مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۹

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۰ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویبنامه ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه ها - بخش نامه ها - آگهی های رسمی

سال اول - شماره ۴۹ مدیر سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۴

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۳۸۲

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۱۹


فهرست مطالب:

۱) قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش.

۲) بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهور امریکای متحده شمالی.

۳) یک دقیقه سکوت وختم جلسه.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.

- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

غائبین بی اجازه -آقایان: مرآت- افخمی- فرمانفرمائیان -صفوی - نقابت- کفائی- دولت آبادی-امیر ابراهیمی-فتوحی-گرگانی-سیدضیاء الدین-روحی-اکبر-ساسان-تهرانچی-سید محمد طباطبائی-شریعت زاده-نمازی-دهقان-رضاتجدد-صدریه-گله داری-مهندس پناهی-قشقائی.

دیر آمدگان بی اجازه: آقایان: امینی-عامری-حیدرعلی امامی-عباس مسعودی-مجد-دکترکیان. چون انتخاب کمیسیونهای پارلمانی جزء دستورات بود بدواً برای نظارت در استخراج آراء اقتراع بعمل آمده آقایان لنکرانی-تیموری-نصرت اللّه اسکندری-شهاب فردوسی-حیدرعلی امامی به حکم قرعه و آقای صادقی منشی به انتخاب مقام ریاست تعیین، و سپس اخذ آراء نسبت به انتخاب کمیسیونهای یازده گانه بعمل امده و مقرر گردید هیئت نظار آراء را استخراج و نتیجه را در جلسه بعد به عرض مجلس شورای ملی برسانند.

دو فقره گزارش از طرف کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقایان دکتر رادمنش و ایپکچیان قرائت و پس از مخالفت آقای اردلان نسبت به موضوع مرخصی آقای دکتررادمنش و اظهارات آقای فیروزآبادی راجع به مرخصی آقای ایپکچیان، آقایان حاذقی مخبر کمیسیون و هاشمی شرحی مبنی بر موافقت و تایید گزارش کمیسیون ایراد پس از آن نسبت به این دو فقره گزارش و سه گزارش دیگر راجع به مرخصی آقایان صدریه، آصف و دهقان جداگانه اخذ رای شده هر پنج فقره تصویب و آقای دکتر مصدق پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آقای تدین مطرح شود پس از توضیح ایشان و اظهارات آقای دکتر کشاورز دائر به لزوم موافقت با بیانات قبل از دستورو طرح گزارش کمیسیون پس از اظهارات ایشان نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مصدق اخذ رای شده تصویب و گزارش کمیسیون دادگستری راجع به منع تعقیب آقای تدین بالنسبه به موضوع خوار بار آذربایجان که چندی قبل نیز مطرح و مورد مذاکره واقع شده بود قرائت و آقای دکتر مصدق بدواً پیشنهادی به امضای ده نفر از آقایان دائر به تقاضای اخذ رای با ورقه در مورد گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به آقای تدین قرائت و با تذکر موارد پنجم وششم قانون محاکمه وزراء و توضیح راجع به اصل هفتم قانون اساسی و تفسیر آن مربوط به اخذ رای در مجلس شرح مبسوط و مفصلی در مخالفت با گزارش کمیسیون دادگستری و اشاره به گزارش هیئت اعزامی بازرسی وزارت دارائی به تبریز برای بازرسی پیمانهای منعقده بین اداره غله آذربایجان و پیمانکاران که بضرر دولت انجام گردیده و استناد به نامه آقای سرتیپ زاده رئیس وقت کمیسیون خواربار تبریز مشعر بر وجود توطئه از طرف آقای سرلشکر مقدم برای تحریک و تهییج مردم به شورش برای امضاء قرارداد خدیوی از طرف رئیس دارائی استان و انجام این عمل بر ضرر خزانه عمومی و وجود مقداری غله در همان موقع در انبار سیلوی تبریز ایراد پس از آن به تشریح قرارداد نامبرده و پیمان ابراهیمی و ذکر مضار و خسارات وارده از آن پیمانها به خزانه عمومی پرداختندو مسافرت آقای تدین وزیر خوار بار را به دعوت استاندار وقت برای حاضر کردن زمینه استفاده به عنوان قحط و غله دانسته و جریان معاملات و قراردادهای مزبور را غیر قانونی تشخیص داده و با الغاء شرایط و مقررات قانونی و عدم رعایت اصل مناقصه و مزایده با وجود پیشنهاددهندگان به کمتر از میزان پیشنهادی آقایان خدیوی و ابراهیمی و ضررهای وارده از این پیمانها و حمل و نقل غله بر بودجه کشور. انجام تمام این معاملات را برای تامین منافع شخصی و سوء استفاده وزیر خواربار تشخیص و با انتقاد از بیانیه آقای تدین پس از اعلام جرم ورد مفاد آن شرحی مبنی بر تقدیر از خدمات مامورین صالح و وظیفه شناس در مورد رسیدگی به این پرونده و کشف جرم تقریر و و معتقد بودند از طرف کمیسیون دادگستری مطالعه و دقت کامل نسبت به پرونده واصله از وزارتین دارائی و دادگستری بعمل نیامده و برای حفظ مصالح جامعه و منافع عمومی کشور مقتضی است به استناد ماده ششم قانون محاکمه وزراء پرونده امر برای تعقیب و رسیدگی از مجلس شورای ملی به دیوان کشور احاله و در جلسه عمومی دیوان نامبرده بر طبق اصول و موازین قانونی با صلاحیت و اختیارات قانونی دیوان مزبور رسیدگی شده و رای مقتضی صادر گردد. آقای دشتی نسبت به اخذ رای در مجلس دائر به توضیح اصل هفتم قانون اساسی و تفسیر آن و لزوم اظهار نظر بیش از نصف حضار مجلس برد یا فبول مطلب مطروحه شرحی تقریر و راجع به گزارش کمیسیون دادگستری، با اعتماد حسن نظر اعضاء کمیسیون عقیده داشتند چون هنوز برای عده زیادی از آقایان نمایندگان حقیقت موضوع کشف نشده مقتضی است پرونده امر به دیوان کشور که علی الاصل مرجع صلاحیت دار این قبیل امور است ارجاع و تصمیم قانونی اتخاذ گردد. آقای لنکرانی با توجه به اوضاع و حوادث کنونی جهان و ضرورت حسن استفاده و اغتنام مجلس و ملت ایران از فرصتهای حاصله بنفع کشور و با بودن مسائل مهمه و حیاتی برای کشور بالفعل طرح این موضوع را مقتضی ندانسته و چون عده برای مذاکره کافی نبود بقیه مذاکرات بجلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه سه ساعت به ظهر موکول و مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس- فقط در صورت مجلس مذاکره می‌شود آقای فداکار در صورت مجلس فرمایشی دارید؟

