مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه۲۴ ۲۴ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه : ۲۱۷

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل

۲- بیانات قبلاز دستور-آقایان: حق‌شناس-دیهیم-زرگرزاده -دکتر رفیعی- خانم بزرگ‌نیا- خسروی کردستانی.

۳- تصویب صورت‌جلسه

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستایی

۵- تقدیم طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب مردم به وسیله آقای دکتر ناصر بهبودی

۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنادر لایحه قانونی مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ به دولت

۷- طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف وتلفن راجع به لایحه اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران وکشورهای ترکیه و پاکستان و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ وارسال به مجلس سنا

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصادی

۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیت‌های مستقیم

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانه‌جات ارتش

۱۳- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه ودو صورت دیون و لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت داریی

۱۴- بیانات بعد از دستور -آقایان:آموزگار- دکتر رشتی

۱۵- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۶ - ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۲۴) آذر ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر طالع – شاهنده – دکتر خسروی کردستانی – مهندس معینی – دکتر رهنوردی – مرندی- اهری –ایلخانی پور – آموزگار – دکتر غنی – دکتر عدل – دکتر رشتی – کریم بخش سعیدی -پرویزی

غائبین مریض

آقایان ضیائی احمدی – دکتر ضیائی – دکتر فربود –دکتر اسدی – دکتر حکیم شوشتری –موسی صالحی – فتح الله مافی – دکرت موثقی – دکتر وفا – دکتر یگانگی-تیمسار همایونی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس – دیهیم – زرگرزاده – دکتر رفیعی – خانم بزرگ نیا –دکتر خسروی کردستانی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس – دیهیم – زرگرزاده – دکتر رفیعی – خانم بزرگ نیا –دکتر خسروی کردستانی

رئیس – نطق‌های قبل از دستور راشروع می‌کنیم آقای حق شناس تشریف بیاورید.

حق شناس- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی چند کلمه‌ای راجعبه وقایع آذر ماه ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ عرض می‌شود به مناسبت یادآوری خاطرات وقایع آذرماه ۱۳۲۵ شکوفه‌های امید و سعادت در قلب میلیونها ایرانی شاهدوست و وطنپرست شگفته شده و روز نجات آذربایجان عزیز رااز چنگال اهریمنی چند تن بیگانه پرست جشن می‌گیرد بطوری که نمایندگان محرتم استحضار دارند در بحبوحه جنگ جهانی دوم در نتیجه ناامنی‌های حاصله از جنگ و مشکلات روز افزون دولت ایرانمعدودی عناصر خائن و بیگانه پرست وفرصت طلب موفقیتی بدست آورده وغافل از تعصب شاهدوستی و میهن پرستی آذربایجانیان عزیز بخیال خودو تحت عناوین فریبنده دولتی تشکیل داده و مدت یکسال این عناصر مزدور و خائن تحت عنوان حکومت پوشالی فرقه دموکرات و بنام طرفداری از طرقات کارگر و رنجبر جان و مال آذرباجانیان غیور و میهن پرست رامبلغبه خود قرارداده و از هیچگونه جنایت و فجایع خودداری نکردند. آذرباجیانیان غیور در این سال سیاه ضمن مبارزات پنهانی و بعضاً علنی چشم انتظار فقط و فقط در زیر سایه خداوند بزرگ به اقدامات شاهنشاه عظیم الشان ومحبوب خود وقدوم سربازان دلاور ارتش شاهنشاهی دوخته واز هر گونههمکاری وهم آوازی با این گروه پلید و خائن خودداری وامتناع کرده و با اینکه خیانتکاران بظاهردر لباس دوستی وحمایت از طبق کارگر بر سر کار آمده بودند باو جودفشارهای شدید و برقراری نظامات شدید و سخت کارگری نتوانستند حتی یکنف راز کارگران را با خود هم آهنگ سازند ه هنوز فریاد (زنده باشد شاهنشاه و پاینده باد ایران) جوانان وطنپرست که سینه‌های پاکشان در میدانهای تیر آماج گلوله خائنین بیوطن قرار می‌گرفت در گوش آرپذربایجانیان عزیز طنین انداز است.

بدین ترتیب یکسال سیاه از آذر ۲۴ الی آذر ۲۵ سپری شد و دز انی یکسال رهبر بزرگ وعظیم الشان ایران شاهنشاه آریامهر در میانحوادث ترایخی گوناگون اوقات شریف خود برای رهائی و نجات آذربایجان و آذربایجانی مصروف داشته تا اینکه به خوصاتخداوندمتعال که همواره وجود مقدس شاهنشاه را در کنف حمایت خود محفوظ ومصون داشته دراول آذر ماه ۲۵ فرمان تاریخی خود را برای نجات آذربایجان و پاک ساختن این استان مقدس از وجود اهریمنان خائن به ارتش دلاور شاهنشاهی صادر فرمودند ودرهمان روز اول آذر ۲۵ با یک عملیات بسیار حیرت آور و ت حسین انگیز شهر بزگ و تاریخی زنجان از دست خائین پاک گشته و واحدهای معظم ارتش شاهنشاهی از قافلانکوه و جاده‌های کردستان وگیلان به پیشروی خود شروع نموده‌اند.

آذربایجانیان غیور و میهن پرست که منتظر چنین خبر خوش ومسرت آوری بودند از شنیدن صدای قدمهای محکم سربازان دلیر ارتش که برای هر فرد آذربایجانی از هر نوائی خوش آهنگتر واز هر ترانه و نغمه موشیقی جانبخش تر بود قیام خود را علیه خائنان و آدمکشان پیشه وری آغاز کرده و با پشتیبانی واحدهای جنگنده و دلاور ارتش شروع به قلع و قمع و خلع سلاح قشون قلابی و فدائیان بی وطن پیشه وری نموده و کسانیکه تا دیروز می‌گفتند (مرگ هست و بازگشت نیست) از سطوت و صلابت سربازان دلی و میهن پرستان غیور لرزه بر اندامشان افتاده و فرار را بر قرار ترجیح داده و بدین ترتیب خاک پاک آذربایجان از لوث وجودخائین پاک گردید.

امسال واشناءالله سالهای آینده نیز مانند سالهای گذشته ملت شریف ایران این روز تاریخی را جسن گرفته و ملت ما بار دیگر استقلال و آزادی خویشتن رامدیرون رهبر شجاع تاریخ و سیاستمدار مال اندیش و سردار بزرگ و فدارکار وزعیم توانا یعنی اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر میدانند (صحیح است) زیرا فقط شجاع و مآل اندیشی و رهبری داهیانه ذات ملوکانه بودکه رنجیر اسارت و بردگی را از دست و پای ایرانی باز کرد و در آن روزگاران سیاه و جهان پرآشوب که حیاب سیاسی خیلی از کشورها از صفحه تاریخ ونقشه جغرافی پاک می‌شد و قسمتی از کشور ما در آستانه سقوط قرار گرفته بود با مآل اندیشی خردمندانه بر مشکلات روز فائق آمده و استقلال و تمایمت کشور بزرگ ما را تامین فرمودند. امروز نهایت افتخار داریم که میهن مادر سایه رهبری چنین شاهنشاه بزرگ دارای ارتشی بسیار عظیم و نیرومند گردیده (صحیح است) بعلاوه اتفاق و یکپارچکی ۲۷ میلیون هموطنان عزیز مانند سرباز فداکار حافظ حدودو ثغور مملکتی بوده و خواهند بود و در راه اعتلاء وعظمت ملی کشور و تحکیم رژیم مشروطه سلطنتی و تحقق منویات اصلاح طلبانه شاهنشاه آریامهر از اهیچکونه فداکاری و جانبازی دریغ نخواهند کرد ودر جاده عزت و شرف و ترقیات بزرگ راهسپر خواهد بود اینستکه مجدداً عرض می‌کنم در این روز تاریخی شکوفه‌های امیدو خوشبختی درقلوب میلیونها ایرانی شگفته شده است.

درخاتمه بار دیگر مراتب سپاس و تشکر غیرتمندان آذربایجانی وعموم هموطنان عزیز را دراین مجلس مقدس بپیشگاه شاهنشاه بزرگ ایران تقدیم و درود بی پایان خود را نثار روح پاک شهدای نجات وطنم می‌نمایم (احسنت).

پاینده ایران –جاوید شاهنشاه آریامهر- نیرومندباد ارتش دلیر شاهنشاهی (احسنت، احسنت، احسنت) بقیه وقتم را به جناب آقای دیهیم می‌دهم.

رئیس – آقای دیهیم تشریف بیاورید

دیهیم – خانمها وآقایان محترم ۲۱ آذر ماه سال ۲۴ یکی از روزهای فوق العاده نامبارک و نامیمون و آذرباجیجان بود در چنین روزی آذربایجان و آذربایجانی بدست یک عده اوباش و بی خبر از خدا اسیر شد البته اسیری آذربایجانی را بدست اوباش، حضار محترم بهتر از من میدانند با پشتیبانی بیگانگان بود والا آذربایجان و آذربایجانی کجا و اسیر شدن کجا بدست یک عده اوباش و بی خبر از خدا. درهر حال یکسال شکنجه در آذرباجیان این حکومت پوشالی برای آذربایجانی داشت من نمی‌خواهم امروز شرح جنایات و خیانتهای آنا را بگویم و نمی‌خواهم حضار محترم رامتاثر کنم فقط با این جمله می‌خواهم عرض کنم یکسال تمام حیثیت و شئونات و شخصیت و مال و جان و شرف آذربایجانی دستخوش هوی وهوس این و آن بود (صحیح است) ۲۱ آذر سال ۲۵ یکی از روزهای فوق العاده تاریخی و مبارک آذربایجانی بلکه ملت ایران است در چنین روزی شاهنشاه آریامهر ارائه فرمودند و دستور دادند نیروی شاهنشاهی که عبارت از یک عده افسران و سربازان از جان گذشته بود برای نجات آذربایجان بطرف آذربایجان حرکت کردند وقتی که مردم آذربایجان فرمان شاهنشاه را شنیدند وقتی که آذربایجانی را از دست بیگانه پرستان نجات دهند در ردیف سربازان و با پشتیبانی سربازان رشید مردم قیام کردند و آذربایجاوجودعناصر ناپاک کردند آذربایجانی برای این روز فوق العاده عظمت واهمیت قائل است ودر مقابل شاهنشاه محبوب خود که آذربایجان را نجات دادند و فرمودند که من دستم را می‌دهم ولی امضاء نمی‌کنم که آذربایجان از ایران جدا بشود سر تعظیم فرود می‌آورد و بقاءعمر و دوام سلطنت شاهنشاه را صمیمانه از ردگاه خداوندی خواستار است (_صحیح است احسنت) امروز آزادی و امنیتی که در سرتاسر ایران حکمفرماست امروز که ایرانی با توجهات خداوندی و باتدابیر عالیه شاهنشاه از نعمت آزادی و امنیت برخوردار است البته همه ملت ایران از این نعمت برخوردارند ولی آذربایجانی با چشم دیگری به این امنیت نگاه می‌کند قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، یا شکسته استخوان داند بهای مومیائی را، آذربایجانی بیش از دیگران لذت این همه آزادی وامنیت رامی‌داند خدا را شکر می‌کنیم کهفرمان شاهنشاه آذرباجیان وو ایران رانجات داد امروز که با تدابیر عاقلانه شاهنشاه و بازحمات شبانه روزی دولت؛ در سرتاسر ایران امنیت برقرار است ودرعین حال می‌بینیم در اغلب نقاط دنیا هر ج و مرج و ناامنی گریبانگیر مردم شده اتس امروز که دراغلب نقاطر دنیا هر ج و مرج و ناامنی گریبانگیر مردم شده است امروز که در اغلب نقاط دنیاصفوف نظامی‌برای برادر کشی تشکیل می‌یابد امروز در سرتاسر مملکت ما زیر سایه شاهنشاه صفوف سپاهیان دانش و ترویج و بهداشت از فرزندان ما تشکیل می‌یابد بطرف دهات می‌روند برای خدمت به مردم و باسواد کردن مردم و عمران و آبادی فعالیت می‌کنند با قلبی مرتعش و مملو از احساسات خداپرستی با شما همصدا می‌شوم و هم عقیده هستم و شاهنشاه محبوب خودمان را دعا می‌کنیم خدایا ترا قسم می‌دهم سایه این مرد بزرگ واین مرد مدبر را همیشه بالای سر ایرانیان محفوظ ومصون بدار (انشاءالله) چون عده‌ای از خانم‌ها و آقایان می‌خواهند صحبت کنند بقیه وقتم را به آقای خسروی و خانم بزرگ نیاو جناب اقای روحانی می‌دهم (احسنت-احسنت)

رئیس – آقای زرگرزاده بفرمائید.

زرگرزاده

به تائید یزدان و فرمان شاه
رهاند آذر آبادگان را سپاه

با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم ممجلس شورای ملی، روز شنبه گاذشته به مناسب سالزور تاریخی ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان چنانکه همکاران ارجمند استحضار دارند که پایتخت ومراکز استانهاو شهرستانها شاهد پرشورتین و باهیجانترین احساسات مردم شاهدوست و وطنپرست ایران یود. وامیدوارم تا دنیا هست ایران عزیز که یادگان نیاکان ماست پاینده و دودمان جلیلی سلطنت مشروطه پهلوی پایدار و پرچم پرافتخار شاهنشاهی ایران برقرار بوده وهمه ساله این روز فرخنده را به نام روز رستاخیز ملی به شمار آورده همین جشن و همین احساسات تکرار شده وخواهدشد. همکاران گرامی‌میدانندد که حادثه شوم شهریور چه بروز ملت ایران آورده چه تلخیها چه ناراحتیها چه مصیبت‌ها چه محرومیت‌ها چه ناامنیها چه مشقت‌ها چه مضرات مادی و اقتصادی و روحی و معنوی رقت باری در کشرو عزیزمان به بار آورده و میهن گرامی‌ماایران را چندین سال از مسیر ترقی بازداشت در چنین ایام بحرانی و پرغوغا که قائد اعظم و شاهنشاه معظم راض شاه کبیر بنیان گذار ایران نوین خاک وطن راترک فرمود فرزند برومند آن شاهنشاه بزرگ در سنین جوانی زمام سلطنت را به کف باکفایت خویش گرفته و کشتی طوفان زده ایران را باآن درایت و لیاقت و کیاست و سایستی که جهانیان شاهد آن هستند به ساحل سعادت و نجات هدایت فرموده تادرمقابل بیگانگان و بیگانه پرستان باتدبیر و دانش و بینش سیاسی ونبوغ ذاتی توفیق یافته که باتائیدات خداوندعزوجل بساط عدالت را گسرتده ونعمت پر برکت امنیت را که منشاء پیشرفت و ترقی مملکت و رفاه و آسایش ملت می‌باشد در سراسر کشور برقرار فرمایند. قیام گروی خیانت پیشه موجب گردید که استان قهرمان پرور آذربایجان به معرض خطر بیفتد ولی اراده قوی شاهنشاه مانع از آن بود که بیگانه وبیگانه پرستان بتوانند نیات شوم خود راعملی سازند. در آذر ماه ۱۳۲۵ فرمان مبارک شاهنشاه برای نجات آذربایجان و رهائی فرزندان رشید و غیرتمند آذربایجانی شر فصدور یافت از این جهت است که این روز یعنی ۲۱ آذر برای ملت ایران روزی فرخنده به شمار می‌آید دراین روز تصمیم قاطع شاهنشاه آریامهر پدر تاجدار و مهربان و شهامت و شجاعت و فداکاری ارتش دلیر ایران و همکاری برادران ایرانی و از جان گذشتگی مردم غیور ومیهن پرست آذربایجان موجب نجات آذربایجان حفظ استقلال وعظمت و تمامیت ارضی وحیات سیاسی کشور عزیزمان شده، همکاران عزیز بنا به قول سعدی علیه رحمه " قدر عافیت را کسی داندکه به مصیبتی گرفتار آید" شاید وقایع شوم شهریور ۲۰ را که عرض کردم و همچنین جریانات بعدی و کشت و کشتارها و ناامنی‌ها و خون ریزی‌ها و قبل وغارت واعدام دسته جمعی وقایع خونین و قتل عام‌ها و لشکر کشیها و برادر کشیها که در آن خطه زرخیز و قهرمان پرور آذربایجان به وقوع پیوسته برای بعضی‌ها شامل این بیت باشد.

