مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۶

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۰ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۶

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۴ نشست ۱۲۶

دوره چهاردهم قانون گذاری

شماره مسلسل ۱۳۸۸

مذاکرات مجلس جلسه ۱۲۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش
۲- قرائت تلگراف واصله از گرمسار مربوط به حادثه مؤلمه زلزله.
۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان
۴- قرائت گزارش وضعیت اسکناس و پشتوانه آن از طرف آقای بوشهری ناظر ذخیره اسکناس.
۵- اخذ رای جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس.
۶- مذاکره در گزارش مربوط به آقای تدین
۷- همهمه و خروج عد ه‌ای از آقایان نمایندگان و ختم جلسه به عنوان ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید.

- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش صورت مجلس

۱- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش صورت مجلس

روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴ آن را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند مجلس یک ساعت پیش از ظهر برپاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت مجلس قبل قرائت و تصویب شد

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است،

غائبین بی اجازه – آقایان: مرآت – افخمی. صفوی – امینی – دکتر اعتبار – شجاع – گیو – مؤید – قوامی – کفائی – دولت آبادی – صدر قاضی – امیر ابراهیمی – صمصام – فتوحی – سلطانی – ساسان – سیف پور – دکتر شفق – دکتر عبده – عباس مسعودی – تهرانی- معدل – دهقان – آشتیانی – عدل – گله داری – ذکائی

دیرآمدگان بی اجازه – آقایان، خاکباز عامری – تیمور تاش – دکتر زنگنه – حکمت – تیموری – اریه – پور رضا.

بدوا بر حسب تصمیم متخذه در جلسه سابق اسامی ۲۳ نفر آقایانی که سوگند یاد نکرده بودند قرائت و مقرر گردید پس از خاتمه دستور جلسه فعلی و یا در جلسه آتیه آقایان نامبرده مراسم تحلیف را طبق قانون اساسی به جا آوردند.

پس ازآن آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر با اظهار تشکر از حسن ظن نمایندگان محترم دائر ابراز تمایل نسبت به ایشان و قبول این خدمت خطیر برای اجرای منویات مجلس شورای ملی در خدمت به کشور برنامه دولت را مشعر به لزوم استقرار کامل حکومت ملی و اجرای اصول مشروطیت و قانون اساسی و قوانین مصوبه با تقویت و پشتیبانی مجلس شورای ملی تشریح و با اشاره به لزوم تامین و جبران مصائب و خسارات حوادث جنگ در اثر اجراء و انجام تعهدات ناشی از پیمان سه گانه بر طبق عدالت از طرف متحدین معظم و ضرورت اتخاذ ترتیبی به مقتضای استقلال کامل دولت ایرن در برگشت اوضاع عمومی به وضع عادی به طور کلی مواد عملی برنامه دولت را از قبیل تحکیم مناسبات حسنه بین دولت ایران و کشورهای دوست و متفق بر اساس احترام متقابل و توسعه روابط تجارتی و اقتصادی در پر تو اصول منافع طرفین و استقرار تشکیلات اقتصادی متناسب با وضع کنونی و اصلاح وضع کشاورزی و صناعت و تهیه کار وبهبود وضع کارگران و کشاورزان وتجدید نظر در مالیاتها و تعدیل بودجه و تجدید نظر در قانون استخدام با رعایت الاهم فالاهم به عرض مجلس شورای ملی رسانیده و هیئت دولت را به ترتیب زیر معرفی نمودند:

آقایان: دکتر مرزبان – وزیر بهداری – حسن علی کمال هدایت وزیر مشاور – نصرالله خلعتبری وزیر کشاورزی – عبدالحسین هژبر وزیر دارائی – مصطفی عدل وزیر مشاور – ابراهیم زند وزیر جنگ – نادر آراسته وزیر راه – انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه – ابولقاسم نجم وزیر بازرگانی و پیشه و هنر - غلام حسین رهنما وزیر فرهنگ – اللهیار صالح وزیر دادگستری ضمنا اضافه نمودند وزارت کشور بر عهده خود ایشان بوده و وزیر پست و تلگراف و تلفون بعدا تعیین و معرفی خواهد شد آقای محمد طبا طبائی پیش نهاد نمودند برنامه دولت در همین جلسه مطرح و تعیین تکلیف آن به عمل آید.

