مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۳

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (←‏- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۳

دوره چهاردهم قانونگذاری

شماره مسلسل - ۱۴۴۰

مذاکرات مجلس

جلسه ۱۶۳

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۶۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- اقتراع برای شرفیابی حضور ملوکانه بمناسبت عید غدیر
۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بعهدنامه معاونت بین‌المللی و یکدوازدهم هزینه‌های دولتی نسبت بآبان ماه و چهار دوازدهم برای تا آخر سال
۴- تصویب فوریت لایحه ترتیب حل و فصل اختلافات بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد
۵- تصویب فوریت و طرح لایحه یکدوازدهم مخارج آبان ماه و تصویب آن
۶- تصویب سیزده فقره مرخصی
۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به لایحه کیفر عمومی و اختیارات کمیسیون دادگستری
۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت مجلس

- اقتراع برای شرفیابی حضور ملوکانه بمناسبت عید غدیر

۲- اقتراع برای شرفیابی حضور ملوکانه بمناسبت عید غدیر

- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بعهدنامه معاونت بین‌المللی و یکدوازدهم هزینه‌های دولتی نسبت بآبان ماه و چهار دوازدهم برای تا آخر سال

۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بعهدنامه معاونت بین‌المللی و یکدوازدهم هزینه‌های دولتی نسبت بآبان ماه و چهار دوازدهم برای تا آخر سال


- تصویب فوریت لایحه ترتیب حل و فصل اختلافات بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد

۴- تصویب فوریت لایحه ترتیب حل و فصل اختلافات بین دولت و مودیان مالیات بردرآمد

- تصویب فوریت و طرح لایحه یکدوازدهم مخارج آبان ماه و تصویب آن

۵- تصویب فوریت و طرح لایحه یکدوازدهم مخارج آبان ماه و تصویب آن

- تصویب سیزده فقره مرخصی

۶- تصویب سیزده فقره مرخصی

- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به لایحه کیفر عمومی و اختیارات کمیسیون دادگستری

۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به لایحه کیفر عمومی و اختیارات کمیسیون دادگستری


- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه