مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ نشست ۱۸۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ نشست ۱۸۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ نشست ۱۸۳

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۸۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- اعلام وصول و قرائت تلگرام‌های جوابیه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو

۳- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری- دکتر گاگیک- دکتر کفایی-‏ دکتر امامی خویی-‏ پردلی (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند) دکتر خزایلی‏

۴- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله خانم دکتر پارسای وزیر آموزش و پرورش‏

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پرتو وزیر دادگستری‏

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی‏

۷- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ‏

۸- قرائت استیضاح تقدیمی گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست‏

۹- طرح گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب ماده ۱

۱۰- تصویب صورت‌جلسه‏

۱۱- بیانات آقای نخست‌وزیر و اعلام آمادگی دولت به جواب استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست‏

۱۲- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارسال با مجلس سنا

۱۳- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر اعتمادی کارپرداز

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه و چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏‏

۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرایم چرای بدون پروانه‏

۱۶- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی‏

۱۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور و ارسال به مجلس سنا

۱۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی‏

۱۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان‏

۲۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی‏ راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران‏

۲۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی‏ راجع به اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه «ب» ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولیدبین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی‏

۲۲- بیانات بعد از دستور آقای فولادوند

۲۳- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا

۲۴- اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات‏

۲۵- تعیین موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه (۲۷) فروردین ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان انشاء ـ محمد اسدی ـ پزشکی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ حی ـ دکتر خیراندیش ـ روحانی ـ رضازاده ـ مهندس کیا ـ مسعودی ـ مرتضوی ـ پرفسور مخبر فرهمند ـ دکتر مدنی ـ دکتر ملکی ـ کریم‌بخش سعیدی ـ شیخ‌الاسلامی ـ صادق سمیعی ـ عباس میرزائی ـ طباطبائی ـ دکتر فربود ـ مهرزاد ـ دکتر مهذب ـ دکتر یزدان‌پناه ـ دکتر یگانگی ـ ابوذر ـ مهندس بریمانی ـ دکتر بقائی یزدی ـ امام مردوخ ـ بختیاری‌پور ـ بهنیا ـ پرویزی ـ محسنی ـ مروتی ـ خانلر ـ قراچورلو ـ مانی ـ فضائلی ـ فولادوند ـ دکتر خطیبی ـ دکتر رشتی ـ مهندس سهم‌الدینی ـ دکتر شریعت ـ ظفر ـ دکتر عظیمی.

غائبین مریض

آقایان پاینده ـ دکتر عدل طباطبائی ـ جوانشیر ـ بانو تربیت.

- اعلام وصول و قرائت تلگرام‌های جوابیه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو

۲- اعلام وصول و قرائت تلگرام‌های جوابیه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو

رئیس ـ این تلگرام‌ها از طرف شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در جواب تلگراف‌های تبریکی که از طرف مجلس شورای ملی به حضور معظم لها معروض شده است به مجلس شورای ملی مخابره شده.

کاخ همایونی.

جناب عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی

تلگرام مبنی بر تبریک و ابراز احساسات صمیمانه‌ای که به مناسبت آغاز سال نو و عید سعید نوروز باستانی مخابره نموده‌اید ملاحظه و موجب خرسندی خاطر گردید توجهات و عنایات مخصوص ما را به هیئت رئیسه و کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی ابلاغ نمائید.

فروردین ماه ۴۹ ـ شاه.

کاخ همایونی.

جناب عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی

تلگرام مبنی بر تبریک و ابراز احساسات صمیمانه‌ای که به مناسبت تولد فرزند ما مخابره نموده‌اید ملاحظه و موجب خرسندی خاطر گردید توجهات و عواطف مخصوص ما را به هیئت رئیسه و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی ابلاغ نمائید.

۹ فروردین ماه ۴۹ ـ شاه.

کاخ همایونی ـ تهران.

جناب عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی

تلگرام شادباش و ابراز احساسات صمیمانه که به مناسبت تولد فرزند عزیزم مخابره نموده بودید ملاحظه شد و موجب کمال مسرت خاطر گردید عنایات و توجهات خاصه ما را به عموم اعضاء هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای ملی ابلاغ نمائید.

فرح پهلوی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری دکتر گاگیک ـ دکتر کفائی ـ دکتر امامی خوئی ـ پردلی (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند) دکتر خزائلی

۳- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری دکتر گاگیک ـ دکتر کفائی ـ دکتر امامی خوئی ـ پردلی (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند) دکتر خزائلی

رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای سعید وزیری بفرمائید.

سعید وزیری ـ سالی را که فعالیت عادل پارلمانیش با این جلسه عادی و معمولی مجلس شروع می‌شود به حضور همکاران محترم تبریک عرض می‌کنم ولی در واقع فعالیت پارلمانی هم مثل فعالیت در سایر زمینه‌های کشور با این جلسه عادی شروع نشده است بلکه با یک جلسه فوق‌العاده شروع شده و یقین دارم عموم همکاران محترم مشتاقانه این سال نو را که با یک تحرک و فعالیت فوق‌العاده‌ای آغاز شده است اشتیاق دارند که به پیشگاه رهبر بزرگ ملت ایران تبریک عرض کنند سالی که واقعاً با تحرک زیادی که نمودار به ثمر رساندن فعالانه انقلاب شاه و ملت در این سال جدید می‌باشد آغاز شده است و من نگاه می‌کنم در این مدت قریب به یک ماهی که از این سال جدید می‌گذرد همه نشانه‌های فعالیت تحرکی به چشم می‌خورد می‌بینم در زمینه سیاست خارجی تحرکی به چشم می‌خورد مسافرت حضرت صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی به کشور ما و بازدیدی که از مملکت ما به عمل آوردند و همین‌طور که ایشان در تمام مملکت با تجلیل و احترام روبرو شدند و در هر نقطه‌ای که قدم گذاشتند پیشرفت‌ها و ترقیات مملکت ما را واقعاً ستودند و به عنوان رهبر یک کشور بزرگ و به عنوان پیشوای یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا مملکت را به عنوان یک کشور در حال پیشرفت قوی و مقتدر ستودند و بسیار چشم‌گیر و قابل توجه است مطالب ایشان که در مورد اهمیت رهبری شخص شاهنشاه رهبر بزرگ ملت ایران ابراز کردند (صحیح است) و بنده به عنوان یک فرد ملت ایران از اظهار نظر واقع‌بینانه‌ای که کرده‌اند سپاسگزاری و تشکر می‌کنم (احسنت) همین‌طور ملاحظه می‌کنیم که شکرت فعالانه دولت ایران در تنظیم و شکل بخشیدن به کنفرانس‌های اسلامی در جهان یکی از قدرت‌های بسیار مهمی است و فعالیت بسیار جالبی است که مملکت ما در زمینه به ثبوت رساندن حسن نیت و واقع‌بینی و خیرخواهی خود در جهان اسلام نشان داد (صحیح است) و با موفقیت ادعائی که همیشه داشت و می‌گفت که خیرخواه کشورها و دول اسلامی هستیم به بهترین وجهی به ثبوت رساند و نشان داد و این بهترین موفقیت بود که تحت رهبری شاهنشاه آریامهر نصیب ملت و دولت ایران شد (صحیح است) و ابراز قاطعیتی که به خصوص در زمینه اثبات همین نظرات واقع‌بینانه خودمان در منطقه حیاتی و حریم حیاتی در خلیج فارس نشان دادیم و این هم یکی از نشانه‌ها و نمودارهائی بود که می‌توانیم از آن به عنوان یک موفقیت در راه ثابت کردن حسن نیت و خیرخواهی و ترقی خواهی‌مان در این نقطه از دنیا این را واقعاً به رخ جهانیان بکشیم و به آن ببالیم که واقعاً آنچه را که ما در زمینه خیرخواهی آنچه را که در زمینه حسن نیت در زمینه کشور و ملل همسایه خصوصاً ملت‌هائی که در حول و حوش ما هستند و غالباً سیاست‌های مخل، سیاست‌های مزاحم سعی می‌کردند و در روابط ما و دوستانمن اخلال بکنند و از ما یک حکومت زورگو نشان بدهند ما در کمال واقع‌بینی و در کمال موفقیت و سادگی این حسن نیت خودمان را نشان دادیم و یک نمونه‌ای از آن مسافرت حضرت حکمران قطر در روزهای اخیر است که ایشان به عنوان یک کشور مستقل به مملکت ما آمدند و من فکر می‌کنم که تمام افراد ملت ایران میل دارند این استقلال و موفقیت را به حکمران محترم قطر تبریک بگویند و بسیار خوشحالم که ایشان در نهایت واقع‌بینی و ر نهایت حسن نیت به این علایق انسانی و دوستی ما در این منطقه پی بردند و به خوبی از الطاف و مراحم و حسن نیت رهبر مملکت ما ستایش کردند (صحیح است) و ملاحظه می‌کنیم که این تنها در زمینه این رفت و آمدها نیست و حتی اگر به مصاحبه اخیر شاهنشاه با خبرنگار روزنامه تایمز لندن مراجعه بکنیم ملاحظه می‌کنیم که واقعاً پادشاه ما نه تنها به عنوان یک رهبر خیرخواه ملت بلکه واقعاً به عنوان یک رهبر خیرخواه و ترقی‌خواه در این منطقه از جهان اظهارنظر می‌کنند (صحیح است) در آنجا که راجع به زندگی شیخ‌نشین‌ها و لزوم پیدایش بهبود و پیشرفت در زندگی مردمی که در سواحل دیگر خلیج فارس زندگی می‌کنند به عنوان همسایگان آنها ایشان با صراحت اظهار نظر نموده‌اند و در قسمت‌هایی که مردمشان واقعاً راحت نیستند و ترقی نکرده‌اند اظهار نموده‌اند که باید چیزی بالاتر از گذشت زمان بتواند دست اندر کار شود تا مردم شیخ‌نشین‌ها و سواحل واقعاً به زندگی خوب و مرفهی برسند آن‌چیز بالاتر از گذشت زمان که می‌فرمایند همان چیزی است که شاهنشاه مدبر ما در مملکت خود ما به عنوان یک فکر انقلابی و خیرخواهانه و ترقی‌خواهانه به منصه بروز و ظهور رساندند و اگر ما می‌خواستیم در مملکت صبر کنیم تا زمان بگذرد و به آن هدف واقعی برسیم ای بسا کار مشکلی بود این است که ما باید قدر انقلاب ششهم بهمن و این قدم بزرگ انقلابی که برداشته شده است به خوبی درک بکنیم اگر در کشوری همراهی و همکاری ملت‌ها با یک دولتی را با یک رژیمی را نشانه ترقی‌خواهی یک ملت تعبیر و تلقی می‌کنند واقعاً این منطقه از جهان همکاری مردم مملکت ما با دولت ما یک روش صد در صد ترقی‌خواهانه است برای ملت و هر مملکتی که چنین روشی پیش بگیرد برای این‌که سر و کار با تدابیر و نقشه‌هائی خواهد داشت که در رأس آن مدبر و رهبر آن سیاست اعلام می‌کند که عاملی بالاتر از گذشت زمان باید زندگی ملت‌ها را بهبود بخشد، همین‌طور از مسافرتی که آقای وزیر امور خارجه عربستان به کشور ما کردند در کمال صفا و صداقت ترقیات مملکت ما را ستودند و واقعاً به حسن نیت ما از نزدیک همان اندازه‌ای که از او هم معتقد بودند پی بردند و واقعاً دوستی خلل‌ناپذیر دو کشور اسلامی عربستان سعودی و ایران را به بهترین وجهی ثابت کردند (صحیح است) و جای قدردانی است باید این نکته را بنده به عرض برسانم که موفقیت یک دوات و ملت در زمینه سیاست خارجی در واقع مرهون موفقیت‌هائی است که آن دولت در زمینۀ تثبیت سیاست داخلی خودش به دست آورده است و دولت ایران از این جهت توانسته است که نقش مهم و تعیین کنننده را در زمینه سیاست خارجی داشته باشد و این پیروزی درخشان را به دست آورد و چون ملت ایران ملت یک‌پارچه و متحدی در داخل مملکت هستند و در کمال قدرت و واقع‌بینی قدر مملکت‌شان را می‌دانند و پشت سر رهبر خود واقع‌بینانه ایستاده‌اند و با رئیس کشور همکاری می‌کنند سیاست خارجی و داخلی متقابلاً روش همدیگر تأثیر می‌گذارند همان‌طوری که یک‌پارچگی و وحدت یک ملت موجب می‌شود که دولتی بتواند سیاست واقع‌بینانه و قدرتمندانه را در زمینه مسائل خارجی به دست بیاورد متقابلاً موفقیت‌های دولت در زمینه سیاست داخلی باید این وضع را به وجود آورد که کارها با فرصت بیشتری که به دست آمده با آسایش و رفاه بیشتری که به دست آمده است بهتر پیشرفت کند و کاملاً این نکته به چشم می‌خورد که دولت به بخهترین وجهی در اجرای دو امر شاهنشاه موفقیت به دست‌آورده (صحیح است) و جا دارد کلیه مأموران دولت که در سطوح مختلف کشور هستند از این فعالیت و فداکاری که دولت در پیشرفت برنامه‌های عمرانی و اصلاحی مملکت به کار می‌برد تمام مأموران و هر کس که به نحوی در سنگری از این مملکت قرار دارد و نقشی به عهده دارد پیشرفت حاصل کند و امسال هم که مقدمۀ آن با یک تحرک و فعالیت و پیشرفت چشم‌گیری شروع شده است با موفقیت و پیروزی به سر برسانیم، خیلی متشکرم (احنست ـ احنست).

رئیس ـ آقای دکتر گاگیک بفرمائید.

دکتر گاگیک ـ جناب آقای رئیس خانم‌ها و آقایان، فرصتی پیش آمد تا بتوانم بار دیگر احساسات عالی ارامنه را نسبت به ایران وطن عزیز و اعلی‌حضرت آریامهر رهبر خردمند کشور ابراز دارم ارامنه نیز مانند دیگر هم‌وطنان از مولود جدید خاندان سلطنت خوشحال و شاد هستند و قدم مبارک نو رسیده را به فال نیک می‌گیرند.

(احسنت) از خداوند برای شاهنشاه بزرگ و شهبانوی محبوب و ولیعهد عزیز و دیگر افراد خاندان جلیل پهلوی سعادت و سلامت مسئلت دارند. متشکرم (احسنت ـ احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر کفائی بفرمائید.

دکتر کفائی ـ جناب آقای رئیس، همکاران محترم، تقارن شهادت حسین‌بن علی امام بزرگوار شیعیان با نوروز. عید سعید ملی، حالت جالب و تاریخی به سال نو بخشیده و فرصتی به وجود آورد تا بسیاری از خصوصیات معنوی و ملی ما ایرانیان تجلی کند.

