مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۸ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۲۴ نشست ۱۳۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

سال اول - شماره ۱۳۲ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - ۵شنبه ۴ امرداد ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

بقیه جلسه ۱۳۳

شماره مسلسل ۱۴۰۲

مذاکرات مجلس

مجلس مقارن ظهر روز سه شنبه دوم امرداد ماه ۱۳۲۴ بریاست آقای سیدمحمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

فهرست مطالب دنباله جلسه ۱۳۳:

۴- قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع بدو دوازدهم** برپا کردن آشوب در مجلس به وسیله مصدق در نپرداختن حقوق کارمندان دولت و سقوط دولت
۵- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه تیرماه ۱۳۲۴ از طرف آقای دکتر مصدق و استرداد آن
۶- طرح و تصویب یکدوازدهم بودجه تیرماه کل کشور
۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--

بقیه جلسه ۱۳۳

رئیس- چون جلسه بطور تنفس ختم شده بود صورت جلسه نداریم و شروع می‌کنیم به دستور. آقای آصف و آقای فیروزآبادی اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (جمعی از نمایندگان- دستور دستور)

هاشمی- اجازه بفرمائید در جلسه سه شنبه ۲۴ تیر ماه هنگامی که عده کافی بود خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به ۴۵ روز مرخصی آقای روحی خوانده شد بعداً عده برای رأی کافی نبود و الآن باید رأی گرفته شود.

رئیس- موافقند آقایان (جمعی از نمایندگان- با چه؟) با مرخصی

فرخ- عده برای رأی کافی نیست

دکتر مصدق- اجازه می فرمائید؟

رئیس- بفرمائید. از آقایان خواهش می‌کنم چند دقیقه اجازه بفرمایند بنده یک عرایضی دارم عرض کنم و بعد لایحه بودجه مطرح شود.

- قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع به دو دوازدهم

۴- قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع به دو دوازدهم

دشتی- خبر کمیسیون بودجه الآن مطرح است.

دکتر مصدق- اگر اجازه بدهید اول بنده دلایلم را عرض می‌کنم بعد.

دشتی – آخر نمی‌شود.

فاطمی- بعنوان مخالفت با لایحه بودجه بفرمائید.

دکتر مصدق- آقا بنده می‌خواستم نظر خودم را عرض بکنم. آخر ما خودمان یک طرحی تهیه کرده بودیم آقایان آمدند مذاکره کردند و قرار شد...

دشتی- اجازه بفرمائید یک اخطار نظامنامه‌ای دارم.

دکتر معظمی- آقای دکتر بعنوان مخالف صحبت بفرمائید.

دکتر مصدق- خارج از موضوع می‌شود.

دشتی- خبر کمیسیون بودجه در جلسه پیش تر بر اثر پیشنهاد آقایان قبادیان جزو دستور شد و الآن باید مطرح شود و الآن اگر آقای دکتر مصدق به عنوان مخالفت با آن خبر کمیسیون بودجه بخواهند صحبت بکنند ممکن است در نوبت خودشان صحبت بفرمایند.

دکتر مصدق- بلی بسیار خوب

دشتی- پس باید خبر کمیسیون قرائت بشود بعد.

(خبر کمیسیون بودجه توسط آقای هاشمی به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۲۴۴۵ دولت راجع به اعتبار دو دوازدهم هزینه کشور را برای دو ماهه تیر و مرداد ماه ۱۳۲۴ با حضور آقای وزیر دارائی مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی عیناً به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌ای مستمر و غیر مستمر وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌ای کشور را در دوا ماه تیر و مرداد ماه ۱۳۲۴ در حدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ پرداخت نمایند.

این پرداخت‌ها با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال ۱۳۲۳ و بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۲۲ و قانون متمم بودجه سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و قانون و آئین نامه‌های کمک ب کارمندان بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱- کمک کارمندان وزارت جنگ نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از محل درآمد سال ۱۳۲۴ کشور قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۲- وزارت دارایی مجاز است هزینه نگاهداری یک هزار نفر ژاندارم احتیاط را که در سال ۱۳۲۳ نیز اعتبار مخصوص برای آن تصویب شده بود در پنج ماهه اول سال ۱۳۲۴ در حدود دو میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت و ضمن بودجه سال جاری ژاندارمری اعتبار سالیانه آنرا منظور نماید.

