مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۳۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۲۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی عده از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بر درآمد.

۳- قرائت ورقه استیضاح آقای رحیمیان و تعیین روز استیضاح

۴- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای خسرو قشقایی از فیروزآباد

۵- سؤال آقای دهقان از آقای وزیر دارایی

۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس قبل را آقای فولادوند منشی به شرح زیر قرائت نمودند

پنجاه دقیقه به ظهر روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه مجلس به ریاست آقای جواد گنجه‌ای نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین بااجازه آقایان مهندس رضوی. حسن اکبر. علیمحمد غضنفری. معین‌زاده. پالیزی. اورنگ. دکتر طبا. دکتر معظمی. عبدالرحمن. فرامرزی. ملک پور. حسین وکیل. دکتر مصباح‌زاده. حاج امین‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: بیات. تولیت. سلطانی. کامل ماکویی. منصف. ابوالقاسم بهبهانی. اخوان. قوامی. آصف ناصری. بهار. یمین اسفندیاری‏.

دیر آمدگان بااجازه آقایان دکتر راجی. محمد ذوالفقاری. افخمی. فولادوند اقبال. دکتر بقایی‏.

دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان نراقی. مهدی ارباب. صاحب‌دیوانی. محمد حسین قشقایی. مسعود ثابتی. نیک‌پور. اسلامی. آقا خان خوئیلر. شهاب خسروانی. زنگنه‏.

آقای ملک مدنی راجع به قاچاقچی‌ها و اشاره به این که گفته شده است دو نفر از نمایندگان هم مشارکت دارند و از آنها حمایت می‌کنند تقاضا نمودند که محض حفظ شئون مجلس شورای ملی وزارت دارایی در این باره توضیحی بدهند و اگر چنین باشد از این اشخاص سلب مصونیت شود.

آقای نائب رئیس اظهار نمودند شخصاً در جلسه گذشته سؤالی در این باب نموده‌اند و دولت توضیحات لازم خواهد داد

آقای عباس اسکندری نیز در این باب به آقای دکتر راجی تذکر دادند که نام شرکا و حمات قاچاقچیان را ذکر نمایند و درباره مصاحبه نخست وزیر با مخبر رویتر که در اطلاعات منتشر شده گفتند چون مورد قبول ملت ایران نیست استیضاح می‌کنند و استیضاح‌نامه را به مقام ریاست مجلس تقدیم داشتند.

آقای مکی راجع به تصمیم هیئت رئیسه مجلس و اهتمام اداره تندنویسی دراستخراج و تصحیح و تسریع در انتشار صورت مشروح جلسات مجلس در عصر روز هر جلسه گفتند وسیله تقویت مجلس شورای ملی و مورد تقدیر است و نیز تصویب گزارش مرخصی آقایان نمایندگان را که از کمیسیون عرایض تقدیم شده تذکر دادند. آقای دکتر راجی گفتند هرگاه تا ده روز دیگر از طرف وزارت دارایی در موضوع شرکاء قاچاق توضیحاتی داده نشود اسامی نمایندگان که شرکت داشته‌اند خواهند گفت.

آقای سزاوار راجع به مطالبی که از دیوان کشور بیان کرده بودند گفتند در جریان رسیدگی دادگاه‌ها اگر پرونده‌یی را از جریان خارج کنند باید از وزیر دادگستری سؤال شود.

آقای حاذقی راجع به قرائت صورت اسمی که درجلسه گذشته غیب کرده بودند توضیحی دادند آقای مسعود ثابتی گفتند پیشنهاد راجع به طرف مالیات‌ها داده‌اند در اول دستور مورد اخذ رأی قرار گیرد.

صورت جلسات گذشته تصویب واستیضاح‌نامه آقای عباس اسکندری قرائت گردید و طرحی به امضا جمعی از نمایندگان راجع به اصلاح قانون انتخاب انجمن شهر به قید دو فوریت به وسیله آقای برزین تقدیم شد.

آقای حائری‌زاده در تعقیب بیانات خود مربوط به سؤال‌های کلی که در اساس امور مملکتی دارند راجع به قتل و غارت‌های مسلحانه اطراف تهران و شلیک ۲۷ خرداد و حمله به مردمی که به مجلس شورای ملی می‌آمدند شرحی بیان داشتند گفتند دست‌هایی برای واژگون ساختن بساط آزادی در کار بوده است سپس به قحطی مصنوعی در سرخرمن و خرید غله از خارجه و حملاتی که بقوه مقننه می‌شود و تلگراف‌هایی که علیه بعضی نمایندگان مخابره می‌کنند و تشنجات مجلس هنگام تصویب چهار دوازدهم اشاره و اضافه نمودند که برای بیزار کردن ملت از مجلس شورای ملی است و دولت از آن مطلع است و نباید پرده بر روی خرابکاری‌ها بکشد و بعد در باب اظهارات وزیر خارجه ایران در لندن وموضوع تغییر بعضی اصول قانون اساسی گفتند هیچ مقامی جز اراده ملت ایران صلاحیت بحث در این موضوع را ندارد و این گوهر گرانبها را ملت ایران از دست نخواهد داد وباقرائت اصل ۵۹ قانون اساسی گفتند نزدیکان به مقام سلطنت برای حفظ احترام این مقام نباید متصدی و مسئول کارهایی شوند و بعد با اشاره به نامه وزارت کار گفتند دولت نباید از جمعی حمایت کند وبری دسته دیگر کارشکنی نماید همچنین عفو مجرمین مسلم اساب تجری غارتگران شده است بالاخره لازم دانشتند که دولت کمیسیونی برای رسیدگی به این مسائل تشکیل دهد و مسببین و مجرومین را تعقیب نماید تا ملت گرفتار این بدبختی‌ها نشود.