فداکار- بله می‌خواستم عرض کنم در جلسه گذشته یکعده از آقایان نمایندگان منجمله بنده و آقای دکتر کشاورز تقاضای نطق قبل از دستور کردیم متاسفانه آقای دکتر معظمی بر خلاف آئین نامه و بدون اینکه مجلس اجازه بدهد شروع کردند به استخراج آراء برای کمیسیونها چون این جریان در صورت مجلس قید نشده بود بنده عقیده‌ام این است که باید اجازه بفرمائید که اقلاً در صورت مجلس قید شود که نمایندگان وظیفه خودشان را انجام می‌دهند تنها اجازه داده نمی‌شود باید این جریان در صورت مجلس قید شود.

رئیس- آقای دکتر معظمی

دکتر معظمی- تذکری که آقای فداکار دادند مربوط به صورتمجلس نبود و اخطار نظامنامه بود و حق این بود که در همان موقع ضمن اخطار نظامنامه اظهار بفرمایند تا اینکه جواب داده شود و حالا هم برای استحضار ایشان عرض می‌کنم که مطابق سوابق همیشه در چهاردهم فروردین هیئت رئیسه انتخاب می‌شود برای اینکه اگر کمیسیونهای مجلس انتخاب نشود اصلاً مجلس مهیای برای کار نسبت و مطابق سوابق قبل از اینکه جلسه تشکیل شود در هیئت رئیسه این موضوع مطرح شد که آیا باید کمیسیونها انتخاب شود یا اجازه نطق قبل از دستور داده شود و به سوابق هم که مراجعه شد معلوم شد که سوابق هم اینطور بوده که اول بایستی کمیسیونها انتخاب شود و بعد اجازه نطق قبل از دستور داده شود بنابراین برا خلاف نظامنامه عملی نشده و همانطور که در هیئت رئیسه هم تصمیم گرفته شد عمل شده‌است.

رئیس- بله در هیئت رئیسه هم همینطور که تذکر دادند تصمیم گرفته شد. آقای یمین اسفندیاری

یمین اسفندیاری- بنده کسالت آقای شریعت زاده را در جلسه قبل بعرض مجلس رساندم و استدعا کردم که اشان را غائب بی اجازه محسوب نکنند ولی باز امروز هم می‌بینم که ایشان را غائب بدن اجازه نوشته‌اند در صورتیکه کسالت ایشان هنوز باقی است و نتوانسته‌اند در مجلس حاضر شوند.

رئیس- آقای طوسی طوسی- خاطر آقا را باید متذکر کنم که این تذکرحضرت عالی صحیح است و اصلاح هم می‌شود لکن در هر جلسه یا برای مرخصی ممتد یا هر نوع مرخصی دیگر بایستی یک شرح کتبی بنویسند والا همینطوری خیال می‌کنم کافی نباشد.

یمین اسفندیاری- اطاعت می‌شود.

سید ضیاءالدین- آقا آن استیضاح را بخوانید

رئیس- آقای لنکرانی در صورت مجلس فرمایشی هست؟

لنکرانی- بنده احساس کردم که در این نوشتن صورت مجلس در آن قسمت موخرش یک جنبه غیبگوئی هم مداخله داشته؛ آن روز انچه کوشش شد که نظر موافق یا مخالف از من اتخاذ شده باشد از من اظهاری نشد و ضمناً عرایضی هم کردم و گفتم اظهارات و عرایض من، نظریات من را نشان خواهد داد در پایان صورت مجلس دیدم بنده را اصولاً مخالف با طرح موضوع راجع به تدین معرفی کرده‌اند در صورتیکه اینطور نبوده من وارد مذاکراتی شدم که مجلس نیمه کاره همینکه به اسم تدین رسید و همینکه من اظهار تنفر کردم نسبت به تدین و خواستم ننگ موافقت او را از خودم طرد کرده باشم چون کوشش داشتم یا بعنوان موافق صحبت کرده باشم یا بعنوان مخالف و نتوانستم تحت هیچیک از این دو عنوان صحبت کرده باشم من این را تصریح کرده بودم اولاً خواهش می‌کنم این قسمت اصلاح بشود که من آنجا توی آن قسمت اظهاری نکرده‌ام این صورت مجلس این هم روزنامه رسمی اینجا حاضر است، بند اظهاری نکردم بنده متاسف هستم از اینکه در مهمترین مواقع چرا فرصت از دست ما می‌رود موضوع کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح است موضوع کشته شدن پنج نفر ایرانی بدست سربازن انگلیسی مطرح است…

رئیس- آقا راجع به صورت جلسه صحبت بفرمائید.

لنکرانی- بسیار خوب همین راجع به صورت جلسه‌است و ضمناً یک اخطار نظامنامه‌ای هم دارم نسبت به گذشته.

رئیس - در موقعش اخطار را بفرمایید.

لنکرانی - می‌ترسم باز جلسه ختم بشود و موفق نشوم که اخطار نظامنامه‌ای بکنم و ما در مقابل یک امر واقع شده‌ای قرار بگیریم در هر حال اخطار نظامنامه‌ای من محفوظ است.

رئیس- بسیار خوب اخطار نظامنامه‌ای را در هر موقع می‌توان کرد آقای دکتر کشاورز راجع به صورت جلسه فرمایشی هست؟

دکتر کشاورز- خیر عرضی ندارم.

رئیس- آقای پوررضا در صورت مجلس صحبتی دارند؟

پوررضا- خیر اخطار نظامنامه‌ای است. رئیس- در موقعش بفرمائید در صورت مجلس نظری نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد آقای وزیر.

- بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهوری امریکای متحده شمالی

۲- بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهوری امریکای متحده شمالی

آقای نخست وزیر-نمایندگان محترم خبر تاثر انگیز مرگ ناگهانی پرزیدنت روزولت را شنیده‌اند فوت این مرد بزرگ تنها ملت و دولت امریکا را عزادار نساخته بلکه امروز عموم ملل آزادیخواه جهان و از آنجمله ایران دچار اندوه و سوگواری هستند (صحیح است صحیح است) زیرا پرزیدنت روزولت فقط متعلق به امریکا نبوده بلکه مردی جهانی بود و در عین اینکه در راه ترقی و عظمت مملکت و ملت خود کوشش می‌نمود با سعه صدر و نظر بلند به سعادت و رفاه عالم بشریت توجه داشت (صحیح است) و همواره از اصول عدالت و آزادی دفاع مینمود(صحیح است صحیح است) و معتقد بود باینکه باید حسن تفاهم میان ملل برقرار شود و استقلال و خودمختاری آنها از هر گونه تجاوز و تعرض مصون باشد(صحیح است) همین چند روز پیش بود که در ضمن یکی از نطقهای خود میگفت: کافی نیست ما بر دشمن غلبه کرده فاتح شویم بلکه فتح و پیرزی ما وقتی کامل و حقیقی خواهد بود که بتوانیم برای آینده جهان صلح بادوامی را تامین کرده مانع شویم که از این ببعد زور وسیله حل اختلافات ولقع گردد (صحیح است) پرزیدنت روزولت بداشتن این افکار بلند و نیات مقدس و ذکر آنها قناعت نمی‌کرد بلکه برای اجرای آنها مساعی خستگی ناپذیر مبذول می‌داشت تهیه مقدمات تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو نمونه بارز این مساعی است این جنبه جهانی و بشر دوستی پرزیدنت روزولت او را محبوب همه جهانیان ساخته بود (صحیح است) ولی برای ملت ایران در این خصوص موجبات دیگری هم در کار بود زیرا ما همیشه با ممالک متحده امریکا دارای روابط حسنه بوده و به آن ملت بزرگ با نظر عجب و احترام نگریسته و می‌نگریم (صحیح است صحیح است) در سالهای اخیر پیشامد جنگ و ورود ما در جرگه ملل متحده ما را به سه دولت بزرگ متفق بیش از پیش نزدیک نمود تا آنجا که سران این سه دولت برای مذاکره با یکدیگر شهر تهران را انتخاب کردندو پرزیدنت روزولت از هزاران کیاومتر راه به ایران آمده با همکاران خود نقشه فتوحاتی را که از آن زمان به بعد نصیب قوای متفقین گردیده‌است در این شهر کشیدند و ضمناً راجع به ایران اعلامیه‌ای صادر کردند که هم دلالت می‌نماید بر تصمیم قطعی و حقیقی این دول بدفاع و حمایت از اصولی که برای آن وارد پیکار شده‌اند و هم اینکه میرساند نسبت بشر کتیکه ایران در این جنگ داشته و موجب گردیده که حقاً پل پیروزی خوانده شود اذعان و توجه خاصی دارند دولت و ملت ایران هیچگاه فراموش نخواهند کرد که یکی از سه امضائی که این اعلامیه گرانبها را موشح می‌سازد امضاء پرزیدنت روزولت است (صحیح است- صحیح است)تشییع جنازه این پیشوای اجمند که احساسات و دلبستگی خاصی نسبت به کشور ما داشت امروز در واشنگتن صورت خواهد گرفت به آقای عدل وزیر دادگستری تلگرافی نمایندگی داده شد که باتفاق وزیر مختار ایران در امریکا از طرف دولت ایران در مراسم تشییع شرکت نمایند. من این ضایعه عظیم را بممالک متحده امریکا تسلیت می‌گویم و یقین دارم که نمایندگان مات هم در این اظهار همدردری با دولت هم آواز هستند(صحیح است- صحیح است) رئیس- آقای نخست وزیر قضیه را بالاغ کردند امروز وظیفه سنگین و ناگواری دارم و آن عبارتست از خبر درگذشت تاثر آور یکی از سران عظیم الشان عالم سیاست و یکی از پیشوایان بزرگ متفقین ما یعنی فرانکلن دلانو روزولت رئیس جمهور آمریکای متحده شمالی که روز پنج شنبه ۲۳ این ماه بعد از ظهر در شصت و سه سالگی اتفاق افتاد.

روزولت سی و دومین رئیس جمهور امریکا بود و در مدت عمرش در مراحل مختلف خدمتهای گرانبها نسبت به مملکت و گشور خود بجا آورد و در این جنگ چنانچه همه متوجه بودیم تمام افکار و اوقات خود را صرف کار و کوشش کرد و بحدی جلب نظر مردم جهان و ملت امریکا را نمود که او را برای چهارمین بار به ریاست جمهوری انتخاب کردند با اینکه این عمل در تاریخ امریکا بی سابقه بود. در این انتخاب که حال مزاجی روزلت استراحت می‌خواست و از طرفی هم کارهای خطیر خسته کننده در پیش بود با کمال شوق بر سر خدمت حاضر شد و گفت: اگر ملت به من امر می‌کند که در این مقام و در این جنگ کار خود را ادامه بدهم، حق ندارم کناره جوئی کنم همانطور که یک سرباز حق ندارد محل ماموریت خود را ترک کند. واقعاص روزولت مانند یک سرباز وفادار فداکاری کرد (صحیح است- صحیح است) و شبان و زوران کوشید و به مسافرتهای خطیر تن در داد و از آن جمله یکسال و نیم پیش در موقعی که مسیر طولانی او از انواع مخاطرات آزاد نبود در حدود هشت هزار میل مسافت پیمود و به کشور ما آمد. آنچه یاد فرانکلن روزولت را همیشه درخاطره ملت ایران زنده نگه خواهد داشت همانا عبارتست از اینکه او طرفدار جدی حق مردمان جهان و هواخواه استقلال و آزادی تمام ملتها و حامی دمکراسی بود (صحیح است- صحیح است) و به میهن ما علاقه خاص داشت (صحیح است) و به خصوص این علاقه را بواسطه اعلامیه‌ای که در دهم آذر ماه سال ۱۳۲۲ در موقع استقرار انجمن سه گانه در تهران با موافقت دو پیشوای معظم دیگر یعنی مارشال استالین و مستر چرچیل راجع به میهن ما داد اثبات کرد(صحیح است).

فرانکلن روزولت درگذشت ولی ما امیدواریم روح حق پرستی و اصل آزادی ملتها و امنیت واقعی و صداقت در جهان که هدف زندگانی آن مرد بزرگ بود همیشه زنده خواهد بود (صحیح است) مجلس شورای ملی از طرف نمایندگان تاسفات قلبی ملت ایران را تلگرافاً به مجلس ملی و سنای متحده امریکا و خانم فقید و خانواده ایشان پبیغام فرستاده‌است (صحیح است) و به پای احترام آن مرد بزرگ یک دقیقه در حالت قیام سکوت می‌کنیم.

- یک دقیقه سکوت و ختم جلسه

۳- یک دقیقه سکوت و ختم جلسه

(در این موقع ۵۰ دقیقه قبل از ظهر) عموم حظار برپا خواستند و یک دقیقه سکوت کامل برقرار گردید.

رئیس- بپاس احترام آنمرد بزرگ جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آتیه بروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ساعت ۹ صبح موکول می‌گردد.(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبائی.

آئین نامه کمک به دبستانهای ملی

شماره ۱۷۱۳/۳۴۲۳۹ تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۲۳

ماده۱- برای هر یک از کلاسهای دبستانهای ملی که علاوه بر شرائط عمومی مقرر در در ماده ۱۰ قانون اساسی فرهنگ مصوب نهم آبان ماه ۱۲۹۰ از لحاظ امتیاز و صلاحیت مدیر و غیره حائز شرایط زیر باشند از طرف وزلرت فرهنگ اعانه برقرار و پرداخت می‌گردد:

الف- دبستان دارای وسعت کافی و بنای آن از جهات فنی آموزش و پرورش مناسب و اطاقهای ان خشک بوده و بقدر کافی نور داشته باشد.

ب- عده دانش آموز هر یک از چهار کلاس اول دبستان کمتر از سی نفر و بیشتر از چهل و پنج نفر و عده دانش آموز هر یک از کلاسهای پنجم وششم کمتر از بیست نفر و بیشتر از چهل نفر نباشد.

ج- آموزگاران را بموجب پیمان نامه‌ای که در آن ساعات خدمت و حقوق ماهیانه و میزان تحصیلات تعیین و بامضای مدیر دبستان و آموزگار رسیده باشد انتخاب و استخدام نموده یک نسخه از پیمان را باداره مربوطه ارسال نموده باشد. در انتخاب آموزگاران صلاحیت علمی و اخلاقی باید مرعی گردد. آموزگاران چهار کلاس اول باید لااقل دارای تحصیلاتی در حدود دوره ابتدائی کامل بوده و آموزگاران کلاسهای پنجم وششم باید لااقل دارای تحصیلاتی در حدود دوره اول متوسطه باشند. و بعلاوه استعداد و ذوق تعلیم و تربیت را نیز دارا باشند.

د- دفتر آمار و حضور و غیاب آموزگاران و دفاتر کلاسها منظم باشد و بعلاوه آمار دبستان باید به وزارت فرهنگ فرستاده شود دفاتر باید مطابق نمونه‌ای باشد که از طرف وزارت فرهنگ داده می‌شود.

ه- در آبانماه هر سال بودجه پیش بینی جمع و خرج دبستان و در پایان سال تحصیلی صورت حساب قطعی جمع و خرج آن سال را در پایتخت بوزارت فرهنگ و در شهرستانها باداره فرهنگ ارسال نمایند.

و- وسائل تحصیلی و علمی آن از قبیل اثاثیه و نقشه و لوازم وزرش و غیره که برای دبستان لازم است در حدودی باشد که وزارت فرهنگ در دبستانهای دولتی آن حوره تدارک نموده‌است.

ماده۲-هر یک از دبستانهای ملی واجد شرائط فوق باید در آخر آبان هر سال اطلاعات لازم را که برای برقراری اعانه مورد احتیاج است بر طبق دستوری که از طرف اداره مربوط وزارت فرهنگ داده می‌شود تهیه و ضمن تقاضای پرداخت اعانه بان اداره تسلیم نماید و اداره مربوط پس از رسیدگی منتها با پایان آذر ماه عده کلاسهای هر دبستان را که واجد شرائط لازم برای دریافت اعانه می‌باشد تعیین نماید.

ماده۳- میزان اعانه که به هر یک از کلاسهای دبستان واجد شرائط تعلق می‌گیرد از تقسیم اعتبار کمک به دبستانهای ملی هر حوزه به عده کلاسهای واجد شرائط آن حوزه بدست می‌آیدکه از اول مهرماه آن سال برقرار و تا پایان شهریور سال بعد به همان قرار پرداخت می‌شود.

ماده۴- دبستانها موظف هستند اضافه اعانه را بموجب این آئین نامه در سال جاری دریافت می‌نمایند بعنوان کمک بآموزگاران بتناسب حقوق آنان پرداخت نموده و لیست امضاء شده آنها را همه ماهه باداره مربوطه وزارت فرهنگ ارسال نمایند.

ماده۵- وزارت فرهنگ می‌تواند لدی الاقتضا در نفر دانش آموزان مجانی بدبستان بسپاردو بعوض هر دانش آموز مجانی نیز ممکن است دو نفر با تخفیف نصف شهریه معرفی نماید رئیس دبستان موظف است هر موقع دانش آموز مجانی ترک تحصیل نمود یا بدبستان دیگری رفت مراتب را باطلاع اداره مربوطه برساند.

ماده۶- هرگاه در امتحانات نهائی کلاس ششم ابتدائی دبستان ملی تناسب عده دانش آموزان قبولی آن دبستان بعده دانش آموزان بیش از ۱۰% از میزان متوسط عده قبولی آن حوزه بکلیه دانش آموزان سال ششم آن حوزه کمتر باشد برای سال بعد فقط برای یک سال اعانه کلاس ششم آن دبستان قطع و تازمانیکه این وضعیت باقی است اعانه پرداخت نخواهد شد. اعتباراتی که باین ترتیب بدست میاید در سال بتساوی بدبستانهایی تقسیم می‌شود که نسبت عده قبولی سال ششم آنها از میزان متوسط زیاد باشد مدیران دبستانهای اخیر موظف هستند از این کمک اضافه حقوق مناسبی به آموزکاران کلاس ششم اعطاء نمایند.

ماده۷- وزارت فرهنگ علاوه بر کمکهای نقدی فوق در صورت امکان از حیث آموزگار می‌تواند بدبستانهای ملی مساعدت نماید و در صورتیکه صاحب امتیاز نتواند مدیر واجد شرایط معرفی نماید و یا مدیر صاحب امتیاز توانایی انجام این خدمت را نداشته باشد و یا بودجه ان کفاف پرداخت حقوق مدیر را ندهد بر حسب تقاضای او ممکن است وزارت فرهنگ یک نفر مدیر واجد شرائط که از وزارت فرهنگ حقوق دریافت نماید بمدیریت دبستان منصوب بدارد. کمک از حیث مدیر و آموزگار در سالهائی بعمل می‌آید که مدیران و آموزگارانی که در آن حوزه در خدمت وزارت فرهنگ می‌باشد از میزان احتیاجات دبستانهای دولتی آن حوزه تجاوز نماید.

امتحانات سال ششم ابتدائی تناسب عده قبولی آنها از سایرین بیشتر باشد و یا اینکه تعداد دانش آموزان مجانی آنها زیادتر باشد.

تبصره۱- مدیران و آموزگارانی که محل خدمت آنها از طرف وزارت فرهنگ در دبستانهای ملی قرار داده می‌شود تابع شرائط و مقررات عمومی مربوط بسایر کارمندان وزارت فرهنگ بوده و دارای همان مسئولیت خواهند بود. پیشنهاد ترفیع و اضافه حقوق برای این قبیل آموزگاران از طرف مدیر دبستان بوسیله اداره فرهنگ مربوط بوزارت فرهنگ فرستاده می‌شود.

تبصره۲- وزارت فرهنگ می‌تواند در مقابل هر مدیر یا آموزگارانی که بدبستان ملی کمک می‌کند بیست نفر دانش آموز مجانی بآن دبستان معرفی و بتحصیل مشغول نماید.

ماده۸- بدبستان سادات که اساساً مجانی است بطور مقطوع ماهیانه ۴۵۰۰ ریال و به دبستان کرو لالها در صورتیکه در دوره تحصیل به آنان هنرهای یدی نیز بیاموزند ماهیانه ۳۵۰۰ ریال پرداخت می‌شود.

ماده۹- پرداخت اعانه بکلیه دبستانهای ملی تهران از سال تحصیلی ۱۳۲۳-۱۳۲۴، به دبستان ملی شهرستانها از سال تحصیلی ۱۳۲۴-۱۳۲۵ بر طبق مقررات این آئین نامه بعمل خواهد آمد و اعانه دبیرستانهای ملی مانند سابق بموجب آئین نامه مورخ بیست و یکم آذر ماه ۱۳۱۳ مصوب کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی برقرار و پرداخت می‌شود.

ماده۱۰- وزارت فرهنگ می‌تواند فقط در سال تحصیلی ۱۳۲۴-۱۳۲۳ در مقابل هر یک از دانش آموزان مجانی که از طرف وزارت فرهنگ به دبستانهای ملی بیش از آنچه در این آئین نامه مقرر است معرفی و به تحصیل مشغول نموده‌است ماهیانه ۲۵ ریال اضافه بر میزان اعانه که بموجب این آئین نامه تعلق می‌گیرد پرداخت نماید.

ماده۱۱- تشخیص تطبیق وضع دبستانهای ملی با مقررات این آئین نامه در پایتخت منحصراً با وزارت فرهنگ و در شهرستانها با ادارات فرهنگ می‌باشد و تصدیق وزارت فرهنگ و ادارات فرهنگ برای دریافت اعانه کافی است.

آئین نامه کمک به دبستانهای ملی مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که در پانصد و هشتمین جلسه شورای عالی فرهنگ مورخ شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۲۳ بتصویب رسیده صحیح است بموقع اجرا گذارده شود.

وزیر فرهنگ- دکتر عیسی صدیق

تبصره- فقط در سال تحصیلی ۱۳۲۴-۱۳۲۳ اجازه داده می‌شود که جزء ب از ماده اول آئین نامه کمک به دبستانهای ملی مصوب پانصد و هشتمین جلسه شورای عالی فرهنگ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۲۳ راجع به حد نصاب از حیث عده دانش آموزان هر کلاس مراعات نشود و اعانه کلاسهایی که بیش از حداکثر دانش آموز دارند پرداخت و نسبت بکلاسهایی که از حداقل کمتر دانش آموز دارند در مقابل هر چند کلاس که بوسیله یک آموزگار اداره و از لحاظ دریافت اعانه یک کلاس تلقی می‌شود با رعایت سایر مقررات آئین نامه اعانه تایید گردد.

وزیر فرهنگ- دکتر عیسی صدیق

اخبار مجلس

جلسه هیئت رئیسه

ساعت یازده و نیم روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه جلسه هیئت رئیسه مجلس شورای ملی تشکیل شده و پس از مذاکرات درباره پاره‌ای از امور لازم ساعت ۱۲ و نیم بواسطه درگذشت جناب مستر روزولت رئیس جمهور امریکا برای امضای دفتر یاد بود هیئت رئیسه بسفارت امریکا رفتند.

کمیسیون تحقیق

ساعت ۱۶ روز شنبه بیستو پنجم فروردین ماه کمیسیون تحقیق در مجلس شورای ملی تشکیل شده و تا ساعت هفده و نیم مذاکرات ادامه داشت. کمیسیون مبتکرات دومین جلسه

کمیسیون مبتکرات

در تحت ریاست آقای صدر قاضی با حضور آقایان شجاع و فرمند اردشیر-دکتر رادمنش-فداکار-مظفرزاده-فیروزآبادی-دکتر فلسفی روز یکشنبه ۲۴/۱/۲۶ در ساعت ۹ تشکیل گردید آقایان: تهرانی- تربتی-سیف پور و فاطمی غایب بودند باتفاق آراء تصمیم گرفته شد لایحه منع استعمال و کشت تریاک مطرح شود و نیز تصمیم گرفته شد چند نفر از مخالفین این طرح در مجلس و چند نفر از موافقین طرح از انجمن مبارزه با تریاک و آقای وزیر دارائی و آقای رئیس انحصار تریاک بعنوان مطلع در روز سه شنبه آینده بعد از ظهر ساعت سه در کمیسیون حضور بهمرسانند تا در کلیات با آنها مذاکره و مشورت شود. جلسه در ساعت ده و نیم خاتمه یافت.

انتصابات و احکام

وزارت دارائی آقای حبیب اللّه ریاحی کارمند بازنشسته وزارت دارائی بخدمت دعوت و بسمت بازرس ویژه وزارتی منصوب شده‌اند.

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انتصابات جدید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر بقرار زیر است:

۱- آقای مهندس احمد ملک زاده بریاست کارخانه‌های شیرگاه
۲- آقای ابوالحسن قریب بریاست کارخانه روغن کشی ورامین
۳- آقای مهندس ولی اله رادپور بسمت متخصص شیمی و مشاور فنی نساجی وزارت کشور آقای عبداللّه انصاری شهردار و کفیل بخشداری میانه بسمت بخشدار سراب منتقل شده‌اند. وزارت کشاورزی آقای شجاع الدین شیخ الاسلام ملابری بسمت معاونت اداره دفتر وزارتی منصوب شده‌اند.

وزارت بهداری انتصابات وزارت بهداری در نیمه اول فروردین ۲۴ از اینقرار است:

۱- آقای البرابی زاده از تاریخ ۲۴/۱/۹ بسمت متصدی دفتر اداره بهداری همدان
۲- آقای دکتر نجفقلی صولتی از تاریخ ۲۴/۱/۱۲ منتظر خدمت
۳- آقای علی وثوقی پزشک منتظر خدمت از تاریخ ۲۴/۱/۱۴ بسمت پزشک بیمارستان پهلوی همدان
۴- آقای دکتر همایون پور معاون بنگاه بهداشت کودکان و مادران از ۲۴/۱/۱۵ بسمت معاون اداره کل بازرسی وزرات بهداری
۵- آقای دکتر مهدی سلیمی نژاد پزشک منتظر خدمت از تاریخ ۲۴/۱/۱۵ بسمت معاون بنکاه بهداشت کودکان و مادران
۶- آقای نصرت اللّه آذرپور از تاریخ شروع به کار بسمت پزشکیار بهداری کرمانشاه
۷- آقای اسداللّه غرابی از ۲۳/۱۰/۱ بسمت انباردار تیمارستان غرب همدان

وزارت دادگستری

۱- آقای عباس شهرستانی دادیار دادسرای شهرستان رشت بسمت ریاست شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران.
۲- آقای حسین دانش خواه رئیس شعبه ۴ دادگاه شهرستان بسمت مستشاری دادگاه استان ۱و۲
۳- آقای محمد شعله ور بازرس قضائی بسمت دادیاری دادسرای دیوانکیفر
۴- آقای علی اکبر اطمینان حسابدار دادگستری استان ۹ بسمت دادرس علی البدل دادگستری تربت حیدریه
۵- ابراهیم لاهوتی کارمند منتظر خدمت بسمت کارمند علی البدل دادگستری خوی ۰
۶- یعقوب خیامی امین دادگاه بخش سقز بسمت امانت دادگاه بخش کردستان
۷- آقای هاشمی بایگان دادیار دادسرای شهرستان کرمانشاه بسمت بازپزسی شعبه اول کرمانشاه
۸- آقای غلامرضا سارابی بازپرس شعبه ۱ دادسرای شهرستان کرمانشاه بسمت کارمندی علی البدل دادگاه استان ۵
۹- محمد باقر وزیر زاده کارمند علی البدل دادگاه استان ۵ بسمت دادیاری دادسرای استان ۵. وزارت امور خارجه آقای عبدالحسین کردنیا بسمت کارمندی ادره اقتصادیات منصوب شده‌اند.

آقای حسن کریمی بسمت بازپرس وزارتی منصوب شده‌اند. آقای عبدالاحد دارا بسمت کنسول در کنسول گری شاهنشاهی ایران در استانبول منصوب شده‌اند. آقای داود داودی بکارمندی اداره سجلات منصوب شده‌اند.