مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۳۴ نشست ۲۰۸

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۹ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۳۴ نشست ۲۰۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۲۰۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱ـ تصویب صورت‌مجلس.

۲ـ شور دوم و تصویب قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و هلند.

۳ـ شور دوم و تصویب قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و سوئد

۴ـ شور دوم قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و نروژ

۵ـ مذاکره در طرح قانونی راجع‌به تشدید مجازات رانندگان.

۶ـ معرفی آقای فروهر به سمت وزارت دارایی به وسیله آقای نخست‌وزیر.

۷ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس یک ساعت و سی‌وپنج دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای نورالدین امامی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس.

نایب‌رئیس- اسامی غایبین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

غایبین بااجازه- آقایان: خزیمه‌علم، دکتر جزایری، امید سالار، صارمی، محمودی، قوامی، رضایی، اردلان، افشار صادقی، استخر، امیر احتشامی، عمیدی‌نوری، پیراسته، دکتر پیرنیا، کاشانیان، مهندس جفرودی، دکتر سعید حکمت، پورسرتیپ، احمد صفایی، اورنگ، دکتر آهی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. مهندس شاهرخ‌شاهی، سرمد.

دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: صدقی، دکتر عمید، دولت‌شاهی، درخشش، خاکباز، غضنفری، شوشتری، صراف‌زاده، تبتی، کیکاووسی، معین‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، حائری‌زاده، بزرگ ابراهیمی،

دیرآمدگان و زودرفته‌گان بی‌اجازه- آقایان: سنندجی، ارباب، دهقان، امیرتیمور کلالی، دکتر حمزوی،

نایب‌رئیس- آقای مهدی ارباب نسبت به صورت‌مجلس اعتراضی دارید بفرمایید.

مهدی ارباب- بنده اجازه خواسته بودم چند دقیقه که جلسه پیش دیر آمده بودم به دکتر مراجعه کرده بودم.

نایب‌رئیس- آقای دکتر سید امامی.

دکتر سید امامی- در بیانات بنده چند اشتباه بود که تصحیح کرده‌ام می‌دهم به تندنویسی.

نایب‌رئیس- آقای مهندس اردبیلی.

مهندس اردبیلی- در بیان بنده مختصر اشتباهی دارد درست می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.

نایب‌رئیس- چون جلسه دیر تشکیل شده و بعدازظهر هم باید آقایان در دانشکده افسری تشریف ببرند با اجازه آقایان وارد دستور می‌شویم (صحیح است) آقای بهبهانی بفرمایید.

بهبهانی- دو تا نامه است یکی از طرف رؤسای کارخانه‌های کشباف یکی هم از عده‌ای از تجار و اصناف راجع‌به مأخذ مالیاتی که تقدیم حضور مبارک می‌کنم.

نایب‌رئیس- عده هم برای رأی کافی است صورت‌جلسه تصویب شد.

۲- شور دوم و تصویب قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و هلند.

نایب‌رئیس- وارد دستور می‌شویم قرارداد راجع‌به سرویس‌های حمل‌ونقل بازرگانی بین ایران و هلند شور دومش مطرح است با اجازه آقایان گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.

کمیسیون امور خارجه در جلسه مورخه ۲۸ آذرماه ۳۴ لایحه شماره ۳۷۴ر۳۰- ۸۱- ۲۵ر۲ر۳۳ دولت راجع‌به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و هلند را که در جلسه چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده برای شور دوم مطرح و با ماده واحده مصوب مجلس سنا موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری‏

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون راه در جلسه ۲۸ مورخه ۹ر۱۰ر۳۴ لایحه دولت راجع‌به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و هلند را که در جلسه چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده برای شور دوم مطرح و با ماده واحده مصوب مجلس سنا موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبرکمیسیون راه- بهادری‏

نایب‌رئیس- چون در هیچ‌یک از مواد اعتراضی نرسیده ومخالفی هم اسم ننوشته آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۳- شور دوم و تصویب قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و سوئد

نایب‌رئیس- قرارداد هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و سوئد مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۸ آذر ماه ۳۴ لایحه شماره ۳۷۴ر۸۱۳۰ دولت راجع‌به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و هلند را که در جلسه چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده برای شور دوم مطرح و با ماده واحده مصوب مجلس سنا موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری‏

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون راه در جلسه مورخه ۹ر۱۰ر۳۴ لایحه سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و هلند را که در جلسه چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده برای شور دوم مطرح و با ماده واحده مصوب مجلس سنا موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون راه- نراقی‏

نایب‌رئیس- چون در هیچ‌یک از مواد اعتراضی نرسیده و در تابلو هم اسم‌نویسی نشده آقایانی که با قرارداد دولت راجع‌به سرویس‌های هوایی حمل‌ونقل بازرگانی بین ایران و سوئد موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

۴- شور دوم قرارداد سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی بین ایران و نروژ

نایب‌رئیس- قرارداد سرویس‌های هوایی بین ایران و نروژ مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه مورخه ۲۸ آذر ماه ۳۴ لایحه شماره ۳۷۴ر۸۱۳۰ دولت راجع به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت نروژ را که در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده برای شور دوم مطرح و با ماده واحده مصوب مجلس سنا موافقت نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری‏

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون راه در جلسه مورخه ۹ ر ۱۰ ر ۳۴ با حضور آقای وزیر راه لایحه موافقت‌نامه سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت نروژ را مطرح و گزارش کمیسیون خارجه را تأیید نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور راه- نراقی‏

نایب‌رئیس- چون به هیچ‌یک از مواد اعتراضی نرسیده و در تابلو هم اسم‌نویسی نشده رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با گزارش کمیسیون راجع‌به قرارداد هوایی بین ایران و نروژ قیام فرمایید. (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

۵- مذاکره در طرح قانونی راجع‌به تشدید مجازات رانندگان.

نایب‌رئیس- طرح قانونی راجع‌به تشدید مجازات رانندگان دو فوریتش هم که قبلاً تصویب شده مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

نظر به این‌که طبق اطلاعات روزانه از چندی به این طرف راننده‌های بعضی از تاکسی‌های شهری و امثال آن با هم‌دستی افراد شرور و مسافرین را می‌ربایند که یا اموال آنها را به سرقت برند و یا سوءقصدی به جان و یا ناموس آنها به کار برند و این وضع و ادامه آن موجب اختلال‌امنیت و نظم عمومی می‌باشد برای تأمین امنیت عمومی و حفظ آن اقتضا دارد مجازات شدیدتری هر چه زودتر برای این‌گونه مجرمین در نظر گرفت تا نتوانند از اغماض قانون‌گذار و یا تعلل در دستگاه‌های انتظامی و تعقیب جرایم استفاده بر به هم زدن ما امضاکنندگان ماده واحده ذیل را با قید سه فوریت پیشنهاد نموده و تقاضای تصویب آن را داریم.

ماده واحده- هر راننده‌ای شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک‌ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله‌نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف دهند و صورت وقوع سرقت و یا هتک‌ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به سرقت و یا شروع به هتک‌ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.

عمیدی نوری، شوشتری، مکرم، کریمی، دکتر عمید، دکتر شاهکار، دکتر سعید حکمت، صدقی، عاملی، مهدی ارباب، امیر نیرومند، مشایخی، سیدجعفر بهبهانی.

نایب‌رئیس- جناب آقای شمس قنات‌آبادی مخالف هستید در تابلو اسم نوشته‌اید بفرمایید.

قنات‌آبادی- بنده فکر می‌کنم که یک فرصتی پیش آمده به مناسبت طرح این لایحه که در اطراف وضع رانندگی و نقایصی که در این امر وجود دارد مخصوصاً وضع اتوبوسرانی تهران مطالبی گفته بشود البته این طرحی که آقایان نمایندگان محترم امضا کرده‌اند و در این مورد مخصوص انگشت گذاشته‌اند یکی از آن موارد حساس و ضروری بود که از نظر مصلحت احتیاج بایستی که تکلیفی برایش معین بشود من هم که به عنوان مخالف با این طرح صحبت می‌کنم نه از نظر این است که اساس او راساً با تنبیه این چنین جنایتکارانی که به نوامیس مردم و اجتماع تعرض می‌کنند مخالفت دارم بلکه اساساً معتقدم که یک تنبیه بسیار بسیار شدیدی با اتکا به قانون بایستی وضع بشود و موجود باشد تا برای مردم و نوامیس مردم امنیت به طور کلی فراهم باشد (صحیح است) اما یک مطلبی است که ما باید اینجا مطالعه بکنیم که تنها این عمل و این اقدام درباره این‌گونه رانندگان مختلف این وضع را درست می‌کند و این همه نقایص را برطرف می‌کند یا خیر؟ به عقیده بنده حالا که این لایحه مطرح شده باید اساساً یک فکر اساسی برای این مطلب کرد. موضوع بیرون بردن یا اهانت به نوامیس مردم تنها در کار نیست ما می‌بینیم در شهر طهران خصوصاً و سایر شهرها انواع و اقسام اهانت‌ها به مردم می‌شود و در اثر سبقت و سرعت هر روزی خون عزیزان ما پایمال می‌شود (صحیح است) و متأسفانه در گذشته برای جلوگیری از این قبیل جنایات و قتل‌هایی که اسمش را غیرعمد گذاشته‌اند آن چنان تنبیه قانونی وجود نداشته که برای همیشه این روش ناستوده و ناپسندیده را محکوم بکند ما دیده‌ایم که یک راننده‌ای در اثر سبقت و سرعت تصادف می‌کند و در اثر این تصادف یک نفر دو نفر ده نفر بلکه بیشتر می‌میرند، کشته می‌شوند، نابود می‌شوند و در اثر کشته شدن این عده، عائله‌هایی از هستی ساقط می‌شوند، دودمان‌هایی بر باد می‌روند این راننده‌ای که اسمش را گذاشته‌اند دراثر سرعت و سبقت قتل غیرعمد کرده است محکوم به دو سال سه سال حبس می‌شود و بعد هم از زندان بیرون می‌آید و دو مرتبه همین حرکت و همین عمل را تکرار می‌کند (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم علت این‌که من با این لایحه مخالف صحبت می‌کنم تذکر همین مطالب است که از آقایان نمایندگان محترم و از دولت بخواهم که یک فکر اساسی و کلی برای جلوگیری کردن از این هرج و مرج عمومی در امر راننندگی در طهران و سایر شهرستان‌ها بشود به عقیده بنده یکی از علل عمده این هرج‌ومرج در طهران بی‌انضباطی و نداشتن تربیت و نبودن یک مکتب صحیح برای تربیت رانندگان و نبودن یک مرکز هدایت منظم است که این آثار را دارد اما یکی از آثار و علل عمده این مطلب این است که در طهران مسابقه سبقت و سرعت برای جلب‌منفعت شیوع دارد (صحیح است) و وجه‌المصالحه این مسائل جان مردم است جان اطفال مردم است (صحیح است) و سایر آثار سوئی که بر این کار مترتب است. بنده معتقدم برای این‌که این مسابقه سرعت و سبقت از بین برود برای این‌که جان هم‌وطنان ما در امان باشد چند عمل باید انجام بگیرد اوّلش این است که وضع اتوبوسرانی تهران و شهرستان‌هایی نظیر تهران از این وضع نجات پیدا بکند به عقیده بنده بهترین راهی که می‌شود برای تغییر این وضع ایجاد کرد همان تشکیل شرکت واحد اتوبوسرانی است (صحیح است) البته به این شرط که سهام‌داران عمده خرده‌مالک‌ها را نخورند و آنها را از بین نبرند یعنی دولت با نظارت دقیق و کامل مجال و اجازه این که سهام‌داران جزء و صاحبان سرمایه کوچک هم بتوانند شرکت بکنند و وارد بشوند و به زندگی‌شان ادامه بدهند و سرمایه‌شان از بین نرود این مجال را برای آنها به وجود بیاورند و مراقبت بکنند اگر این عمل انجام شد این مسابقه سرسام‌آور سرعت و سبقت که در تهران برای جلب‌منفعت و به دست آوردن مشتری زیادتر است خودبه‌خود از بین خواهد رفت. (شوشتری- تا حدی) البته دستگاه‌های انتظامی و مأمورین راهنمایی و رانندگی با اخلاق متین و صحیح که خوشبختانه بسیار، بسیاری از جوان‌های تحصیل کرده ما که شب و روز هم مراقب‌اند و فعالیت می‌کنند در اداره راهنمایی و رانندگی متمرکز هستند (مهندس اردبیلی- رئیسش هم خیلی باسواد و خوب است) همه‌شان، من نظر شخصی ندارم به طور کلی می‌گویم اینها واقعاً برای یک عده‌ای از رانندگان که واقعاً مرض سرعت دارند. مرض سبقت دارند باید یک معلم و یک مربی صحیح باشند و علاوه بر این مجلس شورای ملی هم با وضع یک قانون یا بعضی پیشنهادهایی که بنده به مناسبت همین قانون داده‌ام و در موقع‌اش توضیح به عرض آقایان نمایندگان می‌رسانم با تصویب چنین پیشنهادهایی اساساً باید سبقت و سرعت را محکوم بکنند (صحیح است) یعنی اگر یک راننده‌ای یک‌مرتبه تا دومرتبه یا حداکثر ۳ مرتبه در امر سبقت و سرعت متخلف شناخته شد این را ماست‌مالی نکنند این اصلاً دیگر نباید اجازه رانندگی داشته باشند. (صحیح است) حداقلش این است که تا ده سال باید محروم از رانندگی بشود یا آن راننده‌ای که تصادف می‌کند و در اثر تصادف او مصدوم می‌میرد و حالا اسمش را گذاشته‌اند قتل غیرعمد و طرف را هیچ‌کاری نمی‌کنند غیر از چند سال حبس، غیر از مجازات مقرر در قانون این راننده که ولو غیرعمد

آدم کشته او دیگر برای ابد نباید حق رانندگی داشته باشد البته چون هیچ‌کاری بدون همکاری اجتماع میسّر نیست بنده لازم می‌دانم اینجا این تذکر را هم بدهم اصلاح امر راهنمایی و رانندگی در تهران و سایر شهرستان‌ها یک مقداریش هم ارتباط به خود مردم دارد و آن این است که باید مردم بدانند که پیاده‌رو را برای پیاده‌روها ساخته‌اند (صحیح است) نمی‌شود که آقایان، زن و بچه همه از خیابان‌ها عبور بکنند و افراد توقع هم داشته باشند که تصادف هم نشود این نمی‌شود، اما یک نکته دیگر هم هست که مقام صلاحیت‌دار و مسئول باید برای عبور پیاده‌رو از خیابان‌ها در تمام نقاط شهر مثل همه کشورهای متمدن یک راه و یک معبر معین و مشخص معین بکنند یعنی در تمام خیابان‌های تهران محل عبور پیاده‌رو معین باشد و مأمورین راهنمایی هم جدیت کنند که مردم را هدایت کنند از آنجا عبور کنند و مردم نباید خودشان جز از آنجاهایی که اداره رانندگی معین کرده از جای دیگری عبور کنند (صحیح است) مطلب دیگر که خواستم توجه دولت و مقامات مسئول را جلب کنم برای نظم امور رانندگی و راهنمایی در تهران این موضوع است که به عقیده بنده یکی از علل هرج‌ومرج راهنمایی و رانندگی در تهران موضوع وسایل کندرو و بدون موتور است، این گاری‌ها، درشکه‌ها (شوشتری- بشکه‌ها) بله بشکه‌های آب البته من نمی‌خواهم عرض کنم که اینها نباشند ولی این دسته وسایل باربری و حمل‌ونقل به طور کلی معتقد به هیچ قانون و مقرراتی نیستند (شوشتری- راست می‌گویند) هیچ آیین‌نامه‌ای را اینها قبول ندارند، من معتقدم اداره راهنمایی و رانندگی یکی از مطالبی که باید همه‌اش را صرف آن کند این است که این طبق را هم طبق یک اساسی موظف کند که با یک شرایط معینی عبور و مرور کنند نه این‌که چون گاری است حق دارد وسط خیابان برود، حق دارد از دست راست برود از دست چپ برود مثلاً سر چهارراه‌ها همه دیده‌ایم که چراغ قرمز روشن است و یا مأمورین راهنمایی ایست داده‌اند، اینها چون گاری هستند، سرشان را پایین می‌اندازند و می‌روند و در اثر این بی‌انضباطی که در این دسته وجود دارد و ما می‌بینیم که تصادف‌هایی به بار می‌آید بسیار بسیار شدید (یکی از نمایندگان- دوچرخه‌سوارها را هم بفرمایید) غرض، من چند مطلب را می‌خواستم تذکر بدهم و توجه دولت را جلب کنم مطلب اول این بود که برای موضوع سبقت و سرعت اقدام مؤثری بکنند که سرعت و سبقت در تهران و شهرستان‌هایی نظیر تهران از بین برود و حتماً باید یک شرکت واحد درست شود و من معتقدم که هر کس معتقد به نظم راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از این کشتارهای عجیب در تهران است در این مورد به خصوص دولت را حمایت خواهد کرد، بعد هم یک تکلیفی برای رانندگانی که در غیر این مورد تخلف کنند تعیین شود. یک تکلیفی هم برای راننده‌های ارابه‌ها و وسایل کندرو معین شود و البته دولت هم باید تذکر بدهد به پیاده‌ها که از پیاده‌روها عبور کنند مگر آن جاهایی که راهنمایی اجازه داده است که از خیابان عبور کنند از جای دیگر خیابان عبور نکنند اگر این مراتب خوب عمل شود و به آن توجه شود مسلماً وضع رانندگی خوب می‌شود و این همه تصادف و کشتار در تهران به وجود نخواهد آمد و ما امیدواریم که این عمل انشاالله در آینده نزدیکی بشود و دولت مراقبت و جدیت کامل کند و بالخصوص مأمورین راهنمایی و رانندگی که اکثر آنها عرض کردم بلکه‏ همه‌شان جوان‌های فعال و کاری و بی‌غرض و بی‌طمعی هستند موافقت کنند انشاالله وضع راهنمایی و رانندگی از وضع فعلی نجات پیدا کند.

نایب‌رئیس- آقای خلعتبری.

ارسلان خلعتبری- آقای دکتر شاهکار عوض بنده صحبت می‌کنند.

دکتر شاهکار- تذکراتی که جناب آقای شمس قنات‌آبادی دادند بسیار بسیار تذکرات مفیدی بود و در واقع به هیچ‌وجه جنبه مخالفت با این لایحه نداشت و همان‌طور که آقای قنات‌آبادی تذکر دادند باید این مطالبی که در امر امنیت شهر از نظر وسایل حمل‌ونقل مهم است به نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و مخصوصاً به هیئت دولت تذکر داد. آقایانی که با قانون جزا سروکار دارند می‌دانند که در قسمت ارتکاب قتل غیرعمد در مملکت ما با ممالک لاتین یک اختلاف خیلی بزرگی است. در ممالک لاتین قتل غیرعمد یعنی قتل به وسیله عدم‌مراقبت مقررات یک جرمی است که به محض وقوع قابل مجازات است ولو این‌که سوءنیت مرتکب به هیچ‌وجه در بین نباشد و اصلاً مورد بحث نیست. بنده از آقای دکتر عمید و آقای دکتر افشار اصطلاح فارسی این را پرسیدم مثل این‌که وجود نداشت وسیله‌ای هم در دسترس نبود که لغت فارسی این را پیدا کنیم. به اصطلاح فرنگی‌دلی دقت عمل که شد، عمل که وقوع یافت مجازات دارد بدون این‌که بدانند مرتکب سوءنیت دارد یا خیر سوییچ چراغ شما که خاموش شد در موقع رانندگی این مجازات دارد، حالا این مشمول یک مکانیکی است که راننده به هیچ‌وجه درآن تقصیری نداشته باشد، یا این‌که یک نفر آدم رفت زیر اتومبیل در قانون مجازات عمومی ماده ۱۷ می‌گوید که اگر قتل غیرعمد به علت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات یا دخالت در امری که آن مرتکب ناشی بوده است رخ بدهد، آن شخص مجازات می‌شود (نقابت- مخالفت یا نظامات) مخالف با نظامات، این است که می‌روند در محاکم می‌گویند، عدم‌مراقبت نشده، بی‌احتیاطی نشده و آن قتل بدون مجازات می‌ماند این بود که تذکرات آقای قنات‌آبادی واقعاً بسیار بسیار بجا بود که اگر از نظر قانون مجازات عمومی مرتکب را مجازات نمی‌کنند اقلاً اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند پروانه رانندگی این آدمی که تخلف می‌کند بگیرد و امیدورام که این قسمت مورد توجه آقای وزیر کشور واقع بشود (شوشتری- اصلاً قتل غیرعمد نمی‌تواند باشد، من شما را کشتم عمد نبود؟ یعنی چه؟) حالا ما وارد بحث آن نمی‌شویم. دو تذکر دیگر هم آقای قنات‌آبادی دادند که رابطه غیرمستقیم با این لایحه داشت یکی مطلبی بود راجع‌به اتوبوسرانی، تا ما صحبت می‌کنیم که وضع اتوبوسرانی تهران بد است وزارت کشور و شهربانی فشار می‌آورند به اتوبوسران‌ها وحال این‌که وضع اتوبوسرانی شهر بد است و واقعاً هم بد است وزارت کشور و شهربانی کل کشور حداکثر کوشش را دارند برای بهبود وضع می‌کنند ولی بنده پشت این تربیون قول می‌دهم که هر چه‌قدر دولت صالح، دولت با حسن‌نیت است اگر در اموری که مربوط به مردم است دخالت کند کمتر به نفع مردم تمام خواهد شد البته تأمین‌امنیت شهر، جلوگیری از این هرج‌ومرج‌ها، این گوی سبقت‌های رانندگی، این مطالب به عهده وزارت کشور و شهربانی کل کشور است و باید حداکثر دقت هم بشود، اما شهرداری ما نباید جانشین اتوبوسران‌ها بشود، من نمی‌دانم که این قسمت به نفع دولت هست یا نه و مطالعه شده یا نه؟ جناب آقای وزیر کشور مطمئن باشید تولید زحمت عجیبی برای دولت خواهد کرد (قنات‌آبادی- جناب آقای دکتر شاهکار یک خطی گذاشته‌اند که باید آنجا سی تا اتوبوس بگذارند ۱۰ تا اتوبوس گذاشته‌اند نتیجه‌اش این می‌شود).

نایب‌رئیس- جناب آقای قنات‌آبادی آقا که فرمایشات‌تان را فرمودید.

دکتر شاهکار- امیدوارم که در این قسمت از طرف وزارت کشور تصمیم قاطعی بگیرند حقیقه به نفع کشور تمام شود ولی بنده امیدوارم همان‌طوری که در همین قضیه اتوبوسرانی چندین مرتبه خطوط عوض شد و آزمایش شد، طوری این قضیه را تعقیب کنند و با دقت و مطالعه در امر وارد کار شوند که نتیجه صحیح گرفته شود اما چرا وضعیت رانندگی بد است، دو موضوع مورد بحث آقایان است (میراشرافی- رانندگی که بد نیست اداره رانندگی خوب است راننده‌ها بدند، شوفرها کوپنی هستند شما رانندگی که می‌گویید شامل اداره رانندگی می‌شود) این قسمت اغلب مربوط است به این لایحه‌ای که در دست ما است به قول آقای شوشتری مانحن‌فیه، یکی هم تذکراتی که در اطراف مانحن‌فیه داده می‌شود، آنچه در اطراف این لایحه است من خیال می‌کنم هیچ‌یک از نمایندگان محترم مجلس با این لایحه مخالفت نمی‌فرمایند دلیلش هم این است که به دو فوریتش رأی داده‌اند فقط یک مطلبی هست یک اشتباه لغتی شده و چون بنده از امضاکنندگان این طرح هستم باید اعتراف کنم که این اشتباه است اینجا نوشته است هر راننده‌ای شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال، سرقت اموال به بردن مال مخفیانه و ربودن آن اطلاق می‌شود. حالا عوضش کرده‌ایم و می‌گذاریم اخذ مال، این لغتی بود که در موقعش اصلاح خواهیم کرد (صدرزاده- اشکالی هم ندارد) یک مطلب دیگری می‌خواهم بگویم آقای صدرزاده حالا ما حرفی نداریم و امیدوارم امروز این مطلب بگذرد و مطالبی که در اطراف این صحبت کردند همان‌طور که آقای میراشرافی هم تذکر دادند تذکرشان هم بسیار صحیح بود، علت این همه قتلی که در تهران رخ می‌دهد چند مطلب است اول این است که راننده به مقدار کارش به او پول می‌دهند این سبب می‌شود که راننده اگر ۲۰ راه برود ۲۰ تا پنج‌هزار یا ۲۰ تا یک تومان بگیرد و اگر ۱۲ راه برود ۱۲ تا پنج‌هزار یا ۱۲ تا یک تومان می‌گیرد. از نظر این‌که بیشتر به زندگیش برسد مجبور است که بیشتر پایش را فشار بدهد روی گاز و سرعت را زیاد کند و در نتیجه مرتکب قتل می‌شود این مطلبی است که آقای وزیر کشور باید تذکر بدهند به راهنمایی و رانندگی که باید این رانندگان تاکسی‌ها که اتومبیل‌هایشان متعلق به ارباب است و آنها باید به ارباب پول بدهند باید یک حقوق ثابتی داشته باشند و حالا حقوق‌شان بسته به مقدار طول راه‌هایی است که می‌روند و برمی‌گردند نتیجه این خواهد شد که مرتکب این عمل می‌شوند دوم این‌که یک رقابتی پیدا شده است بین وسایل رانندگی که آن رقابت هم سبب می‌شود که در سرعت از همدیگر سبقت بگیرند و روی این قسمت است که این اتفاقات در شهر رخ می‌دهد البته آن مطالبی که فرمودید راجع‌به وسایل کندرو برای آن وسایل هم یک موقعی آیین‌نامه‌ای گذشت مثل این که دولت متعهد بود در ظرف ۶ ماه جلوگیری کند وزارت کشور اعلان کرده بود حال بنده نمی‌دانم جناب آقای وزیر کشور که مشغول صحبت هستند به بنده بفرمایید (وزیر کشور- بفرمایید) (شوشتری- یکسال از ۶ ماه گذشته) که از این مهلت جدید چه‌قدر گذشته است بنابراین چون جناب آقای قنات‌آبادی با اصل لایحه مخالفتی نفرمودند بنده هم بعنوان موافق لایحه که آمدم چون مخالفتی نشد عرضی ندارم فقط تقاضایم سرعت در تصویب این لایحه است که یک قدم بزرگی برای مردمان و ساکنین شهرها از جهت

جلوگیری از این عمل ننگین ربودن افراد و اموال مردم بشود (صحیح است).

نایب‌رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم بعد از بیانات یک مخالف و یک موافق مذاکرات کافی باشد. ارباب.

نقابت- بنده پیشنهاد سکوت دارم.

شوشتری- سکوت مقدم است.

نایب‌رئیس- پیشنهاد سکوت آقا اینجا نیست آقا دو سه پیشنهاد فرستاده‌اید. آقای ارباب بفرمایید.

نقابت- چرا قربان پیشنهاد سکوت تقدیم شده.

ارباب- موضوع به قدری روشن است و ایجاب می‌کند که به فوریت توجه بشود که محتاج به مذاکرات بیشتری نیست خاصه این‌که مخالف و موافق هر دو موافق صحبت کردند آقایان توجه فرموده‌اند در هر چند صباحی یکی از عوامل معین و مشخص در سلب‌امنیت این کشور مأموریت پیدا می‌کند یا متّکی به جهالت می‌شود، ناامنی از این مضرتر نیست که نوامیس مردم در خطر باشد خاصه این‌که مردم استعداد ندارند که همه اتومبیل شخصی داشته باشند آنهایی که لطمه بهشان می‌رسد اینها همه خواهران و مادران ما هستند و یکی از اقدامات مؤثر و مفیدی که مطرح شده است در مجلس شورای ملی همین موضوع تشدید مجازات رانندگان هست البته یک نکته‌ای را باید به عرض آقایان برسانم که مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی شهربانی تا حدی خوب انجام وظیفه می‌کنند ولی چه می‌کنند وقتی که پرونده‌ای تشکیل می‌دهند در جریان رسیدگی قضایی آن‌طور که لازم است توجه نمی‌شود و مجازات کافی تعیین نمی‌شود و این کار سبب شده است که یک طرحی آقایان وکلا تقدیم مقام ریاست بکنند بنابراین بنده مطلب را کوتاه می‌کنم و به قدری پیش‌آمدهای اخیر تأثرآور و دل‌خراش است و به علاوه به حدی افکار را ناراحت کرده که در چنین موقعی که ما می‌خواهیم سرمایه خارجی را به این کشور جلب کنیم همین مورد موردی است که فکر صاحب‌سرمایه را برای آوردن سرمایه به این مملکت تا حدّی متزلزل می‌کند بنابراین برای حفظ امنیت استدعا می‌کنم آقایان در تسریع تصویب این لایحه اقدام کنند.

نایب‌رئیس- دو پیشنهاد سکوت رسیده است.

بزرگ‌ابراهیمی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

نایب‌رئیس- بلی آقا با کفایت مذاکرات مخالفید. پیشنهاد سکوتی که آقای نقابت داده بودند ضمیمه پیشنهادهای ایشان بوده است بنده خیال کردم در اصل موضوع است یک پیشنهاد سکوت آقای نقابت داده‌اند و یکی هم آقای ابراهیمی، جناب آقای نقابت بفرمایید.

نقابت- بنده جلسه گذشته عرض کردم یکی از مزایای دوره هجدهم این بود که با عجله قانون نمی‌گذراند و با کمال‌دقت لوایح در کمیسیون‌ها مطالعه می‌شود. تحقیقات کافی به عمل می‌آید، اصول قانون‌گذاری آن هم در حقوق جزا یک قواعد و اصولی دارد که باید حتماً رعایت بشود سیاق کلام، جملات، عبارات، حرف‌ها هر کدام یک تأثیر خاصی دارد. در اینجا آقای دکتر شاهکار که امضاکننده این طرح‌ها بودند فرمودند که این عبارت سرقت را برداریم و اخذ مال بگذاریم این یک عیب این اخذ مال با تصاحب یا ربودن فرق می‌کند عنوان ربودن در این ماده اعم است اینجا برای سه منظور طرح تهیه شده یکی قتل یکی هتک ناموس و دیگری سرقت، اما علت ربودن اشخاص فقط اینها نیست دلایل دیگر هم دارد، کسی تحریک می‌کند کسی را بربایند که در فلان جلسه خاص حاضر نشود فلان اقدام را می‌کند و یک وسایل دیگری، و در صدر ماده ذکر شده که هر راننده‌ای شخصاً و یا با شرکت دیگری خوب برای راننده مجازات اعدام نوشته‌اید، تکلیف شریک چی است؟ خواهید فرمود شریک هم مطابق قانون مجازات عمومی برود به باب شریک و مجازات شریک مجازات جرم را ببیند ولی از طرفی قید کرده‌اید که دادرسان حق تخفیف مجازات ندارند حق تخفیف مجازات و قوانین مخففه و مشدّده این جزو حقوق قانون جزا است و موارد خاص دارد اگر ولی دم صرف‌نظر کرد شرعاً باید تخفیف داد، قانون مجازات عمومی هم پیروی کرده است شما چرا یک قانون برخلاف شرع می‌نویسید، و از این‌جور چیزها در این قانون هست (دکتر شاهکار- آقای نقابت کجایش برخلاف شرع است) وقتی که کسی را دیگری می‌کشد قاتل به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی و به استناد و لکم فی القصاص حیات یا اولوالالباب محکوم می‌شود به اعدام اما اگر ولی دم صرف‌نظر کرد، و یک درجه تخفیف هم شرع اجازه می‌دهد به اتفاق تمام فقها هم قانون مجازات عمومی بنابراین چرا تردید می‌کنید در یک مسئله قضایی و این قانون به این صورتی که نوشته شده است مواجه شده است با این که واقعاً تمام رانندگان تهران متزلزل شده‌اند (میراشرافی- بگذارید متزلزل بشوند) (قنات‌آبادی- تمام مردم تهران تا حالا متزلزل بوده‌اند) عرض مرا توجه بکنید مطالبی که آقایان در اطراف این لایحه فرمودند به هیچ‌وجه ربطی به این لایحه نداشت سرعت چه ربطی دارد به سرقت و سبقت چه ارتباطی دارد به ربودن و اعدام فرمودند که پاسبان راهنمایی بکند یا کلاس برای این اشخاص باز کنند و یا برای اتوبوسرانی شرکت تشکیل بدهند اینها چه ربطی به این قانون دارد در این قانون صحبت از این است که هر راننده‌ای کسی را برباید و بعد هم قید و قصد را ذکر می‌کند. الآن آقای کاشانیان می‌گفتند که قصد را اینجا ذکر نکنیم قصد مشکل است اول قصد نداشت و برد و بعد در خلال مسافرت مرتکب این عمل شد اگر عنوان قصد بشود محکمه در اینجا تردید می‌کند، البته یک نکته دقیق هم هست هر مقدار که مجازات سنگین بشود هم ثبوتش مشکل می‌شود و هم اجرای مجازات وقتی که ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی برای رانندگان داشتیم به عنوان قتل غیرعمد، ضرب غیرعمد، جرح غیرعمد در آنجا اینها محاکمه می‌شدند و این محاکمه و مجازات بود و محاکمات‌شان جنحه بود و به سرعت پیش می‌رفت از موقعی که قانون تشدید مجازات رانندگان تصویب شد و این قانون مجازات رانندگان را از جنحه به جنایت تبدیل کرد و کار را به دیوان جنایی برد محاکمه آنها معطل ماند شما در طهران بیش از سه شعبه دیوان جنایی ندارید در تمام ولایات در مرکز استان‌ها یک دیوان جنایی دارید آن هم ناقص در تمام ایام سال دیوان جنایی ولایات یک مرتبه تشکیل نمی‌شود باید با ۶ نفر تشکیل بشود با سه نفر تشکیل بشود قاضی نیست عضوش کامل نیست تشکیل نمی‌شود مجازات‌ها را که جنایی کردید مواجه شدید با التماس زن و بچه اینها که یک بچه بغلش است یکی در شکمش است دو تا دستش است می‌آیند آنجا التماس می‌کنند زاری می‌کنند که آقا من شوفر راننده باید روزی ۶۰ تومان به صاحب تاکسی بدهم اگر ندهم بیرونم می‌کند بی‌کار می‌ماندم وقتی بی‌کار شدم به من می‌گویند که تو توده‌ای هستی این زن و بچه‌اش می‌آیند به دادسرا پیش مستنطق در دادسرا التماس و زاری می‌کنند بالاخره آنها هم بشرند این است که به قید کفیل ولش می‌کنند محاکمه‌اش هم می‌ماند چون محاکمه‌اش جنایی است صحبت اعدام است صحبت حبس ابد است اینجا

