مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۷

مجلس در ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان مرتضوی – ساکینیان – مهندس معینی – فیاض - دکتر عاملی تهرانی – دکتر ستوده – تهرانی – پدرامی – غلام نیاکان – دکتر زعفرانلو – دکتر شریعت – شیخ بهایی.

غائب بی‌اجازه

آقای دکتر ابریشمی.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه

آقایان دکتر رشتی – پردلی – عجم – فرهاد پور – موقر (هر کدام یکساعت).

غائبین مریض

آقایان پرویزی – طباطبائی – بختیار بختیاریها – صدقیانی زاده – ادیب سمیعی – مهندس جلال نوری – دکتر سعید حکمت – دکتر رفعت – دکتر غنی – دکتر مهذب – دکتر وحیدنیا.

غائبین در رأی

آقایان رضازاده – ارسنجانی – اخلاقی – سلیمانی کاشانی – فضائلی هر یک، یک رأی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: پزشکپور – امامی رضوی – موسوی ماکوئی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: پزشکپور – امامی رضوی – موسوی ماکوئی.

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- امروز دو روز از یک روز بزرگ و حادثه تاریخی می‌گذرد که همواره چهره درخشان این روز در تاریخ ما با افتخار و بزرگی ثبت خواهد شد این روز بزرگ که یادآوری او همواره نه تنها برای نسل ما بلکه برای همه نسل‌های دیگری که در سده‌ها و هزاره‌های آینده در این سرزمین زندگی خواهند کرد یک امر ضروری است. ۲۱ آذر آدر روز نجات آذربایجان و به تعبیر و توصیف ناسیونالیستها روز گریز اهریمن است این روز هم با خود خاطره غم انگیز دارد و هم خاطره افتخارآمیز. خاطره غم انگیز ۲۱ آذر ۲۴ بود که عناصر تجزیه طلب و گروههای حمایت شده از طرف سیاستهای استعماری صدای شوم تجزیه را طنین انداز کردند اما سرنوشت چنین می‌خواست که درست در همین روز با رهبری و هشیاری آریا مهر شاهنشاه ایران زمین و قیام ملت ایران و کوشش و پایمردی ارتش دلیر و چالاک شاهنشاهی توطئه‌ها در هم کوبیده شود و آذر آبادگان. کردستان از بندهای تجزیه و اسارت رهایی پیدا کنند و کانونهای توطئه و تجزیه در سرتاسر میهن ما در هم کوبیده شود آنچه شایان توجه هست این است که حادثه شوم ۲۱ آذر ۲۴ و برنامه‌های هول انگیزی که برای تجزیه سامانهای دیگر از میهن و خاک ما عنوان شده بود دنباله همان سیاست‌های استعماری یکصد و پنجاه ساله‌ای بود که ملت ایران و نژاد ایرانی و سرزمین‌های ایرانی را مورد تجاوز و یورش‌های بسیار قرار داده بود اما در ادوار دیگر سازمانهای فاسد و خواب آلود حاکمه عناصر نالایقی که در این مملکت حکومت می‌کردند در برابر این سیاستهای تجاوز و توطئه تسلیم می‌شدند و با ناتوانی و زبونی و فرومایگی زیر هستند تجزیه را صحه می‌گذاشتند یکصد و پنجاه سال چنین تاریخ خونبار به میهن، ملت و نژاد ما گذشت و مادر این ۱۵۰ سال گذشته شاهد تجاوزات بسیار یورش‌های بسیار و بعد تسلیم‌های مکرر دستگاههای حاکمه بودیم اما این بار که باز هم همان سیاست‌های استعماری می‌خواستند چه در شمال و چه در غرب و چه در جنوب میهن ما توطئه‌های ننگین تجزیه را اجرا کنند و همان برنامه‌های ضد ملی و ضد ایرانی را پیاده کنند با آنکه دستگاههای حاکمه احزاب و مطبوعات غالبا هماهنگ این توطئه بودند تنها بیداری و هشیاری شاهنشاه ایران زمین این توطئه‌ها را در هم شکست (صحیح است) بدین مناسبت است که بیست و یکم آذر گذشته از این که با خود خاطره نجات و رهایی آذربایجان و دیگر سامانهای میهن ما را دارد از یک نظر حائز اهمیت است و آن این است که بعد از ۱۵۰ سال اعمال سیاستهای استعماری اجرای سیاست‌های تجاوز و تسلیم هیئت‌های حاکمه و رهبرهای مملکت شاهنشاه ایران زمین قانون زندگی ملت ایران را اعلام کردند که آن قانون عدم قبول تجزیه و عدم قبول استعمار و عدم قبول سیاستهای استعماری است (صحیح است) ۲۱ آذر با خود این فلسفه بزرگ را دارد، ۲۱ آذر یکی از بزرگترین چهره‌های درخشان در حیات سیاسی ملت ایران است به راستی ما ریشه‌های سیاست مستقل ملی و ریشه‌های رستاخیز شاهنشاه ایران را در سالهای اخیر در حادثه بزرگ ۲۱ آذر ماه جستجو می‌کنیم چو در این روز بود که شاهنشاه که رسالت بزرگ تاریخ را به عهده دارند شاهنشاهی که به حکم فرهنگ و آئین شاهنشاهی ایران میراث گرانقدر ایرانی یعنی نظم شاهنشاهی ایران و دفاع از این پدیده تاریخی و اجتماعی به دست‌های او سپرده شده در یک چنین روزی این رسالت را در آن ژرفای تاریخ دریافتند و بیان کردند و اعلام داشتند که اگر دستهای من را قطع کنند ممکن نیست با تجزیه یک وجب از خاک ایران همگام و همصدا شوم این یک فرمان تاریخ و زندگی ملت ایران بود آن فرمانی که یکصد و پنجاه سال بود به گوش ملت ایران نمی‌رساندند این رسالتی بود که ۱۵۰ سال احساس نمی‌کردند این یک نقش بزرگ تاریخی بود که در طی یک قرن و نیم فراموش شده بود و طی یک قرن و نیم به جای اندیشه به آئین زندگی ملت ایران به جای تفکر درباره هستی ایرانی به جای توجه به زیست شاهنشاهی سازمانهای حاکمه تسلیم سیاستهای استعماری شدند پس حادثه ۲۱ آذر از این جهت از این فراز از این دیدگاه برای ملت ایران برای نژاد ایرانی برای زنان و مردان ایران پرست حائز اهمیت است که ما در این روز اراده ملت را برای زنده بودن، اراده ملت ایران را برای قبول نکردن و توطئه‌های استعماری اراده نژاد ایرانی را برای دفاع از سرزمینها و تیره‌های وابسته به او به جهانیان اعلام کردیم به همین مناسبت است که برای ما پان ایرانیستها که کوشش و مبارزاتمان متکی بر اندیشه یگانگی و بزرگی نژاد ایرانی هست ۲۱ آذر اهمیت و ارزشی بس شکوهمند دارد و به همین مناسبت است که حزب پان ایرانیست در سرتاسر ایران زمین در همان جاهائی که سازمانهای حزبی هست در همان جاهائی که هواداران خاک. خون هستند تا هسته‌های مقدماتی برای گرایش به حزب پان ایرانیست ایجاد شود متینگهای عظیم کنفرانسهای عظیم، تظاهرات عظیم برقرار کردند. حتی این مراسم به دور از مرزهای ایران زمین در کشورهای اروپایی و در ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمان‌هایی که دانشجویان پان ایرانیست هستند برگزار شد و این روز را با شکوه هر چه بیشتر برپا داشتیم زیرا به نظر ما و بی‌شک به نظر همه ایران پرستان ۲۱ آذر آنچنان روزی است که هرگز نباید فراموش شود و ارزش و اهمیت آن با تمام این شکوهمندی که در تهیه تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد باید مصون و محفوظ بماند و جز این هم نخواهد بود نکته دیگر که باید عرض کنم این است که ما در این حوادث شوم در این حوادث غم انگیز شاهد و ناظر این بودیم که بسیاری از سازمانها بسیاری از عوامل مسئول وقت و بخصوص همانطور که عرض کردم غالب احزاب و مطبوعات یا هماهنگ با این سیاستهای تجزیه بودند و یا سازش داشتند و با غفلت کردند و مرعوب بودند یک نکته را من اینجا باید به عرض برسانم و آن این است که (دکتر الموتی – مطبوعات ملی هیچ وقت هماهنگ با آنها نبودند) مطبوعات آن وقت را عرض کردم (دکتر الموتی – چند روزنامه بود ولی مطبوعات ملی همیشه از سیاست مستقل ملی حمایت کرده‌اند) بله عرض کردم چند روزنامه بود که شاید حالا هم همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند مسئله این هست که حداقل آنچه مسلم است ما پان ایرانیستها هرگز این اشتباهات و خطاها را نمی‌توانیم فراموش کنیم، به نظر ما عدم توجه به مصالح ملت ایران هیچ وقت قابل اغماض و گذشت نیست و مشمول مرور زمان نمی‌شود آن کسانی که در شرایط سخت در روزهای تاریک تاریخ میهن ما به جای این که از وحدت و یگانگی و استقلال نژاد ایرانی دفاع کنند دست در دست عوامل تجزیه طلب گذارده بودند و با توطئه‌های تجزیه ایران همگامی می‌کردند آنها نمی‌توانند و نباید خود را در میان صفوف ملت ایران قرار بدهند (صحیح است) یکی از جهات آن که ما مراسم ۲۱ آذر را با بیداری و آگاهی و اعتقاد هر چه بیشتر برگزار می‌کنیم این است که بخاطر بیاوریم در آن روزها چه کسانی از عوامل هیئت حاکمه مرعوب و یا مجذوب توطئه‌های تجزیه شده بودند چه گروههای از گویندگان سیاسی دست در دست تجزیه طلبان داشتند چه عوامل فرصت طلبی خود را هم آهنگ سیاست تجزیه کرده بودند و امروز غالباً می‌گویند ما اشتباه کردیم ولی اشتباه نسبت به حیات و سرنوشت یک ملت قابل قبول نیست، از کجا معلوم است که چنین کسانی باز هم در شرایط سخت و هولناک دیگر دچار چنین اشتباهاتی نشوند این یک مسئله‌ای است، یک مسئله بزرگ ملی است این نکته‌ای است که از آن نباید غفلت کرد بفرض این که از لحاظ محکومیت‌های کیفری بخشش‌هایی پیدا کرده باشند ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ سرنوشت ملیت ایران و از لحاظ دخالت در تعیین سرنوشت ملت ایران و نژادایرانی به چنین عناصری نمی‌توان اطمینان داشت (صحیح است) (ریگی متاسفانه در راس بعضی کارها هم هستند) بله چه بسیار و ما با این نکات دقیقاً آگاهیم و توجه داریم به هر حال باید یک روی در این مملکت ضوابط دقیق‌تر مشخص شود و باید یک روزی اگر کسانی دچار اشتباهات سیاسی آن هم به این حد هولناک شدند حداقل برای سالهای بسیار به خود اجازه ندهند که در کارهای سیاسی مملکت دخالت کنند (صحیح است) والا اگر قرار بود که ما با این مسائل توجه بکنیم هر کس و در هر شرایط هر اقدامی که می‌خواهد بکند با هر جبهه فاسد و تجزیه طلب دست بیعت بدهد. سنگ هر بیگانه را به سینه بکوبد و در آن روزگاری که باید یک فرزند پاک سرشت از وطنش از یگانگی ملتش و از درفش شاهنشاهیش دفاع بکند این وظیفه را انجام ندهد و بعد بیاید بگوید که من اشتباه کردم و به این کیفیت بخواهد در سنگرهای رهبری و دیگر سازمان‌های سیاسی یا موقعیتهای دیگر اجتماعی قرار بگیرد این درست نیت و ملت ایران نباید چنین اجازه‌ای به آنها بدهد (صحیح است) من یک بار دیگر در همین مجلس عرض کردم که ما نباید تنها مرثیه خوان یا ثناخوان حوادث گذشته باشیم ملت بیدار جامعه بیدار، حزب بیدار، مجلس بیدار، مطبوعات بیدار، اجتماع بیدار آنهایی هستند که نگذارند شرایط و حوادثی پیش بیاید که بار دیگر ما دچار مرثیه‌خوانی و اظهار غم و اندوه بشویم این یک مسئله اساسی است این مسئله با بیداری کامل ممکن است این مسئله با گذشت و اغماض ممکن نیست این مسئله با فراموش کردن گذشته ممکن نیست به خصوص که رهبر مملکت می‌خواهند به راستی پایه‌های حزبی در این مملکت قوام و ریشه پیدا کند می‌خواهند به راستی مبارزات حزبی بر طبق اصول و بر طبق آئین نامه‌های درست و از طریق درست ادامه پیدا کند. زیرا سازمانهای اصیل حزبی قادر خواهند بود جامعه را به سمت هدفهای خود سوق بدهند و آینده آن را تأمین کنند رسیدن به این هدف ممکن نیست مگر این که ما عادت کنیم که شناسنامه‌های سیاسی افراد را بشناسیم (یک نفر از نمایندگان – و به حسابشان برسیم) مگر این که عادت کنیم که افراد حق نداشته باشند هر لحظه و هر زمان شناسنامه‌های سیاسی خود را تغییر بدهند حق نداشته باشند هر روز تغییر حزب بدهند و هر روز از این حزب با آن حزب بروند اگر جامعه‌ای توانست به کسی بگوید آقا چون تو تغییر شناسنامه سیاسی داده‌ای دیگر باید برای مدتی مبارزات اجتماعی را ترک کنی آن وقت است که مبارزات حزبی برای اصول و مبنای صحیح خودش ایجاد شده بنابراین چون حادثه ۲۱ آذر ماه ۲۴ درست سمبلی، نمونه‌ای تجسم زنده‌ای از سیاست‌های استعماری ۱۵۰ ساله بود و می‌خواست بار دیگر قسمت‌هایی از وطن ما را به قید و بند تجزیه بکشد. کسانی که در این ماجرا دخالت داشتند کسانی که در این توطئه دخالت داشتند کسانی که در صفوف مقدم مبارزه جبهه‌های فاسد بودند ما هرگز در حد خومان فراموش نمی‌کنیم و مطمئن هستیم اگر برسد روزی که خواهد رسید حزب پان ایرانیست اساس قدرت خودش را مستقر بکند تمام این عوامل را ما از صفوف اجتماعی ملت ایران طرد خواهیم کرد (دکتر صدر – صحیح است) و در این هنگام خطیر بود که تنها شاهنشاه ایران زمین و بعد ملت ایران و بعد ارتش شاهنشاهی و سپس ایران پرستان (موسوی ماکوئی – و مردم آذربایجان) چند نفر از نمایندگان – همه ملت ایران) و همه ملت ایران در این تردیدی نیست عرض کردم ملت ایران ملت ایران اعم است از آذربایجانی، کرمانی، کردستانی و خوزستانی و تمام حوزه‌های انتخابیه آقایان و بعد از نظر ما میلیونها ایرانی که دور از مرزهای کنونی هستند مردمی که در خلیج فارس هستند در بحرین هستند تمام ملت ایران تمام نژاد ایرانی در این حادثه قیام کردند و اجازه بدهید عرض کنم البته این به عنوان حماسه سرائی نیست که یک گروه اندک آن روزی بود که مبارزه‌ای سخت سینه به سینه و خونین کرد و آن گروه خونین آن روزی پان ایرانیست‌ها بودند (ایلخانی پور – تمام ملت ایران بودند) احزاب نبودند تمام ملت ایران منهای سازمانها و احزاب چرا گوش نمی‌کنید به سخن من؟ عرض کردم ملت ایران ولی از سازمانها و احزاب نبودند احزابی که خود را ملی می‌دانستند رهبرانشان در کنار عناصر تجزیه طلب نشستند و به سلامتیشان جام باده نوشیدند (روحانی – آن حزب غیر قانونی بود) آن وقت تمام احزاب و سازمانهای وقت بودند (ماهیار – حزب دمکرات ایران پس چکار می‌کرد) بعد ایجاد شد (ماهیار – همان موقع ایجاد شده بود) منظورم این بود که در آن شرایط آن مبارزه بر اساس فلسفه وحدت نژاد ایرانی اتکاء داشت و در عالیترین شکل خودش به نام پان ایرانیست تجلی کرد درست پان ایرانست در آن زمان و با مبارزات ملی چند سال گذشته نشان داد که این صدای شوم تجزیه در وطن ما طنین انداز بود این آقای موسوی ماکوئی در دبیرستان البرز دبیر من بودند و می‌دانند چه جور عده‌ای دانش آموز در کلاس هفتم دبیرستان با شدت جنگیدند و با توطئه‌های تجزیه آن زمان مبارزه کردند (روحانی – آفرین به آقای موسوی و معلمینش) راستی هم باید آفرین گفت (موسوی ماکوئی – جناب آقای روحانی این مبارزه در آن زمان که بردن اسم مقدسات و وطن شاید از نظر عده‌ای جرم بود جالب بود) صحیح است ولی متأسفانه بسیاری از کسانی که در صف آن خائینیی بودند امروز بیان نمی‌کنم ولی شاید در فرصت دیگر بیان کنم که چه کسانی در صف همان خائنین بودند چه کسانی با آنها بیعت داشتند چه کسانی در متینگ‌ها و دمونستراسیونهایشان بودند ولی در همان زمان همین عده اندک و معدود در دبیرستان البرز از امثال موسوی درس می‌گرفتند و با آنها می‌جنگیدند و مبارزه می‌کردند مسأله این است اگر قرار بشود در این زمینه صحبت بشود اگر قرار بشود که پرونده‌ها باز شود پزشکپور یک پرونده بیشتر ندارد پرونده ۲۶ سال مبارزه اما پرونده‌های دیگر هست شاید هنگام خود گشوده شود (دکتر رهنوردی – امثال پزشکپور خیلی زیادند) بله الان هزاران نفر زیر درفش پان ایرانیسم هستند کاملا درست است (قراچورلو – دیگران هم خیلی زیاد هستند) مبارزات جنابعالی هم به خاطرم هست عرض کردم ارادت من به جنابعالی به همین خاطر است همانطور که خبط و خیانت را می‌بینیم فداکاری در راه شاهنشاهی ایران را هم فراموش نمی‌کنیم در هر صفی که باشند -(احسنت).