پس از توضیح ایشان و اظهارات آقای دکتر مصدق، پیشنهاد خودرا مسترد وگزارش کمیسون دادگستری راجع به آقای تدین وزیر سابق خواربار مطرح و آقای فرخ با استناد ماده ۱۰۹ آئین نامه داخلی در جواب اظهارات جلسه اسبق آقای نقابت مخبر کمیسون قوانین دادگستری توضیحا اظهار داشتند در مراجعت ار آذربایجان گزارشی به عرض اعلیحضرت همایونی نرسانده و گزارش تقدینی به هیئت دولت و مجلس شورای ملی نیز مبتنی بر گزارشات رؤسای دارئی شهرستانهای آذر بایجان بوده ونامه آقای فروزان پیشکار سابق دارائی، آذربایجان رادر رد اظهارات جلسه اسبق آقای نقابت قرائت و علاوه با بودن غله در سراسر آذربایجان وعدم ورود گندم و جواز نقاط مختلفه بآن استان بدیهی است بعضی از مامورین با محتکرین تبانی وسازش نموده و بضرر خزانه عمومی کشور مبالغی سوءاستفاده نموده‌اند که موضوع از هر حیث شایسته تعقیب قضائی در مراجع صالحه می‌باشد.

آقای دکتر مصدق به عنوان مخالف عطف به بیانات گذشته آقای نقابت مخبر کمیسیون ودر تائید اظهارات مفصل جلسه ۲۳ فروردین ماه خودشان توضیح دادند بنا به اظهارات آقای فرخ و رائه اسناد رسمی از طرف ایشان در نقاط مختلفه آذربایجان در اسفند ماه ۱۳۲۱ غله موجود بود و ایجاد بلوای۲۴ اسفند و انعقاد قرار داد خریدن بدون مناقصه و با قیمت گزاف برای استفاده شخصی بوده و مسافرت آقای تدین بآذربایجان و عدم اعتراض به قرار داد منعقده با خدیوی و انعقاد قرارداد با ابراهیمی بدون رعایت صرفه خزانه و تشریفات مناقصه و تادیه یک صدو پنجاه هزار تومان مساعده و همچنین عدم تحویل جنس در تبریز موجبات رسیدگی را الزام و ایجاب نموده و گزارش کمیسیون دادگستری دائر بصدورقرار منع تعقیب بعقیده ایشان بر خلاف مصالح کشور بوده و عقیده داشتند با توجه باصل ۶۹ و ۷۵ متمم قانون اساسی رسیدگی مجلس شورای ملی جنبه قضائی نداشته و وظیفه شورای ملی است در صورت ورود اتهام رسیدگی نشده موضوع قابل تعقیب و ارجاع بدیوان کشور خواهد بود.

در این موقع آقای رئیس کشور مجلس را ترک و آقای ملک مدنی کرسی ریاست را اشغال و آقای نقابت مخبر کمیسیون دادگستری در پاسخ اظهارات آقای فرخ با توجه بنامه آقای فروزان چنین نتیجه گرفتند که موضوع گزارش مربوط با ارقام تعهدات اشخاص بوده و حکایت از موجودی غله نداشتند و با جمع آوری اعانه از طرف آقایان نمایندگان و محترمین آذربایجان نبودن غله و مضیقه شهر از حیث نان محرز و مسلم بوده و عزیمت وزیر خواربار بمحل مانند سلف خود برای تامین موضوع اشکال قانونی و قضائی نداشته و در قسمت بیانات آقای دکتر مصدق نیز توضیح دادم عدم رعایت مقررات مربوط بمناقصه با توجه بمفاد قانون ۲۴ خرداد جرم شناخته نشده و تمام قسمتهای مورد نظر ایشان از طرف کمیسیون دادگستری و باز پرس اعزامی دیوان کیفر بمحل کاملا رسیدگی و تدقیق شده و از نظر قضائی با توجه بمحتویات و مستندات پرونده جرم انتسابی به آاقای تدین وارد نبوده و از نظر ارتشاء نیز دلیلی اقامه نگردیده ودر قسمت معامله مورد بحث با رعایت اوضاع و احوال قضیه و اسناد موجوده خساراتی متوجه دولت نشده و در هر حال اتخاذ تصمیم قطعی موکول بنظر مجلس شورای ملی است. آقای هاشمی ماده ۱۱۰ آئین نامه داخلی را تذکارو تقاضی نمودند آقایان ناطقین از موضوع خارج نگردند. دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان: صادقی و دکتر رادمنش راجع به بکفایت مذاکرات قرائت و پس از توضیح آقای صادقی دائر بکفایت مذاکرات و ضرورت ارجاع پرونده امر بدیوان کشور برای رسیدگی و کشف حقیقت چون عده برای اخذ رای کافی نبود و پیشنهاد ختم جلسه نیز شده بود اخذ رای بکفایات مذاکرات و اصل گزارش دادگستری و شور در برنامه دولت بروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه۳ ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

