مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏ ۲۲

جلسه: ۱۴۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌جلسه‌های ۱۹ تیر ماه ۴۸

۲- معرفی وزرای اقتصاد- کشور- آبادانی و مسکن- کشاورزی به وسیله آقای نخست‌وزیر

۳- تقدیم دو فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۴- تقدیم یک فقره آئین‌نامه اصلاح بودجه و یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ‏

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری‏

۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبر معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‏

۸- معرفی آقای دکتر فریدون معتمد وزیری به معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد به وسیله آقای نخست‌وزیر اقتصاد

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه‏

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏

۱۱- بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس ارفع- رامبد- پزشک‌پور

۱۲- ۱علام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۳- اعلام وصول و قرائت ۱۶ فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات‏

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۱۵- ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه (۲۳) شهریور ماه ۱۳۴۸

جلسه فوق‌العاده مجلس ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت جلسه‌های ۱۹ تیر ماه ۴۸

۱- تصویب صورت جلسه‌های ۱۹ تیر ماه ۴۸

رئیس- راجع به صورت جلسه‌های روز ۱۹ تیر ماه که حضور خانم‌ها و آقایان توزیع شده است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب شد.

- معرفی وزرای اقتصاد- کشور- آبادانی و مسکن- کشاورزی به وسیله آقای نخست وزیر

۲- معرفی وزرای اقتصاد- کشور- آبادانی و مسکن- کشاورزی به وسیله آقای نخست وزیر

رئیس- این جلسه فوق العاده به درخواست دولت تشکیل شده است وارد دستور می‌شویم جناب آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر (امیرعباس هویدا)- جناب آقای رئیس با عرض تشکر از این که لطف فرمودید و جلسه فوق‌العاده تشکیل دادید که پاره‌ای از لوایح مهمی که باید زودتر اجرا شود این جا مطرح خواهد شد و ضمناً از این موقعیت استفاده می‌کنم و آقایان وزراء جدید را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم آقای هوشنگ انصاری به سمت وزیر اقتصاد (نمایندگان- مبارک است) آقای حسن زاهدی به سمت وزیر کشور (نمایندگان- مبارک است) آقای محمد یگانه به سمت وزیر آبادانی و مسکن (نمایندگان- مبارک است) و آقای ایرج وحیدی به سمت وزیر کشاورزی (نمایندگان- مبارک است) اطمینان دارم که آقایان وزراء جدید با همکاری قوه مقننه و ملت ایران و مجلس شورای ملی موفق خواهند شد که کارها و برنامه‌های مربوطه را هر چه بهتر انجام بدهند که رضایت خاطر شاهنشاه و قوه مقننه و ملت ایران هر چه بیشتر فراهم شود (احسنت).

- تقدیم دو فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۳- تقدیم دو فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

رئیس- آقای دکتر زاهدی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست همان طور که استحضار دارید در مواد ۱۸ و ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲۷ آذر ماه ۱۳۴۷ تصریح شده است که آئین‌نامه‌های اجرائی را وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری برساند اکنون از پیشگاه مقام ریاست تقاضا می‌کنم که آئین‌نامه‌های پیشنهادی را برای رسیدگی به کمیسیون‌های کشور و دادگستری ارجاع بفرمایند.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره آئین‌نامه اصلاح بودجه و یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۴- تقدیم یک فقره آئین‌نامه اصلاح بودجه و یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست اصلاح بودجه‌ای است مربوط به وزارت جنگ برای این که در کمیسیون بودجه بررسی شود به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

قوام صدری- لایحه دیگری است مربوط به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکوسلواکی که اصل و ترجمه فارسی آن توأماً در این جا تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام ریاست چون افسران نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی از قانون اعطای درجات موقت افسران نیروی هوائی و دریائی استفاده نمی‌کنند و هم چنین از لحاظ حفظ تعادل سازمانی بین درجات ایجاد می‌کند که چند درجه در بعضی موارد اعطا شود علیهذا لایحه اصلاح قانون اعطای درجات موقت تقدیم می‌شود و استدعای تصویب آن را دارم.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری

رئیس- آقای صادق احمدی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.

صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری)- با اجازه مقام معظم ریاست مجلس به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند ماده دو قانون مدنی مقرر می‌دارد قوانین ده روز پس از انتشار در تهران قابل اجراء است و در شهرستان‌ها برای هر شش فرسنگ یک روز و تصدیق می‌فرمائید که این قانون وقتی که تصویب شده است شاید بسیار به جا بوده است ولی امروز با وسایلی که در مملکت وجود دارد و با وجود رادیو و مطبوعات دیگر قانون صحیحی نمی‌تواند باشد به همین جهت مواد واحده‌ای برای اصلاح ماده دو قانون مدنی تهیه شده است که تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبر معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبر معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

رئیس- آقای رهبری فرمایشی دارید بفرمائید.

رهبری (معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی)- با اجازه مقام ریاست جمعی از دارندگان گندم تا سال ۱۳۳۵ با سازمان غله معاملاتی داشته‌اند و مقرر بوده است تا ضرب‌الاجل معینی وام خودشان را بپردازند و در موقع مقرر به واسطه سنگینی جرائم موفق به پرداخت وام شان نشده‌اند اکنون به منظور ایجاد تسهیلاتی برای این طبقه و وصول وام دولت لایحه‌ای تهیه و تنظیم شده است که به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب آن را دارد.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شود.

- معرفی آقای دکتر فریدون معتمد وزیری به معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد به وسیله آقای نخست وزیر اقتصاد

۸- معرفی آقای دکتر فریدون معتمد وزیری به معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد به وسیله آقای نخست وزیر اقتصاد

رئیس- آقای انصاری فرمایشی دارید بفرمائید.

انصاری (وزیر اقتصاد)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی آقای فریدون معتمد وزیر یرای به سمت معاون پارلمانی وزارت اقتصاد به حضور مقام مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم (نمایندگان- مبارک است).

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

رئیس- گزارش شور اول لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای آموزگار وزیر دارائی و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۱۴۰۴۸-۲۴ /۳ /۱۳۴۸ دولت راجع به انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه را که به شماره ۸۹۱ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

فصل اول- تعاریف

مادۀ ۱- اسناد خزانه اسناد کوتاه مدت و بی نامی‌است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه در جریان سال مای انتشار می‌یابد.

مادۀ ۲- اوراق قرضه اوراق متوسط یا دراز مدت بی نام و یا با نامی‌که است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.

مادۀ ۳- عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارائی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و باز پرداخت می‌نماید.

مادۀ ۴- بهای اسمی‌اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که در متن آنها نوشته شده و پرداخت آن از طرف وزارت دارائی پس از انقضاء سر رسید مقرر تضمین شده است.

مادۀ ۵- بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که این اسناد و اوراق بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می‌شوند.

مادۀ ۶- بهره اسمی‌بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته شده و پرداخت آن از طرف وزارت دارائی پس از انقضاء سر رسید آن تضمین شده است.

مادۀ ۷- بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره اسمی‌نصیب دارندگان آنها شود.

مادۀ ۸- انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مذکور در مقابل وجوهی که عاید خزانه می‌شود.

فصل دوم- کلیات

مادۀ ۹- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه و موافقت وزیر دارائی تعیین خواهد شد.

مادۀ ۱۰- میزان اسناد خزانه منتشر شده هیچ وقت نباید از ۱/۱۰ هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.

مادۀ ۱۱- وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه واقع خواهد شد.

مادۀ ۱۲- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه پس از بررسی هیئتی مرکب از رئیس یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل به وزارت دارائی پیشنهاد می‌شود. اخذ تصمیم نهائی با وزیر دارائی است.

مادۀ ۱۳- میزان اوراق قرضه منتشر شده هیچ وقت نباید از جمع درآمدهای عمومی‌و درآمدهای عمرانی که در سال مالی قبل وصول شده تجاوز نماید.

مادۀ ۱۴- اسناد خزانه و اوراق قرضه به امضای وزیر دارائی و خزانه دار کل کشور منتشر خواهد شد.

فصل سوم- کیفیت اسناد خزانه و اوراق قرضه

مادۀ ۱۵- اسناد خزانه به مدت‌های ۳ ماه و ۶ ماه و یک سال خواهد بود.

مادۀ ۱۶- اوراق قرضه به مدت‌های دو- سه- پنج- هشت- ده سال طبق آئین نامه اجرائی این قانون به صور مختلف منتشر خواهد شد.

مادۀ ۱۷- اسناد خزانه و اوراق قرضه بی نام پس از انقضاء سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.

مادۀ ۱۸- خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه با نام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.

مادۀ ۱۹- اوراق قرضه با نام و بی نام پس از انتشار طبق آئین نامه اجرائی این قانون قابل تبدیل به یکدیگر هستند.

فصل چهارم- طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید

مادۀ ۲۰- عاملیت توزیع و فروش و باز پرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و پرداخت بهره آن‌ها به عهده بانک مرکزی ایران خواهد بود و بانک مزبور می‌تواند در تمام موارد مذکور به اشخاص دیگر عاملیت بدهد.

مادۀ ۲۱- پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون شامل مرور زمان نیست و دارندگان آنها می‌توانند همیشه بعد از سر رسید به هر یک از عاملین مراجعه و آن‌ها را به وجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار دیگری تبدیل نمایند ولی به مدت بعد از سر رسید اسناد و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

مادۀ ۲۲- وزارت دارائی موظف است اسناد خزانه‌ای را که قبل از اجرای این قانون به موجب قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ منتشر نموده حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون با پرداخت بهره متعلقه بر اساس قانون مذکور باز خرید نماید. بهره پرداختی بابت اسناد مذکور کماکان از پرداخت مالیات معاف است.

مادۀ ۲۳- وزارت دارائی مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را در سر رسیدهای مقرر در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.

مادۀ ۲۴- بانک مرکزی می‌تواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهائی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی‌آن بر حسب وضع بهره در بازار باز خرید کند یا بفروشد.

فصل پنجم- تعهدات دستگاه‌های دولتی و خصوصی

مادۀ ۲۵- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که حداقل ۵۰ درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت است از جمله شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و سازمان ذوب آهن و شرکت هواپیمائی ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها موظفند قسمتی (که حداکثر بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود) از وجوهی که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پرداخت‌های پایان خدمت در اختیار دارند یا بعداً در اختیار خواهند داشت طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.

مادۀ ۲۶- از تاریخ اجرای این قانون شرکت‌های بیمه موظفند قسمتی از سپرده‌ها و ذخائر خود را طبق آئین نامه اجرائی این قانون همیشه به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.

مادۀ ۲۷- بانک مرکزی ایران موظف است به وسیله باز خرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار آزاد همیشه بهای آن‌ها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت بهره واقعی آن‌ها از نرخ بهره اسمی‌مربوط از یک درصد تجاوز نکند.

