مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۵۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۶ نشست ۵۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۵۲

مجلس ساعت نه و ده دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر رضوانی- محمدولی قراچورلو- پاینده- مهندس جلالی‌نوری- تهرانی- سلیمانی کاشانی- مهندس معینی زند- دکتر شریعت- دکتر خزائلی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان مهندس زنجانچی- فروتن.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه

آقای ایلخانی‌پور (یک ساعت).

غائبین مریض

آقایان رضوی- جوانشیر- امام مردوخ- دکتر پرتو- اعظم- فضائلی- فولادوند- قاضی‌زاده- مهندس بریمانی.

غائبین در رأی

آقایان دکتر رفیعی- شاهنده- دکتر غنی (هر کدام یک رای).

رئیس- چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تعطیلات نوروزی از روز ۲۸ اسفند ماه شروع می‌شود و بنابراین این جلسه فوق‌العاده است که به تقاضای دولت برای رسیدگی به این سه لایحه که در دستور است تشکیل شده است بنابراین در این جلسه نطق قبل از دستور نداریم.

- تقدیم پیشنهاد تفسیر تبصره ذیل قانون افزایش تعداد نمایندگان به وسیله آقای معاون وزارت کشور

۲- تقدیم پیشنهاد تفسیر تبصره ذیل قانون افزایش تعداد نمایندگان به وسیله آقای معاون وزارت کشور

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای ادیب محمدی بفرمایید.

ادیب محمدی (معاون وزارت کشور)- با اجازه مقام معظم ریاست به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب تبصره ذیل قانون افزایش تعداد نمایندگان مصوب تیرماه ۱۳۴۶ دولت موظف است که تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه‌ای برای جدول کامل حوزه‌های انتخابیه به مجلس شورای ملی تقدیم کند بلافاصله پس از تصویب این قانون کمیسیون‌هایی از مامورین صلاحیت‌دار و کارشناسان وزارت کشور برای اجرای این قانون تشکیل شد و مطالعاتی بدین منظور صورت گرفت چون عبارت تبصره این است که «دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه حوزه بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور براساس آمار گیری رسمی سال ۱۳۴۵ به مجلس شورای ملی تقدیم کند» از مفاد این تبصره دو سه منظور و هدف متصور بود. چون اشاره به آمارگیری رسمی و تعداد جمعیت شده است این تصور در ذهن پیش می‌آید که شاید هدف و منظور از این تبصره متناسب کردن تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی با آخرین جمعیت کشور باشد که چون این کار در تیرماه ۱۳۴۶ با تصویب نمایندگان محترم به صورتی که انتخابات براساس آن انجام گردید عملی گردیده و مطابق قانون اساسی هر ده سال یک مرتبه این تجدیدنظر مجاز است مطلب قدری مجمل و قابل توجیه و تغییر و تفسیر به نظر می‌رسد. هدف دیگری که بر این تبصره متصور است این است که براساس یک ترتیب صحیحی اصول تقسیمات کشوری تجدیدنظر بشود و حوزه‌بندی‌های انتخاباتی با آن تقسیمات جدید منطبق گردد و یک هدف دیگر به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی هم در اغلب موارد یادآوری فرمودند که سازمان‌های اداری کشوری در شهرستان‌ها هم‌آهنگ و یک نواخت نیست یعنی در یک محلی که به موجب سازمان کشوری فرمانداری کل هست و حقا باید سازمان‌های دیگر اداری هم در حد یک سازمان استانی باشد این هم آهنگی هنوز به وجود نیامده است بنده خودم به عنوان فرماندار کل لرستان افتخار خدمت داشتم تا اینجا تمام سازمان‌هایش در حد استانی است اما سازمان‌های قضایی تا حد دادگاه شهرستان است و تمام مراجعات و احتیاجات مردم از حد دادگاه شهرستان به بالا برای مرحله استیناف باید به خوزستان مراجعه شود این باید هم آهنگ باشد که این را باز بنده مثالی از مشهودات خودم عرض می‌کنم بنده فرماندار کل بختیاری بودم و برای اینکه در یک مساله انتظامی بتوانم با فرمانده ژاندارمری حوزه مربوطه خودم تماس بگیرم باید از مرکز فرمانداری کل که شهر کرد باشد تا اصفهان مسافرت کنم این نقص هست و دولت هم متوجه بوده است و از چندی قبل علاوه بر اینکه طرح‌هایی در داخله وزارت کشور برای این امر و هم آهنگ کردن تهیه گردیده برای اینکه مساله تجدیدنظر و تنظیم جدید تقسیمات کشوری یک مساله‌ای است که باید خیلی به دقت بررسی و مطالعه شود و عوامل و جهات مختلفی در نظر گرفته بشود با بعضی زا استادان و کارشناسان دانشگاه تهران از طرف وزارت کشور تقاضا و قراردادی منعقد گردیده که با رعایت اصول علمی لازم برای این کار یک طرح جامع و صحیحی بدهند چون تقسیمات کشوری مساله‌ای نیست که زود به زود بشود در آن تجدیدنظر کرد و یا تغییراتی داد به هر حال چون این دو سه منظور از عبارت این تبصره در ذهن متصور می‌شود و به حقیقت هدف نهایی ما تأمین نظر همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از این مطالعات بوده و هست خاصه اینکه این تبصره به پیشنهاد نمایندگان محترم به ذیل این قانون اضافه و تصویب شده است برای اینکه هدف نهایی نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از این تبصره روشن بشود و بدانیم که کدامیک از این سه هدف که عرض کردم منظور نظر قوه مقننه است و بتوانیم نظر کلیه نمایندگان محترم را در آن لایحه‌ای که به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنیم تامین کنیم این طور به نظر رسید که ضمن اینکه ما مطالعاتی در این باره از چند ماه پیش مشغول هستیم و ادامه خواهیم داد مجلس شورای ملی هم مفاد این تبصره را برای ما تفسیر کنند و به همین منظور هم استدعایی شده است که به حضور مقام ریاست محترم تقدیم می‌کنم تا پس از انجام انتخاب و روشن شدن یکی از این هدف‌هایی که به طور مقدمه عرض کردم تصمیم نهایی دولت و لایحه‌ای که تقدیم می‌شود به صورتی باشد که به حقیقت نظر کلیه نمایندگان محترم را تامین کند تقاضای تفسیر را به حضور محترم مقام ریاست تقدیم می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه دائر به تغییرات مجلس سنا در لایحه قانونی بودجه ۱۳۴۷ کل کشور

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه دائر به تغییرات مجلس سنا در لایحه قانونی بودجه ۱۳۴۷ کل کشور

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را که برای اظهار ملاحظات به مجلس محترم سنا ارجاع گردیده بود و تغییراتی در آن پیشنهاد شده بود مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌دارد:

تغییر اینکه از طرف مجلس محترم سنا به عنوان اظهار ملاحظات پیشنهاد شده است شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- تغییراتی که مورد قبول کمیسیون قرار گرفت:
۱- در تبصره ۴ به جای جمله: (مبلغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل) جمله ذیل پیشنهاد شده:
(دیون بلامحل هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که جزئی از مبلغ مندرج در بودجه موسسات فوق تحت عنوان دیون است).
۲- در تبصره ۵ بعد از رقم چهار هزار و پانصد میلیون به حروف بین‌الهلالین رقم (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) به عدد اضافه شده.
۳- در تبصره ۹ عبارت (در سال جاری) تبدیل شده است به عبارت (در سال ۱۳۴۷).
۴- در تبصره ۱۴ پس از عبارت (سازمان‌های دولتی) اضافه شده است: (بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴) و مبلغ یک هزار ریال به ششصد ریال تقلیل یافته است.
ب- تغییرات پیشنهادی که مورد موافقت کمیسیون بودجه قرار نگرفته.
۱- در بند ب تبصره ۱ عبارت: (دانشکده‌ها و بیمارستان‌های تابعه) تبدیل شود به (دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها)
۲- در تبصره‌های ۱ و ۲ بندهای (پ) تبدیل شود به بندهای (ج).
۳- در تبصره ۹ عبارت: (طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارایی) تبدیل شود به (طبق آیین‌نامه‌هایی که پس از موافقت وزارت دارایی).

ضمنا نظر به اینکه تغییرات حاصله در تبصره‌های منضم به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور موجب تغییر برخی از ارقام پیش‌بینی درآمدهای مربوط در بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور گردیده بود لذا برای استحضار نمایندگان محترم موارد این تغییرات در ذیل منعکس گردید و به طوری که ملاحظه خواهند فرمود کسر و اضافاتی که به عمل آمده هیچگونه تغییری در رقم کلی درآمد پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به عمل نخواهد آورد.

تغییرات در ارقام بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

۱- به سود بازرگانی (ردیف ۲۳۰۲ قسمت سوم- درآمدها) در ستون ۵ سی میلیون ریال علاوه می‌شود.
۲- عنوان ردیف ۲۹۰۴ (قسمت سوم- درآمدها) به صدی پنج آسفالت از وسائط نقلیه اصلاح و از مبلغ منظور در ستون ۵ یکصد میلیون ریال کسر می‌شود.
۳- به مالیات اتومبیل (ردیف ۲۹۰۵ قسمت سوم- درآمدها) مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال علاوه می‌شود.
۴- عنوان (ردیف ۲۹۰۷ قسمت سوم- درآمدها) به (ده درصد حق اشتراک تلفن‌های خودکار) اصلاح و از مبلغ منظور در ستون ۵ پنجاه میلیون ریال کسر می‌شود.
۵- ردیف ۲۹۰۸ (مالیات بر تلویزیون و ضبط صوت و گرام و رادیو) کلاً با مبلغ سی میلیون ریال منظور در ستون ۵ حذف می‌شود.

رئیس کمیسیون بودجه- مرتضوی.

لایحه قانون بودجه سال ۱۳۴۷

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر ۲۷۴۵۷۹۵۹۳۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و نود و سه هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر ۲۷۴۵۷۹۵۹۳۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و نود و سه هزار ریال) می‌باشد.

درآمدهای عمومی به مبلغ ۹۰۲۸۴۹۲۱۰۰۰ ریال (نود میلیارد و دویست و هشتاد و چهل میلیون و نهصد و بیست و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمدها نیز به مبلغ ۹۰۲۸۴۹۲۱۰۰۰ (نود میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست و یک هزار ریال) تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و اعتبارات سایر دستگاه‌هایی که در جداول منضم به این قانون از محل درآمدهای عمومی منظور شده است براساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط به تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

درآمدهای برنامه عمرانی کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تامین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.

 • تبصره ۱-
الف- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حساب‌های خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود طبق مقررات مربوط قابل مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست از وزارتخانه یا موسسه ذی‌ربط مبلغ لازم را در اختیار بگذارد.
ب- تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه عمومی از درآمد شهرداری‌ها و درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و بیمارستان‌های تابعه و مؤسسات آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن‌های بهداری از منابع غیردولتی تحصیل می‌شود و همچنین درآمدهای حاصل از فروش تولیدات مراکز آموزش حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی در خزانه لازم نخواهد بود.
پ- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه‌هایی را که از محل آن صورت می‌گیرد هر سه ماه یک بار به وزارت دارایی و دفتر مرکزی بودجه ارسال دارند.
 • تبصره ۲-
الف- نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل درآمدهای عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر و نسبت به مازاد آن فقط برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز است.
ب- در مورد بودجه وزارت جنگ نقل از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل از برنامه‌ای به برنامه‌ای دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
پ- نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌ها فیمابین وزارتخانه‌های کشور- کشاورزی- آبادانی و مسکن- اصلاًحات ارضی و تعاون روستایی و مؤسسات دولتی تابعه آنها با حفظ مقررات هر یک بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
 • تبصره ۳- تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۴۷ تا میزان شش میلیارد ریال خواهد بود.
 • تبصره ۴- دیون بلامحصل هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که جزیی از مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق تحت عنوان دیون است و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
 • تبصره ۵- اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های وزارت جنگ در سال ۱۳۴۷ انتشار خواهد یافت تا میزان چهار هزار و پانصد میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
 • تبصره ۶- اعتبار طرح‌هی مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم جداول منضم به این قانون (که در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان جزیی از هزینه‌های از محل درآمد عمومی منظور شده است) از محل درآمد برنامه تامین و وجوه مربوط موضوع ردیف ۵۵۰۳ درآمد در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد تا برطبق مقررات مربوط به طرح‌های مزبور و براساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین می‌کند به مصرف برسد.
 • تبصره ۷- اجازه داده می‌شود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم و اشیایی که برای تالار رودکی در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ از خارج کشور خریداری و ضمن تصویب‌نامه هیات وزیران به طور نسیه از گمرک ترخیص گردیده‌اند در بودجه کل کشور به جمع و خرج منظور گردد.
 • تبصره ۸- آن دسته از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که ضمن درآمدهای اختصاصی بودجه سال ۱۳۴۷ منظور نشده است جزو درآمدهای عمومی محسوب می‌شود.
 • تبصره ۹- وزارت اطلاعات مجاز است در مورد آگهی‌های تجارتی شبکه رادیویی کشور بدون رعایت مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید عمل نماید و در سال ۱۳۴۷ ن قسمت از درآمدهای مربوط را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف ۳۴۰۶ قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی منظور و طبق آیین‌نامه و بودجه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برساند.
 • تبصره ۱۰- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران ساختمان‌هایی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۶ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمان‌هایی که از محل اعتبارات اختصاصی سازمان‌های دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده به درآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور پرداخت نماید.
 • تبصره ۱۱- اعتبار مندرج در ردیف ۵۹۱۱ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به اجرای مرحله یکم قانون استخدام کشوری مصوب سی و یکم خرداد هزار و سیصد و چهل و پنج اختصاص دارد و دولت مجاز است در اجرای این مرحله بدواً براساس قوانین و مقررات استخدامی سابق یک رتبه یا یک اضافه به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در تاریخ تصویب قانون مذکور استحقاق ترفیع یا اضافه داشته‌اند اعطاء کند و حقوق حاصل را مبنای تطبیق حقوق موضوع ماده ۱۳۵ قانون استخدام کشوری قرار دهد.

در صورتی که اجرای مرحله یکم قانون استخدام تمام یا قسمتی از حقوق رتبه یا اضافی اعطائی را تأمین نکند ما به التفاوت از اول سال ۱۳۴۸ قابل پرداخت است در اجرای ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری مبدأ محاسبه مدت لازم برای اعطای پایه‌های بعدی در مورد مستخدمین رسمی فعال اول فروردین ماه سال بعد از استخدام خواهد بود. مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار مذکور در فوق از محل سهم سازمان برنامه از درآمدهای نفت در سال ۱۳۴۷ تأمین می‌شود.

تبصره‌هایی که تامغی نشده به قوت خود باقی است.

 • تبصره ۱۲- وزارت‌خانه‌های اقتصاد و آب و برق و بهداری مجازند هزینه سفر و فوق العاده مأمورین خود را که بنا به تقاضای شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و همچنین صاحبان صنایع و اشخاص برای امور کارشناسی به شهرستان‌ها اعزام می‌دارند از متقاضیان وصول نمایند. پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مزبور به مأمورین در مورد وزارت اقتصاد به موجب تبصره ماده ۱۶ آئین‌نامه اکتشاف معادن موضوع ماده ۲۶ قانون معادن مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ و در مورد وزارت‌خانه‌های آب و برق و بهداری طبق آئین‌نامه هزینه سفر و فوق العاده قانون استخدام کشوری خواهد بود.
 • تبصره ۱۳- از اول سال ۱۳۴۷ سهم صادر کنندگان از جوائز موضوع قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ بابت صادرات هر سال و جوائز متعلق به صادرات قطعی شده مربوط به سال‌های قبل از محل اعتبارات مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت است
 • تبصره ۱۴- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به مأمورین سازمان‌های دولتی بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و افرادی که در امر ثبت نام و توزیع کارت انتخاباتی مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی و سنا و انجمن‌های شهرستان و استان (ایالتی و ولایتی) مأموریت حاصل می‌نمایند روزانه از یکصد تا ششصد ریال به تناسب وظایف محموله طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به عنوان فوق العاده مخصوص از محل اعتبار مربوط پرداخت گردد.

افرادی که در سال ۱۳۴۶ وظایف موضوع این تبصره را انجام داده‌اند مشمول مفاد این تبصره خواهند بود.

رئیس- آقای مرتضوی رئیس کمیسیون بودجه خواهش می‌کنم راجع به تغییرات سنا توضیحاتی بفرمایند.

