مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۴۴ نشست ۱۶۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۴۴ نشست ۱۶۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۴۴ نشست ۱۶۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۱

جلسه: ۱۶۹

فهرست مطالب:


مجلس ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید .

- تصویب صورت جلسات صبح و عصر پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ و یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۴۴

۱ـ تصویب صورت جلسات صبح و عصر پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ و یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۴۴

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود .

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه ـ

آقایان دکتر اسدی ـ بهادری ـ جهانگیری ـ سیفی ـ صائب ـ طهماسبی ـ فیصلی ـ دکترمدنی ـ مهرزاد ـ دکتر یزدان پناه ـ دکتر کلالی ـ خواجه نوری ـ مهندس اخوان ـ البرزی ـ امینی خراجی ـ اهری ـ بوشهری ـ پاینده ـ حاذقی ـ روحانی ـ دکتر صاحب قلم ـ صفی پور ـ دکتر ضیائی ـ علی مرادی ـ مصطفوی نائینی ـ معتمدی ـ بانو نفیسی .

غائبین بی اجازه ـ

آقایان جاوید ـ دکتر صالحی ـ مهندس عدلی ـ دکتر کیان ـ دکتر مصباح زاده ـ دکتر مهذب ـ دکتر یگانگی .

غائبین مریض ـ

آقایان ایلخان ـ آموزگارـ بختیار بختیاریها ـ دکتر حکیم شوشتری ـ رجائی ـ رهبرـ دکتر فربودـ موسوی کبیری ـ یعقوب تهرانی ـ دکتر حاتم ـ قراچورلو .

رئیس ـ صورت جلسه دفعه گذشته و صورت جلسهای صبح و عصر پنجشنبه بیست و هفتم اسفند توزیع شده‌است نسبت به این صورت جلسه‌ها نظری نیست ؟ آقای مرتضوی .

مرتضوی ـ در عرایض بنده مختصر اشتباهات چاپی است با اجازه تان می‌دهم به اداره تند نویسی .

رئیس ـ اصلاح می‌شود . آقای دکتر اسفندیاری .

دکتر اسفندیاری ـ در عرایض بنده اشتباهات چاپی است به اداره تند نویسی می‌دهم .

رئیس ـ اصلاح می‌شود .تیمسار حکیمیان .

سرتیپ حکیمیان ـ در جلسه روز یکشنبه بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند بنده کسب اجازه کرده بودم .

رئیس ـ در کمیسیون محاسبات است اصلاح می‌شود . آقای مهندس صائبی .

مهندس صائبی ـ در بیانات بنده هم یک اشتباهاتی بود که به تند نویسی می‌دهم .

رئیس ـ اصلاح می‌شود نظر دیگری در این صورت جلسه‌ها نیست ؟(اظهاری نشد )صورت جلسه‌ها تصویب می‌شود . تیمسار نکوزاد .

سرلشگر نکوزاد ـ تلگرافی است از اهالی بخش ملاوی تقدیم می‌گردد .

رئیس ـ آقای موسوی ماکوئی .

موسوی ماکوئی ـ بنده در جلسه گذشته مریض بودم جنابعالی هم اطلاع دارید غیبت بنده موجه بود

رئیس ـ اصلاح می‌شود .

- بیانات آ‎قای رئیس دائر به ابراز خرسندی وشکر گزاری عمومی از سلامتی ذات مقدس شاهانه در واقعه ۲۱ فروردین ماه

۲ـ بیانات آ‎قای رئیس دائر به ابراز خرسندی وشکر گزاری عمومی از سلامتی ذات مقدس شاهانه در واقعه ۲۱ فروردین ماه

رئیس ـ بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است صبح روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه در مجاورت دفتر کار اعلی حضرت همایون شاهنشاه واقعه‌ای اتفاق افتاد که ممکن بود کاخ ظلمت و سعادت ملت ایران را فرو ریزد ولی هر چه بود بحمدالله بخیر گذشت (الحمدالله)ویک بار دیگر دست خدا که بالای همه دستهاست شاهنشاه ما ان مظهر استقلال و بقای کشور رااز گزند حادثه‌ای هولناک در پناه خود مصون و محفوظ نگاهداشت (خدا را شکر ). در حقیقت باید گفت دعای خیر تمامی ملت ایران که از برکت وجود چنین شهریاری عادل ورهبری توانا از نعمت امن و آسایش و آرامش واقعی بتمام و کمال برخوردارند همچون حصنی حصین شاهنشاه ما را در بر گرفت . (صحیح است ـ صحیح است)

مجلس شورای ملی ضمن ابراز تاثر عمیق قلبی از وقوع این پیش امد و خرسندی وافر از سلامت ذات مقدس شاهنشاه از دولت انتظار دارد بموضوع دقیقا رسیدگی نموده و وظیفه خود را در قبال ملتی که با نگرانی و بی صبری در انتظار اطلاع از جریان واقعی امر هستند انجام دهد (صحیح است)زیرا مردم ایران خوب به حقایق امور واقفندوبا روشن بینی وظائف خود را درک می‌کنند و میدانند که وجود شاهنشاه ضامن بقای کشور (صحیح است)و حفظ تمامیت و استقلال ایران و رفاه و آسایش ملت وآرامش و امنیت مملکت است (صحیح است )وهر گونه تزلزلی در ارکان قویم سلطنت موجب هدم بنیان قومیت و ملیت ایران خواهد بود (صحیح است ـصحیح است ) شاهنشاه ایران جریان این حادثه را با کمال خونسردی و بی اعتنائی و قوت قلبی حاکی از ایمان واقعی بذات باریتعالی تلقی فرموده و بدون هیچگونه وقفه‌ای به اجراء برنامه روزانه خود پرداختند .

