مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر زعفرانلو- خانلر قراچورلو- دکتر حکیم شوشتری –فهیمی- سرتیب وحدانیان- دکترهواگیمیان- دکترصالحی- موقر –دکترالموتی- کیوان- مروتی- دکتر خطیبی- فروتن- دکتر یزدان‌پناه.

غائبین بی اجازه

آقایان دکتر ابریشمی- شاهنده- بانوجهانبانی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه

آقایان رامبد- محمداسدی- بختیار بختیاریها- دکتر بهبودی- دکتر سعید حکمت- ظفر- فخر طباطبائی- شیخ بهائی- بانو تربیت (هر کدام یک ساعت)

غائبین مریض

آقایان مجد- دکتر صاحبقلم- مرتضوی- ادیب سمیعی- بهادری- پرویزی- حق‌شناس- روستا- سلیمانی کاشانی-عبدالحسین طباطبائی- مهندس فروهر- کورس- بانو دکتر دولتشاهی.

- بیانات قبل از دستور بانو سعیدی و آقایان دکترخزائلی- دکتر بیت منصور

۲- بیانات قبل از دستور بانو سعیدی و آقایان دکترخزائلی- دکتر بیت منصور

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم خانم نیره سعیدی تشریف بیاورید.

بانو نیره سعیدی- با اجازه ریاست محترم و همکاران محترم.

خیز تا بر کلک آن نقاض جان افشان کنیم
کاینهمه نقش عجب در گردش پرکار داشت

(احسنت)

عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم عصر تحول و شگفتی‌هاست. عصری است که در آن اعمال قهرمانی از همه ازمنه و اعصار فزونی یافته است. عصری است که کشور ما با سرعتی شگفت‌انگیز به حرکت در آمده و در مدت کمتر از نیم قرن به قدر ۲۵قرن گذشته در راه ترقی و تمدن گام برداشته است (صحیح است).

در این عصر خجسته که می‌توان بحق آنرا عصر زرین تاریخ ایران دانست ملت ایران از خوابی گران برخاسته و جنبشی همه جانبه آغاز کرده است. همه ارکان زندگانی ما دگرگون گشته و ظلمات عمیقی که بر زندگی ما سایه افکنده بود با نوری خیره کننده زائل شده است.

از این رستاخیر عظیم همه افراد ملت ما سهمی و حصه‌ای بردند. دهقان از بند اسارت آزاد شد و کارکرد و سود دسترنج خود سهیم گردید. اما از همه کلان‌تر سهم زنان ایران شد. آنها نه تنها دلشان به نور دانش روشن شد نه تنها در عرصه زندگی دوشادوش مردان بجولان آمدند بلکه در نتیجه انقلاب سفید شاه و مردم در حقوق سیاسی و اجتماعی هم با مردان برابر شدند.

شاهنشاه بیدار دل ما با استعداد ذاتی ملت خود ایمان داشت و چون میدید این استعدادها در زیر سنت‌های پوسیده قرون پنهان شده است آن سنت‌ها را در بدو بپروراندن استعدادها پرداخت. سرفصل انقلاب شاه و ملت همین بود که به استعدادهای مختلف به استعداد کشاورز و کارگر و زن و مرد اجازه دهد که در میدان زندگی خودنمائی کنند و شکوفا گردند (صحیح است).

این ژرف بینی شاهنشاه ما مقرون به حقیقت و واقع بینی بود و چنانکه دیدیم زنان در اندک مدت در همه شئون زندگی اثرات بارزی از خود ظاهر ساختند. مظهر زن ایرانی شهبانوی گرامی ماست که در خانه همسری باوفا و مادری مشفق و مهربان است و همه عواطف گرم خانوادگی را در خود جمع دارد و در محیط اجتماع نیز حامی و الهام بخش هنر و صنایع ظریفه و در امور خیریه همیشه کوشا و پیشقدم هستند (صحیح است).

شاهنشاه آریامهر چون معتقد به اصل پرورش استعدادها هستند همه درهای فعالیت را بروی زن و مرد ایرانی یکسان گشوده‌اند تا هر کس به قدر استعداد خود بکوشد و از تلاش خود سود برد و سودی هم به جامعه برساند.

چون لازم بود که این امکان به زنان هم داده شود که در پرورش استعدادهای خود بکوشند شاهنشاه هوشمند ما که طراح زندگی اجتماعی ما هستند دری دیگر بروی آنها گشودند و میدانی تازه برای فعالیت آنها باز کردند و آن منشوری بود که بنام سپاه دانش زنان صادر گردید (صحیح است).

این منشور در هفته گذشته ما مصاحبه مطبوعاتی والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی نیابت ریاست عالیه پیکار جهانی با بیسوادی تشریح شد و تشکیل سپاه دانش زنان یکی دیگر از اصول انقلاب شاه و ملت رسماً اعلام گردید و سپاه مزبور از آغاز فروردین ۱۳۴۷ شروع به فعالیت خواهد کرد.

والاحضرت در این مصاحبه فرموده‌اند:

(کشور ما نخستین مملکتی بود که در پیکار جهانی با بیسوادی پیشقدم شد تشکیل کنگره تهران- اختصاص یک روز از بودجه نظامی ایران برای مبارزه با بیسوادی- تاسیس جایزه بین‌المللی محمدرضا پهلوی حاکی از آنست که فعالیت ایران در برافکندن این بلیه انسانی از حدود مرزهای کشور ما تجاوز می‌کند و شور و شوقی که از طرف مردم نشان داده می‌شود می‌تواند نمونه دیگری از همکاری ایشان برای اجرای اصول انقلاب سفید باشد. اهمیت دیگر چنین استقبالی در آنست که ما در آستانه تشکیل سپاه دانش زنان و دختران هستیم شک نیست که تشکیل این سپاه که از طرف برادر تاجدارم اعلام گردید در ریشه‌کن کردن بیسوادی در بین زنان ایرانی اثری قاطع خواهد داشت).

این اولین بار نیست که شاهنشاه عالیقدر ما اجرای امری خطیر را که متضمن خیر و صلاح قاطبه ملت ایران است بعهده خواهر گرامی خود والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی محول می‌فرمایند (صحیح است) همه میدانیم سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تحت سرپرستی ایشان در طول زندگانی بیست ساله خود خدمات گرانبهائی به افراد و آحاد این کشور کرده و در دور افتاده‌ترین نقاط مملکت به تسکین آلام مردم پرداخته است و همچنین هدایت و راهنمائی والاحضرت برای سازمانهای زنان بینهایت ارزنده بوده است و پیوسته آنان را برای انجام خدمات اجتماعی و درک اصل آزادی زنان از منشور انقلاب شاه و ملت آماده نموده است (صحیح است).

اینک نیز که در طی مصاحبه‌ای مژده تشکیل سپاه دانش را می‌دهند یقین قطعی حاصل است که این امر خطیر بنیکوترین وجهی جامه عمل می‌پوشد و طولی نخواهد کشید که زنان و دختران برومند دوشادوش سپاهیان دانش مشعل معرفت را در دورافتاده‌ترین نقاط کشور برافروزند (صحیح است).

با تصویب لایحه سپاه دانش زنان که بنا بفرموده والاحضرت بزودی به مجلس خواهد آمد اصل تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد در حقیقت تکمیل می‌گردد چه با تشکیل این سپاه گذشته از آنکه عده دیگری آموزگار برای با سواد کردن مردم تدارک می‌بینند این حقیقت گوارا نیز آشکار می‌گردد که جامعه ایران اصل تساوی زن و مرد را درک کرده و نه تنها در شهرها زنان دوشادوش مردان به انجام خدمات اجتماعی می‌پردازند بلکه در روستاهای دوردست نیز این اصل تساوی پذیرفته شده و از آن استقبال بعمل آمده است.

من امروز در این ساحت مقدس از طرف خود و خانم‌های هم مسلک حزبی خود و نیز از طرف قاطبه زنان ایران اعلام تشکیل سپاه دانش زنان را به پیشگاه باهر شاهنشاه تهنیت عرض می‌کنم و سپاس بی‌پایان آنان را از این اقدام سترک تقدیم می‌نمایم (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای دکتر خزائلی بفرمائید.

دکتر خزائلی- بنام خداوند قادر عالم سمیع بصیر و بنام همایون شاهنشاه آریامهر و با اجازه مقام ریاست و همکاران گرامی می‌خواهم به مناسبت هفته روشندلان که امروز دومین روز آن است مطالبی درباره علت وجودی هفته روشندلان گفتگو کنم و کمی همکاران گرامی را با وضع روحی و زندگی این طبقه مستعد و محروم که حرمان آنها قابل تدارک است و در تدارک آن مخصوصاً چشم امید به همکاران من و مقامات حزبی و دولت بیدار هویدا دوخته‌اند بیان کنم (احسنت) پیش از ورود در گفتگو باید سپاس روشندلان را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم دارم شاهنشاهی که عدالت و دانش و ثروت و صحت و سعادت را برای قاطبه ملت می‌خواهند (صحیح است) کلمه قاطبه ملت را ما در مقدمه قانون اساسی خود می‌بینیم اما جنبه عملی و واقعیت آن در زمان سلطنت شاهنشاه آریامهر تحقیق یافت من خود از نظر شخصی سپاسگزار عنایات معظم له هستم زیرا تشویقات معنوی شاهنشاهی بود که این بنده را برای فراگرفتن دانش بیشتر آماده ساخت و توانستم زبان گویای هم سرنوشتان خود یعنی روشندلان باشم همچنین از طرف روشندلان جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه را تهنیت عرض می‌کنم هنگامی که در آن مجلس از تاجگذاری گفتگو می‌کردم و درباره تاج و افسر و دیهیم سخن می‌گفتم و بیان می‌کردم که چگونه شاهنشاه در هر یک از اقدامات و کارها تدابیر عالی بکار می‌برند و عنایات ایشان را به قاطبه ملت یادآور می‌شدم جمعیت روشندلان با شعف و نشاط پایکوبی می‌کردند به آنان گفتم تاج گر چه برحسب ظاهر لفظ عربی است و به اتواج و تیجان جمع بسته می‌شود ولی اصل آن فارسی است و در زبان ارمنی تاگ گفته می‌شود همچنین گفتم لفظ کرونومان در فرانسه و کرومنیشن در انگلیسی ماخوذ از قرن است و بشهادت کتبیه هائیکه از زیر خاک شوش بدر آمده یعنی مجسمه تارامین ذوالفرنین پادشاه ایرانی بود و ذوالقرنین که نام آن در تورات و قرآن مجید مذکور است بر کورش و داریوش قابل انطباق است منتهی چون اسکندر از خندان کارنینی بود و از جانب دیگ چون به ارسطو عشق میورزیده است و ارسطو هم مربی اسکندر بوده ذوالقرنین بر او تطبیق می‌کرد ولی واقعیت ذوالقرنین بر شاهنشاه آریامهر تطابق کامل دارد که سعدی می‌گوید:

فرمانبر خدای و نگهبان خلق باش
این هر دو قرن اگر بگرفتی سکندری (آفرین)

اکنون می‌پردازم بوضع روشندلان عرض کردم اینها طبقه‌ای هستند مستعد بنابر قانون روانشناسی هر گاه خداوند حسی را از کسی بگیرد حس‌های دیگر را جانشین آن قرار می‌دهد و این مطلب در روانشناسی مسلم شده و از پیش هم گویندگان ما به آن توجه داشته‌اند.