رئیس – آقای پزشکپور وقت جنابعالی تمام شد.

پزشکپور – وقت هر دو نفر تمام شد؟

رئیس – بله وقت آقای دکتر صدر هم تمام شد.

پزشکپور – خیلی متاسفم.

رئیس – آقای امام رضوی بفرمائید.

امامی رضوی – با اجازه ریاست محترم و همکاران گرامی به نام خداوند بخشنده مهربان

رب اشرح لی صدری و یسرلی امنری و احال عقده من لسانی – یفقهواقولی انگیزه صحبت من کلمه آذر و آذربایجانی است که در جلسه گذشته مورد صحبت عده‌ای از نمایندگان محترم قرار گرفت و چون درک کردم متأسفانه اکثریت نمایندگان محترم بلحاظ عدم تردد به آذربایجان اطلاعی از لهجه آذری ندارند لذا مصدع اوقات شریف شدم آذر به معنی آتش است و آذر آباد به معنی آتشکده اصولا آذر آبادگان به معنای نگهبان و حافظ آتشکده در لغات معنی شده همکاران گرامی خوب اطلاع دارند که بعد از تسلط اعراب اکثر حروف معرب شدند و آذربایجان معرب آذر آبادگان است شما اگر در دهات و دره‌های خوش آب و هوای آذربایجان گردش کنید ایلات و طوایفی وجود دارند که به نام تات معروف هستند تات معنی فارسی زبان است بنابراین اکثر ساکنین آذربایجان به معنای واقعی فارسی حرف می‌زنند اما مطلب دیگری که انگیزه صحبت من قرار گرفت ۲۱ آذر است و تشریح علت اصلی انقلاب خونین آذربایجان در شهریور ۱۳۲۰ که متفقین بدون رعایت موازین و مقررات بین‌المللی و اصول اخلاقی و انسانی امنیت و استقلال ما را متزلزل و چنان اعلیحضرت رضا شاه کبیر را ناراحت کردند که معظم له ناچار از سلطنت کناره گرفت به جاست یادی از گذشته کرده استعفا نامه رضا شاه کبیر را قرائت نماید گرچه حضار محترم از قرائت آن ملول و متاثر خواهند بود ولی برای تشکر در مقابل نعمت امنیتی که اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر با توجه و عنایت خداوند قادر متعال در این مملکت تأمین فرموده‌اند لازم می‌داند نظر به این که من همه قوای خود را رد این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‌ام حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوان‌تری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم از امروز که روز ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ است عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند. اعلیحضرت همایونی با همراه بردن فقط یک وجب خاک برای ادامه انس و علائق ذاق مقدس خود ملت را متاثر فرمود شاهنشاهی که مدتها با اراده‌ای نیرومند حافظ منافع کشورش بود نمی‌شد اطمینان مردم را متزلزل نموده یاد شاه اسمی کشورش باشد و مملکت را در حال اشغال ببیند.

شاهنشاه جوان ما محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر در چنین اوضاع و احوالی به سلطنت رسید خان‌ها و فئودالها و جاسوسان وطن فروش جان تازه‌ای یافته بودند و در مملکت حزبی منحوس به نام حزب توده بوجود آ«ده بود این بود که در کلیه شئون مملکت اثراتی نامطلوب می‌گذاشت تورم پول و بالا رفتن قیمتها دخالتهای ناروای دول خارجی در کلیه شئون مملکت ناراحتی‌هایی پدیدار نمود قتل و غارت و چپاول و شهرها و دهات آذربایجان به دست قطاع الطریق و حمایت از این عده به وسیله دول خارج روز به روز فزونی می‌یافت من خود ناظر صحنه‌های دردناکی بودم که من باب مثال و برای توجه حضار محترم بیان می‌کنم در زمستان سال ۱۳۲۰ فئودال‌ها و خوانین خلخال تحت تاثیر سیاست‌های وقت مرکز شهرستان خلخال را با حمله‌ای سبعانه تصرف نمودند شهربانی را آتش زدند و پرونده‌ها در مقابل باد می‌سوخت و به رودخانه سرازیر می‌شد رئیس دادگاه وقت زندانی شد ژاندارمری‌ها و عده‌ای از مردم برای دفاع از جان و ناموس و مال خود به خاک و خون کشیده شدند حکومت شهرستان به دست این چنین یاغیانی افتاد ماهها منازل اموال مردم مرد دستبرد بود در دهات اطراف و شهرها این قطاع الطریق‌ها مردم بی‌پناه را جریمه می‌کردند و اگر کسی نمی‌داد با تفنگ و یا شلاق می‌گرفتند ارتش به علت نبودن راه در تعقیب این دسته‌های بی‌شرم تاخیر روا داشت بالاخره وقتی تصمیم به قلع و قمع گرفت از طریق گیلان و جنگل بازه مراهی نبود ماهها جنگ و خونریزی طول کشید این نمونه‌های خونین از اعمال غیر انسانی قبل از تسلط دموکراتها بود و نسبت به اعمال زمان دموکراتها هم همکاران گرامی کم و بیش اشاره کردند در۲۱ آذر ماه ۲۴ فرقه دموکرات که با کمک نیروهای بیگانه خطه آذربایجان عزیز را تحت اختیار گرفته بودند رسما خود مختاری خود را اعلام کرد ذخایر غذایی خانواده‌ها اموال مردم مورد مصادره قرار گرفت افراد ایرانی به جرم میهن پرستی شهید می‌شدند.

همکاران ارجمند در این اوضاع و احوال شاهنشاه آریا مهر برای اعاده امنیت و خروج قوای بیگانه شب‌ها بیدار می‌ماندند از شدت نگرانی تا صبح از غم و اندوه ملت خود و از اشغال ایران موهای سرش را سفید می‌کردند تا روز تاریخی ۲۱ آذر ۲۵ روز نجات آذربایجان فرا رسید شاهنشاه با رشادت و شهامتی قابل توجه فرمان حمله به سرکوبی دشمنان صادر فرمود در این روز بود که سران یاغی و گردانندگان بساط یاغیگری آذربایجان را ترک و فرارکردند و به تدریج امنیت برقرار شد سالها گذشت انقلاب شاه و مردم اساس جامعه ایران را زیر و رو کرد منشور انقلاب رژیم خانخانی و ارباب و رعیتی را در هم فرو ریخت.

اصول ۱۲ گانه تکلیف دولتها و مردم را در اتخاذ خط مشی اجتماعی تعیین کرد من بدینوسیله روز ۲۱ آذر را به شاهنشاه آریامهر و ارتش و ملت ایران تبریک می‌گویم (احسنت).

امنیت و عدالت اجتماعی تأمین است نمایندگان محترم با آرامش ملی و غرور ملی خود در کرسی وکالت نشسته‌اند.

اینها همه نتیجه زحمات و کاردانی شاهنشاه آریا مهر رهبر عالیقدر ملت ایران است که موهای سرشار در راه ملت سفید کرده عمر و وجود خود را در راه استقلال ملت گذاشته است (صحیح است).

همکاران گرامی در روز تاجگذاری کلیه نمایندگان از نزدیک شاهد بودند که تاج کیانی مفتخر است که بر سر شاهنشاهی بزرگ گذاشته شده سلیمان پیغامبر و سلطان زمان خود در گفته‌های خود دارد که هر موئی که در راه عدالت و تامین عدالت سفید شود تاج افتخاری است که در سری دیده می‌شود ما تاج کیانی را بر روی تاج‌های افتخاری دیدیم زهی افتخار افتخار و مباهات بر ملتی که چنین شاهنشاهی را به رهبری دارد از خداوند متعال توفیق دولت را در اجرای مفاد اصول ۱۲ گانه خواهان است و سازمانهای امنیتی و لشکری کشور را متوجه این مطلب می‌نماید که سکون و آرامش و امنیت کشور ملتی را نباید مغرور کند گرچه ملت مسلمان ایران روی رعایت مفاد و دستور آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولولا الامر منکم و رعایت سنت تاریخی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه همیشه دوش به دوش ارتش برای مملکت فداکاری نموده ولی آنچه ضروری به نظر می‌رسد تربیت گروههای ملی به وسائل مقتضی است.

وزارت آموزش و پروش باید بهتر از این در تربیت و تهیه وسایل کودکان و دانش‌آموزان توجه داشته باشد در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر تکلم به زبان فارسی رایج در مدارس آذربایجان ضروری و حتمی بود و در صورت عدم توجه مسئولین موأخذه می‌شدند مدتها است این امر ملی متروک مانده است.

در خاتمه عرایضم دولت را متوجه می‌نماید که در تاریخ ۴۶/۹/۹ برای عمران و آبادی شهرستان خلخال طرحی تهیه و تقدیم شده که اقدام به آن بسیار ضروری است چه ملاحظه خواهند فرمود که مبارزه با مرض خانمان سوز جذام که دهات خلخال را تهدید می‌کند در قسمت اخیر طرح گذاشته شده اگر تأخیری در این امر حیاتی بشود بسیار نامطلوب است تا کنون هم هیچ‌گونه اقدامی از طرف وزارت بهداری مشاهده نمی‌شود و این امر مایه تأسف است و اجرای طرح کلا چنان ضرورت حیاتی دارد که قبل از مبارزه جذام قید شده است.

رئیس – آقای موسوی ماکوئی بفرمائید.

موسوی ماکوئی – در مورد حادثه آذربایجان و ۲۱ آذر آقایان محترم همکاران عزیز بیانات مفصل فرمودند و من وقت همکاران عزیز را زیاد نخواهم گرفت دو سه مطلب را ناگزیرم اینجا روشن بکنم یکی اشاره‌ای بود که یکی از ناطقین در جلسه گذشته راجع به لهجه آذری فرمودند همه باید بدانیم زبانی که فعلا در آذربایجان رواج دارد ترکی است و این زبان هم زبان تحمیلی و عاریتی است (صحیح است) مردم آذربایجان در ادوار گذشته تاریخ هیچ وقت به این زبان سخن نمی‌گفتند ما در حال حاضر در آذربایجان دهاتی داریم که نه تنها ترکی بلد نیستند بلکه به لهجه شیرین آذری یکی از لهجه‌های شیرین فارسی است سخن می‌گویند (صحیح است) به علاوه اسناد و مدارک کتبی موجود است که نشان می‌دهد در زمان سلطنت شاه عباس دوم یعنی تا ۱۰۵۲ هجری قمری مردم به زبان آذری سخن می‌گفتند و لهجه آذری رواج داشته از آن به بعد است که به علل و موجباتی که اگر ممکن بشود یک روز به عرض همکاران عزیز خواهم رسانید زبان ترکی عمومیت پیدا کرد ما باید بدانیم که زبان معرف نژاد نیست و نمی‌تواند باشد اگر یک روزی سیاهانی که در آمریکا از هر انگلیسی انگلیسی‌تر صحبت می‌کنند بتوانیم به آنها بگوئیم انگلیسی هستند در آن صورت مردم آذربایجان که امروز به زبان ترکی صحبت می‌کنند می‌توانیم بگوییم ترک (دکتر شفیع امین – ترکی نفرمائید آذری بفرمائید) لهجه آذری با لهجه ترکی فرق می‌کند هم اکنون در دهات هرزند قدیم و هر زند جدید و دهات اطراف مرند به لهجه آذری سخن می‌رانند اگر اجازه فرمائید چند نمونه را به عرض می‌رسانم اعدادش را یک دو سه چر پنج شش دو و یست نمونه‌ای از کلماتش کژ و مژ یعنی کشمش گوژد، یعنی گوشت، مای یعنی ماده ملاحظه می‌فرمائید که با ترکی فرق می‌کند ترکی زبان تحمیلی است هم اکنون مردم آذربایجان در مدارس و ادارات دولتی به زبان شیرین فارسی سخن می‌گویند امید است وزارت آ«وزش و پرورش از این به بعد بخش بزرگی امکانات خودش را به منطقه آذربایجان و رواج کلی زبان فارسی بدهد این یک مطلب بود که خواستم بعرض برسانم (فولادوند – ترکی هم که در آذربایجان صحبت می‌شود فارسی است) بلی ترکی فعلاً دارای مقادیر زیادی لغت واژه فارسی و آذری است نکته دیگر این است که همه می‌دانند در نجات آذربایجان به طور کلی سه عامل موثر بوده عام لاول شخص شخیص شاهنشاه آریامهر است (صحیح است) عامل دوم ارتش دلیر ایران و عامل سوم ملت ایران است (احسنت) ولی در نقش ملت ایران ما باید به نقش مردم آذربایان بالاخص توجه کنیم (صحیح است) دوستان ما باید بدانند در رضائیه مرکز استان چهارم وقتی که متجاسرین قرار شد رژه‌ای بگیرند دانش‌آموزان مدارس را مجبور کردند در ژه شرکت کنند (حرف زدنش حالا خیلی آسان است) ولی استدعا می‌کنم عمل قهرمانی آن دانش‌آموزان آن روزی را مجسم بفرمائید می‌دانید آنها در رژه شرکت کردند و چه عملی کردند وقتی که رسیدند به جلو سران متجاسرین دست بردند و از جیب خودشان یک پرچم ایران در آوردند سلام شاهنشاهی را خواندند این عمل در آن شرایط یک عمل پهلوانی و قهرمانی بود من زائد میدانم اینجا راجع به جمعیت فداکاران با بودن امثال دیهیم صحبت کنم زائد می‌دانم درباره جمعیت میهن پرستان در میانه و شهرهای دیگر و مبارزات آنها با متجاوزین سخن بگویم اگر مقداری از ماهدین قفقازی در لباس فدائی دم از آذربایجان می‌زدند درست نیست و باید همکاران بدانند که آذربایجان قفقاز یک لفظی است که در نیم قرن اخیر روی دلایل سیاسی وضع شده آنجا اسمش اول آران بوده آذربایجان نواحی جنوبی ارس یعنی سرزمین آذربایجان خودمان بود وقتی جنگ اول جهانی می‌خواست شروع بشود و جبهه متحدین و متفقین به نام اتحاد مثلث و اتفاق مثلث در شرف تکوین بود به علل سیاسی اسم آران از ناحیه یکی از اعضا متحدین آذربایجان نامگذاری گردید و بعدها دولتهای دیگر قبول کردند که این اسم اسم خوبی است و می‌شود استفاده سیاسی به نفع خودشان ببرند در صورتی که اراضی شمالی ارس یعنی آذربایجان و قفقاز فعلی اسم تار بخش آران است آذربایجان نسبت آذربایجان اسمی است که اخیرا روی این قسمت یعنی در نیم قرن اخیر گذاشته شده بنابراین باید توجه داشته باشید ملت ایران و مردم آذربایجان که جزئی است از ملت ایران عملاً نشان داد هر وقت خارجی بخواهد نظر سوئی داشته باشید ملت ایران و مردم آذربایجان که جزئی است از ملت ایران عملاً نشان داد هر وقت خارجی به خواهد نظر سوئی به کشور ما داشته باشد گرچه ما متجاوز و متعدی نیستیم و طرفدار سیاست مسالمت‌آمیز هستیم ولی اگر لازم شد آن روز متجاوز و متعدی خواهیم بود برای حفظ حقوق ایران و برای سربلندی ایران عزیز (آفرین- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه.

رئیس - راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای دکتر امین.

دکتر امین – چند غلط چاپی هست برای اصلاح تقدیم می‌کنم.

رئیس – اصلاح می‌شود آقای مهندس ارفع.

مهندس ارفع – چند اشتباه چاپی در بیانات بنده است تقدیم می‌کنم.