آقای طباطبایی معاون نخست وزیر در پاسخ آقای حائری‌زاده اظهار نمودند که از مجموع سؤال و مذاکرات ایشان موضوع حمله به نویسنده یکی از جراید مربوط به دوره دولت فعلی است و قضیه قتل محمد مسعود در مراجع صالحه تحت تعقیب است و در دستگاه دادگستری قضات بی‌غرض بسپارند سپس تصریح نمودند که دراین مدت کوتاه دوره دولت فعلی اتفاقی نیفتاده که تعقیب نشده باشد و در باب قحطی مصنوعی شرحی از اقدامات دولت در تأمین نان تهران و مصر غله کشور بیان داشتند و در باب اظهارات وزیر امور خارجه تکذیب گردید و اساس نداشت و نسبت به سخت‌گیری درباره محصلین و عفو مجرمینی که آقای حائری‌زاده اشاره کرده‌اند از طرف دولت فعلی تقاضای عفو برای مقصری نشده است و در باب جراید نیز دولت از مطبوعات ملی وطن‌پرست استفاده خواهد کرد و راجع به آقای بوذری معاون وزارت دادگستری تأیید نمودند که عملی برخلاف قانون انجام نشده است. ‏

آقای حائری‌زاده در مقام توضیحی بیان داشتند من نمی‌خواستم استیضاح کنم و دولت را مقصر معرفی کرده باشم مجموع مطالب اظهار شده حکایت از فساد دستگاه سیاست داخلی کشور است و هرگاه دولت قادر به اصلاح آن نیست کنار برود والّا ریشه‌های فساد را قطع کند

۲۵ دقیقه بعد از ظهر مجلس به تنفس خاتمه یافت و به صبح روز یکشنبه محول گردید

رئیس- آقای نبوی نسبت به صورت مجلس نظری دارید بفرمایید

نبوی- راجع به وقت مجلس خواستم عرض کنم که ما اینجا ترتیبی دادیم و مقام ریاست هم موافقت کردند که ساعت ۹ تشکیل بشود صحیح است ولی این قاعده را هم به هم زدند اگر این قاعده به هم بخورد بعد مجلس تشکیل نخواهد شد الان ملاحظه می‌فرمایید نیم ساعت به ظهر است و تازه اکثریت حاصل شده است ما چقدر ممکن است توقف کنیم و در یک ساعت چقدر ممکن است کار انجام بدهیم بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که آن ترتیبی که داده شده بود رعایت بفرمایند (صحیح است) و امر و مقرر بفرمایند ساعت ۹ زنگ جلسه زده شود (صحیح است) اگر آقایان- حاضر شدند تا ساعت نه و نیم جلسه را ختم کنند که شاید وقت کافی باشد برای این که ما کاری انجام بدهیم‏

مسعود ثابتی- بعد از ظهر بکنند.

رئیس- مکرر این موضوع در مجلس مطرح شده و عمل شده ولی اغلب آقایان به عنوان توافق به مذاکرات معطل می‌کنند و به مجلس نمی‌آیند و ممکن است باز دو مرتبه برای مرتبه سوم و چهارم مورد امتحان قرار بدهیم (نورالدین امامی- برای همیشه خوب است) آقایان خودشان مراقب باشندوعلاقه داشته باشند بیایند بنده مکرر گفتم که اینجا مکتب خانه نیست که بفرستم بیایند باید خود آقایان بیایند (نبوی- ما اول وقت هستیم) آقای مکی نسبت به صورت مجلس نظری دارید.

مکی- بنده راجع به طبع صورت جلسه پریروز یک توضیحی عرض کردم ممکن است یک سوء تعبیری ایجاد شود عرض پریروز بنده تقدیر از هیئت رئیسه مجلس شورای ملی و اداره تندنویسی و روزنامه رسمی و چاپخانه مجلس شورای ملی بوده و جای به خصوص را عرض نکرده‌ام منظورم تمام دستگاه‌هایی است که این صورت مجلس را طبع و توزیع می‌کنند.

دهقان- و با این سرعت می‌رساند

رئیس- آقای مکرم نسبت به صورت مجلس نظری دارید

مکرم- عرض بنده راجع به این مطلبی بود که آقای مکی بیان کردند و تقدیر از اداره روزنامه رسمی مجلس شورای ملی و همچنین اداره تندنویسی بود.

رئیس- دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد چند نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند.

نمایندگان- دستور، دستور

مهدی ارباب- بنده یک مطالب خیلی مهمی داشتم که بایستی به عرض مجلس برسانم ممکن است پنج دقیقه اجازه بفرمایند‏

اردلان- آقای رئیس بنده با ورود در دستور مخالفم‏.

رئیس- می‌گویید مخالفم آقای ارباب رأی می‌گیریم‏

فولادوند- آقای ارباب یک مطلب مهمی را می‌خواهند به عرض مجلس برسانند.

رئیس- بسیار خوب رأی می‌گیریم به ورود در دستور

اردلان- اجازه می‌فرمایید آقای رئیس توضیح بدهم شاید مجلس قانع بشود.

رئیس- توضیح ندارد

فولادوند- خیلی مهم است موضوعی که ارباب می‌خواهد بگوید

رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

حاذقی- اخطار نظامنامه‌ای دارم‏

۲- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بر درآمد

رئیس- در جلسه ۲۱ دی ماه طرح مالیاتی که مطرح بود آقای مسعود ثابتی توضیح داده‌اند و چون عده برای رأی کافی نبود قرار شد آقای حائری‌زاده سؤال خودشان را ادامه بدهند حالا این موضوع محتاج برای است‏.

بعضی از نمایندگان- حالا هم عده کافی نیست‏

کشاورز صدر- آقای رئیس بنده عرضی دارم بنده پیشنهادی دادم در دستور لایحه مالیاتی بود ولی چون ایشان می‌خواستند قبل از سؤال مطرح بشود آن پیشنهاد را دادند والّا پیشنهاد بنده مقدم است قربان‏

اردلان- این طور نیست‏

رئیس- توضیحات این لایحه چون داده شده بود باید رأی گرفته بشود

معاون پارلمانی نخست وزیر (آقای طباطبایی)- مطلبی است که از طرف دولت باید به عرض برسانم‏

رئیس- مربوط به این کار مالیاتی که نیست‏

معاون پارلمانی نخست وزیر- از طرف دولت آقا عرض می‌کنم مطلبی است که باید به عرض برسانم‏

رئیس- می‌گویم مطلب راجع به این طرح مالیاتی که نیست‏

طباطبایی- لازم نیست که مربوط باشد

رئیس- خوب بفرمایید بعد اطلاع می‌دهم برای این که آقایان توجه بفرمایند همان پیشنهاد قرائت می‌شود که اگر آقایان موافقت کردند تصویب می‌شود.