خدا گر ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری

حافظه و هوش به معنای عالم انتلیجانس که عبارت از تطبیق با محیط باشد برای نابینایان حاصل است لامسه جای بینائی را تا حد زیادی می‌گیرد منتهی عرض کردم نابینایان محروم و فراموش شده بودند زیرا حالات نفسانی آنها را کسی درک نمی‌کرد البته ما می‌دانیم در کشور ما پدر شعر رودکی نابینا بود و باز می‌دانیم ابوالعلاء معری فیلسوف بزرگ عالم اسلام نابینا بود از جانب دیگر می‌دانیم در هندوستان و یونان شعر و ادب با نابینایان شروع شده اما اینها دارندگان استعداد‌های ویژه بودند ولی سابق بطور عموم توجهی به نابینایان نمی‌شد فراموش نمی‌کنم بیست و چند سال پیش که اولین بار که وزیر فرهنگ ایران به دعوت یونسکو به پاریس می‌رفت به ایشان یادآور شدم که درباره باسواد کردن نابینایان آنجا گفتگوئی داشته باشند ایشان گفتند که ما هنوز برای بینایان کشور فکری نکرده‌ایم تا چه برسد به نابینایان البته این ایراد وارد بود و همانجا گفتم که نابینا را باید کمک کرد تا آن حد که در ردیف بینایان قرار گیرد و از آنجا باید او را به حال خود بگذارید به هر حال مقدر چنان بود که این عمل هم بدست شاهنشاه توانای آریامهر همدوش با انقلاب سفید و آرام انجام گیرد و سپاس و ستایش خدا را که انجام یافت عرض کردم حرمان اینها قابل تدارک است لامسه جانشین بینائی است از قدیم نابینایان با خط برجسته تعلیم می‌شدند و اولین بار از طرف روحانیون مسیحی مدرسه‌ای برای تعلیم نابینایان گشوده شد و ناچارم تاسف خود را از این قسمت اظهار دارم با اینکه قرآن مجید ما رهبری می‌کند به اصول تجدد و می‌فرماید: و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه- بجای آنکه روحانیان ما در این کار پیشقدم شده باشند هنوز هم غافل مانده‌اند و این کار بدست مسیحیان انجام یافته و باز خوب است که باز جنبه روحانیت دارد مدرسه دیگری در زمان سن لوئی تشکیل شد به هرحال دوران تاریخی نهضت نابینایان طولانی است اما از وقتیکه ویلی برایت فرانسوی نقاط شش‌گانه را جانشین حروف کرد نابینایان می‌توانند با توجه مخصوص به آن نقاط بنویسند و بخوانند و بعد می‌توانند آن مطالب را با ماشین تحریر معمولی روی کاغذ بیاورند مهارت انگشتان آنها آنان را برای کار و حرفه آماده ساخته نابینایان می‌توانند تلفنچی‌های رازدار و زبردستی باشند می‌توانند ماسور باشند و ماساژهای طبی و ورزشی و زیبائی انجام بدهند می‌توانند مترجمان و منشیان زبردست و رازدار و مطلع باشند و همچنین تمام کارهائی که با دست انجام می‌شود برای آنها مقدور است تنها رنگها را تشخیص نمی‌دهند که آنهم با اصول طبقه بندی برای آنها گر چه ابداع رنگ ریزی و رنگ‌سازی میسر نیست ولی رنگهای پیش‌بینی شده را می‌توانند بکار برند، تنها اعمالی که رابطه مستقیم با چشم داشته باشد و لامسه نتوانند کمک کند از عهده آنها بیرون است مانند رانندگی و خلبانی و بقیه کارها را با خود مستقلاً می‌توانند انجام بدهند یا با کمک بینایان برای آنها تحقیق پذیر است من از همکاران عزیزم دعوت می‌کنم که به آموزشگاه نابینایان خردسال در وقت فرصت تشریف بیاورند و از نزدیک کارهای آنها را ببینند، بیائید با هم همدستی کنیم و اینها را آموزش بدهیم، به آنها کار یاد بدهیم و آنها را بکار بگماریم تا آنها از زندگی شرافتمندانه بهره ور شوند تا هم اتمام حجتی بر بینایان شده باشد و هم این طبقه مستعد محروم نماند بنده درباره نابینایان برنامه‌های ذیل را بعرض میرسانم، اول شورای نوتوانی ک لایحه آن از مجلس شورای ملی گذشته و اکنون در سنا است این لایحه هر چه زودتر تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود با این توجه که سازمان نابینایان حسابش از حساب معلولان دیگر جدا باشد زیرا معلولان دیگر را باید اجتماع نگهداری کند و مخارجشان را بپردازد در صورتیکه نابینا به آنقدر کمک احتیاج دارد که در ردیف بینایان قرار بگیرد و بزودی بتواند گذشته از آنکه زندگی خود را اداره می‌کند برای دیگران هم مفید باشد علاوه بر این سازمان نابینایان برحسب آنچه معمول است باید تحت سرپرستی شاهنشاه آریامهر یا شهبانو قرار گیرد، مطلب دوم بیمه نابینایان است، این نابینایان در طی راهها و در گذر خیابانها همیشه ممکن است دچار حادثه بشوند ایاب و ذهاب و مخصوصاً وسائط نقلیه برای آنها مزاحم است و جان آنها را در خطر می‌افکند برای نابینایان بیمه ایاب و ذهاب برقرار بشود سوم آموزش آنها است البته وزارت آموزش و پرورش برای کودکان استثنائی برنامه‌ای دارد که پس از تصویب از شورایعالی آموزش و پرورش بتدریج عملی خواهد کرد اما اکنون باید نابینایان بزرگسال را دریابید در مرکز هر استان همانطوری که سازمان مبارزه با بیسوادی برای با سواد کردن بینایان فعالیت دارد چون نابینایان هم جزو قاطبه ملت هستند اینها هم مشمول بشوند (صحیح است) عنایات شاهنشاه ما و ابتکار شهریار ما وقتی که از ایران گذشته و جهانی شد. حیف است