سلیمان گفتن واحمد شنیدن
شنیدن کی بود مانند دیدن

یعنی برای آیندگان مانند شنیدن باشد ولی بنده در همان تاریخ سالهای ۱۹ و ۲۰ در لشکر ۴ آذربایجان غربی سرباز تحت السلاح بودم چه مصیبت‌ها و چه اوضاع رقت باری را دیده‌ام از ذکر آن خودداری می‌نمایم خدای را سپاسگزارم که نمردم پس از مشاهده صدها وقایع خونین وغم انگیز مانند سایر برادران ایرانی با ایلات و عشایر محلی حوزه خدمتگزاریم نقده- پیرانشهر – اشنویه از هیچگونه فداکاری و بذل مال و جان دریغ نکرده و مسلحانه پیشادرپیش برادارن عزیر ایران و سربازان رشید ارتش شاهنشاهی شب و روز در برف و باران و کولاک جان بر کف نهاده و در سخت ترین سنگرها در قلل و جبال سهند درمقابل رگبارهای مسلسل متجاسرین و خائنین و بیگانگان و بیگانه پرستان سپر کرده ادای وظیفه ملی می‌کردیم تا آخرین نقطه سر حدی کشور آنان را تعقیب وخاک پاک ایران از لوث وجودکثیف آنان البته افسران و درجه داران بسیار بسیاری درحوهز خدمتگزاری بنده فرمانده یگانهای مربوطه بودند از جمله سرهنگ غفاری و سرهنگ انصاری، سرگرد خطیب شهیدی و سروان احمدی وغیره ولی سه نفر از آنها را که همگی شاید اکثراً می‌شناسید وهم شاهد زنده درهمین مجلس همکار ارجمند واستاد گرامی‌تیمسار همایونی که فرمانده ستون عملیاتی منطقه بودند (صحیح است) و سرکار سرهنگ مووسی کبیری نماینده سابق مجلس شواری ملی که آن زمان سروان و فرمانده پیاده بودندو تیمسار خلیل صیادیان که آنوقت سروان و فرمانده تانگو زره پوش دراشنویه بودندو واقعاً افسر لایق وفداکار وسرباز جان باز واقعی شاه و میهن می‌بشد ودر همین جنگها نیز مانند سایر مناطق استان پیش چشمم افسران ودرجه داران و سربازان وجوانان و هم میهنان عزیز در راه نجات آب وخاک و حفظ حیثیت مملکت و شرف و ملیت شربت شهادت نوشیدند بنابراین حال برخورد وظیفه میدانم که بنام یک فرد ایرانی به نام یک فرد آذربایجانی و به نام یک سرباز جان باز افتخاری مرز نشین بروان پاک و روح پر فتوح کلیه شهدائی که جان خود را در راه آزادی و استقلال میهن عزیز از دست داده‌اند از صمیم قلب درود بفرستم و خداوند بزرگ را سپازگزارم که در ظل عنایات قادر متعال و تحت توجهات رهبر عزیز انقلاب مقدس وتدابیر خداپسندانه شهریار دادگستر وفرهنگ پرور شاهنشاه آریامره آنظلمات تبدیل به نورامنیت و آن خرابیها تبدیل به آبادانی و قتلگاهها تبدیل به مدارس و کارگاهها وباغهای دلگشا و چمن زارهای با صفا گردیده وهمه میدانند که (انی همه آوازه‌ها از شه بود) خصوصاً درحال حاضر در تمام استانها و شهرستانها پیشرفتهای چشمگیر و تاسیاست عظیم صنعتی از قبیل ذوب آهن که مادر صنایع می‌باشد وهمچینین تاسیسات نفتی و صنعتی کههفته گذشته بنا به دعوت شرکت ملی نفت به اتقپفاق نمایندگان و دسوتانمحترم مجلس در استان زرخیز خوزستان مورد بازدید قرار گرفت واقعاً باعث افتخار ومباهات فردفرد ایرانی است (صحیح است) و اقداماتی که اخیراً با پیروی از منویات مبارک پدر تاجدار بوسیله دولت خدمتگزار حزب ایراننوین دراستان آذربایجان غربی با همت و نظارت و حمایت جناب آقای دکتر غلامرضا کیانپور استاندار فعال باهمکاری فرمانداران جوان و شایسته و کاردان به مرحله عمل درا»ده مخصوصاً درحوزه خدمتگزاری بنده در شهرستانهای مرزی نقده – پیرانشهر و اشنویه و سلوانا و بخش‌های حومه که سراسر در نوار مرزی کشورهای ترکیه و عراق واقع شده انشاء الله در جلسات بعدی به عرض نمایندگان محترم مجلس میرساند فعلا چون وقت کم است و موضوع صحبت نجات آذربایجانست عرایضم را با این بیت خاتمه می‌دهم.

حب شه و میهن بود آمال آذربایجان
آبادی کشور بود آرمان آذربایجان (احسنت)
از مهر شه آکنده دل سرپر زشور میهن است
ستوار باشد پایه ایمان آذربایجان (احسنت)

زنده باشد شاه – پاینده باد ایران (احسنت –احسنت)

رئیس – آقای دکتر رفیعی تشریف بیاورید.

دکتر رفیعی – با اجازه مقام معظم ریاست

همکاران عزیر، تاریخ پرافتخار دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی وطن عزیز ما ایران متضمن صفحات درخشانی ناست که در آن صفحات شرح جهانگشائیهاو عدالت پروریها ورعیت نوازیهای شاهنشاهان بزرگ ما و بسط و توسعه فرهنگ وتمدن ایرانی به سایر نقاط جهان به تفصیل بیان شده است. کورش کبیر بوسیله فتوحاتش فرهنگ و تمدن مترقی ایرانرا که مسلماً دراثر اشاعه تعالیم زرتشت بوجود آمده بود تا به نقاط دور دست جهان آنروز بسط و توسعه داد جهانگشیاان دیگر ما تمدن ایرانی شده اسلامی‌را با فتوحات خود برای ملتهای دیگر به امرغان بردندولی هیچگاه نه ت نها دروطل تاریخ درخشان ما بلکه تاریخ سایر اقوام و ملل دنیا سابقه نداشته است که پیشنهاد رئیس یا نماینده ملیتی را برای رفاه و آسایش بشریت ملل واقوام دیگر با اکثریت قریب به اتفاق به پذیرند.

این افتخار بزرگ را شاهنشاه عزیز ما محمدرضا شاه پهلوی در تاریخ جهان نصیب ملت ایران فرمود (صحیح است –احسنت) که با پیشنهادی که نتیجه ابتکار و درایت و رافت و عدالت پروری شخص معظم له و زائیده فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی می‌باشد و آنرا در یکی از بزرگترین مراکز علمی‌دنبا یعنی دانشگاه‌ها وارد ضمن سخنرانی عالمانه خود بیان فرمود و جهان بینی و وسعیت فکر و بشر دوستی و دانشش مورد تحسین و اعجاب بزرگان علم و دانش مجتمع در آن مجمع و جهانیان قرار گرفت و بعداً پیشنهاد مزبور را به سازمان ملل متحد تسلیم فرمودند.

سازمان ملل متحد رد جلسه هفدهم آذر جاری با اکثریت قریب به اتفاق ۹۱ رای در مقابل ۱۲ رای ممتنع پیشنهاد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر راکه بنا به امر شاهنشاه اسم آن به نام " سپاه خدمتگزاران سازمان ملل " از طرف هیئت نمایندگی ایران به سازمان ملل پیشنهاد شد تصویب نمود.

شاهنشاه بزرگ مامحمد رصا شاه پهلوی با ادقامات بزرگ و جهانی خود برای رفاه انسانهای محروم و با کوشش خستگی ناپذیری که درایام سلطنت خود برای شناساندن ایران و ایرانی به جهانیان و بسط فرهنگ و ت مدن ایرانی و رفاه و آسایش و رساندن ملت خودبه فاقله مترقی جهت بعمل آورده‌اند نام خود را درتاریخ ایران به عظمت وبزرگ یجاویدان و صحفه زرینی بر صفحات تارخین درخشان وطن عزیز ماایران افزوده‌اند.

اقدام بزرگ شاهنشاه عزیز ما را برای بالا بردن قیمت نفت سنگین و مالیات شرکتهای نفتی که نتیجتاً با استحصال فعلی نفت سالی هزار میلیون تومان عایدات ارزی مارا اضافه میکندملل واقوام همجوار نفت دار و مخصوصاً ملت نجیب عراق ارج می‌گذارند و تحسین و ستایش می‌کنند زیرا میدانند که شاهنشاه ما راه بسیار دشوار و سختی راکه وادار کردن ترا است‌های نفتی به پرداخت بیشتر می‌باشد پیموده‌اند و نتیجتاً آنها هم عایدات بیشتری به دست خواهند آورد ولی خوبست این حقیقت را هیئت حاکمه فعلی عراق که با زور ترور و ایجاد وحشت و کشت و کشتار به حکومت غاصبانه خود ادامه می‌دهند و در جهل و ظلمت و منجلاب غرور و غفلت سرگردانند دریابند و به پیشگاه شاهنشاه و ملت ایران سرتعظیم فرودآورند والا:

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه تست
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

(احسنت)

اقدامات و کوششهای جناب آقای هویدا نخست وزیر خدمتگزار و دولت ایشان و جناب آقای دکتر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شکرت ملی نفت در انجام منویات شاهنشاه برای تامین بیشتر حقوق ملت ایران از نفت موجب سپاسگزاری وخشنودی مجلس شورای ملی و ملت ایران است.

چند روز پیش به اتفاق عده‌ای از همکاران عزیز برای بازدید تاسیسات نفی جزیرهلاوان و مجتمع پتروشیم و کراخانه تبدیل گازهای نفت وبه گاز مایع برای صدور به خارج به جنوب رفتیم. از دیدن این تاسیسات بنده و سایر نمایندگان احساس شادمانی وغرور می‌کردیم (صحیح است) و واقعاً به خود می‌بالیدیم و افتخار می‌کردیم که چنین شاهنشاه واقع بینی داریم که سعی میفرمایندارزهائی که از صدور نفت بدست آید بصورت سرمایه گذاریهای صنعتی به مملکت باز گردد ومملکت را صنعتی نماید تا نسل فعلی و نسلهای بعدی از نتایج بزرگ آن برخودار گردند هر ایرانی لازمست که از خوزستان و تاسیسات آن دیدن نماید و بسیار بجاست که شرکت ملی نفت دانشجویان دانشگاهها رادسته دسته دعوت نماید که از تاسیسات جنوب بازدید نموده واحساس غرور نمایند.

در خاتمه عرایضم لازمست که توجه جناب آقای هویدا نخست وزیر خدمتگزار و دولت ایشانرا بدو نکته جلب نمایم.

یکی موضوع خشکبار ایران وصدور آنست که به واسطه کم شدن ارزش پول ترکیه و گران شدن کرایه دریائی و کشتیرانی بعلت بسته شدن کانال سوئز برای تجار ترکیه این امکان بوجود آمده که خشکبار خود را به قیمتهای ارزان تری به بازارهای اروپای غربی عرضه نمایند ودر نتیجه صادرات خشکبار مادچار رکود ووقفه شده است اگر چه اقدامات مجدانه جناب آقای انصاری وزیر محترم اقتصادی برای صدور خشکبار به روسیه وبلوک شرق قرین موفقیت بوده و بازارهای جدیدی رابه روی خشکبار ایران گشوده وایجاد کرده‌اند ولی چون قیمت محصولات خشکبار نسبت به سالهای گذشته درایران پائین آمده و اعاشه و زندگی کشاورزان و تولید کنندگان خشکبار که هنوز بخش مهمی‌از جمعیت مملکت را تشکیل می‌دهند دچار اختلال شده است برای کمک به آنها واز دست نرفتن بازارهای قدیمی‌صادرات خشکبار لازمست همانطور که به صادرات صنعتی جایزه صدور داده می‌شود به صادرات خشبکار هم مبلغی که از حدود دلاری بیست ریال کمتر نباشد جایزه صدور پرداخت شود.

بنده افتخار دارم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان که بنا به اجرای منویات شاهنشاه در تیر ماه ۱۳۴۶ با دویست نفر عضو و چهار میلیون ریال سرمایه به کوشش اینجانب تاسیس گردید با فعالیت شبانه روز ریسک تمام مایملک آباو اجدادی خودموفق شدم آنرا از ورشکست شدن و نابودی حفظ و سرمایه آنرا به ۵۸ میلیون ریال که تمام آن نقداً پرداخت شده و تعداداعضاء آنرا به ۱۳۷۰ نفر برسانم.

این شرکت تعاونی امسال اولین پارتی خشکبار ایرانرا که پسته بود به امریکا صادر کرد و تا اکنون یکهزارو دویست تن از حدود پنجهزار تن محصول پسته صادراتی مملکت را به آمریکا صادر نموده است و تقریباگ به قیمت صدور محصول باغدارانی را که عضو شرکت تعاونی هستند خریداری نموده است.

مطلب دیگر بانک مرکزی برای کمک به صادر کنندگان اعتباراتی بانرخ بهره خیلی ارزان یعنی دو درصد به توسط بانکها به صادر کنندگان پرداخت کرده که بی نهایت موثر و مفید بوده است.

رئیس – آقای دکتر رفیعی رقت جنابعالی تمام شد.