فصل ششم- امتیازات و معافیت‌ها

مادۀ ۲۸- دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت دارائی تمام یا قسمتی از سود متعلقه به اوراق قرضه را با توجه به مدت اوراق قرضه از پرداخت مالیات معاف سازد.

مادۀ ۲۹- وزارت دارائی می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی برای بانک مرکزی و هم چنین برای عاملین عمده فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه بر حسب وضع بازار و مقتضیات روز تخفیفاتی قائل شود.

فصل هفتم- طرز اجراء

مادۀ ۳۰- وزارت دارائی موظف است لااقل در هر سه ماه یک بار آمار مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برای عمومی‌آگهی نماید.

مادۀ ۳۱- با اجرای این قانون، قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور لغو می‌گردد.

مادۀ ۳۲- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون مشتمل بر انواع اسناد خزانه و اوراق قرضه- نوع خریداران- کیفیت و نوع تسهیلات اعتباری و تخفیفات لازم برای فروش اسناد و اوراق بایستی ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارائی تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده شود اجرای این قانون در هر حال منوط به تصویب آئین‌نامه مذکور خواهد بود.

مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر درودی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر درودی- بنده تقاضا داشتم جناب آقای وزیر دارائی توضیحی در اطراف این لایحه بدهند که شأن نزول این لایحه چه بوده است؟

رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- به طوری که استحضار دارید تا کنون قوانین متعددی در مورد انتشار اوراق قرضه اعم از عمرانی و دفاعی به تصویب رسیده است شأن نزول این لایحه این استکه هماهنگی درباره میزان و زمان انتشار و نرخ بهره و مدت این اوراق قرضه و اسناد خزانه به وجود بیاید و تشتت و پراکندگی بین این قوانین مختلف بر طرف شود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- اسناد خزانه اسناد کوتاه مدت و بی نامی‌است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه در جریان سال مالی انتشار می‌یابد.

رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- اوراق قرضه اوراق متوسط یا دراز مدت بی نام یا با نامی که است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.

رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارائی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و باز پرداخت می‌نماید.

رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ آقای دکتر رضوانی بفرمائید.

دکتر رضوانی- بنده خواستم تقاضا کنم توضیح بدهند که چه تفاوتی است بین توضیح و فروش، خیلی متشکرم.

رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- همان طوری که طبق مواد آتی این لایحه ملاحظه خواهید فرمود عاملیت برای توزیع به بانک مرکزی ایران داده خواهد شد و حال آن که فروش ممکن است از طرف بانک مرکزی به افراد دیگر چه حقیقی و چه حقوقی داده شود.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ سوم نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- بهای اسمی‌اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که در متن آنها نوشته شده و پرداخت آن از طرف وزارت دارائی پس از انقضاء سر رسید مقرر تضمین شده است.

رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که این اسناد و اوراق بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می‌شوند.

رئیس- در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۵ لایحه حذف شود.

با تقدیم احترام- نادر ادیب سمیعی.

رئیس- مادۀ ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- بهره اسمی‌بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته شده و پرداخت آن از طرف وزارت دارائی پس از انقضاء سر رسید آن تضمین شده است.

رئیس- در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره اسمی‌نصیب دارندگان آنها شود.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ هفتم نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۷ لایحه حذف شود.

با تقدیم احترام- نادر ادیب سمیعی.

رئیس- مادۀ هشتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مذکور در مقابل وجوهی که عاید خزانه می‌شود.

رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- به طوری که ملاحظه می‌فرمائید مادۀ هشتم کلمه انتشار اسناد را تعریف کرده است این جا عنوان شده است که انتشار اسناد بر این مبنا است که این اسناد تبدیل به پول شود و این پول عاید خزانه مملکت بشود بنابراین اگر ما یک اسنادی را با آن مقدمه‌ای که در مواد قبلی نوشته شده به امضای وزیر دارائی رسید شماره خورد حتی به بانک مرکزی رسید و برای توزیع و فروش هم عرضه شد اگر این‌ها تبدیل به پول نشد انتشار نشده تلقی می‌شود در صورتی که بنده فکر می‌کنم و در مواد بعد هم هست هر سری که انتشارش تصویب می‌شود وقتی چاپ شد و در معرض فروش گذاشته شد آن کلمه انتشار به آن اطلاق می‌شود در حالی که این کلمه انتشار را موکول به تبدیل اسناد خزانه به پول کرده است بنده فکر می‌کنم این جا احتیاج به یک اصلاح عبارتی داشته باشد.

رئیس- مانعی ندارد پیشنهاد بفرمائید نظر دیگری در مادۀ ۸ نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه و موافقت وزیر دارائی تعیین خواهد شد.

رئیس- در مادۀ نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۹ بشرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۹ - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و مورد مصرف و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد دولت و تصویب مجلسین خواهد بود.

با تقدیم احترامات- دکتر عاملی- دکتر فریور.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در مادۀ ۹ بعد از کلمه پیشنهاد جمله زیر اضافه شود:

«هیئتی مرکب از رئیس بانک مرکزی و مدیر کل بانک ملی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل و پس از تصویب وزارت دارائی تعیین خواهد شد».

مهندس فروهر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۹ حذف شود و در عرض مادۀ ۱۲ شامل اسناد خزانه شود.

با تقدیم احترامات- مهندس محمدباقر ابراهیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید به جای مادۀ ۹ اداره زیر تصویب شود:

مادۀ ۹- هیئتی به نام هیئت نظارت مرکب از معاون نخست وزیر (رئیس دفتر بودجه) قائم مقام بانک مرکزی- قائم مقام مدیر عامل سازمان برنامه و معاون وزارت دارائی و خزانه دار کل تشکیل می‌شود که نسبت به کلیه امور مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منجمله تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری از اسناد خزانه و اوراق قرضه نظارت کند و مقررات لازم را تدوین نماید و پیشنهاد خود را به وزارت دارائی تسلیم نماید.

اخذ تصمیم نهائی با وزارت دارائی است با تصویب این پیشنهاد وجود مادۀ ۱۲ نیز منتفی است.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۹ بشرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۹- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه و موافقت دفتر مرکزی بودجه تعیین و به تصویب وزیر دارائی می‌رسد.

حسین یوسفی.

رئیس- مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

مادۀ ۱۰- میزان اسناد خزانه منتشر شده هیچ وقت نباید از هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.

رئیس- در مادۀ دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید میزان اسناد خزانه نباید محدود به یک دهم شود. بنابراین مادۀ ۱۰ باید به کلی حذف گردد.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود مادۀ ۱۰ بشرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

مادۀ۱۰- میزان اسناد خزانه منتشر شده در آن هیچ وقت نباید از ۱/۱۰ هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور مربوط به همان سال .... الخ

با احترام- بدر صالحیان.

رئیس- مادۀ یازدهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱- وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه واقع خواهد شد.

رئیس- در مادۀ یازدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ دوازدهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه پس از بررسی هیئتی مرکب از رئیس یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل به وزارت دارائی پیشنهاد می‌شود. اخذ تصمیم نهائی با وزیر دارائی است.

رئیس- در مادۀ دوازدهم نظری نیست؟ آقای مهندس بهرام زاده ابراهیمی‌فرمایشی دارید بفرمائید.

مهندس ابراهیمی- متأسفانه در لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه در مادۀ ۹ خواستم صحبت کنم به علت نشنیدن صدای بنده این فرصت از دستم رفت ولی مجموعاً در مادۀ ۱۲ می‌خواهم چند کلمه‌ای به عرض برسانم اصولاً اسناد خزانه و اوراق قرضه چون در عمل اقتصاد یک رل خاصی را بازی می‌کند و می‌تواند جلوگیری از تورم یا انخفاس اقتصادی بکند لذا همیشه هر وقت اسناد خزانه منتشر می‌شود یا اوراق قرضه‌ای از طرف دولت به بازار ارائه می‌شود بهتر است غیر از مسئولین مالی مسئولین پولی و اعتباری مملکت هم یک نظری در این باره بدهند (صحیح است) در مادۀ ۹ اسناد خزانه را ذکر کرده ولی اوراق قرضه را ذکر نکرده و در مادۀ ۱۲ اوراق قرضه را ذکر کرده بنده از این نقطه نظر است که پیشنهاد حذف مادۀ ۹ را داشتم و در مادۀ ۱۲ اصرارم بر این است که شامل اسناد خزانه هم بشود و همان طور که عرض کردم استدلالم این است که چون آوردن اسناد خزانه به بازار مقداری پول را از جریان‌های اقتصادی خارج می‌کند و باز فروشش مقداری پول را اضافه می‌کند از این نقطه نظر هست که نظارت بانک مرکزی و دفتر بودجه و خزانه‌داری وزارت دارائی همه لازم است.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۱۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۲ بشرح زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۱۲- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و مورد مصرف و نوع هری سری اوراق قرضه پس از بررسی هیئتی مرکب از رئیس یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه‌دار کل بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلسین خواهد رسید.

با تقدیم احترامات- دکتر عاملی- دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر عبارت (اخذ تصمیم نهائی با وزیر دارائی است) حذف و به جای آن عبارت زیر گذاشته شود (تا از طرف وزیر دارائی برای اخذ تصمیم نهائی تسلیم نخست وزیر گردد).

یزدان پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۲ لایحه قانون انتشار اسناد خزانه اصلاح زیر به عمل آید.

مادۀ ۱۲- میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه پس از بررسی هیئتی مرکب از رئیس یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه‌دار کل به وزارت دارائی پیشنهاد می‌شود که پس از موافقت وزیر دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین قابل اجرا است.

با تقدیم احترام- دکتر کیان.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۲ اصلاحات زیر به عمل آید:

الف- «پس از بررسی» مذکور در خط دوم به «وسیله» تبدیل شود.
ب- کلمه «ایران» بعد از بانک مرکزی و کلمه «کشور» بعد از خزانه‌دار کل اضافه شود.
ج- جمله «اخذ تصمیم نهائی با وزیر دارائی است» به صورت زیر اصلاح شود.
«اخذ تصمیم نهائی به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نخست وزیر خواهد بود».

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۲ بشرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۱۲- میزان اوراق قرضه با توجه به نیازمندی موضوع مادۀ ۲ پس از بررسی هیئتی مرکب از وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل از طریق وزارت دارائی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌شود. اخذ تصمیم نهائی با هئیت وزیران است.

حسین یوسفی.

رئیس- مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۳- میزان اوراق قرضه منتشر شده هیچ وقت نباید از جمع درآمدهای عمومی‌و درآمدهای عمرانی که در سال مالی قبل وصول شده تجاوز نماید.

رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۳ سطر اول به جای (منتشر شده) نوشته شود در گردش.