همه میدانند که شاهنشاه ما در طول تاریخ سلطنت پر افتخار خود غالبا با خطرات گوناگون مواجه بودند لیکن مانند یک سردار رشید و یک سرباز فداکار در همه موارد وظیفه خویش را در قبال ملت عزیز خود انجام دادند (صحیح است ) و در همه مواقع نیت پاک و اعتقاد باطنی و ایمان راسخ بمبانی و اصول دینی و توکل بخدای بزرگ و دلبستگی به اجراءهدفهای عالی در پیشرفت اساس ملک و ملت شاهنشاه ما را به حل معضلات و مشکلات امور و دفع خطرات و رفع موانع موفق و موید داشت (صحیح است ) چنانکه توانستند با تدبیر و ابتکار و با پشتیبانی و همکاری اکثریت ملت راهی صد ساله را یکشبه به پیمایند ودر مدتی قلیل عقب مانذگیهای گذشته را جبران کنند (صحیح است ) کشور ما با داشتن چنین رهبری خردمند و توانا امروز در میان ملل عالم مقامی احراز کرده‌است که می‌تواند در عین اتکاء بگذشته پر افتخار وبیست وپنج قرن تمدن و شاهنشاهی خود به آینده‌ای امید بخش . و درخشان توام با سربلندی و افتخار متکی باشد (صحیح است )پیداست که اصول چنین مقصود و وصول به چنین مقصد آسان نیست .

مشکلات اجتماعی و پیوستگی‌های گوناگون به قیود فرسوده در طی مدتی مدید دست وپای ملت ما را به بند‌های محکم سود جوئی و کوتاه فکری و کهنه پرستی بسته بود و دست توانائی می‌خواست که بتواند با قدرت اراده این بندهای کهن را بگسلداین دست از استین شاهنشاه بیرون آمد (صحیح است )و همه دیدیم که چگونه در سایه برنامه‌های انقلابی شاهنشاه مشکلات و موانع یکی پس از دیگری از میان برداشته شد و آن پایه‌های فرسوده در هم فرو ریخت و ملت ما از بیراهه سر گشتگی و پریشانی بشاهراه امن و رستگاری افتاد (صحیح است ).

بدیهی است که پیکار با نیروی اهریمن نادانی و جهل در چنین جهاد مقدسی آسان نبود ولی چون مبارزه شاهنشاه ما در راه حق و دفاع از منافع اکثریت ملت بود و حق همیشه پیروز است شاهنشاه ما نیز در این پیکار مقدس همواره مواجه با سربلندی و افتخار بوده‌اند (صحیح است ) و امروز نتیجه این مجاهدات پر ارزش را در جهت اجراء هدف‌های ملی و اصول انقلابی که خود بنیان نهاده‌اند به چشم می‌بینند و یقین است هر تلاشی که برای جلوگیری از این پیشرفت و متوقف ماندن برنامه‌های مقدس انقلابی از هر جانب به کار رود هرگز به نتیجه نخواهد رسید دیگر کسی را یارای ان نیست که جز در راه ترقی و تکمل ملی بیندیشد وهر قدرتی که جز در طریق به ثمر رسیدن نتایج این انقلاب عظیم به کار افتد محکوم به زوال وشکست و فناست و هر تلاشی در مقابل مشیت الهی و نیروی اراده شاهنشاه و خواست ملت بیهوده خواهد بود (صحیح است ـ احسنت )ودیدیم که دست خدا معجزه اسا هر دستی را که برای فنای ملت ایران دراز شد شکست (احسنت) یکایک نمایندگان مجلس شورای ملی پس از اطلاع از چگونگی امر می‌خواستند احساسات قلبی خود را به نمایندگی از طرف ملنت در این مکان مقدس ابراز دارند (صحیح است ) لیکن چون فرصت برای ابراز این همه احساسات کما ینبغی حاصل نبود از این جانب خواستند ترجمان احساسات پاک و بی شائبه آنامن نیز باشم (صحیح است )و به این جهت از طرف خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و ملت ایران ضمن ابراز انزجار قلبی نسبت به این حادثه و شکرگزاری به در گاه خداوند متعال که شاهنشاه ما را در پناه عطوفت خود گرفت صمیمانه مسئلت دارد که در آینده نیز مانند گذشته در ضمان سلامت وسعادت به ادامه اجراءبرنامه‌های مترقی خود توفیق حاصل فرموده بتوانند نیات عالی خویش را در راه ترقی و کمال ملت ایران اجرا نمایند (انشاءالله) و انطور که در خور همت بلند شاهانه‌است کشور ایران را بشاهراه سعادت و رفاه رهبری فرمایند (انشاءالله ـ احسنت).

- سوال آقای دکتر الموتی راجع به برنامه و اقدامات وزارت آبادانی و مسکن در شهرستانها و روستاها و جواب آقای وزیر آبادانی و مسکن

۳ـ سوال آقای دکتر الموتی راجع به برنامه و اقدامات وزارت آبادانی و مسکن در شهرستانها و روستاها و جواب آقای وزیر آبادانی و مسکن

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم سوال آقای دکتر الموتی از وزارت آبادانی ومسکن مطرح است آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید .

دکتر الموتی ـ با اجازه مقام محترم ریاست .و همکاران عزیز بنده می‌خواستم امروز سوالی را که از وزارت آبادانی ومسکن کرده‌ام طرح کنم . روزی که وزارت آبادانی ومسکن تاسیس شد بنده بخاطر دارم در موقع طرح لایحه عده‌ای از همکاران در همین مکان درباره تاسیس این وزارت خانه بحث می‌کردند از جمله خود بنده مطالبی را طرح کردم و فکر می‌کردم با تاسیس این وزارتخانه یک اقدامات اساسی در مملکت بخصوص در تامین کار‌های عمرانی دهات و روستاهای مملکت خواهد شد (دکتر وحید نیا ـ مطلقا نمی‌شود )مطلقا نمی‌شود ؟(دکتر وحید نیا ـ بله مطلقا نمی‌شود )بنده کم کم می‌بینم که وزارت ابادانی ومسکن کارش به آسفالت تهران کشیده یعنی به جای این که در دهات و روستاها و قراء دور افتاده کارهای اساسی شروع بشود حتی کار آسفالت شهر تهران که با شهرداری است به عهده این وزارت خانه گذاشته شده‌است (ثامنی ـبه علت خوب کار کردن آن است ) البته ممکن است یک وزارت خانه خوب کار بکند و شاید شهر تهران را هم آسفالت بکند ولی اگر قرار بر این باشد که یک وزارت خانه برای یک امر خاص تاسیس بشود آنهم یک امری که در مملکت ما قرنها از توجه هیات حاکمه خارج شده بود واصلا توجه‌ای به دهات و روستاها نداشتند و اکنون در چنین عهدی در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی که علاقه وافری به آسایش دهقانهای مملکت دارند در چنین زمانی می‌بایستی وزارت آبادانی و مسکن به این برنامه اساسی بیشتر توجه بکند (صحیح است ) بنده نمی‌خواهم کارهای وزارت آبادانی و مسکن را منفی بکنم شاید به آقای دکتر نهاوندی هم شخصا اعتقاد دارم و ایشان را هم مرد لایقی می‌شناسم ولی این صحیح نیست که کم کم ایشان از کار خودشان منحرف بشوند و به کار آسفالت شهر تهران وکار تلفن تهران هم بپردازند چون مرد لایقی هستند چون یکی از وزارت خانه هائی که بعداز انقلاب ششم بهمن تشکیل شده این وزارت آبادانی ومسکن است ( دکتر سعید ـ بسیار خوب کار می‌کند ) بنده هم عرض نمی‌کنم خوب کار نمی‌کند می‌گویم این وزارت خانه باید بیشتر بودجه وکارش را در دهات بگذارد برای مو کلین جنابعالی برای شهر ساری ممکن است کاری بشود ولی یاید بیشتر به دهات ساری توجه شود آقای دکتر سعید حالا می‌رسیم به انجا اجازه بفرماید بنده به ان قسمتها می‌رسم بنا براین بنده می‌خواستم از جناب آقای دکتر نها وندی سوالی بکنم که برنامه این وزارت خانه اولا برای عمران روستاها چیست ؟ تابحال در ظرف یکسالی که این وزارتخانه تاسیس شده چه کاری در روستاها کرده‌اند چقدر راه فرعی کشیده‌اند چقدر خانه ساخته‌اند چند دهستان و چند بخش را لوله کشی کرده‌اند این کار هائی است که وزارت آبادانی و مسکن باید انجام بدهد (مهندس کمانگرـ خیلی کار انجام داده‌اند ) (ارسنجانی ـ اگر راه سازی تهران نباشد خیلی کار انجام می‌دهند )بنده جناب مهندس کمانگر بی انصافی نمی‌کنم بنده واقع بین هستم بنده معتقدم برای آسفالت برای آبادی تهران خیلی دستگاهها هست . خدا رحمت کند مرحوم منصور را بنده یادم می اید یک روزی در این مجلس سوال کردم از دولت آقای علم مو ضوع همین آبادی روستاها بود ایشان بلند شدند آقای خواجه نوری هم بودند آقای خواجه نوری صحبت کردند گفتند برنامه هائی است برای آبادی دهات و دولتی که خواهد آمد پروژه هائی دارد که این زاغه هائیکه که درا طراف مملکت ما هست خیلی زود تبدیل می‌شود به یک خانه هائی که انسانهای سالم بتوانند در آن زندگی بکنند بعد هم که دولت جناب منصور تشکیل شد و این لایحه به مجلس امد در نطق‌ها هست در صورت جلسات هست که فلسفه تشکیل وزارت آبادانی و مسکن برای عمران دهات بود ما در درجه اول چون خودمان را نمایندگان انقلاب می دانیم انقلاب در جهت رفاه واسایش طبقه زحمت کش این مملکت است مردمی که سالها محروم بودند مردمی که فاقد وسائل زندگی بودند ( دکتر سعید ـ بنده با این اصول مخالف نیستم . بنده هم می‌گویم وزیر آبادانی و مسکن مرد لایقی است ) بنده هم منکر لیاقت ایشان نشدم خودم هم ایمان دارم می‌گویم هر کسی وظایفی که دارد باید انجام بدهد.

رئیس ـ اجازه بفرماید صحبتشان را بکنند .

دکتر الموتی ـ ما اینجا در مسائل کلی مملکت بحث می‌کنیم عرض کردم دکتر نهاوندی رفیق بنده هست مرد لایقی است به ایشان احترام می‌گذارم ولی معتقدم که کارشان باید بیشتر برود در دهات باید راههای فر عی را درست بکند لوله کشی بکنند آسفالت تهران را شهرداری تهران انجام می‌دهد اصولا این دولت و هر دولتی که بعد از انقلاب در این مملکت می اید باید در همین مسیر برود برای اینکه طراح این برنامه‌ها شخص اول مملکت اعلیحضرت هما یونی است در برنامه‌های مملکتی ما در برنامه اول در برنامه دوم کوچکترین توجهی به دهات نشده به همین دلیل است که می‌بینیم مردم دهات ما خیلی عقب افتاده‌اند ( ارسنجانی ـ هنوز نمی‌شود ) امیدوارم که بشود حالا که یک وزارت خانه‌ای برای این کار تا سیس شده ویکی از اساسی ترین برنامه‌هایش عمران دهات مملکت است و یایستی برنامهاش را بیاورد اینجا اعلام بکند تا ما بدانیم چه کارهائی شده‌است بنده از آقلی دکتر نهاوندی سوالم این است که آقای دکتر در ظرف این مدت که وزارت آبادانی ومسکن تاسیس شده شما چه مقدار راه فرعی در دهات کشیده‌اید من نمیدانم کجاها را شروع کردهاید ما نمایندگان این دوره پشتیبان این فکر هستیم که بتوانیم سهم بیشتری برای عمران دهات و روستاها بگیریم در گذشته قسمت اعظم کارها آمده بود به شهر تهران و از شهر تهران رفته بود به شهرستانها ولی خیلی از شهرستانها ی مملکت امروز فاقد لوله کشی است این سوالی که بنده می‌کنم برای همه شهرستانها می‌کند البته قزوین لوله کشی ندارد و باید هم بشود باید تمام شهرستانها بشود سوالی که بنده از آقای دکتر نهاوندی کردم که آقا شما برنامه تان برای لوله کشی شهرستانهای مملکت چی است همه مملکت نه برای یک نقطه خاص ظرف چند سال ما می‌توانیم معتقد بشویم و مومن بشویم ولااقل به موکلین خودمان بگوئیم که در این مدت لوله کشی خواهد شد آیا اصولا برنامه هائی دارید که این کار لوله کش را به بخشها سرایت بدهید یا نه مثل اینکه در بعضی بخشها کار خانه سازی را شروع کرده‌اند امیدوار هستیم که در سایر جاها هم شروع بکنند (دکتر رهنوردی ـ اول راه را بفرمائید جناب آقای الموتی).

رئیس ـ آقای دکتر الموتی وقت شما تمام شد .