دکتر رفیعی – عراضیم دارد تمام یمشود شنیده شد که دراین چند روزه بانک مرکزی تقاضای بانکهارا برای دریافت این اعتبار نمی‌پذیرد واعتبارات آنها را به اصطلاح یک کاسه کرده و گفته است که اعتبارات صادراتی هم جزو حد مجاز استفاده بانکها از اعتبارات صادراتی هم جزو حد مجاز استفاده بانکها از اعتبارات بانک مرکزی است.

اگر چه سیاست کلی بانک مرکزی درباره محدود کردن اعتبارات جز و حبث بنده نیست ولی کمکم به صادرات را نباید قطع کرد. بنده نمی‌گویم کهدر مقابل تعهد تجار برای صادرات به آنها پول داده شود ولی در مقابل اعتبارت باز شده و قراردادهای فروش و بارنامه حمل لازمست که این اعتبارات صادراتی داده شود (احسنت).

رئیس – خانم بزرگ نیا بفرمایئد.

بانوبزرگ نیا- جناب آقای رئیس همکاران محترم با نهایت افتخار امروز درباره یکی از پدیده‌های سالهای اخیر کشورمان صحبتمی‌کنم پدیده‌ای که یادآوری آن هیچگاه خاطر را آزرده نمی‌سازد و همیشه با خرسندی و شادمانی همراه است.

همانگونه که اطلاع داریم فردا مصادف با ۲۵ آذر و روز مادر است روزیکه خدمات و فداکاریهای فردی از افراد خاننواده مورد ستایش قرار می‌گیرد واین روز است که فرزندان، قدرشناسی خود را نسبت به مادران ابراز می‌دارند به مادرانی که پیوند و استحکام خانواده بسته بوجود آنها است.

و مادر است که دارای عالیترین عواطف و سمبل محبت و مهربانی است (صحیح است) باتوجه بهشدت عواطف انسانی در میان ما ایرانیان که اینخود یکی از ارکان استحکام اساس زندگی اجتماعی است.

بر ما است که در گسترش این احساسات کوشش کنیم یکی از عوامل تقویت این رکن قدرشناسی افراد از مادران است اما ضرورت این فرضیه در مورد فرزندان بیشتر است.

هر چند که اجتماع بهنحوی دیگر مدیون مادر می‌باشد. آن یک مدیون الطافش نسبت به خود و این دیگر رهین سازندگی اجتماع برتر وهیچکدام براستی نمتوانند دین خود را نسبت به او ادا نمایند با این وصف جامع برای جبران قسمتی از فداکاریهای وی او را در رده اول اجتماع قرارداده است و فرزندان برای بزرگداشت مقام والای مادران روز ۲۵ آذر هر سال را به نام روز مادر انتخاب نموده و از خودگذشتگی او را با تقدیم احساسات خویش و سپاس پاداش می‌دهند این پاداش را هرگز نباید از جنبه مادی آن بنگریم بلکه دراصل ارزش معنوی آن مورد توجه می‌باشد لیکن بخاطر آنکه بتوانیم احساسات خود را بیشتر نمایان سازیم خواه ناخواه ناگزیریم از وسائل مادی نیز مدد گیریم از این رو سزاوار است که متمکنین و آنهایی که قادرند در این روز به اطفال مستند کمک نمایند تا آنان نیز بتوانند جنبه مادی این وظیفه را ادا کنند.

مادران ایرانی باسرافرازی و خوشبختی زیاد سرمشق یگانه‌ای در برابر خوددارندو آن علیا حضرت شهبانوی ایران یمب اشند که با همه وظایف سنگین اجتماعی درتربیت فرزندان خویش حد اعلای کوشش رانمودهاند (صحیح است) و سوابق نشان میدهدکه شهبانوی محبوب ما همواره اظهار لطف خود را نسبت به فرزندان با سرپرست و بدون سرپرست مرعی داشته و نیز نسبت به اطفال مستمند الطاف خود را مبذول داشته‌اند (صحیح است).

در اینجا واجب است که از سرکار خانم دیبا مادر گرامی‌علیاحضرت کهواقعاً یکی از مادران نمونه ایران می‌باشد نام برده شود وهمه میدانیم ک‌هایشان باکوششهای مداوم و مسافرتهای سودبخش خویش موجبات آسایش و رفاه وخرسندی رنجدیدگان و بیچارگان را فراهم آورده اندو لازم میدانم که از بنگاه حمایت مادران که یکی از سازمانهای خدمتگزار مملکت است و در تجلیل از مقام مادر و برپا نمودن جشنهائی در سراسر کشور دراین روز مقدس خدمت بزرگی جهت اعتلای مقام زن و مادر در اجتماع نموده است سپاسگزاری کنم (احسنت- احسنت)

پس بر مامادران ایرانی است که با پیروی از روش مادرانه شهبانوی گرامی‌وهم بعنوان پاسخ به ندای فرزندان در پرورش آنان کوشش بیشتری نمائیم و افراد شایسته و لایقتری برای اجتماع نوین ایران تربیت کنیم (صحیح است).

رئیس – آقای خسروی کردستانی بفرمائید.

خسروی کردستانی – با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی وهمکاران گرامی

روز سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۹ با خط زرین بر تارک تاریخ پر افتخار مان نقش بست چون در این روز مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد که پارلمان جهانی است قطعنامه تشکیل گروه بین المللی داوطلبان توسعه راکه پیشنهاد تشکیل آن در تابستان ۱۹۶۸ از طرف شاهنشاه آریامهر تحت عنوان لژیون خدمتگزاران بشر طرح شده بود تصویب کرد و با این اقدام تاریخی تصویب این قطعنامه برای کشورهای عضو حکم قانون را پیدا نمود. اینجانب در جلسه مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ درباره لژیون خدمتگزاران بشر مطالبی بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی رسانیده ودرباره اینموفقیت تاریخی که نصیب ملت ایران گردید چون شبکه‌های رادیو تلویزیونی سراسر جهان و مطبوعات خارجی و داخلی در مقام تجلیل از شخصیت جهانی و افکار انسانی شاهنشاه آریامهر طراح و مبتکر این آرمان بزرگ بشری واصالت آن به تجیزیه و تحلیل پرداخته‌اند به تطویل کلام نمی‌پردازم. فقط از نظر وظیفه و افتخاری که بعنوان مسئولیت روابط عمومی‌داخلی لژیون خدمتگزاری بشر دارم غرق در سرور و مباهاتم از اینکه هیئت نمایندگی ۱۲۶ کشور عضو سازمان ملل متحد برای اولین بار در تاریخ ۲۵ ساله سازمان ملل متحد ضمن تصویب یک طرح و قطعنامه به تعظیم و بزرگداشت آن پرداختند و این افتخار با افتخاراتی که در سیزده ژوئن ۱۹۶۸ درجلسه تاریخی اجتماع دانشگاه‌هاروارد و پس از آن پیشنهاد یکی از اعضای برجسته کنگره آمریکا دائر به ضبط فرمایشات شاهنشاه دربایگانی رسمی‌کنگره ایالات متحده آمریکا که از موارد بسیار نادر تاریخ کنگره این کشور معظم است و پس از آن طی تفسیراتی که روزنامه‌های بزرگ جهان بعد از تصویب این طرح بزرگ در کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انتشار دادند همه وهمه موید این امر است که رهبر عالیقدرما با اندیشه‌های خلاق وتابناکش که مبتنی بر نهادهای فکری یک جامعه کهن وملهم از فرهنگ و تمدن و فلسفه و عادات و|آداب و سنن این ملت کهنسال است و با تکیه بانقلابی که برناسیونالیسم مثبت که خیرخواه همه ملتهای جهان می‌باشد متکی است بزرگترین اندیشه قرن بیستم را به جهانیان عرضه داشتند (صحیح است) و آن درمان کلیه بی عدالتی‌ها و تبعیضات و نابسامانی‌های اجتماعی است که فقط در قرن حاضر دوبار بشریت را به کام جنگ ونابودی کشانده و قلب میلیونها انسان از فجایع وعواقب وخیم آن پر از در دوالم است (صحیح است) و آخرین علاج پر کردن شکاف عمیق طبقاتی است که باکمال تاسف نه تنها پس از جنگ دوم جهانی تخفیفی نیافت بلکه روز افزون است و بزرگترین فاجعه ایست که بار دیگر بشریت را به یک چنک سوم ونابودی و انهدام قطعی تهدید می‌نماید و اگر بشریت در مقابل عظمت این فکر غرق درتمجید و ستایش شده و رد برابر آن سر تعظیم فرود آورده برای اینست که آن را نجات بخش و طراح آن راناجی خود میداند (صحیح است –احسنت) و اینک ملت ایران بار دیگر غرق در افتخار و مباهات است که چنین رهبری دارد که بدین سان مورد احترام جهانیان است برای اینکه تار و پود وجود معظم له با تار و پود وجود همه انسانها از سیاه و سفید و سرخ و زرد پیوند خورده و نه تنها به مملکت و قرن ما تعلق دراند بلکه به جهان و تاریخ تعلق یافته و شخصیت جاویدان تاریخ بشریت گردیدهاندهمه معتقدند که افکار خردمندانه رهبر مادرعین باروری از واقعیات قرن و جهان بینی تام توام با پیشرفتهای تکنولوژی از افکار انسانی شرق و فلسفه بشر دوستانه آن و روح صلحجویانه‌ای که در عمق این فلسفه وجود دارد غنی و سر شار است (صحیح است) و ا ینک ملت ایران درمرحله جدیدی از تعهدات ووظایف خود در قبال رسالت جهانی رهبر عالیقدر خود قرار گرفته و همانطوریکه معظم له در بازدید از اولین دسته داوطلبان لژیون در روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه جاری در بخشهای جم و ریز از وابع بوشهر فرمودند:

"فکر می‌کنم همه چشمها به همین نقطه ایکه در آنایستاده‌ایم دوخته شده است وهمه در انتظار نتیجه و طرز کاریکه شما داوطلبان ایرانی انجام خواهید داد هستند "

و مسلماً همه افارد ملت ایران لژیونرهای صمیمی‌و فداکرا شاهنشاه هستند (صحیح است) که جان بر کف، چشم بر حکم و گوش برفرمان همواره آماده جانبازی در راه اجرای منویات مقدس معظم له هستند (احسنت).

همکاران معظم

روز ۲۱ آذر عموم در مراسم سان و رژه پر افتخار ارتش به مناسبت روز نجات آذربایجان شرکت داشتند این مراسم هر سال با شکوه و جلال وعظمت و ابهت و نظم و ترتیب هرچه بیشتری برگزار میگرددو مراتب رضامندی خاططر خطیر شاهانه در برگزاری مراسم امسال موید این امر است. این پیروزی و افتخار مرهون رهبری و فداکاری شاهنشاه آریامهر و رشادت و شجاعت ارتش دلیر ایران و جانبازی یک عده از فرزندان خلف این آب و خاک است که در لحظات حساس تاریخ این مرز و بوم بهندای مام میهن پاسخ مثبت داده وسینه‌های خود را سپر آماج تیرهای جاندوز دشمنانن ساخته و باخون خود درخت استقلال و عظمت این مملکت را آبیاری نموده و با افتخار سرباز و شهادت نائل آمده‌اند.

بازماندگان و کسان شهدای راه استقلال و آزادی میهن عزیز در افتخار بزرگ ملی سهمی‌و شریک هستند وهر سال در چنین روزی بفرمان شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران از خانواده آنان بزرگداشت می‌گردد و آخرین تلگرافی ککه از طرف وزارت دربار شاهنشاهی در آذر ماه سال جاری به خانواده شهدا مخابره گردیده به شرح زیر به ا ستحضار می‌رسد:

سالگرد پیروزی درخشان ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵ را که از برکت رهبری و فداکاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نصیب ملت ایران گردیدو درنتیجه آن، کشور ما از خطر تجزیه و اضمحللال رهائی یافت بهمه هم میهنان عزیز تبریک می‌گویم خداوند روح شهدای این واقعه تاریخی را غریق رحمت وبازماندگان آنها را سلامت و توفیق خدمت به شاهنشاه و میهن عنایت فرماید.

وزیر دربار شاهنشاهی –اسدلاله علم.

این متن تلگراف بود.

همکاران ارجمند و گرامی

بنده مفتخرم بعنوان کوچکترین عضو خانواده شهدا موفق به دریافت چنین تلگرافی شده وعالیترین مراتب احساسات و حقشناسی و قدویت و سپاس فرد فرد آنان را از عنایات و مراحم و الطاف عالیه شاهنشاه آریامهر به پیشگاه مبارک معروض دارم این حقیقت بارز و آشکاری است که در هیچ کشور ودر هیچ عصر زمانی خانواده شهدای میهن اینگونه مورد توجه نبوده‌اند.

برای تامین این منظور از سه سال قبل سازمان سرپرستی بازماندگان شهدا وابسته به قسمت امور اجتماعی دربار شاهنشاهی تشکیل گردید.

این سازمان که بهمنظور تقویت و بالا بردن سطح روحیه در این ا فراد نیروهای مسلح شاهنشاهی اقداماتی در جهت بهبود وضع بازماندگان شهدا معمول داشته تا کنون در شناسائی ۱۶۰۰۰ نفر از این بازماندگان از سال ۱۳۰۰ شمسی به بعد توفیق کامل حاصل نموده است. بازماندگان شهدا در دبستانها ودبیرستانها و دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی بامعرفی این سازمان سرپرستی بدون پرداخت شهریه به تحصیل اشتغال دارند و از طریق بنیاد پهلوی هزینه تحصیلی درباره آنان برقرار و از طرف بنیاد فرهنگی رضا پهلوی افراد ممتاز آنها برای ادامه تحصیل به خارج اعزام می‌شوند وهمچنین هزنیه تحصیلی به آن دسته از محصلین که مستمری قابل توجهی ندارند تا پایان تحصیلات پرداخت می‌شود علاوه بر این از وضع تحصیلی فرزندان شهدا به طور مرتب ودقیق مراقبت بعمل می‌آید و مرتب باآموزشگاههائی که در ا«به تحصیل اشتغال دارند در تماس می‌باشد بطوریکه در سال گذشته از تعداد۱۱۱۱ نفر فرزندان شهدا فقط ۱۸ نفر مردود بوده‌اند همچنین درمورد مداوا و معالجه و کمک مالی واعطای وام به تسهیل درامر مسافرت وحق تقدم در استخدام و در کنکور دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی ونامگذاری میادین و خیابانها به نام شهداو ت جلیل مداوم از آنان اقدامات مجدانه‌ای صورت گرفته است بطور کلی در این سازمان:

۱- توجه به خانواده شهدا بیش از کممک مالی مورد نظر است اگر چه کمک مالی هم شایان توجه است.

۲- مسئله شهادت و جانبازی مطرح است نه درجه و مقام شهدا

۳- عدالت تام وتمام مرود توجه است بطوریکه همه فرزندان شهدای نیروهیا مسلح شاهنشاهی از فرزند یک پاسبان و ژاندارم و گروهبان تا یک امیر یکسان و مساوی از مراحم وعنایات شاهنشاه آریامهر برخوردار هستند نکته قابل توجه این است که با تعالیم عالیه و ارشاد و هدایت شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران کار این سازمان از نظر روانی وتقویت روحیه بازماندگان در یک سطح بسیار عالی قراردارد همواره روح میهن پرستی و ایمان و اعتقاد و سهیم بودن در افتخارات به خانواده شهدا تلقین می‌گردد و در اجتماعات مدارس این متن برای بازماندگان شهدا قرائت می‌گردد:

" سرپرست این خانواده در راه وطن خون خود را نثار کرد و افتخار ابدی یافت"

" ما بروان پاک آن سرباز فداکار درود می‌فرستیم و بفرزند گرامی‌او بداشتن چنین پدر بزرگواری تبریک میگوئیم فرزند عزیزش نوردیده ماست و بعنوان یک یادگار مقدس به او احرتام می‌گذاریم "

اینست کار درخشان این سازمان که در عین توجه کامل به وضع زندگی مادی خانواده شهدا مکتب بزرگ اخلاق وتربیت بازماندگان جانبازان وطن است واینک این تربیت شدگان به این حقیقت وواقعیت بزرگ توجه دارند که در قبال این همه عنایات والطاقی که از طرف رهبر ملت به آنان می‌شود شب و رزو اهتمام ورزند کهخود را شایسته و لایق اینهمه عنایات نمایند (احسنت).

آنهامیدانندکه باید خود را با دانش و تکنولوژی جدید تجهیز و بسیج نمایند وحافظ و نگهبان موفقیتهای باشند که درعرصه ملی و جهانی به رهبری شاهنشاه نصیب ملت ایران گردیده پدران و عزیزان آنها در روزهائی که میهن به جانبازی و فداکاریشان نیازمند بود حتی از نثار جان دریغ نورزیدند و اینکه به امر رهبر انقلاب ودر دوره سازندگی و پیروزی انقلاب سفید شاه و مردم مملکت به بازوان توانا و اندیشه‌های روشن نیازمنداست آنها درواحدهای بزرگ صنعتی ذوب آهن –شتروشیمی‌– کارخانه‌های تراکتور سازی –ماشین سازی وبالاخره درکارگاههاو مزارع باکار خلاققه خود با درسی که از مکتب شاهنشاه رهبر انقلاب گرفته‌اند درخت انقلاب ر ا بارورتر می‌سازند (احنست) و با پاسداری از انقلاب مقدس ششم بهمن که از ثمرات جانبازی عزیان آنهاست مراتب سپاس و امتنان خود را به پیشگاه رهبر انقلاب ملت ایران تقدیم می‌دارند چون اعتققاد راسخ دارند که فقط با کار خلاقه و اخلاص وصمیمیت و تعصب نسبت به انقلاب ملت ایران تقدیم می‌دارند چون اعتقاد راسخ دارندت کهفقط کار خلاقه و اخلاص و صمیمت وتعصب نسبت به انقلاب و خدمتگزاری صادقانه نسبت به ملت بایران رضایت شاهنشاه تامین می‌شود و مطمئن ترین ضابطه شاهدوستی و میهن پرستی در میازن خدمتگزاری صادقانه کار صمیمانه درچهار چوب انقلاب شاه و مردم است.

جاوید شاه – پاینده ایران (احسنت – احسنت)

- تصویب صورتجلسه

۳- تصویب صورتجلسه

رئیس – راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شد.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستائی

۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستائی

رئیس – وارد دستور می‌شویم آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستائی) – بطوریکه خاطر خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مستحضر است نظر به اینکه تعدادیاز مالکین مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر که املاک خود رابر اساس مقررات قانون ا لحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مدت سی سال به زارعین مربوط اجاره داده بودند طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر آمادگی خودر را برای تقسیم املاک مورد اجاره خود با زارعین مربوط اعلام ولی ظرف مهلت مقرر دراین قانون موفق به جلب توافق زارعیتن ذیربط برای تقسیم ملک نشده و مراتب را در فرصت قانونی با دارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای ذیربط اعللام نموده‌اند و ازر طرفی نمی‌توان بدون جلی توافق زارعین مستاجر املاک مورداجاره آنها را که مدتها است طبق قوانین و قررات اصلاحات ارضی کلا اعم از دایر و بایر به آنها اجاره داده شده است بامالیکین مربوط تقسیم نمود، علیهذا بر اساس فماد لایحه اینکه در ۲ ماده و پنج تبصره اینک جهت بررسی و تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود به اینقبیل مالکین تا آخر وقت اداری روز ۳۱ شهر یور ماه ۱۳۵۰ فرصت داده می‌شود که ضمن تماس مستقیم با زارعین ذیربط و جلب توافق آنان موجبات تقسیم ملک خودر را با آنها فراهم ومراتب را با تنظیم صورتجلسه‌ای بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط اعلام نمایندو درغیر اینصورت آندسته از مالکینی که ظرف اینمهلت موفق به جلب توافق زارعین و تقسیم ملک خود با آنان نشوند مالیکت املاکشان از تاریخ یکم مهر ماه سال ۱۳۵۰ قانوناً به زارعین ذیربط منتقل و سپس ادارات اصلاحات ارضی وتعاون روستائی بهتدریج بر اساس مقررات پیش بینی شده درقانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر نسبت به انجام تشریفات ثبتی و سدور اسنادمالکیت به نام کشاورزان مربوط وصدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای املاک آنان اقدام خواهدنمود و بدین ترتیب از صبح روز اول مهر ماه سا ل۱۳۵۰ در این مملکت زراعی وجود نخواهد داشت که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک اراضی ونسق‌های زراعی خود نشده باشد و امر تقسیم زمین وانتقال مالیکتنسق‌های زراعتی کشاورزان به آنان دربرنامه همه جانبه اصلاحات ارضی ایران راباید در تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ امری خاتمه یافته تلقی نمود. چون فراهم نمودن موجبات رفاه مالکینی که املاکشان بدین ترتیب به زارعین ذیربط منتقل می‌شود مورد توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر می‌باشد، علیهذا به تبعیت از منویات ذات مبارک شاهانه و بر اساس مقررات پیش بینی شده دراین لایحه چنانچه در بین این قبیل مالکین زنان بدون سرپرست و اطفال و کودکان صغیر واشخاص علیلی وجود داشته باشندکه غیر از استفاده از عوائد ملکک مورد انتقال ممراعاشه دیگری را نداشتهباشندو مراتب استحقاق آنان در هر شهرستان به تائید کمیسیونی مرکب از فرمانداردو دادستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی وتعاون روستائی بهای ملک این قبیل ااشخاص رامعادل ده برابر مال الاجاره ملکشان نقداً پرداخت وسپس نسبت به وصوصل بهای ملک آنان از زارعین مربوط به اقساط ۱۲ ساله اقدام خواهدنمود و آن دسته از مالکینی کهاملاکشان بر اساس مقررات پیش بینی شده دراین لایحه درتاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ قانوناً به زارعین مربوط منتقل واز جمله اشخاصی نیستندکه استحقاق دریافت بهای نقدی ملک خود را از دولت داشته باشند می‌توانند بر اساس مقررات پیش بینی شدهدرماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر بااستفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی از بابت بهای املاک خوددرامور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلامخواهدشد و یااجرای طرحهای عمرانی و صنعتی موردعلاقه خودکه مفید بودن اجرای طرح‌های آنها موردتائیددستگاههای اجرائی مسئول دولتی قرار یگرد و یا برای عمران وآبادی اراضی بایر وموات و یا برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک تعاون کشاورزی ایران و یا بالاخره براساس قانون دیگری که از تصویب گذشته است برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود به دولت استفاده نمایند (احسنت-احسنت).

رئیس – لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب مردم بوسیله آقای دکتر ناصر بهبودی

۵- تقدیم طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب مردم بوسیله آقای دکتر ناصر بهبودی

رئیس –آقای مهندس بهبودی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- طرحی است از طرف فراکسیون پارلمانی حزب مردم که روز تاریخی ۱۷ آذر بنام روز لژیون خدمتگزاران بشر نامگذاری شودو چون مبتکر این طرح اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هستند دولت مطالعاتی بکند تامقر دائمی‌لژیون در تهران باشد.

رئیس- طرح به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تائید اصلاحات مجلس سنادرلایحه قانونی مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ به دولت

۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تائید اصلاحات مجلس سنادرلایحه قانونی مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راحع به مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسین اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۸ /۹ /۱۳۴۹ باحضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه شماره ۲۴۸۹۰-۲۰ /۷ /۴۸ دولت بازگشته از مجلس سنا راجع به مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را تائید وتصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ماده ۱- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کهدراین قانون موسسه نامیده می‌شد تنها مرجعی است که می‌تواند استاندارد رسمی‌فرآورده‌ها را به استثناء مواد داروئی تعیین و آئین کار را تدوین نماید.

ماده ۲- اصطلاحاتی کهدراین قانون بکار رفته است بشرح زیر تعریف می‌شود:

الف – استاندارد برحسب مورد عبارتست ازتعیین تمام یا برخی از خصوصیات ومشخصات هر فرآورده از قبیل نوع – جنس –منشاء-مواد اولیه –اجزاء تشکیل دهنده – ترکیب – ساخت – نحوه استفاده –طرز نصب – کیفیت – کمیت – شکل – رنگ – وضع ظاهری – وزن –ابعاد –عیار –ایمنی –چگونگی و بسته بندی وعلامت گذاری – روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری –اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.

ب – فراوره به کلیه اشیاء و اجناس تولیدی ویا ساخته شده منقول اطلاق می‌شود اگر چه بصورت دستگاه یاتاسیسات در زمین نصب شود ویا دربنابکار رود.

ج- آئین کار عبارتست از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هائیکه درمورد ساخت-تولید –نصب – آزمایش- بکارانداخت یااستفاده از یک کالا یادستگاه یا ابزار یا وسیله بکار برده می‌شود.

ماده ۳- ماده ۲ قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استانداردایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری موسسه باتصویب شورای عالی که از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود خواهدبود:

۱- وزیر اقتصاد یامعاون او که ریاست شورای عالی راخواهد داشت.

۲- سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد

۳- یکنفر نماینده از وزارت بهداری

۴- یکنفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی ومواد مصرفی

۵- یکنفر نماینده از اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران.

  • تبصره – در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان بعنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی استاندارد دعوت خواهد شد.

ماده ۴ – موسسه می‌تواند با بتصویب شورای عالی استاندارد اجرای استانداردو آئین‌های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی‌یاحصور اطمینان از کیفیت وبهبود فرآورده‌ها یاحمایت از مصرف کننده ضروری باشد اجباری نماید.

  • تبصره – در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.

ماده ۵- موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردو آئین‌های کار موضوع ماده ۴ وهمچنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورای عالی استاندراد تعیین می‌شود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بوددر دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی‌کشور ودو روزنامه کثیر الانتشار ووسایل مقتضی دیگراز قبیل رادیو وتلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده ۶- مصنوعات فلزات گرانبهای استاندراد شده به مصنوعاتی اطلاع می‌شود که مقدار وزن خالص طلا – نقره – پلاتین – و ایریدیوم آنها برابر باعیارهای زیر باشد.

۱- عیار رسمی‌برای مصنوعات طلا ۶۶ /۹۱۶ گرم (۲۲ عیار) و ۷۵۰ گرم (۱۸ عیار) و۳۳ /۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلای خالص درهر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره ۹۰۰ گرم (۹۰ عیار) و ۸۴۰ گرم (۸۴ عیار) نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین وایریدیوم ۹۵۰ گرم فلز خ الص درهر کیلوگرم مصنوع خواهد بود:

۲- عیار رسمی‌برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی ۳۳/۵۸۳ گرم (۱۴ عیار) طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع است.

آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب شورای عالی استانداردبه موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۷- از تاریخ اعلام موسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی‌نباشد وسیله کسانیکه حرفه آنها ساختن این نوع فلزات است ممنوع است و متخلفین به حسب تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

کسانیکه حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتیکه اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی‌نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه نمایند بهمین مجازات محکوم می‌شوند.

ماده ۸- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فراورده معینی اجباری می‌شود نشانه گذاری فرآورده‌های استاندارد شده باعلامت موسسه الزامی‌وعرضه و فروش فرآورده‌های مزبور بدون علامت موسسه ممنوع خواهد بود.

متخلفین از مقررات این ماده به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و به جزای نقدی از پنج هزار الی یکصد هزار ریال محکوم خواهندشد.

ماده ۹- طرزاستفاده از علائم استاندرادهای اجباری و تشویفی و بکار بستن استانداردهای مربوط به آنها بر طبق آئین نامه‌ای که وسیله موسسه تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.

در مورد فرآورده‌هائیکه اجرای مقررات استاندارد درباره آنها اجباری نباشد تولید کنندگان می‌توانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.

ماده ۱۰- علائم شمخص شده از طرف موسسه که تعداد، همچنین خصوصیات آنها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بدن برحسب طبقه بندی انواع فرآورده‌ها به پیشنهاد موسسه وتصویب شورایعالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی‌ادارات دولتی است.

ماده ۱۱- موسسه می‌تواند برای اانجام وظایف خود از افراد و موسسات ذیصلاحیت بعنوان کارشناس استاندارد و ت حقیقات صنعتی انتخاب و استفاده نماید.

طرز انتخاب وحدود وظایف و اختیارات ومیزان حق الزحمه کارشناسان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی استاندارد خواهد رسید.

در صورتیکه این قبیل افراد درانجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند.

ماده ۱۲- کارشناسان موسسه مجاز هستند بدستور موسسه به کارخانه‌ها و کارگاهها و فروشگاههای محل تهیه و تولید و تمرکز وعرضه فرآورده‌های استاندراد شده مشمول این قانون وارد شوندو به بازرسی بپردازند مقررات مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت وتولید و عرضه و فروش فرآورده‌ها و نمونه برداری و آزمایش از آنها طبق آئین نامه‌ای که بتصویب شورایعالی استاندارد خواهدرسید تعیین می‌گردد.

ماده ۱۳- موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگشت زدن فلزات گرانبهاو تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه‌های گمرکی همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام می‌دهد بر حسب طبقه بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه ایکه از طرف موسسه تهیه و بتصویب هیات وزران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.

ماده ۱۴- کارفرمایان و تولید کنندگان و بطور کلی کسانیکه درتهیه یاتولید یا ساختن ورقم بندی و بسته بندی فراورده‌های امشمول این قانون مسئلو اجرای استاندادرهای اجباری می‌باشد هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا ننمایندو نیز کسانیکه مشخصات فرآورده‌های استاندارد شده را پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کنند یا بقصد تقلب به هر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمپ یامهر یا علامت گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا بجای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا بفروش رسانندو یا از برگهای آزمایش و تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و همچنین از پروانه بکار بدن علامت استاندارد در غیر مورد به قصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تایکسال حبس تادیبی و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- هر گاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور ماده ۱۴ موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود و هر گاه ارتکاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد واگر منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه می‌باشد.

ماده ۱۶- هر گاه موسسه جمع آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد موضوع ماده ۴ این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم می‌تواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد را بنماید مارجع مزبور نسبت به جمع آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یانگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۱۷- موسسه می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از دستگاههای دولتی یا شهرداریها تقاضا نماید که به نمایندگی موسسه آن قسمت از وظایف مندرج در این قانون راکه به منظور نظارت و تامین سلامت ورفاه عمومی‌پیش بینی شده است به موقع اجرا گذارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد – مهندس معتمدی.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز شنبه ۲۱ /۹ /۱۳۴۹ باحضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رامورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات آن مجلس محترم موافقت و لایحه را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی –دانشمند.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۲۱ /۹ /۱۳۴۹ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه بازگشته از مجلس سنا راجع به مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را رسیدگی و مصوبه مجلس سنا راتائیدو تصویب کرد. اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.

رئیس –گزارش کمیسیون‌ها مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به گزارش کمیسیونها رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و کشورهای ترکیه پاکستان و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و کشورهای ترکیه پاکستان و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و کشورهای ترکیه و پاکستان مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست وتلگراف و تلفن در جلسه ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ باحضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف وتلفن لایحه شماره ۶۷۵۴-۱۵ /۴ /۴۹ دولت راجع به اهداء یکهزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل را که گزارش شور دوم آن به شماره ۱۴۳۰ چاپ شده و پس از طرح در جلسه علنی با رای مجلس برای رسیدگی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارجاع گردید مطرح نمودو با اصلاحاتی به شرح زیر بتصویب رسانید.

اینک گزارش آنرا بهمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و کشورهای ترکیه و پاکستان

ماده واحده – به وزارت خانه‌های پست و تلگراف و تلفن و دارائی اجازه داده می‌شود از هر نوع تمبر یادگاری که منتشر می‌شود تعداد یک هزار سری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل اهداء نماید.

تمبرهائی که به این ترتیب ار ممالک مزبور دریافت می‌شود بهم ارز ریالی بهای اسمی‌آنها وسیله وزارت پست و تلگراف و تلفن به فروش خواهد رسیدو درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه داری کل منظور خواهد شد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف وتلفن – دکتر کفائی.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۱ آذر ماه ۱۳۴۹ باحضور آقای کشاورزیا ن معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه اهداء یکهزار سری از هر نوع تمبر یادگاری بهر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل را که گزارش شور دوم آن به شماره ۱۴۳۰ شده و پس از طرح در جلسه علنی با رای مجلس برای رسیگی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارجاع گردید مطرح نمود و گزارش کمیسیون پست وتلگراف وتلفن را دراینمورد عیناً تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به ملجس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی –علی اکبر دانشمند.

رئیس – ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظی نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رای می‌گریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه نحوه افراز اراضی متلعق به وزارت جنگ و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه نحوه افراز اراضی متلعق به وزارت جنگ و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزاارش شور دوم نحوه افراز اراضی متعلق به وارت جنگ مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام درجلسه ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۹۵۸۲-۲۷ / ۵ /۱۳۴۹ راجع به نحوه افراز اراضی متعلق بهوزارت جنگ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۴۶ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و باتوجه پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را بااصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

لایحه قانون نحوه افزار اراضی متعلق به وزارت جنگ

ماده واحده – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی افراز اراضی که در آن تاسیسات نظامی‌ایجاد شده و پرونده آنها دردادگاههای دادگستری مطرح است اعم از اینکه خواهان یاخوانده باشد، در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد ظرف سه سال تقاضای ارجاع به کمیسیون پنج نفری مذکور در قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال ۱۳۳۶ را بنماید. کمیسیون مکلف است بدون رعایت تشریفات خاص با جلب نظر کارشناس و بامنظور داشتن تصرفات وزارت جنگ نسبت به افراز ملک اقدام کند. در صورتیکه اراضی مورد تصرف وزارت جنگ به تشخیص کمیسیون از لحاظ مقدار یا ارزش زائد بر سهم آن وزارتخانه باشد کمیسیون رای به پرداخت قیمت مازاد بسایر مالکان نیز خواهد داد. نظر کمیسیون قطعی وملاک عمل اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد صدور سندمالکیت خواهد بود.

مخبر کمیسیون نظام – ملک زاده آملی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۱ آذرماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ رابرای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را دراین مورد تائیدو تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.

رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رای می‌گیرم خانم‌ها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخساتند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجعبه لایحه اجازه تمرکز وجوه حصاله از حق استافده خانه‌های سازمانی ژاندرامری و شهربانی کل کشور

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجعبه لایحه اجازه تمرکز وجوه حصاله از حق استافده خانه‌های سازمانی ژاندرامری و شهربانی کل کشور

رئیس – گزارش شور اول اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور مطحر است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۴۳۳۲-۶ /۸ /۱۳۴۹ راجع به اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور راکه به شماره ۱۴۰۹ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد وعیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور

ماده واحده – به ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی را درحساب مخصوص درخزانه متمرکز نمایندو با رعایت مقررات به مصرف نگهداری و تعمیر و تکمیل واحداث خانه‌های سازمانی برسانند وجوه مذکور بعنوان درآمد اختصاصی واعتبار از محل درآمد اختصاصی سازمانهایمزبور در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

  • تبصره: آئین نامه اجرائی مربوط به طرز بهره برداری وتعیین میزان حق استفاده و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از طرف وزارت خانه‌های کشور و دارای و جنگ تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مخبر کمیسیون دارائی – علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۷ آذر ماه ۱۳۴۹ باحضور نمایندگان دولت بایحه مربوط به اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری وشهربانی کل کشور مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسوین دارائی را در اینمورد تائیدوتصویب کرد

اینکگزارش آن را بهمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۹ باحضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری وشهربانی کل کشور رامورد رسیدگی قراردادو مصوبه کمیسوین دارائی رادراینمورد تائید وتصویب کرد.

اینگ گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام – ملکزاده آملی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده واحده (لایحه شماره ۳۴۳۳۲-۶ /۸ /۴۹) به شرح زیر اصلاح شود:

به ژاندارمری وشهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از حق استفاده خانه‌های سازمانی را در خزانه داری کل کشور متمرکز نماید و طبق آئین نامه ایکه به پیشنهاد وزارت خانه‌های کشور – دارائی و جنگ به تصویب کمیسیون دارائی مجلسین خواهدرسید به مصرف تعمیر و تکمیل و احداث خانه‌هایسازمانی جدید برسانند.

با تقدیم احترام – جواد مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بصورت زیر اصلاح گردد.

در اخر سطر هفتم "وزارت آبادانی ومسکن " اضافه شود.

دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده واحده مربوط به حق استفاده از خانه‌های سازمانی ژاندرمری و شهربانی کل کشور: به بخشها ونقاط مرزی اولویت داده شود.

با تقدیم احترامات – محمد اسدی.

رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونها ی مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصادی

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصادی

رئیس- گزارش شور اول انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۸ /۹ /۴۹ با حضور معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۵۴۷۶-۲۴ /۸ /۱۳۴۹ دولت راجع به انتقال مرکز جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد را که بشماره ۱۴۳۲ چاپ گردیده برای شور اول مورد رسیدگی و تصویب قرارداد.

اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانون مربوط به انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد

ماده واحده – به موجب این قانون بند ۴ ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ لغو و ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۲- برای رسیدگی و اظهار نظر درخصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه‌های خارجی هیئت یبه ریاست وزیر اقتصاد یا قائم ومام او و مرکب از معاونینوزارت دارائی – وزارت امور خارجه وزارت اقتصاد- معاون مدیرعامل سازمان برنامه – معاون بانک مرکزی ایران – رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا یکی از نواب او در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد.

تصمیمات هیئت بوسیله وزیر اقتصاد به هیئت وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد.

پیشنهادهائیکه برای بکار انداختنسرمایه‌های خارجی در شهرستانهاواصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی وصدور اجازه قرار خواهد گرفت.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران ترتیب انتقال وظایف مرکز جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد را خواهند داد. طرح اصلاحی آئینناه اجرائی قانون جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۵ از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسوینهای اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجراگذارده خواهد شد تاهنگامی‌که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است آئین نامه سابق قابل اجرا خواهد بود.

مخبر کمیسیون اقتصاد – مهندس معتمدی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی درجلسه روز شنبه ۲۱ /۹ /۴۹ باحضورنمایندگان دولت لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بهوزارت اقتصاد را برای شور اول رسیدگی و تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی – دانشمند.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد میوشد لایحه قانون مربوط به انتقال مرز جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد بشرح زیر اصلاح شود:

لایحه قانونمربوطبه اصلاح ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی

ماده ۱- ماده ۲ قانون جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ اصلاحی - برای رسیدگی و اشهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه‌های خراجی هیئتی به ریاست وزیر اقتصاد یا معاون او و مرکب از معاونین وزارت دارائی –وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد- معاون مدیر عامل سازمان برنامه- معاون بانک مرکزی ایران – رئیس اطاق بازرگانی وصنایع و معادن یا یکی از نواب او در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد الی آخر.

تصمیمات هیئت بوسیله وزیر اقتصاد بهیئت وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد.

پیشنهادهائیکه برای بکار انداخت سرمایه‌های خارجی در شهرستانها واصل یم شود مقدم برپیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت.

وزرات اقتصاد و بانک مرکزی ایران ترتیب انتقال وظایف مرکز جلی وحمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی ایران به وزارت اقتصاد راخواهند داد.

طرح اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون جلی و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۴ از طرف وزارت اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا هنگامی‌که آئین نامه مزبور به تصویب نرسدیه است آئین نامه سابق قابل اجرا خواهدبود.

ماده ۲- بند ۴ ماده ۱۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ لغو می‌گردد.

با تقدیم احترام – حسن صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه مربوط به انتقال مرکز جلی وحمایت سرمایه‌های خارجی اصلاحات زیر بعمل آید.

۱- کلمه "لایحه" از عنوان حذف شود.

۲- "اظهار نظر " مذکور درخط اول ماده ۲ به "اخذ تصمیم " تبدیل گردد.

با احترام –جواد مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بصورت زیر اصلاح گردد.

ماده واحده – ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بشرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده ۲- برای رسیدگی واظهار نظر ..... سرمایه‌های خارجی درشهرستانها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به استان مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت.

بند ۴ ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب خردادد ۱۳۳۹ لغو، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران ترتیب انتقال مدارک و در صورت لزوم کارمندان وظائف و سایرامور مربوطهب مرکز جلب وحمایت سرایه‌های خراجی را از بانک مرکزی به وزارت اقتصادخواهند داد.

آئین نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسوینهای اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهدشد. تا تصویب آئین نامه مذکرن مقررات آئین نامه اجرائی قانون جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ قابل اجرا خواهد بود.

اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید.

معاون وزارت اقتصاد از ماده ۲ قانون مربوط به انتقال مرکز جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی حذف شود.

دادفر.

رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم

۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم

رئیس – گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی درجلسه ۲۱ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۹۱۷۲-۱۷ /۹ /۱۳۴۹ راجع به اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ را که به شماره ۱۴۷۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد وعیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بهمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵

ماده واحده – ماده ۱۷۳ قانونمالیتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ وماده ۳۵ مصوب ۷ ابان ۱۳۳۳ الحاقی به قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (که بعداً بهموجب قانون مصوب اول بهمن ماه ۱۳۴۳ اصلاح گردیده است) بشرح ماده ۱۷۳ اصلاحی زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۷۳ اصلاحی:

۱-شرکتهائی که ردآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که درایرکان تولید یا از ایران صادر می‌شود یااز راه فروش حقوق و منافع آن شرکتها نسبت به نفت یاهیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را به ماخذ ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ اجرای این قانون مشمول آن بودند) خوانند پرداخت وحق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر درماده ۱۳۴ این قانون ومعافیتهای مقرر در فصل سوم از باب اول این قانون رانخواهند داشت.

شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافی دیگری جز آنچه دراین ماده پیش بینی شده است نخواهند بود.

هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر کهاز بابت نفت خام به دولت یابه شرکت ملی نفت ایران یاهر هیئت دیگر بهنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که بهموجب شرح بالا بردرآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد. لیکن درمورد نفت (بجز نفت خام) و سایر هیدروکرلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیش از یک بار ممکن نخواهدبود.

درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهدبود از تفاوت بین درآمد تا ویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن در آمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که بطرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درا»د ویژه این فبیل شرکتها هزینه‌های زیر بدون توجه به مقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:

الف- هزینه شرکت درمورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران و

ب – مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن بموجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش بینی شده) برای انجام عملیاتش درایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت اینخارج محدودگردد شامل هزینه اداری وعمومی‌وهزنیه‌هایتاسیس واعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد می‌گردد وکلیه اینکسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد و

ج – مبلغی معادل باهر پرداخت مشخص یاهر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام بعمل آمده باشد یادر صورتیکه آن شرکت به جای تمام یاقسمتی از این قبیل پرداختها نفت خان تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکن است نقداً تادیه شده باشد بعلاوه ارزش نفت خامی‌که بدین نحو تحویل شده است برمبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد و

د- هر سال مبلغ معقولی بعنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بهمنظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شکرت در موردعملیاتش درایران انجام شده و

ه- زیانهای متحمله درمورد انجام عملیات شرکت درایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا بنحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه راکه در بالا ذکر شده بهیچوجه محدودنماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه ازخسارات وارده بذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون، هزینه‌های قابل قبول مندرج دراین ماده رامحدود نخواهد کرد.

۲- تبصره‌های (۱)و (۲) الحاقی به ماده ۱۷۳ که به موجمب ماده واحده مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی ومجری خواهد بود مگر در مواردی که به موجب قراردادهای مصوب مجلسین بهنحو دیگری تصریح شده باشد. محتویات حسابهای شرکتهای مزبور درصورتیکه صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارائی بعنوان صحیح از نظر تعیین درآمد خالص مشمول مالیات بردرامد خواهدبود.