همین‌جور توی دیوان جنایی می‌ماند و الآن بیش از چندهزار پرونده رانندگان اینجا معطل و معوق مانده است این است که در اصول قانون‌گذاری اگر ما عجله کنیم و یک مطلبی را بلافاصله تصویب کنیم و امضا کنیم یک احساساتی هم در آن دخالت بدهیم نتیجه اجرایش را ما نخواهیم توانست انجام بدهیم و ضررش برای جامعه بیشتر است شما تصور نمی‌فرمایید که این قانون و این طرح چه‌جور تنظیم شد یک ماده‌ای آقای ارباب مهدی نوشته بودند نمی‌دانم از کجا تأثری داشتند آوردند پیش آقای عمیدی‌نوری ایشان گفتند درست نیست به من گفتند من گفتم نه درست نیست یک چیزی ایشان نوشتند و چند نفر رفقا روی حسن‌نیت امضا کردند نه به کمیسیون دادگستری رفت نه وزیر دادگستری نسبت به او نظر داد با قضات متخصص هم این‌کار مشورت نشد اساساً ما یک قانون خاصی برای مجازات رانندگان لازم داریم که در کمیسیون دادگستری نوشته بشود رعایت سرعت بشود و رعایت سبقت بشود در جای خودش رعایت تسهیلات بشود میزان مجازات رعایت بشود وضع سرقت‌ها معلوم بشود یک لایحه کامل و جامعی تنظیم بشود با نظر وزیر دادگستری (ارباب- طرح‌ها را اصلاح فرمودید) این اصلاحات باید بشود نه مرتجلا و سرپا آن هم در حیثی که یک لایحه دیگر مطرح است و یک لایحه دیگری را صحبت می‌کنیم، بیاییم یک لایحه دیگر تنظیم کنیم تصدیق می‌فرمایید که ناقص است و این یک اشکالات دیگری دارد معایبی دارد این است که من پیشنهاد سکوت دادم چون در پیشنهاد سکوت حق دارم که یک ربع صحبت بکنم.

نایب‌رئیس- ۵ دقیقه اجازه صحبت دارید.

نقابت- تشکر می‌کنم که بیشتر به من اجازه دادند که صحبت کردم به این جهت از آقایان خواهش می‌کنم با این‌که هیچ‌کس مخالف با مجازات رانندگان متخلف نیست با این‌که ما برای هتک‌ناموس قانون خاص داریم برای سرعت هم داریم برای ربودن مردم داریم برای تمام اینها قانون داریم الآن دنیا به هم نخورده مملکت مختل نشده موافقت بفرمایید که این لایحه برود به کمیسیون دادگستری یک لایحه جامعی برای مجازات رانندگان متخلف تهیه بشود و بیاید به مجلس (سلطان‌مراد بختیار- یعنی دفن بشود) بنده دیگر عرضی ندارم و شکایتی است مربوط بآقایان که تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس- آقای عبدالصاحب صفایی.

عبدالصاحب صفایی- مطالب جناب آقای نقابت به سه قسمت تقسیم می‌شد یک قسمتش مربوط به نقص ماده واحده پیشنهادی است که البته برای خود ایشان مطمئناً فرقی نمی‌کند اگر بخواهند نظر اصلاحی بدهند این نظر را چه در اینجا بدهند و چه در کمیسیون دادگستری بدهند از ایشان استدعا می‌کنم اگر نواقصی از لحاظ عبارت یا مطالب در این طرح می‌بینند عوض این‌که این را بفرستند به کمیسیون دادگستری و مدفون بشود و در حقیقت اجازه سرقت و قتل و هتک ناموس به رانندگان بدهند همین‌جا زحمت را به خودشان بدهند چون آقایان توجه داشته باشند برگشت به کمیسیون دادگستری اصولاً معنایش این است که آقایان به رانندگان اجازه داده‌اند که هتک ناموس ممکن است بکنند (صحیح است) پس برای این‌که چنین فکری نشود از

جناب آقای نقابت استدعا می‌کنم نظر اصلاحی‌شان را مرقوم بفرمایند خود بنده هم معتقد به این نظرها هستم پیشنهاد مجازات شده و شروع به قصد را هم بنده معنی کرده‌ام که در دادگاه گیر نکنند برای این‌که معلوم شود واقعاً شروع به هتک ناموس از کجا شروع می‌شود صورتش را وا کند چادرش را بردارد بنده این را در یک جمله تلخیص کردم که شروع به هتک ناموس یعنی چه، اگر یک زنی را سوار اتومبیل کرد که ببردش سر چهارراه مخبرالدوله و نبردش آنجا و برد در بیابان ازگل این معلوم است که سوءنیت دارد (عبدالرحمن فرامرزی- بیابان ازگل کجا است؟) اگر راننده بردش ازگل مسلماً سوءنیت دارد و بنده شروع قصد را معنی کرده‌ام در هر حال بنده تقاضا می‌کنم نواقص عبارتی و یا نواقص مجازاتی را قضات محترم که در کمیسیون دادگستری هستند همین‌جا تذکر بدهند و پیشنهاد بدهند که اجازه ضمنی هتک ناموس به یک عده راننده نداده باشند اما مطلب دومی که فرمودند زنش با دو تا بچه می‌آید و ناله می‌کند و ارفاق آقای دادرس را جلب می‌کند آن آدم‌هایی که کشته می‌شوند آنها هم مادر دارند زن دارند بچه دارند آنها هم ناله می‌کنند و ما می‌خواهیم مجازات را آن‌قدر شدید بکنیم که راننده حواسش جمع باشد عرق نخورد مست نکند و مست پشت رُل نه نشیند و به بیست میلیون بچه و زن و مرد می‌خواهیم ارفاق کنیم یک راننده اگر از زن و بچه‌اش دچار زحمت بشود بهتر است از این‌که بیست میلیون زن و بچه و مرد و کوچک لرزان و گریان باشند این بچه‌های شما که می‌روند مدرسه (نقابت- اینجا که کلمه عرق ندارد) شما پیشنهاد کنید اضافه کنید.

عبدالرحمن فرامرزی- اصلاً باید زن و بچه را کشت برای این‌که زن و بچه دراین مملکت مجوز جرم است هر کسی که جرم و جنایت می‌کند زن و بچه دارد فوراً زن و بچه او می‌آیند ناله و زاری می‌کنند هر مجرمی را تا خواستند بگیرند زن و بچه دارد.

نایب‌رئیس- جناب آقای فرامرزی استدعا می‌کنم صحبت نفرمایید.

صفایی- جناب آقای نقابت جنابعالی علم‌تان همراه‌تان است. بنابراین هیچ محتاج به کمیسیون نیستید مگر در این سالن نگاه کردن این ماده زحمت دارد؟ همان مطالعه‌ای را که در کمیسیون دادگستری می‌فرمایید همان مطالعه را اینجا بفرمایید همان نواقصی که در آنجا به ذهن مبارک آقا می‌آید و با سکوت مطرح اجازه قتل و سرقت و هتک‌ناموس ضمنی به رانندگان ندهید بنابراین استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید (احسنت).

عبدالرحمن فرامرزی- استدعا می‌کنم آدرس ازگل را به من بدهید.

نایب‌رئیس- آقای نقابت پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟

نقابت- بنده نظر خودم را عرض کردم روی اصول حقوقی حالا می‌خواهند آقایان رای بدهند می‌خواهند رأی ندهند.

نایب‌رئیس- آقای نقابت پیشنهاد کرده‌اند که این لایحه مسکوت بماند و به کمیسیون برود آقایانی که با پیشنهاد آقای نقابت موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقایانی که با کفایت مذاکرات در اطراف لایحه موافقند قیام بفرمایند (عده بیشتری برخاستند) تصویب شد.

۶- معرفی آقای فروهر به سمت وزارت دارایی به وسیله آقای نخست‌وزیر.

نایب‌رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید؟ بفرمایید.

نخست‌وزیر (آقای علاء)- بنده وقت مجلس را نمی‌گیرم فقط منظورم این است که از آقایان محترم اجازه می‌خواهم که جناب آقای فروهر را به سمت وزیر دارایی به مجلس شورای ملی معرفی کنم (مبارک است) با سابقه و اطلاع کاملی که ایشان در امور مالی واقتصادی کشور دارند یقین دارم که در این وزارت هم خدمات شایانی انجام خواهند داد و این بحران فعلی ما را به تدریج برطرف خواهند کرد (انشاالله)

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

نایب‌رئیس- با اجازه آقایان چون بعدازظهر بایستی به دانشکده افسری برویم مجلس را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه دستور هم همین لایحه و لایحه معادن.

(مجلس چهل دقیقه پیش‌ازظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی‏