از یک سو نوروز برای ما ایرانیان یک سنت و رسم ملی و باستانی است که بزرگ‌داشت آن در ردیف بزرگ‌داشت نظام شاهنشاهی، یک اصل مهم و غیرقابل تعطیل است و از سوی دیگر تعظیم و تجلیل از خاطره قهرمان کربلا. شهید راه حق حسین ابن علی علیه‌السلام برای ما ایرانیان نه تنها یک فریضه مذهبی می‌باشد بلکه آن‌هم به جای خود یکی از متعلقات مقدس ملی است. زیرا در واقع پایگاه اصلی مذهب مقدس تشییع و تکریم و تجلیل خاندان رسول اکرم و ائمه اطهار قلوب ملت پاک‌نژاد ایرانی بوده است (صحیح است) هم نوروز مال ما است و هم پاسداری از تشیع وظیفه ما ایرانیان است (صحیح است).

در چنین حالتی است که متوجه می‌شویم مسافرت شاهنشاه مفخم به شهر مذهبی و مقدس مشهد و برگزاری ساعات اولیه سال نو را در کنار مرقد امام هشتم شیعیان چه مفهوم بزرگ و عالی در برداشته است (صحیح است).

شاهنشاه که به حق رهبر بزرگ جهان اسلام و خصوصاً دلبسته صدیق و صمیمی مذهب تشیع و در عین حال پاسدار و وراث مجد و عظمت باستانی ایران هستند. با برگزاری مراسم نوروز در کنار مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام مانند همیشه به نیکی نشان دادند که واقعاً با چه صمیمیت و خلوصی وظایف ظلل‌اللهی خود را در حفظ و حراست مبانی دینی و مذهبی در قبال خداوند بزرگ به انجام می‌رسانند. (صحیح است ـ احسنت).

این سفر شاهنشاه نه تنها مایه سربلندی مردم خراسان و شهر مقدس مشهد بود بلکه موجب خرسندی و تشکر قاطبه مسلمین و شیعیان جهان گردید (صحیح است). بنده که شاهد و ناظر تشکرات قلبی جامعه روحجانیت بوده‌ام وظیفه خود می‌دانم مراتب امتنان و دعاگوئی جامعه روحانیت را به مناسبت تجلیلی که از طرف شاهنشاه اسلام پناه نسبت به شعائر مذهبی و ابراز مراحمی که به عزاداران حسینی مبذول گردید به عرض مبارکشان برسانم (احسنت ـ آفرین).

در این موقع از فرصت استفاده کرده از طرف جامعه روحانیت و مردم خراسان ولادت فرخنده نوزاد سعادت قرین سلطنتی والاحضرت لیلا را به پیشگاه مبارک اعلی‌حضرت شاهنشاه مفخم و علیاحضرت شهبانوی محبوب تهنیت عرض می‌نمایم.

در ایام نوروز امسال شهر مشهد در عین حال شاهد تشکیل کنگره مهمی بود که به مناسبت هزاره شیخ طوسی رحمه‌الله علیه در دانشگاه مشهد برگزار گردید. و حق هم این بود که مراسم بزرگ‌داشت هزاره شیخ طوسی که یکی از بزرگ‌ترین علمای شیعه است که از خراسان برخاسته و مورد احترام کلیه فرق اسلامی است تا آنجا که به او لقب شیخ‌الطائفه داده‌اند به همت دانشگاه مشهد برگزار گردد، من این موفقیت را به دانشگاه مشهد تهنیت می‌گویم به مناسبت این کنگره مهم علمی و اسلامی عده زیادی از بزرگان و دانشمندان نامی دنیا به مشهد آمده بودند که علاوه بر اظهارنظرهای بسیار مهم و ارزنده درباره شیخ طوسی و ستایش نقش ایران در توسعه و صیانت معارف اسلامی ناظر و شاهد پیشرفت‌هایی شدند که در مملکت ما در تمام زمینه‌ها به وجود آمده است. این کنگره علمی نیز با پیام شاهنشاه و در تحت حمایت عالیه معظم له افتتاح و انجام گرفت که به موقع است به همین مناسبت از توجهات شاهنشاه به معارف اسلامی و نگهبانی مواریث و مفاخر علمی ایران ابراز تشکر عمیق بشود (صحیح است) من هم‌چنین مراتب قدردانی مردم مشهد و دانشگاه مشهد را به میهمانان عالی‌قدر کلیه کشورهای اسلامی که در کنگره هزاره شیخ طوسی شرکت کرده‌اند تقدیم می‌دارم (احسنت ـ احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر امامی خوئی بفرمائید.

دکتر امامی خوئی ـ یک‌بار دیگر قهر طبیعت یک عده از هم‌وطنان عزیز ما را به عزای فرزندانشان گرفتار کرد و خانه و کاشانه آنها را تبدیل به ویرانه کرد زلزله‌ای که در اواخر اسفند در خوی حادث شد قریب ۳۰۰ خانه را در دهات ویران کرد در سفر اخیری که با استفاده از تعطیلات عید به آن شهرستان رفتم از نزدیک به وضع بی‌سر و سامان کسانی که دچار زلزله شده بودند آشنا شدم متأسفانه تمام خانه‌های قریب پانزده ده ویران شده است البته تلفات جانی چندان نبود چون زلزله در ساعتی حادث شد که اکثر اهالی به سر کار و مزرعه خودشان رفته بودند و تنها چهار نفر زیر آوار ماندند دو بچه و دو بزرگ ولی دیگر خانه‌ای برایشان نمانده در وهله اول بنده از شیر و خورشید سرخ تشکر می‌کنم که حداکثر کمک را برای تهیه وسائل و چادر در همان ساعت‌های اولیه برای آن‌ها فراهم کرد ولی کشاورزانی‌که بی‌خانمان شده‌اند انتظار دارند دولت به آنها کمک و مساعدت بکند که بتوانند خانه‌هایی که دارند آنها را دو مرتبه بر پا بدارند مطلب دیگر موضوع دخانیات است چندی پیش آقای موسوی ماکوئی در این‌جا به استحضار همکاران گرامی رساندند که دخانیات در شهرستان خوی و ماکو اجحاف می‌کند و واقعاً اجحاف می‌کند هیچ دشمنی با دشمنش این‌کار را نمی‌کند که دخانیات با کشاورزان توتون‌کار اینجا کرده ما توقع داشتیم که دولت هیئتی به آن‌جا بفرستد و موضوع را از نزدیک رسیدگی کند متأسفانه نشد امسال دخانیات برگ توتون را از کشاورزان میلوئی چهار ریال خریده و علاوه بر آن کاری کرده که در خور هرگونه تنبیه است یعنی کسانی‌که این‌کار را کرده‌اند چون در گذشته دخانیات با خرده مالکین قرار داد داشت حالا با کشاورزان باید قرارداد ببندد وقتی کشاورزان به دخانیات برای بستن قرارداد مراجعه می‌کنند می‌گویند باید بروید قرارداد را از خرده مالکین بخرید این است نمونه‌ای از حمایت دخانیات از کشاورزان آزاد شده (احسنت ـ احسنت).

رئیس ـ آقای پردلی تشریف بیاورید.

پردلی ـ ممکن است اطلاع داشته باشید که در شب ۲۴ فروردین سال ۴۹ دانشمند و محقق عالی‌قدر استاد حاجی سید محمد فرزان که علاوه بر مقام و مرتبه علمی صفاتش نمونه‌ای بود از خصائل اجداد بزرگوارش به رحمت ایزدی پیوست مردم سیستان از این ضایعه عمیقاً متأسف و متأثر هستند. این سیدجلیل‌القدر حق بزرگی به گردن مردم سیستان دارند دانشمندان متعلق به یک قوم و ملیتی نیستند مال همه مردم هستند چنین وجودهایی که از روی ایمان و عقیده و عشق خدمت به دانش و فرهنگ که همان خدمت به مردم است عمر شریف خود را در این راه صرف می‌کنند بدون تظاهر و چشم‌داشت به مقام و جاه و حتی زندگی‌شان را در گمنامی سپری می‌کنند کمیاب هستند مرحوم استاد فرزان در ۵۵ تا ۶۰ سال قبل به حمایت و کمک بی‌دریغ و همه جانبه مرحوم سشر کار امیر شوکت‌الملک آن وجود دانش‌دوست و دانش‌پرور که بی‌ریا به مردم و به فرهنگ خدمت می‌کرد و همه می‌شناسند و می دانند با تعدادی معلم به سیستان رفت و مدرسه‌ای تأسیس کرد و با آن مقام رفیع خودش شخصاً مدیریت مدرسه را ه عهده گرفت استاد فرزان مجتهدی بود روشن، واقع‌بین وارسته و آزاد در آن روزگاران مردم سیستان مدرسه را نمی‌دانستند و علاقه‌ای هم به مدرسه نداشتند و به عللی تنفر هم داشتند اما نفوذ کلام و مقام علمی این سید عالی‌قدر همه مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داد به طوری‌که همه سرسپرده و تسلیم شدند و وجود ایشان منبع فیض و امیدی برای مردم سیستان شد و با طیب خاطر مردم سیستان فرزندانشان را به دبستانی که این دانشمند مدیریت آن را داشت فرستادند و علاوه بر مقام روحانیت سمت پدر فرهنگ سیستان را پیدا کردند. مرحوم استاد فرزان در زندگی به فکر تشویق و قدردانی از کسی نبود من از طرف مردم سیستان برای آسایش خاطر خودمان برای این‌که ذره‌ای از دین بزرگی ادا شده باشد یادی از نیکوئی‌های این آقا کردم عرض دیگرم راجع به افرادی است که برای پول دنبال قاچاق مواد مخدر می‌روند و برای پول جان خودشان را به خطر می‌اندازند تلاش بین ملت‌ها و جنگ‌های بین دولت‌ها به خاطر پول است در حالی‌که به ظاهر انسانیت آزادی برادری و مساوات عنوان می‌شود بعد از مدتی تجربه به این نتیجه رسیدیم برای اینکه از افرادی که برای پول دنبال قاچاق می‌روند جلوگیری کنیم باید اشد مجازات یعنی قانون اعدام را اعمال کنیم شاید به این وسیله بتوانیم جلوگیری کنیم هر موقع حیف و میلی در پول مملکت و با پول خزانه عمومی شده به دست دولتی‌ها شده به عناوین مختلف. کار قاچاق مواد مخدر کار مشکل و پرزحمتی است معهذا قانون اعدام را گذراندیم که افراد دنبال این کار نروند در صورتی که برای دولت‌ها خیلی سهل است که به هر عنوان که بخواهند پول مملکت را خرج کنند بدون این که مسئولیت داشته باشند و برای جلوگیری از این‌کار که مأمور دولتی از این راه دنبال پول نرود قانون و مجری وجود ندارد اگر قانون و مجری داشتیم برای سیستان این همه پول خرج نمی‌کردند بدون اینکه نتیجه‌ای بگیرند و سیستان را خراب‌تر نمی‌کردند و به صورت خراب درنمی‌آوردند اگر قانون داشتیم اسفالت خیابان‌های تهران به صورت نان‌دانی در نمی‌آمد (عباس میرزائی ـ البته این فرمایشات مال قبل از انقلاب است) اگر قانون و مجری داشتیم آقای دکتر شاهقلی وزیر بهداری جرئت نمی‌کرد لایحه‌ای بیاورد و از کمیسیون‌های مجلس بگذراند که خدای نکرده احتمالاً شاید یک روز به وسیله این قانون میلیون‌ها تومان پول به این مملکت حیف و میل شود (عباس میرزائی ـ ما نماینده ملت ایران هستیم که دلسوز ملت هستیم این چه فرمایشی است که می‌کنید دکتر شاه‌قلی آنچه که باید و شاید در حد قدرت خدمت کرده است) بیش از دو سال است که من در باره کارخانه شیر پاستوریزه سؤالی به مجلس داده‌ام به کمیسیون ارجاع شده و تازه بعد از دو سال و اندی مثل دو سال قبل است کمیسیون‌ها نمی‌خواهند قدمی بردارند که مبادا دولتی‌ها را آزرده خاطر بکنند در صورتی که هر قدمی که برای ملت برداشته می‌شود در راه رضایت شاهنشاه برداشته شده است و حساب شاه و ملت یکی است و از هم جدا نیست (ایلخانی‌پور ـ دولت آقای هویدا خدمتگزار شاهنشاه است) سؤالی است از وزارت تولیدات و مواد مصرفی، که چون عینک نیاورده‌ام نمی‌توانم بخوانم جلسه دیگر خواهم خواند و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس ـ آقای دکتر خزائلی تشریف بیاورید.