۳- مفاد این ماده اصلاحی از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ قابل اجرا خواهد بود

مخبر کمیسیون دارائی – علی اکبر دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمایئد

دکتر عاملی – جناب آقای رئیس همکاران ارجمند بطور کلی از این نظر که نرخ مالیاتهای دولت ایران از بابت سود ویژه شرکتهای نفت افزایش پیدا می‌کند از مبلغ پنجاه درصد به پنجاه وپنج درصد، فراکسوین پارلمانی حزب پان ایرانیست این پیرسفت را مورد تائید میداند و البته قدمی‌است جلوتر، گامی‌است پیشتر در راه استیفای کامل حقوق ملت ایران درمورد قسمتی از منابع طبیعی خود ولی در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مسقتیم مطالبی هست که باید درسه قسمت به عرض همکاران ارجمند برسانم یک قسمتتوضیح است یعنی خواستن توضیح است برای اینکه همانطور که همکاران ارجمند بطرو قطع ملاحظه فرمودند مفاد این لایحه بطور بسیرا مبهم و پیچیده‌ای تنظیم شده است که سراسر آن مستلزم توضیحاتی است برای اینکه برخواننده روشن بشود ولی در یک قسمت بخصوص خواستمخواهش کنم نماینده دولت یامخبر کمیسیون توضیح بفرمایند قسمتی هست که نوشته شده است: هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداخت‌های مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یابه شرکت ملی نفت ایران یاهر هیئت دیگر به نمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درا»د ویژه شرکتهای تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد. درست درنقطه مقابل آن یعنی در قسمت (ج) مشاهده می‌کنیم نوشته شده است " مبلغی معادل باهر پرداخت مشخص دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام بعمل آمده باشد از هزینه کسر می‌شود" چون هزینه ومالیات یعنی سودویژه کهمالیات قسمتی است از سود ویژه اینها دو جزء سود ناویژه درا»د ناویژه هستند بنابراین چه در هزینه قید شود چه از مالیات کسر شود البته شاید ظاهراگ یک معنائی بدهد که توضیحات آنرا روشن می‌کند که منظور چه بوده آیا قبلا چنین سابقه‌ای بوده ست که اینمبلغ را یکبار هم مالیات از مالیات کسر می‌گذاشتند اگر چنین سابقه‌ای بده حتماً لازم است که این نکته تصریح بشودولی اگر چنین سابقه‌ای نبوده روشن بشودکه در اینجااین دو عبارت دارای چه مفاهیمی‌است من باب توضیح یک قسمت از مطالب من این راتا حدی روشن می‌کند اما تذکر من، من باب تذکر بایدعرض کنم آنچه راکه مابعنوان قوانین مملکتی می‌نویسیم باید به زبان فارسی باشد تا آن حدی که امکان دارد باید شورن، رسا مفهوم و منطبق با موازی دستوری زبان فارسی و به منظور تفهیم و تفاهم کامل باشد بطوریکه نه بر خواننده ونه بر شننده ونه بر مجری هیچ نوع نکته ابهامی‌را باقی نگذارد بطرو قطع همکران ارجمند ملاحظه فرمودند که مفاد این لایحه به شکلی تنظیم شده که از قواعد و قوانین جاری زبان فارسی لااقل تبعیت نکرده است درمواردی هست میدانیدکه در زبان فارسی ما جمله راهیچوقت باحرف (واو) ختم نمی‌کنیم درصورتیکه دراینجاملاحظه می‌کنید بند (الف) بند (ج) بند (دال) و همه جملات به حرف (واو) ختمشده است در صورتیکه اگر هم نبود درمنطوق این عبارات هیچ اشکالی پیش نمی‌آمد طبیعی است که در اینجاگفته شده است که اینموارد حذف بشود الف مورد الف کسر می‌شود (ب) مورد (ب) و (ج) مورد (ج) کسر می‌شودو (واو) چه نباشد و چه باشد دراصل مفهوم تغییر داده نمی‌شود ممن است بگوئید روال ترجمه این عبارات به زبان دیگر اینطور هست معمول آن زبانها اینطور هست که با حرف (واو) ختم بکنند اگر هم چنین توضیحی صحیح باشد دلیل ندرادکه درزبان فارسی ما بطور نامامنوسی آن رارعایت کنیم اپحال اگر رعایتش یک چیزی اضافه می‌شد از رعایت کردنش یک چیزی برای مجری حاصل می‌شد باز اشکالی نداشت می‌گفتیم مقوله جدیدی است ولی چون تفاوت نمی‌کند رعایت این نکته ضرورتی ندارد عیب‌های دیگر یدارد که لااقل از لحاظ زبان جاری فارس ابهام انگیز است می‌گوید بدون اینکه عمومیت این مخارج منظور گردد این از لحاظ زبان فارس کسی نمیداند برای چیست چون عمومیتش محدودگردد نکته روشن نیست ممکن است بعد از اینکه این مطالب را به جماعتی تدریس بکنند روشن شود ولی منظور ار تدوین قانون این است که لااقل یک اکثریت تحصیلکرده‌ای مفهوم آن را باخواندن بطور ساده درک کند. جای دیگری دارد: " این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدودنماید" که باز هم لازم است بطوریکه معمول ومتداول زباو درنص قانوگذاری ایران است تبدیل بشود یا در این عبارت که :" در صورتیکه صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارائی بعنوان صحیح از نظر تعیین درآمد خالص مشمول مالیات بر درا»د خواهد بود؟ اگر این کلمه بعنوان صحیح هم نبود از نظر زبان فارسی وقتی میگوئید که مورد تائید است اگر قرار است موردتائید نباشد می‌نویسیم مورد تائید نخواهدبود بنابراین گذاشتن کلمه صحیح در اینجاممکن است من قبول دارم یک مفهومی‌داردحتماً درمتن اصلی یا در ترجمه این متن دارای یک عنوان و یک مفهوم مشخصی است ولی برای نثر فارسی بعنوان صحیح شایسته نیست درهر حال دراین مورد چون ما نمی‌دانستیم ونتوانستیم بدانیم که مفهوم این کار چیست شاید اگر توضیحات مقامات دولتی راشنیده بودیم می‌توانسیتم یک چیزی پیشنهاد کنیم که اگر میگوئیم این عبارت فارسی نیست به زبان فارسی به این طرز می‌شود نوشت ولی چون آن نکات بر ما روشن نبود و مدت ووقت پیشنهاد هم می‌گذشت این است که بطور کلی پیشنهاد کردیم که کمیسیون بعد از اینکه توضیحات مقامات دولتی را شنید این عبارت را بار دیگر مطابق روال زبان فارسی تنظیم کندو اما یک قسمت هم پیشنهاد هست یعنی توضیحی هست درباره پیشنهاد و آن درباهر محاسبین قسم خورده است که اینجاذکر شده است که اینمحاسبین قسم خورده چند نوع مورد تائید وزارت دارائی خواهند بودو چون وزارت دارائی است که حافظ حقوق ملت ایران است. به اعتقاد ما این محاسبین قسم خورده توسط وزارت دارائی باید تعیین بشوند و گواهی محاسبین قسم خورده‌ای که بوسیله وزارت دارائی تعیین شده باشند مورد قبول باشد نه هر محاسب قسم خورده‌ای، چون این گونهموسسات همانطور که میدانید در دنیا بسیار هستندو بعضی از آنها نمی‌شود گفت به صرف اینکه یک موسسه بین المللی قسم خورده هستند اعمالشان بطور قطعی مورد تائید است چون خاطر همه همکاران ارجمند هست که درمورد شرکت واحد اتوبوسرانی درهمین جا بگزارش یکیاز همین موسسات بی المللی قسم خورده اتکاء شد ولی چندی بعد ما گزارشاتی داشتیم که خلاف آنرا ثابت کرد بنابراین دراین مورد هم پیشنهاد شده است که این محاسبین در قانون ذکر شود که باید تعیین شده وزارت دارائی باشد پیشنهادها را تقدیم می‌کنم.

رئیس – اقای سعید وزیر بفرمائید

سعید وزیری – آقای دکتر عاملی یکی دو مطلب را بعنوان سوال تعیین کردند که نماینده دولت یا مخبر کمیسوین راجع به آن مورد جواب بدهند راجع به قسمت پرداختهای مشخص خیال می‌کنم آقای مخبر کمیسین یا آقای نماینده محترم دولت توضیح خواهند داد ولی راجع به آن قسمت دیگر چون بنده همین سوال را عیناً کمیسیون دارائی کرده بودم و عرض بنده درکمیسیون این بودکه این سوالی که بنده می‌کنم یک توضیح عبارتی است یعنی در حدود طرز نگارش است که اتفاقاً ایشان هم همینطور بیان کردند که موضوع بر سر طرز نگارش است بنده وقتی این سوال را کردم نماینده شرکت ملی نفت این جواب را داد که عیناً همانطور که جناب آقای دکتر عاملی حدس زدند ایشان هم همین جواب را دادند و گفتند این عین عبارتی است که درقرارداد قبی واصلی که منعقد شده است گنجانیده شده و حالا که از طرف دیگر قرارداد بعلت اصرار و ابرام طرف دیگر یعنی دولت ایران حاضر شده است به اینکه امتیازات بیشتری به اینطرف بدهد اصرار دارد که در متن قرارداد و ببخشید اقای عباس میرزائی به اصطلاح از نقطه نظر ترمینولوژی تغییری داده نشود واین حق طرف دیگر قرارداد است ه بخواهد این جوابی است که نماینده شرکت نفت درکمیسیون به بنده داد وبنده قانع شدم اما بنده که اسم نوشتم راجع به موافقت دراین موضوع آنوقت بنده تردید داشتم کهامکان صحبت کدرن برای من هست یانه چون کسی در ستون مخالف وقتی بنده اسم نوشتم اسم ننوشته بود وبنده فکر می‌کردم ممکن است مقام ریاست تشخیص بدهند وقتی مخالفی نیست موافق چه میخواهدصحبت کند معهذا بنده یقین داشتم که مخالف این لایحه هم علت مخالفتیش این نخواهد بود که گویا این بد است حداکثر علت مخالفت این خواهد بود که من مخالف هم خوشحالم ولی راضی و قانع نیستم ومن موافق هم (مهندس عترت –ایشان توضیح خواستند) صحبت ایشان نیست، بهر حال من موافق هم عمق موافقتم این است که بسیار کوشش شده است بسیار فداکاری شده است که چنین موفقیتی بدست آمده ولی من موافق هم قانع نیستم چرا؟ برای اینکه بهترین شکل اظهار قانع نبودن و اما درگزارش نخست وزیر که از الو تا آخر نطقش که به عرض مجلس رساندی در آنجا مستتر بود و بنده فکر میرکدم اگر امکان داشت همانطور که در کمیسیون دارائی هم عرض کردم و واقعاً نطق نخست وزیر هم همیشه ضمیمه این مصوبه می‌ماند گواینکه جزو اسناد ومدراک مجلس خواهد ماد انچه که از نطق نخست وزیر مستفاد می‌شود محققاً آنچیزی است که رهبر مملکت بعنوان درخشانترین مظهر آرزوها و تمایلات ملت به دولت خودش دستور داده است که طبق این برنامه حقوق ملت ایران را استیفا کند (صحیح است) تا آنجا که درحدودامکانات فنی واقتصادی وسیاسی و سایر جنبه‌های امر مقدور و ممکن بوده دولت اینکار راکرده و این موفقیت را بدست آورده معهدا می‌بینیم وقتی دولت گزارش کارهایش را بعرض مجلس میرساند ونطقی بعنوان مقدمه ایراد می‌کند و می‌گوید درهر حال ایران میخواهدهمیشه وبطور مستمر بعنوان صادر کننده درجه اول دراین منطقه از جهان باقی بماند یعنی بطور مستمر مامیخواهیم که حقمان محفوظ ومحفوظ تر ومستوفاتر بشود همینطور استنادمیکند به اسنادی که طرف دیگر قراردادکرده است که هدفهای عمرانی وبرناهم‌های عمرانی و اصلاحی ما ایجاب می‌کند که ما پول و درا»د بیشتری داشته باشیم واینمسئله همیشه باقی است برای اینکه همیشه ضرورت برنامه‌هایعمرانی ما مشتمر و روز افزون است به این دلیل است اگر مخالفی باشد اظهار خوشحالی می‌کند ولی مخالفتش اینخواهد بود که ما قانع نیستیم واین را کافی نمیدانیم تردیدی نیست، معهذا بنده بدون اینکه خواسته باشم بخودم قیافه یک متخصص از مسئله نفت بگیرم خواستم عرض بکنم که بنده جزء آن کسانی بودم که بعداً از امضاء قرارداد یعنی بعد از سال ۳۶ و ۳۷ بود موقعیکه شاهنشاه آریامهر مبتکر و بوجود آوردنده قانونهای نوی در زمینه نفت بودندبخصوص کمپانی ایتالیایئی خاطر همکاران هست که در دنیای نفت به توصیه و اشاره آنها چه جنجالی در مطبوعات خارجی راه افتاد بنده بنظرم آمد آن موقع بعنوان انجام وظیفه و بعنوان وظیفه یک فرد مقاله‌ای نوشتم ودر آنجا توضیح دادم که چرا خارجیها اصرار دارند که این مساله را صرفاً یک مساله سیاسی وانمود کنند حال آنکه مساله عمق اقتصادی بسیار عمیق دارد اما این حرف آن معنی رانمیدهدکه نفت جنبه‌های سیاسی را از دست داده است زیرا از نقطه نظر علمی‌هم هیچ مساله اقتصادی نیست که یک بیان سیاسی و یک توجیه سیاسی نداشته باشد و بالعکس حالا یک مظهر و نمونه جالبی عرض کنم و آن اینست که ماموفقیت خود را در زمینه اقتصادی در اقلب سیاسی آوردیم در لایحه اصلاح مالیات و این یک بیان سیاسی و یک کار اقتصادی است اما وقتی میگوئیم مساله اقتصادی است و جنبه سیاسی را مورد نظر قرار نمی‌دهیم معنیش این نیست که جنبه‌های سیاسی را نفی می‌کنیم یا اگر نام سیاسی می‌گذاریم غرض از بیان سیاسی این نیست که هوئچی بازی است غرض از جنبه سیاسی مطلب این نیست گویا الفاظی و بازی با کلمات و وارونه کردن مطلب است بلکه غرض از جنبه سیاسی مطلب بیان آن عمق سیاسی است واین کار کسی است که درکمال دلسوزی وواقع بینی عمیق و واقعی عمق مطلب رادرک می‌کند و این کار کسی نیست که جنبه سیاسی وبیان مطلب رابرای خودش وسیله و آلت خودنمائی قرار میدهدو درمقیاس سیاست مستقل ملی بهرتین طرز این بیان رامی‌توانیم پیدا کنیم و ببینیم (صحیح است) شاید احتیاجی به تذکر و توضیح این مطلب نباشد که مبتکرنه روی کاغذ وتئوریکمان بلکه عامل سیاست مستقل ملی بر اساس شهادت واقعیت‌ها بر اساس شهادت تاریخ زنده شخص شاهنشاه است (صحیح است) هر چقدر من و رفقای دیگر، یک وکیل، یکوزیر، یک مدیر کل خیال کنیم وبخواهیم وانمودکنیم که گویا وکیل شدن بنده و آقا مبداء تاریخ ایران است چنین چیزی نیست ما تاریخ کهن قدیمی‌دارمی‌بهترین دلیلش ایسنت که در یک چنین زمانی ما جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را برگزار می‌کنیم برمیگردیم به عقبتر و می‌بینیم این مساله اساسی وسیله برهم خوردن آرامش وثبات و سکون مملکت بوده طولی نمی‌کشد که می‌بینم که بوسیله یکنفر با پشتیبانی ملت و باحمایت و قدرت نمائی یک ملت که در پشت سر یک فردقرار می‌گیرد بکلی وضعیت را عوض می‌کند یعنی آن صورت و آن حالی را که تحت عنوان نهضت ملی، قیام ملی عرضه می‌شود و همین مساله نفت در پیشاپیش آن قرار می‌گیرد و بعد موجب تعطیل نفت می‌شو د وموجب از بین رفتن عایدات مملکت می‌شود و بعد موجب دگرگونه شدن ایده ئولژی‌ها و طر تفکرات ملی وصد درصد ملی ما قرار می‌گیرد و بلافاصله همین مطلب بوسیله یک فرد خیر خواه باهمین دو عامل یعنی شاه و ملت بلافاصله تبدیل می‌شد به یک عامل آرامش وسکون وثابت و قدرت ملی و بالارفتن تمام قدرت اقتصادی وبلافاصله نتیجه می‌گیریم بالارفتن قدرت سیاسی یک ملت ووجهه بین المللی و واقعی یک ملت ونشان داده شدن قدرت واقعی یک ملت این را همانطور که در هر گذرگاه تاریخ خدمات یاقصور افراد را ذکر می‌کنیم و بعدها به نظر بیاید شاید زاید بوده ویک مدت می‌گذرد می‌بینیم که آن قضاوت سطحی نبوده اینجا هم عیناً اینطور است و شاید بنظر بعضی‌ها زاید بیاید که درمملکت این کارها شده و دارد می‌شد چرا تکیه می‌کنیم ملت ایران روی این مساله پا زخم بوده وهست با آن مردی که‌ای موفقیت رابرای ملت بدست آورده است بدیده احترام می‌نگرد (صحیح است) این مساله تعارف ومجامله و گفتگو در پشت تریبون یا در رزونامه نوشتنی نیست باید گفته بشود نه از آن جهت که آنرمدخوشش بیاید برای اینکهملت ایران در آینده فرزندان ما بدانندکه آن چیزی راکه بعنوان یک مساله کاذب برای ملت میسازندوبعنوان یک دکان سیاست مداری یادکان مدیریت میساند حقیقتش چیست و چه کسانی و چه کسی و تحت چه قالبی می‌توانند حقوق ملی رااستیفا کنند این بعنوانیک الگو باید بدر پیش پای ملت و فرزندان یک ملت باشد بنده بنوبه خود نه بعنوان یک نماینده ملجس بعنوان کسی که خوشبختانه در جریان ملی شدن نفت جزو کسانی بودم کهقلم بدست داشتم و چیز می‌نوشتم درخدمت سایر آقایان امروز بعنوان یک نفر از علاقمندان انقلاب ملت ایران از علاقمندان نهضت واقعی ملت ایران که انقلاب شاه و ملت مکمل واستوار کننده انقلاب واقعی ملت است دراینجا شهادت می‌خواهم که آنچه پیش از ۲۸ مرداد می‌شد ولوااینکه حقاً ملت ایران توده‌های ملت ایران صادقانه می‌خواستند که منافع خودشان رااز این منبع استیفا کنند بعلت پراه‌ای از سیاست‌ها و پاره‌ای قصورها نتوانستند وبعد از درست از آنروزی ک این قرارداد را بسته‌ایم هر روز بدست اعلیحضرت شاهنشاه این آرزو برآورده شده است و هر روز از روز گذشته یک سود دیگر عایدمان شده است و این موفقیت همیشه برای ملت ایران صرفنظر از نظر اقتصادی یک آبرو و پرستیژ خواهد بود و بعنوان یک نقسه درخشان در تاریخ ایران در زمینه رهبری شاهنشاه آریامهر همیشه ملحوظ و قابل تمجید و تجلیل خواهد بود متشکرم (احسنت-آفرین)