که عده‌ای محروم بمانند از این فیض و طبق تعریفی که برای مبارزه با بیسوادی شده باید افراد برای کار آماده شوند بنابراین حرفه‌های خاص نابینایان جزو این برنامه باید گذاشته بشود چهارم کارآموزی است بایستی بآنها حرفه‌ای یاد بدهیم و جداً هم سعی بکنیم آنها را بکار گماریم و وظیفه مساوی بخواهیم منتهی در حقوق پرداختی تا حدی جانب آنها را رعایت کنیم تا وضعشان سامان بگیرد (صحیح است) باید از نابینایان آمارگیری بعمل آید و متاسفانه آمار دقیق در دست نداریم طبق آماری که سازمان بهداشت بین‌المللی داده است از هر ده هزار نفر ۷۵ نفر نابیناست که اگر با این حساب ما خواسته باشیم رسیدگی کنیم جمعیت نابینایان ایران از ۱۵۰۰۰۰ نفر در می‌گذرد منتهی تعریف نابینایی در نزد ملل مختلف است حداکثر حد محدود شمول نابینایی را اگر در نظر بگیریم حدود ۸۰۰۰۰ نفر نابینا در ایران داریم خواهشمندم هنگامی که در یک محیط فعال قرار گرفته‌اید چند دقیقه چشم خود را بر هم بگذارید به بینید قلب شما دچار چه تأسفی خواهد شد خوشبختانه محیط فعال کشور ما همه افراد را به صرف انرژی و فعالیت وادار کرده حیف است که نابینایان ما وارد کار و فعالیت نباشند باید یک معاینه طبی در سراسر کشور از نابینایان بعمل آید زیرا بعضی از نابینایان ممکن است به آسانی قابل علاج باشند مطلب دیگر عبارتست از برخورداری نابینایان از مزایایی که در کشورهای متمدن برای آنها قائل هستند هم چنین بایستی متخصصانی به خارج فرستاده شود اما متخصصانی که به موضوع نابینائی علاقمند باشند و وارد در کار باشند و بشود از خدمتشان استفاده کرد بایستی سازمان بهداری در مقام پیشگیری از نابینایی بر آید و علتش را جستجو کند خوشبختانه در نتیجه رعایت بهداشت روز به روز از آمار کودکان نابینا کم می‌شود ولی صنعتی شدن خود بخود مستلزم این است که عده‌ای نابینای بزرگسال پیدا شود که آنها را باید با محیط کار خودشان مطابقت بدهند اگر این اقدامات عملی بشود که البته خیلی زیاد هم مخارج صرف شدنی ندارد البته مخارج ساختمان و امثال اینها چیزی هست که در مملکت باقی می‌ماند من مطمئن هستم بزودی نابینایان بکار خواهند پرداخت و دیگر شما متاثر نخواهید شد و نابینایی را مشغول گدائی نخواهید دید و آن وقت هم برای بینایان هم حدودی قائل بشوید من از همه همکاران عزیز درخواست می‌کنم در این کار کمک فرمائید از مقامات حزبی خواهشمندم که اصل نهم مرامنامه حزبی را کاملاً به مورد اجراء بگذارند چون بحث من و کار من همیشه راجع به فراموش شدگان است بحث دیگر من راجع به شهر فراموش شده اراک است اراک حوزه انتخابیه بنده است اراک مولد امیر کبیر قائم مقام و ادیب الممالک فراهانی است فرهنگی ایران به اراکی‌ها مدیون است کشاورزی ایران مدیون صمصمام الملک اراکی است وقتی که اوضاعی چنین دارد نمی‌بایست دچار فراموشی بشود مردمی بودند که حتی روحیه خود را از دست داده بودند شروع انقلاب سفید و مخصوصاً برگزاری مراسم تاجگذاری به اراکی‌ها روحیه تازه‌ای داده است همه در مقام این برآمده‌اند که خود را نو کنند هم شهر خود را نو سازند و حتی دست به قرض زدند شهری که چنین است باید تائید بشود این شهر اولاً سابقه تاریخیش زیاد نیست خودش نو است و در ۱۱۹۱ قمری بنای آن شروع شده و انشاءالله در آغاز سال ۱۳۴۹ باید جشن خاتمه دومین قرن بنای آن را بگیریم من معتقدم وزارت آبادانی و مسکن برای هر شهرها سر سده‌ها را حفظ کند تا بطور کلی شهرها را در راه آبادانی سوق بدهد و مردم را دستخوش شور و هیجان بکند که خودشان هم در این جهت فعالیت کنند نوسازی اراک را من از وزارت آبادانی و مسکن درخواست دارم و انتظار دارم که این شهر هم در ردیف شهرهائی که نوسازی آنها شروع می‌شود در مرحله اول قرار بگیرد اراک دچار فئودالیسم شدیدی بوده است وضع مالکان را بخوبی تشخیص داده‌اید از اول تاریخ همیشه دو دستگی که بوسیله مالکان برقرار می‌شد عده زیادی را اصلاً از میان می‌برد و ساقط می‌کرد هر صبح که چشم از خواب باز می‌کردند ممکن بود تیرهائی از یک بام به بام دیگر شلیک بشود و همینطور ادامه داشت حتی در سال ۱۳۳۳ یعنی ۱۳ سال پیش خبر موثق دارم که عده‌ای را در لای دیوار گذاشتند (صحیح است) همچنین وضعی بود که اشخاص و رعیت‌ها را به جان یکدیگر می‌انداختند و قصه داودآباد فراهان بگوش همه رسیده است (صحیح است) باید سازمان اصلاحات ارضی و تعاون هر چه زودتر به فریاد اراکی‌ها برسد چون هنوز مقداری از دهات اراک بعنوان موقوفات خاص وضع روشنی ندارد مردم البته می‌خواهند از شرکتهای تعاونی استفاده بکنند و وضع آنها از این جهت کاملاً قابل رعایت است منتهی سرمایه کافی در صندوق ندارند خوشبختانه کسی که متصدی تعاون است مرد فعال و جوانی است اما بواسطه نداشتن سرمایه نمی‌تواند کاری از میان بردارد مطلب سوم اینکه اراک یک شهر فرهنگی است ۳۶۰ هزار نفر خود شهرستان اراک جمعیت دارد اگر شهرستان تفرش را به حساب بیاوریم جمعیتش نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر می‌شود و این شهرستان مردمش به فرهنگ از دیر زمان اقبال کرده‌اند تقریباً صدی ۳۵ از مردم با فرهنگ پیوستگی دارند. نزدیک به تهران هستند و کسانی که می‌خواهند تحصیلات عالیه بکنند رو به تهران می‌آورند و پدران و مادران خود و خانواده خود را بدنبال خود به تهران می‌کشند و در تهران اینها بی سرو سامان می‌مانند برای اینکه به این وضعیت خاتمه داده بشود من خواهش می‌کنم چند موسسه عالی در اراک تشکیل بشود انستیتو تکنولوژی، پلی‌تکنیک قسمت مکانیک دانشکده کشاورزی و دانشسرای عالی تأسیس بشود، اراک از قدیم مرکز فرهنگی بوده است و الان هم به خمین و خوانسار و گلپایگان و حتی فربدن مرکزیت دارد مردم از نظر فرهنگی همیشه به اراک اقبال کرده‌اند و اگر آن جمعیت‌ها را هم بع حساب بیاوریم شاید متجاوز از یک میلیون نفر جمعیت می‌توانند احتیاجات فرهنگی خود را در شهرستان اراک برآورده سازند پس هر چه زودتر از موسسات عالی بوجود بیاید مخصوصاً که مردم خودشان تعهد کرده‌اند که زمین بدهند و برای ساختن آن خود را در اختیار بگذارند و سرمایه لازم هم برای تجهیز بعضی از قسمت‌های آن خواهند داد مسئله دیگر که مطرح است قسمت اقتصاد اراک است با کمال تأسف شاید در شهرستانهای دیگر هم معمول باشد مردم سرمایه‌دار بیشتر سرمایه خود را راکد گذاشته‌اند و نزول‌خواری می‌کنند یعنی بدبخت تر از خود را پیدا می‌کنند و به او قرض می‌دهند (احسنت) بایستی اعتبار بانکها زیادتر بشود تا مردم کم بضاعت بتوانند از آن استفاده کنند بانک کارگشائی و بانک رفاه کارگران مورد احتیاج شهرستان اراک و بسیاری از شهرستانها است وقتی که مردم سرمایه‌دار دیدند مشتری برای نزول خواری ندارند سرمایه‌های خود را بکار خواهند انداخت و در آن صورت ما از دو جهت استفاده کرده‌ایم یکی از بیچارگی و بدبختی یک عده جلوگیری کرده‌ایم و یکی آنکه سرمایه‌ها را بکار انداختیم مطلب دیگری که بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد مطلب صنعت در اراک است اراک شهری هست که می‌تواند صنعتی بشود و صنعت ماشین‌سازی هم بزودی شروع خواهد شد اما یک صنعت دستی دارد بعنوان فرش که قابل عرضه بدنیا است باید کارخانه‌هائی که مکمل یا جنبه تهیه مقدمات این صنعت را داشته باشند در آنجا دائر شود کارخانه‌های زیادی که در اطراف تهران درخواست پروانه می‌کنند و محیط تهران بر ایشان مناسب نیست اینها در شهرستان اراک مشغول به فعالیت بشوند تا صنعت آنجا پیشروی بکند اطاق بازرگانی اراک را منحل کرده‌اند در حالیکه اراک یک شهر بازرگانی است مورد درخواست بنده است که این اطاق تأسیس بشود و به فعالیت شروع بکنند اراک دارای تلفن خودکار نیست و از این نظر مردم دچار مضیقه هستند و این امر هم خیلی آسان است و زود می‌توانند انجام بدهند فراهان اراک محتاج راههای فرعی است فراهان گذشته از اینکه مولد بسیاری از بزرگان است همه گندم فراهان را شنیده‌اید و فعالیت آنجا را میدانید بنابراین بایستی راههای فرعی برای آنجا ساخته شود همچنین اراک قابلیت آنرا دارد که ییلاق مردم جنوب باشد اگر این امر صورت گیرد تهران از آشفتگی در تابستان و ازدحام جمعیت خلاص خواهد شد و این امر بسیار آسان می‌تواند انجام بگیرد اراک ویشی ایران است چشمه‌ای دارد که آب آن چشمه بهترین رافع سنگ کلیه است اگر توجهی بشود در این قسمت کمک بسیار بزرگی به بهداشت همه مردم شده است. بهداری اراک باید تقویت بشود متاسفانه هنوز در اراک بیمارستان کاملا مجهزی وجود ندارد مدتها چشم پزشک نداشته است چشم پزشکی هم که آمده در شرف فرار و آمدن به تهران است دندان پزشک ندارد سازمان شیر و خورشید آنجا در حال رکود است و هیچ سازمان خیریه دیگری هم در آنجا نیست به این قسمتها توجه بکنید من از همکاران عزیزم خواهشمندم که با من کمال مساعدت را داشته باشند هر جا که عنوان شهرها مطرح است شهر اراک را بخاطر بیاورید و هر جا طبقات اجتماعی مطرح است طبقه فراموش شده نابینایان را در نظر داشته باشید و هر کجا که شئون مملکتی مورد بحث است فرهنگ را که بهترین قوای دفاعی و قدرت سازنده کشور است در نظر داشته باشید و معلمان را مورد توجه و عنایت قرار بدهید بنده چون فعلاً در مرحله کارآموزی هستم سخن دراز نمی‌کنم می‌خواستم درباره انقلاب اداری و مدارس ملی هم گفتگو بکنم بموقع دیگری واگذار می‌کنم همچنین راجع به مسائل دیگر، درباره فرهنگ و اجتماع حرفهای زیادی دارم که آن را بعد از دوره کارآموزی مطرح خواهم کرد در اینجا از اینکه بذل لطف فرمودید و به عرایض بنده گوش فرا دادید تشکر می‌کنم همچنین از روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و فرمان که درباره روشندلان مطالب بسیار خوبی نوشته‌اند و منادی و نشاندهنده تقاضاهای نابینایان هستند کمال تشکر را دارم و در آخر خواهشمندم هر کجا اقدامی برای شهرها و دهات می‌شود دست بنده را بگیرید و با خودتان همراه ببرید این چه ببرید سعادت و سلامت شما را خواستارم (احسنت، احسنت).