دکتر خزائلی ـ به نام خدا در آغاز فعالیت عادی پارلمانی وظیفه خود می‌دانم که از طرف خود و همه نمایندگان عزیز سر تعظیم به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شاهنشاهی که پروراننده دانش و دین و فضیلت است فرود آورم (احسنت) سال نو از هر جهت سالی است پر برکت جهات سیاسی آن را همکار عزیز جناب آقای سعید وزیری به عرض همکاران رساندند باز هم گفتگو شد چراغی بس فروزان در خاندان جلیل سلطنت روشنی آغاتز کرد که موجب نشاط خاطر ملت و باعث شادی دل شهبانوی گرانقدر ما و شاهنشاه آریامهر شد اما آنچه را که بنده می‌خواهم به عرض برسانم دو امر است یکی این‌که سال نو از جهت دانش بسیار اهمیت و جلالت دارد زیرا آغا شد با گشایش کنگره هزاره تولد شیخ طوسی که جناب آقای دکتر کفائی در اطراف آن مقداری صحبت کردند ولی جون بنده عضویت این کنگره را داشتم و از نزدیک ناظر بودم به جریاناتی که در این کنگره گذشت بایستی نکاتی را به عرض برسانم البته از پیشرفت ممالک اسلامی و حتی یک نفر مسیحی از کاندا که خیلی شیفته مطالعات مذاهب اسلامی بود در این کنگره شرکت کرد این کنگره با پیام شاهنشاه آریامهر شروع شد و این پیامی بود که برنامه و خط‌مشی کنگره با ترسیم کرد تمام این افراد که همه برگزیدگان ملل اسلامی بودند از یک جهت توجه داشتند به رهبری و حسن تدبیر و حسن نیت و خیرخواهی رهبر عظیم‌الشأن ما و روی این اصل تکیه می‌کردند هر چه درباره عظمت اسلامی می‌خواستند از مملکت ما و از این کنگره می‌خواستند وحدت اسلامی را می‌خواستند که کشور ما با رهبری شاهنشاه پی‌ریزی بکنند و می‌خواستند که اختلاف فرق در حدود اختلافات فتواها و اجتهادها بیرون بیاید و درخواست داشتند که فقه تطبیقی در کشور ایران توسعه پیدا بکند و دانشگاه اسلامی بتواند دانشجویان را از ممالک مختلف اسلامی کاملا به طرف خودش جلب بکند اینجا را محیطی می‌دانستند بسیار امن و آرام و از این همگامی و همکاری دولت و ملت ایران به رهبری شاهنشاه نهایت خرسندی را داشتند و اطمینان خاطر داشتند کنگره از نظر تشریفات بسیار عالی انجام شد و تمام نمایندگان کشورهای اسلامی که به پیشگاه شاهنشاه افتخار شرفیابی حاصل نمودند آن شرفیابی را یکی از مفاخر خود به شمار می‌آوردند و از اینکه لغت‌های اسلامی در پناه رهبری شاهنشاه مورد توجه واقع شده که به لغت فارسی وارد و همه لغات اسلامی و در مرحله اول به لغت قرآن توجه بشود و از این امر که خیلی شایان توجه بود بسیار شاد بودند دانشگاه مشهد بسیار منظم این کنگره را به پایان رسانید مخصوصاً رئیس دانشگاه و مساعی آقای واعظ‌زاده و دیگر استادان کاملاً مشهود بود و خیلی کنگره مشعوف بودند که جناب آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای‌ملی تشریف‌فرما شدند و در جلسات حضور داشتند بنابراین ما سال نو را با دانش شروع کردیم آن‌هم درباره کسی که از طرف تمام دانشمندان فرق اسلامی به عنوان شیخ‌المشایخ اسلام معرفی شد کسی که دو کتاب از کتب اربعه از اوست کسی که دو کتاب از رجال از اوست کسی بوده است که می‌خواسته اختلافات مذاهب و فرقه‌ای را از میان مذاهب مختلف اسلام بردارد و می‌خواسته است با حل مسائل خلافی اتفاق کامل به وجود یباورد کسی است که دومین یا سومین واضع اصول فقه است و از جمله متکلمان و علمای بزرگ است و در واقع حقش را شاهنشاه آریامهر ادا فرمودند برای این‌که او را نمونه کامل روحانیت عالم اسلام خطاب فرمودند مسئله دیگری که خواستم به عرض برسانم در این سال جدید نابینایان هعم دارای عیدی مفصل شدند و از جانبی مورد مرحمت شهبانوی محبوب قرار گرفته هم به طور فردی و هم دسته‌جمعی وقتی شهبانوی ایران نزول اجلال فرمودند به آموزشگاه نابینایان خردسال حال یکایک نابینایان را می‌پرسیدند هر کسی آنچه را که احتیاج داشت عنوان کرد آنچه مورد احتیاج او بود کاملاً مهیا شد یک نفر موسیقی‌دان پیانو نداشت برای تعلیم موسیقی در منزلش دستور فرمودند یک دستگاه پیانو در اختیارش گذاشته شود معنی توان‌بخشی این است که کاملاً حاجت و ضرورت آن را دریابند و از بین ببرند از طرف دیگر تحت حمایت معظم‌لها محل آموزش نابینایان خریداری شد. البته چون در آخر سال بود مقداری از آن پول باقی است که بنده انتظار دارم و درخواست دارم که این پول را سازمان برنامه برنگرداند و صرف ساختمان آموزشگاه بشود بیمه نابینایان در مورد حوادث با همت عالیه شهبانو و عنایاتشان در شرف این است که صورت تحقق پیدا کند و از این جهت نابینایان راحت بشوند و از خطرات در امان باشند و به تحقیق و کار آموزشی بپردازند وزارت کار از این جهت توجه کرده مخصوصاً من از جناب آقای دکتر مجیدی متشکرم که در حال حاضر دارند شالوده انجمن واحد رفاه نابینایان را پی‌ریزی می‌کنند و در آینده نزدیک می‌توانیم بهره‌برداری بکنیم در استان کرمانشاهان اولین آموزشگاه روشندلان در ۱۲ فروردین به نام نامی شاهنشاه آریامهر و تحت حمایت شهبانوی گرانقدر این گشایش یافت آقای استاندار و هم‌چنین سپهبد فرخ نیا رئیس ارتش آن منطقه در آن‌جا حضور داشتند و این نکته را باید به عرض برسانم که مردم کرمانشاه مثل مردم خراسان از این انتخاب به جای استاندار خودشان کمال رضامندی را داشتند و شور و نشاطی در آن‌جا به وجود آمده بود و هر کدام به آبادانی ناحیه خودشان می‌اندیشیدند و توقعات و تقاضائی داشتند که خوشبختانه استاندارد به تمام توقعات و تقاضائی داشتند که خوشبختانه استاندارد به تمام توقعات جواب مثبت دادند ضمن بازگشت از کرمانشاه به حوزه انتخابیه خودم سری زدم آنجا مردم کاملا از دولت راضی هستند و از دولت بیدار هویدا جز این انتظار نیست و واقعآً تمام نقاط ایران کمال رضامندی را از دولت دارند (صحیح است) جز این‌که سازمان آب آنجا یک مقداری مشکلات دارد یعنی یک دستگاه تصفیه فیزیکی می‌خواهد برای اینکه مواد گچی در آب زیاد است و از این نظر به بهداشت مردم لطمه وارد می‌آورد از جانب دیگر شهرداری هنوز نتوانسته است آن مقداری را که باید به بهداری بدهد و این مشکل را رفع بکند و چهارصد هزار تومان مدیون است و بهداری آنجا هم دچار رکود است این دو مشکل باید رفع بشود اینها از جمله توقعات آنها است توقعاتی است که امروزه مطرح می‌شود پیش از انقلاب اصلاً از این‌گونه توقعات و تقاضاها اسمی در میان نبود و من امیدوارم که دولت به زودی به این دو درخواست توجه بکند تا ما شاکر باشیم ما همه دعاگوی ذات اقدس شهریاری هستیم و می‌خواهیم که دولت بیدار هویدا بقای بیشتری داشته باشد تا اوامر شاهنشاه را آن‌طور که می‌خواهند به نحو احسن انجام دهند (احسنت ـ احسنت).

- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله خانم دکتر پارسای وزیر آموزش و پرورش

۴- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله خانم دکتر پارسای وزیر آموزش و پرورش

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم خانم دکتر پارسای بفرمائید.

بانو دکتر پارسای (وزیر آموزش و پرورش) ـ با کسب اجازه از مقام ریاست لایحه اجرائی مادۀ ۲ قانون آموزش و پرورش منطقه‌ای را که باید به تصویب کمیسیون‌های مجلس شورای ملی برسد تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پرتو وزیر دادگستری

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پرتو وزیر دادگستری

رئیس ـ آقای پرتو بفرمائید.

پرتو (وزیر دادگستری) ـ نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند که تنظیم قوانین روز به روز مشکلات مراجعه را به این قوانین بیشتر می‌کند و برای تشخیص ناسخ از منسوخ سازمانی لازم است که این تشخیص را به بهترین وجهی انجام بدهد تا مجریان قوانین در اجرای قانون مواجه با اشکال نشوند و خدای نخواسته قانون منسوخ را به مرحله اجرا نگذارند در اجرای این هدف لایحه‌ای تنظیم شده است با کمک و همفکری حزب ایران نوین و من وظیفه خودم می‌دانم که از این همکاری صمیمانه تشکر کنم (احسنت) برای تهیه این لایحه‌ها مدت‌ها در وزارت دادگستری مواد مطالعه و بررسی شده ولی همفکری حزب ایران نوین و طرحی که پایه‌گذاری کرد کمک مؤثری بود برای تنظیم این لایحه در کشورهای خارجی که به طوری که مستحضر هستید این کار با بخش خصوصی است مثلا در کشور فرانسه مؤسسه دالوژ این کار را به بهترین وجه انجام می‌دهد ولی چون هنوز در کشور ما این آمادگی برای بخش خصوصی نیست دولت این وظیفه مهم را به عهده گرفت و لایحه‌ای به این منظور تنظیم شده برای تشکیل یک چنین سازمانی که این وظیفه را به عهده بگیرد این لایحه تقدیم مقام ریاست می‌شودو استدعای تصویب آن را دارم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی

رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.

دکتر مجیدی (وزیر کار و امور اجتماعی) ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست در اجرای اوامر مؤکد شاهنشاه آریامهر به پیروی از سیاست دولت که در جهت گسترش مقررات مربوط به تأمین اجتماعی است و عده‌ای که قبل از پایان سال از طرف جناب آقای نخست‌وزیر داده شد به ملت ایران که در سال ۴۹ قوانین مترقی در زمینه توسعه تأمین اجتماعی در مملکت تقدیم قوه مقننه خواهد گردید چندین لایحه در دست تهیه است که اولینش امروز تقدیم قوه مقننه می‌شود و مربوط است به ترمیم مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی از طریق اجرای این قانون ۱۱۲۸۵ خانوار یعنی در حدود ۲۶۵۰۰ نفر از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد. انشاء الله با مطالعاتی که در دست جریان است به زودی لوایح دیگری در این زمینه تقدیم قوه مقننه خواهد گردید. (احسنت).

عباس میرزائی ـ از دولت هویدا تشکر می‌کنیم و از شما هم تشکر می‌کنم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۷- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس ـ تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با اجازه مقام ریاست و خانم‌ها و آقایان محترم، سه لایحه است مربوط به وزارت جنگ که تقدیم می‌کنم یکی اضافه جیره نقدی درجه‌داران ارتش شاهنشاهی از ۶۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال، یکی کمک به کرایه مسکن کادر ارتش شاهنشاهی بین ۷۵ تا ۱۲۰ تومان بر حسب درجات مختلف بین همافران و گروهبانان و یکی هم کمک به زیست معاش گماشتگان افسران رشد ۲۵۰۰ ریال افسران جزء ۱۵۰۰ ریال.

رئیس ـ لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت استیضاح تقدیمی گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست

۸- قرائت استیضاح تقدیمی گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست

رئیس ـ استیضاح گروه پارلمانی حزب پان‌ایرانیست قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

به گواهی تاریخ، به دلالت مستندات و دلائل متقن و دنیاپسند و غیرقابل انکاری که وجود دارد و برخی از آن‌ها نیز در مقدمه مبسوط گزارش تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی مندرج است بحرین از نخستین هنگام تاریخ تاکنون «جزء لایتجزای شاهنشاهی ایران بوده است» به طوری که جزایر مزبور به عنوان استان چهاردهم میهن ما از طرف دولت شاهنشاهی ایران اعلام گردید و بر همین اساس برای بحرین و دیگر جزایر پراکنده خلیج فارس کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای ملی پیش‌بینی گردیده است که اکنون متأسفانه جای نمایندگان آن در مجلس شورای ملی خالی است و نیز با توجه به اینکه مفهوم و منطوق اصل سیاست مستقل ملی جز کوشش و تلاش برای احقاق حقوق تاریخی ملت ایران و طرد آثار هرگونه سیاست استعماری چیزی دیگر نمی‌باشد و هم‌چنین با توجه به اینکه محتوای سخنان شاهنشاه آریامهر در مصاحبه دهلی نو جز وجود تمایل طبیعی و تاریخی مردم بحرین برای زندگی کردن هم‌آهنگ با دیگر مردم ایران مفهومی دیگر ندارد که این تمایل تاریخی و طبیعی مردم بحرین نیز جز در محیطی آزاد به دور از دو عامل «زور» و «تزویر» استعمار انگلیس نمی‌تواند تجلی نماید، قسمت اخیر گزارش دولت که به عنوان راه حل مسئله بحرین به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است نقض صریح اصول تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و تعارض آشکار با اصل سیاست مستقل ملی دارد ـ همچنین قسمت اخیر گزارش دولت دلالت دارد که دولت هیچ‌گونه اقدامی برای ایجاد شرایط مناسب و آزاد جهت ابراز تمایل طبیعی مردم بحرین ننموده است و عملاً نحوه‌ای که به عنوان کسب نظر مردم بحرین در گزارش دولت منعکس شده است جز انجام یک سلسله تشریفات به سود سلطۀ جابرانه استعمار انگلیس و شرایط خفقان‌آوری که استعمار و شیخ دست نشانده آن در بحرین به وجود آورده است چیز دیگر نیست.

بنابراین، با توجه به اهمیت حساس و تاریخی موضوع مورد بحث و با توجه به مسئولیت مشترکی که حسب مقررات قانون اساسی همگی اعضای هیئت دولت برابر «شاهنشاهی و ملت ایران» دارند بدین وسیله گروه پارلمانی پان ایرانیست به جهات یاد شده در بالا دولت را استیضاح می‌نماید خواهشمند است مقرر فرمائید دولت برای پاسخ به استیضاح مزبور با توجه به مقررات آئین‌نامه در مجلس شورای ملی حضور یابد.

با سپاس بسیار ـ گروه پارلمانی پان ایرانیست.

محسن پزشکپور ـ دکتر محمدرضا عاملی ـ دکتر فضل‌الله صدر ـ دکتر اسماعیل فریور ـ دکتر هوشنگ طالع.

رئیس ـ مراتب به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب مادۀ ۱

۹- طرح گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب مادۀ ۱

رئیس ـ گزارش شور دوم تکمیل قانون اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسۀ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شمارۀ ۲۴۸۹۰ مورخ ۲۰ / ۷ /۱۳۴۸ دولت راجع به تکمیل قانون اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۱۳۴ چاپ گردیده با توجه به پیشنهادات واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مادۀ ۱ ـ مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود تنها مرجعی است که می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را به استثناء مواد داروئی تعیین و آئین کار را تدوین نماید.

مادۀ ۲ ـ اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف ـ استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع، جنس، منشأ، مواد اولیه، اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی بسته‌بندی و علامت‌گذاری، روش آزمایش و هم‌چنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.

ب ـ فرآورده به کلیه اشیاء و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق می‌شود اگر چه به صورت دستگاه یا تأسیسات در زمین نصب شود و یا در بنابکار رود.

ج ـ آئین کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هایی که در مورد ساخت، تولید، نصب، آزمایش، به کار انداختن با استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می‌شود.

مادۀ ۳ ـ مادۀ ۲ قانون راجع به اجازۀ تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری مؤسسه با تصویب شورای عالی خواهد بود. شورای عالی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
۲- سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
۳- بک نفر نماینده از وزارت بهداری.
۴- یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی.
۵- یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
 • تبصره ـ چنانچه در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمان‌های دولتی باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی استاندارد دعوت خواهد شد.

مادۀ ۴ ـ مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین‌های کار را که از نظر ایمنی با حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده‌ها با حمایت از مصرف کننده ضروری باشد اجباری نماید.

 • تبصره ـ در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.