تبصره ۳- مفاد تبصره (۱) ماده واحده مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ موضوع تنخواه گردان خزانه داری کل مدادم که لغو نگردید به قوت خود باقی است.

رئیس- از روی این ورقه نوبت آقای فولادوند است

- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه تیر ماه ۱۳۲۴ از طرف آقای دکتر مصدق و استرداد آن

(۵- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه تیر ماه ۱۳۲۴ از طرف آقای دکتر مصدق و استرداد آن)

دکتر مصدق- آقا بنده پیشنهاد کرده‌ام پیشنهاد را قرائت بفرمائید.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مصدق قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه از دستور امروز خارج شود.

رئیس- آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق- با این لایحه دولت بنده شخصاً مخالفم و این عرایضی که عرض می‌کنم از طرف خودم عرض می‌کنم و به هیچوجه هم مربوط با اقلیت نیست که به من اجازه داده باشند یا نداده باشند برای اینکه من از طرف خودم عرض می‌کنم. من با این لایحه دولت مخالفم برای اینکه با خود دولت مخالفم علت اینکه من با دولت مخالف هستم این است که بواسطه وضعیت کنونی و وضعیت جغرافیایی این مملکت قشون خارجی مملکت ما را اِشغال کرده و هیچ ایرانی نیست که از این اِشغال راضی باشد (صحیح است) همه ناراضی هستند (البته صحیح است) ولی برای این کار یک اشخاصی نظرشان این است که اگر قشون خارجی در این مملکت باشد انتخابات آزاد نخواهد شد و باید قشون خارجی برود تا انتخابات آزاد بشود (صحیح است) این نظر یک دسته‌است و برای این کار بنده شنیده‌ام که یک طرحی آورده‌اند و می‌خواهند مطرح بکنند در مجلس که مادامی که قشون خارجی در این مملکت هست انتخابات اجراء نشود البته بنده شنیده‌ام (صحیح است) این لایحه، این طرح قانونی نتیجه‌اش این می‌شود که اگر قشون خارجی در این مملکت اند و و نرفت و یا انتخابات اصلاً تجدید نشود ولی مجلس در آخر انقضاء مدت تمدید شود. اگر انتخابات نشد این برخلاف اصل هفتم قانون اساسی است که می‌نویسد اصول مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل بردار نیست و اگر آمدند و مجلس را خواستند تمدید کنند

دکتر طاهری- این فرمایشات شما موضوع ندارد.

دکتر مصدق- اجازه بفرمائید من با دولت مخالفم و باید نظر خودم را بگویم اگر انتخابات نشد بکلی اصلاً مجلس تعطیل خواهد شد و این بر خلاف اصل هفتم قانون اساسی است (صحیح است) و اگر بخواهید تمدید کنید آنهم بر خلاف قانون اساسی است (صحیح است) به جهت اینکه اصل پنجم قانون اساسی دوره مجلس را دو سال معین کرده‌است و این را هم باید عرض کنم که این مردم هم اساساً اکثریت این مجلس را نماینده خودشان نمی دانند. (بعضی از نمایندگان- اینطور نیست) پس بنده می‌خواهم عرض کنم که تنها قشون خارجی فقط مؤثر در انتخابات ما نیست چرا به جهت اینکه در دوره بیست ساله قشون [؟؟؟؟؟؟] یک چیز دیگری هم هست و تا آن چیز مرتفع نشود انتخابات آزاد نمی‌شود (صحیح است) می‌خواهد قشون خارجی باشد می‌خواهد نباشد چون در دوره ۲۰ ساله قشون خارجی نبود و انتخابات آنطور بود پس نظر ما این است که امروز یک دولتی تشکیل شود که به تمام معنی مورد سوء ظن هیچیک از مجاورین ما نباشد و مورد اعتماد جامعه ملت ایران باشد. یک دولتی باید تشکیل شود که مطیع نمایندگان مجلس شورای ملی نباشد (همهمه نمایندگان) (سنندجی- یعنی مطیع فرد نباشد) بله بنده هم مقصودم این است که مطیع فرد و مطیع شخص نباشد اگر نمایندگان مجلس توانستند در یک دولتی مؤثر واقع شوند آن وقت دوره پانزدهم هم از دوره چهاردهم بدتر خواهد شد. پس نظر ما این است و داخل در صلاحیت شخصی این دولت هم نمی‌شوم فقط بنده عرض می‌کنم که بنده این دولت را آن دولتی که بتواند این مسئله را تأمین کند نمی‌دانم و باید دولتی تشکیل شود که بهیچوجه مورد سوء ظن هیچیک از مجاورین ما نباشد حالا بیش از این عرض نمی‌کنم ما مدت چهل روز بود که در مجلس نمی‌آمدیم چه شد که آمدیم؟ برای اینکه مذاکراتی با خود رئیس دولت کردیم و ما را متقاعد کردند. مذاکره اینکه ما با نمایندگان اکثریت کردیم بالاخره مورد تردید اکثریت واقع شد و گفتند این‌ها نماینده ما نیستند (بعضی از نمایندگان با همهمه- خیر آقا اینطور نیست) و بالاخره امروز ما برای این آمدیم که عرض کنیم به‌هیچ‌وجه من الوجوه حاضر نیستیم که از عمل ما مستخدمین مملکت، مستخدمین دولت که با کمترین حقوق و یک عده زیادشان با وضع سختی زندگی می‌کنند و با این حال با نهایت صحت عمل و درستی کار می‌کنند از این آپستروکسیون ما متضرر شوند و بگویند که ما با کمترین حقوق زندگی می‌کنیم بواسطه یک مذاکراتی که بین اقلیت و اکثریت هست حقوق ما به تعویق می‌افتد جز این نظر نداشتیم عجالتاً ما یکی طرحی پیشنهاد کردیم و آقایان محترم هم که البته همیشه ما با آن‌ها همراهی کرده‌ایم و احترام کرده‌ایم با این طرح موافقت کنند و طرحی که ما پیشنهاد کرده‌ایم مطابق همین لایحه دولت است که در کمیسیون بودجه تصویب شده فقط و فقط ما یک دوازدهم آن را پیشنهاد کرده‌ایم و نماینده محترم دولت هم در اینجا هست از آقایان هم استدعا می‌کنم که این طرح یک دوازدهم را مطرح بفرمایند آنوقت کار دولت ما با شد برای جلسه بعد (صحیح است)

(طرح مزبور را به شرح زیر آقای دکتر مصدق قرائت نمودند)

مجلس شورای ملی
نظر به اینکه نمایندگان اقلیت به عنوان مخالفت با دولت جناب آقای صدر حاضر نیستند به لایحه‌ای که دولت نامبرده پیشنهاد مجلس نموده‌است رأی بدهند و نظر به اینکه مخالفت اقلیت با دولت نمی‌بایست سبب شود که در تأدیه حقوق مستخدمین دولت یعنی آن مستخدمینی که با حقوق غیر کافی ساخته و از طرق درستی و وظیفه شناسی منحرف نشده‌اند و همچنین مصارف مؤسسات عام المنفعه تأخیر شود علیـهذا امضاء کنندگان ذیل خبر کمیسیون بودجه را فقط برای یک دوازدهم به عنوان طرح قانونی پیشنهاد و تصویب آنرا به قید فوریت درخواست می نمائیم.
ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌های کشور را برای تیر ماه سه ۱۳۲۴ در حدود یک دوازده اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ پرداخت نماید. این پرداخت‌ها با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال ۱۳۲۳ و بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۲۲ و قانون متمم بودجه سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۲۲ و قانون آئین نامه‌ها کمک به کارمندان بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱- کمک کارمندان وزارت جنگ نیز مانند سایر وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی از محل درآمد سال ۱۳۲۴ کشور قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ۲- وزارت دارائی مجاز است هزینه نگاهداری کی هزار نفر ژاندارم احتیاط را که در سال ۱۳۲۴ نیز اعتبار مخصوصی برای آن تصویب شده بود در چهار ماهه اول سال ۱۳۲۴ در حدود دو میلیون ریال پرداخت و ضمن بوده سال جاری ژاندارمری اعتبار سالانه آن را منظور نماید.
تبصره ۳- مفاد تبصره (۱) ماده واحده مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ موضوع تنخواه گردان خزانه داری کل مدام که لغو نگردید به قوت خود باقی است.

این آقا طرح ما بود جون عجالتاً ما به لایحه دولت نمی‌توانیم رأی بدهیم برای اینکه رأی دادن به لایحه دولت تا اندازه‌ای سبب می‌شود که ما به دولت اعتماد داریم (بعضی از نمایندگان- اینطور نیست) پس از شما آقایان هم عاجزانه استدعا می‌کنم درخواست می‌کنم با ما موافقت بفرمائید و این طرح را تصویب بفرمائید چون برای یک دوازدهم است که ما هم بتوانیم رأی بدهیم واِلا اگر بخواهید نکنید باز ما دچار مشکلاتی خواهیم شد که اگر به لایحه دولت رأی بدهیم مثل این است که به دولت رأی داده‌ایم.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم که استدلالات آقای دکتر مصدق به‌هیچ‌وجه با نتیجه‌ای که گرفتند منطبق نبود. یعنی نتیجه با مقدمه استدلالات شان هیچ شبه نبود و این بارها اتفاق می‌افتد و در ایران معمول است که اشخاص استدلالی که می‌کنند یک کلیاتی را که مورد اتفاق تمام مردم است می‌گویند ولی نتیجه‌ای که می‌گیرند هیچ به آن مربوط نیست مثلاً ایشان می‌گویند یک دولتی نباید باشد که مورد سوء ظن همسایگان باشد یا یک دولتی نمی‌خواهیم که مداخله در انتخابات بکند. بنابراین با این دولت مخالفم (دکتر مصدق- بله) ما هم به همین دلیل استدلال می‌کنیم که به این دولت معتقد هستیم (صحیح است) پس این نتیجه شما مسلم نیست و مقدمه شما به این نتیجه‌ای که فرمودید منطبق نمی‌شود و به‌هیچ‌وجه صحیح نیست یعنی استدلال منطبق با نتیجه نمی‌شود و موجه نیست (صحیح است) (مظفرزاده- ولی ملت ایران می‌فهمد) اما این پیشنهادی که فرمودید ابداً مربوط به این مقدمه نبود شما پیشنهاد فرمودید که لایحه ۲ دوازدهم از دستور خارج شود چه مربوط به کابینه صدر است چه مربوط به موافقت یا مخالفت با کابینه‌است؟ چه مربوط به انتخابات و این حرف هاست؟ چه لزوم دارد به اینکه شما فکر مردم را حالا بخواهید مشوّب بکنید راجع به انتخابات آینده. دکتر مصدق- ما فکر مردم را [؟؟؟؟] اجازه بدهید توضیح بدهم تا رفع شبهه بشود آن کسانی که این طرح را خیال کرده‌اند پیشنهاد بکنند این را یک وسیله‌ای می‌دانند که اگر این طرح تصویب بشود بعد از سه ماه دیگر قشون بیگانه از این کشور خارج خواهد شد (صحیح است – صحیح است) چرا فکر مردم را بیخود مسموم می‌کنید؟ (دکتر مصدق- ما فکر مردم را مسموم نمی‌کنیم) ما معتقدیم که یک مملکتی مجلس شورای ملی نداشته باشد بهتر است از اینکه مجلس شورای ملی داشته باشد ولی در تحت نفوذ اجنبی (صحیح است- صحیح است- احسنت)

دکتر مصدق- اشتباه کاری نکنید. ۲۰ سال تمام در این مملکت شماها در این مجلس شورای یلی وکیل بودید و این خرابکاری‌ها پیش آمدن (همهمه نمایندگان- صدای زنگ)

دکتر مصدق- اشتباه کاری بس است پس است آقا.

یمین اسفندیاری- ۲۰ سال شما لیاقت همان حکومت را داشتید.

دشتی- ما همه چیز را تحمل می‌کنیم توی این مملکت ولی نمی‌توانیم تحمل کنیم که مجلسی با نفوذ اجانب وجود داشته باشد (صحیح است- احسنت- احسنت)

دکتر مصدق- ۲۰ سال شما این کار را کردید ما می‌خواهیم مجلس ملی ایران باشد.

هاشمی- بیست سال مجلس، مجلس ایران بود نه مجلس اجنبی (صحیح است) ۲۰ سال تمام مجلس، مجلس ایران را ایران بود نه مجلس خارجی و اجنبی (صحیح است)

دکتر مصدق- ۲۰ سال قشون خارجی نبود و انتخابات تان اینجور بود. اشتباه کاری بس است.