دکتر الموتی ـ ما الان بزرگترین مشکلمان در حوزه‌های انتخابیه راه فرعی است تا زمانی که راه‌های فرعی در مملکت کشیده نشده شما نباید تهران را آسفالت کنید من عقیده خودم را می‌گویم عقیده من این است که وزارت آبادانی و مسکن در درجه اول باید راه فرعی بکشد برای آسفالت تهران دستگاه‌های دیگری هستند با توسعه و تمرکز کار در تهران یک قسمت از گرفتاریهای وزارت آبادانی و مسکن بیشتر خواهد شد و یک قسمت بنده برنامه خانه سازی را عرض کردم که یک قسمت از وقت و انرژی شما مصروف این کار خواهد شد پنجاه هزار ده اکثرا فاقد راه‌است دهستان‌های ما گرفتارند خلخال شما آقای مهندس والا راه ندارد (صادق اجمدی ـ سنقر بنده هم راه ندارد )بله سنقر جنابعالی هم راه ندارد خانه سازی را هم بنده عرض کردم یک برنامه‌های خانه سازی در مملکت قبلا بود مختلف هم بود یک قسمت در سازمان خانه سازی و یک قسمت در بانک ساختمانی اینها تمرکز پیدا کرد در وزارت آبادانی ومسکن حالا وزارت آبادانی ومسکن چه می‌خواهد بکند الان در بعضی از شهرها نعداد زیادی خانه سازی شده‌است ودر بعضی شهرهااصلا نشده بنده مثال نمی‌زنم در بعضی بخشها شده ودر بعضی بخشها اصلا نشده مثل اینکه اصلا برنامه وجود ندارد لااقل حق این بود که شما برنامه‌ها را هماهنگ کنید و تمرکز کنید و متشکل کنید یک کار اساسی بکنید یک برنامه اساسی بیاوریم که برنامه ما برای خانه سازی در بخشها اینطور است ظرف دو سال سه سال پنج سال تمام بخشهای مملکت دارای خانه‌های سازمانی خواهد شد الان اکثر بخشها سازمان خانه سازی ندارد اصلا . وسیله زندگی ندارند وسیله ندارند محلی برای کار ندارند این که عرض کردم الان در قزوین برنامه خانه سازی وجود ندارد یکسری خانه سازی‌های مختلفی در دهات زلزله زده شروع کردند پولهای زیادی هم خرج کردند (بالا خانلوـ صد دینار هم ارزش ندارد )حالا ارزش دارد یا ندارد آن را بنده عرض نمی‌کنم ولی اگر از روز اول اینکار تمرکز پیدا کرده بود در یک سازمانی مثل وزارت آبادانی و مسکن و با یک طرحی اینکار را می‌کردند شاید برای زلزله زدگان مفید تر بود و هم قزوین صاحبخانه می‌شد و از آن پول نتیجه گرفته می‌شد آقای دکتر نهاوندی هنوز عده زیادی از مردم زبزله زده زیر چادر زندگی می‌کنند هنوز وضعشان بد است بعد از سه سال هنوز زیر چادر زندگی می‌کنند با وضع بدی زندگی می‌کنند شما باید از نظر انسان دوستی هم که شده اینکار را از قزوین شروع می‌کردید(ریگی ـ در بلوچستان هزار سال است مردم زیر چادر زندگی می‌کنند).

رئیس ـ آقای دکتر الموتی وقت جنابعالی تمام شده‌است .

حبیبی ـ اصل سوال هنوز مطرح نشده .

دکتر الموتی ـ متن سوال در صورت جلسه چاپ شده و به این شرح است : از موقع تاسیس وزارت آبادانی چه اقداماتی در جهت عمران و آبادانی روستاهای کشور بعمل آمده و برنامه دولت در سال ۱۳۴۴ در این باره چیست ؟ برنامه وزارت آبادانی و مسکن در مورد لوله کشی شهرستانهای که تا کنون انجام نشده چیست؟ و لوله کشی آب شهرستان قزوین در چه مرحله‌ای است ؟ آیا وزارت آبادانی برنامه‌ای برای تامین آب آشامیدنی مردم روستاها دارد یا خیر ؟تاکنون آب آشامیدنی چند بخش کشور تامین شده‌است ؟ چه برنامه‌ای برای راهسازی دارد و ظرف چه مدتی می‌تواند این ۵۰ هزار ده مملکت یا قسمت اعظم دهات را دارای راه فرعی نکند . همچنین برنامه این وزارتخانه در باره خانه سازی چیست؟ تاکنون در چه شهرستانهائی برنامه خانه سازی شروع و در سال ۱۳۴۴ چه برنامه‌ای در این باره وجود دارد برنامه دولت در مورد خانه سازی در بخش‌ها و دهات چگونه‌است برای تهیه خانه جهت زلزله زدگان قزوین چه اقدامی شده و برای روستاهائی که هنوز مردم آن در چادر زندگی می‌کنند در سال ۱۳۴۴ چه برنامه‌ای وجود دارد ؟این بود متن سوال بنده از وزارت آبادانی و مسکن.

رئیس ـ آقای دکتر نهاوندی بفرمائید .

دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن )ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده وظیفه خود می دانم از سوال دوست عزیزم آقای دکتر الموتی نماینده محترم که این فرصت را به من می‌دهد تا پاره‌ای از برنامه‌های وزارت آبادانی ومسکن را به استحضار نما یندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم عرض تشکر وامتنان کنم ( احسنت ) وبترتیب به پرسشهای بسیا ردقیق وجالب ایشان پاسخ می‌دهم :

۱- بطور کلی یکی از هدفهای اساسی تشکیل وزارت آبادانی و مسکن ووظایف آ ن که بتصویب نمایندگان محترم رسید نو سازی وبهبود سریع وضع زندگی روستاهای ایران بود .هدف شاهنشاه ما از تحقق برنامه انقلابی وسیع اصلاحات ارضی تنها این نبود که کشاورزان ایران فقط صاحب زمین بشوند بلکه هدف غائی ونهائی معظم له این بود واین هست که سطح زندگی اکثریت قاطع ملت‌ها بسرعت افزایش یابد وچهره روستاهای ایران بکلی دگر گون شود .شاهنشاه می‌خواهند فرهنگ وبهداشت به رو ستاها راه یابد .بهمین سبب سپاهان دانش وبهداشت به اقصی نقاط کشور اعزام شدند شاهنشاه می‌خواهند روشهای کشت و زرع دگر گون شود وبتدریج روستاهای ایران بصورت دنیا پسند امروزی در آید به همین سبب فرمان تشکیل سپاه آبادانی وترویج صادر شد وافراد این سپاه از شهریور ماه سال جاری بگوشه وکنار این کشور اعزام خواهند شد تا کوشش عظیم نو سازی روستاهای ایران را آغاز کنند . در این میان وظیفه بزرگی بوزارت آبادانی ومسکن محول شده‌است . برنامه‌های ما برای نوسازی روستاهای کشور بدو گروه تقسیم می‌شود یکی برنامه‌های اساسی که زیر بنای زندگی روستائیان را تغییر خواهد داد . دیگر برنامه‌های محدود تری که معطوف به جنبه خاصی از زندگی ایشان است.

در قسمت اول باید عرض کنم که ابتدا به برنامه ساختمان شبکه وسیع راههای فرعی کشور اشاره کنم که این برنامه یکی از اساسی ترین برنامه‌های انقلابی وانتقادی بشمار می‌رود و بعهده وزارت آبادانی ومسکن محول شده‌است . تصدیق می‌فرمایند تا راههای صحیح وقابل استفاده میان روستا وشهرها نباشد ایجاد یک تحول عمیق در زندگی روستائیان میسر نخواهد بود ( صحیح است ) باید روستائیان بتوانند محصول کار خود را بفروش برسانند باید بتوانند در مواقع ضرورت بشهر بیایند . در نیمه دوم سال ۴۳ برنامه ساختمان راههای فرعی بوزارت آبادانی ومسکن محول شد.

بنده در اینجا باید عرض کنم که از ابتدا برنامه سوم تا پایان سال ۱۳۴۳ از مجموع ۷۰۰۰ کیلو متر راه فرعی که در برنامه منظور شده‌است فقط ۲۸۶۳۳۰ کیلو متر آن ساخته شد و پایان یافت.

ما موفق شدیم در نیمه سال ۴۳ با همکاری اعتباری سازمان برنامه ساختمان ۷۲ رشته راه فرعی را جمعا به طول ۲۲۵۷ کیلو متر به مرحله اجرا و انجام مناقصه برسانیم که ساختمان آنها در سال ۱۳۴۴ ادامه خواهد یافت و به اتمام خواهد رسید و بسیار مفتخرم به عرض نمایندگان محترم برسانم که بر اثر کوشش شبانه روزی که انجام شده‌است در سال ۱۳۴۴ کلیه تاخیری که در برنامه ساختمان راههای فرعی بود تماما جبران خواهد شد (احسنت)و فقط در سه ماه اول سال جاری یعنی تا پایان خرداد تشریفات مناقصه ۷۴ رشته راه فرعی جدید در سرتا سر کشور جمعا به طول ۳۰۰۷ کیلومتر انجام خواهد یافت (احسنت )به این ترتیب برنامه ساختمان راههای فرعی کشور بدون اندک تاخیری در پایان برنامه سوم به انجام خواهد رسید(آفرین ).

طول راههای فرعی که در سال ۱۳۴۳ خاتمه یافته یعنی دویست و چند کیلومتری که عرض کردم عبارت است از :

گیلان دو راه به طول ۱۹ کیلومتر ـ مازندران شش قطعه راه به طول ۵۷/۲۹۰ کیلومتر ـ آذربایجان غربی یک راه به طول ۲۴ کیلومترـ خزستان وکهکیلویه سه راه به طول ۶۸ کیلومتر ـ خراسان دو قطعه راه به طول ۲۰/۳۷۰ کیلومتر ـ اصفهان سه قطعه راه به طول ۳۵/۲۰۰ کیلومتر ـ استان مرکزی و فرمانداریهای کل مجاور ۵ قطعه راه به طول ۵۷ کیلومتر (دکتر رهنوردی ـ معذرت می‌خواهم جناب دکتر بنده خودم هفته قبل راه کیا سر به ساری را بازدید کردم کوچکترین اقدامی نشده‌است )(دکتر وحیدنیا ـ خواهد شد).

راههای فرعی که ساختمان آنها اکنون ادامه دارد :

در استان گیلان ۵ رشته به طول ۹۴ کیلومتر ـ مازندران ۸ رشته به طول ۲۲۴ کیلومتر ـ آذربایجان شرقی وغربی ۶ قطعه به طول ۲۹۴ کیلومترـ کرمانشاهان و همدان ۱۳ رشته به طول ۳۹۹ کیلومترـ خوزستان و کهکیلویه ۶ قطعه به طول ۲۸۷ کیلومتر ـ فارس و بنادر ۶ قطعه بطول ۲۸۹ کیلومتر ـ خراسان ۷ قطعه بطول ۱۹۰ کیلومتر ـ سیستان و بلوچستان ۲ رشته بطول ۱۷ کیلومتر کردستان ۵ رشته بطول ۱۸۸ کیلومتر ـ فرمانداری کل لرستان ۲ رشته بطول ۳۹ کیلومتر کرمان سه رشته بطول ۹۷ کیلومتر ــ استان مرکز و سمنان و زنجان ۱ رشته بطول ۴۱ کیلومتر می‌باشد.

برای ۳۰۰۷ کیلومتر راه فرعی که در سال ۱۳۴۴ آغاز خواهد شد جمعا ۳۷۵ میلیون تومان اعتبار منظور گردیده که در حدود نصف آن در سال جاری بمصرف خواهد رسید و تصدیق می‌فرمایند انجام این برنامه‌ها چه تاثیری در اقصی نقاط مختلف از نظر رفاه روستائیان و رونق اقتصادی خواهد داشت.

بنده برای اجتناب از تصدیع از قرائت صورت ریز این راهها خودداری می‌کنم ولی بنمایندگان محترم قول می‌دهم که ما کوشش خواهیم کرد این راهها در بهار و اوائل تابستان شروع شود تا بتوان از فصل مساعد ساختمانی استفاده کرد و یقینا سال ۱۳۴۴ برای ساختمان راههای فرعی بسیار سال خوبی خواهد بود.

برنامه اساسی دیگری که برای بهبود وضع زندگی روستائیان در دست اجرا است ساختمان ۳۶۱ بخشداری مجهز بمحل سکونت برای بخشدار و خانواده وی – تالار اجتماعات بخش و اطاق‌های مختلف برای تمرکز ادارات تابعه می‌باشد که تا پایان برنامه سوم عملی خواهد شد و هم اکنون ساحتمان ۱۰۰ بخشداری در دست اجراست و تشریفات تصویب طرح و انجام مناقصه ۱۶۱ بخشداری دیگر را در طی سال ۱۳۴۴ انجام خواهیم داد (احسنت).

نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند وجود مدیریت صحیح و حضور بخشدارهای تحصیلکرده و مومن و وطن پرست و درستکار در بخشها و روستاهای کشور شرط اول بهبود زندگی اداری و اجتماعی آنها است و تا موقعی که وسائل زندگی و وسائل کار برای بخشداران نباشد اعزام آنها مشکل خواهد بود . امیدواریم این مشکل هم بتدریج حل بشود . صورت ریز بخشداریها را همراه دارم و اگر هر یک از نمایندگان محترم مایل باشند در اختیارشان خواهم گذاشت.

علاوه بر این دو طرح اساسی چند طرح مختلف و محدودتر عمران روستائی از طرف وزارت آبادانی و مسکن در دست اجراست که فهرست وار عرض می‌کنم . بعنوان مثال طرح نمونه اسکان عشایر لر و نفر در فارس مشتمل بر خانه سازی ـ حفر چاههای نیمه عمیق ـ ایجاد مدرسه و درمانگاه و غیره.

طرح آزمایشی آبادانی روستائی در خوزستان موسوم بطرح یزدنو که مشتمل است بر ساختمان یکصددستگاه خانه نمونه روستائی ـ دبستان ـ حمام ـ مرکز اداری و غیره و هدف ما از اجرای این طرح ایجاد یک نمونه از عمران روستائی آینده ایران است . بنده از طرحهای کم اهمیت تر می‌گذرم و فقط عرض می‌کنم که از شهریور ماه سال جاری یک مرحله جدید در کار عمران روستائی ما با اعزام گروههای سپاه آبادانی بدهات کشور شروع خواهد شد که کار این گروهها نو سازی روستاها بر اساس ترویج خود یاری و خانه سازی خواهد بود. امیدوارم بموقع برنامه دقیق کار این گروهها را که پیشقدمان تحول شاه و ملت در روستاها خواهند بود بعرض برسانم.

سوال دوم جناب آقای دکتر الموتی راجع به طرحهای لوله کشی آب آشامیدنی بود.

در سال ۱۳۴۳ بوسیله وزارت آبادانی و مسکن ساختمان چهل شبکه لوله کشی که بعضی از آنها سالها بصورت تعطیل و نیمه تمام باقی مانده بود به انجام رسید بنده چون اغلب آقایان مستحضر هستند تفصیل نمی‌دهم ولی بعنوان نمونه کافی است به اتمام و انجام شبکه آب آشامیدنی شهرهائی چون : مشهد ـ زابل ـ ساری ـ اراک ـ شاهی ـ آمل ـ بندر شاه ـ شفت ـ سمنان ـ زاهدان اشاره کنم .

(حبیبی ـ ده سال قبل این کارها شده).

هم اکنون ساختمان توسعه شبکه لوله کشی ۷۱ شهر دیگر که در صورت تمایل صورت آنها را تقدیم خواهم کرد در دست اجرا است و علاوه بر اینها ۱۹۷ طرح لوله کشی دیگر پیش بینی شده که باید تا پایان برنامه سوم انجام گیرد و امیدوارم قسمتی از آنها را در سال ۱۳۴۴ شروع کنیم.

البته تصدیق میفرمائید که سرما یه عمران عمومی سازمان برنامه در برنامه سوم هشتصد میلیون تومان است و تمام این هشتصد میلیون تومان در سال از لحاظ اعتباری قابل مصرف نیست . بعنوان مثال امیدوارم حسب الوعده طرح نهائی لوله کشی قزوین تا آخر این ماه آماده شود و مناقصه آن در اردیبهشت انجام می‌گیرد و انشاءالله در خرداد خود جناب آقای دکتر الموتی کلنگ شروع آنرا بزمین بزنند.

(دکتر اسفندیاری ـ مبارک است آقای دکتر الموتی ما هم فردا سوال می‌کنیم).

سوال آخر جناب آقای دکتر الموتی راجع به برنامه‌های خانه سازی و نتایج آن در سال ۴۳ و طرحهای سال ۴۴ بود.

بطور کلی برنامه خانه سازی وزارت آبادانی و مسکن بدو قسمت تقسیم می‌شود:

یکی اجرای مستقیم طرحها در بخشهائیکه خود مردم نتوانند به آن اقدام کنند.

منجمله خانه‌های سازمانیکه اساس بهبود وضع زندگی کارمندان دولت است یا ساختمان خانه‌های بسیار ارزان قیمت که از طریق عرضه و تقاضای مسکن میسر نباشد.

در قسمت اول در اجرای برنامه‌های دولت استحضار دارید که نرخ بهره بانک رهنی ایران برای وام‌های ساختمانی از ۱۱ % به ۸ % تقلیل یافت و مدت استهلاک وام‌ها از۷ سال به ۱۰ سال و حاکثر وام از ۱۵ هزار تومان به چهل هزار تومان افزایش داده شد.

نتیجه این سیاست بسیار رضایتبخش را بعرض میرسانم.

در تمام سال ۱۳۴۲ تعداد وام‌های بانک رهنی ایران ۲۴۲۰۳ عدد بود و مبلغ کل وام‌ها از ۹۷۶ میلیون ریال تجاوز نکرد در سال ۱۳۴۳ تعداد وام‌های بانک رهنی ایران ۴۶۸۳۵ و مبلغ کل وام‌ها به دو میلیارد و پانصدو هفتادو چهار میلیون و ششصدو چهل ویکهزار و نهصدو هشتادوچهار ریال رسید .

یعنی تقریبا حجم فعالیت بانک ۲/۵ برابر سال قبل بود بدون اینکه حتی یک نفر بکارمندان آن اضافه شده باشد.

بعبارت دیگر بانک رهنی به تامین یا بهبود وضع مسکن ۴۶۸۳۵ نفر از هموطنان ما در سال ۱۳۴۳ کمک کرده‌است.

