مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۲۲۲

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت شادروان حسین دادگر (عدل‌الملک) و اعلام یک دقیقه سکوت

۳- ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۴۹

مجلس در ساعت نه پنج دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان اهری- موقر- دکتر متین- تهرانی- دکتر بهبهانی- اولیاء – دکتر صاحبقلم- صادق سمیعی- مهندس سهم الدینی طباطبائی- کاسمی- مهندس معتمدی- مهندسی معینی زند- دتر بقائی یزدی- شاهنده – مهندس عطائی- دکتر کفائی- دکتر موثقی.

غائبین مریض

آقایان دکتر اسدی- ضیائی احمدی- پاینده- سلیمانی کاشانی- بختیاری پور- دکتر حکیم شوشتری- شیخ الاسلامی‌– دکتر ضیائی – فروتن- دکتر فریور- فضائلی- دکتر یگانگی- پرویزی- فولادوند.

غائبین در رأی

آقایان دکتر صدر دو رأی – دکتر میرعلاء دو رأی – بانو دکتر دولتشاهی دو رأی- آقای مافی یک رأی.

- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر و تاسف از فوت شادروان حسین دادگر (عدل الملک) و اعلام یک دقیقه سکوت

۲- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر و تاسف از فوت شادروان حسین دادگر (عدل الملک) و اعلام یک دقیقه سکوت.

رئیس – چنانکه همکاران محترم اطلاع پیدا کرده‌اند جناب آقای عدل الملک دادگر روز یکشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹ دار فانی را بدرود گفت و به رحمت ایزدی پیوست.

شادروان حسین دادگر از رجال وطنپ‌رست و از خدمتگزاران صدیق کشور بود که متجاوز از نیم قرن با کمال صداقت و صمیمیت وبا کوشش فراوان وخستگی ناپذیر دراز خود منشاء خدمات گرانبها و مؤثری برای مملکت و مردم واقع گردید.

فقید سعید در ادوار سوم پنجم و ششم و هفتم و هشتم از طرف اهالی بابل و در دوره نهم قانونگذاری از طرف مردم پایتخت به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد در دوره سوم نیابت ریاست و در ادوار هفتمن و هشتم و نهم ریاست مجلس شورای ملی را عهده دار بود.

همچنین در دوره‌های اول دوم و سوم مجلس سنا از طرف اهالی مازندران به سمت نماینده سنا انتخاب شد و خدمات ملی و مملکتی خود را دنبال کرد. بعلاوه مدتها در مقام وزارت و مشاغل مهم دولتی دیگر با کمال صفا و صمیمیت به این آب و خاک خدمت نمود.

شادروان عدل الملک دادگر مردی خلیق و مهربان و دارای صفات پسندیده فراوان بود و به همین جهت مرگ وی نه تنها موجب تأثر بستگان و دوستان وی گردید بلکه تمام کسانی که آن خادم ملک و ملت را می‌شناختند از مرگ وی متأثر و متألم می‌باشند.(صحیح است).

اینک با اندوه فراوان از طرف خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی درگذشت شادروان عدل الملک دادگر را به کلیه بازماندگان آن مرحوم مخصوصا همسر گرامی و فرزندان برومندش تسلیت گفته و با احترام روح آن شادروان در حال قیام یک دقیقه سکوت اعلام می‌کنیم.

(در این موقع حاضران جلسه به پا خاسته و در حال قیام یک دقیقه سکوت کردند).

- ختم جلسه

۳- ختم جلسه

رئیس – با احترام شادروان مرحوم دادگر این جلسه را ختم می‌کنیم

(جلسه در ساعت نه و ده دقیقه صبح ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.