مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۲۶ نشست نخست

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۱۰ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (←‏- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۲۶ نشست نخست

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی -سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: اداره ۵۳۳۸ - اطاق رئیس ۹۳۳۱

سال سوم

شماره ۷۰۷

مدیر سید محمد هاشمی

۲ شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۶

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه یک

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۲۶ نشست

فهرست مطالب:

- بیانات آقای رئیس سنی

رئیس - به مبارکی و میمنت و توفیق خداوند متعال در ظل توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اولین جلسه پانزدهمین دوره قانون گذاری افتتاح می‌شود و امیدوارم انشاء‌الله عموم آقایان نمایندگان محترم با روح وحدت کامل در خدمات به ملت و مملکت و آسایش مردم توفیق خدمت حاصل نموده موجبات رضایت ملت ایران و موکلین محترم خودشان را فراهم نمایند (انشاءالله) حالا اگر آقایان تصویب می‌فرمایند طبق آیین نامه داخلی شروع کنیم به انتخاب یک نفر رئیس موقتی (صحیح است) البته بدواً سه نفر برای اخذ و استخراج آراء و نظارت در آن به حکم قرعه تعیین فرمایند و نتیجه را اطلاع دهند (صحیح است) آقای امیر تیمور کلالی اجازه می‌خواهند.

امیر تیمور - در این چند روزه که مذاکره انتخاب هیئت رئیسه بین آقایان رفقا و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی جریان داشت شنیدم اغلب از دوستان که اسم بنده را هم از راه لطف و محبت برده‌اند و شاید در نظر داشته‌اند که نسبت به بنده رای بدهند از نظر این که میل ندارم در اولین قدم تشتتی حاصل شود و انتظار دارم که از انتخاب بنده صرف نظر بفرمایند (صحیح است - احسنت)

- انتصاب رئیس و دو نایب رئیس موقتی

(اقتراع به عمل آمد آقایان سلطان‌العلماء محمد جرجانی - هاشم ملک‌مدنی برای نظارت انتخاب شدند).

دکتر معظمی - سه نفر باید باشند

محمدعلی مسعودی - درست است ۳ نفر است آقایان سلطان العلماء - محمد جرجانی – هاشم ملک مدنی

رئیس - آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی- از این که بعضی از آقایان نسبت به بنده اظهار اعتماد فرمودند با عرض سپاسگذاری از این حسن توجهی که رفقای قدیمی و جدیدی نسبت به بنده ابراز فرمودند برای ریاست موقت بنده کاندیدا نیستم و می‌خواستم به عرض مجلس برسانم.

رئیس - آقای اردلان نظری داشتید؟

اردلان - بنده عرضی ندارم

رئیس - آقای دهقان

دهقان - بنده می‌خواستم یادآوری بکنم که چند نفر از آقایان وزراء با این که سمت وزارت دارند این جا در صف آقایان نمایندگان نشسته‌اند و در کارهای مجلس مداخله می‌کنند یعنی از نظر سمت نمایندگی که دارند می‌خواستم به بینم آیا شرکت این آقایان قبل از استعفا در امور مجلس قانونی هست یا نیست.

حاذقی - مانعی ندارد

دهقان - برخلاف قانون است

رئیس - اجازه بدهید تا اعتبار نامه آنها نگذشته است می‌توانند در کار خود باقی بماند (صحیح است) همین قدر که اعتبار نامه آنها گذشت دیگر نمی‌توانند دخالت کنند. دهقان- خواهش می‌کنم بفرمایید به استناد چه ماده‌ای است؟

رئیس- به استناد سابقه.

برزین- آقای ملک‌الشعراء فرمایشی داشتند؟

ملک‌الشعراء بهار- بنده در این باب عرضی نداشتم راجع به قسمت ریاست موقت نسبت به بنده هم صحبتی کرده‌اند و در بعضی جراید نوشته‌اند می‌خواستم عرض کنم که من داوطلب نبوده‌ام و نیستم و رفقای من رأیشان را به هر که میل دارند و آزادند (احسنت)

رئیس- خوب حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر رئیس موقتی آقایان نظار تشریف بیاورند عده حاضر ۱۰۵ نفر است. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد)

ملک‌مدنی- اجازه بفرمایید شماره کنم قبلاً ماده را به عرض می‌رسانم مهره تفتیشیه ۱۰۴ عده اوراق ۱۰۷

یک نفر از نمایندگان- مهرها که ۱۰۴ بود.

ملک‌مدنی- (خطاب به آقای رئیس) عده حاضر را چقدر اعلام فرمودید؟

رئیس- ۱۰۵

دکتر معظمی- بنده عرضی داشتم، آقایان منشی‌ها باید دقت کنند.

محمدعلی مسعودی- اشتباه رفع شد.

ملک‌مدنی- الان دو نفر از آقایان دو مهره دادند یکی که مال آقای اقبال است این سه مهره که کسر داشتیم.

دکتر معظمی- برای این که در نتیجه آراء اشتباهی نشود بنده تمنا می‌کنم که آقای رئیس ابتدا عده حضار را بفرمایند بعد عده مهره‌های تفتیشیه را بفرمایند و بعد هم عده آقایانی را که اضافه شده‌اند بفرمایند که به آنها اضافه شود تا بعداً اشتباهی نشود (صحیح است)

ابوالقاسم امینی- حالا هم همین طور شد.

محمدعلی مسعودی- آقای دکتر اجازه بفرمایید، آقای رئیس اعلام فرمودند ۱۰۵ نفر عده حاضر دو نفر هم خارج آمدند ۱۰۷ نفر شد مهره‌هایی هم که پیش آقایان بود دادند و حالا درست شد (صحیح است) ...

ملک‌مدنی- پس اجازه بفرمایید شروع کنید به استخراج آراء چون نتیجه کنترل درست است دیگر اشکالی ندارد صحیح است) برای این که مهره‌ها با عده آراء تطبیق می‌کند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)

رئیس- اجازه بفرمایید عده حاضر ۱۰۷ نفر و اوراق رأی ۱۰۷ عدد، آقای حکمت ۷۱ رأی آقای تقی‌زاده ۳۶ رأی پس آقای حکمت با اکثریت ۷۱ رأی به ریاست موقت مجلس انتخاب شدند

(صحیح است مبارک است)

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نایب رئیس (همهمه نمایندگان)

یمین اسفندیاری- آقای رئیس جایتان را به آقای رئیس موقت بدهید.

می‌خواهید عمر ریاست من به این کوتاهی باشد؟ تشریف بیاورید آقا.

نبوی- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

نبوی- آنچه از ماده ۲ آئین نامه برمیآید این است که نایب رئیس را هم باید رئیس سنی انتخاب کند آن وقت رئیس موقتی به جای او جلوس می‌کند اینک ماده ۲ را قرائت می‌کنم.

ماده دوم- در ابتدای دوره تفتیشیه در همان جلسه اول فوراً پس از تعیین رئیس سنی در مجلس علنی به اکثریت تام یک رئیس و دو نایب رئیس که هر سه موقتی هستند متوالیاً به انتخاب فردی معین می‌شوند .. بعد در ماده سوم می‌گوید: رئیس موقتی فوراً به مقام خود جلوس نموده پس از آن (یک نفر از نمایندگان فوراً به مقام خود جلوس می‌کند) اجازه بفرمایید آقا بنده ماده را تا آخر قرائت کنم رئیس موقتی فوراً به مقام خود جلوس نموده پس از آن به حکم قرعه نمایندگان حاضر را به شش شعبه متساویه تقسیم می‌کنند (صحیح است صحیح است) پس انتخاب نواب رئیس با رئیس سنی است و رئیس موقتی ۶ شعبه را انتخاب می‌کند.

رئیس- آقای اقبال فرمایشی داشتند؟

اقبال- عرض کنم در مجلس شورای ملی سابقه عمل خودش یکی از بزرگ‌ترین چیزهاست و در تمام ادوار مجلس سابقه عمل بر این بوده است که به محض این که رئیس سنی در مقام خودش جلوس می‌کرده است و رئیس موقتی انتخاب می‌شده مقام خودش را به رئیس موقتی می‌داده حالا به عقیده رئیس- بنده باید این سیره را محترم شمرد و آقای سردار فاخر باید تشریف بیاورند.

رئیس- آقای دکتر عبده.

دکتر عبده- عرض کنم اولاً بنده از سابقه خبری ندارم ولی آئین‌نامه طوری است که آقای نبوی فرمودند و ماده ۲ هم صریح بر این معنا است. گذشته از آنچه آقای نبوی متذکر شدند در این قسمت اخیر ماده ۲ این عبارت مشهود است:

برای استخراج آراء سه نفر از اعضاء به حکم قرعه معین می‌شوند و پس از انجام عمل .. (عمل یعنی انتخاب رئیس دوم و دو نایب رئیس که در صدر ماده ذکر شده) رئیس سنی نتیجه را اعلام می‌کند پس معلوم می‌شود که نظر قانونگذار این بوده است که رئیس سنی باید نتیجه را اعلام بکند قانون این است، سابقه هم به طوری که آقای اقبال گفتند آن است، ولی بنده خیال می‌کنم که صریح ماده بر سابقه رجحان داشته باشد.

رئیس- همان‌ها این طور به من گفته‌اند آنها گفتند که باید این طور بشود.

ملک‌مدنی- اجازه بفرمایید بنده هم می‌خواهم همین را تأیید کنم که سابقه همین بوده و مجلس قسمت مهم کارش روی همین سابقه است و در پارلمان‌های همه جای دنیا معمول است که به سابقه احترام می‌گذارند بنابراین بایستی سابقه هر طور بوده است عمل بشود (صحیح است.)

رئیس- پس اجازه بفرمایید داخل عمل بشویم یعنی داخل بشویم در انتخاب دو نفر نایب رئیس (صحیح است.)

رضوی- اجازه بفرمایید بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

رضوی- عرضی دارم اجازه بفرمایید این موضوع وحدت و یگانگی است صحبت اختلاف و اینها که نیست خود جناب آقای سردار فاخر که الان رئیس موقتی مجلس شورای ملی هستند و انتخاب هم شده‌اند تأیید می‌کنند که آقای محمود رئیس سنی عمل را انجام بدهند (صحیح است.)

رئیس- پس اجازه بفرمایید این عمل را بنده انجام بدهم یعنی انتخاب نایب رئیس و بعد نائب رئیس دیگر.

(جمعی از نمایندگان- بفرمایید) آقایان نظار تشریف بیاورند عده حاضر ۱۰۵ نفر است.

مهندس رضوی- موضوع قابل توجهی بود اجازه می‌فرمایید عرض کنم.

رئیس- اعلام رأی شده است آقای مهندس رضوی.

ملک‌مدنی- ممکن است یکی از رأی‌ها کم بشود کم باشد اشکالی ندارد.

رئیس- خودشان می‌توانستند بفرمایند.

(اخذ و استخراج آراء برای انتخاب نایب رئیس به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

عده حاضر ۱۰۵- مهره ۱۰۵- اوراق رأی ۱۰۴، آقای امیرحسین‌خان ۶۵ رأی- آقای مسعود ۱۰ رأی- آقای دکتر معظمی ۱ رأی- آقای امیرتیمور ۱ رأی- آقای اورنگ ۱ رأی- آقای تقی برزین ۱ رأی- آقای فاضلی ۱ رأی- ورقه سفید ۱۶ رأی.

ملک‌مدنی- ممکن است یکی از رأی‌ها کم بشود کم باشد اشکالی ندارد.

رئیس- اجازه بفرمایید آقایان عده حضار ۱۰۵ نفر مهره تفتیشه ۱۰۵- اوراق رأی ۱۰۴ از این اوراق آقای امیرحسین ایلخان ۶۵ رأی- آقای ملک‌مدنی ۱۰ رأی (جمعی از نمایندگان- ۱۱ رأی) آقای نبوی ۷ رأی- ورقه سفید ۱۷ پس آقای امیرحسین ایلخان با ۶۵ رأی برای نیابت ریاست موقت انتخاب شدند.

(جمعی از نمایندگان- مبارک است) حالا شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر (تقی برزین- نایب رئیس دوم) به هر حال من بین آنها فرقی نمی‌گذارم فرقی هم ندارند.

ملک‌مدنی- نظر به این که راجع به نواب رئیس توافق شده بود شاید بعضی از آقایان مطلع نباشند عرض می‌کنم آقای نبوی هستند خواستم به اطلاع آقایان برسانم.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب نایب رئیس

دیگر. عده حضار ۹۷ نفر است (اخذ و استخراج آراء برای نایب رئیس دیگر به عمل آمد و نتیجه به قرار زیر حاصل شد).

عده حاضر ۱۰۱- مهره ۱۰۰- اوراق رأی ۱۰۱- مشایخی ۴ رأی- دکتر امینی ۳ رأی- ورقه سفید ۱۲

جمعی از نمایندگان- اکثریت نیست.

رئیس- آقا تذکر بدهید آقایان تشریف بیاورند.

جمعی دیگر از نمایندگان- اکثریت شد.

رئیس- عده کافی است ۷۴ نفر.

ملک‌مدنی- ۱۰۱ رأی است صد تا مهره بود بایستی یکی را برداریم برداشتیم.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند وقتی که شروع کردیم به اخذ آراء عده حاضر ۹۷ نفر بود بعد ۳ نفر دیگر علاوه شد که صد نفر بعد به ۱۰۱ نفر رسد در وقت رأی دادن مهره تفتیشینه هم ۱۰۱ بود از این عده آقای نبوی با ۷۴ رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند.