مادۀ ۵ ـ مؤسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آئین‌های کار موضوع مادۀ ۴ و هم‌چنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورای عالی استاندارد تعیین می‌شود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

مادۀ ۶ ـ مصنوعات فلزات گران‌بهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتین و ایریدیوم آنها برابر با عیارهای زیر باشد:

۱- عیار رسمی برای مصنوعات طلا ۶۶ /۹۱۶ گرم (۲۲ عیار) و ۷۵۰ گرم (۱۸ عیار) و ۳۳ /۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره ۹۰۰ گرم (۹۰ عیار) و ۸۴۰ گرم (۸۴) عیا نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدوم ۹۵۰ گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود.
۲- عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیرزینتی ۳۳ /۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب شورای عالی استاندارد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مادۀ ۷ ـ از تاریخ اعلام مؤسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی نباشد ممنوع است و متخلفین به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

کسانیکه حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه نمایند به همین مجازات محکوم می‌شوند.

مادۀ ۸ ـ در مواردی که اجرای استاندارد دربارۀ فرآورده معینی اجباری می‌شود نشانه‌گذاری فرآورده‌های استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامی و عرضه و فروش فرآورده‌های مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود.

متخلفین از مقررات این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و به جزای نقدی از ده هزار الی صد هزار ریال محکوم خواهند شد.

مادۀ ۹ ـ طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و به کار بستن استانداردهای مربوط به آنها بر طبق آئین‌نامه‌ای که وسیله مؤسسه تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.

در مورد فرآورده‌هایی که اجرای مقررات استاندارد دربارۀ آنها اجباری نباشد تولیدکنندگان می‌توانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.

مادۀ ۱۰ ـ علائم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد و هم‌چنین خصوصیات آنها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بردن بر حسب طبقه‌بندی انواع فرآورده‌ها به پیشنهاد مؤسسه و تصویب شورای عالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است.

مادۀ ۱۱ ـ مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود از افراد ذیصلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و استفاده نماید.

طرز انتخاب و حدود و وظائف و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.

در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند.

مادۀ ۱۲ ـ کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و فروشگاه‌های محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه فرآورده‌های مشمول این قانون وارد شوند و به بازرسی بپردازند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و فروش فرآورده‌ها و نمونه‌برداری و آزمایش از آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.

مادۀ ۱۳ ـ مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگ‌زدن فلزات گرانبها و تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه‌های گمرکی و همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه‌ای که از طرف مؤسسه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.

مادۀ ۱۴ ـ کارفرمایان و تولیدکنندگان و به طور کلی کسانی که در تهیه یا تولید یا ساخت و رقم‌بندی و بسته‌بندی فرآورده‌های مشمول این قانون مسئول اجرای استانداردهای اجباری می‌باشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا ننمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده‌های استاندارد شده را پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کنند یا به قصد تقلب به هر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمپ یا مهر یا علامت‌گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا به فروش رسانند و یا از برگ‌های آزمایشی و تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و همچنین از پروانه به کار بردن علامت استاندارد در غیر مورد به قصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

مادۀ ۱۵ ـ هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور مادۀ ۱۴ موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش‌ماه تا دو سال حبس تأدیبی و در صورتی که یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه ارتکاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده‌سال حبس مجرد و اگر منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه می‌باشد.

مادۀ ۱۶ ـ هر گاه مؤسسه جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد موضوع مادۀ ۴ این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم می‌تواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت به جمع‌آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یا نگه‌داری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

مخبر کمیسیون اقتصاد ـ مهندس معتمدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه مربوط به تکمیل قانون تأسیس مؤسهس استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه مربوط به تکمیل قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ دانشمند.

رئیس ـ ماده اول مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود تنها مرجعی است که می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را به استثناء مواد داروئی تعیین و آئین کار را تدوین نماید.

رئیس ـ در مادۀ اول نظری نیست؟ آقای مهندس فروهر بفرمائید.

مهندس فروهر ـ به استحضار نمایندگان محتم می‌رسانم که عطف به ماده یک این قانون که مؤسسه استاندارد طبق این قانون صلاحیتش شرح داده شده است تنها مؤسسه‌ای است که استانداردهای رسمی فرآورده‌ها را تهیه می‌کند از سال ۱۳۱۱ قانون اوزان و مقادیر که به تصویب رسیده تکلیف اوزان و مقادیر و مقیاس‌ها را در کشور معین کرده و این مطلب بی‌اندازه حائز اهمیت است چون الان کشورهای خارج از استاندارد متریک مانند آمریکا و انگلستان بالاخص دارند با صرف هزینه‌های گزاف استانداردشان را که در طول مدت زمانی که در انگلستان ۱۰ سال تعیین شده و برای آمریکا معین نشده برمی‌گردانند به استاندارد متریک بنابراین توجه دولت و مسئولین وزارت اقتصاد و مؤسسه استانداردها که صلاحیت این کار را خواهند داشت به این مطلب جلب می‌کنم که در آئین‌نامه‌های این قانون که تهیه خواهند کرد یا آئین‌نامه‌های موجود را که به استناد این قانون اصلاح خواهند کرد رعایت سیستم متریک در فرآورده‌ها و تولیدات صنعتی کشور ما در پرتو راهنمائی‌های شاهنشاه آریامهر مقدمات صنعتی‌اش را پشت سر گذاشته و مدارج صنعتی‌شدن را طی می‌کند فراهم بکند که از این راه مشکلی در آتیه پیش نیاید و مشکلاتی برای صنعت ما که متضمن مخارجی برای برگرداندن آنها باشد پیش نیاید و قانون ۱۳۱۱ را کاملاً رعایت بکنند و پیشرفت صنایع و تأمین صادراتمان را در این راه تضمین بکنند بنده استدعا دارم به این مطلب کاملاً توجه بشود و اگر توضیحات بیشتری لازم باشد چون وقت محدود است بنده شخصاً حاضرم به اولیاء محترم مطالبم را عرض کنم ولی در همین چند جمله عرایض بنده خلاصه شد بنده خواستم این نکته را بگویم که این مطلب حائز کمال اهمیت است که رعایت استانداردها از همین حالا بشود والا با هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت زیادی که ما به هیچ نوع الان با پیشرفت ایران عزیز نمی‌توانیم تحمل بکنیم مواجه خواهیم شد، عرایض من همین است.

رئیس ـ نظر دیگری در مادۀ اول نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- تصویب صورت جلسه

۱۰- تصویب صورت جلسه

رئیس ـ راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور ـ چند اصلاح در صورت جلسه است که به اداره تندنویسی می‌دهم.

رئیس ـ اصلاحاتتان را مرقوم و مرحمت بفرمائید اصلاح می‌شود، نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- بیانات آقای نخست‌وزیر و اعلام آمادگی دولت به جواب استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست

۱۱- بیانات آقای نخست‌وزیر و اعلام آمادگی دولت به جواب استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست

رئیس ـ آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمائید.

امیر عباس هویدا (نخست وزیر) ـ جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان، دولت آماده است که به استیضاح این آقایان پاسخ لازم را بدهد ولی مقرر فرمودید طبق آئین‌نامه جواب باید در اولین جلسه بعد از قرائت باشد لذا امروز طبق آئین‌نامه نمی‌توانم پاسخ بدهم استدعا دارم در اولین جلسه مجلس شورای ملی به دولت این فرصت داده شود که پاسخ لازم را به این آقایان بدهد (احسنت ـ احسنت).

- ادامۀ مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارسال با مجلس سنا

۱۳- ادامۀ مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارسال با مجلس سنا

رئیس ـ مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲ ـ اصلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف ـ استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام با برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع، جنس، منشاء، مواد اولیه، اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی بسته‌بندی و علامت‌گذاری روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.

ب ـ فرآورده به کلیه اشیاء و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق می‌شود اگر چه به صورت دستگاه یا تأسیسات در زمین نصب شود و یا در بنا به کار رود.

ج ـ آئین کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هایی که در مورد ساخت، تولید، نصب، آزمایش، به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می‌شود.

رئیس ـ در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳ ـ مادۀ ۲ قانون راجع به اجازۀ تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری مؤسسه با تصویب شورایعالی خواهد بود. شورایعالی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورایعالی را خواهد داشت.
۲- سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
۳- یک نفر نماینده از وزارت بهداری
۴- یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی.
۵- یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
 • تبصره ـ چنانچه در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمان‌های دولتی باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورایعالی استاندارد دعوت خواهد شد.

رئیس ـ در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ سوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴ ـ مؤسسه می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین‌های کار را که از نظر ایمنی با حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده‌ها یا حمایت از مصرف کننده ضروری باشد اجباری نماید.

 • تبصره ـ در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.

رئیس ـ نسبت به مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ چهارم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵ ـ مؤسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آئین‌های کار موضوع مادۀ ۴ و هم‌چنین مهلت اجرای آن‌ها را که بر طبق تشخیص شورای عالی استاندارد تعیین می‌شود و حداقل از سه ما کمتر نخواهد بود و در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

رئیس ـ در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ پنجم رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که مواقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶ ـ مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتین و ایریدیوم آنها برابر با عیارهای زیر باشد:

۱- عیار رسمی برای مصنوعات طلا ۶۶ /۹۱۶ گرم (۲۲ عیار) و ۷۵۰ گرم (۱۸ عیار) و ۳۳ /۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلاق خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره ۹۰۰ گرم (۹۰ عیار) و ۸۴۰ گرم (۸۴ عیار) نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم ۹۵۰ گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود.
۲- عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی ۳۳ /۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب شورایعالی استاندارد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۶ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷ ـ از تاریخ اعلام مؤسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی نباشد ممنوع است و متخلفین به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

کسانی که حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که این گونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه نمایند به همین مجازات محکوم می‌شوند.

رئیس ـ در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۷، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸ ـ در مواردی که اجرای استاندارد دربارۀ فرآورده معینی اجباری می‌شود نشانه‌گذاری فرآورده‌های استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامی و عرضه و فروش فرآورده‌های مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود.

متخلفین از مقررات این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از ده هزار الی صد هزار ریال محکوم خواهند شد.

رئیس ـ در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۸، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹ ـ طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و به کار بستن استانداردهای مربوط به آنها بر طبق آئین‌نامه‌ای که وسیله مؤسسه و به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.

در مورد فرآورده‌هایی که اجرای مقررات استاندارد دربارۀ آنها اجباری نباشد تولیدکنندگان می‌توانند در خواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.

رئیس ـ در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۰ ـ علائم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد و همچنین خصوصیات آن‌ها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بردن بر حسب طبقه‌بندی انواع فرآورده‌ها به پیشنهاد مؤسسه و تصویب شورایعالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است.

رئیس ـ در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی مه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱ ـ مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود از افراد ذیصلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و استفاده نماید.

طرز انتخاب و حدود وظائف و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید.

در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند.

رئیس ـ در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲ ـ کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و فروشگاه‌های محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه فرآورده‌های مشمول این قانون وارد شوند و به بازرسی بپردازند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و فروش فرآورده‌ها و نمونه‌برداری و آزمایش از آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی اقتصاد خواهد رسید تعیین می‌گردد.

رئیس ـ در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۳ ـ مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه‌های گمرکی و همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه‌ای که از طرف مؤسسه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.

رئیس ـ در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴ ـ کارفرمایان و تولیدکنندگان و به طور کلی کسانی که در تهیه یا تولید یا سخت و رقم‌بندی و بسته‌بندی فرآورده‌های مشمول این قانون مسئول اجرای استانداردهای اجباری می‌باشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا نمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده‌های استاندارد شده را پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کنند یا به قصد تقلب به هر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمپ یا مهر یا علامت‌گذاری شده دخل و تصرق نمایند یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا به فروش رسانند و یا از برگ‌های آزمایش وتشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و همچنین از پروانه به کار بردن علامت استاندارد در غیر مورد به قصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

رئیس ـ در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۵ ـ هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور مادۀ ۱۴ موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه ارتکاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه می‌باشد.

رئیس ـ آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمائید.

پروفسور مخبر فرهمند ـ به نظر بنده این ماده زیاد رسا نیست یعنی هر گاه یکی از جرائم مذکور در مادۀ ۱۴ موجب بیماری گردد اگر بعد از مادۀ ۱۴ بنویسیم محرز گردد به نظر من مطلب رساتر خواهد شد و بقیه‌اش درست است چون این الان نمی‌رساند که آیا این مجازاتی که قائل شده‌اند بعد از این است که محرز بشود و بعد از این مجازات را نسبت به آن شخص اعمال کنند یا خیر.

رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد) ـ تا آنجائی که بنده توانستم درک کنم تصور می‌کنم منظور نماینده محترم این بود که ترتیبی اتخاذ بشود که ارکان جرم تحقق پیدا بکند بعد مجازات اعمال بشود تصور می‌کنم این یکی از اصول اولیه دستگاه قضائی کشور است و مسلماً به همین ترتیب عمل خواهد شد.

رئیس ـ نظر دیگری نسبت به مادۀ ۱۵ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۵ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶ ـ هر گاه مؤسسه جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد موضوع مادۀ ۴ این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم می‌تواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت به جمع‌آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یا نگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

رئیس ـ در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۶ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، لایحه برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.

- تقدیم لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر اعتمادی کارپرداز

۱۳- تقدیم لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر اعتمادی کارپرداز

رئیس ـ آقای دکتر اعتمادی بفرمائید.

دکتر اعتمادی (کارپرداز) ـ با اجازه مقام محترم ریاست مجلس، به طوری که خاطر همکاران محترم مستحضر است مادۀ ۴ قانون بودجه مجلس شورای ملی مربوط است به ترمیم حقوق موظفین و مستمری بگیران و و چون در قانون بودجه سال ۴۹ کل کشور اضافه ترمیمی برای موظفین در نظر گرفته شده است لذا برای اینکه حقی از این عده تضییع نشود با اجازه مقام ریاست لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون بودجه مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه و چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه و چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است مربوط به توسعه بیمه چون به مناسبت تحولاتی که در جهت پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آمده امر بیمه به عنوان یک ضرورت غیرقابل اجتناب درآمده است لذا با توسعه صنعت و رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی مردم نیاز به توسعه بیمه در رشته‌های مختلف هر روز بیشتر احساس می‌گردد به طوری که در عرض پانزده سال گذشته تعداد مؤسسات بیمه در ایران از یک به ۱۲ رسیده و رقم حق بیمه دریافتی مؤسسات بیمه و هم‌چنین میزان اندوخته این مؤسسات چندین برابر شده است. توسعه فعالیت بیمه با توجه به طبیعت این رشته که وظیفه اصلی آن حمایت و حفظ دارائی ملی و جبران زیان‌های حاصل از طریق جمع‌آوری هر جه بیشتر حق بیمه و پس‌اندازهای مختلف است مستلزم نظارت دقیق است و لازم است که نظارت دولت بر این امر به وسیله مؤسسه متخصصی در کمال بی‌نظری صورت گیرد تا ضمن تشویق و توسعه این فعالیت حقوق بیمه‌شدگان و کسانی‌که به منظور حفظ و صیانت جان و مال خود به بیمه متوسل شده‌اند کاملاً محفوظ بماند. چون نحوه نظارت دولت بر مؤسسات و فعالیت بیمه‌ای روشن نبود لذا لایحه تشکیل بیمه مرکزی ایران که نظارت صحیح دولت را در رشته فعالیت‌های مؤسسات بیمه تأمین می‌نماید برای تصویب تقدیم می‌گردد.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

قوام صدری ـ صورتی است از دیون بلامحل سال ۴۸ وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور خارجه که بایستی به تصویب کمیسیون محترم بودجه برسد تقدیم و تقاضای ارجاع به کمیسیون می‌شود همچنین صورتی است از دیون بلامحل سال ۱۳۴۸ دیوان محاسبات و مؤسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر که باید به تصویب کمیسیون محترم بودجه برسد تقدیم و تقاضای ارجاع به کمیسیون را دارد.

