مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۰

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴

جلسه: ۱۷۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - تعیین شعب شش‌گانه مجلس به حکم قرعه

۳ - بیانات آقایان دکتر معظمی- تهرانچی راجع به دستور مجلس و اظهارات آقای وزیر دارایی

۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.

۱ - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۲۴ را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای امیر تیمور نایب رئیس تشکیل گردید صورت مجلس قبل خوانده و با تذکراتی تصویب شد.

غایبین بااجازه- آقایان: دهستانی، بهبهانی، تهرانی، اعتمادی، آرداشس آوانسیان.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مظفرزاده، خاکباز، دکتر کشاورز، کفایی، آصف، امیر ابراهیمی، تولیت، بوشهری، دکتر معاون، جواد مسعودی، حسن اکبر، سیف‌پور، بهادری، شریعت‌زاده، معدل، رفیعی، کامبخش، ایرج اسکندری، مهندس پناهی، دکتر آقایان، محمدحسین قشقایی

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: سید محمد طباطبایی آشتیانی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: جلیلی، فاطمی، بیات، امینی، رستم گیو، اخوان، دولت‌آبادی، سید ضیاءالدین طباطبایی، مسعودی، تهرانچی، صدریه، اپیکچیان، مراد آریه، پوررضا.

بدواً چون جمعی از آقایان نمایندگان تقاضای ورود به دستور را نموده و آقای تیمورتاش مخالف بودند نسبت به ورود در دستور اخذ رأی شده تصویب نگردید.

آقای اردلان شرحی در اطراف نگرانی عمومی از اوضاع آذربایجان و علاقه‌مندی مردم به اطلاع اوضاع آن سامان و نیز انتظارات اهالی ایران از دولت اتحاد جماهیر شوروی در قبال مساعدت‌های مبذوله در راه پیروزی آن دولت ایراد و آقای دکتر مصدق شمه‌ای دایر به توضیح علت مشارکت اقلیت در رأی اعتماد به آقای حکیمی به امید بهبود اوضاع و عدم اخذ نتیجه از اقدامات دولت تا کنون همچنین لزوم تحکیم دوستی با دول همجوار و رفع سوءتفاهمات اظهار و تصریح نمودند که آقای نخست‌وزیر یا کابینه خود را ترمیم و اشخاص صلاحیت‌دار را وارد در کار نمایند و به اصلاح امور بپردازند که رفع نگرانی از جامعه بشود و یا در صورت عدم توانایی هر چه زودتر مبادرت به استعفا نمایند.

آقای نبوی پیشنهاد کرده بودند بعد از نطق آقای دکتر مصدق مجلس وارد دستور شود. در این خصوص رأی گرفته تصویب شد.

آقای ملک‌مدنی پیشنهاد کرده بودند در درجه اول انتخاب ناظر بانک به عمل آید- آقای لنکرانی به استناد مواد ۹۵ و ۹۷ آئین‌نامه داخلی با پیشنهاد ایشان مخالف و شرحی توضیحاً بیان نموده و آقای نایب رئیس اظهار داشتند موضوع انتخاب ناظر بانک امر قانونی و الزامی است و طبق ماده ۲۹- اساسنامه بانک بایستی در اولین جلسه مجلس بعد از اردیبهشت ماه هر سال صورت گیرد لذا نسبت به انتخاب یک نفر ناظر بانک اخذ رأی به عمل آمده آرا مأخوذه فی‌المجلس قرائت و از ۹۳ نفر رأی‌دهندگان آقای دکتر کیان به اکثریت نسبی ۳۹ رأی به سمت ناظر بانک انتخاب شدند.

پس از آن تقاضای کمیسیون عرایض و مرخصی مشعر به تمدید پانزده روز مدت برای رسیدگی به اعلام جرم ارجاعی از طرف آقای دکتر مصدق بر علیه آقای بدر مطرح آقای امام جمعه رئیس کمیسیون عرایض و مرخصی معتقد بودند چون این تقاضا دوازده روز قبل داده شده و تا جلسه آینده انتخاب شعب و کمیسیون عرایض تجدید می‌شود طرح آن فعلاً موضوعی ندارد آقای نایب رئیس نیز در تأیید اظهارات آقای امام جمعه مختصری بیان و آقای دکتر مصدق پیشنهاد نمودند ده روز تمدید شود و توضیحاً اظهار داشتند

با رویه فعلی کمیسیون عرایض و کمیسیون دادگستری عملاً اعلام جرائم صورت تبرئه را پیدا می‌نماید به اضافه عدم رسیدگی دیوان کشور به پرونده اتهامی آقای تدین به استناد سایر جرائم منتسبه به ایشان عملی غیر منطقی و برخلاف اصول قضایی است.

آقای مهندس فریور عقیده داشتند مذاکره در لایحه مربوط به مالیات بر درآمد که جزو دستور بوده می‌بایستی در مرحله اولی مطرح شود.

آقای دکتر اعتبار پیشنهاد داده بودند لایحه مربوط به زندانیان مطرح گردد.

آقای دکتر معظمی پیشنهاد نمودند لایحه مربوط به اختلافات مالیات بر درآمد در درجه اول و مقدم بر سایر مسائل مطرح شود.

آقای ساسان با این پیشنهاد مخالف و طرح قانون کار را مقدم می‌دانستند بالأخره نسبت به پیشنهاد آقای دکتر معظمی رأی گرفته تصویب شد. مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به طرز حل اختلاف بین دولت و مؤدیان مالیات بر درآمد تعقیب و بدواً نسبت به پیشنهاد آقای دکتر شفق مشعر به عدم شمول توافق و اصلاح درباره اشخاصی که در سنوات جنگ از راه احتکار یا به شرایط غیرعادی ثروت هنگفتی گرد آورده‌اند و در جلسه قبل توضیح داده بودند پس از ایراد پاسخ از طرف آقای وزیر دارایی در حین استرداد پیشنهاد اخذ رأی شده تصویب نگردید. سپس آقای دکتر مصدق پیشنهاد نمودند لایحه از دستور خارج شود و توضیحاً معتقد بودند مالیات بر درآمدی که در زمان دکتر میلیسپو به عنوان مالیات زمان جنگ وضع شده غیر عادلانه و برخلاف مصلحت کشور بوده همچنین به موجب لایحه فعلی با پرداخت سهمی به اعضاء کمیسیون حل اختلاف و دخالت وزیر دارایی در بعضی موارد رشوه و ارتشاء و فساد اخلاق تشویق و ترویج می‌شود و بدین نظر به جای ماده واحده پیشنهادی ماده دیگری را متضمن سه قسمت پیشنهاد نمودند.