رئیس – آقای خواجه نوری فرمایشی دارد؟

آقای خواجه نوری – خیر عرضی ندارم.

رئیس – نظر دیگری درکلیات لایحه نیست (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌شود.

عبارت " این قانون " بعد از اماده ۱۳۴ در سطر پنج صفحه ۲ گزارش کمیسیون دارائی حذف شود.

بااحترامات دادفر.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

در لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نمایم عبارت "ماده ۱۷۳ اصلاحی " از سطر چهارم ماده واحده حذف شود.

دکتر دادفر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

از آنجا که متن قانون باید با جملات صحیح وروان فارسی تنظیم گردد و به ویژه آنکه لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم حائز آن درجه اهمیت وحساسیت می‌باشد که باید جملات آنمشخص، روشن وغیر قابل تعبیرات گوناگون باشد وازآنجا که متن ماده ۱۷۳ اصلاحی، بخصوص بندهای- الف-ب-ج-د-ه ماده اصلاحی مزبور، حاوی جملاتی کاملاً نارسا ونامأنوس و مبهم می‌باشد پیشنهاد می‌گردد پس ازتوضیحات کامل نماینده دولت نسبت به مفاد و محتوی فرازهای مزبور،

ماده ۱۷۳ و بخصوص بندهای یاد شده بالا مجدداً با نثر صحیح وغیر مبهم تنظیم گردد.

با تقدیم احترام – محسن پزشکپور – دکتر عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده ۱۷۳ اصلاحی پیشنهاد می‌گردد:

در بند ۲ پس از کلمات محاسبین قسم خورده اضافه شود " که از طرف وزارت دارائی تعیین می‌گردند"

با تقدیم احترامات محسن پزشکپور – دکتر محمدرضا عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پینهاد می‌کنم اصلاحات زیر درماده واحده بعمل آید.

۱- جمله بین الهلالین سطر پنجم وششم ماده ۱۷۳ اصلاحی حذف شود

۲- حرف "و" آخر بندهای "الف " و "ب " و"ج" و "د" تبدیل به "." گردد.

۳- در سطر پنجم بند ب "اعانات " به " کمک‌ها " اصلاح گردد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس – لایحه و پینهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لاحیه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لاحیه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش

رئیس –گزارش شور اول لایحه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام بهمجلس شورای ملی

کمیسیون نظام درجلسه ۱۷ آذر ماه ۱۳۴۹ باحضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۵۲۵۸-۱۹ /۸ /۱۳۴۹ راجع به حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزار مندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مربوط به حق اولاد را که به شماره ۱۴۵۳ چاپ شد ه مورد رسیدگی قرارداد وعیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون بند "ج" ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش (مصوب تیر ماه ۱۳۳۵) مربوط به حق اولاد از ماده مزبور حذف می‌گردد. وجوهیکه افزارمندان درتاریخ تصویب این قانون از این بابت دریافت می‌دارند تا رسیدن سن اولاد آنان به هیجده سال تمام قابل پرداخت خواهد بود.

مخبر کمیسیون نظام – ملک زاده آملی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه چاپ ۱۴۷۲ پیشنهاد می‌شود تبصره زیر بماده واحد افزوده شود:

  • تبصره- فرزندان مشمولان این قانون از پرداخت شهریه مدارس معاف می‌باشند.

با تقدیم احترام

محسن پزشکپور- دکتر محمدرضا عاملی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهد می‌کنم اصلاح زیر در ماده واحده بعمل آید:

ازتاریخ تصویب این قانون ازاول ماده واحده حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در لایحه قانون حذف بندج ماده۲۱ بیمه‌های اجتماعی افزارمندان پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده واحده اضافه شود.

  • تبصره- وزارت جنگ موظف است همه ساله مبلغ معادل جمع آخرین سال پرداختی حق اولاد موضوع بندج ماده۲۱ افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش را برای کمک هزینه تحصیلی فرزندان افزارمندان اختصاص داده و طبق آئین خاصیکه بتصویب وزارت جنگ می‌رسد پرداخت نماید.

با تقدیم احترام

سید علی صائب- حیدرصائبی- محمدحسین عباس میرزائی

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون و لایحه متمم بودجه سال۱۳۴۹ کل کشور بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۱۳- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون و لایحه متمم بودجه سال۱۳۴۹ کل کشور بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست اصلاح بودجه‌ای است مربوط به وزارت آموزش وپرورش و انتقال اعتبارات آنها به حوزه‌های آموزش منطقه‌ای که بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد بررسی واقع شود تقدیم می‌شود. صورتی است از دیون بلامحل اصلاحات ارضی و مرکزپزشکی فیروزگر که برای رسیدگی در کمیسیون بودجه تقدیم می‌شود همچنین لایحه متمم بودجه سال۱۳۴۹ برای پاره‌ای از هزینه‌های کشور تقدیم و تقاضای ارجاع به کمیسیون بودجه می‌شود.

رئیس- لوایح به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- بیانات بعدازدستور- آقایان: آموزگار- دکتررشتی

۱۴- بیانات بعدازدستور- آقایان: آموزگار- دکتررشتی

رئیس- آقای آموزگار بعدازدستور صحبت می‌کنند بفرمائید.

آموزگار- بنده امروز صبح خیلی زود آمده بودم که خدمت برسم تا قبل از دستورگزارش لژیون خدمتگزاران بشر بعرضتان برسانم ولی نوبه نرسیدودیگران برای کاردیگری که آنهم لازم بود صحبت کردنداین است که بعد از دستور بنده مطالبم را عرض می‌کنم.

جناب آقای رئیس نمایندگان محترم.

بنده هم سالروزنجات آذربایجان عزیزوتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشررا تبریک می‌گویم وباستحضار میرسانم که عراض امروزم پیرامون یکی دیگرازافکاربلندوچاک شاهنشاه آریامهر نسبت به عواطف انسانی و بشردوستی است که هفته قبل در تمام محافل و مجالس بین المللی مورد بحث و گفتگو بودوجهانیان ازآن تجلیل وتحسین فراوان کردند همکاران محترم مسبوق هستند که دردو سال قبل اعلیحضرت همایون شاهنشاه در دانشگاه‌هاروارد آمریکا ضمن بیانات خودپیشنهاد فرمودند که سپاهی بنام لژیون خدمتگزاران بشردرجهان تشکیل گرددتا بانسانیت خدمت کند.

این پیشنهاد بشردوستانه مورد توجه و حسن استقبال سازمانهای بین المللی قرار گرفت ودر هفته قبل بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحدرسید.

تصویب این پیشنهاد برگ زرین دیگری از افتخارات دوران شاهنشاهی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهراست که بر دفتر جاوید حیات ایران افزوده شده است و برای اینکه در مجلس شورای ملی موضوع به صورت کاملتری منعکس گردد با اجازه خانمها وآقایون متن پیشنهد شاهنشاه در دانشگاه‌هاروارد را در این مکان مقدس قرائت می‌نمایم. شاهنشاه پس از ذکر مقدمه مفصلی در باب مشکلات و معضلاتی که جامعه بشری با آن مواجه بوده وهست می‌فرمایند که (من امروز پیشنهاد می‌کنم که سپاه بین المللی بنام لژیون خدمتگزاران بشر بوجودآید که درآن افرادی ازهرکشور-هرطبقه-هرنژاد-هرمذهب-هرجنس هرسن ودرهروضع اجتماعی و اقتصادی فقط با این وجه اشتراک که قسمتی از عمر خودرا وقف خدمتگزاری به نوع انسان کنند بوجود آید. وچون خواه ناخواه وجود مرکزی برای اداره یک چنین نیروئی لازم است ازاین لحاظ فقط بسازمان ملل متحد یعنی سازمانی که بصورت بین المللی وبشری بوجود آمده است ئابسته باشد البته این راه آسانی است که بگویم وقتیکه چنین سپاهی المللی بوجود می‌آید حقاً شایسته است که کشورهای مختلف جهان نیز قدمی‌ناچیز درراه خلع سلاح بردارندوقسمتی از صرفه جوئی را که بدین ترتیب حاصل می‌کنند دراختیار این سپاه جهانی بگذارند ولی تا وقتیکه چنین روزی فرا رسد می‌توان امیدداشت که چنین اقدامی‌اقلاً بصورت داوطلبانه انجام گیرد یعنی نه تنها افرادوسازمانهای بشر دوست بلکه دولتها نیزازطریق سازمان ملل بصورت عطیه بچنین لژیونی که بخاطر سعادت نوع انسان ایجاد می‌شود کمک مالی کنند زیرا بهرحال هزینه زندگی وکاراین افراد داوطلب می‌بایدتوسط سازمان ملل متحد تأمین گردد).

شاهنشاه مااضافه فرمئدندکه از دوران امپراطوری روم تاهمین عصرمالژیونهای بسیاری بخاطر پیروزی نظامی‌پدیدآمده است بیائید یکبار لژیونی بین المللی بوجودآوریم که هدفش پیروزی در پیکار با دشمنان واقعی بشر یعنی با فقرباجهل باگرسنگی وبا بیعدالتی‌های اجتماعی باشد بگذارید تاریخ آینده گئاهی دهد که نیروی معنوی خدمتگزاران بشراز قدرت امر سپاه ونیروی تخریبی هر اسلحه قویتروپایدارتراست بگذاریددردنیای مادی ما آنهائیکه میخواهندخودراوقف خدمت ببشریت کنند بدور هم گردآیند وصدای معنویت را بگوش صدها میلیون ازبرادران و خواهران بی پناه ونومید خوددرسراسر جهان برسانند بگذارید در تاریکی خودخواهیها-حسابگریها-تبعیضهاو ستمها فروغ یزدانی از خودگذشتگی وفداکاری و نوع دوستی بدست چنین نیروئی بدرخشش درآید بگذاریداین گفته سعدی شاعر بزرگ بشریت بدست این افراد تحقق یابد:

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

این بود پیشنهاد شهریارما بعالم بشریت که در کمیسیونهای مختلف سازمان ملل طرح و بررسی گردیدو در هفته ایکه مقارن با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود به اتفاق آراء بتصویب پارلمان جهانی رسیده است.