دشتی- شما هر چه بفرمائید ما احترام شما را از دست نمی‌دهیم … (دکتر مصدق- من احترام می‌خواهم چه بکنم احترام بکنید می‌خواهید نکنید) ولی شما کاری دارید می‌کنید که احترم شما دارد می‌رود. اگر یک روز این طرح مطرح شد آنوقت به شما می‌گویم قضایا از چه قرار است و موضوع را حلاجی می‌کنم و به شما نشان می‌دهم (دکتر مصدق- چه چیز را نشان می‌دهید؟) آقای دکتر مصدق هنوز گویندگان هستند اندر عراق – که قوه ناطقه مدد از ایشان برد (صحیح است – احسنت – احسنت) حالا می آئیم سر موضوع راجع به دو دوازده خبر کمیسیون بوده که در جلسه قبل پیشنهاد شد جزء دستور بشود ما موافقت کرده بودم که اول برنامه دولت مطرح بشود بعد بیائیم سر این دو دوازدهم ولی یکی از رفقای اکثریت ما و اکثریت رفقای ما موافقت کردند به این که خبر کمیسیون بودجه راجع به دو دوازدهم طرح بشود برای چه؟ برای اینکه ما خودمان می‌دانیم که اغلب مأمورین دولت مردمان فقیر و بیچاره‌ای هستند (صحیح است) و مهمتر از همه اینکه اگر این حقوق به آن‌ها سر وقت نرسد این‌ها ممکن است اغتشاش بکنند و دست خارجی هم از این اغتشاش استفاده بکند (صحیح است) (مهندس فریور- به همین مناسبت ما هم طرح قانونی دادیم) از این جهت آمدیم و این را پیشنهاد کردیم و تصویب شد آقایان هم ابستروکسیون کردند البته بنده از کسانی نبودم که شخصاً عمل آقایان را حمل بر سوء نیت بکنم که بگوییم قصدشان این بوده‌است که حقوق کارمندان دولت نرسد و اغتشاش بر پا شود و دست اجنبی استفاده بکند آنهم در چه موقعی؟ در موقعی که کنفرانس پوتسدام مطرح است و ممکن است که مقدرات ما تغییر بکند. بنابراین من این موضوع را حمل بر سوء نیت نمی‌کنم چون من شخصاً از آن هائی هستم که سوء ظن زیاد ندارم این را با رفقا که صحبت کردم اینطور حل کردم که این دو علت دارد که شما این کار را کردید یک علتش این است که اگر پول به دولت برسد و دستش باز بشود دیگر احتیاج به مجلس شورای ملی ندارد و یکی دیگر اینکه می‌گوید ما اگر به این لایحه رأی ندهیم خواهند گرفت که برای مستخدمین دولت و ۲ دوازدهم حقوق آن‌ها ما رأی نداده‌ایم و اگر رأی بدهیم مثل این است که به دولت رأی اعتماد داده باشیم و آنوقت ممکن است این را دولت ازش استفاده بکند و رأی اعتماد فرض بکند و خود را دیگر محتاج به مجلس ندادند ولی از آن روز تا بحال صحبت‌هایی کردیم حتی آخرین صحبتی که شد رفیق عزیز ما آقای تهرانچی در حضور آقای رئیس صحبت کردند و گفتند که آقایان گفته‌اند ما بجای دو دوازدهم گزارش کمیسیون بودجه یک طرحی تهیه کرده‌ایم که یک دوازدهم باشد ما گفتیم اینکه معنی ندارد به بچه بازی شبیه تر است یک لایحه‌ای است که دولت تقدیم کرده و بر حسب نظر مجلس رفته‌است به کمیسیون بودجه و کمیسیون بودجه هم خبرش را داده‌است ممکن است آقایان هم به همان رأی بدهید منتها ما هم اینجا رسماً اعلام می‌کنیم که این رأی ابداً مربوط برای اعتماد نیست (صحیح است) در حقیقت این رأی به منزله رأی اعتماد به دولت نخواهد بود و ما هم آنرا رأی اعتماد به دولت قبول نمی‌کنیم (بعضی از نمایندگان – هیچ ربطی به دولت ندارد) و باز هم الآن در مقابل مخبرین جراید و ملت ایران قول می‌دهیم (سنندجی- بلی تکلیف دولت بعد معلوم بشود) که برنامه دولت مطرح شود و روی برنامه دولت هم بحث شود و رأی اعتماد هم گرفته شود. شترسواری که دلا دلا نمی‌شود. دولتی است آمده‌است باید برنامه اش اینجا مطرح شود و رأی اعتماد گرفته شود اگر اکثریت دارد می‌ماند اگر ندارد می‌رود پی کارش. غیر از این ما کاری نمی‌توانیم بکنیم هیچ کسی غیر از این کاری نمی‌تواند بکند اگر غیر از این باشد خیانت به مشروطه‌است (دکتر مصدق – مشروطه‌ای باقی نمانده) آقا اجازه بفرمائید خواهش می‌کنم وقتی که شما صحبت می‌کردید من هیچ صحبت نکردم تمنا می‌کنم برای حفظ احترام خودتان صحبت نکنید (پوررضا- این هم صحیح است) با آقای تهرانچی هم قرار گذاشتیم که دو دوازدهم یک دوازدهم بشود که فعلاً کار ادارات راه بیفتد و مأمورین دولت حقوق شان داده شود و ما هم همینطور موافقت می‌کنیم و خودمان هم اعلام می‌کنیم که رأیی که به این لایحه داده می‌شود مربوط به دولت نیست برای اینکه همه اکثریت و اقلیت اعتقاد دارند که به دو دوازدهم رأی داده شود و حقوق ادارات داده شود بنابراین ما هم این را به عنوان رأی به برنامه دولت تلقی نخواهیم کرد (صحیح است) و روز پنجشنبه هم برنامه دولت را مطرح می‌کنیم و الآن هم حاضریم که در مقابل تمام مردم هم تکرار کنیم که یک کلمه هم تخلف نکنیم واِلا این معنی ندارد که خبر کمیسیون بودجه مطرح است شما بگوئید من طرح می‌دهم و به این لایحه رأی نمی‌دهم مانعی ندارد شما فقط حضورتان در مجلس لازم است ممکن است رأی هم ندهید ما خودمان اکثریت داریم و رأی می‌دهیم و روز پنجشنبه هم برنامه دولت را مطرح می‌کنیم (صحیح است)