با افزایش سرمایه بانک رهنی که حسب الامر شاهنشاه صورت گرفت و مجوز قانونی آنرا نمایندگان محترم تصویب فرمودید امیدوارم فعالیت این بانک بخصوص در شهرهای کوچک و نقاط دور افتاده کشور توسعه یابد و با تشکیل صندوق پس انداز مسکن که آئین نامه آن در سال قبل تصویب شد و از پنجم اردیبهشت شروع بکار خواهد کرد مرحله جدیدی در کار تامین مسکن در کشور ما که فوق العاده مورد علاقه شخص اول مملکت است آغاز شود . در مورد برنامه‌های مستقیم خانه سازی عرض می‌کنم که در سال ۱۳۴۳ ساختمان ۲۰۷۳ واحد مسکونی بوسیله وزارت آبادانی و مسکن بپایان رسیده که ۱۳۰۰ واحد آن برای عموم و ۷۷۳ واحد آن خانه سازمانی بوده‌است . در طی همین سال ۴۳ ساختمان ۳۹۳۹ خانه بوسیله وزارت آبادانی و مسکن آغاز گردید که ۱۲۸۹ خانه آن برای عموم و ۲۶۵۰ دستگاه آن بپایان خواهدرسید(احسنت).

هم اکنون برای ۱۸۵ خانه سازمانی دیگر قرارداد منعقد شده و تشریفات مناقصه انجام گرفته‌است که تا نیمه اردیبهشت کارهای ساختمانی آن شروع خواهد شد شاید بعضی‌ها هم شروع شده باشد هم چنین برای ساختمان خانه‌های سازمانی در ۵۴ منطقه دیگر کشور که غالبا از شهرهای دور افتاده که مورد علاقه نمایندگان محترم است مقدمات تامین اعتبار فراهم آمده که امیدوارم طی نیمه اول سال جاری ساختمان آنها آغاز گردد . در مورد خانه‌های زلزله زدگان قزوین انتقاداتی را که جناب آقای دکتر الموتی فرمودند تصدیق می‌کنم خود بنده هم این خانه هائی را که ساخته شده‌است را دیدم خیلی از این خانه‌ها واقعا تطبیق با زندگی روستائیان نمی‌کند و امیدوارم یک دهکده نمونه را که اگر محلش را اشتباه نکنیم در قشلاق شروع بساختمان کرده‌ایم این عیبها را نداشته باشد و با اعزام سپاهیان آبادانی و ترویج بتوانیم سر یعتر این کارها انجام بگیرد .(دکتر رهنوردی ـ بعضی از این خانه‌ها را وزارت بهداری ساخته و خیلی زحمت کشیده‌اند) عرض کردم بعضی از این خانه هائیکه ساخته شده آنطوری که باید و شاید نیست عرض نکردم همه خانه‌ها بد است مطلب دیگری که جناب آقای دکتر الموتی در پایان فرمایششان فرمودند و غالبا از من انتقاد می‌شود راجع به تقبل آسفالت شهر تهران از طرف وزارت آبادانی و مسکن است بنده تصدیق می‌کنم وظیفه وزارت آبادانی و مسکن باید در درجه اول معطوف باشد به شهرستانهائی که فاقد وسائل فنی و تجهیزات کافی هستند برای اجرای طرحهای عمرانی ولی نمایندگان محترم بخوبی از مشکلات شهرداری تهران واقف هستند با مشکلاتیکه دوست عزیز بنده و همکار سابق آقایان جناب آقای دکتر شادمان در شهرداری داشته‌اند غالب کارهای شهرداری عقب افتاده خوشبختانه با مجوزی که در بودجه کل کشور تحصیل شد تجدید سازمان شهرداری و پی ریزی یک شهرداری نوین برای تهران در آخر فروردین ماه تا سه چهار روز دیگر عملی خواهد شد و امیدواریم از این ببعد شهرداری بتدریج بتواند خودش کارهای خودش را انجام بدهد ولی دولت بدلایل مختلف سیاسی و اجتماعی ناچار بود که کار شهر تهران را معوق بگذارد و بهمین مناسبت بطور خیلی موقت برای سال ۱۳۴۴ اجرای بعضی از طرحهای شهر تهران به وزارت آبادانی و مسکن محول شد و جناب آقای سر تیپ پور آنروز هم در موقع طرح بودجه این ایراد را به بنده گرفتند بنده وظیفه‌ام اطاعت تصمیمات دولت است وظیفه وزارتخانه‌ها اطاعت از تصمیمات دولت است و بنده فقط می‌توانم بخانمها و آقایان محترم این قمل را بدهم که بهیچوجه اجرای طرحهای شهر تهران مانع پیشرفت طرحها در شهرستانها نخواهد شد (احسنت) بنده بهیچوجه عادت به وعده دادن ندارم ولی امیدوارم همانطوریکه در سال گذشته که ابتدای کار ما بود ملاحظه فرمودید البته طرحها بموقع اجرا خواهد شد و رفاهیت خاطر مردم تامین خواهد شد و تنها موقعی شاهنشاه از ما راضی خواهند بود که مردم از ما راضی باشند (احسنت ـ آفرین ).

رئیس ـ آقای دکتر الموتی جنابعالی از تمام وقتتان استفاده کردید و دیگر وقتی برای شما یاقی نمانده‌است (دکتر الموتی ـ می‌خواهم تشکر کنم) اگر می‌خواهید تشکر کنید مانعی ندارد ـ مختصر بفرمائید.

نیری ـ گفتند که لوله کشی شهر قزوین در خرداد شروع می‌شود.

دکتر الموتی ـ عرض کنم که سوال بنده در مورد قزوین نبود جناب آقای نیری البته جناب آقای دکتر نهاوندی در مورد لوله کشی شهر قزوین فرمودندکه انجام خواهد شد و بنده از ایشان بسیار متشکرم برای اینکه بهر حال مردم قزوین درست است که موکلین ما هستند ولی هموطنان شما هم هستند مثل همه مردم ایران و همه شهرستانهای ایران و بایستی از آب لوله کشی استفاده کنند و لوله کشی آب باید در تمام شهرها انجام بشود و برای همه مردم باید آب آشامیدنی سالم تهیه شود مطلب دیگرکه برای بنده موجب تشکر است نکته‌ای است که جناب آقای دکتر نهاوندی فرمودند که فقط وزارت آبادانی و مسکن در سال ۴۴ قسمتی از وظایف شهرداری تهران را انجام می‌دهد ولی بنده نگرانیم از این بود که بتدریج این وزارتخانه ضمیمه یکی از سازمانهای دیگر بشود تمام کار‌های تهران بعهده اش محول شود خطری که بنده فکر می‌کردم که وکلای شهرستانها را تهدید می‌کند این نکته‌است (صحیح است) برای اینکه ما اولین بار قکر کردیم یک سازمانی بوجودآمده که می‌شود مشکلات شهرستانها و روستاها را به او گفت و از او کمک خواست و ما خوشوقت هستیم که وزارت آبادانی و مسکن خودش به این نکته توجه دارد و علاوه بر این از انتقاداتیکه اینجا شده معلوم می‌شود که سایرین هم از ایشان انتقاد کرده‌اند که چرا قسمت اعظم فعالیت خودتان را متمرکز در تهران میفرمائید برای پارک سازی و آسفالت و امثالهم بنظر بنده وزارت آبادانی و مسکن بطوریکه خود آقای دکتر نهاوندی فرمودند بایستی بیشتر بشهرستانها و دهات توجه بکنند اگر همینطور که وعده فرمودند اگر راههای فرعی شهر سازیها ـ خانه سازیها انجام شود بنده همانطور که کرارا آمده‌ام در پشت این تریبون و مثل اکثر همکاران از سپاه دانش که واقعا وظیفه اش را خوب انجام می‌دهد و همه دهات و شهرستانهای ابران و اکثر مردم از این سپاهیان خاطره خوبی دارند از همکاران شما تشکر می‌کنم برای اینکه وظیفه ما این است که می‌رویم بحوزه‌های انتخابی ببینیم که سازمانهای دولتی چه کرده‌اند و بیائیم اینجا حقایق را بیان کنیم بنده از زحمات جنابعالی خیلی متشکرم بیانات جنابعالی بنده را قانع کرد امیدوارم در سال ۴۴ در انجام وظایف خود انجام برنامه هائیکه دارید موفق شوید (احسنت).

- تقدیم صورت ریز دیون اداره بیوتات سلطنتی بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

۴ـ تقدیم صورت ریز دیون اداره بیوتات سلطنتی بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

رئیس ـ آقای قوام صدری فرمایشی دارید؟بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست در اجرای تبصره ماده ۹۳ آئین نامه جدید پیشنهادی است مربوط بپرداخت دیون اداره بیوتات سلطنتی که طبق دستور آن ماده تقدیم مقام ریاست می‌کنم برای اینکه بکمیسیون بودجه ارجاع و مورد رسیدگی قرار بکیرد(دکتر اسفندیاری ـ پیشنهاد است یا لایحه ؟)پیشنهاد است و طبق ماده آئین نامه جدید تقدیم می‌شود.

رئیس ـ بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به رد تصویب نامه مربوط به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر و ارسال بمجلس سنا

۵ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به رد تصویب نامه مربوط به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر و ارسال بمجلس سنا

رئیس ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تصویب نامه اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی لایحه شماره ۲۵۰۳۵ / ۱۰۴۱۸ـ ۴۲/۹/۳۰ دولت راجع به تصویب نامه شماره ۴۴۷۴ ـ ۴۲/۳/۲۳ در مورد اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر را مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور که به موجب آن اجرای تصویب نامه شماره ۴۱۳۵۴ ـ ۴۲/۷/۱۰ تقدیمی بمجلس سنا مر بوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع تا تصویب نهائی ادامه خواهد یافت با موافقت نماینده دولت این لایحه را که تصویب نامه آن ذیلا نقل می‌گردد زائد تشخیص داد و رد کرد . اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس حسن صائبی.


هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲/۳/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۸۲۰ / ۸۶۸۷ ـ ۴۱/۷/۲۹ وزارت جنگ و موافقت نامه ۱۷۴۵۸ /۱۴۱۹۷ ـ س ج ـ ۴۱/۷/۲ وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

۱ـ سازمان جنگلبانی ایران مکلف است همه ساله مراتعی را که طبق پیشنهاد اداره امور دواب ارتش و با توجه ببر نامه پرورش دام و اصلاح نژاد سازمان دامداری ارتش مورد نیاز آن اداره‌است بدون دریافت حق علفچر در اختیار اداره امور دواب ارتش بگذارد.
۲ ـ وزارت جنگ موظف است بمحض رفع احتیاج از مراتع تحویلی آنها را طبق صورت مجلس تحویل سازمان جنگلبانی نماید.
۳ ـ وزارت جنگ نباید از مراتع مزبور از طریق اجاره یا وصول حق علفچر بطور سرانه بهره برداری نماید چنانچه مرتعی ظرفیت بهره برداری اضافه بر احتیاج وزارت جنگ داشت عمل بهره برداری در قسمت مازاد باید وسیله سازمان جنگلبانی انجام و بحساب در آمد سازمان مزبور منظور شود.

وزارت جنگ موظف است پس از افتتاح مجلسین مجوز این تصویب نامه قانونی را تحصیل نماید .


گزارش از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه مورخ ۴۳/۹/۱۵ با حضور تیمسار سرلشگر شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به رد لایحه مزبور را تایید کرد . اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان.


گزارش از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین دارائی با حضور تیمسار سپهد صنیعی وزیر جنگ لایحه دولت راجع به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به رد لایحه مزبور را تایید کرد. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس کمیسیون قوانین دارائی ـ محسن خواجه نوری.


رئیس ـ موضوع این تصویب نامه ضمن تبصره ۶۰ قانون بودجه ۱۳۴۳ کل کشور تصویب شده‌است این است که کمیسیون آنرا لازم ندانسته و رد کرده‌اند . نسبت به رد این تصویب نامه اگر نظری نباشد رای می‌گیریم نظری نیست ؟(اظهاری نشد)رای می‌گیریم به گزارس کمیسیون خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد . بمجلس سنا فرستاده می‌شود .

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

۶- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۷۰
روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۴
۱- سوال آقای دکتر وحیدنیا از وزارت کشاورزی و سوال آقای صادق احمدی از آقای نخست وزیر .
۲- گزارش کمیسیون رسیدگی بسوالات شماره چاپ ۱۳۰۸
۳- گزارش شور اول لایحه اداره امور مالی هنرستانهای تهران و تبریز . شماره چاپ ۱۳۱۵

رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود .

(در ساعت ده و پنجاه دقیقه صبح جلسه ختم گردید)

رئیس مجلس شورای ملی ـ آقای مهندس عبدالله ریاضی