتی که موافق باشند این اشکال رفع می‌شود.

پیشنهاد کردم که در عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۴۱ مبنی بر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نامیده شدن آن به وزارت اقتصاد از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۱ تائید می‌شود.

و یک اشتباه دیگر در لایحه دولت بود که نوشته بود از ۲۰ /۱۲ /۴۲ که آن هم اشتباه است و البته اشتباه قلمی است این اشتباه را هم رفع کردم.

رئیس- اشتباه دومی‌البته چاپی بوده است اصلاح می‌شود نظری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان

۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان.

رئیس- گزارش شور اول اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای مهندس بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحه شماره ۲۷۱۸- ۱۲ /۲ /۵۰ دولت راجع به قانون اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان را که به شماره ۱۷۹۶ چاپ شده است مطرح کرد و بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود مفاد قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب اسفند ماه ۱۳۴۳ را در مورد انجمن ملی حمایت کودکان نیز به موقع اجرا بگذارد.

مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن- مهندس عطائی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان را که به شماره ۱۷۹۶ چاپ شده است مطرح کرد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد

۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد.

رئیس- گزارش شور اول اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴ /۴۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد.

ماده ۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود کلیه عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تائید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس آباد واقع شده با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.

 • تبصره- بهای عادلانه با توجه به قیمت اراضی در فروردین ماه ۱۳۴۹ به وسیله یک هیئت کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی‌دادگستری که از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یک نفر) انتخاب خواهند شد تعیین می‌شود کشور و رأی اکثریت هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲- بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه به مالکان پرداخت می‌شود و وزارت دارائی از اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸ به میزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال و بهره آن صدی ۹ در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.

سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازم الرعایه است.

 • تبصره- تاریخ انتشار اوراق قرضه‌ای که بابت معاملات موضوع این ماده از طریق وزارت دارائی در اختیار شهرداری گذارده می‌شود و مبدأ تعلق بهره به آن‌ها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.

ماده ۳- بهای خانه‌ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس آباد و یا اعتباری که دولت در اختیار شهرداری می‌گذارد نقداً پرداخت می‌گردد و تا زمانی که بها پرداخت نگردیده نسبت به تخلیه و تخریب آن اقدام نخواهد شد.

ماده ۴- شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آن را در پایان سال سوم تا سال هفتم به اقساط مساوی به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد و می‌تواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلاً یا جزئاً به وزارت دارائی بپردازد وزارت دارائی مجاز است مطالبات خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.

ماده ۵- در مورد استنکاف مالکین از امضاء اسناد انتقال و هم چنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی و یا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرایط، نماینده‌ای برای امضاء اسناد تعیین می‌کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا به مالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد هم چنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیت دار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه به صندوق ثبت سپرده می‌شود و پس از امضاء سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک می‌گردد.

در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلاً و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق به او پرداخت خواهد شد.

در مورد حق کسب و پیشه نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

ماده ۶- در موارد اراضی و املاکی که به موجب سن رسمی‌مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود.

ماده ۷- معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه شهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت تحت هر عنوان معاف می‌باشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده می‌شود. پرداخت حق‌التحریر به عهده شهرداری است در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط به اراضی بایر در مرحله انتقال به شهرداری است.

ماده ۸- کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع امر، کارشناسی را انجام دهند نظر نهائی خود را اعلام دارند. دستمزد هر یک از آن‌ها موجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده ۹- شهرداری نمی‌تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود و واگذاری اراضی به اشخاص و مؤسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد.

در مورد اراضی که از طریق مزایده به اشخاص فروخته می‌شود در شرایط مساوی حق تقدم با صاحبان قبلی از این اراضی می‌باشد.

ماده ۱۰- احداث هر نوع بنا و تأسیسات در اراضی موضوع ماده ۹ این قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه و تحصیل پروانه از شهرداری مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.

ماده ۱۱- مالکین و متصرفین خانه‌ها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب می‌باشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن را تخلیه و مراتب را به شهرداری اعلام نمایند و الا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به خلع ید اقدام خواهد شد.

