مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۴۶ نشست ۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۴۶ نشست ۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲ آبان ۱۳۴۶ نشست ۶

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه و بیست و پنج دقیقه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان رامبد- بختیار بختیاریها- رضازاده- قراچورلو.

غائبین بی‌اجازه

آقایان دکتر ابریشمی- دکتر مبین.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه

آقایان دکتر امامی خوئی یک ساعت- دکتر رفعت یک ساعت- دکتر بیت منصور دو ساعت- بهادری دو ساعت.

دیر آمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه

آقایان مهرزاد یک ساعت- پاینده یک ساعت- دکتر بقائی یزدی یک ساعت- مهندس جلالی نوری یک ساعت.

غائبین مریض

آقایان طباطبائی- مهندس قادر پناه- دکتر صاحبقلم- ادیب سمیعی- رسول پرویزی- دکتر صفائی- مهندس معینی زند.

- بیانات اقای رئیس به مناسبت روز ملل متحد

۲- بیانات اقای رئیس به مناسبت روز ملل متحد

رئیس- بطوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است، امروز دوم آبان ماه برابر با ۲۴ اکتبر است که بنام روز ملل متحد نام‌گذاری شده و عموم کشورهای عضو سازمان ملل متحد معمولاً در این روز جشن می‌گیرند و سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد را به‌عنوان روز بوجود آمدن سازمانی که خود آنها برای استقرار صلح و حفظ آرامش گیتی به‌وجود آورده‌اند گرامی می‌دارند. در سال ۱۹۴۵ یعنی بیست و دو سال قبل در چنین روزی سازمان ملل متحد رسماً موجودیت خود را بدنیا اعلام کرد و با آنکه هنوز شعله‌های آتش جنگ جهانی دوم کاملاً فرو ننشسته بود، لزوم برقراری نظم نوینی که روابط بین‌الملل را براساس تفاهم و اشتراک مساعی بین‌الملل خونریزی و آدم‌کشی مستقر سازد، قبول کرد تامل دنیا سر نوشت سیاسی خود را تحت شرایطی در دست یک سازمان جهانی قرار دهند و برای موفقیت آن از هیچگونه مساعدت و همراهی دریغ ننمایند.

بعبارت دیگر سازمان ملل متحد از آغاز کار خود دارای قدرتی عالم گیر شد، زیرا عموم جهانیان برای برقراری صلح آرامش میان ملتها، سازمانی را که خود ساخته و پرداخته بودند بهترین وسیله توفیق دانستند. ملت ایران نیز مانند سایر ملل صلح دوست بلافاصله در ردیف امضاءکنندگان منشور ملل متحد پشتیبانی کرد. سیاست عمومی دولت شاهنشاهی ایران نیز بطوری که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران نیز بطوری که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر کرارا تذکر فرموده‌اند پیوسته پیروی از اصول و مقررات منشود ملل متحد بوده است. در عمل نیز به شهادت تاریخ دوره بعد از جنگ دوم جهانی، همواره سازمان ملل متحد از حمایت کامل ملت ایران و رهبر خردمند و عالیقدران برخوردار بوده است. چه حمایتی بالاتر از اینکه ملت ایران پیوسته در سیاست جهانی در ردیف اولین مجریان تصمیمات نافع سازمان ملل متحد قرار داشته و در سیاست داخلی با اجرای تحولات انقلابی عظیمی که بوجود آورده است مرام و هدف اصلی سازمان مذکور را پیروزمندتر ساخته است.

کلیه پیشرفتهایی که در پرتو انقلاب شاه و ملت با رهبری مدبرانه شاهنشاه آریامهر در ایران، رخ داده و روز به روز آثار نیکوئی آن در زندگی مردم این کشور بیشتر نمایان می‌گردد، منطبق با همان هدفهائی است که سازمان ملل متحد می‌کوشد با هزینه‌های هنگفت و با مشکلات و گاهی با ناکامی‌های فراوان در کشورهای عضو بوجود آورد (صحیح است) زیرا این پیشرفتها و پیروزی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران بهترین ضامن هماهنگی اجتماعی در داخل کشور و صلح و آرامش در تمام جهان می‌باشد که پایه و اساس منشور ملل متحد را تشکیل می‌دهد.

خوشبختانه بعضی دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز سهم خود را روش صحیحی پیش گرفته و آماده‌اند مانند کشور شاهنشاهی ایران در راه صلح دوستی قدم بر دارند و در مقابل آن عده از کشورها که با اعمال خود گاهی آرامش ناحیه‌ای از جهان را بر هم می‌زنند ایستادگی کنند.

وقتی به تاریخ بیست و دو ساله این سازمان جهانی می‌نگریم متوجه می‌شویم که اگر گاه گاهی تلاش او با کامیابی کامل قرین نبوده معذلک از بسیاری جهان بحال جهانیان مفید واقع شده و حتی در زمینه مسائل سیاسی که در آن توفیق سازمانی نسبتاً محدود بوده باز توانسته است برای جلوگیری از گسترش جنگ و اغتشاش در بعضی نقاط عالم وسیله مناسبی بشمار رود.

از این جهت است که تمام ملل صلح دوست دنیا برای تأمین صلح و تفاهم بین‌المللی به موافقت سازمان ملل متحد امیدوار بوده و در چنین روزی که این سازمان بوجود آمده با یادآوری اصول منشور ملل متحد در حقیقت بیک نوع ارزیابی واقعی این سازمان بزرگ جهانی می‌پردازد و در عین حال که سعی می‌کنند معایب و نقایص آن را مرتفع سازند، پشتیبانی و حمایت خویش را نسبت به تقویت این سازمان ابراز می‌دارند.

ملت صلح دوست ایران در زمره ملل پشتیبان سازمان ملل متحد قرار دارد و از این رو مجلس شورای ملی ایران نیز سالگرد سازمان ملل متحد را به جهانیان تبریک گفته توفیق کامل این سازمان را در ایجاد آرامش و جلوگیری از اختلافات بین‌المللی از خداوند متعال خواستار است. (احسنت- احسنت)

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای فضائلی بفرمائید.

فضائلی- مختصر اصلاحاتی است که تقدیم می‌کنم.

رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب می‌شود.

- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس قادر پناه- لطف‌الله حی- دکتر رهنوردی- دکتر الموتی- دکتر گاگیک

۴- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس قادر پناه- لطف‌الله حی- دکتر رهنوردی- دکتر الموتی- دکتر گاگیک

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای مهندس قادرپناه بفرمائید:

مهندس قادرپناه- بنام خداوند مهربان و نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر.

به طوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند و مشاهده فرموده‌اند جشن‌های باشکوه تاجگذاری اعلیحضرت که با جلال و شکوه هر چه تمام تر در سراسر کشور برپا شده با استقبال بی‌نظیر مردم شاهدوست و وطن پرست ایران روبرو گردیده و هر کوی، هر برزن، و هر خانه، هر کس به فرا خور حال خود و ساکنان آن آذین‌بندی گردیده است. مردم ایران شاه خود ره مراد خود دانسته و از صمیم قلب دوست می‌دارند. اگر به کلمه شاه درست دقت شود و قدمت تاریخی کلمه در نظر گرفته شود مشاهده می‌گردد که کلمه شاه علاوه بر اطلاق به رهبر مملکت جنبه مذهبی نیز دارد و منظور از شاه مراد است و به آن شخصیتی اطلاق می‌شود که از حیث سیر سلوک را طی کرده باشد و شاهنشاه آریامهر ما مراد مرادها یا باب‌المراد می‌باشند و ما ملت ایران مرید معظم له می‌باشیم و جان نثار بوده و هستیم و خواهیم بود. شاهنشاه ما به کلیه فنون و رموز نظامی و مملکت دارای واقف بوده و چنان ما ملت را رهبری می‌فرمایند که با عث افتخار مادر قرن حاضر و آینده خواهد بود و خواهند گفت خوشا به حال ملتی که چنین رهبری داشته است به همین علت است که کلیه مردم ایران کارگر، کشاورز، اصناف، تجار از صمیم قلب در این جشن فرخنده شرکت نموده و بدست افشانی و پایکوبی مشغولند. شهر گرگان نیز از سایر شهرها عقب نمانده و سر گرم آماده کردن شهر برای جشن سرور و شادی بودند که ناگهان دست قهار طبیعت مصیبتی وارد ساخت و در ساعت ۴ بعد از ظهر روز شنبه سیل عظیمی شهر گرگان را مورد هجوم قرار داد و در شهر گرگان طبق آماری که جناب آقای دکتر خطیبی دادند ۱۸۶ خانه خراب و ساکنان آن بی‌خانمان گردیدند. پس از وقوع این بلای ناگهانی به قرار اطلاع موثق به دستور تیمسار سر لشگر موحد عده‌ای سرباز برای کمک به اهالی سیل‌زده اعزام و شیر و خورشید سرخ گرگان با جناب آقای دکتر خطیبی تماس حاصل نمود و ایشان اختیارات لازم را برای امکان سیل‌زدگان و پذیرایی از آنها دادند و به قراری که به اینجانب گزارش گردید ابتکار عملیات در حال حاضر در دست شیر و خورشید سرخ محل است و فعالیت لازم را مبذول داشته است و جناب آقای شجاع ملایری استاندار محترم استان مازندران مرتبا با بی‌سیم از وضع گرگان با خبر بوده کمکهای لازم را به محل می‌رسانند.

من از خداوند متعال خواستارم که هیچ گاه بلائی نازل نشود و حادثه‌ای اتفاق نیفتد و جانی در معرض خطر قرار نگیرد و احتیاج نشود که شیر و خورشید سرخ ایران که بحق یکی از فعالترین و مفیدترین دستگاههای ملی است به استعانت مردم بلا زده بشتابد ولی در مقابل بلای ناگهانی وجود این مؤسسه عام‌المنفعه فشفی خاطر و آرامش بخش قلب‌ها است و بدون شک اگر کمک شیر و خورشید و لشگر گرگان نبود عده زیادی جان خود را از دست می‌دادند و بنابراین آنچه جان این عده را نجات داده است ثمره فعالیت والا حضرت نیکوکار شمس پهلوی که در زیر سایه قلب رئوف و کاردانی معظم لها افرادی مانند جناب آقای دکتر خطیبی به کار و فعالیت مشغولند و وقتی بنده دیروز با ایشان موضوع را در میان گذاشتم فرمودند: من مسئولیت کامل حوادث ناشی از سیل گرگان را قبول می‌کنم و بنده موظفم از اقدام بسیار سریعی که در زیر بال و پر گرفتن مردم سیل‌زده مبذول فرموده‌اند از همکاران تهرانی و گرگانی ایشان تشکر نمایم و از ایشان تقاضا نمایم مقرر فرمایند کمک بیشتری به سیل‌زدگان بشود.

از جناب آقای وزیر کشور که از وزرای با تدبیر دولت خدمتگزار اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر می‌باشد تقاضا دارد مقرر فرمایند برای جلوگیری از ورود سیل به شهرها بخصوص گرگان مهندسین مطلعی به محل اعزام فرمایند و نقشه سیل را تعیین نمایند تا شهرداری با کمک دولت سیل بند ایجاد نماید و شهر گرگان با همت ایشان از شر سیل راحت شود.

از جناب آقای هویدا نخست وزیر محبوب و محترم استدعا دارد اوامر لازم برای کمک بانک‌ها به مردم سیل زده صادر فرمایند و دولت به افراد سیل‌زده کمک بلا عوض نماید تا قبل از رسیدن فصل زمستان لانه و کاشانه این مردم آماده شود و از مرگ و میر مردم فعالی که اقتصاد کشاورزی این مملکت بدست آنها است جلوگیری شود.

من رحاء واسق دارم دولت خدمتگزار اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که مجری منویات معظم له می‌باشد قصدی جز خدمتگزاری ملت ایران ندارد و مردم سیل‌زده گرگان را مشمول مراحم خاص خود قرار خواهد داد ضمناً از موقعیت استفاده کرده چون هفته آینده یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی بوده و مصادف با تعطیلات است از طرف خود، کلیه نمایندگان این عید سعید را به عموم مسلمانان دنیا مخصوصا هموطنان عزیز تبریک می‌نماید.

بار دیگر از فعالیت جناب آقای دکتر خطیبی جناب آقای شجاع ملایری استاندار محترم مازندران و تیمسار سر لشگر موحد فرماندهی محترم لشگر گرگان آقای دکتر عطاء‌الله مقصودلو و قدرت‌الله مقصودلو و آقای کامرانی فرماندار و آقای استرآبادی شهردار گرگان تشکر می‌نمایم. (احسنت).

رئیس- آقای لطف‌الله حی بفرمائید:

لطف‌الله حی- جناب آقای رئیس همکاران محترم

بر این مژده‌گر جان فشانم رواست
که این مژده آرامش جان ماست

(احسنت)

مژده مسرت بخش تاجگذاری شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانو تمام مردم این سرزمین از خرد و بزرگ زن و مرد را در مسرتی فوق‌العاده و شعفی بی پایان فرو برده است.

بنده افتخار دارم که از طرف جامعه یهودیان ایران جشن پر شکوه تاج‌گذاری شاهنشاه آریامهر علیاحضرت فرح شهر بانو را به اعلیحضرتین و خاندان جلیل سلطنت و به عموم هم میهنان عزیز از هر طبقه صمیمانه تبریک عرض کنم.