رئیس – اصلاح می‌شود نظر دیگری در صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

۴- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ

رئیس - وارد دستور می‌شویم تیمسار کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) - به منظور حمایت بیشتر از متهمینی که در دادگاههای نظامی محاکمه می‌شود ما یازده آن این است که وکلای مدافع مقید به یک شرطی باشند که بهتر بتوانند به نفع متهمین دفاع کنند بنابراین اصلاح ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش که باید تغییر بکند تقدیم می‌شود اگر تصویب بشود بر طبق آن عمل شود.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

سپهبد کاتوزیان – لایحه دیگری است در مورد خرید وسائلی که از بودجه وزارت جنگ خریداری می‌شود وقتی که به گمرکات می‌رسد مدت‌ها تشریفات گمرکی آن طول می‌کشد تقدیم می‌شود که وسائلی که با اعتبار وزارت جنگ وارد کشور می‌شود مثل وسائلی که به عنوان کمک نظامی تحویل می‌شود بدون تشریفات ترخیص شود بنابراین لایحه‌اش تقدیم می‌شود لایحه دیگری که به عرض می‌رسانم طبق مادۀ ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی هر افسری که بخواهد به درجه بالاتر نایل بشود لازمه‌اش این است که نصف این مدت را در شغل سازمانی مربوطه انجام وظیفه کند ولی وضعیتی ایجاب کرده که تعدادی از افسرانی که به سایر سازمانها مامور هستند وقتی در سایر سازمانها خدمت می‌کنند به ترفیع آنها لطمه می‌خورد لایحه‌ای تقدیم می‌شود که افرادی که در سایر سازمانها در مشاغل تخصصی مربوطه خدمت می‌کنند مثلا افسران و درجه‌دارانی که در هواشناسی خدمت می‌کنند یا در سازمانهای دیگری در شغل تخصصی مربوطه‌شان خدمت نمی‌کنند خدمت آنها در آن مشاغل خدمت ارتش محسوب بشود که به موقع به ترفیعشان نائل شوند.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

رئیس - گزارش شور اول لایحه دولت راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور لایحه شمارۀ ۶۱۳۵۶ ۴۶/۹/۲ دولت راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را که به شمارۀ ۵۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

مادۀ ۱ – به منظور پیش‌بینی احتیاجات و تدارک فرآورده‌های اساسی غذایی و مصرفی و تعیین میزان محصول مورد نیاز کشور و تضمین خرید محصولات مهم کشاورزی (نباتی و حیوانی) به نرخ و شرایطی که دولت تعیین می‌کند و انجام عملیات مارکتینگ (بازاریابی و بهبود وضع توزیع فرآورده‌های کشاورزی و مواد مصرفی در کشور و تامین وسایل و تسهیلات لازم برای حفظ و نگهداری آنها) و همچنین فراهم کردن مقدمات بیمه دارم و محصولات کشاورزی در مقابل عوامل جوی و نظارت مستمر بر وضع قیمتهای کالاهای مصرفی عمومی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تشکیل می‌گردد.

مادۀ ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان غله و کارخانه شیر پاستوریزه تهران و سهام دولت در سایر کارخانجات شیر پاستوریزه و همچنین سازمانهای چای و قند و شکر و مؤسسه انحصار دانیات ایران و فروشگاه فردوسی وابسته به وزارت دارایی و آن قسمت از کارخانجات مربوط به صنایع غذایی که دولت مقتضی بداند به این وزارتخانه منتقل می‌شود وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی در سازمان غله و کارخانه شیر پاستوریزه تهران و همچنین کلیه وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی در سازمانهای چای و قند و شکر و موسسه انحصار دخانیات ایران و فروشگاه فردوسی به عهده وزیر و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌گردد.

مادۀ ۳ – وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است سازمان لازم را برای اجرای وظایف مندرج در این قانون و سایر وظایفی که به او محول خواهد شد براساس تبصرۀ ۳ مادۀ ۸ لایحه قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

 • تبصرۀ ۱ – ساز مان چای و مؤسسه انحصار دخانیات ایران به صورت شرکت سهامی اداره خواهد شد و تغییرات لازم در اساسنامه موسسات مزبور از طرف دولت پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
 • تبصرۀ ۲ – دولت مجاز است سازمانهای دیگری را که وظایف آنها با وظایف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مشابه یا مربوط است با اختیارات و وظایف آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران با دارایی و بودجه و کارکنان به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل کند.

مادۀ ۴ – به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایف مقرر در این قانون موسسات و شرکتهایی را که طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد به صورت دولتی یا مختلط بوجود آورد.

اساسنامه موسسات مزبور از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - محمد دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۴۶/۹/۸ با حضور آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور لایحه مربوط به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را مورد رسیدگی قرار داد و با اضافه نمودن کلمه (عمده) بعد از عبارت (تعیین میزان محصول) و همچنین تبدیل کلمه محصول به محصولات در سطر دوم ماده یک گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس اخوان.

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۴۶/۹/۱۳ با حضور آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور لایحه مربوط به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشاورزی را در این مورد تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.

رئیس – کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی – در مورد تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی که بنده فکر می‌کنم یک وزارتخانه بسیار مهمی است و وظایف بسیار سنگین به عهده دارد لازم است مطالبی را اینجا عرض کنم امیدوارم که جناب آقای دکتر مجیدی به این مطالب توجه بفرمایند و بعد از این که کار وزارتخانه آغاز شد این مطالب را که از نظر مردم مورد کمال اهمیت است به آن توجه بفرمایند و بعد از این که کار وزارتخانه آغاز شد این مطالب را که از نظر مردم مورد کمال اهمیت است به آن توجه بفرمایند در مورد مواد مصرفی و سازمان‌هایی که در این وزارتخانه جمع خواهد شد مردم درخواستهایی دارند که لازم است این وزارتخانه یک فکر اساسی بکند یک سلسله جملات بسیار زیبا و قشنگ در لایحه هست مثل بازاریابی تضمین خرید محصولات کشاورزی نباتی – حیوانی – تثبیت قیمت و چه و چه که هر کدام از این‌ها سالهاست در این مملکت جزو مشکلات اساسی است که زیاد صحبت شده ولی عملاً مثل این که کمتر اقدامی شده از جمله فرض کنید راجع به غله متأسفانه باید عرض کنم که یک مقدار دست ما نیست دست سازمانهای مملکتی نیست مربوط به اوضاع جوی است سال پیش اوضاع جوی خوب نبود مقدار زیادی غله از خارج وارد شد که مشکلات زیاد مالی برای مملکت ایجاد کرد ولی به عکس امسال که وضع خوب بود مقدار زیادی از محصولات غله دست مردم ماند از نقاط مختلف مملکت تلگراف و نامه آمد و تقاضای مردم این بود که ما گندم کشت کردیم ولی دولت غله ما را نمی‌خرد این مطلب اگر هر آینه یک برنامه اساسی نداشته باشد اشکالش این خواهد بود امسال که زارع خرده مالک یا هر کسی که کشت گندم کرد وقتی دید که محصولش را نمی‌خرند و روی دستش ماند طبعا سال آینده گندم کشت نخواهد کرد و سال آینده یک گرفتاری به این صورت خواهد داشت به نظر من دولت بایستی برای کشت غله و خرید محصول مردم یک برنامه اساسی داشته باشد که هم در عین حال اطمینان داشته باشد که اگر زارعی خرده مالکی گندم کاشت بداند که دولت این گندم را از او می‌خرد می‌کارد و الا می‌رود دنبال کشت دیگر و نتیجه این خواهد شد که از خارج گندم وارد کنیم که صد در صد به ضرر اقتصاد مملکت است یک مملکت وسیع مثل ایران که خوشبختانه برنامه‌های وسیع از نظر سد سازی و توسعه و عمران درش اجرا شده این مملکت نباید گندم از خارج وارد بکند اگر برنامه شما این باشد که نظارت دقیقی در این کار بفرمائید مسلماً میزان احتیاجات مملکت را نمی‌دانند چقدر است من نمی‌دانم ولی میزان کشت مملکت معین است باید یک وظیفه اساسی و تضمین برای مردمباشد که بدانند اگر رفتند گندم کشت کردند این گندم پس از برداشت به فروش می‌رود و در دستشان نمی‌ماند این یکی از وسایلی است که ما دو سال پی در پی شاهد آن بودیم این وظیفه وزارتخانه جدید است که به این امر باید توجه خاص بکند در سازمانهای این وزارتخانه دیدم دخانیات هم هست قطعا وقعی اسم دخانیات می‌آید اسم سیگار قاچاق هم به میان می‌آید بنده نمی‌دانم چرا تا به حال این مشکل را حل نکرده‌اید و چرا توجهی نمی‌کنید در این مملکت برای هر کاری راه حل اساسی پیدا شده ولی می‌بینیم در عین حال بازار مملکت ما را سیگار قاچاق گرفته بنده خودم سیگار نمی‌کشم ولی در خیلی از مجامعی که مردم را می‌بینم که هر کس دستش می‌رود در جیبش و سیگار کنت و وینستون در می‌آورد این صحیح نیست یک مملکتی که مملکت کشاورزی باشد و صنعتی هم شده و این هم تولید دارد باز عده‌ای در این مملکت متوسل می‌شوند به سیگار قاچاق برای این موضوع یک راه حلی پیدا کنید یا باید محصول سیگارتان آن قدر خوب باشد که ذائقه مردم به آن عادت بکند و الا جناب آقای دکتر مجیدی به ذائقه نمی‌شود تحمیل کرد نمی‌شود به مردم تحمیل کرد من نمی‌گویم این طور است سیگار بد تهیه می‌کنیم به قیمت گران و مردم مجبور می‌شوند از آن استفاده کنند شما وسایلش را دارید مگر دیگران چه می‌کنند مملکتی که حالا ذوب آهن دارد ماشین می‌سازد هزار کار صنعتی می‌کند سیگار ساختن شاید می‌توان گفت خیلی مشکل نیست بنده البته رقمش را نمی‌دانم ولی مثل این که جزو آمارها رقمی دیدم که سالی ۸۰ میلیون تومان صد میلیون تومان پول مردم برای سیگار قاچاق به هدر می‌رود (یکی از نمایندگان – بیشتر) بیشترش را بنده نمی دانم این از آن مسائلی است که باید بهش توجه نمود و یک راه حلی برای این کار پیدا بکنند یا باید به یک صورتی آن سیگاری که باب ذائقه مردم است درست بکنند که در درجه اول باید این کار بشود این پول غلط است که از مملکت خارج بشود به صورت قاچاق که بدتر است و بایستی احتیاجات مردم از نظر سیگار با توسعه همین سازمان دخانیات تأمین بشود منتهی به یک صورت بهتری که مردم رغبت داشته باشند نه این که به مردم تحمیل بشود بگویند ما نمی‌خواهیم فلان سیگار را تهیه بکنند این به نظر من از مسائلی است که باید بهش توجه نمود و یک راه حلی برای اینکار پیدا بکنند یا باید به یک صورتی آن سیگاری که باب ذائقه مردم است درست بکنند که در درجه اول باید اینکار بشود این پول غلط است که از مملکت خارج بشود به صورت قاچاق که بدتر است و بایستی احتیاجات مردم از نظر سیگار با توسعه همین سازمان دخانیات تأمین بشود منتهی به یک صورتی بهتری که مردم رغبت داشته باشند نه این که به مردم تحمیل بشود بگویند ما نمی‌خواهیم فلان سیگار را تهیه کنیم باید این سیگار را تهیه بکنند این به نظر من از مسائل اساسی است و باید به آن توجه بشود این کار راه حل خواهد داشت از جمله سازمان‌هائی که با جزو وزارتخانه جناب آقای دکتر مجیدی سازمان چای است ما چند و تعداد زیادی از سکنه گیلان و مازندران که نمایندگان آنها بهتر ازبنده شاهد و ناظر بوند تشویق شدند و رفتند دنبال کشت چای و در نتیجه محصول چای زیاد شد و به ۱۲ هزار تن رسید و باز نمی‌دانم چند سال بعد و به چه دلیل این حمایت کم شده مقدار زیادی از چایکاران مزارع را رها کردند و اینکاری که از نظر اقتصاد مملکت بسیار لازم و ضروری است این معوق ماند شما که در ظرف چند سال موفق شدید ۱۲ هزار تن چای تولید کنید برای تأمین هشت هزار تن کمبودی که مصرف داخلی بیست هزار تن است و شما کم دارید این هم به نظر من خیلی مشکل نیست بنده امیدوارم که جنابعالی به این رقم توجه بفرمائید صرفنظر از این که مقدار زیادی از پول مملکت بعنوان خرید چای خارجی خارج می‌شود اگر حمایت بشود از چایکاران و کشت چای در مملکت توسعه پیدا کند این پول به جیب زارع ایرانی می‌رود آن زارع که از قید و بند آزاد شده و احتیاج به این پول و این کمک دارد مطلب دیگری که باز عرض می‌کنم جزو سازمانهای شماست این فروشگاه فردوسی چقدر از طرف دولت در آن سرمایه گذاری شده یک وقت خودم وقتی که عضویت داشتم در شرکت معاملات خارجی آقای دکتر نهاوندی هم تشریف داشتند من خیال می‌کنم رقم سرمایه گذاری در این فروشگاه تا به حال زیادتر از صد میلیون تومان باشد بنده نمی دانم چقدر است آیا صحیح است که در یک مملکتی دولت با داشتن این همه برنامه‌های وسیع عمرانی بیاید و در یک کاری مثل فروشگاه صد میلیون تومان سرمایه گذاری بکند بدون هیچ راندمانی من منکر لیاقت مدیرانش نیستم شاید این مدیری که گذاشتید و امروز هم هست آدم لایقی باشد ولی اساسا به عقیده من آقای دکتر مجیدی کار دولت تأسیس و اداره فروشگاه نسیت چند روز پیش یک فروشگاه دیگر در تهران با چهل میلیون تومان سرمایه‌گذاری تأسیس شد این یک فروشگاه خوبیست که دایر شده می‌توانید در قیمت اجناسش کنترل بکنید نظارت بکنید و فروشگاه یک کاری است که باید دست مردم باشد این صحیح نیست که دولت وقتی خودش مبارزه با گران فروشی می‌کند احیانا در یک فروشگاه دولتی یک جنس قیمتش گران‌تر از خارج باشد این اصلاً تمام برنامه‌های دولت را نقض می‌کند به هر صورت چون به قول معروف شما وارث این اوضاع و احوال هستید بنده نمی‌دانم آقای دکتر مجیدی چه فکر کرده‌اید آیا به عقیده جنابعالی صحیح است که دولت فروشگاه داشته باشد البته امروز دارد یک ارثی از گذشتگان به شما رسیده این باید راه‌حلی برایش پیدا بشود یا شاید هم این طور فکر کردند از این جهت این فروشگاه تأسیس بشود که رقابت بکند یا یاسر مغازه‌دارها که قیمتها را بالا نبرند ولی اگر خدای نکرده قیمت در اینجا بالاتر باشد این که درست نقض غرض است (ریکی – دولت تاجر خوبی نیست) صد در صد با آن نظر بنده موافقم و حالا که یک چنین گرفتاری برای شما هست که تحویل شما خواهند داد یک فکر اساسی رد این کار بفرمائید که از این صورت خارج بشود مسئله دیگری که باز جزو سازمانهای شما است مسئله قند و شکر است که یکی از احتیاجات ضروری مردم است باید بگوئیم که خوشبختانه در چند سال اخیر به علت نهضت وسیع صنعتی در کار تولید قند و شکر در مملکت پیشرفت‌هایی داشتیم رقم نمی‌دانم چقدر است شاید در سال در کشور ۳۵۰ما هزار تن قند و شکر تولید می‌شود با گزارش‌هایی که دیدم و مطالعه کردم برنامه دولت این است که تا آخر برنامه چهارم این رقم به ۷۰۰ هزار تن برسد که احتیاجات مملکت تامین بشود بسیار بسیار تبریک می‌گویم که اگر واقعاً دولت در این کار موفق بشود که احتیاجات داخلی قند و شکر تا آخر برنامه چهارم تامین بشود برای این که این پول سرشاری که از جیب زارع و کارگر ایرانی به جیب کارخانه‌های خارجی می‌رود این در خود مملکت خواهد بود ماند بهر حال به نظر بنده برای این کار باید یک برنامه اساسی داشته باشید که مملکت از این حیث هم بی‌نیاز از خارج بشود و در مورد تثبیت قیمتها که نوشته شده بنده نمی‌دانم چه خواهید کرد بنده به سهم خود از دولت آقای هویدا تشکر می‌کنم که در امر نظارت و کنترل قیمت‌ها و تثبیت قیمت بسیار زحمت کشیده شده خوشبختانه در چند سال اخیر خیلی از کالاها قیمتش ثابت مانده یا به نسبت بسیار بسیار کمی ترقی کرده طبق گزارشات رسمی بانک مرکزی ولی این یک مسئله بسیار مهمی است امروز خیلی از کالاها قیمت ثابتی وجود ندارد ضابطه قیمت وجود ندارد خیلی از مردم کالائی که می‌خرند نمی‌دانند قیمت واقعی است یا مصنوعی شاید در کمتر نقطه‌ای از دنیا سابقه دارد که قیمت هیچ کالا در هیچ کجا معین نیست شما اگر جنسی از مغازه‌ای بخرید همان جنس در مغازه دیگر قیمت دیگری دارد شاید این جزو وظایف دستگاه شما نباشد ولی چون اسم تثبیت قیمت گذاشته شده به عقیده من از این مسائلی است که باید دولت توجه بکند باز هم جزو سازمانهای شما کارخانه شیر پاستوریزه منظور شده این هم کار مفیدی است ولی نمی‌دانم برنامه‌تان چیست آیا برنامه‌تان تامین شیر پاستوریزه در سراسر مملکت است شیر به مقدار کافی در اکثر نقاط مملکت هست ولی کارخانه وجود ندارد و این صحیح نیست که همه‌اش در تهران تمرکز پیدا بکند و به نظر من باید برای این کار برنامه‌ای باشد که در نقاطی که این استعداد هست از این وسایل استفاده بشود که همه مردم از این برنامه‌های صنعتی استفاده بکنند بنده عرض دیگری ندارم ضمن این که معتقدم تشکیل این وزارتخانه بسیار صحیح و اساسی و اصولی است و جنابعالی را هم فرد شایسته‌ای می‌شناسم امیدوارم که در این کار توفیق پیدا بکنید ولی خواهش می‌کنم که ضمن طرح این لایحه برنامه خودتان را توضیح بفرمائید که ما مطلع بشویم خیلی متشکرم.

رئیس – آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری – خوشبختانه بیشتر آنچه را که من می‌خواستم تذکر بدهم جناب آقای دکتر الموتی یادآوری کردند و من از این که ایشان فرمایشاتی فرمودند که عرایض من را کوتاه‌تر کردند متشکرم فقط بنده می‌پردازم به عرض مطالب دیگری که به وسیله ایشان تذکر داده نشد و تذکرش را لازم می‌دانم اول این که این قبیل لوایح باید به طور کلی با امضای وزیر دارائی هم باشد چون از نظر من یک قدری جنبه مالی دارد اگر این لایحه را به سه قسمت تقسیم کنیم ممکن است آقایان اعتراض بکنند بگویند که اولاً در این لایحه قید رقم نشده نگفته است که چه مبلغ را در نظر بگیریم و چون قید رقم نشده لایحه مالی نیست و امضای وزیر دارائی را نمی‌خواهد ولی من باید تذکر بدهم که حقوق خود آقای دکتر مجیدی وقتی که این وزارتخانه تاسیس شد حقوق معاونین و مدیر کل‌هایشان اینها ارقامی است که ضمنی قید شده ولی صریح گفته نشده و قبل از تصویب بودجه اگر داده بشود مخالف اصلی کلی تقدیم لایحه است بدون امضای وزیر دارایی ممکن است موضوع دیگری را آقایان تذکر بدهند که امضای جناب آقای نخست وزیر هست و کافی است در این قسمت باید عرض بکنم که امضای آقای نخست وزیر کافی نیست برای این که در آئین نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده که در این‌گونه لوایح امضای وزیر دارایی هم باید باشد و الا اگر بخواهیم این موضوع را قبول بکنیم باید این قسمت را هم قبول کنیم که در طرح‌هایی که از طرح مجلس داده می‌شود اگر امضای ریاست مجلس باشد امضای ۱۴ نفر از نمایندگان را دیگر لازم ندارم در صورتی که این طور نیست ۱۵ نفر حتماً باید آن طرح را امضا بکند جناب آقای دکتر مجیدی خودشان متصدی امور بودجه بودند ممکن است گفته شود طبق اجازه‌ای که خود مجلس شورای ملی داده بودجه در اختیار جناب آقای نخست وزیر است این قسمت هم با آئین‌نامه داخلی مجلس مغایر است یا باید به طور کلی آئین نامه داخلی مجلس را بردارید عوض کنید و بگوئید بودجه که در اختیار آقای نخست وزیر گذاشته شده امضای آقای نخست وزیر را کافی بدانیم یا تا وقتی که آئین‌نامه دخلی مجلس اصلاح نشده امضای آقای نخست وزیر کافی نیست و به طور کلی امضای وزیر دارائی را هم لازم بدانیم موضوعات دیگی که اینجا خواستم اضافه کنم به آنچه که آقای دکتر الموتی فرمودند بنده خواستم که آقای دکتر مجیدی روشن بکنند این را قبلاً عرض کنم که از نظر من نسبت به شخص آقای دکتر مجیدی عرضی ندارم و باید بگویم ایشان یکی از افراد فاضل و عالم این مملکت هستند که به نحو احسن بودجه را به صورت برنامه‌ای و علمی تقدیم مجلس کردند و از این لحاظ شاید هم یک مقداری از وقت ایشان که به وزارت منصوب شدند تلف بشود در هر صورت لازم بود که وزارت کشاورزی وظایف زیادی که داشت تقسیم بشود ولی از نظر من آنچه که به چند وزارت تقسیم شده وظایف و اختیارات وزارت خانه‌ها در هم ریخته شده و مسجل نیست که هر وزارتخانه چکار باید بکند در قسمت‌هایی که در لایحه ذکر شده ما الان پیش‌بینی می‌کنیم البته یک قسمتش مربوط به سازمان غله است که جناب آقای دکتر الموتی تذکر دادند که این خیلی مهم است با اسم و اختیارات این وزارتخانه و وظایفی که دارند عملی هست یک قسمت مربوط به شیر پاستوریزه است من به‌طور خلاصه حضور آقایان عرض می‌کنم چون تذکرات مفصلی جناب آقای دکتر الموتی فرمودند عرض بنده این است که تصمیمات مربوط به شیر باید به وسیله مؤسسه دام‌پروری که ضمیمه وزارت کشاورزی است گرفته می‌شود اینجا ممکن است که از نظر وظایفی که دارند اشکالاتی در اداره شیر پاستوریزه بوجود بیاورد و مالا مجبور بشوند که در کارخانه شیر پاستوریزه یک تجدید نظر در وضعش بکنند بنده نظرم این بود که دامپروری با جزو وزارت جدید است یا جزو وزارت کشاورزی اگر می‌ماند حتما شیر پاستوریزه و جزو آن باشد یا اقلاً آن اختیاراتی که به دامپروری در اینجا داده شده البته آن اختیارات را بیاورند به وزارتخانه جدیدی که آمده در هر صورت تعارض وظایف ممکن است موجب بسته شدن شیر پاستوریزه بشود که امیدواریم به این صورت در نیاید در مورد چای جناب آقای دکتر الموتی تذکر دادند بنده دیگر لزومی نمی‌بینم چیزی بگویم ولی در مورد قند و شکر که البته قند و شکر شامل دو قسمت است یکی کارخانه‌های قند و شکر است یک هم وقتی است که قند و شکر درست شد و تحویل بازار می‌شود و در مورد تحویل بازارش و گرفتن قند و شکر از کارخانه‌ها البته سازمان قند و شکر به‌طور کلی جزو این وزارتخانه است یعنی سازمان قند و شکر به طور کلی جزو این وزارتخانه شده است ولی در مورد کارخانه‌ها جزو وزارت اقتصاد باقیمانده استنباط من این بود که ممکن است من اشتباه می‌کنم ولی خواهش می‌کنم من را روشن کنید در این قسمت و آن این است که این استنباط هست که هر وزارتخانه‌ای را وقتی که خواستند از سازمان‌هایی که وظایفشان یکی هست جدا کنند هر وزارتخانه‌ای قدرت بیشتری داشته یا آن قسمت از وزارتخانه‌ها که همه مربوط به یک وزارتخانه جدیدی بوده با هم نگهداشته البته من این را قبول دارم که وزارت اقتصاد باید طرح‌ریزی بکند سیاست اقتصادی کلی مملکت را باید وزارت اقتصاد تعیین بکند که البته بسیار هم خوب عمل می‌کند در این بحثی نیست ولی کارخانه‌های قند و مواد غذایی باید جزو وزارتخانه جدید باشد برای این که اختیارات مشابه باید رد یک وزارتخانه باشد نه چند وزارتخانه عیبی ندارد که جزو مواد مصرفی به صورت دیگر که غیر از خوردنی و نوشیدنی است به حساب بیاید و از نظر من چون این مؤسسه انحصار دخانیات این را هم عرض کنم این که کشیدن دخانیات را تشویق بکنند یا نکنند چون روزنامه‌ها می‌نویسند که تولید سرطان می‌کند یا نمی‌کند حالا چه به‌وجود می‌آورد من در این مورد بحثی ندارم ولی آنچه خواستم عرض کنم این است که این موسسه صرفا یک موسسه تجارتی است چون صرفا یک موسسه تجارتی است از نظر من باید جزو وزارت دارائی باقی بماند و اگر می‌بود راحت‌تر بود تا این که جزو وزارتخانه جدید باشد از نظر کشت توتون و تهیه توتون صحبت کنیم باید قاعدتاً جزو وزارت کشاورزی می‌ماند نه جزو وزارت جدید موضوع دیگری که جناب آقای دکتر الموتی در اینجا تذکراتی دادند بنده هم می‌خواهم تذکر بدهم موضوع فروشگاه فردوسی است فروشگاه فردوسی البته به هر علتی بوجود آمده دولت به هر علتی آن را بوجود آورده بنده بحث نمی‌کنم آنچه مسلم است فروشگاهی است تجارتی و کارش تجارت هم هست حالا دولت تاجر خوبی هست یا نیست آن را هم در بحثش بحثی ندارم ولی بستگی فروشگاه فردوسی را با این وزارتخانه و جدا کردنش را از وزارت دارائی من نتوانستم بفهمم استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر مجیدی وقتی که سازمان غله را جدا می‌کنند و فکر می‌کنند جزو این وزارتخانه که البته اسمش تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است و بعد فروشگاه فردوسی را هم جدا می‌کنند و می‌گذارند جز این وزارتخانه من نفهمیدم چه دلیلی موجب شد برای این کار و اگر تا آن درجه است که باید جز این وزارتخانه باشد چیست خواستم تذکر بدهم که چرا کارخانه‌های مواد غذایی، روغن‌کشی ورامین و کارخانه کنسرو و خاویار را به چه مناسبت جدا کردید و در صورتی که جز محصولات کشاورزی است و یک خرده اگر برویم جلوتر باید دامپروری را بیاوریم جز این وزارتخانه و اگر یک خرده وسیع‌تر فکر کنیم باید بگوئیم ماهی‌ها جز مواد مصرفی هستند یک قسمت ۰ءز این وزارتخانه است اگر باز هم برویم جلوتر باید بگوئیم که شکار و شکاربانی هم جزء این وزارتخانه است و اگر باز هم یک خرده به یک صورت دیگری فکر بکنیم باید معادن را بصورتی فکر کنیم که معادن چون مواد مصرف شدنی است و تمام شدنی است یک قسمت از معادن هم جز این وزارتخانه بیاید به هر صورت راه دوری نرویم ولی به هر حال یک جز را جز این وزارتخانه شما آوردید و یک قسمتی را نیاوردید در عین حال بقیه را نیز کنترل شدیدتر می‌فرمائید شاید بگوئید در مادۀ ۳ ذکر شده خواستم بنده را روشن بفرمائید که از این ایهامی که در این لایحه هست در بیایم و این ایهام رفع بشود متشکرم.

رئیس – آقای اسدی بفرمائید.

اسدی – آقایان استحضار دارند که ۷۰ درصد خوراک مردم نان است و ۲/۳ پروتئینی که مردم الان می‌گیرند از نان به دست می‌آید پس این موضوع نهایت در خور توجه و دقت است جناب آقای دکتر مجیدی وزیر جوان کشور ما هفته پیش یک سمینار بسیار سودمندی در انستیتو خواربار و تغذیه ایران که یک مرکز بسیار عملی کشور است افتتاح فرمودند افتتاح این سمینار را در اولین وزارت و تاسیس وزارتخانه جدید ایشان را من به فال نیک می‌گیریم و به ایشان تبریک می‌گویم این سمینار با حضور متخصصین داخلی و با حضور دانشمندان داخلی و خارجی که از اساتید دانشگاه هم از ایران آمده بودند در آن سمینارها جمع شده بودند و هم از کشورهای خارج آمده بودند بسیار آبرومند بر گذار شد و محصول این سمینار به صورت یک قطعنامه تهیه شد که آن قطعنامه نهایت حائز اهمیت است که اگر من به جای جناب آقای دکتر مجیدی بودم ترتیبی می‌دادم که مفاد آن قطعنامه از همین امروز اجرا می‌شد مخصوصاً قسمتی که مربوط به حمایت تولید کنندگان غلات و مخصوصا گندم است هر چه زودتر جناب آقای دکتر مجیدی باید اجرا و عملی بشود و تا بهار که دو سه ماه بیشتر باقی نمانده بتوانیم نقصان کشت پائیزه را تا اندازه‌ای جبران بکنیم امسال محصول گندم ما بسیار خوب بود مخصوصا در مغان وضع گندم بسیار خوب بود ولی متاسفانه به علت نداشتن سیلو مدتها گندم در دست زارعین و کشاورزان ماند و دولت حاضر به خرید نبود ولی با اقداماتی که به عمل آمد دستور تلگرافی از طرف جناب آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی داده شد (امینی – دستور اجرا نشده) بله من امیدوار هستم که این دستور اجرا بشود و زارعین بتوانند گندم خودشان را بفروشند برای این که اینها تعهدات مالی بسیار فراوان دارند از یک طرف در فشار بدهی هستند و از طرف دیگر محصول در دست آنها مانده است. عذر سازمان غله این بود که گندم مغان و یا سایر نقاط به اصطلاح به قول دهاتی‌ها سیاهک دارد آقا این گناه مزارع و کشاورز نیست این وظیفه دولت است که مامورینی را بفرستد به دهات که بتوانند به موقع آنها را گندزدایی بکنند ضد عفونی بکنند تا محصول آنها آفت نبیند و جلو آفت هم گرفته بشود از طرف دیگر در قسمت‌هایی که به حساب گندم خیز است سیلو ندارند و به علت این که دولت سیلو ایجاد و احداث نکرده آنها نمی‌توانند گندمشان را جمع بکنند و همین طور گندم روی دست اینها می‌ماند و بنده تقاضا می‌کنم از آقای وزیر جدید که یک ترتیبی بدهند که هر چه زودتر در جاهائی که محصول گندم به‌دست می‌آید سیلو احداث بکنند و ایجاد بکنند خوشبختانه از طرف دولت جناب آقای قوام صدری لایحه‌ای برای ایجاد و احداث سیلو در کشور تقدیم پارلمان شد امیدوارم هر چه زودتر این لایحه تصویب بشود ولی باید در نظر گرفته شود که نظر آقایان و وکلا در مورد ایجاد و احداث این سیلو قبلا جلب شود یعنی بدانند که این سیلوئی که می‌خواهند بوجود بیاورند برای کدام منطقه ضروری است یعنی با در نظر گرفتن الاهم فالاهم این سیلو بوجود بیاید که این زرارعین و کشاورزان از این مطلب فعلی بیرون بیایند به هر حال جناب آقای دکتر مجیدی امیدوام جنابعالی هر چه زودتر مفاد قطعنامه سمیناری را که هفته پیش تشکیل دادید که بسیار سمینار مفیدی بود عملی بکنید چون بنده نرسم این است که با این که در این مملکت موضوع سمینار خیلی مد شده است ولی ما از آنها استفاده‌ای که باید و شاید بدست نیاوردیم چون این بازندگی کشاورز و زارع سر و کار دارد و از همین امروز که به وزارتخانه خودتان تشریف می‌برید بنده و سایر همکاران توقع داریم که هر چه زودتر مفاد این قطعنامه اجرا بشود برای این که در بالا بردن سطح زندگی کشاورز و به دست آمدن محصول خیلی مفید خواهد بود و امیدوارم که این کار هر چه زودتر عملی بشود.

رئیس – آقای دکتر مجیدی بفرمائید.

عباس میرزایی – جناب آقای رئیس این موضوع مارکتینگ را بفرمائید آقای دکتر مجیدی توضیح بدهند.

رئیس – بازاریابی است.

عباس میرزایی – پس بفرمائید حذف کنند.

رئیس – پیشنهاد شده است.

دکتر مجیدی (وزیر مشاور) با تشکر از مقام محترم ریاست و با اظهار امتتان از لطف و مرحمتی که جناب آقای دکترالموتی و جناب آقای دکتر اسفندیاری نسبت به بنده فرمودند توضیحات مختصری را به عرضتان می‌رسانم که قدری مطالبی که مطرح شد روشن بشود آقای دکتر الموتی در مورد غله فرمایشاتی فرمودند که آقای دکتر اسفندیاری و آقای اسدی هم در آن زمینه فرمودند بایستی به عرض برسانم که مشکل اساسی که ما داریم در حال حاضر از لحاظ غله یک نوع غله‌ای است که در کشور تولید می‌کنیم و مسئله انبار کردن تسهیلاتی که لازم است در اختیار داشته باشیم برای این که بتوانیم به موقع امکانات لازم را از نظر سیلو کردن در اختیارشان بگذاریم البته از نظر توزیع هم مشکلاتی هست که شاید در درجه دوم اهمیت باشد و همچنین مسئله تثبیت نرخ که بعداً هم درباره‌اش توضیح عرض می‌کنم حضورتان در مورد بهتر کردن نوع گندم که نوع گندم در حدی باشد که مردم راضی باشند چون مردم عادت کرده‌اند چندین سال به گندم خوب خارجی یعنی قسمت اعظمش گندمهای آمریکایی خوب وارد بازار شده و مردم عادت کرده‌اند به نوع خوب گندم و الان که ما می‌خواهیم وضعی برسیم که گندم را در داخل تهیه کنیم لازم است از نظر نوع گندمی که تهیه می‌کنیم در مملکت در حدی برسیم که انتظار مردم را جواب بدهد به این جهت این وظیفه بزرگی از نظر بهتر کردن کشت و ترویج تکنیک‌های فنون جدید کشاورزی در مملکت اقدام بوشد که وظیفه وزارت کشاورزی است که به کمک سازمان برنامه وسیعی را درباره بهتر کردن بذر و کشت اجرا بکند اما وقتی که محصول به دست آمد این وظیفه ما شروع می‌شود که موضوع انبار کردن و سیلو و توزیع کردن است در این زمینه باید حضورتان عرض کنم که ما در حال حاضر ظرفیت سیلوی مملکتمان ۱۷۶ هزار تن است و این خیلی کم است به نسبت احتیاجی که در مملکت وجود دارد مذاکراتی که در جریان بود منجر به امضای یک قرارداد با دولت شوروی شد که برای ایجاد یک سیلو برای گندم که الان در دست اجراست که به ۷۹ هزار تن قرارداد امضا شد که بعضی در شرف انجام است و بلافاصله ظرف یک ماه و نیم گذشته یک توسعه‌ای به میزان ۵۷ هزار تن هم به آنها ابلاغ شد که بعضی از سیلوهایی که الان در دست ساختمان است بلافاصله توسعه داده بشود به میزان ۵۷ هزار تن یعنی تا پایان سال ۴۷ ظرفیت ۱۷۶ هزار تن قبلی را به ۳۱۱ هزار تن برسانیم در همین هفته مذاکرات جدیدی با دولت شوروی در جریان بود که ۳۰۰۰ هزار تن سیلوی جدید ؟؟ بیاید که محلها انتخاب شده روی مسائل فنی توافق شده و قرارداد حتی پاراف شده و باید به امضای طرفین برسد علاوه بر این در حال حاضر یک مذاکره‌ای هم با دولت رومانی در جریان است که ۵۰ هزار تن هم از دولت رومانی سیلو خریداری خواهد شد و آن هم مجلس انتخاب شده و مشغول مذاکره هستیم در حال حاضر با نمایندگان دولت رومانی که دو ماه است در تهران دارند کار می‌کنند و شاید ظرف سه چهار سال آینده ظرفیت سیلوهای مملکتی را به ۶۶۲ هزار تن برسانیم که بنده فکر می‌کنم با پیش‌بینی میزان محصول گندم در برابر چهارم ما از هر حیث از نظر سیلو کردن وسائل کافی در اختیار خواهیم داشت و علاوه بر این در حدود ۳۰۰ هزار تن انبار که ۱۰۰ هزار تن آن تمام می‌شود و دویست هزار تن انبار که ۱۰۰ هزار تن آ» تمام می‌شود و دویست هزار تن هم در طول برنامه علاوه که جزء آن یک عده از انبارهای محدود هم هست که موجود خواهد بود یعنی جمعا در حدود نهصد هزار تن سیلو انبار ما بوجود خواهیم آورد در طول برنامه چهارم که عرض می‌کنم میزان موجود در آن منظور شده است به این جهت فکر می‌کنم که از نظر انبار کردن ما دیگر مشکلی در آینده نداشته باشیم اما امسال باید به عرضتان برسانم که یک سال استثنایی بود خوشبختانه ما توانستیم میزان محصول را به حدی برسانیم که هدف برنامه چهارم است در سال ۵۱ و این ما را با یک وضع خیلی مشکلی مواجه ساخت و مجهز نبودیم چه از لحاظ انبار و چه از لحاظ توزیع و چه از لحاظ اعتباری که لازم است برای خرید از کشاورزان مشکلی ایجاد کرد که کم و بیش خانمها و آقایان محترم از مشکلاتی که در این زمینه بوجود آمد در شهرستانها مطلع هستند ولی باید خدمتتان عرض کنم که سازمان غله هر نوع گندمی را نمی‌تواند بخرد گندمی که دریک استاندارد مشخصی هست و حداکثر نیم درصد افت دارد می‌تواند بخرد یعنی اگر گندم نامرغوب تر از این بخرد آن وقت فروش آن برایش مشکل خواهد بود و آن کسانی که از دولت گندم خریداری می‌کنند توقع دارند که گندم بهتری بخرند و الان یک نو ع گندم است که در نوع پایین است و شاید بهترین باشد که در محل مصرف شود تا به دولت فروخته شود که دولت نتواند آن را بفروشد یعنی دولت یا باید برای مصارف شهری و یا برای صادرات این گندمها را بخرد و همانطور که عرض کردم به علت این که در سالهای اخیر گندم خارجی وارد مملکت شده مردم همه از دولت انتظار دارند که گندم خوب به آنها عرضه بکنند در مورد سیگار و دخانیات که جناب آقای دکتر الموتی فرمودند بنده تصدیق می‌کنم که در حال حاضر مجهز نیستیم که ب اانتظارات مردم از نظر نوع سیگار و مرغوبیت آن جواب بدهیم یعنی مردم انتظار دارند استاندارد بین‌المللی رعایت بشود مثلاً وقتی ما یخچال می‌خریم انتظار داریم همان یخچالی بخریم که آلمانی و آمریکایی می‌خریم یا مثلاً تلویزیون که می‌خریم انتظار داریم همان تلویزیونی باشد که امریکایی و ایتالیایی می‌خرد در بیشتر کالاها مردم انتظارشان در سطح استاندارد بین‌المللی رعایت بشود و توقع دارند همان سیگار را مصرف کنند که خارجی مصرف می‌کند چون مصرفش در دنیا تعمیم پیدا کرده که همه انتظار دارند استاندارد بین‌المللی رعایت بشود و این کار را باید با روشهای به عمل آوردن توتون و ساختن سیگار و سرمایه‌گذاری بیشتر انجام داد تا به حال تکیه روی این بود که از دخانیات به عنوان یک دستگاه حصول عایدی استفاده بشود و به جنبه‌هایی که بازرگانی و راضی کردن مشتری بتوان اسم نهاد توجه نشده و رعایت نشده و البته کشت توتون ما اگر نسبت به آن توجه بشود مرغوب خواهد بود ولی باید توجه داشت که توتون سیگار آمریکایی در یک مزارعی کشت می‌شود که از نظر آب و هوا و نوع زمین می‌تواند بهترین نوع توتون را تولید کند و در مملکت ما نمی‌توانیم توتون آمریکایی و توتون نوع ویرجینیا بوجود بیاوریم ولی می‌توانیم کشت توتون نوع ویرجینا را در مملکت شروع کنیم و کشت بهترین نوع توتون شرقی را از مجموع این دو نوع توتون یک توتونی تهیه کنیم که قابل عرضه باشد چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی و برای این کار باید از متخصصینی که شاید در مملکت ما به حد کافی وجود ندارد استفاده کنیم در حال حاضر مذاکراتی با یکی از دول اروپای شرقی در جریان است که بیایند با ما همکاری کنند برای بهتر کردن کشت توتون که بنده امیدوارم در آینده نزدیکی تا حدی جوابگوی انتظارات مردم باشیم مسئله چهارم بر عکس آنچه که فرمودید به جناب آقای دکتر الموتی من فکر می‌کنم که الان خطر این است که در شمال جنگلها را می‌گیرند و باغ چای ایجاد می‌کنند و این را ما مخالف هستیم و معتقد هستیم که سطحی که الان زیر کشت است خیلی خوب است و باید نوع چای را بهتر بکنیم و سطح تولید چای در هکتار را بالا ببریم و برای این کار باید متوجه یک فرمول جدید بشویم که چای را بهتر بکنیم در زمینه کشت و به عمل آوردن چای و از ورود چای خارجی بی‌نیاز بشویم این هم برنامه‌ای است که در آینده امیدواریم بتوانیم نتایج آن را خدمتتان عرض بکنیم (دکتر الموتی – منظور بنده این بود که تامین مصرف داخلی در داخل مملکت باشد منظور این نبوده از خارج وارد شود) الان تولید و مصرف جوابگوی مملکت نیست مصرف داخلی به ۶ ۷هزار تن می‌رسد و تولید داخلی حداکثر به ۱۸ هزار تن یعنی حداقل ما به ۸ هزار تن در سال احتیاج داریم البته اگر تولید را در سطح هکتار بالا ببریم و نوعش را بهتر بکنیم تا حدی مملکت را بی‌نیاز خواهیم کرد ولی از نوع مرغوبی که الان در ارتفاعات مرطوب هندوستان به عمل می‌آید شرایط جغرافیایی ما اجازه نمی‌دهد که ما نوع عالی چای را به دست بیاوریم البته این یک مطلب اساسی می‌شود که ما بایستی قبول بکنیم که نوع عالی چای را در مملکت مصرف نکنیم یا اگر بخواهیم مصرف بکنیم باید از خارج وارد بکنیم و برای مصرف عمومی مسلما باید یک روز بتوانیم مصرف داخلی را تامین بکنیم و در مورد فروشگاه فردوسی مطالبی فرمودید که شاید به ظاهر قابل قبول و منطقی باشد و اگر یک کمی در آن موشکافی بکنیم می‌بینیم که دولت هم دلایلی دارد از جهت فروشگاه فردوسی ضمن آن که شاید این جمله قابل قبولی است که دولت تاجر خوبی نیست برای این که مردم از دولت یا انتظاراتی دارند که از تاجر خصوصی ندارند مردم انتظار دارند که دولت رعایت منافع عامه را بکند و یا مسائلی را رعایت بکند که از یک تاجر این انتظار را ندارند و در نتیجه آزادی عمل تاجر بیشتر. سرعت عمل بیشتر و رحم او کمتر است و دولت در این زمینه یک مشکلاتی دارد که نتیجه این است که دولت خیلی خوب نمی‌تواند تجارت بکند ولی در مورد فروشگاه فردوسی اصولا منطق وجودیش این است که در شرایط فعلی مملکت ما یک توسعه اقتصادی سریع داریم و تحولات و تغییرات زیاد است و نمی‌توانیم صبر بکنیم و آن طوری که در سایر کشورها به مرور زمان گذشت سالها یک روشهایی برقرار شده و مردم یک قیودی را قبول کرده‌اند و برایشان نظم شده و مقررات شده یک چنین شانسی را نداریم و بایستی دولت در بازار دخالت بکند و برای این که بتواند یک نظمی را از نظر ثبات قیمتها و نفوذ عوامل مختلی که در بازار عمل می‌کنند داشته باشد به این جهت لازم است که یک در حد مشخصی که شاید یک حداکثری باشد که دولت از آن مقدار بتواند دخالت بکند باید دولت در بازار به عنوان یک عامل عمل کننده بتواند عوامل موجود در بازار را تحت تاثیر قرار بدهد به این جهت بنده فکر می‌کنم همانطور که دولت وظیفه دارد تولید را حمایت بکند و در مراکز مصرف تنظیم بکند از آن طرف باید یک وسایلی داشته باشد که بتواند عامل تثبیت کننده در بازار باشد و در مواقعی که افراد خصوصی از نوسانات بازار می‌خواهند به نفع خود استفاده بکنند دولت بتواند با یک فروشگاه‌هایی مثل فروشگاه فردوسی یا فروشگاههایی در آینده در شهرهای بزرگ احداث خواهد کرد همیشه بتواند عرضه را به وضع مناسبی نگه دارد و در نتیجه یک عامل تثبیت کننده قیمت در بازار باشد به این جهت است که اصولاً چون وظایف این وزارتخانه مربوط به بازار است بایستی دارای یک وسایلی باشیم که بتوانیم در بازار موثر باشیم و این فروشگاه فردوسی باید یک ابزار و وسیله‌ای باشد و با وظایف جدید وزارتخانه تطبیق داده بشود و به عنوان وسیله در دست دولت باقی بماند و مورد استفاده قرار بگیرد در مورد مواد غذایی و صنایع قند و شکر مطالبی فرمودید جناب آقای دکتر اسفندیاری بایستی به عرضتان برسانم در مورد صنایع غذایی اصولاً میدان خیلی وسیع است و یک حد فاصل و مشخصی وجود ندارد یعنی تمام صنایعی که محصولات کشاورزی آن را تشکیل می‌دهد و قابل عرضه در بازار می‌کند می‌تواند ارتباط داشته باشد به کار ما و اگر بخواهیم این را قبول کنیم بسیاری از صنایع سنگین هم می‌آید جزو وظیفه ما در حالی که ما نمی‌خواهیم این طور باشد و فقط می‌خواهیم آن صنایعی که مربوط به بهتر کردن عرضه تولیدات کشاورزی در بازار می‌باشد درست بگیریم و آنچه که مربوط به اقلام عمومی مصرف است و برای این کار این ماده دوم را گذاشته‌ایم که آنچه دولت صلاح می‌داند و مقتضی م داند به ما واگذار کند و ما اداره آنها را در دست بگیریم و صنایع قند یک صنعت وسیعی است و در این چند سال توسعه پیدا کرده و همانطور که فرمودید در دو سال آینده ما از وارد کردن قند و شکر بی‌نیاز می‌شویم و این صنعت موفقیت آمیز بوده الان صحیح نیست که وسط کار تغییرش بدهیم و از وزارت اقتصاد بگیریم و بدهیم به وزارت جدید در حالی که در آنجا به نحو احسن پیشرفت کرده و در آینده هم توسعه پیدا خواهد کرد اما از جهت عملیات بازار و توزیعش وظیفه‌ای خواهیم داشت که ان‌شاءالله سازمان قند و شکر وظیفه‌اش را تغییر خواهد داد و از این نظر با وظایف تطبیق خواهد کرد ما به کار کشت و زرع به هیچ وجه دخالتی نداریم و وظیفه ما وقتی شروع می‌شود که محصول کشاورزی به دست آمده است و بایستی عملیات بازار آن را به دست بگیریم و آن مثل بسته‌بندی مثل کشتارگاه مثل سردخانه و نگاهداری این مواد اگر لازم باشد یک صنایعی باید تغییر شکل بدهند مثل کارخانجات دخانیات و از این قبیل که محصولاتشان را طوری تغییر شکل بدهند که قابل عرضه در بازار باشد ما اصولاً آنچه که مربوط به این قبیل عملیات می‌شود جزو وظایف خودمان می‌دانیم و حتی‌الامکان از دخالت در کار صنایعی مثل صنایع سنگها و صنایع غذایی دخالت نمی‌کنیم و صنایع غذایی آنجایی به کار ما دخالت پیدا می‌کند که مصرف عمومی دارد و موثر است و در متناسب نگاهداشتن سطح قیمت‌ها و زندگی موثر است در مورد نان که جناب آقای اسدی اشاره فرمودند به سمینار نان بسیار مطلب به جایی است و توجه خود بنده به سازمان غله هست ما در کار نان پزی باید تحول ایجاد کنیم الان در خیلی از ممالک مواد پروتئینی را از طریق نان وارد می‌کنند یعنی یک موادی به نان اضافه می‌کنند که پروتئین آن اضافه می‌شود و برای تغذیه بسیار مفیدتر خواهد بود بخصوص برای خردسالان و در نتیجه تغذیه خیلی مفیدتر خواهد شد و ما برنامه‌ای در دست داریم که بتوانیم نوعی نان تهیه کنیم که در مدارس و نواحی که لازم است دولت از نظر تامین پروتئین کودکان بهش توجه کند خدمتی را که لازم است بتوانیم انجام دهیم واز این جهت به تصمیمات سمینار توجه کافی خواهد شد و اجرا خواهد شد (احسنت).

رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست اظهاری نشد) بود و در شور مواد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱ – به منظور پیش‌بینی احتیاجات و تدارک فرآورده‌های اساسی غذایی و مصرفی و تعیین میزان محصول مورد نیاز کشور و تضمین خرید محصولات مهم کشاورزی (نباتی و حیوانی) به نرخ و شرایطی که دولت تعیین می‌کند و انجام عملیات مارکتینگ (بازاریابی و بهبود وضع توزیع فرآورده‌های کشاورزی و مواد مصرفی در کشور تامین وسایل و تسهیلات لازم برای حفظ و نگهداری آنها) و همچنین فراهم کردن مقدمات بیمه دام و محصولات کشاورزی در مقابل عوامل جوی و نظارت مستمر بر وضع قیمتهای کالاهای مصرفی عمومی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تشکیل می‌گردد.

رئیس – در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید نام وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وزارت فرآورده‌ای کشاورزی و کالاهای مصرفی تبدیل گردد.

دکتر فضل الله صدر.

مقام محترم ریاست مجلس

با احترام پیشنهاد می‌نماید کلمه قیمتها در سطر هفتم مادۀ اول قانون تشکیل وزارت فرآورده‌های کشاورزی و کالاهای مصرفی که کلمه جمع می‌باشد به کلمه مفردیها تبدیل شود.

با تقدیم احترام – دکتر فضل‌الله صدر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در لایحه مربوط به تأسیس قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در ماده یک صفحه دوم سطر دوم بعد از کلمه مقدمات به شرح زیر اصلاح شود بیمه محصولات کشاورزی (نباتی و حیوانی) – الخ.

دکتر رضا نجیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده یک لایحه چاپی شمارۀ ۸۱ اصلاح زیر به عمل آید.

مادۀ ۱ -... و تضمین خرید محصولات کشاورزی (نباتی و حیوانی) به نرخ..... دکتر اسفندیاری

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۱ لایحه چاپی شمارۀ ۸۱ اصلاح زیر به عمل آید.

مادۀ ۱.... و تضمین خرید محصولات مهم منطقه‌ای کشاورزی (نباتی و حیوانی) بنرخ و شرایطی....

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم ماده یک قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی، و مواد مصرفی جمله نظارت مستمر بر وضع قیمتهای کالاهای مصرفی عمومی به جمله «فراهم کردن مقدمات بیمه دام و محصولات کشاورزی در مقابل عوامل جوی» مقدم گردد.

با تقدیم احترام – ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید که مادۀ یک گزارش کمیسیونها درباره تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۱ – به منظور پیش‌بینی احتیاجات و تدارک فرآورده‌های اساسی غذایی و مصرفی و تضمین خرید محصولات مهم کشاورزی (نباتی و حیوانی) و مبادرت به عملیات مربوط به تنظیم تولید و بازار و تغییر شکل و تبدیل محصولات کشاورزی و بازاریابی و توسعه بازار و بهبود چگونگی توزیع فرآورده‌های کشاورزی و مواد مصرفی و تامین وسایل و تسهیلات لازم برای حفظ و نگهداری آنها و نیز فراهم کردن مقدمات محصولات کشاورزی و نظارت مستمر بر وضع قیمت‌های کالاهای مصرفی عمومی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تشکیل می‌شود.

با تجدید احترامات – دکتر عدل طباطبایی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱ آن به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۱ – به منظور برآورد و پیش‌بینی احتیاجات و تدارک مواد اساسی و غذایی مصرفی مورد نیاز کشور که از طرف دولت تشخیص خواهد شد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تاسس و انجام وظایف زیر را عهده دار می‌شود:

الف – تضمین خرید محصولات مهم کشاورزی اعم از نباتی و حیوانی با شرایط و نرخی که دولت قبلاً تعیین می‌کند.

ب – تأمین وسایل برای حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی خریداری شده از طرف مؤسسات دولتی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حفظ محصولات کشاورزی بخش خصوصی.

ج – بازارایابی و بهبود وضع توزیع فرآورده‌های کشاورزی و مواد مصرفی در داخل کشور از طریق شرکتهای تعاونی.

د – نظارت مستمر بر وضع قیمتهای کالاهای مصرفی.

ه – فراهم کردن مقدمات بیمه دامها و محصولات کشاورزی در مقابل عوامل جوی.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانونی تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در ماده ۱ سطر ۴ کلمه مارکتینگ حذف و بجای آن بازاریابی ذکر شود.

با تقدیم احترام – دکتر رضا نجیمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید نان وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تبدیل شود به وزارت فرآورده‌های کشاورزی و کالاهای کار بردنی.

با تقدیم احترام – دکتر اسفندیار یگانگی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در لایحه تشکیل وزارت تولیدات کلمه مارکتینگ به کلمات بازاریابی و بازاربری تبدیل شود.

خزائلی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌شود کلمه مارکتینگ مذکور در سطر ۴ مادۀ ۱ حذف شود.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بعد از پرانتز جمله بررسیهای فنی و اقتصادی مربوط اضافه شود.

مهندس فیروز عدل.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید وزارت تولیدات کشاورزی موظف است بازار مناسب در سراسر جهان بخصوص در شیخ‌نشینهای خلیج فارس برای محصولات کشاورزی تهیه نماید.

اخلاقی.

رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان غله و کارخانه شیر پاستوریزه تهران و سهام دولت در سایر کارخانجات شیر پاستوریزه و همچنین سازمانهای چای و قند و شکر و موسسه انحصار دخانیات ایران و فروشگاه فردوسی وابسته به وزارت دارایی و آن قسمت از کارخانجات مربوط به صنایع غذایی که دولت مقتضی بداند به این وزارتخانه منتقل می‌شود وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی در سازمان غله و کارخانه شیر پاستوریزه تهران و همچنین کلیه وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی در سازمانهای چای و قند و شکر و موسسه انحصار دخانیات ایران و فروشگاه فردوسی به عهده وزیر و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌گردد.

رئیس – در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم و ۴ مادۀ ۲ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی جملات کارخانجات شیر پاستوریزه و کارخانجات مربوط به کارخانه‌های شیر پاستوریزه و کارخانه‌های مربوط اصلاح گردد.

ماهیار.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۲ لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به شرح زیر اصلاح به عمل آید.

۱- از سر سوم جمله و آن قسمت از کارخانجات مربوط به صنایع غذایی که دولت مقتضی بداند حذف شود.

۲- تبصره زیر به ماده مزبور اضافه گردد.

 • تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود آن قسمت از کارخانجات مربوط به صنایع غذایی را که مقتضی بداند بعدا با مشمول نمو. دن اختیارات و وظایف به وزیر و وزارت تولیدات کشاورزی منتقل نماید.

مهندس عباس اخوان.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید که کلمات کارخانجات

در سطرهای دوم و سوم مادۀ ۲ به کلمه کارخانه‌ها تغییر یابد.

با احترام – دکتر هوشنگ طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۲۱ لایحه چاپی شمارۀ ۸۱ به صورت زیر اصلاح شود.

مادۀ ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان غله و شیر پاستوریزه تهران و سهام دولت در سایر کارخانجات شیر پاستوریزه و همچنین سازمانهای چای و قند و شکر و کلیه کارخانه‌های مربوط به صنایع غذایی به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل می‌گردد وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی در سازمان غله و کارخانه‌های شیر پاستوریزه و همچنین وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی در سازمانهای چای و قند و شکر و همچنین وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها و وزراء در کارخانه‌های مربوط به صنایع غذایی به عهده وزارت و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌گردد.

در صورت قبول شدن این پیشنهاد باید (موسسه انحصار دخانیات ایران) از تبصره ۱ ماده ۳ نیز حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نیامد که ماده ۲ گزارش کمیسیونها درباره لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای غله کشور و چای و قند و شکر و مؤسسه انحصار دخانیات ایران و کارخانه شیر پاستوریزه تهران و آن قسمت از کارخانجات مربوط به صنایع غدایی که دولت مقتضی بداند با کلیه دارایی وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌شود و نیز سهام دولت در سایر کارخانه‌های شیر پاستوریزه و شرکت سهامی فروشگاه فردوسی به وزارت مزبور منتقل می‌گردد و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نمایندگی سهام مزبور را به عهده می‌گیرد و وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی و وزارت و وزیر دارایی در این موسسات به عهده وزارت و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌شود.

دکتر عدل طباطبایی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید سطر چهارم مادۀ ۲ لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به شرح زیر اصلاح شود.

و آن قسمت از کارخانه‌های صنایع غذایی متعلق به دولت که مقتضی باشد طبق تصویب هیئت وزیران به وزرات تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل شود الی آخر.

صائب.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید:

در سطر سوم مادۀ ۲ لایحه تشکیل وزارت تولیدات و مواد مصرفی کلمه (سهام) فروشگاه فردوسی اضافه شود.

با تقدیم احترام – کریم اهری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید:

قسمت اخیر تبصرۀ ۳ مادۀ ۲ به شرح زیر اصلاح شود.

و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین با دارایی و بودجه و کارکنان به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل کند.

با تقدیم احترام – کریم اهری.

ریاست محترم مجلس

احتراما پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به مادۀ ۲ اضافه شود.

وزارت تولیدات کشاورزی مواد مصرفی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون فروشگاه فردوسی را به فروش رسانده وجه آن را به صندوق عمومی دولت واریز نماید مقررات مربوط به فروش در حدود آئین‌نامه خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد معدنی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

دکتر مهذب.

رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۳ – وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است سازمان لازم را برای اجرای وظایف مندرج در این قانون و سایر وظایفی که به او محول خواهد شد بر اساس تبصرۀ ۳ مادۀ ۸ لایحه قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

 • تبصرۀ ۱ – سازمان چای و موسسه انحصار دخانیات ایران به صورت شرکت سهامی اداره خواهد شد و تغییرات لازم در اساسنامه موسسات مزبور از طرف دولت پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
 • تبصرۀ ۲ – دولت مجاز است سازمانهای دیگر را که وظایف آنها با وظایف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مشابه یا مربوط است با اختیارات و وظایف آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران با دارایی و بودجه و کارکنان به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل کند.

رئیس – در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به جای عبارت مشابه یا مربوط است نوشته شود منطبق است.

محمد شهرستانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌نماید که تبصره یک مادۀ ۳ گزارش کمیسیونهای درباره تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به شرح زیر اصلاح شود.

 • تبصره یک: وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجاز است تقسیماتی را که از لحاظ سازمان و مقررات مالی و معاملات و وظایف و اختیارات مؤسسات وابسته مندرج در مادۀ ۲ این قانون لازم بداند به صورت اساسنامه تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا بگذارد.

دکتر عدل طباطبایی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره یک مادۀ سه به شرح زیر اصلاح شود:

 • تبصرۀ ۱ – وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی می‌تواند سازمان چای و مؤسسه انحصار دخانیات ایران را به صورت شرکت سهامی اداره نماید و در این صورت مکلف است مدت سه ماه تغییرات لازم در اساسنامه مؤسسات مزبور را پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارد.

صائب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احترام در لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر جایگزین تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ شده و تبصرۀ ۲ مادۀ مزبور سومین تبصره گردد.

 • تبصرۀ ۲ – در مؤسساتی که موضوعاً با حق انحصاری دولت اداره می‌شود وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است حقوق انحصاری دولت را در هر مورد ظرف مدت شش ماه تشخیص و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد حذف تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ را می‌نماید.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید کلمه او مندرج در ماده ۳ (خط دوم) به آن تبدیل شود.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به مادۀ ۳ اضافه شود:

 • تبصره – دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه کلیه کارخانجات مواد غذایی را که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است به وزرات تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل نماید.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به مادۀ ۳ اضافه شود:

دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال کلیه مسئولیت‌های مربوط به کشت و زرع محصولات چغندرقند – توتون و چای را که فعلاً بعضی از سازمانهای دولتی نظارت می‌نمایند به عهده وزارت کشاورزی و سازمانهای مربوط قرار دهد.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصرۀ ۱ مادۀ ۳ لایحه چاپی شمارۀ ۸۱ حذف شود.

حسین یوسفی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید شرح زیر در سطر دوم مادۀ ۳ بعد از عبارت مندرج در این قانون همچنین جهت توسعه کشت زیتون و تکثیر محصول آن و اختصاص اعتبارات کافی برای نیل به این منظور اضافه شود.

سید محمود توسلی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در تبصرۀ ۲ از مادۀ ۳ لایحه شمارۀ ۸۱ مربوط به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در سطر دوم بعد از کلمه وظائف آنها پیشنهاد «هیئت دولت و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین» به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب هیئت وزیران گنجانده شود.

دکتر رهنوردی.

رئیس – مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۴ – به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایف مقرر در این قانون مؤسسات و شرکتهایی را که طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد به صورت دولتی یا مختلط بوجود آورد.

اساسنامه مؤسسات مزبور از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

رئیس – در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در قسمت آخر مادۀ ۴ گزارش کمیسیونها درباره تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اصلاحات ذیل به عمل آید.

اولاً – در ابتدای سطر بند دوم ماده پس از کلمات اساسنامه موسسات کلمه و شرکتهای اضافه شود

ثانیاً در انتهای ماده تبصره‌ای بشرح ذیل اضافه شود:

 • تبصره مادۀ ۴ – امور مالی و معاملات کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی از مقررات مربوط به محاسبات عمومی و معاملات دولتی مستثنی و منحصراً تابع مقررات اساسنامه‌ای می‌باشد که طبق این قانون به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می‌رسد.

دکتر عدل طباطبایی.

احتراما پیشنهاد می‌نماید کمیسیونهای مربوط به کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین مبدل شود.

دکتر مهذب.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود بهره‌برداری از شیلات شمال به عهده وزارت مواد مصرفی و محصولات کشاورزی واگذار گردد و تکثیر و حفاظت و تعیین زمان بهره‌برداری به عهده وزارت منابع طبیعی واگذار گردد.

مهندس فضل الله معتمدی.

رئیس – مادۀ الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترما پیشنهاد می‌شود یک ماده به شرح زیر به سازمان تکشیلات وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اضافه شود:

وزارت تولیدات کشاورزی موظف است فروشگاه فردوسی و شعب آن را به اقساط ده ساله به شرکت تعاونی ارتش به فروش برساند.

امان الله ریگی.

رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش

رئیس – خانم دکتر پارسای بفرمائید.

بانو دکتر پارسای (معاون وزارت آموزش و پرورش) – با کسب اجازه از مقام محترم ریاست ماده واحده‌ای است برای شرکت ایران به قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات و آموزش و پرورش که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن و ارسال به مجلس سنا

رئیس - گزارش شور دوم اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی

کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن و آقای دکتر مرشد معاون وزرات بهداری لایحه شماره ۶۰۶۳۶ – ۱۳۴۶/۸/۱۷ دولت راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۶ چاپ گردیده برای شور دوم با توجه به پیشنهادات مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن

مادۀ ۱ – از تاریخ تصویب این قانون اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات از وزارت کشور منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور در مورد انجمن ده (به استثناء مقررات مربوط به انتخابات انجمن ده و کدخدا) به عهده وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود.

 • تبصرۀ ۱ – آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به وظایف انجمن ده در باره امور آبادانی روستاها و همچنین آیین نامه‌های مربوط به عمران مناطق عشایری از طرف وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیونهای آبادانی و مسکن مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آئین نامه‌های مزبور اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات و انجمن و شوراهای مربوطه کماکان بر طبق مقررات سابق وظائف خود را انجام خواهند داد.
 • تبصرۀ ۲ – آن تعداد از کارکنان وزارت کشور و آن مبلغ از بودجه و دارایی که باید از وزارت کشور به وزرات آبادانی و مسکن منتقل شود به موجب تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

مادۀ ۲ – از تاریخ تصویب این قانون وظیفه ترویج خانه داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن محول می‌شود.

کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و تعهدات مربوط به اداره ترویج خانه‌داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود آن عده از کارمندان اداره ترویج خانه‌داری که فقط عهده‌دار ترویج کشاورزی هستند با اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و وسایل کار طبق پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و آبادانی و مسکن و تصویب هیات وزیران کماکان در اختیار وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند.

مادۀ ۳ – از تاریخ تصویب این قانون اجرای آن قسمت از وظایف و طرحهای بهداشتی (ساختمانی و لوله‌کشی) مربوط به اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداری که در روستاها انجام می‌شود و یا خواهد شد با اعتبارات مربوط به عهده وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌گردد.

مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن – مهندس عطایی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی نائینی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن در این مورد را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۱۹ آذر م اه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن را برای شور دوم مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن در این مورد را تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بهداری – دکتر رهنوردی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۹ آْذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - محمد دیهیم.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن و آقای ممتاز معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون آبادانی و مسکن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس ریاحی.

رئیس – ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۱ – از تاریخ تصویب این قانون اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات از وزارت کشور منتزع و به وزارت مسکن و آبادانی منتقل می‌شود کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور در مورد انجمن ده (به استثنا مقررات مربوط به انتخابات انجمن ده و کدخدا) به عهده وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود.

 • تبصرۀ ۱ – آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به وظایف انجمن ده درباره امور آبادانی روستاها و همچنین آئین‌نامه‌های مربوط به عمران مناطق عشایری از طرف وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیونهای آبادانی و مسکن مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آئین‌نامه‌های مزبور اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات و انجمن و شوراهای مربوطه کماکان بر طبق مقررات سابق وظائف خود را انجام خواهند داد.
 • تبصرۀ ۲ – آن تعداد از کارکنان وزارت کشور و آن مبلغ از بودجه و دارائی که باید از وزارت کشور به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شود به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهدشد.

رئیس – در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲ – از تاریخ تصویب این قانون وظیفه ترویج خانه‌داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن محول می‌شود.

کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و تعهدات مربوط به اداره ترویج خانه‌داری از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شوند آن عده از کارمندان اداره ترویج خانه‌داری که فقط عهده‌دار ترویج کشاورزی هستند با اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و وسایل کار طبق پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و آبادانی و مسکن و تصویب هیأت وزیران کماکان در اختیار وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند.

رئیس – در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- از تاریخ تصویب این قانون اجرای آن قسمت از وظایف و طرحهای بهداشتی (ساختمانی و لوله کشی) مربوط به اداره بهداشت محیط وزارت بهداری که در روستاها انجام می‌شود و یا خواهد شد با اعتبارات مربوط به عهده وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌گردد.

رئیس – در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر رفیعی بفرمایند.

دکتر رفیعی – در این موقع که لایحه اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مرحله نهایی تصویب را می‌گذراند و امور آبادانی روستاها به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود بنده لازم دانستم چند کلمه‌ای عرض کنم آقایان می‌دانید که اغلب روستانشینان مملکت ما از وسایل اولیه رفاه و آسایش که برق و آب لوله‌کشی و ساختمانهای بهداشتی باشد محروم هستند در مورد ساختمانها باید عرض کنم که شاید لازم نباشد در تمام روستاها بناهای مدرنی که مستلزم بودجه بسیار زیاد و هزینه‌های هنگفت است ساخته شود بلکه ساختمانهای خشت و گلی که در روستاها ساخته شده و می‌شود اگر مرتب مرمت شوند بیش از پنجاه سال عمر می‌کنند ولی اغلب این ساختمانها مطابق اصول بهداشتی ساخته نشده‌اند باید توجه شود که همین ساختمانهای موجود تا حدود امکان به صورتی درآیند که قابل زندگی راحت و اصول بهداشتی بشوند بنده اطمینان دارم که وزارت آبادانی و مسکن در مدت خیلی کوتاهی موفق خواهد شد که قیافه روستاهای ایران را به کلی عوض نماید و وسائل رفاه و آسایش روستاییان را که قشر عظیم جمعیت مملکت ما را تشکیل می‌دهند فراهم نماید.