ماده ۱۲- شهرداری پایتخت می‌تواند برای اجرای برنامه نوسازی عباس آباد شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل دهد. شهرداری مجاز است قسمتی از سهام شرکت را که از ۴۹ درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اجرای برنامه نوسازی عباس آباد را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی تهرانی- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند، بر خلاف اکثر لوایح دولت که حاوی آن چنان نکاتی است که جز مخالفت در مورد آن‌ها کاری نمی‌شود کرد با این لایحه به شرط این که پیشنهاد ما پذیرفته شود منطبق خواهد شد با روح قانون نوسازی و خدای نکرده در صورتی که پذیرفته شود از روح قانون نوسازی فرسنگ‌ها به دور خواهد بود اینست که ابتدا پیشنهاد را عرض می‌کنم و بعد بحث خودم را درباره کلیات لایحه عرض خواهم کرد پیشنهادی را که از طرف فراکسیون پارلمانی پان ایرانیست تقدیم شده است اینست که این لایحه عیناً با همه مواد و تبصره‌هایش فقط یک تغییر بکند و آن این است که به جای عباس آباد محله کهنه و قدیمی‌عودلاجان موضوع این قانون قرار بگیرد حالا راجع به کلیات لایحه بحث می‌کنیم اولاً ببینیم فلسفه نوسازی که اصل انقلاب ما هست و برای اجرای این اصل ما قانون نوسازی را داریم که مردم از قسمت‌های سنگین و تحمیل آمیز آن قانون بهره‌مند شده‌اند تا کنون بعضی عوارضش را پرداخته‌اند ولی از مزایا و خدماتش هنوز اثری ندیده‌اند ببینیم فلسفه نوسازی چیست یک شهری مثل تهران خوشبختانه در این قسمت فکر می‌کنم همکاران اکثریت کمال موافقت را داشته باشند چون غالباً به این منطق و مطلب اشاره کرده‌اند که رم یک شبه ساخته نشده است و نه رم نه شهرهای بزرگ دیگر یک شبه ساخته نشده است تهران هم یک شبه ساخته نشده است در عرض دو قرن اخیر به تدریج محله به محله ساخته و بازسازی شده است در نتیجه امروز که ما از زمین یا هوا به شهر تهران نگاه می‌کنیم شهر نا متجانس است که دارای محلات بسیار کهنه، کمتر کهنه، کهنه، نو و بسیار نو هست به منظور این که این لکه‌های کهنگی شهر که در قبال یک شهر ۲-۳ میلیون نفری که لکه‌های ننگ را تشکیل می‌دهند این لکه‌ها به تدریج زدوده بشود و جای خودش را به محلات نو و مجهز و قابل سکونت و کار بدهد قانون نوسازی داریم که عوارض نوسازی را از تمام مردم این شهر می‌گیرد و مطابق یک برنامه معین و صحیح با حفظ اولویت‌ها صرف نوسازی شهر می‌کند هر کس به سادگی درمی‌یابد که وقتی این عوارض را گرفتند و بلو که کردند و انشاء‌الله جز در مورد قانون نوسازی خرج نکردند و خواستند به عمل نوسازی اقدام بکنند کاری که صحیح و منطقی است این است که باید بروند سراغ کهنه‌ترین منطقه در کهنه‌ترین محله شهر البته در آن جا امکنه مقدس هست و امکنه تاریخی هست این امکنه مقدس و تاریخی را جدا می‌کنند برایشان محوطه‌سازی می‌کنند در حد قوانینی که داریم آن‌ها را مرمت می‌کنند بقیه آن منطقه منطقه وسیعی است که همگی خانه‌ها یا لااقل ۸۰-۹۰ درصد خانه‌ها کلنگی مطلق است این خانه‌های مسلوب المنفعه و خطرناک از می‌خرند و خراب می‌کنند و در روی آن زمین محله جدیدی را بنا می‌کنند که خانه‌هایش با استیل‌ها و معیارهای امروزی قابل سکونت باشد تمام وسایل شهرسازی در آن تعبیه می‌شود آن چنان محله‌ای که هر روز لازم نباشد خیابانش را کلنگ بزنند یک کابل بگذارند خیابانش را کلنگ بزنند یک لوله سیمانی بگذارند فاضلاب و برق و کابل‌های تلفن را از اول در آن تعبیه می‌کنند این می‌شود نوسازی بنابراین ما دور نمایان از مفهوم نوسازی اینست که مجری این کار اول می‌رود به کجا؟ سراغ کهنه‌ترین محلات که احتمالاً در تهران محله عودلاجان است که در قسمت قدیمی شهر تهران است برای کسانی که ممکن است ندانند عرض می‌کنم، محله‌ای است چسبیده به بازار و به پامنار اگر می‌گوئید این کهنه‌ترین نیست قبول دارم یک جای دیگر مثل محله عرب‌ها به هر حال یکی از این‌ها از کهنه‌ترین محلات تهران است باید رفت این چنین قانونی را در مورد کهنه‌ترین محله تهران اجرا کرد که در نتیجه محل‌های مسکونی و خانه‌های مسکونی امروزی برای مردم تهیه شود محل‌های کسب و پیشه امروزی برای مردم پیدا بشود قسمتی از مشکلات ترافیک حل بشود قسمتی از مشکلات شهرها حل بشود در این قمست نوسازی شده به وسیله یک کابل زیر زمینی در یک تونل زیر زمینی موجبات تمام این کندن‌های روی زمین را از بین ببرند حالا شما یک قانون مترقی آورده‌اید و انشاء‌الله از آن دفاع خواهید کرد کلنگ خود را گذارده‌اید روی جدیدترین نقطه تهران به عنوان نوسازی. حالا برسیم به این داستان عباس‌آباد تا همین حا ملاحظه فرموده‌اید که در این لایحه از جهت منطقه نوسازی رعایت اولویت نشده ما فرض می‌گیریم این قانون را به تصویب رساندید و از محل قرضه یک عباس‌آباد نوئی را ویران کردید و نوتری را ساختید آیا ما شرمنده و سرافکنده نخواهیم بود که در شهری زندگی کنیم که شمالش یک محله نوی را که هنوز سیمان ساختمانش خشک نشده از محل قرضه ویران کنیم و بسازیم و آن وقت در همین شهر دو کیلومتر پائین‌تر محله‌های ویران و شاید بشود گفت شبیه بمب زده و غارت شده مثل همین محله اطراف خیابان سیروس- هر کدام که ندیده‌اید من به عنوان راهنما حاضرم نشان بدهم که توی این محلات در جوی‌های این محله چه آبی حرکت می‌کند دیوارها چه وضعی دارد در زمستان جرئت نمی‌کنید از زیر دیوار این محل‌ها رد بشوید و وضع خانه‌ها رقت آور است- شما این‌ها را نگاه خواهید داشت. اگر قرار است نوسازی بشود این‌هاست که باید نوسازی بشود این محل‌هاست که در حال ویران شدن است باید نوسازی شود و زمین‌ها استفاده بهتری خواهد داشت و محل‌های مسکونی بهتری خواهد شد و وضع ترافیک تهران را بهتر خواهد کرد همه این مسائل در گرو همین منطق نوسازی است که بیائید جای کهنه را نوسازی کنید جائی که لازم است و واجب است که خراب شود و به علت فرسودگی بلا استفاده است آن جا را نو کنید. بهترین قانون این خواهد بود بیائید به تشخیص خودتان کهنه‌ترین محله را خراب کنید و بسازید و برنامه‌ای روی فرسودگی محلات تعیین کنید بر اساس زشتی و کهنگی و فرسودگی آن وقت چهل سال دیگر می‌رسید به عباس‌آباد چهل سال بعد آن جا هم محله کلنگی خواهد بود که شما بخرید و نو کنید این را روش تعصب اکثریت و اقلیت نگذارید و الامردم آن محل‌هائی که آرزوی نو شدن را دارند به شما نفرین خواهند کرد. آزرده خواهند شد این آزردگی‌ها و این فریادهای نهانی دل مردم را ناچیز نه انگارید راه درست بروید. بسیار خوب، حالا این محله جدید که شما انگشت رویش گذاشتید اراضی بوده که ابتدا ارتش به منظور این که افسرانش صاحب منزل بشوند قسمت‌بندی کرده و به آن‌ها داده منتها سیاست غلطی در مملکت بوده است که این سیاست غلط زمین‌خوری و بیابان‌سازی را تشویق می‌کرده و هر کسی اندک سرمایه‌ای دارد می‌خواهد برود زمین بخرد برای این که دولت شما راه مفیدتری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نشان نداده است، علت این که مردم زمین خور می‌شوند تقصیر دولت‌ها و حکومت‌ها است برای این که راه مفیدتری ندارند، راه بهتری برای صرف پس‌اندازها ندارند به زمین‌خوری روی می‌کنند این سیاست وجود داشت عده‌ای از افسران فریب این سیاست را خوردند به جای این که زمین را بسازند و در آن بنشینند به اشخاص دیگری فروختند و آن‌ها هم به آن‌ها که بیشتر می‌خریدند فروختند در نتیجه یک مقدار از سرمایه مملکت به غلط و در اثر عدم سیاست صحیح دولت در این مناطق، امروز متمرکز شده و الان ساختمان‌هائی روی این زمین‌ها هست که مقداری نو و مقداری نیم دار است ولی به هیچ وجه کهنه نمی‌شود گفت در صورتی که مناطق دیگر تهران کهنه و مرده و فرسوده است این‌ها یک مقدار از سرمایه را توی این زمین‌ها بی‌ثمر کاشته‌اند حالا یک بار دیگر شما می‌خواهید بروید روی این سرمایه‌گذاری آن‌ها خاک بریزید و دو مرتبه پول مردم را روی این زمین‌ها سرمایه‌گذاری کنید اسم این را می‌گذارید سرمایه‌گذاری صحیح؟! عوارض نوسازی را صرف نو کردن بکنید نه صرف تشویق کردن به بیابان‌سازی و زمین‌خواری این اقدام شما در مورد اراضی عباس آباد تشویق مردم به زمین خواری است، تهرانی خواهید ساخت با یک اختلاف وحشتناک طبقاتی، یعنی کسانی که مجبور باشند در محله ویرانی مثل عودلاجان زندگی کنند و کسانی که خانه و زندگی خودشان را در شهرستان‌ها بفروشند به امید این که بیایند در عباس‌آباد نوسازی شده شما یک قطعه زمین بخرند یا خانه‌ای بسازند این منظره وحشتناک را به‌وجود خواهید آورد در مسیر زمین خواری و در مسیر توسعه غیر منطقی شهرها، شما برنامه‌ای را اجرا خواهید کرد این اراضی را تبدیل به یک اراضی سنگین قیمت دیگری خواهید کرد که یک عده معدود دسترسی پیدا خواهند کرد، از جهت اقتصادی باز برنامه شما متضمن خطراتی است، عوارض آن تشویق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به طور نامعقول و نامتناسب است. ما در شهر تهران اگر سیاستمان این است که مهاجرت را نگذاریم بیشتر شود به قیمت این که سرمایه‌گذاری را برگردانیم به شهرستان‌ها و روستاها که جمعیت دهات و بخش‌ها و شهرهای کوچک را رها نکنند و به تهران بیایند اگر چنین برنامه‌ای دارید که گاه گاهی شنیده می‌شود که از چنین مطالبی سخن می‌گویند ولی در عمل برخلاف عمل می‌کنند مناطق کهنه‌ای را عوارضش را می‌گیرند می‌برند در یک جائی که منطق ندارد یک غول عظیم می‌خواهند بسازند جائی که تا حدی که سیاست‌ها اجازه می‌داده است نو شده است بنابراین از جهات مختلف از جهات اقتصادی این برنامه مفیدی نیست این دور ریختن اعتبارات نوسازی است دور ریختن و دور کردن اعتبارات نوسازی و پس‌اندازهای مردم است حالا اگر چنین چیزی را صلاح می‌دانید رأی بدهید ولی اگر عنایت داشته باشید که این اعتبارات و شرایط پیش‌بینی شده در همین ماده به کار برده شود منتها نه در مورد عباس‌آباد بلکه در مورد کهنه‌ترین محله تهران و پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- به شهرداری اجازه داده می‌شود کلیه عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تائید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس آباد واقع شده با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.

 • تبصره- بهای عادلانه با توجه به قیمت اراضی در فروردین ماه ۱۳۴۹ به وسیله یک هیئت کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی‌دادگستری که از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یک نفر) انتخاب خواهند شد تعیین می‌شود کشور و رأی اکثریت هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد عبارت قانون برنامه نوسازی عباس‌آباد عیناً چه در عنوان و چه در سطر سوم ماده ۱ و چه در موارد دیگر به قانون اجرای برنامه نوسازی «محله عودلاجان» تهران تغییر یابد بدین توضیح که کلیه اقدامات نوسازی پیش‌بینی شده در لایحه مزبور در محله عودلاجان تهران که محله‌ای است وسیع، قدیمی‌و کهنه مورد اجرا گذارده شود تا نیت قانون گذار در وضع قانون نوسازی رعایت گردد.

با احترام گروه پارلمانی پان ایرانیست:

پزشک پور- دکتر عاملی- دکتر طالع- دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده یک اضافه شود.

 • تبصره ۲- چنان چه هر یک از کارشناسان به هر علت در مدت مقرر کارشناسی در ماده ۶ انجام ندهند بنا به پیشنهاد شهرداری کارشناس دیگری از طرف مقام تعیین کننده معرفی خواهد شد.

با تقدیم احترام- محمد حسین عباس میرزائی.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه به مالکان پرداخت می‌شود و وزارت دارائی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸ به میزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال و بهره آن صدی ۹ در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.

سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازم‌الرعایه است.

 • تبصره- تاریخ انتشار اوراق قرضه‌ای که بابت معاملات موضوع این ماده از طرف وزارت دارائی در اختیار شهرداری گذارده می‌شود و مبدأ تعلق بهره به آن‌ها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً مستدعی است قسمتی از عبارت ماده ۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد بشرح ذیل اصلاح شود.

مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال و بهره آن برای اشخاصی که تا پانصد متر زمین دارند ۱۲ درصد و نسبت به مازاد آن نه درصد در سال الی آخر.

با تقدیم احترام- ابوذر.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- بهای خانه‌ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس‌آباد و یا اعتباری که دولت در اختیار شهرداری می‌گذارد نقداً پرداخت می‌گردد و تا زمانی که بها پرداخت نگردیده نسبت به تخلیه و تخریب آن اقدام نخواهد شد.

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آن را در پایان سال سوم تا سال هفتم به اقساط مساوی به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد و می‌تواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلاً یا جزئاً به وزارت دارائی بپردازد وزارت دارائی مجاز است مطالبات خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.

رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- در مورد استنکاف مالکین از امضاء اسناد انتقال و هم چنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی و یا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرایط، نماینده‌ای برای امضاء اسناد تعیین می‌کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا به مالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد هم چنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیت دار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه به صندوق ثبت سپرده می‌شود و پس از امضاء سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک می‌گردد.

در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلاً و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق به او پرداخت خواهد شد.

در مورد حق کسب و پیشه نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در ماده ۵ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد که در مورد مستنکفین از امضای اسناد انتقال تعیین تکلیف گردیده چون قبل از ماده مذکور روشی که بتوان مستنکف را از غیر مستنکف شناخت روشن نشده بنابراین این پیشنهاد می‌شود ماده ای قبل از ماده ۵ فعلی به صورت زیر به لایحه اضافه و شماره ترتیب مواد بعدی اصلاح گردد:

ماده ۵- شهرداری مکلف است هر پانزده روز یک بار تا خاتمه ارزیابی املاکی که در برنامه نوسازی عباس آباد واقع شده است بهای املاکی را که در مدت پانزده روز گذشته از طرف هیئت کارشناس پیش بینی شده در تبصره ماده یک ارزیابی گردیده از طریق انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت به اطلاع مالکان مربوط رسانیده ضمن تعیین پنج روز مهلت لازم دفترخانه محل تنظیم سند انتقال را تعیین و از مالکان دعوت نماید تا برای امضای سند انتقال به دفترخانه مذکور در مهلت مقرر مراجعه نمایند مالکانی که در ضرب‌الاجل مذکور در دفترخانه حاضر نگردیده و سند انتقال را امضاء ننمایند مستنکف محسوب می‌گردند.

با تقدیم احترام- دانشمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در ماده ۵ قانون اجرای نوسازی عباس‌آباد پیشنهاد می‌گردد در ابتدای سطر دوم قبل از کلمه (حجر) جمله (غائبین مفقودالاثر و) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- دانشمند.

رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی‌مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود.

رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد پیشنهاد می‌گردد تبصره زیر به ماده ۶ قانون اضافه شود:

 • تبصره- در مواردی که مدت سند باقی مانده و به ترتیب مقرر در بالا سر رسید دین حال گردد بهره مدت باقی مانده از کل بدهی کسر و خالص بدهی به بستانکار قابل پرداخت خواهد بود.

با تقدیم احترام- دانشمند.

رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه شهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت تحت هر عنوان معاف می‌باشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده می‌شود. پرداخت حق‌التحریر به عهده شهرداری است در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط به اراضی بایر در مرحله انتقال به شهرداری است.

رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارجاع امر، کارشناسی را انجام دهند و نظر نهائی خود را اعلام دارند. دستمزد هر یک از آن‌ها موجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت می‌شود.

رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۸ اضافه شود.

 • تبصره- در صورت تعلل هر یک از کارشناسان کارشناس رسمی‌دیگری به جای او انتخاب خواهد شد کارشناسی که در ظرف مدت مقرر در این ماده کارشناسی را انجام نداده است مستحق دریافت هیچ‌گونه دستمزدی نخواهد بود.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد پیشنهاد می‌گردد ماده ۸ بشرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۸- کارشناسان مکلفند ارزیابی کلیه املاک واقع در برنامه نوسازی عباس‌آباد را حداکثر در مدت شش ماه از تاریخ ارجاع اولین مراجعه شهرداری در این مورد انجام داده و نظر نهائی خود را اعلام دارند الخ...

با تقدیم احترام- دانشمند.

رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- شهرداری نمی‌تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود و واگذاری اراضی به افراد و مؤسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آئین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد.

در مورد اراضی که از طریق مزایده به اشخاص فروخته می‌شود در شرایط مساوی حق تقدم با صاحبان قبلی از این اراضی می‌باشد.

رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد پیشنهاد می‌شود ماده ۹ بشرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۹- شهرداری نمی‌تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود.

 • تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت حق واگذاری املاک مزبور را به افراد یا مؤسسات خصوصی نداشته و در صورت عدم احتیاج عین املاک واگذاری به شهرداری مسترد خواهد شد.
 • تبصره ۲- خریداران اراضی (افراد و مؤسسات خصوصی) حق واگذاری اراضی خریداری شده را به هیچ عنوان به دیگری نداشته و مکلفند در مدت معینی که در سند واگذاری اراضی قید خواهد شد طبق نقشه جامع شهر ساختمان مورد نظر شهرداری را احداث نمایند در صورت عدم انجام تعهد معامله کان لم یکن تلقی و اراضی به شهرداری مسترد خواهد شد.
 • تبصره ۳- در مورد اراضی که داوطلب بیش از یک نفر باشد واگذاری آن از طریق مزایده طبق آئین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل آمده و در شرایط مساوی حق تقدم با صاحبان قبلی این اراضی می‌باشد.

با تقدیم احترام- حسن صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده ۹ به عمل آید:

چهار سطر آخر ماده حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- احداث هر نوع بنا و تأسیسات در اراضی موضوع ماده ۹ این قانون از طرف مؤسسات دولتی یا خصوصی منحصراً بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه و تحصیل پروانه از شهرداری مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.

رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در ماده ۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد پیشنهاد می‌گردد:

۱- پس از کلمه (منحصراً) جمله (با تنظیم و تسلیم طرح از طرف خریدار و) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- دانشمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده ۱۰ به عمل آید در سطر دوم «یا خصوصی» حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- مالکین و متصرفین خانه‌ها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب می‌باشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن را تخلیه و مراتب را به شهرداری اعلام نمایند و الا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به خلع ید اقدام خواهد شد.

رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- شهرداری پایتخت می‌تواند برای اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل دهد. شهرداری مجاز است قسمتی از سهام شرکت را که از ۴۹ درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده ۱۲ به عمل آید. از سطر آخر «یا خصوصی» حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۲ قانون نوسازی اراضی عباس آباد اضافه گردد.

حد اقل نصف اراضی فوق به دولت واگذار شود و جهت تکمیل محل و ساختمان برای ادارات و سازمان‌های دولتی و آپارتمان‌های مناسب برای کارمندان دولت تخصیص داده شود.

دکتر میر علاء.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- ختم جلسه

۱۷- ختم جلسه

رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم.

موقع و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(۲۵ دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.