یزدان پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۳ اصلاحات زیر به عمل آید:

الف- «منتشر شده» به «در گردش» تبدیل شود.
ب- «درآمدهای عمرانی» به «درآمدهای برنامه» تبدیل گردد.
ج- (بدون احتساب وام‌ها) بعد از «درآمدهای برنامه» اضافه شود.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۳ بشرح زیر اصلاح شود:

مادۀ ۱۳- میزان اوراق قرضه منشر شده با احتساب اسناد خزانه منتشر شده هیچ وقت نباید از جمع درآمدهای عمومی‌و درآمدهای عمرانی که در سال مالی قبل وصول شده تجاوز نماید.

حسین یوسفی.

رئیس- مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴- اسناد خزانه و اوراق قرضه به امضای وزیر دارائی و خزانه دار کل کشور منتشر خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ آقای درودی بفرمائید.

دکتر درودی- به نظر بنده در این اسامی یک اصلی یک وحدتی باید رعایت بشود بنده نمی‌دانم کلمه خزانه درست است خزانه‌دار کل درست است خزانه‌دار کل کشور درست است کدامش درست است در مادۀ ۹ خزانه نوشته است در مادۀ ۱۲ خزانه دار کل نوشته شده است این جا خزانه دار کل کشور نوشته شده بنده این جا پیشنهاد می‌کنم که در این مادۀ «کشور» حذف شود.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۱۴ نیست، (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۱۴ پیشنهاد می‌شود پس از خزانه دار کل کلمه (کشور) حذف شود:

دکتر درودی.

رئیس- مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۵- اسناد خزانه به مدت‌های ۳ ماه و ۶ ماه و یک سال خواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۵ حذف شود و تعیین آن به عهده هیئت نظارتی واگذار شود.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

رئیس- مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۶- اوراق قرضه به مدت‌های دو- سه- پنج- هشت- ده سال طبق آئین نامه اجرائی این قانون به صور مختلف منتشر خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۶ حذف شود و تعیین آن به عهده هیئت نظارتی واگذار شود.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

رئیس- مادۀ ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۷- اسناد خزانه و اوراق قرضه بی نام پس از انقضاء سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.

رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۸- خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه با نام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.

رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۹- اوراق قرضه با نام و بی نام پس از انتشار طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون قابل تبدیل به یکدیگر هستند.

رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۰- عاملیت توزیع و فروش و باز پرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و پرداخت بهره آن‌ها به عهده بانک مرکزی ایران خواهد بود و بانک مزبور می‌تواند در تمام موارد مذکور به اشخاص دیگر عاملیت بدهد.

رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مربوط به انتشار اسناد خزانه پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۰ سطر دوم پس از کلمه بانک مرکزی ایران عبارت (به نمایندگی از طرف وزارت دارائی) اضافه شود تا رعایت مفاد مادۀ ۳ شده باشد.

یزدان پناه.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

مادۀ ۲۰ لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه با مادۀ ۳ لایحه مغایرت دارد در کمیسیون این دو مادۀ باید تلفیق گردد.

با تقدیم احترام- نادر ادیب سمیعی.

رئیس- مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۱- پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون شامل مرور زمان نیست و دارندگان آنها می‌توانند همیشه بعد از سر رسید به هر یک از عاملین مراجعه و آن‌ها را به وجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار دیگری تبدیل نمایند ولی به مدت بعد از سر رسید اسناد و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند در مادۀ ۲۱ لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه کلمات «همیشه» از سطر دوم و «قابل انتشار» از سطر سوم که اضافی به نظر می‌رسد حذف شود.

با تقدیم احترام- محمد شهرستانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که عبارت «ولی به مدت بعد از سر رسید اسناد و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت» از آخر مادۀ ۲۱ حذف شود.

با احترام- دکتر دادفر.

رئیس- مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۲- وزارت دارائی موظف است اسناد خزانه‌ای را که قبل از اجرای این قانون به موجب قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ منتشر نموده حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون با پرداخت بهره متعلقه بر اساس قانون مذکور باز خرید نماید. بهره پرداختی بابت اسناد مذکور کماکان از پرداخت مالیات معاف است.

رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۲ به شکل زیر اصلاح شود:

هیئت نظارت مندرج در مادۀ ۱۲ موظف است وضع اسناد خزانه‌ای را که قبل از اجرای این قانون به موجب قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ منتشر نموده با این قانون تطبیق دهد و وزارت دارائی موظف است مقررات مذکور را اجرا نماید.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۲ به صورت زیر اصلاح شود:

«اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی که قبل از اجرای این قانون منتشر شده است بر اساس قوانین مربوط از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور یا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع این قانون قابل پرداخت است. به اسناد خزانه و اوراق قرضه فوق الذکر بعد از دو سال از تاریخ تصویب این قانون بهره تعلق نخواهد گرفت».

دکتر مهذب.

رئیس- مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۳- وزارت دارائی مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را در سر رسیدهای مقرر در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.

رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۴- بانک مرکزی می‌تواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهائی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی‌آن بر حسب وضع بهره در بازار باز خرید کند یا بفروشد.

رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض کنم مادۀ به کیفیتی که قرائت فرمودند این است که این اوراق قرضه را بانک مرکزی می‌تواند به قیمتی زائد بر قیمت اسمی‌یا کمتر از قیمت اسمی‌خرید و فروش کند و مادۀ ۴ این بود که قیمت این اسناد قیمتی است که در متن این اسناد هست و وزارت دارائی پرداختش را تضمین کرده است بنده نظرم این است که جناب آقای وزیر محترم دارائی توضیح بفرمایند که آیا این اسناد وقتی که منتشر شد مطابق این مادۀ مصلحت است که بانک این‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت اسمی‌بفروشد یا بر عکس زائد بر قیمت اسمی‌آن خریداری بکند که آن چه وزارت دارائی تضمین پرداخت قیمت اسمی‌را کرده ممکن است این اسناد موقعی که منتشر شد دو برابر سه برابر قیمت اسمی‌در بازار قیمت پیدا بکند وزارت دارائی آن چه تضمین کرده پرداخت قیمت اسمی‌است این مادۀ به این صورت است که بانک مرکزی می‌تواند هم زیادتر از قیمت اسمی‌و هم بر عکس کمتر از قیمت اسمی‌چه بخرد و چه بفروشد این را بنده محتاج به توضیح دانستم که خود بنده لااقل روشن شده باشم.

رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- اسناد خزانه و اوراق قرضه یک نوع اوراق بهادار است مثل سهام همان طور که استحضار دارید اسناد خزانه الان در بورس مملکت خرید و فروش می‌شود و قیمت بورس هم تابع وضع اقتصادی روز بازار است، بنابراین هیچ تفاوتی بین اسناد خزانه و سایر اسناد نیست وقتی وارد بورس شد بر حسب وضع اقتصادی امکان این را دارد که قیمت اسمی‌اش چه از نظر بهره و چه از نظر قیمت اصلی بالا برود یا پائین بیاید در این جا بنده اجازه خواستم بگویم که اگر بانک مرکزی به خاطر مطلبی که قبلاً اشاره کردم برای حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی دولت بخواهد یک مقداری از این اوراق را چه در بازار بدهد یا از بازار بیرون بکشد احتیاج داشته باشد که به حساب خودش طبق قیمتی که در بورس هست کمتر یا بیشتر از قیمت اسمی‌اش بخرد یا بفروشد و این در همه جای دنیا متداول است و عملی است که در همه جای دنیا رفتار می‌شود.

مهندس فروهر- بفرمائید آقای وزیر دارائی توضیح بفرمایند پس چرا مادۀ ۹ با مادۀ ۱۲ دو جور اوراق قرضه و اوراق خزانه را تلقی کرده در حالی که می‌فرمایند این‌ها اوراق بهادار است و وضع شان از لحاظ اوراق بهادار یکی است ولی در مادۀ ۱۲ گفته شده که نرخ بهره اوراق قرضه با بررسی هیئتی است مرکب از بانک مرکزی و بانک ملی.

رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنده تفاوتی بین مطالبی که عرض کردم و مادۀ ۹ و ۱۲ نمی‌بینم اسناد خزانه فقط به عنوان تنخواه گردان خزانه مصرف می‌شود و دوره اش سه ماه شش ماه و یک سال است و دولت مکلف است اسناد خزانه را که به عنوان تنخواه گردان استفاده می‌کند در بودجه سال آینده منظور کند بنابراین هیچ نوع ارتباطی با سیاست پولی مملکت ندارد خزانه مملکت اوراقی برای احتیاجات سه ماهه اش یک ساله اش انتشار می‌دهد اگر مردم اعتماد داشته باشند می‌خرند و طبق همان قانون دولت مکلف است که در بودجه بگذارد و بپردازد در حالی که اوراق قرضه چون در ظرف ۱۰ سال منتشر می‌شود چنان که دیدیم ظرف سه سال اخیر نرخ بهره از ۶ درصد به ۱۸ درصد رسید نوسانات آن قدر زیاد است که امکان این که به سیاست پولی مملکت صدمه بزند هست پس بنابراین در آن جا نرخ بهره به وسیله کمیسیونی که بانک مرکزی هم دخالت دارد تعیین خواهد شد.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۴ نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۵- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که حداقل ۵۰ درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت است از جمله شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و سازمان ذوب آهن و شرکت هواپیمائی ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها موظفند قسمتی (که حداکثر بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود) از وجوهی که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پرداخت‌های پایان خدمت در اختیار دارند یا بعداً در اختیار خواهند داشت طبق آئین نامه اجرائی این قانون به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.

رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۵ لایحه قانون انتشار اسناد خزانه پس از جمله مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها جمله (و سازمان بیمه‌های اجتماعی) اضافه شود.

حسین یوسفی.

رئیس- مادۀ ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۶- از تاریخ اجرای این قانون شرکت‌های بیمه موظفند قسمتی از سپرده‌ها و ذخائر خود را طبق آئین نامه اجرائی این قانون همیشه به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.

رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

در مادۀ ۲۶ نوشته شود.

از تاریخ اجرای این قانون سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه موظفند.. الخ

فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید بعد از «شرکت‌های بیمه» «داخلی و نمایندگان مؤسسات بیمه‌های خارجی» اضافه شود.

دکتر مهذب.

رئیس- مادۀ ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۷- بانک مرکزی ایران موظف است به وسیله باز خرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار آزاد همیشه بهای آن‌ها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت بهره واقعی آن‌ها از نرخ بهره اسمی‌مربوط از یک درصد تجاوز نکند.

رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی- با اجازه جناب آقای رئیس بنده می‌خواستم در مورد مادۀ ۲۷ نکته‌ای را به عرض نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر دارائی برسانم و اظهار امیدواری می‌کنم که طبق پیشنهادی که داده‌ام در کمیسیون این اشکال که به نظر بنده می‌رسد رفع بشود مادۀ ۲۷ مقرراتش طوری است که ممکن است در عمل با مادۀ ۲۴ تعارض پیدا بکند حکم مادۀ ۲۴ مربوط است به سیاست بازار باز بانک مرکزی به این معنی که بانک مرکزی برای تنظیم حجم پول در جریان ممکن است اوراق بهادار دولتی را بخرد یا بفروشد و بر حسب این که اوراق بهادار دولتی را بفروشد پول در خزانه دولت می‌آید و حجم پول در جریان کم می‌شود و اگر نخرد عکس می‌شود و در عمل ممکن است تعارضی بین این مادۀ و مادۀ ۲۴ ایجاد شود به این معنی که وقتی حکم باشد در مورد این که تفاوت بین نرخ بهره واقعی و بهره اسمی‌از یک حدی بیشتر نشود وقتی که بانک مرکزی بخواهد در اجرای سیاست بازار باز به خرید و فروش مبادرت ورزد ناگزیر خواهد شد با نرخ بیشتری یا کمتری از این حدود بفروشد یا بخرد تا کار فروش و خرید عملی باشد این است که بنده پیشنهادی دارم که در کمیسیون این مطلب با موشکافی و دقت بیشتری مورد مطالعه و مداقه قرار بگیرد و مقررات این دو مادۀ با هم هماهنگ و تلفیق بشود حالا اصل پیشنهادم را به علت بدخطی خود بنده می‌خوانم که همکاران محترم معاف بشوند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که مقررات مادۀ ۲۷ و ۲۴ در کمیسیون به نحوی تلفیق و هماهنگ شود که تعارضی در اجرا ایجاد نشود.

با تقدیم احترامات- دکتر عدل طباطبائی.

خیلی متشکرم.

رئیس- آقای مهندس بهرام زاده ابراهیمی تشریف بیاورید.

مهندس بهرام زاده ابراهیمی- این جا ملاحظه شد که در مادۀ ۲۴ دولت آمده یک رل مهمی‌را در اختیار بانک مرکزی گذاشته و می‌بایست هم می‌گذاشت ولی در مادۀ ۲۷ همان طوری که آقای دکتر عدل فرمودند این رلی را که آمده بازی می‌خواهد بکند برای حفظ سلامت اقتصاد این مملکت این جا یک کمی‌تضعیف و محدودش کرده (عدل طباطبائی- آقا این مطلبی نبود که بنده گفتم) شما همین مطلب را با متن دیگری فرمودید حالا اگر نمی‌خواهید فرمایشاتتان را بنده تائید بکنم نمی‌کنم اجازه بدهید نظر خودم را عرض کنم عرایض بنده خیلی صریح و ساده است در مادۀ ۲۷ شما موقعی که می‌آئید به بانک مرکزی یک هم چو دستوری می‌دهید یعنی موظف می‌کنید که نرخ واقعی و نرخ اسمی‌را به یک درصد اختلاف برساند اولاً این کار واقعاً یک کاری است که بانک مرکزی در بعضی موارد می‌تواند انجام بدهد و در بعضی موارد هر چه هم سعی بکند نمی‌تواند بکند و مهم این است که سعی اش در این باشد که قیمت این اسناد و اوراق قرضه همیشه به دلخواه سیاست پولی و مالی دولت در بازار عرضه و تقاضا و بازار آزاد خودنمائی بکند حالا شما بیائید ان را محدود بکنید به طوری که دلتان می‌خواهد این کار عملی نیست به نظر من در این مورد باید مادۀ ۲۷ حذف بشود یا این که کاری بکنید که بانک مرکزی آزادتر از یک درصد بتواند عمل بکند.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید چون مادۀ ۲۷ بر خلاف مقررات پولی و مالی کشور است به کلی حذف شود.

با تقدیم احترامات- باقر شریعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۲۷ حذف شود.

مهندس محمد باقر ابراهیمی.

رئیس- مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۸- دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت دارائی تمام یا قسمتی از سود متعلقه به اوراق قرضه را با توجه به مدت اوراق قرضه از پرداخت مالیات معاف سازد.

رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست بنده در مادۀ ۲۸ با این وضعی که در مادۀ نوشته شده است خیال می‌کنم که تصویب این مادۀ به صلاح مردم و دولت نباشد در مرحله اول در قوانین سابق و اگر اشتباه نکنم در قانون مالیات بر درآمد هم نسبت به این گونه اوراق معافیت‌های مالیاتی آمده و به صراحت تائید شده است که از مالیات معاف است و فلسفه‌ای که در این کار در قانون مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده این است که مردم را تشویق بکند که بیایند و به این وسیله پول‌های خودشان را اوراق قرضه و اسناد خزانه بخرند و مطمئن باشند که به بهره آن‌ها مالیاتی تعلق نمی‌گیرد از این‌ها گذشته اصولاً وضع هر گونه مالیاتی یا لغو آن یک قانون خاصی می‌خواهد یعنی یک قانون مصرح و مدون باید به دولت اجازه بدهد که یا یک مالیات را وضع بکند یا یک مالیاتی را لغو بکند بنابراین این جا بنده خیال نمی‌کند به صلاح باشد که این در اختیار دولت باشد که بتواند بعضی از این‌ها را از مالیات معاف بکند یا نکند همان طوری که عرض کردم در مرحله اول تباین دارد با قوانین سابق در مرحله دوم احتیاج به قانون خاص دارد هم چنین خیال می‌کنم اگر این جنبه مالیاتی بیاید مردم از لحاظ خرید اسناد خزانه و اوراق قرضه یک کمی‌دو دل می‌شوند می‌گویند که از این راه هم دولت می‌خواهد از ما مالیات‌هائی بگیرد در صورتی که شاید واقعاً نظر دولت این نباشد که از این اوراق مالیات بگیرد پس اگر نظر دولت هم این نباشد که ظرف دو سال سه سال پنج سال از این‌ها مالیات بگیرد به هر صورت برای جلوگیری از هر گونه ابهامی‌که ممکن است در نظر مردم درباره این اوراق پیش بیاید بنده تقاضا می‌کنم که دولت هم موافقت بکند که این مادۀ حذف بشود که اولاً با قانون سابق تباین پیدا نکند، از لحاظ وضع قانون گذاری اشکالی ایجاد نکند و ضمناً یک تقویتی باشد برای مردم که در این وضع خاص اقتصادی در این وضعی که ما به حمدالله داریم و مردم با کمال میل می‌روند و این اوراق را می‌خرند اشکالی یا ابهامی‌از نظر مردم پیش نیاید بنابراین در این مرحله بنده پیشنهاد حذف مادۀ ۲۸ را می‌کنم و چون خیال می‌کنم یکی از فلسفه‌های عمده این لایحه تلفیق و هماهنگ کردن این اوراق قرضه است از لحاظ نحوه سری و بهره و امثالهم یک مادۀ ای در این قانون باید گنجانده شود که اوراق قرضه و اوراق خزانه‌ای که قبلاً هم انتشار یافته تابع یک قانون باشد در این قانون به خصوص در یکی از مواد قبل که مادۀ ۱۲ است که مخصوصاً اوراقی که تا به حال طبق قانون خاصی منتشر شده است باید یک هماهنگی بین این‌ها ایجاد بشود و یک فلسفه بزرگی که در این لایحه می‌بینیم همین است پس بنده خواهش می‌کنم اگر همکاران محترم در کمیسیون‌های مربوط توجه بفرمایند یک مادۀ ای برای ایجاد هماهنگی در این قانون پیشنهاد بفرمایند که بنده هم پیشنهاد کردم و هم چنین موافقت بفرمایند با حذف مادۀ ۲۸ خیلی متشکر می‌شوم.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۸ لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه حذف گردد.

با تقدیم احترام- دکتر فریور- دکتر عاملی.

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام چون مادۀ ۲۸ معارض اصل نود و پنجم و اصل نود و هشتم متمم قانون اساسی است لذا حذف آن را پیشنهاد می‌نماید.

سرتیپ پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

مادۀ ۲۸ حذف و مادۀ زیر به جای آن نوشته شود:

«میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین خاص فعلی منتشر گردد به ترتیب مقرر در مادۀ ۱۲ این قانون خواهد بود».

دکتر مهذب.

رئیس- مادۀ ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۹- وزارت دارائی می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی برای بانک مرکزی و هم چنین برای عاملین عمده فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه بر حسب وضع بازار و مقتضیات روز تخفیفاتی قائل شود.

رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- بنده متوجه نشدم که منظور از تخفیفاتی که وزارت دارائی برای بانک مرکزی و یا عاملین فروش اوراق قرضه قائل می‌شود چیست؟ البته تخفیف یک وقتی در حدود کار مزد بانکی است باید در قانون بیاید و تصویب بشود یک وقتی به عللی بنا به مقتضیات روز ممکن است پنج درصد ده درصد تخفیف قائل بشوند از قیمت اسمی‌اش نتیجه این می‌شود که اگر یک سند خزانه‌ای برای اوراق قرضه‌ای که مثلاً صد تومان قیمتش است به پیشنهاد بانک مرکزی وزارت دارائی بفروشد به نود تومان یا هشتاد تومان نتیجه قهری این کار بالا رفتن به خودی خود نرخ بهره در بازار است یعنی در واقع ما یک چیزی را که در یک موقعی صد تومان می‌فروشیم بعد از شش ماه و یک سال همان صد تومان را نود تومان می‌فروشیم یعنی با ده درصد تخفیف می‌فروشیم و به علاوه بهره اسمی‌بهره می‌پردازیم در حالی که تعیین میزان نرخ بهره در خود قانون با مجریان این قانون است نتیجتاً این تخفیف که به پیشنهاد بانک مرکزی با تصمیم وزارت دارائی ایجاد می‌شود اساساً نوسان نرخ بهره مملکت را به هم می‌زند اگر غرض این باشد چون تعیین نرخ بهره با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت دارائی است دیگر از این طریق تخفیف قائل شدن نرخ بهره را به هم می‌زند اگر منظور تشویق عاملین فروش به فروش اسناد خزانه است در قانون باید تصریح بشود که این تخفیف در حدود کار مزد بانکی باید باشد تخفیفی که با مؤسسات وابسته به دولت را مکلف کردیم که لااقل پنجاه درصد از ذخایر خود را تبدیل به اسناد خزانه بکنند در نتیجه اگر این تخفیف یک تخفیف غیر معقول باشد اگر شرکت ملی نفت بخواهد فرض بفرمائید دو میلیارد ریال اسناد خزانه بخرد از یک عامل فروش عمده بخرد آن عامل فروش عمده با یک عمل دفتری مقدار زیادی منفعت خواهد برد که همان تخفیف می‌باشد و برای دادن این تخفیف‌ها هیچ ضرورتی بنده نمی‌بینم یعنی این تخفیف به عقیده بنده همان پاداشی می‌شود که در سابق وزارت دارائی برای وصول مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به کارمندانش می‌داد دولت از دروازه‌ها مالیات می‌گرفت اسمش را می‌گذاشت مالیات بر درآمد و بعد ۲% به کارمندان وزارت دارائی پاداش می‌دادند به عنوان حق‌الزحمه وصول و شاید فلسفه دیگری داشته باشد که بنده توجه ندارم خیلی سپاس گزار می‌شوم که آقای وزیر دارائی در این مورد توضیحاتی بفرمایند والا بنده پیشنهادی دارم که در مورد این تخفیف‌ها هست که در حدود کارمزد بانکی باشد.

رئیس- آقای مهندس بهرام زاده ابراهیمی بفرمائید.

مهندس بهرام زاده ابراهیمی- همیشه اسناد خزانه و اوراق قرضه دولت از معتبرترین اوراق بهادار بوده و به همین دلیل همه جا مردم با بهره کمتر آمده‌اند پول را داده‌اند و اوراق قرضه خریداری کرده‌اند به اعتبار آن ثبات و محکمی که در ذات این اسناد است حالا موقعی که ما کلمه تخفیف را در هر جا که دلمان خواست گنجاندیم به این مطلب لطمه وارد آوردیم و شما اگر از این طریق می‌خواهید از لحاظ آن سرویس و آن بانکی که می‌خواهید این پول را بهش بدهید بسیار خوب این را خودتان ببرید بدهید و این را نیاورید در من لایحه منعکس بکنید و به روح مطلب صدمه وارد بیاورید کار مزد می‌خواهید بدهید حق‌العمل می‌خواهید بدهید ۱%، ۲% و هر چقدر دلتان می‌خواهد ولی کلمه تخفیف روح این مطلب را خراب می‌کند این است که بنده تقاضا می‌کنم به جای کلمه تخفیف کلمه کار مزد یا کلمه حق‌العمل بگذارید و آن هم به یک نرخی که خودتان تشخیص می‌دهید که باید آن هم در حدود کار مزد مرحمت بفرمائید و کلمه تخفیف را حذف بفرمائید تشکر می‌کنم.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۹ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۲۹ بعد از کلمه «تخفیفاتی» عبارت «در حدود کار مزد معمول بانکی» علاوه شود.

دکتر دادفر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مادۀ ۲۹ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید که بعد از جمله (برای عاملین فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه) جمله (در داخل کشور) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- دانشمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۹ به کلی حذف شود و به مادۀ ۳۲ اضافه شود به طوری که تعیین حق عاملیت جانشین کلمه تخفیف گردد و در اختیار هیئت نظارت بر اوراق بهادار قرار گیرد.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲۹ به جای تخفیف حق العمل یا کار مزد در نظر گرفته شود.

با تقدیم احترامات- مهندس محمد باقر ابراهیمی.

رئیس- مادۀ ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۰- وزارت دارائی موظف است لااقل در هر سه ماه یک بار آمار مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برای عمومی‌آگهی نماید.

رئیس- در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۱- با اجرای این قانون قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور لغو می‌گردد.

رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه- یکی از محاسن لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده است در باره اسناد خزانه و اوراق قرضه این است که کلیه تصمیماتی که در مورد اسناد خزانه و اوراق قرضه و هر گونه اوراق بهادار دیگری اتخاذ می‌شود در یک مرجع و بر اساس یک ضابطه واحد و هماهنگ باشد حقاً باید از دولت و جناب آقای وزیر دارائی تشکر کرد که یک چنین لایحه‌ای را بر اساس یک چنین ضابطه‌ای به دقت تنظیم کردند و تقدیم مجلس کردند با این که هدف از تقدیم این لایحه این بود با توجه به اهمیت امر پول و اعتبار در اقتصاد مملکت بنده نمی‌دانم به چه علت بعضی از قوانینی که اجازه انتشار اوراق بهادار داده شده است هم چنان به قوت خودش باقی خواهد بود از جمله قانونی در سال ۴۶ ما تصویب کردیم برای انتشار قرضه کشاورزی حالا که داریم یک قانون واحد و جامعی برای انتشار این گونه اوراق به تصویب می‌رسانیم اعتقاد بنده در این است کلیه قوانینی که در زمینه انتشار هر گونه اوراق بهادار تا کنون به تصویب رسیده باشد باید ملغی بشود و بر اساس این لایحه عمل بشود پیشنهادی در این مورد بنده تقدیم کردم که استدعا می‌کنم مورد توجه قرار بگیرد (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۳۱ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳۱ بشرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۳۱- با اجرای این قانون، قانون انتشار اسناد خزانه مورخ بهمن ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۴۶ و قوانین دیگری که اجازه خاصی برای انتشار این قبیل اوراق داده‌اند لغو می‌گردد. آن مقدار از اوراق قرضه کشاورزی و دفاعی که تا تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است مشمول قوانین مربوط بوده و آن مقدار که بعداً منتشر خواهد گردید تابع مقررات این قانون می‌باشد.

یزدان پناه.

رئیس- مادۀ ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۳۲- آئین نامه‌های اجرائی این قانون مشتمل بر انواع اسناد خزانه و اوراق قرضه- نوع خریداران- کیفیت و نوع تسهیلات اعتباری و تخفیفات لازم برای فروش اسناد و اوراق بایستی ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارائی تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده شود اجرای این قانون در هر حال منوط به تصویب آئین نامه مذکور خواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض بنده راجع به پیشنهاد آقای دکتر یزدان پناه است.

رئیس- پیشنهاد که حالا مطرح نیست پیشنهاد در کمیسیون رسیدگی می‌شود.

فخر طباطبائی- بلی ایشان فرمودند که قانون سابق راجع به اوراق قرضه منتشره از طرف بانک کشاورزی لغو شود این به اعتبار آن لطمه می‌زنند به همین ترتیب که در لایحه در نظر گرفته شده به نظر بنده باید باشد که اعتبار اقتصادی دولت محفوظ باشد.

رئیس- باید پیشنهادها به کمیسیون برود حالا مطرح نیست نظر دیگری در مادۀ ۳۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه اسناد خزانه پیشنهاد می‌نماید سطر آخر مادۀ ۳۲ (اجرای این قانون در هر حال ... الی آخر) از مادۀ حذف شود.

یزدان پناه.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۳۲ بشرح ذیل اصلاح شود:

مادۀ ۳۲- آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

با تجدید احترامات- دکتر عدل طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۳۲ در سطر چهارم به جای وزارت دارائی (هیئت نظارت بر اوراق بهادار) گذاشته شود و به جای هیئت دولت وزارت دارائی مأمور تصویب و اجرا باشد.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند. عبارت قسمت آخر مادۀ ۳۲ لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه بشرح ذیل اصلاح شود:

«در هر حال اجرای موادی از این قانون که احتیاج به آئین نامه دارد موکول به تصویب آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود».

محمد شهرستانی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در مادۀ ۳۲ لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه پیشنهاد می‌نماید که بعد از وزارت دارائی بانک مرکزی نیز اضافه شود.

با تقدیم احترام- نادر ادیب سمیعی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم مادۀ ۳۲ بشرح زیر اصلاح شود.

«آئین نامه‌های اجرائی این قانون به وسیله وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود».

دکتر مهذب.

رئیس- مواد الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

در فصل دوم لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مادۀ زیر اضافه شود:

ماده- دولت مکلف است با کنترل طرز عمل و شرایط و بهره وام پرداختی بانک‌های خصوصی و دولتی ترتیبی فراهم آورد که نرخ بهره در بخش خصوصی افزایش نیافته و شرایط پرداخت وام بانک‌های دولتی منطبق با شرایط و بهره فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه باشد.

فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید نام این لایحه قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه به (لایحه قانون اوراق بهادار) تبدیل شود تا بعدها بتوان با اضافه کردن مواد لازم آن را شامل کلیه اقدام اوراق بهادار نمود و نیاز به گذراندن قوانین جدیدی نباشد.

با تقدیم احترام- باقر شریعت.

رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون دارائی ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

قوام صدری- با اجازه مقام محترم ریاست به طوری که استحضار دارید چندی قبل هیئت دولت برای بازدید از بنادر و بعضی از نقاط جنوب مسافرتی کرده بودند و تصمیمات مختلفی برای رفاه اهالی و بهبود وضع اقتصادی آن جا گرفته شده است من جمله در نظر گرفته شده است که عوارض کابوتاژ را در جنوب لغو بکند این تصمیم احتیاج به تصویب قانون داشت که مادۀ واحده‌ای در این مورد تهیه شده است و تقدیم می‌شود چنان چه تصویب بفرمائید عوارض کابوتاژ لغو بشود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس ارفع- رامبد- پزشکپور

۱۱- بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس ارفع- رامبد- پزشکپور

رئیس- آقای مهندس ارفع به عنوان بعد از دستور صحبت می‌کنند بفرمائید.

