مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان بهادری- فهیمی- منصور انشاء- رضوی- دکتر رشتی- مهندس فروهر- کیوان- مافی- موسوی- دکتر وفا- مؤید امینی- ثامنی- ملک‌زاده آملی- دکتر هواگیمیان.

غائبین مریض

آقایان پرویزی- سلیمانی کاشانی مهرزاد- طباطبائی- ادیب سمیعی- دکتر اسدی- اصولی- امام مردوخ- مهندس صائبی- مهندس معتمدی- دکتر وحید نیا- دکتر یگانگی- بانو جهانبانی.

- بیانات قبل از دستور آقای دکتر امین- بانو ابتهاج سمیعی و آقای مهندس عطائی

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر امین- بانو ابتهاج سمیعی و آقای مهندس عطائی

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای دکتر شفیع امین تشریف بیاورید.

دکتر شفیع امین- مسافرت شاهنشاه آریامهر پیشوای عالیقدر ملت ایران و شهبانوی محبوب به ممالک مختلف جهان و زحمات زیادی که متحمل می‌شوند برای شناسایی ایران و برای مذاکرات مهمی که با پادشاهان و روسای جمهور آنها و دولتها و ملت آنها بعمل می‌آورند از نظر ملی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اهمیت بزرگی از نظر عمومی منافع معنوی و مادی زیادی برای ملت ایران دربر دارد، و برای تحکیم مبانی صلح جهانی و ایجاد حسن تفاهم بین ملل مختلف دنیا اقدامات بزرگی بعمل می‌آورند که موجب سعادت و افتخار ملت ایران است و عموم جهانیان برای اقدامات مهم و مذاکرات پیشوای بزرگ ما اهمیت زیادی قائل بوده و همیشه افکار عالی ایشان را با تجزیه و تحلیل کامل علمی تجلیل می‌نمایند .(صحیح است) مخصوصاً ملل مسلمان جهان به افکار عالی ایشان و نبوغ فکری شاهنشاه ما ایمان و عقیده قلبی پیدا کرده‌اند و یقین دارند که عین تعالیم عالی اسلام را برای رفاه ملتها و ملت خود اشاعه و ارائه و اجرا می‌فرمایند و خوشبختانه همین تعالیم در کشور ما اجرا می‌شود و موجب افتخار و مباهات ملت ایران است اقدامات زیادی که در تجلیل از رهبر و پیشوای بزرگ و شهبانوی محبوب ما دولت و ملت مسلمان مالزی در این چند روز به عمل آوردند نمونه‌ای از قدردانی و شناسایی شاهنشاه ما است و بنده به نام ملت ایران از دولت و ملت مالزی تشکر می‌کنم علاقه قلبی به شاهنشاه در قلوب ۲۷ میلیون ایرانی هست و همواره دعای خیر خود را تقدیم پیشوای بزرگ ملت ایران می‌کند. پیشرفتهای منشورهای انقلاب سفید موجب سعادت و رفاه ملت ایران است و باعث اعجاب است و اغلب ملل جهان از این مواد ۱۲ گانه تجلیل و استفاده می‌کنند و آن را سرمشق زندگی خود قرار می‌دهند. این مواد ۱۲ گانه با علاقه و فداکاری دولت حزبی ما اجرا می‌شود و موجب رفاه ملت و عظمت کشور باستانی ماست و امیدواریم که بیش از پیش اجرای این مواد پیشرفت نماید، پیشوای بزرگ ما همواره در فکر طبقات مختلفه ملت می‌باشند که افراد ملت از طبقات مختلف از این نعمت بزرگ و از افکار عالیه شان مستفیذ شوند، چند روز پیش با صدور فرمان تشکیل سازمان سلطنتی تشویق و معاونت دانشجویان کشور، کمک بزرگی به طبقه جوان مخصوصاً طبقه تحصیل کرده که چشم و چراغ ملت هستند انجام گرفت، در حقیقت آینده ایران بدست این جوانان تحصیل‌کرده اداره خواهد شد و این امر مورد سپاسگذاری عموم دانشگاهیان و فرهنگیان و همه ملت ایران می‌باشند، مخصوصاً از نظر اینکه ریاست عالیه این سازمان را به والا حضرت شهناز پهلوی مرحمت فرموده‌اند و امیدواریم این سازمان در ظل عنایات شاهنشاه بزرگ و توجه و علاقه والا حضرت شهناز پهلوی در این کار بزرگ و خیر موفق و کامیاب شوند توجهی که همه ملت ایران و نمایندگان محترم به طبقه تحصیلکرده دارند نشانه‌اش توجهی است که به لایحه تشکیل وزارت علوم و تعلیمات عالیه مبذول داشته‌اند، امیدواریم وضع دانشجویان خارج از کشور که در حدود ۴۰۰۰۰ هستند با توجه دولت و این لایحه‌ای که در دست دولت است تأمین بشود تا آنها بتوانند ب ارمغانهای کامل علمی و فنی به میهن بازگردند. دانشجویان باید ارشاد بشوند و امیدواریم با علاقه همکاران محترم این لایحه کاملتر بشود. انقلاب سفید ما مخصوصاً ماده ۱۲ آن که انقلاب اداری است و شاهنشاه برای تکمیل مواد دیگر آن را ارائه فرموده‌اند مورد علاقه عموم می‌باشد و امیدوارم با توجه دولت و حزب ایران نوین که چندی قبل سمینارهای مفیدی در این زمینه تشکیل داد مطالعات کاملی در این مورد بشود و ان‌شاءالله با مطالعات کافی و نظریات جامع این ماده از مواد انقلابی نیز به نحو احسن اجرا بشود تا بتوانیم سعادت و رفاه ملت ایران و نسل آتیه را با این مواد دوازده گانه تأمین کنیم. گاهی دیده می‌شود که به کارمندان دولت در بعضی جاها حمله می‌شود باید در نظر داشت که کارمندان دولت جزو خانواده‌های مملکت هستند و در همه خانواده‌ها کارمند دولت هست مثل وزارت دارایی، وزارت فرهنگ، دادگستری، جنگ و سایر سازمانهای دولتی اینها همه برادران و خواهران ما هستند و چرخهای فعاله مملکت به دست آنها می‌چرخد به نظر بند اساس کار، راحتی کارمندان دولت و تأمین زندگانی آنها است، زندگی مادی و فکری و تامین آتیه هرکارمندی را اول باید تأمین کنیم و حداقل زندگی را به آنها بدهیم و بعد از آنها مسئولیت بخواهیم. پریروز یکی از همکاران محترم راجع به معلمین و استادان دانشگاه در اینجا صحبت می‌فرمودند به نظر بنده فرهنگیان یعنی آموزگاران، دبیران، دانشیاران، استادان این مملکت خدمات بزرگی انجام می‌دهند و نونهالان و فرزندان این مملکت را تربیت می‌کنند اینها باید زندگی‌شان تأمین بشود نه اینکه پانزده استاد را که مقام استادی دارند از خانۀ خودشان بیرون بکنند و قطعاً این امر برای استادان جوان نیز ایجاد ناراحتی خواهد کرد وقتی می‌بینید استادی را با بیست سال سابقه برداشته‌اند فردا هم در مورد ما نیز همین کار را خواهند کرد اینها اگر کار خوب کرده‌اند باید تشویق و تقدیر بشوند و اگر خدای نکرده کار بدی کرده‌اند و خاطی هستند باید تنبیه بشوند و خاطی را باید از دستگاه دولت بیرون کرد و به هر حال تبعیض اداری باید از بین برود امیدواریم با مطالعاتی که خواهد شد با علاقه و فعالیت دولت که بسیار زحمت می‌کشد در تحقق بخشیدن این انقلاب مخصوصاً در قسمت اخیر که مکمل قسمتهای دیگر است انشاءالله موفق خواهیم شد. در جلسات قبل در مورد احتیاجات عمومی شهرستانهای آذربایجان مزاحم شده‌ام البته مملکت مادر شاهراه ترقی و تکامل می‌باشد و وزارتخانه‌ها زحمات زیادی متحمل می‌شوند ولی خواسته‌های ملت را باید الاهم فالاهم در نظر داشت نامه‌های زیادی به بنده رسیده است در مورد احتیاجات بخش قره آغاچ در شهرستان هشترود در جلسۀ گذشته بنده راجع به شبه جزیره شاهی در اینجا توضیحاتی دادم و از جناب آقای نخست وزیر بسیار متشکرم که یک میلیون تومان برای راه آنجا حواله فرمودند و بنده در اینجا به نام نمایندگان تبریز از ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم این وعده‌ای که فرمودند زودتر به وزارت راه حواله بشود چون این راه در زندگی آنها بسیار مؤثر است و متأسفانه آنها هیچ چیز ندارند بنده با نهایت احترامی که به دستگاه دولت دارم ناگزیرم برای حفظ منافع موکلینم و برای حفظ منافع منطقه‌ای که بدانجا مدیون هستم تذکراتی به عرض برسانم. شهرستان هشترود از نظر فرهنگی و آموزش و پرورش و بهداری و ساختمانهای دولتی ضعیف است و هیچ چیز ندارد، این شهرستان ۱۸۵ هزار نفر نفوس دارد و احتیاج به راه دارد، و هیچ توجهی به آنجا نشده و امیدوارم دولت توجهی به این منطقه بکند مخصوصاً آنها بیمارستان و درمانگاه ندارند فقط یک درمانگاه شیر خورشید در آنجا ساخته که بنده در اینجا از شیر خورشید سرخ ایران تشکر می‌کنم که چنین درمانگاه آبرومندی در آنجا ساخته‌اند ولی متأسفانه وزارت بهداری در آنجا هیچ چیز ندارد فقط پنج شش سپاهی بهداشت هستند که حقاً زحمت می‌کشند و جوانان پرشور ولایقی هستند ولی با دست خالی نمی‌توانند کاری بکنند و حتماً بیمارستانی می‌خواهند که ۱۸۰هزار نفر جمعیت اگر مریض شدند به آنجا مراجعه کنند، بنده قبلاً عرض کرده بودم طبق نرم بین‌المللی ۱۴% افراد لازم‌التعلیم هستند و باید به مدرسه بروند و خوشبختانه در بعضی جاها این مقدار تا آن حدود هست و ۱۰% یا ۹% یا ۸% و در آذربایجان ۶% است اما متأسفانه در این شهرستان ۳ /۱ است عنی اغلب اطفال امکان مدرسه رفتن را ندارند، و دبستان و دبیرستان ندارند اینها نامه‌ای نامه‌ای نوشته‌اند و دبیرستان دخترانه می‌خواهند در این بخش فقط یک دبستان دخترانه کوچک و محدود در یک خانه اجاره‌ای در مرکز شهرستان وجود دارد در حالی که احتیاجات آنها از این لحاظ زیادست، آنها دبستان و دبیرستان می‌خواهند و فعلاً حتی یک دبیرستان سه کلاسه دخترانه در بخش قره آغاچ که بخش مهمی است و دارای دهات آباد و حاصلخیزیست وجود ندارد و از نظر اینکه این بخش یک منطقه مهم کشاورزی است احتیاج به توجه زیادی دارد. این دهقانان و برادران و خواهران عزیز ما که با توجه شاهنشاه نجات پیدا کرده‌اند بباید راهنمایی و ارشاد بشوند و مخصوصاً از وزارت کشاورزی در مورد اعزام مروجین کشاورزی استدعای توجه دارم.

رئیس- آقای دکتر امین وقت جنابعالی تمام شد.

دکتر شفیع امین- بنده دوسه دقیقه دیگر وقت می‌خواهم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر شفیع امین- ایجاد راه، راهی که مرکز شهرستان و بخش را به قره آغاچ و خیرآباد که ده بزرگی است و دارای معادن متعدد مخصوصاً مس است بهم متصل کند بسیار لازم است، آنها همچنین شهربانی می‌خواهند چون این شهرستان شهربانی ندارد و مردم در این مورد باید بیایند تبریز که موجب ناراحتی است امیدوارم این تذکرات بنده که عیناً خواسته‌های آنهاست و در این زمینه تلگرافات و نامه‌های زیادی به دولت و بنده می‌رسد مورد توجه قرار بگیرد، البته دولت زحمت می‌کشد و فعالیت می‌کند ولی باید به همه شهرستانهای مملکت با یک نظر نگاه کنند و به همه جا بودجه کافی بدهند نه اینکه در یک جایی خرج زیادی بکنند و در جای دیگر که احتیاج بیشتری هست خرج نکنند. البته ما همه برادر و خواهر هستیم، کرمانی، خوزستانی، کردستانی، اصفهانی (بانو ابتهاج سمیعی- و گیلان) همینطور گیلانی همه یکی هستند ولی بنده چون با اهالی آذربایجان بیشتر در تماس هستم لازم دانستم و ناچار هستم که بیشتر در آن مورد احتیاجات را تذکر بدهم از توجهی که فرمودید متشکرم (احسنت).

رئیس- خانم ابتهاج سمیعی بفرمائید.

بانو ابتهاج سمیعی- با اجازه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی همکاران ارجمند به خاطر دارند که هنگام گشایش دوره مقننه فعلی مجلسین شاهنشاه آریامهر در فرمایشات حکیمانه خودشان از نتایج انقلاب ایران و کارهائی که براساس آن در مملکت انجام گرفته مطالبی ایراد فرمودند و ضمن ابراز رضامندی و خوشنودی از سپاهیان انقلاب در امر مبارزه با بی سوادی چنین بیان فرمودند.

«به منظور پیشرفت سریعتر و قاطع‌تری در امر ریشه‌کن کردن بیسوادی در ایران لازم همچنانکه که عده‌ای از افراد ذکور ایران بصورت سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی در روستاهای کشور انجام وظیفه می‌کنند عده‌ای از دوشیزگان و زنان کشور نیز که از مدارج تحصیل دارای همان شرایط باشند طبق قانون موظف به آموزش بی‌سوادان و انجام وظایف بهداشتی در شهرهائی که خود ساکن آنها هستند بشوند».

جای کمال خوشوقتی است که دولت جناب آقای هویدا در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر و باالهام از افکار مترقیانه معظم له لایحه خدمات فرهنگی و اجتماعی بانوان را تهیه و دو هفته قبل برای بررسی به فراکسیون پارلمانی حزب اکثریت آورد که قریباً تقدیم مجلس شورای ملی خواهند بود.

با اجازه همکاران گرامی می‌خواهم نظرخود را که امیدوارم با نظر قاطبه زنان کشور منطبق باشد به عرض برسانم.

این نخستین لایحه راجع به زنان است که در دوره بیست و دوم قانونگذاری مطرح می‌شود فرق این لایحه با لوایح دیگر پس از انقلاب ششم بهمن درباره زنان آن است که اگر در آن موارد حقوق تازه‌ای به زنان ایران مقرر گشته در این مورد متقابلا وظایف جدیدی بر آنان معین شده است. هر حقی ایجاد وظیفه‌ای می‌کند. زنان درازای برخورداری از مزایای سیاسی و مدنی تازه باید وظایف جدیدی را هم بپذیرند. خدمات فرهنگی و اجتماعی در عین آنکه تعهد ملی است افتخاری هم شمرده می‌شود. سپردن این خدمات به بانوان نشانه دیگری از اعتماد شاهنشاه بیدار دل نسبت به زنان کشور است و مظهر دیگری از تساوی زنان و مردان است زیرا برابری تنها در حقوق و مزایا جلوه گری نمی‌کند شاید با کیفیتی بارزتر از آن در واگذاری مسئولیت نمودار می‌گردد. زنان از لایحه خدمات فرهنگی و اجتماعی بانوان حسن استقبال می‌کنند با سربلندی این خدمت را قبول می‌نمایند و می‌توان اطمینان داشت که به خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهند. از مادران عزیز انتظار می‌رود که دختران خود را به انجام این خدمات اجتماعی ترغیب و تحریص نمایند و دختران جوان باید این فرصت را برای ارائه رشد و استعداد و قبول مسئولیت مغتنم بشمارند و عملاً نشان دهند که ایده‌آلهای مقدس برای خدمت به هم نوعان خوددارند.

جای خوشوقتی است که لایحه با سنجشی درست و امکانات و با توجه به مقدورات تنظیم گشته و در عین حال راه را برای کسانی که داوطلب فداکاری بیشتری باشند باز نهاده است.

من به سهم خود به دولت حزبی جناب آقای هویدا به مناسبت تقدیم و تهیۀ چنین لایحه ارزنده‌ای تبریک می‌گویم و امیدوارم پس از تصویب تدابیر مهمی برای اجرای هر چه بهتر آن اتخاذ گردد و از ثمراتش همه ملت ایران منتفع شوند.

نکته دیگری که اشاره به آن در این موقع مناسب می‌دانم مربوط به لایحه قانون گذرنامه است بطوری که ملاحظه فرموده‌اند در بند ۳ از ماده ۱۷ این لایحه صدور گذرنامه برای زنان شوهردار به اجازه شوهر منوط شده است.

البته مسافرت زن نه تنها به خارج از کشور بلکه در داخل کشور نیز مستلزم جلب رضایت شوهر است (صحیح است) حتی در خانواده‌های با انضباط زن بی رضای شوهر و شوهر بی‌رضای زن به سینما و گردش و سیاحت هم نمی‌روند (احسنت) اصولاً همۀ امور یک خانه باید مقرون به توافق طرفین باشد لیکن قید لزوم اجازه آن هم به صورت یک جانبه از نظر روانی ممکن است سوء تاثیر داشته باشد (عده‌ای از نمایندگان- ندارد) مناسبات زن و شوهر را احکام شرعی و سنن ملی و قوانین خاص مدنی ما از نظر معنوی و عرفی قانونی تعیین کرده دیگر قیودی بیرون از این چهارچوب به قیود گذشته افزون جز ایجاد ابهام و محظور نتیجه‌ای ندارد.

در زندگی زناشویی ناسالم چنین قیدهایی زائد است در زندگی زناشوئی ناسالم نیز نه تنها گره‌ای نمی‌گشاید بلکه بدست زنان شوهران ناباب وسیله تازه‌ای برای ناسازگاری می‌دهد. اصولا شایسته دولت و مجلس بشارت دهنده تساوی کامل حقوق زنان و مردان نیست که چنین قید و شرطی در این لایحه گنجانده شود بویژه آنکه عملاً قانون گذر نامه با تشریفاتی سر و کار دارد که مناسبات خانوادگی آنان پیش‌بینی چنین شرایطی را کمتر توجیه می‌کند.

از همکاران گرامی تقاضا دارم همچنین که تمام لوایح دولت را با واقع بینی مورد مطالعه قرار می‌دهند بند ۳ ماده ۱۷ این لایحه را نیز با دقت بیشتری در کمیسیون بررسی فرمایند تا در جهت صحیح اصلاح شود. متشکرم (احسنت).

رئیس-آقای مهندس عطائی بفرماوید.

عطائی- آن زمان که به مدرسه می‌رفتیم راه آهن سرتاسری جزو افتخارات آبادانی کشور بود چنانکه امروز هم هست، اغلب برای یک بار هم که شده با راه آهن مسافرت کرده‌ایم، اگر یک دقیقه زودتر حرکت می‌کرد یا یک دقیقه دیر به مقصد می‌رسیدیم شاکی بودیم ولی جز در موارد اضطراری این اتفاق خیلی کمیسیون می‌افتد امروز راه آهن علاوه بر حمل و نقل کالا وسیلۀ مسافرت طبقات مختلف یک کشور می‌باشد و مخصوصاً در سفرهای طولانی تمام بقات این وسیله را ترجیح می‌دهند مثلاً یک خوزستانی زحمتکش که می‌خواهد بزارت حضرت رضا (ع) برود راه آهن را انتخاب می‌کند خواهید گفت آقای عطائی این را همه ما می‌دانیم ولی من سواد دارم آیا وضع گردانندگان این دستگاه عظیم را می‌دانید (عده‌ای از نمایندگان- بله می‌دانیم) خواهید گفت آقای عطائی این را همه می‌دانیم شک دارم خیلی هم شک دارم. بنا به مصلحت و دعوتی که بعمل آمده بود ما جهت بازدید تأسیسات راه آهن به ایستگاه تهران رفتیم و از قسمت‌های مختلف بازدید کردیم اگر از وضع مرتب کلیه کارگاهها صحبت کنم حمل بر تمجید می‌شود ولی آنان که آشنائی کمی هم با من دارند میدانند که من اهل تملق نیستم و آنچه را که می‌گویم قلبی است و زبان وسیله‌ای برای بیان آن است. مشاهدات ما حاکی از کمال صرفه‌جویی در تشکیلات در رشته صنعت و بیشتر تعهدات جزئی و کلی و اساسی بود (ریگی- تعداد کارمندان زیادی را هم که دارد بفرمایید) به آنجا هم می‌رسیم آقای ریگی شما اگر یک قدری تحمل کنید به آنجا هم می‌رسیم. دیدن کارگاه ذوب آهن آلات قراضه و تبدیل آن به قطعات یدکی و اساسی نشان می‌داد که این مؤسسه که نسبتاً عمر درازی دارد هم لیاقت اداره کردن تشکیلات را دارد و هم استعداد کارگر ایرانی را نشان می‌داد که در دنیا بی‌نظیر است. همه ما وقتی می‌بینیم که فردی به کار خود علاقمند هست او را تحسین می‌کنیم و اگر در رشته امور مملکتی باشد بخود می‌بالیم من اغلب در رژه‌های ارتش احساس غرور عجیبی می‌کنم و درصورت ضرورت البته ضرورت علمی و صنعتی با روی گشاده از مستشاران خارجی استقبال می‌کنم و سعی می‌کنم که از تجربیات و شیوه‌های نو صنعت و علم نو آنها بهره‌مند شویم ولی حس غرور ما وقتی است که می‌بینیم در یک دستگاه دقیقی که چون ساعت کار می‌کند و قیافه خارجی در آن نیست حس غرور با حس غرور و پیروزی در یک مملکت است که در جهت یک هدف مقدس به آن نایل شده‌ایم من از هر کسی می‌پرسیدم که آیا در این رشته برای فلان کار بخصوص مستشاری در استخدام بنگاه هست جواب منفی بود (دکتر الموتی- باید هم اینطور باشد) (دکتر مهندس بهبودی- سالهاست که خارجی در راه آهن نیست) اگر این طور است لازم بود سالها پیش هم یک نفر بیاید این حرفها را بزند که این تشکیلات به دست چه اشخاصی اداره می‌شود (صحیح است) آماری که امروز در مترقی ترین ممالک جهان ملاک عمل و پیشرفت است اصولاً تشکیل می‌شود از ارقامی خشک و گیج کننده، من هم خود زیاد راغب به شنیدن یا دادن ارقام و آمار نیستم ولی گاهی ضرورت ایجاب می‌کند که ما به این شیوه نو متمدن پناه ببریم. هفده میلیون تومان حقوق ماهیانه راه آهن است خیلی پول زیادی است ولی در مقابل این هفده میلیون تومان ۳۵ هزار کارگر و کارمند، مهندس و متخصص صف کشیده‌اند و باز هم برگردیم به آمار، درآمد سرانه که شیوه جدیدتری است برای این ۳۵ هزار نفر و هفده میلیون تومان فقط پانصد تومان است و بد نیست بدانید که بیست و پنج هزار نفر از این سی و پنج هزار نفر حقوقشان کمتر از پانصد تومان است (مهندس رافع- این را هم بفرمایید در راه آهن چند نفر بیکارند) و شاید بتوانم قدری آقایان را متأثر کنم که بگویم در راه آهن حقوق هفتاد تومانی هم هست با اولاد و عائله (یک نفر از نمایندگان- حقوق هفتاد تومان مال کارآموزان است) (صائبی- چنین چیزی صحیح نیست و کارگران از حداقل دستمزد استفاده می‌کنند و این مطلبی که می‌فرمایید صحیح نیست) این بود آماری خشک و گیج کننده که تا اندازه‌ای حقایق را بر ما روشن می‌کند (مهندس رافع- بفرمایید چند نفر در راه آهن حقوق می‌گیرند و کاری انجام نمی‌دهند) خیلی خوشحاثم که می‌بینم علاقه دارید که گوش کنید و بنده حرفم را بزنم. دربین بازدیدها ما با اشخاصی مسن و هم سن و بالاخره با طبقه جوان برخورد می‌کردیم و چیزی که در اینجا از همه جا بهتر بود صمیمیت حاکی از کار و علاقه و پشتکار آنها بود و در این بین جوانی نامه‌ای به یکی از همکاران من داد که به وزیر بدهد پس ز گذشت چند قدمی من از او خواستم که متن نامه را توضیح بدهد جوان گفت وضع استخدامی وی طوری است که از لحاظ بازنشستگی و دوران کهولت او را نگران کرده، سر میز نهار وزیر از من پرسید که خوب، بازدید چطور بود؟ (یک نفر از نمایندگان- ناهار هم خوردید؟) بله، گفت بازدید چطور بود؟ گفتم صرفنظر از نظافت بیش از حد میزها که معلوم بود که جهت این بازدید ترتیب داده شده بود همه چیز جالب و رضایتبخش بود خیلی دلم می‌خواست قیافه متأثر وزیر راه را می‌دیدید که می‌گفت جهت تأمین و ترمیم وضع استخدامی کارکنان اشکالات زیادی در بین هست گویا جدول قانون استخدام کشوری با وضع کارکنان راه آهن به طرز ناقصی تطبیق نمی‌کند یا در حاشیه این جدول قرار گرفته یا به کلی از برنامه بیرون است، انگیزه تصدیع قبل از دستور اینجانب با قیافۀ معصوم جوان یا تأثر شدید وزیر و یا هر دوی آنها بود (احسنت) شب هنگام که ما به استراحت می‌پردازیم اغلب وجدان ما وقایع روز را چون پرده سینما از جلوی نظرمان می‌گذراند آن روز که ما بازدید کردیم همان شب من شاهد فیلم روز بازدید راه آهن بودم برروی پردۀ سینمای وجدان خودم. ما در دنیای متمدن زندگی می‌کنیم خوبست بعضی از آقایان هم با این وضع آشنا بشوند چون فیلم ما به صحنه آن جوان رسید باز هم به شیوۀ سینمایی فیلم متوقف شد و من خود را در سن آن جوان می‌دیدم (احسنت) آن زمان من به دبیرستان می‌رفتم اواسط جنگ دوم بود و دنیا در آتش جنگ می‌سوخت آدمکشی با آخرین فنون خود ادامه داشت در آن زمان ما هر ماه از دبیرستان اول به صنوف متشکل و سپس آلوده با ماجراجویان خیابانی راه همین مجلس را پیش می‌گرفتیم روزی استعفای دولت وقت را خواهان بودیم، روزی بهبود اوضاع مملکت را از نمایندگان خواستار بودیم، آری آن سالهای شوم که مملکت دستخوش تحریکات سیاستهای خارجی بود کسی را فکر فردا و فکر بازنشستگی در سر نبود درست مثل اینکه به خاطر دارم یکی از همین خواجه نوری‌ها که در بالکن منزل خود مقابل مجلس مشغول درس حاضر کردن بود هدف گلوله یکی از همین ماجراجوها قرار گرفت آیا او می‌توانست به آن روز خود بیندیشد چه رسد به فردای خویش؟ ولی امروز که شاه ما با تدابیر سیاسی خود که باعث حسد ممالک همطراز ما گشته چنان ثبات و امنیتی در مملکت ما به وجود آورده است که آن جوان حق دارد به آتیه و دوران بازنشستگی و کهولت خود بیندیشد و از دستگاهی که صادقانه در آن کار می‌کند انتظار تأمین زمان بازنشستگی خود را داشته باشد (احسنت) تا وزیر چه بخواهد و چه اقداماتی بکند و نمایندگان محترم چه نظری داشته باشند (احسنت).

- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و پنج فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی

۳- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و پنج فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی

رئیس- وارد دستور می‌شویم. آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست اصلاح بودجه ایست مربوط به دانشکده کشاورزی رضائیه و پنج فقره صورت ریز دیون وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت جنگ، اداره هواپیمایی کشوری و وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد، چون می‌بایستی مورد بررسی کمیسیون محترم بودجه قرار گیرد تقدیم و تقاضای رسیدگی آن را دارم.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تصویب صورت جلسه

۴- تصویب صورت جلسه

رئیس- نسبت به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- صورت‌مجلس جلسه قبل با مذاکرات روز پنجشنبه ۴۶/۱۰/۲۸ آقای وزیر علوم تطبیق نمی‌کند تقاضا می‌کنم آقای رئیس دستور فرمایند عین مذاکرات و تمام آن در صورت جلسه قید بشود. ولی اگر با موافقی ریاست محترم مجلس شورای ملی و به احترام مجلس مطالب موهن ایشان از صورت مجلس حذف شده است بنده عرضی ندارم.

رئیس- تصور نمی‌کنم که چیزی حذف شده باشد آقای مسعودی.

کاظم مسعودی- چند اصلاح چاپی است تقدیم می‌کنم.

رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- ادامۀ مذاکرات در گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی از ماده ۲

۵- ادامۀ مذاکرات در گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی از ماده ۲

رئیس- دنباله لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مطرح است ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- وظایف و اختیارات وزیر آموزش و پرورش در شورای مرکزی دانشگاهها و هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به وزیر علوم و آموزش

عالی محول می‌گردد وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او نیز عضویت هیئت‌های امناء را خواهد داشت.

رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

در ماده ۲ احتراماً پیشنهاد می‌نماید جملۀ زیر به آخر ماده اضافه شود:

وزیر علوم و آموزش عالی و یا قائم مقام او نیز عضو شورای عالی آموزش و پرورش می‌باشد.

با تقدیم احترام- دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود: کلمه مهموز هیئت در مواد ۲و۷و۸ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی که نادرست نگاشته شده به صورت زیر تصحیح گردد. (هیأت).

با تقدیم احترام- ماهیار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند ماده ۲ قانون تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش در شورای مرکزی دانشگاهها و هیأتهای امناء دانشگاهها یا دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی به وزیر علوم و آموزش عالی محول می‌گردد.

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- کلیه وظایف و اختیارات وزیر آموزش در شورای مرکزی دانشگاهها و هیأتهای امناء دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات عالی به وزیر علوم و آموزش عالی محول می‌گردد.

با تقدیم احترام- دکتر خیراندیش.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۲ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۲- (قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاهها) و قوانین تعیین هیئت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سه ماه پس از تصویب این قانون لغو می‌گردد. وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است ظرف مدت مذکور آئین‌نامه‌های مربوط به شورای مرکزی دانشگاهها و هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی و استخدام مجلسین به موقع اجراء بگذارد.

با تقدیم احترام- دکتر باقر شریعت.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به دانشسرای عالی و بخش تربیت دبیر هنر سرای عالی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

وزارت علوم و آموزش عالی نیازمندیهای وزارت آموزش و پرورش را از حیث دبیر با همکاری آن وزارت تأمین خواهد کرد.

رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۳ حذف شود.

محسن پزشکپور- دکتر صدر- دکتر عاملی- دکتر فریور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود ماده ۳ از لایحه تشکیل وزارت علوم و تعلیمات حذف شود.

با تقدیم احترام- امان‌الله ریگی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۳ لایحه وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۳- وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به دانشسراهای عالی و بخش تربیت دبیر هنر سرای عالی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

  • تبصره- نیازمندیهای وزارت آموزش و پرورش از حیث تربیت دبیر با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی تأمین می‌گردد.

سید علی صائب.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۳به شرح زیر اصلاح شود:

وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به کلیه دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی از قبیل هنر سرای عالی و سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی (دانشسرای عالی) و بخش تربیت دبیر هنر سرای عالی و مدرسه عالی بازرگانی و کلیه انستیتوهای تکنولوژی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود. وزارت علوم و آموزش عالی نیازمندیهای وزارت آموزش و پرورش را از حیث دبیر با همکاری آن وزارت تأمین خواهد کرد.

با تقدیم احترام- دکتر خیراندیش.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد می‌شود ماده سوم به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۳- وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به کلیه دانشگاهها و دانشکده‌ها و مدارس و مؤسسات آموزش عالی از قبیل سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و دانشسرای عالی و مدرسه عالی بازرگانی و هنر سرای عالی و بخش تربیت دبیر و انستیتوهای تکنولوژی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

با تقدیم احترام- علی اکبر دانشمند.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۳به شرح زیر اصلاح شود:

وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به دانشگاهها - دانشکده و مؤسسات آموزش عالی از قبیل سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی یا دانشسرای عالی - مدرسه عالی بازرگانی - هنر سرای عالی –سپاه دانش و بخش تربیت دبیر دانشسرای عالی و هنرسرای عالی و کلیه انستیتوهای تکنولوژی و غیره به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی حذف گردد.

با تقدیم احترام- دکتر باقر شریعت.

ماده ۳

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در خط چهارم «با همکاری آن وزرات» حذف شود.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ لایحه تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۳- وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به کلیه دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی- هنرسرای عالی- سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی (دانشسرای عالی) و بخش تربیت دبیر هنرسرای عالی و مدرسه عالی بازرگانی و انستیتوهای تکنولوژی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌گردد.

وزارت علوم و آموزش عالی نیازمندیهای وزارت آموزش و پرورش را از حیث دبیر تأمین خواهد کرد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۳ لایحه تأسیس وزارت علوم کلمات «با همکاری آن وزارت» حذف شود.

دکتر عدل طباطبائی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند ماده ۳ قانون تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش و وزیر این وزارتخانه در امور مربوط به دانشسرای عالی و بخش تربیت دبیر و هنرسرای عالی به وزارت علوم و آموزش عالی و وزیر این وزارتخانه تفویض می‌شود.

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۳به شرح زیر اصلاح شود:

وظایف وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به دانشگاهها - دانشکده و مؤسسات آموزش عالی از قبیل سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی و هنرسرای عالی فنی و دانشسرای عالی سپاه دانش و بخش تربیت دبیر و هنرسرای عالی و مدرسه عالی بازرگانی و انستیتوهای تکنولوژی و غیره به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

با تقدیم احترام- دکتر عظیمی.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده ۴- وظایف و مسئولیتهای وزارت آموزش و پرورش در مورد اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو و امور بورسهای خارجی و روابط فرهنگی در سطح آموزش عالی به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض می‌شود.

رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود: کلمۀ مهموز مسئولیت در ماده ۴ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی که نادرست نگاشته شده به صورت زیر تصحیح گردد: (مسؤولیت)

با تقدیم احترام- ماهیار.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند در ابتدای ماده ۴ قانون تشکیل وزارت علوم اضافه شود: از تاریخ تصویب این قانون...

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

رئیس- ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۵- وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به ماده ۱ این قانون و نیز رسیدگی به مدارک تحصیلی صادر از مدارس کشورهای خارجی برای ورود در دانشگاهها و موسسات عالی و همچنین صحت و سقم و تعیین ارزش و تطبیق آن با مراحل تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش عالی محول می‌شود.

رئیس- آقای دکتر فریور بفرمایید.

دکتر فریور- جناب آقای رئیس، همکاران محترم من قبلاً متن ماده ۵ را می‌خوانم و بخصوص توجه جناب آقای دکتر رهنما را به اشتباهی که رخ داده جلب می‌کنم ماده ۵ می‌گوید «وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به ماده ۱ این قانون و نیز رسیدگی به مدارک تحصیلی صادر از مدارس کشورهای خارجی برای ورود در دانشگاهها و مؤسسات عالی و همچنین صحت و سقم و تعیین ارزش و تطبیق آن با مراحل تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش عالی محول می‌شود» اینجا در متن انشاء اشتباه عجیبی رخ داده که ماده را به این معنی می‌رساند که فقط وزارت علوم و آموزش عالی به مدارک دیپلمه‌های دبیرستانها خواهد رسید چون می‌گوید که رسیدگی به مدارک تحصیلی صادر از مدارس کشورهای خارجی برای ورود در دانشگاهها و مؤسسات عالی (صحیح است) اجازه بفرمائید اینجا این اشتباه انشایی وجود دارد و این اشتباه انشایی به علت شتابزدگی که تنظیم کنندگان لایحه داشته‌اند به عمل آمده این شتابزدگی برای چه بوده؟ ما از نظر وظیفه‌ای که داریم از نظر وظیفه نقادی و از لحاظ اینکه مسائل را با آشنایی با اصول مطرح می‌کنیم ناچاریم تذکری بدهم اگر این تذکر بجا و صحیح است بدون شک جنابعالی نیز توجه خواهید کرد و اگر هم بجا و صحیح نبود ما را روشن خواهید نمود که دچار چنین توهمی نشویم این شتابزدگی به علت این بوده است که شاید بعضی از تدوین کنندگان لایحه در شمار دوستان مصلحتی بخواهند اختیارات وزارتخانه‌ای را بنام تقویت وزارتخانه شما به جنابعالی محول کنند به این معنی که چون شتابزدگی وجود داشته که پر و بال وزارتخانه‌ای را هرچه بیشتر قیچی کنند و آنها را در اختیار شما قرار دهند اختیاراتی را که وزارت علوم و آموزش عالی باید داشته باشد یعنی رسیدگی به دیپلمه‌های دانشگاه دیده در وزارت آموزش و پرورش جا گذاشته‌اند و اختیارات وزارت آموزش و پرورش را برای شما آورده‌اند این اشتباه رخ داده در حالیکه ما می‌دانیم و جنابعالی هم بدون شک توجه دارید که در اداره امور کشور اصل مسئولیت یک اصل بسیار پرارزش است که باید به آن توجه شود (صحیح است) و حدود مسئولیت باید شناخته شود تا از اختلال کارها جلوگیری شود تا مسئول وظایف کار خودش را با روشنی تمام بداند (صحیح است) و علاوه بر آن همکاری قوای مشترک کشور لازم است در حالی که متأسفانه در شرایط موجود اغلب اوقات مشاهده می‌شود که به جای همکاری قضاد یا حداقل رقابت مشاهده می‌شود و صحت ادعای من اگر توجه کنید در طرح پاره‌ای از مواد بخصوص در طرح پاره‌ای از پیشنهادهائی که مربوط به وزارت آموزش و پرورش می‌شود نشان داده می‌شود و اما اگر انشاء این ماده هم صحیح بود یعنی اگر درست نوشته بودند و درست مفهوم می‌شد که رسیدگی به مدارک تحصیلکرده‌های تحصیلات عالیه با وزارت آموزش و پرورش باشد باز هم در این مورد نظری دارم و آنهم این است که اگر به صحبتهای جلسات قبل توجه بفرمایید و خود جنابعالی هم بدون شک در کشورهای خارج ناظر بوده‌اید بسیار از کسانی که به عنوان تحصیل به کشورهای خارج و دانشگاههای خارج روی می‌آورند موفق به ورود به دانشگاههای صلاحیتدار نمی‌شوند عدۀ معدودی از آنها در دانشگاههایی که شایسته هستند موجب افتخار کشورمان، موجب افتخار جهان هستند وارد می‌شوند زحمت می‌کشند تحصیلاتی می‌کنند تحصیلات بسیار شایسته‌ای که توام با زحمت مرارت بوده می‌کنند مدرکی بسیار با ارزش به دست می‌آورند اینها مورد توجه هستند که می‌بایست به وضع آنها رسیدگی بشود در مقابل اینها هم آن عده کثیری که نمی‌توانند در دانشگاهها راه پیدا کنند بدون شک آنها هم بالاخره هر کدام از جایی مدرکی با خودشان می‌آورند آنها شایسته همان فردی که سخت‌ترین زحمت‌ها را کشیده بهترین دانشگاه‌ها را دیده دیپلم بسیار پر ارزش گرفته هنگام مراجعت به کشور در هواپیما در کنار همان کس می‌نشیند که نمی‌توانسته به دانشگاهها راه پیدا کند شاید از یک مغازه خواربار فروشی یک تخصص آشنائی در مواد غذائی را گرفته و به ایران آورده اینها هر دو باهم به ایران برمی‌گردند و با هم مراجعت خواهند کرد وبا هم مدرکشان را ارائه خواهند داد آیا ارزش تحصیلی کسیکه زحمت کشیده در مقابل آن کسی که وقتش را به بطالت گذرانده یک مقام پر ارزشی لازم است که آنها را هم از هم تشخیص بدهد یا نه؟ (صحیح است) برای چنین موضوعی سابقاً در وزارت آموزش و پرورش شورائی به نام شورای عالی تشکیل می‌شود حالا که وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود آن قسمت از وظایف وزارت آموزش و پرورش که مربوط به تعلیمات عالیه است به این وزارتخانه واگذار می‌گردد در اینجا هم باید شورای صلاحیت داری تشکیل بشود (صحیح است) البته بدون شک خود وزیر که شخصا به این به این مدارک رسیدگی نخواهد کرد لابد به دایره‌ای به اداره‌ای واگذار می‌کند ما می‌گوییم که دایره‌ها و اداره‌ها صلاحیت رسیدگی به چنین مدارک مهمی را ندارند باید شورایی از متخصصین فنی تشکیل بشود اسم آن شورا م دراین ماده آورده بشود تا خیال کسانی که واقعاً تحصیل می‌کنند راحت بشود و در بروی کسانی که اوراق قلابی و گواهینامه‌های قلابی آورده‌اند بسته بشود (صحیح است) چون بدون شک وقتی این اوراق به تصویب نرسد چه آن کسی که درس خوانده و چه آن کسی که درس نخوانده از این اوراق در جامعه یکسان استفاده خواهد کرد و شاید هم آنهائی که اوراق شان ناصحیح تر است راههای سوءاستفاده بیشتری را هم بلدند کما اینکه ما پستهای مهمی الان داریم و می‌بینیم که شاغلین آنها دکتر نیستند ولی خودشان را دکتر معرفی می‌کنند (صحیح است) به مدارک آنها چه مقامی رسیدگی کرده حالا اگر آن شورا هم نقایصی داشته باشد آن نقایص در اینجا برطرف بشود محکمتر و اصیلتر بشود که بتواند به چنین مدارکی رسیدگی کند روی این اصل است که ما توجه نمایندگان محترم و جناب آقای دکتر رهنما را به این مسأله جلب می‌کنیم چون ممکن است گفته شود که به خاطر سرعت در عمل برای اینکه به این مدارک زودتر رسیدگی بشود و فارغ‌التحصیلان معطل نشوند دیگر شورایی تشکیل نشود ولی من می‌گویم که بالاخره خواه ناخواه یک عده‌ای به این مدارک رسیدگی می‌کنند حالا چرا آن عده مشخص نشوند و آن عده از اشخاص متخصص معین نشوند تا صلاحیت رسیدگی به چنین کاری داشته باشد بالاخره خواه ناخواه یک عده‌ای باید رسیدگی بکنند و به همان دلایلی که وجود شورای عالی وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ سبق ضرورت داشته و برای آن قانون تصویب شده و طبق یک مقررات عالی فرهنگی به‌وجود آمده آن ضرورت قبل مهمتر در اینجا احساس می‌شود باید چنان شورایی به‌وجود بیاید که البته ما هم برای اصلاح انشاء ماده هم برای اینکه چنان ضرورتی انجام بشود و آن نگرانی از بین برود پیشنهادی تهیه کرده‌ایم و تقدیم مقام ریاست شده است که به موقع مطرح خواهد شد و در آن پیشنهاد تقاضا شده است رسیدگی به مدارک کسانی که تحصیلات عالیه دارند با شورای عالی که در وزارت علوم و آموزش عالی بوجود خواهد آمد. بیشتر از این مزاحم نمی‌شوم.

رئیس- نظر دیگری درماده۵ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ زیر به ماده ۵ لایحۀ تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی اضافه گردد:

  • تبصره- رسیدگی به مدارک تحصیل هنری صادره از دانشگاههای خارجی و تعیین ارزش آنها از وظایف شورای عالی فرهنگ و هنر می‌باشد که وزیر علوم و آموزش عالی فرهنگ و هنر خواهد بود.

با تقدیم احترامات- مجید محسنی مهر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند ماده ۵ قانون تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۵- از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش در مورد امور مربوط به ماده ۱ این قانون و نیز رسیدگی به مدارک تحصیلی صادر از مدارس کشورهای خارجی برای ورود به دانشگاهها، دانشکده‌ها و موسسات عالی و همچنین رسیدگی به صحت و سقم مدارک مذکور و تعیین ارزش تحصیلی و تطبیق آنها با مراحل تحصیل در کشور ایران به وزارت علوم و آموزش عالی محول می‌شود.

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

در ماده ۵ احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

قسمت اول ماده «وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به ماده ۱ این قانون و نیز» حذف شود.

با احترام- دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصرۀ زیر به ماده ۵ اضافه شود:

  • تبصره- رسیدگی به مدارک تحصیل هنری صادره از دانشگاههای خارجی و تعیین ارزش آنها از وظایف شورای عالی فرهنگ و هنر خواهد بود وزیر علوم و آموزش عالی عضو رسمی شورای عالی فرهنگ و هنر خواهد بود.

با تقدیم احترام- دکتر زعفرانلو.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۵ به صورت زیر تغییر یابد:

وزارت علوم و آموزش عالی دارای شورای عالی خواهد بود که آئین‌نامه مربوط به آن از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تنظیم گردیده و به تصویب کمیسیون‌های مربوط دو مجلس خواهد رسید. پس از تشکیل شورای عالی مزبور وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به ماده ۱ این قانون به این شورا محول می‌گردد.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر صدر- دکتر عاملی- دکتر فریور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

در ماده ۵ لایحۀ وزارت علوم و آموزش عالی سطر سوم بعد از مؤسسات عالی به شرح زیر اصلاح شود:

و همچنین تأیید یا عدم تأیید به مدارک تحصیلی و تعیین ارزش الی آخر.

صائب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد زیر را تقدیم می‌دارم:

  • تبصره مربوط به ماده ۵:

رسیدگی به مدارک هنری صادره از دانشگاههای خارجی و تعیین صحت و سقم و ارزش تحصیل آنها از وظایف شورای عالی فرهنگ و هنر خواهد بود وزیر علوم و آموزش عالی نیز عضو رسمی شورای عالی فرهنگ و هنر خواهد بود.

با احترامات- سعید وزیری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم ماده ۵ عبارت «صحت و سقم» حذف شود.

فخر طباطبائی- پرفسور مخبر فرهمند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً برای اینکه رسیدگی و تعیین ارزش دیپلم متوسطه از شمول ماده ۵ خارج شود پیشنهاد می‌نماید:

در ماده مذکور بعد از مدارک تحصیلی کلمه دانشگاهی افزوده شود و بجای عبارت (برای ورود در دانشگاهها) (برای ادامه تحصیل در دانشگاهها) نوشته شود.

محمد شهرستانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۵ لایحه دولت بجای عبارت (برای ورود در دانشگاهها) نوشته شود (از نظر ورود در دانشگاهها)

۲- عبارت (صحت و سقم) حذف شود.

دکتر خزائلی.

رئیس- ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است شورا و مراکز و مؤسساتی را که برای انجام هدفهای مندرج در این قانون لازم باشد تشکیل دهد. مراکز و مؤسسات مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهند بود و بر طبق اساسنامه‌ای اداره خواهند شد که پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری و کمیسیون مربوط به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.

دکتر رهنوردی- بنده نمی‌دانم همکاران عزیز درست به خاطر دارند یا نه، در این دوره این چندمین بار است که این جمله در لوایح دولت گنجانیده می‌شود: مراکز و موسسات مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهند بود (دکتر اسفندیاری- قریب چهارسال است) در هر صورت بنده خواستم که در اینجا پیشنهاد کنم اصولاً از لحاظ قانون گذاری صحیح نیست (صحیح است) یا اگر احتیاج هست قانون محاسبات عمومی ناظر بر اعمال این مؤسسات باشد اگر هست چرا نمی‌گنجانید اگر نیست اصولاً این اداره را منحل کنید و راحت کنید همه را. این چندمین بار است که در لوایح این عبارت نوشته می‌شود و این از لحاظ قانونگذاری صحیح نیست. بنده از دولت می‌خواهم در این مورد تصمیم بگیرد اگر این قانون محاسبات عمومی به دردتان نمی‌خورد و این یک اشکالی است که در تمام لوایح دولت به چشم می‌خورد این اداره را بگذارید کنار اگر کارش مثمر ثمری هست اگر قانونی است باید مثمرثمر باشد.

دکتر اسفندیاری- آئین نامه است.

پزشکپور- قانون است.

دکتر اسفندیاری- اسمش آئین نامه معاملات دولتی است.

دکتر رهنوردی- درهرصورت اگر قانون است باید بر طبق قانون رفتار بشود اگر آقای وزیر توضیح می‌دادند که نظرشان در این ماده ۶ و گنجانیدن این قسمت چیست روشن می‌شدیم و دیگر اینکه نوشته پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری. منظور کدام کمیسیونها است دیگر (دکتر اسفندیاری- پیشنهاد نشده) اگر منظور مجلس شورای ملی است باید روشن بشود باید نوشته بشود که کمیسیون دارائی و استخدام مجلس شورای ملی است، خیلی متشکرم.

رئیس- آقای پزشکپور بفرمایید.

پزشکپور- همکاران عزیز نمایندگان محترم مجلس شورای ملی دوست عزیز جناب آقای دکتر رهنوردی در مورد قسمتی از این ماده ۶ توضیح دادند که در واقع بیشتر از آنچه که از نظر دولت و لایحه دولت باید مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد از نظر مجلس شورای ملی و اختیارات مجلس شورای ملی و حق نظارتی که مجلس شورای ملی بر کلیه امور مالی مملکت دارد باید مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) متأسفانه یک بدعت نادرستی شده بله من کاملاً این را عرض می‌کنم که بدعت نادرستی است بر اینکه در لوایحی که تقدیم می‌شود و این لوایح بهر نحوی از انحاء با امور مالی و خزانه مملکت و ملت ارتباط دارد یک نوع مقرراتی تعارض با اصول و نظم حقوقی و مالی مملکت پیش بینی می‌شود من چنین نظر دارم و اینطور استنباط می‌کنم که حتی یک چنین مقرراتی با اصول قانون اساسی مملکت تطبیق نمی‌کند (صحیح است) یکی از اختیارات خاص مجلس شورای ملی نظارت دقیق بر امور مالی مملکت و ملت است (صحیح است) نحوه اعمال این حق نظارت از طریق یک قوانینی مشخص شده، یکی از آن قوانین قانون دیوان محاسبات است که مجلس شورای ملی و قوه مقننه با وضع این قانون و سپس با تنظیم آئین‌نامه‌ای که آن هم باز به صورت یک مصوبه قانونی درآمده است و راه اجرای این اعمال نظارت را مشخص کرده است و عدول از این اصول و مقررات تا زمانی که اصول و مقررات دیگر را جایگزین آن نساخته‌اند، تا زمانی که یک مراجع دیگری را جایگزین آن نساخته‌اند این عبارت از عدول از اصول کلی و نظم حقوقی و مالی مملکت است (صحیح است) (رامبد- نیت هم همین است) می‌گویند قانون دیوان محاسبات و دیگر مقررات مالی کشور که هست هیچ مقررات کهنه‌ای است که سبب کندی کار می‌شود من سؤال می‌کنم اگر چنین نظری هست پس چرا آن مقررات لازم را برای استقرار یک نظم مالی مملکت تنظیم نمی‌کنند و آن مقررات لازم را نمی‌آورند (صحیح است) می‌گویند مقررات مالی مملکت سبب بطوع کار می‌شود، سبب جلوگیری از تسریع در کار می‌شود، اولاً من چنین تسریعی در اقدامات دولت واقعاً نمی‌بینم. در مورد همین لایحه آقایان به خاطر دارید سه ماه قبل بود که در برنامه دولت تشکیل جنین وزارتخانه‌ای پیش‌بینی شد معمولاً دولت باید بررسی لازم را کرده باشد تشکیل این وزارتخانه را ضروری دانسته باشد ولی سه ماه گذشت و تازه لایحه این وزارتخانه در مجلس مطرح است این چه سرعت عمل است؟ (صحیح است) این چه تسریع در کار است می‌فرمایند انقلاب اداری. من عرض می‌کنم انقلاب اداری ابتدا باید از خود دولت شروع بشود (صحیح است) در روشهای دولت باید اعمال بشود این نمی‌تواند نماینده یک عصر تحول در انقلاب باشد که بیایند در برنامه دولت ضرورت وجود این وزارتخانه را پیش‌بینی بکنند که بیشک می‌بایست بررسیهای لازم صورت گرفته باشد. پس از گذشتن سه ماه تازه این لایحه آماده شده و مطرح می‌شود منظور من آن بود که این مسئله توسل به این عنوان لزوم تسریع در کارها نمی‌تواند سبب نفی اساسی‌ترین و اصولی‌ترین اصول مالی و حقوقی مملکت باشد (صحیح است) این درست نیست و اما در این مجلس محترم من چند بار و یک بار بخصوص به هنگام طرح لایحه صندوق توسعه کشاورزی در این باره صحبت کرده‌ام. نمایندگان محترم به خاطر دارند که یکی از دلایل دیگری که به او توسل می‌شد و مورد اشاره قرار می‌گرفت این بود که آقا صندوق توسعه کشاورزی یا دیگر موسسات چون به صورت بانکی و انتفاعی اداره می‌شود باید از این اصول کلی مالی مملکت مستثنی باشد ولی من عرض می‌کنم این یک وزارتخانه است اینکه یک مؤسسه انتفاعی نیست این چرا باید مستثنی بشود (صحیح است- احسنت) اینکه وزارت علوم است، اینکه یک مؤسسه تحقیقاتی است، اینکه بانک نیست این یک مؤسسه انتفاعی نیست پس چرا باید سازمانها و موسسات این وزارتخانه از قوانین و مقررات مالی مملکت مستثنی باشد و اصولاً من نمی‌دانم چطور ممکن است قوه مقننه بتواند تحمل کند که در یک ماده از این لایحه جمله‌ای قیدشود که مؤسسات دولتی از مقررات و آئین‌نامه‌های مالی دولت مستثنی است، چطور ممکن است قوه مقننه چنین چیزی را تحمل بکند (احسنت) (دکتر طالع- تحمل نمی‌کند) این درست نیست مااگر بخواهیم تحولاتی به‌وجود بیاید، اگر بخواهیم امور جامعه نظم و نسقی واقعاً پیدا بکند آقایان قبل از هر چیز یک اصولی را باید محترم بشماریم و ملاحظه بفرمایید در این لایحه چه چیزی پیش‌بینی شده نوشته است «شوراها و مراکز و مؤسساتی را که برای انجام هدفهای مندرج در این قانون لازم باشد تشکیل دهد. مراکز و موسسات مزبور مشمول قانون محاسبات عومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود» حتی مشخص نکرده کدام مراکز (صحیح است) کدام مؤسسه حداقل وقتی لایحه صندوق توسعه کشاورزی که می‌آید ما می‌دانیم که بحث دربارۀ صندوق توسعه کشاورزی است، لایحه فلان شرکت دولتی که می‌آید می‌دانیم بحث دربارۀ فلان شرکت دولتی است ولی این لایحه و این ماده یک اختیاراتی را تام و تمام برای مؤسسات و سازمانهای نامحدود از شما می‌خواهند بگیرند به موجب این ماده شما اسم آن مؤسسه را نمی‌دانید، اسم آن سازمان را نمی دانید تعدادش را نمی‌دانید، نوع سرمایه‌گذاریش را نمی‌دانید، هدف تأسیسش را نمی‌دانید، هیچ یک از اینها را نمی‌دانید، چنین ماده‌ای را پیشنهاد می‌کنند که تصویب بکنید که تمامی این سازمانها تمامی این مؤسسات از مقررات و آئین‌نامه‌های مالی دولت مستثنی باشد آیا این نوعی سلب حق نظارت مجلس شورای ملی نیست؟ (صحیح است) آیا گرفتن یک نوع اختیارات نامحدود نیست؟ پس آقا لایحه بیاورید اختیارت بگیرید یکباره آسوده بکنید خاطر ما را. این طرز تنظیم لوایح نسبت به اساسی ترین مسائل درست نیست. بنابراین با توجه به مطالبی که عرض شد و با توجه به حساسیت موضوع و باتوجه به اینکه این را عرض می‌کنم که اصولاً این در شأن قوه مقننه نیست تا وقتی که قانونی هست تا وقتی که قانونی حکومت دارد تا وقتی که قانونی نسخ و لغو نشده و آن قانون مربوط به اساسی‌ترین امر ملت و دولت است یعنی قوانین مالی و آئین‌نامه‌های مالی مدام، پیاپی و پشت هم در هر لایحه‌ای یک چنین مقررات خلاف اصول را تأیید بکنید به این جهت است که عرض کردم این سخن بیش از آنکه مربوط به دولت باشد مربوط به من و شما است (آفرین) بیش از آنچه که این سخن مربوط به دولت باشد مربوط به کسانی است که نماینده ملت هستند و روی این صندلی‌ها نشسته‌اند (صحیح است) ما وظیفه دار حفظ میراث قانونی مملکت هستیم و این نحوه دقت ما است که باید هدایت کننده دولت‌ها باشد که به چه کیفیت لایحه تنظیم کنند برای تقدیم کردن به مجلس، استدعا و تقاضایم این است که به این مهمترین وظیفه مجلس شورای ملی که عبارت است از دقت و نظارت در امور مالی مملکت این را توجه بفرمایید (رامبد- این نمونه احترام دولت به مجلس است) پیشنهاد حذف این قسمت از ماده ۶ توسط فراکسیون پان ایرانیست، گروه پارلمانی پان ایرانیست و همکار محترم آقای پردلی تأیید فرمودند این پیشنهاد به ریاست محترم مجلس شورای ملی تقدیم شده است امیدواریم در مورد این لایحه حق کارو حق اعمال نظارت مجلس شورای ملی در این اساسی‌ترین مسأله رعایت و اعمال بشود عرض دیگری ندارم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری درماده ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

دکتر میرعلاء- بنده توضیحی داشتم.

رئیس- در کمیسیون توضیح بفرمایید اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید.

(پیشنهادات به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند ماده ۶ به صورت زیر اصلاح شود:

ماده ۶- وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است سازمانها و شوراها و مراکز و مؤسساتی را که برای انجام هدفهای مندرج در این قانون لازم باشد تشکیل دهد. مراکز و موسسات مذکور مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نبوده و طبق اساسنامه‌ای اداره خواهند شد که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری و کمیسیون مربوطه مجلس خواهد رسید.

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد جمله زیر از ماده ۶ لایحه حذف گردد.

«.... مراکز و موسسات مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی نخواهند بود...»

محسن پزشکپور- دکتر عاملی- دکتر صدر- دکتر فریور- دکتر طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید:

درسطر ششم ماده ۶ لایحه وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

جمله دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری و کمیسیون مربوط حذف شود و بجای آن نوشته شود:

«کمیسیونهای مربوط مجلسین»

صائب.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در آخر ماده ۶ مربوط به لایحه وزارت علوم و آموزش عالی بجای (کمیسیون‌های دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری و کمیسیون مربوط) نوشته شود (هیئت دولت).

فرهادپور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جملۀ «قانون محاسبات عمومی» از سطر سوم ماده ۶ لایحه تأسیس وزارت علوم حذف شود.

مهندس ارفع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید، ماده ۶ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی از آخر سطر دوم به شرح زیر اصلاح گردد:

......... مراکز و موسسات مزبور طبق آئین‌نامه‌هایی که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.

مانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ به جای عبارت (مجاز است) نوشته شود (مکلف است).

۲- بعد از عبارت موسسات مزبور اضافه شود (از نظر تشریفات مالی).

دکتر خزائلی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ لایحه دولت در سطر دوم بعد از جمله اول اضافه شود (و همچنین شورای عالی رسیدگی مدارک تحصیلات دانشگاهی را دایر سازد)

دکتر خزائلی.

رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی آن که لازمست در اجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شود به وسیله وزارت مذکور تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ آقای دکتر عاملی فرمایشی دارید؟

دکتر عاملی- عرض کنم در چاپ اشتباه شده است من از آقای مخبر کمیسیون استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایند.

رئیس- پیشنهاد بفرمایید، اصلاح می‌شود. آقای دکتر طالع فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر طالع- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم به طوری که توجه فرمودید در این ماده ۷ یک اصل استمراری وجود دارد یعنی به این ترتیب تا زمانی که این وزارتخانه دلش بخواهد می‌تواند با تصویب دولت بخشی از بودجه و پرسنل وزارت آموزش و پرورش را به خود منتقل کند در حالی که در لوایحی که قبلاً آمده بود نظر دولت این نبود مثلاً در لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی دولت مجاز شده بود برای یک بار آن هم با تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بخشی از پرسنل و بودجه‌ای را که لازم می‌داند به آن وزارتخانه منتقل کند در حالی که در این لایحه چنین چیزی وجود ندارد و علاوه برآن اسمی از کمیسیونهای مربوطه مجلسین نیست و اسم از هیئت وزرا است و معلوم نیست که تا کی، تا چه زمانی ممکن است این وضع ادامه داشته باشد و این درست نیست که ما وقتی که می‌خواهیم یک وزارتخانه‌ای درست کنیم تیشه برداریم یک وزارتخانه دیگر را خراب کنیم (صحیح است) و آن بلایی را به سرش بیاوریم که روزی برسد که بگویند وزارتخانه‌ای بود به نام آموزش و پرورش که اکنون فقط از چند کودکستان سرپرستی می‌کند و اصولاً وقتی مواد این لایحه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که با یک نوع کینه‌توزی نسبت به وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است. وزارت آموزش و پرورش احتیاج به معلم دارد، آن وقت می‌گوید دستگاه دیگری بیاید و این معلمین را تربیت کند رسیدگی به مدارک بالاتر از دیپلم را برای وزارت آموزش و پرورش باقی می‌گذارند و می‌گوید وزارتخانه جدید بیاید و به مدارک برابر دیپلم رسیدگی کند به علاوه تا هر مدتی که خودشان بخواهند تا هر موقعی که هیئت دولت تصویب کند وزارتخانه جدید می‌تواند بخشی از اختیارات و بودجه و پرسنل وزارت آموزش و پرورش را به خود منتقل کند و این صحیح نیست و باید حقیقتاً آن قسمتهایی که لازم است منتقل شود و با نظر کمیسیونهای مجلس باشد برای این کار پیشنهادی تنظیم کرده‌ایم که تقدیم مقام ریاست می‌گردد.