(پیشنهاد آقای مسعود ثابتی‏ به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم طرح راجع به مالیات‌ها که به قید دو فوریت تقدیم شده در دستور مقدم باشد.

نمایندگان- رأی، رأی‏

رئیس- آقایانی که موافقند به این که این طرح مالیاتی مطرح بشود قیام کنند (بعضی از نمایندگان- طرح را بخوانند آقا) طرح آقایان خودشان امضاء کرده‌اند حالا قرائت می‌شود

(طرح مالیاتی به شرح زیر قرائت گردید)

چون مهم‌ترین وظیفه مجلس تعیین تکلیف دولت و مردم از حیث مالیات می‌باشد و مالیات‌های فعلی اغلب مبنای قانونی مرتبی ندارد و وصول مالیات‌ها برای دولت و مردم موجب زحمت شده است و مدتی است لایحه مربوط به مالیات بر درآمد و مزروعی و غیره در کمیسیون دارایی تصویب شده و لایحه مزبور دارای سی و یک ماده است به نظر می‌رسد که تصویب آن مدتی به طول انجامد و اکثریت آقایان نمایندگان معتقد شده‌اند که باید سریعاً تکلیف این کار تعیین شود لهذا امضاء کنندگان ذیل ماده واحده زیر را پیشنهاد و درخواست تصویب آن را با قید دو فوریت داریم‏.

ماده واحده- به کمیسیون قوانین دارایی اجازه داده می‌شود الی یک ماده قانون مالیات بر درآمد و مزروعی را که به شماره ۵۶۷ از تصویب کمیسیون دارایی گذشته با توجه به نظریات آقای وزیر دارایی و سایر آقایان نمایندگان که تا دو هفته به کمیسیون خواهند داد مورد تجدیدنظر قرار داده و به دولت برای اجرای موقت به عنوان آزمایش ابلاغ نمایند که به موقع اجرا گذارده شود و سپس دولت با اصلاحاتی که در عمل مشاهده کرد برای تصویب قطعی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید

رئیس- آقایان توجه بفرمایند این فقط برای این است که جزء دستور گذاشته شود یا خیر بعد در پیشنهادها که مطرح می‌شود آقایان البته می‌توانند صحبت کنند اگر آقایان موافقند جزء دستور می‌شود حالا رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافقند که جزء دستور بشود قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد. آقای طباطبایی‏

معاون پارلمانی نخست وزیر (آقای طباطبایی)- به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است آقای عباس اسکندری نماینده محترم در جلسه گذشته استیضاحی تقدیم کردند بنده از طرف دولت به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که دولت از همین امروز برای جواب استیضاح مهیا است حالا جلسه‌ی آینده هر طور که مقرر شد دولت هم حاضر است (صفوی- سه‌شنبه آقا)(بعضی از نمایندگان- پنجشنبه)(دکتر اعتبار- تعیین وقت با مجلس است) و ضمناً با اجازه آقایان خواستم ماده ۱۰۸ نظامنامه را بخوانم‏.

ماده ۱۰۸- در مباحثات ناطقین باید متناوباً به ترتیب مخالفت و موافق نطق نمایند درباره وزرا با معاونین آن‌ها و یا مخبرین کمیسیون‌ها که مأمور تأیید و دفاع لوایح یا طرح قانونی هستند لازم به ثبت است نیست و هر وقتی که اجازه نطق بخواهند اجازه به آن‌ها داده می‌شود (زنگ رئیس)‏

فولادوند- باید رئیس اجازه بدهند

رئیس- مقصود همین اجازه است بدون اجازه هیچ کس نباید بیاید پشت تریبون‏.

فولادوند- شما حق ندارید این دستورات را تعیین کنید و برای مجلس دستور بدهید

رئیس- ماده سی و یکم قانون قانون اساسی قرائت می‌شود تا شما که دو سه دوره وکیل مجلس بوده‌اید توجه کنید مقصود این است که کسی بی‌اجازه نباید راه بیفتد و بیاید پشت تریبون باید اجازه بخواهد و بعد بیاید (صحیح است)‏

(اصل سی و یکم قانون اساسی به شرح زیر قرائت شد)

اصل سی و یکم وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آن‌ها مقرر است بنشینند و مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته (صحیح است) توضیحات لازمه را برای مذاکره و مداقه امور بدهند (صحیح است‏)

فولادوند- به عقیده آقای طباطبایی نظامنامه وارد به قانون اساسی است‏

رئیس- آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید؟ بفرمایید

وزیر دارایی- در جلسه‌ی قبل آقای دهقان سؤالی از وزارت دارایی کرده بودند راجع به این که شرکت نفت ایران و انگلیس در نظر دارد که پالایشگاه‌هایی برای تصفیه نفت در خارج ایران ایجاد کند جوابش حاضر است اگر آقایان موافقت بفرمایند سؤال خوانده شود تا جواب داده بشود

۳- قرائت ورقه استیضاح آقای رحیمیان و تعیین روز استیضاح‏

رئیس- استیضاح دیگری رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

طبق ماده ۴۴ نظامنامه داخلی مجلس دول جناب آقای ساعد را به مناسبت عدم توجه به تمام شئون امور اجتماعی خراسان و تبعیض در بودجه عمرانی کشور استیضاح می‌کنم. غلامحسین رحیمیان‏

رئیس- بنابراین اگر مجلس موافقت می‌کند روز سه‌شنبه جواب هر دو استیضاح داده شود

بعضی از نمایندگان- پنجشنبه آقا

عده از نمایندگان- سه‌شنبه‏

محمدعلی مسعودی- آقا سه‌شنبه باشد

رئیس- من گفتم سه‌شنبه چون اظهار داشتند دولت برای پاسخ حاضر است‏

دهقان- چون آقای وزیر دارایی برای پاسخ سؤال بنده حاضرند اجازه بفرمایید سؤال را بخوانند و من توضیح بدهیم‏

رئیس- بفرمایید به نشینید من شما را صدا می‌کنم‏

معتمد دماوندی- آقای حاذقی اخطار نظامنامه‌ای دارند

رئیس- طبق چه ماده‌ای‏

حاذقی- طبق ماده ۱۱۵ من اخطار دارم

رئیس- ماده ۱۱۵ آن است که آخر مجلس دستور معین شود این در صورتی است که آقایان بنشینند و جلسه از اکثریت نیفتد

حاذقی- توضیح اخطار با مقام ریاست نیست با وکیلی است که اخطار می‌کند شما بفرمایید قرائت کنند من توضیح خودم را عرض کنم‏

رئیس- در آخر که آن ماده هم هست که در آخر هر جلسه مجلس می‌تواند دستور خودش را تغییر بدهد

حاذقی- من این را می‌خواهم عرض بکنم آن قسمتی که عمل نشده است می‌خواهم عرض بکنم بفرمایید قرائت کنند

رئیس- آن راجع به دستور جلسه بعد است این در صورتی است که آقایان بنشینند

حاذقی- من عرض می‌کنم بفرمایید قرائت کنند که من عرض کنم اخطارم روی چه قسمت از ماده است‏

رئیس- ماده ۱۱۵ قرائت شود

به شرح زیر قرائت گردید

ماده ۱۱۵- رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه‌ی آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه‌ی مجلس و در روزنامه‌ی رسمی اعلان خواهد شد ولی مجلس در هر موقعی که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد

حاذقی- حالا اجازه بفرمایید تا آن قسمتی که تخلف شده عرض کنم اساس کار خرابی مملکت ایران و مجلس شورای ملی ایران این است که قوانین و نظامنامه‌هایی که باید مورد احترام و عمل بشود عملاً لغو شده است و متأسفانه امروز کار به جایی رسیده است که مقام ریاست هم اجازه نمی‌فرمایند آن مورد تخلف به عرض مجلس و مقام ریاست رسانیده شود عرضم این است که ماده ۱۱۵ اینجا تصریح می‌کند که همیشه رئیس و البته نایب رئیس هم در حکم رئیس است وقتی جلسه را اداره می‌کند قبل از این که جلسه را ختم کند در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید بعد مجلس نظر می‌دهد در جلسه گذشته که آقای نایب رئیس مجلس را اداره می‌فرمودند در موقعی که خودشان خواستند جلسه را ختم بکنند فرمودند با اجازه مجلس ده دقیقه تنفس می‌دهم من اینجا مخالفت کردم که اگر اجازه مجلس و نظر مجلس ملاک است که باید از ما نظر بخواهید و رأی بخواهید اگر نمی‌خواهید از مجلس اجازه بگیرید چرا ده دقیقه تنفس معین می‌کنید و بعد هم به تجربه معلوم شده که این تنفس‌های ده دقیقه‌ای منتهی می‌شود به ختم جلسه و موکول می‌شود به جلسه بعد برای این که ما تکلیفمان روشن باشد در پایان هر جلسه مقام ریاست بایستی با نظر مجلس تعیین روز و وقت مجلس را معین بکنند و دستور مجلس و اهم روشن کنند تا ما این طور بلاتکلیف نباشیم چندین بار چیزهایی آمده جزء دستور هم شده بعد متوقف مانده استدعا می‌کنم مقام ریاست توجه بفرمایند که مجلس از این وضع و تشنج بیرون بیاید.

رئیس- این موضوع در صورتی است که جلسه از اکثریت نیفتد (صحیح است) هر وقت در آخر جلسه اکثریت باقی باشد باید تعیین دستور بشود صحیح است این صحیح است و اما از خود شما می‌پرسم از پنج شش ماه قبل به این طرف در چند جلسه قبل که من نبودم مسبوق نیستم ولی از پنج شش ماه قبل به این

طرف یک وقت شده که دراخر جلسه بشود تعیین دستور را کرده آقایان باید بنشینند تا وقتی که کارهای مجلس مطابق نظامنامه جریان پیدا بکند و البته آن وضع باعث خوشوقتی من هم هست‏

حاذقی- چاره‌جویی بفرمایید

رئیس- الان هفت هشت پیشنهاد رسیده است برای دستور امروز

کشاورز صدر- پیشنهاد بنده مقدم است

برزین- بنده یک طرحی تقدیم کرده بودم گویا موقعش رسیده است‏

رئیس- یک پیشنهادی آقای کشاورز صدر کرده‌اند راجع به بخشودگی بقایای مالیاتی یعنی لایحه دولت که فوریت هم دارد و جزء دستور است بسیار خوب است و همین طور پیشنهادی هم آقای برزین و آقای دکتر عبده داده‌اند راجع به انجمن‌های شهرداری که الان جزء دستور است‏

صدرزاده- بسیار خوب است‏

مشایخی- آقای شریعت‌زاده هم پیشنهادی داده‌اند

رئیس- آقای شریعت‌زاده هم پیشنهادی کرده‌اند که گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آقای قوام مطرح شود این پیشنهادها همه هست‏

صدرزاده- و شصت هفتاد قانون از طرف دولت همچنین لوایحی که تقدیم شده است هست‏

رئیس- پیشنهادی هم رسیده است که اعتبارنامه آقای خسرو قشقایی مطرح شود حالا به همین ترتبیب که رسیده است یک یک رأی گرفته می‌شود و مطرح می‌شود (صحیح است)‏

دکتر طبا- بنده اخطار دارم‏

رئیس- بفرمایید

دکتر طبا- چندی پیش از طرف یک عده‌ای قریب شصت نفر از آقایان نمایندگان طرحی با قید دو فوریت راجع به منع کشت تریاک و منع استعمال تریاک داده شد (صحیح است) بنده با فرد فرد آقایان نمایندگان صحبت کردم و اکثریت آقایان موافقند با این طرح مخصوصاً با طرحی که ما در کمیسیون بهداری آن را تعدیل کردیم‏

نمایندگان- بسیار خوب است‏

رئیس- آن را هم پیشنهاد بفرمایید

دکتر طبا- اجازه بفرمایید بنده می‌خواهم عرض کنم که چون بیش از دو ماه می‌گذرد که کمیسیون کشاورزی این طرح را معطل کرده است و نگذرانیده مسعود ثابتی کمیسیون معطل نکرده اسن چرا معطل کرده‌اند از روزی که این طرح به کمیسیون کشاورزی رفته دیگر اصلاً کمیسیون تشکیل نمی‌شود چون اغلب مالکین و اغلب اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح مخالفند

رئیس- اجازه بفرمایید من تذکر می‌دهم که کمیسیون را تشکیل بدهند

دکتر طبا- اجازه بفرمایید چون دو ماه در کمیسیون معطل مانده است طبق نظامنامه نبایستی منتظر گزارش شد

رئیس- پیشنهاد کنید

صدرزاده- جناب آقای دکتر طبا پیشنهاد کنید ما هم موافقیم با پیشنهاد جنابعالی‏

دکتر طبا- بنده پیشنهاد می‌کنم‏

رئیس- فعلاً عده برای رأی کافی نیست کافی بشود رأی می‌گیریم آقای معاون وزارت دادگستری اگر بیانی دارید بفرمایید

صدرزاده- حالا آقای حاذقی ملتفت شدید قصوری از مقام ریاست نیست‏

رئیس- الان می‌خواهم رأی بگیریم و عده کافی نیست شما هم اصلاح آئین‌نامه را موافقت کنید مجلس مرتب می‌شود آقای بوذری بفرمایید معاون وزارت دادگستری (آقای بوذری)- در دو جلسه پیش مجلس شورای ملی نماینده محترم آقای مهندس رضوی مطالبی راجع به دادگستری فرمودند و همچنین اظهاراتی هم نسبت به اینجانب کرده بودند بنده برای این که سوء تفاهمی پیدا نشود لازم دانستم که نکاتی را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم مطالب ایشان سه قسمت بود قسمت اول این بود که بنده پرونده آقای حسن نفیسی را از شعبه پنج دیوان کشور گرفته و به منظور جلوگیری از اقدام و رسیدگی و یا رکورد جریان دادرسی در کشوی میز خود نگاهداشته‌ام قسمت دوم این که آقای عظیما رئیس دادگستری بروجرد را به مرکز احضار کردم و به جای او شخص دیگری را انتخاب کردم و قسمت سوم این که آقای آل محمد را به سمت دادستانی استان ششم (خوزستان) معین کردم ایشان در قسمت اول از ایرادشان بدواً به عنوان اعلام جریان بیان فرمودند (باتمانقلیج- پس گرفتند) و بعد با اظهار لطف اعلام جرم را پس گرفتند در این قسمت بدواً خاطر محترم آقایان مستحضر است که در دادگستری مطابق مقرراتی که در قوانین فعلی ما موجود است مراجعی برای رسیدگی به شکایات مردم وجود دارد و مسئول وزارت دادگستری هم مکلف است به این شکایات رسیدگی بکند و آن مراجعی که در اختیار دارد برای رسیدگی به شکایات مأمور بکند البته بنده از آقای مهندس رضوی که دوست سی ساله بنده هستند و خودشان هم این را اظهار فرمودند و به علاوه تخصصشان هم در کار مهندسی هست بنده انتظار نداشتم که در امور قضایی و حقوقی که در صلاحیت و تخصص ایشان نیست ایرادی بفرمایند و از این جهت هم گله‌ای ندایم ولی گله من این است که یک نفر نماینده محترم وقتی که ایرادی نسبت به یک وزارتخانه‌ای دارند آن هم در تخصص ایشان نیست ایرادی بفرمایند که آقا رسیدگی به شکایات اشخاص و رجوع به پرونده محاکماتی آن‌ها جرم هست یا نیست ما در دادگستری اداراتی از قبیل اداره کل بازرسی کشور اداره نظارت و اداره بازرسی دادگستری داریم این ادارات صرفاً برای همین امر تشکیل شده است که نسبت به شکایات مردم رسیدگی بکند (صحیح است) آقایان توجه دارند و عده بالنسبه زیادی از آقایان که سوابق ممتد قضایی دارند و خوشبختانه اینجا حاضرند به خوبی می‌دانند که اصلاح دادگستری که امروز نقل هر مجلسی است همه ازش صحبت می‌کنند قطع نظر از قسمتی که بایستی به وسیله وضع قوانین مفید انجام بشود که از طرف مجلس شورای ملی اقدام خواهد شد قسمت مهم و معظم اصلاح بسته به این است که مسئول دادگستری رسیدگی به شکایات مردم بکند و ببیند این نسبت‌هایی که به قضات می‌دهند صحیح است وارد است یا نه (صحیح است) زیرا به غیر از این طریق اصلاً مقدور نیست که تشخیص قاضی بد از قاضی خوب داده شود (صحیح است) و صرفاً منحصر است به این که به پرونده‌های رسیدگی شده درمحاکم تتوجه ودقت بشود که یک قاضی متخلف هست یا نیست (صحیح است) بنده از تاریخی که افتخار تصدی این کار را پیدا کرده بودم چون متوجه بودم که قسمت مهم و اساسی برای پیشرفت کار دادگستری همین نکته است (صحیح است) برای این است که عده‌یی را در مرکز برای رسیدگی به شکایات‌های مردم معین کردم احسنت خود بنده هم شخصاً چند روز یک بار به محاکم و دوائر قضائی‌مان سرکشی می‌کنم (صحیح است) منظور بنده هم این است که واقعاً تا حدی که فعلاً مقدور است از تأخیر کار و طول محاکمات جلوگیری بشود اما راجع به یک موضوعی که لازم است به عرض آقایان برسانم که شاید همین موضوع هم برای آقای مهندس رضوی سوء‌تفاهم ایجاد کرده است باید عرض کنم که در وزارت دادگستری برای رسیدگی به تخلفات قضات مراجع متعددی وجود دارد لیکن به هیچوجه مجاز نیتس که جلوگیری از رأی قضات بکند صحیح است البته قطعاً این نکته به نظر ایشان ایجاد این سوء تفاهم را کرده است و مسلماً این مطلب امری نیست که بر کسی پوشیده باشد تمام قضات دادگستری متوجه این موضوع هستند و حتی خود آنها هم اجازه نخواهند داد که یک مقامی در موقع رأی و نسبت به موضوعی که می‌خواهد آن‌ها رأی بدهند اظهار عقیده بخواهد بکند و مداخله بکند (صحیح است) مخصوصا وقتی که یک موضوعی در دیوان کشور مطرح است (صحیح است) دیوان کشوری که خود آقای مهندس رضوی به مقام و عظمت مستشاران آن دیوان عقیده‌مند بودند (جمعی از نمایندگان- همه عقیده‌مند هستند) و با ذکر اسامی عده‌یی از آن‌ها اظهار اعتماد به آن آقایان کرده‌اند بنده یقین دارم که خود ایشان هم خیال نخواهند کرد که این قضات آشنا به وظائفشان نخواهند بود (صحیح است) جریان پرونده آقای حسین نفیسی این طور شده است که بنده در روزهای اول تصدی به این کار شکایتی ازیشان رسیده بود به وزارت دادگستری ایشان شکایت نشده است و بی‌جهت محکوم شده است در خلال این شکایت در بعضی از جراید منتشر شد که نسبت به پرونده آقای نفیسی شعبه ۵ دیوان کشور رأی داده است و نقض بلا ارجاع کرده است (یک نفر از نمایندگان‏-صحیح است همین طور است) همین این دو موضوع محظور عجیبی بود از یک طرف شخصی شکایت می‌کرد که بلاجهت محکومش کرده‌اند و از طرف دیگر می‌گفتند که این پرونده را نقض بلا ارجاع کرده‌اند بنده از وقتی که مکلف به این رسیدگی شده‌ام برای فهم این مطلب برای فحص در این موضوع جزء این که به این پرونده رسیدگی بکنم جزء این که این پرونده را مداقه بکنم راهی نداشتم (صحیح است) این بود که به آقای حسین معینی که رئیس قسمت بررسی به شکایات از طرف وزارت دادگستری است شکایت را ارجاع کردم و ایشان پرونده این امر را به وسیله دفتر دیوان کشور از شعبه خواسته‌اند و از طریق دفتر این پرونده پیش ایشان رفته است و ایشان هم دراین باب مطالعاتی کرده‌اند وگزارش داده‌اند وپس از مطالعه ایشان و گزارش پرونده به دیوان کشور برگشته است صحیح است و به علاوه این که مخصوصاً قابل توجه است که این پرونده به قدری قطور

است که در کشو میز بنده به هیچوجه جا نمی‌گیرد و اصلاً این پرونده به این منظور گرفته نشده بوده است البته در این قسمت چون خیلی ایشان با عصبانیت صحبت کرده بودند بنده مخصوصاً با توضیحاتی که حضورتان عرض کردم از همه آقایان استدعا می‌کنم چون پس از بیست و چند سال سابقه خدمت تصور نمی‌کنم که مجاز باشد که بی‌جهت و بی هیچ گناهی یک فرد خدمتگزاری را لجن مال بکنند (صحیح است) از مجلس شورای ملی استدعا می‌کنم که مخصوصاً در این باب توجه کنند و در این باب رسیدگی بکنند این بیانات بنده بود در قبال بیانات ایشان وامادرقسمت دوم از ایراد آقای مهندس رضوی ایشان فرموده بودند که بنده بی‌جهت آقای عظیما را احضار کرده بودم دراین قسمت آقایان دکتر اعتبار و سلطان‌العلما توضیحاتی داده بودند وقت مقدس مجلس را نمی‌گیرم و عرض می‌کنم که به جای آقای عظیما کسی انتخاب نشده است و برای تغییر هم ایشان احضار نشده بودند بلکه وقتی که در وزارت کشور به اینجانب در موقعی که شب مشغول کار بودم و خیلی دیر وقت هم بود ساعت ۵/ ۸ و ۹ شب بود جوری این قضیه را برای من گزارش دادند که من برای حفظ جان عظیما این عمل را کردم و خواستم اگر این قضیه صحت داشته باشد ایشان محفوظ بمانند و بهترین طریق برای فهم مطلب و موضوع هم این بود که خود وی را احضار کنم و از ایشان مطلب را پرسیده باشم وقتی خود ایشان تشریف آوردند اینجا و صحبت کردند و توضیح دادند و دیدیم گناه ندارند حتی یکی دو روز قبل از بیانات آقای مهندس رضوی به ایشان ابلاغ شده به محل برگردند و خرج سفرشان هم حواله شده قسمت سوم مربوط است به این که بنده آقای آل محمد را به دادستانی استان ششم معین کرده باشم در درجه اول تصور می‌کنم اگر این کار را کرده بودم این از وظائف بنده بود به جهت این که بنده تا وقتی که مسئول وزارت دادگستری هستم انتخاب مأمور بر عهده بنده است لیکن بدبختانه و متأسفانه این موضوع هم صحبت ندارد و آقای آل محمد هم برای این قسمت انتخاب نشده است و راجع به این که فرموده بودند که این شخص قاضی ناشایسته است بنده ناچارم برای دفاع از قضات این مطلب را به عرضشان برسانم که برای اظهار عقیده قطعی درباره یک فردی دایر به این که این شخص ناشایسته است یا نیست محتاج به رسیدگی است (صحیح است) البته باید به یک موضوعی رسیدگی بشود و بعد اظهار عقیده بر عدم شایستگی او بشود (صحیح است) ما از این مأمورمان تا به حال سابقه سویی در وزارت دادگستری نداریم بنده مخصوصاً بعد از بیانات ایشان پرونده استخدامی این مرد را خواستم و حالا هم موجود است و در اختیار آقایان هم ممکن است بگذارم در پرونده استخدامی این شخص کوچک‌ترین نقطه‌ی تاریکی نیست منتهی شاید نظرشان این بوده است که ممکن است این قاضی رتبه‌اش کوچک باشد و کم باشد و آن جا قضات دیگری که رتبه زیادتری دارند باشند و اقتضا می‌کرد که آن‌ها را انتخاب کنند صحیح است این موضوع را هم لازم است عرض کنم که همیشه لیاقت اشخاص و استعداد کاردانی آن‌ها منوط بوده است و به ما هستند کسانی که در پایه بالاتری هستند ولی به درد یک کارهای معینی نمی‌خورند و ناچار نمی‌شوند آن‌ها را به کارهای به خصوصی گماشت و تاکنون ناچار این امر مورد نظر بوده و ملاحظه شده است بنابراین به این که در این قضیه هیچ اقدامی نشده است آقای آل محمد به عنوان مرخصی در تهران بوده و مراجعت کرده‌اند یا خواهند کرد ولی به این سمت معین نشده‌اند و تصور می‌کنم اصلاً دیگر توضیحی لازم نخواهد بود مطلب دیگری که در خاتمه‌ی عرایضم می‌خواستم عرض کنم این است که ملاحظه فرمودید (صدرزاده- یک تلگرافی هم در تمجید رسیده بود به آقایان) بلی مطلب به دگر این است که ملاحظه فرمودید که در هریک از این قسمت‌ها که آقا حمله فرمودید مثل‏ این است که ایرادی متوجه من نبوده است و بنده به خودم می‌خواهم حق بدهم که از ایشان گله بکنم به جهت این که مطابق اظهار خودشان که مورد اقرار و تصویب بنده هم هست دوست سی ساله‌ی بنده هستند و انتظار داشتم در مقامی که ایشان می‌خواستند حمله به بکنند لااقل با یک مطالعه و توجه بیشتری دوست سی ساله‌ی خودشان را اینجا مورد افترا و تهمت قرار بدهند و با آن که بنده مطابق تصدیقشان سی سال گرسنگی خورده‌ام قطعاً همیشه با کمال سربلندی و آبرومندی خدمت کرده‌ام (صحیح است) نقطه‌ی ضعفی در من وجود ندارد و حالا هم که معاون وزارت دادگستری شده‌ام آقای مهندس رضوی صرفاً نظرم خدمت به کشور است (احسنت) و قصد دیگری ندارم و بنابراین چون همان طور که عرض کردم نقطه‌ی ضعف ندارم از اعلام جرم هم بیم و هراس ندارم لیکن دوستانه از جنابعالی خواهش دارم و اگر اجازه بفرمایید می‌خواهم نصیحتی حضورتان عرض کنم و آن این است که من قطع دارم چون شما مردی هستید که سوءنیتی ندارید ولی قطعاً تحت تأثیر تحریک مغرضین واقع شده‌اید و استدعا می‌کنم برای این که دچار غذاب و ناراحتی روحی نشوید اگر مغرضی مطلبی به آقا عرض کرد در آن باره تحقیق بفرمایید و بعد بفرمایید بنده دیگر عرضی ندارم (احسنت)‏

