مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

شروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏۱۵

جلسه: ۲۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم مهرماه ۱۳۲۶

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - انتخاب یک نفر کارپرداز

۳ - طرح فوریت لایحه وزارت جنگ

۴ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان

۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱ - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسات سه‌شنبه چهاردهم مهر را آقای صدرزاده (منشی) قرائت کردند.

پنجاه دقیقه قبل از ظهر روز سه‌شنبه ۱۴ مهر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از تذکرات آقایان: عباس اسکندری و حاذقی و اردلان و ملک مدنی و بهادری تصویب شد.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه: آقایان: بهار، مامقانی، رستم گیو.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: گنابادی، دکتر عبده، دهقان، تقی‌زاده، علی وکیلی،

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: نراقی، فرامرزی،

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات، حسن اکبر، دکتر اعتبار، معین‌زاده، دکتر راجی، آقاخان بختیار، دکتر طبا، امیر تیمور، ناصری، مسعود ثابتی، ساعد، اسدی.

در این موقع تجدید انتخاب هیئت رئیسه آغاز گردید و آقایان دیگر معظمی و مهدی صدرزاده و صاحب‌دیوانی به قرعه برای استخراج و قرائت آراء معین شدند.

از یکصد و هفده نفر عده حاضر و یکصد و هفده رأی شماره شده آقای رضا حکمت با یکصد و هشت رأی به سمت ریاست انتخاب گردیدند.

آقای رئیس بیان داشتند نزدیک به سه ماه از عمر دوره پانزدهم مجلس می‌گذرد و این سومین باری است که همکاران عزیز بنده را مورد لطف و اعتماد خود قرار داده است از احساسات آقایان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و توفیق تمام نمایندگان محترم را برای خدمت به کشور و حفظ منافع مادی و معنوی ملت ایران از خداوند مسئلت می‌دارم.

ده دقیقه قبل از ظهر مجلس به عنوان تنفس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز پنجشنبه ۱۶ مهر محول گردید.

پنجاه دقیقه قبل از ظهر روز پنجشبنه ۱۶ مهر مجدداً مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

اسامی غایبین روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه.

غایبین با اجازه- آقایان: منصف، سیدعلی بهبهانی، بهار، مامقانی، ملکی، یمین اسفندیاری، قهرمان.

غایبین بی اجازه- آقایان: گنابادی، دکتر عبده، تقی زاده، علی وکیلی، مشایخی، گلبادی.

دیرآمدگان بااجازه- آقایان: فرامرزی، امیرتیمور.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: حسن اکبر، دکتر اعتبار، آقاخان بختیار، دکتر طبا، محمدعلی مسعودی، شریعت‌زاده، دهقان، اسدی.

برای انتخاب دو نفر نایب رئیس اخذ رأی به عمل

آمد و در نتیجه آقای ایلخان در نوبت اول و آقای گنجه‌ایی در نوبت دوم با اکثریت به نیابت ریاست انتخاب شدند.

یک ربع بعد از ظهر آقای رئیس صندلی ریاست را ترک کردند و آقای ایلخان نایب رئیس به جای ایشان نشسته و با انتخاب چهار نفر منشی اخذ رأی به عمل آمد در نتیجه آقایان صدرزاده و زنگنه و فولادوند و دادور با اکثریت به سمت منشی انتخاب شدند.

در این موقع برای ختم جلسه آقای رضوی مخالفت کردند و انتخاب سه نفر کارپرداز شروع شد و پس از اخذ رأی آقایان مرآت اسفندیاری و افخمی با اکثریت به سمت کارپرداز انتخاب گردیدند. آقای نایب رئیس اظهار نمودند که آقای ملک‌پور سؤالی از وزارت خارجه نموده‌اند مراجعه می‌شود یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده روز یکشنبه ۱۹ مهر محول گردید و دستور انتخاب یک نفر کارپرداز و انتخاب کمیسیون‌ها و تعیین تکلیف لایحه وزارت فرهنگ مقرر شد.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضی دارید. آقای دهقان؟

دهقان- بنده یک تذکر کوچکی بعد از تصویب صورت مجلس دارم.

رئیس- نظری به صورت مجلس نیست؟(گفته شد: خیر) صورت مجلس تصویب شد.

دهقان- یک یادآوری کوچکی بنده دارم.

رئیس- راجع به نطق قبل از دستور می‌فرمایید؟

دهقان- قبل از دستور خیر. یک تذکری داشتم.

۲ - انتخاب یک نفر کارپرداز

رئیس- چون برای انتخاب یک نفر کارپرداز در رأی هستیم و وارد رأی شده‌ایم برای تکمیل هیئت رئیسه شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر کارپرداز آقایان نظار تمنا می‌کنم تشریف بیاورند.

نورالدین امامی- اجازه بفرمایید که بنده دو کلمه در همین مورد عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

نورالدین امامی- با عرض تشکر از آقای محترمی که در جلسه گذشته به بنده نسبت به کارپردازی رأی دادند چون بنده کاندید نیستم تقاضا دارم به کاندید اقلیت که آقای محمدعلی مسعودی است، اگر آقایان لطف به اقلیت دارند به ایشان رأی بدهند.

رئیس- عده حاضر ۱۱۶ نفر یک نفر کارپرداز انتخاب می‌شود.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل است)

مهره تفتیشیه شماره شده ۱۱۶، آراء شماره شده ۱۱۶، آقای امینی ۷۰ رأی آقای محمدعلی مسعودی ۴۴ رأی ورقه سفید ۲.

رئیس- آقای ابوالقاسم امینی ۷۰ رأی و آقای محمدعلی مسعودی ۴۴ رأی داشتند بنابراین آقای ابوالقاسم امینی انتخاب شدند (نمایندگان: مبارک است)

امروز مطابق ماده ۱۵ نظامنامه مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه باید کمیسیون‌ها هم انتخاب بشوند. ولی آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای دارند با قید فوریت باید قرائت شود.

۳ - طرح فوریت لایحه وزارت فرهنگ‏

(به شرح زیر آقای فولادوند (منشی) قرائت کردند)

مجلس شورای ملی- البته خاطر نمایندگان محترم مطلع است که دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است که یکی از مؤسسات فرعی آن سازمانی می‌باشد به نام (اونسکو) که به منظور ایجاد همکاری و فرهنگی و علمی و تربیتی بین ملل متحد تشکیل شده است و برای دولت ایران نیز عضویت آن مؤسسه به موجب بند ۳ از ماده ۱ منشور ملل متحد که در جلسه سیزدهم شهریور ماه ۱۳۲۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بالتبع الزام آور است به علاوه برای تأمین صلح پایدار و عدالت و رفاه اجتماعی در جهان و بهبود آینده بشر به دو وسیله می‌توان تشبث جست یکی وسیله سیاسی و دیگر وسیله معنوی وسیله معنوی عبارت است از تربیت افراد ملل و روشن کردن اذهان و افکار عمومی و تعلیم نسل آتیه و آماده کردن آنها برای استفاده از مواهب صلح و مبارزه با جهل و بیسوادی و این مقصود را به وسیله سازمان علمی و فرهنگی و تربیتی ملل متحد (اونسکو) که در اختیار سازمان ملل گذارده شده است تأمین می‌توان کرد و برای دولت ایران که در مراحل معارف و فرهنگ سابقه مشعشع تاریخی دارد الحاق به این سازمان و قبول اساسنامه آن ضروری است از این رو ماده واحده ذیل را تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- مجلس شورای ملی اساسنامه سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد را تصویب می‌نماید و به دولت اجازه می‌دهد قبول عضویت قطعی ایران را به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد اعلام دارد وزیر فرهنگ دکتر عیسی صدیق- وزیر خارجه احمد قوام- نخست وزیر احمد قوام.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است، آقای رفیع موافقید یا مخالف؟