این مصوبه افق درخشان و تازه‌ای ازامید به بهتر زندگی کردن برای میلیونها افراد محروم بشری را نوید میدهدوبتحقیق می‌توان گفت که تا بحال هیچیک از مصوبات سازمان ملل متحد تااین درجه حافظ تمدن وانسانیت و نوع دوستی نبوده است ولذا بایدبعموم کشورهای جهان که با رأی موافق خود پیشنهاد معنوی شاهنشاه ایران را درزمینه ادای حقوق بشریت یعنی حق زندگی حق استفاده از حداقل شرایط حق تعلیم و تربیت حق تأمین سلامت حق برخورداری از عدالت اجتماعیتصویب کرده‌اند تبریک و تهنیت بگویم ملت ایران که همیشه بندای رهبر خردمندوانساندوست خود پاسخ مثبت داده است از روزی که پیشنهاد شاهنشاه در مجامع بین المللی عنوان و طرح گردید دسته دسته داوطلب عضویت در لژیون خدمتگزاران بشر شدندو بهمین منظور دفتری در مرکز تأسیس گردید که سرپرستی آن بعهده یکی از همکاران علاقمند و فاضل خودمان جناب آقای رسول پرویزی محول گردید. در ظرف مدت کوتاهی بیش از صدهزارنفر از طبقات مختلف مردم تقاضای خودرا برای همکاری بدفتر لژیون ارسال داشتند که در بین داوطلبان شاید بیش از نصف نمایندگان محترم مجلس آمادگی خودرا اعلام کرده‌اند که چند نفرازآنها ازمدتها قبل بادفتر مرکزی لژیون همکاری نزدیک دارند و بدون شک سایر همکاران وتمام ملت ایران با جان و دل حاضرندکه وظیفه انسانی خودرا انجام دهند.

دفترلژیون خدمتگزاران برای آشنائی داوطلبان بوظائف خوددربسیاری از شهرستانها رابط‌هائی تعیین نموده و بهمین منظور در تابستان امسال نیز سمیناری در بندر لنگه حوزه انتخابیه این جانب با شرکت اعضای دفتر مرکزی ورابطین فارس و بنادر تشکیل داد و اخیراً نیز بطوریکه استحضار دارند اولین طرح برای خدمت در دهستانهای جم وریز واقع در حوزه بندر بوشهر تهیه کرد که با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه از تاریخ یازدهم ماه جاری در محل بمرحله عمل و اجراء درآمده است. این طرح که شامل خدمات بهداشتی و درمانی و عمران روستائی و کشاورزی و توسعه امور اجتماعی وآمارگیری و مطالعات می‌باشد ه اجرای آن چهل و پنج روز معین گردیده بوسیله۳۲نفر داوطلب متخصص در جم وریز که جمعاً ۱۰۶ قریه و ۱۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد در دست اجراء است.

این نکته را باید اضافه کنیم که دهستانهای جم وریز در نزدیکی بنادر طاهری وکنگان واقع شده و منطقه ایست کوهستانی که بواسطه نداشتن راه آمدورفت بآن جا مشکل و مردم محل پیاده یا با استفاده از حیوانات اهلی خودرا به راههای شوسه میرسانند و بهمین جهت کنون امکان تأمین بهداشت و توسعه و تعلیم و تربیت و سایر خدمات بصورت کامل میسر نبوده است.

داوطلبان لژیون برای رسیدن به محل از هلی کوپتر و هواپیمای کوچک که از ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور در اختیار لژیون گذاشته‌اند استفاده کرده ودر اینجا لازم میدانم که از همکاری ارتش شاهنشاهی وژاندارمری کل کشور تشکر نمایم.

روز سه شنبه شانزدهم ماه جار یعنی هفته قبل در چنین روزی مروکب مسعود مبارک شاهنشاه مبتکر وموجد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر در جهان برای بازدید از اردوی لژیون به منطقه جم و ریز تشریف فرما شدندو از نزدیک خدمات نخستی گروه دوطلبان رامورد بازدید قراردادند و از اینکه نیات عالیه بشر دوستی معظم له در یکی از دو ر افتاده ترین نقاط کشور به مرحله اجراء وعمل درآمده و داوطلبان ایرانی دسته جمعی مبارزه با چهل و مرض ورفع کمبودها را شروع کرده‌اند بسیار خوشوقت و مسرور گردیدند و ضمن ابراز عنایت خطاب بهداوطلبان لژیون چنین فرمودند.

(متن فرمایشات شاهنشاه را بشرح زیر قرائیت می‌نمایم).

" اضافه بر خدمتی که شما به ملت ایران می‌کنید و برای ارضای خاطر خودتان انجام می‌دهید این یک خدمتی است در سطحخدمتبشری چون پیشنهاد ما در سازمان ملل متحد مورد قبول قرار گرفته است فکر می‌کنم همه چشم‌ها دوخته شده به همین نقطه‌ای که ما الان ایستاده‌ایم ونتیجه و طرز کارکه شما داوطلبان ایرانی انجام خواهیدداد.

خوشبختانه در بین شمااز هر دسته و قسمتهای مختلف و قشرهای اجتماع ما نمونه‌ای وجوددارد چه مردو چه زن وچه شخصیت‌های مخلتف و کسانی کهاز تهران آمده اندو کسانیکهاز خودمحل آمده‌اند و کسانیکه از نقاط نزدیک به اینجا آمده‌اند. این درست همان چیزی است که باید باشد و به مقیاس بزرگ فکر می‌کنم همان چیزی است کهدر دنیا پیشرفت خواهد کرد.

شاهنشاه فرمودند:

نتیاجی که ماازاسپاهیان انقلاب خودمان علیحده و تک تک گرفته‌ایم می‌توانیم بطور مجموع وجمعدر اینلژیون یکجا بکار بگیریم و اینجا باز می‌گویم همین الگو و نموه‌ای خواهد بود که ما به سازمان ملل خبر می‌دهیم یا نمایندگان آنها رامیخواهیم بیایندواینجا را به بینند و بعید میدانم که تغییرات زیادی نسبت به کاری که می‌کنیم بدهندمگر اینکه مربوط به آب وهوای هر نقطه‌ای باشد، مربوط به ترادیسیونهای محلی، مربوط به سطح فرهنگی و بهداشتی ایشان باشد، والا تحقیقاتی کهمی‌کنید تحقیقاتی است که بایددرهر نقطه‌ای بشود، تا درآتیه سطحزندگی مردم آن نقسه و سطح تمدن آنها به آن حد قابل قبولی که امروز از آن کمتر دنیا نمی‌پسندد و یانمتواندبه پذیرد برسد البته این حداقل برای ما کافی نیست امید و آرزوهای ما خیلی بالاتر است ایران باید تا چند سال دیگر فکر می‌کنم تاده سال دیگر به حد والائی خواهد رسید از زندگی و تمدن، و بعد از ده سال دیگر به دوره تکامل اجتماعی دوره تکامل فرهنگی برسیم و وقتی میگوئیم که تکامل فرهنگی این است که نه فقط ۲ تا ۳ تاتر درشهر تهران است، خیر یعنی ریشه کن شدن بی سوادی و در دسترس بودن کتب و هر چیزی که سطح فکری و فرهنگی ملتی را بالا می‌برد در دنیای آینده البته خوشبختانه برای بزرگی وعظمت ملل موضوع لشکر شکی وکشور گشائی که منتفی است وب رای بعضی از ممالک از لحاظ آب وهوا یک محدودیت‌هائی است که نمی‌تواند از لحاظصنعیتخیلی پیش بروند درایران امکانات پیشرفتهای صنعتی وکشاورزی است بخصوص امکانی که امروز هست و فکر می‌کنم نبوغ ایرانی که بایددر آینده بیش از پیش خود را نشان بدهد انسانیت. آن تمدن ذاتی ایرانی است ملتی است با سه هزار سال تاریخ واین نبوغی است که همه جا دیده نمی‌شود کما اینکه ما بدون اینکه از کسی تقلید بکنیم سپاهیان انقلاب مال ایران است، فکر ایرانی است این لژیون خدمتگزاران بشر فکر ایرانی است و خیلی از مواد منشور دوازده گانه ما صددرصد فکر ایرانی است پس ما در قسمتهائی انسانی –روحی- روانی می‌توانیم و شایددر دنیا قدر و منزلت ووجهه کلی داشته باشم که مطابق نبوغ ذاتی ایرانی و تارخی گذشته ما باشد.

شاهنشاه اضافه فرمودند:

از همه شما بعنوان ایرانی و حتی می‌توانم بگویم بعنوان بشر متمدن قدردانی می‌کنم که چنین کاری را شروع کرده‌اید و مسلماً با این روحیه ایکه دارید فکر نمی‌کنم نتیجه آ«جز موفقیت چیز دیگری حاصل گردد.

باید ببینم وسعیت تشکیلات ما امکان ایجاد چنین گروهی در چند نقطه ایران در آن واحد خواهد داد این مطلبی است که باید بررسی شود انشاء الله از این گروهها در سرتاسر مملکت بزودی پخش شود).

سپس شاهنشاه اوامری برای ایجاد راه، مدرسه ودرمانگاه و برق صادر فرمودند ودر میان پرشورترین و پاکترین احساسات مردم شاه پرست وحق شناس جم و ریز مراجعت فرمودند.

بنده بعنوان یک فردایرانی و یک عضو لژیون خدمتگزاران بشر و یک نمانیده مجلس شورای ملی از اینکه پیشنهاد انسانی و بشر دوستانه شاهنشاه مابرای خدمت بهجامعه بشری در پارلمان جهانی بهتصویب رسیده و اجرای آن شروع شده است مباهی ومفتخرم واینموفقیت بزرگ معنوی رابه پیشگاه مبارک شاهنشاه معظم که مظهر نبوغ ذاتی وخلاقه ایرانی هستند و والاحضرت اشرف پهلوی خواهر والاگهر شاهنشاه که دردوران اجلاسیه فعلی ریاست عالیه هیئت نمایندگان ایران را در سازمان ملل عهده دار هستندو نمایندگان سازمان ملل ملت عزیز ایران و عموم مردم جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم از خداوند خواستارم که طراح عالیقدر تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر و داوطلبان این خدمات انسانی راهمیشه موفق وموید بدارد و از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تمنا دارم برای بزرگداشت چنین روز افتخار آمیز تاریخی طرح تقدیمی‌فراکسیون پارلمانی حزب مردم مبنی بر اینکه روز شانزدهم آذر ماه (روز تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر) نامیده شود تصویب فرمایند (احسنت- احسنت).

رئیس – آقای دکتر رشتی بفرمائید.

دکتر رشتی – با اجازه مقام ریاست وهمکاران محترم، بنده وظیفه دارم که از طرف خودم و همکاران گرامی‌درحوزه انتخابیه فرمانداریکل یزد از مقامات وزارت راه برای فراهم کردن وسایل شروع بهره برداری از راه آهن یزد تشکر بکنم روز چهارشنبه گذشته طبق دعوتیکه از طرف جناب آقای مهندس شالچیان وزیر محترم راه بعمل آمد برای افتتاح راه آهن یزد وایستگاه آن به آن محل رفتیم بنده شاهد احساسات وشادی فراوانی کهاز طرف مردم یزد ابراز شد بودم و بعنوان یکنفر یزدی شریک آن شادیهابودم و همچنین بعنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی خوشحال بودم که چگونه دستگاههای اجرائی مابه سرعت برنامه‌های انقلابی و برناه‌های مترقیانه مملکت رااجرا می‌کنند. در مسیر راه قسمتی از عملیات فنی راهم به ما نشان دادند و حتی بنده که به شخصه فنی نیستم توانستم درک کنم که چه زحماتی واقعاً کشیده می‌شود تا یکی از خطوط راه آهن تکمیل بشود چون ما وقتی در قطار می‌نشینیم و می‌رویم نمی‌توانیم درک کنیم آن کسانیکه درمسیر راه زحمت می‌کشند درهوای سرد یازیر آفتاب سوزان در بیابانهازحمت می‌کشند چه اندازه به این کشور به این ملت خدمت می‌کنند. خوشبختانه درخود قطار عده زیادی از مهندسان و مدیران کل راه آهن حضور داشتندو توصیح می‌دادند واین برنامه آموزنده‌ای برای ما بود. چون در سال گذشته فرودگاه یزد افتتاح شد و امسال هم خط آهن یزد افتتاح شد بنده می‌خواهم در اینجاو رسماً از پشت این تریبون ضمن تشکر عمیق از طرف مردم یزد نسبت به دستگاه وزارت راه درعین حال استدعا کنم که یکی دیگر از خطوط مواصلاتی ما که جاده اسفالته یزدو کرمان است هر چه زودتر شروع بشود (انشاءالله) و نمایندگان محترم کرمان هم حتماً بامن هم عقیده‌اند که اگر راه یزد به کرمان که در دست تکمیل است بهخط جاده آنطرف یزد وصل نشود مثل این است کهاینجاده تکمیل نشده است برای اینکه مرکز کار ما یک نقطه معینی نیست بلکه ما می‌خواهیم خط سرتاسر بندرعباس بهمکز تکمیل شود بهر حال وظیفه داشتم امروز تشکر کنم از مقامات برای سرعتی که نشان دادند چون به ما توضیح دادندکههمین خط آ]نی که فعلا از یزد به بافق به زرند وقبول خواهید کرد که ریلگذاری روزی سه کیلومتر خیلی زحمت دارد و یک کار مترقی و یک پیشرفت قابل توجهی است (صحیح است) وامیدوارم که روز به روز موفقیت مقامات وزارت راه و شخص آقای وزیر که بی سر وصدا و بدون تبلیغات مشغول خدمت به مملکت و شاهنشاه بزرگ ما هستند روز به روز موفقیتشان بیشتر بشودو ماهم بتوانیم از ایشان قدردانی بکنیم (مهندس صائبی- ایشان بدون تظاهر کار می‌کنند) و روز بروز برای حوزه‌های انتخابیه خودخدمات بیشتری انجام بدهیم (احسنت)

- اعلام وصول وقرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۵- اعلام وصول وقرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۳۷۰۲۹ /۶۳۱ ل ق مورخ ۱ /۹ /۱۳۴۹ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارائی) در قبال لایحه شماره ۳۴۸۳۴ مورخ ۱۳ /۸ /۴۹ دولت راجع به اعتبار اضافی سال ۱۳۴۹ در جلسه روز چهارشنبه مطرح گردید. با اصلاح در عنوان به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رای نهائی به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

رئیس- رای نهائی نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۳۳۵۲۱ /۶۰۲ ل ق مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۴۹ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) در قبال لایحه شماره ۵۶۲۰-مورخ ۱ /۴ /۱۳۴۹ دولت راجع به اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۹ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده است جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس – اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کیمسیون شماره ۵ (اقتصاد) درقبال لایحه شماره ۳۴۸۸۸ مورخ ۱۳ /۸/ ۱۳۴۹ دولت راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی صنعت و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در جلسه روز دوشنبه ۲۳ /۹ /۴۹ مطرح گردید و بتصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

رئیس – لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- ختم جلسه

۱۶- ختم جلسه

رئیس – با اجازه خانمهاو آقایان جلسه امروز راختم می‌کنیم تاریخ ودستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهدرسید.

(یکربع قبل از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی.