مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۴۵

فهرست مطالب:

۱-تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال‌های ۲۱و ۲۲و ۲۳ و۲۴ مجلس

۳- تصویب ۱۵ فقره مرخصی آقایان نمایندگان

۴- تصویب یک فقره اعتبارنامه

۵- اعلام تقدیم طرح نمایندگان راجع به مطبوعات

۶- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۲۷

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[۱- تصویب صورت مجلس‏]

صورت جلسه قبل را آقای فولادوند منشی به شرح زیر قرائت کردند

یک ساعت به ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: اردشیر شادلو - حسن اکبر- محمدعلی دادور- نورالدین امامی- اورنگ- منصف- دکتر طبا- محمدعلی مسعودی- حسین وکیل- دکتر امینی- قهرمان- عباس اسکندری- سالار بهزادی- اعزاز نیک‌پی‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائی- معین‌زاده- تولیت- سلطانی- ابوالقاسم بهبهانی- ابوالحسن رضوی- فرج‌الله آصف- ناصرالدین ناصری- محمدتقی بهار- یمین اسفندیاری‏

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: آشتیانی‌زاده- دکتر اعتبار- آقاخان بختیار- فرامرزی- شریعت‌زاده- مسعود ثابتی- دهقان- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادی- اسدی- مکرم- عباس کهبد- افخمی‏

آقای ملک‌مدنی راجع به منع استعمال تریاک و آقای امیرتیمور راجع به پیشنهاد عدم قرضه از خارج و آقای رحیمیان راجع به انتشار نطق نمایندگان در جراید و روزنامه رسمی و آقای حائری‌زاده راجع به پیشنهاد خودشان که باید نسبت به آن اخذ رأی شود و آقای دکتر متین دفتری راجع به امور کشاورزی و بهداری که دولت در اجرای برنامه مقدم بدارد و تصویب شده است و آقای دکتر راجی که به وعده آقای دکتر اقبال پیشنهاد خود را مسترد داشته‌اند هر یک توضیح و تذکری دادند و صورت مجلس تصویب شد

آقای مهندس رضوی اظهار داشتند که برای دفاع از منافع ملت ایران مطالبی دارند که به عرض مجلس می‌رسانند و ضمن اشاره به شرح مسافرت خود به یزد تلگرافی را که به عنوان وزیر پست و تلگراف مخابره کرده بود قرائت نمودند حاکی از این که چند نفر مرد به ظاهر ملی به دستیاری مأمورین دولت درصدد بودند ایشان را به قتل رسانند یا دیوانه معرفی کنند و نسبت به سرهنگ مجاب سرهنگ شقاقی و سرتیپ احمد سرتیپی که با حاج غلامرضا آگاه و همدستان او تبانی داشته و از مقام خود سوء‌استفاده کرده‌اند اعلام جرم می‌نمایند سپس تلگراف دیگری را قرائت و اضافه نمودند که مملکت در چنگال سیاستمداران محافظه کار انگلستان است و کسی که به طرف اعلحیضرت تیراندازی کرد آلتی بیش نبود و در خاتمه نسبت به معین‌زاده

و دکتر طاهری و فضل‌الله بهرامی نیز اعلام جرم نمودند

در این موقع مجلس وارد دستور شد و آقای باتمانقلیج در تعقیب اظهارات جلسه پیش پیشنهاد خود را تکرار نمودند که دولت بدون فوت وقت سدهایی که مطالعه شده و پروژه آنها به اتمام رسیده دستور شروع به کار دهد

آقای دکتر شفق گفتند برنامه به ترتیبی که به مجلس داده شده باید مورد توجه قرار گیرد دو سال متخصصین مطالعه کرده‌اند و با این پیشنهادها نمی‌توان اساس آن را برهم زد و معتقد بودند که پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شود

آقای شهاب خسروانی مخبر کمیسیون برنامه توضیحات آقای دکتر شفق را تأیید نمودند و پیشنهاد آقای باتمانقلیج تصویب نشد

آقای فولادوند پیشنهاد نمودند که به پیشنهادهای قاب توجه شده رأی گرفته و بقیه به کمیسیون ارجاع شود و ضمن توضیحات گفتند نباید کاری کرد که پیشنهادهای مطالعه نشده موجب زیان مملکت گردد

آقای سزاوار با توضیحاتی مخالف بودند و نسبت به پیشنهاد آقای فولادوند اخذ رأی بعمل امد و تصویب شد

ماده واحده و پیشنهادهای قابل توجه شده قرائت شد و آقای وکیلی پیشنهاد نمودند به ماده واحده و پیشنهادها جداگانه اخذ رأی شود بدین ترتیب نخست ماده واحده به تصویب رسید و سپس تبصره‌ها یک یک قرائت و تصویب گردید و به مجموع آن نیز اخذ رأی به عمل آمده و تصویب شد

آقای معاون وزارت دارایی دو لایحه راجع به اعتبار هزینه انتخابات و بخشودگی قسمتی از داروها و یدکی‌های هواپیمایی تقدیم داشتند و تقاضا نمودند لوایح مربوط به بخشودگی مالیات‌ها و بازنشستگی مستخدمین زودتر به تصویب رسد

آقای وزیر بهداری یک لایحه مربوط به اداره ثبت ثبت احوال تقدیم نمودند

آقای نراقی گزارش مربوط به نشر اسکناس را قرائت نمودند که بدون اجازه مجلس بانک نمی‌تواند انتشار دهد و اجازه طبع اسناس برای آن است که اسکناس‌های پاره فرسوده جمع‌آوری شود و نگاهداری حساب پشتوانه از وظایف هیئت نظارت پشتوانه است که از حسابه‌ای بانک ملی مجزا است‏

سه ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به صبح روز پنجشنبه محول گردید

رئیس- آقای امینی راجع به صورت مجلس نظری دارید

امینی- بعد از تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقای آزاد نسبت به صورت مجلس نظری دارید

آزاد- بنده راجع به گزارشی که آقای نراقی راجع به اسکناس دادند می‌خواهم توضیحاتی بدهم چون یک قسمتش خلاف واقع است اجازه بفرمایید که توضیحاتی عرض کنم‏

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست باید بعداً اگر بیانی دارید بفرمایید

آزاد- قبل از دستور نیست راجع به اظهارات آقای نراقی است و راجع به همین صورت جلسه‌ای است که امروز خوانده شد راجع به اسکناس‌ها

رئیس- می‌دانم می‌خواهم ببینم این اعتراض مربوط به صورت مجلس هست یا نه‏

آزاد- بنده راجع به اظهاراتی که کرده‌اند می‌خواهم عرض کنم که آنچه گفته شده خلاف واقع است‏

رئیس- اعتراض بر صورت جلسه باید نسبت به آن چیزی باشد که خلاف نوشته باشد

آزاد- ایشان نماینده مجلس هستند یک گزارشی داده‌اند که برخلاف واقع است و بنده می‌خواهم در این باره صحبت کنم آقای رئیس اجازه بفرمایید که بنده صحبت کنم‏

رئیس- بفرمایید اول سرجای خودتان بنشینید

آزاد- بسیار خوب می‌نشینم بنده می‌خواهم عرض کنم که این گزارشی که داده‌اند خلاق واقع است ایشان نماینده مجلس هستند و بانک ملی عملش خلاف واقع است و باید اصلاح شود

رئیس- بنده می‌گویم که موقع صحبت حالا نیست نمی‌گویم که صحبت نکنید می‌گویم که قبل از دستور بفرمایید

آزاد- برخلاف واقع نباید صحبت بشود

رئیس- آنچه که گفته می‌شود باید راجع به صورت مجلس باشد تمام اظهارات سرکار ممکن است جایش در مجلس باشد ولی نه در موقع تصویب صورت مجلس این صورت مجلس باید بگذرد بعداً اظهارات شما به عنوان نطق قبل از دستور بشود و با اجازه مجلس می‌توانید قبل از دستور صحبت بفرمایید و الّا این سابقه نیست آقای دکتر معظمی نسبت به صورت مجلس نظری دارید

دکتر معظمی- چون گفتند خلاف واقع است ممکن است بیانات ایشان سوء‌تفاهمی ایجاد بکند من تمنی دارم اجازه بفرمایید که حرف بزنند چون خلاف واقع نیست تا بعداً جواب داده شود

رئیس- راه نظامنامه‌اش را بفرمایید انجام شود ممکن است آقایان اجازه بفرمایید که قبل از دستور آقای آزاد صحبت کنند

نمایندگان- بسیار خوب‏

کشاورز صدر- بنده مخالف نطق قبل از دستور هستم‏

رئیس- آقای حاذقی نسبت به صورت مجلس نظری دارید

حاذقی- من خواستم به استحضار مقام محترم ریاست مجلس برسانم همان طوری که در صورت جلسه منعکس است در جلسه گذشته یکی از همکاران مجلس قبل از دستور بیاناتی کردند که در خارج انعکاس پیدا کرده که شاید سکوت مجلس تأیید آن مطالب بوده خواستم عرض کنم که مجلس به اتفاق کلمه نسبت به مطالب هیچ گونه نظر موافق نداشته (صحیح است) و آن مطلب به عنوان نظر شخصی گفته شده (صدرزاده- کدام مطالب تمام بیاناتی که کردند مربوط به خودشان بوده است‏)

رئیس- همه این مطالب آقایان مخالف نظامنامه است اصلاً ربطی به صورت مجلس ندارد آقای سزاوار نسبت به صورت مجلس نظری دارید

سزاوار- بنده پنج دقیقه عرض دارم که بعد از تصویب صورت جلسه اجازه بفرمایید

رئیس- آقای آشتیانی‌زاده نسبت به صورت مجلس نظری دارید

آشتیانی‌زاده- بنده می‌خواهم از مقام محترم ریاست مجلس استدعا کنم که مرخصی آقای ملک‌الشعرا بهار را مطرح بفرمایید

رئیس- بسیار خوب آقای صفوی نسبت به صورت مجلس نظری دارید

صفوی- خیر بعد از تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقای دکتر فلسفی راجع به صورت جلسه است‏

دکتر فلسفی- بنده با نطق قبل از دستور مخالف هستم‏

رئیس- آقای اسلامی نسبت به صورت مجلس است‏

اسلامی- عرض کنم که حادثه تأسف‌آوری در مازندران اتفاق افتاده است و آقای شریعت‌زاده نماینده محترم هم اجازه خواسته‌اند که قبل ار دستور در این باره صحبت کنند خواستم قبل از دستور اجازه بفرمایید که دو دقیقه در این مورد صحبت شود

رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگر نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد یک عده از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند دستور- دستور

آزاد- بنده مخالف با ورود در دستور هستم‏

رئیس- آقایان موافقت دارند که آقای آزاد بیانات خودشان را بفرمایند آقای فولادوند

فولادوند- بنده مخالف هستم مخالف بنده این است که بیست ماه است مجلس تشکیل شده و ما همه‌اش حرف زده‌ایم و مردم از حرف خسته شده‌اند و محض رضای خدا بگذارید مجلس کار کند

آزاد- بنده دو دقیقه بیشتر صحبت ندارم‏

رئیس- بایستی رأی گرفت من رأی می‌گیرم به ورود در دستور وقتی آقایان به ورود در دستور رأی دادند البته قبل از دستور را تصویب نکرده‌اند آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد و در هفته آتیه آقایان وقت بدهید به آقای آزاد که صحبت کنند

آزاد- آقای رئیس که این حق مردم است که تضییع می‌شود

اسلامی- راجع به مازندران اجازه بفرمایید که صحبت بشود

رئیس- روز دیگر آقایان زودتر تشریف بیاورند که آقایان بیاناتی دارند بفرمایند

آزاد- آقای رئیس بنده دولت را استیضاح خواهم کرد که یک هفته در این مورد صحبت کنم‏

[۲- تقدیم لایحه تفریح بودجه سال‌های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مجلس‏]

رئیس- آقای امینی بفرمایید

امینی- این چون جزء دستور است این لایحه تفریغ بودجه مجلس است مربوط به سال‌های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ تقدیم می‌کنم که به کمیسیون مربوطه برود

رئیس- به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده

می‌شود یک پیشنهاداتی راجع به دستور شده که باید دولت حاضر باشد عجالتاً هیچ کدام از آقایان وزرا نیستند چند فقره مرخصی است که قرائت می‌شود

معتمد دماوندی- بنده یک ماه است که اسم می‌نویسم برای صحبت و اجازه داده نمی‌شود

[۳- تصویب ۱۵ فقره مرخصی آقایان نمایندگان‏]

رئیس- مرخصی‌ها قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقای ملک‌الشعراء بهار تقاضای تمدید سه ماه مرخصی برای ادامه معالجه از تاریخ انقضای مرخصی سابق نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت و گزارش آن به عرض می‌رسد

اردلان- اجازه بفرمایید بنده مکرر عرض کرده‌ام راجع به مرخصی نماینده محترم آقای ملک‌الشعراء بهار و استدعا کرده‌ام که کمیسیون موافقت بکند یا ارز حقوق ایشان داده شود (صحیح است)

رئیس- با ارز داده می‌شود آقایانی که با مرخصی آقای بهار موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگری قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقای معین‌زاده درخواست چهل روز مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای معین‌زاده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگری قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقای جواد ملک‌پور تقاضای ۱۸ روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با ۱۸ روز مرخصی ایشان موافقت و گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای ملکپور موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگری قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقای دکتر راجی درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای دکتر راجی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده گزارش دیگری قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقای حسن مکرم به موجب گواهی آقای دکتر فلسفی محتاج به معالج و استراحت می‌باشند و درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت این که گزارش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای مکرم قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگر قرائت شد

مرخصی آقای بیات به شرح زیر قرائت شد آقای بیات باید معالجه در اروپا درخواست ۴۵ روز مرخصی نموده و حقوق این مدت را تخصیص بیمارستان جدید اراک داده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای بیات قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگر قرانت می‌شود

مرخصی آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد

آقای ابوالفضل حاذقی درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ استفاده با ارائه گواهی آقای دکتر فلسفی برای معالجه چشم نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای حاذقی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای مهندس رضوی به شرح زیر قرائت شد

آقای مهندس رضوی به شرح زیر قرائت شد آقای مهندس احمد رضوی درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای مهندس رضوی موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای قوامی به شرح زیر قرائت شد

آقای قوامی درخواست دو ماه مرخصی متناوب نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با یک ماه آقا موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای قوامی موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای ابوالقاسم بهبهانی به شرح زیر قرائت شد

آقای ابوالاسم بهبهانی به موجب گواهی پزشک معالج برای معالجه کبد خود محتاج به مسافرت به خارج کشور شده‌اند و درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ چهارم مهر ۱۳۲۷ نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای بهبهانی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد

مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای ملک‌مدنی به شرح زیر قرائت شد آقای ملک‌مدنی تقاضای یک ماه مرخصی متناوب نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت و گزارش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای ملک‌مدنی قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای حائری‌زاده به شرح زیر قرائت شد

آقای حائری‌زاده درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت و گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای حائری‌زاده قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای کامل ماکویی به شرح زیر قرائت شد

آقای کامل ماکویی با ارائه گواهی پزشک تقاضای دو ماه مرخصی برای ایام مریضی از ۲۳ آبان تا ۲۳ دی ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با دو ماه مرخصی ایام کسالت ایشان موافقت و گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای ماکویی قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصی دیگر قرائت می‌شود

مرخصی آقای حسن اکبر به شرح زیر قرائت شد

آقای حسن اکبر با ارائه‌ی گواهی سه نفر پزشک تقاضای سه ماه مرخصی از اول اسفند ۲۷ برای معالجه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت نموده و گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایانی که با مرخصی آقای حسن اکبر موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد

[۴- تصویب یک فقره اعتبارنامه‏]

رئیس- اعتبارنامه آقای خسرو قشقایی مطرح شده بود دو نفر مخالفت کرده بودند حالا مطرح است مخالفین هم نیستند (صحیح است) بنابراین به آن رأی گرفته می‌شود (بهادری- آقای امامی مریضند) آقایانی که با اعتبارنامه آقای خسرو قشقایی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فقط آقای وزیر پست و تلگراف اینجا تشریف دارند و لوایحی که در دو دستور است مربوط به وزارت دارایی و دادگستری است‏

وزیر پست و تلگراف- بنده یک لایحه‌ای داده‌ام خواهش می‌کنم آن را مطرح بفرمایید

اردلان- آقای رئیس لایحه‌ی مربوط به وزارت پست و تلگراف را مطرح بفرمایید

مکی- اجازه بفرمایید آقای اسلامی و آقای آزاد صحبت کنند

[۵- اعلام تقدیم طرح نمایندگان‏]

راجع به مطبوعات ‏رئیس دیگر وارد دستور شده‌ایم آن نمی‌شود یکی هم طرحی است که آقایان نمایندگان داده‌اند راجع به مطبوعات‏

وزیر پست و تلگراف- لایحه مربوط به وزارت پست و تلگراف را مطرح بفرمایید این یک امر بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس برسد

رئیس- آقای نمایندگان باید موافقت بفرمایند آقای دکتر شفق سه موضوع را پیشنهاد کرده‌اند در دستور قرار گیرد و مطرح شود یکی لایحه مطبوعات یکی بخشودگی مالیات یکی هم موضوع نظام وظیفه است‏

وزیر پست و تلگراف- مقاوله‌ی نامه‌ی بین‌المللی پاریس که مربوط به وزارت پست و تلگراف است خواهش می‌کنم مطرح شود

رئیس- یکی هم همین طرحی است که آقایان نمایندگان راجع به مطبوعات پیشنهاد کرده‌اند یکی هم راجع به انجمن شهرداری است قانون انجمن شهرداری حالا هر کدام آقایان موافقند یکی یکی بنده می‌گویم در دستور بگذارید با لایحه پست و تلگراف هم اگر موافقید چون الان آقای وزیر پست و تلگراف اینجا هستند مطرح کنیم‏

نمایندگان- اکثریت نیست‏

رئیس- اجازه بفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود که در جلسه خصوصی راجع به دستور تصمیم گرفته شود

در این موقع پنجاه دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ساعت دوازده مجدداً به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[۶- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- حالا هم باز اکثریت حاصل نیست از جلسه آتیه اولاً تقاضا دارم اول آقایان وزرا حاضر بشوند (صحیح است) و ساعت نه صحبح هم مثل سابق جلسه خواهد بود و ساعت نه و نیم هم تشکیل خواهد شد دستور جلسه آینده هم لایحه مطبوعات خواهدبود

مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