دکتر مصدق- بنده طرح را پس می‌گیرم

- طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه تیر ماه کل کشور

۶- طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه تیر ماه کل کشور

رئیس- پس پیشنهاد یک دوازدهم هم را طرح می‌کنیم. مخالف فقط یک نفر آقای فولادوند است.

دشتی- آقای فولادوند خواهش می‌کنم پس بگیرید.

فولادوند- بنده مخالفتم را پس می‌گیرم.

مهندس فریور- بنده نشنیدم.

رئیس- پیشنهادی که آقای نقابت فرموده‌اند به عنوان تبصره چهارم (نقابت – بنده پس می‌گیرم)

دشتی- خبر کمیسیون بودجه را با یک دوازدهم موافقت می‌کنم.

وزیر دارائی- بنده هم موافقت می‌کنم با یک دوازدهم.

رئیس- رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون بودجه به اصلاح دو دوازدهم به یک دوازدهم. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

عده حاضر ۹۰ نفر

(اخذ و شماره آراء بعمل آمد. شصت و هفت ورقه سفید و پنج ورقه کبود و یک ورقه سفید بی اسم شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۰ نفر، ۶۷ موافق ۵ مخالف

اسامی موافقین- آقایان: پوررضا- مراد اریه- نجومی- سیف پور فاطمی- ذوالقدر- محیط - عماد تربتی- منصف- امیر تیمور- یمین اسفندیاری- مرآت اسفندیاری- فیروزآبادی- آصف- محمد صادق طباطبائی- خلیل دشتی- فولادوند- بهبهانی- اقبال- قبادیان- کاظمی- گیو- صفوی- جلیلی- اخوان- خاکباز- نمازی- حاذقی- دهقان- دکتر کیان- صدریه- ظفری- رفیعی- معدل- گله داری- حیدرعلی امامی- مجد دولت آبادی- دکتر مجتهدی- ثقه الاسلامی- سید ضیاءالدین طباطبائی- ملک مدنی- محمد طباطبائی- روحی- مخبر فرهمند- قشقائی- هاشمی- شریعت زاده- فرود- اسعد – دشتی- سرتیپ زاده - مجد ضیائی- صمصام- امام جمعه- جواد مسعودی- نبوی- دهستانی- فرخ- سنندجی- فاطمی- دکتر معاون- بوشهری- نقابت- حشمتی- دکتر طاهری- تولیت- اردلان.

اسامی مخالفین- آقایان: عدل- افخمی- طهرانچی- دکتر فلسفی- مهندس فریور

ورقه سفید بی اسم- یک ورقه

بقیه هم ممتنع. بنابراین گزارش کمیسیون بودجه تصویب شد.

وزیر دارائی- اجازه می فرمائید؟ بنده عرضی دارم.

بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(۷ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه چهارم مرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه مذاکره در برنامه دولت

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی

سید محمد صادق طباطبائی