نائب رئیس – آقای فرخ نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟

فرخ – در جلسه قبل بنده اخطارنظامنامه‌ای داشتم چون مجلس از اکثریت افتاد نتوانستم بعرض مجلس برسانم، حالا اجازه می‌خواهم عرض صورت مجلس بشود آقای نقابت در جلسه قبل به بنده نسبت عدم رعایت قانون دادند در حالیکه غله و حبوباتی که خریداری شده برای دیگران بوده‌است و محتاج به مناقصه نبوده‌است و غله‌ای هم که برای دولت خریده می‌شود محتاج به مناقصه نیست بعلاوه یک تصمیم دیگری که اتخاذ شده‌است و آن این است که غله‌ای را که ما به دولت شوروی دادیم ۲۳ هزار تن بوده‌است و در مقابل ۲۲ هزار تن تا ۲۷ هزار تن بما رد کردند دو هزار تن از سر حد ترکستان از مشهد به تهران آمد و بیست یا ۲۵ هزار تن هم از راه پهلوی دولت شوروی در سال ۱۳۲۲ در مقابل آن ۲۳ هزار تن بما رد کردند.

نایب رئیس – این مربوط به صورت مجلس نبود – چون مربوط بصورت مجلس نیست اصلاح نمی‌شود. آقای بهبهانی

بهبهانی – در صورت مجلس آقای تهرانی غایب بی اجازه ثبت شده‌است و حال آنکه اغلب آقایان می‌دانند که قریب یک ماه است که آقای تهرانچی بستری هستند و نمی‌توانند در مجلس حاضر شوند خواستم تذکر بدهم ایشان را با اجازه محسوب دارید غفلت شده بود تذکر داده شود حالا تذکر می‌دهم.

نایب رئیس – معمول این است که آقایانی که کسالت پیدا می‌کنند کتبا می‌فرستند و اجازه داده می‌شود در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد

– قرائت تلگراف واصله از گرمسار مربوط به حادثه مؤلمه زلزله

۲ – قرائت تلگراف واصله از گرمسار مربوط به حادثه مؤلمه زلزله.

نایب رئیس – تلگرافی رسیده‌است قرائت می‌شود

فداکار – بنده اعتراض داشتم به صورت مجلس نایب رئیس – بنده ملتفت نشدم و اعلام کردم صورت مجلس تصویب شد. محمد طباطبائی – حالا تذکری دارند اجازه بدهید تذکرشان را بدهند.

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شده‌است.

فداکار – در جلسه گذشته اعلام رای شد نسبت به گزارش آقای تدین …

نایب رئیس – اجازه بفرمائید تلگرافی که رسیده‌است خوانده می‌شود تلگرا ف واصله به وسیله آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت شد: از گرمسار به وسیله مقام ریاست مجلس شورای ملی. حضور مجترم آقایان نمایندگان: حادثه مؤلمه زلزله گرمسار موجب انهدام کلیه ابنیه و خانه‌ها قریب ۱۵ هزار نفر اهالی به باغات و صحرا متواری، از نمایندگان محترم ملت استرحاما انتظار دل جوئی و همه گونه و مساعدت را دارند - ابراهیم هاشمی.

- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان

۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان

نایب رئیس – شروع می‌شود به اجرای مراسم تحلیف (در این موقع به احترام ورود کلام الله مجید عموم حضار برخاستند و آقایان ذیل به شرح آتی قسم نامه را قرائت و امضاء نمودند). من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم، و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده‌است مهما اممکن با کمال راستی و درستی وجد و جهد انجام داده و نسبت به اعلی حضرت شاهنشه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشد و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران آقایان: آقای سید ضیاءالدین طباطبائی (چون قسم نامه را آهسته قرائت می‌نمودند و جمعی اظهار می‌نمودند بلندتر قرائت شود.