رئیس ـ به کمیسیون‌های بودجه ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق المرتع و جرائم چرای بدون پروانه

۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق المرتع و جرائم چرای بدون پروانه

رئیس ـ گزارش شور اول لایحه بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه شمارۀ ۴۱۳۱۸ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۴۸ دولت راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه را که به شمارۀ ۱۰۹۴ چاپ شده بود مورد رسدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه

مادۀ واحده ـ کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع اعم از آنچه که مربوط به بنگاه سابق خالصجات و یا مربوط به وزارت منابع طبیعی باشد و همچنین غرامت و جریمه‌های مربوط به چرانیدن دام بخشوده و تعقیب کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری و اجرائی مربوط به این امر موقوف می‌شود. وجوهی که به این عنوان تا تاریخ تصویب این قانون وصول گردیده غیر قابل استرداد است.

مخبر کمیسیون منابع طبیعی ـ امامی رضوی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر وفا.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای رامبد بفرمائید.

رامبد ـ شاید بعد از مدت‌ها اولین باری است که آنچه مکرر رئیس محترم دولت بیان کرده است ولی ما با چشم واقع‌بینی هیچ‌وقت انجام آن را ندیدیم امروز برخورد کردیم که شاید دولت می‌خواهد به این گفته عمل کند و آن چه بود؟ بارها چه در این‌جا و چه در تریبون‌های دیگر و چه در صدر اخبار جراید دیده‌ایم که دولت گفته است ما عاشق افکار خود نیستیم ولی عملا دیدیم که با کمال شدت به دنبال مطالبی که به خودشان هم ثابت شده که درست نیست می‌روند ولی چون از جانب دیگران این انتقاد به عمل آمده توجهی به اصلاح آن اشتباهات نکرده‌اند امروز من به شما آقای وزیر منابع طبیعی از این شجاعت و صداقت در اساس تقدیم این لایحه تبریک می‌گوئیم ولی با مفاد این لایحه شما مخالفم چون آن را کافی نمی‌دانم صرفنظر از بحثی که موقع طرح لایحه در اینجا شد که بنده تضییع وقت نمی‌کنم بیائیم شأن نزول این لایحه را یک قدری مطالعه کنیم چرا پولی که قرار شد بگیرند از یک عده‌ای نمی‌گیرند آیا این جنبه ترحم دارد آیا جنبه بخشش دارد و یا جنبه اضطرار و برگشت از یک اشتباه من به شما عرض می‌کنم که هیچ کدام نیست آن مطلب است که به منظور جبران اشتباه‌کاری‌های دولت و دولت‌های گذشته و از بین بردن دام‌داری که در این کشور کرده‌اند می‌باشند تا بدانجا که ما از ترکیه و حبشه و برزیل و استرالیا گوشت وارد می‌کنیم این عمل ما درست شبیه همان عمل سرمقاله‌های تجلیل کننده کار دولت است که در شب عید به مناسبت از بین بردن سود بازرگانی در مورد ورود میوه‌های خارجی بود ولی مقارن همین ایام همین دولت بخشنده سود بازرگانی میوه خارجی پیش آگهی مالیاتی به باغ‌داری داخلی ابلاغ می‌کرد وزارت دارائی تقصیر ندارد این وزارت کشاورزی است که باید توجه نماید و تقاضای معافیت برای باغدار داخلی بکند این عدم هم‌آهنگی تا به کی بله آقای وزیر منابع طبیعی به شما تبریک می‌گویم خودنمائی و تظاهر را برخلاف بعضی‌ها شما کنار گذاشته‌اید شجاعت نشان دادید و گفتید راه اشتباه بود برمی‌گردیم به نفع مملکت اما این کافی نیست امروز اینجا که نشسته بودیم آقای وزیر کار لایحه‌ای آوردند و اشاره نمودند که به چندین هزار کارگر و خانواده آنها ارتباط پیدا می‌کند و همه مجلسیان هم تجلیل کردند و جای تجلیل هم داشت از طرف وزارت جنگ همین امروز لایحه‌ای آوردند و گفتند برای مسکن یک عده از خدمتگزاران مملکتی یا سایر کمک‌هایی که برای زندگی آنها لازم است اقدام کردیم همه تجلیل کردند ولی تمام طبقات افراد مملکت اعم از کارمند، کارگر، زارع یا دامدار و غیره همه برای انجام وظایفی که بر عهده‌شان است از لحاظ نتیجه کار آنها که عاید اجتماع می‌گردد احتیاج به توجه دارند این کافی نیست که شب عید ما به فکر اینکه خورنده سیب لبنانی در مجامع از دولت تعریف کند سود بازرگانی میوه خارجی را لغو کنید در حالی که همان عده‌ای که وارد کننده سبب بودند خود باعث آن وضع افتضاح قبل از عید شده بودند باید ببینیم سیب چرا نیست گوشت چرا نیست اگر مطالعه شود ملاحظه می‌فرمائید جناب آقای گل‌سرخی باید این واقع‌بینی و شجاعت را به سایر رفقایتان هم یاد بدهید و سایر وزراء را هم در اصلاح کار خود تشویق کنید مثالی می‌زنم امروز راجع به دو عمل که به عرض مجلس رساندم ما تجلیل کردیم که دولت توجه کرده من به مناسبت وظیفه‌ای که در فراکسیون حزب مردم به عهده دارم باید نسبت به مسائل تمام نقاط و کلیه طبقات مملکت مطالب لازم را توجه و تذکر دهم ولی امروز این مطلب و این موقع را انتخاب کردم برای شما یک صحنه از شهرستان طوالش گوشه‌ای از مملکت و عمل دولت و لوایحی که می‌آورند و نتایج لوایح و آنچه که به مراتع بستگی پیدا می‌کند و آنچه به این لایحه مورد بحث بستگی دارد توضیح عرض بکنم ما می‌خواهیم از یک عده‌ای پول نگیریم برای اینکه اینها بتوانند کار دام‌داری را ادامه بدهند و توسعه بدهند تا احتیاجمان راجع به گوشت از این وضع سخت خاتمه پیدا کند قطعاً حضرتعالی بیش از من اطلاع دارید که دامداران مملکت چند دسته هستند عده زیادشان کسانی هستند که شغل منحصر به فردشان دامداری نیست بلکه اینها در اجتماع و محیطی که زندگی می‌کنند در موقعی کشت می‌کنند آن یک فرد دیگر خانواده چهار تا سه تا گوسفند را می‌چراند آن یکی هم زغالی را که شما تهیه کرده‌اید با قاطر خود حمل می‌کند لذا اگر زندگی این خانواده من حیث‌المجموع چرخید آن گوسفندان مورد نیاز شما هم می‌چرند. استدعا می‌کنم به این نکاتی که الساعه عرض خواهم کرد توجه بکنید سرنوشت چند هزار نفر دامدار و زارع اهالی طالش را ملاحظه بفرمائید. یک منطقه‌ای پر از برکت پر اط نعماتی است که طبیعت در اختیار آنها گذاشته در ساحل بحر خزر تمام این جمعیت صد هزار نفری به هفت شغل اشتغال داشتند یا در جنگل کار می‌کردند البته صادر کننده چوب نبودند تا به متری هزار تومان استفاده برسند به آنها اجازه داده نمی‌شد در گذشته آنها برای دیگران کار می‌کردند یا زغال تهیه می‌کردند برای کسانی که در تهران اجازه گرفته بودند (اگر به آنها پنج تومان می‌دادند تهرانی‌ها پنج هزار تومان استفاده می‌کردند) و یا از طریق صید و شکار زندگی می‌کردند و این چیزی بود که طبیعت در اختیارشان گذاشته بود و یا با استفاده از مراتع دامداری می‌کردند یا سواحلی داشتند یا برنج‌کاری می‌کردند یا توتون کاری می‌کردند از برکت امنیت مملکت خیلی مردمانی خوشبخت و باسعادتی بودند کمتر نقطه‌ای در دنیا هست که همه این امکانات را داشته باشد اما جزو اصول عالی انقلاب ما جنگل ملی شد همه همک تأیید کردیم سپاسگزاری هم می‌کنیم ولی این عده‌ای که در جنگل کار می‌کردند چه باید بکنند این وظیفه کیست شاهنشاه ما با تأیید و سپاسگزاری چون جراح عالی مقامی در روابط اجتماعی و سیستم مالکیت تا آنچه ضایع بود و فاسد بود بریدند و اصلاح کردند ولی بعد از یک عمل جراحی پرستارانی لازم دارد که این مریض را تا بهبود کامل که رفع نقاهت شود رسیدگی نمایند ولی دولت شما که باید وظیفه آن پرستار را انجام می‌داد برای آن طبقه کاری نکردید آمدیم برای صید قانون گذراندیم لازم بود تمام دنیا این کار را کرده اگر ما نمی‌کردیم پشیمان می‌شدیم همین‌طور که حالا هم دیر است ولی نتیجه چه شد تمام تفنگ‌های سرپر حتی چماقی هم که شبیه تفنگ بود از نوک کوهی که جز گرگ کسی جواب چوپان را نمی‌دهد همه را جمع کردند هر چه گفتیم تفنگ را باید جمع کنند ولی بروید ببینید تکلیف این چوپان در مقابل گرگ چیست ده کیلومتر تا ده کیلومتر گرگ که سهل است پلنگ هم به اینها حمله می‌کند (فضائلی ـ قربان در همین تهران بچه را سگ خورد) البته از این نوع ناهماهنگی‌ها در کار دولت یاد است ولی راجع به سواحل وزیر وقت که خیلی خوب صحبت می‌کردند میدان بیان پیدا کرده و عباراتی از قبیل این‌که از حلقوم کسانی که املاک ملت را خوردند در می‌آوریم و چنین و چنان می‌کنیم و ملی می‌کنیم صحبت‌های زیاد شد ولی آخر سرش یک جمله داشت آن عده از تهرانی‌ها که موفق شده‌اند ملک را به ثبت برسانند مستثنی هستند ولی اراضی آن عده از محلی‌ها که نتوانسته بودند به موقع مأمور ثبت را به محل ببرند ملی شد خیلی لازم بود قبول دارم سواحل ملی شد برای استفاده تمام ملت ایران جناب آقای وزیر اطلاع دارند که این سواحل به چه سرنوشتی دچار شد بله به زودی منطقه خطر عبور لوله گاز اعلام می‌شود شاید می‌شد این را از جائی بگذرانند که هیچ وقت این اراضی ذی‌قیمت از از حیز انتفاع نیفتد و اما تمام نشد. آنجا کارهای دیگری هم می‌کردند برنج می‌کاشتند تمام مقامات مربوطه مدعی می‌شدند که در اثر اقدامات فداکارانه ما قیمت برنج پائین آمده و اکنون آن وقتی است که هم تهیه کننده برنج بر اثر ازدیاد محصول با اینکه قیمت پائین‌تر است بهره‌برداری بیشتر می‌کند و هم مصرف‌کنندگان که صدها برابر تعداد تهیه کنندگان هستند از برنج ارزانتری استفاده می‌کنند ولی کدام یکی از شما امسال برنج ارزان‌تری خریدید؟ (یک نفر از نمایندگان ـ شوخی سال بود) شوخی سال بود ولی تلخی مطلب به کشاورزان تهیه کنندگان برنج باقی مانده بود بله جناب آقای وزیر آب و برق سد سفیدرود ساخته شد و در نقاطی که آب سد سفید رود سوار می‌شد ازدیاد محصول شما را قبول دارم ولی در آن نقاطی مثل طالش که قطره‌ای ازدیاد آب در آنجا از طرف دولت تأمین نشده بود حال یا مقدور نبود یا نتوانستند مطلبی است علیحده و آخر سر من ثابت می‌کنم که هم نخواستند و هم نتوانستند بالاخره در آنجا که ازدیاد محصولی هم به وسیله سد به وجود نیامده بود معهذا قیمت برنج پائین آمد از کیلوئی ۱۴ ریال به ۷ ریال تنزل کرد آن هم خریدار نداشت من تمام مقامات دولتی از نخست‌وزیر تا ۷ ـ ۸ وزیر را دیدم مذاکره کردم گفتم بانک‌های مختلف به صورت مختلف دویست تومان پانصد تومان کمتر یا بیشتر به هر زراعی قرض داده‌اند زراعین می‌گویند برنح داریم خریدار نداریم ولی بانک‌ها که برنج قبول نمی‌کنند و اجرائیه صادر می‌کنند نتیجتاً اکثر زراعین بدهکار را به زندان می‌برند و بازارهای همین منطقه‌ای که از تمام برکات متنعم بود و در روزهای بازار که زارعین محصول می‌آوردند و می‌فروختند همه زارعین از دست مأمورین اجرا فراری گردیدند زیرا اگر یک زارع را پیدا می‌کردند توقیف می‌کردند و زراعین چه‌شدند متواری برای فرار از زندان و هیچ اقدامی عملا برای بهبود قیمت برنج به موقع نتیجه نداد در حالی که در همان موقع که آقای وزیر اقتصاد از بازارهای بین‌المللی قیمت داشتند بالاتر از قیمت داخلی ما بود که در دکه‌های محل به فروش می‌رفت ولی برای کوتاهی دولت و به موقع وارد نشدن به بازار دنیا سایر ممالک تمام تهیه‌کنندگان برنج آن بازارها را گرفته بودند، برنج زاید زارع ایرانی روی دستش ماند خودش هم برای قرض در زندان بود و امسال شما از صدای آنها راحت هستید برای اینکه اکثرشان از محل متواری شده‌اند و به دفتر من تشریف بیاورید تا همه روزه ببینید عریضه‌هایی که به رؤسای کارخانجات باید بنویسیم و هیچ کدام اثر ندارد که بروند آنجا کارگری کنند اما وقتی برنج از دست زارع خارج شد و به دست آن نوع کسانی که باعث کیلوئی ۱۵ تومان سیب فروختن بودند رسید قیمت برنج بالا رفت و شب عید که باقیماندگان خانواده زارع باید برنج را می‌خریدند با قیمت گران خریدند. کیست مسئول این مسائل؟ به این لایحه حتی ناقص شما و بخششی که می‌کنید سپاسگزاری می‌کنیم و صحه می‌گذاریم ولی جواب این مطالب را بدهید.

اما موضوع توتون پیش می‌آید من برای اینکه وقت مجلس شورای ملی را زباد نگیرم فقط استدعا می‌کنم خود نماینده دولت در آن مورد بیاید جواب بدهد در چند سال گذشته برای توسعه کشت توتون بدون اینکه مطالعه کنید قابل کشت هست یا نیست رفتید در کیسه را باز کردید البته به متصدی فعلی مریوط نیست چند سال قبل در کیسه را باز کردند گفتند هر که بیاید توتون بکارد پول می‌دهیم متضامناً هم سند می‌گیریم که بیاید توتون تحویل بدهد.

رئیس ـ آقای رامبد توتون را مگر در مرتع هم می‌کارند؟ (خنده نمایندگان).

رامبد ـ توتون را در مرتع نمی‌کارند ولی توتون را در جائی می‌کارند که صاحبان دام و غیره همه با هم در این شهرستان باید زندگی کنن بله فرمایش جناب آقای رئیس البته خیلی به جا بود خنده آقایان هم به جا ولی تأثر خاطر کسانی که در کار دام و توتون و برنج و جنگل مشترکاً کار می‌کنند (صحیح است) و سرنوشت اینها به هم بستگی دارد بیشتر جا دارد (صحیح است) و اگر فکری نکنید آن وقت پشیمان خواهید شد و می‌آئید لوایح دیگری می‌آورید ولی با لایحه کار درست نمی‌شود عمل می‌خواهد چون آقای رئیس میل ندارند راجع به توتون صحبت بکنم از توتون صحبت نمی‌کنم لذا برگردیم بر سر مطلب امروز خبری به شما می‌دهم جناب آقای وزیر منابع طبیعی ۱۰ سال قبل از روی مدرک و کاغذ به بنگاه آبیاری روز نوشتم تعقیب کردم که منطقه احتیاج به سدهای کوچکی دارد فقط باید شما اقدام کنید مردم حاضرند در کار و حتی پول خودشان سرشکن کنند و شرکت کنند این سدهای کوچک را بسازید بیائید جلو خطر خشکسالی را بگیرید تا کنون هیچ نکردند امسال در طالش خشکسالی است امروز اعلام می‌کنم (دکتر اسفندیاری ـ در همه ایران است) (اخلاقی ـ در خوزستان نیست) آن روز گفتند پول نداریم و سد آن چنان چیزی نیست که با همکاری اهل محل بتوانند بسازند من معتقدم ما پول داریم ولی در نحوه خرج آن باید دقت کرد و از کارهای ولخرجی و ریخت و پاش‌ها صرفه‌جویی کرد. پول داریم ولی البته آن‌چنان پول نداشتیم که مثل بعضی موارد دیگر متصدیان و طراحانو سازندگان بتوانند به ثروت‌های بی‌سابقه برسند بله اینطور پول‌ها نبود ولی پول بود که با کمک خود مردم سدهای کوچکی بسازند قطعاً پولی بود که اگر برای بعضی طراحان و سازندگان نان نمی‌شد ولی برای اهل محل آب می‌شد. باری امسال بفرمائید شما پول چرای دام را نگرفتید، پول مرتع را نگرفتید برنجی که این زارع باید بخورد تا آن دام را بچراند از کجا خواهد آمد می‌گوئید در مناطقی که سد سفیدرود آبیاری می‌کند خواهید کاشت اما پولی که باید بدهد آن برنج را بخرد کسی خواهد داد بنده از مطلب بسیار دور شدم، این لایحه شما شایان کمال تقدیر است به سبب اساس نیت شما ولی شایان کمال تأسف است به مناسبت نقص کار، به سبب کافی نبودن، به سبب توجه نکردن به تمام مسئله همان‌طور که کافی نیست که شاگرد را مدرسه بگذارید، او کتاب می‌خواهد، معلم می‌خواهد، سرپرستی می‌خواهد تا تحصیل کند کافی نیست که شما پول مرتع را از دامدار نگیرید باید ببینید موضوع تهیه گوشت و تمام این مسائل چیست، این واسطه‌ها کی هستند که موجب می‌گردند سال به سال یک نقطه سیاهی در کارنامه دولت شما ثبت می‌شود، علت چیست؟ این واسطه‌ها کی‌ها هستند این همکاری دولت با واسطه‌ها تا چه پایه می‌تواند جلو برود تحقیق کنید ببینید گوشت را چقدر خریده‌اند و به بازار به چه قیمت می‌آید این پول‌ها به کجل می‌رود آن وقت برنامه‌ها و کارها که اساسی شد تکلیف کار برنج و برنج‌کار و دامدار روشن می‌شود.

رئیس ـ آقای پروفسور مخبر فرهمند فرمایشی دارید.

پروفسور مخبر فرهمند ـ بنده عرضی ندارم.

رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

۱۶- تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

رئیس ـ آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در اجرای بند ت مادۀ ۳ قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۴۶ مواد ۱۵ و ۱۶ و بند ب مادۀ ۳۲ و مادۀ ۳۷ آئین‌نامه استخدامی هیئت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه را که مربوط به تعیین پایه حقوقی و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیئت آموزشی و تحقیقاتی می‌باشد برای تصویب در کمیسیون دارائی مجلسین تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌کنم.

رئیس ـ آئین‌نامه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور و ارسال به مجلس سنا

۱۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور و ارسال به مجلس سنا

رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق در جلسۀ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۸ لا حضور نماینده دولت لایحه شمارۀ ۱۱۱۲ مورخ ۲۷ /۱۱ /۴۸ راجع به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۰۵۵ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه یه پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور.

مادۀ واحده ـ وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیئت وزیران در مورد هر یک از شرکت‌های کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی وابسته به خود که کلیه سهام آن تعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام هر یک از شرکت‌های مزبور را به بهای عادله‌ای که ضوابط آن با نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی ـ بانک توسعه صنعتی و معدنی و وزارت دارائی با توجه به آخرین بیلان شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به کارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمنان و کارگران که به صورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت می‌کنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوۀ واگذاری و میزان سهام و تدثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و با رعایت مقررات این قانون واگذار نماید. وزارت آب و برق مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکت‌های مذکور را به مجلسین تقدیم نماید.

 • تبصرۀ ۱ ـ سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است حداکثر سهامی که به هر یک از افراد هیأت مدیره واگذار می‌شود معادل دو برابر و در مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی سالیانه از شرکت مذکور خواهد بود.
 • تبصرۀ ۲ ـ در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم به نحوی از انحاء از قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان خود به خود به دولت منتقل می‌شود.

وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق تعیین می‌شود با منافع متعلقه آن به صاحب سهم یا قائم مقام قانونی او نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.

 • تبصرۀ ۳ ـ نصف سهام کارکنان شرکت‌ها پس از بازنشستگی به ترتیب مذکور در تبصرۀ (۲) خود به خود به دولت منتقل می‌شود. ولی این قبیل کارکنان می‌توانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمایند.

این سهام در صندوق شرکت به صورت امانت حفظ خواهد شد و پس از فوت کارمند بازنشسته بهار عادله آن که به ترتیب مذکور در فوق تعیین می‌شود نقداً به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.

 • تبصرۀ ۴ ـ وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذار سهام را به صورت اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع بازخرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را به عنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع عمومی به مصرف توسعه شرکت و امور مربوط به آن برسد.
 • تبصرۀ ۵ ـ معاملات شرکت‌های موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۳۷ نخواهد بود.
 • تبصرۀ ۶ ـ آئین‌نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مخبر کمیسیون آب و برق ـ دکتر بقائی یزدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آب و برق را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ علی اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسۀ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آب و برق را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر وفا.

رئیس ـ مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای مهندس روحانی بفرمائید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق) ـ با اجازه مقام محترم ریاست از خانم‌ها و آقایانی که این لایحه وزارت آب و برق را تصویب فرمودن تشکر می‌کنم امیدوارم که منشأ خدماتی برای توسعه کار کشاورزی و هم‌چنین خدمات کشت و صنعت و مهندسی در آینده بشود خیلی تشکر می‌کنم.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی

۱۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی

رئیس ـ گزارش شور اول لایحه تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه روز شنبه ۲۳ /۱۲ /۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی لایحه شمارۀ ۵۰۵۷۰ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۴۸ دولت راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی را که به شمارۀ ۱۱۶۱ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی

مادۀ واحده ـ مهلت مقرر در ماده الحاقی (قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی) تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۹ تمدید می‌گردد.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی ـ پدرامی.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری ـ همه همکاران محترم متوجه شدند شاهنشاه آریامهر از فرمایشاتی که می‌فرمایند اکثراً رفاه حال مردم ایران را از بدو تولد تا زمان مرگ مورد توجه قرار می‌دهند آنچه که از دولت در هر زمانی خواسته شده است این است که رفاه این مردم مورد توجه قرار بگیرد یک گروه بسیار بزرگی از مردم ایران کارگرانی هستند که واقعاً در این مملکت با زحمت زیاد لقمه نانی به دست می‌آورند و زندگی می‌کنند از طرف حزب مردم مکرر چندین دفعه به صورت خیلی حاد تذکر داده شده که اکثر وقتی یک کاری به عهده دولت گذارده می‌شود چون ضمانت اجراء ندارد دولت وظیفه‌اش را خوب انجام نمی‌دهد و این را من یک اهمالی از طرف دولت محترم حزبی ایران نوین می‌دانم کارهایی که به عهده دولت گذاشته می‌شود بدون اینکه توجه کند که اهمیت کدام کار زیادتر هست بعضی کارهای بی‌اهمیت را جلو می‌اندازد و یک کارهایی را که بستگی به یک عده زیادی از مردم این مملکت دارد در مرحله دوم و سوم قرار می‌دهد لایحه‌ای که اینجا مطرح است که عین ماده الحاقی را بنده برای آقایان می‌خوانم.

ماده الحاقی: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه‌شدگان بازنشسته و از کار افتاده و عائله بلافصل آن مقررات خاصی که متضمن رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید.

قانونی که تصویب شده ماده الحاقی ۷ /۱۱ /۴۷ این قانون شده و در واقع دولت تمدید این ماده الحاقی را تا آخر سال ۴۹ خواسته یک سال تمدید را نخواسته در واقع ۱۴ ماه تمدید را خواسته (پوربابائی ـ تا آخر مرداد است) ۵ ماه است (پوربابائی ـ پس چهارده ماه نیست)، ۵ ماه تمدید این عمل را از مجلس شورای ملی خواسته بنده تعجیم از این است که چطور فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین وقتی که این لوایح قبل از آمدن به مجلس مطرح می‌شود توجه نکرده‌اند (دکتر الموتی ـ توجه شده مدت زیادتر بود کم شد) اگر توجه شده بود به دولت فشار آورده می‌شد آقای مهندس ارفع لیدر محترم حزب ایران نوین که لایحه را به موقع خودش تقدیم کنند نه اینکه ۵ ماه تمدید کنند و بیچاره کارگر را مدتی معطل بگذارند.

مهندس ارفع ـ آقایان کار مطالعه شده صحیح را طالب هستید یا کار با عجله و بدون مطالعه را اگر کار مطالعه شده را طالب هستید فرصت لازم است.

دکتر اسفندیاری ـ بنده فرمایش جنابعالی را صد در صد قبول دارم ولی عقیده دارم که یک سال کافی باشد که هر نوع کاری را مطالعه کنند و نتیجه را بیاورند به مجلس توجه داشته باشید در موقعی که این لایحه مطرح بود موضوع اینکه این لایحه در یک سال بیاید به مجلس هم جنابعالی و هم فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین و هم دولت حزبی‌تان این یک سال را کافی دیدند برای اینکه لایحه را به مجلس بدهند ولی بنده از طرف حزب مردم می‌گویم که در این یک سال اهمال کردند ولی جنابعالی می‌فرمائید دقت بیشتری باید کنند البته از نظر خودتان توجیه می‌کنید ولی از نظر کارگر و مردم توجیهش کافی نیست به هر حال مطلبی که بنده خواستم اینجا تذکر دهم این است که در مواردی که به دولت یک وظیفه‌ای محول می‌شود بهتر این است که در موقع خودش به این وظیفه عمل کند نه اینکه صبر کند تا مدتش تمام شود آن وقت با یک فشاری به خودشان و اعضائی که دارند این کار انجام دهند.

رئیس ـ آقای مجد بفرمائید.

سیروس مجد (معاون وزارت کار و امور اجتماعی) ـ بنده خواستم به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم همان‌طور که جناب آقای وزیر کار امروز لایحه اضافه کردن مستمری را برای بازنشستگان و از کار افتادگان کارگرئ به مجلس شورای ملی تقدیم کردند و توضیح مختصری دادند که اگر توجه فرموده باشید دگر احتیاج به توضیح من نبود باید به استحضار برسانم که وقتی که برای ما یقین شده بود البته ۵ ماه نیست از تاریخ تصویب که بخواهید حساب کنید شاید در حدود چهار ماه و نیم بشود و تا قانون ابلاغ بشود در حدود سه ماه و ده پانزده روز خواهد شد فکر می‌کنم یک لایحه به این مهمی این مدت برایش کم باشد. ملاحظه بفرمائید لایحه‌ای نیست که دولت بخواهد بودجه‌اش را تهیه بکند و تقدیم مجلس شورای ملی کند خود کارگر و کارفرما باید پولش را حساب کنند و به این ترتیب ملاحظه می‌فرمائید برای حساب کردن این‌ها و برای این‌که ببینیم چه آثاری روی عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد حتماً لازم است که به حد کافی مطالعه بشود وقتی اینجا می‌آید یک اثر بد اقتصادی نداشته باشد مطلبی که می‌خواستم عرض کنم همان‌طور که جناب آقای وزیر کار توضیح فرمودند ما مشغول تهیه لوایح زیادی از نظر تأمین اجتماعی هستیم و داریم سعی می‌کنیم قانون بیمه‌های اجتماعی را تجدید نظر بکنیم و طوری باشد که آن لوایح بعدی را که می‌آوریم یک هم‌آهنگی با هم داشته باشد به این دلیل بود که تقاضا کردیم این سه ماه و سه ماه و نیم فرصت داده بشود که بتوانیم این را به طور کامل‌تر بیاوریم الان به عرض می‌رسانم که این لایحه آماده است و امیدوارم که زودتر از آن موعدی که تعیین کرده بودیم بیاوریم.

دکتر اسنفدیاری ـ مادۀ ۳۳ همان قانون این تکلیف هم برای شما تعیین کرده.

رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان

رئیس ـ گزارش شور اول لایحه اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور و درمان معتادان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شمارۀ ۲۸۷۴ /۱ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۴۸ دولت راجع به اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور را که به شمارۀ ۱۱۴۹ چاپ شده و گزارش شور اول آن بنابه رأی مجلس برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع گردیده بود مجدداً مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان

مادۀ واحده ـ بنگاه کل داروئی ایران مجاز است به منظور انجام معاملات تریاک (اعم از داخلی و خارجی) و تیاری و توزیع آن واحد سازمانی لازم را بر اساس مقررات بازرگانی به وجود آورد.

 • تبصرۀ ۱ ـ واحد سازمانی فوق‌الذکر مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی و مقررات استخدام کشوری نخواهد بود.
 • تبصرۀ ۲ ـ بنگاه کل داروئی ایران مکلف است برای انجام این معاملات حساب مخصوصی در بانک مرکزی ایران یا شعب یا نمایندگی آن افتتاح و کلیه وجوه مربوط را در حساب مذکور متمرکز نماید.
 • تبصرۀ ۳ ـ پس از وضع هزینه‌های مربوط به درآمد خالص حاصل از معاملات مذکور در فوق و همچنین درآمد مذکور در مادۀ ۱۹ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ در اختیار وزارت بهداری گذاشته می‌شود تا به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتین بهداری و دارائی تنظیم و به تصویب کمیسیون‌های بهداری و دارائی مجلسین برسد به مصرف درمان معتادان و ایجاد تسهیلات و تهیه وسائل مربوط برساند.
 • تبصرۀ ۴ ـ وجوه حاصل از معاملات تریاک تا پایان سال ۱۳۴۸ نیز مشمول تبصرۀ (۳) این قانون می‌باشد.

مخبر کمیسیون بهداری ـ دکتر ستوده.

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه دولت راجع له اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ دیهیم.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور ـ همکاران محترم اگر توجه و عنایت بفرمائید این لایحه یکبار به عنوان شور اول مطرح شد ایراداتی داشت نظراتی اینجا اظهار شد که با موافقت مقام ریاست مقرر شد مجدداً به کمیسیون برود و به یک صورت جامع و مانعی لایحه تهیه و اصلاح بشود و در مجلس شورای ملی مطرح گردد تا ما را به هدف و مقصودی که داریم برساند به نظر من هیچ وقت مقصود ما از تجدیدنظر در قانون منع کشت خشخاش و اجازه فروش آن توسعه اعتیاد و مصرف تریاک نبوده من در این لایحه در تبصره سه مطلبی می‌بینم که دو مسئله کاملاً مغایر با هم مطرح است یعنی از یک طرف ما معالجه معتاد را موکول می‌کنیم به درآمد حاصل از فروش تریاک. به نظر من مسخره‌ترین فرمی است که ممکن است تصور کرد. از یک طرف تریاک بفروشیم برای اینکه بتوانیم هزینه معالجه و درمان را به حد اعلی تأمین کنیم پس باید زیاد بفروشیم هزینه درمان معتادین یک هزینه‌ای است که بایستی وزارت بهداری مملکت آمار مسلم داشته باشد و برای آن هزینه تقاضای اعتبار کافی بکند و ما با خیال راحت بدانیم که معتاد تعدادش مشخص است آمارش معین است هزینه‌اش تأمین شده است و در یک تاریخ معین این امکاناتی را که می‌دهیم به نتیجه‌اش خواهیم رسید. به نظر من اینطور محول کردن درمان معتاد به درآمد از محل‌هائی که یکی از آن محل‌ها مصرف تریاک است کار صحیحی نیست در این زمینه بنده پیشنهاد کرده‌ام که کلیه درآمد حاصل از این منبع برود به خزانه دولت و اعتباراتی ک برای درمان لازم است از درآمد و بودجه عمومی دولت تأمین بشود چون آنچه مسلم است کار درمان دور تسلسل تا آخر دنیا ندارد و یک جائی باید تمام بشود فرض کنید انشاء الله وزارت بهداری ما بر اساس یک برنامه صحیحی بعد از یک مدت معینی برسد به اینکه درمان را تمام کند و من آرزوی چنین روزی را می‌کنم اگرچه در دستگاه وزارت بهداری این امکان و قدرت را نمی‌بینم در آن روز این پول کجا می‌رود بنابراین استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که درآمدهای از این راه برود به خزانه مملکت و احتیاجات درمانی و اعتباراتی که برای درمان معتادین لازم است تا سالی که این برنامه‌ها ادامه دارد و معتادی وجود دارد و باید معالجه شود که انشاءالله همه ساله رو به کاهش خواهد رفت و روزی خواهد رسید که دیگر ما از این بابت مخارجی نخواهیم داشت در بودجه تأمین شود بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و استدعا دارم عنایت بفرمائید به این ترتیب اصلاح شود.

رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری ـ بنده می‌خواستم سؤال بکنم پیشنهاداتی که قبلاً در آن موقع دادیم به کمیسیون خواهد فرستاد یا دوباره پیشنهاد بدهیم چون اشکالات قبلی در این لایحه هم هست.

رئیس ـ شور اول است هر پیشنهادی بدهید به کمیسیون فرستاده خواهد شد نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه اجازه معاملات تریاک شمارۀ ۱۱۹۶ تبصره ۳ به شرح زیر اصلاح شود.

 • تبصرۀ ۳ ـ پس از وضع هزینه‌های مربوط به درآمد خالص از معاملات مذکور و همچنین درآمد مذکور در مادۀ ۱۹ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۴۸ به درآمد عمومی منظور و هزینه درمان معتادان در بودجه کل کشور تأمین و به اختیار وزارت بهداری گذارده خواهد شد.

با تقدیم احترام ـ فرهادپور.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود در لایحه اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور در آخر ماده واحده صفحه ۲ سطر ۵ بعد از کلمه به مصرف (جمله تکمیل و تأسیس سازمان‌های مبارزه با سرطان در مراکز استان‌ها) اضافه شود.

با تشکر ـ دکتر شفیع امین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید لایحه قانون اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی ایران به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ واحده ـ بنگاه کل داروئی ایران مجاز است تریاک مورد نیاز کشور را از منابع داخلی و خارجی خریداری نموده در اختیار بهداری‌های شهرستان‌ها جهت توزیع بین معتادین طبق قانون کشت محدود خشخاش و آئین‌نامه‌های مربوط بگذارد تا به بهای مناسب که از طرف بنگاه کل داروئی ایران معین خواهد شد به معتادین بفروشند وجوه حاصله به وزارت دارائی مسترد خواهد گردید.

با احترام ـ پزشکپور ـ دکتر طالع ـ دکتر عاملی ـ دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده لایحه چاپی شماره ۱۱۶۷ به صورت زیر اصلاح شود.

مادۀ واحده ـ بنگاه کل داروی ایران مکلف است به منظور انجام معاملات تریاک و شیره خشخاش (اعم ا داخلی و خارجی) و نگهداری و تیاری آن و حمل و نقل و توزیع تریاک در کشور با استفاده از کارمندان خود و وزارت بهداری اداره‌ای تشکیل دهد. معاملات اداره مذکور مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود.

بنگاه داروئی موظف است حساب درآمد و هزینه اداره مزبور را جداگانه نگهداری نموده و وجوه حاصل از معاملات پس از وضع هزینه‌های مربوط به آن و همچنین وجوه مذکور در مادۀ ۱۹ قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ در اختیار وزارت بهدار قرار می‌گیرد تا طبق آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بهداری و وزارت دارائی تهیه می‌شود پس از تصویب هیئت وزیران به مصرف درمان و نوتوانی معتادین و مؤسسات و بیمارستان‌های مربوط برسد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که اصلاح زیر در مادۀ واحده اجازه انجام معاملات تریاک به وسیله بنگاه کل داروئی کشور به عمل آید.

بعد از جمله در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد جمله (تا بعد از پرداخت بهاء تریاک به مرجعی که دولت تعیین نماید یا فروشنده) اضافه گردد.

با تقدیم احترام ـ دکتر میرعلاء.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که لایحه قانون اجازه انجام معاملات تریاک به وسیله بنگاه کل داروئی کشور به شرح زیر تصحیح گردد.

لایحه قانون انجام درمان و نوتوانی معتادین و انجام معاملات تریاک به وسیلۀ بنگاه کل داروئی کشور

با عرض تشکر ـ دکتر میرعلاء.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که در عنوان لایحه قانون اجازۀ انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور به جای کلمه کشور کلمه ایران مرقوم برود.

با احترام ـ مخبر فرهمند.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در سطر آخر ماده واحده پس از جمله به تصویب هیئت وزیران می‌رسد کلمه منحصراً اضافه شود.

با تقدیم احترام ـ جعفر مخبر فرهمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در سطر آخر لایحه اجازه انجام معاملات تریاک. عبارت «و نوتوانی» حذف شود.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده واحده مربوط به معاملات تریاک به شرح زیر اصلاح شود.

به بنگاه داروئی کل کشور اجازه داده می‌شود تریاک و شیره خشخاش مورد احتیاج خود را از منابع داخلی یا خارجی خریداری و نسبت به فروش آن اقدام نماید.

آئین‌نامه مربوط به ارزش و نحوه خرید و فروش تریاک و شیره خشخاش و خرید خدمات لازم و سایر مصارف لازم طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارائی و وزارت بهداری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با احترام ـ مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در سطر آخر ماده واحده لایحه قانون اجازه انجام معاملات تریاک وسیله بنگاه کل داروئی کشور بعد از کلمه معتادین اضافه شود.

«یا بیمارستان‌های مربوط برسد»

با تقدیم احترامات ـ دکتر رفعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به آخر ماده واحده اضافه شود.

 • تبصره ـ اساسنامه سازمان مزبور پس از تصویب وزارت بهداری و کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

فخر طباطبائی.

رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات امریکا برای راه‌آهن دولتی ایران

۲۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات امریکا برای راه‌آهن دولتی ایران

رئیس ـ گزارش شور اول لایحه اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسۀ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۵۱۳۸۲ ـ ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۸ راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات امریکا برای راه‌آهن دولتی ایران را که به شمارۀ ۱۱۸۸ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران

مادۀ واحده ـ به راه‌آهن دولتی ایارن اجازه داده می‌شود برای تدارک قطعات یدکی لوکوموتیوهای دیزل الکتریک و سایر لوازم یدکی که بایستی از ممالک متحده آمریکا خریداری شود معادل ۴۰۰۰۰۰۰ دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا وام دریافت نموده و اصل و بهره متعلقه را در موعد مقرر از محل درآمد خود رأساً پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون دارائی ـ علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی.

گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسۀ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون راه ـ پوربابائی.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری ـ معمولاً در تحصیل اجازه‌ای که از مجلس برای گرفتن وام برای یکی از مؤسساتن یا وزارت‌خانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی می‌شود باید به جزئیاتی که در وام ذکر می‌شود توجه شود متأسفانه در این لایحه به دو موضوع اساسی توجه نشده است بنده خواستم معاون محترم وزارت راه این قسمت را روشن کنند چرا مدت وام تعیین نشده فقط گفته چهار میلیون دلار از بانک صادرات و واردات وام دریافت می‌شود بدون اینکه مدت معلوم شود و یکی هم میزان بهره معلوم نیست که هر دو قسمت از نظر وام گیرنده و وام‌دهنده و از نظر دولت و ملت ایران شایان توجه است که ما باید در جریان قرار بگیریم حتماً خود وزارت راه در جریان کار هست یعنی هم مدتش را می‌داند و هم میزان بهره را ولی نخواسته در لایحه‌ای که به مجلس آورده ذکر کند یکی هم اینکه ممکن است وزارت راه این دو قسمت را که عرض کردم به علت عدم توجه در لایحه ذکر نکرده این است که از آقای مهندس وثیق خواهش می‌کنم تشریف بیاورند توضیح بدهند که این دو قسمت معین شده و عمداً ذکر نشده یا تعیین نشده و یا به علت عدم توجه ذکر نشده.

رئیس ـ آقای مهندس وثیق بفرمائید.

مهندس وثیق (معاون وزارت راه) ـ به عرض می‌رسانم که نظر وزارت راه بر این است که مدت این دوام حداقل پنج سال باشد ولی قبل از اینکه توافق بشود این را نمی‌توانم به عرضتان برسانم بهره هم الان ۶% است، بهره ثابت است ولی ممکن است در خلال مذاکرات نرخ بهره تغییر پیدا کند (دکتر اسفندیاری ـ بالا برود یا پائین بیاید) نمی‌دانیم برای ما روشن نیست و این بسته به توافقی است که بانک می‌کند و البته یک رقم ثابتی است و به همان رقم خواهد بود.

رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود در ماده واحده لایحۀ شمارۀ ۱۱۹۹ مربوط به دریافت وام برای راه‌آهن دولتی ولم گیرنده دولت و یا وزارت راه باشد زیرا از لحاظ داخلی مؤسسات تابع وزارت‌خانه‌ها از طریق وزارت‌خانه با مجلس و یا دفتر بودجه مرتبط می‌باشند و از نظر خارج نیز دولت ایران متعهد است نه یک مؤسسه که ممکن است وضع قانونی و سازمانی و مالی او بر جسب اقتضا تغییر کند.

با تقدیم احترام ـ روحانی.

رئیس ـ لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه «ب» ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی

۲۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه «ب» ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی

رئیس ـ گزارش شور اول لایحه اصلاح مختصات جغرافیائی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسۀ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحۀ شمارۀ ۴ /۵۸۵۱ ـ ۱۹ /۱۲ /۱۳۴۸ راجع به اصلاحات مختصات جغرافیائی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپائی را که به شمارۀ ۱۱۸۲ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح مختصات جغرافیائی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپائی

مادۀ واحده ـ مختصات جغرافیایی نقطه «ب» مشروحه در ضمیمه الف قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و گروه شرکت‌های نفتی اروپایی بدین نحو اصلاح می‌گردد.

«ب (طول جغرافیائی ۵۳ درجه و ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳ ثانیه).

مخبر کمیسیون دارائی ـ علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسۀ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح مختصات جغرافیائی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپائی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ فتح‌الله مافی.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایجه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- بیانات بعد از دستور آقای فولادوند

۲۲- بیانات بعد از دستور آقای فولادوند

رئیس ـ آقای فولادوند به عنوان بعد از دستور صحبت بفرمائید.