حاج آقا رضا رفیع- بنده هم با فوریت مخالفم هم با اصل لایحه مخالفم البته وقتی لایحه مطرح شد عرض می‌کنم. گمان نمی‌کنم این موضوع همچو فوریتی داشته باشد که الان دو رأی بدهیم بگوییم فوری باشد این است مطلب. الان به قدری مشکلات برای شاگردها در این مملکت فراهم است ما از ایشان می‌خواهیم مردم را راحت کنند یک چیزی را که ما مسبوق نیستیم برمی‌دارند می‌آورند اینجا این بچه‌های مردم را راحت کنید!(مکی: بچه‌ها الان سرگردانند) این پول‌های مفتی که از این شاگردان می‌گیرید، این پول‌هایی که از این دختران بیچاره که برای یک پارچه شلواری چیت ۱۲ رنگ قرقره باید بیاورند اینها را کی گفته؟ مردم فقیر و بی‌بضاعت و بیچاره دختر فلان باغبان، دختر فلان خادم، دختر فلان پاسبان بالاخره مجبور است که ۲۰ یا ۳۰ یا ۵۰ تومان خرج کند چون که امروز برنامه این طور شده است! یک قدری به درد مردم برسید کارهایی که دارید تکمیل بکنید، کی اجازه داد که این کارها را بکنید؟(صحیح است) باز هم گویا چند نفر از آقایان میل کردند بروند به سفر برای مطالعه یا یک مقدماتی است که مخارج آن را تأمین می‌کنند که بروند برای مطالعه!

رئیس- آقای دکتر شفق موافقید یا مخالف؟

دکتر شفق- موافقم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر شفق- بنده با وجود تصدیق اظهارات همکار محترم با فوریت لایحه موافقم چون تاریخ معینی دارد و آن تاریخ می‌گذرد و لایحه به طور ساده مربوط به این است که ما عضویت آن سازمان فرهنگی را قبول کنیم، این عجالتاً نه خرجی دارد و نه اشکالی دارد.(صحیح است)(اسلامی: یک عده‌ای گویا جامه‌دان‌هایشان را بسته‌اند)(اردلان: این طور نیست آقا) اما این که اشکالاتی که فرمودند هست و باید رفع شود به جای خودش کاملاً وارد است. در باب این که خرجش چطور می‌شود یا نمی‌شود بنده عرایضی دارم که حالا هم این اجازه را محفوظ می‌گذارم و در متن لایحه واردش می‌شوم و این مربوط به فوریت لایحه نیست.

رئیس- برای اطلاع عرض می‌کنم که در این لایحه تقاضای یک فوریت شده و در صورت تصویب هم به کمیسیون می‌رود و در مجلس تصویب نمی‌شود.(صحیح است) آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- روزی که این لایحه تقدیم شد بنده توضیحاتی راجع به اصل لایحه عرض کردم ولی به واسطه نبودن اکثریت و این که عده‌ای از آقایان محترم حضور نداشتند از مطالبی که بنده اینجا عرض کردم مستحضر نشدند ما قبول کردیم عضویت سازمان ملل متحد را به موجب قانونی که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ در اینجا تصویب شده و الان بنده در دست دارم ما قبول کردیم منشور ملل متحد را (مکی: به فوریتش مربوط نیست) در ماده اول این منشور گفته شده است مرام ملل متحد به قرار ذیل است اول نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور چه کارهایی خواهد شد دوم توسعه روابط دوستانه الی آخر ۰۰ سوم عملی ساختن همکاری بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انسان دوستی دارند و با توسعه وتشویق احترام حقوق انسانی و آزادی‌هایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب. به موجب این ماده مجمع بین‌المللی سانفرانسیسکو که نمایندگان ایران هم در آن شرکت جستند در ابتدای سال ۱۳۲۴ در اردیبهشت بود گمان می‌کنم در آن مجمع این طور تصمیم گرفتند که کنفرانسی برای عملی ساختن این ماده‌ای که به عرض رسید در لندن در یک سال بعدش تشکیل شود این بود که در آذر ۱۳۲۵ این مجمع در لندن تشکیل شد و در آنجا نمایندگان ۴۴ ملت حضور داشتند من جمله نمایندگان ایران سازمانی تهیه شد در یکی از مواد این سازمان نوشته شده است که باید به تصویب مقامات صلاحیت‌دار هر مملکت برسد اساسنامه آن سازمان مدتی قبل به اینجا رسیده است و چون جلسه تشکیل نشده بود در هیئت دولت تصویب و موافقت خود را با این تصمیم اعلام اشتند حالا که مجلس شورای ملی افتتاح شده است ما ناگزیر هستیم به موجب یکی از مواد آن اساسنامه این را به اطلاع مجلس شورای ملی برسانیم تا در صورت