آقای وزیر دارایی شرحی دفاعاً اظهار داشتند و چون عده برای اخذ رأی کافی نبود جلسه آینده روز سه‌شنبه بیستم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور آن انتخاب شعب و بقیه مذاکره در لایحه طرز حل اختلافات مالیاتی تعیین و مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس - آقای طباطبایی در صورت جلسه نظری دارید؟

سید محمد طباطبایی - بلی.

نایب رئیس - بفرمایید.

سید محمد طباطبایی - در جلسه گذشته برخلاف ترتیب و نظامنامه جریانی پیدا شد که من به عنوان اعتراض به صورت جلسه گذشته حالا تذکر می‌دهم تصحیحاً و برای این که در آینده تکرار نشود قید بشود در صورت جلسه. بعد از این که مجلس صحبت قبل از دستوری اگر بود تمام کرد مطابق نظامنامه و ترتیب وارد دستور می‌شود دستور هر جلسه معین است و این صحیح نیست که در هر جلسه هر یک از آقایان وکلا پیشنهاد بدهند. هر کس هر چه به نظرش رسید پیشنهاد بدهد که این مطرح شود الآن حداقل سی چهل لایحه و طرح در مجلس هست اگر بنا شود که برای هر لایحه‌ای هر کسی یک پیشنهاد بدهد و در اطراف آن پیشنهاد پنج شش دقیقه ده دقیقه له و علیه صحبت کنند بعد هم رأی بگیرند این اصلاً برخلاف نظامنامه است. برخلاف ترتیب است و عملی هم نیست و بعد یک خلاف ترتیبی که در جلسه گذشته شد این بود که پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه مطرح شد و بلافاصله بعد از آن مخالف من بودم و حق صحبت با من بود ولی وقتی صحبت آقا تمام شد از طرف مقام ریاست اعلام شد که این موضوع مطرح نیست اگر مطرح نبود نبایستی که این پیشنهاد خوانده شود و آقا هم صحبت کرده باشند وقتی صحبت شد و وارد شدند در یک پیشنهادی به مخالف هم باید اجازه بدهند که جواب بدهد. خوب آقا راجع به مملکت خیرآباد فرمایشاتی فرمودند که من وارد نیستم به من هم مربوط نیست.

نایب رئیس - آقای طباطبایی در صورت جلسه بفرمایید.

طباطبایی - اجازه بدهید به موجب ماده ۱۰۹ من حق دارم این جمله را اینجا بگویم.

ماده ۱۰۹ به یک نفر وکیل حق داده که اگر سوءتعبیری شد یا نسبت به او توهین شد او حق دارد جواب بدهد اما اگر نسبت به تمام مجلس حرفی گفته شد کسی حق ندارد حرف بزند؟! این صحیح نیست در قسمت اخیر فرمایش‌شان فرمودند که مردم از این وکلا بیزارند من به سایر آقایان کاری ندارم و از آنها دفاع نمی‌کنم ولی در حق خودم. در سهم خودم این حرف را تکذیب می‌کنم ملت ایران از من بیزار نیست. من کاری نکرده‌ام آقا. من در تمام دوره‌هایی که در مجلس بوده‌ام هر وقت هر مطلبی را که به نفع ملت ایران و به مصلحت مملکت بوده است با کمال صراحت با کمال شجاعت اینجا اظهار کرده‌ام، دلیلی ندارد کسی از من بیزار باشد این را من باید اینجا توضیح بدهم...

نایب رئیس - این ربطی به صورت جلسه ندارد.

طباطبایی - این مربوط به من است من عضو مجلس هستم اینجا مواقعی پیش آمد مواقع مهم که من با آقا مخالفت کردم یکی قضیه نفت بود.

نایب رئیس - عرض کنم آقا این ربطی به صورت جلسه ندارد یک قسمت از بیانات جنابعالی چون مربوط به جلسه گذشته است و مربوط به حفظ نظامات مجلس است بنده ناچار تذکر می‌دهم که دستور هر جلسه‌ای را خود مجلس تعیین می‌کند و اعلام می‌شود ولی بعد هم در نظامنامه این حق برای مجلس باز محفوظ است که اگر پیشنهاد کنند ممکن است تغییر دستور داده شود برای این که این سابقه محفوظ باشد عرض کردم. آقای لنکرانی در صورت جلسه نظری دارید؟ بفرمایید.

لنکرانی - بنده نمی‌خواستم عرضی بکنم در صورت مجلس ولی چون آقا در ضمن فرمایشات‌تان فرمودید مجلس این حق را دارد استفاده کردم از این تصریحی که آقا فرمودید بلی مجلس این حق را دارد ولی البته به موجب این قانون و این نظامنامه آقای رئیس و آقای نایب رئیس این حق را ندارند خود آقا هم تصدیق فرمودید (نایب رئیس- بلی) آن روز اعتراض شد و نوشته شد در صورت مجلس اعتراض بنده به طور اجمال نوشته شده ولی جوابی که از طرف آقای نایب رئیس داده شد با استدلال نوشته شده و سبک خلاصه‌نویسی باز مثل سابق تکرار شده و یک چیزهایی مشروح‌تر و با دلایل نوشته شده یک چیزهایی خیلی مبهم و مجمل بنده این ماده ۱۱۵ را می‌خوانم برای خاطر این که ضمیمه صورت مجلس شده باشد برای توضیح آن اشتباهی که هست و معلوم بشود چه خلاف قانونی با مقاومت در این مجلس اجرا شده تقاضی می‌کنم این ماده در صورت مجلس نوشته شود و نوشته نشود که خوانده شد (پوررضا- آقا در قانون نوشته شده) تشکر می‌کنم ولی بنده تقاضی می‌کنم نوشته شود: ماده ۱۱۵ رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد. اینجا بنده اتخاذ سند می‌کنم که روزنامه رسمی پیش از جلسه بعد باید حاضر باشد در صورتی که الآن اینجا نیست (یک نفر از نمایندگان- حاضر هم هست) ولی مجلس در هر موقعی که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد. مجلس می‌تواند ولی آقای رئیس نمی‌تواند نایب رئیس‌ها هم نمی‌توانند. مجلس می‌تواند و عمل آن مرتبه برای خاطر این که ما غافلگیر شده باشیم و شش دانگ بانک ایران به آنهایی که نباید تحویل شده باشد تحویل شده باشد. اجرا شد و موفق هم شدند و این یک عملی بود شبیه به یک ترور که در مجلس اجرا شد و قانونی نبود این انتخاب.

نایب رئیس - برای استحضار آقای لنکرانی بنده توضیحی عرض می‌کنم که رفع شبهه بشود (لنکرانی- اعتراضم به آقا نبود استدعا می‌کنم) این که عرض کردم مجلس تغییر دستور را می‌تواند بدهد البته وقتی کسی پیشنهادی داد و مجلس رأی داد این عمل مال مجلس است. اما در این قسمت یک مطالبی است که احتیاج ندارد جزو دستور باشد یا پیشنهادی بدهند حالا از جهت مثال توجه بفرمایید حضرتعالی می‌خواهم قانع‌تان کنم، الآن دستور جلسه پیش معلوم شده ولی ما باید شعب را اقتراع کنیم برای خاطر این که از شعب کمیسیون‌های عرایض و مرخصی و مبتکرات و محاسبات مجلس معین شود این احتیاجی ندارد که مجلس اجازه بدهد و جزو دستور بشود این جزو موضوعاتی است که باید انجام بشود. انتخاب یک نفر ناظر بانک هم که در اردیبهشت باید معلوم شده باشد و قانون تصریح می‌کند که در اولین جلسه اردیبهشت ماه باید انتخاب بشود آن هم همین جنبه را داشته و اگر آقای نایب رئیس در جلسه پیش این عمل را کرده‌اند نظر خاصی نداشته‌اند برای استحضار خاطر آقا در این باب توضیح دادم.

لنکرانی - نسبت به صورت جلسه اعتراض دارم.

نایب رئیس - آقای لنکرانی دیگر نسبت به صورت جلسه نمی‌توانید اعتراض کنید.

لنکرانی - آقا نسبت به خود صورت جلسه دو کلمه توضیح عرض می‌کنم.

نایب رئیس - بفرمایید.

لنکرانی - آقا آن ماده قانونی را که فرمودید قرائت بشود و آن کند و زنجیر را که آوردند برای دست و پای ما، من آن روز گفتم یومنون به بعض و یک قرون به بعض من آن روز عرض کردم شما استناد می‌کنید که در اردیبهشت باید انتخاب بشود از اردیبهشت تا به حال چرا مجلس ایران قانون کشی کرده است جواب بدهید آقا. آیا در اردیبهشت باید بشود؟ چرا در این مدت نشده چه شده که از اردیبهشت تا آن روز مجوز استفاده موجود نبوده و آن روز مجوز استفاده موجود بوده؟

به علاوه آن آقایانی که تا این اندازه تأسف بر قانون می‌خورند چرا تأسف بر قوانین دیگر و اصول قانون اساسی نمی‌خورند که مملکت را به این روز انداخته است، اما آن روز آن قانون از لحاظ قانونخواهی بوده مگر نخواندید آقا که آن روز اردیبهشت نیست اردیبهشت مبدأش کی بوده است. چرا این کار در اردیبهشت نشده، کی در این مدت مانع بوده (یک نفر از نمایندگان- ابستر کسیون بوده) بعد از ابسترکسیون کی مانع بوده (مرات اسفندیاری- همین اعمال شما) علت این که در آن جلسه برزخی ما یک مرتبه وارد شدیم چیست بفرمایید در آن جلسه برزخی کی مانع بوده آیا چیزی غیر از استمزاج آن را مانع بوده است پس امری است که خارج از زمین سبز شده دست‌تان درد نکند بانک ایران را هم شش دانگ تحویل دادید؟ (همهمه نمایندگان) (صدای زنگ)

نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقای لنکرانی. آقای هاشمی.

مرآت اسفندیاری - جواب ندارد آقا.

هاشمی - بنده یک یادآوری به ماده نظامنامه می‌کنم اولاً اگر آقای لنکرانی متذکر باشند در روز بعد از نیمه اردیبهشت ماه انتخاب کردیم یک نفر اکثریت بر دو نسبت به یکی دیگر نتیجه حاصل نشد و دچار این وضعیت شده حالا بنده کاری به آن ندارم. عمل دیگری که در جلسه گذشته به عقیده بنده برخلاف سوابق انجام یافت خوانده شدن آرا در مجلس شورای ملی بوده است (جمال امامی- آقا امروز که همه‌اش اعتراض نسبت به صورت مجلس است) به موجب ماده ۹۳ که ضمن ماده ۹۳ تصریح کرده است که الساعه بنده آن ماده را می‌خوانم اصلاً این انتخاب در خارج مجلس باید انجام بگیرد یا لااقل مطابق سوابق باید این عمل انجام شود و آرا و نتیجه به مجلس گفته شود. (قسمتی از ماده ۹۳ را آقای هاشمی به شرح زیر قرائت نمودند)

در انتخابات مجلس عمومی به غیر از انتخابات هیئت رئیسه به طریق ذیل عمل می‌شود.

یکی از ظرف‌ها در اطاق مجاور مجلس در تحت نظارت یکی از منشیان و دو نفر از نمایندگانی که به قرعه معین شدند گذاشته می‌شود. هر یک از نمایندگان ورقه رأی خود را آورده در آن ظرف می‌اندازند بدون این که جلسه برای این امر تعطیل شود.

نایب رئیس - صورت جلسه تصویب شد.

۲ - تعیین شعب شش‌گانه به حکم قرعه

نایب رئیس - عده‌ای از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (همهمه نمایندگان) (بعضی از نمایندگان- دستور، دستور) (روحی- ظهر است. بنده مخالفم)- اول اقتراع به عمل می‌آید شعب باید انتخاب بشود بعد آن وقت وارد دستور یا نطق قبل از دستور می‌شویم هر طوری که آقایان رأی بدهند (تهرانچی- شعب هم جزو دستور است) جزو دستور است و این حکم مجلس را باید انجام داد جنابعالی آقای روحی که یک وکیل سابقه‌داری هستید چرا این فرمایش را می‌فرمایید. حالا باید شعب را اقتراع کنیم عده حاضر در مجلس ۱۱۳ نفر است هر شعبه‌ای هیجده نفر و به ۵ شعبه هم هر کدام یک نفر اضافه می‌شود (یک نفر از نمایندگان- الآن که عده کافی نیست آقا) برای رأی کافی نیست ولی برای مذاکره کافی است.

(آقای ذوالفقاری (منشی) اقتراع نموده شعب شش‌گانه به شرح زیر تعیین گردید)

شعبه اول - آقایان: فرخ، رحمانقلی خلعتبری، حسین تهرانی، فیروزآبادی، رضا حکمت، دکتر محمد مصدق، دکتر جلال عبده، پروین گنابادی، مهندس فریور، جواد عامری، سید محمدصادق، طباطبایی، دکتر زنگنه، ابوالقاسم امینی، امام جمعه، افخمی، شریعت‌زاده، جلیلی، فرمند.

شعبه دوم - آقایان: دهقان، آشتیانی، ملایری، دکتر رادمش، دهستانی، یمین اسفندیاری، خلیل دشتی، محمدعلی اعتماد، محمد گرگانی، روحی، فرمانفرماییان، شجاع، قبادیان، سید محمد طباطبایی، فولادوند، صمصام بختیاری، ظفری نقابت.

شعبه سوم - آقایان: صفوی، نبوی، دکتر طاهری، فداکار، تیمورتاش، شهاب فردوس، عزت‌الله بیات، عبدالکریم صدریه حسن اکبر، تیموری، اسعد سلطانی، شیخ‌الاسلامی، گیو، رضا رفیع، اسکندری، محمد ضیایی، سید ضیاءالدین طباطبایی، ثقت‌الاسلامی.

شعبه چهارم - آقایان: رحیمیان، حشمتی، عباس مسعودی، فرهودی، ساسان خواجه نصیری، مخبر فرهمند، افشار صادقی، فرود، ابوالحسن صادقی، دکتر رضازاده، شفق، مهدی عدل، دکتر اعتبار، امیر تیمور، رضا تجدد، آوانسیان، دولت‌آبادی، عماد تربتی، اردلان.

شعبه پنجم - آقایان: محمدعلی مجد، مؤید قوامی، احمد اخوان، بهبهانی، تهرانچی، جمال امامی، ذکائی، مصطفی کاظمی، علی دشتی، سنندجی، دکتر معظمی، حیدرعلی امامی، ذوالفقاری، منصف، هاشمی، فاطمی، ملک‌مدنی، اسکندر مقدم.

شعبه ششم - آقایان: موسی فتوحی، مراد اریه، دکتر فلسفی، مؤید ثابتی، مرات اسفندیاری، گله‌داری، اپیکچیان، مظفرزاده، دکتر مجتهدی، نجومی، پوررضا، محیط، حاذقی، اقبال، دکتر کیان، صدر قاضی، طوسی، دری.

ذوالفقاری - به شعبه اول اضافه شود، آقای لنکرانی به شعبه دوم: آقای آصف به شعبه سوم آقای معدل به شعبه چهار: آقای ذوالقدر به شعبه پنجم: آقای سرتیپ‌زاده.

نایب رئیس - آقای دکتر معظمی و آقای مجد ضیایی پیشنهاد کرده‌اند وارد دستور شویم (صحیح است) (عده‌ای از نمایندگان- مخالفیم).

دکتر کیان - آقا بنده راجع به شش دانگ بانک که آقای لنکرانی فرمودند طبق ماده ۱۰۹ می‌خواستم توضیحی بدهم.

نایب رئیس - چون از شما اسمی برده نشده نمی‌توانید توضیحی بدهید. آقای دکتر معظمی در پیشنهاد خودتان توضیح دارید؟

۳ - بیانات آقایان دکتر معظمی- تهرانچی راجع به دستور مجلس و اظهارات آقای وزیر دارایی

دکتر معظمی - این لایحه مالیات بر درآمد که به مجلس آمده است بایستی تکلیفش زودتر معلوم شود (صحیح است) این قانونی است که سابقاً گذشته....

جمال امامی - اول باید تکلیف مملکت معلوم شود (همهمه نمایندگان)

دکتر معظمی - اجازه بدهید من صحبت کنم. این هم کار مملکت است قانون مالیات بر درآمد به مجلس آمده ضمناً این لایحه را هم دولت تقدیم مجلس کرده است و باید تکلیف اشخاصی که بدهکارند معلوم شود نمی‌شود آقا این وضع را همین طور نگاهداری کرد باید تکلیف را معلوم کنید یا باید لایحه را تصویب بکنید یا باید رد بکنید و الا با این وضع عوائد دولت هم وصول نخواهد شد و بنده از آقایان تقاضا می‌کنم که وارد دستور شویم.

نایب رئیس - آقای تهرانچی

تهرانچی - عرض کنم بنده تعجب می‌کنم از جناب آقای دکتر معظمی و سایر آقایانی که پیشنهاد ورود در دستور را داده‌اند (صحیح است) و مخصوصاً از آقایان وزرا زیرا غیر از آقای اردلان و آقای هژیر ما وزرا دیگر را در مجلس نمی‌بینیم آقای نخست‌وزیر هم که در مجلس تشریف نمی‌آورند و همین طور با وزرای دیگر اصطکاک پیدا نمی‌کنیم حتی رنگشان را هم نمی‌بینیم (ساسان- خجالت می‌کشند آقا) اوضاع مملکت را هم که می‌بینید در چه حال است این اشتهارات و این اخباری که در جراید می‌نویسند و این فاتحه‌هایی که می‌رویم (جمال امامی - کجایش را دیدید؟ این یکی از هزار است) این کشتاری که از مأمورین دولت به عمل می‌آید اگراینها دروغ است و همچو چیزی نیست و دولت مطمئن است از وضعیات قبل از این که آقای وزیر دارایی بفرمایند که تکلیف این لایحه یا فلان لایحه چیست. اطمینان بدهند به ما همین طور به عموم ملت ایران تا از نگرانی خارج بشوند اگر این طور است بفرمایند و آن وقت هر لایحه‌ای که از دولت بیاید اینجا ما تصویب می‌کنیم و اگر هم این طور نیست که بنده واقعاً تعجب می‌کنیم که دولت چه طور ساکت نشسته است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه در فکر نیست و اگر این اوضاع که شروع شده است و موجب تأثر و تألم همه است و از آذربایجان کم‌کم دارد بسط می‌یابد به نقاط دیگر که هر نفر ایرانی را متأثر می‌کند ابداً نه دولت در فکر رفع آن است و نه ما اطلاع داریم که چه طور شده است؟ با ادامه این وضعیات به عقیده بنده یواش یواش احساسات مردم را که تمام بر علیه این وضع است داریم می‌کشیم (صحیح است) برای این که وقتی در مجلس شورای ملی که مرکز هر اقدام و هر عملی است منعکس نشود و دولت هم معلوم نباشد چه می‌کند سایر مردم البته یواش یواش مأیوس می‌شوند و حق هم دارند، بنابراین بنده استدعا می‌کنم. آقایان از دولت نخواهند اگر دولت مطمئن است که همچو قضایایی نیست بیایند اطمینان کامل به مجلس بدهند برای روشن شدن اذهان مردم یعنی رفع نگرانی از مردم و اگر این طور نیست مجلس در درجه اول از دولت موضوع اقدامات خودش را سؤال کند و ببینید دولت چه اقدامی کرده است اگر دیدیم اقدامات که دولت مفید و موجب امیدواری است آن وقت وارد دستور بشویم و الا با حال دولت فعلی و این وضعیتی که این طور با مماطله و مسامحه می‌گذراند یکی از خیانت‌های بزرگ است که به این مملکت می‌شود (صحیح است) و حتی بنده عرض می‌کنم که جناب آقای دکتر مصدق هم در جلسه قبل یک شرحی تذکر فرمودند و بنده تأیید می‌کنم ولی معتقدم که با ترمیم کابینه و اینها هم نمی‌شود کاری کرد و این کار با ترمیم تنها درست نمی‌شود و باز این وضع درست شدنی نیست.

باید مجلس شورای ملی فکر زمامدارانی بکند که به درد امروز مملکت بخورد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور:

فرمانفرماییان - بنده هم پیشنهادی کرده بودم به ورود در دستور.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید رأی می‌گیریم اول تکلیف این کار معلوم شود بعد...

فرمانفرماییان - اول باید پیشنهاد خوانده شود.

صمصام - آقا همین امروز قرار بود دولت بیاید.

نایب رئیس - بی‌اجازه صحبت نفرمایید آقای صمصام، الآن ما باید تکلیف این کار را معلوم بکنیم بعد وارد سایر مطالب شویم (بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست)

تهرانچی - آقای وزیر دارایی از طرف دولت هستند خوب است ایشان بلند شوند و موضوع را بفرمایند اگر واقعاً می‌خواهند قضایا را بفرماید.

یمین اسفندیاری - ایشان در سیاست وارد نیستند (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - پس موافقت بفرمایید که چون عده کافی نیست و نمی‌توانیم رأی بگیریم قبل از دستور صحبت شود. آقای وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی - عرض می‌کنم حضور آقایان که بنده البته در موقعی که مجلس شورای ملی بحث می‌کند که قبل از دستور صحبت بفرمایند یا وارد دستور بشوند حق و اجازه صحبتی ندارم آن تصمیمی است که با خود مجلس شورای ملی است و ما هم مطیع هستیم فقط خواستم حضور آقایان عرض کنم آقای رئیس‌الوزرا از نظریات نمایندگان محترم مجلس مکرر و به تفصیل مستحضر شده‌اند، آقایان مکرر صحبت کرده‌اند با آقایان نمایندگان، نمایندگان فراکسیون‌ها و نمایندگان خود مجلس و اطلاع به نظریات آقایان دارند (جمال امامی- چه کار کرده‌اند؟) یک نظر در ایشان هست آن را هم خیال می‌کنم آقایان نمایندگان محترم مطمئنند و آن این است که ایشان یا مصمم خواهند بود به این که این وظیفه خطیری که به عهده دارند انجام بدهند و آن وقتی خواهد بود که ببینند وسیله و زمینه کار هست. (یمین اسفندیاری- کی دیگر؟) یک مطلب دیگر هم خواهد بود و آن این است وقتی که مطمئن شوند وسیله انجام خدمت ندارند آن هم خدمت آقایان خواهند رسید و بالصراحه خواهند گفت (تهرانچی- آن کی است؟ پس از گذشتن کار؟) (جمال امامی- پس از مرگ) حالا بیاناتی را که آقایان فرمودند بنده به عهده می‌گیرم که همین امروز به عرض ایشان برسانم و اول جلسه بعدی که تعیین می‌فرمایند حالا پنجشنبه باشد یا روز دیگر (یکی از نمایندگان- فردا یک نفر دیگر- همین حالا تلفن کنید بیایند) البته به نظر آقایان است هر وقت آقایان مقتضی می‌دانند بنده عرضی ندارم. البته خدمت آقایان می‌رسند و توضیح می‌دهند ولی یک نکته را هم بنده استدعا دارم اگر در ظرف همین اوقاتی که آقایان در مجلس تشریف دارند لوایح فوری که در دست هست اگر اصلاً ضرورت ندارد خوب می‌فرمایید آن وقت بنده با سایر آقایانی که در خدمتگزاری مجلس حاضر هستیم مرخص می‌شویم اما اگر اصولاً تصور می‌فرمایند ضرورت دارد به نظر بنده اگر دنبالش را نگیریم تمام چرخ‌ها از حرکت می‌افتد هر چه آقایان می‌خواهند و هر اقدامی که باید بشود و هر تصمیمی که بایستی اجرا شود اول پول می‌خواهد، بنده مکرر عرض کردم، در کمیسیون بودجه هم به عرض آقایان رسانده‌ام که اگر چنانچه زودتر در این باب تصمیم گرفته نشود و تکلیف دولت معلوم نشود هر تصمیم سیاسی دیگری هم آقایان بگیرند کار لنگ خواهد بود. (تهرانچی- تکلیف مملکت در درجه اول است) البته این تشخیص با خود آقایان نمایندگان است و هر طور که بفرمایند و هر طور که تصمیم بگیرند اطاعت می‌شود- ولی هر جور و به هر نوع و هر طور و با هر دولت و با هر رئیس‌الوزرا و هر وزیر دارایی اول باید فکر این را کرد که چه جور چرخ‌های مملکت را باید اداره کرد و راه برد، و الا بنده می‌ترسم یک روزی به جایی برسیم که همین مشکلات عمومی که در نظر آقایان هست از حیث امور مالی هم مزید بشود و بالأخره وقتی که مشکلات و مصائب طاقت فرسای امور مملکت روی هم انباشته شد هر کسی بیچاره خواهد شد. حالا بسته به نظر خودتان است (یک نفر از نمایندگان- صحیح است باید لوایح طرح شود)

تهرانچی - صحیح نیست بنده که چیزی نفهمیدم می‌فرمایند مملکت در آتش بسوزد و ما لایحه بگذرانیم.

نایب رئیس - آقای طوسی.

فرمانفرماییان - آقا پیشنهاد بنده چه شد.

نایب رئیس - پیشنهاد وقتی است که ما بخواهیم وارد دستور شویم این نطق قبل از دستور است شما که آشنا به نظامنامه هستید چرا این فرمایش را می‌فرمایید، بفرمایید آقای طوسی.

فرمانفرماییان - هر وقت بنده اجازه خواسته‌ام اسم بنده را ثبت نمی‌کنند آقای مجتهدی موافق نیستند که بنده صحبت کنم.

یمین اسفندیاری - آقا وقتی که بنده رفتم آنجا اسم شما را دیدم نوشته‌اند.

نایب رئیس - بی‌اجازه صحبت نکنید آقا.

یمین اسفندیاری - بنده اسم‌شان را دیدم

نایب رئیس - بفرمایید آقای طوسی.

طوسی - شایعات این ایام اخیر حقایق یا اکاذیب طوری افکار عمومی را مشوق ساخته که کم‌تر هوش و حواس راحتی می‌توان سراغ داشت غالباً مردم و حتی آقایان نمایندگان محترم به طور دقیق و مطمئنی نمی‌توانند از این جریانات اظهار اطلاع بکنند از یکدیگر می‌پرسند اوضاع چیست، مسبب این وقایع اخیر کیست؟ راه اصلاح کدام است. بعضی از آقایان نمایندگان محترم هم در اینجا بیاناتی فرموده‌اند. (در این موقع عده کافی نبود و جلسه از اکثریت افتاد).

نایب رئیس - ملاحظه می‌فرمایید که خود مجلس نمی‌خواهد کار کند بنده ناچارم عرض کنم در این موقعی که وضع آشفته در مملکت هست اول وظیفه مجلس این است که کار کند- اول وظیفه نمایندگان این است که در مجلس باشند (سلطانی شیخ‌الاسلامی- اسامی چند نفری که بیرون رفته‌اند بفرمایید) همین آقایانی که از جلسه بیرون رفتند همین آقایانی که الآن رفتند بیرون- همین آقا فرمانفرماییان. شما اگر علاقه دارید که مجلس کار کند چرا بیرون می‌روید چرا مجلس را از اکثریت می‌اندازید (صحیح است).

دکتر رادمنش - همین آقای تهرانچی که این قدر حرارت به خرج می‌دادند چرا بیرون رفتند.

نایب رئیس - فرق نمی‌کند ایشان هم همین طور.

فاطمی - خوب تکلیف چیست؟ دولت می‌گوید این لایحه باید بگذرد.

۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - چون عده برای مذاکره کافی نیست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه فردا صبح ساعت ۹ و دستور هم تتمه همین مذاکرات که باز آقای لنکرانی اعتراض نکند که دستور را معلوم نگردید (فرخ- دولت باید بیاید توضیحات بدهد) دستور حضور دولت.

مجلس بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس مجلس شورای ملی -ملک‌مدنی

قانون

شماره ۱۶۸۰۴ تارخ ۱۷/۹/۲۴

وزارت جنگ

فرمان همایونی راجع به اجرای قانون نظام وظیفه که در جلسه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول - قانون اصلاح قانون نظام وظیفه که در جلسه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۲۴

قانون اصلاح قانون نظام وظیفه

ماده واحده- الف- به وضعیت مشمولین یک سال قبل از اعزام به خدمت یعنی در سن ۲۰ سالگی به وسیله دادگاه اداری نظام وظیفه که از اشخاص زیر:

فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنها یا نماینده استاندار.

دو نفر نماینده انجمن شهرداری

نماینده نظام وظیفه

دو پزشک نظامی

دادستان یا نماینده او

تشکیل می‌شود رسیدگی می‌گردد.

در صورتی که تعداد مشمولین در حوزه‌های فرعی هر حوزه اصلی اضافه بر تعداد مورد احتیاج سالیانه افراد وظیفه باشد که باید از این نقاط گرفته شود.

افراد مورد احتیاج از بین حاضرین که هیچ گونه مانع قانونی برای انجام خدمت ندارند به طور فرعه معین و اعزام می‌گردند.

مراسم قرعه‌کشی در نقاط تجمع انجام خواهد شد مشمولینی که آماده به خدمت تشخیص شده‌اند چنانچه در تاریخ معینه در نقطه تعیین شده بدون علل و موانع قانونی حاضر نشوند غایب محسوب و در هر موقع که حاضر یا جلب شوند بدون استفاده از مزایای قرعه و پس از تعیین مجازات به خدمت اعزام خواهند شد و آنان که به علل و موانع قانونی حاضر نشوند در مراسم استقراع بعدی شرکت خواهند جست و همچنین کسانی که معافیت موقت پزشکی به وسیله دادگاه تحصیل نموده‌اند باید در موقع قرعه‌کشی حاضر و مجدداً معاینه شده و در صورت سالم بودن در قرعه شرکت نمایند و دادگاه اداری موظف است معافیت موقت پزشکی مشمولین را با تاریخ اعزام بعدی تطبیق دهد.

در صورتی که اتفاقاً در یک سال عده مشمولین حاضر از عده سرباز مورد احتیاج کم‌تر باشد کسری عده از بین جوان‌ترین مشمولینی که سال‌های قبل در نتیجه استقراع معاف شده‌اند به قید قرعه تعیین می‌شود کسانی که به قید قرعه معاف شده‌اند هر گاه تا سن ۲۶ سالگی از نظر کسری احتیاجات سالیانه ارتش به وجود آنان احتیاجی حاصل نشود در اول سن ۲۶ سالگی جزو احتیاط منظور می‌گردند.

تبصره ۱- در محل‌هایی که نماینده استاندار- فرماندار- یا بخشدار یا نمایندگان آنها و همچنین انجمن شهرداری و یا دادستان و یا نماینده او نباشد دادگاه از نماینده نظام وظیفه و دو پزشک نظامی و کدخدای هر محل و سه نفر از معتمدین آن محل تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲- معطوفاً به قسمت اخیر تبصره ماده ۳۰ قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۱ مأمورین ژاندارمری موظفند در جلس و جمع‌آوری مشمولین غایب و افراد فراری بنا به تقاضای کدخدایان مساعدت لازمه را نموده و بدون آن که رؤسا دخالتی در این قسمت بنمایند آنان را تا نقطه که از طرف حوزه نظام وظیفه و یا کدخدایان تعیین می‌گردد بدرقه و تحویل نمایند.

ب - به وضعیت مشمولین محصل در سن ۲۱ سالگی رسیدگی می‌شود.

دارندگان دیپلمه دوره کامل متوسط و لیسانس و دکترا که دیگر به تحصیلات خود ادامه نمی‌دهند و منع قانونی برای انجام خدمت ندارند به دانشکده افسری احتیاط اعزام و پس از طی دوره شش ماه دانشکده افسری احتیاط کسانی که از عهده امتحانات نهایی برآیند بر حسب نمره ارجحیت مطابق فصل پنج قانون ترفیعات به درجه افسری وظیفه نائل و شش ماه بقیه خدمت را در صف انجام می‌دهند و مابقی کادر گروهبانی قسمت‌ها و ادارات را با در نظر گرفتن حرفه و تخصص و من مربوطه تشکیل و شش ماه بقیه خدمت را انجام خواهند داد.

هر گاه تعداد مشمولین آماده به خدمت نامبرده که بلامانع و قابل خدمت تشخیص گردیده‌اند در هر سال اضافه بر احتیاجات آن سال ارتش باشد معادل عده مورد احتیاج از بین آنان به قید قرعه انتخاب و بقیه مدت پنج سال موقتاً معاف خواهند شد تا در صورتی که در سال‌های بعد اتفاقاً عده این قبیل مشمولین از عده مورد احتیاج کم‌تر بود کسری احتیاجات از بین جوان‌ترین مشمولین نامبرده انتخاب و اعزام کردند و هر گاه در ظرف مدت پنج سال به وجود آنان احتیاجی حاصل نشود جزو طبقات مربوطه در احتیاط ذخیره منظور خواهند شد:

کسانی که در موقع اعزام به دانشکده افسری احتیاط خارج صف تشخیص شوند در ادارات ارتشی در حرفه خود مورد استفاده واقع و یک سال خدمت را انجام خواهند داد.

مشمولینی که به علل مزاجی موقتاً معاف شده‌اند در سال عبد احضار و در صورت عدم موانع قانونی با عده آن سال به خدمت اعزام و از مزایای قرعه‌کشی نیز بهره‌مند می‌شوند.

(پزشکان- دامپزشکان- دندانسازان- داروسازان- به ادارات مربوطه) پزشکان و دندانسازان و داروسازان به اداره بهداری ارتش و دامپزشکان به اداره دامپزشکی ارتش) معرفی و پس از چهار ماه تعلیمات مقدماتی و دادن امتحانات نهایی مطابق فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسری وظیفه نائل و هشت ماه بقیه خدمت خود را در قسمت‌ها انجام خواهند داد.

مشمولین نامبرده در این بند هر گاه در ظرف ده روز پس از تاریخ معینی که قبلاً آگهی خواهد شد در منطقه تعیین شده بدون علل و موانع قانونی حاضر نشوند غایب محسوب و از مزایای قرعه بهره‌مند نمی‌گردند و در هر موقع که جلب و یا حاضر شوند پس از تعیین مجازات مانند تا بین خدمت مقرر و اضافه خدمت را باید انجام دهند. مراسم قرعه‌کشی افراد احتیاط در دانشکده افسری و مراسم قرعه‌کشی پزشکان و دامپزشکان و دندان‌سازان و داروسازان در ادارات مربوطه انجام می‌شود.

وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله فهرست مشخصات کامل مشمولین محصل را که به اخذ دیپلم دوره کامل متوسطه و لیسانس و دکترا نائل شده‌اند در ظرف مدتی که از دو ماه تجاوز ننماید به اداره نظام وظیفه ارسال و همچنین اسامی کسانی را که دیگر به تحصیل خود ادامه نمی‌دهند با تعیین رشته و مدارج تحصیلی بلا فاصله به اداره نظام وظیفه اعلام دارد.

افسران احتیاط که مایل به ادامه خدمت داوطلب در ارتش باشند در صورت احتیاج ارتش و واجد بودن شرایط دخولی یک سال خدمت وظیفه آنان به جای تهیه محسوب و پس از طی دوره دو ساله دانشکده افسری افسر داوطلب شناخته شده و تابع مقررات عمومی ارتشی می‌باشند.

استخدام مشمولین به طور کلی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های ملی و دولتی و همچنین از طرف اشخاص به هر عنوان (رسمی- قراردادی- حکمی- روزمرد و غیره) قبل از انجام خدمت وظیفه و نداشتن معافیت‌های قانونی ممنوع بوده و متخلفین (استخدام‌کنندگان) سه الی شش ماه زندانی عادی محکوم خواهند شد.

هر یک از مقررات قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۲۱ که با ماده بالا مغایرت داشته باشد لغو خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی -محمدصادق طباطبایی

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست وزیر

انتصابات و احکام

وزارت دادگستری

شماره ۲۱۴۸۴ تاریخ ۱۷/۹/۱۳۲۴

۱ - آقای محمد ولی‌پور گودرزی لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای شهرستان همدان

۲ - آقای غلام‌علی حسامی امین دادگاه بخش شهرضا به سمت امانت دادگاه بخش محلات

۳ - آقای محمدحسن ولیانی امین دادگاه بخش محلات امانت دادگاه بخش شهرضا

۴ - آقای جعفر قاسمیان بازپرس قاچاق دادگستری رشت به سمت امانت دادگاه بخش فومن

۵ - آقای تقی حامدپور امین دادگاه بخش آمل به سمت کارمندی دادگاه املاک واگذاری رودسر

۶ - آقای محمدحسین نوری گیلانی امین دادگاه بخش فومن به سمت امانت دادگاه بخش بابل

۷ - آقای تقی دولو امین دادگاه بخش بابل به سمت امانت دادگاه بخش آمل

۸ - ضیاء حجازی بخشدار جاسک به سمت مأمور صلح جاسک.

۹ - آقای حسین طباطبایی بازرس اداری در اداره کل بازرسی به سمت بازرسی ویژه وزارتی

۱۰ - آقای کاظم احمدی نوبخش کارمند دادگاه املاک واگذاری شهسوار تا تعیین رئیس دادگاه به سمت کفالت دادگاه تعیین شده‌اند.

۱۱ - آقای ابراهیم دیلمی رئیس دادگاه املاک واگذاری شهسوار به سمت ریاست دادگاه املاک واگذاری گرگان

۱۲ - آقای عبدالحسین معتمد رئیسی دادگاه املاک واگذاری گرگان به سمت دادستانی شهرستان بابل.

۱۳ - آقای ابوالقاسم قرشی دادیار دادسرای شهرستان بابل به سمت دادستان شهرستان رشت

۱۴ - آقای مرتضی فشارکی دادیار دادسرای شهرستان اصفهان به سمت بازپرسی شعبه ۳ دادسرای اصفهان

۱۵ - آقای سراج‌الدین صدوقی بازپرس شعبه ۳ دادسرای اصفهان به سمت دادیاری دادسرای شهرستان اصفهان

۱۶ - آقای رضاقلی برومند بازپرس شعبه ۲ دادسرای اصفهان به سمت دادیاری و معاونت اول دادسرای شهرستان اصفهان

۱۷ - آقای علی شیخ‌الاسلامی دادیار دادسرای اصفهان به سمت بازپرسی شعبه دادسرای اصفهان

۱۸ - آقای عباس‌علی ارشدی عامری امین دادگاه بخش شهرداری اصفهان به سمت دادیاری دادسرای اصفهان.

۱۹ - آقای مصطفی فشارکی دادیار دادسرای شهرستان اصفهان به سمت امانت دادگاه بخش شهرداری اصفهان.

۲۰ - آقای صادق امین‌پور بازپرس شعبه ۴ دادسرای شهرستان تبریز به سمت دادیاری دادسرای استان ۳ و ۴

۲۱ - آقای عزیزالله زارع بخشدار به وانات و اقلید به سمت مأمور صلح به وانات و اقلید

۲۲ - آقای عباس بهاری بخشدار اسد آباد به سمت مأمور صلح اسدآباد

۲۳ - آقای غلام‌رضا بیرشک بازرس قضایی در اداره نظارت به سمت دادیاری دادسرای استان ۱ و ۲

۲۴ - آقای عبدالله معقول رئیس دادگتسری استان ۵ به سمت بازرسی قضایی در اداره نظارت

شماره ۱۳۷۲۷ تاریخ ۱۹/۹/۲۴

آقای هاشم مردانکاهی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ۱۹/۹/۲۴ به سمت فرمانداری مراغه منصوب گردید.

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۱۷۴۴۶ تاریخ ۱۸/۹/۱۳۲۴

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه دوازدهم آذر ماه ۱۳۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰/۴۲۸۲/۲/۷۷۲ به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۲۴ وزارت دارایی تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه صدور و ورود اسکناس‌های بانک ملی ایران ممنوع است لیکن مسافرین می‌توانند تا میزان یک هزار ریال در موقع ورود و خروج همراه داشته باشند و در صورت کشف اسکناس بیش از میزان مذکور دارنده مشمول مقررات مرتکبین قاچاق اشیای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

م ۵۵۰۵ نخست وزیر

شماره ۴۴۰۴ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۲۴

آقای غلام‌رضا هدایت از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۲۴ به سمت بازرس وزارتی منصوب شدند.

شماره ۲۶۴۰۱/۳۸۹۱۲ تاریخ ۱/۹/۲۴

بخشنامه به عموم رؤسای دادگستری‌ها و دادسراهای استان و شهرستان‌ها

بظر به این که تشخیص مراتب لیاقت و مقدار و طرز کار و صمیمیت هر یک از کارمندان قضایی مورد علاقه تام وزارت دادگستری است و این معنی مسلماً در ترفیع مقام آنان مؤثر و منظور نظر خواهد بود مقتضی است از این به بعد آقایان رؤسای نامبرده در بالا علاوه بر آمارهای متداوله معموله ماهیانه که تابع جریان اداری خود می‌باشد همه ما همه خلاصه آماری از امور مرجوعه و مختومه هر یک از کارمندان قضایی حوزه تابعه خود با اظهار نظر نسبت به کیفیت و کمیت و طرز کار و درجه علاقمندی آنان تهیه و مستقیماً به وزارت دادگستری ارسال دارند که مورد بررسی واقع شود وصول این بخشنامه را اطلاع دهید.

م ۶۵۰۴ وزیر دادگستری