مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال سوم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۶

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

فهرست مطالب:

مجلس ساعت شش بعد از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز چهار شنبه ۱۸ آذر ماه را آقای فولادوند (منشی) بشرح زیر قرائت کردند.

ساعت شش وبیست دقیقه بعد از ظهر روز چهار شنبه ۱۸ آذر مجلس ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از تذکر آقای امینی تصویب شد.

اسامی غائبین جلسة گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: عزت الله بیات- اورنگ- حسین وکیل.

غائبین بی اجازه – آقایان: حسن اکبر- کامل ماکوئی- دکتر جلال عبده- مسعود ثابتی- دکتر شفق- تقی زاده – نیک پور- ساعد.

دیرآمدة بی اجازه – آقای رستم گیو.

آقای عباس اسکندری گفتند راجع به استیضاحی که کرده‌اند طبق ماده ۴۴ اخطار نظامنامه‌ای دارند.

آقای نخست وزیر اظهار نمودند قریب ۲۲ ماه عهده دار مسئولیت و سرنوشت ایران عزیز بودم و در حوادثی که گذشت تمام هم من مصروف رفع مخاطرات از کشور بوده و اکنون که بحمدالله خطار تجزیه از مملکت دور شده انجام این امر را یکی از بزرگترین افتخارات سیاسی زندگی خود میدانم و سپس راجع به علت مدارای خود با متجاسرین گفتند در آن موقع ارتش آماده این کار نبود و پایان جنگ خانگی نیز پیش بینی نمی‌شد و اینکه نسبت به سوء استفاده می‌دهند در ۲۲ ماه زمامداری یک دینار حقوق نگرفته‌ام و به چند فقره جواز صادراتی هم برای هزینه مشکلات حزب دمکرات و خدمات آن در راه نجات کشور از خطر تجزیه عنوان سوء استفاده نمی‌توان داد و باید کاری کرد که بعد از این رجال ایران جرأت کنند و خود را در راه کشور به میدان مخاطره بیندازند ودستمزد آنها پس از رفع مخاطرات ناسزا و قدر ناشناسی نباشد، حزب دمکرات ایران وقتی تأسیس شد که احزاب دیگر در منتهای قدرت بودند و در نتیجه وجوهی که این حزب در اختیار داشت از پیشرفت خطرناک تجزیه طلبان جلوگیری کرد وراه بازگرفتن آذربایجان رامهیا ساخت، مجلس شورای ملی افتتاح گردید وفراکسیون پارلمانی حزب با ۷۵ نفر عضو تشکیل شد و چون آقایان سوگند یاد کرده بودند که تا آخر دورة پانزدهم نسبت به حزب و رهبر آن وفادار باشند مجدداً قبول مسئولیت کردم تا پایه‌های اساس اصلاحات ایران جوان گذاشته شود و ۹۳ نفر از آقایان نسبت به برنامه اصلاحات که هفت سال به طول می‌انجامید و باید به وسیله مجلس و فراکسیون پارلمانی به مرحلة عمل درآید و حقوق ایران در مورد بحرین و نفت جنوب تأمین بشود رأی اعتماد دادند ولی پس از رد مقاوله نامه نفت بدون آنکه اتفاق قابلی افتاده یاخیانتی شده باشد وضع مجلس دگرگون و هر روز دلسرد کننده تر شد وفراکسیون دمکرات کم کم روبه تحلیل رفت.

آقای نخست وزیر با توضیحات دیگری نسبت بحدود قوای مختلف کشور ومداخله در قوه مجریه و تحریکاتی که علیه دولت شده گفتند وقتی در مورد کسی که مملکت را به تصدیق دوست و دشمن نجات داده این قسم معامله می‌شود با دیگران چه خواهد شد و در هر حل ازدستمزدی که مجلس شورای ملی به من می‌دهد سپاسگذارم و تقاضای رأی می‌کنم و تذکر می‌دهم که ملت ایران و افکار عمومی دنیا متوجه رأی آقایان خواهد بود که در اوضاع آینده کشور مؤثر است.