تصویب الحاق خودمان را به طور قطعی به آنها اعلام بداریم و الا نمایندگانی که می‌فرستیم به آنجا نمی‌توانند به طور رسمی شرکت بکنند اینها باید ناظر باشند. تماشاچی باشند حالا این موضوع که بخواهیم کسی را بفرستیم و یا کسی را نفرستیم یا کی را بفرستیم این مربوط به اصل قضیه نیست. اصل قضیه این است که آیا می‌خواهیم عضو سازمان ملل متحد باشیم یا خیر؟(نمایندگان: البته)(مسعود ثابتی: این مربوط به سازمان ملل متحد نیست آقا) اگر می‌خواهیم باشیم یکی از مسائل ضروری همین مسائل فرهنگی و بین‌المللی است که بایستی در آن شرکت کنیم مخصوصاً مملکت ما که در قسمت فرهنگ یکی از مشعل‌داران جهان بوده نمی‌تواند شرکت نکند.(صحیح است) این مسأله تنها الحاق به این سازمان فرهنگی است و به طوری که جناب آقای رئیس فرمودند این مسأله یک فوریت دارد نه دو فوریت، یک فوریت یعنی ابتدا می‌رود به کمیسیون و در آنجا مطرح می‌شود پس از تصویب در آنجا می‌آید در مجلس مطرح می‌شود و نظریات گفته می‌شود بعد رأی می‌گیرند و تمام مطالبی را که آقایان فرمودند بعد خواهند فرمود. البته نسبت به مطالبی هم که آقای رفیع فرمودند در موقع باید جواب عرض کنم ولی این که فرمودند یک عده زیادی هستند بدون مدرسه بنده سراغ ندارم.(مکی: الان توی کوچه‌ها خیلی زیاد هستند شما بفرمایید ببینید) خلاف حقیقت است اجازه بفرمایید عرض کنم (رفیع: حق ندارید بگویید برخلاف حقیقت است حق ندارید بگویید، شما در توی اتاق نشسته‌اید) اما بنده کسی هستم که خودم به مدارس سرکشی می‌کنم اگر در منزل آقا کسی می‌آید شکایتی می‌کند بنده خودم به مدرسه می‌روم، آن روزی که در جراید خواندم سه هزار شاگرد بدون جا هستند و بدون مدرسه همان ساعت رفتم در اداره فرهنگ تهران و رسیدگی کردم دیدم سی نفرند (رفیع: پس یک چیزی بوده) مطالب همان طور گفته می‌شود. باید به حقیقت پرداخت، سی نفر را سه هزار نفر می‌نویسند سی نفر چکار دارد به سه هزار نفر، و البته باید آقایان در نظر بگیرند تمام مشکلاتی را که ما داریم اگر چنانچه اعتبارات در مجلس شورای ملی تصویب شده بود البته حق با آقایان بود ولی چنان که می‌بینیم هنوز قانونش نیامده اینجا و هنوز تصویب نشده بنده به چه وسیله می‌توانم مدارس را باز کنم برای این که آقازاده آقایان بتوانند در آنجا معطل نشوند.(دکتر اعتبار: آن اوقات مجلس نبود آقا) البته پس از تصویب بودجه که عنقریب لایحه لازم تقدیم خواهد شد به مجلس شورای ملی وقتی که تصویب شد تمام کارها خواهد شد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. این لایحه به کمیسیون بودجه و خارجه و فرهنگ ارجاع می‌شود.

۴ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان‏

رئیس- یک طرح قانونی هست که عده از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند با قید دو فوریت که آن هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست مجلس مقدس شورای ملی‏

طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای طرح و تصویب آن می‌گردد.

به منظور حفظ احترام پرچم مقدس ایران از تاریخ تصویب این قانون نشر هر گونه آگهی و نوشتن کلمات یا نقش صور و اشکال که جنبه رسمی ندارد بر روی پرچم ایران ممنوع است متخلف به حبس تأدیبی از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد. عده از آقایان نمایندگان امضا کرده‌اند.

رئیس- قرائت اسامی دیگر لازم نیست.(بعضی از نمایندگان: چرا آقا اسامی را بخوانید)

اسامی قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد):

آقایان: کشاورز صدر، علی‌اکبر ملکی، جواد گنجه، تولیت، برزین، ناصر ذوالفقاری، امیرتیمور، اقبال، حاذقی، اعظم زنگنه، اسکندری، احمد دهقان، عباس قبادیان و چند نفر دیگر ...

فرامرزی- من مخالفم.

دهقان- اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم قربان.

رئیس- این طرح دو فوریت دارد اگر فوریت‌ها تصویب شد مطرح می‌شود فوریت اول مطرح است آقای دهقان توضیح بدهید.

دهقان- بنده گمان نمی‌کنم حاجت باشد توضیح داده شود که باید احترام پرچم ملی محفوظ باشد. آقایان برمی‌دارند روی پرچم ملی اعلان‌های رنگارنگ می‌کنند. در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست بنده دیدم اعلان عکس ماشین نویسی را روی بیرق ایران کرده بودند اعتراض کردم و به کلانتری گفتم به من گفتند که در دست ما مجوزی برای جلوگیری نیست بنده به قانون مراجعه کردم دیدم که در قانون ثبت علایم صنعتی فقط شیر و خورشید را منع کرده است از استعمال برای حفظ احترام پرچم ملی ایران طرح را به امضای ۳۰ نفر از آقایان بنده تقدیم کردم چیزی نیست که غیر فوری باشد.

رئیس- آقای فولادوند مخالفید؟

فولادوند- بله قربان.

رئیس- بفرمایید.

فولادوند- مخالفت بنده با این لایحه و با این طرح از جهت فوریت آن است اولاً این پرچم نیست پرچم ایران وقتی است که شیر و خورشید داشته باشد.(صحیح است) اما راجع به فوریت بنده خیلی تعجب کردم که بعضی از آقایان که قضات دادگستری بوده‌اند این طرح را امضاء کرده‌اند! آقایان شما با این قانون می‌خواهید یک مشت اشخاص بیچاره را برایشان حبس فراهم کنید این که فوریت لازم ندارد نه دنیا به هم خورده است نه صاعقه آمده است اجازه بفرمایید فرصت داده بشود و در اطرافش صحبت کنیم که اگر آقای فلان دهاتی یک عکسی با مداد روی یک ورقه سبز و سفید و آبی کشیدی تو را مدعی‌العموم بندرعباس تعقیب می‌کند (دکتر مصباح‌زاده: بندر عباس مدعی‌العموم ندارد) این را در اطرافش بحث بکنیم و صحبت بکنیم اگر لازم شد مجازات برای آن معین بکنید این اعمالی را که به هیچ وجه معلوم نیست به کجای مملکت برمی‌خورد من با فوریت این مخالفم و تعجب می‌کنم که یک مشت قاضی چطور یک همچو چیزی را امضاء کرده‌اند.

آشتیانی‌زاده- کافی است آقا رأی بگیرید.

رئیس- یک موافق و یک مخالف صحبت کردند. آقای ملک مدنی موافقید؟ بفرمایید.

ملک‌مدنی- بنده موافقم. عرض کنم بنده با این نظر آقای فولادوند مخالف نیستم که یک فوریت داشته باشد که به کمیسیون برود و در آن بیشتر مطالعه بشود برای خاطر این که ما تجربه داریم که هر کاری بیشتر مطالعه بشود بیشتر مفید واقع می‌شود ولی خواستم یک مطلبی را اینجا عرض کنم که آقای فولادوند فرمودند عجله نکنید چون فردا ممکن است یک بیچاره‌ای را در بندرعباس بگیرند و حبس کنند. محتاج نیست که قانونی باشد. قانون حکومت نظامی دست دولت را باز کرده که هر کسی را دلش می‌خواهد بگیرد و حبس کند و روزنامه توقیف بکند. سال گذشته آقای قوام‌السلطنه بدون هیچ مجوزی بیست نفر از عناصر مؤثر این کشور را گرفت حبس کرد مثل آقای سید ابوالقاسم کاشانی و دولت آبادی و امثال اینها بدون حکومت نظامی و حال آن که حکومت نظامی چنین اجازه‌ای نداده است متأسفانه در برنامه دولت بنده اجازه خواستم این مطلب را عرض کنم نوبت اجازه به من نرسید. قبل از دستور یک روز بخصوصی قانون حکومت نظامی را بنده می‌آورم اینجا و عرض می‌کنم تمام این توقیف‌هایی که سال گذشته شده برخلاف قانون اساسی است و برخلاف شئون و حیثیت مملکت است.(صحیح است)