رئیس – آقای دکتر خزائلی بفرمائید.

دکتر خزائلی – البته این اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن از قوانین بسیار مترقی است و ما خوشوقتیم که با این قانون می‌توانیم قسمت مهم از روستاهایمان را آباد کنیم اما مسلما عمران و آبادی منحصر به لوله کشی آب یا ساختن یک بنا نیست بیشتر امور اجتماعی روستاها مطرح است و به همین مناسبت هم دولت بیدار ما توجه داشته و هنگام تنظیم لایحه امور دهات را مقدم داشته است بنابراین این مرام با وجود این که تازه از زیر بار فئودالیزم کمر راست کرده بودند و با این که وضعشان طوری است که به من خبر دادند که با این که کاهگل نداشته‌اند خرمنشان را برنداشته‌اند برای این که موضوعات خاصی بوده مساله آموزش بهداشت در دهات موضوع اساسی است ما به آموزگار احتیاج داریم و متاسفانه به واسطه این که وزارت آموزش و پرورش به اندازه کافی معلم ندارد و از طرف دیگر حقوق معلم کم و بسیار ناچیز است و از طرف دیگر معلم در دهات مقداری از وقت خودش را صرف می‌کند و مقداری وقت زیاد دارد و از جانب دیگر چون آموزگار زن غالبا به دهات اعزام نمی‌شوند و دختران از این جهت استقبالی نمی‌کنند از آموزش و پرروش از این جهت بنده پیشنهادی کردم که وزارت آموزش و پرورش از ساعات اضافی آموزگاران استفاده کند و اعتباراتی که احتیاج دارند بپردازند و احیانا معلمین زن و مرد یعنی معلمینی که زن و شوهر باشند آنها حق تقدم داشته باشند و استفاده بکنند تا هم به نفع وزارت آموزش و پرورش باشد و بالاخره با پرداخت بودجه کمتر بتوانند این مسائل اجتماعی را حل کنند و این کار به دست مجریانی بیفتد که برای این کار ساخته شده‌اند در لایحه قبلی مطرح بود که وضع توتون و چای ما خوب نیست علتش این است روستائیان آن اندازه باید توجه داشته باشند که زیاد نبایستی استفاده عمومی را در نظر بگیرند و چای نرسیده را می‌چینند و این باعث فساد می‌شود و انبار می‌کنند و این یک کپکهایی بوجود می‌آورد و برگهای توتون را خراب می‌کند اینها مسائلی هستند که آموزگاران بخوبی می‌تواند از عهده این مسائل برآیند و اگر گفته شود این مسئله پیشنهاد خرج است بنده عرض می‌کنم که این پیشنهاد خرج نیست برای این که از همان اعتباراتی است که در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار گرفته و این وزارت جوان نشان که به اصلاحات اجتماعی توفیق می‌یابد این اصلاح را در نظر بگیرد و نه تنها این وزارتخانه‌ها بایستی مسئله آموزش و پرورش را مقدم دارند و مخصوصا از جهت این که مقام معلمان هم بالاتر برود و هم این که دولت بتواند از کلیه معلمان در پیش برد انقلاب استفاده کند بسیار متشکرم (احسنت).

رئیس – در کلیات آخر لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیروسیله منشی آقای مهندس صائبی اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد.)

آقایان پاینده – شکیبا – حی – مهندس کیا – کجوری – جوادی – غلام نباکان – دکتر میر علا – قاضی زاده – یوسفی – امیر احمدی – شاخوئی – مبارکی – دکتر درودی – اسدی – موسوی ماکوئی – مهندس قادر پناه – دکتر متین – سعید وزیری – مهاجرانی – محدث زاده – دکتر رفیعی – دکتر موثقی – دکتر بهبهانی – تیمسار نکوزاد – شاهنده – مهندس فیروز عدل – جهانشاهی – معیری – مروتی –دکتر ضیایی – تیمسالر همایونی – پور ساطع – کلانتر هرزمی – دکتر رضوانی – مهندس ریاحی – اخلاقی – خانلر قراچورلو – صائبی دکتر مهدوی – ملک افضلی – دکتر ملیکی – پدرامی – جاماسبی – دکتر صفائی – امامی رضوی – دکتر رفعت – دکتر حکمت – دکتر اسدی – شیخ الاسلامی – بانو زاهدی – ضیا احمدی – شیخ بهایی – موسی صالحی – روستا – مهندس صائبی – دکتر فربود. – اصولی –دکتر رهنوردی – دکتر بقایی یزدی – امام مردوخ – مهندس بهرام زاده ابراهیمی – مهندس زر آور – مهندس ریاضی – دکتر حکیم شوشتری – بانو سعیدی – دکتر برومند – جوانشر – ایلخانی پور – دکتر شریعت – مهندس اردلان - کاسمی – ریگی – تیمسار حکیمیان – آموزگار – مهندس اربابی – فخر طباطبایی – دکتر بیت منصور – دکتر یگانگی – ظفر – صدقیانی زاده – طباطبایی – انشا – اولیا – سلیمانی – محسنی – دکتر محققی – رامبد – دکتر وفا – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – فروتن – ماهیار – دکتر کیان – تیمسار وحدانیان – بهنیا – موید امینی – مهندس معینی – قراچورلو – دکتر خطیبی – دکتر گاگیک – دکتر غنی – دکتر عدل – دکتر کلالی – روحانی – مهندس ارفع – دکتر نجیمی – کورس – مهندس فروهر – دکتر الموتی – پور بابایی – مهندس سهم الدینی – معزی – مهندس برومند – دکتر خزائلی – دکتر سبزواری – شهرستانی – دکتر قهرمان – موسوی – دکتر کفائی – مافی – صادقی مجد صائب – مهندس عترت – عجم – بختیاری پور – دکتر عدل طباطبایی – دکتر اسفندیاری – خواجه نوری – مهندس زنجانچی – مهندس یار محمدی – دانشمند – دکتر یز دان پناه – پروفسور مخبر فرهمند – رضوی – توسلی – دکتر مدنی بوشهری- مهندس اسدی سمیع – فولادوند – عباس میرزایی – بانو دکتر دولتشاهی – بهادری – بیات – دکترخیراندیش – مهندس کیا – مریدی – پزشکپور – دکتر زعفرانلو – دکتر صدر – مهندس عطایی – دکترعظیمی – عامری – حق شناس – بدر صالحیان – دکتر اعتمادی – دکتر وحیدنیا – فرهادپور – اهری – زرگرزاده – کیوان – دکترمهذب – دکترامین – مهندس بهبودی – دکتر صاحبقلم – مسعودی – مهندس اخوان – کمالوند – مانی – ابوذر – دکتر سعید – رضا زاده – دیهیم – دکتر صالحی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)

 • آرا موافق ۱۷۸ رأی.

رئیس – لایحه با ۱۷۸ رأی موافق باتفاق آراء تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین –

آقایان پاینده- شکیبا – حی – مهندس کیاجوری – جوادی – غلام نیاکان – دکتر میر علا – قاضی زاده- یوسفی – میر احمدی – شاخوئی – مبارکی – دکتر درودی – اسدی – موسوی ماکوئی – مهندس قادرپناه – دکترمتین – سعید وزیری – مهاجرانی – محدث زاده – دکتر رفیعی – دکتر موثقی – دکتر بهبهانی – تیمسار نکوزاد – شاهنده – مهندس فیروز عدل – جهانشاهی – معیری – مروتی – دکتر ضیایی – تیمسار همایونی – پور ساطع – کلانتر هرمزی – دکتر رضوانی – مهندس ریاحی – اخلاقی – خانلر قراچورلو – صائبی – دکتر مهدوی – ملک افضلی – دکتر ملکی – پدرامی – جاماسبی – دکتر صفائی – امامی رضوی – دکتر رفعت – دکتر حکمت – دکتر اسدی – شیخ الاسلامی – بانو زاهدی – ضیا احمدی – شیخ بهایی – موسی صالحی – روستا – مهندس صائبی – دکتر فربود – اصولی – دکتر رهنوردی – دکتر بقائی یزدی – امام مردوخ – مهندس بهرام زاده ابراهیمی – مهندس زر آور – مهندس ریاضی – دکتر حکیم شوشتری – بانو سعیدی – دکتر برومند – جوانشیر – ایلخانی پور – دکتر شریعت – مهند ساردلان – کاسمی – ریگی – تیمسار حکیمیان – آموزگار – مهندس اربابی – فخر طباطبایی – دکتر بیت منصور – دکتر یگانگی ظفر – صدقیانی زاده – طباطبایی – انشا – اولیاء – سلماینی – محسنی – دکتر محققی – رامبد – دکتر وفا – مهندس پروشانی – دکتر پرتو اعظم – فروتن – ماهیار – دکتر کیان – تیمسار وحدانیان – بهنیا – موید امینی – مهندس معینی – قراچورلو – دکتر خطیبی – دکتر گاگیک- دکتر غنی – دکتر عدل – دکتر کلالی – روحانی – مهندس ارفع – دکتر نجیمی – کورس – مهندس فروهر – دکتر الموتی – پور بابایی – مهندس سهم الدینی – معزی – مهندس برومند – دکتر خزائلی – دکتر سبزواری – شهرستانی – دکتر قهرمان – موسوی – دکتر کفائی – مافی – صادقی – مجد – صائب – مهندس عترت – عجم – بختیاری پور – دکتر عدل طباطبایی – دکتر اسفندیاری – خواجه نوری – مهندس زنجانچی – مهندس یار محمدی – دانشمند – دکتر یزدان پناه – پروفسور مخبر فرهمند – رضوی – توسلی – دکتر مدنی – بوشهری – مهندس اسدی - سمیع – کاسمی – فولادوند – عباس میرزایی – بانو دکتر دولتشاهی – بهادری – بیات – ثامنی – سعیدی – مهندس معتمدی – مهندس بریمانی – دکترخیراندیش – مهندس کیا – مریدی – پزشکپور – دکتر زعفرانلو – دکتر صدر – مهندس عطایی – دکتر عظیمی – عامری – دکتر برومند – حقشناس – بدر صالحیان – دکتر اعتمادی – دکتر وحیدنیا – دکتر بقائی یزدی – فرهاد پور – اهری – زرگر زاده – کیوان – دکتر مهذب – دکتر امین – مهندس بهبودی – دکتر صاحبقلم – مسعودی – مهندس اخوان – موقر – کمالوند – مانی – ابوذر – دکتر سعید – رضا زاده – دیهیم – سعید وزیری – دکتر صالحی.

رئیس – آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.

دکتر نهاوندی (زیر آبادانی و مسکن) – با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده وظیفه خود می‌دانم از رایی که مجلس محترم نسبت به این لایحه داده به خصوص به اتفاق آرا بوده است و نمایندگان هر سه حزبی ک در مجلس هستند به این لایحه دولت رای موافق دادند عرض تشکر و امتنان بکنم این رای مجلس مسلماً وظایف ما را به مراتب سنگی‌تر خواهد کرد و امیدوارم با راهنمایی و همکاری مستمر خانمها و آقایان محترم بنده و همکارانم در وزارت آبادانی و مسکن این توفیق را حاصل کنیم که واقعاً یک نهضت اساسی در نوسازی و آبادانی روستاهای کشور بوجود بیاوریم و بنده این اطمینان را به مجلس محترم می‌دهم که کاری که بعد از تصویب نهایی این لایحه شروع خواهد شد یک کار اساسی و به کلی تازه و نو در امور آبادانی روستاها خواهد بود و امیدواریم همیشه از تایید و راهنماییهای مجلس محترم همه ما برخوردار باشیم. (احسنت).

- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی

۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی

رئیس – آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارایی) – با کسب اجازه از مقام ریاست لایحه ایست تقدیم می‌شود برای اجازه اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه سازمان مشورتی دریانوردی بین دول که در سال ۱۳۳۶ بنا به اجازه قانونی دولت ایران به این سازمان پیوسته بر اثر اصلاحی که در اساسنامه این سازمان که قبلا به تصویب مجلس محترم در آن سال رسیده بود به عمل آمده لایحه‌ای تقدیم می‌شود برای کسب اجازه قبول ماده ۲۸ آن اساسنامه لایحه دیگری است با اجازه مقام محترم ریاست تقدیم می‌شود برای تعیین و تغییر و تعدیل نرخ حقوق انبارداری و حقوق ارضیه گمرک که به موجب آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود روی کالاهای تجارتی کسب اجازه شده است که این تغییرات و اصلاحات بنا به موقع و محل از طرف دولت انجام بگیرد.

رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه وظایف وزارت کشاورزی

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه وظایف وزارت کشاورزی.

رئیس – گزارش شور اول راجع به وظایف وزارت کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه پنجشنبه ۴۶/۹/۱۶ با حضور آقای دکتر زاهدی وزیر کشاورزی لایحه شماره ۴۳۲۱۶ – ۴۶/۸/۲۸ دولت راجع به تشکیل وزارت کشاورزی را که به شماره ۵۵ چاپ گردیده برای شور اول مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانونی وظایف وزارت کشاورزی

ماده ۱ – وظایف وزارت کشاورزی بشرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تعیین سیاست و خط مشی کشاورزی و دامپروری کشور.

ب – انجام بررسیها تحقیقات علمی در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامی به منظور کیفیت و کمیت فرآورده‌های کشاورزی و دامی.

پ – نشر و ترویج نتایج حاصله از بررسیها و تحقیقات علمی.

ت – هدایت و ارشاد کشاورزان و دامپروران و مؤسسات کشاورزی و دامپروری به فنون جدید.

ث – انجام وظایفی که طبق قوانین خاص از لحاظ رفع آفات نباتی و حیوانی به عهده آن وزارت محول است.

ج – ایجاد ارتباط با مراکز علمی و سازمانهای داخلی و خارجی و بین‌المللی به منظور تبادل اطلاعات و همکاریهای بین‌المللی و استفاده فنی و اعتباری از منابع مزبور.

چ – اداره مراکز آموزش کشاورزی و دامپروری موجود و تاسیس مراکز آموزشی کشاورزی و دامپروری به منظور بالا بردن سطح اطلاعات افراد با رعایت مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری.

ح – اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین به عهده آن وزارت محول است.

ماده ۲ – وزارت کشاورزی مجاز است با توجه به تبصرۀ ۳ مادۀ ۸ لایحه قانون استخدام کشوری در سازمان ادارات و مؤسسات تابعه و وابسته تجدید نظر کند.

ماده ۳ – دولت مجاز است سازمانهای دیگر دولتی را که وظایف آنها با وظایف وزارت کشاورزی مربوط می‌شود پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و دارائی و کارکنان مربوط به این وزارت منتقل کند.

ماده ۴ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود اساسنامه سازمانهایی را که صلاح می‌داند طبق اصول بازرگانی اداره شوند تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۵ – وزارت کشاورزی مجاز است به منظور تهیه بذر – نهال – کود ماشین‌آلات وسائل و سموم دفع آفات – علوفه و اصلاح نژاد دام و سایر عملیاتی که به نحوی از انحاء در بهبود و ازدیاد سطح تولید و درآمد کشاورزی و دامی موثر است برنامه‌های لازم تنظیم و راسا و یا با انعقاد قرارداد و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید به موقع اجرا گذارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس برومند.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور آقای دکتر زاهدی وزیر کشاورزی لایحه دولت راجع به تشکیل وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به تشکیل وزارت کشاورزی را برای شور اول مطرح و مصوبه کمیسیون کشاورزی را رسیدگی و در مادۀ ۱ آن بندهای (ث) و (ح) را حذف و دو بند که ذیلا نقل می‌گردد به مادۀ مزبور اضافه و لایحه را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

ج – تنظیم برنامه اعتبارات کشاورزی و کمکهای اعتباری و یا بلاعوض به کشاورزان به منظور بالا بردن تولیدات کشاورزی و دامپروری از طریق مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی.

ح – انجام وظایفی که طبق قوانین خاص از لحاظ آفات نباتی و حیوانی بعهده وزارت کشاورزی محول است و همچنین کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت کشاورزی قبلی به استثناء اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین تشکیل وزارتخانه‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به آنها محول است.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه تشکیل وزارت کشاورزی را برای شور اول مورد رسیدگی قرار دارد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ – وظایف وزارت کشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تعیین سیاست و خط مشی کشاورزی و دامپروری کشور.

ب – انجام بررسیها و تحقیقات علمی در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامی به منظور بالا بردن کیفیتی و کمیت فرآورده‌های کشاورزی و دامی.

پ – نشر ترویج نتایج حاصله از بررسیها و تحقیقات علمی.

ت – هدایت و ارشاد کشاورزان و دامپروران و مؤسسات کشاورزی و دامپروری به فنون جدید.