مهندس ارفع- تشکیل جلسه امروز شانسی بود برای مجلس شورای ملی که بتواند شادباش‌های صمیمانه خود را به مناسبت روز ۲۵ شهریور که شاهنشاه عزیز ما به سلطنت رسیدند از این مکان مقدس تقدیم کند و احساسات شاه دوستی خود را از این جا بیان کند شاید به هیچ وجه حاجت به تکرار و تذکر نباشد که شاهنشاه جوان بخت ما در چه مرحله بحرانی تاریخ زمام امور کشور را به دست گرفتند کشوری که در میان قوای بیگانه دست و پا می‌زد کشوری که شیرازه امورش از هم گسیخته بود و ملت ایران و کشور ایران روزهای بسیار تیره و تاری را می‌گذارنید در چنین ایامی‌بود که شاهنشاه ما زمام امور مملکت را در دست گرفتند ولی با اتکای به نبوغ ذاتی و قدرتی که خداوند برای نجات این کشور در وجود معظم له به ودیعه نهاده بود توانستند کشتی حیات و استقلال این مملکت را در این دریای طوفانی و سهمگین به سلامت به ساحل نجات برسانند (صحیح است) شاهنشاه ما مکرر فرموده‌اند که سلطنت بر گروه گرسنه برای من افتخاری نیست و به همین مناسبت بود که بیست و پنج سال از تاج گذاری اباء فرمودند و روزی دست به این کار زدند که انقلاب سفید ایران ثمرات بسیار عالی و درخشان خودش را در حیات اقتصادی و اجتماعی به منصه ظهور و بروز رسانده بود در آن موقع بود که با خیالی فارغ و آسوده و آرامشی خاص و با توجه به نیات عالیه‌ای که در راه رفاه این مملکت داشتند حاضر شدند تاج گذاری فرمایند چنین روزی برای ملت ایران روزی بسیار عزیز و گرامی‌است و در حیات ملت ایران روزی است فراموش نشدنی بنده نه تنها از جانب فراکسیون حزب ایران نوین بلکه از جناب ملت ایران صمیمانه و از ته قلب آرزو می‌کنم و دعا می‌کنم که خداوند وجود این شاهنشاه بزرگ را که روز و شب خودشان را وقف خدمت به این مردم نموده‌اند در کنف حمایت خود محفوظ و مصون بدارد (انشاءالله) و خاندان جلیل سلطنت و ولایت عهد عزیز ما را در زیر سایه پدر بزرگوار خود روز به روز شاداب تر، سلامت و پا برجا بدارد و ما هم بتوانیم در پرتو هدایت و راهنمائی‌های شاهنشاه همان طوری که با سرعت توانسته‌ایم تا امروز عقب افتادگی‌های خودمان را جبران بکنیم در آتیه نیز با همان نور امیدی که در قلب فرد فرد ما درخشیدن دارد بتوانیم ملتی آسوده، مرفه و سربلند و آن طور که در شأن ملت عزیز ایران است و در خانواده بشری استحقاق آن را داریم به آن سعادت و آن توفیق نائل شویم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- آن چه در این زمینه گفته شود تمام ۲۷ میلیون جمعیت ایران یک دل و یک زبان، یک فکر و یک کلام هستند (صحیح است) دو روز دیگر مصادف با روز ۲۵ شهریور است در شهریور ۱۳۲۰ در زمانی که شاهنشاه وقت نگران، ملت اغفال شده پریشان و دولت اهمال کرده ناتوان بود آن وقایعی پیش آمد که همه می‌دانند این وقایع و اثرات ناگوار این ادوار می‌رفت تا طومار پرافتخار تاریخ کهنسال استقلال ایران را در هم ریزد و بر هم پیچد در چنین زمانی در چنین شرایطی ولیعهد برومند و نور چشم خردمند ایران به سلطنت رسید این جمله گویا از یکی از سیاست مداران بزرگ معاصر ما است که می‌گوید «در یک بحران ملی برای کسی که می‌تواند فرمان بدهد و می‌داند چه فرمان می‌دهد قدرت یک موهبت الهی است» و در یک چنین بحران ملی این موهبت الهی به صورت سلطنت شاهنشاهی به ولیعهد عزیز آن روز ما تفویض شد و در این مجلس شورای ملی در پشت همین تریبون این عبارتی است که ولیعهد آن روز ما و شاهنشاه عزیز امروز ما قرائت فرمودند: «من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و بر آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم» این بود آن چه آن روز قسم یاد شد من از روزنامه اطلاعات ممنونم که از ۴۰ سال قبل در صفحات خود مطالبی می‌نویسد ولی از رادیو و تلویزیون ایران گله دارم که چرا روزانه از آن چه بین شهریور ۱۳۲۰ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر این ملت گذشت یادی نمی‌کند تا قدر این روزهای فعلی را بدانیم چرا هر روز صبح که رادیو را باز می‌کنیم موقعی که با نور امید توفیق بیشتری از خانه قدم بیرون می‌گذاریم نباید به یاد بیاوریم چه بودیم و چه داشتیم و امروز چه هستیم و چه داریم (صحیح است) هرج و مرج‌های هر ایالت و ولایت حتی خیابان‌های پایتخت، قحطی، بدبختی، بیچارگی که حتی در نطق شاهنشاه به مناسبت نوروز یکی از همین سال‌ها این عبارت بود: «ملتی که می‌دانیم اکثراً لباس نو برای شب سال نو ندارند و بعضاً شکم گرسنه هستند» این بود وضع ما اعمال عمال خارجی حتی به روی همین صندلی‌ها فراموش نشده بالاخره قائله آذربایجان از صفحات تاریخ این مملکت محو شدنی نیست چنین سال‌هایی را این رهبر شجاع و متهور در عین حال رئوف و مهربان و پر دل و پر ظرفیت، دانا و توانا که امواج سهمگین این طوفان‌ها هر یک کافی بود اگر غیر از این مرد بزرگوار رهبری داشتیم کشتی ما را واژگون بکند یکی بعد از دیگری با توانائی با خردمندی پشت سر گذاشت (صحیح است) در ایام این تلاطم و وحشت و ناراحتی بود در همین ایام که هر روز آن شیشه عمر این مملکت را می‌لرزاند باز این رهبر و سرور ملت ایران از ابراز احساسات انسانی خود نمی‌توانست غافل باشد حتی در همین ایام بود که تقسیم املاک شخصی و مال و اموال خصوصی خود را بین زارعین و افراد مملکت انجام داد در همین موقع بود که سیاست‌های مختلف یکی نفت می‌خواست یکی خاک می‌خواست یکی جزیره می‌خواست یکی پایگاه می‌خواست او در عین حال تمام این مسائل را فکر می‌کرد و می‌گفت برای سلامت ملت ایران باید منع کشت خش خاش را در ایران عملی کند البته هر یک از سروران من برای صحبت پیرامون این مسئله سهل و ممتنع از آن جهت سهل که دریا آن قدر بی کران است و مطالب آن قدر زیاد است که شاید روزها و بلکه سال‌ها می‌توان در باره آن صحبت کرد و از آن جهت ممتنع است که این نوع مسائل را اگر بخواهیم و هر قدر سعی کنیم فقط به ذکر رئوس مطالب بگذرانیم باز ممکن است نکاتی از آن در نظر دور بماند و سایر آقایان بهتر از من می‌توانند صحبت کنند ولی در این مسئله همان طور که عرض کردم هر کدام بگوئیم زبان حال همه ما است (صحیح است) بعد از قسمت اول قسم نامه‌ای که در این جا یاد شد «حفظ حدود مملکت» یادی از ۱۲ سال اول می‌کنم آیا قسم ایفای به عهد شد یا نشد؟ (نمایندگان- شد) و در ۱۵ سال دوم که جهاد در حفظ حقوق ملت ایران شده اگر بخواهیم راجع به پیشرفت‌های اقتصادی بهبود وضع اجتماعی و توفیق‌های سیاسی صحبت بکنیم در هر رشته باز هم شاید کتاب و کتاب خانه‌هائی لازم است من به اعداد و ارقام و آمارها اشاره‌ای نمی‌کنم هر کدام ما بهتر است در هر قسمت و در هر محل فقط یک خاطره گذشته و یک مشاهده کنونی را به یاد بیاوریم در هر خانه در هر مغازه در هر ده و استان و در تمام مملکت در وضع شخصی هر فرد نتایج و بهبودی که بر اثر این رهبری استثنائی فوق‌العاده حاصل شده دیده می‌شود قضاوتش نه تنها به عهده ملت ایران است این آن چیزی است که دنیا را به اعجاب درآورده هست یا نیست؟ (صحیح است) من از انقلاب سفید صحبت کنم که امروز هر یک از اصول آن مانند آیات آسمانی مورد ستایش و پیروی ملل دیگر جهان قرار گرفته؟ یا از این جزیره ثابت کنم که سر از طوفان خروشان خاور میانه در آورده که هر روز می‌شنویم شرق و غرب ما در خون آغشته‌اند در حالی که ما یک سنگ جدید بنای اصلاحات را پایه گذاری می‌کنیم (صحیح است) این‌ها از برکت کیست؟ ولی چون جز حقیقت گفتن در این امر جایز نیست عقیده من بر این است اگر تمام دولت‌ها توانسته بودند آن چنان که نیات و منظور اصلی این شاهنشاه بزرگ است توفیق حاصل کنند این پیشرفت‌ها بیشتر و بهتر و زودتر عاید مملکت و ملت می‌گردید (صحیح است) در هر حال آن چه که به ملت ایران مربوط است همه از پیشرفت‌ها هم وافقیم هم سپاس گزار آنچه که به شخص شاهنشاه مربوط است باید اذعان کرد که اگر سلطنتی به صورت موهبت الهی به شاهنشاه تفویض شده واقعاً باید گفت این خصائل ذاتی، هوش و فراست بی نظیر، تهور و شجاعت فوق العاده و دانش گسترده و بالاخره نبوغ ذاتی این رهبر یک موهبت الهی است که نصیب ملت ایران شده است (صحیح است) امروز دیگر روز جهان گشائی و دم از جنگ جوئی زدن نیست آن رهبرانی که این صحبت‌ها را می‌کنند به آن جهت است که مطلبی برای اغفال ملت و اتحاد ملت خود ندارند.

(مهندس معینی زند- رهبر نیستند).

امروز روز مملکت داری و ملت پروری است آن چیزی است که سیاست روز اول تا به امروز شاهنشاه عزیز ما و رهبر ملت ایران بوده است (صحیح است) نخست وزیری روزی به حق جمله‌ای گفت گر چه جنبه صمیمیت این جمله بیشتر از جنبه نزاکتش هست عنوان کرد که شاهنشاه ما بیش از همه چیز یک انسان کامل است و راست گفت ما اگر جنبه جلوگیری از تبعیض طبقاتی که یکی از سرلوحه‌های برنامه‌های شاهنشاه ماست در مملکت در نظر بگیریم می‌گوئیم یک سیاست مملکت داری است ولی وقتی مبارزه پی گیری که در جلوگیری از تبعیض نژادی می‌بینیم که شاهنشاه ما در تمام دنیا در پیش گرفته این جز یک خصلت ذاتی انسانی چیز دیگری نمی‌تواند باشد (صحیح است) بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم و در یک عبارت می‌گویم شاهنشاها آن چه کرده‌ای از قوه و هم و تصور هم خارج است همه از تو سپاس گزاریم حتی این کلمه سپاس کلام علیلی است از آن حق شناسی که در قلب نسبت به تو داریم ولی باز اجازه بدهید عقیده خودم را عرض کنم، سپاس گزاری و حق شناسی ما یک طریق دارد و بس، پیروی صادقانه و واقعی از نیات و خواسته‌های شاهنشاه و این آن چیزی است که سپاس گزاری واقعی ما را نشان می‌دهد (صحیح است) جناب آقای وزیر دارائی از شما خواهش می‌کنم در دولت این مطلب را بفرمائید که مجلس معتقد است سپاس گزاری از شاهنشاه در پیروی و اجرای نیات واقعی ایشان است نه نمایش خدمت و این است فرمایشات شاهنشاه (باید به عموم کارمندان دولت تذکر داد که آنان خدمت گزار و وظیفه خوار ملت اند و باید ساعی باشند که حوائج مردم را با نهایت دقت و صمیمیت در حدود وظیفه‌ای که به آنان محول است برآورند) این است که ما یک بار دیگر ضمن آرزوی اجرای کامل نیات این رهبر بزرگ سر ستایش و سپاس گزاری صمیمانه به حضور مبارک رهبر عزیزمان فرود می‌آوریم (احسنت).

رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- همکاران گرامی، ملت ایران به استقبال سال روز روزی بزرگ و فراموش نشدنی می‌رود از این نظر گفتم روز بزرگ و فراموش نشدنی که در تاریخ ۲۸ سال اخیر ملت ما در یکی از برهه‌های تاریخ و یکی از حساس ترین ایام زندگی ملت ایران روزی را ما دیدیم که بسیاری از مشکلات و ناملایمات ملت ما پایان داد و سرآغاز تحولاتی بزرگ بود، بی‌گمان اگر شاهنشاهی آریامهر شاهنشاه ایران زمین در شرایطی عادی آغاز شده بود شاید به این کیفیت و با این ژرفا و با این عمق در تاریخ زندگی ملت ما و در حوادثی که در این منطقه به وقوع پیوست نمی‌توانست مورد بررسی قرار بگیرد ولی نکته دقیق و اساسی این است که روز ۲۵ شهریور ماه تنها آغاز دوران شاهنشاهی ایران زمین نیست کما این که دوران ۲۸ سال شاهنشاهی آریامهر بزرگ را ما تنها به عنوان یک شاهنشاهی محض یا به قولی دیگر به عنوان یک سلطنت محض نمی‌توانیم بررسی کنیم این دوره ۲۸ ساله و آغاز این دوره ۲۸ ساله با خود یادها خاطرات میثاق‌های بزرگ و سر فصل‌های درخشانی در تاریخ تحولات اجتماعی ما دارد بنابر این از این دیدگاه است که ملت ما به این واقعه می‌نگرد و از این دیدگاه است سپاس‌های ژرف خود را به پیشگاه شاهنشاه ایران زمین پیش کش می‌کند در شهریور ماه دو خاطره به خاطر همه هست که قرار دادن این دو خاطره در برابر یکدیگر بسیاری از حقایق را برای ما آشکار می‌کند، آشکار می‌کند که چرا ملت ایران نژاد ایرانی روز ۲۵ شهریور را تا این حد گرامی‌می‌دارد یک خاطره خاطره دردناک آن بامداد شوم سوم شهریور است ملتی گریست و اشک ریخت به چه اشک ریخت؟ بر یورشی که آوردند و تسامح و تعللی که کردند بر این که یک ملتی را دست بسته تسلیم می‌کردند و بر این که مسئولیتی به این ملت و به این نژاد و به این سرزمین به شاهنشاه بزرگ رضا شاه بزرگ از پشت خنجر زدند این روز برای این ملت روزی فراموش نشدنی بود سرشک غم و اندوه بارید ملتی که طی تاریخ نشان داده است نمی‌خواهد بمیرد نمی‌خواهد استقلال و آزادگی خودش را از دست بدهد نمی‌خواهد سرزمینش را از زیر پای سربازان اجنبی ببیند به خاطر دارید در آن بامداد شوم و آن روز توطئه آمیز که هرگز فراموش نخواهد شد و بی گمان ملت ایران هرگز آن مسئولیت‌ها را از یاد نخواهد برد و بی گمان کسانی که در آن تسامح و تعلل دخالت داشتند همیشه در پیشگاه ملت ایران، نژاد ایرانی، شاهنشاهی ایران مسئول هستند (صحیح است) آن روز غم انگیز را این ملت به خاطر می‌آورد روزی که بار دیگر وطن ما را اشغال کردند سرزمین‌های ما را اشغال کردند و به دنبال توطئه‌هائی سرداری بزرگ مردی ایران پرست کسی را که پس از سده‌های تاریخ بار دیگر نظم همه ایرانی را در همه این مملکت و در اساس حکومت این سرزمین استوار کرد آن مرا را آن طور بی انصافانه از این سرزمین دور کردند و او با مشتی از خاک این سرزمین مقدس رفت و در کنار آن خاک مقدس دفتر زندگی او بسته شد و زندگی جاودانی یافت پس ملت ایران با این غم‌ها و این رنج‌ها رو به رو بود و دیدگان پر از اشک بود قلب‌ها پر از خون بود همه فکر می‌کردند که همه چیز رفت آزادی شان کشته شد وطن اسیر شد درفش‌های بیگانگان اشغال گر بر شهرها و روستاهای ما به اهتزاز در آمده بود این ملت، این مردم و این مردم تهران خود من که آن روز کودکی بیش نبودم و در سوم شهریور اشک غم و افسوس می‌ریختم یک روز حماسی را هم به خاطر می‌آورم آن روز حماسی وقتی بود که ده‌ها هزار مردم این شهر از همین میدان بهارستان گرفته تا انتهای خیابان شاه اجتماع کرده بودند اجتماعی شور انگیز و عظیم در تهران زنجیر شده و اسیر شده بودند بلا سبب وطن آن‌ها را اشغال کرده بودند و بلا سبب بر گرده‌های آنها تازیانه اشغال را می‌کوبیدند در این روز تهران و خیابان شاه و میدان بهارستان و همه مردم به مسیری آمده بودند که می‌گفتند شاه از آن مسیر عبور خواهد کرد خاطره بزرگ دوم آن روز است اجتماع مردم تهران در آن روز به مانند مقاومت مقاومت منفی و عکس‌العمل منفی ملت و نژاد ایرانی در مقابل سیاست‌های اشغال گر بود مانند این بود که این ملت یک بار دیگر اتحاد و یگانگی و اراده خودش را برای حفظ آزادگیش نشان داد اجتماعی عجیب و بی‌مانندی بود بعد این مردم چشم دوخته و دیدند که از آن افق دور دست به زمانی که خیانت‌ها شده و درفش‌ها را فرو کشیدند و زنجیرها را بر دست و پای ملت زدند ولی یک درفش حرکت می‌کرد و پیش می‌آمد آن درفش، درفش آسمانی رنگ شاهنشاهی ایران بود جمعیت گریست ولی این بار اشک شوق و شادی بود این بار سر شک سرور عمیق آن مردم بود که دیدند باز کسی به پا خاست در آن نابسامانی‌ها حرکت کرد درفش را بر افراشته کرد درفش را به حرکت درآورد و گفت اشغال گران بدانید ملت ایران و افراد ایرانی زنده است و نخواهد مرد ۲۵ شهریور ما، همان طور که عرض کردم آغاز یک شاهنشاهی عادی نیست ۲۵ شهریور ماه روز قیام این ملت است روز به پا خاستن این نژاد است روز به پا خاستن شاهنشاهی ایران است پس این درفش حرکت کرد راز بزرگ تاریخ در این ماجرا بود درفش آسمانی رنگ حرکت کرد به پیش آمد هزاران هزار زن و مرد و کودکان و فرزندان این ملت که در آن مسیر گرد آمده بودند فریاد کشیدند هورا کشیدند اشک ریختند چه بود؟ درست همین مفهومی‌که امروز به نام انقلاب شاه و مردم یاد می‌شود من آن صحنه و آن واقعه را در ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ دیدم ملت و درفش شاهنشاهی ایران با هم یکی شد، عجین شد و فریاد آزادگی سر داد بر این اساس روزها گذشت سال‌ها گذشت ملت به میثاق خود پای بند و آن کسی که سرنوشت وظیفه‌های درفش شاهنشاهی را به دست توانای او داد یعنی آریامهر بزرگ ما هم بر میثاق‌های خود پای بند بود چنین بود از این که بعد از یک یورش نابکارانه بعد از یک سلسله خیانت‌های نابکارانه، این ملت و این شاهنشاهی خروشید و بسیاری از تیرگی‌های دهه‌ها و سال‌های گذشته را بر روی مردم هم کوبید حوادثی که طی این ۲۸ سال گذشته بر ملت ما گذشت در نظر بگیرید خواهیم دید که هر یک از آن‌ها به راستی نموداری است از رهبری روشن بینانه‌ای که حاکی از درک عمیق این رهبر است نسبت به آئین و اصول شاهنشاهی ایران و رسالت تاریخی که به عهده گرفته است چه در پهنه سرزمین‌ها و چه در پهنه مسائل جهانی در سال‌های بسیار مثل همان سوم شهریور شوم و مثل این که دیگران ظلم کردند، ستم کردند خیانت روا داشتند به ملت ما ولی تنها یک کس بود که با جانبازی و فداکاری با شهامت و جسارت آثار ناشی از آن نابسامانی‌ها و خیانت‌ها را جبران می‌کرد و ملت ایران را حفظ می‌کرد آن کس فقط شاهنشاه بود (صحیح است) این یک واقعیت است (صحیح است) آن کس فقط شاهنشاه بود شاهنشاه و ملت ایران ما وقایع سیار دیدیم باز هم تعلل‌ها، تسامح‌ها، نابکاری‌های بسیار دیدیم همکاران اشاره کردند ما چه طور می‌توانیم از این روزها یاد کنیم از ۲۸ سال خدمات آریامهر بزرگ یاد کنیم آن وقت حادثه آذربایجان را فراموش کنیم چه طور می‌توانیم آن دست‌های خیانت کار را از یاد ببریم آن نابکاری‌ها را فراموش کنیم که باز هم یک لحظه حساس رسید آن کس که درفش آزادگی و یگانگی نژاد ایرانی را به چنگ خود گرفته بود در یک لحظه حساس گفت اگر دست مرا قطع کنید من امضاء زیر سند تجزیه یک وجب از خاک ایران نخواهم گذاشت (احسنت) چه طور شد که شاهنشاه این سخن را گفت لحظات هولناکی را در تاریخ می‌دیدند این لحظات هولناک را چه کسی ایجاد کرده بود؟ کسانی که مسئولیت‌های آن را ملت ایران فراموش نمی‌کند وطن را نجات دادند رسالت بزرگی را ایفا کردند ادامه یافت اگر بخواهم بیان کنم تحولات و دگرگونی‌هائی که طی ۲۸ سال شاهنشاهی آریامهر در ارگانیسم شاهنشاهی ایران به وجود آورده است واقعاً بررسی‌های عمیق ضرورت دارد آریامهر بزرگ دو رسالت بزرگ تاریخی را به عهده داشتند یکی این که اصول شاهنشاهی ایران را حفظ کردند و نشان دادند و بیان کردند و چیزی که تقریباً فراموش شده بود این را بارها عرض کرده‌ام هرگز شاهنشاهی ایران فقط سلطنت نیست شاهنشاهی ایران مفهومش عمیق تر و مقدس تر و بالاتر از یک سلطنت محض است شاهنشاهی ایران یک ایدئولوژی است یک راه حل مسائل جهانی است یک نظم فرهنگی و اجتماعی و دادگستری برای جامعه بشری است این مفهوم فراموش شده بود و آریامهر بزرگ این مفهوم را از سینه‌های تاریخ و فرهنگ بیرون کشیدند و به جامعه ایرانی و جامعه بشری عرضه کردند این است که امروز شاهنشاهی ایران بار دیگر به مانند همان سده‌های پرافتخار و غرور انگیز می‌درخشد نه تنها به عنوان یک سلطنت بلکه همان طوری که عرض کردم به عنوان یک ایدئولوژی به عنوان یک راه حل در برابر سیستم‌های مختلفی که در جهان هست اصولی که در شاهنشاهی ایران هست این اصول در برابر سیستم‌هائی که امروز هر یک داعیه رهبری جهان را دارند ولی عملاً نشان دادند که برای ملت‌ها جز نابسامانی جز تجاوز و تعدی چیز دیگری نیاوردند این ایدئولوژی در مقابل آن سیستم‌ها هست به همین سبب است که ایدئولوژی شاهنشاهی ایران به ناگهان در جهان ظلمت زده ستم کشیده به پا می‌خیزد و آرمان پیکار جهانی با بی سوادی را مطرح می‌کند و چنین درفشی را به حرکت در می‌آورد و چنین مشکلی را روشن می‌کند و باز در شرایطی این ایدئولوژی این مجموعه‌ای از اصول و فلسفه‌های ملی و نژادی ما از اصول مهم ترین انقلاب اجتماعی ماست و از سنگر خود انقلاب شاه و مردم و انقلاب ششم بهمن و انقلاب سفید ایران را به جامعه بشری عرضه می‌کند پس همکاران محترم منظور عرضم این بود.

