مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره‏ ۲۲

جلسه: ۲۲۳

فهرست مطالب:

۱- بیانات قبل از دستور- آقایان: سعید وزیری- پوربابایی- جوانشیر

۲- تصویب صورت جلسه‏

۳- تقدیم یک فقره لایحه و ده فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه‏

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه تضمین باز پرداخت اقساط پیمان‌های منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارایی

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۸- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (اول) بهمن ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه و سی دقیقه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیر- پوربابائی- جوانشیر

۱- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیر- پوربابائی- جوانشیر

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای سعید وزیری تشریف بیاورید.

سعید وزیری- اخیراً در برخی مطبوعات غربی که وابستگی آنها به محافل انحصار طلبان بین‌المللی اظهر من الشمس است انتقادات و بعضاً پاره‌ای اتهاماتی درباره کشورهای صادر کننده نفت بچشم می‌خورد منجمله و خصوصاً در مورد کشور ما ایران نوشته می‌شود که بررسی آنها خالی از تفریح نیست ولی از نظر تاریخی مستلزم پاسخگوئی است و جالب اینست که در دوران برقراری سازمان ملل متحد و استحکام و قوت قانونی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مبنی بر حق مسلم ملتها در استفاده کامل از منابع طبیعی خودشان کشورهای وابسته به سلاطین نفت دست به تشکیل دسته‌بندی‌هائی می‌زنند تا بخیال خودشان سر و صدای صاحبان نفت را در گلویشان خفه کنند یقیناً نمایندگان محترم خبر روزنامه تایمز مالی انگلستان را دیروز خوانده‌اند و در روزنامه‌های وطن ما هم منعکس شده است منجمله این روزنامه و روزنامه‌های دیگر که کمپانیهای نفتی متعلق به آنان می‌باشد اولاً بین خودشان اتحادیه‌هائی تشکیل داده‌اند که در مقابل درخواستهای مشروع کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت مقاوت کنند ثانیاً سایر کشورهای مصرف کننده از قبیل آلمان، ایتالیا و سوئد و ژاپن را نیز تحریک می‌کنند و یدک می‌کشند که در اتحادیه آنان شرکت کرده و افکار مردم این سرزمین‌ها را علیه ملتها و مردم سرزمین‌های صادر کننده تحریک کنند و در مقابنل آن یک قدرت بزرگتر و یک قدرت یک پارچه‌تری بوجود بیاورند بدون شک این نامقدس‌ترین و حتی باید گفت وقیحانه‌ترین تشبث و تلاش امپریالیسم است برای باز هم ادامه دادن غارتگری خود در دنیا غارتگریهائی که حالا در عصر بیداری ملتها، در عصر آزادی و استقلال تمام مستعمره‌ها یقیناً بنام رسواترین اقدام گروهی انحصارطلب علیه زندگی، علیه آرزوها و علیه حقوق مسلم صدها میلیون انسانهای زحمت‌کش و طالب رفاه اجتماعی در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد ملاحظه می‌فرمائید در این عصری که ما هستیم سه چهار کشور وابسته به کمپانیهای نفت و گروهی دیگر از کشورها و احیاناً ملت‌های آنها را تحریک می‌کنند تا قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحده را درباره آزادی ملت‌ها، در راه استفاده کامل از منابعشان تخطه می‌کنند تحریک می‌کنند تا افکار گروهی از انسان‌های دیگری که به سبب وجود همین امپریالیسم در فقر و عقب‌ماندگی دست و پا می‌زنند مشوب و بدبین سازند، تحریک می‌کنند تا اکثریت بشرهای زندگی خواه را در سر دو راهی قبول اسارت و بردگی و یا انتخاب مرگ افتخارآمیز و شرافتمندانه قرار دهند، تحریک می‌کنند در مقابل چه کسانی و چه ملتهائی؟ فعلاً من از کشور خودمان صحبت می‌کنم نه از دیگر همدردان و همدلان و همگاماندر کشوری که من از آن صحبت می‌کنم سخن از آبادانی روستاها و بهبود زندگی میلیونها دهقان است که تا دیروز بعلت توطئه‌های همین امپریالیسم و کُلُنیالیسم در زیر چنگال نوعی کلنیالیسم داخلی که همان فئودالیسم منفور باشد در بدترین وضعی زندگی می‌کردند سخن از تشکیل و تکمیل لژیون خدمتگزاران بشر است این شاه ما است که به خدمات این گروه اولیه لژیون رسیدگی می‌کند و باز هم آنها را تشویق می‌کند برای خدمت کردن بیشتر بانسانها. سخن از تشکیل و تکمیل و ادامه لژیون خدمتگزاران بشر است که بکمک و خدمت تمام انسانهای دردمند دنیا بشتابند و لااقل در همین محدوده خاک خودمان قسمتی از آلام هموطنانشان را التیام بخشند (صحیح است) سخن از اجرای یک برنامه توسعه و عمران است تا سطح زندگی میلیونها انسان این منطقه را بالا ببرد و آنها را مبدل به پاسداران ملی و امنیت جهانی سازند سخن از جلب همکاریها و همدلیهای تمام ملل جهان است تا نمونه‌ای برای امکان‌پذیر ساختن ایده‌آل‌های صلح‌طلبان و ترقی‌خواهان جهان بوجود آوریم و خلاصه تلاش وسیعی است برای اینکه بسهم خود باری را از دوش جهان پرآشوب امروز که با چشمان از حدقه درآمده‌اش در مقابل غول جنگ و گرسنگی و فقر و بیماری ایستاده است برداریم و بسهم خود از بدبختی‌ها و عدم رضایت‌ها و انحراف‌ها و دشمنی‌ها و کینه‌توزیهای سرخ و سیاه بکاهیم و برای انجام این کارهای عظیم هم چیزی از کسی نمی‌خواهیم بلکه فقط می‌خواهیم که حق عادلانه خود را از منابع طبیعی خودمان بدست اوریم و از راه استیفای همین حقوق خودمان و با خرج کردن آن وظیفه خود را در سازندگی جهان نو و پاسداری صلح و ثبات و آرامش بین‌المللی انجام دهیم چه غوغاها علیه ما براه می‌اندازند نخست‌وزیر ایران پریروز در مصاحبه کوتاهش گفت ما برای هر گونه صحبت و مذاکره آمادگی داریم یعنی آمادگی برای عرضه کردن مبانی حق و منطق سلیم و نه تسلیم شدن و یا تسلیم کردن در عین حال فکر زیاده‌طلبی و شلتاق هم نداریم (آفرین، احسنت) زیرا اصل مهم سیاست مستقل ملی ما که شاه بزرگ ما با پشتیبانی ملتش اجرا می‌کند برقراری همکاریهای سازنده و مفید جهانی است و نه خودخواهی و تک‌روی و منفی بافی در صحنه بین‌المللی (صحیح است).

ما دوست همه ملل و انسانهای زندگی‌خواه هستیم (صحیح است) نخست‌وزیر گفت برای هر بشکه نفت بما یک دلار می‌دهند ولی آن را تا ۱۲ و ۱۴ دلار هم به مصرف کننده می‌فروشند، خوب، بسیار عادلانه و طبیعی است که باید معلوم شود این ۱۱ تا ۱۳ دلار اضافی به جیب چه کسی می‌رود؟ اگر این پول تنها بجیب کمپانیهای نفت می‌رود پس طبیعی است که مصرف کنندگان دنیا را باید از دست این سرطان انحصارات نجات داد و اگر بجیب حکومتهای وابسته به آنها می‌رود چه دلیل که بقیمت یغمای منابع طبیعی صاحبان نفت و بقیمت غارب جیب ملتهای مصرف کننده امپریالیسم جهانی موجب ورم کردن جهان از یک سر و لاغر و نحیف شدن جهان از سر دیگر بشود ما نمی‌خواهیم که این ورمها و عقده‌ها یک روز بحساب پیروزی غول جنگ و یا حتی به حساب حقانیت پاره‌ای ایدئولوپیهای عصیان‌ساز از بین برود بلکه می‌خواهیم امروز در سایه جهانی ساختن رفاه همگانی و در پناه همکاریها در مقیاس جهانی حل شود و دوستی‌ها جای کینه‌توزیها را بگیرد و ما می‌خواهیم جهان از بن‌بستی که کلنیالیسم و امپریالیسم مقاوم بصورت انحصارات ضد انسانی بوجود آورده است خارج شده و تلاش و کوشش بسیار برای بهتر زندگی کردن و بهبود زندگی و رفاه عامه در سطح جهانی امکان‌پذیر شود تا همه قادر به حفظ و نگهبانی صلح و زندگی آزاد و شرافتمندانه در مقیاس جهانی باشند (احسنت) آیا این گناه است؟ اینکه ما می‌گوئیم اینکه ما می‌خواهیم در واقع مدلول آن چیزی است که شاهنشاه ما از قول آبراهام لینکلن گفت که انقلاب ما خیرخواه همه است پریروز هم از وقوع یک تمدن بزرگ نام برد تمدنی که دوستدار همه انسانها و سخاوتمند و خیرخواه همه ملتها است اینکه نخست‌وزیر ما در مصاحبه خود گفت و در مطبوعات می‌نویسند و یاد می‌کنند که نفت برای ما یک مسأله اقتصادی است مسأله‌ای نیست که گویا ارتباط سیاست با اقتصاد را انکار کنیم و نفی کنیم ولی این سخن به آن معنی است که ما می‌خواهیم مسأله نفت در مقیاس روابط بازرگانی و تجاری که در جهان هست حل و فصل شود نه اینکه پای سیاستها و حکومتها به میان ببیاید برای اینکه صلح بین دولتها و ملتها را بر همه چیز ترجیح می‌دهیم (صحیح است) و الا اگر صحبت از مداخله قدرتها به میان می‌آمد این سؤال بطور طبیعی پیش می‌آید که آن خبرنگار از نخست‌وزیر پرسید آیا بعضی از دولتهای خارجی شما را تحت فشار گذاشته‌اند؟ نخست‌وزیر در کمال انصاف و شجاعت گفت ما در فشار نیستیم و ما را نمی‌توان در فشار گذاشت واقعاً هم کشور ما در چنین شرایطی از جهان نباید اصولا این تصور و خیال بذهنها راه پیدا کند که تحت فشار گذاشتن ملتهائی که صلح‌طلبند و زندگی‌خواه هستند و مایل بهمکاریهای بین‌المللی هستند امکان‌پذیر است و می‌توان آنها را تحت فشار قرار داد و یقیناً ملتهای آزاد جهان این طرز فکر را محکوم می‌کنند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پوربابائی بفرمائید.

پوربابائی- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی خاطر همه مستحضر است که توسعه صنعتی ملل جهان مرهون بازوان و انگشتان ماهر کارگران و تکنیسینها و مهندسان بوده و توسعه اقتصادی بدون توسعه فنی دشوار است بدون تردید فقدان متخصصین اعم از مهندسان، استادکاران و کارگران ماهر و نیمه ماهر هر چند که منابع مالی سرشاری وجود داشته باشد مانع در راه پیشرفت و توسعه خواهد بود لذا باید گفت میزان لیاقت انسانها و کمیت و کیفیت کار آنان حتی در شرایط پیشرفته نیز مفهوم خود را از دست نمی‌دهد مسلماً بالا رفتن بهره‌وری کار موجب بهبود امر تولید و در عین حال اصلاح وضع دستمزد و هم‌چنین پائین آمدن قیمت تمام شده در نتیجه ارزان شدن بدست مصرف کننده خواهد بود.

در عصر ما پیچیدگی سازمان جدید تولید و فنی شدن کلیه وظایف و اعمال، تخصصی شدن روزافزون کلیه تکالیف مستلزم اینست که جوانان را در وضعی قرار دهیم که فنون آینده دستگاه اقتصادی جدید را از همه جانب درک کنند بعلت تغییراتیکه در مشاغل و حرفه‌ها بوجود می‌آید باید نیروی انسانی را برای این تغییرات آماده کرد و اما انسان به کمک‌ها و راهنمائی‌هائی نیاز دارد که او را در راه مقصد کمک کنند. به همین جهت بهترین راهنمای هر فرد جامعه است که او را براهی سوق دهد که متناسب با استعداد و لیاقت و هوش وی باشد.

قانون کارآموزی که در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ از تصویب مجلسین گذشت با چنین هدفی مسأله کارآموزی را مورد توجه قرار داده است.

بطور کلی هدف اصلی تعلیمات حرفه‌ای تربیت کردن کارگران مورد نیاز صنایع و خدمات کشور و فراهم آوردن موجبات اشتغال مولد و مستمر کارگران و تأمین رفاه آنها است.

منظور از آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت آنقسمت از آموزش است که جنبه علمی و حرفه‌ای آن بیشتر است و با توجه به نیازهای اقتصادی کشور افراد را بر اساس هدفهای حرفه‌ای معینی تربیت می‌کند.

طبق دعوت وزارت کار در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۴۹ در خدمت ریاست محترم مجلس شورای ملی و باتفاق اعضاء کمیسیون کار و امور اجتماعی بازدیدی از مرکز تعلیمات حرفه‌ای کرج بعمل آمد از آن مرکز که در شهرستان کرج واقع است دیدن کردیم در طی چند ساعت بازدید و ملاحظه وضع قسمتهای مختلف و شیوه‌های جدیدی که در تعلیمات حرفه‌ای متداول شده است از واحدی دیدن کردیم که حقیقتاً مایه سربلندی و خوشوقتی است مرکز حرفه‌ای کرج در رشته‌های:

بتون آرمه- لوله‌کشی- نجاری- تراشکاری- سوهانکاری- جوشکاری- ورقکاری- ریخته‌گری- مدل‌سازی- تعمیر موتورهای دیزل- و اتومکانیک- پلاستیک‌سازی- قالبسازی ماشینهای کشاورزی تعداد ۲۳۲ نفر کارآموز اشتغال داشتند که اکثر آنان از شهرستانهای مختلف کشور انتخاب گردیده بودند.

این عده در دوره‌های ۴ ماهه فشرده و شش ماهه بطور شبانه‌روزی در آن مرکز به کارآموزی اشتغال داشتند. تجهیزات مرکز مزبور و نوع تعلیمات بسیار رضایت‌بخش بود بطوریکه کلیه بازدیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داد.

با اطمینان می‌گویم افراد کم سواد و بدون کوچکترین تخصص در طی دوره کوتاه مدت برای انجام کار در رشته معینی کاملاً تحت تعلیم قرار می‌گیرند و پس از خاتمه دوره می‌توانند بصورت رضایت‌بخش در صنایع مشغول کار بشوند این مرکز نمونه‌ای از تعلیمات حرفه‌ای کوتاه مدت است که صندوق کارآموزی تحت نظام قانون خاص و زیر نظارت وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن نیاز صنایع و رشته‌های مورد لزوم با توجه به عرضه و تقاضای کار، امر آموزش حرفه‌ای را عهده‌دار می‌باشد.

خوشوقتم که به اطلاع می‌رسانم مرکزی که بازدید شد در نوع خود نمونه‌ای بود که برای تربیت کارگران متخصص و فنی مورد نیاز است. پس از ملاحظه مرکز مذکور و اطلاع از فعالیت‌های پی‌گیر وزارت کار و امور اجتماعی در بهبود کیفیت کار و تربیت کارگران متخصص و ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز کشور و آگاهی از شیوه استانداردهای آموزشی و قدمهای مؤثری که وزارتخانه مذکور در راه تهیه دفترچه‌های مهارت برای کارگران برداشته است باین مسأله متوجه شدم که برای اصلاح وضع کارگاههای کوچک پیشه‌وران و برای ایجاد اطمینان در مردم که روزمره قسمتی از حوائج خود را از لحاظ تعمیرات وسائل خانگی و شخصی به اصناف مراجع می‌کنند باید در مورد ایجاد ضابطه‌ای از نظر تخصص پیشه‌وران و تصریح میزان مهارت و تخصصشان و پس از اطمینان از تخصص در صدور پروانه کسب اقدام بعمل آید و این جانب امیدوارم حال که لایحه نظام صنفی در کمیسیون خاص مجلس شورای ملی در دست رسیدگی است باین مسائل توجه خاص خواهند نمود.

اینجانب اعتقاد دارم که در اثر پیشرفت توسعه فنی و رشد اقتصادی احتیاجات مردم نیاز قشرهای وسیع خانواده‌ها روزبروز با دستگاهها و مؤسسات خدماتی روزافزون می‌شود. لذا بهیچوجه نمی‌توان جنبه عمومی آنها را ندیده گرفت. بطور مثال به تعمیرگاههای اتومبیل، رادیو تلویزیون، تعمیرگاههای ادوات برقی و سیم‌کشی اشاره می‌کنم چگونه می‌توان امور مربوط به کنترل و نظارت در تعمیرات را به تعمیر کنندگان فاقد صلاحیت واگذار کرد در حالی که کافی است یک قطعه فرسوده بعلت ناآگاهی تراشکار از یک فلز نامتناسب تراشیده شود مثلا بجای قطعه فولادی یک قطعه آهن گذاشته شود در اینصورت چه بسا ممکن است در بالای گردنه و راهها پر پیچ و خم بشکند و موجب تلف شدن جان عده‌ای بشود. یا چگونه می‌توان لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق منازل و ساختمانهای بزرگ مثل بیمارستان را به افرادی مراجعه کرد که در کار خود مهارت لازم ندارند و عدم مهارتشان خطراتی را بوجود آورد.

در شهر تهران باین وسعت و جمعیت بیاری از افراد بدون داشتن تخصص کافی در رشته‌هائی اشتغال یافته و محل کسب دائر کرده‌اند نارضیاتی مردم از این قبیل افراد صنف بسیار شدید و روشن است و کمتر کسی وجود دارد که این مسأله را نداند و شکایتی نداشته باشد بهمین جهت ضرورت زمان و شرایط محیط کشور و متمایز کردن افراد ماهر از غیر ماهر ایجاب می‌کند که مسأله نظام صنفی بصورت مطمئن مورد توجه قرار گیرد و از تجربیاتی که در این زمینه در کشورهای جهان تحصیل شده است استفاده بشود و بالاخره لازم است از یکطرف عموم کسبه‌ایکه در کارهای فنی و حرفه‌ای اشتغال دارند بتدریج مورد آزمایش فنی و حرفه‌ای قرار گیرند و نوع تخصص و مهارت آنها در پروانه‌شان قید گردد تا مردم در مراجعه به مغازه‌ها و کارگاههای کوچک از تخصص و وضع مهارت آنان مطلع شوند از سوی دیگر کسانیکه تخصص و مهارت ندارند الزام شوند در طی مهلت معینه‌ای سطح مهارت خود را بپایه قبولی بر طبق استاندارد معینی برسانند و از هم اکنون کلیه آنهائیکه پروانه کسب تقاضا می‌کنند تحت نظام صحیح مورد آزمایش فنی و حرفه‌ای قرار گیرند و سازمانیکه می‌تواند این وظائف را بخوبی انجام دهد وزارت کار و امور اجتماعی است.

در بازدیدی که در معیت جناب آقای رئیس از تأسیسات آموزش وزارت کار، در شهر صنعتی کرج انجام شد برای بازدیدکنندگان این یقین حاصل شد که این مرکز مفید باید قهراً از نظر توسعه اقتصادی کشور پایه کلاس‌های اساسی تربیت کارگران ماهر قرار گیرد و طوری توسعه یابد که شامل اغلب رشته‌های فنی و صنعتی گردد و می‌توان امیدوار بود که در کنار و جنب برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مرکز تربیت نیروی انسانی خواهد توانست با هم‌آهنگی کامل نیاز برنامه‌ها را در حال و آتیه تأمین نماید.

ضمناً خاطر همکاران ارجمند را به این موضوع متوجه می‌نماید که در حال حاضر در حدود سی واحد مرکز تعلیمات حرفه‌ای بطور پراکنده در سطح مملکت زیر نظر سازمانهای گوناگون مشغول کار است ولی از نظر صرفه‌جوئی و تمرکز و هم‌آهنگ کردن برنامه‌ها بهتر است که کلیه این مؤسسات پراکنده که میلیونها تومان بودجه آنست تمرکز یابد و از این طریق با توجه به نیازهای برنامه اقتصادی به نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی بهتر می‌توان بنتایج مطلوب رسید. متشکرم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای جوانشیر بفرمائید.

جوانشیر- جناب آقای رئیس، همکاران عزیز، می‌گویند جهان ما، جهانی که در آستان سال ۲۰۰۰ است بر اساس تعادل وحشت پایدار است اما این تفسیر جهان بر تعادل وحشت مبتنی است بر نحوه برداشت فکری تاریخ پیدایش هسته اتمی و جنگهای اتمی که بشریت ار تهدید می‌کند اما بعقیده بنده اگر وحشتی دنیا را بحق و بجد تهدید می‌کند آن تفکر منفور و آن اندیشه‌های باطل فلسفه قرن ۱۹ است استثمار ملتها و استثمار انسانها از محدوده ملت به محدوده بین‌الملل منتقل کرده موقعیکه ملتهای اروپائی و طبقات زحمتکش و گروههای استعمارزده آرام آرام با مبارزات ملی در مقابل انحصارات و در مقابل گروههای استثمار کننده ملی تا حدودی بحقوق حقه خود رسیدند آن طرز تفکر و اندیشه‌های قرن ۱۹ که بر مکتب سودجوئی لایتناهی بنا شده بود ناچار منطقه استثمار را بخارج از مرزها و در حدود چهارچوب بین‌الملل منتقل کرد امروز اگر یک موجودی از کره مریخ بزمین وارد شود مابین کشورهای صنعتی شده متفاوت المسلک شرقیها و غربیها، کمونیستها و سرمایه‌دارها آنقدر تفاوت بارز و محسوس نخواهد دید که مابین کشورهای در حال رشد و عقب افتاده و کشورهای صنعتی اعم از صنعتی شده کمونیست یا سرمایه‌داری (دکتر ناصر بهبودی- چرا از کره مریخ؟) برای اینکه ما در زمین باین غارتگریها و باین تعدیها و باین اعمال ستمکارانه تا حدودی آشنائی داریم ما موجوید را گفتیم که اصلا با این بی‌عدالتیها آشنائی نداشته باشد جز مریخ به عقلم نرسید که بگویم یک موجودی مریخی شاید بیاید و ندای این بی‌عدالتی را بفهمد در هر صورت غارت جهان سوم غارت منابع روی زمین و زیر زمین ملتها همان تعادل وحشتی است که دنیا را بیک انفجار شدید تهدید می‌کند اگر تراستها اگر انحصار طلبان اگر آنها که در قلب و ال استریت نشسته‌اند و دنیا را از زاویه سودجوئی و منافع ضد انسانی خود نگاه می‌کنند رقم بطلان بر این اندیشه باطل نزنند انفجار شدید شورشهای جهانی در انتظار آنها است دیگر ملتهای آسیائی دیگر ملتهای آزاد شده آفریقا دیگر ملتهای روشن شده آمریکای لاتین دیگر آنهائی که بندهای ستم را از پا گشوده از زیر بار استثمار آشکار و نهان و زیر بار آنچه ما به آن اسم استعمار نو می‌دهیم نمی‌رود و پرچمدار مبارزه با این استعمار جدید ملت ایران و پرچمدار انقلاب ایران است (صحیح است) ما مبارزه با استعمار را ما مبارزه با هر شکل و رنگ استعماری را از خیابانها از کوچه بازارها به صحنه منطق به صحنه استدلال به صحنه‌ای که بر پایه‌های علمی و عدد و رقم بنا شده است کشاندیم امروز دنیا صدای ما را، امروز دنیا ندای ما را بر مبنای منطق و استدلال و بر پایه‌های یک تفکر صلحجویانه و انسانی بررسی می‌کند این است معنی مبارزه با استعمار آن دانشجونما آنکسی که بخودش لقب مسکویچ می‌نامد و عضو فعال کنفدراسیون می‌شود و به ظاهر مبارزه با استعمار می‌کند او همان آدم و از آدمهائی است که در متن آرزوها و خواب و خیالات استعماری قرار گرفته و اقدام می‌کنند او عامل مستقیم استعمار است منافع ایران در چهارچوب فعالیت ملت ایران در زیر پرچم ایران در تحت آمال و آرزوهای انقلابی ایران بدست می‌آید نه در زیر سایه پرچم کنفدراسیونها که از طریق برنامه‌های سرخ و سیاه تغذیه می‌شود. مسأله نفت و احقاق حق ملت ایران گذشته از آنکه جنبه مفهوم تجزیه ناپذیری حاکمیت ملی را دارا است گذشته از آنکه جنبه حیثیت و پرستیژ تاریخی ملتی مبارز است در دنیای بازرگانی و تجارت بطور خیلی ساده همانطور که نخست‌وزیر ما گفت فارغ از مسائل سیاسی یک مسأله خاص اقتصادی و بازرگانی است دو دو تا چهار تا است اما اگر انحصارها، تراست‌ها، ستادهای استعماری جهان نخواهند گردن باین دو دو تا چهار تا بنهند این با ملت ایران و رهبر انقلاب ملت ایران است که همانطور که تاکنون نشان داده‌اند در منطق ما در منطق انقلاب ایران که بر پایه رفاه ملی و صلح‌دوستی و انسان‌خواهی پایه‌گذاری شده است دودو تا را به دنیا ثابت خواهیم کرد که از لحاظ منافع ملت ایران چهارتا است و لاغیر (احسنت) ما امروز نمی‌توانیم شاهد این بایم که سرمایه‌های زیرزمینی ما و فداکاری طبقات زحمتکش ما بصورت زندگی مرفه طبقه آریستوکرات و مرفه و فارغ‌البال اروپائی تجلی بکند ما نمی‌توانیم ببینیم سیل درآمد طلای سیاه ما بسوی بازارهای استعمار بین‌المللی روان شود و بشکه‌ای یک دلار نصیب ما ۱۴ دلار نصیب آنها کند که بتوانند سطح زندگی اشرافی و بسیار بالائی حتی برای کارگران خودشان درست کنند ما معتقد هستیم انقلاب ایران از نقطه نظر توجه به صلح بین‌المللی بخوبی واقف و آگاه است و این طرز تفکر قرون وسطائی و قرن نوزدهم دنیا را بدو گروه متخاصم استعمار شده و استعمار کننده تقسیم کرده است و همانطور که شاهنشاه فرمودند سرانجام این غارت ملل آزاد شده باعث ترکیدن شکم غارت‌گران خواهد شد، باشد که بمانند و دریابند، باشد که حقیقت را در آینده و تاریخ به استعمار بین‌المللی بهر رنگ و شکل نشان خواهد داد (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۲- تصویب صورت جلسه

رئیس- صورت جلسه هفته گذشته خدمت خانم‌ها و آقایان توزیع شده است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه و ده فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۳- تقدیم یک فقره لایحه و ده فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای قوام صدری فرماینشی دارید بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای‌ایست مربوط باجازه ورود موقت کالائی که در تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر حسب یک کنوانسیون بین‌المللی در مجمع عمومی گمرکی بروکسل مورد قبول و موافقت قرار گرفته و به امضاء رسید اجازه خواسته می‌شود دولت ایران هم باین کنوانسیون ملحق بشود. ضمناً صورتی است از دیون بلامحل وزارت کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک، وزارت آب و برق، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت علوم و آموزش عالی، سازمان مرکزی شرکت‌ها وابسته به وزارت اقتصاد، وزارت بهداری، وزارت جنگ و وزارت راه که بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم.

رئیس- لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه

۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه

رئیس- آقای مهندس وثیق بفرمائید.

مهندس وثیق (معاون وزارت راه)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست به عرض می‌رسانم بمنظور امکان حمل و نقل در یک سطح بین‌المللی با راه‌آهن از سالها قبل قراردادهائی بین راه‌آهن‌های کشورهای مختلف منعقد شده این مقررات مسئولیت و نحوه عمل راه‌آهنها را در مقابل یکدیگر برای اولین بار تعیین می‌کند بطوریکه یک مسافر با یک بلیط و یک بارنامه می‌تواند از مرزهای مختلف با یک حقوق کامل عبور کند طبق اجازه‌ای که در سال ۱۳۴۵ داده شده است راه‌آهن دولتی ایران از ۲۰ ژانویه ۱۹۶۸ به این قراردادها ملحق شده است در ماده ۶۹ قرارداد حمل و نقل بار و ۶۸ حمل و نقل مسافر مقرر شده است که در هر ۵ سال یک مرتبه بمنظور فراهم شدن تسهیلات بیشتری در حمل و نقل بار و مسافر در مورد این قراردادها تغییراتی داده شود بدین جهت در دوم فوریه ۱۹۷۰ در کنفرانسی که در برن تشکیل گردید تغییراتی در بعضی مواد این قراردادها داده شده است راه‌آهن دولتی ایران این تغییرات را بررسی و تأیید می‌نماید که این قراردادها بمنظور تسهیلات بیشتری برای بار و مسافر ضرورت داشته است از آنجائیکه راه‌آهن سرتاسری ایران قریباً به ترکیه متصل خواهد شد و طبق اطلاعی که حاصل شده است راه‌آهن ترکیه هم تا اواسط سال ۱۹۷۱ بهره‌برداری را شروع می‌کند برای اینکه راه‌آهن دولتی ایران بتواند در یک سطح بین‌المللی استفاده کند لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم و تقاضا می‌کند موافقت فرمائید که راه‌آهن دولتی ایران باین قراردادها ملحق شود.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بلایحه تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بلایحه تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی

رئیس- گزارش شور اول تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمهان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۷ دیماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۳۷۹۵۲- ۱۴ /۱۰ /۱۳۴۹ راجع به تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی را که به شمارۀ ۱۵۴۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاح تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی

مادۀ واحده- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود بازپرداخت اقساط پیمانهائی را که برای اجرای طرحهای اقتصادی بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی وابسته به وزارت جنگ و فروشندگان خارجی منعقد می‌شود تا مبلغ پانزده میلیون دلار تضمین نماید. اصل و بهره اقساط مزبور توسط سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی‌اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون امرو خارجه بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۷ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۷ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگانن خارجی از طرف وزارت دارائی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم مادۀ واحده بصورت زیر اصلاح گردد:

ماده واحده- ...... به وزارت جنگ و فروشندگان خارجی منعقد می‌شود با توجه به مقررات تحصیل وام از کشورهای خارجی تا مبلغ پانزده میلیون دلار تعیین کند. اصل و بهره اقساط.... الی آخر

دکتر اسفندیاری.

رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقصتاد در جلسه روز سه‌شنبه ۸ /۱۰ /۴۹ با حضور معاونان پارلمانی وزارت اقتصاد و وزارت راه لایحه شمارۀ ۳۵۴۷۲- ۲۴ /۸ /۱۳۴۹ دولت راجع به پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۰۰ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانون پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی

مادۀ واحده- پروتکل مربوط به تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ ماده و یک نامه که در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۴۹ مطابق با سی‌ام ژوئیه ۱۹۷۰ در مسکو بامضاء نمایندگان دولتین رسیده تصویب و بدولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰ /۱۰ /۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۱۲ /۱۰ /۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنجشنبه ۱۰ /۱۰ /۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش شور دوم از کمیسیون راه بمجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ /۱۰ /۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون راه- اولیاء.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بلایحه اجازه ت مرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بلایحه اجازه ت مرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسۀ ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۳۴۳۳۲- ۶ /۸ /۱۳۴۹ راجع به اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۴۷۱ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور

مادۀ واحده- بژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصله از حق استفاده خانهؤ‌های سازمانی را در حساب مخصوص در خزانه متمرکز نمایند و با رعایت اولویت بخشها و نقاط مرزی بمصرف نگهداری و تعمیر و تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی برسانند وجوه مذکور بعنوان درآمد اختصاصی و اعتبار از محل درآمد اختصاصی سازمانهای مزبور در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

  • تبصره- آئین‌نامه اجرائی مربوط بطرز بهره‌برداری و تعیین میزان حق استفاده و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از طرف وزارت‌خانه‌های کشور و دارائی و جنگ و آبادانی و مسکن تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین ب موقع اجرا گذارده می‌شود.

مخبر کمیسیون دارائی- علی‌اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه اول دیماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط باجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

۸- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا

رئیس- نامه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع نمایندگان محترم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف بنامه شمارۀ ۳۶۵۱۷ /۶۱۹ ل ق مورخ ۱۵ /۹ /۱۳۴۹ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شمارۀ ۴ (دارائی) در قبال لایحه شمارۀ ۷۸۷۸ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۴۹ دولت راجع به معافیت از پرداخت مالیات مربوط باتومبیلهای ساخت کارخانجات داخلی در جلسه روز دوشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۴۹ مطرح گردید و بتصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور جهت اخذ رأی نهائی بضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- اخذ رأی نهائی نسبت به این لایحه در جلسه بعد انجام خواهد شد.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسۀ ۲۲۴
روز یکشنبه ۴ /۱۱ /۴۹
۱- گزارش شور اول مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمائی شماره چاپ ۱۵۵۸.
۲- گزارش یک شوری بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی. شماره چاپ ۱۵۵۹.

رئیس- چون همکاران محترم اظهار علاقه کرده‌اند که در مجلس ختم مرحوم دادگر شرکت کنند بقیه دستور جلسه امروز را به جلسه بعد موکول می‌کنیم حالا با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه چهارم بهمن ماه خواهد بود.

(ساعت ده و بیست دقیقه جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.