رئیس- آقای دکتر بیت منصور بفرمائید.

دکتر بیت منصور- جناب آقای رئیس نمایندگان محترم در آن روزهای پر هیجان که ملت ایران با سرور و شادی به استقبال بزرگترین رویداد قرن می‌شتافت و همه مردم شاهدوست و میهن پرست این کشور باستانی برای برگزاری جشن‌های با عظمت و پرشکوه تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و شهبانوی محبوب و گرامی با کوشش تام و تمام دست بکار فعالیت بودند و جنب و جوش بس مقدس در حریم قلبی کلیه ایرانیان در تمام جهان بوجود آمده بود (صحیح است) گوشه از این احساسات فردی و نژادی را در آن روزها می‌توان در احساسات عمیق و دل انگیز افراد آشوری در تمام کشورها نسبت به بزرگداشت جشنهای پرشکوه تاجگذاری اعلیحضرتین آشکارا درک کرد. از تاریخیکه مژده میمنت اثر برگزاری مراسم جشن‌های تاجگذاری اعلام گردید در قلوب کلیه آشوریها این اندیشه قوت گرفت که شرکت آشوریهای کشورهای دیگر در جشنهای خجسته تاجگذاری بصورت اقدامی مفید و جالب جلوه گر خواهد شد. برای مردم شاهدوست و میهن پرست خاصه آشوریها چنانکه تمام ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند آن فکر پسندیده و مفید پس از چند ماه فعالیت و کوشش قاطبه آشوریها از قوه بفعل درآمد و شرکت آشوریهای کشورهای دیگر بخصوص آشوریهای ایرانی الاصل مقیم آمریکا که بزرگترین گروه شرکت کننده در جشن‌های فرخنده تاجگذاری بودند یادبودی فراموش نشدنی از ایام خجسته تاجگذاری رهبر خردمند ملت ایران شاهنشاه آریامهر و شهبانوی گرامی برای همیشه در قلوب و افکار باقی خواهد ماند (صحیح است).

برای تمام شرکت کنندگان در جشنهای تاجگذاری این امر مسلم شد که مملکت ما امروز در سایه برخورداری از یک رهبری اصیل و عمیق و بر اثر فداکاریهای شبانه روزی و دلسوزیها و افکار بلند شاهنشاه آریامهر پرچمدار انقلاب سفید قدم در راهی گذاشته که راه ترقی و سعادت و سربلندی ملت ایران است، برای آنها مسلم شد که ملت ما اکنون از برکت انقلاب اصیل شاه و مردم یک جامع نو در محیطی نو با فکری نو بوجود آمده که سریعا" مراحل ترقی و تکامل را می‌پیماید و موجبات اعجاب و تحسین جهانیان و کلیه شرکت کنندگان در جشنهای فرخنده را برانگیخت، در اثر اصالت رهبری اکنون مملکت مادر سراسر جهان یک کشور پیشرفته نمونه است تا آنجا که دنیا ایران را جزیره ثبات در حساسترین منطقه دنیا می‌شناسد (صحیح است). ملت ما وجود و بقاء و عظمت و استقلال خود و وطن خود را همه جا و همه وقت بطور مستقیم مرتبط را وجود و بقاء و عظمت شاهنشاهی ایران میداند (صحیح است).

در سالهای نابسامان جنگی بین المللی اول عده‌ای از هموطنان آشوری علیرغم میل خود با چشمانی اشگبار خانه و کاشانه خود را ترک و از مرزها گذشتند بکشورهای دیگر از جمله آمریکا مهاجرت نمودند. سختی زندگی و دوری راه و عوامل نامساعد دیگر هرگز به آنها اجازه نداد که بار دیگر بوطن و زادگاه اصلی خود بیایند ولی شعله عشق به این آب و خاک و شاهنشاهی ایران هیچگاه در دل آنها خاموش نشده و همواره بازگشت به ایران یعنی سرزمین دو هزار و پانصد ساله خود را در سر میپرورانند تا اینکه موفق شدند بعد از نیم قرن افتخار شرکت در عظیم‌ترین جشنهای می تاجگذاری را داشته باشند (صحیح است، احسنت) این گروه هموطنان ایرانی الاصل علاوه بر شرکت در جشنهای خجسته به نقاط دیگر کشور سفر کرده و از نزدیک شاهد تغییرات شگرف و پیشرفتهای کشور در تمام شئون تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر شدند و احساسات آنها نسبت به عظمت شاهنشاهی و ایران شدت پیدا کرده و فکر مراجعت مجدد به ایران و سرمایه گذاری را در وطن اصلی با خود به ارمغان بردند.

رفاه و آسایش و آزادی که در کشور عزیز ما ایران بر رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر نصیب ما آشوریها شده در تاریخ هیچیک از کشورهای جهان دیده نشده و نخواهد شد. این توجهات مخصوص شهریار عظیم‌الشان و ملت عزیز ایران نسبت به اقلیتها برای آن است که ما نیز جزئی از خاندان بزرگ ایران همواره بوده و هستیم (صحیح است).

افتخار شرفیابی بحضور مبارک شهریار بزرگ شاهنشاه آریامهر که نصیب بنده و رئیس اتحادیه انجمن آشوریهای آمریکا شد در قلوب تمام آشوریها چنان احساس غرورانگیز و افتخار آمیز ایجاد نموده که به راستی زبان از بیان آن قاصر و عاجز است. از این جهت وظیفه خود میداند که در این مجلس عظیم ملی مراتب سپاسگزاری خود و کلیه آشوریها را در مقابل این تفقد، عنایت خاص شاهانه بپیشگاه مبارک تقدیم دارد و دوام عمر جاودانی و باقی سلطنت بافر و شکوهش را از خداوند متعال با خلوص نیت آرزو نمایم (احسنت، احسنت)

- تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

۳- تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور) – با اجازه مقام معظم ریاست لایحه تشکیلات و وظایف وزارت کشاورزی را تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌کنم هدف از این تشکیلات و وظایف تهیه موجبات بهبود کشت، ازدیاد محصولات زراعی و دامی و ارشاد افراد و مؤسسات در زمینه امور کشاورزی است و پس از تفکیک وزارت کشاورزی به چند وزارتخانه که لوایح هر یک امروز تقدیم مجلس محترم خواهد شد وزارت کشاورزی وزارتخانه اصل نقش اساسی خودش را در حدود آنچه که بعرض رساندم در کشور ایفا خواهد کرد این لایحه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

دکتر یگانه- بطوریکه خاطر مبارک نمایندگان محترم مستحضر است در دورۀ ۲۱ لایحه بسیار مفیدی بنام قانون تشکیل صندوق توسعه کشاورزی تصویب شد برای اینکه این صندوق بتواند آن هدفهای اساسی خودش را به نحو احسن ایفا کند لازم بود با پیش آمدن موجبات جدید وسائل و تسهیلات جدید در بعضی از مواد آن قانون تجدید نظری بشود و مخصوصاً تجدید نظر از این جهت بشود که این صندوق بعداً بتواند به نحو مؤثر در توسعه اقتصاد کشاورزی کشور، تأمین مواد غذائی و مخصوصاً مواد کشاورزی مورد نیاز صنایع داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در امر کشاورزی نقش موثرتری را ایفا کند به این جهت با بررسیهای بسیار دقیقی که بعمل آمد لایحه‌ای راجع به اصلاح بعض از مواد این قانون تنظیم شده که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم بمنظور تقویت نیروهای مسلح لایحه‌ای تقدیم می‌شود که به مجوز آن اجازه داده می‌شود هم ارز مبلغ ۲۰ میلیارد ریال یک جا یا به دفعات از هر منبع یا منابعی که صلاح تشخیص بدهند با بهره‌ای که از سود متعارف تجاوز نکند تحصیل اعتبار بشود لایحه تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تصویب صورت جلسه

۵- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۷۸۵۸- ۱۳۴۶/۴/۱۸ دولت راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند را که گزارش شور اول آن بشماره ۳۴ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد واصله ماده واحده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- پرداخت عوض بهره از اول سال ۱۳۴۷ از بودجه کل کشور ممنوع است وزارت دارائی مکلف است حق ذوی الحقوق را معادل ده برابر متوسط مبلغ عوض بهره پرداختی در سه ساله اخیر خریداری و بهای آن را پرداخت نماید.

اعتبار لازم برای این پرداخت در بودجه سال ۱۳۴۷ منظور خواهد شد.

مخبر کمیسیون دارائی- دکتر رفیعی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجعه به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران و سازمان چای و چایکاران و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجعه به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران و سازمان چای و چایکاران و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به لازم‌الاجرا بودن قرارداد‌های بین ادارات دخانیات و توتونکاران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۰۱۹۲- ۱۳۴۶/۳/۶ مربوط به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵ چاپ گردیده برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- قراردادهای عادی که بمنظور کشت توتون سیگار و چپق و یا تنباکو و پرداخت وام یا مساعده برای ساختمان ابنیه یا خرید تراکتور یا تهیه آب و امثال این عملیات جهت کشت توتون یا تنباکو بین ادارات دخانیات و کشتکاران توتون یا تنباکو و همچنین قراردادهای عادی که بمنظور پرداخت وام یا مساعده برای کشت و اصلاح باغات چای بین سازمان چای و چایکاران منعقد می‌گردد در صورتی که جمع وجوه پرداختی هر قرارداد بیش از یکصد هزار ریال نباشد در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا است. متن قراردادهای مزبور برحسب مورد از طرف موسسه دخانیات و یا سازمان چای تنظیم خواهد شد.

انعقاد قراردادهای عادی زائد بر میزان یکصد هزار ریال ممنوع است.

مخبر کمیسیون دارائی- دکتر رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰/ آبان ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران را

برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر حسن متین.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بi ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی بi قرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تامین شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی بi قرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تامین شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد

رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران بقرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۰ آبانماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدر معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۵۰۰۷۶- ۱۳۴۶/۳/۲۷ راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران بقرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد را مورد رسیدگی قرارداد و عینا" تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- بدولت اجازه داده می‌شود الحاق دولت شاهنشاهی ایران را بقراردادهای بین المللی گمرکی زیر:

۱- قرارداد گمرکی درباره دفترچه آ. ت. آ (A.T.A) برای ورود موقت که در تاریخ ششم دسامبر ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده در ۲۸ ماده و پروتکل ضمیمه آن.

Customs Convention on the A.T.A Carnet for the temporary admission of goods(A.T.A Convention)

۲- قرارداد گمرکی دایر به تسهیلات ورود کالاها برای عرضه شدن یا بکار رفتن در نمایشگاه بازار مکاره کنگره و یا نمایش‌های مشابه که در تاریخ هشتم ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده است در ۲۵ ماده

Customs convention concerning facilities for the importation of goods for disply or use at exhibition ,fairs meetings or

۳- قرارداد گمرکی مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌ای که در تاریخ هشتم ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده در ۲۲ ماده با ضمائم (الف) و (ب) و (ج)

Customs convention on the temporary importation of professional equipment.

۴- قرارداد گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه شخصی که در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک

بزبانهای فرانسه و انگلیسی و اسپانیولی منعقد شده مشتمل بر ۴۳ ماده

Customs convention of the temporary importation of private road vehicles.

۵- قرارداد درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردان که در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک منعقد شده مشتمل بر ۲۵ ماده.

Convention concerning customs facilities for louring

۶- پروتکل اضافی قرارداد تسهیلات گمرکی به نفع جهانگردی مربوط به وارد کردن اسناد و لوازم تبلیغات جهانگردی که در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک منعقد شده مشتمل بر ۱۹ ماده.

