مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۷۱

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

۳- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم فضل‌الله معظمی و اجرای یک دقیقه سکوت- ختم جلسه

مجلس در ساعت هشت و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.


- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر الموتی – مهندس معینی زند – دکتر بهبودی – دکتر سبزواری – دکتر عدل طباطبایی – کیوان – مهندس عدل – مرندی –شاهنده – حی – موید امینی – دکتر عدل – دکتر خیراندیش – موسوی ماکوئی – تهرانی – دکتر وفا – مافی – دکتر طالع – دکتر صفائی – موسوی – مهندس بریمانی – دکتر کیان – ماهیار – جهانشاهی – دکترموثقی – بانو جهانبانی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان ساگینیان – موقر – سعید وزیری – امامی رضوی.

غائبین مریض

آقایان دکتر صاحب‌قلم – مرتضوی – توسلی – بختیار بختیاریها – فروتن – معظمی.

- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

۲- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

رئیس – وارد دستور می‌شویم لایحه‌ای از سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (بودجه) در خصوص لایحه شمارة ۱۴۸۵۰-۲۳ /۳ /۱۳۴۷ دولت راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ دولت راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی که ضمن مراسله شماره ۸۹۸۵ /۱۹۶ ل ق – ۲ /۴ /۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

رئیس – اخذ رأی نهایی نسبت به این لایحه در جلسه بعد انجام خواهد شد.

- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر و تأسف از فوت مرحوم فضل الله معظمی و اجرای یک دقیقه سکوت – ختم جلسه

۳- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر و تأسف از فوت مرحوم فضل الله معظمی و اجرای یک دقیقه سکوت – ختم جلسه

رئیس – با نهایت تأثر و تأسف به استحضار نمایندگان محترم می‌رساند که همکار گرامی ما شادروان فضل الله معظمی در اثر عارضه کسالت پریروز بدرود حیات گفت و به رحمت ایزدی پیوست.

قطع و یقین دارم در این قضیه مولمه و فقدان اسفناک تمام همکاران محترم متأث و متألم هستند (صحیح است).

فقید سعید از خانواده‌ای محترم و دارای ملکات فاضله و صفات پسندیده بود. مشارالیه قبل از احراز سمت نمایندگی در این دوره قانونگذاری سالها در خدمت وزارت دارایی و مصدر خدمات مهمه بود مدتی رئیس بنگاه دارویی کل کشور و چندی عضو هیأت مدیره بانک ساختمانی و سپس هیئت مدیرۀ شرکت سهامی فرش ایران بود و در تمام ادوار خدمات دولتی ملی خود با نهایت صداقت و صمیمیت و علاقه به انجام وظیفه مشغول و فردی مفید و موثر و خدمتگزار جامعه بود (صحیح است).

من از طرف خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی این ضایعه را به همه بازماندگان آن شادروان و به خصوص جناب آقای شریف امامی رئیس محترم سنا و برادران ارجمند و فرزندان آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند مسئلت دارم روح آن مرحوم را غریق رحمت و احسان خود فرموده و به عموم بازماندگان فقید سعید در این مصیبت، صبر و شکیبائی عنایت فرماید (ان‌شاءالله).

به پاس احترام آن فقید سعید یک دقیقه سکوت در حال قیام اعلام می‌کنم.

(در این موقع عموم حضار بپا خاسته و یک دقیقه سکوت برقرار بود)

با احترام روح آن فقید سعید این جلسه را ختم می‌کنیم.

(جلسه ساعت هشت و چهل دقیقه صبح ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.