قدمت استقرار جامعه یهودی در سرزمین ایران به گواهی تاریخ برابر است با زمان تأسیس شاهنشاهی ایران توسط کوروش کبیر که طبق کتاب مقدس یهودا از جانب خدای تعالی ملهم شد تا این قوم یکتا پرست را از یوغ اسارت بابل ازاد کند. در ان زمان قاطبه یهود در همین قسمت از دنیا که جزو کشور پهناور ایران بود می‌زیستند و از این رو جا دارد که بگوئیم نه تنها جامعه یهودیان ایران بلکه یهودیان پراکنده در کلیه اقطار جهان مرهون اقدام بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران می‌باشند و وابستگی ملت یهود با این کشور امری طبیعی و دارای سابقه تاریخی است. منتهی جامعه یهودیان ایران علاوه بر آنچه گفته شد برحسب دستوری که در کتب انبیاء نوشته شده است موظفند همواره سلامت ذات اقدس همایونی و دوام سلطنت و دولتش را از درگاه احدیث آرزو کنند و پیوسته صلح و صفا و سعادت و نیک بختی ملت و عظمت میهن عزیز را از خالق یکتا به خواهند.

اما نکته‌ای که بنده می‌خواهم در این ساحت مقدس تأکید کنم اینست که جامعه یهودیان با علاقه مفرط به زبان و ادبیات فارسی و رعایت آداب و سنن این کشور ایرانیت خود را در تمام ادوار تاریخ حفظ نموده و به ایرانی بودن خود فخر و مباهات می‌کنند و اینک که شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانو تاج همایونی برمی‌نهند دوشادوش تمام برادران و خواهران ایرانی در این شادمانی و جشن فرخنده شرکت دارند و سلامت روز افزون شاهنشاه معظم و علیا حضرت شهبانوی گرامی و والا حضرت همایون ولیعهد را از خداوند بزرگ خواستارند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر رهنوردی تشریف بیاورید.

دکتر رهنوردی- با اجازه جناب آقای رئیس و نمایندگان محترم. بنده هم از موقعیت استفاده می‌کنم و از طرف قاطبه جوانان مملکت این تاجگذاری مبارک و فرخنده را به حضور شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی عزیز و نیکوکار و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. روز شنبه بنده و چند تن از همکاران عزیز مجلسی شاهد احساساتی بودیم که بنده فکر کردم منعکس کننده این احساسات مقدس در این مکان مقدس باشم (احسنت) هنگامی که شاهنشاه آریامهر برای افتتاح کلوپ رضا پهلوی با هلیکوپتر به محل ناحیه ۲ شرکت واحد نزول اجلال فرمودند وصف کردنی نیست که این کارگران شریف و زحمتکش که تشخیص دادند رهبر بزرگ ملت ایران برای رفاه این طبقه چقدر کوشش می‌کنند چه احساسات پر شوری نشان دادند که حقیقتاً برای هر ایرانی باعث سر بلندی است (صحیح است) شاهنشاه از تونل گلی که کارگران بدست خودشان درست کرده بودند گذشتند و طبق سنن و آداب ایرانی برای شاهنشاه اسفند دود کردند و مرتباً برای سلامتی اعلیحضرت با صدای بلند صلوات می‌فرستادند حقیقتاً من بنام یک ایرانی در مقابل این طبقه زحمتکش سر تعظیم فرود می‌آورم و امیدوارم تمام ملت ایران همانطوری که هستند نسبت به این شاهنشاه عزیز که با انقلاب مقدس خود زنجیره‌های اسارت یکی پس از دیگری از هم گسستند و ملتی آزاد و مملکتی آباد و سربلند بوجود آوردند همین احساسات را داشته باشند و دارند (احسنت) یک خوشبختی دیگر در آن روز برای ما ورزشکاران گذشته و جوانان گذشته وجود داشت (یک نفر از نمایندگان، حالا هم جوان هستید) آن هم این بود که در این مملکت کارهائی بوسیله سازمانهائی انجام می‌شود که آن هم در زمینه انقلاب و برای پیشرفت مملکت و برای اینده جوانان است ما خیلی خوشحال هستیم یعنی ما که می‌گوییم منظورم سازمان فرهنگی و ورزش تاج است که به عرض مجلس مقدس برسانیم که طبق تصویب نامه‌ای که به تصویب ذات اقدس شهریاری رسیده این سازمان ملی اعلام شده و برنامه پنج ساله خود را با کمال قدرت و صداقت در پایان سال ۱۳۴۷ خاتمه خواهد داد این برنامه عبارت خواهد بود از تأسیس کلوپ رضا پهلوی و این کلوپ از آن جهت برای ما بیشتر ارزش دارد که آن را در منطقه کارگری در جنوب شهر در نازی‌آباد ساخته‌ایم که فرزندان کارگران بتوانند استعدادهای خودشان را بروز بدهند و بتوانند از یک تفریحات سالمی برخوردار بشوند تأسیسات دیگری هم در منطقه کارگری وحیدیه داریم و یک سازمان دیگری در پارک امین‌الدوله داریم و یک کلوپ بسیار آبرومندی که در نوع خودش بی‌نظیر خواهد بود بنام کلوپ فرح پهلوی مخصوص دوشیزگان و بانوان با تشکیلاتی بسیار مدرن و بسیار عالی در دست ساختمان است که در سال ۱۳۴۷ پایان خواهد یافت این‌ها نشان دهنده آن است که در این مملکت مؤسسات شخصی هم به پیروی از نیات بلند شاهنشاه آریامهر برای پیشبرد مقاصد انقلاب و همچنین برای رفاه عموم، چه طبقه کارگر و چه روشنفکر و چه جوان اقدام می‌کند بنده باز هم این جشن بسیار عزیز را خدمت خانمها و آقایان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که ما در هر مقامی که هستیم و در هر جائی که هستیم سربازانی بسیار شجاع و بسیار فداکار برای انقلاب خودمان باشیم و روزی برسد که ما ببینیم در مملکت ما آن نیات بلند شاهنشاه همه جامه عمل پوشیده و ما توانسته باشیم همانطور که در برنامه دولت هم ذکر شد از صورت مملکت در حال توسعه بصورت مملکت توسعه یافته دربیاییم (احسنت).

رئیس- آقای الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی- بنام خداوند بزرگ. نخستین بیان خود را در این دوره قانونگذاری شروع می‌کنم و از خداوند بزرگ خواستاریم که همه ما را در راه خدمت به مردمی که ما افتخار نمایندگی آنها را داریم موفق بدارد و در راه برنامه‌های وسیع عمرانی و آبادی که طراح بزرگ آن شاهنشاه ما هستند بتوانیم سربازانی خدمتگزار و لایق باشیم تا بتوانیم همانطور که خواسته شاهنشاه است کشوری آباد و ملتی مرفه داشته باشیم (انشاء‌الله) مطلبی که امروز بنده مزاحم شدم تا بعرض برسانم به مناسبت عضویت در کمیته شهرستانهای شورای تاجگذاری است که از شش ماه قبل که این شورا تشکیل شد افتخار عضویت آن را داشتم و ناظر احساسات ملت ایران نسبت به این آئین فرخنده بودم و در حدود ۶۲۶ کمیته در سراسر مملکت تشکیل شد این کمیته‌ها از طبقات مختلف مردم ایران تشکیل گردید و سعی کردیم به طوری که شایسته عظمت جشن شاهنشاهی است این آئین خجسته را برپا بکنیم و امروز که این مراسم در کشور ما برگذار می‌شود شاهد ۲۶ سال خدمت صادقانه شاهنشاه خودمان هستیم. تفاوت بسیار مهمی که در مراسم تاجگذاری شاهنشاه آریامهر با سایر پادشاهان ایران هست این است که امروز بعد از ۲۶ سال که مملکت ایران از یک وضع بسیار بسیار سختی با این وضع خوب و ممتاز رسیده است. خیلی از ما حوادث شهریور ۲۰ را به یاد می‌آوریم که مملکت در چه وضعی بود چه هرج و مرج و چه ناامنی و کشور در اشغال قشونهای خارجی ولی با امروز که مقایسه می‌کنیم می‌بینیم شاهنشاه با یک سیاست مدبرانه‌ای از آن مملکت آشفته و اشتغال یک مملکت آبادی ساختند که ملت مرفهی در آن زندگی می‌کند (صحیح است) و امنیت در سراسر این مملکت حتی در دور ترین دهکده مملکت برقرار است و مملکت ما نه تنها سعی دارد که عقب‌ماندگی‌های قرون و اعصار گذشته را جبران بکند بلکه سعی دارد با برنامه‌های عظیم عمرانی و توسعه اقتصادی مملکت ایران را پا بپای ممالک مترقی به جلو ببرد (صحیح است) بنابراین تردید نیست که اگر ملت ایران چنین شور و احساساتی از خود نشان می‌دهد بخاطر وجود گرامی شاهنشاهی است که همیشه قلبش بخاطر ملتش می‌تپد و همیشه برای رفاه ملتش گام برمی‌دارد (صحیح است) این مراسم فرخنده تاجگذاری به دنیا نشان می‌دهد که پیوند محکم و استواری بین رژیم شاهنشاهی ما و ملت ایران وجود دارد (صحیح است) طوفانها و حوادث و هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند در این پیوند عمیقی که بین شاه و ملت وجود دارد کوچکترین فتوری ایجاد کند و ما ملت ایران به این وضع افتخار می‌کنیم و امیدواریم که در سایه چنین رژیم محکمی بیش از پیش بتوانیم برنامه‌های وسیع آبادانی ایران را به ثمر برسانیم (انشاالله) اینکه عرض کردم در این شورا از شش ماه قبل خواسته‌های مردم شهرستانها مطرح می‌شد علت اینکه خواستم این مطلب را اینجا عرض کنم این است که همکاران محترم مطلع هستند که رئیس شورای عالی تاجگذاری تیمسار سپهبد یزدان‌پناه هستند که این مرد شرافتمند در این راه بسیار کوشش کرد و رئیس کمیته شهرستانها تیمسار سپهبد اویسی هستند که با زحمت و کوشش فراوان سعی کردند برای اولین بار یک هماهنگی فوق‌العاده در این مراسم در سراسر مملکت وجود داشته باشد تقاضاهای مختلف از مردم شهرستانها می‌رسید که ما می‌خواهیم برای مراسم فرخنده تاجگذاری خدمتی بکنیم چه کاری بکنیم مردم حاضرند پول بدهند کمک کنند وقتی به عرض شاهنشاه این مطلب می‌رسید می‌فرمودند بهترین کارها برای این مملکت کارهای عمرانی است درمانگاه، مدرسه، شیرخوارگاه و بیمارستان، راه، پل و امثالهم بسازند به همین جهت از شش ماه پیش از که این برنامه تهیه شد در حدود ۶۷۰۰ کار عمرانی آماده شد که در روز تاجگذاری افتتاح می‌شود بنده خیال نمی‌کنم در هیچ ایامی از تاریخ ایران در مراسم تاج‌گذاری شاهنشاهی یک برنامه‌ای به این وسعت به خصوص از نظر کارهای عمرانی و عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان، درمانگاه، پل، جاده و امثال آن انجام شده باشد که اکنون در تاج‌گذاری شاهنشاه آریامهر افتتاح خواهد شد به علاوه ۴۱۰ میدان جدید تأسیس شده ۲۷۰ ستون یاد بود و ۵۷ هزار طاق نصرت بر پا شده و مردم خیرخواه شهرستانها به خاطر علاقه‌ای که به عظمت شاهنشاهی داشتند قسمت زیادی از کارهای عمرانی خودشان را به این ایام اختصاص دادند در کرمان یک مرد نیکوکاری را اسم می‌برم آقای هرندی آقایان نمایندگان کرمان ایشان را خوب می‌شناسند حاضر شد ۴۵۰ هزار متر زمین اختصاص بدهد به دانشگاه و حتی حاضر شد میلیون‌ها تومان شاید ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند. همچنین به مناسبت این ایام فرخنده در یزد یک بنیاد نیکوکاری تأسیس شده و همه مردم کمک کرده‌اند ویک پایه‌های بسیار مهمی در راه خدمت به مردم ریخته شده است که این پایه‌ها به مناسبت ایام فرخنده تاج گذاری است. ما می‌بینیم امروز در تمام مملکت کارهای جالبی انجام شده است. در تهران که نمایندگان محترم شاهد هستند در شهرستان‌ها هم اکثراً به حوزه‌های انتخابیه رفته‌ایم به خصوص در روستاها و دهات که قبل از انقلاب سفید ایران محلی از اعراب نبودند امروز به علت وجود این برنامه‌های درخشان انقلابی دهقانها و برادران عزیز روستائی ما توانسته‌اند از این نهضت بزرگ عمرانی بهره‌مند شوند یک نهضت بزرگ عمرانی بوجود آمده همه می دانند که این پیشرفت و ترقی و سعادتی که نصیب آنها شده است ناشی از افکار درخشان شاهنشاه ایران است (صحیح است) ناشی از برنامه‌های وسیعی مستفیض هستند و دهقانها و کشاورزان ما همه در این مراسم فرخنده شرکت دارند و از صمیم قلب شرکت می‌کنند و به وجود شاهنشاه عزیز و شهبانوی گرامی ایران و ولیعهد ایران دعا می‌کنند که خداوند بزرگ سایه شاهنشاه را بر سر ملت ایران مستدام بدارد تا ما بتوانیم از برکات وجود چنین شاهنشاه هوشمندی بهره‌مند شویم بنده خیال می‌کنم در این مراسم فرخنده فرد فرد ملت ایران سهیم و شریک هستند و همه علاقه دارند که این مراسم را به شاهنشاه عظیم‌الشان خودشان تبریک بگویند اگر برای همه وسیله مثل تریبون مجلس نیست روزنامه هست تلگراف هست نامه هست زبان هست بنا بر این بنده فکر می‌کنم همه ما ملت ایران هم صدا هستیم و از این ساحت مقدس به شاهنشاه بزرگ تبریک می‌گوییم و از خداوند می‌خواهند که این رهبر بزرگ و گرامی و عزیز ما را حفظ فرماید (انشاء‌الله، احسنت).

رئیس- آقای دکتر گاگیک بفرمائید.

دکتر گاگیک- به مناسبت مراسم فرخنده تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی ایران تبریکات صمیمانه هموطنان عزیز ارامنه ایران را در این ساحت مقدس معروض می‌دارم (احسنت) در این جشنهای فرخنده تاجگذاری هموطنان عزیز ارامنه ایران خود را آماده کرده که با شرکت مؤثر در جشنهای پر شکوه بتوانند بیش از پیش مراتب شاهدوستی و وطن‌پرستی خود را نشان بدهند. ارامنه ایران همیشه در این کشور خدمات ارزنده‌ای کرده و در راه انقلاب شاه و ملت از هر گونه کوشش و مجاهدتی دریغ نداشته و خود را سهیم و شرکت در این جشنهای فرخنده تاجگذاری از هشت ماه پیش صنعتگران ارامنه حلقه‌ای با تاج تهیه کرده‌اند که نشان‌دهنده اتحاد عمیق شاه و ملت می‌باشد و در درون آن منشور نه گانه نصب گردیده است و در روز چهارم آبان تمام کلیساهای ایران مراسم دعا بر قرار خواهند نمود و زنگهای کلیسا به صدا در خواهد آمد و در مراسم جشن‌های با شکوهی برپا می‌گردد. موجب افتخار بنده است که برای اولین بار از تریبون مقدس صحبت می‌کنم و بعرض می‌رسانم که ارامنه ایران سهم بزرگی در مشروطیت ایران داشته و همیشه مانند سربازان فداکار در این مملکت خدمت کرده و خواهند کرد و به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند (احسنت) و سر تعظیم بر استان شاهنشاهی فرود می‌آورند که حافظ رژیم کهن شاهنشاهی ما می‌باشند (احسنت- احسنت).

- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله خانم دکتر پارسای معاون آموزش و پرورش

۵- تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله خانم دکتر پارسای معاون آموزش و پرورش

رئیس- وارد دستور می‌شویم. خانم دکتر پارسای فرمایشی دارید بفرمائید.

خانم دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش)- با کسب اجازه از مقام ریاست و ضمن عرض تبریک به نمایندگان محترم در اجرای مادۀ ۹ هیئت امنای دانشگاه تهران که وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کرد به تشکیل هیئت امناء در دانشگاههای شهرستان اقدام کند امروز چهار لایحه مربوط به تشکیل هیئت امناء در دانشگاههای مشهد- اصفهان- تبریز- اهواز (گندی شاپور) حضور ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیونها مربوط ارجاع می‌شود.

- اجرای مراسم تحلیف به وسیله اقایان: باقر بوشهری - دکترغلام رضا عدل

۶- اجرای مراسم تحلیف به وسیله اقایان: باقر بوشهری - دکترغلام رضا عدل

رئیس- آقایان باقر بوشهری - دکتر عدل تشریف بیاورید برای اجرای مراسم تحلیف.

(در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار قیام نمودند)

آقای بوشهری قسم‌نامه را به شرح زیر قرائت نموده و آقای دکتر عدل آن را تکرار نموده و ذیل قسم‌نامه را امضاء کردند. ما اشخاصی که در ذیل امضاء می‌نماییم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی وجد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع، عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

- اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس

۷- اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس برای بانک مرکزی برای اینکه سه نفر به قید قرعه کشی برای نظارت در اخذ و استخراج آراء انتخاب می‌شوند.

(اقتراع بعمل آمده و خانم زاهدی- آقای اسدالله سلیمانی و آقای لطف‌الله حی انتخاب شدند).

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- وظیفه دارم که از طرف فراکسیون پارمالی حزب ایران نوین کاندیدهای این سمت را حضور مجلس شورای ملی معرفی کنم آقایان: دکتر رشتی و ادیب سمیعی که هر دو در دوره‌های گذشته در این کار سابقه داشتند برای نظارت اندوخته اسکناس در بانک مرکزی از طرف ما کاندیدا هستند.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- بنده هم خواستم از طرف حزب مردم عرض کنم که ما چون کاندیدا نداریم بنابراین افراد حزب مردم ازادند به هر کسی خواستند رأی بدهند یا اینکه رأی سفید بدهند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان کورس- دکتر رشتی- دکتر ضیائی- مرندی- مهندس فروهر- دکتر خطیبی- دکترکلالی-بوشهری- خواجه نوری- دکتر الموتی- دکتر متین- بانو جهانبانی- دکتر نجیمی- ارنجانی- دکتر شفیع امین- مهندس علی برومندی- مهندس اخوان- دکتر غنی- دکتر رهنوردی- پور بابائی- دکتر سبزواری- مهندس سهم‌الدینی- دکتر خزائلی- شهرستانی- مافی- دکتر قهرمان- دکتر پرتو اعظم- دکتر سعید حکمت- مصطفوی نائینی- بهادری- دکتر کفائی- دکتر میراعلاء- شاهنده- دکتر کاسمی- دکتر عدل طباطبائی- دیهیم- دکتر حکیم شوشتری- صدقیانی زاده- بانو نیره سعیدی- دکتر بیت منصور - مهندس جلالی نوری- مرتضوی- دکتر یزدان پناه- مجید موسوی- فیاض- صائب- عباس میرزائی- دانشمند- دکتر سعید- دکتر اعتمادی- دکتر امامی خوئی- دکتر محمد تقی معزی- رضوی- مهندس زرورا- مهندس یار محمدی- توسلی- مهندس ریاحی- دکتر بقائی یزدی- کلانتری- ابوذز- اسدی- مهندس قادر پناه- دکتر اسفندیاری- دکتر اسدی- بیات- دکتر برومند- دکتر محققی- دکتر مهذب- دکتر دادفر- مهندس زنجانچی- انشاء- مهندس بریمانی- صادقی- ملکزاده املی- فهیمی- شکیبا- مهندس کیا- مریدی- امام مردوخ- ثامنی- مهندس اسدی سمیع- دکتر زعفرانلو- دکتر حبیب اللهی- نیاکان- زرگرزاده- عامری- ملک افضلی- خانلرقراچورلو- حق شناس- صالحی- ظفر- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- فضائلی- موقر- یوسفی- فخر- طباطبائی- مروتی- دکتر رفیعی دکتر خیر اندیش- اولیاء- محدث زاده- اخلاقی- مهندس فیروزعدل- دکتر ملکی- روستا- بدرصالحیان- کمالوند- مهندش پروشانی- جهانشاهی- شیخ الاسلامی- دکتر معتمد عظیمی- مانی- بانو تربیت- تیمسار همایونی- دکتر صالحی- معیری- مبارکی- تهرانی- صدری کیوان- مهندس ریاضی- مهندس صائبی- فرهادپور- مهندس قاسم معینی- پور ساطع- امامی رضوی- امیر احمدی- ساگینیان صادق سمیعی- اموزگار- جاماسبی- دکتر شریعت- شیخ بهائی- معظمی-جوادی- دکتر وحیدنیا- مسعودی- سعید وزیری- مهندس کیاکجوری- دکتر دولتشاهی- موسوی ماکوئی- مهندس اردلان- دکتر مهدوی- دکتر فربود- مهاجرانی- روحانی- اصولی- ماهیار- دکتر کیان- دکتر یگانگی- دکتر رضوانی- شاخوئی- کلانتر هرمزی- تیمسار وحدانیان- تیمسار حکیمیان- قاضی زاده- دکتر فریور- پزشک پور- دکتر عامی تهرانی- دکتر طالع- بهنیا- پاینده- محسنی مهر- تیمسار نکوزاد- دکتر صدر- بانو زاهدی- اسدالله سلیمانی- بانو ابتهاج سمیعی- حی- دکتر گاگیک- مهندس اربابی- دکتر ستوده- ضیاء احمدی- دکتر صفائی- پدرامی- مهندس پرویز بهبودی- سعیدی- داوود موید امینی.

(آراء مأخوذه و مهره‌های تفتیشیه شماره شد نتیجه به قرار زیر بود).

  • آاراء مأخوذه ۱۷۹ رأی.
  • مهره‌های تفتیشیه ۱۸۵ مهره.
  • (۶ رأی خارج گردید)
آقای دکتر محمد علی رشتی ۱۵۸ رأی
آقای ادیب سمیعی ۱۴۶ رأی
آقای عباس میرزائی ۴ رأی
بانو دکتر دولتشاهی ۲ رأی
بانو تربیت ۲ رأی
بانو زاهدی ۱ رأی و آقایان امام مردوخ- دکتر عدل طباطبائی- روستا- دکتر الموتی- دیهیم هریات ۱ رأی
ورقه سفید ۱۴ برگ.

رئیس- اقای دکتر رشتی با ۱۵۸ رأی (مبارک است) و آقای ادیب سمیعی با ۱۴۶ رأی (مبارک است) به سمت ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه سال آینده شدند.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر کشور

۸- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر کشور

رئیس- آقای ولیان فرمایشی دارید بفرمایید. دکتر ولیان (وزیر مشاور) – با اجازه جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی و خانمها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی افتخار دارم که در راه اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ارشاد و تشکیل شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاون روستائی در مملکت و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی که مورد توجه خاص شاهنشاه آریامهر می‌باشد لایحه مربوط به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را که در ۴ ماده و ۶ تبصره تهیه شده بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم کنم (مبارک است).

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اخذ رأی و انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای عالی نفت

۹- اخذ رأی و انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای عالی نفت

رئیس- انتخاب دو نفر برای عضویت در شورایعالی نفت مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- وظیفه دارم کاندیدهای حزب ایران نوین را برای نمایندگی در شورایعالی نفر معرفی کنم آقای مهندس جلالی نوری که تخصص در رشته پتروشیمی دارند و در دوره گذشته هم همین سمت را داشتند و آقای علی مرندی که سالها در شرکت نفت تشریف داشتند و با مقام عضویت هیئت مدیره خدمت می‌کردند از هر جهت ارجح هستند نسبت به سایر رفقا (مبارک است).

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- به همان طریقی که آقای خواجه نوری وظیفه داشتند کاندیدهای حزب ایران نوین را معرفی کنند ما هم وظیفه داریم که بگوئیم ما کاندیدائی نداریم و آقایان عضو فرا کسیون حزب مردم آزاد هستند که به هر کدام از کاندیداهائی که می‌خواهند رأی بدهند و یا رأی سفید بدهند.

رئیس- از خانم هما زاهدی و آقایان سلیمانی و حی خواهش می‌کنم تشریف بیاورند که به اتفاق آقای مهندس صائبی و خانم ابتهاج سمیعی در اخذ و استخراج آراء نظارت بفرمایند، از خانمها و آقایان خواهش می‌کنم در موقع دادن رأی مهره و تفتیشیه دریافت کنند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان مصطفوی نائینی- کورس- بانو جهانبانی- دکتر ضیائی-مرندی-مهندس فروهر- دکتر خطیبی- مرتضوی- دکتر امامی خوئی- دکتر متین- دکتر سعید حکمت- دکتر کلالی- دکتر یزدان پناه- خواجه نوری- دکتر دادفر- دکتر نجیمی- دکتر غنی- مهندس برومند- مخندس اخوان- دکتر سبزواری- پور بابائی- مهندس سهم الدینی- دکتر اسدی- فضائلی- دکتر عدل طباطبائی- شهرستانی- ارسنجانی- معزی- دکتر قهرمان- دکتر حکیم شوشتری- صادقی- دکتر پرتو اعظم- مجید موسوی- دکتر خزائلی- دکتر اعتمادی- شاهنده- دکتر رشتی- مهندس جلالی نوری- دکتر زعفرانلو- عباس میرزائی- صائب- جلسه ۶ صفحه ۱۱ دکتر بیت منصور- دانشمند- رضوی- مهندس زر اور- توسلی- مهندس یار محمدی- مهندس ریاحی- اسدی- ابوذر- مهندس پروشانی- دکتر کفائی- تهرانی- دکتر اسفندیاری- مهندس زنجانچی- مهندس پرویز بهبودی- انشاء- ملک زاده املی- فهیمی- شکیبا- دکتر بقائی یزدی- کلانتری- مریدی- مهندس قادر پناه- مهندس کیا- مهندس بریمانی- ثامنی- مهندس اسدی سمیع- دکتر رهنوردی- دکتر حبیب اللهی- بیات- محسنی مهر- دکتر کاسمی- فولادوند- غلام نیاکان- حسین عامری- حق شناس- خانلر قراچورلو- مسعودی- دکتر بهرام زاده ابراهیمی- موسی صالحی- موقر- دکتر میر علا- دیهیم- ظفر- فرهادپور- فخر طباطبائی- سعید ورزیری- مروتی- اولیاء- بانو دکتر دولتشاهی- دکتربرومند- جهانشاهی- دکتر رفیعی- دکتر خیر اندیش- دکتر شریعت اخلاقی- محدث زاده- دکتر وفا- روستا- مهندس عدل- دکتر ملکی- تیمسار نکو زاد- دکتر محققی-کمالوند-بدر صالحیان-دکتر مهاجرانی- دکتر بهبهانی- دکتر معتمد وزیری- شیخ الاسلامی- دکتر عظیمی- بانو تربیت- دکتر رضوانی- دکتر شفیع امین-مالی- تیمسار همایونی- دکتر محسن صالحی- معیری- امیر احمدی- پور ساطع- مبارکی- امامی رضوی- ساکینیان- دکتر مهذب- مهندس معینی- صادق سمیعی- پروفسور مخبر فرهمند- معظمی- جوادی- پدرامی- بانو نیره سعیدی- فروتن-دکتر الموتی-بوشهری- موسوی- ماکوئی-مهندس اردلان- دکتر مهدوی- دکتر فربود- اصولی-ماهیار- دکتر کیان- دکتر یگانگی- زرگرزاده- شاخوئی- هرمزی-تیمسار وحدانیان-دکتر درودی- قاضی‌زاده- تیمسار حکیم زاده- دکتر فریور- دکتر صدر- پزشکپور- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع پاینده- فیاض- بهنیا- مهندس اربابی- دکتر صفائی- ضیاء احمدی- دکتر ستوده- رضازاده- دکتر گاگیک- بهادری- روحانی- مهندس ریاضی- صدری کیوان- بانو ابتهاج سمیعی- اسدالله سلیمانی- مهندس صائبی- بانو زاهدی- حی- دکتر مدنی- معتمدی- آموزگار- دکتر وحیدنیا.

(آراء مأخوذه و مهرهای تفتیشیه شماره شد نتیجه به قرار زیر بود).

  • اوراق رأی ۱۸۰ رأی.
  • مهره تفتیشیه ۱۸۲ مهره.
آقای مهندس فضل‌الله حلالی نوری ۱۵۹ رأی، آقای علی مرندی ۱۵۷ رأی، آقای فولادوند ۷ رأی، بانو تربیت۲ رأی، دکتر پرتو اعظم ۱ رأی، ورقه سفید ۱۳ برگ.

رئیس- آقای مهندس جلالی نوری با ۱۵۹ رأی و آقای مرندی با ۱۵۷ رأی برای عضویت در شورای عالی نفتبرای مدت یک سال انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است). آقای مهندس جلالی نوری فرمایشی دارید بفرمائید.

مهندس جلالی نوری- بنده لازم می‌دانم از طرف خودم و همکار عزیزم جناب آقای مرندی از کلیه دوستان و هم مسلکان و دوستان اقلیت بخصوص و اعضاء فراکسیون حزب ایران نوین کمال تشکر را بکنم و امیدوارم بتوانم این وظیفه‌ای را که به بنده و ایشان واگذار کردید بخوبی از عهده برائیم خیلی متشکرم (احسنت).

- اخذ رأی و انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی

۱۰- اخذ رأی و انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی

رئیس- انتخاب یک نفر برای شرکت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های تأمین اجتماعی مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- با اجازه مقام ریاست آقای حسام‌الدین رضوی را برای نمایندگی در هیأت نظارت بیمه‌های اجتمائی از طرف حزب ایران نوین معرفی می‌کنم ایشان در این سمت در دوره قبل هم سابقه داشته‌اند (مبارک است).

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- بنده وظیفه دارم از طرف فراکسیون حزب مردم آزادند که به هر کس که می‌خواهند رأی بدهند و یا رأی سفید بدهند.

رئیس- خواهش می‌کنم خانم هما زاهدی و آقای لطف‌الله حی و آقای سلیمانی برای نظارت در اخذ و استخراج آراء تشریف بیاورند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در مل نطق اخذ رآی بعمل آمد).

آقایان دکتر حکیم شوشتری- دکتر امامی خوئی- بانو جهانبانی- کورس- روحانی- مهندس اسدی سمیع- دکتر ضیائی- مرندی- دکتر اسدی- جهانشاهی- بوشهری- دکتر الموتی- دکتر متین- دکتر رهنوردی- دکتر سعید حکمت- صادقی- دکتر یزدانپناه- مهندس کیا- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر کفائی- خواجه نوری- دکتر دادفر- دکتر عدل طباطبائی- دکتر رضوانی- مهندس برومند- ناصر عجم- دکتر توسلی- دکتر نجیمی- دکتر سبزواری- دکتر اعتمادی- مهندس عطائی- پوربابائی- ارسنجانی- دکتر خزائلی- معزی- شاهنده- دکتر وحیدنیا- پدرامی- شهرستانی- مافی- صدری کیوان- مهندس ریاضی- مجید موسوی- دکتر پرتو اعظم- مهندس جلالی نوری- دکتر زعفرانلو- دکتر بهبهانی- دکتر کلالی- دکتر غنی- پورساطع- محسنی مهر- عباس میرزائی- صائب- دانشمند- رضوی- مهندس زراور- مهندس یارمحمدی- دکتر مهذب- دکتر محققی- مهنس فروهر- دکتر برومند- ملکشاه- ظفر- مهندس ریاحی- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- دکتر بقائی یزدی- مروتی- اسدی- ابوذر- کلانتری- دکتر اسفندیاری- مهندس زنجانچی- مهندس پرویزبهبودی- انشاء- ملک‌زاده املی- فهیمی- شکیبا- مریدی- مهندس معتمدی- مهندس قادرپناه- مهندس بریمانی- ثامنی- دکتر حبیب اللهی- بیات- کاسمی- دکتر سعید- نیاکان- عامری- خانلر قراچورلو- ملک افضلی- موسی صالحی-دکتر مدنی- سا کینیان- فرهاد پور- یوسفی-امام مردوخ- دکتر رفیعی- دکتر خیر اندیش- اولیهء- محدث زاده- اخلاقی- روستا- دکتر وفا- مهندس فیروز عدل- تیمسار نکوزاد- کمالوند- بدر صالحیان- دکتر ملکی- مهندس پروشانی- بانو تربیت- دکتر فربود- دکتر رضوانی- دکتر شفیع امین- شیخ‌الاسلامی- دکتر معتمد وزیری- تیمسار همایونی- دکتر صالحی- حسین معیری- مبارکی- امیر احمدی- مهاجرانی- تهرانی- امامی رضوی- سعیدی- صادق سمیعی- جاماسبی- حسام الدین رضوی- معظمی- جوادی- مسعودی- بانو نیره سعیدی- فروتن- سعید وزیری- مهندس اردلان- موسوی ماکوئی-دکتر مهدوی- حقشناس- دیهیم- ریگی- دکتر کیان- اصولی- ماهیار- دکتر اسفندیار یار یگانگی - زرگرزاده- شاخوئی- فولادوند- تیمسار وحدانیان- دکتر درودی- قاضی زاده- تیمسار حکیمیان فخر طباطبائی- فضائلی- اموزگار- دکتر شریعت- مهندس اربابی- دکتر صفائی- ضیاء احمدی- دکتر بیت منصور- دکتر میر علاء- دکتر ستوده- بهادری- مرتضوی- رضا زاده- بهنیا- پاینده-فیاض فاضلی- دکتر فریور- پزشکپور- موءید امینی- دکتر صدر- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- مهندس صائبی- حی- بانو هما زاهدی- بانو ابتهاج سمیعی- اسدالله سلیمانی- مهندس قاسم معینی- دکتر رشتی- پروفسور مخبر فرهمند- کلانتر هرمزی- شیخ بهائی- موقر.

آراء ماخوه و مهره‌های تفتیشیه شماره شد نتیجه به قرار زیر بود.

  • اوراق رأی ۱۸۳ رأی.
  • مهرهای تفتیشیه ۱۸۱ مهره
  • (دو رأی خارج گردید).
آقای حسام الدین رضوی ۱۵۷ رأی، آقای عباس میرزائی ۳ رأی. بانو تربیت ۲ رأی، کوروس ۱ رأی، ورقه سفید ۱۵ برگ.

رئیس- آقای حسام‌الدین رضوی با ۱۵۷ رأی برای عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی برای مدت دو سال انتخاب شدند (مبارک است).

رئیس- آقای دکتر دادفر بفر مائید.

دکتر دادفر- عریضه‌ای است توسط بنده به مجلس شورای ملی فرستاده شده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- ختم جلسه

۱۱- ختم جلسه

رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید البته کمیسیونها تشکیل جلسه خواهند داد تا بتوانیم لوایحی برای طرح در جلسه علنی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی

- شش فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم طرح‌های مصوبه برنامه‌های عمرانی

شش فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم طرح‌های مصوبه برنامه‌های عمرانی

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

نظر به اینکه به رعایت بند اول مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه‌ای به‌منظور تحصیل اعتباری به مبلغ ۱۶۷ میلیون شیلینگ اطریش با استرایخیش لندر بانک اطریش جهت تامین قسمتی از هزینه ساختمان سدهای کوروش کبیر و نوروزلو واقع در آذربایجان منعقد گردیده است و اعتبار مذکور با بهره ۴/۵ درصد در سال در چهارده قسط شش ماهه از تاریخ سی‌ام ژوئن ۱۹۷۱ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ باز پرداخت خواهد شد لذا در اجرای تبصرۀ ۲ مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن بدینوسیله به‌استحضار می‌رسد.

نخست وزیر - امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر وسایل برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصو ب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به‌منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌ای ارزی خرید لوازم الکتریکی مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان که جمع کل هزینه ارزی ان بالغ بر ۲۸۳۴۵۶۰ مارک المانی است با شرکت زیمنس اگ زیمنس شوکرت ورکه در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در ده قسط متساوی شش ماهه بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و بمانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش (۶) درصد تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۱۵ ماه بعد از تاریخ افتتاح اعتبار اسنادی می‌باشد بدینوسیله در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به مبلغ سی میلیارد لیر ایتالیائی به‌منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های خرید وسایل و لوازم برای تأسیس کارخانه پتروشیمی شاهپور با مؤسسه مدیو بانکا و مؤسسه مو بیلیاره ایتالینو ایتالیائی در تاریخ ۲۱ شهریور ۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در هفده قسط متساوی شش ماهه بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۹/۵ درصد در سالن پس از تاریخ استفاده تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۲۴ ماه بعد از تاریخ استفاده از اعتبار می‌باشد بدین وسیله در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین نود درصد هزینه‌های ارزی خرید ۴۵۰۰۰ دستگاه تلفن و لوازم مربوطه مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و تلفن که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر چهارصد میلیون ریال است با شرکت زیمنس در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در سه قسط نسبت بهر سفارش بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و سررسید اولین قسط ۱۲ ماه بعد از تاریخ هر سفارش می‌باشد بدینوسیله در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر - امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌های ارزی خرید تعداد سی هزار کنتور یک فاز ۱۵ امپر نوع ساکت مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل هزار مارک آلمانی است با شرکت آلمانی ا. ا. گ در تاریخ ۲۸/۴/۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در ده قسط متساوی شش ماهه بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و سر رسید اولین قسط سیزده ماهه بعد از تاریخ افتتاح اعتبار اسنادی می‌باشد. بدینوسیله در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

نظر به اینکه به رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه‌ای به‌منظور تحصیل ۷۳/ ۱۰۰۵۲۸۰۷ دلار اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های ارزی خرید لوله و ورقه فولادی مربوط به طرح شاه لوله گاز ایران با شرکت‌های ژاپنی سومیتو موشوجی کایشا و میتسوبیشی شوجی کایشا منعقد شده است و اعتبار مذکور در هشت قسط متساوی سالانه با احتساب بهره‌ای از قرار ۶ درصد در مورد لوله و ۵/۶ درصد در سال بابت ورقه فولادی باز پرداخت خواهد شد لذا در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن بدینوسیله باستحضار می‌رسد.

نخست وزیر - امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به‌منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌های ارزی خرید و نصب سه دستگاه توربو ژنراتور با توربین گازی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۵۰۰/۴۲۱/۳ دلار است با شرکت فیات گراندی موتوری در تاریخ ۷/۶/۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در چهارده قسط مساوی شش ماهه و بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵/۵ درصد در سال همزمان با اقساط اصل تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط هر دسته شش ماه بعد از تاریخ تسلیم گواهینامه پیشرفت کار و ارائه اسناد حمل از طرف پیمانکار به بانک امین می‌باشد بدینوسیله در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به‌منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌های ارزی ۳۶۰۰ کیلومتر کابل فشار ضعیف مورد نیاز شرکت برق منطقه‌ای تهران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر هفده میلیون و نهصد و سی و دو هزار و پانصد و چهل و سه مارک آلمانی است با شرکت زیمنس بنمایندگی شرکت لینکاس الکترو فر تیبس گز لشافت در تاریخ ۱۸/۶/۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در بیست (۲۰) قسط مساوی شش ماهه نسبت به هر محموله بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش (۶) درصد در سال پس از تاریخ حمل همزمان با اصل تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط (۶) ماه بعد از تاریخ حمل هر قسمت می‌باشد بدینوسیله در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر گزارش آن تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر - امیر عباس هویدا.