امیرحسین فولادوند ـ به نام خداوند بزرگ ـ مقام محترم ریاست، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی با کسب اجازه می‌خواهم سخنی چند در زمینه اشعاری که در شماره سه شنبه ۲۵ فروردین روزنامه کیهان از قول یک نفر عراقی چاپ شده بود به سمع نمایندگان محترم برسانم.

این شخص که نامش مهدی صالح عماش است و عنوان خودساخته‌اش معاون رئیس جمهور خودساخته عراق است اشعاری سروده است به زبان عربی که با تاریخ مسیحی در یک روزنامه محلی به چاپ رسانده است و چون قسمتی از اشعار نامبرده را که معلوم نیست چه کسی برایش نوشته است ـ به خیال خودش به استهزاء کشور عزیز ما و تحریک افکار ملت نجیب عراق علیه ما ایرانیان تخصیص داده بود فرصتی به دستم آمد تا برای بیدار کردن این راهزن و همدستانش حقایقی چند را یادآور شویم.

ایران یک کشور صلح‌طلب است و من یک ایرانی هستم و به شهادت بین‌المللی مملکت ما در تحت رهبری‌های خردمندانه و مسالمت‌آمیز شاهنشاه بزرگ ما همواره طرفدار صلح و پشتیبان یک سیاست پیوسته حسن هم‌جواری با کلیه ملل دور و نزدیک بوده و به حمد الله در سایه هدایت‌های خرمندانه رهبر بزرگوار خودمات شاهنشاه آریامهر توانسته‌ایم همیشه شاهد صلح و ترقی و تعالی معنوی و مادی و فرهنگی را در آغوش کشیده به سعادت بشری خود و سایر ملل کمک‌های شایان بنمائیم و حقوق مذکور سال‌ها است که بحمدالله نقل محافل بین‌المللی است و چشم‌گیر عموم است ولی به مصداق:

در رزم چون آهنیم و در بزم چو موم
با دوست موافقیم و با دشمن شوم (احسنت)

ترهات این دلقک یعنی باعث ترکیدن عقده‌ای شد که سال‌ها است بنده را آزار می‌داد و از زخاری که این مردک در لباس شعر بیان کرده اغتنام فرصت کرده به استحضار نمایندگان محترم و برادران و خواهران عزیز ایرانی و ملت نجیب و مظلوم عراق می‌رسانم که شاید کمتر کسی در این مجلس باشد که مانند بنده ۹ سال پیاپی برای پایبوس حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابوطالب علیه‌السلام و اولاده علیه‌السلام و التحیات به زیارت عتبات مقدسه واقعه در کشور عراق مشرف شده و طبیعتاً به احوال جاری ملت همسایه و نجیب عراق وقوف داشته باشد.

لازم است عرض کنم که برادران عراقی ما را به علل خیلی زیاد صمیمانه دوست دارند.

اول آن‌که قسمت کاملاً معتنابه جمعیت عراق را ایرانیان مهاجر که به عشق مجاورت اعتاب مقدسه در عراق متوطن شده‌اند تشکیل می‌دهند که قلوبشان همیشه برای ایرانیان می‌تپد و حکومت مضحک جابر یعنی فعلی عراق هم به همین دلیل به آواره ساختن آنان دست زد (صحیح است).

دوم آنکه تا قبل از دست یافتن به عوائد نفت و حتی بعد از آن اعتاب مقدسه واقعه در نجف اشرف و کربلای معلی و کاظمین و سامره زیارتگاه شیعیان جهان بوده و طبعاً قسمت عمده از تجارت و درآمد عراقیان معلول ورود سنواتی زوار بوده است.

سوم آن‌که ملت عراق به خوبی آگاهند که باعث و بانی اعتبار مقدسه در کشورشان از قدیم الی یوم الحاضر سلاطین ایران بوده‌اند و بقای تشیع و حرمت اعتاب مقدسه مولود همت دینی و حمایت پادشاهان ایران است و این را نیز دیده‌اند که افراد احزاب من در آوردی سال‌های اخیرشان هر چند یک بار برای چپاول هدایائی که پادشاهان ایران و مسلمین جهان تقدیم قبور مطهره کرده یورش می‌برند و از ترس مسلمانان مؤمن و متعصب عراقی و عواقب بین‌المللی و عکس‌العمل مردم ایران جرأت ننموده‌اند نیت غارت را به عمل تبدیل نمایند.

چهارم اینکه پیشوایان مذهبی که در نجف اشرف به سر می‌برند و مرجع تقلید شیعیان سراسر دنیا می‌باشند همیشه مورد تهدید و ایذاء حکومت‌های باد آورده و باد برده چند سال اخیر عراق بوده‌اند و امنیت جسمی و جانی و حرمت علماء اعلام مجاور نجف و کوفه و سایر شهرهای عراق همواره متکی به شاهنشاه اسلام پناه ایران بوده و هیچ فرد عراقی را ندیدم که مؤید این معنی نباشد.

پنجم این‌که چه هنگام سفر ایرانیان به عراق و چه حین مسافرت‌های عراقی‌ها برای زیارت حضرت امام رضا علیه‌السلام و سیاحت در ایران رفتار دوستانه و آقامنشانه ما باعث جذب قوب برادران عراقی از هر فرقه و طبقه گردیده و مخصوصاً ترقیاتی که در پرتو انقلاب شاه و مردم نصیب کشور ما شده، ایران را گذشته از ملاحظات معروض فوق کعبه آمال اجتماعی و اقتصادی عراقیان جلوه‌گر ساخته است (صحیح است).

به علل وق و دلائلی که از حوصله این مقاله خارج است به جرأت به عرص نمایندگان محترم می‌رسانم که هیچ عاملی به غیر از ظلم و تهدید جانی و تبعید و مصادره اموال نمی‌تواند ملت ما را از دوستی و برادری صمیمانه ملت برادر عراقی محروم نماید (صحیح است) و این تجاربی است که خود بنده قبل و بعد از آدم‌کشی‌ها در عراض شخصاً به عمل آورده‌ام و حتی می‌توانم ادعا کنم که جبر و فشارهای فوق‌الذکر هم نتیجه مطلوب را برای حکومت‌های آزادی‌کش و آدمکش بعثب فعلی عراق به دست نداده و مردم عراق در مقابل فشارهای وارده نسبت به این ظلمه رویه تقیه را پیش گرفته‌اند و آن روز ممکن است از دوستی‌ها ما دست بردارند که از اسلام و ولای آل محمد و آل علی دست بشویند.

فاما چون دلقک‌های خون‌آشامی مانند مهدی عماش از جنبه مسخره گفتار و کردار خودشان غافلند و مثال مهدی عماش و شعر مزخرف گفتنش درست شبیه مثال کلاغک بیچاره است بدین معنی که این دلقک و همدستانش در حالی که میدان‌های بغداد را از خون هموطنان بیچاره خود به رنگ سرخ درآورده‌اند و درب زیارتگاه‌های مسلمین را به روی آنان بسته‌اند و مقابر متبرک را تهدید به تخریب و غارت می‌نمایند و مردم بی‌پناه را با زن و بچه مانند فراعنه قدیم از خانه‌ها و دیارشان کوچ داده و آواره می‌کنند و حجج اسلام و علمای اعلام را زندانی و خانه‌نشین ومحدود و مرعوب و مختنق می‌سازند و بالاخره یک کشور و اقوام مختلفه آن را از جان خود سیر می‌کنند تازه به ضرب شلاق و تهدید پلیسی عدۀ از جان بیزار و از آنان متنفر را در یک تالار جمع می‌کنند و طی اشعاری پوچ و مسخره به آنها می‌گویند چون رستم فرحزاد در فلان غزوه سر اجداد ما را نبرید ممنون او باشید چون آدم خیلی بدی بود که گذاشت اسلام به ایران سرایت کند و ضمناً عملش باعث شد که نسل ما صاف نشود و امروز یک حکومت بعثی از ما تشکیل شود و ما سرشماها را ببریم و یوغ اسارت به گردن و زنجیر رقیت به پای زن و مردتان بیفکنیم و در عوض بدون اینکه برای کشته‌هایتان فاتحه بخوانیم برای شما زنده به گورها در ازای تمام نعمی که ملت ایران از آن متنعم است شعر رجز هفت تا یک غاز بخوانیم و شما هم چشمتان کور دست بزنید باید عرض کنم که ملت شریف عراق امثال این عماش‌ها و عیاش‌ها و اوباش‌ها را خیلی زود ارزیابی کردۀ‌اند و به وضوح می‌دانند که این هم‌وطنانشان در پناه موسیقی مارش و شعر حماسی بند تنبانی و فحاشی به ملت ایران سعی در محو آثار فجایع خود دارند و بس والا به جز این احمق و شرکایش هر ذیشعوری می‌فهمد که اولادشمر و یزید یعنی اشفیائی که خون پیغمبر را از بدن اولاد پیغمبر با خنجر ستم و کفر و ملعنت به زمین کربلا ریختند امروز دیگر حق ندارند خود را مدافع اسلام و پیغمبرش جلوه دهند و ما ایرانیانی که احیاء کننده حق رسول خدا با احیای حق مرحمت نداری رسول‌الله اکرم بودیم و هستیم تخطئه نمایند.

پدران عماش و عماشیون دست از بدن ابوالفضل جدا کردند ولی خودشان را دیدیم که برای بستن میثاق‌های سیاسی جنایت‌بارشان شبانه به حرم حضرت عباس می‌روند و قسم یاد می‌نمایند زیرا فقط از او واهمه دارند و بعد چندی در صدد تخریب کربلا و حرم ابوالفضل بر می‌آیند.

خلاصه ارادتمند فکر کردم با کلام منظومی پاسخ آن مردک را بگویم و قضاوت را به همان مستمعین اجباری مهدی عماش تفویض نمایم:

شنیدستم که در بغداد صالح مهدی عماشی
ربوده از اراذل گوی سبقت را به فحاشی
کجا اروند رود از این زخارف بازمی‌گردد
کجا افکار مضحک را بود جز خنده پاداشی (احسنت)
به دشت کربلا اجداد تو خود را نشان دادند
دگر هل من مبارز بس، که پیش شمر فراشی
نه بتواند ستردن رنگ خون از دجله و بغداد
نه شعر بند تنبانی نه کذابی نه سمپاشی (احسنت)
به جای آب و نان و صحت و امن و امان تا کی
دهی تحویل شعب خویش هتاکی و فحاشی
فرات و دجله روزی رو به طغیان می‌نهند آخر
بدادت زازخائی می‌رسد آن روز اوباشی
ولی چون آخر کار خودت را خوب می‌دانی
عجب نبود ترا اگر پیشه گردیده است کلاشی (احسنت)
ز من بشنو و پر کن جیب و بر جاک محبت زن
که بر نامج از این بهتر ندارد چون تو قلاشی
بچنگ جیش ما بغداد چندین بار افتاده است
بروزین ماجرا شعری بگو گر اهل کنکاشی (احسنت)
سیاست جان بابا کار مردان خردمند است
نه چون امثال تو لاادری لم یشعر ناشی
خلاصه مرد ابله کی تو ضرغامی تو روباهی
به چشم احوال از خود کرده‌ای این‌گونه نقاشی

(احسنت ـ احسنت)

- اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا

۲۳- اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شمارۀ ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شمارۀ ۴ و ۴۳۰۶ مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۴۸ دولت راجع به الحاق یک تبصره به مادۀ ۴ قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ که ضمن مرقومه شمارۀ ۲۶۲۱۵ و ۴۶۶ ل ق مورخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۴۸ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹ مطرح و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.

رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شمارۀ ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شمارۀ ۱۵۷۲۴ مورخ ۶ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به تأسیس سازمان اسناد ملی ایران که ضمن مرقومه شماره ۹۴۲۷ و ۲۰۹ ل ق مورخ ۸ /۹ /۱۳۴۸ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۹ مطرح و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

اینکلایحه قانون مزبور جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.

رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۲۴- اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس ـ نامه‌هایی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به مادۀ ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۴ و با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه‌ای به منظور تأمین صد در صد هزینه ارزی خرید جرثقیل‌های مورد نیاز راه‌آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن ۸۷۵ /۲۳۸ دلار آمریکائی (تهاتری) است با شرکت پراگواینوست چکسلواکی در تاریخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط مساوی شش‌ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشد بهره‌ای از قرار ۵ /۲ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط یک ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ ۲ مادۀ واحده فوق تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین هزینه ارزی خرید تجهیزات ـ لوازم ـ متعلقات و قطعات یدکی برای تعمیرات و نگاه‌داری شاه‌لوله گاز که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۴۷۲ /۸۰۳ /۳ دلار آمریکایی است با شرکت سی آر سی ـ کروزاینترناشنال آمریکا در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۷۰ (۲۶ اسفند ماه ۱۳۴۸) منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۰ قسط متساوی و متداول شش‌ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقسار بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین نود درصد هزینه‌های ارزی خرید ۷ دستگاه جرثقیل ۹۰ تنی ریلی با وسائل یدکی مربوط که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار و دویست و هشتاد و پنج ـ ۱۱۶۷۲۸۵ دلار آمریکایی است با شرکت نی‌چی‌من ـ ژاپن در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۸ (۹ مارس ۱۹۷۰) منعقد گردیده است ـ اعتبار مذکور در ده قسط شش‌ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش‌ماه بعد از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

- تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه

۲۵- تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه

رئیس ـ چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم و از خانم‌ها و آقایان خواهش می‌کنم کمیسیون‌هائی که لوایحی در دستور دارند کمیسیون را تشکیل بدهند که بتوانیم برای دستور جلسات آینده لوایحی داشته باشیم، جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه هفته آینده و دستور جلسه استیضاح از دولت خواهد بود.

(مقارن ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.

- پرسش نمایندگان

۲۶- پرسش نمایندگان

سؤال

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

خواهشمند است امر فرمایند جناب آقای وزیر محترم تولیدات و مواد مصرفی سر موعد مقرر در جلسۀ علنی به سؤالات زیر پاسخ گویند:

۱- تعیین فرمایند در چه مدت و تاریخی دو کارخانۀ شیر پاستوریزۀ سیستان را به کار می‌اندازند زیرا هر قدر تعمیر به تعویق افتد خرج بیشتری لازم دارد.
۲- اگر آن وزارتخانه به گفته خود معتقد هست که در سیستان شیر کافی نیست چرا در این مدت شش سال کارخانه‌ها را به نقاط دیگر مملکت منتقل نکرد و گذاشت که به حال اسقاط درآمد
۳- اگر برای دو کارخانه شیر کافی در سیستان نبود آیا برای راه انداختن یک کارخانه هم شیر تکافو نمی‌کرد.

با تقدیم احترام ـ ابراهیم پردلی.