Additional protocols to the convention concerning customs facilties for touring relating to the importation of tourist public city, documents and material

۷-قرارداد گمرکی مربوط بورود موقت لوازم بسته بندی که در تاریخ ششم اکتبر ۱۹۶۰ به زبانهای فرانسه و انگلیسی در بروکسل منعقد شده مشتمل بر ۲۲ ماده.

Customs convention of the temporary importation of packings.

با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آنها بعمل آمده است اعلام و تشریفات مربوطه الحاق را معمول دارد.

آئین نامه مربوط به اجرای قراردادهای فوق بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت دولت قابل اجرا خواهد بود و وزارتین امور خارجه و دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون دارائی- دکتر رفیعی.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۶ با حضور آقایان معاونین وزارت دارائی و وزارت امور خارجه لایحه مربوط به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران بقرارداد و پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یک نواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امورخارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۱ آبانماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه مربوط به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران بقرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تأسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر محمد رضوانی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای اهری فرمایشی دارید بفرمائید.

اهری - باستحضار همکاران محترم می‌رسانم که در چاپ این لایحه در دو مورد اشتباه چاپی شده است که بنده عرض می‌کنم تصحیح بفرمائید در صفحه ۳ سطر دوم مشتمل بر ۴۳ ماده نوشته در صورتی که ۴۴ ماده خواهد بود. در بند ۶ سطر سوم نوشته مشتمل بر ۱۹ ماده و اضافه خواهد شد ضمیمه نمونه اعلامیه تمنی می‌کنم اصلاح فرمائید.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بi ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور

۹- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور

رئیس- آقای دکتر مجیدی بفرمائید.

دکتر مجیدی (وزیر مشاور)- بطوری که خاطر محترم نمایندگان مجلس شورای ملی مستحضر است دولت پس از مطالعاتی که در زمنیه تسریع در رشد اقتصادی مملکت و بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی کرد به این نتیجه رسید که باید تجدید نظری از نظر تشکیلاتی که با امر کشاورزی و عملیاتی که منجر به تشویق تولید کشاورزی و تسهیل عرضه کردن کالاها در بازار می‌شود یک وزارتخانه‌ای برای تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوجود بیاید به این جهت است که لایحه‌ای تنظیم شده که اینک حضورتان تقدیم می‌شود هدف از تشکیل این وزارتخانه این است که از یک طرف تولید کننده کشاورزی را تقویت بکند و محصولات کشاورزی را بعد از آنکه بدست کشاورز حاصل شد عرضه‌اش را در بازار تسهیل بکند و مانع از این بشود که محصول کشاورزی روی دست کشاورز بماند و در نتیجه موجب بشود که کشاورز و بطور کلی تولید کننده کشاورزی دلسرد بشود و در سالهای زراعی بعد از کشت به میزانی که در سال جاری کشت کرده بکاهد و در نتیجه برشد بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی مملکت لطمه وارد بیاید برای اینکار لازم است که تسهیلات و تاسیساتی بوجود بیاید که محصول کشاورزی را بشود در آن انبار کرد و تغییر شکل داده و بسته بندی کرد و آماده عرضه در بازار نمود و همچنین لازم است نرخ محصول کشاورزی تثبیت بشود و دولت همیشه موجباتی فراهم بکند که تولید کننده کشاورزی تشویق بشود و بر تولید خودش سال به سال بیفزاید البته می‌دانیم که یکی از عوامل مؤثر در تولید کشاورزی عوامل جوی است و وضع آب و هوای هر سال است و در نتیجه ممکن است عواملی در یکسال بروز بکند و به تولید کشاورزی لطمه زیادی بزند برای اینکه کشاورز دستخوش چنین تغییر غیر مترقبه‌ای نشود لازم است یک نوع بیمه کشاورزی برقرار بشود و محصول کشاورز در مقابل عوامل غیر مترقبه و جوی بیمه بشود برای اینکار این وزارتخانه وظیفه دارد مقدمات امر را فراهم بکند اما یک وظیفه دیگری هم بعهده این وزارتخانه هست و آن این است که مصرف کننده را در یک وضع صحیحی قرار بدهد و مانع از این بشود که مصرف کننده متضرر بشود در اثر نوساناتیکه در بازار پیدا می‌شود و برای این کار ما موظف هستیم که اولا یک سری مطالعات و بررسیهایی بکنیم که همیشه از وضع گرایش مصرف مطلع بشویم و ببینیم تا چه حد تولید داخلی مملکت جوابگوی مصرفی که روز بروز رو به افزایش است می‌باشد و برای این کار بایستی تاسیسات و تشکیلاتی بوجود بیاید و قوانین و مقرراتی وضع بشود که ما بتوانیم از منابع و مصالح مصرف کنندگان حمایت بکنیم و به این ترتیب وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی هم حمایت تولید کننده را بعهده دارد و هم حمایت مصرف کننده را در نتیجه باید در بازار همیشه باشد و با وسائل و امکاناتی که در اختیار دارد موجب یک تعادل و توازنی بشود متشکرم.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر مشاور

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر مشاور

رئیس- آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.

مهندس گلسرخی (وزیر مشاور) – با کسب اجازه از مقام معظم ریاست لایحه تشکیل وزارت منابع طبیعی را تقدیم می‌کنم (مبارک است).

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

دکتر اسفندیاری- اجازه می‌فرمائید؟

رئیس- راجع بچه موضوعی؟

دکتر اسفندیاری - راجع به لوایحی که تقدیم شده.

رئیس- فعلا که این لوایح مطرح نیست برای بررسی به کمیسیونهای مربوط ارجاع شده است.

- تقدیم دو فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

۱۱- تقدیم دو فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست در اجرای تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری دو صورت و فهرست است از دیون بلامحل و سنواتی وزارت راه و اداره کل گمرک که بایستی در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد تقدیم مقام ریاست می‌شود و تقاضا دارم اجازه فرمایند برای تصویب به کمیسیونهای مربوط ارجاع شود.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه

رئیس- چون فعلا" مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده و دستور آن بعدا به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(در ساعت ده وپانزده دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی– مهندس عبدالله ریاضی.