رئیس- نظر دیگری در ماده ۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷ بعد از عبارت وزارت مذکور (و با موافقت وزارت آموزش) نوشته شود.

ابوذر

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷ سطر آخر بجای جمله وزارت مذکور نوشته شود وزارت علوم و آموزش عالی.

با تقدیم احترام- ضیاء احمدی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید درسطر سوم ماده ۷ قانون تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی جمله وزارت مذکور به «وزارتخانه‌های مذکور» اصلاح شود.

دکتر اعتمادی- دکتر اسفندیاری.

درماده ۷ احتراماً پیشنهاد می‌نماید:

قسمت اخیر ماده به صورت زیر اصلاح شود.

....... بوسیله وزارتین مذکور تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با تقدیم احترام- دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ لایحه وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۷- آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی سازمانها و ادارات که با اجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شود به وسیله وزارتخانه‌های نامبرده تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران در اختیار وزارت علوم و آموزش عالی قرار خواهد گرفت.

صائب.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷ لایحه قانونی وزارت علوم و آموزش عالی در سطر سوم بجای جمله (به‌وسیله وزارت مذکور) نوشته شود به وسیله (وزارتخانه‌های علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فرهادپور- کلانتری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ لایحه تأسیس وزارت علوم جمله «وزارت مذکور» به جمله «با توافق وزارتخانه‌های مذکور» تبدیل شود.

مهندس ارفع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۷ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در جمله آخر بجای کلمه «بوسیله وزارت» جمله «بوسیله وزارتین» قید شود.

دکتر عدل طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با تقدیم احترامات پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ لایحه تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح گردد:

(آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی آن که لازمست در اجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی با موافقت وزارت آموزش و پرورش به وسیله وزارت مذکور تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

با تجدید و تقدیم احترامات- منصور کلانتری.

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۷ قانون تأسیس وزارت علوم به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۷- آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی آن که لازمست دراجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شود به وسیله وزارت مذکور تعیین و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای مربوطه مجلس قابل اجرا خواهد بود.

دکتر سعید حکمت.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۷ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۷- آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی آن که لازمست دراجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شود به وسیله وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش تعیین و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجرا خواهد شد.

با تقدیم احترام- حسین یوسفی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

بدینوسیله پیشنهاد می‌شود:

در قسمت اخیر ماده ۷ سطر سوم پس از منتقل شود «به وسیله وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی» بجای «وزارت مذکور» تقریر شود.

دکتر مهدوی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد ماده ۷ لایحه وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر اصلاح گردد:

آن تعداد از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائی آن که لازمست در اجرای این قانون به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شود برای یکبار به وسیله دو وزارت مذکور تعیین و به تصویب کمیسیون مشترک استخدام مجلسین خواهد رسید.

پزشکپور- دکتر طالع.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً تصدیع می‌دهد در ماده ۷ لایحه بعد از کلمه وسیله اشتباه چاپی موجود است دو از قلم افتاده است در کمیسیون وزارت تصویب شده است مقرر فرمایید اصلاح شود.

با تقدیم احترامات- دکتر امین.

رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و همچنین آئین‌نامه مربوط به وظایف و ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای مرکزی دانشگاهها با توجه به وظایف مندرج در این قانون به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- درماده ۸ نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب بفرمایید.

دکتر مهذب- دراین ماده ۸ به نظر می‌رسد مثل سایر موادی که در این لایحه هست و مورد بحث و بررسی همکاران محترم قرار گرفت مشکلاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد در اینجا صحبت از شورای مرکزی دانشگاهها هست اصلاح مواد قانون شورای مرکزی دانشگاهها باید به وسیله قانون به عمل بیاید شما نمی‌توانید یک دستگاه را بوسیله قانون به‌وجود بیاورید بعد با پیشنهاد یک وزارتخانه و تصویب هیئت وزراء آن را از بین ببرید (صحیح است) این خلاف قانون است در قانون شورای مرکزی دانشگاهها وظایف شورای مرکزی دانشگاهها تلفیق فعالیت دانشگاهها و ایجاد نظم در دانشگاهها است، ایجاد ضابطه برای استادان است، اجازه تأسیس دانشکده‌ها و مؤسسات عالی است و امثال آن متأسفانه اینجا بحث از تغییرش هست بدون اینکه صحبت از جانشین این شورا شده باشد این بود که بنده در بعضی از مواد پیشنهادهایی تقدیم کردم که با توجه به قانون شورای مرکزی دانشگاهها و شورای عالی آموزش و پرورش، در شورای مرکزی دانشگاهها یکی از وظایف اصلی صدور اجازه تأسیس مؤسسات عالی است به همین دلیل بود که در ماده اول پیشنهاد کردم که بند پ حذف شود برای اینکه این در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاهها است و چون شورای مرکزی دانشگاهها می‌رود در وزارت علوم و آموزش عالی خودش این جزو قانون است و نمی‌تواند این کار را بکند و احتیاج مجددی به تنظیم قانون نیست اگر واقعاً قرار بر این است که قانون شورای مرکزی دانشگاهها اصلاح شود ایرادی ندارد بنده هم پیشنهاد دادم که اصلاح شود شورای مرکزی دانشگاهها پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجرا باشد (صحیح است) آنچه به نظر من می‌رسد باید واقعاً یک همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برقرار شود و اگر قرار باشد که لایحه طوری تنظیم بشود که این همکاری در این لایحه وجود نداشته باشد ممکن است که وضع بسیار اسفناکی در آینده از لحاظ تعلیمات عالیه در این مملکت پیدا شود بنابراین وزیر آموزش و پرورش باید در شوراهای وزارت علوم شرکت کند همچنان که وزیر علوم و آموزش عالی باید در شورای آموزش و پرورش شرکت داشته باشد تا این دو وزارتخانه بتوانند تعلیمات مملکتی را در هر حال به جلو ببرند و در هر حال یک وظیفه‌ای که مهم است این است که چون به حکم قانون به‌وجود آمده باید به حکم قانون هم از بین برود بنده پیشنهادی هم در این مورد تقدیم کرده‌ام.

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمایید.

دکتر عاملی- طالبی را که می‌خواستم عرض کنم آقای دکتر مهذب فرمودند.

رئیس- نظر دیگری در ماده ۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۸ به صورت زیر اصلاح شود:

تغییر و یا اصلاح تمام و یا قسمتی از مواد مربوط به قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاهها به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به مرحلۀ اجرا گذارده خواهد شد.

با احترام- دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

به این وسیله پیشنهاد حذف ماده ۸ لایحه مى‌گردد.

پزشک‌پور- دکتر عاملى‏

ریاست معظم مجلس شوراى ملى‏

احتراماً به استحضار عالى مى‌رساند در ماده ۸ لایحه وزارت علوم و آموزش عالى نوشته شده آیین‌نامه‌هاى لازم براى اجراى این قانون این جمله به نظر زائد مى‌رسد زیرا در مواد قبلى موضوعى پیش‌بینى نشده که احتیاج به آیین‌نامه داشته باشد و لذا پیشنهاد مى‌نماید جمله اول ماده ۸ تا کلمه همچنین حذف شود.

صایب‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

محترماً پیشنهاد مى‌نماید که ماده ۸ لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالى به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده ۸- وزارت علوم و آموزش عالى مجاز است که مقررات قانونى راجع به تأسیس شوراى مرکزى دانشگاه‌ها مصوب ۹/۹/۴۴کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین را مورد تجدیدنظر قرار دهد و براى تصویب به کمیسیون‌هاى مربوط در مجلسین پیشنهاد کند مصوبات کمیسیون‌هاى مذکور تا تصویب نهایى مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

با تجدید احترامات- دکتر عدل‌طباطبایى‏

رئیس- ماده ۹ قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- وزارت علوم و آموزش عالى مکلف است سازمان لازم را براى انجام وظایف محوله براساس تبصره ۳ ماده ۸ لایحه قانونى استخدام کشورى مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ تهیه کند.

رئیس- در ماده ۹ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادهاى مربوط به مواد الحاقى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

محترماً پیشنهاد مى‌نماید ماده ۱۰ به لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش عالى به شرح زیر اضافه شود:

ماده ۱۰- کلیه امور ورزشى دانشگاه‌ها، دانشسراها و مؤسسات عالى از سازمان تربیت بدنى و تفریحات سالم جدا و زیرنظر وزارت علوم و آموزش عالى قرار گیرد.

با تقدیم احترام- عباس روستا

ریاست معظم مجلس شوراى ملى‏

احتراماً پیشنهاد مى‌نماید ماده زیر به لایحه وزارت علوم و آموزش عالى اضافه شود.

ماده ۱۰- دولت مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

صایب‏

- معرفی آقای زین‌العابدین رهبری به معاونت پارلمانی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وسیله آقای وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‏

۶- معرفی آقای زین‌العابدین رهبری به معاونت پارلمانی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وسیله آقای وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‏

رئیس- آقاى دکتر مجیدى بفرمایید.

دکتر مجیدى (وزیر تولیدات کشاورزى)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست اجازه مى‌خواهم آقاى زین‌العابدین رهبرى را که از مدیران کل وزارت دارایى بوده‌اند (اسدى- بسیار انتخاب به جایى است) و بنده افتخار همکارى ایشان را پیدا کرده‌ام به سمت معاون پارلمانى وزارت تولیدات کشاورزى و مواد مصرفى حضور خانم‌ها و آقایان محترم معرفى کنم (مبارک است).

- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی به وسیله آقای قراچورلو کارپرداز

۷- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی به وسیله آقای قراچورلو کارپرداز

رئیس- آقاى قراچورلو بفرمایید.

محمدولى قراچورلو (کارپرداز)- با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم چون طبق ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى تا آخر دى ماه هر سال بودجه داخلى سال آتیه مجلس را باید تهیه و تا ۱۵ بهمن ماه تقدیم شود بنابراین بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شوراى ملى

تهیه و به تصویب هیئت محترم رئیسه رسیده و برای تصویب کمیسیون محترم محاسبات تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض درامر تعلیمات

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض درامر تعلیمات

رئیس- گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۲۹ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور خانم دکتر پارسای معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش لایحۀ شمارۀ ۳۵۴۳۴- ۱۳۴۵/۳/۳۱ دولت راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات را که به شمارۀ ۱۱۵ چاپ شده است مطرح نمود و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده می‌باشد و در پاریس به تاریخ ۱۵دسامبر ۱۹۶۰ به تصویب یازدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و امضای رئیس کنفرانس عمومی و مدیر کل یونسکو رسیده است تصویب می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آنرا طبق ماده ۱۲ قرارداد فوق به مدیر کل یونسکو تسلیم نماید.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.

گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۵ دی ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات را که به شمارۀ ۱۱۵ چاپ شده است مطرح نمود و مصوب کمیسیون آموزش و پرورش را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مافی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای کمالوند تشریف بیاورید.

کمالوند- در مقدمه این لایحه که مربوط است به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات یک مطلبی ذکر شده است که بسیار صحیح و بسیار بجا است ولی بهتر بود که در متن ماده واحده این مطلب ذکر شده باشد بنده مقدمه را می‌خوانم و بعد آن نکته را توجه می‌دهم.

کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در یازدهمین اجلاسیه خود در سال ۱۹۶۰ در پاریس با عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تأیید می‌کند و حق مسلم یکایک افراد بشر را به برخورداری از آموزش و پرورش اعلام می‌دارد، نظر به اینکه تبعیض در امر تعلیمات تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر شده است، و آن نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که در کشور شاهنشاهی تبعیضی از این قبیل وجود ندارد. ماده واحده زیر به منظور الحاق دولت ایران در قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.

رئیس- آقای کمالوند پیشنهاد بفرمائید در شور دوم اصلاح می‌شود.

کمالوند- پیشنهادی در این مورد تقدیم کرده‌ام.

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در لایحه مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات

موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

۱- چون طبق ماده ۹۱ آئین‌نامه مجلس لوایح تقدیمی دولت باید دارای عنوان باشد و این لایحه فاقد عنوان است پیشنهاد می‌کنم عنوان آن بشود قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.
۲- در ایتداء ماده واحده بجای کلمه قرارداد نوشته شود الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد.
۳- در سطر چهارم بعد از کلمه رسیده است نوشته شود با توجه به اینکه در کشور شاهنشاهی ایران تبعیضی از این قبیل وجود ندارد.

کمالوند.

رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون مربوط به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتیهایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند و ابلاغ دولت

۹- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون مربوط به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتیهایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند و ابلاغ دولت

رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده برای اخذ رأی نهائی راجع به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتیهایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
قانون حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتی‌هایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند.


ماده واحده- حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندری موضوع بند (۵) تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب چهارم خرداد ماه ۱۳۳۹ در مورد کشتیهای باری بر مبنای مقدار کالائی که در بنادر ایران بارگیری یا تخلیه می‌نمایند محاسبه و دریافت می‌شود.

در صورتیکه از اسکله یا سایر تأسیسات بندری استفاده نکنند برای هر تن کالائی که بارگیری یا تخلیه می‌نمایند ۳/۵ ریال دریافت خواهد شد.

درصورت استفاده از اسکله و یا سایر تأسیسات بندری برای هر تن کالائی که بارگیری یا تخلیه می‌نمایند ۷ریال دریافت می‌شود. این تعرفه از تاریخ رد تصویب‌نامه شمارۀ ۵۶۰۲- مورخ ۴۰/۴/۲۶ قابل اجرا است.

لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۴۶ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس- این لایحه به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا به تصویب رسیده نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان مهاجرانی- مهندس معینی- ملک افضلی- معیری- دکتر ملکی- مجد- مهندس معینی زند- دکتر مهذب- دکتر میرعلاء- دکتر موثقی- موسوی ماکوئی- دکتر صدر- دکتر طالع- دکتر امین غنی- مهندس قادرپناه- دکتر اسدی- بانو تربیت- مهندس کیا- فروتن- دکتر رفیعی- پردلی- دکتر درودی- دکتر عاملی تهرانی- ریگی- دکتر حبیب اللهی- دکتر بهبهانی- دکتر کلالی- مهندس برومند- ثامنی- پورساطع- بدرصالحیان- دکتر حکمت- آموزگار- جاماسبی- دکتر امین- سعیدوزیری- معظمی- مصطفوی- کلانتری- اهری- ابوذر- دکتر وفا- محمد اسدی- دکتر برومند- اولیاء- معزی- مهندس ریاحی- دکتر خیراندیش- جوانشیر- دانشمند- پوربابایی- دکتر پرتو اعظم- دکتر خطیبی- دکتر عدل- کورس- عباس میرزایی- مرندی- دکتر نجیمی- دکتر محققی- اخلاقی- دکتر کفائی- دکتر رفعت- مهندس یارمحمدی- سرتیپ پور- صائب- مهندس زرآور- دکتر بیت منصور- صادقی- شاهنده- دکتر حکیم شوشتری- امیر احمدی- محدث زاده- شهرستانی- روستا- خواجه نوری- بوشهری- مانی- مسعودی- بانو دکتر دولتشاهی- رامبد- روحانی- مهندس پروشانی- شکیبا- دکتر اعتمادی- یوسفی- دکتر الموتی- وحیدنیا- دکتر کیان- مهندس بهبودی- یابنده- دکتر دادفر- دکتر اسفندیاری- کلانتر هرمزی- دکتر امامی خوئی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر رهنوردی- حق شناس- صالحی- غلام نیاکان- خانلر قراچورلو- بانو جهانبانی- بانو سعیدی- بختیار بختیاریها- عامری- پدرامی- بانو زاهدی- ضیاء احمدی- قراچورلو- دکتر گاگیک- ظفر- تیمسار حکیمیان- مریدی- سعیدی- پزشکپور- مروتی- فولادوند- دکتر فریور- مرتضوی- مهندس اربابی- بختیاری پور- مافی- دکتر صالحی- قاضی زاده- دکتر شریعت- شیخ الاسلامی- صائبی- محسنی مهر- امامی رضوی- تیمسار وحدانیان- صدقیانی زاده- بهنیا- ماهیار- دکتر یگانگی- مهندس عدل- مبارکی- دکتر زعفرانلو- تیمسارهمایونی- دکتر رضوانی- ایلخانی پور- دکتر بقائی یزدی- سلیمانی- رضوی- دکتر ستوده- جوادی- ساکینیان- دکتر معتمد وزیری- حی- توسلی- دکتر فربود- مهندس ریاضی- دکتر صفائی- کمالوند- تیمسار نکوزاد- دکتر مهدوی- دیهیم- موسوی- بیات- جهانشاهی- بانو ابتهاج سمیعی- مهندس عترت- دکتر عظیمی- دکتر خزائلی- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر قهرمان- مهندس ارفع- مهندس عطائی- مهندس اخوان- مهندس اردلان- دکتر سبزواری- فیاض فاضلی- دکتر ضیائی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

  • آراء موافق ۱۷۵ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۷۵ رأی موافق به اتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین-

آقایان مهاجرانی- مهندس معینی- ملک افضلی- معیری- دکتر ملکی- مجد- مهندس معینی زند- دکتر مهذب- دکتر میرعلاء- دکتر موثقی- موسوی- ماکوئی- دکتر صدر- دکتر طالع- دکتر امین غنی- مهندس قادرپناه- دکتر اسدی- بانو تربیت- مهندس کیا- فروتن- دکتر رفیعی- پردلی- دکتر درودی دکتر عاملی- تهرانی- ریگی- دکتر حبیب اللهی- دکتر بهبهانی- دکتر کلالی- مهندس برومند ثامنی- پورساطع- بدرصالحیان- دکترحکمت- آموزگار- جاماسبی- دکتر امین- سعیدوزیری- معظمی- مصطفوی- کلانتری- اهری- ابوذر- ظفر- تیمسارحکیمیان- مریدی- سعیدی- پزشکپور- مروتی- فولادوند- دکتر فربور- مرتضوی- مهندس اربابی- بختیاری پور- مافی- دکتر صالحی- قاضی زاده- دکتر شریعت- شیخ الاسلامی- صائبی- محسنی مهر- امامی رضوی- تیمسار وحدانیان- صدقیانی زاده- بهنیا- ماهیار- دکتر یگانگی- مهندس عدل- مبارکی- دکتر زعفرانلو- تیمسارهمایونی- دکتر رضوانی- ایلخانی پور- دکتر بقائی یزدی- سلیمانی- رضوی- دکتر ستوده- جوادی- ساکینیان- دکتر معتمد وزیری- حی- توسلی- دکتر فربود- مهندس ریاضی- دکتر صفائی- کمالوند- تیمسار نکوزاد- دکتر مهدوی- دیهیم- موسوی- بیات- جهانشاهی- بانو ابتهاج سمیعی- مهندس عترت- دکتر عظیمی- دکتر خزائلی- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر قهرمان- مهندس ارفع- مهندس عطائی- مهندس اخوان- مهندس اردلان- دکتر سبزواری- فیاض فاضلی- دکتر وفا- محمد اسدی- دکتر برومند- اولیاء- معزی- مهندس ریاحی- دکتر خیراندیش- جوانشیر- دانشمند- پوربابایی- دکتر پرتو اعظم- دکتر خطیبی- دکتر عدل- کورس- عباس میرزایی- مرندی- دکتر نجیمی- دکتر محققی- اخلاقی- دکتر کفائی- دکتر رفعت- مهندس یارمحمدی- سرتیپ پور- صائب- مهندس زرآور- دکتر بیت منصور- صادقی- شاهنده- دکتر حکیم شوشتری- امیر احمدی- محدث زاده- شهرستانی- روستا- خواجه نوری- بوشهری- مانی- مسعودی- بانو دکتر دولتشاهی- رامبد- روحانی- مهندس پروشانی- شکیبا- دکتر اعتمادی- یوسفی- دکتر الموتی- وحیدنیا- دکتر کیان- مهندس بهبودی- پاینده- دکتر دادفر- دکتر اسفندیاری- کلانتر هرمزی- دکتر امامی خوئی- دکتر عدل طباطبائی- تهرانی- فرهادپور- دکتر صاحبقلم- ادیب سمیعی- دکتر مدنی- مهندس صائبی- رضازاده- فخر طباطبائی- دکتر رهنوردی- حق‌شناس- صالحی- غلام نیاکان- خانلر قراچورلو- بانو جهانبانی- بانو سعیدی- بختیار بختیاریها- عامری- پدرامی- بانو زاهدی- ضیاء احمدی- قراچورلو- دکتر گاکیک.

- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۱۰- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود. دستور جلسه بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(در ساعت یازده و هفت دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.