آقای مهندس رضوی اظهارنمودند ایشان و دوستانشان که در حزب دمکرات عضویت داشته‌اند تصویب می‌کنند که این حزب انجام وظیفه نموده‌است ولی وقتی کسی به مجلس می‌آید با اشخاص عادی فرق می‌کند و هر گونه تعهدی که قبل از ورود به مجلس شده باشد مانع رعایت اصول شرافتی وکالت نیست و هر کس از وظیفه مالی خود تخطی کند وکیل ملت نمی‌باشد و با حفظ آن وفاداری و احترام نمی‌توان با جریانهای اخیر مملکت و تحولات همان حزب کمال مخالفت را نداشته باشم وچون مرام حزب دمکرات اجرا نمی‌شود نمی‌توانیم در فراکسیون این حزب شرکت کنیم و در مملکتی که اوضاع اداری آن آشفته‌است با برنامه اقتصادی که وسیلة سوء استفاده از اموال دولت و اسباب فقر میلیونها مردم است نمی‌توان اصلاحاتی کرد و گفتم اگر تشکیلات جدیدی در مملکت به وجود آید و ادارات دولت اعم از لشکری و کشوری تصفیه شود ما پشتیبانی خواهیم کرد و احترام ما نسبت به کسانی که فداکاری کرده‌اند همیشه باقی خواهد بود ولی دیدیم یک بودجه هشتصد و چند میلیونی با همان تشکیلات قدیم برای تحمیل به طبقات ضعیف و راحت چند هزار نفر به مجلس داده شد که نمی‌توانستیم ازاین حزب تقویت کنیم و در خاتمه گفتد به این دلایل ۲۲ نفر از آقایان عدم پشتیبانی خود را از آقای قوام اعلام می‌کنند و در رأی نسبت به دولت شرکت نخواهندکرد آقای جواد گنجه‌ای نیز گفتند فراکسیون اتحاد ملی هم عدم اعتماد خود را به دولت اعلام می‌کند. آقای فولادوند طبق ماده ۱۰۲ اعتراض نموده گفتند مملکت ما ضعیف است و ممکن است مورد خطر قشون‌های خارجی واقع شود وکیل باید مصون از تعرض باشد رأی وکیل باید درحضور نمایندگان و تماشاچی و جراید داده شود تا معلوم شود آزادانه رأی می‌دهد. آقای رئیس اظهار نمودند پیشنهاد شده‌است با مهره سیاه و سفید رأی گرفته شود در حالیکه باید موافقین و مخالفین معلوم باشند و این سابقه گذاشته نشود و پس از اخذ رأی ۴۶ ورقه سفید موافق و ۳۹ ورقه کبود مخالف و پنج ممتنع شماره شد و آقای رئیس بیان نمودند بنابراین اکثریت حاصل نیست ساعت ۷ و چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز پنج شنبه موکول گردید.

رئیس- آقای نبوی نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

نبوی- قبل از دستور عرایضی می‌خواستم بعرض برسانم.

رئیس- آقای آشتیانی زاده نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

فرامرزی- دستور، دستور.

آشتیانی زاده- خیر قبل از دستور عرایضی داشتم.

رئیس- آقای ارباب گیو نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

ارباب گیو- خیر قبل از دستور.

رئیس- آقای دکتر معظمی نسبت به صورت مجلس اعتراضی دارید؟

دکتر معظمی- بنده به صورت مجلس اعتراضی دارم.

رئیس-بفرمائید.

دکترمعظمی- عرض کنم که بنده اعتراضم نسبت به صورت مجلس این است که مقصود از رأی علنی این بود که نام رأی دهندگان در مجلس شورای ملی قرائت بشود علاوه بر اینکه در همان روز در مجلس شورای ملی قرائت نشد در خلاصه صورت مجلس هم ذکری نشده‌است بنابراین این معنی رأی علنی نیست بایستی اسامی آقایان خوانده شود که اگر اشتباهی شده باشد رفع شود بنابراین تمنا می‌کنم که مقرر بفرمائید در آتیه رعایت بشود.

رئیس- باید نوشته شود اصلاح می‌شود صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد آقای نبوی و یک عده از آقایان قبل از دستورتقاضای نطق کرده‌اند.

نمایندگان- دستور، دستور.

آشتیانی زاده- بنده با ورود در دستور مخالفم.

رئیس- بفرمائید.

محمد علی مسعودی- حقوق کارمندان مجلس را نداده‌اند بودجه مجلس را بیاورند.

آشتیانی زاده- وضعیت مملکت یک طوری است که هیچ کس آزادی ندارد و اتحادیه‌ها واحزاب را به زور سرنیزه می‌بندند(اقبال- کی همچه چیزی است آقا) هست آقا مدیر روزنامه آتش پریشب اینجا متحصن شده بود بنده باید قبل از دستور عرایضی بکنم و از نظر قانون اساسی فوریت دارد.

رحیمیان- آقای آشتیانی زاده حزب توده را کی بست؟

آشتیانی زاده- همان اشخاصی که این احزاب را بستند.

- اجرای مراسم تحلیف

۲- اجرای مراسم تحلیف

رئیس- آقایانی که موافقند وارد دستور شویم قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد در دستور مراسم سوگند و مرخصیها و اعتبار نامه‌ها بود حالا شروع می‌کنیم به مراسم سوگند (یک نفر از نمایندگان- کارپردازه انتخاب نشده) کارپرداز یک نفر باید انتخاب شود در جلسه آینده انتخاب خواهد شد آقایان بدانند که در جلسه آینده یک نفر کارپرداز انتخاب می‌شود (در این موقع باحترام ورود قرآن مجید حضار قیام کردند که پس از آن از طرف آقایان زیر مراسم تحلیف بعمل آمد و هر یک قسم نامه را به شرح زیر قرائت و امضاء کردند) بسم الله الرحمن الرحیم.

من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده‌است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهت انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق وراستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت ملت ایران. آقایان: گنابادی- گرگانی- فرامرزی- سزاوار- دکتر عبده- دکترآشتیانی- عباس مسعودی- شریعت زاده- اسلامی- علی اکبر ملکی- دکتر مصباح زاده- ناصرالدین ناصری- وکیلی- عبدالقدیر آزاد- بوداغیان- امامی اهری- خوئیلر- مکرم- نواب- عباسی- فتحعلی افشار- فاضلی- هراتی.

رئیس- چون یکی از وظایف نمایندگان در ابتدای مجلس این است که قسم یاد کنند آقایانی که باقی می‌مانند در جلسه دیگر مراسم تحلیف بعمل خواهد آمد.

رضوی- بنده تذکری راجع به همین ماده ۱۱ قانون اساسی دارم.

رئیس- در چه قسمت؟

رضوی- در همین قسمتی که فرمودید فقط یک یادآوری می‌کنم و عرض دیگری ندارم. عرض کنم در دستور هم فرمودید که گذاشته شودو به زبان گفته شود الان ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد، مطابق تفسیری که از مجموع قانون اساسی می‌شود روی هم رفته وکالت یک نفر وکیل سه شرط دارد یکی انتخابات دوم رسیدگی به صلاحیت در مجلس سوم سوگند(صحیح است) در قانون اساسی تصریح دارد و بعلاوه چندین جلسه هم مراسم سوگند اجرا شد و بعضی از رفقا هم نبودند یا این که اساساً نیامده‌اند وحال آنکه در جمعیتهای عادی که غالباً وقتی تشکیل می‌شود سوگند را من باب مزید اعتمادبر یکدیگر غالباً اجرا می‌کنند در یک جای حساسی مثل مجلس بدون سوگند به نظر بنده صلاحیت ندارند به مجلس بیایند(صحیح است) تمنا می‌کنم امر بفرمائید که اسامی آقایانی که سوگند یاد نکرده‌اند یادداشت بکنند ودر جلسه بعد لطفاً بفرمائید که حاضر بشوند و سوگند یاد کنند.

- طرح و تصویب دو فقره اعتبارنامه

۳- طرح و تصویب دو فقره اعتبارنامه

رئیس- پیشنهادی از طرف آقای مهندس رضوی رسیده که اعتبار نامه آقای صاحبدیوانی و عرب شیبانی در این جلسه مطرح شود (صحیح است) (بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم پرونده انتخاباتی فسا مقدم بر سایرین در جلسه امروز مطرح شود، مهندس رضوی (در این موقع عده برای رأی کافی نبود)

رئیس- قریب بیست روز است که مجلس تشکیل نشده آقایان باید بیایند در جلسه تا بتوانیم پس از خواندن گزارش رأی بگیریم.

مکی- حالا مرخصی‌ها مطرح شود تا بعد که آقایان بیایند.

رئیس- برای مرخصی‌ها هم بایستی رأی گرفته شود. فعلاً گزارش انتخابات قرائت می‌شود تا عده برای رأی کافی شود. آقای امامی اهری. (آقای امامی اهری مخبر شعبه یک گزارش مربوط به پرونده انتخابات فسا ر اجع به نمایندگی آقای صاحبدیوانی را به شرح زیر قرائت کردند)

انتخابات فسا، در تاریخ ۲۶/۳/۲۳ به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات بنا به دستور فرماندار از طبقات ششگانه جهت تعیین اعضای اصلی و علی البدل انجمن نظارت انتخابات دعوت بعمل آمده پس از تعیین اعضای اصلی و علی البدل بلافاصله آگهی انتخابات منتشر و از تاریخ اول تا پنجم تیر ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد ولی به واسطه عدم آمادگی وسائل کار از روز دوم تیر ماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود بعداً با موافقت بازرس اعزامی و فرماندار از فسا و اعضاء انجمن در حوزه اصلی تا روز ۱۱ تیر و ر حوزه‌های فرعی تا ۶ تیر مدت توزیع تعرفه و اخذ رأی تمدید می‌گردد ولی در تاریخ ششم تیر ماه تلگرافی مبنی براینکه باید انجمن نظارت تجدید گردد از طرف وزارت کشور به فرمانداری مخابره شده و فرماندار بلافاصله مفاد تلگراف را به اعضاء انجمن اعلام نموده ناگزیر در همان روز مراتب صورت مجلس شده و صندوقها ممهور می‌گردد به واسطه این پیش آمد اهالی تلگرافاتی مبنی بر صحت و آزادی انتخابات به وزارت کشور مخابره می‌نمایند در نتیجه آقای سرابندی رئیس دادگستری استان ۷ مأمور رسیدگی می‌شوند پس از رسیدگی کامل چون شکایت رسیده مستند به دلیل نبوده وصحت و درستی انتخابات مسلم می‌گردد بنابراین از روز ۱۱ شهریور ماه ۲۶ شروع به استخراج وقرائت آراءمیشود. و در تاریخ ۳۲۶/۶/۱۳ استخراج و قرائت آراءخاتمه می‌یابد و از تاریخ ۲۶/۶/۱۴ تا ۲۶/۶/۲۰ جهت وصول شکایات اهالی اعلام می‌گردد در مدت مزبور چندین فقره شکایات به انجمن می‌رسد ولی امضاء ذیل بعضی از شکایات مشکوک به نظر رسیده و مجعول تشخیص می‌گردد و بقیه شکایات هم چون مستند به دلیل نبوده و مردود تشخیص داده می‌شود و در تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه ۳۲۶ انجمن مبادرت به صدور اعتبار نامه به نام آقای غلامحسین صاحب دیوانی که در درجه اول به اکثریت ۱۷۱۹۶ رأی از ۳۶۶۳۴ رأی مأخوذه به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از طرف اهالی فسا انتخاب شده بودند می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول شعبه شروع به رسیدگی نموده و در مدت مقرر شکایاتی به شعبه واصل گردیده وشعبه پرونده را به یک سو کمیسیون سه نفری جهت خلاصه کردن آن ارجاع نموده کمیسیون پس از رسیدگی به دلیل و برهان صحت انتخابات فسا را بعرض شعبه میرساند و شعبه هم پس از رسیدگی کامل در جلسه ۱۳۲۶/۹/۱۰ به اتفاق آراء صحت انتخابات فسا و همچنین نمایندگی آقای غلامحسین صاحب دیوانی را تأیید و این گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای صاحب دیوانی از فسا آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امامی اهری. (آقای امامی اهری مخبر شعبه اول گزارش پرونده انتخاباتی فسا را به نمایندگی آقای عرب شیبانی به شرح زیر قرائت کردند.)

انتخابات فسا- پیرو گزارش شماره ۱ راجع به انتخابات فسا و همچنین نمایندگی غلامحسین صاحب دیوانی چون آقای عباسقلی عرب شیبانی در درجة دوم باکثریت۱۲۹۱۰رأی از۳۶۶۳۴ آراء مأخوذه به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند و صحت نمایندگی ایشان در شعبه اول باتفاق آراء تصدیق گردیده اینک گزارش آن جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای عرب شیبانی از فسا آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- قرائت گزارش مرخصی آقای بهادری

۴- قرائت گزارش مرخصی آقای بهادری

رئیس- یک گزارشهائی از کمیسیون عرایض ومرخصی راجع به مرخصی آقایان رسیده که قرائت می‌شود (باتمانقلیچ- آقا اعتبار نامه بنده را مطرح بفرمائید) اعتبار نامه شما بعد از اشخاصی است که بایستی مطرح شود اگر مایلید مطرح می‌شود (گزارش مرخصی آقای بهادری به شرح زیر قرائت شد) آقای بهادری برای انجام امور محلی حوزه انتخابی خود درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ بیست و چهارم آبان ۱۳۲۶ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض ومرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد. مخبر کمیسیون عرایض ومرخصی - اقبال

تعطیل جلسه به عنوان تنفس

۵- تعطیل جلسه بعنوان تنفس

رئیس-چون عده کافی نیست و محتاج به رأی است باید تأمل نمود تا عده کافی شود آقایان در خارج اظهار می‌کنند که باید مجلس کار کند و اصلاحاتی بکند بعد از دو هفته که مجلس تشکیل می‌شود این طور می‌شود و کارهای داخلی مجلس به این صورت است.

اردلان- آقای رئیس اسامی آنها را قرائت کنید.

دهقان- مطابق نظامنامه داخلی رفتار فرمائید.

آشتیانی زاده- عده برای مذاکره کافی است آقای رئیس.

رئیس- چون گزارش خوانده شده محتاج به رأی است یک ربع تنفس داده می‌شود.

(ساعت ۷ بعد از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید).

شماره ۱۲۶۲۳-۲۷۴۴۵ ۲۶/۹/۱۰

آقای مجتبی فاطمی سردفتر اسناد رسمی شهرری بموجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به تهران تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری

شماره ۲۷۳۷۱/۱۲۲۲۸ ۲۹/۹/۱۰

آقای مهدی مسیح نیا بموجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه اول تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری

شماره ۲۷۷۰۱/۱۲۵۶۴ ۲۶/۹/۱۲

آقای احمد حیدری بموجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان نیمشیربانه برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری


شماره ۱۲۴۵۵-۲۷۷۰۳ ۲۶/۹/۱۲

آقای سید بهاء الدین غفاری بموجب این ابلاغ دفاتر شما را درقریه کریم آباد(جزو دهستان فیض الله بیگی) کردستان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری


شماره ۲۷۶۸۱/۱۲۲۵۶ ۲۶/۹/۱۲

آقای سید محمودمیر بهبهانی سردفتر ازدواج و طلاق گرگان نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله در مورد واقعه ازدواج تحت تعقیف دادگاه انتظامی سردفتران و دادسرای شهرستان گرگان قرار گرفته‌اید بموجب این ابلاغ طبق ماده ۳۹ قانون دفر اسناد رسمی از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌شوید وزیر دادگستری


شماره ۱۱۸۷۰-۲۷۷۰۵ ۲۶/۹/۱۲

آقای بهاء الدین شریفی سردفتر ازدواج و طلاق قریه خلق آباد مشهد نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله تحت تعقیف دادسرای مشهد و دادگاه انتظامی سردفتران قرار گرفته‌اید بموجب این ابلاغ و طبق ماده ۳۹ قانون اسناد رسمی از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌شوید. وزیر دادگستری

شماره ۱۱۲۳۴-۳۷۶۷۷ ۲۶/۹/۱۲

آقای محمد حسین ذکائی دفتر یار سابق دفتر اسناد رسمی

شماره ۲ شیراز بموجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه دوم قصبه اردکان فارس منصوب می‌شوید که با حفظ درجه مزبور با درجه سوم واجازه ثبت معاملات ملکی تا ده هزار ریال طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری

شماره ۱۰۸۷۹/۲۷۷۰۹ ۲۶/۹/۱۲ آقای روح الله طالبی دفتر یار درجه اول و نماینده دفاتر اسناد رسمی شماره ۱۶ و ۱۹ تبریز بموجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه سوم دهستان سردرود منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری

انتصابات و احکام در وزارت دادگستری

۲۶/۹/۳ آقای محمد حسین خراباتی لیسانسه حقوق بسمت کارمندی علی البدل دادگستری آبادن

- ۲۶/۹/۳ آقای حبیب دائی زاده لیسانسه حقوق بسمت کارمندی علی البدل دادگاه شهرستان تبریز
- ۲۶/۹/۳ آقای احمد علی برومند لیسانسه حقوق بسمت کارمندی علی البدل دادگاه بخش خرمشهر
- ۲۶/۹/۳ آقای رحمت الله آزاد امین دادگاه بخش اهواز بسمت ریاست دادگاه بخش جدیدالتأسیس کرج
- ۲۶/۹/۳ آقای غلامعلی لاریجانی رئیس دادگستری شهرستان ساری بسمت مستشاری دادگاه استان ۱و۲
- ۲۶/۹/۳ آقای مهدی عظیما رئیس دادگستری شهرستان اردبیل بسمت ریاست دادگاه شهرستان ساری
- ۲۶/۹/۳ آقای حسین توکلی دادستان شهرستان اراک بسمت ریاست دادگاه شهرستان اردبیل
- ۲۶/۹/۳ آقای حسین شاکی لیسانسه حقوق بسمت دادیاری دادسرای اردبیل
- ۲۶/۹/۵ آقای محمود منتخب رئیس شعبه دو دادگاه شهرستان رضائیه بسمت دادیاری دادسرای استان پنجم ۲۶/۹/۵ آقای محسن حبیبی لیسانسه حقوق بسمت دادیاری دادسرای شهرستان ملایر
- ۲۶/۹/۵ آقای محمد حسن مجتهدی امین شعبه ۱ دادگاه بخش تبریز بسمت شعبه دو دادگاه شهرستان تبریز
- ۲۶/۹/۵ آقای رحیم شربیانلو امین شعبه ۲ دادگاه بخش تبریز بسمت امانت شعبه ۱ دادگاه بخش تبریز
- ۲۶/۹/۵ آقای رحیم هویدا رئیس شعبه ۲ دادگاه شهرستان تبریز بسمت کارمند علی البدل دادگستری آذربایجان
- ۲۶/۹/۵ آقای هادی طبیب زاده لیسانسه حقوق بسمت دادیاری دادسرای شهرستان آبادان
- ۲۶/۹/۸ آقای تقی رازقی امین دادگاه بخش گرگان بسمت امانت دادگاه بخش ساری
- ۲۶/۹/۸ آقای ابوالقاسم معمائی امین دادگاه بخش ساری بسمت امانت دادگاه بخش بابل
- ۲۶/۹/۸ آقای ضیاء الله مجد امین دادگاه بخش بابل بسمت امانت دادگاه بخش گرگان
- ۲۶/۹/۸ آقای بهمن اوستا لیسانسه حقوق بسمت کارمند علی البدل دادگستری بخش بندر پهلوی
- ۲۶/۹/۸ آقای محمد صادق ضیائی لیسانسه حقوق بسمت دادیاری دادسرای شهرستان زنجان
- ۲۶/۹/۸ آقای محمود ناجی لیسانسه حقوق بسمت دادیاری دادسرای شهرستان شیراز
- ۲۶/۹/۹ آقای محمد حسن شیرازی رئیس شعبه ۵دادگاه استان ۱و۲ بسمت کارمند دیوان کشور
- ۲۶/۹/۹ آقای محمد صدر رئیس شعبه ۲دادگاه استان ۱و۲ بسمت کارمند دیوان کشور
- ۲۶/۹/۹ آقای حسین سیاسی دادستان استان یک گیلان بسمت ریاست شعبه دو دادگاه استان ۱و۲
- ۲۶/۹/۹ آقای ابوالفضل صدر دادیار دیوان کشور بسمت مستشاری دیوان کشور
- ۲۶/۹/۹ آقای علی اسلام پرست کارمند منتظر خدمت بسمت بازپرس اداره کل بازرسی امور اداری
- ۲۶/۹/۹ آقای حسین فروغ دادستان شهرستان کرمان بسمت دادستان استان یک گیلان
- ۲۶/۹/۹ آقای علی اکبر توکلی کارمند منتظر خدمت بسمت کارمند اصلی دادگاه تجدید نظر املاک واگذاری
- ۲۶/۹/۹ آقای محمد بیات کارمند منتظر خدمت بسمت مستشاری دادگاه استان ششم
- ۲۶/۹/۹ آقای نصرالله دولت آبادی مستشار دادگاه‌های استان ۱و۲ بسمت ریاست شعبه پنج دادگاههای استان ۱و۲ ۲۶/۹/۱۰ آقای ابراهیم لاهوتی بازپرس دادسرای مراغه بسمت منتظر خدمت
- ۲۶/۹/۱۰ آقای علی اصغر تقوی امین شعبه دو دادگاه بخش رضائیه بسمت امانت شعب یک دادگاه بخش رضائیه
- ۲۶/۹/۱۰ آقای قاسم دانش کارمند علی البدل دادگستری رضائیه بسمت امانت شعب یک دادگاه بخش رضائیه ۲۶/۹/۱۰ آقای ابراهیم افتخار لاجوردی لیسانسه حقوق بسمت کارمند علی البدل دادگستری رضائیه
- ۲۶/۹/۱۱ آقای علی صدارت رئیس شعبه ۸ دادگاه استان ۱ و۲ بسمت ریاست کل دادگاههای شهرستان تهران
- ۲۶/۹/۱۱ آقای وجیه الله فاضل سرجوئی مستشار دادگاه‌های استان ۱و۲ بسمت دادستانی دادسرای دیوان کیفر
- ۲۶/۹/۱۱ آقای خسرو قهرمان دادیار دادسرای شهرستان مشهد بسمت ریاست دادگاه جنحه شهرستان مشهد
- ۲۶/۹/۱۱ آقای غلامحسین معظمی مستشار اول دادگان استان نهم بسمت دادیاری دادسرای شهرستان مشهد
- ۲۶/۹/۱۲ آقای یعقوب خیامی بازپرس دادسرای کردستان بسمت بازپرسی شعبه ۴ دادسرای همدان
- ۲۶/۹/۱۲ آقای ابراهیم وکیل امین دادگاه بخش کردستان بسمت بازپرسی دادسرای شهرستان کردستان