نمی‌خواهم اطاله کلام کنم، منظورم از تذکر این نکات و این اصولی که بیان شد از اصل سیاست مستقل ملی که اعلام شده این اصل تنها یک اصل مبارزاتی برای ملت ایران نیست این اصل اصلی است که روابط بین‌المللی را دگرگون کرده و دگرگون خواهد کرد اصلی است که روابط صحیح بین‌المللی را استوار خواهد کرد (صحیح است) این اصل را چه کسی به جامعه بشری پیش کش کردند؟ شاهنشاهی ایران رهبر انقلاب تاریخی و اجتماعی ملت ایران پس ما از ۲۵ شهریور که سخن می‌گوئیم اولاً تنها از یک سال روز آغاز سلطنت و شاهنشاهی سخن نمی‌گوئیم از ۲۵ شهریور که سخن می‌گوئیم از سال روز یک حادثه داخلی هم سخن نمی‌گوئیم ۲۵ شهریور سر آغاز چنین دورانی است دورانی از دگر بار نژاد ما، دورانی از رستاخیز دگر بار شاهنشاهی ما که نه تنها رسالت این رستاخیز اعاده همه حقوق از دست رفته ملت و تأمین همه بزرگی‌های شایسته ایرانی است نه تنها باعث آبادی و سرفرازی ملت و مملکت ماست بلکه رفاه مردم جهانی را با خود در بر دارد هم چنان که می‌بینیم در صحنه‌های بسیار از پیکارهای جهانی این رستاخیز پیروزی نهائی پیدا کرده و به این جهات است که من از سوی خود، گروه پارلمانی پان ایرانیست، همه زنان و مردان و کودکان پان ایرانیست و بی‌شک از سوی همه ملت ایران، همه مردم ایران، همه گروه‌ها که در این سخن‌ها هماهنگ هستند به راستی ژرف‌ترین و شورانگیزترین درود همه ایرانی خود را به پیشگاه شاهنشاهی ایران پیش کش می‌داریم که چنین دورانی از رستاخیز تحول و دگرگونی را برای ملت ما و نژاد ما و جامعه بشری به ارمغان آوردند (احسنت).

- ۱علام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۲- ۱علام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارائی) در خصوص لایحه شماره ۲۶۸۴۶ مورخ ۳ /۹ /۱۳۴۷ دولت راجع به تخفیف کار مزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی که ضمن مرقومه شماره ۱۳۷۴۹ /۲۷۱ ل ق- ۲۹ /۳ /۱۳۴۸ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز دو شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور به پیوست اعاده می‌شود.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- اخذ رأی نهائی نسبت به این لایحه در جلسه بعد خواهد بود.

- اعلام وصول و قرائت ۱۶ فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۱۳- اعلام وصول و قرائت ۱۶ فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس- نامه‌هائی از دولت رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ماشین آلات جهت توسعه تأسیسات تصفیه خانه آب تهران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۵۲ر۷۳۰ر۵ فرانک فرانسه است با شرکت فرانسوی دگرگون منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۲ قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت دو دسته سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط دسته اول ۶ ماه بعد از تاریخ خاتمه کار و سر رسید اولین قسط دسته دوم بلافاصله پس از خاتمه کار نصب می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی ساختمان لوله گاز شیراز که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۹۳۱ر۸۴۱ر۱۹ فرانک فرانسه است با شرکت فرانسوی آنترپوز در تاریخ ۲۷ر۵ر۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت ۵ سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵/۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ صدور گواهینامه پرداخت می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ۴۱۰۰۰ دستگاه مراکز تلفن خودکار مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و تلفن که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۳۰ر۲۹۸ر۱۹ مارک آلمانی است با شرکت استاندارد الکتریک در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط به صورت ۵ دسته سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ تحویل موقت مراکز تلفن به شرکت تلفن ایران می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ۵۰۰ دستگاه تابلوی فشار قوی و فشار ضعیف جهت ترانسفورماتورهای ۸۰۰ کا- و- آ- و لوازم یدکی مورد نیاز شرکت ساتکاب وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر/۰۰۰ /۲۴۴ /۲ دلار آمریکا است با شرکت ماگرینی اس- پ- آ- ایتالیا در تاریخ ۱۸ /۵ /۱۳۴۸ منعقد گردیده است.

اعتبار مذکور در ۲۰ قسط متساوی شش ماهه (نسبت به هر سفارش) به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲ /۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط هر سفارش ۶ ماه بعد از تاریخ آخرین حمل سفارش مربوط می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید -/۱۰۹۲۵۰ کنتور برق مورد نیاز وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۷۱۰۸۹۹۵ مارک آلمان است با شرکت آلمانی آ. گ. تلفنکن در تاریخ ۱۲ /۵ /۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید سه هزار تن آلیاژ آلومینیوم مورد نیاز وزارت آب و برق (شرکت ساتکاب) که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۲۰۶۵۸۴۰ دلار آمریکا است با شرکت فوروکاوا الکتریک- توکیو- ژاپن در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید کارخانه شیمیائی مورد نیاز سازمان آب منطقه‌ای تهران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۷۱۶۵۰۰۰ فرانک سوئیس است با شرکت سوئیس کربس در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۴۸ منعقد گردیده است.

اعتبار مذکور در دو قسمت که هر قسمت شامل ۱۵ قسط می‌باشد به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط قسمت اول ۶ ماه بعد از حمل ۵۰ درصد مبلغ کل موافقت نامه و سر رسید اولین قسط قسمت دوم ۶ ماه بعد از حمل ۹۷ درصد مبلغ موافقت نامه می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین نود درصد هزینه‌های ارزی قرارداد مربوط به خرید جرثقیل ریل گذاری و واگن موتور دار و قرقره مخصوص انتهای ریل مورد نیاز راه آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن ۴۵۹۱۱۶ دلار آمریکائی می‌باشد با اتحادیه کل انرگوماش اکسپورت شوروی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۶ قسط متساوی و متوالی شش ماهه نسبت به هر محموله به صورت برات باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۲ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ حمل کالای مربوط نسبت به هر محموله می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۰ درصد هزینه‌های ارزی خرید لوازم برقی ۲۰ کیلو ولتی مورد نیاز شرکت برق منطقه‌ای مازندران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۱۹۷۴۶ دلار آمریکا است با شرکت فرانسوی گوژلکس در تاریخ ۱۲ /۶ /۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۰ قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت دو دسته سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط قسمت اول ۷ ماه بعد از حمل ۵۰ درصد کالا و اولین قسط دسته دوم بعد از حمل ۹۸ درصد کل کالا می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد درصد هزینه ارزی توسعه کارخانه نیشکر هفت تپه که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۷۸۴۷۹۰۰ فلورن هلند است با شرکت استورک ورکسپوران وی هنگلو هلند در تاریخ ۲ /۴ /۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۵ قسط متساوی سالانه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل اول سپتامبر ۱۹۷۱ می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین نود درصد هزینه‌های ارزی خرید یک هزار تن سیم مسی مورد نیاز شرکت برق منطقه‌ای تهران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۵۸۰۰۰۰ دلار آمریکائی است با شرکت جیپور متالزاند الکتریکالز محدوده جیپور- هند در تاریخ نهم تیر ماه ۱۳۴۸ (۳۰ ژوئن ۱۹۶۹) منعقد گردیده است، اعتبار مذکور برای هر ۲۵۰ تن مس در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار پنج و نیم درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۵ ماه بعد از تاریخ حمل هر ۲۵۰ تن مس می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه ارزی تهیه لوله و متعلقات دو کتیل که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۸۹۰۰۰۰ لیر انگلیس است با شرکت استانتون و استیولی با مسئولیت محدود در تاریخ ۲۸ مرداد ۴۸ منعقد گردیده است، اعتبار مذکور در شش دسته و هر دسته شامل ۱۴ قسط شش ماهه مساوی به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۴ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل شش ماه بعد از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی تأسیس کارخانه آلومینیوم مورد نیاز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ مارک آلمان است با شرکت‌های کلوکنر همبلد و براون باوری آلمان در تاریخ ۲۳ /۴ /۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۲۰ قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال از شروع بیست و هشتمین ماه تا پایان سی و نهمین ماه از تاریخ اجرای قرارداد و ۵ /۶ درصد در سال از آغاز چهلمین ماه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۳ و ۶ درصد در سال برای بقیه مدت اعتبار تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۴۵ ماه بعد از تاریخ اجرای قرارداد می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد درصد هزینه ارزی خطوط انتقال نیروی ۲۰ و ۶۳ کیلو وات و ترانسفور موتورهای هوائی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۸۱۶۶۳ لیره انگلیس است با شرکت جیمز کیل پتریک اندسان لیمیتد انگلستان در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۸ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در بیست قسط متساوی و متوالی شش ماهه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۱/۲ ۵ درصد درسال تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط اصل ۲۴ ماه از تاریخ امضای موافقت نامه می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه ارزی خرید کابل‌های مسی مورد نیاز وزارت آب و برق- شرکت ساتکاب که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۵۶۴۰۲۶۳ مارک آلمان است با شرکت آلمانی فلتن و گیوم در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۶ قسط به صورت ۴ دسته سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل هر دسته شش ماه بعد از آن که به ترتیب حمل کالا به ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد برسد خواهد بود.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوقالذکر تقدیم میگردد.

امیرعباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشینآلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۰ درصد هزینه‌های ارزی تجهیزات فرودگاه‌های کشور که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۰۶۲۹۶۷۴ لیره استرلینگ است با بانگ میدلند انگلستان در تاریخ دوم تیر ۴۸ منعقد گردیده است، اعتبار مذکور در نوزده قسط ۶ ماهه به صورت سفته بازپرداخت میگردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل ۱۴ مارس ۱۹۷۲ میباشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوقالذکر تقدیم میگردد.

امیرعباس هویدا.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله اقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۱۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله اقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

رئیس-- آقای قوام صدری بفرمایید.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی)- به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است به موجب تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۴۶ به دولت شاهنشاهی ایران اجاره داده شده است که وامی به کشور پادشاهی مغرب اعطا کند براساس این قرارداد درخواستی از طردولت مزبور رسیده است که تا آخر سال جاری باید در حدود ۹۱۲۸۴۰۰ (نه میلیون و صدو بیست و هشت هزار و چهارصد دلار) از این وام را به کشور مزبور بپردازیم و چون این گونه پرداخت‌ها با تصویب کمیسیون بودجه انجام میگیرد درخواستی تقدیم میشود که اجازه بفرمایید برای تصویب به کمیسیون بودجه ارجاع شود.

- ختم جلسه

۱۵- ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه فوقالعاده امروز را ختم میکنیم، چند روز آینده یک جلسه فوقالعاده دیگر خواهیم داشت تاریخ و دستور جلسه بعداً به اطلاع خانم‌ها و آقایان خواهد رسید.

(درساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.