مرتضوی (رئیس کمیسیون بودجه)- با اجازه مقام ریاست بنده تصور می‌کنم در گزارشی که از طرف کمیسیون تقدیم حضور نمایندگان محترم شده اصلاحاتی را که به عنوان نظر مشورتی در بودجه کل سال ۱۳۴۷ از طرف مجلس محترم سنا به عمل آمده کاملا توضیح داده شده است مع ذلک برای توضیح بیشتر و روشن شدن بیشتر ذهن نمایندگان محترم اینجا عرض می‌کنم که همان‌طور که در گزارش ملاحظه می‌فرمایید این تغییرات بعضی مورد قبول قرار گرفته و بعضی از آنها مورد قبول واقع نشده است تغییراتی که مورد قبول کمیسیون قرار گرفته در تبصره چهار، جمله‌ای که مورد تصویب مجلس شورای میلی بوده عبارت از این بود که «مبلغ مندرج در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان دیون بلا محل» در موقع طرح بودجه و بررسی این عبارت در مجلس سنا متوجه می‌شوند که عنوانی تحت عنوان دیون بلا محل در بودجه تفصیلی وزارت‌خانه‌ها وجود ندارد بلکه عنوانی که آمده عنوان دیون مطلق است و چون این اعتبار دیون شامل دیون بلا محل و با محل است بنابر این این جمله را اصلاح کرده‌اند که رفع این اشتباه به شبهه بشود جمله‌ای که در مجلس سنا اصلااح شده عبارت از این است «دیون بلامحل هر یک از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که جزئی از مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق بحث عنوان دیون است الی آخر» با این اصلاحی که کرده‌اند آن توهم و ابهامی که ممکن بود پیش بیاید به طور کلی بر طرف شده بنابراین این اصلاح در کمیسیون بودجه پذیرفته شد. در تبصره ۵ آنچه که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود رقم ۴۵۰۰ میلیون ریال به حروف نوشته شده بود آقایان سناتورها این طور صلاح دانسته‌اند که در پرانتز به حروف هم بنویسیم ما هم پذیرفتیم و کمیسیون بودجه این تغییر و اصلاح را استقبال کرد و پذیرفت. در تبصره ۹ عبارت «در سال جاری» به عبارت «در سال ۱۳۴۷» تبدیل شده. است شاید این اصلاح هم مبتنی بر این بوده است که اگر صرفا نوشته شود سال جاری چون بودجه امسال تصویب می‌شود ممکن است اطلاق به سال ۱۳۴۶ بشود بنابر این گفته‌اند سال ۱۳۴۷ ما هم دیدیم اصلاح خوبی است پذیرفتیم در تبصره ۱۴ پس از عبارت «سازمان‌های دولتی» اضافه شده است «بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴» و مبلغ یک هزار ریال به ۶۰۰ ریال تقلیل یافته است نمایندگان محترم تبصره‌ای را تصویب فرمودید که یک حق‌الزحمه‌ای به اشخاصی که مأمور توزیع و تنظیم کارت‌های انتخاباتی هنگام انجام انتخابات عمومی مجلس شورای ملی و مجلس سنا یا مجلس مؤسسان یا سایر انتخاباتی که بر اثر مقررات مربوطه لازمه‌اش این است که کارت‌هایی توزیع بشود به اشخاصی که یک ماه مداوم وقتشان صرف این کار می‌شود یک حق‌الزحمه‌ای به میزان ۱۰ تومان تا صد تومان پرداخته شود به طوری که آقایان تصویب فرمودید البته این را عطف به ماسبق هم فرمودید که مشمول اشخاصی که در سال ۱۳۴۶ هم متصدی این کار بوده‌اند بشود البته این را بنده متذکر می‌شوم و در کمیسیون هم متذکر این مطلب بودیم که احیانا کسانی که کارمند دولت بوده‌اند اگر این پول را بگیرند مواجه با مشکل پرداخت از دو محل می‌شوند که طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ منع شده ولی آن روز آقایان نمایندگان معتقد بودند که با این که ما می‌توانیم بر اساس آئین‌نامه‌ای که برای این کار تصویب شده شاید ذکر بدون مفاد تبصره بودجه سال ۱۳۴۴ ضرورت نداشته باشد ولی در مجلس سنا ذکر این مطلب و تصریح این مطلب را لازم دانستند که اگر کارمندان دولت موظف به این کار بشوند برای این پرداخت منع قانونی نباشد و ذکر این مطلب در خود ماده باشد بهتر است و ما هم چون موضوعی بود که نظر کمیسیون بودجه را هم تأمین می‌کرد جمله بدون رعایت مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۴۶ را پذیرفتیم و مورد قبول کمیسیون بودجه قرار گرفت در ضمن حداکثر حق الزحمه‌ای که تصویب شده بود یک هزار ریال بود ظاهرا با محاسبه‌ای که شده شاید مبلغ زیاد بوده و اعتبارات تکافو نمی‌داده و به مبلغ ششصد ریال تغییر داده‌اند و چون در جهت صرفه‌جویی بود باز هم کمیسیون بودجه پذیرفت. اما تغییراتی که مورد موافقت کمیسیون بودجه قرار نگرفت در بند ب تبصره ۱ عبارت «دانشکده‌ها و بیمارستان‌های تابعه» تبدیل شود به «دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها» آنچه را که آقایان تصویب کردید که این مربوط است به تمرکز وجوه در آمدهای اختصاصی در خزانه ما به این اصل کلی یک استثنائی قائل شدیم یعنی ۵ درصد شهرداری و ۱۰ درصد فرهنگ و بهداری و انواع در آمدهای اختصاصی که بر حسب مصوبات انجمن‌های بهداری و درآمدهای بیمارستان‌های تابعه دانشکده‌ها بدست می‌آورند این را اجبار نداشته باشند که به خزانه برگردانند، مجلس سنا کلمه بیمارستان‌های تابعه را به کلمه بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی مطلق کرده بود یعنی در حقیقت بیمارستان‌هایی ممکن است باشند و تابع دانشکده‌ها نباشند و ملزوم هستند که عواید اختصاصی خودشان را در خزانه متمرکز کنند این بیمارستان‌ها را هم از مشمول این موضوع استثناء کرده باشند که الزامی نداشته باشند که در آمد خودشان را در خزانه متمرکز کنند البته در له یا علیه این موضوع صحبت شد ولی مالا مورد تصویب کمیسیون بودجه قرار نگرفت و همان مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کردیم. در تبصره‌های یک و دو بندهای (پ) تبدیل شود به بندهای (ج) مورد موافقت قرار نگرفت ما به اصطلاح روش (الف) – (ب) را برای تجزیه مواد پذیرفتیم یعنی الف- ب- پ- ت- ج- چ الی آخر آقایان سناتورهای محترم روش ابجد هوز را ترجیح دادند البته ما سعی کردیم همان روش را که در لایحه انجام شده بود سیستم (الف) – (ب) – (پ) را قبول کنیم و سیستم حروف ابجد را نپذیرفتیم. در تبصره ۹ عبارت «طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارائی» که مصوبه مجلس شورای ملی است از طرف مجلس سنا این تغییر داده شده که بنویسیم «طبق آئین‌نامه‌ای که پس از موافقت وزارت دارائی» یعنی کلمه با موافقت وزارت دارائی تبدیل شود پس ار موافقت وزارت دارائی در این قسمت هم صحبت‌های زیادی شد ولی اعضای محترم کمیسیون بودجه مصوبه مجلس شورای ملی را ترجیح دادند بنابر این با تغییر این که جمله (با موافقت) (پس از موافقت) باشد موافقت گردید. این تغییرات عبارتی بوده است که از طرف مجلس سنا به عمل آمده آنچه که پذیرفتیم به عرض رساندم و آنچه را هم که مورد قبول واقع نشد توضیح دادم. ضمنا نمایندگان محترم مستحضر هستند در قسمت‌هایی از تبصره‌ها که مربوط به عوارض بود در کمیسیون بودجه تغییراتی به عمل آمد و در متمم بودجه مورد بررسی قرار گرفت تغییراتی لامحاله بر اثر این تغییرات در ارقام درآمدهایی که مربوط به این تغییرات بوده موجب می‌شد و یک اصلاحاتی را ضرورت داشت این اصلاحات در یک صفحه جداگانه به عرض مجلس شورای ملی رسیده در عنوان ردیف ۲۹۰۴ (قسمت سوم درآمدها) مورد ۵ درصد اسفالت از وسائط نقلیه اصلاح و از مبلغ منظور در ستون ۵ یک صد میلیون ریال کسر می‌شود چون از ماشین‌های ساخت داخلی ۵ درصد و از ماشین‌های ساخت خارج ۱۰ درصد عوارض می‌گیریم ده میلیون تومان از عوایدی که برای این کار در نظر گرفته شده بود کسر شد، همچنین ۳۰ میلیون ریال که مربوط بود به عوارض رادیو و ضبط صوت و تلویزیون ساخت داخله آن تبصره حذف شد بنابر این ۳۰ میلیون ریال از این در آمد و همچنین عنوان درآمد از بودجه حذف شد یعنی هم مبلغ ۳۰ میلیون ریال و هم عنوان در آمد از بودجه حذف شد همچنین در نتیجه تغییری که راجع به عوارض بر مکالمات تلفنی که بر مأخذ قبوضی که صادر می‌شد ده درصد در نظر گرفته شده بود و بعد تغییر داده شده است چون ده میلیون برای ده درصد حق اشتراک در سال آینده در نظر گرفته شده بود پنج میلیون تومان در نتیجه این تغییر تخفیف داده شده و عنوان حق مربوطه‌اش به صدی ده حق اشتراک تغییر یافته و هم مبلغ ۱۰ میلیون تومان به پنج میلیون تومان تقلیل یافته بنابراین ملاحظه می‌فرمائید که جمعاً ۱۸ میلیون تومان از ارقام پیش‌بینی شده در آمدها حذف شده در مقابل ۱۸ تومان بدو کد دیگری که مشمول در آمدهای دیگری است اضافه شده ۱۵ میلیون تومان به در آمد به اصطلاح مالیات‌های اتومبیل‌های ساخت داخله که مطابق ماده مواحده مصوب ۲۸ اسفند سال ۴۵ اخذ می‌شود اضافه در آمد پیش‌بینی شده شاید دلیل آن این است که اخیرا توجه فرمودید که یکی از کارخانه‌های دیگر که سازنده اتومبیل در ایران خواهد بود دایر شده و محصولاتی که این کارخانه در سال ۴۷ خواهد داد شامل همین تبصره می‌شود و همچنین محصولات کارخانه پیکان هم به نسبت قابل توجهی افزایش پیدا کرده که بعد از محاسباتی که به عمل آمد توجه کردند که ۱۵ میلیون تومان عواید این مورد افزایش یافته سه میلیون تومان هم به طور کلی عواید سود بازرگانی را اضافه کرده‌اند که به طوری که مستحضر هستید تعیین سود بازرگانی در اختیار وزارت اقتصاد است و این ۳۰ میلیون ریال تعرفه سال ۴۷ که روز هفتم فروردین انتشار خواهد یافت بیشتر خواهد شد با تغییراتی که در بعضی از سودهای بازرگانی خواهند داد به رقم در آمدهای سود بازرگانی ۳۰ میلیون ریال اضافه شده و بنابر این ملاحظه می‌فرمائید از یک جا ۱۸ میلیون تومان کسر شده و از جهت دیگر ۱۸ میلیون تومان بر ارقام پیش‌بینی در آمد اضافه شده نتیجتا در آن رقم ۲۴۷ میلیارد جمع در آمدهای مملکتی هیچ گونه تغییری به عمل نخواهد آمد. (احسنت).

رئیس- نظری نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نیست؟ آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمایید.

پروفسور مخبر فرهمند- استدعا دارم نمایندگان محترم دولت توضیح مختصری بفرمایند که این اختلاف محاسبه‌ای که برای کارمندان دولت هست در این دیون تبصره ۴ منظور شده است یا خیر؟ البته هم آقایان استحضار دارند که مبلغ، مبلغ بزرگی است ما می‌دانیم دولت و ملت و مجلس از هم جدائی ندارند و همیشه ما هم وظیفه دار هستیم آنچه که از دستمان برمی‌آید کمک کنیم ولی از طرفی مراجعات به اندازه‌ای زیاد است البته جنبه شکایت ندارد و چون ملت، ملت شریفی است که تا آنقدر که قدرت دارد. به خودش تحمیل فشار می‌کند ولی اظهار عجز نمی‌کند مع ذلک مانعی نیست که ما هم وظیفه خودمان را به نحو احسن انجام بدهیم در این باره مطالعاتی شده است در حزب مردم و راه حل‌هایی داریم که با کمال میل در اختیار دولت خواهیم گذاشت ولی استدعا داریم به این افراد که افرادی هستند که سال‌ها تا ۴۰ – ۵۰ تا ۶۰ سال عمر خودشان را شرافتمندانه و با از خود گذشتگی صرف خدمت به مملکت کرده‌اند (صحیح است) در آن موقعی که بر اثر تهی بودن خزانه مملکت این آقایان در مقابل حقوق آجر و مصالح ساختمانی می‌گرفتند و به همان هم قانع بودند الان در اختیار بنده یک دست‌خطی هست که برای وزارت پست و تلگراف برای مدت یک سال سه هزار تومان فقط اضافه حقوق منظور داشته‌اند که به هر کدام دو تومان سه تومان پنج تومان داده شود که پنج تومان البته برای مدیر کل‌ها بوده و این افراد با ان هم قناعت می‌کردند و دلگرم بودند البته آقایان جوان‌تر از آن هستید که یادتان باشد ولی اشخاصی بودند که پس از این‌که کار اداری‌شان را انجام می‌دادند در انقلاب مشروطیت بعد از ساعت کار تفنگ روی دوششان می‌گرفتند و در شهر‌ها نظم را بر قرار می‌کردند این آقایان واقعا حق دارند که گله داشته باشند عرض کردم که شکایت نمی‌کنند گله می‌کنند که به ما هم توجهی بشود و البته مسلم است که توجه می‌شود ولی حداقل این است تذکر داده شود که به فکر شما هستیم و در بودجه خواهیم گذاشت و به محض این که اعتباری باشد اقدام می‌کنیم چون این آقایان خودشان خیلی متشکرند که مجلس شورای ملی این اجازه را داده و دولت هم در اعتبارش باید بگذارد ولی به علت ضیع بودجه نتوانسته این کار را بکند ولی همان طور که عرض کردم راه‌هایی در نظر گرفته‌ایم استدعا می‌کنم که اگر لازم است ما این طرح‌ها را در اختیار دولت و اداره بودجه خواهیم گذارد که یک ترتیب اثری بدهند.

رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون بودجه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- اخذ رأی نهایی و تصویب بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت

۴- اخذ رأی نهایی و تصویب بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت

رئیس- نسبت به لایحه بودجه سال ۴۷ با ورقه اخذ رأی می‌شود.

اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس قاسم معینی) قرائت و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد.

آقایان محدث‌زاره- دکتر وفا- بانو جهانبانی- دکتر خطیبی- بوشهری- دکتر موثقی- دکتر عدل- دکتر یزدان پناه- خواجه نوری- مرتضوی- دکتر بهبودی- دکتر نجیمی- دکتر حکیم شوشتری- مهندس یارمحمدی- مهندس اخوان- ملک افضلی- مهندس سهم‌الدینی- پوربابائی- مهندس عترت- معظمی- انشاء- ملک زاده آملی- مهندس کیا- فهیمی- مریدی- مهندس اسدی سمیع- ثامنی- مهندس بریمانی- ابوذر- دکتر مهدوی- جهانشاهی- دکتر عدل طباطبائی- بدر صالحیان- سلیمانی- دیهیم- سرتیپ‌پور- دکتر بهبهانی- دکتر بیت منصور- دکتر صاحبقلم- مهندس زرآور- توسلی- مهندس ریاحی- دکتر اسفندیاری- موسوی- دکتر متین- عجم- روجانی- دکتر کفایی- صدقیانی‌زاده- دکتر زعفرانلو- دکتر حبیب‌اللهی- بیات- حقشناس- عامری- خانلرقراچورلو- موسی صالحی- مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- امام مردوخ- دکتر مهذب- دکتر رفیعی- دکتر خیراندیش- اولیاء- روستا- مرندی- مهندس فیروز عدل- دکتر ملکی- تیمسار نکوزاد- کمالوند- کلانتر هره‌زی- مهاجرانی- مافی- رضازاده- بانو تربیت- شیخ‌الاسلامی- مانی- دکتر شفیع امین- دکتر رشتی- تیمسار همایونی- مبارکی- پورساطع- امیر احمدی- امامی رضوی- مهندس کیا- کجوری- معزی- آموزگار- یوسفی- انو سعیدی- ایلخانی‌پور- دکتر صفایی- جوادی- دکتر وحیدنیا- دکتر امامی- ضیاء احمدی- دکتر میرعلاء- دکتر ستوده- پدرامی- مهندس قادرپناه- ادیب سمیعی- مهندس اربابی- مهندس اردلان- دکتر فربود- مهندس ارفع- دکتر اصولی- دکتر کیان- محسنی‌مهر- تیمسار وحدانیان- دکتر درودی- تیمسار حکیمیان- فخر طباطبایی- کلانتری- فرهادپور- فیاض فاضلی- مهندس عطایی- دکتر محققی- دکتر فریور- دکتر حکیم شوشتری- دکتر صدر- دکتر عاملی- دکتر طالع- پروفسور مخبر فرهمند- مروتی- دکتر رفعت- پزشکپ‌پور- دکتر برومند- رامبد- مهندس پروشانی- صدری کیوان- مهندس صائبی- پردلی- دکتر سعید حکمت- دکتر پرتو اعظم- خانم ابتهاج سمیعی- شاخویی- اسدی- کلانتری- داود امینی- مهندس ریاضی- مهندس معینی- زرگرزاده- مرتضوی- ملک‌شاه ظفر- حاج کریم بخش سعیدی- دکتر کلالی- غلام نیاکان- عباس میرزایی- ساگینیان- شیخ بهایی- مجید بختیار- دکتر مدنی- حی- بختیاری‌پور- دکتر سبزواری- دکتر بقایی یزدی- پزشکی- دکتر صالحی- عبدالحسین طباطبایی- دکتر عظیمی- فضائی- کورس- کاظم مسعودی- مصطفوی- موقر- پرویزی- دکتر گاگیک- اسدالله سلیمانی- بهادری.

(آراء ماخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

 • آراء موافق ۱۵۲ رأی.
 • آراء مخالف ۳۴ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۵۲ رأی موافق و ۳۴ رأی مخالف تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین-

آقایان صدری کیوان- دکتر مدنی- مرتضوی- مهندس ارفع- رضازاده- مهندس صائبی- دکتر موثقی- دکتر صاحبقلم- دکتر مهذب- دانشمند- دکتر اعتمادی- کاسمی- دکتر سعید- سعید وزیری- مهندس فروهر- ضیاء احمدی- دکتر گاگیک- فولادوند- بهادری- حیدر صائبی- دکتر فربود- مهاجرانی- دکتر مهدوی- مهندس سهم‌الدینی- زرگرزاده- دکتر حکیم شوشتری- امامی رضوی- ایلخانی‌پور- کمالوند- تیمسار نکوزاد- اسدالله سلیمانی- اهری- بانو جهانبانی- امیر احمدی- محسنی مهر- دکتر صفایی- بانو دکتر دولتشاهی- مبارکی- دکتر درودی- تیمسار همایونی- خانلرقراچورلو- بانو زاهدی- مهندس اخوان- حقشناس- سیدعلی صائب- دکتر متین- تیمسار حکیمیان- مهندس ریاحی- دکتر عدل طباطبایی- مهندس اردلان- پورساطع- دکتر وحیدنیا- معیری- پدرامی- دکتر امامی‌خویی- اصولی- مرندی- انشاء- تیمسار وحدانیان- عباس میرزایی- شاخویی- ملک‌زاده آملی- بوشهری- دکتر کلالی- روحانی- ثامنی- عجم- مهندس اسدی سمیع- مهندس زرآور- مهندس کیا- فهیمی- دکتر بهبهانی- مریدی- سرتیپ‌پور- دیهیم- مهندس بریمانی- سلیمانی- کاشانی- بدرصالحیان- جهانشاهی- صدقیانی زاده- دکتر یزدان‌پناه- پوربابایی- مهندس معینی- غلام نیاکان- مهندس عترت- خواجه‌نوری- مهندس برومند- دکتر عدل- مهندس پروشانی- بانو نیره سعیدی- دکتر یگانگی- دکتر نجیمی- دکتر میرعلاء- دکتر ستوده- دکتر رفیعی- مجد- مهندس قادرپناه- ماهیار- موسوی- کلانتر هرمزی- عامری- مانی- دکتر خیراندیش- جوادی- مهندس عدل- دکتر بیت منصور- دکتر رشتی- صادقی- اولیاء- دکتر خطیبی- شیخ بهایی- ارسنجانی- توسلی- معزی- بختیاری‌پور- حی- دکتر سبزواری- دکتر کیان- مهندس اربابی- ادیب سمیعی- دکتر ملکی- دکتر زعفرانلو- دکتر وفا- بانو تربیت- مهندس کیاکجوری- اخلاقی- صالحی- ملک افضلی- مهندس یارمحمدی- فیاض فاضلی- دکتر برومند- محدث‌زاده- مهندس ریاضی- دکتر پرتو اعظم- نیره ابتهاج سمیعی- دکتر خزائلی- دکتر ضیایی- دکتر حبیب‌اللهی- مهندس عطایی- معظمی- دکتر بقایی- یزدی- پزشکی- دکتر صالحی- دکتر عظیمی- کورس- معسودی- مصطفوی.

مخالفین-

آقایان دکتر مهندس بهبودی- مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- جاماسبی- دکتر اسفندیاری- دکتر اسدی- ساگینیان- ظفر- دکتر سعید حکمت- فخر طباطبایی- رامبد- مروتی- دکتر فریور- پردلی- موید امینی- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- دکتر محققی- فرهادپور- ابوذر- آموزگار- بختیار بختیاری‌ها- یوسفی- حاج کریم بخش سعیدی- کلانتری- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر رفعت- امام مردوخ- دکتر صدر- پزشکپور- محمد اسدی- طباطبایی- فضائلی- موقر- پرویزی.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک و ابلاغ به دولت

۵- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید و لوازم مورد احتیاج گمرک مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۳۴۶۸۹-۲۶ /۱۲ /۱۳۴۶ راجع به اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک را که یک فوریت آن در مجلس شورای ملی تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وسایل و لوازم مکانیکی و نقلیه مورد احتیاج گمرک برای تخلیه و بارگیری کالاها را تا چهارصد میلیون ریال با تضمین بانک ملی ایران از خارج خریداری و سالیانه پنجاه میلیون ریال از این بابت در بودجه اداره کل گمرک منظور و پرداخت نماید.

رئیس کمیسیون دارایی- کریم اهری.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس قاسم معینی) اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد)

آقایان محدث‌زاده- دکتر کلالی- دکتر رشتی- دکتر یزدان‌پناه- خواجه‌نوری- مهندس ارفع- دکتر صاحبقلم- دکتر نجیمی- عجم- سرتیپ‌پور- مهندس یارمحمدی- مهندس اخوان- پوربابایی- مهندس سهم‌الدینی- مهندس عترت- دکتر خزائلی- مرندی- اخلاقی- دکتر متین- دکتر پرتو اعظم- مافی- دکتر کفایی- معزی- کیاکجوری- موسوی- حی- مبارکی- مهندس زرآور- دکتر مهندس بهبودی- توسلی- مهندس ریاحی- دکتر اسفندیاری- یوسفی- دکتر حکیم شوشتری- ملک‌زاده آملی- فهیمی- ایلخانی‌پور- بختیار بختیاری‌ها- مهندس اسدی سمیع- بانو زاهدی- مهندس بریمانی- ثامنی- مهدوی- دکتر زعفرانلو- دکتر حبیب‌اللهی- بیات- نیاکان- حقشناس- ابوذر- عامری- صالحی- بختیاری‌پور- مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- فخر طباطبایی- امام مرودخ- هرمزی- ملکشاه ظفر- انشاء- دکتر رفعت- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر رفیعی- دکتر خیراندیش- دکتر مدنی- اولیاء- روستا- مهندس فیروزعدل- دکتر ملکی- پدرامی- تیمسار نکوزاد- مهندس پروشانی- دکتر بهبهانی- جهانشاهی- بانو سعیدی- کاسمی- روحانی- فرهادپور- مروتی- بانو تربیت- شیخ‌الاسلامی- مافی- دکتر محققی- کمالوند- تیمسار همایونی- فیاض- معیری- مهندس کیا- بدر صالحیان- صائبی- پور ساطع- امیر احمدی- امامی رضوی- کریم بخش سعیدی- مرتضوی- ساگینیان- رامبد- دکتر موثقی- جاماسبی- دکتر عدل- دکتر عدل طباطبایی- دکتر مهذب- دکتر سعید حکمت- دکتر شفیع امین- دکتر وفا- مهندس عطایی- جوادی- دکتر وحیدنیا- مهاجرانی- دکتر اسدی- داود امینی- دکتر صفایی- صدقیانی‌زاده- ضیاء احمدی- دکتر میرعلاء- دکتر ستوده- مهندس قادرپناه- ادیب سمیعی- عباس میرزایی- دیهیم- مهندس اربابی- بوشهری- مهندس اردلان- دکتر فربود- شیخ بهایی- اصولی- ماهیار- محسنی‌مهر- دکتر کیان- دکتر یگانگی- شاخویی- تیمسار وحدانیان- دکتر درودی- تیمسار حکیمیان- آموزگار- زرگرزاده- دکتر فریور- دکتر صدر- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- بانو دکتر دولتشاهی- پزشکپور- دکتر بیت منصور- بانو ابتهاج سمیعی- پردلی- مریدی- دکتر برومند- دکتر سعید- صدری کیوان- مهندس برومند- دکتر اعتمادی- مهندس ریاضی- مهندس صائبی- مهندس معینی- دکتر نجیمی- خانلر قراچورلو- دکتر سبزواری- ارسنجانی- صائب- ملک افضلی- صادقی- دکتر گاگیک- فولادوند- بهادری- اسدالله سلیمانی- دکتر صالحی- رضازاده- دکتر عاملی- دکتر بقایی یزدی- بوشهری- پزشکی- سعید وزیری- سلیمانی کاشانی- دکتر عظیمی- کلانتر هرمزی- کورس- مصطفوی- معظمی.

(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

 • آراء موافق ۱۵۷ رأی.
 • آراء سفید به علامت امتناع ۲۷ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۵۷ رای موافق و ۲۷ رای ممتنع تصویب شد. این ماده واحده به صورت تبصره در لایحه متمم بودجه سال ۴۶ در سنا تصویب شده بود و چون امروز به تصویب مجلس شورای ملی رسید به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین-

آقایان ملک افضلی- مسعودی- بانو هما زادهی- مهندس عترت- صائب- صادقی- مهندس زرآور- دکتر امین- اهری- مهندس فروهر- محدث‌زاده- صدری کیوان- مجد- دانشمند- خواجه‌نوری- نیاکان- مرتضوی- دکتر سعید- مهندس صائبی- دکتر مهذب- دکتر موثقی- دکتر وفا- دکتر مدنی- دکتر صاحبقلم- دکتر حبیب‌اللهی- مهندس اخوان- دکتر صفایی- مهندس برومند- مهندس ریاضی- دکتر اعتمادی- پورساطع- امیراحمدی- مهندس عطایی- تیمسار همایونی- دکتر ستوده- عباس میرزایی- جوادی- دکتر ضیایی- فیاض فاضلی- تیمسار نکوزاد- کاسمی- سرتیپ‌پور- مهندس ارفع- تیمسار حکیمیان- شاخویی- دیهیم- دکتر وحیدنیا- بانو نیره سعیدی- ارسنجانی- بدر صالحیان- روستا- دکتر خزائلی- ادیب سمیعی- علی کمالوند- دکتر ملکی- دکتر کفایی- دکتر فربود- مهندس اردلان- دکتر امامی‌خویی- مهاجرانی- پزشک‌پور- زرگرزاده- عجم- دکتر تهرانی- روحانی- عامری- صالحی- حق‌شناس- مهندس کیا کجوری- مهندس بریمانی- مهندس یارمحمدی- مهندس سهم‌الدینی- دکتر مهدوی- توسلی- مهندس ریاحی- ایلخانی‌پور- معزی- دکتر زعفرانلو- پوربابایی- بانو جهانبانی- حی- دکتر نجیمی- معیری- دکتر کیان- دکتر میرعلاء- ماهیار- فهیمی- بیات- کلانتر هرمزی- خانلر قراچورلو- دکتر درودی- دکتر بیت منصور- ضیاء احمدی- دکتر فریور- دکتر طالع- مریدی- صدقیانی‌زاده- تیمسار وحدانیان- حیدر صائبی- رضوی- شیخ‌بهایی- مبارکی- مرندی- دکتر برومند- مانی- جهانشاهی- دکتر کلالی- ثامنی- شیخ‌الاسلامی- مهندس کیا- موسوی- بانو نیره ابتهاج سمیعی- دکتر بهبهانی- مهندس اربابی- بانو تربیت- محسنی مهر- دکتر عدل طباطبایی- دکتر غلامرضا عدل- اولیاء- دکتر خیراندیش- مهندس فیروز عدل- مهندس اسدی سمیع- ملک‌زاده آملی- انشاء- مهندس معینی- مهندس قادرپناه- دکتر اسفندیار یگانگی- اصولی- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر سبزواری- اخلاقی- مهندس پروشانی- دکتر رفیعی- بختیاری‌پور- دکتر گاگیک- فولادوند- بهادری- اسدالله سلیمانی- دکتر صالحی- رضازاده- دکتر عاملی- دکتر بقایی یزدی- بوشهری- پزشکی- سعید وزیری- سلیمانی کاشانی- دکتر عظیمی- کورس- مصطفوی نائینی- معظمی.

ممتنعین-

آقایان آموزگار- ابوذر- اسدی- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- بختیار بختیاری‌ها- دکتر مهندس بهبودی- مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- پردلی- جاماسبی- دکتر حکمت- رامبد- دکتر رفعت- ساگینیان- کریم بخش سعیدی- عبدالحسین طباطبایی- ظفر- فخر طباطبایی- فرهادپور- دکتر محققی- پروفسور مخبر فرهمند- مروتی- موقر موید امینی- یوسفی- پرویزی.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی و ابلاغ به دولت

۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۵۶۷۷ /۱۹- ۴۸- ۱۴۰۱ /۳۰-۲۲ /۹ /۱۳۴۶ بازگشته از مجلس سنا راجع به معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی و ارزیابی را مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات آن مجلس محترم موافقت و ماده واحده را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی.

ماده واحده- کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف ارتش شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و به نام وزارت جنگ وارد می‌شود و یا آنکه از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی به وزارت جنگ اهداء و به نام وزارت جنگ وارد می‌شود به استثناء مواد غذایی و خواربار که تابع مقررات عمومی گمرکی است از انجام تشریفات و بازرسی گمرکی و ارزیابی معاف بوده و ترخیص این قبیل محمولات منوط به تسلیم اظهارنامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص و پرداخت فقط حق باربری و انبارداری می‌باشد.

وزارت جنگ مکلف است در پایان هر شش ماه صورت کامل این قبیل واردات را به استثناء اسلحه و مهمات جنگی به وزارت دارایی و اقتصاد بفرستد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه مورخ ۲۳ /۱۲ /۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی را رسیدگی و با تغییرات مجلس سنا موافقت و ماده واحده را تصویب کرد. اینک گزارش آن در تایید خبر کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارایی- دکتر رفیعی.

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه شنبه ۲۶ /۱۲ /۴۶ با حضور معاون وزارت جنگ لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد. اینک گزارش آن در تایید خبر کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد- کاظم کورس.

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها مطرح است آقای امینی بفرمایید.

امینی - اینجا ارز خارج از کشور چیست؟ که در ماده واحده نوشته شده؟

رئیس- حرف «ر» اضافه است و کلمه «از» درست است. نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تصویب صورت جلسه

۷- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی- اصلاحاتی است که به تندنویسی می‌دهم.

رئیس- اصلاح می‌شود. نظری دیگری نیست (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

۸- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی داشتید بفرمایید.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- با اجازه مقام ریاست اصلاح بودجه ایست راجع به اداره بیوتات سلطنتی که استدعا می‌کنم در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی و امعان نظر قرار بگیرد.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه

۹- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه

رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم. مجلس شورای ملی طبق آیین‌نامه در حدود ۲۰ روز تعطیلات نوروزی دارد ولی به علت تصادف با ایام سوگواری عاشورا مجلس تا جمعه بیست و سوم فروردین تعطیل است ولی از شنبه بیست و چهارم کمیسیون‌ها دایر است و خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایان در روز شنبه بیست و چهارم در تهران تشریف داشته باشند ضمنا چون ممکن است دولت کار فوری داشته باشد و تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده نمایند خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایان هر کجا که می‌روند آدرس خودشان را به دفتر مجلس شورای ملی مرحمت فرمایند و امیدوارم عید سعید نوروز به همه خانم‌ها و آقایان خوش بگذرد.

دکتر عدل- ما هم سلامتی حضرت رئیس را خواهانیم.

(جلسه در ساعت ده و بیست دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.