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید به فوریت لایحه.

دهقان- اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم که این یک امر خیلی واجبی است حالا که آقای فولادوند فرمودند موافق نیستند و فوریت لازم ندارد بنده فوریت اولش را پس می‌گیرم که برود به کمیسیون به فوریت دوم رأی بگیرید.

بعضی از نمایندگان- سی نفر امضا کرده‌اند؟

رئیس- نمی‌شود به فوریت دوم رأی گرفت به فوریت اول رأی می‌گیریم اگر خواستید با یک فوریت باشد به فوریت اولش رأی نمی‌دهند آقایانی که با فوریت اول این طرح موافقند قیام نمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یک عده از آقایان تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند.

اردلان- بنده یک تذکر نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- بر طبق چه ماده‌ای؟

اردلان- طبق اصل یازده قانون اساسی.

رئیس- آقای دکتر شفق تقاضا کرده‌اند که در جلسه آتیه مراسم سوگند به عمل بیاید و خواهد آمد.

اردلان- بسیار خوب بنده عرضی ندارم.

محمدعلی مسعودی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- طبق چه ماده‌ای؟

محمدعلی مسعودی- راجع به وظایف هیئت رئیسه. بنده می‌خواستم عرض کنم قبل از این که جنابعالی اعلام رأی بفرمایید هیچ کس حق ندارد اعلام رأی بکند و وظایف هیئت رئیسه را انجام بدهد اینجا بعضی اوقات دیده می‌شود بعضی آقایان قبل از این که جنابعالی اعلام رأی بفرمایید می‌گویند تصویب شد.

(صحیح است) یا بعضی آقایان می‌گویند بلند شو یا بلند نشو.(صحیح است)

رئیس- آنها رسمیت ندارد تشخیص با منشی‌ها است هر وقت منشی‌ها گفتند نتیجه‌اش معلوم می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم.

فرامرزی- بنده عرض دارم.

دکتر اعتبار- اگر جلسه خصوصی باید بشود که برویم.

رئیس- جلسه خصوصی می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم آقایان به جلسه خصوصی تشریف بیاورند.

فرامرزی- بنده مخالفم.

رئیس- با ختم جلسه مخالفید جلسه را ادامه بدهیم؟ چیزی در دستور نیست دستور انتخاب کمیسیون‌ها است که حاضر نیست هنوز.

فرامرزی- اجازه بفرمایید عرض کنم مسائل مهمتر که ارتباط با حیات آتی ملت دارد نمی‌دانم چرا مسکوت می‌ماند بنده لایحه‌ای تقدیم کرده بودم راجع به لغو حکومت نظامی که هر روز و هر شب ارتباط با زندگی مردم دارد.(صحیح است)

رئیس- بله برای جلسه آینده.

فرامرزی- این مطرح نمی‌شود یک چیزی مطرح می‌شود که اگر یک کسی خط سبز و سرخ و آبی روی کاغذی کشید حبسش بکنند یا نه.

۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید در جلسه آینده مطرح بشود. در جلسه آینده انتخاب کمیسیون‌ها و مراسم سوگند و طرح آقای فرامرزی در دستور است و جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه خواهد بود.

(جلسه مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏

اخبار مجلس

روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۲۶ دو و نیم قبل از ظهر شعبه چهارم به ریاست آقای رفیع تشکیل پرونده انتخابات اردبیل و نمایندگی آقای باتمانقلیچ مطرح گزارش سو کمیسیون قرائت آقای مامقانی در شعبه حضور پیدا کرده و راجع به اعتراضات معترضین توضیحاتی بیان نمودند آقای باتمانقلیچ هم حاضر و توضیحاتی دادند سپس رأی به صحت نمایندگی آقای باتمانقلیچ گرفته با اکثریت آراء تصویب شد.

رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۱۴۲۹۲ ۱۶/ ۷/ ۱۳۲۶

وزارت کشور

هیئت وزیران درجلسه سیزدهم مهرماه ۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۳- ۴۵۰۶۷ وزارت کشور شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهرداری سنگسر را به ترتیب زیر:

ابوالقاسم ولی‌زاده- میرنظام مظفری- تقی احمدی- ابراهیم ثبوتی- علی اکبر راعی- محمدعلی حساس

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر.

م- ۴۰۰۸ از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۴۹۰۶ ۱۸/ ۷/ ۳۲۶

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهرماه ۱۳۲۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۲۱۴ وزارت کشور شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهرداری همدان را به ترتیب زیر:

علی طباطبایی- دکتر محمود منصور- اکبر شریفی امینا- میرآقا کبریایی- حسن شریفی‏- احمد ایزدی

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۴۰۰۵ از طرف نخست وزیر.

شماره ۱۴۸۱۶ ۱۸/ ۷/ ۲۶

وزارت اقتصاد ملی

هیئت وزیران در جلسه شانزدهم مهر ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۸۸ ر ۱۵۹۵۱ مورخ ۱۲/ ۷/ ۱۳۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان بجنورد به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نامبرده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۴۰۰۳ از طرف نخست وزیر

شماره ۱۵۲۰۸ ۱۸/ ۷/ ۳۲۶

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه پانزدهم مهر ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۸۶۷ وزارت کشور تصویب نمودند که اداره عمران و اصلاحات با بودجه و سازمان و کارمندان و اثاثیه فعلی از وزارت کار و تبلیغات منتزع و کمافی‌السابق از ادارات مرکزی وزارت کشور محسوب گردد. تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۰۴- ۶/ ۶/ ۲۵ ملغی است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۴۰۰۴ از طرف نخست وزیر

شماره ۱۰۲۰۰ ۱۸/ ۷/ ۲۶

وزارت کشاورزی.

هیئت وزیران در جلسه پانزدهم مهر ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۹۳ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۲۶ وزارت کشاورزی با موافقت شماره ۲۰۱۴ ر ح- ۸۱۹۱ وزارت دادگستری مقررات زیر را تصویب نمودند.

به منظور جلوگیری از فساد و حیف و میل چوب‌هایی که طبق قانون راجع به جنگل مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۲۱ و آیین‌نامه مربوطه مصوب ۸ فروردین ماه ۱۳۲۲ توقیف شده‌اند به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که آنها را به طور مزایده با تشریفات لازم تحت نظر نمایندگان وزارت دارایی و دادسراهای مربوط به فروش رسانیده و وجه حاصله را به طور سپرده در صندوق دادسراها نگاهداری نمایند و برای اجرای منظور بالا ماده ۴۷ آیین‌نامه قانون راجع به جنگل‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی)- تکلیف چوب‌های توقیف شده را دادسرا تعیین می‌نماید و چنانچه تکلیف آنها در ظرف چهار ماه از تاریخ وصول پرونده به دادسرا معلوم نگردد وزارت کشاورزی می‌تواند آنها تحت نظر نمایندگان وزارت دادگستری و وزارت دارایی با تشریفات لازم به طور مزایده به فروش رسانیده و وجوه حاصله را تا خاتمه رسیدگی در دادسرا در صندوق دادگستری بودجه نگاهداری نماید. وزارتخانه‌های کشاورزی- دادگستری مأمور اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

تبصره- چنانچه بین چوب‌های توقیف شده تراورسی موجود باشد چون مورد مصرف آنها فقط راه آهن است تراورس‌های توقیف شده عیناً تحویل بنگاه راه‌آهن خواهد شد و بنگاه راه‌آهن طبق آخرین قیمتی که تراورس خریداری نموده قیمت آنها را به دادسرا پرداخت خواهد نمود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م۴۰۰۶ از طرف نخست وزیر