آقای هاشمی اظهار نمودند: امضاء ورقه قسم نامه سندیت دارد) دکتر راد منش – رفیعی – دکتر آقایان (با انجیل قسم یاد نمودند) مجد – تجدد – جمال امامی – دکتر کیان – دکتر فلسفی – دکتر مجتهدی – اوانسیان (به انجیل مقدس قسم یاد نمودند) مراد اریه (به توریه مقدس قسم یاد کردند) ایپکچیان – لنکرانی (آقای لنکرانی قبل از شروع به قرائت قسم نامه اظهار نمودند رژیم مشروطه قسم مشروط و پس از امضای قسم نامه اظهار داشتند قیود و صفی را هم متوجه بودند) پور رضا – دری (مجددا کلام الله مجید را با احترامات لازمه و قیام عموم حضار از مجلس خارج نمودند)

- قرائت گزارش وضعیت اسکناس و پشتوانه آن از طرف آقای بوشهری ناظر ذخیره اسکناس

۴- قرائت گزارش وضعیت اسکناس و پشتوانه آن از طرف آقای بوشهری ناظر ذخیره اسکناس.

نایب رئیس - آقای بوشهری

بوشهری - در اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ یعنی یک سال قبل بنده و مرحوم ابو القاسم نراقی از طرف مجلس شورای ملی به سمت نمایندگی در هیئت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدیم. مرحوم نراقی به سهم خود زحمات بسیاری متحمل و خدمات بر جسته به پول این مملکت نموده‌است و در تمام مدتی که این ماموریت به عهده آن مرحوم واگذار بود با جدیت فوق العاده و خستگی ناپذیدی انجام وظیفه نمود به طوریکه می‌توان گفت جان خود را بر سر این ماموریت و خدمت به مملکت گذارد و برای اینکه سالهای متمادی همه روزه چند ساعت از وقت خود را در زیر زمینها و خزانه بانک ملی که از نعمت هوای آزاد و آفتاب محروم است به سر می‌برد و در نتیجه سلامتی خود را تدریجا از دست داد و به رحمت ایزدی پیوست و حال ما از خداوند تبارک و تعالی خواهانیم که روح پاک آن مرحوم را غریق رحمتهای بی پایان خود بفرماید.

قبل از آنکه شروع به تجدید انتخاب دو نفر نماینده برای هیئت نظارت اندوخته اسکناس بشود اجازه می‌خواهم راپورت مختصری از وضعیت اسکناس و پشتوانه ان برای آقایان نمایندگان محترم به عرض مجلس شورای ملی برسانم: در ۲۸ ابان ماه ۱۳۲۱ قانونی از مجلس شورای ملی گذشت که اجازه انتشار اسکناس را تحت شرائط مخصوصی به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار نمود که اینک برای اختصار فقط یک ماده از قانون مزبور را به عرض آقان محترم میرسانم:

ماده چهارم- اسکناسهائی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد

  • الف – شسصت در صد زربه بهای رسمی این تاریخ در بازار بین المللی ویا لیره و دلاری که قابل تبدیل بزر باشد.
  • ب- چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت بزر به بهای امروز تضمین شده باشد.

بعد از تصویب این قانون یعنی از۲۸ ابان ماه ۱۳۲۱ کلیه اسکناس هائی که هیئت نظارت اندوخته اسکناس تا این تاریخ منتشر کرده‌است بالغ بر چهارصد وشش میلیون و نهصد و چهل وچهار هزار و چهارصدو بیست و سه تومان ونیم می‌باشد که طبق قانون فوق لذکر دارای صد در صد پشتوانه طلا وو یا ارز قابل تبدیل به طلا می‌باشد. به رقم فوق باید سیصد و پنجاه میلیون تومان اسکناس را که قبل از قانون ۲۸ آبان ماه به موجب قوانین جدا گانه از طرف بانک ملی ایران انتشار یافته اضافه نمود که پشتوانه آن مقداری نقره و طلا و کسری آن تا میزان پشتوانه قانونی از محل جواهرات سلطنتی تامین شده‌است بنابراین کلیه اسکناس‌های منتشره بالغ بر هفتصدو پنجاه و شش میلیون و نهصدو چهلو چهار هزار و چهارصدوبیست و سه تومان و نیم می‌باشد.

اجازه می‌خواهم تغییراتی را که از اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ الی پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۴ یعنی در ظرف یک سالی که این جناب افتخار عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را از طرف مجلس شورای ملی داشته‌ام در وضع اسکناس منتشره و پشتوانه قانونی آن پیدا شده به طور خلاصه بقه عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم اسکناس منتشره در ظرف سال ۱۳۲۳ نزدیک به ۵۳ میلیون تومان اضافه شده و موجودی طلا در خارجه نیز هفده تن و هفتصدو بیست و چهار کیلو و کسری تقریبا برابر پنجاه و نه خروار هشت من و یازده سیر به ارزش قانونی تقریبا شصت و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان زیاد شده‌است و تفاوت بین میزان طلا اضافه شده و اسکناس منتشر شده از موجودی ارزی قسمت نشر اسکناس کم شده‌است ضمنا در ظرف همان مدت به موجب قانون تبدیل نقره به طلا مقدار دویست و پنجاه و دو تن و ۳۸۴ کیلو نقره خالص از پشتوانه کسر به جای آن سه تن و ۹۹۲ کیلو طلای خالص به طلای موجود در تهران افزوده شده‌است به طوری که موجودی طلای پشتوانه که در آخر فروردین ۱۳۲۳ – ۹۳ تن می‌بود اکنون قریب ۱۱۴ تن برابر ۳۷۶ خواربارو نیم می‌باشد بنابراین توضیحاتی که به عرض آقایان محترم رسید وضع کلیه اسکناسهای منتشره تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۴ و پشتوانه قانونی آن بدین قرار است:

طلا – صدو سیزده میلیون و نهصدو هشتاد هزار و چهارصدو هفتادو دو گرام و نهصدو سیزده هزارم گرم به ارزش قانونی چهار ملیاردو یکصدو پنجاه وهشت میلیون و صدو هفتاد هزار و پانصدو نودو هشت ریال و هشتادو پنج دینار. نقره – هفتصدو هشتادو شش میلیون دویستو پنجاه و چهار هزار و چهارصدو سی و شش گرم و سیصدو هفتاد هزارم گرم به ارزش قانونی سیصدو بیست میلیون و نهصدو هشتاد و چهار هزار و صد و سه ریال و هشتاد و پنج دینار. لیره و دلاری که تنزل آن نسبت به طلا تضمین شده‌است جمعا به ارزش قانونی یک ملیاردو سیصدو چهل و شش میلیون و هشتاد و هفت هزار و نهصدو پنجاه و یک ریال و ده دینار. جواهرات تا میزان سیصدو چهل و چهار میلیون و دویست و یک هزار و پانصدو هشتاد و یک ریال و بیست دینار.

بدهی دولت به وثیقه مازاد بهای جواهرات یک ملیارد و چهار صد میلیون ریال. جمع کل هفت ملیارد و پانصد و شصت و نه میلیون چهارصدو چهل و چهار هزار و دویست و سی و پنج ریال و جمع کل اسکناسهای منتشره نیز بالغ بر هفت ملیاردو پانصدو شصت و نه میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار دویست و سی و پنج ریال می‌باشد. در خاتمه تذکرا این نکته را نیز به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم که مبلغ نهصدو هشتاد میلیون که از تفاوت ارزیابی طلا و نقره موجود به دست آمده‌است به نام اندوخته مخصوصی حفظ شده‌است تا در صورتی که تنزلی در بهای طلا و نقره پشتوانه حاصل شود از اندوخته فوق الذکر جبران و در پشتوانه مؤثر واقع نگردد.

مطلب دیگری که امروز می‌توانم مژده آن را به آقایان نمایندگان محترم بدهم این است که از ابتدائی که بانک ملی شروع به انتشار اسکناس نمود تا نیمه سال ۱۳۲۳ که میزان اسکناس منتشره به هفت صد و هفتاد و هشت میلیون تومان رسید دائما انتشار اسکناس رو به تزاید و بانک ملی ایران در هیچ موقع موفق نشده بود مقداری از اسکناسهای منتشره را از جریان خارج نماید ولی خوشبختانه از مهر ۱۳۲۳ تا اول فروردین ۱۳۲۴ یعنی در ظرف شش ماه اخیر مبلغ دویست و بیست میلیون ریال برای اولین مرتبه از تاریخ تاسیس بانک ملی ایران از میزان اسکناس منتشره کسر و از جریان خارج گردیده و به تدریج نیز خلرج می‌گردد و این به ما نوید می‌دهد که در آتیه نزدیکی موفق خواهیم شد مقدار زیادی از اسکناس‌های منتشره جمع آوری نموده و هزینه زندگی را که به میزان محیر العقولی در ترقی و تعالی است به حالت معتدلی عودت دهیم.

بنا بر آنچه که به عرض رسید جای بسی خوشحالی است که امروزه پول ایران بر روی یک چنین اساس محکمی استوار و می‌توان گفت اول مملکتی است که پول رایجش دارای ارزش حقیقی و صد در صد پشتوانه قانونی می‌باشد و چنانچه صحبت هائی در اطراف سستی و تنزل پول این مملکت می‌شود صرفا از طرف اشخاص بی اطلاع مغرض فقط برای مشوب کردن اذهان عمومی می‌باشد و حال آنکه جای آن دارد به ملت ایران با داشتن یک چنین اندوخته‌ای در موقعه‌ای که جنگ جهانی به نفع متفقین ایران خاتمه پذیرفته‌است تبریک گفته شود در عین حال از این قسمت هم نباید غفلت نمود که دولتهائی که سر کارند یا بعدا زمام اموررا در دست می‌گیرند باید نهایت قدرت و مراقبت را داشته باشند که این ثروت ملی که با شک چشم و خون جگر بیوه زنان و بیچارگی یک ملتی اندوخته شده‌است در مقابل تمایلات بی جا و هوی و هوس عده‌ای منفعت پرست از دست نرفته و صرفا به احتیاجات ضروری ملت و مملکت برسد و در غیر این صورت چنانچه زمامداران وقت جزئی تسامح از خود نشان بدهند به آقایان نمایندگان محترم قول قطعی می‌دهم که تمام این ثروت تا دینار آخر خیلی زود تر از آن مدتی که به دست ما رسید از دستمان خارج خواهد گردید.

- اخذ رای جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس

۵ – اخذ رای جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس.

نایب رئیس – شروع می‌شود به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس.

بعضی از نمایندگان – چرا کار دوسیه آقای تدین را انجام نمی‌دهید؟

نایب رئیس – این کار هم الزام قانونی دارد و باید امروز انتخاب شوند بعد به آن کار می‌پردازیم. بدوا ۵ نفر با قرعه برای نظارت در استخراج آراء معین می‌شوند (آقای جواد مسعودی اقتراع نموده آقایان صادقی – بوشهری – اونسیان – ظفری – سنندجی – نبوی معین شدند)

نایب رئیس – آقای طوسی هم از طرف هیئت رئیسه نظارت خواهند کرد. آقای دکتر کیان.

دکتر کیان – بنده از اشخاصی بودم که بعضی از دوستان در نظر داشتند بنده را انتخاب بفرمایند خواستم از آقایان استدعا کنم که بنده را انتخاب نکنند و آقای صادق بوشهری را مقروم فرمایند.

نایب رئیس – شروع می‌شود با اخذ رای برای دو نفر ناظر ذخیره اسکناس (ملک مدنی – برای جمعی) برای) بلی با رای جمعی (در این موقع عده حضار مجلس ۸۳ نفر بود به اخذ رای به عمل آمد)

نایب رئیس – از آقایان حضار تمنی می‌کنم که بعد از جلسه با بعد از ظهر آراء را استخراج بفرمایند.

- مذاکره در گزارش مربوط به آقای تدین

۶- مذاکره در گزارش مربوط به آقای تدین.

نایب رئیس – در جلسه گذشته موضوع پرونده آقای تدین مطرح بود. پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف آقای صادقی شد و توضیح هم دادند (تهرانچی – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم) حالا نمی‌شود مخالفت کرد، چون در آن جلسه مخالفی نبود و بعد هم آقای نایب رئیس اعلام رای فرمود و کسی هم در آن جلسه مخالفت نکرده‌است بنابراین به پیبشنهاد آقای صادقی نسبت به کفایت مذاکرات باید رای گرفته شود آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. حالا باید رای به گزارش کمیسیون گرفته شود در اینجا دو پیشنهاد راجع به رای به پرونده آقای تدین رسیده‌است عده‌ای تقاضای رای با ورقه کرده‌اند اولا قرائت می‌شود. و بعدا هم پیشنهاد دیگری است راجع به رای مخفی خوانده می‌شود.

هاشمی – پیشنهاد آقای دکتر مصدق و شش هفت نفر دیگر از آقایان قرائت می‌شود. امضا کنندگان پیشنهاد می‌نمائیم که راجع به گزارش کمیسیون دادگستری رای با ورقه اخذ شود – دکتر مصدق – مهندس فریور – دکتر شفق (یک نفر از نمایندگان – ایشان که اینجا نیستند) مظفر زاده – شریعت زاده – فرمند – بهادری – رحیمیان – دکتر عمده – فرخ محمد طباطبائی – رای مخفی مقدم است

نایب رئیس – اجازه بفرمائید بنده تکلیف خودم را عمل می‌کنم آقا یک پیشنهاد دیگری هم رسیده‌است راجع به اینکه رای مخفی گرفته شود خوانده می‌شود و امضا ءها هم تطبیق می‌شود.

مهندس فریور – بنده یک توضیحی در این خصوص دارم اجازه هم گرفته‌ام. (آقای هاشمی به شرح ذیل قرائت کردند) امضاء کنندگان پیشنهاد می‌کنیم راجع به پرونده آقای تدین با مهره سیاه و سفید رای مخفی گرفته شود.

تهرانچی – شریعت زاده نمازی به ضمیمه تقریبا ۲۰ -۳۰ نفر دیگر مهندس فریور اسامی را بخوانید آقای

نایب رئیس – تمنی می‌کنم آقایان اجازه بفرمایند ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم (آقای هاشمی بقیه اسامی را به شرح ذیل قرائت نمودند)

آقایان: دکتر طاهری – تجدد – ذوالقدر – مخبر فرهمن – امیر تیمور – یمین اسفندیاری – مجد – مجد ضیائی – تهرانی – محیط – فرهودی – پور رضا – روحی

مجدضیائی – بنده امضاء نکرده‌ام

هاشمی – اجازه بفرمائید یکی امضاءها است یکی هم بالای امضاءها به خط جلی توضیح امضاءها نوشته شده‌است و اسم آقای مجدضیائی هم هست خطشان هم است

فداکار – اغلبشان نیستند

بعضی از نمایندگان – اسامی را تطبیق بفرمائید

نایب رئیس – بنده خودم می‌خواستم همین کار را انجام بدهم اجازه بفرمائید اسامی به ترتیب خوانده می‌شود و تطبیق می‌شود. (آقای هاشمی اسامی را به ترتیب ذیل مجددا خواندند)

آقایان: تهرانچی – شریعت زاده – نمازی – (غائب هستند) دکتر طاهری – تجدد – ذوالقدر – مخبر فرهمن – امیر تیمور- یمین اسفندیاری (گفته شد نیستند) مجد – مجد ضیائی (مجد ضیائی بنده نمی‌دانم این مال سابق است) – تهرانی (نیستند) محیط (بعضی از نمایندگان نیستند - بعضی دیگر از نمایندگان – نیستند) فرهودی – پور رضا - روحی.

مجد ضیائی – بنده مسترد می‌کنم

نایب رئیس – آقای مجد ضیائی مسترد می‌کنید؟ مجد ضیائی بله مستر می‌کنم.

مهندس فریور – آقای مجد ضیائی مسترد کردند و ۱۴ نفر هستند.

نقابت – ۱۴ نفر شد بنده هم امضاء می‌کنم ۱۰ نفر می‌شود.

سنندجی – بنده هم قبول می‌کنم

خاکباز – بنده هم قبول می‌کنم.

نایب رئیس – مطابق نظامنامه در این جا رای منفی مقدم است، چون اعلام رای هم شده‌است صحبتی ندارد اگر اجازه بفرمائید ممکن است رای گرفته شود –

مهندس فریور – آقا وکیل مجلس باید بتواند عقیده اش را اظهار بکند.

نایب رئیس – اجازه بفرمائید یک توضیحی راجع برای بدهم گزارش کمیسیون دادگستری دائر است به اینکه اتهام وارد نیست بنابر این آقایانی که (مظفر زاده – آقا بنده هم پیشنهاد داده‌ام اجازه بفرمائید توضیح بدهم) اجازه بفرمائید آقایانی که موافق هستند به اینکه اتهام وارد نیست بایستی مهره سفید بدهند و آقایانی که موافقند با اتهام مهره سیاه خواهند داد …

- همهمه و خروج عده‌ای از آقایان نمایندگان و ختم جلسه به عنوان تنفس

۷ – همهمه و خروج عده‌ای از آقایان نمایندگان و ختم جلسه به عنوان تنفس.

(در این مهره عده‌ای از آقایان نمایندگان با همهمه از مجلس خارج شدند)

مهندس فریور – (در حال خروج) اینکه وضع مجلس نیست وکیل باید آزادانه حرفش را بزند؟ حمایت می‌کنید از دزدها

دکتر مصدق – در حال خروج اینکه وضع مجلس نیست اینجا دزد بازار است (ابراز احساسات و کف زدن و همهمه تماشاچیان مجلس)

دکتر کشاورز – در حال خروج وکیل باید شهامت داشته باشد رای خودش را باید علنا بدهد.

هاشمی – این حرف‌ها را بدون عصبانیت هم می‌شود گفت

نایب رئیس –عده کافی نیست اگر اقایان موافقند پنج دقیقه تنفس داده می‌شود (صحیح است) (در این موقع ۱۰ دقیقه قبل از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر معظمی

- قوانین تصویب شده

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم شماره ۲۲۲۹/۱۵/۱۳۲۴

وزارت دارائی قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و فرمان همایونی در اجرای صادر شده‌است و به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد (محل صحه همایونی) فرمان ملوکانه با تاییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران نظر به اصل بیستو هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول – قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار کل کشور که در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده منضم به این دست خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم – هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور

ماده واحده – مدلول قانون اول اسفند ماه یک هزار و سیصدو بیست و سه به اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی و قانون پنجم بهمن و تبصره اول ماده دوم قانون سی ام آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه برای فروردین و اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار قابل اجرا است این قانون که مشتمل بر بر یک ماده‌است در جلسه سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی

اصل قانون در دفتر نخست وزیر است.

اخبار کشور، اخبار دربار شاهنشاهی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۴

۱- به مناسبت پیش آمد زلزله گرمسار ورامین بر حسب فرمان مطاع مقرر است کمیسیونی با مشارک نماینده در باره شاهنشاهی تشکیل و به محل حادثه رفته که کمک‌های لازم را به آسیب دیدگان به عمل آورند.

۲- وزیر امور خارجه ساعت ۱۱ در کاخ مرمر افتخار شرفیابی حاصل نمود.

۳- پرزیدان هریو به اتفاق خانم خود و وزیر مختار فرانسه امروز ساعت ۱۲ در کاخ اختصاصی به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شده و ناهار نیز را در پیشگاه مبارک صرف نمودند آقای علاء وزیر در بار شاهنشاهی نیز در این موقع حضور داشتند.

انتصاب و احکام

انتصاب و احکام

انتصابات وزارت بهداری در نیمه دوم و اول اردیبهشت ماه بقرار زیر است:

آقای دکتر محمد حسین حکیم زاده بسمت رئیس بیمارستان ساوه از تاریخ ۲۴/۱/۲۷.

آقای دکتر بیژن بسمت ریاست بهداری بیمارستان قوچان ۲۴/۱/۲۶. بانو وجیهه مقبل السلطانی به بیمارستان نجات منتقل شد ۲۴/۲/۳.

آقای سید جلال یزدانی پزشک اسفراین بسمت پزشک سرو لایت منصوب گردید ۲۴/۲/۳.

آقای اکبر مجتبی الحسینی احمدی سجادی از ساری به سولده منتقل گردیده‌است ۲۴/۲/۶.

آقای محمود آقای پزشک بهداری خوی به سمت پزشک بهداری شهرداری خوی منصوب گردیده ۲۴/۲/۹.

آقای دکتر حسین رحیمی زاده بسمت پزشک بهداری خرمشهر برگزیده شده‌است ۲۴/۲/۹.

آقای عبد الله اخباری بسمت پزشک تیمار گاه شهرداری تربت حیدریه برقرار است ۲۴/۲/۹.

آقای دکتر کریم پویا از مرکز به همدان منتقل شده‌است ۲۴/۲/۱۱.

بانو عزت جهانگیر به سمت ماشینویس بهداری استان ۳ برقرار گردیده ۱۲ / ۲/ ۲۴.

آقای دکتر علی اکبر طاهری از نهاوند به فیروز کوه منتقل گردید ۱۲ / ۲ /۲۴.

اقای جواد سعادت کیانی از ایوان کی به نهاوند منتقل گردید ۱۲ / ۲ / ۲۴.

آقای محمد اسدی به سمت ریاست دفتر کل فنی ۲۷ / ۱ / ۲۴.

آقای غلامحسین نظری به سمت حسابدار بهداری نوشهر ۲۷ / ۱ / ۲۴.

آقای محمد محسنی آذر از کرمانشاهان به مهران ۱۵ / ۲ / ۲۴.