مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ نشست ۲۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ نشست ۲۸

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ نشست ۲۸

مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره‏۵


جلسه: ۲۸

صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه بیست و هشتم برج جوزا ۱۳۰۳ مطابق ۱۳ ذیقعده ۱۳۴۲

مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ر‌یاست آقاى مؤتمن‌الملك تشكیل گردید.

صورت مجلس یوم پنجشنبه ۲۳ جوزا را آقاى آقا میرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند.

رئیس- نسبت به صورت جلسه اعترضى هست یا نه؟

آقاى حائرى زاده. (اجازه)

حائرى‌زاده- راجع به لایحه تذكره اتباع ایران در خارجه در جلسه قبل بنده عرض كرده بودم كه باید كمیسیون بودجه هم بر حسب نظامنامه داخلى مراجعه شده بعد مطرح شود و این مسئله را در صورت جلسه یادداشت نكرده‌اند.

رئیس- نوشته می‌شود دیگر ایرادی نیست؟

(اظهارى نشد)

رئیس- از آثار حزن و علائم اندوهى كه در ناصیه آقایان مشاهده می‌كنم می‌بینم تمام آقایان از واقعه ناگوار دیروز و از فوت آصف‌الممالك مطلع هستند. مرحوم آصف‌الممالك یك آدم با قدر و قیمتى بود كه ما نسبت به ایشان امیدوارى‌ها داشتیم. در دوره سوم وچهارم در كمیسیون‌ها و مجلس از وجود ایشان استفاده كردیم و امیدوار بودیم در این دوره هم از تجارت و معلومات ایشان استفاده ها بكنیم ولى متأسفانه دست مرگ و اجل مجال و فرصتى نداد و ما را از مصاحبت همچو شخص عزیز الوجود و عنیف‌النفسى محروم داشت آصف‌الممالك رفت ولى سیماى محبت آمیز آن مرحوم همیشه در نظر ما خواهد بود و ما را به طلب مغفرت همیشه تذكر خواهد داد .. (نمایندگان صحیح است) و امیدوار هستم حضرت ایزد تعالى و مسئول ما را اجابت فرموده و به شمول مرحمت عنایت خود ایشان را غرق رحمت فرماید.

‌(جمعى از نمایندگان انشاء الله)

من باب سوگوارى هم بنده پیشنهاد می‌كنم كه این جلسه ختم و جلسه آتیه به روز پنجشنبه محول شود...

(نمایندگان- صحیح است)

دستور هم همان دستور امروز خواهد بود.

‌(مجلس سه ساعت و ربع كم قبل از ظهر ختم شد)

م شهاب معظم‌السطان‏

مؤتمن‌الملك‏