ث – انجام وظایفی که طبق قوانین خاص از لحاظ رفع آفات نباتی و حیوانی به عهده آن وزارت محول است.

ج- ایجاد ارتباط با مراکز علمی و سازمانهای داخلی و خارجی و بین‌المللی به منظور تبادل اطلاعات و همکاریهای بین‌المللی و استفاده فنی و اعتباری از منابع مزبور.

چ – اداره مراکز آموزش کشاورزی و دامپروری به منظور بالا بردن سطح اطلاعات افراد با رعایت مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری.

ح – اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین به عهده آن وزارت محول است.

رئیس – در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه چاپی شماره ۸۵ اصلاح زیر به عمل آید.

در عنوان لایحه قانون وظایف وزارت کشاورزی به قانون وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی اصلاح گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم بند چ مادۀ یک قانون وظایف وزارت کشاورزی کلمه آموزشی کشاورزی به آموزش کشاورزی اصلاح گردد.

همچنین ترتیب حروف بندهای مادۀ یک به جای (الف ب پ ت ث ج چ ح) به ترتیب حروف ابجد: (الف ب ج د ه و ز ح...) مرتب و نامگذاری شود.

ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه چاپی شماره ۸۵ اصلاح زیر به عمل آید.

ماده ۱ – وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف... دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در لایحه چاپی شماره ۸۵ به عمل آید:

ماده ۱:

در بند ب حاصله به حاصل اصلاح گردد.

در بند ث رفع آفات به دفع آفات اصلاح گردد.

در بند ج استفاده فنی و اعتباری از منابع موجود به استفاده فنی و اعتباری (با رعایت مقررات موجود) از منابع مزبور اصلاح گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود قسمت خ به مادۀ ۱ لایحه وظایف وزارت کشاورزی اضافه شود تدوین قوانین لازم به منظور کنترل مبارزه و معالجه بیماریهای دامی و قرنطینه مواد دامی.

با تقدیم احترام – دکتر زعفرانلو.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود سطر دوم قسمت چ لایحه وظایف وزارت کشاورزی به شرح زیر اصلاح شود.

آموزشی – کشاورزی – دامپروری – دامپزشکی به منظور...

با تقدیم احترام – دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در بند ث ماده ۱ لایحه وظایف وزارت کشاورزی کلمه رفع آفات به دفع آفات که قطعا در چاپ لایحه اشتباه شده است تبدیل یابد.

بدر صالحیان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید مادۀ یک لایحه وظایف وزارت کشاورزی به شرح زیر اصلاح شود.

مادۀ ۱ – به منظور تعیین روش کلی و خط مشی اساسی کشاورزی و دامپروری کشور و اجرای وظایفی که به موجب قوانین به عهده وزارت کشاورزی واگذار گردیده وظایف زیر نیز به عهده وزارت مزبور محول می‌گردد:

 • الف – انجام بررسیها و تحقیقات علمی و فنی در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامی به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت فرآورده‌های کشاورزی و دامی و نشر و ترویج حاصله از بررسیها و تحقیقات مزبور
 • ب – هدایت و ارشاد کشاورزان و دامپروران و مؤسسات کشاورزی و دامپروری به فنون جدید
 • پ – تهیه آمار و ارقام انواع محصولات کشاورزی و دامی در هر منطقه و راهنمایی کشاورزان برای کاشت محصولی که مقتضی و مناسب شرایط جوی، جغرافیایی و اقتصادی همان منطقه می‌باشد.
 • ت – انجام وظایفی که طبق قوانین خاص از لحاظ دفع آفات نباتی و حیوانی به عهده وزارت کشاورزی محول است الی آخر.
صائب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی

با احترام از آنجا که یکی از وظیفه‌های وزارت کشاورزی مبارزه برای دفع آفات نباتی و حیوانی به طور کلی در همه کشور می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌نماید بند ث از مادۀ یک لایحه چاپی شماره ۸۵ به شرح زیر تغییر یابد. اقدام و مبارزه برای دفع آفات نباتی و حیوانی در سرتاسر کشور.

با احترام – محسن پزشکپور – دکتر فضل الله صدر.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در آخر بند الف مادۀ ۱ لایحه وظایف وزارت کشاورزی جمله زیر اضافه شود.

«بر اساس سیاست عمومی و اقتصادی دولت».

مهندس ارفع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در بندهای ت و ث و ح مادۀ یک لایحه وظایف کشاورزی به شرح زیر اصلاح گردد.

۱- در سطر دوم بند ت بعد از فنون جدید عبارت مربوط به کشاورزی و دامپروری اضافه شود.

۲- در سطر اول بند ث بعد از دفع آفات نباتی و حیوانی انستیتوی بررسیهای نباتی قید گردد.

۳- در سطر اول بند چ کلمه دامپروری حذف شود.

ضمناً بندهای ث و ح مادۀ یک با هم مغایر و در شور دوم اصلاح به عمل آید.

مهندس زرآور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در مادۀ یک قانون وظائف وزارت کشاورزی تغییراتی به شرح ذیل به عمل آید:

۱- پس از بند ب بندی به شرح ذیل اضافه گردد.

((انجام بررسیهای اقتصاد کشاورزی))

ماده ۵ -... وسائل و سموم دفع آفات – علوفه و اصلاح نژاد دام...

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۵ لایحه وظایف وزارت کشاورزی در سطر پنجم بعد از اساسنامه‌ای که نوشته شود از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب الی آخر.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

وزارت کشاورزی مکلف است در نقاطی که کشاورزی بر اساس و اصول مکانیزه اداره می‌شود مراکز فنی برای انجام تعمیر تراکتور و کمباین بوجود می‌آورد و همچنین مراکزی برای فروش اثاث و لوازم این وسائل ایجاد و احداث نماید.

محمد اسدی.

رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به تعیین حق انبارداری قانون اصلاح تعرفه گمرکی

۱۰- طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به تعیین حق انبارداری قانون اصلاح تعرفه گمرکی.

رئیس – لایحه مربوط به حق انبارداری چون فوریت دارد فوریت آن مطرح است لایحه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی

چون نرخ ارضیه و انبارداری مندرج در جدول ذیل بند (ج) مادۀ۶ آئین‌نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ با توجه به مرور زمان و حجم واردات کالا متناسب با اوضاع و احوال فعلی نمی‌باشد و کم بودن نرخ انبارداری موجب گردیده که صاحبان کالای از ترخیص اجناس وارده حتی‌المقدور خودداری و کالای خود را در انبارها و محوطه‌های گمرکی متوقف و متمرکز سازند در نتیجه موجبات تراکم کالا در گمرکات فراهم و برای پذیرش کالاهای وارداتی تولید اشکال نموده است لذا ضروری می‌داند که در نرخ انبارداری تجدید نظر به عمل آمده و بر اساس تامین منظور نرخ متناسبی با توجه به اوضاع و احوال روز معین شود که رافع این مشکل بوده و باعث گردد که وارد کنندگان کالا نسبت به ترخیص اجناس خود تسریع نمایند تا محل انبارها برای قبول و تمرکز سایر کالاهای وارده به خصوص در گمرکات آذربایجان که به علل مختلف مقادیر معتنابهی بار وارد و باید زودتر ترخیص بشود آماده بشود و چون با توجه به اوضاع و احوال باید تعیین نرخ نمود لذا لایحه مادۀ واحده دائر به اجازه تعیین نرخ مذکور به پیشنهاد وزارت دارائی با تصویب هیات وزیران به ضمیمه تقدیم و تقاضای تصویب و ابلاغ آن را به قید فوریت می‌نماید.

نخست وزیر از طرف وزارت دارائی.

مادۀ واحده – مآخذ ارضیه و انبارداری موضوع جدول ذیل بند (ج) از مادۀ ۶ آئین نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

نخست وزیر از طرف وزیر دارایی.

رئیس – فوریت این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی و ارسال به مجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم راجع به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شمارۀ ۳۹۷۸ – ۴۶/۳/۷ دولت راجع به قرارداد پستی جهانی و موافت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۲ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رساند اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادۀ واحده – قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی که یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی که یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقاله نامه راجع به مراسلات و بسته‌هایی که قیمت آنها اظهار شده است و مقاوله نامه راجع به امانات پستی و آئین نامه و پروتکل‌های نهایی ضمیمه آنها که در تاریخ تیرماه ۱۳۴۳ در پانزدهمین کنگره پستی جهانی منعقده در وین از طرف نماینده دولت شاهنشاهی به امضا رسیده است به شرح زیر تصویب می‌شود.

۱. اساسنامه اتحاد پستی جهانی شامل ۳ باب و ۳۳ مادۀ و پرتکل نهایی آن شامل یک مادۀ

۲. موافقت نامه بین سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی شامل ۱۶ مادۀ

۳. آئین نامه کلی اتحاد پستی جهانی مشتمل بر ۶ فصل و ۲۹ مادۀ و پروتکل نهایی آن شامل سه مادۀ

۴. قرارداد پستی جهانی مشتمل بر چهار بخش و ۷۰ مادۀ و پروتکل نهایی آن شامل ۱۷ مادۀ

۵. آئین نامه اجرایی قرارداد پستی جهانی مشتمل بر چهار قسمت و ۱۰۴ مادۀ و یک ضمیمه از نمونه‌ها.

۶. مقاوله نامه مربوط به نامه‌ها و جعبه‌های با قیمت اظهار شده مشتمل بر ۵ فصل و ۱۸ مادۀ و پروتکل نهایی شامل دو مادۀ و آئین نامه اجرایی آن شامل ۴ فصل و ۱۲ مادۀ و یک ضمیمه از نمونه‌ها.

۷. مقاوله نامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر ۶ باب و ۵۵ مادۀ و پروتکل نهایی آن شامل ۳ باب و ۱۷ مادۀ.

۸. آئین نامه اجرایی مقاوله نامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر ۸ فصل و ۵۶ مادۀ و پروتکل نهایی آن شامل یک مادۀ و یک ضمیمه از نمونه‌ها.

به موازات پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود قرارداد و آئین نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های فوق را به جای قرارداد و مقاوله‌نامه‌های منعقده در اتاوا از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۴۴ مطابق با اول ژانویه ۱۹۶۶ به موقع اجرا گذارد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف - توسلی.

گزارش از کمیسیون امور خارجه مجلس شوای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه‌ها و مقاوله نامه و مقررات مربوط و موافقت نامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه - مافی.

رئیس – مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به حل اختلاف بین وزارت دارایی و شهرداریهای رشت – لاهیجان – و بندر پهلوی

۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به حل اختلاف بین وزارت دارایی و شهرداریهای رشت – لاهیجان – و بندر پهلوی

رئیس – گزارش شور اول راجع به حل اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداریهای رشت، لاهیجان و بندر پهلوی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۹۲۱۰ – ۱۳۴۵/۹/۲۴ راجع به حل اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداریهای رشت – لاهیجان بندر پهلوی را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادۀ واحده – به وزارت دارایی و وزارت کشور اجازه داده می‌شود اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداریهای رشت – لاهیجان – بندر پهلوی ناشی از امتیاز نامه ۱۶ ذیقعده سال ۱۳۲۱ قمری شرکت سابق برق گیلان را به نحوی که مصلحت بدانند حل و فصل نمایند.

مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۸ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به حل اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداریهای رشت – لاهیجان بندر پهلوی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تایید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۲ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور قای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه مربوط به حل اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداریهای رشت – لاهیجان – بندر پهلوی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی نائینی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای قوام صدری توضیحی بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) با اجازه مقام محترم ریاست امتیازی به یکی از بازرگانان گیلان برای مدت ۵۰ سال برای تأسیس برق در شهرهای رشت و لاهیجان و بندر پهلوی داده شده بود و این امتیاز سه سال قبل از پایانش به وسیله شهرداری رشت و بندر پهلوی و لاهیجان گرفته می‌شود یعنی صاحب امتیاز، امتیاز خودش را اجازه می‌دهد به شهرداریهای محل و این کار را البته روی فشار و اقدامات استاندار محل می‌کند علتش هم این است که به موجب مفاد امتیاز نامه پس از ۵۰ سال کلیه تاسیسات و منصوبات این شرکت و اموال شرکت متعلق به دولت می‌شده است به این جهت صاحب امتیاز در سالهای آخر کارش هیچ وقت حاضر نبوده است که سرمایه‌گذاری بنماید و خرجی برای بهبود وضع برق این شهرها بکند نتیجه‌اش این بوده است که شاید بسیاری از آقایان با آن مواجه بوده‌اند و وضع برق آن شهر موجب ناراحتی مردم بوده است این بود که با اقدامات استاندارد دولت حاضر شد صاحب امتیاز، امتیاز خودش را اجاره بدهد به شهرداری و شهرداری برق آنجا را اداره بکند شهرداری رشت هم بلافاصله شرکتی تأسیس می‌کند و وضع آنجا را و این منصوبات تأسیسات برق را می‌گذارد در اختیار آن شرکت و وضع برق شهرستان رشت اصلاح می‌شود موتور جدید برق می‌خرند تأسیسات جدید ایجاد می‌کنند البته تا مدتی از سیم‌کشی و وسائل آن شرکت سابق استفاده می‌شده پس از پایان امتیاز وزارت دارائی که خودش را صاحب این اموال می‌داند مراجعه می‌کند به صاحب امتیاز می‌گوید اموالی را که به موجب امتیاز نامه متعلق به من است بدهید صاحب امتیاز می‌گوید بروید از شهرداری بگیرید مراجعه به شهرداری موجب می‌شود مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز این مدت بعد از پایان امتیاز هم مطالبه بشود بابت استفاده از سیم‌کشی‌ها و دستگاههایی که در واقع پس از پایان امتیاز متعلق به شهرداری بود و این سه شهرداری استفاده نکردند از این تأسیسات نتیجه این می‌شود که یک مقداری در حدود ۱۸۰ هزار تومان وزارت دارایی با محاسبات ریزی که دارد از سه شهرداری مطالب است بابت این دو موضوع که عرض کردم با وجود این قیمت تأسیسات در مقابل این سه شهرداری که عمده‌اش هم شهرداری رشت بوده است به عنوان این که برای نگهداری این تأسیسات این مخارج را کردیم و مقداری سرمایه گذاری جدید کردیم در حدود ۸۰ هزار تومان به حساب ریز از وزارت دارایی مطالب است تمام مابه‌الختلاف بین این سه شهرداریها و وزارت دارایی ۱۸۰ هزار تومان است ۸۰ هزار تومان یا حساب آنها در واقع صد هزار تومان است که چون این یک مطلب نبود که بشود کشمکش بشود نه حرف ما را شهرداری قبول دارد و نه حرف آنها را وزارت دارایی و وزارت کشور به نحوی که مقتضی بدانند این محاسبه را تصفیه کنند البته چون مورد در واقع به موجب پرونده‌ها اگر احیانا گذشتی بشود از بابت ۱۸۰ هزار تومان بخشش اموال دولت است به یک شخصیت حقوقی دیگر که شهرداریها باشد احتیاج به مجوز دارد استدعا شده است که این اجازه داده بشود (مهندس صائبی – برق گیلان پولش را از شهرداری گرفته) شرکت برق گیلان در مقابل واگذاری این چند سال آخر امتیازش آنها را اجاره داده به شهرداری به موجب اجاره خطر در اختیار شهرداری گذاشته و مال‌الاجاره گرفته ولی مبلغ و مقدرش اگر لازم باشد به عرض مجلس محترم می‌رسد.

رئیس – نظری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم برود در شور مادۀ واحده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ واحده مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

- قرائت گزارش مربوط به تغییرات اعضاء کمیسیونهای پارلمانی

۱۳- قرائت گزارش مربوط به تغییرات اعضاء کمیسیونهای پارلمانی.

رئیس – تغییراتی در هیئت رئیسه کمیسیون‌ها داده شده که به اطلاع مجلس می‌رسد.

(بشرح زیر خوانده شد)

۱. آقای مهندس اسدی مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

۲. مهندس ریاحی مخبر کمیسیون کشاورزی

۳. دکتر زعفرانلو عضو کمیسیون کشاورزی

- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۴- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.

رئیس – لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شمارۀ ۷ (فرهنگ) در خصوص لایحه شمارۀ ۱۲۴۱۳ – ۴۲/۱۰/۴ دولت مربوط هیئت تصویب نامه شماره ۲۰۰۳۴ – ۴۱/۵/۲۹ راجع به تایید عمل دولت در مورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیائی – دکتر خانلری دکتر باهری که در اجرای مادۀ واحده قانون مربوط به تصویب نامه صادره از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده است در جلسه روز دوشنبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

رئیس – بکمسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه

۱۵- قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه

رئیس – دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۸
روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۴۶
۱- گزارش شور اول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شماره چاپ ۱۰۴
۲- گزارش شور اول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی شماره چاپ ۱۰۵
۳- گزارش شور اول قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی و بازرگانی مابین دو کشور و ماوراء آنها – شمارۀ چاپ ۱۰۶

رئیس - البته لوایحی هم که در دستور امروز مانده است در جلسه آینده مطرح خواهد شد با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت نه و نیم صبح روز یکشنبه خواهد بود.

(چهل دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.