جمعی از نمایندگان- مبارک است.

رئیس- اینک جناب آقای سردار فاخر باید تشریف بیاورند و جایشان را بگیرند بقیه دیگر با آقای سردار فاخر است. (در این موقع سه ربع به ظهر آقای محمود محمود رئیس سنی صندلی ریاست را ترک کردند و آقای رضا حکمت رئیس موقتی به جای ایشان قرار گرفتند) (کف زدن عده‌ای از نمیاندگان)

- بیانات آقای رئیس

۳ - بیانات آقای رئیس

رئیس- (آقای رضا حکمت). بیان بنده از حسن ظن و اعتمادی که آقایان نمایندگان محترم نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند برای عرض تشکر قاصر است صمیمانه شکر گذاری می‌کنم و از خداوند متعال استعانت می‌جویم که در این دورة موقت مرا یاری فرماید که در حفظ حیثیت مجلس شورای ملی و اجرا کامل مقررات ائین نامه داخلی با کمال بیطرفی موفق گردم (جمعی از نمایندگان- انشاالله) و برای نمایندگان ملت نیز توفیق می‌طلبم که در اینموقع خطیر که دنیا دقایق سختی را میگذراند در راه عملی ساختن آمال ایران و اصلاحات کشور با حسن نیت و روح وحدت و وطن پرستی که در آقایان نمایندگان وجود دارد موفق مؤید گردند (جمعی از نمایندگان- انشاالله) جای کمال اطمینان است که دولت نیز خواهد توانست با کمک و موافقت نمایندگان محترم خط مشی مفید مؤثری اتخاذ نماید تا منافع مادی و معنوی و مصالح کشور و ملت ایران در تمام موارد مصون و محفوظ بماند (جمعی از نمایندگان- انشاالله) چون انتظام مجلس بسته باجرای کامل نظامنامه‌است از آقایان محترم تمنا داردم که در اجرای نظامنامه با بنده کمک و مساعدت فرمایند حالا شروع می‌کنیم به تقسیم عده نمایندگان حاضر در مرکز که ۱۰۷ نفر هستند بحک قرعه بشعب ششگانه عده نمایندگان حاضر در مرکز ۱۰۷ شروع می‌شود از شعبه ۱ هر شعبه ۱۷ نفر تا آخر بعد اضافة آنهم به ترتیب بشعبات اضافه می‌شود.

- اقتراع شعب شش گانه

۴ - اقتراع شعب شش گانه

شعبه یک

۱- اقایان محمد علی صدر کشاورز ۲- دکتر جواد آشتیانی۳- یمین اسفندیاری ۴- سلطانعلی شیخ الاسلام۵- دکتر علی امینی ۶- تقی برزین ۷- محمد علی منصف ۸- امیر تیمور کلالی ۹- محمد علی داور ۱۰- عباس اسکندری ۱۱- ابوالقاسم لیقوانی ۱۲- حسین مکرم ۱۳- عزت الله بیات ۱۴- عزیز اعظم زنگنه ۱۵- امیر حسین ظفر بختیار ۱۶- ابوالقاسم بهبهانی ۱۷- عباس نراقی.

شعبه دوم- آقایان:

۱- دکتر خلیل فلسفی ۲- عبدالرحمن فرامرزی ۳- فرج الله آصف ۴- نورالدین امامی ۵- ابوالفتح قهرمان ۶- اسمعیل ظفری ۷- علیمحمد غضنفری ۸- محمد علی قوامی ۹- مسعود ثابتی ۱۰- غلامرضا فولادوند ۱۱- ارباب رستم گیو ۱۲- رضا حکمت ۱۳- مهندس رضوی ۱۴- اسدالله ممقانی ۱۵- حسین مکی ۱۶- عباس اسلامی ۱۷- عسگر صاحب جمع.

شعبه سوم- آقایان:

۱- دکتر مصطفی مصباح زاده ۲- نصرت الله اسکندری ۳- سید هاشم وکیل ۴- عبدالقدیر آزاد ۵- عمادالدین سزاوار ۶- محمد هراتی ۷- بهاءالدین کهبد ۸- محمد علی مسعودی ۹- خسرو صولت قشقائی ۱۰- حسن ارسنجانی ۱۱- سید علی بهبهانی ۱۲- علی اقبال ۱۳- عباس فاضلی ۱۴- عباس قبادیان ۱۵- دکتر عبدالحسین اعتبار ۱۶- سلمان اسدی ۱۷- ابوالفضل تولیت.

شعبه چهارم- آقایان

۱- رضارفیع ۲- محمود محمودی ۳- ملک الشعراء بهار ۴- ابوالقاسم امینی ۵- سلیمان ضیاء ابراهیمی ۶- دکتر عبدالله معظمی ۷- آقا خا بختیار ۸- ابوالحسن صادقی ۹- احمد شریعت زاده ۱۰- دکتر رضازاده شفق ۱۱- محمد اخوند جرجانی ۱۲- مرتضی شریعت زاده ۱۳- غلامحسین رحیمیان ۱۴- ناصر ذوالفقاری ۱۵- ناصر قلی اردلان ۱۶- سید اسدالله موسوی ۱۷- علی اکبر ملکی.

شعبه پنجم- آقایان:

۱- ناصرالدین ناصری ۲- دکتر جلال عبده ۳- احمد بهادری ۴- احمد دهقان ۵- مهدی صدر زاده ۶- مهندس خسرو هدایت ۷- عبدالحسین نیکپور ۸- حسن نبوی ۹- جواد عامری ۱۰- صفا امامی ۱۱- ابراهیم افخمی ۱۲- محمد سلطان العلماء ۱۳- مهدی ارباب یزدی ۱۴- احمد اخوان ۱۵- هاشم ملک مدنی ۱۶- محمد ذوالفقاری ۱۷- حسن مرآت اسفندیاری ۱۸- نواب یزدی

شعبه ششم- آقایان:

۱- مهدی مشایخی ۲- عباس مسعودی ۳- ارام بوداغیان ۴- دکتر عبدالحسین طبا ۵- اردشیر شادلو ۶- ابوالمکارم معتمد دماوندی ۷- محمد رضا آشتیانی زاده ۸- دکتر عبدالحسین راجی ۹- جواد گنجة ۱۰- محمد حسین صولت قشقائی ۱۱- عبدالله وثون ۱۲- دکتر یوسف مجتهدی ۱۳- ابوالفضل حاذقی ۱۴- اعزاز نیکپی ۱۵- سید ابوالحسن حائری زاده یزدی ۱۶- نصرالله لاهوتی ۱۷- حبیب الله امین. اضافه می‌شود:

شعبه اول – دکتر مظفر بقائی

شعبه دوم – ابوالحسن رضوی

شعبه سوم- عبدالحسین ازیک –

شعبه چهارم- حسن اکبر

شعبه پنجم- محمد حسین نواب یزدی.

رئیس- تمنا دارم آقایان بعد از ختم جلسه شعبه را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه شعب را انتخاب کنند که در کارها وقفه حاصل نشود. شریعت زاده- اجازه میفرمائید.

رئیس- فرمایشی دارید بفرمائید.

یکنفر از نمایندگان- آقای کفائی اسمشان نبود.

اقبال- بشعبه ششم علاوه کنید.

رئیس- بسیار خوب بشعبه ششم علاوه می‌شوند آقای معین زاده هم نبودند ایشان هم باز بشعبه یکم علاوه می‌شوند. شریعت زاده- در موقعی که رئیس موقت انتخاب شد بعد از آن امروز مذاکراتی شد عده‌ای معتقد بودند که نظر بسابقه بایستی فوراً جناب آقای رئیس موقت جلوس بکنند عده‌ای هم باستناد اصل نظامنامه گفتند که خیر بایستی رئیس انتخاب بشوند بنده لازم میدانم که یک توضیحی بعرض نمیندگان ملت برسانم زیرا که توضیح لازمی است هیچگاه در مقابل نظام نامه که بتصویب مجلس رسیده و کامل است هیچ سابقه‌ای نمی‌تواند ناقص او باشد (صحیح است) و نظر بانیکه پیش آمد دیگری هم در ضمن اخذ رأی نسبت به آقای امیر حسین ایلخان شده‌است بنده لازم میدانم برای اینکه این هم تصور نشود سابقه‌ای است تذکر بدهم در آراء اکثریت همکاران ما نوشته شده آقای امیر حسینی خان ولی نظر باینکه طبق قانون مخصوص این قبیل عناویل ملغی است (صحیح است) البته هیچگاه این مطالب هم سابقه نمی‌تواند بشود (صحیح است).

رئیس- آقای دکتر اعتبار. دکتر اعتبار- بنده عرضی نداشتم.

- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۵- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس- یک هفته مطابق قانون انتخابات برای رسیدگی و وصول بشکایات شعب تامل می‌کنند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند باینجهت بنده روز چهارم مرداد یکشنبه را برای مجلس معین می‌کنم (جمعی از نمایندگان چه ساعتی) بسته‌است به نظر آقایان مخالفی در این قسمت نیست روزش را عرض می‌کنم چون تصادف می‌کند با ماه مبارک رمضان آقایان موافقت بفرمائید ساعت ۸ بعد از ظهر (بعضی از نمایندگان ۵/۸ بعدازظهر) صحیح است کسی مخالف نیست بسیار خوب بنابراین روز یکشنبه ۴ مرداد ۵/۸ بعدازظهر آقایان حاضر بشوند جلسه تشکیل بدهیم جلسه را ختم می‌کنیم آقای دکتر معظمی فرمایشی دارید:

دکتر معظمی- یکدقیقه.

رئیس- بفرمائید.

دکتر معظمی – حالا که نیمساعت بظهر است و همه آقایان حاضر هستند تمنا می‌کنم که در شعب حاضر بشوند هیئت رئیسه شعب را انتخاب کنند.

رئیس- بله آقایان شعب را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه را انتخاب کنند. (در این موقع نیمساعت بظهر مجلس ختم شد) رئیس سنی مجلس شورایملی محمود محمود رئیس موقت شورایملی رضا حکمت صورت اسامی آقایان اعضاء شعب شش گانه مجلس مقترعه روز پنج شنبه ۲۶/۴/۲۵ با تعیین هیئت رئیسه آنان و پروندههای حوزه انتخابیه که به ترتیب حروف تهجی بین شعب تقسیم شده و صورت اسامی اعضاء هیئت محترم رئیسه موقتی.

شعبه اول آقایان:

 • ۱- محمد علی کشاورز صدر
 • ۲- دکتر آشتیانی
 • ۳- یمین اسفندیاری (رئیس)
 • ۴- سلطانی شیخ الاسلامی
 • ۵- دکتر علی امینی
 • ۶- تقی برزین
 • ۷- محمد علی منصف (منشی)
 • ۸- امیر تیمور کلالی (مخبر)
 • ۹- محمد علی دادور
 • ۱۰- عباس اسکندری
 • ۱۱- ابوالقاسم لیقوانی
 • ۱۲- حسن مکرم
 • ۱۳- عزت الله بیات
 • ۱۴- عزیز اعظم زنگنه
 • ۱۵- امیر حسن ظفر بختیار
 • ۱۶- ابوالقاسم بهبهانی
 • ۱۷- عباس نراقی (منشی)
 • ۱۸- دکتر بقائی (نائب رئیس)
 • ۱۹- معین زاده.

شعبه دوم آقایان: ۱- دکتر فلسفی ۲- عبدالرحمن فرمرزی (نایب رئیس) ۳- فرج الله آصف ۴- نورالدین امامی ۵- ابوالفتح قهرمان ۶- اسمعیل ظفری ۷- علی محمد غضنفری ۸- محمد علی قوامی ۹- مسعود ثابتی ۱۰- غلامرضا فولادوند (منشی) ۱۱- ارباب رستم گیو ۱۲- رضا حکمت ۱۳- مهند سید احمد رضوی ۱۴- اسدالله مامقانی (رئیس) ۱۵- حسین مکی (مخبر) ۱۶- اسلامی (منشی) ۱۷- عسگر صاحبجمع ۱۸- رضوی (ابوالحسن) ۱۹- ملک پور

شعبه سوم آقایان: ۱- دکتر مصباح زاده ۲- نصرت الله اسکندری ۳- سید هاشم وکیل ۴- عبدالقدیر آزاد ۵- عماد الدین سزاوار ۶- هراتی ۷- کهبد (منشی) ۸- محمد علی مسعودی ۹- خسرو قشقائی (منشی) ۱۰- حسن ارسنجانی ۱۱- سید علی بهبهانی ۱۲- علی اقبال (رئیس) ۱۳- فاضلی ۱۴- قبادیان (نایب رئیس) ۱۵- دکتر اعتبار (مخبر) ۱۶- سلمان اسدی ۱۷- اورنگ ۱۸- تولیت

شعبه چهارم آقایان: ۱-رفیع (رئیس) ۲- محمود محمود ۳- ملک الشعراء ۴- ابوالقاسم امینی (مخبر) ۵- ضیاء ابراهیمی ۶- دکتر معظمی ۷- اقا خان بختیار (منشی) ۸- صادقی ۹- شریعت زاده ۱۰- دکتر شفق ۱۱- محمد آخوند ۱۲- شریعت زاده ۱۳- رحیمیان ۱۴- ناصر ذوالفقاری (منشی) ۱۵- ناصر قلی اردلان (نایب رئیس) ۱۶- سید اسدالله موسوی ۱۷- علی اکبر ملکی ۱۸- حسن اکبر.

شعبه پنجم آقایان: ۱-ناصرالدین ناصری ۲- دکتر عبده ۳- بهادری ۴- احمد دهقان ۵- مهدی صدرزاده (منشی) ۶- خسرو هدایت ۷- نیکپور ۸- نبوی (مخبر) ۹- جواد عامری ۱۰- صفا امامی ۱۱- افخمی ۱۲- سلطان العلماء ۱۳- ارباب مهدی ۱۴- احمد اخوان ۱۵- ملک مدنی (رئیس) ۱۶- محمد ذوالفقاری (منشی) ۱۷- مرآت اسفندیاری (نایب رئیس) ۱۸- نواب یزدی.

شبعه ششم آقایان: ۱-مشایخی ۲- عباس مسعودی (مخبر) ۳- ارام بوداغیان ۴- دکتر طبا ۵- اردشیر شادلو ۶- معتمد دماوندی ۷- آشتیانی زاده ۸- دکتر راجی ۹- جواد گنجة ۱۰- محمد حسین قشقائی ۱۱- عبدالله وثوق (نایب رئیس) ۱۲- دکتر مجتهدی (منیش) ۱۳- حاذقی (منشی) ۱۴- اعزاز نیکپی ۱۵- حائری زاده ۱۶- لاهوتی ۱۷- حبیب الله امین (رئیس) ۱۸- جعفر کفائی.

پروندههای ارجاعی به شعبة اول در تاریخ ۲۶/۴/۵ ۱-آباده ۲- اصفهان ۳-ایوانکی ۴- بجنورد ۵- بروجرد ۶- بندر پهلوی ۷- بهبهان ۸- بیجار ۹- بیرجند ۱۰- تبریز ۱۱- نائین ۱۲- شیراز

پرونده‌های ارجاعی بشعبه دوم ۱- تربت ۲- جهرم ۳ـ جیرفت ۴-خرم آباد ۵-خرمشهر ۶- خوی ۷- دره جز ۸- دزفول ۹- دشت میشان ۱۰- دماوند ۱۱- نیشابور

پرونده‌های ارجاعی به شعبه سوم دولت اباد ۲- رشت ۳ـ رفسنجان ۴- زابل ۵-زردشتیان ۶- زنجان ۷- ساری ۸- ساوه ۹- سبزوار ۱۰- سراب ۱۱- هرآباد

پرونده‌های ارجاعی به شعبه چهارم ۱- سلطان آباد ۲- سمنان ۳ـ سیرجان ۴- شاهرود ۵ـ شهرضا ۶- شهرری ۷- شهرکرد ۸- شوشتر ۹- طهران ۱۰- عباسی ۱۱- همدان پرونده‌های ارجاعی بشعبه پنجم ۱- فردوس ۲- فهرج ۳ـ فومن ۴ فیروز آباد ۵ـ قزوین ۶- قم ۷- قوچان ۸- کاشان ۹- کاشمر ۱۰- کردان ۱۱- یزد پرونده‌های ارجاعی بشعبه ششم کرمان ۲- کرمانشاه ۳ـ گرگان ۴- گرگانرود 5-گلپایگان ۶- گنبد کاوس ۷- لار ۸- لاهیجان ۹- محلات ۱۰- مشهد ۱۱- بابل

تصویب نامه‌ها وزارت کار و تبلیغات هیئت وزیران بمنظور باسواد کردن و تقویت قوای بدنی و تربیت اخلاقی و همچنین تعلیمات فنی کارگران در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد وزرات کار و تبلیغات آئی نامه آموزش و پرورش کارگران را در ۲۰ ماده بشرح زیر تصویب نمودند تا بوسیله ادارة آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات بموقع اجرا گذارده شود:

آیین نامه آموزش و پرورش کارگران فصل اول با سواد کردن کارگران

ماده ۱- هر کارفرما موظف است محل مناسبی ر در کارگاه با وسایل لازم برای با سواد نمودن کارگران بیسواد آن کارگاه اختصاص دهد وسعت محل و عده کلاسها با رعایت عدة کارگران بیسواد از طرف ادراه آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات تعیین می‌شود.
ماده ۲- آموز گاران او ل مرتبه از میان کارمندان صلاحیت دار کارگاه و در غیر اینصورت از میان کسان دیگری که صلاحیت آنها کافی شناخت شود انتخات می‌گردند.
ماده ۳ـ حق الزحمة آموزگاران بر روی مأخذی که از طرف وزارت کار و تبلیغات تعیین شود از طرف کارفرما پرداخت می‌گردد.
ماده ۴- میزان تحصیلات تا حدود برنامه چهار ساله ابتدائی می‌باشد.
ماده ۵ـ بکارگرانیکه از عهده امتحانات چهار ساله ابتدائی برآیند گواهینامه از طرف وزارت کار و تبلیغات که بامضای وزارت فرهنگ نیز رسیده باشد اعطاء می‌شود.
ماده ۶- کارگر با سواد بلافاصله پس از اعلام قبول او در امتحان از مزایا و دستمزد نسبت به کارگر باسوار طبق آئین نامه حداقل دستمزد استفاده خواهد نمود.
ماده ۷- ادارات کاریابی و همچنین کارفرمایان در هنگام بکار گماشتن کارگران جدید برای با سوادان با تساوی شرایط حق تقدم قائل خواهند شد و مادامی که کارگر باسواد داوطلب کار است نباید کار به داوطلبان بی سواد رجوع نمایند.
ماده ۸- هر کارگر بیسوادی که از حصور در کلاسها خودداری نماید در صورتیکه غیبت ا و غیر موجه باشد در مقابل هر ساعت غیبت معادل دستمزد یکساعت کار جریمه می‌شود. فصل دوم آموزش فنی
ماده ۹- اداره کل آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات در کارگاههائیکه بیش از یکصد و پنجاه نفر کارگر دارند بتدری بتأسیس کلاسهای فنی مبادرت خواند نمود.
ماده ۱۰- میزان تعلیمات فنی تا حدودی است که از طرف اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات معین می‌گردد.
ماده ۱۱- معلمین در درجة اول از بین مهندسین تکنسینها و استادان کارگاه و در درجة دوم از اشخاص صلاحیتدار خارج کارگاه از طرف اداره مربوطه وزارت کار و تبلیغات انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۲- حق الزحمه معلمین بر روی مأخذی که از طرف وزارت کار و تبلیغات تعیین می‌شود از طرف کار فرما پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۳- بکسانیکه در امتحانات کلاسهای فنی موفقیت حاصل نمایند گواهینامه از طرف وزارت کار و تبلیغات اعطا خواهد شد.