مهندس رضوی- ۵ دقیقه به بنده وقت بدهید آقای رئیس (محمدعلی مسعودی- ایشان که چیزی نگفتند)(همهمه نمایندگان)‏

رئیس- اجازه بدهید آقا جواب ایشان با من است من خودم جواب می‌دهم آقای مهندس رضوی شما یک اظهاراتی کردید ایشان هم جواب دادند

مهندس رضوی- ایشان نسبت بی‌اطلاعی به بنده مرحمت کردند

محمدعلی مسعودی- ایشان که چیزی نگفتند آقا

رئیس- آقای مسعودی بنشینید اگر شما بخواهید صحبت کنید اجازه می‌دهم که صحبت کنید

مهندس رضوی- در هر حال به بنده سه دقیقه اجازه بدهید

رئیس- بعد به شما اجازه داده می‌شود فعلاً یک سؤالی است یک عده مرخصی است یک مقداری کارهای مجلس است آن‌ها باید بگذرد (صحیح است) تکلیف وکلا باید معین بشود

۴- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقا خسرو قشقایی از فیروزآباد

رئیس- اعتبارنامه‌ی آقای قشقایی هم باید قرائت بشود

(به شرح زیر قرائت شد)

به استناد پرونده انتخاباتی فیروزآباد (مهندس رضوی- مخالفم) در تاریخ ۶-۱- ۱۳۲۶از طرف فرماندار فیروزآباد از طبقات شش‌گانه جهت تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی علی‌البدل در همان روز آگهی انتخابات منتشر و از تاریخ ۱۱ تا پانزدهم اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأی می‌نماید و از روز شانزدهم فروردین تا هیجدهم همان ماه آراء استخراج و قرائت می‌گردد و از مجموع ۹۹۲۴ رأی مأخوذ آقای خسرو قشقایی به اکثریت ۹۰۰۶ رأی به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی فیروزآباد انتخاب و چون در مدت مقرر که برای رسیدگی به شکایات تعیین شده بود شکایت نمی‌رسد انجمن نظارت در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۲۶ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱ چند برگ شکایت در پرونده ملاحظه شد شعبه پس از رسیدگی به محتویات و شکایات واصله چون شکایات را وارد نمی‌دانست در جلسه سه‌شنبه شانزدهم شهریور ماه ۱۳۲۷ صحت انتخابات فیروزآباد و نمایندگی آقای خسرو قشقایی را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- آقای امامی خویی‏

نورالدین امامی- مخالفم‏

رئیس- آقای مهندس رضوی‏

مهندس رضوی- مخالفم‏

۵- سؤال آقای دهقان از آقای وزیر دارایی‏

رئیس- بنابراین به جلسه بعد موکول می‌شود آقای دهقان یک سؤالی از وزیر دارایی کرده‌اند و ایشان حاضرند برای جواب اجازه بفرمایید مختصراً ایشان سؤال خودشان را بفرمایند

دهقان- از بدو دوره‌ی فعلی تاکنون در اینجا از طرف نمایندگان محترم ایرادهای متعددی راجع به کارهای شرکت نفت جنوب شده است (در این موقع عده برای مذاکره کافی نبود)

رئیس- عده کافی نیست آقای دهقان‏

ابوالقاسم امینی- دلیلش این است که مجلس از سیره خودش خارج شده است‏

دهقان- شما سیره مجلس را تعیین کنید

ابوالقاسم امینی- نه آقا مجلس باید تعیین کند چند تا پیشنهاد مقدم بر سؤال جنابعالی بوده است سؤال شما نباید مقدم باشد

رئیس- آقا عده کافی شد بفرمایید.

دهقان- آقای اسکندری می‌روند که از اکثریت بیفتد

عباس اسکندری- برای این که جلوی تبانی شما را با دولت بگیرم این جزء استیضاح من بوده است‏

دهقان- شما از مطلب من دزدیده‌اید

رئیس- آقایان بیرون تشریف نبرید جلسه از اکثریت می‌افتد آقای دهقان عده کافی نیست تأمل بفرمایید (پس از چند لحظه عده کافی شد) بفرمایید

دهقان- بنده عرض کرم که از اول دوره فعلی تاکنون آنچه نسبت به ایراداتی که ملت ایران نسبت به موضوع نفت جنوب داشته است اینجا نمایندگان محترم تذکر داده‌اند

(در این موقع جلسه از اکثریت افتاد و تا چند دقیقه هم عده کافی نشد)

۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم این هم وضع مجلس نیست‏

(مجلس بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی رضا- حکمت

تصویب‌نامه‌ها

وزارت دارایی‏

هیئت وزیران در جلسه بیستم دی ماه ۱۳۲۷ طبق پیشنهاد شماره ۱۰۰۸۸/ ۳۲۴۰۲ وزارت کشور تصویب نمودند که عوارض زیر از تاریخ صدور این تصویب‌نامه‏

۱- از هر جعبه یا صندوق صابون وارده مصرفی شهر ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۲- از هر جعبه اجناس بلور و چینی‌آلات مصرفی شهر ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۳- از هر یک عدل قماش مصرفی شهر ۲۵ ریال از وارد کننده‏

۴- از یک صندوق اجناس خرازی مصرفی شهر ۲۵ ریال از وارد کننده‏

۵- از هر عدل و یا صندوق اجناس سقط فروشی و کبریت ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۶- از هر قبیل فلزات و آهن آلات میخ از هر عدل ۱۰ ریال از هر وارد کننده‏

۷- از هر صندوق آبجو ۲۰ ریال از وارد کننده‏

۸- از هر صندوق لیموناد ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۹- از صندوق و یا عدل لوازم برق و اتومبیل و رنگ و نوشت افزار ۱۵ ریال از وارد کننده‏

۱۰- از هر هر عدل کیسه گونی چتایی وارده مصرفی شهر ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۱۱- از هر کیسه گونی کهنه وارده مصرفی شهر ۵ ریال از وارد کننده‏

۱۲- از هر نخ وارده مصرفی شهر ۲۵ ریال از وارد کننده‏

۱۳- از هر فرش از هرنوع وارده مصرفی شهر ۳۰ ریال از وارد کننده‏

۱۴- از هر نمد وارد مصرفی شهر ۱۰ ریال از وارد کننده‏

۱۵- از هر خرما آزاد غیر دولتی وارده مصرفی شهر ۲ ریال از وارد کننده‏

تبصره- از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مقرر در بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۵۲۸- ۱۴-۱-۲۴ موضوع اخذ ۲۰ درصد مال‌الاجاره محل کسب از پروانه پیشه‌وران لغو می‌شود

به نفع شهرداری ساری دریافت شود تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏.

م- ۶۰۰۴ نخست وزیر

آقای علی اصغر جوان سردفتر اسناد رسمی شماره ۸۱ تهران‏

چون به موجب دادنامه قطعی مورخه ۹-۹- ۲۷دادگاه بدوی انتظامی سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمی شده‌اید لذا اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید

مدیر کل ثبت‏

شماره ۱۳۵۲۴- ۲۷۵۰۴ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای حبیب الله شاهنده دفتر یار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸ مشهد

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم مشهد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۳۴۱۶- ۲۷۳۴۲ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای علی اکبر رحمت‌الاسلامی‏

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم محله امیر زین‌الدین حومه تبریز منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۳۴۳۷- ۲۷۳۸۴ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای کشیش هوسب قاراخان سیرکی سردفتر ازدواج سابق همدان‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در مسجد سلیمان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

۱۲۱۵۹- ۲۷۳۸۰ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای کیومرث سهراب سردفتر اسناد رسمی و ازدواج بابلسر

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر بابل تبدیل می‌شود و بابلسر هم جزء حدود صلاحیت شما می‌باشد طبق مقررات انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۳۴۳۸- ۲۷۳۸۲ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای کشیش گریگور هاخوردی سردفتر ازدواج و طلاق مسجد سلیمان‏

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۳۴۴۰- ۲۷۳۷۴ ۱۳-۱۰-۲۷

آقای عبدالرحیم روحانی سردفتر اسناد رسمی سابق درجز

نظر به این که محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی به یک سال انفصال از شغل سردفتری اسناد رسمی شده و یا احتساب ایام تعلیق مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما اعلام می‌شود

وزیر دادگستری‏