ماده ۱۴- وزارت کار و تبلیغات می‌تواند برای کارگران متفرق در شهرها که کار آنها جنبه شخصی و فند دارد مانند رانندگان اتومبیل معمارها- بناها- کارگران تعمیرخانها و تجارتخانها و غیره کالاسهای فنی تاسیس نماید.

ماده ۱۵- اداره کاریابی و همچنین کارفرمایان برای کارگرانیکه داوطلب کار بوده و بشرح فوق تعلیمات فنی دیده‌اند با تساوی شرایط در موقع ارجاع شغل و ارتقاء بکار بالاتر حق تقدم قائل خواهند شد.

ماده ۱۶- وزارت کار و تبلیغات باید کتابهای مخصوص و فنی را که جهت تعلیمات تخصصی لازم است تالیف و بچاپ برساند.

ماده ۱۷- بمنظور تقویت قوای بدنی کارگران و ترتیب آنان در هر یک از کارگاههائیکه عدة کارگرانش از یکصد و پنحاه نفر تجاوز نماید باشگاه ورزش باید دائر گردد.

ماده ۱۸- تهیه زمین و وسائل دیگر ورزشی مناسب با تعداد کارگران ورزشکار بعهده کارگران عضو باشگاه خواهد بود.

ماده ۱۹- اداره امور باشگاه بعهده انجمن ورزشی خواهد بود این انجمن از نماینده کارفرما و نماینده اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات و چند نفر از کارگران که در امور ورزشی بصیرت و اطلاع داشته و ذوق و قریحه مخصوص داشته باشند تشکیل می‌شود.

ماده ۲۰- در مورد بنگاه راه آهن وزارت راه در حدود بودجه مصوبه ۳۲۶ بنگاه مزبور وسایل اجراء این تصویب نامه نباشد وزارت موظف است مقدمات اجرای آنرا در امسال فراهم و ضمن بودجه ۱۳۲۷ راه آهن اعتبار لازم را برای اجرای تام و تمام این تصویب نامه پیش بینی نماید.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است م- ۲۰۵۴ از طرف نخست وزیر شماره ۶۶۸۶ ۲۶/۴/۲۸ وزارت دارائی هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیر ماه ۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۱۰۸۴۲-۳۱۷۸ وزارت کشور تصویب نمودن عوارض مشروحه زیر:

۱- از مسافرینی که وسیله کشتی و یا با وسایل آبی مسافرت می‌نمایند درجه اول و دوم هر نفر ۱۰ ریال
۲- از مسافرینی که وسیله کشتی و یا با وسایل آبی مسافرت می‌نمایند درجه سوم و چهارم هر نفر ۵ ریال.
۳- از مسافرینی که با اتومبیل سواری مسافرت می‌نمایند هر نفر ده ریال.
۴- از مسافرینی که با اتوبوس سواری مسافرت می‌نمایند هر نفر ۵ ریال.
۵- از مسافرینی که با هواپیما سواری مسافرت می‌نمایند هر نفر ۵۰ ریال.

به نفع شهرداری خرمشهر به وسیله بنگاه کشتیراننی و گاراژدارها و عوارض هواپیما در موقع فروش بلیط اخذ شود.

تبصره- مسافرینی که بین آبادان خرمشهر مسافرت می‌نمایند از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۲۰۵۳ از طرف نخست وزیر

شماره ۷۶۱۲ ۱۳۲۶/ ۴/ ۱۶

وزارت دادگستری‏

پیشنهاد شماره ۱۵۳۶/ ۳۴۸۱ آن وزارت راجع بالغای آئین‌نامه تعدیل اجاره در جلسه دهم تیر ماه ۱۳۲۶ هیئت وزیران قرائت چون وضعیت موجرین و مستأجرین و روابط آنها با مقررات عمومی هنوز تطبیق نشده است مقرر گردید فرصتی که در آئین‌نامه به آن اشاره شده برای مدت دو ماه تمدید و دادگاه‌های مربوطه دیگر عرضحالی را قبول ننمایند.

م- ۲۰۰۸ از طرف نخست وزیر

اخبار رسمی تشکیل کمیسیون‌های سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی‏

کمیسیون تزید درآمد و تبلیغات سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی روز شنبه ساعت ۱۲ هیئت مدیره روز یکشنبه ساعت ۱۲ و کمیسیون فنی و بهداشتی روز دوشنبه ساعت ۱۵ و کمیسیون روابط اجتماعی روز سه‌شنبه ساعت ۱۲ در حضور والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی تشکیل و امور جاری مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون تزیید درآمد سازمان‏

شاهنشاهی خدمات اجتماعی‏

سو کمیسیون تزید درآمد سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی روز سه شنبه ساعت ۱۱ در انجمن روزنامه نگاران تشکیلی‌ات و پیشنهاددهای شرکت سهامی فیلمبرداری میترا با حضور آقای دکتر کوشان مدیر عامل شرکت مورد بررسی قرار گرف و گزارش آن برای کمیسیون تزید درآمد تهیه شد.

سو کمیسیون تبلیغات روز چهارشنبه ساعت ۹ در انجمن روزنامه‌نگاران تشکیل یافت و راجع به پیشنهادهای آقای دکتر شفق و تهیه برنامه کلی تبلیغات برای سال جاری تصمیمات مفتضی گرفته شد.

مذاکرات در اطراف جمع‌آوری ولگردان و گدایان‏

سو کمیسیون جمع‌آوری گدایان و ولگردان به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی روز پنجشنبه ساعت شش و نیم بعد از ظهر در دفتر آقای سرتیپ صفاری رئیس کل شهربانی تشکیل یافت و با حضور آقای پیراسته دادستان تهران و آقای حاجی علواقی کاشانی رابط سازمان و انجمن خیریه بازرگانان تهران در اطراف موضوع و یافت راه‌های عملی و ساده این امر مهم که مورد علاقه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و والاحضرت اشرف پهلوی می‌باشد مذاکرات لازم به عمل آمد.

جناب آقای محمدسلیم الراضی وزیر مختار جدید عراق برحسب وقتی که قبلاً معین شده بود ساعت ده و نیم صبح پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۲۶ به اتفاق کارمندان رسمی سفارت در کاخ سفید سعدآباد به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی شرفیاب شده و استوارنامه خود را تقدیم نمودند.

در موقع شرفیابی جناب آقای همایون جاه وزیر مشاور و عهده‌دار امور وزارت امور خارجه و رؤسای درجه اول دربار شاهنشاهی و آقای سمیعی رئیس تشریفات وزارت امور خارجه شرف حضور داشتند.

تعقیب رانندگان متخلف‏

به طوری که از شهربانی کل کشور اطلاع می‌دهند ۶۴ نفر راننده و شاگرد راننده به واسطه تخلف از مقررات و آئین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی از طرف مأمورین مربوط و بازرسان مخصوص شهربانی به دادگاه اعزام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

به علاوه تابلو سه اتوبوس شهری و کارت و گواهینامه رانندگی ۱۳ نفر رانندگان متخلف نیز اخذ و برای مدت معینی ضبط شده است.

سرقت‌های مکشوفه‏

به طوری که از شهربانی کل کشور اطلاع می‌دهند سرقت‌های مشروحه زیر به وسیله اداره آگاهی کشف شده است.

۱- کشف سرقت معادل ۶۰۰۰ ریال وجه مسروقه از منزل سید حسین به ارتکاب بانو سیمین. قضیه در شعبه ۳ تحت تعقیب است.

۲- کشف سرقت معادل ۴۰۴۰ ریال وجه مسروقه از جیب اسمعیل چوبدار به ارتکاب سید ناصر وجه به صاحبش مسترد شد.

۳- کشف سرقت معادل ۱۴۰ ریال یک عدد دل طلا مسروقه از گردن طفل بانو حلمه به ارتکاب محمد جیب بر. به صاحبش مسترد شده.

۴- کش سرقت معادل ۳۰۰۰ ریال یک عدد چراغ مسروقه از منزل خلیل سلطانی به ارتکاب صدیقه قضیه تحت تعقیب است.

۵- کشف سرقت معادل ۱۵۲۰۰ ریال ملبوس مسروقه از منزل علی اکبر پسر علی به ارتکاب اسکندر به صاحبش مسترد شده است.

۶- کشف سرقت ۳۵۰ ریال نقره آلات مسروقه از دکان غفار زرکوب به ارتکاب محمود ابراهیم به صاحبش مسترد شده است.

۷- کشف سرقت معادل ۴۲۵۰ ریال اشیاء مسروقه از منزل ستوان یکم محمدعباس یکی به ارتکاب نبی و حسین فعلاً یک زوج کفش از مسروقات به دست آمده فضیه تحت تعقیب است.

تعمیر ضریح حضرت معصومه‏

تولیت استانه قم برای تعمیر اساسی ضریح و مرقد حضرت معصومه از چندی پیش به اداره کل باستان‌شناسی مذاکریه نموده در نتیجه هفته گذشته به دستور وزارت فرهنگ آقای مصطفوی رئیس اداره کل باستانشناسی به اتفاق آقای دکتر بهرامی موزه دار قسمت آثار اسلامی موزه ایران باستان برای شروع به مقدمات این کار به قم عزیمت نمودند و صبح پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ترتیب باز نمودن در ضریح از طرف تولیت استانه داده شد و در هنگام باز کردن در ضریح آیت‌الله بروجردی و حضرت آقای نجفی و آقای فرماندار قم نیز تشریف حاصل نموده بودند آقای سپهبدی مدیر موزه قم و کلیه کارکنان آستانه حضرت معصومه در این موقع مشر بودند.

تاریخ کاشی‌های آن ۶۰۲ هجری و سازنده آن‌ها محمد ابن ابی طاهر کاشانی که قدیمی‌ترین کاشی‌ساز معروف ایران شناخته شده است می‌باشد.

آقایان نامبرده به داخل ضریح رفته یادداشت‌های فراوان و عکس‌های متعدد توسط قد مطهر برداشتند.

در نتیجه مشاهده وضع داخل ضریح و توجه لزوم پدیدار بودن مرقد مطهر که ا ز هر جهت نفیس و قابل توجه است قرار شد ضمن تعمیر ضریح ترتیبی داده شود مدخل ضریح کاشی که تنها در ورودی آن است برای همیشه باز گذارده شود و دهانه ضریح نقره در این قسمت تدیل بدر نقره مشبک مناسبی گردد و دیوارهای داخل ضریح و کف آن نیز با سنگ‌های مرمر سفیدی که اخیراً نزدیک قم کشف نموده‌اند پوشیده گشته به وسیله نورافکن و پرتو برق مرقد مطهر توجه شایسته در معرض دیدار زایرین قرار گیرد.

آقای مرتضی زرگر زیر دست اصفهان نیز نقشه و نمونه کوچک بسیار زیبا و ظریفی جهت ضریح مزبور تهیه کرده‌اند.

تولیت آستانه قم در اجرای این نظریات کمال اشتاق را داشته و هر چه زودتر به انجام آن اقدام خواهند نمود.

برای ماه مبارک رمضان‏

از طرف جناب اشرف آقای قوام‌السلطنه نخست وزیر این بخشنامه به تمام وزارتخانه‌ها استانداری‌ها فرمانداری‌ها شهرداری‌ها تهران شهربانی کل کشور ژاندارمری کل کشور ابلاغ شده است.

نظر به این که در ماه مبارکک رمضان رعایت حفظ و صیانت کامل شعائر مذهبی و فرایض دینی بر عموم افراد کشور فرض و واجب است و به خصوص کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از نظر احترام و اطاعت و اجرای دستورات مذهبی باید عملاً سرمشق سایر افراد باشند اکیداً مفرر می‌گردد اهالی کشور عموماً مأمورین دولت خصوصاً موظف می‌باشند از هر جهت در حفظ مراسم و تکالیف ماه صیام مراقبت کامل بنمایند. کوچک‌تر انحراف و تخلف و تظاهر که منافی و مضایر یا وظایف و تکالیف مربوط به ماه مبارک رمضان باشد از ناحیه هر کس بروز کند متخلف شدیداً مورد مواخذه و تنبیه قرار خواهد گرفت و کم‌ترین عفو و اغماض به عمل نخواهد آمد چنانچه مستحضر شوم در اجرای این دستور اندک تصامح و انحراف به شور اولیاء وزارتخانه‌ها از نظر مأمورین دولتی و رؤسای شهربانی‌ها از نظر افراد عمومی مسئول و مورد مؤاخذه واقع خواهد شد. آبدارخانه‌ها در تمام وزارتخانه‌ها تعطیل و کافه‌ها و رستوران‌ها باید از قبول مشتری خودداری نمایند، اداره شهربانی و فرمانداری نظامی مأمور اجرای مقررات فوق هستند.

نخست وزیر احمد قوام‏

تغییر برنامه رادیو

به مناسبت ماه مبارک رمضان از فردا این تغییرات در برنامه رادیو تهران حاصل می‌شود:

۱- برنامه بخش اول از ساعت پنج و نیم صبح آغاز می‌شود و در ساعت هفت پایان می‌یابد و بنابراین نیم ساعت صفحات موسیقی در آخر برنامه بخش اول حذف می‌شود.

۴- در بخش سوم همه روزه در ساعت نوزده و ده دقیقه (هفت و ده دقیقه) بعد از ظهر اذان گفته می‌شود و ورزش باستانی طبق معمول همه ساله بجای بخش اول در بخش سوم ساعت بیست و دو سی دقیقه (ده و نیم) بعد از ظهر اجرا می‌شود.

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران‏ از قاطبه نوع‌پروران کشور برای کمک‏ به حریق‌زدگان اردبیل کمک می‌طلبد

به طوری که عموم هوطنان عزیز استحضار دارند حریق مدهشی در اردبیل واقع و خرابی و خسارات زیادی وارد و قالب برادران اردبیلی ما را از هستی ساقط و فاقد وسائل زندگی نموده است و کمک‌های فوری عموم هموطنان را ایجاب می‌نماید.

در این موقع از طرف بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که همواره توجه مخصوصی در این قبیل موارد دارند اوامر و تأکیدتی لازم برای کمک‌های فوری نسبت به تهیه وسایل کمک به آسیب‌دیدگان صادر گریدیده و هیأتی تحت ریاست عالیه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی رئیس معظم جمعیت شیر و خورشید سرخ برای انجام کمک‌های فوری رسیدگی به وضعیت حریق زدگان به اردبیل عزیمت نمودند.

اینک لازم میدان توجه عمومی هموطنان محترم را به لزوم کمک و مساعدت به برادران و خواهران اردبیلی که چشم امید خود را به همت و فتوت خیرخواهانه و نوع‌پروران دوخته‌اند جلب نماید البته وظایف اخلاقی و ملی افراد مخصوصاً متمکنین ایجاب می‌نماید که در این موقع باریک هر قدر ممکن است نسبت به آسیب دیدگان مستمند حریق زده کمک و مساعدت نموده و این وظیفه دینی و وجدانی را به بهترین وجهی که شایسته است انجام دهند هموطنان محترم و ساکنین تهران و شهرستان‌ها که مایل به دادن اعانه باشند می‌توانند اعانات خود را به حساب مخصوصی که در بانک ملی ایران در مرکز به شماره ۴۶۹۴۱ باز شده پرداخت و رسید دریافت دارند این اعانات تحت نظر کمیسیون مخصوص مرکب از نمایندگان شیر و خورشید سرخ و معتمدین محل و رؤسای ادارات در شهرستان اردبیل به مصرف تأمین وسایل آسایش و جبران خسارات حریق زدگان خواهد رسید.

تجدیدنظر در قانون و آئین‌نامه‌های شهرداری‌ها

به منظور تجدیدنظر در قانون و آیین نامه‌های شهرداری‌ها از طرف مقام وزارت کشور هیئتی مرکب از آقایان درخشانی مدیر کل دفتر و دادور رئیس اداره ایلات و بازرس وزارتی و شبدیز و حشمتی بازرسان وزارتی پس از تشکیل جلسات و مطالعات کافی طرح لازم را تهیه و به مقام وزارت تقدیم نمودند تا پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم شود.

زمین لرزه‏

از اسفراین خبر می‌رسد که روز بیست و دوم تیر ماه زلزله شدیدی در آن شهر روی داده و تلفاتی وارد نشده است و نیز از شیروان اطلاع می‌دهند روز ۲۱ تیر ماه زلزله شدیدی که به کلی به سابقه بوده است در آن شهر اتفاق افتاد ولی هیچ گونه خسارت جانی وارد نیامده است.

ستاره در قزوین‏

ساعت نه و ربع شب ۲۶/ ۴/ ۲۸ ستاره‌ای در آسمان قزوین دیده شده است که جلوی آن نقره‌ای رنگ و عقب آن ذرات قرمز رنگی جدا می‌شد و پس از چند ثانیه خاموش گردید و عده‌ای از اهالی می‌گویند که در شب بیست و ششم تیر هم این ستاره را دیده‌اند.

دستگیری سارق وجوه بانک ملی‏

از بندر پهلوی تلگرافی اطلاع می‌رسد که ساعت ۱۲ روز ۲۵ تیر ماه حسین امین صالحی که در سال قبل مبلغ یک میلیون و شصت هزار و صد و هفتاد و چهار ریال وجوه بانک ملی مرکز را سرقت نموده بود موقعی که مأمورین دارایی به معیت مأمورین شهربانی برای کشف قاچاق از منزل حسین ظروفچی مشغول بازرسی بودند و مشارالیه با لباس عمله‌گی در آنجا مشغول کار بوده شناخته شده و فوراً دستگیر و تحویل شهربانی می‌گردد وضمناً ۲۳ لول تریاک هم از منزل حسین ظروفچی کشف شده است.

در وزارت بهداری‏

به طوری که از وزارت بهداری اطلاع می‌دهند آقای دکتر محمد حافظی به سمت ریاست اداره روابط بهداشت بین‌المللی منصوب شدند.

به پرونده ۱۸ نفر از محکومین رسیدگی شد

بامداد روز ۲۶/ ۴/ ۲۸ کمیسیون تجدیدنظر مرکب از آقایان سید محمدعلی شوشتری و حشمتی از نمایندگان وزارت کشور و آقایان ابوالحسن صادقیان و محمود کفایی نمایندگان وزارت دادگستری و آقای سرهنگ علی‌اکبر آزاد نماینده شهربانی در وزارت کشور تشکیل و سپس به ۱۸ پرونده محکومین کمیسیون‌های بدوی مرکز و شهرستان‌ها رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردید.

ورود نماینده فارس‏

آقای جواد ملک‌پور نماینده دوره پانزدهم مجلس شورای ملی از شیراز به مرکز وارد شده‌اند.

نتیجه امتحانات تهران‏

از وزارت فرهنگ اطلاع می‌دهند امتحانات نهایی ابتدایی پسران و دختران تهران و حومه تحت نظارت آقای مؤید ریاست هیئت ممتحنه خاتمه یافته و نتیجه به این شرح است.

از ۶۸۳۶ دختر و پسر ۴۵۳۱ نفر قبول و ۱۸۳۹ دانش‌آموز تجدیدی و ۴۶۶ تن مردود شده‌اند.

در حوزه فرهنگی شماره ۱۶

آقای حاجی عندلیبان ساکن حوزه فرهنگی ۱۶ مبلغ ۲۷۰۰ ریال به انجمن پرداخته‌اند وزارت فرهنگ از مساعدت ایشان امتنان دارد و منتظر است که ساکنین دیگر این حوزه هم هر یک به فراخور توانایی خود از بذل کمک و مساعدت دریغ نورزند آقایان نصرالله نراقی و حسین سجادی هم هر یک ۵۰ ریال در همان حوزه پرداخته‌اند.

مساعی فرهنگ کاشان‏

در اثر اقداماتی که به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای تعلیمات اجباری تاکنون در کاشان به عمل آمده در این نقاط، ده وزان، ده اذان، ده ورکان، ده کلهرود، ده کهبان، ده لبرزرود، ده بارند محل دبستان ساخته و آماده شده که به تدریج ساختمان دبستان فراهم شود. وزارت فرهنگ از مساعی آقای معارفی رئیس اداره فرهنگ کاشان در اجرای قانون مقدس تعلیمات اجباری کمال رضایت دارد.